VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 1. A Veszprém Megyei Önkrmányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkrmányzat évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervét a határzat 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: aznnal Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző 2. A Veszprém Megyei Önkrmányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkrmányzat évi belső ellenőrzési tervét a határzat 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: aznnal Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző Lasztvicza Jenő s.k. megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei jegyző A kiadmány hiteléül:

2 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat mellékletei 1. számú melléklet A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVEKRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE 2

3 STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV Bevezetés A stratégia egy lyan írásban rögzített kncepció, amely a szervezet hsszú távú célkitűzéseit rögzíti, hzzárendelve az erőfrráskat és a cselekvési prgramt. Hsszú távú fejlesztési terv tehát, amely a környezeti lehetőségeket és a szervezet képességeit hanglja össze. Jellegénél fgva a stratégiát nem lehet állandósult frmájúnak tekinteni, rendszeresen a belső és külső környezet váltzásaihz kell igazítani. A stratégia helyes megválasztása és figyelemmel kísérése segítheti elő a szervezet alkalmazkdását a megváltztt környezethez. A Veszprém Megyei Önkrmányzat ellenőrzési stratégiai tervét is rendszeresen át kell értékelni a jgszabályváltzásk, az önkrmányzati sajátsságkat megjelenítő új módszertani útmutatók, segédletek és az ellenőrzés tapasztalatainak függvényében. 1. Hsszú távú célkitűzések stratégiai célk Magyarrszág Országgyűlése a megyei önkrmányzatk knszlidációjáról, a megyei önkrmányzati intézmények és a Fővársi Önkrmányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvényben döntött a megyei önkrmányzat által fenntarttt intézmények állami fenntartásba, és a megyei önkrmányzati tulajdnban lévő ingó és ingatlan vagynnak állami tulajdnba vételéről. A Veszprém Megyei Önkrmányzat az egyre nehezedő pénzügyi feltételekhez alkalmazkdva jelentősen átalakíttta szervezeti felépítését. A belső ellenőrzés stratégiája a szervezeti váltzáskhz és a szervezetre jellemző körülményekhez alkalmazkdva kerül átalakításra. A belső ellenőrzés fő feladata az államháztartás számvitelének évi megváltztatásával kapcslats feladatk maradéktalan teljesítése. A közpnti költségvetési, európai uniós vagy egyéb nemzetközi támgatásban való részesülés esetén az egyes meghatárzásra került flyamatkban a leghatéknyabb együttműködés biztsítása. 3

4 Az uniós frrásk igénybevétele az önkrmányzat vagynának gyarapdását eredményezi, ezért a pályázatk figyelése, és a saját frrásk előteremtése tvábbra is jelentős kckázati tényező az önkrmányzat működésében. 2. A flyamatba épített előzetes és utólags vezetői ellenőrzés (FEUVE) A FEUVE a szervezeten belül az első szintű ellenőrzést jelenti, amelynek működtetése a vezetés felelősségi körébe tartzik. A szervezet vezetője felelős azért, hgy lyan szabálykat alakítsn ki és lyan flyamatkat működtessen a szervezeten belül, amelyek biztsítják a rendelkezésre álló frrásk gazdaságs, hatékny, hatáss és eredményes felhasználását. Ezek a feladatk magukban fglalják a pénzügyi döntések dkumentumainak előkészítését (kötelezettségvállalásk, szerződések, kifizetések, szabálytalanul kifizetett összegek visszafizettetése), az előzetes pénzügyi kntrlt (a pénzügyi döntések szabályssági és törvényességi szempntból történő jóváhagyása/ellenjegyzése) és a gazdasági események könyvelését (megfelelő könyvvezetés és beszámlás). A felsrlt hárm feladat megfelelő elkülönítését biztsítani kell. A legfntsabb alapelv a FEUVE-ben a vezetői elszámltathatóság, amely szerint a vezető felelős a fenti feladatk megfelelő módn történő ellátásáért, a FEUVE kézikönyvek kidlgzásáért és alkalmazásáért (a hatáskörök, felelősség, beszámlás és kckázatkezelés leírásával), a gazdasági eseményekre vnatkzó döntésekért (kötelezettségvállalásk, szerződések, kifizetések, rendeltetésvagy célellenesen felhasznált összegek visszafizettetése), a közpnti harmnizációs egységgel való kapcslattartásért, valamint a FEUVE rendszerekről történő beszámlásért. A FEUVE fejlesztése a következőkre kell, hgy irányuljn: Össze kell gyűjteni és rendszerezni kell a megyei önkrmányzat mindazn kötelező és önként vállalt feladatait, kapcslatait, melyeknek pénzügyi hatása van. Egységes szerkezetbe kell fglalni a megyei önkrmányzatnál előfrduló valamennyi pénzügyi flyamatt és a hzzájuk kapcslódó ellenőrzési tevékenység leírását (alaptevékenység; gazdálkdás; tervezés; döntéselőkészítés; költségvetés tervezése; előirányzatk felhasználása, átcsprtsítása és módsítása; gazdálkdási jgkörök; infrmációszlgáltatás és jelentések; pályázati tevékenységek). A munka srán a jgszabályi előíráskn túl célszerű figyelembe venni az érvényben levő MÖK rendeleteket, szabályzatkat, munkaköri leíráskat, elnöki és főjegyzői illetve jegyzői utasításkat. A Hivatal tervezési, pénzügyi lebnylítási és ellenőrzési flyamatainak szöveges, illetve táblázatba fglalt és flyamatábrákkal szemléltetett leírását az un. ellenőrzési nymvnalat az SZMSZ mellékleteként kell elkészíteni. 3. Kckázati tényezők és értékelésük Minden gazdálkdó szervezet, így a megyei önkrmányzat esetében is a szabálys, hatékny és eredményes működés önmagában csak elvárás, amit különböző zavaró tényezők beflyáslhatnak. Ezek egyrészt eltéríthetik a flyamatkat eredeti céljuktól, másrészt akár pénzügyi vagy egyéb veszteséget kzhatnak. Éppen ezért nagyn fnts azknak az eseményeknek, tevékenységeknek vagy mulasztásknak a feltárása, melyek gátlhatják a 4

5 szervezetet a céljai elérésében. Minél nagybb ezek bekövetkezésének és hatásának kckázata, annál inkább az ellenőrzés fókuszába kell, hgy kerüljenek. A kckázatk aznsítása, majd alacsny, közepes, és magas kategóriákba srlása a flyamatk megértése, tvábbá a flyamatgazdákkal való megbeszélések segítségével történik. A kckázatk értékelését pénzügyi, gazdasági, magatartási, történeti, működési, környezeti, belső kntrllkapcslódási és közvélemény sztálykba srlt szempntk szerint, a rendelkezésre álló tapasztalatk és infrmációk alapján kell elvégezni. 4. A Belső Ellenőrzés (BE) feladata A belső ellenőrzés (internal audit) egy lyan független és bjektív ellenőrzési és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hgy a költségvetési szerv tevékenységének eredményességét és értékét növelje és javítsa. Rendszeresen és szabályztt módszerrel értékeli és javítja a kckázatkezelés, az ellenőrzési és irányítási eljárásk hatéknyságát, ezáltal segíti a szervezeti célk megvalósítását. Ennek érdekében a funkcinálisan független belső ellenőrzési egység elemzéseket készít, értékel, ajánláskat tesz, tanácskat és infrmációkat ad a költségvetési szerv vezetője részére a vizsgált flyamatkkal kapcslatsan. A belső ellenőrzés vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, vagyis a FEUVE rendszer valamennyi elemének megfelelőségét. A belső ellenőr bjektív kckázatelemzési módszerek alapján dlgzza ki az éves ellenőrzési tervet. A szervezet belső ellenőre elsősrban rendszer- és teljesítmény-típusú ellenőrzéseket végez, valamint megbízhatósági igazláskat ad ki, melyek keretében a gazdaságsság, hatéknyság és eredményesség-hatássság kerül ellenőrzésre. A belső ellenőr ellenőrzési jelentés frmájában közvetlenül tájékztatja a költségvetési szerv vezetőjét az elvégzett ellenőrzések megállapításairól, valamint a FEUVE rendszerek és más stratégiai és intézkedési tervek tvábbfejlesztésére vnatkzó javaslatairól. Csalás és/vagy súlys szabálytalanság gyanúja esetén a belső ellenőr köteles az illetékes hatósághz frdulni. A belső ellenőr javaslatainak megvalósulását utóellenőrzések keretében figyelemmel kíséri. A költségvetési szervek vezetői kötelesek biztsítani a belső ellenőrök funkcinális függetlenségét, különös tekintettel az ellenőrzési prgramk kidlgzására, az ellenőrzési módszerek kiválasztására, az ellenőrzési jelentésekre és javaslattételre vnatkzóan. A belső ellenőr semmilyen frmában nem vehet részt a szervezet napi peratív, végrehajtási feladataiban. A belső ellenőr számára feladata maradéktalan ellátása érdekében akadálytalan hzzáférést kell biztsítani valamennyi helyiséghez, szabályzathz és irathz, tvábbá lehetővé kell tenni, hgy a költségvetési szerv alkalmazásában lévő bármely személyhez infrmációért frdulhassn. A belső ellenőrzés (BE) fejlesztése a következőkre kell, hgy irányuljn: Fenn kell tartani a funkcinálisan független belső ellenőrzés rendszerét. Ennek érdekében biztsítani kell, hgy a belső ellenőr a kinevezés, felmentés, szervezeti alárendeltség, valamint az irányítási és végrehajtási tevékenységtől való egyértelmű elkülönítés tekintetében közvetlenül a jegyző alárendeltségébe tartzzn, tvábbá, hgy az ellenőrzési prgram elkészítése és végrehajtása srán önállóan, beflyástól mentesen járhassn el. Egy választási ciklusban legalább egy alkalmmal valamennyi, a költségvetési szervek gazdálkdásában szereplő területet meg kell vizsgálni. 5

6 Meg kell határzni, a későbbiekben pedig flyamatsan felül kell vizsgálni a megyei önkrmányzat feladatellátásával és a kezelt eszközök nagyságrendjével arányban álló belső ellenőrzés ellátásáhz szükséges kapacitást. A belső ellenőrzési tevékenység srán be kell tartani az elsődleges és másdlags jgszabálykat, valamint át kell venni a harmadlags szabályzásban szereplő sztenderdek, módszertani útmutatók és kézikönyvek önkrmányzati alrendszerre alkalmazható ajánlásait. Fkztt figyelmet kell frdítani az ellenőr tvábbképzésére, előnyben részesítve a Magyarrszágn indítani tervezett lyan képzéseket, melyek a nemzetközi és EU elvárásknak megfelelő módszertank alkalmazására készítenek fel. 5. Létszám és képzettség A megyei önkrmányzat belső ellenőrzési egysége 1 főből áll, aki rendelkezik a jgszabályban előírt képesítéssel és gyakrlattal. 6. Tárgyi és infrmációs igény A belső ellenőrök számára a megfelelő színvnalú, zavartalan munkavégzéshez a következőkben felsrlt eszközökre és infrmációfrráskra van szükség: A Veszprém Megyei Önkrmányzati Hivatal épületében egy a belső ellenőr számára elegendő, bútrztt irdahelyiség. 1 db krszerű számítógép knfiguráció, 1 db nymtató. Lehetőség biztsítása a Hivatal gépjárműveinek szabályzat szerinti igénybe vételére, valamint szükség esetén a belső ellenőrök magántulajdnú gépkcsijának hivatals használatára költségtérítés ellenében. A munkavégzéshez szükséges infrastruktúra biztsítása a Hivatal vezetője által szabályztt módn. (Vezetékes telefn, Internet csatlakzás, elektrnikus levelezés, az ügyviteli munkáhz szükséges irdatechnikai eszközök és nymtatványk). Hzzáférés a Hivatal belső infrmatikai hálózatának engedélyezett elemeihez. (Közérdekű adatk, személyes mappa, irdák). Krlátlan hzzáférés a Hivatal közpnti szerverére telepített CD jgtárhz. Hzzáférés a Hivatalban érvényben lévő valamennyi szabályzathz, elnöki és jegyzői utasításhz. 7. Vizsgált területek A Veszprém Megyei Önkrmányzati Hivatalnál fglalkztattt belső ellenőrzési egység a belső ellenőrzés keretében ellenőrzést végez a Veszprém Megyei Önkrmányzatnál, a Veszprém Megyei Német Önkrmányzatnál, a Veszprém Megyei Rma Nemzetiségi Önkrmányzatnál, valamint a megyei önkrmányzat költségvetéséből céljelleggel juttattt támgatásk felhasználásával kapcslatsan a kedvezményezett szervezeteknél. A Veszprém Megyei Önkrmányzati Hivatal belső ellenőrzése külső erőfrrás igénybe vételével kerül megvalósításra. 6

7 Ellenőrzési flyamatábra: EU BELSŐ ELLENŐRZÉS KÜLSŐ ELLENŐRZÉS Európai Számvevőszék, Európai Bizttság, krmányzati ellenőrzési szerv, fejezetek ellenőrzési szervezetei, a MÁK, az ellenőrzési hatóság, az európai uniós támgatásk irányító hatóságai és a közreműködő szervezetek Közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrzési bizttság JEGYZŐ Állami Számvevőszék Közgyűlés Elnöke Veszprém Megyei Önkrmányzati Hivatal BE (belső ellenőrzés) Veszprém Megyei Önkrmányzat, Veszprém Megyei Német Önkrmányzat, Veszprém Megyei Rma Nemzetiségi Önkrmányzat, FEUVE (flyamatba épített előzetes és utólags vezetői ellenőrzés) 8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanács Veszprém Megyei Önkrmányzat pénzügyi flyamatai 7

8 2. számú melléklet A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

9 A költségvetési szervek belső kntrllrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Krmányrendelet (a tvábbiakban: Krm. rendelet) értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles a kckázati tényezők figyelembevételével kckázatelemzést végezni, és kckázatkezelési rendszert működtetni. A kckázatelemzés srán fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkdásában rejlő kckázatkat. A kckázatkezelés keretében meg kell határzni az egyes kckázatkkal kapcslats intézkedéseket és megtételük módját. A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vnatkzó éves ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési tervnek kckázatelemzés alapján felállíttt priritáskn és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőfrráskn kell alapulnia. Az ellenőrzési terv összeállítása Kckázatkezelési Eljárásrendben fglaltak szerint történt. A szabályzat szerint a flyamatgazdák az értékelésnél a következő szempntkat vették figyelembe: az előző ellenőrzések értékelése; váltzás/átszervezés; a rendszer kmplexitása; kölcsönhatás más rendszerekkel; bevételek/kiadásk nagyságrendje; külső fél által gyakrlt hatás; a legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő; a vezetőség aggályai, pénzügyi szabálytalanságk valószínűsége; jövőre gyakrlt hatás; munkatársak képzettsége és tapasztalata; közvélemény értékelése. A 60 pntig esetén alacsny, pntig közepes, 90 pnt fölött magas az értékelt flyamat kckázati szintje. A belső szabályzás szerint a magas kckázati szintű flyamatt évenként ellenőrizni szükséges. A közepes kckázati szintre srlt témákat a kapacitás függvényében kerültek a tervbe. Az értékelés dkumentumai a 05/56/2013. számn kerültek irattárazásra. A rendkívüli ellenőrzések elrendelésére 20% kapacitás szabadn hagyásával számlunk. Az éves ellenőrzési terv a évekre vnatkzó stratégiai tervben fglaltakkal összhangban került elkészítésre. A Veszprém Megyei Önkrmányzati Hivatalnál tervezett ellenőrzések a flyamatgazdák által magas kckázati szintre srlt témakörök ellenőrzésére kncentrálódnak. 9

10 A belső ellenőrzési egység kapacitásának tervezett felsztása: Kapacitás köztisztviselő megbízáss igény Veszprém Megyei Önkrmányzati 15 nap 15 nap Hivatalnál, Veszprém Megyei Önkrmányzatnál, 15 nap 15 nap Veszprém Megyei Német 10 nap 10 nap Önkrmányzatnál, Veszprém Megyei Rma Nemzetiségi Önkrmányzatnál, 8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanács 10 nap 5 nap 10 nap 5 nap Összes tervezett ellenőrzési nap 55 nap 40 nap 15 nap Felsztás köztisztviselő Külső erőfrrás Szakmai tvábbképzések 8 nap Új jgszabályi előírásk elsajátítása, módszertank fejlesztése 12 nap Terv szerinti ellenőrzések 40 nap 15 nap Tanácsadó tevékenység 10 nap Beszámló készítés 2013-ról 8 nap Tervkészítés 2014-re 3 nap FEUVE aktualizálása 9 nap Srn kívüli ellenőrzések 11 nap Szabadságk 38 nap Összesen 139 nap 15 nap 1. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkrmányzati Hivatal Az ellenőrzés tárgya: a szabályzatk kezelése Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hgy a belső szabályzttság az előírásknak megfelelő-e, azk aktualizálása rendszeresen történik-e Ellenőrzött időszak: hó Szükséges kapacitás: 10 nap Az ellenőrzés módszere: a szabályzatk teljes körű áttekintése Az ellenőrzést végzi: któber hónap külső erőfrrás 10

11 2. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkrmányzati Hivatal Az ellenőrzés tárgya: I. félévi pénzgazdálkdás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hgy a pénzgazdálkdási flyamatkat a jgszabályi előíráskkal, a feladatk, szervezeti felépítés sajátsságaival összhangban szervezték-e meg Ellenőrzött időszak: hó Szükséges kapacitás: 4 nap Az ellenőrzés módszere: a gazdálkdási jgkörök gyakrlásának áttekintése, szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés Az ellenőrzést végzi: szeptember hónap külső erőfrrás 3. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkrmányzati Hivatal Az ellenőrzés tárgya: pénztárellenőrzés Az ellenőrzés célja: a készpénz kezelésében a vnatkzó előírásk maradéktalanul érvényesülnek-e Ellenőrzött időszak: hó Szükséges kapacitás: 1 nap Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés módszere: szúrópróba szerű és tételes Az ellenőrzést végzi: któber hónap külső erőfrrás 4. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkrmányzat Az ellenőrzés tárgya: I. félévi pénzgazdálkdás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hgy a pénzgazdálkdási flyamatkat a jgszabályi előíráskkal, a feladatk, szervezeti felépítés sajátsságaival összhangban szervezték-e meg Ellenőrzött időszak: hó Szükséges kapacitás: 10 nap Az ellenőrzés módszere: a gazdálkdási jgkörök gyakrlásának áttekintése, szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés szeptember hónap Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető 11

12 5. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Önkrmányzat Az ellenőrzés tárgya: átvett pénzeszközök Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hgy az átvett pénzeszközök felhasználása és elszámlása megtörtént-e Ellenőrzött időszak: hó Szükséges kapacitás: 5 nap Az ellenőrzés módszere: a főkönyvi nyilvántartás, gazdasági események könyvelésének áttekintése, az átvett pénzeszközök elszámlásának tételes ellenőrzése któber hónap Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető 6. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Német Önkrmányzat Az ellenőrzés tárgya: Együttműködési Megállapdás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hgy a Veszprém Megyei Önkrmányzat és a területi nemzetiségi önkrmányzat között létrejött Együttműködési Megállapdás részletesen meghatárzza e az együttműködésre vnatkzó szabálykat, az eljárási rendet, a munkamegsztást és a felelősség rendszerét, a megállapdás felülvizsgálata január 31-ig megtörtént-e Ellenőrzött időszak: január hó Szükséges kapacitás: 3 nap Az ellenőrzés módszere: felülvizsgálat Az ellenőrzést végzi: február hónap belső ellenőr vezető 7. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Német Önkrmányzat Az ellenőrzés tárgya: I. félévi pénzgazdálkdás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hgy a pénzgazdálkdási flyamatkat a jgszabályi előíráskkal, a feladatk, szervezeti felépítés sajátsságaival összhangban szervezték-e meg Ellenőrzött időszak: hó Szükséges kapacitás: 7 nap Az ellenőrzés módszere: a gazdálkdási jgkörök gyakrlásának áttekintése, 12

13 Az ellenőrzést végzi: szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés szeptember hónap belső ellenőr vezető 8. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Rma Nemzetiségi Önkrmányzat Az ellenőrzés tárgya: Együttműködési Megállapdás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hgy a Veszprém Megyei Önkrmányzat és a területi nemzetiségi önkrmányzat között létrejött Együttműködési Megállapdás részletesen meghatárzza e az együttműködésre vnatkzó szabálykat, az eljárási rendet, a munkamegsztást és a felelősség rendszerét, a megállapdás felülvizsgálata január 31-ig megtörtént-e Ellenőrzött időszak: január hó Szükséges kapacitás: 3 nap Az ellenőrzés módszere: felülvizsgálat február hónap Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető 9. Ellenőrzött szervezet: Veszprém Megyei Rma Nemzetiségi Önkrmányzat Az ellenőrzés tárgya: I. félévi pénzgazdálkdás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hgy a pénzgazdálkdási flyamatkat a jgszabályi előíráskkal, a feladatk, szervezeti felépítés sajátsságaival összhangban szervezték-e meg Ellenőrzött időszak: hó Szükséges kapacitás: 7 nap Az ellenőrzés módszere: a gazdálkdási jgkörök gyakrlásának áttekintése, szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés Az ellenőrzést végzi: szeptember hónap belső ellenőr vezető 10. Ellenőrzött szervezet: 8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanács Az ellenőrzés tárgya: I. félévi pénzgazdálkdás Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hgy a pénzgazdálkdási flyamatkat a jgszabályi előíráskkal, a feladatk, szervezeti felépítés sajátsságaival összhangban 13

14 Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Az ellenőrzést végzi: szervezték-e meg hó 5 nap témaellenőrzés a gazdálkdási jgkörök gyakrlásának áttekintése, szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés szeptember hónap belső ellenőr vezető 14

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 79/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött *1070791339* Vnalkód: 1070791339 Iktatószám: BL/1 095/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: MSZ/11-2008 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095

Részletesebben

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19.

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS MEGLÉVŐ DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal):

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal): 8. sz. Melléklet FOGALOMJEGYZÉK Általáns definíciók Az általáns definíciókat az Általáns pályázati útmutató az EGT és Nrvég Finanszírzási Mechanizmusk 2009-2014-es időszakára vnatkzóan c. dkumentumban

Részletesebben

HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM

HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM Bajnkprgram 2001 14, majd 20 sprtág 14 14-18 18 éves sprtlók Cél A legtehetségesebb sprtlók kiválasztása, képzése. A felnőtt kr küszöbére a krsztálys nemzetközi színvnalat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop.

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop. Megváltztt munkaképességű emberek rehabilitációjának és fglalkztatásának segítése című TÁMOP-1.1.1/08/1 kódszámú kiemelt prjektre vnatkzó költségvetési specifikáció (a kiemelt prjekt tervezési útmutatójának

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE a tantárgy tematikája és követelménye, 2015-2016. tanév, 2. félév Pénzügy mesterképzési szak, levelező tagzat Tantárgy megnevezése, kód: Szak,

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

BERENDEZÉSEK PÁRÁTLANÍTÓ PÁ R ÁT L A N Í T Ó BERENDEZÉSEK

BERENDEZÉSEK PÁRÁTLANÍTÓ PÁ R ÁT L A N Í T Ó BERENDEZÉSEK PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉSEK PÁ R ÁT L A N Í T Ó BERENDEZÉSEK A DESA a mbil fűtőberendezések és párátlanítók piacát világszerte vezető gyártó. A prfik számára tervezett és gyárttt berendezések célja a munkavégzéshez

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve 1 20080215. Az Országs Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve Budapest, 2008. február Bevezetés 3 1. Átfgó cél... 2 2. Kiemelt kulcsfntsságú feladatk... 3 3. Épület... 3 3.1 Alap megerősítés... 3 3.2

Részletesebben

1. Gépkezelés rövid története:

1. Gépkezelés rövid története: 1. Gépkezelés rövid története: Amikr a jelentősebb építőipari magáncégeket államsíttták, nemzeti vállalatkká vnták össze, az építőiparban mindössze 300-400 kisebb gépet üzemeltettek (összteljesítményük

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Részletes megvalósíthatósági tanulmány Budapest Fővárs XII. kerület Hegyvidéki Önkrmányzat Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Megvalósíthatósági

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2014. WENFIS Mérnök Irda Kft. Székhely: 2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55. Telephely: 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. E-mail: inf@wenfis.hu www.wenfis.hu TISZAÚJVÁROS

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technlógiai tanulmányk intézete A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (IPPC) Referenciadkumentum a plimerek gyártása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatnkenese, Béri Balgh Ádám tér 1. Telefn: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatnkenese.hu Előterjesztés Balatnkenese Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok Dr. Fóriánné Hrváth Margit A bankári biztsítékk A garanciaintézmények kezességvállalása a pénzügyi válságban Biztsítékk helye szerepe a hitelezésben A bankk a kölcsönügyleteik mögé állíttt biztsítékkkal

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához Pályázati felhívás és Útmutató a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mbilitás-pályázat beadásáhz A pályázati jelentkezés n-line történik az Európai Prgramirda ldalán keresztül 2016

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Nemesszalók Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2008.(XI.13.) számú rendelete Nemesszalók község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Nemesszalók Község Önkrmányzatának

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 05. június 5-ei rendkívüli közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből.. napirendi pnt: Előterjesztés intézményekkel kapcslats

Részletesebben

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékztató A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv [2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive] (tvábbiakban MiFID), a tőkepiacról szóló

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010.

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben