Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek."

Átírás

1 Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági mzgalmainak hatására, teljes egyenlőséget nyújtanak a férfiak és nők szlgálatában. Megint másk visznt megpróbálnak tartózkdni a szélsőségektől, és középutat keresnek. Ezzel szemben fnts, hgy álláspntunkat Isten igazságaira helyezzük. Ebben az inkább alap-, mint részletes tanulmányban a Biblia kiegyensúlyztt álláspntját szeretném bemutatni. 1. Az ember teremtése Az 1Mózes 2:7, 22-es versekben láthatjuk, hgy a teremtéskr az isteni rend a következő: először a férfi, azután az asszny. Az 1Mózes 1:26-28 és 5:1-2 versekben együtt kapták meg az "uralkdjatk" parancst, valamint együtt nevezte el őket Isten ádámnak ("ádám"="ember"). Az isteni rend és az egyenlőségük nem mnd ellen egymásnak, hanem Isten a saját természetét - Szenthármság - mutatta meg a teremtésben: Az Atya, Fiú és Szentszellem személyében egyenlő A hárm személy akaratban és céljában egy A Szenthármság több személyből áll Mindhárm személynek különböző szerepe és feladata van Srrend: az Atya első az egyenlők között Alárendeltség: a Fiú az Atyának, a Szent Szellem az Atyának és Fiúnak Tökéletes szeretet tartja őket össze Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hgy személyükben egyenlőek, de srrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. 2. A bűnbeesés (1 Mózes 3) Éva átvette a vezető szerepet és először vétkezett, majd Ádám Évától elvéve a gyümölcsöt vétkezett. Tehát itt felbrult a teremtés srrendje, mivel Éva elvetette férje tekintélyét. 3. Isten büntetése (1Mózes 3) Isten a bűnbeesés srrendjében rója ki a büntetést - először az asszny, utána a férfi. Míg krábban együtt kellett uralkdniuk a teremtett világ felett, itt Isten kijelenti Évának, hgy a férje fg uralkdni felette. 4. Megváltás Az asszny utódja (1Mózes 3:15), aki férfi (Jézus) fgja megváltani mind a férfiakat, mind a nőket. Tehát megváltás szempntjából egyenlőek, de srrendjükben tvábbra is különbözőek. Efezus 5:23-24 alapján az asszny feje a férfi, a férfi feje Jézus, Jézus feje

2 pedig Isten. Tehát az isteni rend az, hgy mindenki alárendeltségben és tekintély alatt legyen, a megfelelő srrendben. 5. Ószövetség Az Ószövetségben nőkről és férfiakról egyaránt látunk pzitív és negatív példákat. Mst elsősrban a pzitív példákat szeretném felsrlni, leginkább lyan nőket, akiknek Isten adtt ajándékkat vagy szlgálatt: Mirjám prófétanő vlt (2Mózes 15:20), énekelt az Úr előtt, míg a többi asszny dblva körtánct járt utána. Valamint Mózessel és Árnnal egybe számíttattt (Mikeás 6:4). Debóra prófétanő (Bírák 4:4), bíra (Bírák 4:5) és Izrael anyja (Bírák 5:7) vlt. Mirjám után a másdik nő, akinek énekét feljegyzi a Biblia. Sámuelen kívül nem vlt más bíra, aki egyben próféta is lett vlna. Hulda prófétanő vlt (2Királyk 22:14). A király hzzá küldte a főpapt, a kancellárt és az udvari emberét, hgy megkérdezzék mi Isten akarata. Ézsaiás felesége is prófétanő vlt (Ézsaiás 8:3), aki valahgy biztsan segített a férje szlgálatában. Assznyk szlgáltak a kijelentés sátrának bejáratánál (2Mózes 38:8). Nők is tehettek názír fgadalmat (4Mózes 6:2), amellyel az Úrnak szentelték magukat biznys szent cél miatt. Celfhád leányai örökséget kaptak Istentől, és az után már ha valaki fiúgyermek nélkül halt meg, akkr a leányai kapták meg az örökséget (4Mózes 27:1-8). Ráhábt, a parázna nőt a hite mentette meg, neve szerepel Jézus családfájában (Jzsué 2, Máté 1:5). A móábi Ruth hitre juttt Izrael Istenében és az ő neve is szerepel Jézus családfájában (Ruth könyve, Máté 1:5). Anna az ima assznya vlt, és felajánltta fiát, Sámuelt az Úrnak. Hálaénekében először lvassuk a Messiás (="felkent") szót. (1Sámuel 1-2) Abigail bölcs tanácst adtt Dávidnak, és Dávid elég alázats vlt, hgy elfgadja (1Sámuel 25:23-31). Egy ks asszny megmentett egy egész várst (2Sámuel 20:16-22). Özvegyek látták vendégül Illés és Elizeus prófétákat, akik fel is támaszttták az özvegyek fiait (1Királyk 17, 2Királyk 4). Egy kisleány szólt Naamán hadseregparancsnknak Elizeus prófétáról (2Királyk 5:2-3). Leányk is dlgztak a jeruzsálemi fal újraépítésén (Nehémiás 3:12). Énekesnők is szlgáltak a templmnál (Nehémiás 7:67). Eszter királyné megmentette zsidó népet a pusztulástól (Eszter könyve). Láthatjuk, hgy az Ószövetség idején több feladatt is betöltöttek nők. A legnagybb elhívás a prófétai elhívás vlt - Isten szócsöveként hirdetni Isten akaratát a népnek -, amire Isten több nőt is elhívtt. Az Ószövetségben Isten felhasznált száms nőt is akaratának megvalósítására, de Isten Szellemét csak krlátzttan kapták meg. Jóel próféta aznban beszélt azkról az időkről, amikr Isten kiárasztja Szent Szellemét minden halandóra, férfiakra és nőkre egy-

3 aránt (Jóel 3:1-5). Ennél nagybb dicsőséget Isten nem adhat embernek, mint hgy saját magát adja. 6. Újszövetség Az Ószövetségben Isten Izraellel férj-feleség kapcslatban állt (Jeremiás 3:1-20), ami az Újszövetség ideje alatt sem váltztt, csak Jézus a férj és a Gyülekezet a feleség (Efezus 5:23-32). Az Ószövetségben a nők az apa vagy a férj védelme alatt vltak a fgadalmakkal kapcslatban is, akik azt érvénytelenné tehették (4Mózes 30). Az ószövetségi törvény sk tekintetben védte a nők és az özvegyek érdekeit, de a zsidóság Jézus krában már egyáltalán nem vette számba a nőket. Ez tükröződik vissza abban az imában is, amit minden reggel elimádkztak a zsidók, hgy "Áldtt vagy Te, Örök Istenünk, világ Ura, aki nem teremtettél nőnek" (Sámuel imája zsidó imakönyv, 16.., Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest, 1996). És míg a zsinagógákban külön karzat vlt a férfiak és nők számára, addig Jézus együtt taníttta a férfiakat és a nőket, felbrítva az akkri zsidó szkáskat. Visszahelyezte a nőket az eredeti, isteni pzíciójukba. Nők az evangéliumkban: Gábriel angyal jelentette be Erzsébetnek és Máriának Jáns és Jézus csdálats születését, akik mindketten a Szent Szellem által szóltak (Lukács 1). Isten Fia a Szent Szellem által Máriától született, hgy betöltse az Úr prófétai kijelentését (Máté 1:22-23). Nagy megtiszteltetés, hgy a Messiás családfájába 4 nőt is találunk (Máté 1). Jézus megérintett tisztátalan nőket, és meggyógyíttta őket, amit a zsidók nem tettek vlna meg (Máté 9:20-22). Pilátus felesége prófétai álmt láttt és figyelmeztette Pilátust, hgy ne ítélje el Jézust (Máté 27:19). Nők maradtak legtvább Jézus keresztjénél (Máté 27:55-56). Nők vltak az elsők Jézus feltámadása után a sírnál, először ők tudták meg a feltámadás hírét, és nekik kellett elvinni a hírt az apstlknak (Máté 28:1-10). Jézus megengedte, hgy megérintsék beteg nők, és megtisztíttta őket (Márk 5:34). Anna prófétanő vlt, aki 84 éve(s) özvegyassznyként szlgálta Istent nyilvánsan a templmban éjjel és nappal (Lukács 2:36-38). Jézus együtt evett a bűnös és parázna nőkkel, amit a farizeusk nem tettek vlna meg (Lukács 7:36-50). Jézus megengedte, hgy nők szlgáljanak neki és az apstlknak a saját vagynukból (Lukács 8:1-3). Jézus Máriának és Mártának is taníttt Isten igazságairól, amit a rabbik nem tettek vlna meg (Lukács 10:38-42). Jézus felmagasztalta a szegény özvegyassznyt a két fillérjéért (Lukács 21:1-4). A samáriai asszny biznyságt tett Jézusról egy egész falunak, míg a tanítványk azn csdálkztak, hgy Jézus miért beszélt egy assznnyal (Jáns 4). Mária megkente Jézust temetése előtt drága kenettel (Jáns 12:1-8).

4 Jézus felszabadíttta a nőket a zsidó hagymányk kötelékéből az evangélium szabadságával. A kárpit kettészakadt, és mind a férfiak, mind a nők szabadn mehetnek Isten jelenlétébe (Máté 27:51). Nők az Apstlk Cselekedeteiben: Pünkösd előtt a felsőszbában körülbelül 120 férfi és nő imádkztt együtt, és várta a Szent Szellem kiáradását, hgy tanúi lehessenek a feltámadt Messiásnak (1:8, 13-15). Pünkösd napján mind férfiak, mind nők betöltekeztek Szent Szellemmel, és szóltak nyelveken, ahgy a Szellem adta (2:4). Péter a Szent Szellem által kijelentette, hgy az Jóel próféciájának a beteljesedése, hgy a Szent Szellem kiárad mind a fiakra, mind a leánykra, mind a szlgálókra és mind a szlgálóleánykra (2:16-18). Férfiakat és nőket is hurcltak el börtönbe a Jézusba vetett hitükért (8:3). Drkász ruhákat készített a szükségben lévőknek, és Péter szlgálata srán Isten fel is támaszttta a halálból (9:36-43). Lídia szívét az Úr megnyittta és ő vlt az első megtérő Európában (16:14). Sk előkelő görög asszny vált hívővé Thesszalnikában (17:4). Sk tekintélyes görög asszny hitt Béreában (17:12). Egy Damarisz nevű asszny is hitt Athénban (17:34). Akvila és Priszcilla férj-feleség csapatmunkában flytattak tanítói szlgálatt (18:24-26). Fülöp evangélistának 4 hajadn leánya vlt, akik prófétáltak (21:9). Tehát az Apstlk Cselekedetei nincs ellentmndásban Jézus szlgálatával, és láthatjuk, hgy a nők különböző, elfgadtt szlgálatkat is vállaltak. Nők a levelekben: Fébe a kenkhreai gyülekezet diakónusa (="szlgája") vlt. Pál azt írja róla, hgy skaknak lett pártfgója, még neki is (Róma 16:1-2). Pál több nőt is említ a Róma 16-ban, akik valamilyen módn munkatársai vltak az evangélium hirdetésében. Pál kijelenti, hgy neki és Barnabásnak is jga van arra, hgy magával vigyen egy nőtestvért segíteni (1Krinthus 9:5, vö: 7:7-8). Pál azt mndja, hgy férfiak és nők is imádkzhatnak és prófétálhatnak nyilvánsan az istentiszteleten (1Krinthus 11:5). Pál azt is kijelenti, hgy Krisztusban nincs férfi, sem nő (Galata 3:28). Megváltás szerint egyenlőek, feladat szerint különbözőek. A gyermekeknek mind az apjuknak, mind az anyjuknak engedelmeskedniük kellett (Efezus 6:1-3). Evódia és Szüntükhé munkatársai vltak Pálnak és együtt küzdöttek vele az evangéliumért (Filippi 4:2-3). Pál arra buzdítja az idős assznykat, hgy neveljék a fiatal assznykat (Titusz 2:3-5). Vlt valamilyen özvegyszlgálat a krai egyházban (1Timótheus 5:3-16).

5 Timótheus nagyanyjának, Lóisznak és édesanyjának, Eunikének példa értékű hite vlt (2Timótheus 1:5). A Zsidókhz írt levél írója a 11. fejezetben a hithősök között több nőt is említ. Az újszövetségi levelek, főleg Pál levelei megadják a nőknek a megfelelő tiszteletet. Láthatjuk, hgy az Isten szerinti nők széles körben vállaltak szlgálatt az újszövetségi Gyülekezetben anélkül, hgy megszegték vlna az isteni rendet. Nők helyzete és szlgálata Krisztusban: Újjászülethetnek a Szent Szellem által, és új teremtések lehetnek Krisztusban (Jáns 3:1-5). A körülmetélkedés csak férfiaknak adattt, de a keresztség és az újjászületés nőknek is (Apstlk Cselekedetei 5:14). Megkaphatják a Szent Szellem kiáradását, és szólhatnak nyelveken, ahgy a Szent Szellem adja (Apstlk Cselekedetei 2). Prófétálhatnak (Apstlk Cselekedetei 2:17-21), ami épít, bátrít és vigasztal (1Krinthus 14:3). Tanúskdhatnak Jézus feltámadásáról, még férfiaknak is (Máté 28:8-10). Evangélizálhatnak és Krisztushz vezethetnek embereket (Jáns 4:28-30). Lehetnek Jézus tanúi (Apstlk Cselekedetei 1:5-8). Ima- és közbenjáró szlgálatt is flytathatnak, ami magában fglalja a férfiakkal való imádságt (Apstlk Cselekedetei 1:13-15), más assznykkal való imádságt (Apstlk Cselekedetei 16:13), a nyilváns istentiszteleten való imádságt (1Krinthus 11:5), stb. Taníthatnak férjükkel (Apstlk Cselekedetei 18:24-26), fiatalabb assznykat (Titusz 2:4-5), gyermekeiket (2Timótheus 1:5) a férfiak tekintélye alatt (1Timótheus 2:9-15). Küzdhetnek az evangéliumért (Filippi 4:3). Részesülhetnek a Szent Szellem ajándékaiban Isten akarata szerint (1Krinthus 12:1-13). Lehetnek szlgálók (="diakónus") (Róma 16:1-2). Vezethetnek énekeket Isten előtt, akár tánccal vagy zenével is (Lukács 1-2, 2Mózes 15, Bírák 5, Nehémiás 7:67). Az újszövetségi gyülekezetben férfiak és nők egyaránt papk. A papság már nem krlátzódik egy törzsre, egy kiválaszttt népre vagy a férfiakra (1Péter 2:5-9). "Ha valamilyen más szlgálat adattt, akkr abban a szlgálatban munkálkdjunk" (Róma 12:7). Nyilvánvalóan rengeteg más szlgálat van még Krisztus testében, amire Isten elhívhat nőket is. A Szent Szellem nyilván nem fg lyan szlgálatkba elhívni nőket, ami ellentmnd az Igének, hiszen azt is a Szent Szellem ihlette. Vannak lyan szlgálatk, melyeket a nők jbban el tudnak látni, vagy csak ők tudnak ellátni (Titusz 2:4-5). Ezért fnts, hgy isteni rend szerint a férfiak és nők együtt szlgálhassanak. Uralm: Kétségtelen, hgy a legnagybb kérdés azzal kapcslats, hgy nők vállalhatnak-e vezetői szerepet egy gyülekezetben. Az 5 szlgálati ajándékt vagy a gyülekezeti vénséget betölthetik-e nők is? Az egész kérdés lényegében arra irányul, hgy nők ne uralkdjanak

6 egyedül, valamint ne gyakrljanak tekintélyt anélkül, hgy férfi tekintély alatt lennének. Ádámnak és Évának Isten együtt adta az "uralkdjatk" parancst (1Mózes 1:28), ami nem váltztatta meg azt a tényt, hgy Ádám vlt az első. Az isteni rend szerint a férfi feje a feleségnek (Efezus 5:23), tehát a férfi szerető tekintélyének alárendeli magát a feleség. A férjnek tekintélye van a feleség és a gyermekek felett, de ugyanakkr Jézus tekintélye alatt van. A feleségnek szintén tekintélye van a gyermekek felett, de Jézus és a férje tekintélye alatt van. Hasnlóan a diakónusk (="szlgáló") is a gyülekezetben szlgálók, míg az tthnukat nekik kell vezetniük (1Timótheus 3:12, 5). Tehát a kulcs az isteni rendhez a tekintély vagy főség. Ez Isten biztnsági öve. Amíg tekintély alatt szlgálunk, addig lehetséges, hgy tekintélyünk legyen a saját területünkön, ugyanakkr ne éljünk vissza a tekintélyünkkel. A tekintély nem elnymást jelent, hanem másk dicsőségbe való emelését (Efezus 5:27). Tekintély alatt lévő nők: Mirjám prófétanő Mózes és Árn tekintélye alatt vlt. Isten meg is ítélte, amikr Mózes ellen beszélt (4Mózes 12). Debóra bíra és prófétanő Lappídót felesége vlt, Bárák tekintélye alatt próbált maradni, amíg Bárák vállalta (Bírák 4). Eszter királyné Mrdkaj szerint cselekedett, és szabadulást hztt népének (Eszter könyve). Hulda prófétanő Sallumnak vlt a felesége. Emellett Jósiás király, Hilkijjá főpap és az udvari emberek tekintélye alatt is vlt, akik felismerték, hgy általa szólt az Úr (2Királyk 22). Ézsaiás felesége prófétanő vlt, de a férje tekintélye alatt (Ézsaiás 8:3). Jézus családfájában mind a 4 assznynak vlt férje, akikkel együtt vannak említve (Máté 1). Fülöp 4 leánya az apjuk tekintélye alatt prófétált (Apstlk Cselekedetei 21:9). Priszcilla a férje tekintélye alatt taníttt (Apstlk Cselekedetei 18). Fébe, a diakónus Pál tekintélye alatt szlgált (Róma 16:1-2). Anna, a prófétanő a templmi papság tekintélye alatt vlt (Lukács 2:36-38). Ataljá kipusztíttta a királyi családt, hgy megszerezze az uralmat. Nem fgadtt el tekintélyt maga felett (2Királyk 11). Jezábel királynő férje tekintélyét elvetve megölette Nábótt, bálványimádásba vitte a népet és megölette a prófétákat is (1Királyk 21). Jezábel prófétanő és tanítónő a thiatirai gyülekezetben paráznaságba és bálványimádásba vitte a gyülekezetet, amiért Jézus meg is ítélte (Jelenések 2:20). Az utlsó 3 negatív példától eltekintve ezek az assznyk, bár szlgálatuk közben tekintélyt gyakrltak, tekintély alatt vltak. Nem éltek vissza a tekintélyükkel. A nő felelősséggel tartzik a férfinek, a férfi felelősséggel tartzik a nőért. Prblematikus versek: Mst vizsgáljuk meg azt a két verset, amit skszr a nők minden fajta szlgálatának til-

7 tására használtak már az emberek. Ne felejtsük el, hgy ezek a versek nem mndanak ellent a Biblia egészének. 1Krinthus 14:34-35: "Az assznyk hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hgy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahgyan a törvény is mndja. Ha pedig meg akarnak tudni valamit, tthn kérdezzék meg a férjüket, mert illetlen az assznynak a gyülekezetben beszélnie." 1Timótheus 2:11-12: "Az asszny csendben tanuljn, teljes alázatssággal. A tanítást aznban az assznynak nem engedem meg, sem azt, hgy a férfin uralkdjék, hanem legyen csendben." 1Krinthus 14:34-35: "hallgassanak": Fnts, hgy ezt a verset Pál többi írásának a fényében vizsgáljuk, hiszen Pál nem mndtt ellen saját magának. Pál kijelentette, hgy a nyilváns istentiszteleten a nők imádkzhatnak és prófétálhatnak (1Krinthus 11:5), az idős assznykat pedig arra bátríttta, hgy neveljék a fiatalabb assznykat (Titusz 2:3-5). Tudjuk, hgy mennyire szerette Fébét és Priszcillát, és elismerte szlgálatukat (Róma 16:1-3). Emellett, ha szó szerint vennénk ezt a felszólítást, akkr a nők egyáltalán nem is énekelhetnének. Nyilván nem abszlút hallgatásról van szó. Az előző versek alapján a nőknek nem kell jbban hallgatniuk, mint a nyelveken szólóknak és a prófétáknak (14:28, 30). A 28-as vers alapján a hallgatásba belefér az önmagáhz és Istenhez való szólás. "nincs megengedve nekik, hgy beszéljenek": A görög szó lalein, aminek jelentése: cseveg, fecseg, hangt ad, cseng, szól, beszél, megszólal (Dr. Varga Zsigmnd J., Újszövetségi görög-magyar szótár, 569.., Kálvin Jáns Kiadó, Budapest, 1996). Az assznyk valamilyen módn zavarhatták fecsegésükkel az összejöveteleket. "ahgyan a törvény is mndja": A mózesi törvény sehl sem jelenti ki, hgy az assznyknak hallgatniuk kell, tekintély alatt visznt már az ószövetség ideje alatt is lenniük kellett (1Mózes 3:16). "kérdezzék meg a férjüket": Ha egyáltalán van férjük, és hívő a férj. 1Timóteus 2:11-12: "a férfin": A görög andrsz szó szerepel az 1Krinthus 14:35-ben is, ahl "férj"- nek van frdítva. Emellett az assznyk esetében az "a férfi" kézenfekvő, hgy a férjet jelenti. "uralkdjék": Pál arra hívja fel a figyelmet, hgy megtartva az isteni rendet a nők mindig legyenek férfi tekintély alatt. Tehát ez a két vers sem mnd ellent a teljes bibliai kinyilatkztatásnak, hgy a nők Isten szerint és tekintély alatt szlgáljanak.

8 Összefglalva, az isteni rend: A teremtéskr a férfi az első, utána a nő. A bűnbeeséskr a nő az első, utána a férfi. A büntetéskr a nő az első, utána a férfi. A megváltáskr együtt a férfi és a nő. A keresztény tthnban a férfi az első, utána a nő. A gyülekezetben (Ó- és Újszövetség) a férfi az első, utána a nő. Így a férfiak és a nők is betölthetik szerepüket az isteni rendben, mint ahgy Jézus (férfi) és a gyülekezet (nő) is betölti a szerepét, ha megmarad benne. Tehát a szlgáló nők jellemzőiről elmndhatjuk: Otthna isteni rend szerint működik. Jelleme alapján Istennek él. Az Úrtól van az ajándéka. Férfi tekintély alatt van, ami lehet a férjéé, a gyülekezet vezetőségéé, stb. Elismeri és elfgadja az isten rendet: először a férfi, utána a nő. Óvakdik az egyenjgúsági mzgalmak lázadásától a tekintély ellen. Szavaiban és cselekedeteiben példaértékű az Istennel való járása. Az ideális a férfi-nő, férj-feleség csapatmunka, amiben a két fél kiegészíti egymást a saját szerepében. Ha ez nincs meg, akkr sk küszködést, veszekedést és versengést élhetünk át annak eredményeképpen, hgy nem tudjuk betölteni az Istentől kaptt szerepünket és nincs meg az a bldgító megelégedettség, hgy Isten hű szlgáinak biznyultunk. Remélem, hgy Isten szent assznyai felszabadulnak a szlgálatukban, és megelégedettek lesznek akár az tthnukban, akár a gyülekezetben ajándékaik szerint. Áldja meg Isten gazdagn mindazkat, akik az Ő akaratának megfelelően és annak alávetve magukat ajánlják fel teljes életüket a mi dicsőséges Istenünk szlgálatára.

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1 A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1. A Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal Jézus kiengesztelte Istent irántunk, emberek iránt. Összebékítette egymással Istent és az embert.

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2010. év któber hó 11. napján. JÓVÁHAGYTA: SIKLÓS MÁRIAGYŰD REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG IGAZGATÓTANÁCSA

Részletesebben

Akkor már a számítóközpont üzemeltetésére toborzott munkatársaimmal túl voltunk a 4004/45-ös

Akkor már a számítóközpont üzemeltetésére toborzott munkatársaimmal túl voltunk a 4004/45-ös Vlt egyszer egy SzKI írm, nekem néhány hónap híján, 20 évig nem csak munkahelyem vlt az SzKI, hanem egy lyan közösség is, amelyhez minden egyes tagjáhz meleg érzelmi kapcsl ejezni. A másik megjegyzésem:

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára Bldg vagy, mert hittél (Lk 1,45) Oktatási segédanyag Bldg Sándr István születésének 100. évfrdulójára Dn Bsc Szaléziak, 2014 Impresszum Szöveg és feladatk: B. Varga Judit Kiadja a Dn Bsc Szalézi Társasága.

Részletesebben

1. kötet nevelési program

1. kötet nevelési program Verzió: 09 Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugdjék. (1 Krinthus 2,

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve A Közép-Nyírségi Agripari Park megvalósíthatósági tanulmányterve Készült: A Közép Nyírségi Önkrmányzati Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Prminent Kmmunikációs Bt. által Nyíregyháza, 2008. augusztus

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1.

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. 1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon II., Kálvin

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a plgármester és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályairól A plgármesterrel és a települési önkrmányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcslatban

Részletesebben

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához Pályázati felhívás és Útmutató a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mbilitás-pályázat beadásáhz A pályázati jelentkezés n-line történik az Európai Prgramirda ldalán keresztül 2016

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

I. Adatok, adatgyűjtés

I. Adatok, adatgyűjtés I. Adatk, adatgyűjtés Adatgyűjtés adatk minőségének értékelése. Gazdasági adatkról lesz szó! Adat: rögzített ismeret. Számszerű adatkkal fgunk fglalkzni. Általában az adatk nem teljes körűek (kmplettek).

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke

Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke Héber, görög betők és mértékegységek 12-13 Az ószövetségi történelem áttekintése 14 Kánaán a honfoglalás idején 27 Az öt király veresége 52 Az izraeli törzseknek

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata neutrncsillagk száma 8 7 6 5 4 3 2 1 ( dm/ dt ) 10 = 1 0 0 200 400 600 800 1000 1 n (s ) 10. ábra. A milliszekundums neutrncsillagk frekvencia szerinti elszlásának összehasnlítása Glendenning és Weber

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016

Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Colour 2016 Pályáza' kiírás, részvételi és szavazási szabályzat - Let s Clur 2016 A Let s Clur Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezed magyarrszági Let s Clur Prjekt flytatásaként 2016-ban

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja

MATEMATIKA C 12. évfolyam 5. modul Ismétlés a tudás anyja MATEMATIKA C. évflyam 5. mdul Ismétlés a tudás anyja Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C. évflyam 5. mdul: Ismétlés a tudás anyja Tanári útmutató A mdul célja Időkeret Ajánltt krsztály Mdulkapcslódási

Részletesebben

LiPo akkumulátorok kezelése: LiPo akkumulátorok előnyei a NiMh-val szemben:

LiPo akkumulátorok kezelése: LiPo akkumulátorok előnyei a NiMh-val szemben: LiP akkumulátrk kezelése: LiP akkumulátrk előnyei a NiMh-val szemben: Azns teljesítménynél lényegesen kisebb súly Megfelelő kezelés esetén hsszabb élettartam Kiegyensúlyzttabb feszültséggörbe (értsd: míg

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t )

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t ) Kemeneshőgyész Község Önkrmányzata Képviselőtestületének /2010. (..) számú rendelete Kemeneshőgyész község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész Község

Részletesebben

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. Főszerkesztő és kiad^llafdonoc: SÍIMIG p e r e n c z. Fe'elŐH Mzerkeszti"» : ZFIISTTÉIR O-^-XJL^.

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. Főszerkesztő és kiad^llafdonoc: SÍIMIG p e r e n c z. Fe'elŐH Mzerkeszti» : ZFIISTTÉIR O-^-XJL^. 1893. XXin. évflyam 1. szám. Vasárnap, január I5i Előfizetési árak: Egy évre.. Fél évre... Negyed évre. G frt kr. 3 frt kr. 1 fit 50 kr. Szerkesztőség r s kiadóh vatal: urczaparti-utcza 31. szám, hva a

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

cato II. rész: Protokollok és Terápiatervek

cato II. rész: Protokollok és Terápiatervek cat Felhasználói kézikönyv II. rész: Prtkllk és Terápiatervek 2.0.3.2 verzió 2008 Cat Sftware Slutins GmbH www.cat.eu Frgalmazza: Premier G. Med Onk Kft. 1026 Budapest, Hidász u. 1 +36 1 391-4030 2008

Részletesebben

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET!

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! PÁRBESZÉD A VÁROSSAL A VÁROSÉRT MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! VITAINDÍTÓ Tartalm Helyzet...3 Budapest mára leállt...3 Budapestet újra kell indítani...4 Élhető mindennapk javuló élet és környezet mindenek

Részletesebben

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014 Fglalkztatás és a fglalkztatási frmák kérdőiv 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A Kmárm-Esztergm Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKI), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Kmárm-Esztergm megyei Igazgatósága

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Gombák. Félkövér tartalmazó, kitintartalmú sejtfallal rendelkezı élılények,

Gombák. Félkövér tartalmazó, kitintartalmú sejtfallal rendelkezı élılények, Gmbák Frrás: www.wikipedia.hu A gmbák Curier eukarióta New sejtekbıl 26 álló, egy- vagy többsejtő, általában Times fnalas New felépítéső, színanyagt nem Félkövér tartalmazó, kitintartalmú sejtfallal rendelkezı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és. és egészségre vonatkozó állításokról

Élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és. és egészségre vonatkozó állításokról Nyilvántartásba vett étrend-kiegészítő készítmények Élelmiszerekkel kapcslats tápanyag-összetételre és egészségre vnatkzó k Marts Éva, Hracsek Márta, Lugasi Andrea Egyeztető ülés a tápanyag-összetételre

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

R. Durand és R. Limagne - Barlangász Balesetek Megelőzése

R. Durand és R. Limagne - Barlangász Balesetek Megelőzése R. Durand és R. Limagne - Barlangász Balesetek Megelőzése A balesetek megelőzése azn lépések együttese, amelyek alkalmasak a balesetek meghiúsítására, a kiváltó kk kiküszöbölésével. I. A MEGELŐZÉS ALAPVETŐ

Részletesebben

ZENTANDRASI UIRADO. MEGHívó. MEGHívó. Cincér lakodalom. Gazdag Erzsébet

ZENTANDRASI UIRADO. MEGHívó. MEGHívó. Cincér lakodalom. Gazdag Erzsébet ,,, ZENTANDRASI UIRADO Ára: 145 Ft XIV. évflyam 2. szám Gazdag Erzsébet Cincér lakdalm Körte csprt jelmezesei nagyn vidámak Ftó: Óvó néni Szörnyu sk a skadalm Al! a cincér lakdalm. Tücsök és a kabóca a

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki.

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki. Vinár Község Önkrmányzata Képviselőtestületének 8/2010. (VIII.23.) önkrmányzati rendelete Vinár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Vinár Község Önkrmányzata

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok

Dr. Fóriánné Horváth Margit A bankári biztosítékok Dr. Fóriánné Hrváth Margit A bankári biztsítékk A garanciaintézmények kezességvállalása a pénzügyi válságban Biztsítékk helye szerepe a hitelezésben A bankk a kölcsönügyleteik mögé állíttt biztsítékkkal

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: József és az angyal Olvasd el: Máté

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon feltérképez minden fejezetet, röviden összefoglalja értelmüket és rávilágít

Részletesebben

OBESITAS KEZELÉSI LEHETŐSÉGE (MP 063.B1)

OBESITAS KEZELÉSI LEHETŐSÉGE (MP 063.B1) Váltztatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány srszám: OBESITAS KEZELÉSI LEHETŐSÉGE (MP 063.B1) Készítette: Dr. Bajnk László egyetemi adjunktus Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi Csaba

Részletesebben

Ili, évfolyam, 3. szám. POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Felelős szerkesztő : Dr. GÁL JÓZSEF KÁDÁR FERENC ügyvéd. főgimn. tanár.

Ili, évfolyam, 3. szám. POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Felelős szerkesztő : Dr. GÁL JÓZSEF KÁDÁR FERENC ügyvéd. főgimn. tanár. C s í k s z e r e d a, 1913. Ili, évflyam, 3. szám. Szmbat, január 18. CSIKfHIRLAP POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP E l ő f i z e t é s i á r a k : Egész évre 8 K, fél évre 4 K, negyed évre

Részletesebben

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék XIII. évflyam 1. szám www.hmkigazda.cm Terjeszti: belterületen a Dbber Lapterjesztő Kft., külterületen a Magyar Psta 016. Január Szerkesztő: Hrváth Péter Nymdai munkák: Lapcm Lapkiadó és Nymdaipari Kft.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN Misklci Egyetem Bölcsészettudmányi Kar Magyar Nyelvtudmányi Intézeti Tanszék NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN SZAKDOLGOZAT MAGYAR ALAPSZAK (BA) Készítette: Herbák Andrea magyar nyelv

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében)

HÁZIREND. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében) HÁZIREND Az óvda házirendje a közktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a nevelési-ktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet, valamint a módsító 2003. évi LXI. Törvény alapján

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7.

Testépítés. Kovács Zoltán (Nyíregyházi Főiskola Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kovacsz. 2004. július 7. Testépítés Kvács Zltán (Nyíregyházi Főiskla Debreceni Egyetem) zeus.nyf.hu/ kvacsz 2004. július 7. A címlapn látható csillagtest, a nagy ikzi-ddekaéder mdelljének elkészítésére a KöMaL 1981. évi nvemberi

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

A HÁLAADÁS ÁLDOZATA. Jim Sanders tanításából 2009. december 13.

A HÁLAADÁS ÁLDOZATA. Jim Sanders tanításából 2009. december 13. A HÁLAADÁS ÁLDOZATA Jim Sanders tanításából 2009. december 13. Áldott legyen az Úr neve. Köszönjük Uram a gyógyító kenetet, ami ma jelen van, és minden gyógyulást. Minden dicsőséget neked adunk. Köszönjük

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR: A BIBLIA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR: A BIBLIA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR: A BIBLIA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai Lexikon, Budapest, 1995; Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret,

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben