Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése"

Átírás

1 Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati módszerek és minta: Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálát 14 hónaps idõintervallumban, 7331fõ bevnásával. Eredmények: 1. A nõk skkal nagybb számban érintettek a csntritkulásban, mint a férfiak: 2. A vizsgált férfiaknak 33%-a vlt steprsiss, szemben a nõk 21%-ával. 3. A nõk esetében megfigyelhetõ a krai menpausa, valamint a kis testtömeg; az alacsny testmagasság, és az steprsis közötti összefüggés. 4. Az életkr elõrehaladtával mind a férfiak, mind pedig a nõk esetében növekszik a csntritkulás gyakrisága. Következtetések: Az átlagéletkr emelkedésével egyre többen esnek áldzatul krunk néma járványának. Mivel a már kialakult steprsist gyógyítani nem lehet, a hangsúly a megelõzésen van, amely széleskörû felvilágsító tevékenység révén képzelhetõ el. Ebben fnts szerep jut az áplónak. Bevezetés Az steprsis napjainkban az érdeklõdés középpntjába került. Ez a csntanyagcsere betegség nemcsak az egészségügy, de a társadalm ügye is. Jelentõsége nem csak gyakriságában, hanem a betegség következtében létrejött szövõdmények (csnttörések) mrbiditási, mrtalitási, gazdasági és szciális következményeiben van. Az ilyen jellegû csnttörések mind a betegre, mind pedig a társadalmra kmly terhet rónak. Mivel a kialakult csntritkulást gyógyítani nem lehet (fnts visznt a tvábbi rmlás megakadályzása), a hangsúly a megelõzésen van. A megelõzésben fnts szerepe van a szûrõvizsgálatnak. Jelen tanulmány célja az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése, stedenzit-metriás (ODM) szûrõvizsgálatk tükrében. A vizsgálatk a szmbathelyi Rendelõintézetben, illetve a kihelyezett lakssági szûrések alkalmával, a megye nagybb településein történtek. A megfigyelt idõszakban (1995. szept nv. 26.) 7331 személyt vizsgáltak meg. (Ebbõl 6707 nõ és 624 férfi.) Az steprsisról röviden Az steprsis lyan alacsny csnttömeggel és a csntszövet mikrarchitekturájának sérülésével jellemzett betegség, amely a csntk fragilitásának növekedéséhez és így a csnttörési kckázat emelkedéséhez vezet. A csntképzésben az stechlastk (falósejtek) és az steblastk (építõsejtek) vesznek részt. Nrmális körülmények között ez a két flyamat egyensúlyban van. Osteprsisban hiányzik a két tényezõ szabályztt kapcslata. Oka lehet az elégtelen csntépítés, a túlztt mértékû csntbntás, vagy a kettõ együttes zavara. Az életkr elõrehaladtával élettanilag is csökken az építõ flyamat, ugyanakkr fkzódik a csntbntás. A csnt szivacss állmányában található csntgerendák (amelyek a csnt rugalmasságáért, szilárdságáért felelõsek) elvéknydnak, az üregek nagybbakká válnak. Ha a csnttömeg csökkenés biznys mértéket elér, a csntk már kis terhelés hatására is könnyen törnek. Ez az állapt az steprsis. A csntvesztés a trabekuláris (szivacss) csntkn kezdõdik. A gerincet alktó csiglyák és a hsszú csöves csntk végrészei fõleg szivacscs állmányt tartalmaznak, ezért a következményes csnttörés leggyakrabban a csipõtájékn, a csuklón és a csiglyákn következik be. ODM vizsgálatk értékelése Az steprsis elõfrdulása skkal gyakribb a nõk körében, mint a férfiaknál. Ennek legfntsabb kai:1. A férfiak fiatalkri csúcs csnttömege kb. 20%-kal eleve nagybb, mint a nõké.2. A férfiak esetében nincs a nõk menpausájáhz hasnló, gyrs nemihrmn-képzõdés csökkenés.3. A férfiak várható élettartama rövidebb, mint a nõké, így kevesebb idõ jut csnttömegük csökkenésére. A vizsgálat nemek szerinti megszlása a következõ:

2 6707 nõt 624 férfit vizsgáltak. A férfiak vizsgálati értékei A 624 férfinak csak 26%-a (164) bírt nrmál csntzattal, 41% (225 eset) stepenia (csökkent ásványi anyag tartalm); 33%-ban (205) steprsiss értéket találtunk. A legtöbb vizsgált férfi (163) az éves krcsprtból került ki. A legtöbb steprsiss beteg a évesek között vlt (73 eset). Míg arányát tekintve a legtöbb steprsiss férfi a 70 év fölötti csprtban vlt 56%. A nõk vizsgálati értékei A vizsgált nõk mérési értékeinek megszlása a következõ vlt: nrmál érték 48% (3185 eset) stepeniás 31% (1097 eset) steprsis 21% (1425 eset). A legnagybb esetszámt, akárcsak a férfiaknál, az éves krcsprt adta: 1998 személy. A legtöbb steprsiss beteg szintén a férfiakhz hasnlóan a éves krcsprtban vlt: 608 eset. A legnagybb arányban pedig a 70 éven felüliek között vltak steprsiss betegek 64%. Mindkét nem (férfi-nõ) esetében jól látszik az steprsis krral emelkedõ tendenciája. Nõk esetében különösen szembeötlõ az steprsiss esetek meredek emelkedése 60 éves krtól. Az év közötti nõk ODM értékei menpausa tükrében Az év közötti nõk ODM értékeit a lezajltt menpausa típusa szerint vizsgálva a következõket láthatjuk. Krai menpausán átesettnek tekintjük azkat a nõket, akik 45 éves kr elõtt érték el a klimaktériumt akár variectmia, akár a petefészek mûködésének spntán megszûnése miatt év között összesen 1034-en kerültek vizsgálatra. Közülük: 312 krai, 722 nrmál menpausán esett át. A krai menpausa csprtban 93 (30%) nrmál értéket találtunk, míg a nrmál csprtban 292 esetben vlt ép a csntállmány. A krai menpausán átesett nõk éves krukra 26%-ban (80 eset) steprsisban szenvednek, szemben a nrmál csprttal, ahl ez az arány 16% (119 eset). A két csprtban az stepeniásk aránya megegyezõ 44-44%. A felmérésbõl egyértelmûen látszik, hgy a nõi szervezetben fellépõ hrmnhiány a csntritkulás egyik fnts ki tényezõje. Minél krábban kezdõdik a menpausa, annál gyrsabban alakul ki az steprsis. A csntállmány és a testalkat összefüggései A testsúly- testmagasság szerinti csprtsításhz a 45 év feletti nõk szûrési eredményét vettük figyelembe. A testalkat és a csntritkulás közötti összefüggést vizsgálva megállapítható, hgy a legrsszabb értékeket a 150 cm-es testmagasság alatti és az 50 kg testsúly alatti nõk esetében mértek. nrmál 7 eset = 10% stepenia 13 eset = 9% steprsis 69 eset = 71% A 150 cm testmagasság, illetve a 50 kg testsúly feletti értékek a következõk: nrmál 2010 eset = 42% stepenia 1631 eset = 34% steprsis 1130 eset = 24% A vizsgálatk egy része lakssági szûrés. Sk beteget reumatlógus szakrvs küld lyan esetben, amikr felmerül a csntritkulás gyanúja, például: évek óta fennálló rheumatid arthritis esetében; a beteg panaszai alapján (fájdalm); ha az steprsis rizikótényezõi közül több jelen van (családi halmzódás, kicsi, vékny testalkat, krai menpausa stb.). Férfiak esetében sajns nem ritka az alkhlizálás, erõs dhányzás, hiánys táplálkzás. Osteprsis következtében létrejött csiglyakmpresszió gyakrisága

3 Osztálys tapasztalatk A Markusvszky Kórház reumatlógiai sztályán január 1. és december 31. között 2053 beteget ápltunk 24 ágyn. Az ápltak között 132 betegnek vlt steprsis következtében létrejött csiglya-kmpressziója. Közülük 11 férfibeteg, 121 nõbeteg. A férfibeteg kr- és töréstípus szerinti megszlása: 65 év alatt 6 beteg, ebbõl 5 esetben súlys, több csiglyát érintõ kmpressziós törés vlt, mindössze egy esetben vlt egy csiglyatest berppanása.65 év felett 5 beteg, 3 esetben több csiglyatörést kzó súlys steprsis, 2 esetben egy csiglya vlt érintett. A nõbetegek kr- és töréstípus szerinti megszlása: 65 év alatt 27 beteg, 13 esetben egy, 14 estben több csiglyát érintõ törés, 65 év felett 94 beteg, 39 esetben egy, 55 esetben több csiglyát érintõ törés. A számk alapján jól látszik az steprtikus csiglyatörések számának emelkedése és a növekvõ életkr közötti összefüggés. Prevenció A prevenció jelentõsége A már kialakult steprsis egyelõre nem gyógyítható, ezért a csntritkulás megelõzésére kell törekedni. A prevenció nem csupán a kritikus életkrk idõszakában értendõ, hanem a születés pillanatától kezdõdõ feladat. Az steprsis kimenetele a csnt resrptió mértéke mellett a beteg maximális csnttömeg mennyiségének is függvénye. Ez az úgynevezett csúcs-csnttömeg minden egyénben körülbelül 70%-ban genetikusan adtt, de a maradék 30% életmóddal beflyáslható. Primer szekunder tercier prevenció A primer prevenció, tehát az egészséges életmódra nevelés révén a csúcs csnttömeg kifejlõdését, majd a csnttömeg megõrzését jelenti. A szekunder prevenció a veszélyeztetett, úgynevezett gyrs csntvesztõk és más rizikó-csprtba tartzó egyének kiszûrését és a krai kezelést célzza. A tercier prevenció a már kialakult steprsis következményeinek megelõzését (tthni biztnság, elesések kiküszöbölése, megfelelõ táplálkzás, testmzgás, gyógyszeres kezelés, a megmaradt csnttömeg megõrzése). Áplási teendõk Az steprsiss beteg áplása összetett feladat. Az áplási terv hsszú távra szóló, vagy mndhatjuk inkább, hgy a beteg tvábbi életét meghatárzó gndzás. Nagyn fnts a beteg együttmûködésének megnyerése, hgy a siker érdekében kövesse az rvs elõírásait, az áplónõ, a dietetikus, a gyógytrnász tanácsait. A kialakult steprsis nem gyógyítható, a tvábbi állaptrmlás megelõzhetõ, a fájdalm csillapítható és javítható az életminõség. Életmód tanácsk Az ápló a mindennapi életet megkönnyítõ javaslatkkal segítheti a beteget abban, hgy biztnságsabbá tegye tthni környezetét. Ilyen javaslatk: Jó megvilágítás a lakás minden helyiségében, Laza, kisméretû, egyenetlen szõnyegek ne legyenek a padlón, A vizes csempe és pvc padló nedvesen rendkívül csúszós. A kiömlött flyadékt aznnal töröljük fel, illetve a felmsásnál legyünk óvatsak, Ne legyenek a padlón szétszórt tárgyak,

4 A lépcsõk mindkét ldalán biztnságsan felszerelt krlátt kell elhelyezni, a fürdõszbában, zuhanyzóban és a kádban helyezzünk el tapadó szõnyeget, a faln kapaszkdó rudakat. Ezek mind a balesetveszélyt csökkentik. A mindennapi rutintevékenység megkönnyítése érdekében ismertessük a betegekkel az egyes munkafázisk helyes technikáját (takarítás, fõzés, msás). Osteprsiss beteg ne emeljen nehéz tárgyakat, a csiglyatörés veszélye miatt. Mndjuk el az öltözködés kényelmes módját, a ruházatra, cipõre vnatkzó biztnsági és kényelmi szempntkat. Nagyn fnts a megfelelõ ülõ-és fekvõbútrk kiválasztása. A szék legyen kényelmes, támassza a hátat, derekat. Fekvésre speciális matract kell használni, amely nem süpped be. A mindennapi testgyakrlatk javítják az egyensúlyt, elõsegítik a rugalmasságt és a harmnikus mzgást. A testedzés javítja az általáns erõnlétet és az állóképességet, és ami fõ, javítja a csnt anyagcseréjét. Aki krábban nem trnáztt, mielõtt elkezdi, feltétlenül kérje gyógytrnász tanácsát! A helyes táplálkzás kialakítása is nagyn fnts tényezõ. Dietetikus segítségével összeállítható a csntbarát étrend, amely megfelelõ mennyiségben tartalmazza a kalciumt és a D-vitamint. Mndjuk el a szabad levegõn való tartózkdás jelentõségét. A séta kiváló testgyakrlat, mert erõsíti a lábat és a hátizmkat, ugyanakkr a bõrünket érõ napfény hatására szervezetünk D-vitamint állít elõ, ami nélkülözhetetlen a kalcium felszívódásáhz. Próbáljuk meggyõzni a beteget arról, hgy rssz szkásai (erõs dhányzás, kávézás, mértéktelen alkhlfgyasztás) milyen kárs hatással vannak a csntépítésre. Ha teljesen nem képes felhagyni szenvedélyeivel, mérsékelje, mert ezzel önmagán segít! Irdalm 1. Bssányi Ada: A csntritkulás megelõzése Praxis évf 3. szám Gergely I.: Az egészségnevelés lehetõségei az idõskri csnttörések megelõzésében. Egészségnevelés Gergely I.: Az steprsis idõszerû kérdései A Magyar Gerntlógiai társaság és a Baranyai megyei Kórház II. Belgyógyászati Geriatriai és Rehabilitációs sztálya Osteprsis címû tudmánys ülésén elõadás. Pécs Dec Hlló István: Kutatási eredményeink steprsisban, összefglaló Ismertetés Magyar Belrvsi Archívum 1994/ Hlló István: Anyagcsere csntbetegségek a felnõttkrban Medicina. Bp Lakats Péter: Rizikófaktrrk Osteprsis ISBN X Heliantus Nymda 7. Pór Gyula, Hlló István és a Magyar Osteprsiss és Ostearthrgiai Társaság vezetõsége: A nemzeti steprsis prgram irányelvei. Orvsi Hetilap 136. Évf. 53. Szám Lawrence G. Raisz: Új elképzelések az steprsis pathgenesisérõl Magyar Belrvsi Archívum 1994/ Vértes László: Csntritkulás és egészségvédelem Egészségnevelés 36. szám Vértes László: Osteprsis a geriatriai sztály gyakrlatában. A Magyar Gerntrlógiai Társaság és a Baranya megyei Kórház II. sz. Belgyógyászati Geriatriai és Geriatriai és Rehabilitációs sztálya Osteprsis címû tudmánys ülésén elõadás. Pécs dec. 9. vissza a tartalmhz vissza a fõ ldalra Tapasztalatk és nehézségek az steprsisban szenvedõ betegek tthni ellátásában Hlczinger Zsuzsanna diplmás ápló, ügyvezetõ igazgató Szent Rita Otthnáplási Szlgálat Az steprsis rövid ismertetése után a szerzõ áttekinti az tthnáplás lehetõségei, és prblematikáját. Röviden bemutatja egy közepes nagyságú tthnáplási szlgálat mûködésében az steprsiss betegek gndzását. Végül elemzi, hgy a betegek, illetve kezelõrvsaik milyen mértékben veszik igénybe az tthnáplás adta lehetõségeket. Tapasztalatk és nehézségek az steprsisban szenvedõ betegek tthni ellátásában Az steprsis krunk lappangó járványa, több esetben csak akkr kerül felismerésre, amikr csnttörések lépnek fel. A törések aznban csak a jéghegy csúcsát jelentik. Az utóbbi években elterjedt stedensitmetriás eljárásk lehetõvé teszik a csntk ásványianyag-tartalmának mérését és

5 lehetõséget teremtenek nagyszámú szûrõvizsgálat elvégzésére. Ezek a vizsgálatk tették lehetõvé a még tünetmentes steprsis diagnsztizálását, illetve a veszélyeztetett ppuláció szûrése révén száms új összefüggésre és tényre derült fény. Nyilvánvalóvá vált, hgy az életkrral összefüggõ csntvesztés esetében lényeges különbség van a férfiak és nõk között, mind az életkrban, mind az elõfrdulási gyakriságban. A betegség elõfrdulása a gazdaságilag fejlettebb rszágkban gyakribb, ami a magasabb átlagéletkr mellett a civilizációs ártalmakkal is összefügg. Az steprsiss törések közül a csípõtáji törésekrõl áll a legtöbb adat rendelkezésünkre, mivel ez minden esetben kórházi ellátást igényel. A fejlett rszágkban az rtpédiai ágyak 20% - át ez a betegség köti le. A demgráfiai mutatókat elemezve, Angliai számításk szerint, ha a növekedési tendencia flytatódik, 15 év múlva kétszer annyi csípõtáji törés frdul majd elõ, mint amennyi ben vlt. Japán és svéd elemzések szerint a vársi laksk között magasabb a törési ráta, amit az életmódbeli különbségekkel fizikai terhelés, étkezési, életmódbeli, utazási szkásk magyaráznak. A földrajzi eltérések és a törésszám között jelentõs eltérések mutatkznak. E mögött, az etnikai háttér mellett éghajlati, szciális, életmódbeli tényezõk is szerepet játszanak. Hazánkban 1993-ban csípõtáji törést regisztráltak. Ezen törésfrma az életet veszélyeztetõ állapt. Az 1993-as adatk szerint 12,1%-s vlt a halálzási arány 1935-en haltak meg a törést követõen a kórházi áplás alatt. Nemzetközi statisztikai adatk szerint a csípõtáji törést szenvedettek harmada hal meg a törést követõ egy éven belül. A túlélõk 15-25%-a is legalább 1 éves rehabilitációt igényel, és 50%-uk sha nem tud segítség nélkül járni. Más típusú törésekrõl, mint a csuklótáji és csiglyatörésekre vnatkzóan jóval kevesebb adat áll rendelkezésre. Magyarrszágn azn betegek, akiknek családi körülményeik lehetõvé teszik, hgy a csípõtáji törés aktív kórházi kezelését követõen mely átlagban 14 nap kórházi áplási napt jelent hazamenjen, rendszerint igénybe tudja venni az tthni rehabilitációs lehetõséget is. Az tthni ellátás szakáplásból, gyógytrnából és más fiziterápiás lehetõségekbõl áll, valamelyik tthnáplási szlgálat keretén belül. Az steprsis fgalma Osteprsisnak nevezzük azt az anyagcsere eredetû kórflyamatt, amelyben a csntszövet mennyisége megfgy, anélkül, hgy klasszikus módszerekkel vizsgálva a csntszövet kémiai összetétele megváltzna. A kórflyamat lényege, hgy a csntk csntszövet tartalma megkevesbedik. Az steprsis plietilógiás elváltzás. A csntritkulás keletkezésének alapja a csntújraképzõdés (remdeling) egyensúlyának megbmlása, azaz a csntbntás (resrpti) és a csntépítés (frmati) összekapcslódásának zavara. Az steprsis felsztása 1. Primer steprsisn lyan kórflyamatt értünk, melynek ka nem ismert, maga az steprsis jelenti a beteg panaszainak egyetlen megnyilvánulását, a gyógyítandó betegséget Senilis steprsis. Praesenilis steprsis Juvenilis steprsis 2. Szekunder szteprsisnak nevezzük azn stepeniákat, amelyek jól ismert, körülírt betegség következményeként alakulnak ki. A sekunder steprsis kialakulásáhz vezetõ leggyakribb flyamatk: Oestrgenhiánys állapt Andrgenhiány Glyccrticid túlsúly Thyregen steprsis Hepatgen steprsis Alkhlizmus Cukrbetegség Immbilizáció

6 Idült vesebetegség Essenciális hypercalciuria Primer chrnicus plyarthritis Kálciumhiánys táplálkzás Idült gymr és bélbetegségek, felszívódási zavark Mastcytsis Heparin és thephyllin kezelés 3. Pstmenpausás steprsis elsõsrban a trabeculáris csntkat érinti, legfntsabb szövõdménye a kmpressziós csiglyatörés, ka az estrgen-hiány. Az steprsis rizikófaktrai Nõi nem Fkztt Rizikó Kifejezetten Mérsékelten Biznytalan Fehér és ázsiai rassz Kr Glyccrticidk Pzitív családi anamnézis Alacsny kalcium bevitel Fkztt alkhl fgyasztás Egyéb gyógyszerek Fkztt kffein fgyasztás Fkztt fehérje fgyasztás Fkztt fszfát fgyasztás Csökkent Fekete rassz Obesitas Testedzés Oestrgenek Immbilizás Dhányzás Thiazidk Premenpausalis phrectmia Hypgnadizmus Vékny testalkat Általáns tünetek Sclisis Nullipara Egyéb betegségek Fájdalm, mely leginkább a hát és gerinc tájékára lkalizálódik, de lehet segmentális lefutású is. Izmspazmusk Testmagasság csökkenése A gerinc fizilógiás görbületeinek váltzása (fkzódó kyphsis). Testtartás megváltzása, súlypnt áthelyezõdése. Osteprsisban alkalmaztt vizsgálati módszerek Fizikális vizsgálat Bikémiai vizsgálatk: szérum kalcium, fszfr, alkalikus fszfatáz, parathrmn, calcitnin, vizelet kalcium stb. meghatárzás. A csntk ásványi anyag tartalmának mérésére alkalmas vizsgálati módszerek Klasszikus rtg. felvételek Egyes ftn absrptimetria iztóppal (SPA) röntgennel (SXA) Kettõsenergiájú röntgenftn absrptimetria (DEXA) Kvantitatív számítógépes tmgráfia (QCT és pqct)

7 Ultrahangs csntvizsgálat tömeg és szerkezet (SOS,BUA) Mágneses magreznancián alapuló csntmérés Egyéb módszerek Az steprsis megelõzésének és kezelésének lehetõségei A szükségletnek megfelelõ kálcium felvétel az egész élet flyamán. Megfelelõ D vitamin ellátás az egész élet srán. Rendszeres fizikai aktivitás az egész élet flyamán. Alkhlfgyasztás krlátzása, dhányzás abbahagyása. Egyéb rizikótényezõk krai felismerése, kiküszöbölése. Osteprgén gyógyszerek racinális alkalmazása. Secunder steprsist kzó betegségek kezelése Az estrgen és teststern hiány krai felismerése, substitutis terápia. Az steprsisk kialakulásának megelõzése, krai diagnózis és terápia révén, mert a terápia csak a flyamat prgressziójának megállítására képes. A már kialakult steprsis esetén a tvábbi prgresszió gátlása, a klinikai tünetek enyhítése. Elesések megelõzése, nehéz tárgyak emelésének kerülése. Ma már lehetõség van a rendszeres steprsis szûrõvizsgálatkn való részvételre. A fkzttan veszélyeztetettek kiszûrése a családrvskra, a szûrõállmáskra és a nõgyógyászati szakrendelésekre vár. A jól mûködõ klimax steprsis ambulanciák is tág lehetõséget nyújtanak a krunk népbetegségének számító steprsis megelõzésében és kezelésében. Tekintsük át, milyen szerepet vállalnak az tthni szakáplási szlgálatk az steprsis tekintetében. A szlgálatk szakáplással, gyógytrnával, fiziterápiával lgpédiai ellátással fglalkznak a beteg tthnában. Tevékenységük legfõbb kritériuma, hgy kórházi áplást váltsn ki, illetve rövidítsen le. Ennek megvalósulása esetén, az OEP-pel szerzõdve a betegek számára a nyújttt szlgáltatás térítésmentes. Jelen esetben az steprsis tekintetében fnts a jól megválaszttt és összeállíttt étrend. E miatt nélkülözhetetlen lenne dietetikai szaknõvér munkája a csprt munkájában, de a jelenlegi finanszírzás ezt nem teszi lehetõvé. Elvárja hgy a kplex ellátás keretén belül megvalósuljn a diétás tanácsadás, de önálló vizitként nem finanszírzza. Ugyanez mndható el a gyógy-masszázs tthni alkalmazásáról is. Mindkét példa hatéknyabbá tehetné, segíthetné az tthni gyógyulást, rehabilitációt mind az steprsisban szenvedõ, mind más, betegség miatt tthni ellátásban részesülõ, vagy áplást igénylõ betegek esetében. Knkrét példát Budapest I II XII. kerületében dlgzó, átlagban havnta 520 vizitet teljesítõ tthnáplási szlgálat adataiból vettem ban az tthni szakáplást, gyógytrnát indkkló, leggyakribb 10 fõ diagnózis közül az elsõ helyen a cmbnyak törése szerepel. A pertrchanter törés 8. a srban. Eseteink jelentõs részében, mint mellékdiagnózis megjelenik az steprsis ben az elsõ 10 leggyakribb diagnózis közül a 2. helyen áll a cmbnyaktörés és 5. a srban a pertrchanter törés. Az esetek 64%-ban a friss törés utáni, kórházi áplást követõ 1-3 napn belül megkezdjük az tthni primer rehabilitációt. Átlagsan 36 vizit igénye van a csípõtáji törések kezelésének, melynek intervalluma 3-4 hónap. A friss törések esetében az tthni primer rehabilitációt maximum egy héten belül ptimális megkezdeni. Több estben már akkr igénylik a szlgáltatást, amikr a beteg még a kórházban van, biztsítva ezzel a mihamarabbi tthni rehabilitáció lehetõségét. Ennek néha gátat szab a kapacitás és a tárgyhavi vizithiány, melyet csak részben tud beflyáslni a szlgálat. Az esetek 36%-ban a csípõtáji törés régebbi eredetû és pársul egyéb krónikus betegségekkel, melyek nagymértékben rntják a beteg általáns állaptát, életminõségét. A jelenlegi állapt a 3-4 évvel ezelõttihez képest nagyságrendekkel jbbnak mndható. Akkriban skkal több 1-3 éve történt törési

8 esettel találkztunk. Az anamnézis fölvételekr kiderült, hgy az esetek többségében tevõleges rehabilitációban nem részesültek a betegek. Ez a tény egyértelmûen beflyáslta egészségi állaptukat, életminõségüket, önellátási szintjüket, gyógyszerfgyasztási szükségletüket. Az tthnáplási szlgálat az steprsissal kapcslatban leggyakrabban már csak a jéghegy csúcsával, a különbözõ törések utáni állaptkkal kerül kapcslatba. Az esetek 88%-ban gyógytrnára van szükség. Szakáplás és gyógytrna együttes alkalmazására 12%-ban indklt. Ebben az esetben az áplási igényt a decubitusk, sebek kezelése, kialakult inkntinencia, a szükségessé vált áplási segédeszközök használatának tanítása, betegmbilizálás indklja, mely jól kiegészíti a gyógytrnász munkáját Ebben az esetben mindkét szakembernek fnts szerep jut abban, hgy felkészítse, megtanítsa a hzzátartzókat a beteg körüli teendõkre, segítse a családt a felmerülõ prblémák megldásában. Fnts azt a mértéket megtanítani, amivel segítünk, de nem szüntetjük meg a beteg önellátási törekvését, sõt erõsítjük azt. Lehetõség van a veszélyeztetett hzzátartzók felvilágsítására, a prevencióra nevelésre is. Az adatkat az 1999-ben az tthnáplási szlgálat rendszerében áplt betegek számítógépes adatainak feldlgzásából nyertük ben vizitet teljesített a Szlgálat. Áplási vizitek száma: % Gyógytrna vizitek száma: % Az steprsis diagnózis összesen 42 esetben frdult elõ 1418 vizitteljesítéssel. Ebbõl csak gyógytrnát: 37 esetben adtunk 1136 vizitteljesítéssel 88% Áplást és gyógytrnát együttesen 5 esetben végeztünk 282 vizitteljesítéssel 12% Ez azt mutatja, hgy ahl áplás és gyógytrna együttesen vlt szükséges, tt a beteg állapta is súlysabbnak biznyult. Az 1999-ben nyújttt össz vizitek 22,8%-át frdítttuk az steprsis következményeinek tthni rehabilitációjára. Az egészéves gyógytrna vizitek adatait elemezve, mely 127 vlt, 38 esetben találtunk steprsisra utaló jeleket. Nézzük meg a kérdést a finanszírzás ldaláról Csípõtáji töréssel átlagban napt töltenek aktív kórházi sztályn a betegek. Ha ennél több az áplási napk száma, akkr azt rendszerint több sztályn tölti a beteg, mert a törésen kívül kísérõ betegségei is kórházi ellátást igényel. Ezt követõen, ha nem lehet tthnába bcsátani (egyedül él, nem lyank a körülményei, stb.), akkr valamely krónikus sztályn flytatódik a rehabilitációja?!, ahl átlagsan napt tölt el. Ennek átlags napi költsége Egy betegre frdíttt költsége a 60 naps áplás Ft Ft

9 figyelembevételével Az tthni rehabilitáció átlags vizitköltsége Összköltsége (36 vizitet számlva) Ft Ft A számk önmagukért beszélnek. Az tthni rehabilitáció kevesebb mint egyharmadába kerül az intézményi keretek között végeztünk. Ez tény aznban arra az aránytalanságra is rámutat, hgy az tthnáplás még a magyar egészségügyi átlagnál is alulfinanszírzttabb. Az tthnáplási szlgálat jól szervezett munkájával lyan új rehabilitációs lehetõséget teremtett meg a magyar egészségügy palettáján, amely hatékny, individuális és költségkímélõ. Arról nem is beszélve, hgy a magyar egészségügy területén sehl nem lyan jó az arány beteg és egészségügyi szakember között, mint az tthnáplásban, ahl 1 betegre 1 egészségügyi szakember jut. Az tthni környezet a beteg számára biztnságt, stabilitást, nyugalmat, kényelmet biztsít. A számára fnts emberek, családtagk közelsége, sk esetben aktív segítsége ösztönzõen hat a gyógyulási flyamatban. A beteg skkal inkább képes aktívan részt venni a rehabilitációs flyamatban, hisz figyelme, ereje nem aprózódik el, mint a számára idegen intézményi légkörben. Ezzel szemben itt kell megemlítenem, hgy a család segítsége nélkül, tthnában rehabilitálni nem lehet a beteget. Hisz az intézményi kereteken belül meglévõ 24 órás áplói munkát, felügyeletet csak a család tudja biztsítani. Ebben csak segíteni képes az tthnáplási szlgálat. A szlgálatnál dlgzó szakembereknek (szakáplóknak, gyógytrnászknak) fnts szerep jut az egészségnevelésben, az újabb törések elkerülésében. A betegek tthni életkörülményeit, életvitelét megismerve hatékny segítséget tudnak nyújtani a lakás veszélyes pntjainak felkutatásában, megszüntetésében, pl.: futószõnyeg, szûk átjáró, csúszós burklat, magasítók, kapaszkdók hiánya stb. Néha a lakás berendezésének minimális váltztatásával, a gyakran használt knyhai eszközök és anyagk elérhetõbb helyre kerülésével, arányában skkal nagybb biztnságt teremthetünk, mint azt gndlnánk. Módjuk van a szükséges gyógyászati segédeszközök használatának biztnságs megtanítására, ami megkönnyíti a beteg napi életvitelét. Megismerve a táplálkzási szkásait, segít a betegnek a helyes diéta összeállításában és rendszeres ellenõrzésben. Altatók helytelen szedése, hirtelen felállás, fekvésbõl, ülésbõl, nem megfelelõ lábbeli használat stb. mind - mind újabb veszélyfrrás az ismételt töréshez. Apróbb életviteli módsításkkal ezek megelõzhetõk. A több hónapn keresztül tartó rendszeres találkzásk lehetõséget adnak arra, hgy valóban beépüljenek a váltztatásk a beteg napi életébe. A napi trna, rendszeres mzgás iránti igényt is ki kell alakítani a betegben, hisz ez is fnts eleme a visszanyert egészség, mbilitás megtartásának. Nem lehet elégszer hangsúlyzni: A mzgás sk gyógyszert pótl, de semmilyen gyógyszer nem pótlja a mzgást.

10 Az tthnáplási szlgálatk mûködésén belül száms lehetõség kínálkzik az tthni ellátás fejlesztése, bõvítése területén. A fejlõdésnek a finanszírzás hiánya, alacsny vlta, a szükségesnél még mindig nagybb kórházcentrikus szemlélet, a szciális ellátó rendszer kapacitáshiánya, szemléletváltás elmaradása, ismerethiány is gátat szab. A finanszírzásban a jelenlegi vizit díjat fel kell(ene) váltania a krszerûbb, diagnózisn alapuló, kmplex ellátást biztsító, térítésnek. Mi, akik az egészségügy ezen területén dlgzunk tudásunkkal, hitünkkel, szakmaszeretetünkkel azn vagyunk, hgy elõbbre vigyük az tthni szakáplást, tvább javítsuk minõségét, fejlesszük a színvnalát és technikai lehetõségeit. Irdalm 1. Csntritkulás és táplálkzás Annymus Lakats Péter (szerk.): Osteprsis, stemalacia, hyperparathyresis a gyakrlatban. Mediphntana Alapítvány vissza a tartalmhz vissza a fõ ldalra Prtkllk saját munkatársi részvételre alapztt elkészítési módszere Németh Istvánné áplási igazgatóhelyettes Dr. Németh Gézáné áplási igazgató Baranya Megyei Kórház, Pécs Célkitûzés: Olyan strandardizált módszer kialakítása, mely mdellként szlgálhat a flyamats prtkll készítéséhez. Módszer: Cllabrative cmputing prblémamegldást támgató infrmációs technika alkalmazása Elektrnikus Értekezlet Rendszer (Electrnic Meeting System EMS) integrálásával. Eredmény: Széleskörû részvételre és knszenzusra épülõ kulcsinfrmációk alapján mintaprtkll elkészítése és ennek srán egy prtkllgenerálási mdell kialakítása, mely egyben a flyamats prtkllfejlesztés standardizált módszere. A mdell kiterjeszthetõ a kórházüzem négy funkcinális mûködési területére. Más módszerekhez képest értéktöbbletet jelentõ elemei a tevékenység és felelõsség kapcslati tábla és a minõségi standard ellenõrzési ûrlapk szerkesztése, amely a minõségmenedzsment számára gyakrlatias lehetõségeket biztsít. Következtetések: A minõségügyi rendszer mûködését megalapzó prtkllk készítéséhez a Baranya Megyei Kórházban kialakíttt mdell idõtakaréks, hatékny, csprttevékenységre építõ, kreativitásnak teret engedõ, más intézmények számára adaptálható lyan mintát mutat be, ami a TQM ttal quality managment) eszköze lehet. A mdell kidlgzásának elõzményei A Baranya Megyei Kórház áplásfilzófiája a krszerû ellátás elveit vallja. Az új módszerek kidlgzásával, alkalmazásuk elõkészítésével szakmai csprtt mûködtet az áplásmenedzsment. Az évi CLIV. trv. az egészségügyrõl elõírja a kórházak számára a minõségbiztsítási rendszer létrehzását és mûködtetését. A szakirdalm és a gyakrlat váltzats alternatívákat kínál a minõségbiztsítás frmáiban, módszereiben. Általáns prblémák a prtkllk készítésével kapcslatban: a kórházi adttságk skszínûsége, átvett prtkllkkal kapcslats ellenérzések, minõségbiztsítási ismerethiány, hatékny módszer, technika hiánya, mtiváció hiánya, frráshiány, knszenzus hiánya.

11 A Baranya Megyei Kórház Áplásfejlesztési Szakmai Bizttsága a minõségbiztsítási rendszer részeként az áplási eljárásk prtklljainak elkészítését tûzte ki céljai közé. Az elsõ körben kiválaszttt alapáplási tevékenységekre vnatkzóan tervek készültek, amik krrekciókra szrultak. Ehhez hatékny és célratörõ munkamódszert szerettünk vlna találni. A szakterület széleskörû bevnásával a több ember bölcsességére és az alkalmazás srán a saját gndlatkkal való könnyebb aznsulásra számítttunk. A nagy létszámú munkacsprt kezelése aznban nehézkessé vált, ezért más módszert kellett keresnünk. A csprtnak vltak már tapasztalatai az EMS-sel az áplók ösztönzõ bérezési rendszerének kialakítása kapcsán. Ismét felkértük munkánk támgatására és segítésére Dr. Tóth Zltán fõrvst, minõségbiztsítási szakembert. Az õ tevékeny közremûködésével vált lehetõvé mdellünk kidlgzása. A prtkllk kidlgzásában részt vállalók számára a minõségbiztsítás alapismereteit felfrissítõ és összefglaló elõadásra került sr. A legfntsabb fgalmakról írtt anyagt készített, majd szemléletes, gyakrlatias példákkal illusztrált knzultációval készítette fel a csapatt. Itt került sr az elektrms értekezlet (EMS) kínálta lehetõségek megismerésére, melyeket a jövõben is alkalmazni szeretnénk. A mdellhez kapcslódó általáns célkitûzés Olyan gyakrlatias szervezés mdell bevezetése és alkalmazása, amely: hatékny, idõtakaréks, széleskörû részvételt biztsít, idõben tervezhetõ, bjektív, kiterjeszthetõ. A prtkllgenerálási mdell A flyamat fõ lépéseit az 1. ábrán (A prtkll generálási mdell, - a nymtattt flyóiratban megtalálható) követhetjük. A minta prtkll kiválasztását indkló körülmény vlt, hgy a betegélelmezés hatéknysága jelentõs gazdasági vnzattal bír, a betegelégedettségi vizsgálatk kiemelt pntja és valamennyi fekvõbetegellátó sztályra kiterjedõ flyamat. A jelenlegi flyamat elõzetes rögzítése szlgált kiindulási alapul, melyet a csprttagk majd kiegészítenek vagy megrövidítenek az EMS srán. Ez a mûvelet egyben a technika bevezetését biztsítja. A jó betegélelmezés jellemzõinek felsrlása a jelen flyamat prblémáinak aznsítása, a javaslt flyamat tevékenységeinek meghatárzása ad lehetõséget a knszenzusra épülõ, egységes álláspnt kialakítására. A mûködés megalapzását szlgálja az egyes tevékenységek feltételrendszerének meghatárzása. A mûködés felügyeletét támgatja az egyes tevékenységekhez kapcslódó felelõsség meghatárzása. Ezek rögzítésre kerültek egy matrix táblában (2. ábra) A minõséget beflyásló fõbb tényezõk meghatárzása biztsítja azknak a pntknak a megjelölését, melyek a minõségi kritériumkat jelentik. EK.MÜK: 00.3 Tevékenység Felelõsségi szint / frma kapcslati tábla Tevékenység megnevezése Dönt Végrehajt Ellenõriz Szükséglet felmérés K On vagy K + Szn + On +D (team) Ovf Az étrend elrendelése K K Ovf Ételrendelés elkészítése Ovf és Ovn Szn vagy On Ételrendelés eljuttatása az élelmezésre Ovn Ovf és Ovn T vagy B Ovn

12 A beteg és környezetének elõkészítése On On Ovn vagy Szn Tálalás D On vagy T D Segédkezés az étkezésnél On On Ovn A beteg étkezés alatti megfigyelése K On Ovn Étkezés utáni teendõk On On + T Ovn Áplási dkumentáció aktualizálása Tájékzódás a betegelégedettségrõl Ovn On Ovn Fv és Ovf és Ovn és D On (rendszeres szóbeli) (D adatfelmérés) Táplálkzási tanácsadás Ovf + D D (K,On) Ovf Jelmagyarázat: Minõségbizt. Csp. = Mb Felsõvezetés = Fv Oszt. v. fõrvs = Ovf Kez. rv. = K Oszt. vez. fõnõv. = Ovn Szintvezetõ nõv. = Szn Oszt. Nõvér = On Élelmezés vez. = Év Dietetikus nõv. = D Tálalós = T Betegszállító = B 2. ábra Tevékenységi felelõsségi szint / frma kapcslati tábla A prtkll bevezetését gátló és segítõ tényezõk számbavétele a bevezetés sikere érdekében fntsak. Az összegyûjtött infrmációk birtkában egy szûkebb munkacsprt készítette el az ISO szabványnak megfelelõ mintaprtkllt (1. sz. melléklet). Felhasznált technika A prtkll készítéséhez használt technika részeként az EMS elõkészítését biztsító tervezés és szervezés eleme az elõzmények között említett felkészítõ ktatás. Az EMS elõtervezése keretében kell elvégezni a prbléma meghatárzását, strukturálását, rögzítését. Össze kell állítani a résztvevõk listáját, a napirendet, meghatárzni az EMS idõpntját, az alkalmazásra kerülõ technikákat, valamint elkészíteni a háttéranyagt Mb Az EMS lebnylítása Az adtt prtkll elkészítésében 18 fõ vett részt. A képviselt keresztmetszet: áplási igazgatás, áplók, rvs, élelmezés, Országs és Megyei Egészségbiztsítási Pénztár, Hnvéd Kórház, ETI, Áplásszakmai Kllégium. Az EMS idõtartama 6 óra 30 perc. Az elektrnikus jegyzõkönyv 114 ldalnyi infrmációt tartalmaz. A mdellben elkészített mintaprtkll a betegélelmezési eljárás az áplási tevékenységen belül ISO mintájú leírás. A felvázlt mdell alkalmas a flyamat finmítására, a minõség fejlesztésére. A flyamatábrán (3. sz. ábra EK-MÜK flyamatábra - a nymtattt flyóiratban megtalálható) megjelölt mérésaznsító pntk jelzik a flyamat vizsgálandó minõségi kritériumait. A vnatkzó standardk és az ellenõrzések meghatárzása a prtkll részét képezik (1. táblázat). Az elvégzett vizsgálatk rögzítésére a kritérium mérési és ellenõrzõ lapk szlgálnak. (2. sz. melléklet) Baranya Megyei Kórház 00. KIDOLGOZOTT MINTA PROTOKOLL BETEGÉLELMEZÉSI ELJÁRÁS AZ ÁPOLÁSI TEVÉKENYSÉGEN BELÜL MSZ EN ISO 9001:1998 EK-MÜK. 00 Kiadás: 1 Módsítás: 0 Oldal: 1

13 Tartalm: 00.1.Cél A betegélelmezés flyamata az áplási tevékenység keretein belül biztsítja a felvett és bentfekvõ betegek részére az étkezés lehetõségét. Az egyéni szükségletek figyelembevételével gndskdik a meghatárztt mennyiség, összetételû és minõségû étrendek kiválasztásáról, megrendelésérõl. Az ételt kellõ idõben, ptimális hõfkn és higénés körülmények között a rendelésnek megfelelõ beteghez juttatja. Megteremti az étkezéshez alkalmas környezetet. A beteg elõkészítése után segítséget nyújt az étkezésnél. A tevékenység befejezését követõen gndskdik az elvárható rend visszaállításáról és tájékzódik a beteg elégedettségérõl. Kapcslatt teremt a beteg, valamint az élelmezõ team között, mely a rugalmas váltztatás lehetõségét is magában fglalja Érvényességi terület A Baranya Megyei Kórház fekvõbeteg sztályai Meghatárzásk A minõség fgalmának meghatárzása A célelérés fka: a megtettnek a megtehetõhöz, az elértnek az elérhetõhöz való visznya. A kritérium fgalmának meghatárzása A szlgáltatás elvárt, vagy megkívánt minõségét kifejezõ mérhetõ megnyilvánulás (jellemzõ). A standard fgalmának meghatárzása A kritérium mérési skáláján megjelölt pnt, amely a minõség elfgadható minimumát jelzi. Az indikátr fgalmának meghatárzása A szlgáltatás lyan mérhetõ jelensége, amely a teljesítés hatássságát jelzi. A prtkll meghatárzása Adtt rvsi eljáráshz, áplási, illetve kórházüzemi flyamathz szükséges tevékenységek rendszerezett listája, amely a minimális standard érvényesülését szlgálja Hivatkzásk Az évi CLIV törvény, Az évi XXXVII törvény 1 (3) Az eljárás leírása A flyamat az alábbi fõ elemekbõl áll: Szükséglet felmérés Az étrend elrendelése Ételrendelés elkészítése Ételrendelés eljuttatása élelmezésre A beteg és környezetének elõkészítése Tálalás Segédkezés az étkezésnél A beteg étkezés alatti megfigyelése Étkezés utáni teendõk Áplási dkumentáció aktualizálása Tájékzódás a betegelégedettségrõl Táplálkzási tanácsadás Vizsgálandó minõségi kritériumk és standardk Az Elektrnikus Értekezlettel támgattt és knszezusra alapztt kritériumkat. Az EK-MÜK sz. kapcslt dkumentum részletezi Kapcslódó dkumentumk EK-MÜK Flyamatábra EK-MÜK Tevékenységek leírása EK-MÜK Tevékenység Felelõsségi szint / frma kapcslati tábla EK-MÜK A flyamat vizsgálandó minõségi kritériumai és standardjai EK-MÜK. 004-M1 szükségletfelmérõ adatlap

14 EK-MÜK. 004-M2 ételrendelés megfelelõség adatlap EK-MÜK. 004-M3 ételrendelés idõbeniségét felmérõ adatlap EK-MÜK. 004-M4 betegkörnyezet megfelelõségét értékelõ adatlap EK-MÜK. 004-M5 betelegédettség szóbeli értékelését támgató adatlap Készítette: Németh Istvánné áplási ig.h. Dr. Tóth Zltán min. b.m.b. fõrvs Ellenõrizte: Dr.Németh Gézáné áplási igazgató Jóváhagyta: Hrváth Zltán fõigazgató Jóváhagyás dátuma: melléklet - Betegélelmezési eljárás az áplási tevékenységen belül EK-MÜK A flyamat vizsgálandó minõségi kritériumai és standardjai Mérés aznsító M1 M2 M3 M4 Kritérium Standard Ellenõrzés módja Szükséglet felmérés megtörténte Az ételrendelés megfelelõsége az elrendelt diétával Az ételrendelés idõbeni eljuttatása az élelmezésre Betegkörnyezet megfelelõsége A szükséglet felmérésnek a felvétel napján meg kell történnie és azt az Áplási dkumentációban rögzíteni kell. A vizsgált minta 100%-s megfelelése a standard. Az elrendelt ételnek a lázlapn rögzített diétával egyeznie kell. A vizsgált minta 100%-s megfelelése a standard. Az idõben küldött rendelések (pót és lerendelések száma) egységenként min. 90% A betegkörnyezet helyszíni szemléje alkalmával a Megfelelt minõsítésnek minimum az értékelt helységek 90%-ára teljesülnie kell. M5 Betegelégedettség Szóbeli ellenõrzõ megkérdezésekkr és adatlaps felméréskr min. 66%-s pzitív vélemény. 10 áplási dkumentáció ellenõrzése havnta egységenként, szignálás, értékelés, visszajelzés. 10 lázlap összevetése a napi rendeléssel havnta egységenként, szignálás, értékelés, visszajelzés. Beküldési idõpntk meghatárzása. Élelmezésvezetõ regisztrálja a beérkezéseket, értékelés, visszajelzés. Egységenként rendszeresen végzett (minimum havnta) ellenõrzések. A helységek tisztaságát, a betegágyak rendezettségét, a beteg ruha és beteg tisztaságát kmplex módn Nagyn rssz - Megfelelt Nagyn jó jelzõvel helységenként minõsítik értékelõ lapn. Helyszíni ellenõrzõ interview-k minimum havnta számlálólaps rögzítéssel, illetve adatfelmérés a felsõ vezetés döntése alapján. 1. táblázat - A flyamat vizsgálandó minõségi kritériumai és standardjai EK-MÜK M5 Kritérium mérési és ellenõrzõ lap (betegelégedettség szóban)

15 Vizsgált egység Vizsgálat kelte A szóban megkérdezett beteg elégedett az élelmezés flyamatával? Igen Nem Kérjük megkérdezett betegenként a megfelelõ választ X -el bejelölni, majd a táblázat alján szlpnként az X -es válaszkat összesíteni. Beteg Srsz. Igen Össz.: Nem A megfelelõség indikátra = Igen -ek száma :10 (pl. 7:10= 0.7) Kérjük, hgy az ellenõrzés tényét a Vizitfüzetben, vagy Feljegyzés frmájában rögzítse (Feljegyzés esetén 1 példányt az egységnél adjn le). FONTOS, hgy a kaptt eredményeket kiértékelje, az érintetteket visszainfrmálja és nem megfelelõség esetén dlgzzn ki krrekciós intézkedést és rögzítse azt írásban (tvábbi részletes infrmáció gyûjtés, ktatás, javító tevékenység stb.) Vizsgálatt végzõ(k) neve, aláírás 2. melléklet - Kritérium mérési és ellenõrzési lap Kulcsfgalmak, - technikák Elektrnikus értekezlet rendszer (EMS): lkális hálózat, ahl a számítógépek U alakban vannak elhelyezve. Az értekezlet résztvevõi a PC-n keresztül kmmunikálnak azzal a lehetõséggel, hgy valamennyien egyszerre adják elõ véleményüket. A mnitrkn és egy nagy, közös képernyõn láthatók az infrmációk. Az értekezletet technikai vezetõ (facilitátr) krdinálja. Munkaállmása szintén egy cmputer, mely közpnti szereppel bír. (2) Cllabrative cmputing: cmputerrel támgattt együttmûködés. (2) Prtkll: adtt kezeléshez, beavatkzáshz, ápláshz, kórházüzemi feladat ellátáshz szükséges események, tevékenységek rendszerezett listája, mely a megkívánt vagy minimális standard érvényesülését szlgálja. (1) Standard: elfgadtt mérték, amihez visznyítanak. Kritérium: mérhetõ feltétel. Indikátr: mennyiségi mutatószám, mely méri az elvégzett tevékenységet. Segítségével az ellátás minõsége figyelhetõ, értékelhetõ. (1) Minõségmenedzsment: minden lyan tervezett és rendszeres intézkedés, mely kntrllálható módn hatással van a minõségre. Irdalm 1. Marr, H. Gilling, H (1996) A minõség biztsítása az áplásban. Fgalmak, módszerek és esettanulmányk. Semmelweis Kiadó Bp Dr. Tóth, Z. (1999) Stratégiai tervezés támgatás elektrnikus értekezlet ( EMS ) alkalmazásával. Eszközök és technikák a minõségügyben szakmai knzultáció elõadása. OEP Biztsításplitikai és Minõségbiztsítási Fõsztály. Köszönetnyilvánítás:

16 Ezútn köszönjük a mdell kidlgzásában közremûködõ munkatársak, a meghívtt külsõ megfigyelõk aktív részvételét, támgatását. Külön köszönettel tartzunk Dr. Tóth Zltán fõrvsnak, aki tevékeny közremûködésével és az infrmációtechnika biztsításával ismét segítette az áplás ügyét. vissza a tartalmhz vissza a fõ ldalra Az áplási flyamat visszatükrözõdése az áplási dkumentációban: egy minõségbiztsítási módszer felhasználása a dkumentáció ellenõrzéséhez Bts Katalin, áplási igazgató* Lukácsné Veress Enikõ, diplmás ápló* Magyar Hnvédség Közpnti Hnvédkórház, Budapest A vizsgálat célja: Az áplási dkumentáció megfelelõ vezetését az áplási szükségletek, jgi- és nem utlsó srban gazdasági kényszerek követelik meg. A dkumentáció a beteg gyógykezelésével, áplásával közvetlenül összefüggõ tevékenységeket íráss frmában rögzíti. A dkumentáció fgalmát skszr helytelenül használják, illetve összetévesztik az adminisztráció fgalmával, amely nem kevésbé fnts, de a gyógyító munkával csak közvetett kapcslatban álló dkumentációs tevékenységet jelent. Célunk, hgy az áplási dkumentáció valóban a betegre vnatkzó fnts tényeket rögzítse. Az áplás jövõbeni gyakrlata a személyre szabtt áplás, amit az áplószemélyzet tervez meg az rvsi diagnózis, a beteg szükségletei alapján felállíttt áplási diagnózis, és a családtagk segítségével. Mivel kórházunk minõsítés elõtt áll, 1996 óta flyamatsan készítettük fel intézetünk áplóit, vezetõáplóit a dkumentáció vezetésére, az áplási standardk betartására. Mindezeket elõzetes felmérés, és tájékzódás alapján végeztük, amit ellenõrzések srzata követett. Az Egészségügyi törvényben elõírt belsõ minõségügyi rendszer mûködéséhez kiemelt területnek tartjuk az adatgyûjtést, amely kapcslódik az összes minõségbiztsítási prgramunkhz. Vizsgálati módszerek és minta: Az áplási dkumentáció ellenõrzése belsõ audit része vlt, melyet intézményükben erre a célra létrehztt csprt tagjai végeztek az általuk felállíttt minõségi standardk alapján. Kórházunk minden sztályán az ágyak számának 10%-ában ellenõriztük a dkumentációkat. A belsõ minõségügyi rendszerünk mûködéséhez szükséges vlt létrehzni az egységes adatgyûjtést, hgy az a többi minõségbiztsítási prgramunkhz kapcslódni tudjn. Eredmények: Az ellenõrzés az áplási dkumentációk tükrében pnts képet, knkrét adatkat szlgáltattt a vezetés részére az áplási flyamat gyakrlati alkalmazásának megfelelõ, közepes, gyenge, néhl hiánys pntjairól. Az áplási dkumentáció ellenõrzött adatainak összesítése rámutattt, hgy melyek az áplószemélyzet által jól, hiánysan, vagy pntatlanul kitöltött kérdések. Következtetések: Az áplási dkumentáció bevezetésével azns idõben szükséges az áplási dkumentáció vezetésének eljárási utasítását is kibcsátani. Ezzel a vizsgálattal megalapzttabbá és céliránysabbá tehetõ az intézményen belüli tvábbképzés. I. A prbléma ismertetése Az áplási dkumentáció megfelelõ vezetését az áplási szükségletek, jgi- és nem utlsó srban gazdasági kényszerek is igazlják és megkövetelik. A minõségi betegellátáshz lyan áplásra van szükség, amely a beteg szükségleteihez és igényeihez igazdva személyre szóló ellátást tesz lehetõvé. A jövõbeni áplás gyakrlata a személyre szabtt áplás, amit az áplószemélyzet tervez meg az rvsi diagnózis, a beteg szükségletei illetve a család bevnásával felállíttt áplási diagnózis alapján. Az áplási, gndzási tervet az rvsi diagnózis és a terápiás összefüggések tekintetében - a beteg kezelõrvsa hagyja jóvá. Ugyanakkr az áplási gndzási tervet az ápló önállóan készíti és hajtja végre. Ennek megfelelõen az áplási gndzási tevékenységrõl áplási, gndzási dkumentációt kell vezetni, amely része az egészségügyi dkumentációnak. Ez az új áplási gyakrlat különíti el a gyógyító és az áplói szerepet egymástól az áplási diagnózis felállításán keresztül. Az áplási dkumentáció bevezetését az Egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. törvény 3 (p) 24 (1)-(9) 98 (1)-(5) által elõírt dkumentációs kötelezettségnek való megfelelés biztsítása, valamint az évi XLVII. adatvédelmi törvény I., II. fejezet ide vnatkzó részei is indklták.

17 II. Elméleti háttér és felhasznált fgalmak A krszerû áplás tényezõi: preventív szemlélet egyénre szabtt hlisztikus flyamats egészség rientált dkumentált mdellre épített Az áplási flyamat EVSZ szerinti meghatárzása Az áplási flyamat az egyének, családk és / vagy közösségek egészsége érdekében végzett jellegzetes áplási beavatkzásk rendszerezésére alkalmazunk. Magában fglalja a tudmánys módszerek alkalmazását a beteg / kliens, család vagy közösség egészségügyi szükségleteinek identifikálására. Magában fglalja tvábbá a szükségletek kielégítésének megtervezését, az áplás nyújtását és az eredmények értékelését. Az ápló személyzet együttmûködésben az egészségügyi ellátási team többi tagjával és a kiszlgált egyénnel vagy csprttal meghatárzza a célkat, felállítja a priritáskat, identifikálja a szükséges áplást és mzgósítja az erõfrráskat, ezután közvetlenül vagy közvetve áplási szlgáltatást nyújt. Ezt követõen értékeli az eredményeket, az eredményekbõl származó infrmáció visszacsatlását és kezdeményezi a kívánats váltztatáskat a tvábbi beavatkzáskban, hasnló áplási, gndzási szituációkban. Ily módn az áplás egy dinamikus flyamattá válik, mely alkalmas az adaptációra és fejlõdésre. (4) Minõségbiztsítás A minõségbiztsítás az áplás egészét átfgó flyamat, amely nemcsak az áplók pillanatnyi teljesítményére kell alkalmazni, hanem a környezeti körülményekre is, amelyek között az áplás zajlik. (1) A minõség felmérése A standardk és kritériumk segítségével lehet jellemezni azt a megkövetelt minõséget, amelyhez a ténylegesen fennálló minõséget aztán mérni lehet. A felmérés ly módn történik, hgy a kívánatssal összehasnlítjuk a valóságs helyzetet. (1) Vizsgálat (audit) A betegellátás minõségének rendszeres, kritikus elemzése. Ez a kifejezés lykr infrmációgyûjtést jelenti, tehát a minõségbiztsítási flyamat felmérési szakaszát. Máskr visznt a váltzásra vagy fejlesztésre való készséget értjük alatta. (1) Belsõ felmérés (belsõ minõségbiztsítás) A felmérést az intézmény személyzetének tagjai végzik, saját kidlgzású minõségi standardk alapján. (1) III. A vizsgálat célja A következõ kérdésekre kerestünk választ: A dkumentáció valóban személyreszabtt? Az áplási flyamat követhetõ a dkumentációban? Az Egészségügyi törvényben elõírt belsõ minõségügyi rendszer mûködéséhez kiemelt területnek tartjuk az adatgyûjtést, mely kapcslódik az összes minõségbiztsítási prgramunkhz. Ennek szellemében az áplási dkumentáció ellenõrzése után az áplási dkumentáció vezetéséhez kapcslódó eljárási utasítást és standardt dlgztuk ki. Mivel kórházunk minõsítés elõtt áll, 1996 óta flyamatsan felkészítettük intézetünk áplóit, vezetõ áplóit a dkumentáció vezetésére, a standardtk betartására, melyet felmérés, tájékzódás elõzött meg, valamint ellenõrzések srzata követett. IV. Vizsgálati módszerek és minta Vizsgálati módszer: retrspektív adatgyûjtés. Vizsgálati minta: 20 fekvõbeteg sztály ágyszámának 10%-ában ellenõriztük a dkumentációkat. Általáns áttekintést követõen egy részletes, minden adatra kitérõ tételes ellenõrzést alkalmaztunk. A részletes ellenõrzés srán minden egyes adatt pntztunk. A pntk értékei az alábbiakat jelentették: 1 pnt: hiánys adatfelvétel, 2 pnt: rssz kitöltés,

18 3 pnt: részben jó kitöltés, 4 pnt: megfelelõ kitöltés. A 20 fekvõbeteg sztály áplási dkumentációjának pntztt összesítését az 1-2. táblázat (a nymtattt flyóiratban megtalálható) szemlélteti. Az elérhetõ pntszám sztálynként 144, a kiegészítõ dkumentációkkal 152 pnt. Az sztályk áplási dkumentációjának értékelése a következõ pnthatárk szerint történt: 110 felett megfelelõ részben jó rssz 72 alatt hiánys Mivel a minõségbiztsítás ciklikus flyamat, ezért megismételt ellenõrzéseket végzünk, melyek tapasztalatait felhasználjuk áplás minõségének mérésére is. Az újabb belsõ audit srán a dkumentált tevékenységek elemzésébõl megállapítható vlt az áplási és a gyógykezelési tevékenység %-s megszlása, hiszen ez a minõség javításának elengedhetetlen feltétele. V. Eredmények Az adatk elemzésébõl a következõket tapasztalatkat szûrtük le: Hiánysságt tapasztaltunk az adatfelvételek esetén: (1-5) Aláírás hiánya a beteg részérõl (adatszlgáltatás: 46) Szciális helyzetfelmérés hiánysságai A felvételt végzõ ápló aláírása (dátum, óra, perc) hiányztt (a maximális pntszám 80, ebbõl 50 pntt értek el). A beteg általáns állaptára vnatkzó kérdések esetében az (6-24) Étrend Allergia Tudatállapt kérdései kztak prblémát Az egyénre szabtt áplásra vnatkzó kérdések esetén az (25-34) Áplási diagnózis felállítása Áplási terv felállítása kztt nagybb prblémát, mely a 1. ábrán is érzékelhetõ. A maximális pntszám 80, ezt egy sztály sem érte el. 1. ábra Áplási terv ellenõrzött adatai

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

OBESITAS KEZELÉSI LEHETŐSÉGE (MP 063.B1)

OBESITAS KEZELÉSI LEHETŐSÉGE (MP 063.B1) Váltztatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány srszám: OBESITAS KEZELÉSI LEHETŐSÉGE (MP 063.B1) Készítette: Dr. Bajnk László egyetemi adjunktus Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi Csaba

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Kristályszerkezetek és vizsgálatuk Az anyagk tulajdnságait atmjaik fajtája, kémiai kötésük jellege és kristályszerkezete együttesen határzza meg. A fentiekre a szén egy tipikus példa. A tiszta szén gyémánt

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve A Közép-Nyírségi Agripari Park megvalósíthatósági tanulmányterve Készült: A Közép Nyírségi Önkrmányzati Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Prminent Kmmunikációs Bt. által Nyíregyháza, 2008. augusztus

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

A helyi addiktológiai ellátórendszer

A helyi addiktológiai ellátórendszer A helyi addiktlógiai ellátórendszer Priritásk és fejlesztési lehetőségek Misklcn Döntéselőkészítő tanulmány Misklc MJV Önkrmányzata számára 2011. április Az addiktlógiai ellátórendszer fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása

Az Elektronikus levéltár projekt keretében a hosszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályozási feltételek kidolgozása Az Elektrnikus levéltár prjekt keretében a hsszú távú levéltári megőrzéshez szükséges szabályzási feltételek kidlgzása A papír alapú dkumentumk megbízható elektrnikus máslatával szemben támaszttt technikai

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók!

Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! HÁZIREND 1. BEVEZET Kedves Lakóink, Tisztelt Hzzátartzók! A Telki Hld Otthn Nyugdíjasház (a tvábbiakban: Nyugdíjasház) célkitűzése a Nyugdíjasházban lakók mindennapjainak biztnságssá-, kényelmessé tétele.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és. és egészségre vonatkozó állításokról

Élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és. és egészségre vonatkozó állításokról Nyilvántartásba vett étrend-kiegészítő készítmények Élelmiszerekkel kapcslats tápanyag-összetételre és egészségre vnatkzó k Marts Éva, Hracsek Márta, Lugasi Andrea Egyeztető ülés a tápanyag-összetételre

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Magyarrszág-Hrvátrszág Határn Átnyúló Együttmûködési Prgram 2007-2013 (HUHR CBC Prgram) keretében megvalósuló JOINT INDUSTRIAL PARK elnevezésû, HUHR/1001/2.1.4/0004 számú

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja MATEMATIKA C. évflyam 5. mdul Ismétlés a tudás anyja Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C. évflyam 5. mdul: Ismétlés a tudás anyja Tanári útmutató A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási

Részletesebben

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása E-közigazgatási költség-hatéknysági módszertank és benchmarking/mnitring rendszer kidlgzása B. Javaslat az elektrnikus közigazgatási szlgáltatásk fejlettségének érdemi mérésére alkalmas értékelési szempntrendszerre

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET!

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! PÁRBESZÉD A VÁROSSAL A VÁROSÉRT MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! VITAINDÍTÓ Tartalm Helyzet...3 Budapest mára leállt...3 Budapestet újra kell indítani...4 Élhető mindennapk javuló élet és környezet mindenek

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Gombák. Félkövér tartalmazó, kitintartalmú sejtfallal rendelkezı élılények,

Gombák. Félkövér tartalmazó, kitintartalmú sejtfallal rendelkezı élılények, Gmbák Frrás: www.wikipedia.hu A gmbák Curier eukarióta New sejtekbıl 26 álló, egy- vagy többsejtő, általában Times fnalas New felépítéső, színanyagt nem Félkövér tartalmazó, kitintartalmú sejtfallal rendelkezı

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2014. WENFIS Mérnök Irda Kft. Székhely: 2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55. Telephely: 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. E-mail: inf@wenfis.hu www.wenfis.hu TISZAÚJVÁROS

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módsíttt 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országs Képzési Jegyzékről és az Országs Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék XIII. évflyam 1. szám www.hmkigazda.cm Terjeszti: belterületen a Dbber Lapterjesztő Kft., külterületen a Magyar Psta 016. Január Szerkesztő: Hrváth Péter Nymdai munkák: Lapcm Lapkiadó és Nymdaipari Kft.

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Aktív idõskor Generációk egészsége

Aktív idõskor Generációk egészsége MEGHÍVÓ Az Egészséges Vársk Magyarrszági Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív idõskr Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. nvember 6-7-8. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ A Magna erélyesen, de tisztességesen versenyzik, és támgatja a szabad és becsületes

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a logisztikában. Dömötörfi Ákos

IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a logisztikában. Dömötörfi Ákos IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a lgisztikában Dömötörfi Áks Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Műszaki Tudmányi Dktri Iskla H 9026 Győr, Egyetem tér 1. (Tel:+36-96-503-490;

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technlógiai tanulmányk intézete A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (IPPC) Referenciadkumentum a plimerek gyártása

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

A köztiagy, nagyagy, kisagy

A köztiagy, nagyagy, kisagy A köztiagy, nagyagy, kisagy Szerk.: Vizkievicz András A köztiagy és a nagyagy az embrinális fejlődés srán az előagyhólyagból fejlődik ki. A köztiagy (dienchephaln) Állmánya a III. agykamra körül szerveződik.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II.

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II. Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II. LABDARÚGÓ LÉTESÍTMÉNYEK (PÁLYA) Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 56/2009.(04.16.) számú határzatával I. fejezet Bevezetı rendelkezések 1. cím A szabályzat

Részletesebben

BERENDEZÉSEK PÁRÁTLANÍTÓ PÁ R ÁT L A N Í T Ó BERENDEZÉSEK

BERENDEZÉSEK PÁRÁTLANÍTÓ PÁ R ÁT L A N Í T Ó BERENDEZÉSEK PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉSEK PÁ R ÁT L A N Í T Ó BERENDEZÉSEK A DESA a mbil fűtőberendezések és párátlanítók piacát világszerte vezető gyártó. A prfik számára tervezett és gyárttt berendezések célja a munkavégzéshez

Részletesebben

cato II. rész: Protokollok és Terápiatervek

cato II. rész: Protokollok és Terápiatervek cat Felhasználói kézikönyv II. rész: Prtkllk és Terápiatervek 2.0.3.2 verzió 2008 Cat Sftware Slutins GmbH www.cat.eu Frgalmazza: Premier G. Med Onk Kft. 1026 Budapest, Hidász u. 1 +36 1 391-4030 2008

Részletesebben

MIKROPROCESSZOROS KAZÁN KF + HMV HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÓ

MIKROPROCESSZOROS KAZÁN KF + HMV HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÓ MIKROPROCESSZOROS KAZÁN KF + HMV HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS 2 1. A frntpanel leírása 3 1 2 7 4 5 6 A szabályzó képe a megjelölt funkciókkal Az üzemi állapt leírása Befúvás KF szivattyú

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Részletes megvalósíthatósági tanulmány Budapest Fővárs XII. kerület Hegyvidéki Önkrmányzat Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Megvalósíthatósági

Részletesebben

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA. Dévaványa, 2008.

A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA. Dévaványa, 2008. A VÁNYAI AMBRUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA Dévaványa, 2008. 2 TARTALOM 1. Törvényi háttér, szabályzók.. 3 2. Helyzetelemzés, helyzetkép. 5 3. Erőfrrásk.15 4. Alapelvek, jövőkép, hsszú

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata neutrncsillagk száma 8 7 6 5 4 3 2 1 ( dm/ dt ) 10 = 1 0 0 200 400 600 800 1000 1 n (s ) 10. ábra. A milliszekundums neutrncsillagk frekvencia szerinti elszlásának összehasnlítása Glendenning és Weber

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökszféra- Prjekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni?

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt egészségügyi szlgáltató nem is kérhet vizitdíjat, kórházi napidíjat az általa nyújttt ellátáskért, mivel ezekért a

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010.

KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19.

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS MEGLÉVŐ DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE a tantárgy tematikája és követelménye, 2015-2016. tanév, 2. félév Pénzügy mesterképzési szak, levelező tagzat Tantárgy megnevezése, kód: Szak,

Részletesebben

Önköltség-számítási számítási szabályzat

Önköltség-számítási számítási szabályzat Önköltség-számítási számítási szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Besztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. Szenátus nevében: kancellár gazdasági igazgató rektr Papiné Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Közlekedési Tagozat. A Tagozat együttműködést kezdeményező megkereséssel fordult a Közlekedéstudományi Egyesület felé. A megkeresésre pozitív válasz

Közlekedési Tagozat. A Tagozat együttműködést kezdeményező megkereséssel fordult a Közlekedéstudományi Egyesület felé. A megkeresésre pozitív válasz Közlekedési Tagzat A Közlekedési Tagzat 2002. március havi küldöttgyűlésén megújíttta a Tagzat Elnökségének és Minősítő Bizttságának összetételét. Az újjáválaszttt, illetve új tagkból álló elnökség éves

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014 Fglalkztatás és a fglalkztatási frmák kérdőiv 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A Kmárm-Esztergm Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKI), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Kmárm-Esztergm megyei Igazgatósága

Részletesebben