Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu"

Átírás

1 Általáns Szerződési Feltételek A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett bmbaajanlat.hu webes apróhirdetési rendszer (tvábbiakban: bmbaajanlat.hu) szlgáltatásainak (a tvábbiakban: Szlgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A bmbaajanlat.hu használata kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelően történhet. Üzemeltetői adatk A szerződés Katna Tibr egyéni vállalkzóval jön létre. Szlgáltató: Katna Tibr egyéni vállalkzó Székhely: 6727 Szeged, Gerle u. 56. Levelezési cím: 6727 Szeged, Gerle u. 56. Adószám: Nyilvántartási szám: Nyilvántartó bíróság: Csngrád Megyei Krmányhivatal Szegedi Járási Hivatala Szerződés nyelve: Magyar Számlavezető bank: OTP Bank Bankszámlaszám: Telefn: Ügyfélszlgálati elérhetőségek: Telefn: Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: Szmbat-vasárnap: nincs Ünnepnapkn: nincs A tárhely-szlgáltató adatai Név: EZIT Kft. Székhely: H-1132 Budapest Victr Hug utca Adószám: Cégjegyzékszám: I. Általáns rendelkezések A jelen ÁSZF szempntjából Felhasználónak minősül minden lyan cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkdó szervezet, - aki megtekinti a bmbaajanlat.hu weblapt, - a bmbaajanlat.hu-ra hirdetését tölti fel, - a feltöltött hirdetésre ajánlatt tesz a bmbaajanlat.hu-n keresztül. A Felhasználó a

2 Szlgáltatás használatával elfgadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et, egyben elfgadja A Szlgáltató, jelen ÁSZF mellékletét, az Adatkezelési Tájékztatóját. A bmbaajanlat.hu-t minden Felhasználó kizárólag a saját kckázatára és felelősségére használhatja. A Felhasználó köteles a hzzá köthető, valós adatkat megadni. A Szlgáltató, amennyiben tudmására jut, hgy a Felhasználó adatai között valótlan is szerepel, jgsult a Felhasználó Szlgáltatáshz való hzzáférését részlegesen, vagy teljes egészében krlátzni. A Szlgáltató fenntartja tvábbá jgát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tartalm, infrmáció törlésére, módsítására, amely értelmezése szerint ellenkezik az apróhirdetési ldal rendeltetésszerű használatával vagy a bmbaajanlat.hu szabályzatával ellentétesnek (hibás, helytelen tartalm felvitelnek, rágalmazásnak, jgellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek) minősül. A Szlgáltatás használatával a Felhasználó és A Szlgáltató között nline szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az nline szerződést a Szlgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. A Szlgáltató fenntartja jgát a jelen ÁSZF egyldalú módsítására. A módsításról A Szlgáltató rövid felhívás frmájában tájékztatja a Felhasználót. A felhívást a bmbaajanlat.hu erre a célra szlgáló felülete tartalmazza ( A módsítást követően a Szlgáltatás használata az ÁSZF módsításának elfgadását jelenti. A felhasználói fiók törlésével a jelen ÁSZF-ben szabályztt jgviszny megszűnik. II. a Szlgáltató felelőssége A bmbaajanlat.hu működtetését a Szlgáltató közvetítő szlgáltatóként, az Ekrtv. (az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény) rendelkezései szerint végzi. A Szlgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a bmbaajanlat.hu-n tett, nem tőle származó felhíváskkal, ajánlatkkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, tvábbá a Szlgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcslatban. Ezért a Szlgáltató, többek között, nem felel a bmbaajanlat.hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztnságáért és jgszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Nem felel tvábbá a meghirdetett termékek/szlgáltatásk valódiságáért, vagy azért, hgy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztsítani, hgy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A Szlgáltató nem avatkzik bele a Felhasználók közötti jgvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakr a Felhasználó mentesíti a Szlgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. A Felhasználó által a bmbaajanlat.hu ldaln elérhetővé tett tartalmat A Szlgáltató jgsult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett infrmációk által hivatkztt ldalakn vagy helyeken A Szlgáltató jgsult, de nem köteles jgellenes tevékenység flytatására utaló jeleket keresni. A bmbaajanlat.hu-n elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

3 A Felhasználó által elérhetővé tett hirdetés tartalmáért, ideértve a tartalm által kztt vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyni vagy nem vagyni kárért kizárólag a Felhasználó tartzik felelősséggel. A bmbaajanlat.hu-n jgellenes tartalm (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hzzászólásk, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jgi ltalm alá eső szellemi alktásk, különösen képek), harmadik személyek jgait vagy a jgszabálykat közvetlenül, vagy közvetett módn sértő (például bűncselekmény elkövetésére vnatkzó) felhívás nem helyezhető el. Amennyiben a bmbaajanlat.hu-n a Felhasználó által elérhetővé tett tartalmmal kapcslatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljáráskkal kapcslatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, tvábbá vállalja azt is, hgy minden a Szlgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jgsértésért felelősséget vállaló és a Szlgáltató érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilváns vagy egyéb nyilatkzat megtétele) megtesz a jgsértésekkel és a visszaélésekkel kapcslatban A Szlgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jgsértés vagy a visszaélés a Szlgáltató nevével történő összefüggésbe hzatalának elkerülését és a Szlgáltatónál az ilyen események következtében keletkező kárk és kckázatk megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). Amennyiben a bmbaajanlat.hu-n a Felhasználó által elérhetővé tett tartalm jgsértő, úgy a Szlgáltató az Ekrtv. (az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény) alapján jár el, és a jgsértő tartalmat eltávlíthatja, ha a jgsulttól erre megfelelő értesítést kap. III. Tilttt/jgellenes hirdetések, krlátzásk A feltöltött hirdetésben nem lehet lyan tartalm, amelyek közzétételét jgszabály kizárja, vagy krlátzza, illetve amely jgszabályba (magatartási, vagy etikai előíráskba) ütközik, jgellenes vagy jó erkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vnatkzó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít. A Szlgáltató dönthet úgy, hgy biznys termékek, szlgáltatásk meghirdetését nem engedélyezi, még akkr sem, ha azk kereskedelme vagy végzése Magyarrszágn nem minősül tilttt tevékenységnek. A bmbaajanlat.hu-n kifejezetten tilttt az alábbi termékek/szlgáltatásk hirdetése: veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy rbbanásveszélyes anyag; gyógyszer, kábítószer, tudatmódsító anyag, vagy bármely, hasnló hatású szer; alkhl, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;

4 lptt, vagy egyéb módn bűncselekményből származó, vagy jgellenesen frgalmba hztt termék; hamis, vagy hamisíttt termék (pl. lyan márkajelzéssel elláttt termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szlgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fnts jellemzőjét illetően, valamint tils az ilyen adatkra vnatkzó infrmációk visszatartása is); hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék; lyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módn sérti valamely harmadik fél jgait, ideértve, nem kizárólagsan, a védjeggyel, szerzői jggal, szabadalmmal, személyiségi vagy kegyeleti jggal való visszaélést; szerzői jgvédelem alatt álló termék máslt, hamisíttt példánya, illetve minden lyan egyéb tevékenység, eszköz, szftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jg megsértésére; emberi fej, szerv, szövet, bármilyen testrész; az lyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szlgál (különösen: álkulcsk, mechanikus vagy elektrms elven működő zárnyitó szerkezet); fegyver, lőszer, rbbanószer, pirtechnikai anyagk, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alktórésze, valamint közbiztnságra különösen veszélyes eszköz, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is: az lyan szúró- vagy vágóeszköz, amely nem kifejezetten knyhai használatra készült, tvábbá a dbócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés kzására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajztt íj, számszeríj, francia kés, szignypuska, parittya, csúzli); a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmsbt, bxer); a lánccal vagy egyéb hajlékny anyaggal összekapcslt btk, nehezékek; az lyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állaptt előidéző anyag permetezhető ki (gázspray, paprikaspray); az lyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretaránys kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módn hasnlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);

5 az lyan eszköz, amely elektrms feszültség útján védekezésre képtelen állapt előidézésére alkalmas (elektrms skkló); működő, vagy működésképtelen muzeális értékű fegyver, lőszer, ezek tartzéka, vagy bármilyen alktóeleme. értékpapír vagy bármely más lyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve lyan egyértelműen beaznsítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre; hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénzhelyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve lyan egyértelműen beaznsítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre; kitöltetlen garancia-levél, igazlvány, biznyítvány és érvényesítő címkevagy matrica; bármely lyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti knfliktusra adhat kt; egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jgainak megsértésére alkalmas termék, szöveg; katnai vagy egyéb szervezet valaha rendszeresített egyenruhája, ruházati kiegészítője, tartzéka; önkényuralmi rendszerekhez köthető tárgy, relikvia; vírus, trójai prgram vagy más kárkzó elemeket tartalmazó szftver; aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szftvertől különválaszttt regisztrációs szám; TV vagy rádió előfizetéshez kapcslódó dekóder kártya és ilyen adásk illegális dekódlásáhz felhasználható eszköz; lyan webldalak, FTP szerverek, vagy az azkra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtklható anyagk létrehzását vagy az ilyen anyagkhz való hzzáférést elősegítő infrmációkat tartalmaznak; nline szlgáltatáshz hzzáférést biztsító felhasználónév, jelszó; személyes adatkat vagy címeket tartalmazó listák, valamint közösségi ldalak, szlgáltatásk igénybe vételére jgsító

6 meghívók; minden fgadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcslats rendszer vagy annak használatáhz kötődő segítség felajánlása; dhánytermékek, ideértve a feldlgztt és feldlgzatlan termékeket is; lyan termék, amellyel az eladó a hirdetés feltöltése pillanatában nem rendelkezik; szexuális szlgáltatás, ertikus munka; ertikus film. Az alábbi termékek/szlgáltatásk meghirdetése esetén a következő, tvábbi feltételeknek kell teljesülniük: # Termékfajta Tvábbi feltételek 1 Állatk Az adtt fajt a Magyarrszágn hatálys jgszabályk szerint lehessen frgalmba hzni, és az eladónak garantálnia kell a biztnságs és humánus szállítási feltételeket (lehetőleg személyesen adja át). 2 Számítógépes fájlk (különös tekintettel: audi- és videfájlk, prgramfájlk, grafikai anyagk, frráskódk, webldalak stb.) 3 Szerzői jgvédelem alatt álló termékek Az eladónak rendelkeznie kell a szerzőtől származó vagyni jgkkal az adtt fájl értékesítésére, terjesztésére vnatkzóan (ez legtöbbször akkr lehetséges, ha ő maga a szerző, vagy a kiadó). CD, DVD, videó- és hangkazetták, lemezek, szftverek, illetve egyéb hang- és adathrdzók 4 Alkhltartalmú italk Ezeket a termékeket csak és kizárólag gyűjtemény kategóriában lehet meghirdetni. 5 Engedélyköteles termék - A termékleírásnak tartalmaznia kell Az alábbi szövegű nyilatkzatt kell a termékleírásban megjeleníteni: A hirdetés feladásával kijelentem, hgy a meghirdetett termék értékesítési, terjesztési jgával rendelkezem. Az alábbi szövegű nyilatkzatt kell a termékleírásban megjeleníteni: A termék eredeti, nem máslt. A termékleírásban meg kell jeleníteni, hgy a termék értékesítése engedélyhez

7 kötött és ilyen engedéllyel a felhasználó rendelkezik, valamint a termék megjelenítése nem ütközik jgszabályba, hatósági rendelkezésbe. Tilttt tvábbá lyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkzást tenni, amely a Szlgáltató jó hírnevét, üzleti és gazdasági érdekeit, általáns megítélését, így különösen termékeinek vagy szlgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti. Tilttt tvábbá: bármilyen lyan alkalmazás/megldás használata, amellyel a bmbaajanlat.hu, vagy a Szlgáltatás módsítása végezhető el, illetve, amely beflyáslhatja a bmbaajanlat.hu, vagy a Szlgáltatás rendeltetésszerű működését, lyan megldás használata, amely a Szlgáltatás jgszabálykba ütköző módn történő felhasználását, vagy a bmbaajanlat.hu üzemeltetését ellátó infrmatikai (hardver, illetve szftver) környezet működését, elérhetőségét beflyáslja; a Szlgáltatás jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használata; nem knkrét termék vagy szlgáltatás meghirdetése; lyan hirdetés feltöltése, amely nem csak és kizárólag bejelentett, teljes vagy részmunkaidőben végezhető pzícióra vnatkzó állásajánlatt tartalmaz; nem magyar nyelvű leírást tartalmazó hirdetések feltöltése; lyan hirdetés feltöltése, amelyben Magyarrszág területén személyes átvételre nincs lehetőség; félrevezető ár megadása a hirdetés adatai között; egy hirdetésen belül több lyan termék meghirdetése, amelyek nem ugyanabba a kategóriába tartznak; lyan hirdetés feltöltése, amely egyetlen célja, hgy különböző webldalakra történő regisztrációra való felhívást tesz közzé; minden lyan tevékenység, amely általában sérti harmadik személyek, vagy A Szlgáltató jgát és gazdasági érdekeit. Az egyes kategóriákban feladtt hirdetésekkel kapcslats elvárásk:

8 szlgáltatás kategória: kizárólag valós tartalmú szlgáltatásk hirdethetőek meg. Az ertikus, szexuális jellegű masszázs szlgáltatásk meghirdetése tilttt. Tvábbá tilttt az ertikus jellegű ftók közzététele. Szerzői jgt sértő szlgáltatás meghirdetése tils. állás kategória: kizárólag bejelentett, megbízási szerződéssel végezhető, vagy teljes, vagy részmunkaidőben végezhető pzícióra vnatkzó állásajánlatt lehet feltölteni. A hirdetés leírásának tartalmaznia kell a betöltendő munkakör megnevezését, leírását. Tils a más webldalakat népszerűsítő, illetve megtévesztő munkaajánlatkat tartalmazó hirdetések, internetes, MLM, ertikus jellegű és a nem knkrét leírással elláttt munkalehetőségek feltöltése. műszaki cikk, elektrnika kategória: tils a hamisíttt (nem engedélyezett klón, replika) termék meghirdetése, valamint tils az ilyen infrmációk visszatartása is. Hibás termék esetén a prblémát a hirdetés leírásának egyértelműen tartalmaznia kell. A hirdetéshez feltöltött kép nem lehet internetről letöltött vagy katalógusból származó ftó, valamint mindig a meghirdetett termék valós állaptát kell mutatnia. divat, ruha kategória: kizárólag eredeti márkajelzésű termékek meghirdetése lehetséges. Hamis márkajelzésű ruhák, cipők meghirdetése nem engedélyezett. állattartás kategória: biztsítani kell az állatk magyarrszági átvételét. A fentiek szerint nem megfelelőnek minősülő tartalm esetén a Szlgáltató jgsult a Szlgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávlítani a feltöltött hirdetést (tartalmat), illetve a Felhasználó hzzáférését krlátzni. A Felhasználó a Szlgáltatást jgszerűen és a mindenkr hatálys jgszabályk betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szlgáltatást a jelen ÁSZF rendelkezéseibe, jgszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célkra használja, a Szlgáltató jgsult minden tőle telhető és elvárható intézkedést megtenni a Felhasználó elleni szankciók érvényesítése, felelősségre vnása érdekében. A Szlgáltató a vnatkzó és mindenkr hatálys jgszabályi keretek között működik együtt a hatóságkkal a jgsértést elkövető személyek felelősségre vnása érdekében. A Felhasználók által a bmbaajanlat.hu-ra feltöltött hirdetést a Szlgáltató előzetesen, vagy feltöltést követően, utólag is ellenőrizheti. A feltöltött hirdetést, ha nem megfelelő, eltávlíthatja. Ha egy hirdetés a Szlgáltató megítélése szerint nem megfelelő kategóriába került feltöltésre, a Szlgáltató, választása szerint a hirdetést a megfelelőnek ítélt kategóriába helyezheti át, vagy eltávlíthatja. A Felhasználók egymás közötti üzenetváltásában elvárt a kölcsönös tisztelet. Amennyiben egy Felhasználó általa elküldött üzenetek hangneme nem megfelelő, tartalma sértő, uszító, a Szlgáltató jgsult a Felhasználó hzzáférését krlátzni.

9 IV. Kapcslattartás A bmbaajanlat.hu ügyfélszlgálata a Szlgáltatással kapcslats panaszkat, felhasználói megkereséseket elsősrban az e célra szlgáló nline felületen ( fgadja. A fgyasztói panaszkat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszlgálat írásban, a Felhasználó által megadtt címre küldött útján válaszlja meg. A fgyasztói panaszkat, felhasználói kérdéseket a Szlgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fgyasztói panaszk kezelésére vnatkzó jgszabályi rendelkezések által megállapíttt határidő alatt vizsgálja ki és válaszlja meg. V. Személyes adatk védelme A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Szlgáltató a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Tájékztatóban fglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságk, bíróság részére csak a vnatkzó jgszabályi keretek között teszi hzzáférhetővé. VI. Irányadó jg, felügyeleti szervek A Szlgáltató és Felhasználó közötti jgvisznyra a magyar jg irányadó. A felek esetleges jgvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Szlgáltató székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólags illetékességét. A Szlgáltatással kapcslats fgyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fgyasztóvédelmi hatóság, elektrnikus hirdetésekkel kapcslatsan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Fgyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; VII. Szerzői jgi rendelkezések A bmbaajanlat.hu a Katna Tibr ev. szellemi terméke, egyben licencének tulajdnsa. A bmbaajanlat.hu-n lévő valamennyi tartalm jg által védett! A bmbaajanlat.hu tartalma, mint adatbázisn fennálló szerzői jg kizárólag a Szlgáltató előzetes írásbeli hzzájárulása alapján használható fel! Jelen dkumentum letölthető pdf frmában. Szeged, január 7.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Az LXO.HU Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Szűcs Gábor E.V. (székhely: 6640 Csongrád, Thököly Imre utca 13., adószáma: 67105827

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com I Jgnyilatkzat a www.enkedvencem.hu hnlapra vnatkzóan A hnlap (a tvábbiakban: Hnlap) tulajdnsa a Ceva-Phylaxia Zrt. (a tvábbiakban Ceva ) 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel: +36-1-262-9505 Fax: +36-1-261-8144

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékztató A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv [2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive] (tvábbiakban MiFID), a tőkepiacról szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

Panini A150.676 V3/0211

Panini A150.676 V3/0211 Panini A150.676 V3/0211 H 1. Általáns infrmáció 184 1.1 Használati útmutatóval kapcslats infrmációk 184 1.2 A szimbólumk magyarázata 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jg védelme

Részletesebben

Kijárat ellenőrző rendszer

Kijárat ellenőrző rendszer Kijárat ellenőrző rendszer Felhasználói útmutató 1. ldal, összesen: 9 2016 Prcntrl Electrnics Ltd. Minden jg fenntartva. Az PrxerGate, PrxerPrt, IP Therm, IP Stecker, PrxerLck, PrxerStecker, RHS, HI-CALL,

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ A Magna erélyesen, de tisztességesen versenyzik, és támgatja a szabad és becsületes

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció Lgisztikai közpntk és szlgáltatásk fejlesztése pályázati knstrukció A pályázatk benyújtása előreláthatólag 2009. augusztus 3-tól 2010. december 31-ig lehetséges! A GOP-2009-3.2.1 (Budapest és Pest megyén

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött *1070791339* Vnalkód: 1070791339 Iktatószám: BL/1 095/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: MSZ/11-2008 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához Pályázati felhívás és Útmutató a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mbilitás-pályázat beadásáhz A pályázati jelentkezés n-line történik az Európai Prgramirda ldalán keresztül 2016

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 2-TŐL HATÁLYOS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 2-TŐL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HATÁLYOS 2014. ÁPRILIS 2-TŐL TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Adatbenyújtási kézikönyv

Adatbenyújtási kézikönyv Adatbenyújtási kézikönyv 22. rész Az engedélyezési kérelem elkészítése és benyújtása Annankatu 18, P Bx 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnrszág) Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

Magyarország 10 éve az Európai Unió tagja. A részvétel ingyenes, regisztráció: a Nevezés menüpontban

Magyarország 10 éve az Európai Unió tagja. A részvétel ingyenes, regisztráció: a Nevezés menüpontban Versenykiírás Magyarrszág 10 éve az Európai Unió tagja. Fuss velünk 10 kilmétert az uniós támgatásból szépülő Budapesten, május 11-én! A részvétel ingyenes, regisztráció: a Nevezés menüpntban Magyarrszág

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek.

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2016 évben hatálys adó-jgszabálykat bemutató Hírlevelünk beköszöntőjében mit is írhatnánk mást: Új év, új szabálykkal..., de Új kezdet is, új esélyekkel A Bergmann

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv yurishop webáruház v3.6 Felhasználói kézikönyv Kvács Jáns, Orffyreus Bt. www.dlgzztthn.hu A webáruház prgramjának verziószáma nem feltétlenül azns a kézikönyvével. A jelen kézikönyv verziója a fejlécben,

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

A T.K.Z. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A T.K.Z. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A T.K.Z. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. BEVEZETÉS A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a T. K. Z. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dkumentáció Aprító berendezések telepítése pályáztatásáhz Debrecen, 2015. március 19. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E- DiscountGroup on- line vásárolóközösség Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

E- DiscountGroup on- line vásárolóközösség Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) E- DiscountGroup on- line vásárolóközösség Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) Bevezető Üdvözöljük az E- DiscountGroup on- line vásárlói közösség felületén! Az E- DiscountGroup- ot azért hoztuk létre,

Részletesebben

Szoftver-kézikönyv. GoPal Navigator 5.5

Szoftver-kézikönyv. GoPal Navigator 5.5 Szftver-kézikönyv GPal Navigatr 5.5 GPal Navigatr 5.5 Tartalmjegyzék 1. FEJEZET: BEVEZETŐ... 1 Üdvözlés...1 A CD/DVD tartalma...1 Rendszerkövetelmények...3 Jelen kézikönyv knvenciói...3 Tippek és figyelmeztetések...4

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Nemesszalók Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2008.(XI.13.) számú rendelete Nemesszalók község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Nemesszalók Község Önkrmányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Flyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Flyószámlahitelt, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül, a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

Gazdisrandi.hu. Általános Szerződési Feltételek. Bevezetés. Szolgáltatói adatok

Gazdisrandi.hu. Általános Szerződési Feltételek. Bevezetés. Szolgáltatói adatok 1Gazdisrandi.hu ÁSZF 2015. Gazdisrandi.hu Általános Szerződési Feltételek Bevezetés A Gazdisrandi.hu általános szerződési feltételek szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az ELI CONSULTING Betéti Társaság

Részletesebben

Kiadói díjbeszedésű hírlapok előfizetői állományának adatcseréje

Kiadói díjbeszedésű hírlapok előfizetői állományának adatcseréje Magyar Psta Zrt. Hírlap Igazgatóság Budapest, XIII. Dunavirág u. 2-6. Pstacím: 1540 Budapest Telefn: (06-1) 487-1100 Fax: (06-1) 355-7584 Kiadói díjbeszedésű hírlapk előfizetői állmányának adatcseréje

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel összege Hitel futamideje hónap 1 Rendelkezésre tartási idő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu VEKOP-1.2.1-16 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak bővítése Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben