L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T"

Átírás

1 L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A Budapest, május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth & Partners Kft. anyagi és szakmai támgatása tette lehetővé. Telefn: +36 (1) Fax: +36 (1)

2 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 Tartalm 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4 2. A SZERVEZET BEMUTATÁSA A Levegő Munkacsprt alapszabály szerinti céljai Tevékenysége Szervezete Mindez képekben 7 3. A PROJEKT BEMUTATÁSA Előzmények, célkitűzések Módszertan 9 4. A STRATÉGIA MEGALAPOZÁSA: A HELYZETÉRTÉKELÉS SWOT elemzés: erősségek és lehetőségek Az eredménytérkép áttekintése Az eredménytérkép részletei SWOT elemzés: gyengeségek és veszélyek A prblématérkép áttekintése A prblématérkép részletei A LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIÁJA Küldetés Értékek Tevékenységek Előfeltétel: a szakterületi struktúra letisztázása Általáns jövőkép, célk és akciók Szakmai jövőkép, célk, akciók szakterületenként Működés, szervezet Jövőkép, célk és akciók Finanszírzás Jövőkép, célk és akciók A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA Kmmunikáció Nymn követés Felülvizsgálat MELLÉKLETEK Emlékeztetők (mm) Küldetés (ppt, pdf) Értékek (dc, pdf) 62

3 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA / Stratégiai térkép (ppt) Szakterület tervek (dc) MacMillan mátrix (dc) Akcióterv (xls) Frrásszerzés alapelvei, aranyszabályai (pdf) Tvábbi ábrák (szerkeszthető váltzatban) 62

4 FINANSZÍROZÁS MŰKÖDÉS, SZERVEZET TEVÉKENYSÉG KÜLDETÉS LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Minden civil szervezet életében kiemelten fnts feladat a tudats hsszú távú szakmai tervezés, a küldetés elérését hátráltató működési-szervezeti prblémák kezelése és a finanszírzási háttér biztsítása, erősítése. A mst elkészült stratégia (és következetes megvalósítása) ezeket a célkat szlgálja, ezekben jelent fnts mérföldkövet. A fejezetek tartalmát röviden áttekintjük: A szervezet bemutatása pár mndatban (2. fejezet): bár a Levegő Munkacsprt közismert szervezet, aznban a munkatársi csapatn kívüli lvasók (tagszervezetek, támgatók, jövőbeli új munkatársak, tanulni vágyó civil szervezetek stb.) esetén fnts, hgy tisztában legyenek a legalapvetőbb szervezeti adatkkal, jellemzőkkel (célk, tevékenység, szervezeti háttér), hgy megfelelő kntextusba tudják helyezni a később leírtakat. A prjekt bemutatása (3. fejezet): az elmúlt évek növekedése, meglévő jelentős (néha égető) prblémák és a finanszírzási válság száms megválaszlandó kérdést vetett fel. A stratégia elkészítésére ezért külön prjekt indult az IFUA Nnprfit Partner segítségével, a fejezetben ismertetett módszertannal. A megvalósítás bő féléves intenzív közös munkát igényelt. Helyzetértékelés (4. fejezet): a stratégia megalktásáhz nemcsak a szervezet történetével kell tisztában lennünk, hanem mélyebben meg kell ismernünk a jelenlegi állaptát is. 17 különböző személlyel (belső és külső érintettekkel) készítettünk interjút. Ezek alapján tudunk reális, de mégis kihívó jövőképet alktni, és ezek ismerete ugyancsak elengedhetetlen ahhz, hgy megtaláljuk a jövőképhez vezető út (akciók) célszerű módját. A fejezet az eredményeket csak összefglalóan, a megldandó prblémákat igen részletesen tartalmazza. (Megjegyezzük, hgy hasnló prblémák a legtöbb szervezetnél előfrdulnak, és a prblémák egy része egyedi véleményt tükröz: a jó szervezetet az különbözteti meg, hgy ezek közül a legfntsabbakkal tudatsan is fglalkzik, azkat kezelni igyekszik.) A LEVEGŐ MUNKACSOPORT PROBLÉMATÉRKÉPE 17 INTERJÚ ALAPJÁN (jelenlegi és vlt munkatársak, önkéntes, minisztérium, egyetem, média képviselői stb.) A LEHETŐSÉGEKHEZ KÉPEST SOKKAL KEVÉSBÉ MEGVALÓSULÓ KÜLDETÉS! ELTÉRŐ MINŐSÉGŰ TEVÉKENYSÉGEK, SZAKMAISÁG Minőségi prblémák Nem stratégiai közpntú feladatvállalás Realisztikus alternatívák állításának részleges hiánya KOMPETENCIA PROBLÉMÁK Kmpetenciahiány Szakterületek egy-egy személyhez való kötődése Gyenge tagszervezeti bázis VEGYES MEGÍTÉLÉS, ALACSONY LAKOSSÁGI TÁMOGATÁS ROSSZ KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ Eredmények rssz kmmunikálása BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ HIÁNYOSSÁGAI Jövőkép és célk kmmunikálás a hiányzik GYENGE HÁTTÉRBÁZIS Beskatulyáztt ság Hiányzik az eredmények kmmunikálása és megünneplése Gyenge önkéntesi bázis Tevékenységi területek és célk rssz kmmunikálása HIÁNYOSSÁGOK A MUNKASZER- VEZÉSBEN Eltérő leterheltség Érvek, szakmaiság rssz kmmunikálása Átérzés hiánya Felelősség, számnkérés, teljesítményértékelés hiánya Túl demkratikus döntéshzatal ROMLÓ DÖNTÉSHOZÓI HOZZÁÁLLÁS Civil szféra fntsságának csökkenése Környezetvédelem fntsságának csökkenése Tisztázatlan feladat- és tevékenységi körök A plitikusk szavak szintjén környezettudatsak GYENGE ZÖLD MOZGALOM, GYENGÜLŐ TÁRSSZERVEZETEK Önállóság (és bizalm) hiánya Klasszikus elnökség hiánya TUDATOS TERVEZÉS, EGYSÉGES IRÁNYÍTÁS HIÁNYA Kívánságlista munkaterv Világs stratégia hiánya Jövőkép eltérő értelmezése IGEN ROSSZ PÉNZÜGYI HELYZET Pénzügyi tartalékk és frgótőke hiánya Fixköltségek magas aránya A válság kedvezőtlen hatása a támgatásk szintjére Csökkenő ptenciál hazai pályázatk ban ALACSONY, ROMLÓ FORRÁSSZERZÉSI POTENCIÁL Eladható prgramk, szlgáltatás k hiánya Élesedő verseny a nemzetközi pályázati frráskért Elégtelen civil bázis, kapcslat Elégtelen vállalati bázis, kapcslat

5 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 Az alaps helyzetértékelés után a stratégia elemeinek meghatárzása következett mintegy 15 félnaps műhelymunka eredményeképpen. A főbb eredmények: Küldetés (5.1. fejezet): szerepe alapvető iránymutatás, a szervezet létezésének, tevékenysége értelmének szemléletes, rövid összefglalása. A jó küldetés megválaszlja az alábbi kérdéseket: Mit csinálunk? Kiknek? Miért? Az új küldetés az alábbi lett: KÜLDETÉSÜNK Minden élőlénynek jga van a tiszta, életet adó levegőhöz. A Levegő Munkacsprt 1988 óta azért dlgzik, hgy minden ember egészséges környezetben, emberhez méltó módn éljen. Mindezt szakmai alapkn, az érintettek bevnásával, plitikai és gazdasági részérdekektől függetlenül, következetesen és átláthatóan teszi. Értékek (5.2. fejezet): azk a vezérlőelvek, amelyeket az adtt szervezet a legfntsabbnak tart. Meghatárzóak a napi működésben (ezt tesszük, azt nem), a munkatársak mtiválásában ( légy büszke rá, hgy ilyenek vagyunk ) és a stratégiaalktásban (ezért váltztatunk, ezért fglalkzunk valamivel). A kapcslódó meghatárzásk a fejezetben találhatóak. É R T É K E I N K ÉRTÜNK HOZZÁ FÜGGETLENEK VAGYUNK SEGÍTÜNK BETARTJUK A SZABÁLYOKAT NINCSENEK TITKAINK JÓ BELSŐ LÉGKÖR SZEMÉLYES ELKÖTELEZETTSÉG MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG Tevékenységek (5.3. fejezet): a szakmai stratégiát bemutató fejezet, mely részletesen tartalmazza a szakterületi terveket is (mintegy 28 ldaln, praktikus, táblázats frmában). A tervek bemutatása előtt aznban a krábbi, nem megfelelően kialakíttt struktúra kerül átalakításra, és a felelős személyek kijelölése is megtörténik. Az újnnan kialakíttt területek ABC rendben: Avar- és hulladékégetés, Épületek energiafelhasználása (épületenergetika), Közlekedés, Zöld költségvetés, Zöldterületvédelem + Településfejlesztés, Vegyi anyagk, valamint a Lakssági tanácsadás. Működés, szervezet (5.4. fejezet): a küldetés megvalósításáhz alapvetően szükséges egy jól működő, hatékny szervezet, ill. erős háttérbázis. Ennek a megteremtését a fejezetben bemutattt akciók teszik lehetővé. Finanszírzás (5.5.): a stabil és megfelelő nagyságú anyagi háttér biztsítási módjának ismertetése, akciókkal. Az fejezetekhez kapcslódó stratégiai célkat a következő ábra fglalja össze:

6 F I N A N S Z Í R O Z Á S MŰKÖDÉS, SZERVEZET TEVÉKENYSÉG LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 S T R A T É G I A I C É L J A I N K ( S T R A T É G I A I T É R K É P ) K Ü L D E T É S Ü N K E L É R É S É H E Z Fókuszálás, feladatk stratégia mentén történő elvállalása Stratégiai célk megvalósulását segítő külső kmmunikáció fejlesztése belső működés erősítése Munkaszervezés fejlesztése Munkatársak érdemi értékelése, fejlesztése háttérbázis erősítése Tagszervezeti háttér erősítése Szakértői háttér erősítése Önkéntesi háttér erősítése hazai, nem állami frrásk erősítése Kiszámítható tagdíj bevételek és 1% megteremtése [6+2%] Belföldi vállalati támgatásk erősítse [8%] pályázati útn elnyerhető bevételek megtartása, erősítése Belföldi pályázatk ptimalizálása [8-10%] Nemzetközi pályázati bevételek emelése [60%] Belföldi cél szerinti és vállalkzási bevételek növelése [10%] nemzetközi nem állami frrásk megteremtése Nemzetközi vállalkzási bevételek megteremtése [4%] ésszerű, tervezett gazdálkdás Frgótőke és pénzügyi tartalék fkzats képzése Állandó költségek ptimalizálása A stratégia megvalósítása (6. fejezet): Az elkészült stratégia világs útmutatást ad, hgy hva akarunk eljutni, és ezt hgyan akarjuk megvalósítani. A stratégiai dkumentum elkészítése aznban még önmagában nem elegendő ahhz, hgy teljes mértékben hasznsuljn: kmmunikálnunk is kell, a megvalósítást is tudatsan kell felügyelnünk, valamint idővel a felülvizsgálat is szükségessé válik. Ezekhez adunk javaslatkat. A tanácsadó kiemelései: Fókuszáljunk még inkább! Az a szervezet, amely mindennel akar fglalkzni, ritkán sikeres. A stratégiában elkezdett fókuszálást érvényesíteni kell, sőt egyes szakterületeken tvábbi szűkítés is célszerű. Pririzáljunk! A stratégiai akciók között mindig priritási srrendet kell felállítani, és azk srrendjében megvalósítani őket. Kezdjük a legfntsabbakkal. Delegáljunk! A szakterületi felelősöknek és a támgató területen dlgzóknak egyre nagybb szerepet kell adnunk, fnts, hgy több feladatt, önállóbban végezzenek. Valósítsuk meg! Az elfgadtt stratégiát meg kell valósítani, nem szabad az eddig is így csináltuk mentalitásnak engedni. Az igazgatónak ebben kulcsszerepe van ehhez a tehermentesítése és a kllégák felöli aktív támgatás alapvető. A gyakrlatban a küldetés, stratégiai térkép és az akcióterv a legfntsabb, leggyakrabban használandó részei a stratégiának, ezek legyenek leginkább benne a köztudatban. Számítsunk eredményekre! Az igazgató ezt így fgalmazta meg: Mindent összevetve el kell mndanm, hgy a mstani flyamat magasan veri az összes eddigi szervezetfejlesztést az eredmények tekintetében." Mi is jelentős ptenciált látunk. anyagi és szakmai támgatása tette lehetővé, melyet ezútn is köszönünk.

7 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 2. A SZERVEZET BEMUTATÁSA 2.1. A Levegő Munkacsprt alapszabály szerinti céljai A Levegő Munkacsprt fenntartásk nélkül elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hgy az élethez és az egészséghez való jg a legalapvetőbb emberi jg, és csak ezen jg tiszteletben tartásával érvényesíthető minden tvábbi emberi jg. Ennek érdekében a Levegő Munkacsprt előmzdítja a meg nem újuló energiahrdzók, nyersanyagk, természeti kincsek felhasználásának visszaszrítását, és támgatja mindazkat a tevékenységeket, amelyek anélkül növelhetők, hgy pótlhatatlan frráskat nagy mennyiségben használnának fel vagy súlys környezetszennyezést kznának, s amelyek egyúttal elősegítik az emberi társadalm fejlődését: a művelődést, a művészeteket, az ktatást, az egészségügyet, a tudmánys kutatást és az emberek bldgulását segítő társadalmi érintkezések különböző frmáit Tevékenysége A Levegő Munkacsprt Országs Környezetvédő Szövetség fő tevékenységei (a prjektet megelőző váltzatban): Környezettudats nevelés, felvilágsítás a fenntartható fejlődés, környezettudats gndlkdás terjesztése. Tudmánys munka a tevékenységek szakmai megalapzása Javaslatk kidlgzása a döntéshzók számára anyagk jgszabálykhz, tervekhez, kncepciókhz. Önkéntesség az emberek megismertetése az önkéntesség eszméjével, ezáltal kínálva nekik lehetőséget a tapasztalatszerzésre a környezetvédelem világában. Környezeti tanácsadás évente mintegy 3500 lakssági bejelentés érkezik a Levegő Munkacsprthz, amelyek térítésmentes megldásáhz magasan képzett szakemberek nyújtanak segítséget. A Levegő Munkacsprt témái: Államháztartási refrm az Európai Unió és az OECD ajánlásaival összhangban, intézményeikkel, valamint társadalmi szervezetekkel, kutatóintézetekkel együttműködve lyan javaslatk kidlgzása az állami költségvetés és adórendszer átalakítására, amelyek megvalósítása társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szempntból egyaránt előnyös. Fenntartható közlekedés, energiaplitika, településrendezés és területfejlesztés az érintettekkel közösen, a hazai feltételek figyelembevételével a legjbb nemzetközi példák átültetésének és tvábbfejlesztésének elősegítése. Kckázatmentes vegyszerhasználat az egészségre, környezetre kárs kemikáliák kiváltásának elősegítése Szervezete Szervezeti háttér: 23 éves múltra visszatekintő, plitikailag független, rszágs működésű, közismert szakmai nnprfit szervezet, jelenleg 127 tagszervezettel. Szakértői Testületét mintegy 100, különböző szakterületet képviselő szakember alktja. Irdájában 17 fő dlgzik főállásban, illetve megbízással, állandó önkénteseik száma meghaladja a 40 főt ban az Év Civil Szervezete díjjal tüntették ki. Hnlap: Mindez képekben

8 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 A LEVEGŐ MUNKACSOPORT KÉPEKBEN Egészségünk, környezetünk megóvása és javítása KÖZELMÚLTBELI KAMPÁNYOK (Tvábbi példák) Hagyd tthn az autódat közösségi közlekedést népszerűsítő kampány A Szigetre látgatókat idén a Hagyd tthn az autódat, az Egy hajóban a Dunán és a krmkampánnyal ismertették meg szakértők és önkéntesek. Több százan érdeklődtek. A Levegő Munkacsprt elnöke, Lukács András átveszi a NIOK Alapítványtól az Év Civil Szervezete (2006) díjat. Petíció a tiszta levegőért a dízeljárművek szűrővel való felszerelésének kötelezővé tételéért Krmkampány a krm éghajlatmódsító hatásainak ismertetése USEmbility részvétel Millenáris Önkéntes Turné. A kárs vegyszerek elleni küzdelem. európai laksk közlekedési szkásainak vizsgálata, multimdális közlekedési mdell kidlgzása TUDTA-E, HOGY A LEVEGŐ MUNKACSOPORT 1997-ben tanulmányt tett közzé a várható ingatlanpiaci válságról 1998-ban kimutatta, hgy a 4-es metró skkal többe fg kerülni a tervekhez képest 2003-ban felhívta a 30 millió tnna vörösiszap veszélyeire a döntéshzók figyelmét 2005-ben elsőként hzta nyilvánsságra, hgy Budapesten az apró prszenynyezés rendszeresen túllépi az egészségügyi határértéket, és ezért az EU megbüntetheti hazánkat 2010-ben kimutatta, hgy átlags autóhasználat mellett Bp-en költségtakaréksabb a BKV- és kerékpárhasználat, szükség esetén a taxi. A 2011-es Critical Mass felvnulásn en népszerűsítették a kerékpárs vársi közlekedést. Megmzdulás az Erzsébet hídi buszsávért: mlinója a Gellért hegyen a buszsáv megvalósult. A 2010-es Autómentes Napn több mint százezer ember sétált az Andrássy útn ezt először a Levegő Munkacsprt kezdeményezte. A Stp szmg felvnulás keretében a tisztább budapesti levegőért, élhetőbb vársért tüntettek.

9 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 3. A PROJEKT BEMUTATÁSA Kmplex management tanácsadás a Levegő Munkacsprt számára. Feladatk: közreműködés stratégiaalktásban, belső feladatmegsztás javításában, frrásszerzési képesség fejlesztésében Előzmények, célkitűzések A 23 éves múlt srán a Levegő Munkacsprt flyamats fejlődésen ment keresztül, száms eredményt érve el. A növekedés aznban magával hztt lyan kérdéseket, melyekre választ kellett találni: Hgyan lehetnénk még eredményesebbek? Ugyanazt és ugyanúgy kell csinálni, mint eddig? Mire vagyunk kénytelenek nemet mndani? Van-e új terület, amit fel kellene vállalnunk? Emellett száms prbléma is megldásra várt, például: Hgyan lehetne a belső működés hatéknyságát javítani? Hgyan lehetne a túlterheltséget, tűzltást, eltérő leterheltséget kezelni? Hgyan javíthatnánk a megítélésünket? Az évek óta esedékes stratégiaalktást a válság a rhamsan rmló pénzügyi helyzet miatt különösen is aktuálissá tette: Hgyan lehet a frrásk csökkenését megállítani, visszafrdítani? Hgyan lehet több lábra állni? Hgyan lehet a vállalati és a civil bázist erősíteni? A prblémák részletesebb felsrlását és tvábbiakat l. a alfejezetben! A Levegő Munkacsprt 2011 júniusában döntött úgy, hgy a flyamat segítése és felgyrsítása érdekében külső tanácsadó az IFUA Nnprfit Partner segítségét kéri. Az IFUA térítésmentesen működött közre Bakó Csaba vezetésével, a munkát önkéntesként Ormsy Gábr segítette. (Az IFUA küldetése hazánk égető társadalmi prblémáinak rvslása civil szervezetek hatéknyabbá tételével: PDF, Módszertan A stratégiaalktás srán a klasszikus megközelítést alkalmaztuk: a küldetés és értékek tisztázása után a jövőkép meghatárzása, célk kijelölése és akciók meghatárzása következett. A közös munka srán közel 15 fél naps műhelybeszélgetést tartttunk 2011 őszétől 2012 tavaszáig a tervezési csapat és alkalmanként tvábbi kllégák részvételével. A Levegő Munkacsprt rendszeresen kaptt a műhelybeszélgetések közötti időszakra tvábbi feladatkat is. A Levegő Munkacsprt részéről öt munkatárs vett részt a tervezési csapatban: Lukács András (elnök) Hrváth Zslt (igazgató) dr. Bendik Gábr (jgi tanácsadó) Papp Zsuzsanna (környezeti tanácsadó) Varga Judit (prgramvezető)

10 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 A főbb lépéseket a következő táblázat tekinti át. (Megjegyzés: néhány műhelybeszélgetést ezek közül végül összevntunk, illetve néhány témának végül több műhelybeszélgetést is áldztunk.) PROJEKTINDÍTÁS Előkészítő egyeztetés az ügyvezetővel, tervezési csapattal, prjekt előkészítése (wrkshp) HELYZETÉRTÉKELÉS Interjúk belső érintettekkel (6 munkatárs, reprezentatív módn) Interjúk külső érintettekkel (9 interjú újságírókkal, minisztériumi vezetőkkel, más környezetvédelmi szervezet vezetőjével stb.) Elemzések és prblématérkép elkészítése Eredmények közös áttekintése (wrkshp) KÜLDETÉS ÉS ÉRTÉKEK ÁTGONDOLÁSA Átgndlás, tisztázás (wrkshp) JÖVŐKÉP KIJELÖLÉSE Tevékenységek (wrkshp) Működés, szervezet (wrkshp) Finanszírzás (wrkshp) CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Tevékenységek (wrkshp) Működés, szervezet (wrkshp) Finanszírzás (wrkshp) AKCIÓTERV KÉSZÍTÉSE Tevékenységek (wrkshp) Működés, szervezet (wrkshp) Finanszírzás (wrkshp) STRATÉGIAI MENEDZSMENT MEGHATÁROZÁSA Nymn követés Felülvizsgálat Kmmunikáció

11 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 4. A STRATÉGIA MEGALAPOZÁSA: A HELYZETÉRTÉKELÉS A stratégia megalktásáhz nemcsak a szervezet történetével kell tisztában lennünk, hanem mélyebben meg kell ismernünk a jelenlegi állaptát is. Ehhez egy egyszerű, de mégis kiváló eszköz a SWOT elemzés, mely rávilágít a szervezetet jellemző erősségekre (melyekre építeni lehet), gyengeségekre (melyek krlátt jelentenek, ill. amelyekkel fglalkznunk kell), a környezetből adódó lehetőségekre (melyekkel adtt esetben élhetünk) és veszélyekre (melyeket fel kell mérni, és szükség esetén csökkenteni kell a kckázatt). Ezek alapján tudunk reális, de mégis kihívó jövőképet alktni, és ezek ismerete ugyancsak elengedhetetlen ahhz, hgy megtaláljuk a jövőképhez vezető út (akciók) célszerű módját. Az itt bemutattt eredményekhez 17 különböző személlyel készítettünk egy-egy, jellemzően 1-1,5 órás interjút. A hat klléga mellett 11 külső érintett is vlt: minisztériumi munkatársak, egyetemi tanár, önkéntes, média képviselői, versenytárs stb. Elsőként az erősségekkel és lehetőségekkel kezdünk, majd rátérünk a gyengeségekre és veszélyekre. Utóbbiaknak azért szánunk nagybb terjedelmet, mert a stratégia ezek kezelésére irányul; a pzitívumk relatíve rövidebb bemutatása tehát nem jelenti azt, hgy azk kisebb súlyt jelentenek, sőt valójában az ellenkezője az igaz SWOT elemzés: erősségek és lehetőségek Az eredménytérkép áttekintése E R E D M É N Y T É R K É P erősségek a belső és külső interjúk alapján Nemes célk, elvhűség Ismertség, elismertség Egyediség, függetlenség Szakértelem, knstruktív hzzáállás Eredményesség Az eredménytérkép részletei A Levegő Munkacsprt az elmúlt 23 évben száms eredményt ért el, és száms dlgra lehet büszke. A legfőbb erősségei és eredményei a belső és külső érintettekkel flytattt interjúk alapján a következők: Nemes célk, elvhűség. A szervezet megalapítása óta nemes, igaz ügyért küzd, következetesen: a legfőbb cél egy egészségesebb, emberhez méltó környezet kialakítása. A követendő elvektől sha nem tér el, azkhz az eddigiekben és a jövőben is hű marad. Átlátható és demkratikus belső működés Törekvés a fejlődésre Elkötelezett munkatársi csapat, jó belső légkör, önkiteljesítés lehetősége

12 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 Ismertség, elismertség. A Levegő Munkacsprt 1988 óta működik Magyarrszágn, mára véleménye biznys területeken megkerülhetetlen lett a döntéshzók számára, a szervezet száms javaslatát elfgadták már. A laksság körében a Levegő Munkacsprt a legismertebb környezetvédelemmel fglalkzó hazai civil szervezet ban a NIOK Alapítvány (Nnprfit Infrmációs és Oktató Közpnt) az Év Civil Szervezete díjjal jutalmazta a Levegő Munkacsprtt. Egyediség, függetlenség. A Levegő Munkacsprt teljesen egyedülálló szervezetnek számít, nem csak Magyarrszágn, hanem részben külföldön is. Olyan témákkal fglalkzik, amelyekkel Magyarrszágn más civil szervezet nem, vagy messze nem lyan mélységben. Éppen ezért is nagy szükség van a Levegő Munkacsprt tevékenységére. A szervezet plitikai és szakmai értelemben is a pártatlanság híve. Sem szervezetileg, sem pénzügyileg nem függ érdekcsprtktól. Ez biztsítja a szervezet hitelességét is. Szakértelem, knstruktív hzzáállás. A Levegő Munkacsprt munkatársai több területen is (zöld költségvetés, vegyi anyagk, levegőszennyezés, közlekedés, energetika, területfejlesztés) kiváló szaktekintélynek számítanak. Kmly figyelmet szentelnek a minőségi munkavégzésre. Szakértői Testületét mintegy 100 tvábbi szakértő alktja, akik ingyen, vagy a piaci árnál lényegesen kedvezőbb feltételekkel tesznek eleget szakmai felkéréseknek, kéréseknek. Ezzel jelentősen megnő a szervezet tudásbázisa. A lakssággal is közvetlen kapcslatt áplnak a Tanácsadó Irdán és tagszervezeteiken keresztül, megnövelve ezzel az első kézből származó infrmációmennyiséget. Kiemelten fnts a knstruktív hzzáállás és diplmatikusság. Átlátható és demkratikus belső működés. Az átláthatóság alapérték a szervezetben. A működéssel és a szervezettel kapcslats dkumentumk döntő többsége elérhető a hnlapn keresztül is. A tagszervezeteket rendszeresen tájékztatják a tagságt érintő legfrissebb fejleményekről. A döntéshzatal teljes mértékben demkratikus, minden munkatársat bevnnak a flyamatkba, véleményüket meghallgatják, megfntlják. A véleménynyilvánítás szabad, sőt elvárt. Elkötelezett munkatársi csapat, jó belső légkör, önkiteljesítés lehetősége. A Levegő Munkacsprtban kizárólag a küldetés iránt teljes mértékben elkötelezett munkatársak dlgznak, nagy lelkesedéssel. Ebből következően a fluktuáció igen alacsny, a kedvezőtlen körülmények sem tántrítják el a kllégákat. A légkör baráti, családias, egymást segítő. A vezetők és munkatársak figyelnek egymásra, a szervezet kultúrájának része a kölcsönös érdeklődés és tisztelet. Emellett a meglévő szakértelemnek, a munka váltzatsságának és a kiterjedt kapcslati hálónak köszönhetően a munkatársaknak flyamats tanulásra, személyi fejlődésre, karrierépítésre is van lehetőségük. Törekvés a fejlődésre. A szervezet flyamatsan törekszik az előrelépésre, működésének fejlesztésére. Törekszik a tevékenységi körök letisztázására és a prjekt alapú működés kialakítására is. E stratégiaalktási flyamat is a szervezet hatékny működését hivattt előremzdítani. Emellett szakmailag is jellemző rá, hgy sk témában úttörő módn tevékenykedik. Eredményesség. A Levegő Munkacsprt eddigi működése száms kmlyabb eredményt hztt. Néhány példa: Jelentős hatás a zöld államháztartási refrm tudatsítására, esetenként az költségvetés és adótörvények módsítására

13 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 A vasút, illetve a tömegközlekedés javításának elősegítése (buszsávk stb.) Tanácsadó Irda sikeres működése Parlagfűmentes Magyarrszágért kezdeményezés Nehéz gépjárművekkel kapcslats szabályk (budapesti behajtási díj) Nagy beruházásk (pl. Árkád, KÖKI terminál, Allee) esetén nagybb zöldfelületek, a laksság számára kedvezőbb szállítási útvnalak Vegyi anyagk elleni hatékny küzdelem, a Bisphenl-A élelmiszerekkel érintkező termékekben való betiltása Sajtófigyelem; a sajtóközlemények ma már lényegében sajtókészek SWOT elemzés: gyengeségek és veszélyek A prblématérkép áttekintése A gyengeségeket és veszélyeket a következő ábra tekinti át hármas bntásban: Tevékenység Működés, szervezet Finanszírzás E bntást a későbbiekben is alkalmazni fgjuk. Megjegyezzük, hgy: Hasnló prblémák a legtöbb szervezetnél előfrdulnak: a jó szervezetet az különbözteti meg, hgy ezek közül a legfntsabbakkal tudatsan is fglalkzik, azkat kezelni igyekszik. A prblémák egyes esetben egyéni vélemények, de ezeket is feltüntettük. Ugyanakkr a prblémák többsége jelentős, melyek igen jelentős kckázatkat rejtenek magukban, így ezek stratégiai szintű kezelésére nagy szükség van. A pzitívumk relatíve rövidebb bemutatása tehát nem jelenti azt, hgy azk kisebb súlyt jelentenek, sőt valójában az ellenkezője az igaz.

14 FINANSZÍROZÁS MŰKÖDÉS, SZERVEZET TEVÉKENYSÉG KÜLDETÉS LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 A LEVEGŐ MUNKACSOPORT PROBLÉMATÉRKÉPE 17 INTERJÚ ALAPJÁN (jelenlegi és vlt munkatársak, önkéntes, minisztérium, egyetem, média képviselői stb.) A LEHETŐSÉGEKHEZ KÉPEST SOKKAL KEVÉSBÉ MEGVALÓSULÓ KÜLDETÉS! ELTÉRŐ MINŐSÉGŰ TEVÉKENYSÉGEK, SZAKMAISÁG Minőségi prblémák Nem stratégiai közpntú feladatvállalás Realisztikus alternatívák állításának részleges hiánya KOMPETENCIA PROBLÉMÁK Kmpetenciahiány Szakterületek egy-egy személyhez való kötődése Gyenge tagszervezeti bázis VEGYES MEGÍTÉLÉS, ALACSONY LAKOSSÁGI TÁMOGATÁS ROSSZ KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ Eredmények rssz kmmunikálása BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ HIÁNYOSSÁGAI Jövőkép és célk kmmunikálás a hiányzik GYENGE HÁTTÉRBÁZIS Beskatulyáztt ság Hiányzik az eredmények kmmunikálása és megünneplése Gyenge önkéntesi bázis Tevékenységi területek és célk rssz kmmunikálása HIÁNYOSSÁGOK A MUNKASZER- VEZÉSBEN Eltérő leterheltség Érvek, szakmaiság rssz kmmunikálása Átérzés hiánya Felelősség, számnkérés, teljesítményértékelés hiánya Túl demkratikus döntéshzatal ROMLÓ DÖNTÉSHOZÓI HOZZÁÁLLÁS Civil szféra fntsságának csökkenése Környezetvédelem fntsságának csökkenése Tisztázatlan feladat- és tevékenységi körök A plitikusk szavak szintjén környezettudatsak GYENGE ZÖLD MOZGALOM, GYENGÜLŐ TÁRSSZERVEZETEK Önállóság (és bizalm) hiánya Klasszikus elnökség hiánya TUDATOS TERVEZÉS, EGYSÉGES IRÁNYÍTÁS HIÁNYA Kívánságlista munkaterv Világs stratégia hiánya Jövőkép eltérő értelmezése IGEN ROSSZ PÉNZÜGYI HELYZET Pénzügyi tartalékk és frgótőke hiánya Fixköltségek magas aránya A válság kedvezőtlen hatása a támgatásk szintjére Csökkenő ptenciál hazai pályázatk ban ALACSONY, ROMLÓ FORRÁSSZERZÉSI POTENCIÁL Eladható prgramk, szlgáltatás k hiánya Élesedő verseny a nemzetközi pályázati frráskért Elégtelen civil bázis, kapcslat Elégtelen vállalati bázis, kapcslat A prblématérkép részletei A Levegő Munkacsprt gyengeségeit prblématérképen ábrázltuk, melyet a 17 interjú alapján állítttunk össze. Ezek fényében a szervezet gyenge pntjai és a lehetséges veszélyek az alábbiak: FINANSZÍROZÁS IGEN ROSSZ PÉNZÜGYI HELYZET Pénzügyi tartalékk és a frgótőke hiánya: nincs elegendő tartalék, ami jelentősen megkönnyítené a nehéz időszakk átvészelését, utófinanszírztt prjektek megvalósítását. A szervezet hárm évig veszteséges vlt, a 20 millió frint a saját tőke hiányt csak 2011 végére sikerült ledlgzni. A fix költségek aránya magas: a munkatársak bérét és az irda bérleti díját minden hónapban ki kell fizetni, a szervezet mérete igen nehezen alakítható az aktuális bevételek nagyságáhz, nem elterjedt és nehezen megldható a biznytalanabb megbízáss jgviszny. A válság kedvezőtlen hatása a támgatásk szintjére: a válság egyértelmű csökkenést eredményezett, a krábbi támgatók is vnakdnak tvábbi segítséget adni, hiszen a számukra rendelkezésre álló frrásk is jelentősen csökkentek. A támgatásk alacsnyabb szintje miatt lykr a munkatársak rendszeres havi kifizetése is prblémát jelent. Összességében ez a 23 éves működés egyik legnehezebb időszaka, hitel felvételére és a fizetések csökkentésére is kényszerültek.

15 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 ALACSONY, ROMLÓ FORRÁSSZERZÉSI POTENCIÁL Csökkenő ptenciál a hazai pályázatkban, száms kedvezőtlen váltzás: bérre egyre kevésbé lehet pályázni, egyre kevesebb az előfinanszírztt pályázat (bankktól pedig gyakrlatilag nem lehet erre frrást szerezni), a pályázati összegeket késve fizetik ki (egyes esetekben ki sem fizetik), és az elérhető pályázati frrásk jelentősen csökkentek (pl. NCA). Eladható prgramk, szlgáltatásk hiánya: kevés piacsítható, bevételt hzó, már kidlgztt prgram van. Az elmúlt években nem történtek meg a szükséges lépések (pl. valódi lakssági és vállalati támgatói bázis kiépítése) ahhz, hgy érdemben ellensúlyzni lehessen az állami frrásk csökkenését. Többnyire ötletek vannak (pl. közösségi média jelenlét erősítése, nline játékból reklámbevételek generálása), de ezek megvalósítása sk idő, energia és pénz; ráadásul a kulcsszerepet betöltő kllégák már így is túlterheltek. Élesedő verseny a nemzetközi pályázati frráskért: egyre több szervezet frdul a nemzetközi frrásk felé, így egyre nehezebb támgatást szerezni. Elégtelen civil bázis, kapcslat: a kisösszegű támgatásk és az 1%-ból származó bevételek az éves költségvetés alig 1%-át érik el, az 1%-t felajánlók csupán mintegy 200-an vannak, és a Facebk csprt tagjainak száma is 3000 körüli, ami igen kevés. Az adakzás kultúrája ráadásul hazánkban igen alacsny. Elégtelen vállalati bázis, kapcslat: csupán néhány vállalat adtt az elmúlt években támgatást, ezek ráadásul döntően természetes partnerek vltak. Ugyanakkr a szervezet tevékenységével nehéz támgatókat megszólítani. MŰKÖDÉS, SZERVEZET KOMPETENCIA PROBLÉMÁK Kmpetenciahiány: biznys kmpetenciák (pl. infrmatika, nyelv, prjektvezetés) nem elégségesek. A szervezet elvállal lyan feladatkat is, melyekhez kevésbé ért, vagy amelyek igényes kidlgzása, elvégzése a szkássnál jóval több energiát kíván meg a szervezettől. Szakterületek egy-egy személyhez való kötődése: a szervezet méretéből és anyagi lehetőségeiből következően több lyan szakterület is van, amiben a szervezeten belül csak egy-egy munkatárs kmpetens. Több munkatárs közel van a nyugdíjhz, vagy már nyugdíjasként segíti a szervezet munkáját. BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ HIÁNYOSSÁGAI Jövőkép és célk kmmunikálása hiányzik: a szervezeten belül nincs megfelelően kmmunikálva sem a jövőkép, sem a rövid- és hsszú távú célk; ez akadályzza az egy irányba tartást, előrehaladást. Hiányzik az eredmények és sikerek kmmunikálása és megünneplése: ez javíthatná a munkamrált és mtiváló hatású lehetne. Ez krábban érezhető prbléma vlt. GYENGE HÁTTÉRBÁZIS Gyenge tagszervezeti bázis: a Levegő Munkacsprt 127 tagszervezettel működik együtt. Ezek közül aznban kevés szervezet fejt ki aktív munkát a szövetségen belül, a többivel csak egyldalú kapcslat (körlevél) van. Gyenge önkéntesi bázis: bár az utóbbi időszakban jelentős javulás történt, de még mindig kevés önkéntes dlgzik a szervezetnél, illetve nincsen átfgó kncepció arra,

16 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 hgyan lehetne prduktív munkára fgni az amúgy lelkes önkéntes-jelentkezőket, különösen, ha a szakmai munkát szeretnének végezni. HIÁNYOSSÁGOK A MUNKASZERVEZÉSBEN Eltérő leterheltség: gyakran rendkívül eltérő a munkatársak leterheltsége elsősrban az elnök és az ügyvezető rvására ("Na jó, ha nincs más, megcsinálm én."), rendszeres a számttevő mennyiségű túlóra, ami hsszú távn kiégéshez is vezethet, ráadásul szűk keresztmetszetet is eredményez. András és Zslt különösen skat, túl skat vállal. Sk klléga munkájára nincs rálátás, hiszen skan 1-1 szigetet alktnak témájuknak, egyedi tudásuknak is köszönhetően. Felelősség, számnkérés, teljesítményértékelés hiánya: nincs érdemi számnkérés, a kiemelkedő és a hanyag munkavégzésnek nincs valódi következménye. Nincs akár számszerűen meghatárzva, hgy egy-egy kllégától mit várunk el. Különösen az irdában csak 1-2 napt töltő, egyébként tthn dlgzó kllégáknál jellemző, hgy alig van rálátás a tényleges munkára. Ez feszültséget is kz a kllégák között. Sk esetben gnd az egyéni szintű pririzálás. Másrészt a teljesítményről nincs érdemi visszajelzés, az esetleges elégedetlenség sincs kmmunikálva. Egyes esetekben akár a "szciális fglalkztatás" is előfrdul. Önállóság (és bizalm) hiánya: a vezetőség gyakran nem delegál megfelelő mértékben, többen úgy érzik, hgy skszr nincs is meg a bizalm abban, hgy egyes feladatk önállóan, ellenőrzés nélkül, magas minőségben elkészülhetnek. Bár a feladat gyakran van delegálva, a hatáskör nem. Ezért nincs elég helye az egyéni kreativitásnak, egyéni képességek kibntakztatásának, ami a teljesítményt is visszaveti. Tisztázatlan feladat- és tevékenységi körök: skszr nem világs, kinek a felelőssége biznys feladatk elvégzése. Bár vannak munkaköri leírásk, de ezek jellemzően túl általánsak. Ebből következően visznylag nagy a biznytalanság, adtt személyek esetén a munka tervezhetetlensége. Klasszikus elnökség hiánya: az elnökség tagjai nagyrészt alkalmazttjai is a szervezetnek. Túl demkratikus döntéshzatal: a döntésekbe mindenki beleszólhat, ami a demkratikusság mellett a döntéshzatalt lassítja, és gyakran nem születnek meg, nincsenek felvállalva szükséges döntések. Emellett az igazgatónak gyakran nincsenek meg az eszközei a kntrllhz. TUDATOS TERVEZÉS, EGYSÉGES IRÁNYÍTÁS HIÁNYA Kívánságlista munkaterv : bár létezik munkaterv, de az inkább egy paletta, azaz száms lehetőséget magába fglal, aznban nem jelöli ki egyértelműen az adtt év feladatait, fókuszait, nem kötelező jellegű. Így gyakrlatilag mindenki azt ért bele, amit akar, de skan a tartalmát sem ismerik. Világs stratégia hiánya: évek óta flyik stratégiaalktás, ugyanakkr mégsem egyértelmű, hgy merre tartunk, nincs részletes, szakszerű, mindenki által elfgadtt, megértett stratégia, és nincs a gyakrlatba lebntva, átültetve. A stratégia újragndlásra, krszerűsítésre szrul. A szervezet prjektről prjektre működik. Jövőkép eltérő értelmezése: a jövőképet is többféleképpen értelmezik a szervezetben, nincs egységes és közismert látás.

17 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 TEVÉKENYSÉG ELTÉRŐ MINŐSÉGŰ TEVÉKENYSÉGEK, SZAKMAISÁG Minőségi prblémák: egyes területeken kiemelkedő szakmaiság mellett egyes feladatkhz (pl. laksság megszólítása, marketing) kevésbé ért a szervezet. Nem stratégiai közpntú feladatvállalás: a feladatk elvállalása nem stratégiai szemléletben történik, a kllégák gyakran saját tetszésük szerint vállalnak fel kezdeményezéseket, ügyeket, szinte "mindenki azt csinál, amit akar", "mindenbe belekapunk", nincs fókusz. Nem igazán vannak stratégiai priritásk, nincsenek világs kritériumk a mérlegelésre, illetve ezek ritkán érvényesülnek. Gyakri a prfilba nem vágó, felesleges feladat és prjekt elvállalása, skszr ad hc módn, érdemi mérlegelés nélkül vállalnak el feladatt, akár azért is, mert aki felveti, jó kapcslatban van velük, vagy, mert van rá frrás. Realisztikus alternatívák állításának részleges hiánya: többször elhangztt panasz, hgy a Levegő Munkacsprt javaslatai túl radikálisak, és nincsenek megvalósítható lépésekre bntva. Egy-egy lépést meg lehetne tenni, a teljes javaslati csmag aznban túl sk egyszerre. Máskr pedig pzitív üzenet és megldás is kellene a bírálat mellett. VEGYES MEGÍTÉLÉS, ALACSONY LAKOSSÁGI TÁMOGATÁS. ROSSZ KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ Eredmények rssz kmmunikálása: a megkérdezettek alig tudtak felsrlni lyan eredményt, melyet a Levegő Munkacsprt ért el, hltt száms ilyen van. Beskatulyázttság: a laksság jelentős részénél a szervezet megítélése igen kedvezőtlen, például: Ők azk, akik mindenre nemet mndanak. Miattuk nem épült meg időben az M0-s. Néhány pillangó miatt mindennek gátat szabnak. A LMCS a fejlődés ellen van. Nem mutat alternatívát, nem értékaránys a kritikája. Tevékenységi területek és célk rssz kmmunikálása: a legtöbben azzal sem vltak tisztában, hgy milyen területeken tevékeny a szervezet. A tevékenységek rssz kmmunikációja miatt a túlztt radikalizmus látszatát kelti a LMCS, miközben a valóságban ez nem így van. Nagyn nehezen tudják a gndlataikat megértetni a nem saját köreikkel. Érvek, szakmaiság rssz kmmunikálása: a médiában többnyire csak a tiltakzás ténye jön át, az érvek, szakmaiság nem. Másrészt túlságsan nyílt a kmmunikáció, biznys dlgk közzététele rntja az imidzset. Egyes tagk szubjektív véleménye lykr szervezeti véleményként jelenik meg. Jelentéktelen sajtóközleményekre is gyakran feleslegesen reagálnak. A laksság felé történő kmmunikáció skszr inkább csak üzengetés a döntéshzóknak. Bár szakmailag megalapztt, de skan kevésbé tlerálják a kmmunikációs stílust (egyes személyeket megsztónak tartanak). Tvábbi prbléma: jellemző az egycsatrnás kmmunikáció, főleg Lukács András szerepel a médiában. Átérzés hiánya: a sajtóközlemények teljes mértékben szakmaiak, és nem fejezik ki az együttérzésüket azzal, akinek például a benzinár emelkedése mélyen érinti a család költségvetését. Lehet, hgy figyelemfelkeltő az, hgy a csalókat támgatja a krmány, talán érdemes lenne jbban átgndlni, hgyan lehet eladni a gndlatt, hgy ne irritálja a közvéleményt, érintetteket. Több empátia és érzelmi intelligencia lenne szükséges. ROMLÓ DÖNTÉSHOZÓI HOZZÁÁLLÁS Civil szféra fntsságának csökkenése: az utóbbi években a civil szféra flyamatsan vesztett jelentőségéből a krmányzati priritásk között, kevesebb támgatást

18 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 kap, és kevésbé veszik figyelembe a döntések meghzatalánál (5-10 éve messze magasabb érdekérvényesítő képesség vlt). Környezetvédelem fntsságának csökkenése: leépítések vannak a környezetvédelmi intézményeknél is, ráadásul a gazdaság felpörgetése érdekében környezetileg kárs beruházásk is fkzttan teret kapnak. A döntéshzók nem elkötelezettek környezetvédelmi kérdésekben, döntéseikben inknzisztencia figyelhető meg (nagyn jó kezdeményezések és nagyn rsszak egyaránt, a plitika skszr nem szakplitika). Hiányzik a hsszabb távú környezeti gndlkdás. Tvábbá a döntéshzóknál nagyn számít a lakssági vélemény, így még ha egyet is értenek, kmlyabb laksság tiltakzásra számítva inkább nem vállalnak fel fnts döntéseket (még akkr sem, ha nemzetgazdasági szinten is előnyös lenne). A plitikusk a szavak szintjén környezettudatsak: bár jelentős eredmény, hgy mst már a plitikusk is átvették a környezetvédelmi elveket és célkat, aznban ez többnyire a szavak szintjén marad, a döntésekben nem. Ez biznys szempntból rsszabb, mintha mást mndanának. Ma inknzisztens megldásk jellemzőek (pl. nagyn radikális veszélyes hulladék törvény aki fél, elég gazdag, betartja, felesleges mértékben is a többiek kénytelenek lpni, csalni, hazudni. És ez jelentős veszély. Atmlerakó hl legyen: titkban mérnek, letagadják, és végül nem a legjbb helyen lesz kiválasztva. ) GYENGE ZÖLD MOZGALOM, GYENGÜLŐ TÁRSSZERVEZETEK Magyarrszágn jelenleg gyengélkedik a krábban egyedülállóan szervezett zöld mzgalm; e szegmens ma jóval gyengébb, mint például a szmszéds Ausztriában. A Levegő Munkacsprt tevékenysége ezen a területen a kevés kivételhez tartzik. A társszervezetek közül kevesen vannak jelentős hatással a környezetvédelmi kérdések megldására, általában egy-egy ügyre jöttek létre. Többnyire anyagi gndkkal küszködnek, leépítésre kényszerülnek, így ők maguk is kevesebbet tehetnek az ügyekért. Néhány nagybb szervezet (Greenpeace, MTVSZ, MME, WWF stb.) kivételt képez. KÜLDETÉS A lehetőségekhez képest skkal kevésbé megvalósuló küldetés. A Levegő Munkacsprt a küldetésben megfgalmaztt céljait az ismertetett prblémák miatt csak részben valósítja meg. Épp ezért fnts ezekkel fglalkzni.

19 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 5. A LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIÁJA 5.1. Küldetés A Levegő Munkacsprt küldetése (ábra): KÜLDETÉSÜNK Minden élőlénynek jga van a tiszta, életet adó levegőhöz. A Levegő Munkacsprt 1988 óta azért dlgzik, hgy minden ember egészséges környezetben, emberhez méltó módn éljen. Mindezt szakmai alapkn, az érintettek bevnásával, plitikai és gazdasági részérdekektől függetlenül, következetesen és átláthatóan teszi. A Levegő Munkacsprt küldetése (szöveges): Minden élőlénynek jga van a tiszta, életet adó levegőhöz. A Levegő Munkacsprt 1988 óta azért dlgzik, hgy minden ember egészséges környezetben, emberhez méltó módn éljen. Mindezt szakmai alapkn, az érintettek bevnásával, plitikai és gazdasági részérdekektől függetlenül, következetesen és átláthatóan teszi. A küldetés szerepe: Alapvető iránymutatás, a szervezet létezésének, tevékenysége értelmének szemléletes, rövid összefglalása. A jó küldetés megválaszlja az alábbi kérdéseket: Mit csinálunk? Kiknek? Miért? A jövőkép és a napi működés alapvetően a küldetésből következik, de a küldetés természetesen száms részletkérdést nyitva hagy, nem egy az egyben határzza meg őket, inkább irányvnalakat és krlátkat ad. Fnts hgy egyszerű, érhető legyen, mind befele, mind a külső érintettek számára. A küldetés mellett érdemes szlgent is meghatárzni. Ez egy egyszerű, könnyen megjegyezhető jelmndat, melynek célja, hgy könnyen megjegyezhető legyen, lelkesítsen, elgndlkdtassn, a lényeget kifejezze. Ugyanakkr nem célja az, hgy szabatsan írja le a küldetést. (A prjekt srán nem sikerült frappáns szlgent találnunk, ehhez kmmunikációs szakember bevnása szükséges, javasljuk a szervezetnek, hgy ezt minél előbb tegye meg.)

20 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA / Értékek A Levegő Munkacsprt kiemelt és belső értékei (áttekintés): É R T É K E I N K ÉRTÜNK HOZZÁ FÜGGETLENEK VAGYUNK SEGÍTÜNK BETARTJUK A SZABÁLYOKAT NINCSENEK TITKAINK JÓ BELSŐ LÉGKÖR SZEMÉLYES ELKÖTELEZETTSÉG MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG Csak a kiemelt értékeket tartalmazó váltzat: É R T É K E I N K ÉRTÜNK HOZZÁ FÜGGETLENEK VAGYUNK SEGÍTÜNK BETARTJUK A SZABÁLYOKAT NINCSENEK TITKAINK

21 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 A Levegő Munkacsprt kiemelt és belső értékei (részletek): ÉRTÜNK HOZZÁ Szakterületünk elismert képviselői vagyunk. A környezetvédelmi tevékenységünk érdekében aktívan használjuk a közgazdasági, jgi, településfejlesztési, építészeti, közlekedési, agrármérnöki, bilógiai, vegyi és egyéb szakismereteinket. Munkánk srán a legújabb tudmánys eredményeket és nemzetközi tapasztalatkat is alkalmazzuk. FÜGGETLENEK VAGYUNK Plitikai, gazdasági és egyéb részérdekektől függetlenül, kizárólag értékeink és alapszabályunk szellemében dlgzunk, képviseljük szakmai álláspntunkat. Határzttan megőrizzük a plitikai pártktól való függetlenségünket. BETARTJUK A SZABÁLYOKAT Tevékenységünk srán betartjuk a jgszabálykat, a demkratikus együttélés íratlan szabályait, és az általáns erkölcsi nrmáknak megfelelően működünk. NINCSENEK TITKAINK A társadalmi élet minden szereplőjétől különös tekintettel a közpénzek felhasználóira elvárjuk azt, hgy átláthatóan és ellenőrizhetően működjenek, és mi magunk is így működünk. SEGÍTÜNK K I E M E L T É R T É K E K Kiemelten törekszünk az államplgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a nyilvánsság, a tájékztatás és a tájékzódás szabadsága, valamint a demkrácia kiteljesítésére. Munkánk srán kiemelten képviseljük azkat a csprtkat, amelyeknek érdekérvényesítő képessége gyenge, és tevékenységünkbe illeszkedő prblémáikkal hzzánk frdulnak. B E L S Ő M Ű K Ö D É S É R T É K E I JÓ BELSŐ LÉGKÖR A Levegő Munkacsprt demkratikus szervezet. Büszkék vagyunk arra, hgy működésünkre jellemzőek a civil értékek: vitakultúra, egymás tisztelete, az egymás iránti szlidaritás, őszinteség, nyitttság és tlerancia. SZEMÉLYES ELKÖTELEZETTSÉG Tagként és munkatársként egyénileg is elkötelezettek vagyunk a szervezet, és annak értékei, küldetése iránt. Magánemberként és hivatásunkban is környezet- és természetvédő, törvénytisztelő és erkölcsös életmódt flytatunk. MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG A váltzó körülményekre való érdemi reagálást jól szervezett működéssel törekszünk elérni. Ennek érdekében feladatainkat és felelősségünket világsan elhatárljuk, prjektjeinket jól megtervezzük, a végrehajtást, működést rendszeresen ellenőrizzük.

22 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 Az értékek szerepe: Az értékek azk a vezérlőelvek, amelyeket az adtt szervezet a legfntsabbnak tart. Az értékek meghatárzóak a napi működésben (ezt tesszük, azt nem), a munkatársak mtiválásában ( légy büszke rá, hgy ilyenek vagyunk ), a stratégiaalktásban (ezért váltztatunk, ezért fglalkzunk valamivel). Az értékek hatnak az arculatra és a támgatótbrzásra is. Ha jól kmmunikáljuk, ill. a működésünk is ezt sugallja, akkr nő a bizalm, elismertség, s így a támgatói ptenciál is. A hitelesség megteremtése az alapértékek következetes kmmunikálásán és megélésén múlik. A célcsprttól és helyzettől is függ, hgy az értékek közül mit és milyen mélységben kmmunikálunk. Ezért is fnts, hgy kezelhető számú legyen, és ne legyen hsszú Tevékenységek Előfeltétel: a szakterületi struktúra letisztázása A szakmai tevékenységekre vnatkzó jövőkép és a célk meghatárzása előtt a szakterületi struktúrát kellett rendbe tenni. Ez az alfejezet ennek lépéseit és eredményét mutatja be. A stratégiaalktás kezdetekr érvényes szakterületi struktúra ez vlt (ABC srrendben): Államháztartási refrm Éghajlatvédelem energia Épített környezet, földhasználat Jgi ügyek Közlekedés Légszennyezés Vegyi anyagk Ez több kból is átdlgzásra szrult: Hierarchiaszint keveredések: légszennyezés és közlekedés például valójában eltérő szint. A légszennyezés mindegyik feletti kategória, valójában a területek többségén azért munkálkdunk, hgy a légszennyezéssel kapcslats jövőképet elérjük! Átfedések: egyes területek között jelentős tartalmi átfedés van (például: éghajlatvédelem és légszennyezés, vagy közlekedés és éghajlatvédelem). A hrizntális tevékenységek keverednek a klasszikus területekkel: a lakssági tanácsadás például nem klasszikus szakterület, hanem hrizntális, mert mindegyik klasszikus szakterületet érinti (sőt azkn is túlnyúlik), külön csapat végzi, külön felelőse van. Hasnló még a zöld költségvetés is, melyet azért nevesítünk hrizntális területként, mert nem szakterületenként készül külön javaslatcsmag, hanem egységesen, és ennek felelőse is van. A struktúra letisztázása alapvető vlt, mert: Minden területen szakmai tervet kell készíteni: és ezt hierarchiaszint keveredések és átfedések megnehezítik, néhány esetben lehetetlenné is teszik. Minden területen felelőst kell kijelölni: mert csak ez biztsíthatja azt, hgy egy-egy területnek valódi gazdája legyen, a feladatk, felelősségek ne a két vezetőre háruljanak túlterhelve őket. Átfedő feladatknál pedig nincs valódi felelősség. (Másrészt amely területnek nincs felelőse, azt nem tudjuk felvállalni.)

23 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 Az új struktúrát (és a lgikai levezetést) az alábbi ábra mutatja: Szegények segítése Emberi egészség védelme Emberi jgk védelme Emberek: Fő társadalmi célk Fgyatékssággal élők segítése Emberi egészség védelme: fő módk Gyógyítás Megelőzés Sprtlás Megelőzés: fő módk Egészséges Szűrővizsgálatk környezet Egészség = testi, lelki és szciális jóllét állapta. RADIKÁLIS JÖVŐKÉP: Sehl, egyetlen nap se haladja meg a határértéket a légszennyezettség értéke minden lyan szennyezőanyagra, amire határérték van meghatárzva. Azkn a területeken, ahl már mst is határérték alatti a szennyezés, a helyzet összességében ne rmljn. JÖVŐKÉP 3 ÉV MÚLVA: A jgszabályban megengedett számú napkn (jelenleg 35) felül ne lépje túl a PM10-szennyezettség a határértéket Magyarrszágn (ellentétben a jelenlegi 80, esetenként akár 160 nappal). Lakás, alapellátás, kereskedelem, szlgáltatás, hatósági feladatk, ktatási, kulturális, sprt, szórakzás stb. infrastruktúrája stb. Egészséges környezet: fő elemek Levegő(minőség) Hanghatás (zaj) Táplálék Ivóvíz Háttérsugárzásk élhető környezettel bővített aspektusk Infrastruktúra (szlgáltatásk, mentális környezet) elsődlegesen a levegő minőségére ható tevékenységek KÖZLEKEDÉS AVAR- ÉS HULLADÉKÉGETÉS vertikális jellegű (klasszikus) SZAKTERÜLETEK ÉPÜLETEK ENERGIA- FELHASZNÁLÁSA (ÉPÜLET- ENERGETIKA) részben vagy nagybb részt nem a levegő minőségére ható tevékenységek ZÖLDTERÜLET- VÉDELEM + TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉS VEGYI ANYAGOK MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK IPARI TEVÉKENYSÉGEK Teherszállítás Avarégetés Fűtési rendszer Plázák Tisztítószerek - - Közösségi közlekedés Mezőgazdasági eredetű égetés Hőszigetelés Mélygarázsk Kzmetikumk - - Egyéni közlekedés Hulladékégetés Hűtési rendszer Vársi zöld területek Illatsítók Vargha Mártn Lenkei Péter Beliczay Erzsébet Schnier Mária Pál Jáns nincs felelős, nem fglalkzunk vele nincs felelős, nem fglalkzunk vele ZÖLD KÖLTSÉGVETÉS - Lukács András hrizntális területek - több szakterületekhez kapcslódó szakmai területek LAKOSSÁGI TANÁCSADÁS - Lenkei Péter hrizntális területek - tvábbi szaktevékenységek JOGI TERÜLET - Bendik Gábr KOMMUNIKÁCIÓ - Mihalicz Csilla PÉNZÜGY - Sümeginé Gabara Zsuzsanna ÜGYVEZETÉS - Hrváth Zslt tvábbi területek támgató területek - a klasszikus támgató funkciókn túl részben szakterületi munkát is végezve

24 LEVEGŐ MUNKACSOPORT STRATÉGIA /62 A klasszikus (vertikális) szakterületek: Közlekedés Avar- és hulladékégetés Épületek energiafelhasználása (épületenergetika) Zöldterületvédelem + Településfejlesztés Vegyi anyagk A hrizntális jellegű, klasszikus területtel megegyezető, azkhz kapcslódó: Zöld költségvetés A hrizntális jellegű szaktevékenység: Lakssági tanácsadás Megjegyezzük, hgy a hrizntális területek szakmailag és egyéb tekintetben is egyenrangúak a vertikális területekkel. Specialitásukat az adja, hgy tartalmilag a vertikális területek gyakrlatilag mindegyikéhez kapcslódnak (illetve részben túl is mutatnak), ezért különösen fnts: az egyértelmű feladatelhatárlás; a szinergiák és együttműködési lehetőségek, tudásmegsztás átgndlása és kihasználása. Címkés tevékenységek: a környezetvédelemben száms tvábbi fgalm létezik, amelyek tartalmilag részben aznsak vagy átfednek az általunk kiválaszttt hrizntális, illetve vertikális szakterületekkel, aznban az áttekinthetőség és a gyakrlatban is működtethető felelősségi rendszer miatt ezeket nem tettük be a fenti listákba. Ilyen területek például: éghajlatvédelem, fgyasztóvédelem. A címkés területek esetén a következő a stratégia: nem vállaljuk fel a teljes felelősséget a területért, e területekkel csak lyan mértékben fglalkzunk, amilyen mértékben átfednek a szakterületeinkkel; tehát a szakterületekkel közös, illetve a szakterület céljait támgató célkat felvállaljuk, az azn túlmutatókra a fókuszálás szükségessége, elaprózódás veszélye miatt nemet mndunk; ezért nincs is önálló felelőse a területnek; nem készül szakmai terv; minden szakterületi felelős maga nézi, hgy az ilyen elnevezésű pályázatk támgatják-e saját területe céljait; a kmmunikációnál felhasználjuk. (Megjegyezzük, hgy egyes címkés tevékenységeknél igen kmly átfedés van, tehát a Levegő Munkacsprt kmly erőfeszítéseket tett és tesz, melyek például a klímavédelmet segítik. E megkülönböztetésre a hatékny belső működés és eredményesség miatt van szükség.) Döntési pnt, dilemma: fókuszálás vagy több terület lefedése: A stratégiaalktás srán felmerült, hgy a szervezet a levegő minőségének javítását tegye legfőbb és végső céljának, és minden más, nem ebből következő tevékenységre mndjn nemet. A fókuszálás mellett szóló főbb érvek: szakmailag kiemelkedő minőségben nehéz több területet felvállalni; az elnök és ügyvezető egyébként is túlterhelt, a vezetői figyelem igénye így csökkenne; egyszerűen kmmunikálható; ezen a területen van a legnagybb szaktudás és legtöbb eredmény. Középutas megldásként az a döntés született, hgy a levegőminőség kiemelt cél legyen, de néhány más területet is vállaljunk fel a több évtizedes tapasztalat miatt.

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről Országs Fglalkztatási Közhasznú Nnprfit Kft. FglalkztaTárs - Társ a fglalkztatásban kiemelt prjekt (TÁMOP-.4.7-2/-202-000) Open Space knferencia 203. június 25-27. Beszámló a másdik nap kiscsprts megbeszéléseiről

Részletesebben

HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET?

HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET? HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET? Kiinduló pnt A gyakrlat azt mutatja, hgy ma már bármely iparágban, bármely

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata 2013.03.01.

Oktatási Hivatal. Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata 2013.03.01. Oktatási Hivatal Tanulmány a pedagógus-tvábbképzések szervezéséhez, gyakrlati megvalósításáhz és minőségbiztsítási eljárásaival fglalkzó hazai szakirdalmból megismert jó gyakrlatkról és alternatívákról

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója A budapesti kerékpárs közlekedés fejlesztési kncepciója 2013 Tartalm 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 Szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés... 9 2. BEVEZETÉS...12 2.1. llleszkedés a magasabb szintű

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

Stratégiai tervezés a közigazgatásban

Stratégiai tervezés a közigazgatásban Stratégiai tervezés a közigazgatásban (Kádár Krisztián) Tartalm I. Bevezetés... 3 II. A stratégiák helye a krmányzás flyamatában... 3 1. A stratégia és stratégiai tervezés fgalma... 3 2. A krmányzás fgalma...

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE KIFIZETETT ÁRU MINŐSÉGHIBA MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA ESETTANULMÁNY 2006/01 Budapesti Irda: Budapest H-1146

Részletesebben

VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS, INFORMÁCIÓÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében

VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS, INFORMÁCIÓÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS, INFORMÁCIÓÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI Apró napló, avagy segítség az infrmációk áramlásának megkönnyítése érdekében OTH, Budapest

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében.

DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében. VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI Apró napló, avagy segítség az infrmációk áramlásának megkönnyítése érdekében. OTH, Budapest 2013. 1 Szerzők Bauer Rita knduktr Puppné Oláh Szilvia

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Fővárs XV. kerület Rákspalta, Pestújhely, Újpalta Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Prjektmenedzsment szabályzat Budapest, 2009. któber 9. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

AZ ÁLLATORVOSLÁS, MINT HIVATÁS ELEMZÉSE

AZ ÁLLATORVOSLÁS, MINT HIVATÁS ELEMZÉSE Szent István Egyetem Állatrvs-tudmányi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék AZ ÁLLATORVOSLÁS, MINT HIVATÁS ELEMZÉSE HOGYAN ÉRTÉKELIK AZ ÁLLATORVOSOK MESTERSÉGÜKET AZ IDŐ TÜKRÉBEN

Részletesebben

A legjobb találkozások gazdagabbá tesznek, ezért vagyunk mi. Toljuk a szekered!

A legjobb találkozások gazdagabbá tesznek, ezért vagyunk mi. Toljuk a szekered! A legjbb találkzásk gazdagabbá tesznek, ezért vagyunk mi. Tljuk a szekered! Tartalm Bemutatkzás 5 Szlgáltatás cégre szabva 7 Szlgáltatásaink 10 Munkaerő-közvetítés 14 Rövid- vagy hsszú távú munkaerő-kölcsönzés

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket és megoldásokat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pozíciójukat.

A kis- és középvállalkozások folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket és megoldásokat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pozíciójukat. A kis- és középvállalkzásk flyamatsan keresik azkat a lehetőségeket és megldáskat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pzíciójukat. A hagymánys termékközpntú szemlélet helyett ma egyre inkább

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÖTET. a közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítására irányuló kísérleti projekt megalapozása projekthez kapcsolódóan

MÓDSZERTANI KÖTET. a közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítására irányuló kísérleti projekt megalapozása projekthez kapcsolódóan MÓDSZERTANI KÖTET a közszlgáltatásk versenyképességi szempntú átvilágítására irányuló kísérleti prjekt megalapzása prjekthez kapcslódóan 2013. 07. 29. Kapcslattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

Az igazság: A köznevelési törvény tervezetében számos, a felzárkóztatást, a valódi esélyegyenlőséget szolgáló intézkedés, elv található.

Az igazság: A köznevelési törvény tervezetében számos, a felzárkóztatást, a valódi esélyegyenlőséget szolgáló intézkedés, elv található. 8. rész Nem igaz, hgy a köznevelési törvény a középsztálynak kedvez, mint ahgyan az sem, hgy növeli a hátránys helyzetben nevelkedő gyermekek leszakadásának kckázatát. A köznevelési törvény tervezetében

Részletesebben

- 1 - Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó. Budapest, 2010. REevolutio Kft.

- 1 - Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó. Budapest, 2010. REevolutio Kft. - Készítette: REevluti Kft. Témavezető, prjektmenedzser: Jáki Mnika vezető tanácsadó Munkatársak: Fdr Gabriella senir tanácsadó Adamik Anna Farkas Sára junir tanácsadó gyakrnk Lektrálta: Fdr Gabriella

Részletesebben

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata (9400 Sprn, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60865/2009. CÍM: SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Előterjesztő: Abdai

Részletesebben

Országos Civil Adatbázis HOWTO

Országos Civil Adatbázis HOWTO Országs Civil Adatbázis megvalósíthatósági tanulmány Országs Civil Adatbázis HOWTO Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibr 2004 2005 Országs Civil Adatbázis HOWTO Országs Civil Adatbázis megvalósíthatósági

Részletesebben

- 1 - Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó. Budapest, 2010. REevolutio Kft.

- 1 - Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó. Budapest, 2010. REevolutio Kft. - Készítette: REevluti Kft. Témavezető, prjektmenedzser: Jáki Mnika vezető tanácsadó Munkatársak: Fdr Gabriella senir tanácsadó Adamik Anna Farkas Sára junir tanácsadó gyakrnk Lektrálta: Fdr Gabriella

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2011. május 17-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2011. május 17-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Plgármesterek Tanácsa 2011. május 17-i üléséről Jelen vannak: Biatrbágy: Tarjáni István plgármester Budaörs: Wittinghff Tamás plgármester Budajenő: Budai

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési Stratégiák

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagzat Reginális kapcslatk és pályázati kmmunikátr szakirány STAKEHOLDER-MENEDZSMENT VESZPRÉM VÁROS FEJLESZTÉSI

Részletesebben