Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése"

Átírás

1 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP A vissza nem térítendő tőketámgatás célja, hgy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcslats előírásknak az üvegházhatású gázkibcsájtás csökkentése végett. A pályázat keretében az állattartó telepeken képződő trágya kezelését, tárlását, felhasználását szlgáló beruházásk, valamint gépbeszerzés valósítható meg. Támgatás összege M Támgatás mértéke % Támgatható pályázatk 250 db PÁLYÁZATI IDŐSZAK A pályázat beadható től ig. A pályázatk standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszs elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő támgatási kérelem benyújtási időszakk szerint ütemezve: január február május 9. - június szeptember któber 12. Fiatal mezőgazdasági termelő esetén a fentieken kívül az alábbi időszakkban is benyújthat támgatási kérelmet: január 9. - február május 8. - június szeptember któber 11. A megadtt értékelési határnapkig benyújttt prjektek együttesen kerülnek elbírálásra. A frrás várható kimerülése esetén a szakaszn belül tartalmi értékelési szempntknak való megfelelés szerinti srrendet állítanak. KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Támgatási kérelmet az alábbi feltételeket teljesítő támgatást igénylők nyújthatnak be: Mezőgazdasági termelő 1, aki 1 Mezőgazdasági termelő: az a természetes vagy jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező gazdálkdó szervezet, amely Magyarrszág területén mezőgazdasági termelő tevékenységet végez. Elérhetőségek: 1 / 10

2 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés mezőgazdasági tevékenységből 2 származó legalább 6000 euró STÉ (Standard Termelési Érték 3 ) üzemmérettel (Az üzemméret megállapítása szempntjából a 275,25 frint/euró árflyammal számlt évi STÉ adatk az irányadók 4 ) rendelkezik a pályázat benyújtását megelőző, vagy ha erre vnatkzóan adatkkal nem rendelkezik, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben fiatal mezőgazdasági termelő 5 esetében lezárt üzleti évben; árbevételének 6 legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származtt a pályázat benyújtását megelőző, vagy ha erre vnatkzóan adatkkal nem rendelkezik, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben fiatal mezőgazdasági termelő és szciális szövetkezet esetében lezárt üzleti évben; 2 Mezőgazdasági tevékenység a mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő állattartást. 3 A Bizttság 1242/2008/EK Rendelete alapján. Az ágazat kibcsátását fejezi ki termelői árn hektárra, vagy számlásállatra vetítve. A mutatót a termelési érték és a közvetlen támgatásk (tvábbá az általáns frgalmi adó és egyéb termékadó) különbségeként fejezzük ki. 4 A támgatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támgatási kérelme (a tvábbiakban: TERA kérelem) alapján számlt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támgatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazlni, abban az esetben a támgatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vnatkzásában a mezőgazdasági tevékenységére vnatkzóan rendelkeznie kell a támgatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei krmányhivatal által földművelésügyi igazgatási jgkörben kiállíttt igazlással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznsítási kódját. Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztnsági Hivatal (a tvábbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tarttt állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vnatkzó Egységes Nyilvántartási és Aznsítási Rendszerben (a tvábbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkr a teljes lezárt üzleti év vnatkzásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlags állatlétszámt kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, az üzemméret nagyságát az állatállmány tartási helye szerint illetékes megyei krmányhivatal Élelmiszerlánc-biztnsági és Földművelésügyi Fősztály hatósági állatrvsa által kiállíttt igazlás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vnatkzásában az éves átlags állatlétszám alapján kiszámlni. 5 Fiatal mezőgazdasági termelő: 1. a Vidékfejlesztési Prgram 6.1 alintézkedésében meghatárzttak szerint, a támgatási kérelem benyújtáskr a támgatást igénylő: a) legfeljebb 40 éves természetes személy, aki I. államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik, és II. a támgatási kérelem benyújtásától számíttt 6 hónapnál nem régebben mezőgazdasági egyéni vállalkzói regisztrációt kezdeményezett az illetékes hatóságnál, tvábbá III. legalább 6000, de legfeljebb STÉ értékű termelési ptenciállal kizárólagsan rendelkezik (pl. termőföld esetében földhasználóként van jegyezve) b) jgi személy esetén annak személyében kizárólags tulajdnsa és ügyvezetője, aki I. legfeljebb 40 éves, II. államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik, és III. a jgi személy legalább 6000, de legfeljebb STÉ értékű termelési ptenciállal személyében vagy a jgi személy kizárólagsan rendelkezik (pl. termőföld esetében földhasználóként be van jegyezve) 2. az a természetes személy, aki a támgatási felhívás szerinti támgatási kérelem benyújtásának időpntjában 40 évesnél nem idősebb és első alkalmmal a támgatási felhívás szerinti támgatási kérelem benyújtásának időpntját megelőző öt évnél nem régebbi időpntban hztt létre mezőgazdasági üzemet, melynek azóta vezetőjeként flyamatsan tevékenykedik. 3. az a jgi személy, amelynek kizárólags tulajdnsa és vezető tisztségviselője aki ezáltal a tényleges és hsszú távú ellenőrzést kizárólagsan gyakrlja a támgatási felhívás szerinti támgatási kérelem benyújtásának időpntjában 40 évesnél nem idősebb természetes személy, aki mezőgazdasági tevékenységét a támgatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belüli időpntban kezdte meg és azóta flyamatsan végzi azt. A 2. és 3. pnt szerinti támgatást igénylő tekintetében a mezőgazdasági üzem létrehzásának, és a mezőgazdasági tevékenység megkezdése évének kell tekinteni azt az évet, a) melynek tekintetében a természetes személy, a jgi személy, vagy a támgatást igénylő jgi személy vezető tisztségviselője, mint természetes személy első alkalmmal nyújttt be az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból valamint a közpnti költségvetésből finanszírztt egyes támgatásk igénybevételére vnatkzó egységes eljárási szabályk szerint egységes kérelmet, b) amelyben a természetes személy, a jgi személy, vagy a támgatást igénylő jgi személy vezető tisztségviselője, mint egyéni vállalkzó, első alkalmmal jelentett be az adóhatóságnál a gazdasági tevékenységek egységes ágazati sztályzási rendszere (TEÁOR 08) alapján meghatárztt mezőgazdasági termelő tevékenységet, amely mezőgazdasági termelő tevékenység alapján évente adóbevallást nyújt be vagy c) amelyben a természetes személy, vagy a támgatást igénylő jgi személy vezető tisztségviselője, mint természetes személy első alkalmmal válttta ki az őstermelői tevékenység végzéséhez szükséges őstermelői igazlványt, mely őstermelői tevékenységéből évente bevétele származtt. A mezőgazdasági tevékenység akkr tekinthető flyamatsnak, ha a támgatást igénylő mezőgazdasági tevékenységéből a megkezdés évében és az azt követő évek mindegyikében bevétellel rendelkezik, vagy az a)-c) pntk szerinti feltételek valamelyike minden évben fennáll, amennyiben pedig jgi személy vezető tisztségviselője, mint egyéni vállalkzó vagy természetes személy flytattt megelőzően mezőgazdasági tevékenységet, úgy az ezzel való felhagyást követően legfeljebb 3 hónapn belül a kizárólags tulajdnában álló szervezet az ő ügyvezetésével megkezdte mezőgazdasági tevékenységét. 6 Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel: a mezőgazdasági termelő tevékenységet flytató gazdálkdó gazdaságából - a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból - származó termékek értékesítéséből származó bevételek összege. Elérhetőségek: 2 / 10

3 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztnsági Hivatal (NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepet működtet. Kllektív beruházás Kllektív prjektnek minősül a legalább öt jgilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajttt prjekt, a résztvevők hatéknyságának és versenyképességének javítása érdekében. Kllektív prjektnek minősül a prjekt megvalósítására létrehztt knzrcium, mint kedvezményezett, a termelői csprt, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szciális szövetkezet. A termelői csprt, termelői szervezet, valamint szciális szövetkezet vagy knzrcium ha nem felel meg a mezőgazdasági termelőkre vnatkzó jgsultsági feltételeknek csak akkr pályázhat, ha minden egyes tagja külön-külön megfelel az abban fglalt jgsultsági feltételeknek. A támgatási kérelem benyújtására knzrciumi 7 frmában is van lehetőség. Knzrciumi tag csak lyan szervezet lehet, amely a felhívásban meghatárztt követelményeknek és jgsultsági feltételeknek megfelel és támgatásban részesülhet, valamint rendelkezik évi XVII. törvény 28. -a szerinti ügyfél-aznsítóval. A knzrcium tagk nem lehetnek egymásnak közeli hzzátartzói 8, illetve nem lehetnek egymásnak partner, ill. kapcslódó vállalkzásai. A knzrciumt a knzrciumi tagk által a knzrciumi szerződésben kijelölt tag képviselheti. Kizáró kk Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcslatk követelményének; amely nem minősül átlátható szervezetnek 9 ; amely jgerős végzéssel elrendelt felszámlási, csőd-, végelszámlási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jgszabályban meghatárztt - eljárás alatt áll. Fenti felsrlás nem teljes körű, csak a leglényegesebb kizáró kkat tartalmazza. FEJLESZTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK A trágyatartók kialakítása alá tartzó beruházásk legalább egyike kötelező prjektelem. Kötelezően megvalósítandó tevékenység Trágyatárlók kialakítása (lásd részletesen a felhívás 2. számú szakmai mellékletét) Szigetelt, betn alms-trágya tárlótér kialakítása ldalfalakkal, valamint trágyalé/csurgalékvíz gyűjtővel; Síkbetn karámterület kialakítása; Alms trágya átmeneti tárló szigetelt, betn tálca kialakítása; Szigetelt, istállóhz, illetve kifutóhz kapcslódó, trágya átmeneti tárló betn tálca, illetve akna kialakítása; 7 Knzrcium (272/2014. Krm. r. 3. (1) bek. 19. pnt): több kedvezményezett támgatásával megvalósuló prjektek esetében a részes felek (tagk) plgári jgi szerződésben szabályztt munkamegsztásán alapuló együttműködése a prjekt közös megvalósítása, valamint ennek érdekében közös gazdasági érdekeik előmzdítása és erre irányuló tevékenységük összehanglása céljából 8 Közeli hzzátartzó: a házastárs, az egyeneságbeli rkn, az örökbefgadtt, a mstha- és a nevelt gyermek, az örökbefgadó-, a mstha- és a nevelőszülő és a testvér évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) pntja és 50. (1) bekezdés c) pntja szerint Elérhetőségek: 3 / 10

4 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mnlit- és elemes hígtrágya tárló a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitárló szivattyúk, kcsitöltő állás, keverő- hmgenizáló szivattyúk); Fémlemezes, műanyag vagy üvegszálas szerkezetű hígtrágya tárló tartály a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitárló szivattyúk, kcsitöltő állás, keverő- hmgenizáló szivattyúk); Szigetelt betn aljzatú, fedett trágyatárló szín létesítése; Szivárgásmentes, szivárgásjelzővel elláttt trágyatárló földmedence létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitárló szivattyúk, kcsitöltő állás, keverő- hmgenizáló szivattyúk); Zárt, műanyag tömlős hígtrágya tárló létesítése a be- és kitárlás, a keverés és hmgenizálás gépi berendezéseivel. Kapcslódó, választható tevékenységek Trágya kezelésére vnatkzó prjektek (lásd részletesen a felhívás 3. számú szakmai mellékletét) Betn gyűjtő- átemelő- kezelő medence az adagló, be- és kitárló, keverő- hmgenizáló berendezésekkel; Szilárd burklatú, szigetelt kmpsztáló- trágyatárló tér; Hígtrágya fázisbntó berendezés kiépítése mechanikus szétválasztásra alkalmas (dbszűrő, csigás prés) berendezéssel; Szellőztetéses trágyaszárítási technlógia ketreces barmfitartási technlógiákhz; Aerb fermentációs trágyakezelési technlógia; Meglévő hígtrágya kezelő-kijuttató rendszerek fejlesztéséhez adagló, villams- és traktrs hajtású be- és kitárló, keverő- hmgenizáló berendezések beépítése. Csapadék trágyarendszertől való elvezetése (lásd részletesen a felhívás 4. számú szakmai mellékletét) Kifutók, várakzók, gyűjtőkarámk vagy trágyatárló terek tetőfedése, esőcsatrnák- tetőereszek felszerelése; Istállók esőcsatrnáinak felszerelése; Nyittt felszíni csapadékelvezető, illetve szikkasztó árk kialakítása; Felszín alatti csapadékelvezető betncsatrnák, illetve műanyag csőrendszerek kialakítása. Trágyatárláshz kapcslódó mnitring rendszer, tvábbá telepi közlekedő utak kialakítása (lásd részletesen a felhívás 5. számú szakmai mellékletét) Szilárd betn, vagy aszfalt burklatú telepi közlekedő út kialakítása; Makadám telepi közlekedő út kialakítása; Figyelőkutak telepítése; Szivárgásjelző szenzrk és riasztó berendezések telepítése. Trágyatárláshz, feldlgzáshz, mzgatáshz szükséges erő és munkagépek beszerzése (lásd részletesen a felhívás 9. számú szakmai mellékletét) Az alms istállótrágya mzgatására is alkalmas erő- és munkagépek; Hígtrágya szállítására alkalmas erő- és munkagépek. Iparági krlátzásk Kizárólag az alábbi állatfajk tartása esetén igényelhető támgatás: szarvasmarha, bivaly, lófélék (ló, szamár, öszvér), sertés, juh, kecske, nyúl, barmfi (pl. házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk) és egyéb madárfajk (galamb, strucc, emu). Tvábbi iparági krlátzás: Hígtrágya tárló kialakítása kizárólag fiatal mezőgazdasági termelő pályázó esetében támgatható! Elérhetőségek: 4 / 10

5 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE A prjektek megvalósításának helye Magyarrszág. A prjekt, amennyiben nem saját tulajdnú ingatlann valósul meg, igazlni kell a használat jgcímét, azzal, hgy a birtklás, használat, hasznk szedésének jga legalább a fenntartási időszak végéig biztsíttt kell legyen, tvábbá a tulajdnsk, sztatlan közös tulajdn esetén valamennyi tulajdnstárs teljes biznyító erejű magánkiratba fglalt nyilatkzata szükséges, mely szerint hzzájárul(nak) a beruházás megvalósításáhz. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban lyan bejegyezett jg, vagy feljegyzett tény szerepel, mely érinti az ingatlan használatát, hasznsítását, úgy e jg jgsultjának nyilatkzata csatlandó, hgy a beruházás megvalósításáhz hzzájárul. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE Építéssel, eszköz-, és gépbeszerzéssel kapcslats elszámlható költségek Elszámlható a trágyatárlást, kezelést szlgáló épület, építmény építésének költsége, valamint a trágyatárlást, kezelést szlgáló berendezés, gép vásárlása. Itt kizárólag azn költségek tervezhetők, melyek szerepelnek a Felhívás 2-5. számú mellékletében rögzített elszámlható költségek között. A fejlesztéshez kapcslódó infrastruktúra fejlesztések (önállóan nem támgatható) Ide tartzik a műveleti célterületekhez kapcslódó, kizárólag a mezőgazdasági helyen 10 belül megvalósítandó, infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzése, így az üzemen belüli anyagmzgatás gépei, eszközei, a trágyatárló, kmpsztáló tér szállítási úthz való csatlakztatása, telepi közlekedő utak kialakítása. Összes elszámlható költségen belül max 15%-ig, ezen belül: Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák, stb.) Maximum 2%, Erő-, és munkagépek (nettó) Maximum: Ft Ingatlan vásárlása, vagyis az 1. pnthz kapcslódó szükséges ingatlan értéke számlható el Összes elszámlható költségen belül max. 2%-ig Prjekt előkészítéshez kapcslódó általáns költségek, azaz az 1. pntban említett kiadáskhz kapcslódó általáns költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és prjektmenedzsment költségek. Összes elszámlható költségen belül max. 5%-ig, ezen belül: Közbeszerzési eljárásk leflytatása Maximum 1% Tájékztatás, nyilvánsság Maximum 0,5% Műszaki ellenőri szlgáltatás Maximum 1% Könyvvizsgálat Maximum 0,5% Prjektmenedzsment Maximum 2,5% A műszaki, szakmai tartalm csökkenése esetén az elszámlható költség és a támgatás összege aránysan csökkentésre kerül az érintett tulajdnságtól vagy képességtől való elmaradás arányában. A támgatási kérelem részeként benyújttt költségvetésnek tartalmaznia kell a prjekt összes költségét! Nem elszámlható költségek: Nem elszámlható mindazn költség, amely nem szerepel az elszámlható költségek között, különösen: 10 Mezőgazdasági üzem: egy adtt mezőgazdasági termelő által mezőgazdasági tevékenység flytatásáhz használt termelőegységek, különösen termőföld, állatállmány, gép, épület, építmény, ültetvény, berendezés összessége. Elérhetőségek: 5 / 10

6 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés a prjekt keretében működési költségek, bérköltségek, tenyészállatk és frgóeszközök vásárlása; a támgatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség; a támgatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve a támgatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb 12 hónappal felmerülő előkészítő költségek (engedélyeztetés, tervezés, stb.). Tervezési költségek esetén a kapcslódó dkumentáció kiállítási dátuma nem lehet január 1-jénél régebbi. PROJEKT MŰSZAKI, SZAKMAI TARTALMÁVAL ÉS A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK A prjektnek meg kell felelnie a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési prgram részletes szabályairól, valamint az adatszlgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben fglaltaknak; annak a feltételnek, hgy a prjektben érintett állattartó telepen képződő trágya megfelelően, szakszerűen és biztnságsan kerüljön tárlásra. Engedélyeztetéssel, dkumentumkkal, nyilvántartáskkal kapcslats feltételek Engedély vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támgatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazló dkumentumt, valamint a hatósághz benyújttt építészetiműszaki tervdkumentációt csatlni. Vízjgi engedélyköteles beruházás esetén, a támgatási kérelem benyújtásának feltétele legalább az elvi vízjgi engedély megléte. Legkésőbb az első építéssel / vízi létesítmény megvalósításával kapcslats kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jgerős építési - beleértve az engedélyezési záradékkal elláttt építészeti-műszaki tervdkumentációt (és vízjgi létesítési engedélyt). Építéssel járó prjekt esetén az adtt szakterületre jgsultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése akkr is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. A kedvezményezett köteles külön jgszabály szerinti legeltetési naplót (GN-08), szervestrágya mérleget (GN- 13), állatállmány-váltzási nyilvántartást (GN-14), valamint állatállmány összesítőt (GN-15) vezetni. Amennyiben szükséges, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Krm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt 11 kell készíteni, melyet legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges mellékelni. Építéssel, gépbeszerzéssel, beszerzéssel kapcslats elvárásk A prjekt költségvetését a piaci árakhz igazdóan, reális és költséghatékny módn kell összeállítani. A hatékny és eredményes pénzgazdálkdás elvét, valamint az átlags piaci árnak történő megfelelést a Támgatói Okirat hatályba lépését követően is biztsítani kell, tvábbá az esetleges géptípusváltzás, szállítóváltás és költségszerkezet-módsítás esetén is. Építési beruházás esetében a támgatási kérelem vnatkzásában a benyújtásakr hatálys, az MVH hnlapján közzétett Építési Nrmagyűjtemény (ÉNGY) alkalmazandó, így az elszámlható költségek nem haladhatják meg az építési munkanem tekintetében az ÉNGY szerinti referenciaárakkal számíttt összeget. Ha az ÉNGY nem tartalmazza az adtt építési tételt, akkr a következő lyan hatálys ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adtt építési tétel szerepel. Amennyiben egyáltalán nem srlhatóak be az ÉNGY tételaznsítói szerint, akkr a támgatást igénylőnek legalább 3 db azns műszaki tartalmmal rendelkező részletes és 11 Környezeti hatástanulmány: a környezeti hatásvizsgálati eljárást megalapzó szakmai dkumentum, amely a környezetvédelmi engedély megadására vnatkzó döntéshez szükséges infrmációkat tartalmazza. Elérhetőségek: 6 / 10

7 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés tételes - egymástól és a kedvezményezettől független kibcsátótól származó - árajánlatt kell a támgatási kérelméhez csatlni, és a pályázatban a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező építési tételt kell feltüntetni, melyet szakmai indklással kell ellátni. Amennyiben hárm árajánlat nem szerezhető be, úgy a frgalmazó nyilatkzatának ki kell terjedni arra, hgy az igényelt tétel egyedi gyártású, vagy az más frgalmazótól nem szerezhető be. Valamennyi technlógiai elemnek, építőanyagnak, szerkezeti elemnek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkzattal kell rendelkeznie. Gépberuházás esetén kizárólag lyan első üzembe helyezésű, a támgatási kérelem benyújtási időpntjáhz képest legfeljebb két éve gyárttt gépek, technlógiai berendezések beszerzése és beépítése támgatható. Ha a gépberuházás tárgya erő-, ill. munkagép, akkr kizárólag a felhívás 9. mellékletében szereplő gépcsprtk valamelyikébe tartzó gép támgatható. 3 db egymástól és a kedvezményezettől független, nem kizárólagsan magyar frgalmazótól származó - azns műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vnatkzó árajánlatt kell benyújtani. Amennyiben ezek nem szerezhetők be, úgy a frgalmazó nyilatkzatának ki kell terjedni arra, hgy az igényelt gép egyedi gyártású, vagy az más frgalmazótól nem szerezhető be. Az árajánlatk közül a pályázatban a legalacsnyabb árú árajánlattal rendelkező gépet vagy technlógiai berendezést kell feltüntetni, melyet szakmai indklással kell ellátni. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vnatkzó európai irányelveknek, szabványknak, illetve az azkat átültető magyar jgszabályknak, szabványknak, környezetvédelmi előírásknak. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE Támgatás összege Igényelhető vissza nem térítendő tőketámgatás: egyéni prjekt esetén maximum 50 millió Ft, kllektív prjekt esetén maximum 100 millió Ft. A támgatás nem minősül uniós versenyjgi értelemben vett állami támgatásnak. Támgatás mértéke Támgatás kategória KMR (középmagyarrszági régió) nem KMR Mezőgazdasági termelők 40 % 50 % Fiatal mezőgazdasági termelők 50 % 60 % Kllektív módn végrehajttt prjektek 50 % 60 % PROJEKT ÜTEMEZÉSE A prjekt ütemezésével kapcslats szabályk: Elérhetőségek: 7 / 10

8 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés A prjekt megvalósítása a benyújtást követő napn saját felelősségre megkezdhető. 12 A támgatói kirat kézbesítését követő naptól számíttt 6 hónapn belül a kedvezményezett köteles elszámlni a megítélt támgatás legalább 10%-ával. A prjekt végrehajtása srán legalább 1, de legfeljebb 4 mérföldkövet szükséges tervezni. A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be, amennyiben az igényelt támgatás összege meghaladja a megítélt támgatás 10%- át, de legalább a kétszázezer frintt. A kedvezményezett köteles a Támgatói Okirattal jóváhagytt elszámlható kiadásk összegének legalább 80%-át teljesíteni. A prjekt fizikai befejezésére, ill. a záró kifizetési kérelem benyújtására a Támgatói Okirat kézbesítését követő naptól számíttt legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. FINANSZÍROZÁS A prjekt finanszírzásával kapcslats szabályk: A kedvezményezettnek legalább a prjekt összköltségének az igényelt támgatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját frrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támgatásból (pl. támgattt hitelből) állhat. Az önerő rendelkezésre állását igazló dkumentumkat legkésőbb az első kifizetési kérelem (ideértve az előleget is) benyújtásakr kell igazlni, kivéve, ha a pályázó nem igényel előleget és az egyszeri elszámlás lehetőségét választja. Valamint ha a pályázó természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag a nyilatkzatt szükséges tennie, amelyben vállalja, hgy a prjekt megvalósítása srán biztsítani fgja azt. Igazlás módja pl: számlapénz, bankbetét, értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, tőkeemelés, zártvégű pénzügyi lízing, stb. A maximális előleg mértéke a megítélt támgatás 50%-a (előleg igénybevétele esetén biztsítéknyújtás is szükséges). A kedvezményezett a prjekt megvalósítás időszakában a megítélt támgatás 90%-áig a kifizetési igénylésben szereplő elszámlni kívánt költségeket teljes egészében lehívhatja (halaszttt önerő). A megítélt támgatás kifizetése a prjekthez közvetlenül kapcslódó számlák, illetve a prjekt tevékenységek elvégzését, a költségek felmerülését igazló egyéb dkumentumk alapján összeállíttt időközi és záró kifizetési igénylések alapján történik. Átalány alapú elszámlásra nincs lehetőség. Ha a kedvezményezett köztartzása meghaladja a megítélt támgatás 5%-át, de legalább az egymillió frintt, nem fizethető ki támgatás a részére, amíg köztartzását nem rendezte. A záró kifizetési kérelem alapján a támgatás flyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a Kedvezményezett nem nyújtja be a kifizető ügynökséghez valamely a prjektmegvalósításhz kapcslódó jgerős engedélyt. BIZTOSÍTÉKOK A kedvezményezettnek kizárólag az előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztsítékt nyújtani. Az MVH nem adhat felmentést a biztsítéknyújtási kötelezettség alól. A biztsíték frmája lehet készpénzletét, garanciavállaló nyilatkzat, garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy biztsítási szerződés alapján kiállíttt - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény. 12 A prjekt részét képező gép/berendezés, beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azkhz kapcslódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet krábbi a támgatási kérelem benyújtását követő napnál. Elérhetőségek: 8 / 10

9 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés KÖZBESZERZÉS Felhívjuk a figyelmet a prjekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre, melynek költségei elszámlhatók a pályázatban. Az irányadó jgszabályban meghatárztt kötelezettségek megállapítása és betartása a támgatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata és felelőssége. A közbeszerzési kötelezettség megállapításáhz, a közbeszerzési eljárásk szabálys leflytatásáhz minden esetben a hatálys közbeszerzési törvényt és végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni, amelyekről a Közbeszerzési Hatóság hnlapján is lehet tájékzódni. Ha a támgatást igénylő a támgatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást flytat le, köteles a prgramzási időszakban az egyes európai uniós alapkból származó támgatásk felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Krm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni. VÁLLALÁSOK A pályázatban az alábbi vállalásk mindegyiket kötelezően teljesíteni kell: Létszámtartás: Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat fglalkztat, úgy vállalnia kell, hgy mind a prjekt megvalósítási ideje, mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a pályázat beadását megelőző teljes lezárt üzleti év fglalkztattti átlaglétszámát, illetve a Felhívás /6. pntjában a fglalkztatttak számának bővítésére tett esetleges vállalását. 13 (A fglalkztattti létszámt, a pályázó partner- és kapcsltvállalkzásainak létszámadataival összeszámítva kell kalkulálni átlags állmányi létszámra vnatkztatva, a létszámnövelést és a létszámtartást is ehhez a knszlidált létszámhz kell visznyítani. A teremtett fglalkztattti létszámnak legkésőbb a záró kifizetési kérelem benyújtásakr fenn kell állnia.) Állatlétszám szinten tartása: A kedvezményezett köteles a prjekt megvalósításának befejezése a fenntartási időszak végéig szinten tartani a beruházással érintett állattartó telep - a felhívás 10. melléklete alapján számíttt állategységben kifejezett - éves átlags állatlétszámát. 14 Fenntartási kötelezettség: A kedvezményezett a prjekt pénzügyi befejezésétől számíttt 5 évig a pályázónak vállalnia kell, hgy a támgattt beruházással létrehztt vagynt a fenntartja és a megvalósítás helyszínén üzemelteti, tvábbá termelő tevékenysége nem szűnik meg. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támgattt beruházást, eszközt, létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vnatkzó engedélyek és előírásk betartásával kell használni, üzemeltetni. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a prjekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amrtizáció, lpás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a prjekt tárgya saját frrásból lecserélhető. EGYÉB INFORMÁCIÓK Nem támgathatók azk a támgatási kérelmek, amelyek esetében a tartalmi értékelési szempntk alapján adtt összpntszám nem éri el a minimális 40 pntt, tvábbá az üzleti terv minőségére adható maximum 35 pntn belül a 15 pntt. A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania. 13 Amennyiben a pályázó a vállalt a pntzási szempntk közt feltüntetett munkavállalói létszámnál kevesebbet fglalkztat a fenntartási időszak időtartama alatt, akkr az intézkedésben való jgsulatlan részvétel szabályai szerint kell eljárni, és a kifizetett támgatás jgsulatlanul igénybe vett támgatásnak minősül, ezért köteles a támgatási összegből hiányzó fglalkztatttanként évente a támgatási összeg 2%-át visszafizetni. 14 Amennyiben a kedvezményezett a szintentartási kötelezettségtől 20%-nál nagybb mértékben elmarad, úgy a támgatási összeg 10%-át köteles visszafizetni. Elérhetőségek: 9 / 10

10 Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Nem nyújtható támgatás, amennyiben a vállalkzás a VP felhívás keretében már részesült támgatásban. A támgatást igénylő megvalósítási helyenként csak egy támgatási kérelmet nyújthat be. Tervezett keretösszeg: 5,6 Mrd Ft. A támgattt pályázatk várható darabszáma: 250 db. A frrásk legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb euró STÉ üzemmérettel 15 rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztsítják. 16 Tvábbi infrmációk a pályázatról: JOGI NYILATKOZAT A Pályázatnet Kft. mindent megtesz azért, hgy a dkumentumban közölt infrmációk pntsak, frissek és teljesek legyenek, de semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen infrmációk tartalmából vagy használatából eredő kárért. Jelen dkumentum kizárólag tájékztatási céllal készült, ennek megfelelően nem minősül jgi, számviteli vagy egyéb üzleti tanácsadásnak. A Pályázatnet Kft. fenntartja a jgt, hgy a dkumentum tartalmát részben vagy egészben bármikr megváltztassa évi XXXIV. törvény alapján kapcslt illetve partner vállalkzásk paramétereit is figyelembe kell venni. 16 Kllektív prjekt esetében a tagk STÉ-it nem kell összeszámítani. Amennyiben akár csak egyetlen tag STÉ-je euró értéknél magasabb, a knzrcium, a termelői csprt, illetve a termelői értékesítő szervezet STÉ-je meghatárzása szempntjából ennek a tagnak az STÉ-jét kell figyelembe venni. Elérhetőségek: 10 / 10

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A támogatás célja A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése

Állattartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Állattartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.1.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a lófélék, a húshasznosítású

Részletesebben

Baromfitartó telepek korszerűsítése

Baromfitartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Baromfitartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.2.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a baromfitartó gazdaságok

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.3.3.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás

Részletesebben

Állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése (VP5-4.1.1.6-15)

Állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése (VP5-4.1.1.6-15) Állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése (VP5-4.1.1.6-15) Felhívás összefoglaló 2016.01.08. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA Az I. tevékenység-csoport alá tartozó beruházások legalább

Részletesebben

VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Benyújtási határidő:. A beérkező támogatási kérelmek szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő támogatási

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.3.2.-16 A vissza

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja A jelen

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése és korszerűsítése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése és korszerűsítése Az állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése és korszerűsítése Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre Beadás kezdete Megvalósítási idő VP5-4.1.1.6-15 5,6

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukció Lgisztikai közpntk és szlgáltatásk fejlesztése pályázati knstrukció A pályázatk benyújtása előreláthatólag 2009. augusztus 3-tól 2010. december 31-ig lehetséges! A GOP-2009-3.2.1 (Budapest és Pest megyén

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal, összesen: 62 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu VEKOP-1.2.1-16 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak bővítése Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 FELHÍVÁS A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16)

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglaló 2016.02.10 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) Összefoglalás Jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop.

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop. Megváltztt munkaképességű emberek rehabilitációjának és fglalkztatásának segítése című TÁMOP-1.1.1/08/1 kódszámú kiemelt prjektre vnatkzó költségvetési specifikáció (a kiemelt prjekt tervezési útmutatójának

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel összege Hitel futamideje hónap 1 Rendelkezésre tartási idő

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.4-16 FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására és a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozására A Felhívás címe: A mezőgazdasági vízgazdálkodási

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével VP-2-4.1.3.2.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja Magyarország földrajzi és természeti adottságai kiváló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE - ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.2.-16

KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE - ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.2.-16 KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE - ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.2.-16 Magyarország földrajzi és természeti adottságai kiváló lehetőséget biztosítanak a minőségi

Részletesebben

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2. Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.-16 A konstrukció célja Az ágazat további fejlesztésének feltétele

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Flyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Flyószámlahitelt, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül, a

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

Tervezési Szerződés ( módosított )

Tervezési Szerződés ( módosított ) előzmény: 2012.április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A) 2012.augusztus7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terviconext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01

Részletesebben

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com I Jgnyilatkzat a www.enkedvencem.hu hnlapra vnatkzóan A hnlap (a tvábbiakban: Hnlap) tulajdnsa a Ceva-Phylaxia Zrt. (a tvábbiakban Ceva ) 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel: +36-1-262-9505 Fax: +36-1-261-8144

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött *1070791339* Vnalkód: 1070791339 Iktatószám: BL/1 095/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: MSZ/11-2008 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: Tájékozató Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.1.-16 A konstrukció

Részletesebben

Keressen meg bennünket és mi hozzá segítjük egy sikeres, hozzáadott értéket teremtő beruházás megvalósításához!

Keressen meg bennünket és mi hozzá segítjük egy sikeres, hozzáadott értéket teremtő beruházás megvalósításához! Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című pályázati felhívás! A pályázati kiírás célja

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal):

a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódokkal): 8. sz. Melléklet FOGALOMJEGYZÉK Általáns definíciók Az általáns definíciókat az Általáns pályázati útmutató az EGT és Nrvég Finanszírzási Mechanizmusk 2009-2014-es időszakára vnatkzóan c. dkumentumban

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15)

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15) MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15) Keretösszeg: 151 milliárd Ft Támogatható tevékenységek: I. Önállóan támogatható tevékenységek:

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 150 millió Ft 2/A 13,1 milliárd Ft

kollektív beruházás esetén maximum 150 millió Ft 2/A 13,1 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés

Részletesebben

Tájékoztató. Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP-3-4.2.2-15 Sertéstartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás!

Tájékoztató. Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP-3-4.2.2-15 Sertéstartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Sertéstartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban a sertéstartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására A felhívás címe: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Részletesebben

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához

Aprító berendezések telepítése pályáztatásához DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dkumentáció Aprító berendezések telepítése pályáztatásáhz Debrecen, 2015. március 19. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata Dáka Község Helyi Építési Szabályzata 1 Dáka Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 11/2008. ( XII.17.) rendelete Dáka község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályzási Tervéről Dáka Község

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki.

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki. Vinár Község Önkrmányzata Képviselőtestületének 8/2010. (VIII.23.) önkrmányzati rendelete Vinár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Vinár Község Önkrmányzata

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról

Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról A felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás: szarvasmarha,

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatals név: Fővársi

Részletesebben