Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki."

Átírás

1 Vinár Község Önkrmányzata Képviselőtestületének 8/2010. (VIII.23.) önkrmányzati rendelete Vinár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Vinár Község Önkrmányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdésében, a helyi önkrmányzatkról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztsíttt feladat-és jgkörében eljárva a mellékelt dkumentáció alapján az alábbi rendeletet alktja. Általáns előírásk Az előírásk hatálya 1. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (tvábbiakban település) igazgatási területére terjed ki. Az előírásk alkalmazása 2. (1) Az előíráskat az R-2 jelű külterületi szabályzási tervvel, és az R-3 jelű belterületi szabályzási tervvel együtt kell alkalmazni. (2) Az 1. -ban meghatárztt település területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt tervezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, krszerűsíteni, lebntani, elmzdítani, a rendeltetését megváltztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általáns érvényű előírásk mellett csak a szabályzási terv és a jelen helyi építési szabályzat rendelkezéseiben fglaltaknak megfelelően szabad. E rendeletben nem szabályztt kérdésekben a magasabb szintű jgszabályk előírásai szerint kell eljárni. A szabályzás elemei 3. (1) Irányadó szabályzási elemek: a) Irányadó telekhatár: Az irányadó telekhatár a szabályzási terv által javaslt telekkialakítást rögzíti. b) Megszüntető jel: 1

2 A szabályzási terv által megszüntetendő telekhatárkat jelöli. (2) Kötelező szabályzási elem az összes lyan szabályzási elem, mely nem irányadó. (3) A kötelező szabályzási elemek módsítása csak a szabályzási terv módsításával hajtható végre. (4) Az irányadó szabályzási elemek csak telekalakítási javaslatt rögzítenek, alkalmazásuk nem kötelező. Telekalakítási rendelkezések 4. (1) Telekalakítás a meglévő telekstruktúráhz igazdva az övezeti előírásk szerinti minimális teleknagyság betartásával és a tervezett úthálózat kötelező szabályzási vnalainak figyelembevételével engedélyezhető. (2) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület szélesítése céljából kerül sr, a telekalakítás és a beépítés akkr is engedélyezhető, ha a telek mérete alapján a telekalakítást megelőzően beépíthető lett vlna, de a telekalakítást követően a telek méretei már nem érik el az övezetben előírtakat, de alapterülete meghaladja a 400 m 2 -t, s a telek beépítése a szmszéds telkek beépíthetőségét nem krlátzza. (3) Közfrgalm elől elzárt magánút, mezőgazdasági út elhelyezése céljára más jgszabályi előírás hiányában, az OTÉK figyelembe vételével legalább 6 m szélességű területsávt kell biztsítani. Közfrgalm elől el nem zárt magánút műszaki paramétereire ugyanazn előírásk vnatkznak, mint a közutakra. Magánút, mezőgazdasági út számára kialakíttt telek területe a vnatkzó övezeti előírásban rögzített legkisebb kialakítható telek területétől kevesebb is lehet. (4) Közműlétesítmény elhelyezése céljára a vnatkzó övezeti előírásban rögzítettől kisebb telek is kialakítható. (5) Az új sarktelkek előkerti határvnal-hsszának legalább 3,0 m-rel nagybbnak kell lennie az egyes övezetekben kialakítható telkek előírt legkisebb szélességénél. Az építési engedélyezési eljárás helyi szabályai 5. (1) Azn új beépítésre szánt területek esetén, ahl új feltáró közút létesül, építési engedély csak abban az esetben adható ki, ha az új feltáró közút közlekedés hatósági engedély alapján, legalább mechanikai stabilizációval, illetve csapadékvíz elvezetéssel kiépült. 1 (2) A Marcal mellékcsatrna partvnalától számíttt 50 méteren belül a vízjgi engedéllyel rendelkező építmények kivételével - új építmények elhelyezése tils. 1 Nemzeti Közlekedési Hatóság előírása 2

3 Építési telkek beépítési módjának meghatárzása 6. (1) Az építési telkek épület elhelyezésére szlgáló területrészét az övezeti előíráskban meghatárztt építési hely valamint a kötelező zöldfelületi területhasználatk beépítési krlátzásai alapján kell megállapítani. Épület az adtt építési telken belül tt építhető, ahl azt az összes előírás lehetővé teszi. (2) Az építési helyet meghatárzó minimális elő-, ldal- és a hátsókert méreteket az adtt beépítési mód alapján az OTÉK előírásai szerint kell megállapítani. Az ettől eltérő helyi előíráskat az övezeti előírásk rögzítik. (3) Ahl a terv csak előkert és hátsókert határt jelöl, tt az ldalkert a beépítési mód függvényében, jelen szabályzat övezeti előírásaiban fglaltak szerint biztsítandó. (4) Ahl a terv, építési helyet nem jelöl, tt az övezeti előíráskban meghatárztt paraméterek szerinti elő-, ldal- és hátsókertek értelemszerűen biztsítandók. (5) A kialakult beépítési módú, átalakításra nem szánt karakterű területeken ha a telek jelenlegi jellemzői az építési előírásknak nem felelnek meg, de az eltérés a krábbi előírásk szerint alakult ki, az alább felsrlt szabályk szerint lehet építési munkát, illetve telekalakítást végezni: a) ha a telek jelenlegi beépítettsége nem felel meg az építési előírásknak, a meglévő épület átalakítható, felújítható, de bővítés (sem vízszintes, sem függőleges irányaba) nem engedélyezhető, kivéve a már meglévő magastető beépítését, illetve a lapstető magastetővel való beépítését; ha az épület lebntásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az övezeti előíráskat kell alkalmazni, b) ha a telek jelenlegi beépítési módja és az előkert nagysága nem felel meg az építési előírásknak, az előírástól eltérő beépítési mód megtartható, de az épületek csak a telekre vnatkzó építési előírásk betartásával az előírásk szerinti építési helyen belül bővíthetők, c) ha a telken található meglévő építmények építménymagassága meghaladja a vnatkzó övezeti előíráskban rögzített értéket, a meglévő építmények bővíthetők, de a bővítmények egyik hmlkzatának magassága sem haladhatja meg a vnatkzó övezeti előírásban a legnagybb építménymagasságnál előírt számértéket; ha a meglévő építmények lebntásra kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és a vnatkzó építménymagassági előíráskat kell érvényesíteni. (6) Az övezetek előírásai közt előfrduló K betűjelzés kialakult állaptt jelent. Ha az övezetre előírt paramétereket a kialakult állapt szerinti adatk meghaladják a) telekméret, beépítettség, építménymagasság, előkert vnatkzásában átalakítás és bővítés esetén a kialakult állapt tartható, a bővítés srán keletkező új épületrészekre is, új beépítésnél a jelen előíráskat kell betartani; b) ldal- és hátsókert vnatkzásában, ha a kialakult állapt szerint az épületek közötti távlság a tényleges építménymagasság értékénél 3

4 kisebb, ez az érték csak átalakítás esetén tartható, ldalkert irányú bővítésnél és új építésnél a távlságkat a jelen előírásk szerint biztsíani kell. (7) Oldalhatárn álló beépítési mód esetében az épületek az ldalhatárn srsan, az utcai építési vnaln keresztszárnnyal is bővülhetnek. Az építményekre vnatkzó általáns előírásk 7. (1) A településen csak lyan településképi és építészeti szempntból igényes építmények építhetők, amelyeket a telek adttságainak, a környezetük jellegének, a rendeltetésük követelményeinek, az építőanyagk sajátsságainak megfelelően alakítttak ki. (2) Az egy telken lévő építmények tömegeit és hmlkzatait (hmlkzati színezéseket) úgy kell kialakítani, hgy azk egymással összhangban legyenek és frmai szempntból egységes építmény-együttes hatását keltsék. (3) Állattartó épületek a helyi állattartási rendeletben rögzített szabályk szerint helyezhetők el. (4) Az építési övezetekre megengedett legnagybb építménymagasság értékeit nem lépheti át az építmény a) a közterület felé néző, b) a szmszéds telekhatártól 3 m-en belül álló hmlkzatának magassága. (5) Az épületek hmlkzatainak, kerítéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges átalakítással vagy átfestéssel megbntani nem szabad. (6) A szmszéds épületek utcai hmlkzatának magassága maximimum 0,5 méterrel térhet el egymástól. A szmszéds épületek tömegfrmálásukkal, színvilágukkal egymáshz illeszkedjenek. (7) Terepszint alatti építményekre vnatkzó előírásk: a) Terepszint alatti építmény - lápterület, Ev övezeti jelű védelmi erdőterület, tvábbá Má0 övezeti jelű mezőgazdasági terület kivételével - bárhl létesíthető, ahl nem gátlják építéshidrlógiai, mérnökgelógiai vagy más getechnikai adttságk illetve nem veszélyeztet más építményeket és nymvnalas létesítményeket. b) A terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből. c) A terepszint alatti létesítmény feletti kert, zöldfelület az OTÉK-ban rögzített feltételek mellett számítható be az építési telekre előírt legkisebb zöldfelületi mutató értékébe. d) A terepszint alatti beépítettség nem haladhatja meg az építési övezetben, övezetben előírt beépíthetőség mértékét. (8) Klímaberendezés, turbókazán, közpnti prszívó szellőzőnyílását és kültéri berendezését az épület fő (utcai) hmlkzatára nem lehet elhelyezni. 4

5 Reklámfelületek kialakítása 8. (1) A laksság általáns tájékztatását szlgáló útbaigazító tábla, térkép vagy más jelzés közterületen szabadn elhelyezhető. Kialakítása, anyaghasználata, frmavilága a helyi hagymánykhz alkalmazkdjn. Elhelyezése a táj- és településképet, utcaképet nem bnthatja meg, jgs érdeket nem sérthet, közfrgalmat nem akadályzhat és a közbiztnságt nem veszélyeztethet. (2) A helyi termelő, szlgáltató, vendéglátó egységek tevékenységük hirdetésére saját ingatlanukn belül cégéreket, figyelemfelkeltő táblákat, feliratkat stb. (tvábbiakban reklámt) helyezhetnek el, illetve más ingatlann belül ilyeneket - a tulajdns beleegyezésével - kialakíthatnak. (3) Reklám támfal, kerítés, kapuzat, épület hmlkzatának szerves (építészetileg megkmpnált) részeként, építési telkeken önállóan, tvábbá közterületi krlátkn, közműszlpkn kerülhet kialakításra. Hideg színhőmérsékletű megvilágítás (nen, halgén, lézer fényfrrás), vibráló, pulzáló fényjelenség nem alkalmazható. Külterület és belterület 9. (1) A belterületi határ földhivatali átvezetése a szabályzási tervnek és jelen előírásknak megfelelően történhet. (2) A belterületbe vnásra tervezett beépítésre szánt területek a belterületbe vnást megelőzően is beépíthetők az övezeti előíráskban szabályztt módn. A beépítésnek nem feltétele a belterületi fekvés. (3) Utak területe csak a közvilágítás kiépítését követően vnható belterületbe. 5

6 Területfelhasználás 10. A település területe az alábbi területfelhasználási kategóriákba tagzódik: a) beépített és beépítésre szánt területek építési használatuk általáns jellege, valamint sajáts építési használatuk szerint: - lakóterület: - falusias lakóterület, b) beépítésre nem szánt területek: - közlekedési- és közműterület, - zöldterület, - erdőterület, - mezőgazdasági terület, - vízgazdálkdási terület, - különleges beépítésre nem szánt terület: - temető terület, - turisztikai terület. Beépített és beépítésre szánt területek 11. Beépítésre szánt területen épület építésére építésügyi hatósági engedély csak akkr adható, funkcióváltás csak akkr engedélyezhető, illetve az engedélyek érvénye csak akkr hsszabbítható meg, ha a közművesítettség az alábbi mértékben biztsíttt: a) a beépítésre szánt terület belterületi, illetve belterületbe tervezett részén közüzemi ivóvíz szlgáltatás, közüzemi szennyvízelvezetés és tisztítás, közüzemi villams energia és gáz szlgáltatás, közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés, amenynyiben közüzemi szennyvízelvezetés és tisztítás a településen még nem áll rendelkezésre, kiépítéséig átmenetileg zárt szennyvíztárló is elfgadható; b) a beépítésre szánt terület külterületi részén közüzemi ivóvíz szlgáltatás, egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés, közüzemi villams energia szlgáltatás, közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés. 6

7 Lakóterületek Falusias lakóterület 12. (1) A falusias lakóterületen elhelyezhető: - lakóépület, - mező- és erdőgazdasági (üzemi) épület, - a helyi laksságt szlgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szlgáltató, és kézműipari épület, - vendéglátó épület, - szálláshely szlgáltató épület, - helyi igazgatási, egyházi, ktatási, egészségügyi, szciális épület, - sprtépítmény. (2) Lakóterületen gazdasági tevékenység csak akkr flytatható, tvábbá telephely csak akkr alakítható ki, amennyiben a gazdasági tevékenységből származó környezetterhelési kibcsátásk nem érintik, nem krlátzzák a szmszéds telkeknek az övezeti előírásknak megfelelő beépítését, használatát. (3) A falusias lakóterület építési övezetben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri a 400 m 2 -t. A beépíthető telek minimális szélessége a hmlkvnaln 12 m. (4) Épületek a szabályzási terven jelölt, annak hiányában az alábbiak szerint kialakíttt építési helyen belül helyezhetők el: a) az építési hely előkerti vnala a kialakult építési vnal, ahl ez nem állapítható meg, 5,0 méter, b) ldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatárztt legkisebb távlságnál. Kialakult állapt esetén az előírt értéknél kisebb ldalkerti mérték megtartható, az építési engedélyezési eljárásába bevnt tűzvédelmi szakhatóság szakhatósági hzzájárulása alapján. c) az építési hely hátsókert felé eső határvnala a közterületi határvnaltól mért maximum 50,0 méter lehet, de a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatárztt legkisebb távlságnál, sem 6,0 méternél. (5) Az épületek utcai hmlkvnalát az építési hely utcai határvnalára kell elhelyezni. (6) Az építési telkeken a hagymánys, kialakult beépítési mód figyelembe vételével a meghatárztt építési helyen legfeljebb kettő épület-tömeg helyezhető el. (7) A falusias lakóterület építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előíráskat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vnatkzóan: Lf-1. jelű építési övezet Beépítési mód Kialakítható telek legkisebb területe 1000 m 2 Kialakítható telek legkisebb szélessége ldalhatárn álló 18 m a telek hmlkvnalán Megengedett legnagybb beépítettség 30 %, de max 400 m 2 7

8 Megengedett legkisebb építménymagasság Megengedett legnagybb építménymagasság 3,0 m 4,5 m Megengedett legkisebb zöldfelület 40 % Megengedett legnagybb épületszélesség 10,0 m Az épületek az utcai hmlkvnaln utcával párhuzams szárnnyal is bővülhetnek. (8) A lakóépületek a helyi építészeti hagymányknak megfelelően vaklt hmlkzati megjelenéssel, a településre jellemző halvány (fehér, sárga, barna és árnyalatai) színezéssel alakíthatók ki. (9) Az épületek csak magastetővel létesíthetők. A tető hajlásszöge 40 -nál alacsnyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. Tetőhéjazatként nem alkalmazható mesterséges pala, hullámpala, műanyag hullámlemez, alu. trapézlemez. A kiegészítő tetőelemek a fent rögzítettől eltérő tetőhajlásszöggel is kialakíthatók. (10) A lakóépülettől különálló, a főfunkció építményét/építményeit (tvábbiakban: főépület(ek)) kiegészítő épületek a főépülettel azns ldalhatárra, azzal építészeti egységet alktva építhető, hmlkzatának magassága, illetve gerincmagassága a főépületét nem haladhatja meg, tömegarányaival annak méreteit kell követni. (11) A lakóterületen belül állattartó gazdasági épület a helyi állattartási rendelet szerint kerülhet elhelyezésre. Állattartó épület legkisebb építménymagassága a (7) bekezdésben rögzítettől kisebb, tetőhéjazata a (9) bekezdésben rögzítettől eltérő is lehet. (12) Építési telkeken a be nem épített, és burklattal el nem láttt területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. (13) A lakótelkek utcai telekhatárán 1,50 2,00 méter magasságú, tömör vagy áttört utcai kerítések létesíthetők, melyek nyers betn felülettel nem jelenhetnek meg. Beépítésre nem szánt területek Közlekedési- és közműterület 13. (1) A közlekedési és közműterület az rszágs és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakzóhelyek (parklók) a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével -, a járdák és a gyalgutak, mindezek csmópntjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közfrgalmú vasutak, tvábbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szlgál. (2) A közlekedési és közműterületbe tartzó közterületek telekhatárait, szabályzási szélességét és védőtávlságait a szabályzási terv ábrázlja. 8

9 (3) A közutak, a vasút számára a szabályzási tervlapkn jelölt építési területeket biztsítani kell. (4) Közlekedési és közműterület területfelhasználási kategóriájú területek, és a meglévő közutak sztályba srlása: - KÖu - frgalmi út, - KÖu1 - gyűjtőút, - KÖu2 - kiszlgáló út, - KÖu3 - gyalgút, - KÖk - vasút. (5) A közlekedési és közműterületen elhelyezhető a közlekedést kiszlgáló közlekedési építmény, tvábbá a magasabb szintű jgszabályk betartása mellett: a) hirdető berendezések, b) közúti közlekedés várakzóhelyei, c) köztisztasággal kapcslats építmények, d) szbr, díszkút, e) távbeszélő fülke. (6) Az utak szabályzási területébe eső, illetve a szabályzási vnal krrigálása következtében a közlekedési területbe került épületrészeken - az utak fejlesztésének várható idejét, az épületnek az út szabályzási területében elfglalt helyét, az épület sajátsságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, - csak karbantartás, felújítás jellegű munkálatk hajthatók végre. Ezen épületek bővítése az utak szabályzási területén belül nem lehetséges. (7) A közlekedési területen műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hgy azk a közlekedést és az utak láthatóságát, az útcsatlakzásk beláthatóságát ne akadályzza. (8) A meglévő és tervezett rszágs közút beépítésre nem szánt területen lévő szakasza mentén annak tengelyétől számíttt 50 méter távlságn belül építmény csak a külön jgszabálykban előírt feltételek szerint helyezhető el. (9) Országs közfrgalmú vasútvnal szélső vágányától számíttt 50 méter, tvábbá a környezeti hatásvizsgálathz kötött vasúti létesítmények esetében 100 méter távlságn belül építmény csak a külön jgszabálykban előírt feltételek szerint helyezhető el. (10) A közút és a vasút szintbeni keresztezésénél a magasabb szintű jgszabályban meghatárztt rálátási hármszög területén belül az út és a vasút szintjétől számíttt 50 cm-nél magasabb építményt elhelyezni, 50 cm-nél magasabb növényzetet ültetni tils. (11) A település utcái mentén, ahl nincs akadályzó tényező, fasrt kell telepíteni. A zöldsáv fenntartását, gymmentesítését tulajdnsának, illetve kezelőjének flyamatsan el kell végezni. (12) Önálló gyalgutat, kerékpárutat, magánutat a telekalakítás srán önálló helyrajzi számú telken kell elhelyezni. 9

10 14. (1) A közművezetékek védelme érdekében a vnatkzó jgszabálykban előírt védőtávlságkat be kell tartani. (2) Az ivóvíz minőségű víz beszerzésére, kezelésére, tárlására, tvábbítására és szétsztására szlgáló létesítmények védőterületein csak a rendeltetésszerű üzemeltetés érdekében végzett építési tevékenység flytatható. (3) A szennyvízcsatrna-hálózat üzembe helyezését csak a megfelelő kapacitású csatlakzó szennyvíztisztító telep üzembe helyezését követően lehet engedélyezni. (4) A település csapadékvíz elvezetését nyílt árkhálózatban, csapadékvíz csatrnahálózatban kell elvezeti. A vízelvezető árkkat kialakításuknál, illetve karbantartásuknál védő gyeptakaróval kell ellátni. (5) A nyílt árks vízelvezető rendszerek kialakításáhz (kapubejáró, csatrnázás) a közútkezelői hzzájárulást minden esetben be kell szerezni. Az ingatlank előtt húzódó csapadékvíz-elvezető árkkat az ingatlantulajdnsk kötelesek tisztítani, karbantartani. (6) A meglévő elektrms légvezetékek szabad megközelítését, védőtávlságát biztsítani kell. (7) A tervezett közművezetékek építésekr az esetleges közös kivitelezés érdekében a vezetékek nymvnalát egyeztetni kell a közműüzemeltetőkkel. (8) A tervlapkn feltüntetett közművezetékek jelölése csak irányadó. Az építési és egyéb munkák srán a közművezetékek feltárását és pnts bemérését el kell végezni. Zöldterületek 15. (1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark). (2) Zöldterület területfelhasználási kategóriájú területek: a) Z övezeti jelű zöldterület. (3) A zöldterületen a pihenést és a testedzést szlgáló építmény (sétaút, pihenőhely, trnapálya, gyermekjátszótér, stb.), vendéglátó épület, a terület fenntartásáhz szükséges épület, tvábbá víz- és zöldfelületek, közművek helyezhetők el. (4) A zöldterületen legfeljebb 4,5 méter építménymagasságú épületek legfeljebb 2 %-s beépítettséggel helyezhetők el. (5) A zöldterületen bármilyen építmény csak úgy helyezhető el, hgy a kivágtt fákat, növényzetet pótlni kell. Közterületen történő fakivágás esetén az azt követő pótlást tájhns, lmbhullató min. 3-szr iskláztt példány telepítésével kell végrehajtani. (6) A szabályzási tervlapk szerinti zöldterületeket más célra felhasználni nem szabad. 10

11 (7) Közpark zöldfelületi kialakítása előtt a területre vnatkzó kertépítészeti tervet kell készíteni, és a növényzet telepítését ez alapján kell kivitelezni. (8) A meglévő és az újnnan létesítendő zöldterületek flyamats fenntartásáról, esetenkénti felújításáról gndskdni kell. (9) Zöldterületeken elsősrban a tájra jellemző, lmbhullató cserje- és fafajk telepítése lehetséges, az 4. számú függelékben található fajlista felhasználásával. A mellékelt növénylista bővítható, de kifejezetten a tájegységre jellemző, a hazai flórát reprezentáló, lmbhullató fajk alkalmazhatók. Közterületi növénytelepítésnél a tűlevelű örökzöldek dminanciája kerülendő. (10) A parksításnál, növényzet telepítésnél a tájjeleg megőrzése mellett allergiát nem kzó fafajk, cserjék, dísznövények alkalmazhatók. Gyermekjátszóterek fa- és cserjeállmányánál tövises, és mérgező virágú és termésű növények nem alkalmazhatók. Erdőterület 16. (1) A településen lévő erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet. (2) Az erdőterületen csak lyan erdőgazdasági és egyéb tevékenységek flytathatók, amelyek az erdőt rendeltetésükben nem zavarják. (3) A meglévő erdőterületek művelési ága nem váltztatható meg, kivéve a termőhelyre jellemző természetes vegetáció kialakítására alkalmas területeket, ahl az erdészeti hatóság engedélye alapján engedélyezhető az erdőről más művelési ágra való átminősítés. (4) Az erdőterüket az erdő rendeltetése szerint: a) védelmi (Ev) b) gazdasági (Eg) (5) Az Ev övezeti jelű védelmi erdőterületen épületet elhelyezni nem szabad. (6) Védelmi erdőket kivágni csak akkr lehet, ha állapta miatt rendeltetése betöltésére nem alkalmas. (7) A védelmi rendeltetésű erdő területen a (10) bekezdésben rögzítetteken túl egyéb létesítmény nem helyezhető el. (8) Az Eg övezeti jelű gazdasági erdőterületen az erdő rendeltetésének megfelelő épületet 10 ha-nál nagybb telken, legfeljebb 0,5 %-s beépítettséggel lehet elhelyezni. (9) Az erdőterületen az erdészeti hatóság engedélyével lehet bármilyen jellegű erdőgazdálkdási tevékenységet flytatni. (10) Az erdőterületen út, közmű és távközlési nymvnalas létesítmény, távközlési trny csak a természetvédelmi és erdészeti szakhatóság által meghatárztt feltételekkel engedélyezhető. 11

12 (11) Az erdőterületen kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkdási, illetve erdőgazdálkdási célból szabad. (12) A tervezett erdőterületen az erdő művelési ág létrejöttéig csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat flytatható. Erdőtelepítés srán természetszerű, elegyes erdőket kell telepíteni. (13) Az erdőterületek, illetve erdősávk, fasrk telepítése, felújítása őshns fajkkal történjen (tölgyek, hársak, kőris, szil, hazai nyarak). Mezőgazdasági terület 17. (1) A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés, az ezekkel kapcslats termékfeldlgzás és -tárlás építményei, tvábbá a jelen szabályzatban rögzített feltételekkel lakóépület helyezhető el. (2) A mezőgazdasági terület lehet - általáns mezőgazdasági terület. (3) A földrészletek beépítési feltétele közúti, vagy magánúti kapcslat megléte. (4) Amennyiben bármely épület, beruházás elhelyezése mezőgazdasági rendeltetésű földterületen történik, úgy az építési engedély kiadását megelőzően a körzeti földhivatal más célú használatára vnatkzó engedélyét minden esetben be kell szerezni. (5) Az övezetben az utak melletti fasrk, cserjesávk flyamats áplásáról, szükség szerint pótlásukról gndskdni kell. A szükséges pótláskhz a tájra jellemző, lmbhullató cserje- és fafajk telepítése lehetséges az 4. számú függelékben felsrlt fajlista felhasználásával. (6) A mzaiks tájszerkezet megőrzése és öklógiai szerepe miatt a gyepterületeken a fás-cserjés fltk, erdő-gyep mzaikk megőrzését, a jelenlegi művelési ágak megtartását biztsítani kell. (7) Az építmények termőföldön (kül- és belterületen) történő építésügyi hatósági engedélyezése srán érvényre kell juttatni azt, hgy az elhelyezés a környező területen a talajvédő gazdálkdás feltételeit ne rntsa. (8) Az épületek a földel takart pincék kivételével - csak magastetővel, a kialakult állapt figyelembe vételével létesíthetők. Az épületek a 8 méternél nagybb fesztávú csarnkszerkezetek kivételével csak magastetővel létesíthetők. A nagyfesztávú csarnkszerkezetek alacsnyabb hajlásszögű tetővel, sík, vagy brdáslemez fedéssel is építhetők. (9) Mezőgazdasági területen új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni egyedi, vagy közműves ivóvíz szlgáltatás, közüzemi villams energia szlgáltatás, tvábbá amennyiben nincs lehetőség a közcsatrnára történő csatlakzásra, csak a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfgadtt vízzáró szennyvíztárló, illetve egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmény (krszerű csatrna-közműpótló) megléte esetén lehet. 12

13 Általáns mezőgazdasági terület 18. (1) Általáns mezőgazdasági területen teleksztással 1 ha-nál kisebb földterület nem alakítható ki, kivéve utak és közműlétesítmények céljára kialakítandó földrészleteket, illetve a kötelező szabályszási elemek végrehajtása srán kialakuló földrészleteket. (2) A településen krlátztt vegyszer- és műtrágya használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés flytatható, és a természetvédelmet szlgáló vadállmány-kezelés engedélyezhető. (3) Az Má0 jelű mezőgazdasági övezetbe a szabályzási terv szerint, elsősrban a gyep, rét, nádas, mcsár művelési ágú területek, tvábbá a tájképi szempntból érzékeny mezőgazdasági rendeltetésű területek tartznak. (4) Az Má0 jelű általáns mezőgazdasági övezetben épületek, építmények elhelyezése a kilátók, hidak, víztárzók és védelmi célú, álcáztt távközlési antennák kivételével tils. (5) Az Má1 jelű általáns mezőgazdasági övezetben a földhivatali nyilvántartás szerinti területegységeken (telek, alrészlet, a tvábbiakban Terület) az alábbi előírásk szerint lehet építményt elhelyezni: a) szántóföldi művelés esetén, 10 ha-nál nagybb Területen, a Terület rendeltetésszerű használatát szlgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,2%-át, illetve az 1000 m 2 -t nem haladhatja meg; b) gyep, rét és legelő művelés esetén 2 ha-nál nagybb Területen, hagymánys, alms állattartó és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1 %-át, illetve az 1000 m 2 -t nem haladhatja meg; c) művelt gyümölcsültetvény esetén 1 ha-nál nagybb Területen a mezőgazdasági termelést, feldlgzást szlgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 2%-át, illetve az 500 m 2 -t nem haladhatja meg. (6) Az Má1 jelű általáns mezőgazdasági övezetben az (5) bekezdésben fglaltakn túl a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság egyetértésével az alkalmaztt technlógia szerint elhelyezhető távközlési trny és szélerőmű is. (7) Az Má1 jelű általáns mezőgazdasági övezetben a lakófunkció a gazdasági terület részeként, vagy önállón úgy helyezhető el, hgy az a megengedett beépítettség felét nem haladhatja meg. (8) Az általáns mezőgazdasági terület övezeteiben birtktest, illetve birtkközpnt az OTÉK vnatkzó előírásai szerint alakítható ki. (9) Az épületeket a feltáró utak (dűlőút) tengelyétől 10 méterre mért, maximum 100 méter mély területsávban, a minimális 10 méter mély hátsókert, és méter széles ldalkert elhagyásával kialakuló építési helyen, szabadn álló beépítési móddal lehet elhelyezni. (10) Az általáns mezőgazdasági terület övezeteiben 6,0 méter legnagybb építménymagasságú épületek helyezhetők el. Amennyiben az alkalmaztt technlógia indklttá teszi, legfeljebb 10,0 méteres legnagybb épít- 13

14 ménymagasságú épületek is elhelyezhetők. Különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 méter lehet. Vízgazdálkdási terület 19. (1) A vízgazdálkdással kapcslats összefüggő terület: a.) a flyóvizek medre és parti sávja, b.) a közcélú nyílt csatrnák medre és parti sávja. (2) A szabályzási tervben az (1) bekezdés szerinti területek V övezeti jellel kerültek feltüntetésre. (3) A vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vnatkzó feladatk meghatárzásánál a vnatkzó magasabb szintű jgszabálykat kell figyelembe venni. (4) A vízpartk mentén kétldali, 6-6 méter széles fenntartási sávt kell biztsítani. A fenntartási sávban csak rét, legelő gazdálkdás flytatható, fás szárú növényzet nem telepíthető. (5) A töltés lábától számíttt 10 m-en belül általában csak gyepgazdálkdás flytatható. Tils az lyan növényzet (így például fák) ültetése, tvábbá az lyan tevékenység, amely a szakfeladatk ellátását akadályzza. (6) A vízgazdálkdási területen minden területfelhasználási és építési tevékenység a területileg illetékes vízügyi felügyelőség engedélyével végezhető. Különleges beépítésre nem szánt terület 20. (1) A különleges beépítésre nem szánt területbe azk a területek tartznak, amelyek a rajtuk elhelyezkedő épületek különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakrlnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) más beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területfelhasználású területektől eltérnek. (2) Különleges beépítésre nem szánt terület területfelhasználási kategóriájú területek: a) KKTE övezeti jelű temető terület, b) KTT övezeti jelű turisztikai terület. (3) A különleges beépítésre nem szánt területen az övezetek rendeltetésszerű használatát szlgáló építmények helyezhetők el. (4) Épületek aszabályzási terven jelölt, annak hiányában az alábbiak szerint kialakíttt építési helyen belül helyezhetők el: a) előkert mértéke minimum 5,0 méter, 14

15 b) ldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatárztt legkisebb távlságnál, és 5,0 méternél, c) a hátsókert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatárztt legkisebb távlságnál, és 10,0 méternél. (5) A különleges beépítésre nem szánt terület övezetben található kialakult telken új épület akkr helyezhető el, amennyiben meghaladja a telek területe a 2000 m 2 -t, szélessége a hmlkvnaln a 20 m-t. (6) A különleges beépítésre nem szánt terület övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előíráskat kell alkalmazni: KKTE. jelű temető terület Beépítési mód szabadn álló Kialakítható telek területe 2000 m 2 Kialakítható telek szélessége 40,0 m Megengedett legnagybb beépítettség 2 % Megengedett legkisebb építménymagasság Megengedett legnagybb építménymagasság K 4,5 m Megengedett legkisebb zöldfelület 50 % Harangláb, harangtrny esetén egyedi építési engedélyezési eljárás keretében a megengedett legnagybb építménymagasságnál magasabb, a megengedett tetőhajlásszögtől eltérő is engedélyezhető. A temetőt kerítése mentén fasrral kell határlni. KKTT. jelű turisztikai terület Beépítési mód Kialakítható telek legkisebb területe m 2 Megengedett legnagybb beépítettség 2 % Megengedett legkisebb építménymagasság Megengedett legnagybb építménymagasság K - szabadn álló 3,5 m 5,0 m Megengedett legkisebb zöld- és vízfelület 80 % Tetőhajlásszög Egy tömegben megjelenő épület alapterület max. 500 m2 Az övezetben a turisztikai funkció kiszlgálásáhz szükséges építmények helyezhetők el: szálláshely szlgáltató épület, vendéglátó épület, gazdasági épület. A Marcal mellékcsatrna védőtávlságán belül, illetve a régészeti területen új épület nem helyezhető el. Az övezetben az építési engedélyezési eljárást megelőzően elvi építési engedélyezési eljárást kell leflytatni. Az övezetben több épülettömeg is elhelyezhető. Az övezetben a zöldfelületet kertépítszeti terv alapján, legkésőbb a használatbavételi engedélyezési engedély benyújtásáig ki kell alakítani. Az övezeten belül kialakítandó utak csak természetes anyagkkal burklhatók. (7) Az épületek a helyi építészeti hagymányknak megfelelően vaklt hmlkzati megjelenéssel, a településre jellemző halvány (fehér, sárga, barna és árnyalatai) színezéssel alakíthatók ki. 15

16 (8) Az épületek csak magastetővel létesíthetők. Tetőhéjazatként nem alkalmazható mesterséges pala, hullámpala, műanyag hullámlemez, alu. trapézlemez, bitumenzsindely. A kiegészítő tetőelemek a (5) bekezdésben rögzítettől eltérően is kialakíthatók. (9) Az építési telkeken a be nem épített, és burklattal el nem láttt területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. (10) A kialakíttt telkek utcai telekhatárán legfeljebb 1,50 méter magasságú tömör, vagy áttört utcai kerítések létesíthetők, melyek nyers betn felülettel nem jelenhetnek meg. Környezetszabályzás Környezetvédelem 21. (1) A föld védelme a) a)az építmények kivitelezése srán a kivitelező, üzemeltetés srán az üzemeltető köteles gndskdni a termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és az üzemeltetés srán biztsítani kell, hgy a környezeti hatásk az érintett termőföld minőségében ne kzzanak kárt. (2) A levegő védelme a) A település területén be kell tartani a hatálys jgszabálykban meghatárztt egészségügyi határértékeket. b) Bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pntfrrás létesítése esetén be kell tartani a vnatkzó jgszabályk előírásait. c) Tils a környezeti levegő lyan mértékű terhelése, amely légszenynyezést, vagy határértéken felüli légszennyezettséget kz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése. d) A légszennyező frrásk létesítése srán megvalósíttt műszaki megldásnak meg kell felelni az elérhető legjbb technika alapján meghatárztt levegővédelmi követelményeknek és előírásknak. e) A szlgáltató tevékenység körében légszennyező frráskat üzemeltetni nem szabad. (3) Zaj és rezgés elleni védelem a) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében a vnatkzó rendeletek szerinti határértékeket meghaladó zajt kibcsátó létesítmény és tevékenység nem alakítható ki, illetve nem flytatható. A településen csak lyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek nem kznak a vnatkzó jgszabályban a lakóterület (kisvársias, kertvársias, falusias telepszerű beépítéssel) területi funkciójú területekre előírt határértékeknél nagybb zaj-, illetve rezgésterhelést. b) A közlekedési területeken szabadn maradó sávkat zajcsökkentő hatású zöldsávval kell betelepíteni. (4) A vizek védelme a) Meg kell akadályzni a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag bejutását. A felszíni vizeket közvetlenül élővízflyásba 16

17 vezetni csak a megfelelő mértékű, előzetes tisztítás után lehet, a szükséges hatósági engedély birtkában. b) Tils kckázats anyag, illetve az ilyen anyagt tartalmazó, vagy lebmlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe. c) A földfelszín alatt elhelyezett közművezetékek esetleges kereszteződésénél (víz, szennyvíz) a vízbázisk, a távlati vízbázisk és az ivóvízellátást szlgáló vizilétesítmények védelméről szóló jgszabály vnatkzó előírásait figyelembe kell venni. d) Tils a szennyvizet felhagytt kutakba, árkkba bevezetni, gyűjteni, vagy elhelyezni. e) Szennyvízelvezető törzshálózatba, illetve a szennyvízelvezető műbe csak a külön jgszabályban vagy hatóság határzatában meghatárztt minőségű szennyvíz, illetve szennyezőanyag vezethető be. Tils az lyan szennyezőanyag-tartalmú szennyvíz, illetve szennyezőanyag bevezetése (bebcsátása), amely a szennyvízelvezető műben dlgzók egészségét - munkakörük ellátásával összefüggésben - veszélyezteti és ezzel egészségkársdást kz vagy kzhat a szennyvízelvezető és -tisztító, valamint az iszapkezelő mű üzemszerű (rendeltetésszerű) működését akadályzza, veszélyezteti, a műtárgyakat, berendezéseket rngálja, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi, a szennyvízelvezető és -tisztító műből kibcsátva környezetkársdást, illetve a befgadó kárs szennyezését kzhatja, a szennyvíziszap környezetvédelmi követelményeknek megfelelő, biztnságs elhelyezését, lerakását, illetve felhasználását akadályzza f) Tils hígtrágya, trágyalé, tvábbá a trágyatárlók csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe g) Állatartó telephez trágyatárló nem létesíthető felszíni víztől számíttt legalább 100 m-en belül. h) Új állattartó telepek építése srán a hatálys jgszabályknak megfelelően kell méretezni és kialakítani a trágyakezelés műtárgyait. (5) Hulladékgazdálkdás a) A települési hulladék gyűjtése és tárlása csak zártan, gyűjtőedényben, illetve más edényzetben vagy ideiglenes tárlásra szlgáló berendezésben (a tvábbiakban: gyűjtőedény) történhet, a tvábbi kezelésnek megfelelő módn elkülönítve. b) A települési szilárd hulladékt csak szervezett szemétgyűjtéssel, az erre kijelölt helyre szabad szállítani. c) Az állati tetemek környezet-higiéniás szempntból megfelelő elhelyezését biztsítani kell. d) Az illegális hulladéklerakó helyeket fel kell számlni az adtt terület helyreállításával egyidejűleg, az esetleges hulladékt össze kell gyűjteni és engedéllyel rendelkező lerakóhelyre kell elszállítani. Az illegális hulladéklerakást flyamats ellenőrzés mellett önkrmányzati szabályzással is krlátzni kell. 17

18 Természet- és tájvédelem Természet- és tájvédelem általáns előírásai 22. (1) A településen az ingatlank és az épületek kialakítása, fejlesztése és használata srán a kialakult tájkarakterhez kell illeszkedni. (2) Épületek kialakításánál a településre jellemző építészeti megldáskat kell alkalmazni. (3) A település beépítésre nem szánt területén 10 méternél magasabb építménymagasságú építményeket a környezethez (a dmbrzati és növényzeti adttságkhz) illeszkedően kell elhelyezni. (4) Hír- és távközlő létesítmény tájképvédelmi szempntból megengedhető legnagybb magassága 20 m lehet. (5) A kialakult gemrflógiai frmák (hegygerinc, völgy, stb.) megőrzendők. (6) A településen a tájra jellemző, lmbhullató cserje- és fafajk telepítése lehetséges, az 4. számú függelékben található növénylista felhasználásával. A növénylista bővítható, de kifejezetten a tájegységre jellemző, a hazai flórát reprezentáló, lmbhullató fajk alkalmazhatók. Közterületi növénytelepítésnél a tűlevelű örökzöldek dminanciája kerülendő. Kiemelten fnts érzékeny természeti területek 23. (1) Művelési ág megváltztatása, illetve közmű, közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a természetvédelmi hatóság által meghatárztt feltételekkel engedélyezhető. (2) Érzékeny természeti területen csak extenzív jellegű, vagy természet- és környezetkímélő gazdálkdási módszerek alkalmazhatók. A kialakult tájhasználatt megváltztatni csak a természeti állapthz közelítés érdekében lehet. (3) Meliráció az érzékeny természeti területeken csak a természetvédelmi hatóság előzetes hzzájárulásában rögzített feltételek szerint flytatható. (4) Az érzékeny természeti területekre (ÉTT) vnatkzó szabálykat magasabb szintű jgszabály határzza meg. Az ÉTT bevezetésének célja a természeti (öklógiai) szempntból érzékeny földrészeken lyan természetkímélő gazdálkdási módk megőrzése, fenntartása, amelyek támgatással ösztönzött, önként vállalt krlátzásk révén biztsítják az élőhelyek védelmét, a bilógiai skféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek öszszehanglt megőrzését. 18

19 Öklógiai flyósk övezete 24. (1) Az öklógiai flysók területén csak természet- és környezetkímélő terület-felhasználás, ill. tevékenység tartható fenn. (2) Az övezet területén a meglévő természetszerű művelési ágakat (erdő, gyep, nádas stb.) meg kell tartani. Művelésiág-váltás csak az intenzív módból az extenzív irányba történhet. (3) Minden építéssel járó műszaki beavatkzás (pl. műszaki infrastruktúrahálózat és létesítményeinek elhelyezése, fejlesztése) csak a természetvédelmi hatóság hzzájárulásával lehetséges. (4) A szárazföldi öklógiai flysók megőrzése érdekében erdőtelepítés, erdőfelújítás őshns fafajkkal, természetkímélő módn a termőhelytípusra jellemző elegyarányknak megfelelően végezhető. Tájképvédelem 25. (1) Az építmények a környezettel funkcinális és esztétikai összhangban, tájba illesztve helyezhetők el. A külterületi épületek kialakítása a helyi építészeti hagymányknak megfelelő anyaghasználattal és frmavilág szerint történjen. (2) Az utak melletti fasrk védendők, flyamats áplásukról, szükség szerint tájra jellemző, lmbhullató fafajkkal történő pótlásukról gndskdni kell. (3) A kiépítendő közlekedési utakat a gemrflógiai adttságkhz igazdó nymvnaln kell vezetni. Egyedi tájértékek 26. (1) Az egyedi tájértékek az ember társadalmi tevékenységével létrehztt tájalktó elemek, melyek kultúrtörténeti, vagy esztétikai szempntból egy község számára jelentőssé váltak, de nem állnak műemléki, vagy természetvédelmi ltalm alatt. (2) Tükrözik a falu múltját, kulturális hagymányait, védelmük ezért fnts. Minden egyedi tájértéknek közösségi jelentőséggel kell bírnia, környezetével együtt értelmezendő. (3) Az egyedi tájérték védelme érdekében flyamats állapt-, illetve állagmegóvását, környezetének rendezését el kell végezni. (4) A magasabb szintű jgszabály előírása szerint, a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság által megállapíttt és nyilvántatásba vétt egyedi tájértékeket jelen rendelet 3. sz. függelékében kell felsrlni. A függelék aktualizálásáról flyamatsan gndskdni kell. 19

20 Kulturális örökség védelme 27. (1) A település régészeti lelőhelyei, illetve a régészeti érdekű területek a bel- és a külterületi szabályzási terveken került feltüntetve, és jelen rendelet 1. sz. függelékében felsrlva. (2) Régészeti érintettség esetén az örökségvédelemről szóló magasabb szintű jgszabályk alapján kell eljárni. (3) Nyilvántarttt régészeti lelőhelyek esetében a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság 2 szakhatóságként jár el, ezért az elvi építési engedélyezési és az építési engedélyezési eljárásba be kell vnni. Nyilvántarttt régészeti lelőhelyen bármilyen jellegű földmunka megkezdését a területileg illetékes múzeumt 3 és az örökségvédelmi hatóságnak a munka megkezdése előtt 15 nappal írásban be kell jelenteni. (4) A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatk esetében a területileg illetékes Örökségvédelmi Hivatalt véleményező szervként kötelezően be kell vnni még a tervezés fázisában. (5) Ha nyilvántarttt lelőhellyel érintett területeken kívül a területelőkészítési és építési munkák srán régészeti emlék kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles: a) A tevékenységet aznnal felfüggeszteni és szüneteltetni a helyileg illetékes múzeum nyilatkzatának kézhezvételéig. b) A helyszín és a lelet őrzéséről a felelős őrzés szabályai szerint a jegyző, vagy az illetékes múzeum, vagy az illetékes Örökségvédelmi Hivatal intézkedéséig gndskdni. c) Az emléket vagy a leletet az illetékes települési önkrmányzat jegyzőjének haladéktalanul be kell jelenteni, ezzel egyidejűleg értesíteni kell a területileg illetékes múzeumt és a területileg illetékes Örökségvédelmi Hivatalt. E kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdnsát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli. Helyi építészeti értékvédelem 28. (1) A védelemben részesített helyi építészeti értékek a 2. sz. függelékben kerültek felsrlásra. (2) A helyi védelemben részesített építészeti értékek építési engedélyezési eljárásáhz a jgszabályban előírt mellékleteken kívül csatlni kell: a. fénykép-dkumentációt b. hmlkzati színtervet. (3) A védett épületeket hagymánys építészeti tömegükben, tetőfrmájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva a hagymánys hmlkzati nyílásrendet, és a nyílásk sztásait, megőrizve a hmlkzati tagzatkat és 2 Jóváhagyáskr a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Székesfehérvári Irda 3 Jóváhagyáskr a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 20

21 díszítéseket. Az átalakíttt hmlkzatk eredeti állaptukba visszaállítható. (4) A védett épület belső krszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályzza, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek megfelelő hasznsítását. (5) A védett épületeket úgy lehet bővíteni, hgy az eredeti épület tömegfrmája, hmlkzati kialakítása, utcaképi megjelenése ne váltzzn, illetve a legkisebb kárt szenvedjen, és a tervezett bővítés a régi épület frmálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen. (6) A védett épület bntására csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság beálltával kerülhet sr, a védettség megszüntetését követően. A védett épület bntási engedélyéhez a jgszabályban előírt mellékleteken túl fénykép-dkumentáció készítése is szükséges. (7) A védett épület közvetlen szmszédságában lévő építkezés engedélyezési dkumentációját ki kell egészíteni utcai fénykép-dkumentációval, amely az adtt építkezés két-két szmszéds épületének utcai hmlkzatát, kerítését, kapuzatát, valamint a jellemző növényzetet is tartalmazza. Tűzvédelem 29. (1) A tűzvédelmi előíráskat a mindenkr érvényben lévő, vnatkzó jgszabályk, tűzvédelmi előírásk figyelembevételével az illetékes tűzvédelmi szakhatóság állapítja meg. (2) Új épületek építése, meglévő épületek bővítése csak a magasabb szintű jgszabállyal jóváhagytt Országs Tűzvédelmi Szabályzatban (tvábbiakban OTSZ) meghatárztt ltóvíz-mennyiség biztsítása esetén lehetséges. (3) A területen az OTSZ által meghatárztt mennyiségben és módn föld feletti tűzcsapkat kell kialakítani. A föld alatti kivitelű tűzcsapkat föld feletti kivitelűre kell cserélni. (4) A tűzltóság vnulása és működése céljára lyan utat, illetőleg területet kell biztsítani, amely alkalmas a tűzltógépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére. (5) Az építmények közötti legkisebb távlság szabályzása az OTÉK vnatkzó paragrafusa szerint történik. (6) Kialakult állapt esetén, amennyiben a jgszabályban előírt épületek közötti legkisebb távlság nem tartható, a tűzvédelmi szakhatóság szakhatósági állásfglalásában előírtakat kell alkalmazni az elsőfkú építési engedélyezési eljárásban. (7) Az építmények közötti legkisebb távlság tvább nem csökkenthető, amennyiben az a kialakult állapt szerint kisebb az OTÉK szerint megállapíttt telepítési távlság mértékénél. (8) Erdőterületen tüzet rakni csak a kijelölt helyeken (szalnnasütők) a biztnsági intézkedések betartása mellett szabad. Tűzrakás az rszágs vagy helyi tűzgyújtási tilalm esetén ezeken a helyeken is tils. 21

22 Záró rendelkezések 30. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni, az I. fkú határzattal el nem bírált, flyamatban lévő ügyekben abban az esetben kell alkalmazni, ha az kedvezőbb az ügyfél részére. (3) Építési engedély, elvi építési engedély érvényét meghsszabbítani jelen rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével, a magasabb szintű jgszabályban rögzített módn lehet. Dr. Szabadics Zsuzsanna körjegyző Kiss Lajs plgármester 22

23 1. számú függelék Régészeti lelőhelyek 1. Belterület: Hrsz: Marcal-rét: Hrsz: 043/7., 043/8. 3. Kisréti-dűlő: Hrsz: 05/11., 07., 08/3., 08/4., 08/5., 08/6. 4. Cseralja: Hrsz: 057/2. 2. számú függelék Helyi védett épület, építmény Srszám Véd. kat. Cím Megnevezés 1 H Római katlikus Köztársaság. u. Hrsz: 5. templm 2 H Köztársaság u. 2. Hrsz: 77. Lakóház 3 H Köztársaság u. 25. Hrsz: 47. Lakóház 4 H Köztársaság u. 27. Hrsz: 46. Lakóház 5 H Köztársaság u. 54. Hrsz: 105. Lakóház 6 H Köztársaság u. Hrsz: 051/15. Lakóház H Helyi értékvédelem (épület, építmény) 3. számú függelék Egyedi tájérték 1. Idős nehézszagú bróka (Juniperus sabina Tamarisciflia ) a temetőben 2. Értékes XIX. századi sírkeresztek a temetőben 3. Feszület a temetőben 4. Gólyafészek a temető sarkán 5. Feszület a Köztársaság utca 43. mellett 6. Feszület a templmkertben 7. Emlékmű a lakóterület északi végében 8. Gólyafészek a Köztársaság utca 46. előtt 9. Idős hárs (Tilia sp.) a Nemesszalókra vezető út mentén 23

24 4. számú függelék Tájjelleg megtartására alkalmas növényfajk listája FÁK Acer campestre Acer platanides Acer pseudplatanus Acer tataricum Alnus glutinsa Carpinus betulus Fraxinus excelsir Juglans regia Platanus aceriflia Prunus amygdalus Quercus rbur Salix alba Tilia crdata Tilia tmentsa ALACSONY TERMETŰ FÁK Mezei juhar Krai juhar Hegyi juhar Tatár juhar Mézgás éger Gyertyán Magas kőris Közönséges dió Platán Mandula Kcsánys tölgy Fehér fűz Kislevelű hárs Ezüsthárs Alacsny termetű gyümölcsfák (meggy, szilva) Crataegus laevigata Paul s Scarlet Bíbrvirágú galagnya Pyrus calleryana Chanticleer Kínai körte Srbus brbásii Brbás-madárberkenye Tilia tmentsa Bri Ezüst hárs Bri fajtája CSERJÉK Berberis vulgaris Közönséges brblya Buxus sempervirens Puszpáng (temető!) Crnus mas Húss sm Crnus sanguinea Veresgyűrű sm Crylus avellana Mgyró Ctinus cggygria Cserszömörce Crataegus mngyna Egybibés galagnya Juniperus sabina Tamarisciflia (temető!) Nehézszagú bróka Hibiscus syriacus Mályvacserje Hippphae rhamnides Hmktövis Kerria japnica 'Pleniflra' Bglárkacserje Klkwitzia amabilis Kínailnc Laburnum anagyrides Aranyeső Ligustrum vulgare Vesszős fagyal Philadelphus crnarius Jezsámen Prunus spinsa Kökény Prunus tenella Törpe mandula Spiraea cinerea 'Grefsheim' Hamvas gyöngyvessző Spiraea vanhuttei Köz. gyöngyvessző Syringa vulgaris Kerti rgna 24

25 ÉVELŐK Aster sp. Bergenia crdiflia Calendula fficinalis Chrysanthemum sp. Cnvallaria majalis Hemercallis sp. Hsta sp. Iris pallida Variegata Lavandula angustiflia Rsa sp. Salvia fficinalis Sedum sp. Sempervivum sp. Yucca filamentsa Őszirózsa Szívlevelű bőrlevél Körömvirág Krizantém Májusi gyöngyvirág Sáslilim fajk Árnyéklilim fajk Dalmát nőszirm Levendula Rózsa fajk Orvsi zsálya Varjúháj Kövirózsa Fürtös pálmalilim 5. számú függelék Legfntsabb építésüggyel kapcslats jgszabályk (A felsrlás a jgszabályalktás függvényében váltzhat.) TÖRVÉNYEK évi I. tv. a közúti közlekedésről évi LXV. tv. a helyi önkrmányzatkról évi LV. tv. a termőföldről évi LIII. tv. a környezet védelmének általáns szabályairól évi LVII tv. a vízgazdálkdásról évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzltóságról évi LIII. tv. a természet védelméről évi LIV. tv. az erdőről és az erdő védelméről évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről évi XXXV. tv. a növényvédelemről évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkdásról évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről évi C. tv. az elektrnikus hírközlésről ORSZÁGOSAN ÉRVÉNYES RENDELETEK 72/1996. (V.22.) Krm. rendelet a vízgazdálkdási hatósági jgkör gyakrlásáról 123/1997. (VII. 18.) Krm. rendelet a vízbázisk, a távlati vízbázisk, valamint az ivóvízellátást szlgáló vízilétesítmények védelméről 253/1997. (XII. 20.) Krm. rendelet az Országs Településrendezési és Építési Követelményekről 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól 21/2001. (II.14.) Krm. rendelet a levegő védelmével kapcslats egyes szabálykról 25

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t )

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t ) Kemeneshőgyész Község Önkrmányzata Képviselőtestületének /2010. (..) számú rendelete Kemeneshőgyész község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész Község

Részletesebben

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata Dáka Község Helyi Építési Szabályzata 1 Dáka Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 11/2008. ( XII.17.) rendelete Dáka község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályzási Tervéről Dáka Község

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Nemesszalók Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2008.(XI.13.) számú rendelete Nemesszalók község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Nemesszalók Község Önkrmányzatának

Részletesebben

Dabrony község településrendezési terve Településszerkezeti leírás HATÁROZAT

Dabrony község településrendezési terve Településszerkezeti leírás HATÁROZAT HATÁROZAT Dabrny Községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 38/2007. (VIII. 16.) számú határzata Dabrny ának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Dabrny Községi Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2009. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H.É.SZ.

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. kerület Mázsa utca Barabás utca (38403/4) hrsz-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és fogalom-meghatározások

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és fogalom-meghatározások Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete Pécel Város helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. augusztus 21. napjától hatályos állapot)

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

B) SZABÁLYOZÁSI TERV Kétvölgy község építési övezeteire és belterületi beépítésre nem szánt övezeteire

B) SZABÁLYOZÁSI TERV Kétvölgy község építési övezeteire és belterületi beépítésre nem szánt övezeteire B) SZABÁLYOZÁSI TERV Kétvölgy község építési övezeteire és belterületi beépítésre nem szánt övezeteire Kétvölgy 2000. 1 TARTALOMJEGYZÉK CÍMLAP TARTALOMJEGYZÉK ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (SZERKEZETI

Részletesebben

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 (tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bóly Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben