A Dózsa György Általános Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Dózsa György Általános Iskola"

Átírás

1 Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, március 30. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó példány) I. MINŐSÉGPOLITIKA Bevezetés 2. Helyzetelemzés 2.1 Az iskla feladatai a fenntartói elvárásk megvalósításában 3. Az intézményi minőségplitika 3.1 Kik vagyunk? 3.2 Küldetésnyilatkzat 3.3 Erősségeink 3.4 Fejlesztési területeink 3.5 Céljaink II. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 24 MODELLEZÉSE 1. Bevezetés 2. A flyamat lépései III. INTÉZMÉNYÜNK, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A MIP működtetése 2. Az intézményi minőségirányítási rendszer flyamatai 3. A vezetés elkötelezettsége 4. Flyamats fejlesztés 4.1 Tervezési technlógiák Stratégiai tervezés A pedagógiai prgram felülvizsgálata A minőségirányítási prgram felülvizsgálata Tanévi tervezés, perativitás Éves munkaterv Intézkedési terv készítése 4.2 Kulcsflyamatk szabályzása Partneri kapcslatrendszer 2

3 IV. ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI, RENDSZERE A vezetői ellenőrzés flyamata 2. Belső ellenőrzési terv, az éves ktató nevelő, munka értékeléséhez 3. Irányíttt önértékelés 3.1 Az irányíttt önértékelés flyamata 3.2 Nevelési-ktatási flyamat éves értékelése 3.3 A tanuló értékelési szempntjai 3.4 A pedagógusk munkájának értékelése 3.5 Intézményi értékelés a fenntartó részéről V. MÉRÉSI RENDSZER A Fenntartó mérési rendszere isklánkra vnatkztatva 1.1 Vársi mérési- értékelési rendszerterv 1.2 Szakmai ellenőrzés indikátrai 1.3 A tanuló tudás-szintmérésének, módszerei és területei és időrendje MELLÉKLETEK

4 I. MINŐSÉGPOLITIKA Nem igaz, hgy átlagemberekre van szükség. Senki sem átlagember, aki kmlyan veszi az életet. Szükség van mindenütt a Jóra, a Szépre, az Igazra: a Jbbra, a Szebbre, a tisztább Igazságra. Nem igaz, hgy együtt kell úszni a céltalank, a tartás-nélküliek áradatával. (Krzenszky Richárd dr: Fúdd el, jó szél..) 1. Bevezetés A közktatásról szóló évi LXXIX törvényt módsító LXI törvény 40 (10) bekezdésben fglaltak értelmében a közktatási intézmény feladatai hatékny, törvényes és szakszerű végrehajtásával egy időben törekedjen annak fejlesztése céljából minőségplitikájának kialakítására. A minőségplitikát és minőségfejlesztési rendszert a közktatási intézmény minőségirányítási prgramjában (IMIP) kell meghatárzni. Az IMIP tartalmazza az intézmény működésének hsszú távú elveit és a megvalósítását szlgáló elképzeléseket, az intézmény működésének flyamatát, ennek keretein belül a vezetési, tervezési, mérési, értékelési feladatk végrehajtását. Az IMIP a pedagógiai nevelési prgram megvalósításának eszközrendszere. Elkészítésének és alkalmazásának célja, hgy erősödjön az igény a belső szakmai munka intézményszintű jbbítására. A Dózsa György Általáns Iskla saját minőségplitikája, hgy szakmai, illetve hivatásbeli, személyes és intézményes lelkiismereti, fenntartói és törvényes elvárásknak együttesen megfeleljen. Törvényességi kötelmek tehát: Az évi LXXI törvény , 11., 12. bekezdés illetve a évi CXLVII. módsító törvény rendelkezik az infrmáció közlésének szabályzásáról, ennek kapcsán az IMIP évenkénti értékeléséről, a szülői képviselet bevnásával. 4

5 A évi LXXI. törvény új elemei: - vezetők és pedagógusk teljesítményértékelési rendje - az intézmény teljes önértékelési módszerei és periódusai - az IMIP végrehajtása és rszágs mérések visznyítása - az IMIP éves értékelése, melynél a Testület és a Szülők véleményét figyelembe veszik - az IMIP alapján intézkedések születnek, ezek a Fenntartónak közlendők - a Fenntartó ezzel kapcslats javaslatát, intézkedését hnlapján, illetve a településen szkáss módn nyilvánssá teszi - a törvényességgel kapcslats elvárásait a Fenntartó ÖMIP-jében közli az intézményünkre vnatkztatva. 2. Helyzetelemzés A rendszer kidlgzásáhz alapul és segítségül vesszük: A Közktatási Irda által szervezett és tarttt tájékztató megbeszélésen elhangzttakat. A fenntartó ÖMIP-jében isklánk felé megfgalmaztt feladatkat, elváráskat, teendőket. A tanévben elkészített IMIP-ünket. A Fenntartó jgszabályi és szkásjgból fakadó elvárásainak eleget teszünk. A feladatainkat annak ismeretében dlgzzuk ki, illetve ldjuk meg Dózsa György Általáns Iskla ÖMIP ELVÁRÁSOK: Német nemzetiségi tagzat megőrzése, kapcslatk megerősítése a nemzetiségi nyelvet ktató intézményekkel és a Német Kisebbségi Önkrmányzattal. Szakvéleménnyel rendelkező gyerekeknek fejlesztő fglalkzásk biztsítása és a fejlesztő órák számának növelése. Speciális felkészültségű dlgzók alkalmazásának biztsítása: fejlesztő pedagógus, lgpédus, PSZICHOLÓGUS, SZOCIÁLIS MUNKÁS, pedagógiai asszisztens. (kiemeltek nóvumk, status-bővítést jelenthetnek) 5

6 Figyelemzavark, mzgászavark megszüntetéséhez szükséges képzettség biztsítása. Vizsgálják és tervezzék meg, hgy tvábbképzéssel milyen lehetőségek vannak a hiányzó szakképzettségek pótlására ig, a tervet egyeztessék a fenntartóval. Etnikumhz tartzó tanulók szcializálódásának prgramja és a családkkal való kapcslattartási módk, feladatk kidlgzása ig. A tanulók mentális prblémáinak gndzása. Integrációs ktatási módszerek alkalmazása a hatéknyabb nevelésktatás érdekében. Halmzttan hátránys helyzetű gyerekek egyéni igényekhez és fejlettséghez igazíttt fejlesztése biztsíttt legyen. A testnevelés és sprt terén elért eredmények megőrzése. Mindennaps testnevelés tvábbfejlesztése, erősítése. Megyei és rszágs értékelésben elért eredmény megtartása a diáksprt vnatkzásában. Az angl vagy a német nyelvtanulási lehetőség biztsítása. Gyermekközpntúság, közösségfrmálás, a hagymánys értékek megtartása. 2.1 Az iskla feladatai a fenntartói elvárásk megvalósításában JÓT S JÓL! Ebben áll a nagy titk. Kazinczy Ferenc Az iskla és az óvda közötti átmenet megvalósításakr célunk, hgy a kisgyermek játéks frmában ismerje meg a hatékny tanulási szkáskat, a helyes időbesztást. Isklánk nyittt legyen az isklahasználók előtt. A tanulók szívesen járjanak isklába, és tt jól érezzék magukat a szülőkkel együtt. Feladataink ennek érdekében: Májusban az első közös szülői értekezlet megtartása. A beszktatási szakasz első hetében érvényesítjük a fkzatsság elvét. Lehetőséget biztsítunk a szülőknek, ha szükséges mindennap találkzhassanak a nevelőkkel, az iskla vezetésével. Tájékztató kiadványt készítünk az iskla életéről, hagymányairól, képzési területeiről. 6

7 Nyílt napn az iskla igazgatója bemutatja az isklát, a tanítók bemutató órákat tartanak a leendő elsős gyermekeknek és szüleiknek. Írásban tájékztatjuk az óvdákat a nyílt napk idejéről, menetéről., és a bekukkantókról. Az óvda és az iskla közötti átmenet megkönnyítése érdekében a testnevelő tanárk vezetésével játéks fglalkzáskat tartunk jóval az isklakezdés előtt. (vis trna, és más fglalkzásk) Kölcsönös látgatásk az óvdákkal. Tanórákn fele-fele arányban van jelen a játéks tevékenység és az ktatás. Az isklai közösségbe szktatás érdekében végigjárjuk az első sztályskkal az isklát. Az új tanulók beilleszkedésének segítése számunkra azt jelenti, hgy az isklánkba más településről, más isklából, esetleg külföldről érkező tanulók képesek legyenek tanulmányaik flytatására. Feladatunk, hgy kiküszöböljük azkat a prblémákat, amelyek a különböző isklák helyi tanterveinek eltérő haladási üteméből származnak, illetve egy külföldi isklából érkező tanuló esetén a mienktől gyökeresen különböző ktatási rendszer másságából. Meg kell könnyítenünk az átmenetet az óvdából az isklába is. Vnzóvá kell tennünk isklánkat a leendő, isklaválasztási szabadsággal élő szülő előtt is. Mindkét esetben az isklai közösségbe is be kell illeszkedniük az újnnan érkezetteknek. Olyan légkört kell megteremteni, ahl a diákk jól érzik magukat az új társak között. Feladataink ennek érdekében: A tanév közben érkezett új tanulók tudásának felmérése szintfelmérő dlgzattal-tanulók átvételére vnatkzó paradigmák kidlgzása. Szülőkkel való szrs és rendszeres kapcslattartás az egyéni felzárkóztatás érdekében. Krrepetálási órákn való részvétel biztsítása. Matematikából, idegen nyelvből, magyarból a képességeknek megfelelő csprtba srlás elvégzése. Szciális háttér felmérése - ifjúságvédelmis feladat sztályfőnökkel kperálva. Egyéni felzárkóztató fglalkzásk biztsítása- fejlesztő pedagógusk, gyógypedagógusk. Tanulópárk kialakítása egymás segítése érdekében - sztályfőnökök A tanórán belüli differenciált fglalkzás alkalmazása-szaktanári feladat Szcimetriai mérés elvégzésével tájékzódás a társak közötti elfgadttságról. Külföldről érkező tanulók esetében év végén sztályzó vizsga megtartása. Az iskla pedagógiai prgramjának megismertetése a szülőkkel. A tanítók látgassanak el az óvdákba, az óvónők látgassanak el az isklába. 7

8 Törekszünk figyelembe venni a tanulóink közötti felkészültségbeli, fejlődésbeli, adttságbeli, érdeklődési, tanulási stílusbeli különbségeket, a szciális hátrányk mértékét. Célunk, hgy ezek a különbségek minél jbban csökkenjenek, ne legyenek érezhetőek. Fnts, hgy képesek legyünk kezelni - vagy legalábbis megpróbáljuk - a tanulók közötti különbségeket. A hagymány közösségteremtő és megőrző erő, amely biznys állandóságt és flytnsságt teremt isklánk mindennapi életében. Tudatsan őrizzük és bővítjük hagymányainkat. Úgy gndljuk, hgy a pzitív emlékképek kialakításában jelentős szerepe van a hagymányk megőrzésének. Feladataink ennek érdekében: A tanulók társadalmi környezetének, szcikulturális hátterének megismerése, a prblémák feltárása. Javaslatk kidlgzása a hátrányk kmpenzálására Kmpenzációs felzárkózató, krrepetálási prgramk beindítása és működtetése. Flyamats kapcslattartás a szülővel (a pedagógus családlátgatásai a gyermekvédelmi felelőssel együtt, pályázatk beadása). Flyamats kapcslattartás a szakirányú szervekkel. Felvilágsító munka a szciális juttatásk lehetőségeiről - ösztöndíj. Vnzó szabadidős prgramk szervezése. Napközis illetve tanulószbai fglalkzásk biztsítása. Célunk: lyan prgram kialakítása, és lyan környezet biztsítása, mely a prevenciót és az egész személyiség fejlesztését szlgálja. Feladataink ennek érdekében: Megfelelő szakemberek biztsítása (lgpédus, fejlesztőpedagógus, gyermekvédelmi felelős, esetleg gyógytestnevelő, szciális munkás, szciálpedagógus, pszichlógus, gyógypedagógus). A hiányzó szakemberek pótlásának lehetőségeit, megldását ig fel kell mérni, biztsítani kell. Külön fglalkztató terem biztsítása. Szakvéleményes tanulók számára fejlesztésüket biztsító szakemberek megléte Fejlesztő órák számának növelése a fenntartói illetve a törvényességi elvárásk szerint. Szakmai eszközök flyamats bővítése (számítógépes ktatóprgramk, tvábbképzések biztsítása. 8

9 Év eleji szűrés, az egyéni fejlesztési prgramk elkészítése a szakvélemények alapján. Tanítási módszerek megválasztása. A kislétszámú sztály magyar idegen nyelv és matematika óráinak egyeztetése az általáns tantervű sztály órarendjéhez (átjárhatóság) - feladatbank. Párhuzams sztálykkal közös isklai prgramk szervezése. Kapcslattartás külső szakemberekkel (Nevelési Tanácsadó, Családsegítő Közpnt és Gyermekjóléti Szlgálat, pszichiáter, Bizttsági szakvéleményezők stb.) Célunk, hgy tanulóinkat felkészítsük az önálló ismeretszerzésre és önművelésre. Ennek feltétele a szilárd alapkészségek kialakítása. Feladataink ennek érdekében: Az iskla házirendjének megismertetése, betartatására törekvés. (Erre a szülőknek és a tanulóknak egy szándéknyilatkzatt ajánlunk fel, amelyet aláírásukkal elfgadhatnak.) A jó képességű tanulók indítása tanulmányi- és sprtversenyeken. Differenciálás a tanítási órákn. Különböző tanulási módk megismertetése a tanulókkal. A lényegkiemelés képességének elsajátíttatása. Pzitív megerősítés a tanítási órán. Jutalmazásk. Krrepetálásk, egyéni fejlesztés. Családlátgatásk a prblémás tanulóknál. Könyvtári ismeretek elsajátítása. Tanítási órákn lexiknk, szótárak használata, a digitalizáció eszközeinek igénybe vétele. Tanítási órákn az anyagrészekhez kapcslódó könyvajánlás. Kutatómunka és arról beszámló készítése. Az isklai és az tthni követelményrendszer egymáshz közelítése. Isklánkban nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvktatásra. A nyelvtanítás fő célja az élőbeszéd, a kmmunikációs kmpetencia fejlesztése, a célnyelv kultúrájának bemutatása, egy másik kultúra értékeinek megismertetése. Feladataink ennek érdekében: Írásbeli szintfelmérő teszt alapján képesség szerinti csprtbntás Emeltszintű ktatás fenntartása, frmájának átgndlása. A csprtk átjárhatóságának biztsítása szintfelmérő teszt alapján. Tehetségdiagnsztizáló módszerek megismerése. 9

10 Házi versenyek megrendezése (lvasó, szavaló, rszágismereti, lakóhelyismereti). Különböző szintű nyelvi versenyeken való részvétel. Tehetséggndzó órákn versenyfelkészítés. Felkészítés az idegen nyelvek beszédközpntú használatára. Kapcslattartás a célnyelvi rszágkkal (levelezés, partnerkapcslat kialakítása) Tanulmányutak megszervezése a diákk számára. Flyamats kapcslattartás a nyelvktatást segítő társintézményekkel (Gethe Intézet, Osztrák Intézet, Pannn Egyetem tanszékei). A tankönyvkiadók- Oxfrd, Lngman stb.- legújabb kiadványainak figyelemmel kísérése. Feladatbank kialakítása. A jelenlegi belső mérési és értékelési rendszer kntrllja, megtartása, esetleges váltztatása. Mindennapi életünkben megnőtt az infrmáció társadalmi szerepe és felértékelődött az infrmálódás képessége. Az egyén érdeke, hgy időben hzzájussn a munkájáhz és életvitelének alakításáhz szükséges infrmációkhz, képes legyen azkat céliránysan feldlgzni és alkalmazni. Az infrmatika műveltségterület keretében flyó nevelés és fejlesztés célja, hgy felkészítse a tanulókat az infrmatikai társadalm kihívásaira. Feladataink a cél érdekében: Az infrmatika tantárgy keretében a tanulók ismerkedjenek meg az infrmációszerzés két fnts hzzáférési frmájával, a számítástechnikai és a könyvtári területtel (tudás és mrál alapú társadalm kncepciója). Az isklai ktatás keretei között biztsítani kell a skféle infrmatikai eszköz- és módszer használatára való felkészülést. E gyrsan váltzó, fejlődő területen nagyfkú az ismeretek elavulása, ezért különösen fnts, hgy figyelmet frdítsunk az infrmatikai ismeretek flyamats megújítására (az életen át tartó tanulás kncepciója). Az infrmáció egyre inkább nyilvánssá, mindenki számára elérhetővé válik. A műveltségi terület feladata a hátrányk csökkentése, az esélyegyenlőség biztsítása. Ismerjék meg a diákk: - Növekszik a vizuális kmmunikáció hatása; a multimédia közvetítésével a szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is rendelkezésükre áll üzeneteik kifejezésére. Az infrmatikai eszközök használata veszélyeket is jelent, meg kell ismertetni a jövőben is az infrmatikai környezet egészségünkre gyakrlt hatását, és a túlztt számítógép-használat ártalmait, a panell szerű gndlkdás esélyét és veszélyét. 10

11 Az ktató munkát lyan kerettantervre illetve helyi tantervre kell építeni, mely az infrmációs társadalmban szükséges ismeretek és gyakrlati tudásk, képességek rendszerét tvábbra is úgy építi fel, hgy a hangsúlyt a gyakrlati, infrmatikai írástudásra, a tanulói tevékenységre és az alapkmpetenciák fejlesztésére helyezi. Alakítsunk és működtessünk a jövőben is mentális, mrális szűrőket a tanítványk személyiségfejlődése érdekében! A tehetséggndzás számunkra azt jelenti, hgy ismerjük fel a kiemelkedő képességű tanulókat a tanórákn, szabadidős fglalkzáskn, vagy a napköziben. Fejlesztenünk szükséges őket isklai keretekben vagy az isklán kívüli speciális fglalkzáskra kell irányítanunk őket. Teret kell adnunk annak, hgy versenyeken más krtársaikkal mérhessék össze tudásukat. Feladataink ennek érdekében: Tehetségek felismerése tanórán, szabadidős fglalkzásn, napköziben, tanulószbán egyaránt. Alsó tagzatn a Mese - könyvtári fglalkzáskkal azután is fejleszteni kell a kifejezőkészséget. (Hangs könyvek stb.) Felső tagzatn flytatni az Olvass többet! prgramt, amely szintén a kifejezőkészség fejlesztését teszi lehetővé. (Hangs könyvek) Képzőművészeti, kézműves fglalkzásk megtartása az isklatthns napköziben, a szkásk szerint, a kreativitás fejlesztése érdekében. Délutáni sprtkörök beindítása, tartása. Tanórai fglalkzáskn a differenciált fglalkzásk előtérbe helyezése. Tehetséggndzó szakkörök beindítása, mely lehet szaktárgyi, művészeti. Ezeket a szakköröket vezetheti az isklában dlgzó vagy külső szakember. Helyet biztsítunk a művészeti iskla számára, hgy tanulóink helyben vegyenek részt a hangszeres képzésben. (Harmónia művészeti iskla) Diáktárlatkat, kiállításkat rendezünk, ahl a legjbb alktáskat kiállítjuk. (Faliújságk Kincsek a könyvtárból, stb.) Isklai ünnepélyeken teret adunk a szereplésben kiemelkedő diákknak. Szrgalmazzuk az isklán kívüli szakkörökön való részvételt is. Támgatjuk a különböző sprtegyesületekben való leigazlást. (Mindennaps testnevelés) Lehetőséget biztsítunk, hgy diákjaink részt vegyenek különböző házi, körzeti, megyei, rszágs vagy nemzetközi szaktárgyi és sprtversenyeken. Finanszírzzuk a legtehetségesebb tanulók nevezési díját. Isklagyűléseken kihirdetjük az elért eredményeket. (Isklarádió, Akikre büszkék vagyunk - tájékztatató) A megszerzett díjakat, kleveleket, érmeket, kupákat kiállítjuk az iskla aulájában, isklamúzeumunkban. Minden egyes eredményt nyilvántartunk. 11

12 A DÖK keretein belül növeljük tanulóink döntéshzatali képességeit, felelősségi körét, demkrácia iránti affinitását, közösségi érzületét. Isklánkban adtt a tárgyi és személyi feltételek lyan színtű biztsítása, mely esélyt ad a gyermeknek megfelelő értelmi, érzelmi, fizikai, lelki fejlődésére. Célunk, hgy tanítványaink felismerjék saját életmódjuk hiánysságait, kialakuljn bennük az egészséges életmódra való törekvés igénye. Feladataink ennek érdekében: Az egészségnevelési és más órákn sajátítsák el a krsztályuknak megfelelő ismeretanyagt. Flyamats kapcslattartás a kábítószer-prevenciós szakmai szervezetekkel.. Az sztályfőnöki órákn az adtt témában illetékes szakember is tartsn előadást. Alakítsunk ki saját tanítványaink személyiségének ismeretében hzzájuk igazíttt drgprevenciós helyi stratégiát! (PL: RABSZOLGASORS stb.) Valljuk, hgy mi ismerjük őket, és nem a kívülről érkezők. Előzzük meg a hátránys, önpusztító kmpnensek kialakulását. A személyes példamutatás a pedagógusk részéről egységes törekvésünk. EZT ELKÉSZÜLT ETIKAI KÓDEXÜNKBEN IS RÖGZÍTETTÜK. Ismerjük meg a veszélyeztetett tanulókat, és törekedjünk arra, hgy legalább egy pedagógushz kötődjenek. Alakítsuk ki a tanulóinkban a személyi higiéné iránti igényt. Legyenek tisztában a mzgás egészség-megőrzésben játsztt fnts szerepével. Éljenek a mindennaps testnevelés adta lehetőséggel! Szervezzünk alapfkú elsősegélynyújtó tanflyamt. Alakítsunk ki mentális mrális védőhálót tanítványaink javára! Célunk a tanulókat lyan tudásanyaggal és gyakrlattal ellátni, amely alkalmassá teszi őket arra, hgy világs döntéseket hzzanak személyes egészségükkel kapcslatban, hgy megőrizzék és fejlesszék a biztnságs és egészséges környezetüket. Feladataink ennek érdekében: A szakórákn a tanulók sajátítsák el az öklógiai alapismereteket! Vegyenek részt a környezetvédelmi prgramkn, megmzduláskn! Ismerjék meg és védjék a természeti környezetüket! Ismerjék meg lakóhelyük földrajzi és bilógiai értékeit! Tárják fel lakóhelyük környezetvédelmi gndjait! Védjék és szépítsék szűkebb környezetüket! Óvják és gndzzák isklánk növényeit! 12

13 A szaktárgyi tudás elmélyítése mellett célunk, hgy tanulóink legyenek egészségesek, nyitttak, magabiztsak, kedvesek, barátkzó természetűek, tisztelettudóak, szófgadóak, együttműködők, kitartóak, ambiciózusak, tleránsak, - mely a viselkedéskultúra áplása nélkül lehetetlen lenne. A viselkedéskultúra lyan külső és belső mtivációk révén kialakíttt magatartásfrmák összessége, amelyek egy adtt rendszer szabályaihz (értékrendjéhez) való alkalmazkdással annak munkáját erősítik, kiegyensúlyztt működését, céljainak elérését biztsítják. Feladataink ennek érdekében: Nevelési módszereink megválasztásában követni a jól bevált hagymánykat, de befgadói legyünk azn új dlgknak is, melyeket hatéknyaknak tartunk. Egyik alapvető feladatunk az egészséges, harmnikus személyiség kialakítása. Közvetíteni kell a felnövekvő nemzedéknek azkat a műveltségi tartalmakat, erkölcsi eszményeket, amelyeket a haza, a hivatásunk, társadalm, a flytnsság és fejlődés kettősségében érvényesnek és fntsnak ítél. Fejlett kmmunikációs képesség és viselkedéskultúra kialakítása, melyek fntsak az egyén bldgulásáhz, társadalmi beilleszkedéséhez. Meglátjuk, megkeressük és tvábbfejlesztjük minden tanítványunkban saját értékeit. Váljanak fntssá számukra a következő értékek: tisztesség, becsületesség, máskkal való együttműködés, tlerancia, empátia, szciális érzék, szubszidiaritás, pregszisztencia. Ezeket az elveket kiindulópntnak tekinthetjük az integráció törvényileg elvárt megvalósításában,mint eu-kmpatibilis és alktmánys alapelveket. Ugyanez vezérel bennünket az etnikumhz tartzó tanulóink szcializációjával, illetve inkulturációjával kapcslatsan. Ennek részletes feladathalmazát ig kidlgzzuk. Nagyn fnts egészséges versenyszellem kialakítása, mely aznban nem mellőzheti a segítőkészséget és az együttműködési képességet. Isklánk pedagógiai törekvéseit a tanulók skldalú fejlesztése, a tanulók teljesítményre való ösztönzése és a klasszikus értékcentrikus humanista szellemiségre való törekvés határzza meg. Képessé váljanak bármilyen helyzetben önállóan dönteni, döntéseikért, tetteikért felelősséget vállalni. Alakítsuk ki Tanítványainkban az önmagukért, társaikért való felelősséget! Tanítványainkat hagymányaink, kulturális kincseink tiszteletére, védelmére, anyanyelvi kultúránk áplására neveljük. Német nemzetiségi sztályainkban fejlesztjük a sváb tradíciók iránti fgéknyságt, elkötelezettséget.(temetőhegyi tradíciók) 13

14 Kialakítjuk bennük az egészséges lkálpatritizmust. (vársi és isklai tradíciók) Megismertetjük és elfgadtatjuk velük jgaikat és kötelességeiket, a demkráciát, mint értéket. (DÖK feladat) Arra neveljük őket, hgy a különböző plitikai, idelógiai, vallási nézetek iránt legyenek nyitttak, tleránsak és distikcióra is készek, de e téren nem erőltetünk semmilyen elkötelezettséget, világnézetileg el nem kötelezett intézményként. Tanulóinkat a kulturális értékek tiszteletben tartására, valamint a szűkebb és tágabb környezetük iránti igényességre neveljük. Kialakítjuk bennük a jó ízlés, a kulturált élet igényét. Alapvető és általáns jártassághz juttatjuk őket az etikett területén. Megmutatjuk nekik, hgy szabadidejüket hgyan tölthetik el hasznsan. Arra neveljük Őket, hgy igyekezzenek szétválasztani a szükséges, haszns és a kellemes kategóriáit. Igyekszünk minél több értéket közvetíteni tanulóink felé, magatartásunkkal is követendő példát szlgáltatunk. Egységes követelményeket támasztunk a tanulók viselkedéskultúrájának kialakításában, az isklai rend, fegyelem megszilárdításában. A szülőkkel a kapcslatt váltzats frmában tartjuk. Törekszünk arra, hgy elérjük: a Szülők partnerei legyenek a nevelésben a pedagógusnak, ismerjék az iskla nevelési-ktatási célkitűzéseit, és azk megvalósításában aktívan működjenek közre a szakmánk és hivatásunk premisszáit tiszteletben tartva. A hagymány közösségteremtő és megőrző erő, amely biznys állandóságt és flytnsságt teremt isklánk mindennapi életében. Tudatsan őrizzük és bővítjük hagymányainkat. Az isklamúzeumunk adta kiváló lehetőségeinkkel élünk. Úgy gndljuk, hgy a pzitív emlék-és jövőképek kialakításában jelentős szerepe van a hagymányk megőrzésének: Serva traditinem et traditi servavit te! (Őrizd meg a hagymányt, és a hagymány megőriz téged!) Feladataink ennek érdekében: A helyi illetve a kerettanterv keretein belül: Temetőhegy történetének megismerése. Helytörténeti tanulói munkálatk beindítása. (gyűjtő, kutatómunka) Csprts látgatásk, helytörténeti órák megtartása. (Isklamúzeumunk) Olyan helytörténeti könyvek megismerése, melyek szerzői a vársrész szülöttei vltak, vagy jelenleg is itt élnek. Részt venni a várs helytörténeti vetélkedőin. 14

15 Részvétel a dózsavársi Vársi Könyvtárban megrendezésre kerülő előadáskn, kiállításkn. Diák pályázatk írása (irdalm, ftó). A Táncegyüttes tvábbra is őrizze meg a sváb tánchagymánykat. (a minősítés megszerzése) Lépjen fel isklai ünnepélyeken, tegyen eleget meghívásknak. A német-magyar kulturális együttműködés keretein belül tartsuk fenn és bővítsük tvább kapcslatunkat. (Partnerisklai kapcslatt hzzunk létre!) Tartsunk élénk kapcslatt a szülői házzal. (szülői értekezlet, fgadóóra, családlátgatás, nyílt nap, bemutató órák, üzenőfüzet, ellenőrző, biznyítvány)! Sprtló diákjaink érdekében hangljuk össze az iskla és a sprtegyesületek elvárásait. Kapcslattartás a célnyelvi rszágkkal. (levelezőpartnerek, lektrtanári kapcslat, partnerisklai kapcslat kialakítása) A nyelvktatást segítő társintézményekkel (Gethe Intézet, Osztrák Intézet Pannn Egyetem flyamatsan tartjuk a kapcslatt tvább) Őrizzük meg eddigi jó kapcslatunkat: A fenntartó Önkrmányzattal A Német Kisebbségi Önkrmányzattal A Közktatási Közművelődési és Sprt Irdával Az ktatást, nevelést segítő szakszlgálatkkal A Megyei Művelődési Közpnttal és társintézményeivel (színházlátgatásk, szakkörök) Eötvös Kárly Megyei Könyvtár helyismereti gyűjtemény. A fentiek alapján látható, saját pedagógiai prgramunk és az önkrmányzati célk tükrében rengeteg feladat hárul az intézményre. Megvalósításuk flyamats munkát kíván. Szükséges aznban rangsrlásuk is, mik a legfntsabbak, miben kell jbbnak lenni és ezek alapján meghatárzni, mely célterületeken akarunk majd minőségileg előre lépni. 15

16 3. Az intézményi minőségplitika A minőség a dlgk lényegét jellemző tulajdnságk összessége. 3.1 Kik vagyunk? (Ariszttelész) Isklánk 1939 óta működik. Szent István Elemi Népiskla néven alakult meg a hábrú előtti utlsó békeévben. Szép példája az egyházi és plgári összefgásnak, mert a veszprémi püspökség és a vársi illetve temetőhegyi plgárság közös akaratából született meg. Avatásánál illetve felszentelésénél jelen vlt a zseniális történész Hóman Bálint vallás és kultuszminiszter és Czapik Gyula megyéspüspök. Azóta generációk járatták isklánkba gyermekeiket, erre nagyn büszkék is vagyunk. A kényszerű névváltztatás 1957-ben következett be. Ennek az idén immár ötven éve. Méretei ellenére családias atmszférájú a Dózsa iskla. Hsszú évtizedek következetes munkájának gyümölcsét látjuk ma. Tanítványaink vársi visznylatban is elég nyugdtak, jólneveltek, isklánk a szülők körében ismert és elismert, kllégáink szeretnek itt dlgzni, nincs fluktuáció. Törekszünk arra, hgy vársunk isklái között kivívtt helyünket megtartsuk, hírnevünket öregbítsük. Specialitásaink tehát a német nemzetiségi tagzat, számítástechnika - angl rientáció, lgpédiai tagzat, valamint a mindennaps testnevelés, illetve a kimenőben lévő testneveléstagzat. Nevelésben és ktatásban egyaránt specialitásunk: a következetesség, szakmaiság, igazságsság és szeretet együttes alkalmazása Minőségi munkánkkal kapcslatsan fntsnak tartjuk: Isklánk német nemzetiségi tagzatú, angl-számítástechnika rientációjú és lgpédia tagzatú sztálykkal működik. Európai nyelvi-, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara minőségi díjas elismeréssel büszkélkedhetünk. Hazánk mintegy 3000 általáns isklájából a minőségi sprtteljesítmény alapján tavaly III. előtte X. helyezettek lettünk. A HEFOP uniós pályázatn nyertes iskla lettünk, TIOK prjektet valósítunk meg. Száms megyei és rszágs tanulmányi és sprtsikert könyvelhetünk el. 16

17 Tantestületünkből 11 fő tett egyetemi illetve főisklai szakvizsgát, 16 fő kettő vagy több diplmás, 6 fő egyetemi kleveles tanár (de van 4 diplmás kllégánk is). Isklánk különleges értéke a lgpédiai tagzat, ahl immár egy évtizede érünk el pedagógiai sikereket. Ezek a sikerek a házn belüli eredményességet gazdagítják. Nagy szakmai hatéknysággal dlgzhatunk ezekben a kis létszámú sztálykban, érzelmileg lykr nagyn fgyatéks, de ugyanakkr nagyn is gazdag gyerekekkel. Végtelenül fájlaljuk, hgy ez a hatéknyság az erőltetett integrációs törekvés áldzata lesz. Az incrprált tanulóink ui. már megközelítőleg sem kaphatják majd meg a krábbi dafigyelést, törődést. Nagy intellektuális és érzelmi deficittel kell majd birkózniuk, s birkóznunk az integrálás miatt. Ez egy speciális feladatt jelent az eljövendő időkben, a retardált gyerekekkel való munkálkdásban. Az, hgy a még meglévő lgpédiai sztályk kivihetők így, csupán csak késlelteti az ellehetetlenülést, ui. sem a társadalmi, sem az intézményes, sem a szülői, sem a szakmai előkészítettségét nem tapasztalhattuk meg ennek a légből kaptt jgszabálynak. Ez is minőségplitikai kérdés, nagyn is az. Küldetésünk egy része vis mair miatt vész el. Egy nagyn magaszts és felemelő része Ha valahl, akkr itt valóban kmpetenciális fejlesztő munkát lehetett végezni, a persználpedagógia módszereivel, eszközeivel, nagy szeretettel. 3.2 Küldetésnyilatkzat.nemcsak az egyéni karrierépítés frtélyait ktatják a hazai isklákban... hanem maradt még valami a...klasszikus cultura animi elemeiből, vagyis a lelkünkbe rejtett emberi értékek felismertetése, és minél hatéknyabb működésre segítése szándékából,...a pedagógusk és diákk ezért merítenek még valamicskét az igazság jóság - szépség ősi emberi hármas frrásából is. És iskláink nem csupán európai, hanem - ahgy ezer éven át - magyar és európai isklák lesznek (Mészárs István prfesszr) Isklánk Veszprém kertvársi részében a Temetőhegyen, a nem veszprémiek szóhasználatában a Dózsavársban működő nevelési-ktatási intézmény. A gnds munkával kialakíttt külső és belső környezet, a skszínű képzési választék, a tanulásban és a sprtban elért eredményeink vnzóvá teszik. Így tehát, lyan isklát szeretnénk tvábbra is működtetni, megvalósítani, ahl a Diák, a Szülő, a Tanár és az iskla minden dlgzója jól érzi magát, de nem ez a kizárólags célunk. 17

18 A tanulókat Emberré akarjuk nevelni. Oks, egészséges, emberséges lelkületű személyiséggé. Ennek egyik előfeltétele a szilárd alapkészségek, illetve un. kulcskmpetenciák kialakítása is. Mindezt sk-sk gyakrltatással, jó szkásk alakításával, a jellem, a karakter frmálásával, a meritcentrikus személyiség fejlesztésével kívánjuk elérni. Fntsnak tartjuk, hgy a szciálisan fgékny, slidaris, empativ magatartás, a prexistens viselkedés és a subsidiaritas csírái már az általáns isklás krban kibntakzzanak. Axilógiánk (értéktanunk) a klasszikus értékrendszeren alapul: reális (szükséges, haszns, kellemes) és ideális (szépség, jóság, igazságsság, szeretet). Minden tanulónak esélyt adunk szcikulturális hátrányainak leküzdésére, ezért hatékny felzárkóztató és tehetséggndzó munkát végzünk. Különösen így van ez az SNI és lgpédiai sztálykba járó tanulóknál. Fnts számunkra a hagymányk áplása, a lkálpatritizmus illetve az egészséges nemzeti öntudat frmálása. Pedagógiai tevékenységünk célja mindazknak az emberi és erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban és intézményünkben, melyek segítik Tanítványaink egyéni bldgulását, és egyben tágabb közösségük javát szlgálják, hiszen az ember és az emberiség célja egyaránt a bldgság. Küldetésünk, hgy kiváló szakmai irányítással, a legeredményesebb módszerek alkalmazásával, egészséges környezetben közvetítsük a felnövekvő nemzedéknek azkat a műveltségi tartalmakat, erkölcsi eszményeket, értékeket és értékrendeket, amelyeket, a haza, a mrális intézményes tartásunk, a hivatásunk, s a társadalm, a megőrzés flytnsság és a fejlődés kettősségében érvényesnek, szükségesnek ítél. Tanítványainkat erkölcsi, tudásbeli és érzelmi léttöbblettel gyarapítjuk. Ennek érdekében vállaljuk, hgy flyamatainkat szabályzzuk, azkat flyamatsan ellenőrizzük, értékeljük és fejlesztjük. EU kmpatibilis neveléssel-ktatással bizts alapműveltséget, begyakrlt, jól alkalmazható készségeket akarunk kifejleszteni Tanítványainkban, hiszen: nn schlae, sed vitae discimus (nem az isklának, hanem az életnek tanulunk). 18

19 3.3 Erősségeink Jó kapcslatt sikerült kiépíteni a Fenntartóval, a Szülőkkel. Egységes és jól képzett az isklavezetés. A nevelőtestület szakmailag jól képzett és állandóan tvábbképzi magát. Erős a tudásközpntú ktatás és a szeretetközpntú nevelés. Erős a közösségfrmáló igyekezet. Erős az igényesség a rendre, a tisztaságra. Jó és bensőséges a tanár - diák viszny. Nagy hangsúlyt fektetünk, és jó rendszerben neveljük gyermekeinket az egészséges életmódra. Erős a pedagógusi módszertani szabadság. Egységes a követelmény- és értékelési rendszer. Belső mérési rendszerünk biztsítja tanulóinknak, hgy a tudásuknak megfelelő érdemjeggyel hagyják el isklánkat. Nevelési elveinket, a gyermekek személyiségfejlesztését maximálisan szem előtt tartva érvényesítjük. Hagymányainkat őrizzük. Speciális értékünknek tartjuk tagzats sztályainkat. 3.4 Fejlesztési területeink 1. Az alapkészségeket az előkészítő, bevezető, alapzó és a fejlesztő évflyamkban egyaránt fntsnak tartjuk. 2. A tehetséges tanulók felismerésére, fejlesztésére nagybb hangsúlyt kell helyezni. 3. Tvább kell fejleszteni tanulóink viselkedéskultúráját 4. Flyamatsan javítani kell az infrmációk cseréjét. 5. Intenzívebbé kell tenni a Diákönkrmányzat - Tantestület - Szülők kapcslatát. Az erősségeinket és a fejlesztési területeinket figyelembe véve alakítttuk ki, legfntsabb céljainkat és az ezekhez kapcslódó feladatainkat. A feladatkat akkr tekintjük megldttnak, ha a mellé rendelt sikerkritériumknak évente megfelelünk. 19

20 3.5 Céljaink A PEPO ban megfgalmaztt célk felülvizsgálata srán kiemelten és priritásban kezeljük a jelenleg legfntsabbnak tarttt területeket, melyeket a következő táblázatban fglaltuk össze. Jelmagyarázat a táblázathz: D: Dkumentum elemzés S: Statisztikai elemzés M: Megbeszélés 20

21 Minőségi célk Részcélk Feladatk Sikerkritériumk Alapkészs Olvasásra, könyvszeretetre nevelés Könyvszemle rendezése Az egyes évflyamk tanulóinak legalább égek 60%-a egy szabadn választtt könyvről fejlesztése könyvajánlást készít, melyekből a legjbbak kiállításra kerülnek. (D) Elmélet és gyakrlat összekapcslása Erdei iskla munkafüzet készítése, melyben a gyakrlati feladatkat a tanulók önállóan Tanulóink 60%-a évente egy-egy múzeumba, színházba eljut. végzik el. Gyakrlati feladatbankt alktunk magyar, A tantárgyi sajátsságkat figyelembe véve, adtt témakörben, a gyakrlati életben előfrduló prbléma megldás beépítve. A tantárgyakhz ilyen jellegű feladatbank létrehzása. matematika, természetismeret, földrajz, bilógia, fizika, kémia, idegen nyelv tárgyakból. Elméleti ismeretek megerősítése, tanulmányi kiránduláskn, múzeumlátgatásn, állatkerti órákn, színházlátgatásn. Hatékny tanulási szkásk Tanulók megismertetése a különböző Tanulóink a napköziben, valamint a házi kialakítása tanulási algritmuskkal. feladatk elkészítésénél tthn és a A tanév kezdéskr erre1-2 szaktárgyi óránkn fkztt figyelmet frdítunk. tanulószbai fglalkzáskn, e módszerekkel tanulnak. Szaktárgyanként tanmeneteinkbe beépítünk év elején egy-hárm órát, melyen a tantárgy tanulási sajátsságait, módszereit ismertetjük Erről szülői értekezletet is tartunk. Ez egy szülői értekezlet témája is, melyen a szülőket is tájékztatjuk a tanulási módkról. Ezen az értekezleten a szülők 75% -a részt vesz. (S) 21

22 Minőségi célk Részcélk Feladatk Sikerkritériumk Tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése A tehetség felismerése A tehetség fejlesztése Tehetségek felismerése tanórán és szabadidős fglalkzásn, napköziben egyaránt. Felső tagzatn beindítani az lvass többet prgramt, amely szintén a kifejezőkészséget fejleszti. Szakköröket, differenciált képességfejlesztő órákat tartunk tantárgyanként, tantárgycsprtnként. A DÖK keretén belül növeljük tanulóink döntéshzatali képességét és felelősségi köreit. Háziversenyeken a tanulók 20%-a vegyen részt. Évente egy diáktárlatt rendezünk. (S) A tanulók 60%-a iratkzik be a könyvtárba lvasóvá válik (S) Évente minimum 5 különféle szakkört, 3 különféle sprtágat, matematikából idegen nyelvből illetve magyar nyel v és irdalm tárgyakból nívócsprts ktatást szervezünk. (S) A DÖK évente egy rendezvényt önállóan szervez. (D) Versenyeztetés Lehetőséget biztsítunk, hgy diákjaink különböző házi versenyeken, területi, megyei és rszágs versenyeken vegyenek részt. Háziversenyeken a tanulók 20%-a vegyen részt (S) Tanulóink 5%-a induljn valamilyen diákpályázatn. (S) Isklánk évente legalább két-hárm pályázatn vegyen rész. (S) Megyei, rszágs versenyen tanulóink 10%-a részt vesz. (S) A versenyzők 100%-a kap felkészítést. (S) 22

23 Minőségi célk Részcélk Feladatk Sikerkritériumk Viselkedéskultúra fejlesztése Tisztelettudó, udvarias, gyerekek nevelése. Felnőtt gyerek és gyerek gyerek kapcslatban kialakuló helyzeteket, Osztályfőnöki, etika tanmenetbe szituációs kmmunikációs képességet szituációs játékk beépítése. (S) játékkkal fejlesztjük. A rendezett környezet és a személyi higiénia igényének kialakítása. Osztályfőnöki, etika tanmenetbe beépített egészségnevelési órákat tartunk. A 7 8 évflyams tanulóink részt vesznek a Környezetvédelmi Világnap valamelyik megmzdulásán. (S) A napközis csprtk, sztályközösségek a választtt udvar-részeket tisztán tartják. (M) Magatartás, önfegyelem javítása. A tanulók skldalú fejlesztése, fejlett viselkedéskultúra kialakítása. Megismertetjük és elfgadtatjuk velük a jgaikat és a kötelességeiket, a demkráciát, mint értéket. Szünetekben, és a napközis fglalkzáskn fejlesztjük játékkultúrájukat. Egységes követelményeket támasztunk a tanulók viselkedéskultúrájának kialakításában, az isklai rend, fegyelem megszilárdításában. Minden msdóba biztsítunk szappant, eü. papírt. (M) Elkezdjük a tanulói mellékhelyiségek felújítását.(m) A fegyelmi fkzatk aránya váltzatlan, vagy javul. (S) Az első sztályfőnöki órán ismertetjük a tanuló jgait, kötelességeit és a házirendet, aminek az isklába történt beiratkzáskr az elfgadására emlékeztetjük tanítványainkat. (S) Az udvari szünetekre és a napközis 23

24 fglalkzáskhz játékkészletet hzunk létre. (D) Tleranciára nevelés. Fgadja el a társa különbözőségét és aznsságát. Ügyelünk arra, hgy a tlerancia ne váljék tlerantizmussá! Minden késést és igazlatlan órát a törvény adta eszközökkel megvizsgálunk és a szükséges lépéseket minden esetben megtesszük a Házirend szerint. (S) A tanár diák ügyeleti rend célnak megfelelően működik. (M) Tanulóink 70-80%-a jól érzi magát isklánkban. (S) 24

25 II. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MODELLEZÉSE Serva rdinem et rd sevavit te ( Őrizd meg a rendet és a rend megőriz téged) 1. Bevezetés (Ősi sententia) A rendszer alapvető eleme a ciklikusság. Az intézményi működést meghatárzó elemek javítása /flyamatszabályzás/, a szervezetet átható kultúra fejlesztése, valamint a célkitűzések is állandóan visszavisszatérő tevékenységek. A minőségfejlesztési rendszer működtetése a PDCA - SDCA (tervezés, végrehajtás, elellenőrzés, beavatkzás) ciklus, vagyis a flyamats fejlesztés alkalmazását jelenti. Az alábbi tevékenységeket szervezzük cikluskba: 1. Stratégiai célk kijelölése 2. Helyzetértékelés a partnerek igényeinek, elégedettségének mérése 3. Feladat- célk alktása 4. Terv készítése 5. Végrehajtás 6. Értékelés és visszacsatlás. Karbantartás. Minőségirányításhz kapcslódó módszerek Az intézményi minőségmenedzselést leghatéknyabban team munkában, teljes vezetői elkötelezettséggel és kiterjedt támgatói környezettel valósítjuk meg. A minőségfejlesztési flyamat srán a csprtk száms, az ktatással - neveléssel kapcslats módszert alkalmaznak. (A kiemelteket favrizáljuk.) 25

26 Feladatmátrix Ötletbörze Kritikusút elemzés Erőtér analízis Cédulázás SWOT analízis Interjú Kérdőív 26

27 COMENIUS I. Szülő Tanul Én - kép ó Fenntart ó Pedagóg PEPO CÉL - + Intézkedési terv M Irányíttt önértékelés us Egyéb Partneri igény- és elégedettség mérés 27

28 2. A flyamat lépései 1. Nyittt önértékelés: A PEPO-ban megfgalmaztt célk és feladatk megvalósulása a jelenlegi kiindulási helyzetben. A Munkatársak: Elvárásai, Jövőképe, Az intézmény erősségei Fejlesztendő területei. 2. Partneraznsítás: Közvetlen partnereink: Pedagógusk Munkatársak Tanulók Szülők Kapcslatk Fenntartó Megelőző és követő ktatási szintek. Közvetett partnereink: Irányító hatóságk Elváráskat megfgalmazó társadalmi partnerek, egyéb együttműködő partnerek. 3. Partnerek igényeinek és elégedettségének mérése Nyittt és bjektív módszerekkel: Elégedettségvizsgálat Elégedetlenség vizsgálat Partneri igények vizsgálata 28

29 4. Az igények elemzése A nyittt önértékelés és a partneri igény és elégedettség vizsgálat eredményeinek összehasnlítása: Mit láttunk helyesen, miben tért el a fntsság megítélése Trendvizsgálat Összefglaló a mérésről Következtetések levnása a teljes dlgzói kör bevnásával / kk kutatása / 5. Célk és priritásk meghatárzása, módsítása A különböző munkaközösségek, közösségek, szakterületek igényeinek, elképzeléseinek összegyűjtése, összegzése, fntssági srrendbe állítása. 6. Intézkedési terv (tervek) készítése A célk eléréséhez vezető cselekvési sr kimunkálása, időrenddel és felelősökkel. 7. Az intézkedési tervek megvalósítása Minőségfejlesztési körökben a teljes dlgzói kör bevnásával éves munkaterv feladataként flyik a munka. A minőségfejlesztési kör tagjai: vezetője, alsótagzats, felsőtagzats felelős, munkaközösség vezetők, igazgató, helyettesei. 8. Az intézkedési tervek megvalósításának értékelése Határidőknek megfelelően történő az értékelés. Az évenként elvégzett igény és elégedettség vizsgálat eredményeinek visszacsatlása az elemzés szakaszába. Sikeres fejlesztések beépítése a működés flyamatába. 9. Krrekciós terv készítése és megvalósítása Tanulságk levnása a megvalósítás flyamataiból. Az évenként elvégzett igény és elégedettség vizsgálat eredményeinek visszacsatlása az elemzés szakaszába. 29

30 10. Irányíttt önértékelés / intézményünkben Eljárásrendnek megfelelő / négyévente /önértékelés az alábbi területeken: Adttságk vnatkzásában: A vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében A stratégiai tervek és azk megvalósulása Intézményi flyamatk szabályzttsága A szabályzási rendszer teljes körűsége Erőfrrásk Partneri igények Az intézmény eredményei: A munkatársakkal kapcslats eredmények Kulcsfntsságú eredmények Közvetlen partnerek elégedettsége Az erőfrrásk felhasználásának hatéknysága III. INTÉZMÉNYÜNK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE Intézményi minőségirányítási prgramunkat úgy készítettük el, hgy az valóban alkalmazható, segítő alapdkumentum legyen. Tartalmazza az előrelépés és innvációs lehetőségek teljes kihasználását. Legyen segédlet a fejlesztési lehetőségek felismeréséhez, prgramunkba való beépítéséhez. Mérhetően láthassuk fejlődésünket, időben felismerhessük segítségével megtrpanásunkat. Az IMIP belső tartalmát erősen meghatárzza az isklában kezdetektől flyó belső megújulási flyamat. A hsszú évek alatt jól bevált minőségi elemeket, eljáráskat, tvábbra is meg kívánjuk tartani. 30

31 1. A MIP működtetése A Dózsa György Általáns iskla Minőségi Prgramjának működtetéséért az igazgató felelős. Az isklai működésben a szabályzás szervezeti váltzást hztt. A minőségirányítási vezető az iskla minőségbiztsítási munkájában a vezetőséggel partnerként vesz részt. A minőségirányítási vezető az IMIP-ben meghatárztt flyamatkat krdinálja és felügyeli. Munkáját a flyamatgazdák segítik, akik beszámlási kötelezettséggel tartznak az alkalmaztti kör, illetve a minőségirányítási vezető felé. Az IMIP felülvizsgálatát ötévenként tervezzük, a vezetői ciklus utlsó évét megelőző évben. Az IMIP, illetve a flyamatainak működtetése felelősségteljes feladat, időigényes munka. A minőségügyi vezető kinevezése A minőségügyi vezetőt az igazgató bízza meg, az isklavezetés véleményének kikérését követően. Felette a munkáltatói jgkat az intézmény igazgatója gyakrlja. A minőségügyi vezető feladatai Részt vesz az isklavezetés munkájában. Közreműködik az intézményi szintű döntések, stratégiák kidlgzásában. 1. Működteti az intézmény minőségügyi rendszerét, amely átfgja az intézmény teljes szakmai munkáját. Irányítja a támgató szervezet (minőségi körök) munkáját. 2. Felelősségkörébe tartzik a minőségüggyel kapcslats tevékenységek, módszerek, eszközök, dkumentációk szakmai ellenőrzése, értékelése. 3. Javaslatkat tesz a feltárt prblémák kezelésére, javítására. Rávilágít a fejlesztési lehetőségekre. Gndskdik a krrekciós flyamat végrehajtásáról. 31

32 4. Tevékenységéhez tartzik a minőségügyi kultúra szervezettel való megismertetése, terjesztése. A fejlesztéssel fglalkzók tevékenységének szakmai támgatása. 5. Minőségügyi tvábbképzéseket, tréningeket szervez. 6. Segíti és krdinálja a minőségi és fejlesztő körök munkáját. 7. Előkészíti a területét érintő tantestületi döntéseket. A minőségi körök feladatai Az intézményi pedagógiai prgramban, minőségirányítási prgramban kimunkált és elfgadtt célk megvalósításáhz szükséges tevékenységhalmazt egy adtt flyamatra vnatkzóan munkaflyamatkba rendezze, és a szabályzással segítse elő a célnak való megfelelést. A flyamatban részvevők elismerése Isklánkban a minőségbiztsítási rendszer kiépítésében és működtetésében, valamint a minőségfejlesztésben részt vevő közalkalmazttak munkájának elismerése két módn történik, (tervezet): - A minőségfejlesztési csprtban résztvevők részesülnek a közktatásról szóló törvény ának (10)-(11) bekezdésében meghatárztt kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésben a következők szerint: Az intézmény vezetője, aki az intézmény minőségbiztsítási rendszerét működteti, annak a kereset-kiegészítése nem lehet kevesebb, mint a számítás alapjául szlgáló összeg (költségvetési törvényben rögzített) ötszöröse. A csprt közvetlen irányítójának kereset-kiegészítése nem lehet kevesebb, mint a számítás alapjául szlgáló összeg négyszerese. Aki a csprt munkájában részt vesz, annak a kereset-kiegészítése nem lehet kevesebb, mint a számítás alapjául szlgáló összeg hármszrsa. Az intézmény vezetője részére a kereset kiegészítést a munkáltató rögzíti az általa elkészített kmányban egy tanítási évre, mely több alkalmmal (évre) is megállapítható. 32

33 A minőségfejlesztési csprtban résztvevő közalkalmazttak részére a munkában való részvételre a megbízást az intézmény vezetője adja, meghatárztt időtartamra. A megbízásban az időtartam egy tanítási évnél nem lehet hsszabb, de több alkalmmal is megállapítható. A legfeljebb egy tanítási évre számíttt kereset-kiegészítés számfejtése egyszerre történik az IMIP rendszerben kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés jgcímen. Mivel a minőségfejlesztési munka elismerésére szlgáló kereset-kiegészítéssel kapcslats intézkedés része az intézkedési és a hzzá kapcslódó munkatervnek, így annak nevelőtestülettel, SZMK-gel, isklaszékkel, Közalkalmaztti Tanáccsal történő véleményeztetése együtt történik meg. - Azk a közalkalmazttak, akik e munkában részt vesznek, de nem tagjai a minőségbiztsítási szervezetnek, a bérmaradvány terhére céljutalmban részesülhetnek. 2. Az intézményi minőségirányítási rendszer flyamatai A különleges gndzást igénylő gyerekek vizsgálatára, ellátására irányuló flyamat A tanulók értékelésének flyamata Adtt csprt előrehaladására vnatkzó pedagógiai tervezés (tanmenet) Beisklázási flyamat Belső értékelési rendszer Éves értékelési rendszer Éves tervezés Házirend Irányíttt önértékelés Kmmunikáció a partnerekkel Partnerkapcslatk irányítása Pedagógus kiválasztási flyamat Pedagógus alkalmazásának flyamata Pedagógusk együttműködése Stratégiai tervezés 33

34 Tankönyvellátás flyamata Tvábbképzési Szabályzat Tvábbtanulási flyamat Belső ellenőrzés Vizsgáztatási flyamat 3. A vezetés elkötelezettsége Az intézményvezetés elkötelezett a minőség fejlesztésének irányában. Ennek érdekében a következőket biztsítja és garantálja: 3. 1 A működés rendje Az intézmény működését szabályzó dkumentumkat, rendeleteket, a fenntartó önkrmányzat szabályzóit hzzáférhető helyen tárlja, hgy azkat az intézmény dlgzói megismerhessék és követi azk betartását. A törvények és rendeletek megismerésére a CD jgtár tekinthető meg. Rendszeresen járatjuk az Isklaszlga magyarázó füzeteit, az Oktatási Közlönyt, valamint a Magyar Közlöny nymtattt frmáit. A dkumentumk őrzési helye: gazdasági irda, igazgatói irda, a tanári szba és a könyvtár. A dkumentumk megismerésének helyi eljárásrendje: Az isklába érkező nymtattt dkumentumkat először az igazgató tekinti át. A működést beflyásló fnts infrmációkat a faliújságn közzé teszi. A pedagógiai jellegű infrmációkat az igazgatóhelyetteseknek átadja megtekintésre. Az igazgatóhelyettes az érintett dlgzók pstafiókjába helyezi a dkumentumkat. A több dlgzót, vagy munkacsprtt érintő kérdésekben értekezleten, megbeszéléseken tárja a dlgzók elé. A dlgzók az infrmáció áttanulmányzása után eljárnak. Kívánság esetén az isklavezetésnek adatt, visszajelzést szlgáltatnak. Az igazgató biztsítja a szakszervezet részére, hgy a dlgzók érdekvédelmével kapcslats infrmációkat megismerhesse. Ha valamely előírás, határidőre való teljesítésére rövid idő áll rendelkezésre, rendkívüli értekezletet tart. 34

35 III.1.1. Az intézményi vezetés elkötelezettségét és felelősségét a minőségfejlesztésre szakmailag felkészült pedagógiai vezető az Igazgató viseli, aki: elkészítteti, elkészíti a minőségfejlesztés tervét szervezetet működtet ennek érdekében biztsítja ennek feltételeit, jgszerűségét partnerkapcslatt kezdeményez, tart fenn, biztsít menedzseli intézményét példát mutat felügyel 35

36 36

37 3.2 A fejlesztésekhez szükséges erőfrráskat Az igazgató a szervezeti rend és hierarchia segítségével adtt évben felméri, rendszerezi, rangsrlja a működéshez, ktatáshz, neveléshez szükséges eszközöket, segédleteket, humán erőfrráskat. Biztsítja, tervezi, szervezi a pedagógus tvábbképzést, az iskla érdekeit szem előtt tartva. Éves költségvetésében ezek megteremtéséhez anyagi eszközt biztsít. Pályázatkn való részvétellel a hiánykat pótlja / pótltatja. 3.3 A szervezeti kultúra megőrzését, tvábbfejlesztését Az igazgató a szervezet felépítésének megtartásával, és működési lépcsőinek betartásával lehetővé teszi, hgy mindenki hzzájussn a számára fnts ismeretekhez, infrmációkhz. 3.4 A partneri elvárásknak való megfelelést A friss infrmációk megjelenéséről az isklavezetés, isklai szervezetek, gazdasági vezetés flyamatsan tájékztatják egymást. 3.5 A külső és belső jgrendszer és szabályzóinak betartását Az igazgató flyamatsan ellenőrzi, figyelemmel kíséri, hgy a jgszabálykat, előíráskat betartják-e. Az érdekképviseleti szerveknek lehetővé teszi a véleményezési és egyetértési jg gyakrlását. 3.6 A pedagógiai prgram ötévenkénti felülvizsgálatát Az igazgató, a PEPO közép és hsszú távú terveinek megvalósításáhz stratégiai tervet dlgztt ki, valamint elkészítette a vezetői ellenőrzés flyamatszabályzását, mely megjelöli a működés azn területeit, melyet ellenőrizni kíván. Felelősség és hatáskör átruházásával biztsítja a flyamatk és alkalmazttak teljes körű ellenőrzését. 3.7 Az önértékelés lebnylítását A dlgzók munkájának értékelésénél biztsítja az önértékelés lehetőségét, melyben az alkalmaztt, alkalmaztti csprt, saját véleményének, megjegyzéseinek adhat hangt. Ennek lebnylításáhz elkészítette az önértékelés flyamatának szabályzatát. 37

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN

KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN KOMPLEX INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS A GYAKORLATBAN Dunai Rita tanár, Székesfehérvár Szent Imre Általáns Iskla és Óvda Hajdúszbszló, 2010. któber 20. 1. Az előadás felépítése 1. Az intézmény bemutatása 2. Az intézményértékelés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

Közlekedési Tagozat. A Tagozat együttműködést kezdeményező megkereséssel fordult a Közlekedéstudományi Egyesület felé. A megkeresésre pozitív válasz

Közlekedési Tagozat. A Tagozat együttműködést kezdeményező megkereséssel fordult a Közlekedéstudományi Egyesület felé. A megkeresésre pozitív válasz Közlekedési Tagzat A Közlekedési Tagzat 2002. március havi küldöttgyűlésén megújíttta a Tagzat Elnökségének és Minősítő Bizttságának összetételét. Az újjáválaszttt, illetve új tagkból álló elnökség éves

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖZÉPTÁVÚ (2007 2013) PROGRAMFÁZIS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökszféra- Prjekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE a tantárgy tematikája és követelménye, 2015-2016. tanév, 2. félév Pénzügy mesterképzési szak, levelező tagzat Tantárgy megnevezése, kód: Szak,

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve 1 20080215. Az Országs Idegennyelvű Könyvtár 2008. évi munkaterve Budapest, 2008. február Bevezetés 3 1. Átfgó cél... 2 2. Kiemelt kulcsfntsságú feladatk... 3 3. Épület... 3 3.1 Alap megerősítés... 3 3.2

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása E-közigazgatási költség-hatéknysági módszertank és benchmarking/mnitring rendszer kidlgzása B. Javaslat az elektrnikus közigazgatási szlgáltatásk fejlettségének érdemi mérésére alkalmas értékelési szempntrendszerre

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS A ZENE ESZKÖZEIVEL Az emberiség bldgabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához Pályázati felhívás és Útmutató a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mbilitás-pályázat beadásáhz A pályázati jelentkezés n-line történik az Európai Prgramirda ldalán keresztül 2016

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára Bldg vagy, mert hittél (Lk 1,45) Oktatási segédanyag Bldg Sándr István születésének 100. évfrdulójára Dn Bsc Szaléziak, 2014 Impresszum Szöveg és feladatk: B. Varga Judit Kiadja a Dn Bsc Szalézi Társasága.

Részletesebben

A görög információs társadalom

A görög információs társadalom A görög infrmációs társadalm Szerzı(k): Kerstin Siakas, Assistant Prfessr, Alexander Technlgical Educatinal Institutin f Thessalniki, Greece, siaka@it.teithe.gr Themis Ktsials, Research Assciate, Alexander

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19.

2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 2015. JÚNIUS 1. A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ÖNÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGÉRTÉKELŐ MUNKACSOPORT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 4026 Debrecen, Bem tér 19. 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS MEGLÉVŐ DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

d~ih:~ián jegyző 2011 JúN 16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Kőbányai

d~ih:~ián jegyző 2011 JúN 16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Buda )cst Fúván1s X. kerület KiJbányai.. t F- " t.., l "sc C,li,Ul'iHJ!lYJ.at ;í.tpnsclu lcs UIC UiC.hjJ!:J 4 j 50 /t l{. 2011 JúN 16. Budapest,....

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft.

2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft. 2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nn-prfit Kft. SAJTÓKÖZLEMÉNY DUÁLIS KÉPZÉSEK A MISKOLCI EGYETEMEN 1 ELTÉRŐ UTAK A SIKERES ÉLETHEZ PROJEKT ZÁRÓ DISSZEMINÁCIÓS

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

Már meglévő Microsoft szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs, frissítési és terméktámogatási szolgáltatások

Már meglévő Microsoft szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs, frissítési és terméktámogatási szolgáltatások Már meglévő Micrsft szftverlicencekhez kapcslódó emelt szintű knzultációs, frissítési és terméktámgatási szlgáltatásk Tartalmjegyzék 1 MEGAJÁNLOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA...2 1.1 Terméktámgatási szlgáltatásk

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2010. év któber hó 11. napján. JÓVÁHAGYTA: SIKLÓS MÁRIAGYŰD REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG IGAZGATÓTANÁCSA

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Aktív idõskor Generációk egészsége

Aktív idõskor Generációk egészsége MEGHÍVÓ Az Egészséges Vársk Magyarrszági Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív idõskr Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. nvember 6-7-8. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM

HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM Bajnkprgram 2001 14, majd 20 sprtág 14 14-18 18 éves sprtlók Cél A legtehetségesebb sprtlók kiválasztása, képzése. A felnőtt kr küszöbére a krsztálys nemzetközi színvnalat

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött *1070791339* Vnalkód: 1070791339 Iktatószám: BL/1 095/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: MSZ/11-2008 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN

A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK OKTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KARÁN BSC IN SOFTWARE ENGINEERING TEACHING AND MAINTAINING EXPERIENCES AT THE FACULTY OF INFORMATICS OF THE

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben