GJ U; számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GJ U; számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere GJ U; számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet módsításáról I. Tartalmi összefglaló Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 3 68/20 l (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (IL 27.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítását Az Áht 3 (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület- az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpntkban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módsítja a költségvetési rendeletét Az Ör. l -ának módsítása indklt az alábbiakra tekintette Az Áht 30. (3) bekezdése értelmében a bevételi k kizárólag azk túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azkat csökkenteni kel A rendelkezés betartása érdekében javaslm a költségvetési rendelet l -át kiegészíteni egy új (3) bekezdésse Az előterjesztés melléklete tartalmazza az Ör. 15. (l) bekezdése és 16. (l) és (2) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajttt -módsításkat, valamint a l (2) bekezdés a) pntja alapján a plgármester által engedélyezett kiemelt jgcímek közötti átcsprtsításkat önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervenkénti, valamint önállóan működő intézményenkénti bntásban. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az átruháztt jgkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és feladatnként Az előterjesztés melléklete tartalmazza a címrendet, amelyben az önállóan működő és gazdálkdó, valamint önállóan működő intézmények telephelyei feltüntetésre kerültek, valamint új srk kerültek beépítésre a Kőbányai Sprtközpntnál a 201 április l-jével telephelyként belvadó Újhegyi Uszdára, valamint a Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpntnál a Kis-Pngrác prjektre tekintette A 201 évi összesített bevételi és kiadási kat az előterjesztés mutatja be. 5. és 7. melléklete Az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 201 évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény (a tvábbiakban: Ktgtv.) 3-8. melléklete alapján a helyi önkrmányzatkat megillető támgatásk 201 június 30-áig bekövetkezett módsításait: l

2 A Ktgtv. mellékletében meghatárztt a feladatmutatókhz kötött és a nrmatív kötött felhasználású hzzájárulásk összege a 201 áprilisi lemndás következtében eft-tal csökkent, a szciális és gyermekjóléti alapszlgáltatás feladatai pedig átkerültek a feladatmutatókhz kötött hzzájárulásk közé. A Ktgtv. 5. mellékletében biztsíttt az önkrmányzatk által felhasználható közpntsíttt k közül a belterületi utak szilárd burklattal való ellátására eft-t, a közművelődési, érdekeltségnövelő támgatásra 219 eft-t, a prémium évek prgram támgatására 770 eft-t biztsíttt a közpnti költségvetés. A költségvetési szerveknél fglalkztatttak 20 l évről áthúzódó bérkmpenzációjának támgatásáhz eft közpntsíttt támgatást, a 201 év bérkmpenzációjának támgatásáhz egyéb közpnti támgatásként- 201 január-május hónapkra a 201 évi előleggel együtt eft pátt kaptt az Önkrmányzat. Az előterjesztés 8. és 9. melléklete kiemeit jgcímenként mutatja be az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és telephelyeik valamennyi bevételi és kiadási át Az előterjesztés l O. melléklete az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát és önkrmányzati támgatását tartalmazza. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelet a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde telephelyre l fő fejlesztő pedagógus álláshely fedezetét biztsíttta. A fentiekre tekintettel az engedélyezett létszám l fővel történő megemelésére teszünk javaslatt ebben a mellékletben. A Kőbányai Egészségügyi Szlgálatnál 4 fő létszám-visszarendezés történt két felnőtt házirvsi praxis közalkalmaztti státuszának megszűnése miatt. A Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi Uszda telephelyén l fő létszámcsökkentés történt a Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 201 március 31-ei megszűnése miatt a 124/201 (III. 2) KÖKT határzat alapján. Az előterjesztés l melléklete a társadalmi, és szciálplitikai juttatásk váltzásait tartalmazza. Az előterjesztés 1 és 1 melléklete pedig a működési és felhalmzási pénzeszközátadáskat, a támgatásértékű kiadáskat, valamint a felhalmzási célú kölcsönöket részletezi. A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási -váltzáskat feladatnként és célnként az előterjesztés 1 és a 15. melléklete tartalmazza. Az általáns tartalékk alakulását az előterjesztés l 7. melléklet tartalmazza. 16. melléklete, a céltartalékk alakulását a A működési és felhalmzási bevételek és kiadásk mérlegszerű bemutatása az előterjesztés 18. mellékletében történik, a 19. melléklet pedig a többéves kihatással járó feladatk ait követi. Az -felhasználás ütemtervét az előterjesztés 20. melléklete mutatja be. Az Európai Uniós támgatással megvalósuló pályázatk kiadási és bevételi ait az előterjesztés 21. melléklete mutatja be. 2

3 A többéves kihatással járó feladatkat az előterjesztés 2 melléklete srlja fe 201 I. félévében az alábbi - a tartalékkról szóló döntéseken kívüli - képviselő-testületi döntések átvezetésére került sr az Ör.-ben: 1007/2011. (XII. 15.) KÖKT határzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete - a Kőbányai Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége társalapítóval közösen - kezdeményezi a Fővársi Bíróságnál a 9.Pk.61630/1/1993/1. végzéssel 199 nvember 4-én srszám alatt nyilvántartásba vett Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány megszüntetését az államháztartásról szóló 199 évi XXXVIII. törvény és egyes kapcslódó törvények módsításáról szóló évi LXV. törvény (6) bekezdése alapján. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a megszüntetésre kerülő Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány alapító kiratában célként megjelölt feladatkat a Képviselő-testület és szervei, feladatköre szerint a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság útján látja e A megszüntetésre kerülő Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítványnak az OTP Nyrt.-nél vezetett bankszámláján - a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően - megmaradt pénzbeli vagyna a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat pénzfrgalmi számlájára kerüljön átutalásra azzal, hgy az összeg a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság tartalékkeretét növeli. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert, hgy a Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány megszüntetése iránti intézkedéseket tegye meg, valamint a megszűnésre tekintettel intézkedjen az Alapítvány nevében krábban kötött és még hatálys szerződések megszüntetése iránt. 115/201 (III. 2) KÖKT határzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hgy a Kőbányai Diákk Sprt Egyesülete (1105 Budapest, Ihász utca 2) a Budapest X., Kada utca szám alatti, 41671/l hrsz.-ú, önkrmányzati tulajdnban álló ingatlann a társasági és sztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény alapján pályázatt nyújtsn be a Magyar Ksárlabda Szövetséghez sprtcsarnk építése céljábó A Képviselő-testület felkéri a plgármestert, hgy a pályázat sikeres benyújtása érdekében adjn ki tulajdnsi hzzájárulást ahhz, hgy a) a Magyar Állam az elnyert támgatás összegéig 15 évre szólóan önálló jelzálgjgt jegyeztethessen be az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlaura és a létrejövő sprtcsamkra a sprtcélú hasznsítás biztsítása érdekében és b) az ingatlann a KDSE sprtcsarnkt építhessen azzal, hgy az elkészül ő létesítményen tulajdnjgt nem szerez, az az Önkrmányzatt illeti. A Képviselő-testület a benyújtandó pályázat önrészét, a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati 3

4 rendelet l mellékletének 41. sráról történő -átcsprtsítással biztsítja az mellékletben fglalt megállapdás alapján bruttó 144M Ft összegben a KDSE részére. A Képviselő-testület a pályázatban nem elszámlható munkálatk elvégzéséhez (a meglévő aszfaltbrítású sprtpálya bntásáhz) a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (IL 27.) önkrmányzati rendelet l mellékletének 41. sráról történő -átcsprtsítással tvábbi bruttó 6 M Ft összeget biztsít a KDSE részére a mellékletben csatlt megállapdás alapján. 5. A Képviselő-testület felkéri a plgáridestert az mellékletben fglalt tartalmmal a megállapdás Önkrmányzat részéről történő aláírására. 124/201 (III. 2) KÖKT határzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a határzat mellékletében fglalt tartalmmal, 201 március 31-jei hatállyal kiadja az Újhegyi Uszda és Strandftirdő megszüntető kiratát. A Képviselő-testület a határzat mellékletében fglalt tartalmmal, 201 április l-jei hatállyal módsítja a Kőbányai Sprtközpnt (1105 Budapest, Ihász u. 2) alapító kiratát, és a melléklet szerinti tartalmmal kiadja az egységes szerkezetbe fglalt alapító kiratt. (A megszüntető kirat és az egységes alapító kirat a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) A Képviselő-testület felhívja a Kőbányai Önkrmányzat Újhegyi Uszda és Strandftirdő vezetőjét, hgy az átadás-átvételi jegyzőkönyvet és a leltárakat készítse el az átadáshz 201 március 31-ig. A Képviselő-testület Vermes Albánnak, a Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandftirdő vezetőjének vezetői megbízását visszavnja 201 március 31-ei hatállyal, határzatlan idejű közalkalmaztti jgvisznyának fenntartása mellett. 5. A Képviselő-testület az Újhegyi Uszda és Strandftirdő belvadását követően a jgutód Kőbányai Sprtközpnt engedélyezett álláshelyeinek számát eggyel csökkenti, egyidejűleg felkéri a Kőbányai Sprtközpnt vezetőjét, hgy tegye meg a szükséges munkaügyi intézkedéseket 127/201 (III. 2) KÖKT határzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete elviekben támgatja, hgy a White Sharks Hckey Club Egyesület a társasági adóról és sztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C. -a szerinti támgatásból Kőbányán megvalósítandó jégpálya kialakításáhz pályázatt nyújtsn be. A Képviselő-testület a 201 évi IV. negyedévi támgatás 20 OOO eft összegű fedezetét a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet pntjának sra terhére biztsítja azzal, hgy a Kőbányai Vagynkezelő Zrt számú fedezetigazló lapja 20 OOO efttal csökkentésre kerü A Képviselő-testület felkéri a plgármestert, hgy a Kőbányán megvalósítandó jégpálya területének kijelölésével kapcslats egyeztetési és finanszírzási tárgyaláskat flytassa le. 307/201 (VI. 21.) KÖKT határzat a tárgyi eszközök és immateriális javak, valamint a finanszírzási műveletek bevételeinek elmaradása miatt k visszarendezéséről és céltartalék képzésről Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete - a módsító javaslat figyelembevételével- a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 4

5 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzat rendelet mellékletének 60. srát (tárgyi eszközök és immateriálisjavak értékesítése) eFt-tal, mellékletének 15. srát (értékesített tárgyi eszközök áfá-ja) eft-tal, mellékletének 80. srát (fejlesztési célú hitelfelvétel) eft-tal visszarendezi az és melléklet szerint. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (I 27.) önkrmányzati rendelet 1 mellékletében a működési célú céltartalékk között új költségvetési srt hz létre a tvábbi bevételi kiesések fedezetére, amelybe a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 15/201 (IV. 2) önkrmányzati rendelet 26. melléklet b) pntjában meghatárztt ból eft összeget átcsprtsít, és tvábbi eft összeget biztsít az mellékletben meghatárztt k terhére. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 311/201 (VI. 21.) KÖKT határzat az egészségügyi alapellátás biztsítása érdekében a vállalkzó rvskkal kötendő feladatellátási szerződés elfgadásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás biztsítása érdekében az egészségügyi alapellátásában résztvevő vállalkzó rvskkal kötendő feladat-ellátási szerződést a 469/1. módsító javaslat figyelembevételével - a határzat melléklete szerinti, a fgrvsk feladat-ellátási szerződését kiegészítő külön megállapdást a határzat melléklete szerinti tartalmmal, 201 július l-jei hatálybalépési időpnttal elfgadja. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert, hgy a feladat-ellátási szerződések L mellékletében a Megbíztt által ellátandó rvsi körzetet az egészségügyi alapellátás új körzeteit 201 július l-jei hatállyal megállapító önkrmányzati rendeletben fglaltak szerint határzza meg. (A feladatellátási szerződés és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) A Képviselő-testület a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló 4/201 (IL 27.) önkrmányzati rendelet 6. melléklete táblázatának srán szereplő összegből 40 OOO Ft, valamint srán szereplő összegből szerződés felmndása flytán fennmaradó 2 OOO OOO Ft összeget biztsít a fgrvsk által kötendő feladat-ellátási szerződés IV.l pntja és az azt kiegészítő külön megállapdás alapján fgrvsi műszerek, berendezések beszerzésére, felújítására, mely összeggel a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat finanszírzását megemeli. Az összeg felhasználása érdekében a megállapdás pntja szerinti pályázati kiírás, valamint a pályázatk elbírálásának, a fgrvsi székek és kezelőegységek cseréje esetén a műszakilag indklt srrend meghatárzásának jgát átruházza a Népjóléti Bizttságra azzal, hgy a Bizttság a pályázatk elbírálása srán vegye figyelembe a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat szakmai véleményét. A Képviselő-testület a határzat pntjában fglaltakkal kapcslatban felkéri a plgármestert az -módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Egyben felkéri a plgármestert, hgy a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 l (IX. 2) önkrmányzati rendelet módsítását a hatáskörváltzás tekintetében készítse elő. 5. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az 557/2009. (IV. 16.) határzatát akként módsítja, hgy a kőbányai egészségügyi alapellátás praxisainak 5

6 működtetéséhez biztsíttt rvsi rendelők épület-fenntartási költségét (víz, csatrna, gáz, villany, távfűtés stb.) a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat viseli. 319/201 (VI. 21.) KÖKT határzat a KÖZOP aznsító számú Budapest X. kerület, Mázsa tér, Liget tér interrndális csmópnt vizsgálata prjekt menedzsment feladatainak delegálásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a KÖZOP aznsító számú "Budapest Fővárs X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrndális csmópnt vizsgálata" prjekt megvalósításáhz szükséges prjektmenedzsment feladatk ellátásával, és a közbeszerzési eljárás leflytatásával a Kőbányai Vagynkezelő Zrt.-t bízza meg. A Képviselő-testület az pntban maghatárztt feladatk fedezetét a 259/201 (V. 17.) határzatában biztsíttt Ft-n felül még szükséges OOO Ft összeget a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet pnt sra terhére (Kőbányai Vagynkezelő Zrt. ai terhére) biztsítja a támgatási szerződésben meghatárztt előleg beérkezéséig. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírás ára. II. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, 201 szeptember" " L~\~ Kvács Róbert Törvényess~gi szempntból ellenjegyzem: 6

7 melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /201 (... )önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 3 cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 3 cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről szóló 4/201 (II. 27.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) -a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 201 évi költségvetésének a) bevételi főösszege eft, b) kiadási főösszege eft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: eft, b) költségvetési kiadásk: eft, c) költségvetési hiány: l eft, d) finanszírzási bevételek: 95 OOO eft, e) finanszírzási kiadásk: eft, j) finanszírzási hiány: eft, g) összes hiány: eft, h) a hiány belső finanszírzása: l eft, i) a hiány külső finanszírzása: 95 OOO eft. (3) A (2) bekezdés g) pntjában meghatárztt hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pntja alapján l eft összegben pénzfrgalm nélküli bevétel és a (2) bekezdés i) pntja alapján 95 OOO eft összegben fejlesztési célú hitelfelvétel biztsítja." A Rendelet l -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) A plgármester jgsult az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésén belül és költségvetése között, kiemeit kn belül és kiemeit k között a bevételi k váltztatására az teljesítésének megfelelően." 7

8 (l) A Rendelet melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A Rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. (3) A Rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. (4) A Rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (ll) A Rendelet l melléklete helyébe a l melléklet lép. (12) A Rendelet 1 melléklete helyébe a 1 melléklet lép. (13) A Rendelet 1 melléklete helyébe a 1 melléklet lép. (14) A Rendelet 1 melléklete helyébe a 1 melléklet lép. (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (18) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. (19) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (20) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba, és a kihirdetését követő másdik napn hatályát veszti. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 8

9 Önállóan mííködő intézmények 201 évi saját hatáskörben végrehajttt módsításai me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han Működési célú támgatásértékű bevétel megnevezése Mádi u óvda Újhegy sétány 1- ált. iskla Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Kp. Összesen Hnnan érkezett ELTE Nemzeti Család és Szc. p Int. Nemzeti Család és Szc. p Int. Mire kapta a pénzt Kiemeit kiadási jgcímek Kiadás Szem.jutt. jjárulékk!dlgi ]Eijut. jszcpel jműk.c.pe.át. jműk.c.tám.é t.!felújítás ]Be.-uházás jfelh.c.pe. lfelh.c.tám.é t. IÁit.tart. ICéltart. összesen --- Szakmai gyakrlat Szakmai prgramk Szakmai prgramk ! l 773!350 l l 975 i működési bevétel megnevezése Egyesített Bölcsődei Közpnt Újhegyi sétány óvda SaJgótarjáni u. 47/b. óvda Üllői u ált. iskla Gém u ált.iskla Harmat u ált. iskla Harmat u ált. iskla Hungária krt. ált. iskla Hungária krt. ált. iskla Jászberényi u. 89. ált. iskla Jászberényi u. 89. ált. iskla Jászberényi u. 89. ált. iskla Jászberényi u. 89. ált. iskla Keresztúri u ált. iskla Keresztúri u ált. iskla Keresztúri u ált. iskla Kőbányai úti ált. iskla Újhegy sétány 1- ált. iskla Újhegy sétány 1- ált. iskla Szt. László tér ált. iskla Szt. László tér ált. iskla Pedagógia Szaigálat Összesen Bevételi jgcím Czeglédi Józsefné tandíja Tábri befizetés Önköltséges gyermektrna Tábri befizetés Diákigazlvány befizetése Tábri befizetés Diákigazlvány befizetése Tánctábri befizetés Tábri befizetés Tábribefizetés Diákigazlvány befizetése Zöld Béka tábri befizetés Könyvmaly tábri befizetés Önköltséges tanflyami díj Önköltséges tanflyami díj Tábri befizetés Diákigazlvány befizetése Diákigazlvány befizetése Diákigazlvány befizetése Diákigazlvány befizetése Tábri befizetés Bérletidíj Kiemeit kiadási jgcímek Kiadás Szem.j tt. Jándékk Dlgi Eljut. Szcpel Műk.c.pe.át. Mük.c.tám.ért. Felújítás Ber uházás Felh.c.pe. Felh.c.tám.ért. Ált.ta11. Céltar t. összesen lio !68! Működési célú pénzeszköz átvétel megnevezése Újhegyi sétány óvda Zágrábi u. 1 óvda Újhegy sétány 1- ált. iskla Összesen Hnnan érkezett Nnprfit Kft. Nnprfit Kft. Bendegúz Akadémia Mire kapta a pénzt Kiemeit kiadási jgcímek Kiadás Szem.jutt. Járulékk Dlgi Eljut. Szcpel Míík.c.pe.át. Műk.c.tám.ért. Felújítás Beruházás Felh.c.pe. Felh.c.tám.ér"t. Ált. tart. Cél tart. összesen CCRRebat 2 2 CCR Rebat l l Bendegúz NyelvÉsz

10 Önállóan működő intézmények 201 évi saját hatáskörben végrehajttt módsításai melléklel az elöte!_'jcs::iéshez eff-han Kiemeit k közötti átcsprtsítás megnevezése Gépmadár u. 15. bölcsőde Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újbegy stny bölcsőde Újbegy stny bölcsőde Újbegy stny bölcsőde Szt. László tér 2- bölcsőde Szt. László tér 2- bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsődei Közpnt Egyesített Bölcsődei Közpnt Egyesített Bölcsődei Közpnt Kada u. 27. Óvda Újhegy stny óvda Hárslevelű u. 5. óvda Hárslevelií u. 5. óvda Gém u ált.iskla Gém u ált.iskla Harmat u. 88. ált. iskla Harmat u. 88. ált. iskla Hungária krt. ált. iskla Keresztúri u ált. iskla Keresztúri u ált. iskla Keresztúri u ált. iskla Kőbányai úti ált. iskla Újhegy sétány 1- ált. iskla Újhegy sétány 1- ált. iskla Szt. László tér 1. ált. iskla Bárka Lélekprgram Kőbányai Sprtközpnt Összesen Mindösszesen - -~ l Átcsprtsítás indka Micrsft Office prgram vásárlása Számítástechnikai eszköz vásárlása Számításteclmikai eszköz vásárlása Micrsft Office prgratn vásárlása Knyhai eszköz vásárlása Micrsft Office prgratn vásárlása Számítástechnikai eszköz vásárlása Bölcsődék napja Számítástechnikai eszköz vásárlása Micrsft Office prgram vásárlása Micrsft Office prgram vásárlása Micrsft Office prgrrun vásárlása Számítástechnikai eszköz vásárlása Számítástechnikai eszköz vásárlása Bölcsődervs bérének átcsprtsítása Élelmezési Prgram vásárlása Micrsft Office prgrrun vásárlása Udvarijátékk vásárlása Bútrk vásárlása Sófailétesítése Úszásktatás Bér fehasználás dlgi srk közt Ellátttak pénzbeni juttatása Számítástechnikai eszköz vásárlása Fénymáslógép vásárlás Isklai számítógépek beszerzése Tantestületi kirándulás Számítástechnikai eszköz vásárlása Számítástechnikai eszköz vásárlása Gép, berendezés vásárlása Térelválasztó fal kiépítése Gumitégla-burklat készítése Épület hmlkzati címer Dlgi költségekre Számításteclmikai eszköz vásárlása Szem.jutt. Járulékk Dlgi El jut. Szcpel IlO l 104 -!Ol!Ol !39 -! l~ Kiemeit kiadási jgcímek Műk.c.pe.át. Műk.c.tám.ért. Felújítás Beruházás !43 70 lio Felh.c.pe.! !26 l ! ! Kiadás Felh.c.tám.éri. Ált.ta t. Célta11. összesen l 7 625

11 Önállóan mííködö és gazdálkdó i jgkörben, Plgármesteri jgkörben 201 évben végrehajttt módsításk me! léklet az e/őiej:;eszté.r., hez eff-han Plgármesteri Hivatal Jgcím Hnnan é kezett Mi1 e kapta a pénzt jgkör Szem.jutt. Járulékk Dlgi El p. jut. Szc. p el Kiemeit kiadási jgcímek Műk. c. tám. Műk. c. pe. át. Felújítás éli. Beruházás Felh. c. pe. Felh. c. át. tám.ét t. Általáns ta..t. l Kiadás Céltal'talékl összesen Működési c. tám. ért. bev. TÁMOP 3 pályázat Záróelszámlás Önállóan működő intézmények!38 64 l 773 Összesen Működési c. pe. átvét. Wlverhamptn Angl asszisztensek takarítási költségei Önállóan működő intézmények 57 Összesen i működési bevétel Tvábbszámláztt bölcsődei étkezés Önállóan működő intézmények Vírusirtó prgram tvábbszámlázása Önállóan működő intézmények 21 Tvábbszámláztt közüzemi díjak Tvábbszámláztt telefn Önállóan működő intézmények 29 OOO Tvábbszámláztt bölcsődervsk Egyesített Bölcsődei Közpnt l 312 Tvábbszámláztt benzin, msatás Önállóan működő intézmények, Plgármesteri Hivatal l 190 Pályázati dkumentáció értékesítése Műszaki ellenőr (KEOP) Önállóan működő intézmények Összesen Ki emelt k közötti Plgármesteri Hivatal átcsprtsítás Onállóan működő intézmények Összesen Mindösszesen l l OOO l 312 l

12 Önállóan mlíködő és gazdáikrlói jgkörben, Plgármesteri jgkörben 201 évben végrehajttt módsításk me! léklet az e/{iter:jesztéshez eft-han Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kultm ális Közpnt Jgcím Kiemeit kiadási jgcímek Hnnan érkezett Mire kapta a pénzt Szc. p Műk.c. tám. jgkör Szem.jutt. Járulékk Dlgi El p. jut. Műk. c. pe. át. Felújítás el éli. Beruházás Felh. c. pe. Felh. c. át. tám.ért. Általáns ta t. Kiadás Céltartalék l összesen Működési c. tám. ért. bev. ESZA TÁMOP 11. pályázat l ESZA T ÁMOP pályázat NEFMI Pályázati támgatás Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk. Örökzöld Nyugdíjas Klub kirándulás Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk. Csntritkuláss és mzg. sz. betegek kirándulása Budapest Főv.X.ker.Kőb.Önk. Kccintós néptáncsprt szállás, hangtechnika Budapest Föv.X.ker.Köb.Önk. Gárdnyi Géza Nyugdíjas Klub ped. nap, kar. Ünnep Budapest Főv.X.ker.Köb.Önk. Kőbánya Férfikar Budapest Föv.X.ker.Köb.Önk. Kőbánya Nyugdíjas Klub kirándulás Budapest Főv.Xker.Köb.Önk. Harmat Nyugdíjas Klub kirándulás 100 Összesen 7 800! Szent László Gimnázium Jgcím Kiemeit kiadási jgcímek J Hnnan érkezett Mil e kapta a pénzt Szc, p Műk.c.tám. jgkör l Szem.jutt. Járulékk Dlgi El p. jut. Műk. c. pe. át. Felújítás el ért. Beruházás Felh. c. pe. Felh. c. át. tám.é1i. J Kiadás Általáns Célta ialék összesen tali. 1 Működési c. tám. ért. bev. lelte l Tanárszaks hallgató gyakrlat ESZA l TÁMOP 3 pályázati tám Összesen Működési c. pe. átvét. Szerencsejáték Zrt. Pleszkán Frigyes jazz emlékkncert 80 Mindösszesen ek mindösszesen

13 Saját és plgármesteri hatáskörben végrehajttt módsításk me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Megnevezés Müködési Munkaadót Társ. és T ám. ért. Személyi Dlgi célú terhelő El jut!. szciálp műk. c. pe. juttatás kiadásk pénzeszköz járulékk el á tad. átadás Felújítás Beruházás Plgármesteri Hivatal Műk. c. tám. ért. bev Műk. c. pénzeszköz átvétel műk. bevétel Felhalmzásijellegű bevétel Kiemeit eir. közötti átcsp Összesen Felhalm. célú pénzeszk. átadás Tám. ért. felh. c. pe. á tad. Ideiglen. átadt! pénzeszk. Általáns Kiadásk Bevételek Céltartalék tartalékk összesen összesen Körösi Csma Sándr KKK Műk. c. tám. ért. bev l Összesen Szent László Gimnázium Műk. c. tám. ért. bev Műk. c. pénzeszköz átvétel 80 Összesen Mindösszeseu

14 Saját és plgármesteri hatáskörben vég ehajttt módsításk me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Megnevezés Működési Munkaadót Társ. és Személy i Dlgi célú terhelő Eljutt. szciálp juttatás kiadásk pénzeszköz járulékk el átadás Működési célú tám. ért. bevétel Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr KKK l Szent László Ginmázium Tám. ért. műk. c. pe. Felújítás Beruházás á tad. Összesen l Felhalm. célú pénzeszk. átadás T ám. ért. felh. c. pe. á tad. Ideiglen. á tadtt pénzeszk. Általáns tartalékk Céltartalék Kiadásk összesen Bevételek összesen Műk. c. pénzeszköz átvétel Plgármesteri Hivatal Szent László Gimnázium 80 Összesen i műk. bevétel Plgármesteri Hivatal Felhalmzási jellegű bevétel Plgármesteri Hivatal Kiemeit ei r. közötti átcsp. Plgármesteri Hivatal Bevételi jgcímenként Műk. c. tám. ért. bev l Műk. c. pe. átvétel Int. műk. bevétel Felhalmzási jellegű bevétel Kiemeit eir. közötti átcsp Mindösszesen

15 Képviselő-testület rendelkezési jgkörébe tartzó működési célú általáns tartalék 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám 139/201 (III. 2) V/18/6/ /201 (IV. 19.) /201 (V. 17.) /201 (V. 17.) /201 (V. 17.) /201 (V. 17.) /201 (V. 17.) l 292/201 (V. 17.) 1 318/201 (VI. 21.) 1 Megnevezés eredeti Módsításk (-) dr. Wyszmirszky László temetési költségei Kádár Lukács temetési költségei (Önk. rend. alapján) Szciális intézmények tvábbképzési kötelezettségei Újköztemető előtti körfrgalm bntási költségei Kőkert Kft. kutyafuttató kialakítására, működtetésére Rttenbiller díj egyéb költségei Kitüntetések admányzása átadási ünnepség Pedagógus nap költségei Kitüntetések admányzása átadási ünnepség (Kíváló Technikai Munkatárs) Kzma utcai Őri szálló bntása Összesen Összeg 20 OOO OOO OOO OOO 100 OOO l 116 OOO 140 OOO ll módsíttt

16 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előte1jesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg eredeti OOO Módsításk (+) V/18/26/2012 Előre nem tervezett bérjellegű kiadás visszavezetése Kmplex Általáns Iskla l 651 OOO Összesen 1651 OOO 5. Módsításk (-) 6. V/18/2/2012 Kada u. trnacsarnk és iskla bővítés építési engedélyezési terv módsítása V/18/5/2012 Diákvezető képzés részvételi költsége 50 OOO 8. V/18/7/2012 Kmplex Általáns Iskla kirándulás 500 OOO 9. V/18/13/2012 Liget téri ötletpályázat költsége 100 OOO 10. V/18/ Brnz zászló készítése l V/18/23/2012 Mákó Bt. Katasztrófavédelmi verseny 450 OOO 1 V/18/24/2012 vezetői kirándulás 350 OOO 1 V/18/27/2012 Csdapók Óvda prfesszinális rúdmixer V/18/28/2012 Nrdic Walking 500 OOO 15. V/18/35/2012 Sakkktatás Kőbányai Zsivaj Óvda 300 OOO 16. V/18/37/2012 Szabó István megállapdás Máv Zrt. ügyekben 530 OOO 17. V/18/38/2012 Szaksztályk működésére 2 OOO OOO 18. V/18/39/2012 Nagycsaládsk tábrzása 175 OOO 19. V/18/50/2012 Csapatverseny Kőbányai Bem József Általáns Iskla 250 OOO 20. V/18/51/2012 Körösi Csma Sándr KKK diákönkrmányzat 210 OOO 21. V/18/53/2012 Külfóldi napidíjak fedezetére 195 OOO

17 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés eredeti Módsításk (-) Összesen Összeg 10 OOO OOO módsíttt 10 OOO OOO

18 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám 2 V/18/56/ V/18/ V/18/62/ V/18/65/ V/18/63/ /201 (VI. 21.) 28. V/18/78/ V/18/80/ V/18/85/ V/18/86/ V/18/87/ /201 (VI. 21.) 3 Megnevezés Védőnők szakmai prgramja Kőrösi Csma Sándr KKK ünnepségekre meghívók készítése Nemzeti Összetartzás Napja Glavatity Gábr szakértő Újköztemető előtti virágcsarnk Centrum TV megbízási költségek Aranycsapat Alapítvány (Kcsis Sándr temetése) Káldy Attila kerékpárverseny alkatrészek Defibrillátr költségeire Parlagfűgyűjtők díjazására vezetők vendéglátása Plgármesteri Hivatal reprezentáció Magyar Kézművességért Alapítvány Összesen Összeg 100 OOO OOO 127 OOO OOO 300 OOO 998 OOO OOO módsíttt

19 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Közalk. előre nem tervezett bérjellegű kiadásai 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés l 1 1 V/18/26/2012 V/18/82/2012 V/18/26/ /201 (V. 17.) 309/201 (VI. 21.) 323/201 (VI. 21.) 330/201 (VI. 21.) V/18/82/ eredeti Módsításk (+) Előre nem tervezett bérjellegű kiadásk 201 első negyedéves felmérés visszarendezés Előre nem tervezett bérjellegű kiadásk 201 másdik negyedéves felmérés visszarendezés Összesen Módsításk (-) Előre nem tervezett bérjellegű kiadásk 201 első negyedéves felmérés Címzetes óvdavezetői cím admányzása Janikvszky Éva Általáns Iskla technikai dlgzók bére, felmentés, végkielégítés Kőbányai Sprtközpnt bérjellegű többletigény Csanak Géza illetmény emelés Előre nem tervezett bérjellegű kiadásk 201 másdik negyedéves felmérés Összesen Összeg 100 OOO OOO módsíttt

20 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék -Különleges munkahelyi pótlék 201 évi felhasználásának alakulása me!lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg eredeti OOO Módsításk (-) Összesen módsíttt OOO

21 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- i tvábbképzés 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg eredeti OOO Módsításk (-) V/18/25/2012 Önállóan működő intézmények tvábbképzés (ktatási ágazat) V/18/81/2012 Önállóan működő intézmények tvábbképzés (szciális ágazat) Összesen módsíttt l

22 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Bárka bérkülönbözet és étkezés 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg eredeti OOO Módsításk (-) Összesen módsíttt OOO

23 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Tűz-, munkavédelmi és gyermekvédelmi pótlék 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg eredeti 592 OOO Módsításk (-) Összesen módsíttt 592 OOO

24 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- 201 évi rendezvénynaptár 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg eredeti OOO Módsításk (-) V/18/14/2012 Körösi Csma Sándr KKK rendezvényekre (N GM támgatás) V/18/59/2012 Szent László Napk, Halmajális, Gyermeknap OOO 5. V/18/66/2013 Körösi Csma Sándr KKK Kőbánya mdell prjekt l 651 OOO 6. V/18/67/2012 Kertészeti knferencia V/18/77/2012 Kulturális Örökség Napja 420 OOO 8. Összesen módsíttt

25 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Infrmációs táblák 201 évi felhasználásának alakulása mellék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg eredeti 3 OOO OOO Módsításk (-) V/18/36/2012 Infrmációs tábla-egyedi utcatábla Összesen módsíttt

26 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék - T ÁMOP 4 fenntartási költség 201 évi felhasználásának alakulása me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg eredeti l 568 OOO Módsításk (-) Összesen módsíttt l 568 OOO

27 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg eredeti OOO Módsításk (-) V/18/58/2012 Bárka Kis-Pngrác prjekt (sft prgram) költségei 28 OOO OOO Összesen 28 OOO OOO módsíttt OOO

28 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Körösi Csma Sándr KKK megbízási díjak 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés eredeti Módsításk (-) Összesen Összeg OOO módsíttt OOO

29 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Bölcsődei álláshely 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám eredeti Megnevezés Összeg Módsításk (+) 15/201 (IV. 2) Önkrmányzati rendelet Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde l fő álláshely bére l 623 OOO Összesen 1623 OOO 5. Módsításk (-) 6. V/18/34/2012 Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde l fő álláshely bére l 623 OOO 7. Összesen 1623 OOO módsíttt

30 Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám 1007/2011. (XII. 15.) 19/201 (IV. 26.) /201 (V. 10.) 8. Megnevezés eredeti Módsításk (+) Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány megszüntetése Sprtegyesületek támgatása Összesen Módsításk (-) Magyar Tibr érettségi díja Összesen Összeg 140 OOO l 700 OOO 1840 OOO L módsíttt --- l

31 Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- Kőbánya számít Rád ösztöndíj 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 4/201 (II. 16.) eredeti Módsításk (-) Kőbánya számít Rád ösztöndíj pályázat I. félév Összesen 3 OOO OOO l 275 OOO l 275 OOO módsíttt l 725 OOO

32 Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- Kőb. nemzetiségi önk. tám. 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 21/201 (IV. 26.) eredeti Módsításk (-) Helyi nemzetiségi önkrmányzatk működésének támgatása Összesen 2 OOO OOO l 810 OOO l 810 OOO módsíttt 190 OOO

33 Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- Civil, ifj.szerv., egyház tám. 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 18/201 (IV. 26.) 256/201 (V. 17.) /201 (V. 17.) eredeti Módsításk (-) Egyesületek, ifjúsági szervezetek, egyházak támgatás Szent László Király Alapítvány támgatás Havasi Gypár, Természetes Gyógyítás Alapítvány és Törekvés Táncegyüttes Alapítvány tám. Összesen 5 OOO OOO OOO 80 OOO 660 OOO 5 OOO OOO módsíttt

34 Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- Sprtegyesületek sprtcélú tám. 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 19/201 (IV. 26.) eredeti Módsításk (-) Sprtegyesületek támgatása Összesen 5 OOO OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO módsíttt

35 Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- egyházak tám. 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám 15/201 (IV. 2) /201 (VI. 1) 7. 23/201 (VI. 1) 8. Megnevezés eredeti Módsításk ( +) Ökrmányzati rendelet alapján Összesen Módsításk (-) Szent László Plébánia Szent László Plébánia Szent György hittans tábr Összesen Összeg 5 OOO OOO 5 OOO OOO OOO 800 OOO OOO módsíttt l 900 OOO

36 Képviselő-testület rendelk. jgkörébe tartzó felhalmzási célú általáns tartalék 201 évi felhasználásának alakulása melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám Határzatszám Megnevezés Összeg 133/201 (III. 2) 252/201 (V. 17.) /201 (V. 17.) /201 (V. 17.) /201 (VI. 21.) /201 (VI. 21.) /201 (VI. 21.) eredeti Módsításk (-) Bihari u. 8/c. pincehelyiség felújítása Bntási költségek Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Liget téri aluljáró sövénytelepítés Kőér-Gergely csmópnt közvilágítás TÁMOP 1.6. Táguló világ pályázat Janikvszky Éva Általáns Iskla költöztetés Bajcsy-Zsilinszky Kórház Nauticarn rendszer összehanglás Összesen 15 OOO OOO OOO OOO l 941 OOO l 996 OOO OOO OOO l módsíttt ~---

37 Általáns tartalékk alakulása összesen ig melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Általáns tartalékk összesen eredeti Módsításk ( +) összesen Módsításk (-) összesen módsíttt Összeg

38 ~ Címrend me/lék/et az előterjesztéshez Srszám Cím Alcím Megnevezés l Önkrmányzat jgi személy 2 Plgármesteri Hivatal 100 Bölcsődék 100 l Kőbányai ~esített Bölcsődék Gépmadár u. 15. bölcsőde (tel~hely) Mádi u.!27. bölcsőde (teleq_he_ly) Újhegy stny bölcsőde (telephe_ly) Újhegy stny bölcsőde (tele_q_he_ly) Szt. László tér 2- bölcsőde (telephely) SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde (tel~hely) l 1008 Vaspálya u bölcsőde (telephely) Zsivaj u. 1- bölcsőde (telephely) Magiádi u. 29. bölcsőde (telephely) Óvdák Ászk u. 1- óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kőbányai u. 38. óvda M~ódiu. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/9 óvda Mádi u.!27. óvda Úih~stl1Y:_5-7. óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47_ óvda Hárslevelű u. 5. óvda VaS]JálJ'a u óvda Zágrábi u.! óvda Zsivaj u. 1- óvda Kőbányai u. 30. óvda

39 Címrend me/lék/et az előterjesztéshez Srszám Cím Alcím Megnevezés Isklák, eeyéb intézmények l Bánya u. 3 általáns iskla Üllői u általáns iskla (telephely) Üllői u (tanuszda) Káplna tér általáns iskla (telephely) Káplna tér ( tanuszda) Gém u általáns iskla Harmat u. 88. általáns iskla Harmat u általáns iskla Hungária krt. általáns iskla Jászberényi u. 89. általáns iskla l Kada u. 27. általáns iskla Kada u. 27. Óvda (telephely) l Keresztúri u általáns iskla Kőbányai úti általáns iskla Újhegy sétány 1- általáns iskla Szt. László tér általáns iskla 49. Eeyéb ek Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő Eeyéb Oktatási ek Kró György AMI l Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szlgáltató Közpnt Pedagógiai Szlgáltató Közpnt (telephely) Egyéb Szciális ek l Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt (telephely) Gyermekek Átmeneti Otthna (telephely) Kőbányai Családsegítő szlgálat (telephely) Idősellátás (telephely) Hajléktalan prgram Kis-Pngrác prjekt Egyéb Sprtintézmények l Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi út 1 uszda (telephely) Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 67. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 68. Kőbányai Gyermek és Ifiusági Szabadidő Közpnt (telephely) 69. Kőbányai Helytörténeti gyűjtemény (telephely) 70. Balatnlelle nyári tábr (telephely) 71. Bánya u. 3 uszda (telephely) 7 Arló üdülő (telephely) 7 Balatnalmádi üdülő (telephely) 7 Bánya u. 3 Napközis tábr 75. Újhegyi Közösségi Ház (telephely) Kőbányai Egészségügyi Szleálat n Igazgatási tevékenység 78. OEP kör Kőbányai Szent László Gimnázium

40 Bevételi k 5. melléklet az előteryesztéshez e Ft-ban Srszám Megnevezés Működési bevételek i működési bevételek Igazgatási és felügyeleti díjbevétel Bírságból szám1azó bevétel 5. Közhatalmi bevételek 6. i működéshez kapcslódó egyéb bevételek 7. Bérleti díjak Önkrmányzat 8. i ellátási díj 9. Alkalmazttak térítési díja 10. Kötbér, egyéb kártérítés l Alkalmaztt, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése 1 ek egyéb sajáts bevételei 1 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre 1 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre 15. Kamatbevételek 16. Kiszámiáztt termékek és szlgáltatásk Áfa-ja 17. Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja 18. ÁFA bevételek és visszatérülések 19. i működési bevételek összesen 20. Önkrmányzat sajáts működési bevételei 21. Építményadó 2 Telekadó 2 Iparűzési adó 2 Idegenfrgalmi adó 25. Helyi adók összesen 26. Pótlékk helyi adókból 27. Pótlékk iparűzési adóból 28. Bírságk helyi adókból 29. Bírságk iparűzési adóból 30. Pótlékk, bírságk összesen 31. SZJA helyben maradó része 3 Gépjárműadó 3 Átengedett közpnti adók 3 Különféle bírságk 35. Külön szlgáltatás (lakbér) 36. Lakbérek 37. Helyiség bérletek Plgármesteri Hivatal 38. Helyiség bérletek nem lakóingatlan 39. Közterület-használati díj 40. Területbérlet nem lakóingatlan 41. Területbérlet Plgármesteri Hivatal 4 Kiszámiáztt díjak (távhő) 4 Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.) 4 Egyéb sajáts flyó bevételek 45. Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen 201 évi l OOO 460 OOO OOO OOO OOO OOO OOO Előirányzat módsítás l l OOO 460 OOO OOO OOO OOO OOO OOO

41 Bevételi k 5. rnelléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Srszám Megnevezés 46. Nrmatív hzzájárulás laksságszámhz kötött 47. Nrmatív hzzájárulás feladatmutatóhz kötött 48. Nrmatív, kötött felhasználású támgatás 49. Közpntsíttt, egyéb közpnti támgatás 50. Önkrmányzat nrmatív állami hzzájárulása 51. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről 5 OEP feladatk finanszírzása 5 KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel 5 Önállóan működő intézmények 55. Turizmusfejlesztési támgatás 56. Lelki-segítségnyújtási prgram 57. Népszámlálás 58. Urbact prgram 59. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények 60. Működési célú támgatásértékű bevételek 61. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 6 Működési bevétel mindösszesen 6 Felhalmzási bevételek 6 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 65. Bérlakásk elidegenítése 66. Nem lakás céljára szlgá1ó helyiségek elidegenítése 67. Egyéb vagyni értékűjg értékesítéséből származó bevétel 68. Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőkebevételei 69. Munkáltatói kölcsön 70. Első lakáshzjutók támgatása 71. Egyéb vagyni értékű jg értékesítéséből származó bevétel 7 Felhalmzási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről 7 KEOP pályázat bevétele 7 Szánkódmb bevétele 75. Lelki-segítségnyújtási prgram bevétele 76. Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel 77. Felhalmzási bevételek mindösszesen 78. Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen 79. Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések 80. Pénzfrgalm nélküli bevételek/hiány belső finanszírzása 81. pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8 pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra 8 Pénzfralm nélküli bevételek összesen 8 Költségvetési bevételek összesen 85. Fejlesztési célú hitelfelvétel 86. Finanszírzás bevételei összesen 87. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 88. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 201 évi OOO l OOO OOO l l l Előirányzat módsítás OOO OOO 20 OOO 20 OOO OOO -20 OOO OOO l OOO OOO

1'YJ. számú előterjesztés

1'YJ. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 1'YJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete /KTATÁSRA ÁTVFVF: 2016 FEBR 19, Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről

Részletesebben

l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat

l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének 5/2011. (11.18.) önkrmányzati rendelete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010.

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 05. június 5-ei rendkívüli közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből.. napirendi pnt: Előterjesztés intézményekkel kapcslats

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete 16/2011. (.I. 1&) önkrmányzati rendeete az Önkrmányzat 2010. évi kötségvetési beszámójáró és zárszámadásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámoló járól, 'zárszámadásáról és pénzmaradványáról

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámoló járól, 'zárszámadásáról és pénzmaradványáról B-udapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetési beszámló járól,

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014 (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.,évi költségvetéséről

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014 (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.,évi költségvetéséről Bácsbkd Nagyközség Önkrmányzat képviselő-testületének 5/2014 (II.20.) önkrmányzati rendelete az önkrmányzat 2014.,évi költségvetéséről Bácsbkd Nagyközség Önkrmányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

:ljb. számú előterjesztés

:ljb. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere :ljb. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság

Részletesebben

JJJ. számú előterjesztés

JJJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere JJJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 évi költségvetésének

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

d~ih:~ián jegyző 2011 JúN 16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Kőbányai

d~ih:~ián jegyző 2011 JúN 16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Buda )cst Fúván1s X. kerület KiJbányai.. t F- " t.., l "sc C,li,Ul'iHJ!lYJ.at ;í.tpnsclu lcs UIC UiC.hjJ!:J 4 j 50 /t l{. 2011 JúN 16. Budapest,....

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

1 ^2efWT. Budapest...,.,,,.,...,.,..,.,...,

1 ^2efWT. Budapest...,.,,,.,...,.,..,.,..., Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 1 ^2efWT. Budapest....,.,,,.,.....,.,..,.,..., Tárgy: Javaslat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2011.(XI.24.) önkrmányzati rendelete az önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011.(11. 11.) önkrmányzati

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

65{:. szám ú előterjesztés

65{:. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 65{:. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Humánszlgáltatási Bizttság részére az "56-s Frradalm és Szabadságharc" pályázati támgatás elszámlásáról

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

1 Gf. szám ú előterjesztés

1 Gf. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 1 Gf. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának

Részletesebben

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatnkenese, Béri Balgh Ádám tér 1. Telefn: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatnkenese.hu Előterjesztés Balatnkenese Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

~ számú előterjesztés

~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés ~ számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Budapest, 20 ll. szeptember 12. J:lA-_JL

Budapest, 20 ll. szeptember 12. J:lA-_JL BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra, határozat módosításra

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 19-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-498/2012. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2012. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Magyarrszág-Hrvátrszág Határn Átnyúló Együttmûködési Prgram 2007-2013 (HUHR CBC Prgram) keretében megvalósuló JOINT INDUSTRIAL PARK elnevezésû, HUHR/1001/2.1.4/0004 számú

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

42/1997. (XI.25) sz. önkor.mányzati rendelete

42/1997. (XI.25) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 42/1997. (XI.25) sz. önkor.mányzati rendelete a 8/1997. (II.25.) számú és a 14/1997. (IV.8.) szamu önkormányzati rendelettel kiegészített, a 19/1997. (IV.29.) számú, a 36/1997.

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határozat visszavonására javasolt és

Részletesebben

- -:r:jgj_rkjti~n Budapest,... "'"...:...

- -:r:jgj_rkjti~n Budapest,... '...:... Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Budapest F{Jvárs X. kerület Kóbányai Önkrmúny;:ll K

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

Tervezési Szerződés ( módosított )

Tervezési Szerződés ( módosított ) előzmény: 2012.április 24., ICONext Kft. tervezői árajánlat (Asz.: V-2012-03/01-A) 2012.augusztus7. Árvízvédelmi mű megerősítésének kivitelezési időszakára árvízvédelmi terviconext Kft. sz.sz.: V-2012-03/01-Sz01

Részletesebben

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop.

1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Részletes költség tervlapon az 1. oszlop. Megváltztt munkaképességű emberek rehabilitációjának és fglalkztatásának segítése című TÁMOP-1.1.1/08/1 kódszámú kiemelt prjektre vnatkzó költségvetési specifikáció (a kiemelt prjekt tervezési útmutatójának

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

+0. szám ú előterjesztés

+0. szám ú előterjesztés +0. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére termálvízkút kutatófúrásának elvégzéséhez további pénzügyi fedezet

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 1/2008.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Tájékoztató az előző

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

* * * BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

* * * BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt, a visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról,

Részletesebben

11/1997. (III.18.) sz. önkormányzati rendelete

11/1997. (III.18.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 11/1997. (III.18.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 18/1996. (IV.2.) sz. önkormányzati rendelettel kiegészített és a /1996. (IX.10.)

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

..!15". számú előterjesztés

..!15. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je..!15". számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011.

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben