IV. rész. Az élettársi kapcsolat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. rész. Az élettársi kapcsolat"

Átírás

1 IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált módsításk hatására egyre nehezebb eligazdni a rájuk vnatkzó rendelkezések között. Az átláthatatlanságt az újnnan egymást követően megjelent bejegyzett élettársi kapcslatról szóló két törvény 1, és e törvények által módsíttt nagyszámú egyéb vnatkzó jgszabály, valamint a kdifikációs flyamat srán napvilágt láttt száms elképzelés, a végső eredményként kihirdetésre került új Ptk., majd az ismét flytatódó kdifikáció, tvábbá az érintett jgszabályk hatályba lépése körüli biznytalanságk, vagyis a szabályzás skszínűsége generálta. Leszögezhető tehát, hgy krábban a jgalktás msthagyermeke -ként kezelt élettársi kapcslatt illetően jgi szabályzás hiányára immár nem panaszkdhatunk. Valóban nem egyszerű a kérdés, a tisztánlátáshz legalább hét alapjgszabály 2, és száms egyéb, részterületet érintő apróbb jgszabály áttanulmányzására van szükség, melyek amellett, hgy lykr önmagukban is nehezen áttekinthetők, időnként egymással sincsenek teljesen összhangban. I. Hatálys szabályzás I. fejezet Az élettársi kapcslat hagymánys értelemben 3 (de fact élettársi kapcslat) 1. Az élettársi kapcslat fgalma, létrejövetele és megszűnése Az élettársi kapcslat fgalmát jelenleg a Plgári Törvénykönyv 685/A. -a határzza meg, amely idevnatkzóan a közelmúltban, jei hatállyal módsult. Az új fgalm-meghatárzás szerint: évi CLXXXIV. törvény a bejegyzett élettársi kapcslatról; a évi XXIX. törvény A bejegyzett élettársi kapcslatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszny igazlásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módsításáról (tvábbiakban: Bét.); évi IV. törvény A Plgári Törvénykönyvről (tvábbiakban: Ptk.); évi CXX. törvény A Plgári Törvénykönyvről (tvábbiakban: új Ptk.); (Ehhez kapcslódóan szeretném leszögezni, hgy a évi LXXIII. törvény a Plgári Törvénykönyvről szóló évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódsításkról, úgy rendelkezett, hgy az új Ptk. nem fg hatályba lépni. Tekintettel aznban arra, hgy az élettársakra vnatkzó rész legalábbis főbb vnalaiban hsszas egyeztetések eredményeként alakult ki, és eredetileg az új Ptk. Harmadik könyveként szabályzni tervezett Családjg Könyv (tvábbiakban: CSK.)-ben nyert vlna elhelyezést, az arra vnatkzó rendelkezések tehát nagyrészt időtállónak tűnnek, ezért azk vázlatszerű ismertetésétől nem tekintettem el évi CLXXXIV. törvény A bejegyzett élettársi kapcslatról; évi XXIX. törvény A bejegyzett élettársi kapcslatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszny igazlásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módsításáról (tvábbiakban: Bét.); évi XLV. törvény Az egyes közjegyzői nemperes eljáráskról (tvábbiakban: Kjnp.); évi 17. tvr. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről (tvábbiakban: Atvr.); évi I. törvény Az anyakönyvi eljárásról. 3 A jgirdalm, elhatárlva az élettársi kapcslat alap váltzatát az újnnan létrehztt kategóriáktól, vagyis a nyilvántartásba vett és bejegyzett élettársaktól, egyre gyakrabban de fact élettársaknak nevezi őket. 1

2 Élettársi kapcslat áll fenn két lyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcslat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcslata, és akik nem állnak egymással egyenesági rknságban vagy testvéri, féltestvéri kapcslatban. 4 A fgalmból az alábbi következtetéseket vnhatjuk le: Élettársi kapcslatt két, akár külön, akár azns nemű személy 5 létesíthet. Közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (életközösség) való együttélés a feltétele. A kizáró kk köre az új fgalm szerint bővült: A felek ne álljanak egymással egyidejűleg sem házasságban, sem bejegyzett élettársi kapcslatban. (Frmális kapcslat sem állhat fenn köztük.) A felek ne éljenek mással egyidejűleg életközösségben, vagyis ne éljenek házasságban, bejegyzett élettársi kapcslatban, vagy élettársi kapcslatban. (Frmálisan fennállhat a kötelék, de életközösségről nem lehet szó.) Újként jelennek meg a relatív akadályk is, vagyis a felek nem lehetnek egymásnak egyenesági rknai, illetve testvérei (féltestvérei) sem. Az élettársi kapcslatt jelenleg nem kötelező sem regisztráltatni (ld. az Élettársi Nyilatkzatk Nyilvántartásába a közjegyzőnél bejegyeztetni), 6 sem pedig kizárólag azns neműek esetén, az anyakönyvvezetőnél a bejegyzett élettársi kapcslatk anyakönyvébe bejegyeztetni (ld. bejegyzett élettársi kapcslat) 7. Az élettársi kapcslat az életközösség létesítésével jön létre, és megszűnik, ha az élettársak egymással házasságt kötnek, bejegyzett élettársi kapcslatt létesítenek, vagy az életközösségüket megszakítják, illetve valamelyik fél elhalálzik. Mindez a fgalmból vezethető le anélkül, hgy jgszabály kimndaná. 2. Az élettársi kapcslat jghatásai a) Plgári jgi vnatkzásk Az élettársi kapcslatt a Ptk. a plgári jgi társaság nevesített eseteként szabályzza: A házastársakra vnatkzó közös vagyn vélelme rájuk vnatkztatva nem érvényesül. Az élettársak együttélése alatt az általuk szerzett közös vagynnak lyan arányban lesznek tulajdnsai, amilyen arányban annak megszerzésében közreműködtek. Ha a közreműködés aránya nem állapítható meg, azt azns mértékűnek kell tekinteni. A háztartásban és a gyermek nevelésében végzett munka a szerzésben való közreműködésnek számít. 8 A bírói gyakrlat szerint, ha az élettársak házasságt kötnek, akkr az élettársi viszny alatt szerzett és a házasságba bevitt vagyn a házastársi közös vagyn része lesz, melyre már a házastársi vagynközösség szabályai vnatkznak. Az élettársnak törvényes öröklési jga nincs; élettárs csak végintézkedés útján örökölhet. 4 A krábbi fgalmat módsíttta a Bét. 6. -a. (Hatálys július 1-jétől.) 5 Az Alktmánybíróság 14/1995. (III. 13.) AB határzatában fglaltaknak megfelelően, a férfi és nő kitétel két személyre váltztt. A felek nemének tehát többé nincs jelentősége. A vnatkzó módsítást bevezette az évi XLII. törvény. 6 Ld. B. pnt. 7 Ld. C. pnt. 8 Ld. Ptk. 578/G. 2

3 b) Családi jgi vnatkzásk Együtt élő élettársak közös gyermeke felett az élettársak mindegyike teljes jggal gyakrlhatja a szülői felügyeleti jgkat. Az apa szülői jgait ez esetben általában teljes hatályú apai elismerő nyilatkzat vagy emberi reprdukcióra irányuló eljárásban való részvétel alapzza meg. Ha egy gyermekét egyedül nevelő szülő létesít élettársi visznyt, az élettárs a szülő előző kapcslatából származó gyermeke felett nem rendelkezik szülői jgkkal; e jgk a vérszerinti szülőt illetik meg. Az élettárs pedig a hagymánys értelemben vett nevelő szülőnek minősül. Tartási igénnyel nem léphet fel az élettárs élettársával szemben. A lakáshasználat rendezésére vnatkzóan sem találunk knkrét jgszabályi rendelkezést a hatálys jgban. c) Egyéb jgi vnatkzásk: Más jgágakban az élettársnak, mint hzzátartzónak a házastárshz hasnló jgai lehetnek, így pl. Munkajg 9 és társadalmbiztsítási jg 10 terén a házastárs jgaival szinte azns jgkat élvez. Az élettárs büntetőjgi vnatkzásban megtagadhatja a tanúvallmást és a nyilatkzattételt. 11 Az élettársi viszny is lehet alapja az összeférhetetlenségnek, pl. bíró nem járhat el hzzátartzójának ügyében, így élettársának ügyében sem. 12 A fedezetelvnással járó szerződéseknél a hzzátartzóra vnatkzó hátránys vélelem vnatkzik az élettársra is. 13 II. Élettársi kapcslat szabályzása az új Ptk. Családjg Könyvében Az élettársi kapcslat fgalma, létrejövetele és megszűnése Az új Ptk-ban a fgalm a Családjg Könyvben nyer elhelyezést, ezáltal a jgintézmény első ízben nyer családjgi értékelést. A hatálys fgalmhz képest némi eltérés mutatkzik, az alábbiak szerint: Élettársi kapcslat áll fenn két lyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége vagy élettársi kapcslata, és akik nem állnak egymással vér szerinti leszármazásn vagy örökbefgadásn alapuló egyenesági rknságban vagy testvéri, féltestvéri kapcslatban A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 139. (2) bekezdése szerint az élettárs közeli hzzátartzó. Ld. még pl. 84. ; 90. ; 139. ; stb. 10 A társadalmbiztsítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 4. (1) bekezdése; 45. ; 54. ; 96. (2) bekezdése stb. rendelkezik az élettársakról. 11 Ld. A Büntető Eljárásról szóló évi XIX. törvény (tvábbiakban: Be.) 82. (1) bekezdése. 12 Ld. Be. 21. ; és a Plgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény (tvábbiakban: Pp.) 13. (1) bekezdés c) pntja. 13 Ptk (2) bekezdés. 14 Ld. 47. lábjegyzet, új Ptk-hz fűzött indklás. 15 CSK. 3:90. (1) bekezdés. 3

4 A kizáró kknál a bejegyzett élettárs azért nem kerül külön kiemelésre, mert az új szabályzás szerint, ahl a törvény házastársat említ, azn a bejegyzett élettársat is érteni kell. 16 A különbség tehát etekintetben csupán látszólags. Váltzás a fgalmban, hgy a gazdasági közösséget nem tekinti többé a CSK. az élettársi kapcslat feltételének. A relatív akadályk köre pntsításra kerül, hiszen az egyenesági rknságt kibővíti az örökbefgadás útján keletkezett egyenesági rknsággal is. A CSK-ban kerül sr annak elsőkénti törvényi kimndására is, hgy az élettársi kapcslat az életközösség létesítésével jön létre, és megszűnik, ha az élettársak egymással házasságt kötnek vagy az életközösségük véget ér. 2. A jgintézményre vnatkzó szabályzás taglódása a CSK-ban, az élettársi kapcslat jghatásai A Családjg könyv Az élettársi kapcslat elnevezésű Negyedik része az alábbi címekből és szakaszkból áll, mely részletezésből is jól látható, hgy az élettársak számára visznylag széles körben biztsíttt jgk kerültek megfgalmazásra. 1. cím: Általáns rendelkezések Az élettársi kapcslat létrejötte és megszűnése Az élettársi kapcslat családjgi hatásai 2. cím: Az élettársi tartás Az élettársi tartásra való jgsultság A tartásra való érdemtelenség A tartási képesség A tartás srrendje az élettárs és a házastárs között A rkntartás szabályainak alkalmazása 3. cím: Az élettársak vagyni visznyai Az élettársi vagynjgi szerződés Az élettársak közti törvényes vagynjgi rendszer 4. cím: Az élettársak lakáshasználatának rendezése A lakáshasználat szerződéses rendezése A lakáshasználat bírói rendezése Az élettársak közös jgcíme alapján laktt lakás használatának rendezése Az élettárs feljgsítása a másik élettárs kizárólags jgcíme alapján laktt lakás használatára A lakáshasználat újrarendezése 3. Az időtartam jelentősége az élettársi kapcslat jgkövetkezményeinél. A száms részletkérdésen túlmenően fnts váltzás, hgy a CSK. a lényegesebb jghatásk tekintetében csupán az élettársi kapcslat meghatárztt ideig tartó fennállásáhz fűz jgkövetkezményeket. A tartás és lakáshasználat rendezése kérdésénél alapfeltételként követeli meg, hgy az élettársi kapcslat a felek között legalább tíz éve, illetve amennyiben a kapcslatból közös gyermek is származtt, legalább egy éve fennálljn. 16 Bét. 3. (1) bekezdés b) pntja. 4

5 Ezen túlmenően a Kódex Öröklési jg Könyvében (tvábbiakban: ÖK.) 17 is találunk az élettársakra vnatkzó rendelkezéseket. Bár az élettárs várhatóan nem lesz törvényes örökös, öröklési jgi jgcímen aznban hltig tartó használati jg illeti meg a közösen használt lakásn, és az abban lévő berendezési és felszerelési tárgyakn, ha az életközösség közötte és az örökhagyó között legalább tíz évig flyamatsan fennálltt, és az öröklés megnyíltakr is fennáll. 18 A közös gyermekre ez esetben azért szükségtelen kitérni, mivel a gyermek egyébként is törvényes örökösként jelentkezik, és szülője, mint túlélő élettárs, természetszerűleg a gyermekkel, az általa megörökölt ingatlanban élhet tvább. II. Fejezet A nyilvántarttt (regisztrált) élettársi kapcslat, avagy az Élettársi Nyilatkzatk Nyilvántartását érintő főbb szabályk Előzmények Az élettársi kapcslat keletkezése és megszűnése ellentétben a házassággal nem kötődik hatósági aktushz, kötelező regisztrációhz. Az utóbbi évtizedekben aznban egyre nő az élettársi kapcslatk száma, és egyre gyakrabban merül fel velük kapcslatban személyi és vagyni visznyaik (öröklés, társadalmbiztsítás, közös vagyn megsztása, stb.) rendezésének szükségessége. A kapcslat fennállásának biznyítása a különféle jgvisznykban az érdekeltet terheli. A biznyítás eddig sk esetben nehézkes vlt. Legfeljebb arra vlt módja a feleknek, hgy közkiratban, egymást élettársakként elismerő nyilatkzatt tegyenek a közjegyző előtt, vagy e kapcslatukról a jegyzőtől kérjenek tanúsítványt pl. egy hitelkérelem elbírálásáhz. 2. Az Élettársi Nyilvántartás bevezetése A helyzet rvslására irányuló váltzás a Ptk. szerinti élettársakat érintő új jgi kategóriát vezetett be. Az Élettársi Nyilatkzatk Nyilvántartásának (a tvábbiakban: élettársi nyilvántartás) január 01-jei hatállyal történő alkalmazhatóságával a jgalktó biztsítja a de fact élettársi kapcslatban élő személyeknek azt a lehetőséget, hgy a hatósági tevékenységet végző közjegyző előtt, kapcslatuk fennállásáról, illetve arról, hgy az már nem áll fenn, nyilatkzatt tehetnek. E tényt a közjegyző bejegyzi a Magyar Országs Közjegyzői Kamara által működtetett számítógépes adatbázisba. A kapcslat fennállásának ténye ezáltal egyszerűen biznyítást nyerhet. Az élettársi nyilvántartás tehát igazlja, hgy egymással élettársi kapcslata áll fenn azknak, akiknek az élettársi kapcslat fennállásáról szóló közösen tett nyilatkzata az élettársi nyilvántartásban szerepel. Igazlhatja a nyilvántartás ugyanakkr azt is, hgy a nyilvántartásban szereplő élettársak élettársi kapcslata már nem áll fenn. A nyilvántartásban való részvétel fakultatív. 17 Az új Ptk. Hatdik Könyve (tvábbiakban: ÖK.). 18 ÖK. 6: A nyilvántartás lehetőségét a Bét. vezette be. Az általa létrehztt vnatkzó szabályk, beillesztésre kerültek az egyes közjegyzői nemperes eljáráskról szóló évi XLV. törvénybe (Hatályba lépett: jén). 5

6 3. Az élettársi nyilvántartás tartalma, kezelése Az Élettársi Nyilatkzatk Nyilvántartása az élettársi kapcslat fennállása biznyításának megkönnyítése céljából a következőket tartalmazhatja: két, nem cselekvőképtelen nagykrú kérelmező által közjegyző előtt közösen tett azn nyilatkzatt, hgy egymással a Plgári Törvénykönyv szerinti élettársi kapcslatban (a tvábbiakban: élettársi kapcslat) élnek, vagy legalább az egyik kérelmezőnek a közjegyző előtt tett azn nyilatkzatát, hgy már nem áll fenn élettársi kapcslata a vele együtt krábban nyilvántartásba vett személlyel. Az élettársi nyilvántartás nem igazlja visznt az élettársi kapcslat fennállását, ha az élettárs utóbb tett, az élettársi kapcslat fenn nem állásáról szóló nyilatkzatát az élettársi nyilvántartásba bejegyezték, az élettársak egyike meghalt vagy az élettársak bármelyike utóbb házasságt köt vagy bejegyzett élettársi kapcslatt létesít. Akik a nyilvántartásban az élettársi kapcslat fenn nem állásáról szóló nyilatkzat bejegyzéséig együtt szerepelnek, azkról amíg mindkettőjük él vagy bármelyikük utóbb házasságt nem köt, vagy bejegyzett élettársi kapcslatt nem létesít vélelmezni kell, hgy egymással élettársi kapcslatban állnak. A vélelem megdönthető. Az élettársi nyilvántartásba újabb nyilatkzat nem jegyezhető be, amíg a krábban nyilvántartásba vett élettársi kapcslat fennállását az élettársi nyilvántartás igazlja. Az élettársi nyilvántartás adatait a közjegyző és az rszágs kamara (MOKK) kezeli. Az rszágs kamara működteti a nyilvántartásban szereplő adatk kezelésére szlgáló, flyamatsan a felhasználók rendelkezésére álló infrmatikai alkalmazást. A számítógépes adatbázis létrehzásának eredményeképpen e biznyítási eszközhöz az államplgárk és azn hatóságk, amelyek számára az, feladatuk ellátásáhz szükséges, kmlyabb költség- és időráfrdítás nélkül hzzáférhetnek, lényegesen leegyszerűsítve ezzel száms eljárást. Ezáltal az (ellen)biznyítás terhe is átkerül a hivatals szervekre. A közjegyző tanúsítványt az érintett személy élettársi nyilvántartásban szereplő adatainak igazlása céljából kizárólag a nyilvántartásban szereplő személynek, illetve az adatigénylésre jgsult más személynek vagy szervnek állíthat ki. 4. Az eljárás és annak megindítása A nyilatkzat felvételére irányuló eljárás az élettársak közös kérelmére vagy az élettársi kapcslat fenn nem állásáról szóló nyilatkzat esetén bármelyik élettárs kérelmére indul. Ha a közjegyző csak az egyik élettárs nyilatkzata alapján jegyezte be az élettársi kapcslat fenn nem állásáról szóló nyilatkzatt, az erről szóló végzést a másik élettársnak is kézbesíti. Közös kérelem esetén a közjegyző illetékességét az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkdási helye megalapítja. A közjegyző az élettársi kapcslatra vnatkzó nyilatkzat megtétele előtt az általáns kiktatási kötelezettsége keretében az élettársat tájékztatja, hgy mi tekintendő élettársi kapcslatnak, az hgyan keletkezik, hgyan szűnik meg és milyen családjgi, vagynjgi és öröklési jgi következményekkel jár. Élettársi kapcslatra vnatkzó nyilatkzat csak személyesen tehető. Az eljárásban biznyításnak nincs helye. 6

7 A közjegyzőnek az élettársi nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzése tartalmazza a nyilvántartásba bejegyzésre kerülő adatkat is; a jgerős végzésének ugyanaz a hatálya, mint a bíróság jgerős ítéletének. A közjegyző az élettársi nyilvántartásba az adatkat a végzés meghzatalával egyidejűleg, a fellebbezésre tekintet nélkül jegyzi be. 5. Az Élettársi Nyilatkzatk Nyilvántartásának jelentősége a) Biznyítás megkönnyítése Az élettársi kapcslat nyilvántartásba vétele egy tényhelyzeten alapuló kapcslat fennállásának biznyítását könnyíti meg. A közjegyző által nyilvántartásba vett élettársi kapcslat új jgintézményt nem hz létre, csupán lehetőséget ad arra, hgy nemétől és szexuális irányultságától függetlenül a (de fact) élettársi kapcslatban élő személyek (tvábbi két feltételnek nem cselekvőképtelen, nagykrú való megfelelés esetén) kérhessék élettársi kapcslatuk nyilvántartásba vételét. b) Jghatás keletkeztetés A nyilvántartásba vételhez az eredeti szövegváltzat szerint, tvábbi jghatás is fűződött, 20 hiszen ha különböző nemű élettársak a regiszterben szerepeltek, a születés és az attól visszafelé számíttt 300 nap között, a nyilvántartásba vételhez apasági vélelem kapcslódtt. Ennek tvábbi feltétele vlt, hgy az anya nem állhattt mással, a fenti időszak alatt egyidejűleg házassági kötelékben is. Ezt azért kell hangsúlyzni, mert a házassági kötelék fennállása (persze az életközösség ilyenkr egyidejűleg nem állhat fenn) önmagában nem zárja ki az élettársi kapcslat létét, és nyilvántartásba vételét sem, ugyanakkr az apasági vélelem keletkeztető hatását igen. Ha a 300 nap alatt az anyának több bejegyzett élettársi kapcslata vlt, a vélelem akkr sem állhattt fenn. Ehhez kapcslódtt azn rendelkezés is, miszerint az élettársak közös kérelmére az élettársi nyilvántartás tartalmazhatta az élettársak nyilatkzatát a születendő közös gyermekeik családi nevéről. Tekintettel arra, hgy az apasági vélelem keletkeztető jghatást, és az ahhz kapcslódó, születendő gyermek nevéről való nyilatkzati lehetőséget is hatályn kívül helyezték, jelenleg a kapcslathz minden szempntból ugyanazn jghatásk fűződnek, mint a nyilvántartásba nem vett, Ptk. szerinti de fact élettársi kapcslathz között. Az apasági vélelem keletkeztető jghatást aznban az egyes pénzügyi tárgyú törvények módsításáról szóló évi CLIX. törvény, jei hatállyal, hatályn kívül helyezte. 7

8 III. fejezet A bejegyzett élettársi kapcslat főbb szabályai I. Hatálys szabályk 1. Előzmények A teljesség kedvéért megemlítendő a bejegyzett élettársak jgintézményét először megteremteni kívánó sikertelen kísérletként említhető azn törvény, mely január 1-jén lépett vlna hatályba. Az Országgyűlés ugyanis 2007 decemberében, az utlsó ülésnapján, az ilyen hrderejű döntéshez szükséges szakmai egyeztetést, alktmánys követelményeket és a kdifikációs flyamat addigi eredményeit jórészt figyelmen kívül hagyva, azt megkerülve, elfgadta a bejegyzett élettársi kapcslatról szóló évi CLXXXIV. törvényt. Az új jgszabály mely minden nagykrú személy számára lehetővé tette vlna, hgy nemétől és szexuális irányultságától függetlenül bejegyzett élettársi kapcslatt létesíthessen, sértve ezáltal a házasság védelmének alktmánys elvét, közel azns szintre helyezvén a két jgintézményt nem ütötte meg az alktmányssági mércét, ezért az Alktmánybíróság még a hatályba lépése előtt, a 154/2008. (XII.17.) AB határzattal, alktmányellenesség címén megsemmisítette, ezáltal hatályba lépésére sem kerülhetett sr. Az AB határzat szerint visznt nem alktmányellenes a bejegyzett élettársi kapcslat jgintézményének létrehzása azns nemű személyek számára, ők ugyanis az Alktmány alapján házasságt nem köthetnek. Az egyenlő méltóságú személyként kezelésüket aznban biztsítani kell, az Alktmány krlátai között, a házastársakéhz hasnló jgállást biztsítva számukra. Az azns neműek tartós párkapcslata számára ugyanis az elismerés és a védelem igénye mivel ők házasságra nem léphetnek az emberi méltósághz való jgból 21, és az abból származtattt önrendelkezési jgból, az általáns cselekvési szabadságból, illetve a személyiség szabad kibntakztatásáhz való jgból [8/1990. (IV. 23.) AB határzat, ABH 1990, 42, 45.] levezethető. Különnemű párk esetében aznban a házasság vagy élettársi kapcslat szabad választás kérdése, ezért az ő esetükben indklatlan és alktmányellenes a közöttük létrehzni tervezett új kapcslati frma lehetővé tétele. Ilyen előzmények után az Országgyűlés megalktta a évi XXIX. törvényt a bejegyzett élettársi kapcslatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszny igazlásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módsításáról, amely ezúttal körültekintőbben, az AB határzatára is figyelemmel igyekezett meghatárzni az újnnan megalkttt jgintézmény kereteit. (Az új jgszabály figyelemre méltó újítása tvábbá, hgy egyúttal megteremtette a hagymánys értelemben vett, de fact élettársi kapcslatban élők számára a fakultatív regisztráció lehetőségét is. ld. erről a 2. pntt.) A bejegyzett élettársi kapcslat létrejötte Bejegyzett élettársi kapcslat akkr jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennylcadik életévét betöltött, azns nemű személy személyesen kijelenti, hgy egymással bejegyzett élettársi kapcslatt kíván létesíteni. 23 Kiskrú részére bejegyzett élettársi kapcslat létesítése nem engedélyezhető. A bejegyzett élettársi kapcslat létrejöttére mint ahgy az az előzőekben is jól látható a házasságkötés garanciális szabályainak mintájára határz meg rendelkezéseket a törvény. Ezen 21 Alktmány 54. (1) bekezdés. 22 A törvény bejegyzett élettársakra vnatkzó rendelkezései napjával, míg az Élettársi Nyilatkzatk Nyilvántartására (fakultatív regisztráció) vnatkzó rendelkezések napjával léptek hatályba. 23 Bét. 1. (Hatályba lépett: jén.) 8

9 túlmenően szintén a házasságkötéshez hasnlóan a bejegyzett élettársi kapcslat létesítését megelőző eljárásban a feleknek nyilatkzniuk kell arról, hgy bejegyzett élettársi kapcslatuknak legjbb tudmásuk szerint nincs törvényes akadálya, valamint igazlniuk kell azt is, hgy kapcslatuk törvényes feltételei fennállnak. A kapcslat létesítésével összefüggő tvábbi részletszabályk az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendeletben 24 találhatók, mely jgszabályt előreláthatólag napjával a évi I. törvényként kihirdetett új, Anyakönyvi eljárásról szóló törvény vált majd fel. A tvr. rendelkezik többek között arról is, hgy a kapcslat létrehzásának időpntját a felek kívánságát figyelembe véve kell kitűzni, a kapcslat létrehzását megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvételétől számíttt hat hónapn belül bármikrra. A házasságkötéseknél irányadó 30 naps kötelező várakzási idő rájuk tehát nem vnatkzik! A bejegyzett élettársi kapcslat létesítése nyilváns és méltóságteljes. Ettől eltérni csak akkr lehet, ha a felek ezt kérik. Két tanú jelenléte szükséges az eljárás srán. A kapcslat létrehzására irányuló nyilatkzatnak egybehangzónak kell lenni (mindkét fél igent kell, hgy mndjn), mely nem köthető sem időhöz, sem feltételhez. Az anyakönyvvezető a kijelentés megtörténte után a bejegyzett élettársi kapcslat létrejöttének tényét a bejegyzett élettársi kapcslatk anyakönyvébe bejegyzi. A bejegyzés deklaratív hatályú. 3. A bejegyzett élettársi kapcslat jghatásai A bejegyzett élettársi kapcslat jghatásait illetően általánsságban a Csjt. házasságra vnatkzó szabályai az irányadóak. Az Alktmánybíróság döntéseiből következően eltérések csak tt lehetségesek, ahl ezek az azns neműek közti párkapcslatk természetéből következnek. Ezzel a külön törvény tulajdnképpen családjgi jgintézményként ismeri el a bejegyzett élettársi kapcslatt, és csak a házasságtól eltérő szabálykra utal. A jgintézmény ennek megfelelően a házassággal azns tartási, vagynjgi, lakáshasználat jgáhz kapcslódó és öröklési jgi jghatáskkal jár. A különbségek pedig az alábbiakban nyilvánulnak meg: A törvény a bejegyzett élettársi kapcslatban élőknek nem teszi lehetővé gyermek közös örökbefgadását. A bejegyzett élettársak egyrészt együttesen nem fgadhatnak örökbe, másrészt arra sincs lehetőségük, hgy az egyik bejegyzett élettárs partnerének gyermekét örökbe fgadják. Nem alkalmazhatóak esetükben a házassági névviselés szabályai. Az emberi reprdukcióra irányuló, külön törvény szerinti eljáráskban sem vehetnek részt. A bejegyzett élettársi kapcslat tvábbá apasági vélelmet sem keletkeztet. 4. A bejegyzett élettársi kapcslat megszűnése A bejegyzett élettársi kapcslat megszűnik az egyik bejegyzett élettárs halálával, bírósági felbntással (plgári peres eljárás útján) vagy 24 (A vnatkzó rész hatályba lépett: jén.) 9

10 a felek közös kérelmére, közjegyző általi megszüntetéssel (közjegyzői nemperes eljárás útján). 25 A bejegyzett élettársi kapcslat megszűnésére, a házasság megszűnésére vnatkzó rendelkezéseket kell alkalmazni, de a törvény a felek egyező akaratnyilvánítása (közös megegyezés) esetén a bírósági eljárásnál rugalmasabb és gyrsabb, új jgintézményként létrehztt közjegyzői eljárásban is lehetőséget ad a megszüntetésre, ha a felek a törvényben meghatárztt kérdéseket megegyezéssel rendezik. A bejegyzett élettársi kapcslat közjegyző általi megszüntetésének feltételei a következők: azt a bejegyzett élettársak beflyásmentesen, közösen kérik, egyik bejegyzett élettársnak sincs lyan gyermeke, akinek tartására a bejegyzett élettársak közösen kötelezettek, 26 és a bejegyzett élettársak az őket egymással szemben terhelő, jgszabályn alapuló tartás, a közös lakás használata, valamint az ingatlann fennálló közös tulajdn megszüntetése kivételével a bejegyzett élettársi közös vagyn megsztása kérdésében közjegyzői kiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánkiratba fglaltan megegyeztek. Ha a felek egyezségét a közjegyző jóváhagyta, a bejegyzett élettársi kapcslatát végzéssel megszünteti. A felek egyezségét jóváhagyó végzés a bíróság által jóváhagytt egyezséggel, a bejegyzett élettársi kapcslatt megszüntető végzés pedig a bíróság ítéletével azns hatályú. A végzések ellen nincs helye felülvizsgálati kérelemnek. Az eljárásban biznyításnak és igazlásnak nincs helye. A személyes megjelenés kötelező. II. Bejegyzett élettársi kapcslat az új Ptk. Családjg Könyvében 27 Az új Ptk. Családjg Könyvének Harmadik része a házasság jgintézménye és az élettársi kapcslat közé ékelve a bejegyzett élettársi kapcslat címet viselte. A kifejtés a jgintézmény főbb szabályainak hárm szakaszt szentelt. A Bét-tel egyezően meghatárzta a bejegyzett élettársi kapcslat fgalmát, és szólt a jghatáskról, végül utal arra, hgy a részletszabálykról külön törvény rendelkezik. Várhatóan az újnnan elkészülő Ptk. sem rendelkezik többről. 25 Ld. Kjnp. A vnatkzó rész hatályba lépett: napján. 26 Ld. CSK. 27 Ld. 47. lábjegyzet, új Ptk-hz fűzött indklás. 10

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés

A felmenők és az oldalrokonok törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A felmenők és az ldalrknk törvényes öröklése: a parentéláris öröklés A Ptk. a felmenő egyenes ági rknk törvényes öröklési jgát krlátlanul elismeri. Az ldalrknk törvényes öröklési jgát a nagyszülői leszármazók

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

T/8847. számú törvényjavaslat

T/8847. számú törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/8847. számú törvényjavaslat a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni?

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt egészségügyi szlgáltató nem is kérhet vizitdíjat, kórházi napidíjat az általa nyújttt ellátáskért, mivel ezekért a

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Flyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Flyószámlahitelt, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül, a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok Dr. Fóriánné Hrváth Margit A bankári biztsítékk A garanciaintézmények kezességvállalása a pénzügyi válságban Biztsítékk helye szerepe a hitelezésben A bankk a kölcsönügyleteik mögé állíttt biztsítékkkal

Részletesebben

dr. Nemes Ákos ügyvéd / MAKISZ titkár

dr. Nemes Ákos ügyvéd / MAKISZ titkár Új kintlévőség-kezelési törvény, jgszabályi váltzásk hatása, jellemző követeléskezelési módszerek, együttműködések, hatéknysági adatk, új típusú csalásmódk vagy jellemző tendenciák dr. Nemes Áks ügyvéd

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek.

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2016 évben hatálys adó-jgszabálykat bemutató Hírlevelünk beköszöntőjében mit is írhatnánk mást: Új év, új szabálykkal..., de Új kezdet is, új esélyekkel A Bergmann

Részletesebben

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 1952. évi IV. törvény 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 A 2009.10.01. óta hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 27.) IM,

Részletesebben

Az élettársi életközösség szabályozásának előzményei és új rendelkezései.

Az élettársi életközösség szabályozásának előzményei és új rendelkezései. Az élettársi életközösség szabályozásának előzményei és új rendelkezései. Szerző: Kepesné dr. Bekő Borbála 2015. szeptember 14 Budapest Az élettárs köznapi értelemben is gyakran használt szó, azoknak a

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea 2012. május 18.

Dr. Kenderes Andrea 2012. május 18. Dr. Kenderes Andrea 2012. május 18. 578/G. (1) Az élettársak együttélésük alatt a szerzésben való közreműködésük arányában szereznek közös tulajdont. Ha a közreműködés aránya nem állapítható meg, azt azonos

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel összege Hitel futamideje hónap 1 Rendelkezésre tartási idő

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

Tervezési Szerződés ( módosított )

Tervezési Szerződés ( módosított ) előzmény: 2012.április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A) 2012.augusztus7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terviconext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com I Jgnyilatkzat a www.enkedvencem.hu hnlapra vnatkzóan A hnlap (a tvábbiakban: Hnlap) tulajdnsa a Ceva-Phylaxia Zrt. (a tvábbiakban Ceva ) 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel: +36-1-262-9505 Fax: +36-1-261-8144

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programjáról

Ügyféltájékoztató a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programjáról Ügyféltájékztató a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. prgramjáról A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. prgramjának lényege, hgy a hátraléks tartzással rendelkező, szciálisan rászrult Ügyfeleket a Magyar Állam (a Nemzeti

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az Iskla Házirendje 4. sz. melléklet Tartalm: I. A házirend jgi alapja II. A házirend nyilvánssága III. A házirend hatálya IV. Az isklai munkarenddel kapcslats szabályk 1. Mulasztásk igazlása (alsó-, közép-

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu VEKOP-1.2.1-16 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak bővítése Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja MATEMATIKA C. évflyam 5. mdul Ismétlés a tudás anyja Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C. évflyam 5. mdul: Ismétlés a tudás anyja Tanári útmutató A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához Pályázati felhívás és Útmutató a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mbilitás-pályázat beadásáhz A pályázati jelentkezés n-line történik az Európai Prgramirda ldalán keresztül 2016

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Adatbenyújtási kézikönyv

Adatbenyújtási kézikönyv Adatbenyújtási kézikönyv 22. rész Az engedélyezési kérelem elkészítése és benyújtása Annankatu 18, P Bx 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnrszág) Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Részletesebben

minőségtigyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : : Átvételi időpont; Felhasználható összeg 2oi7-AO-02> Pénzügyi ellenjegyzés mi a M *»*

minőségtigyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : : Átvételi időpont; Felhasználható összeg 2oi7-AO-02> Pénzügyi ellenjegyzés mi a M *»* J V Ügyiratszám: J^?.^.í.Í ^ ^ Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : j^.ííxws)..) j &$>J./\/.eí.'X A szerződés tárgya: l.fl;.^m:fl&u i^jf.'i.jí m A kötelezettségvállalás a..íwmí.'ít... évi költségvetés..

Részletesebben

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása Az Elektrnikus levéltár prjekt keretében a hsszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályzási feltételek kidlgzása A papír alapú dkumentumk megbízható elektrnikus máslatával szemben támaszttt technikai

Részletesebben