az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%"

Átírás

1 Webldal: / MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: július 8-tól július 10-ig PÁLYÁZAT KERETÖSSZEGE: 20 milliárd Ft; várható nyertesek száma: db TÁMOGATÁS CÉLJA: A pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pzíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházásk támgatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. A pályázat keretén belül NEM TÁMOGATHATÓAK a Közép-Magyarrszági régió területén (Budapest, Pest megye) megvalósuló prjektek! IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: min. 5 millió Ft max. 50 millió Ft DE: az egy teljes (365 naps), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkzásk esetén15 az igényelhető támgatás összege legfeljebb 10 millió Ft lehet. ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: max. az összes elszámlható költség 50 % - a, az alábbi megszlás szerint: az Észak-Magyarrszág, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló prjektek esetében: 50% a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló prjektek esetében: a mikr-és kisvállalkzásk esetében a prjekt összes elszámlható költségének 50%-a, középvállalkzásk esetében a prjekt összes elszámlható költségének maximum 45%-a; a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló prjektek esetében: a mikr-és kisvállalkzásk esetében a prjekt összes elszámlható költségének 45%-a, középvállalkzásk esetében a prjekt összes elszámlható költségének maximum 35%-a. A fentiektől eltérően a megadtt TEÁOR szám besrlás szerinti feldlgzóipari tevékenység fejlesztését célzó, és a szabad vállalkzási zónában megvalósuló prjektek esetén, amennyiben a prjekt elszámlható összköltsége nem haladja meg az Ft-t, akkr az összes elszámlható költség maximum 70%-a ítélhető meg, az alábbiak szerint: az Észak-Magyarrszág, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló prjektek esetében: 1

2 Webldal: / a mikr-és kisvállalkzásk esetében a prjekt összes elszámlható költségének 70 %-a, középvállalkzásk esetében a prjekt összes elszámlható költségének maximum 65 %-a; a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló prjektek esetében: a mikr-és kisvállalkzásk esetében a prjekt összes elszámlható költségének 55 %-a, középvállalkzásk esetében a prjekt összes elszámlható költségének maximum 45 %-a; KIK INDULHATNAK A PÁLYÁZATON: A pályázati kiírásra kizárólag mikr- kis-és középvállalkzásnak minősülő vállalkzásk pályázhatnak, a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagybb tulajdnrésszel rendelkező tulajdns vállalkzása vagy magánszemély tulajdnsn keresztül kapcslódó vállalkzása rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napt jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagybb tulajdnrésszel rendelkező tulajdns vállalkzása vagy magánszemély tulajdnsn keresztül kapcslódó vállalkzása éves átlags statisztikai állmányi létszáma a támgatási kérelmek benyújtását megelőző legutlsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő vlt. c) amelyek Magyarrszágn székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságk, szövetkezetek, egyéni vállalkzók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarrszágn fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságk fióktelepei, d) amelyek egy teljes (365 naps), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkzásk, és amelyek prjektje a megadtt feldlgzóipari tevékenységek valamelyikének fejlesztésére irányulnak. Ezen vállalkzáskra nem vnatkzik a minimum átlags statisztikai állmányi létszámra vnatkzó követelmény. A támgatást igénylőnek a), b), c) pntban szereplő kritériumk mindegyikének, vagy a d) pntban szereplő kritériumnak meg kell felelnie. jgi frma szerint: kettős könyvvitelt vezető jgi személyiségű gazdasági társaságk, SZJA hatálya alá tartzó egyéni vállalkzók, egyéni cégek, szövetkezetek. ÁGAZATI FÓKUSZ: Szabad vállalkzási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházásk esetében kizárólag a megadtt TEÁOR szám szerinti feldlgzóipari tevékenységek fejleszthetőek. 2

3 Webldal: / Nem fejleszthető az ásványvíz gyártására irányuló tevékenység, a PET palackk vagy előfrmák gyártására irányuló tevékenység, valamint lyan tevékenység, amelynek eredményeképp létrejövő termék PET palackban kerül frgalmba hzatalra. ALAPVETŐ KORLÁTOZÁSOK: Nem nyújtható támgatás azn pályázó részére, amely esetében az alábbi feltételek bármelyike fennáll: amelynek a saját tőkéje a támgatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagytt (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdnsk által jóváhagytt) legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján negatív (egy teljes (365 naps), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkzásk esetében ez a pnt nem releváns), akinek, vagy amelynek a támgatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagytt legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámlója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jgszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent (egy teljes (365 naps), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkzásk esetében ez a pnt nem releváns), amennyiben a pályázó a megadtt TEAOR lista szerinti feldlgzó tevékenység fejlesztését célzza: amely prjektjének az elszámlható összköltsége meghaladja a támgatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagytt, legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevételt (egy teljes (365 naps), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkzásk esetében ez a pnt nem releváns), amennyiben a pályázó nem a megadtt TEAOR lista szerinti tevékenység fejlesztését célzza: amely prjektjének az elszámlható összköltsége meghaladja a támgatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagytt, legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámló szerinti árbevétel összegének 50 %-át, vagy egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétel 50 %-át (egy teljes (365 naps), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkzásk esetében ez a pnt nem releváns), amely prjektjének elszámlható összköltsége meghaladja a támgatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagytt, legutlsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámló szerinti mérlegfőösszegét (egy teljes (365 naps), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkzásk esetében ez a pnt nem releváns), amennyiben a pályázó nem a megadtt TEAOR lista szerinti tevékenység fejlesztését célzza, illetve nem szabad vállalkzási zónának minősülő településen valósulna meg a prjekt, akkr legalább egy tartalmi értékelési szempntt nem teljesít amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR , , , 24.10, és kód szerinti tevékenységekkel kapcslats beruházáskra irányul, PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA: Nem támgathatóak a Közép-Magyarrszági régió területén megvalósuló prjektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támgatást igénylő bejegyzett magyarrszági székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támgatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. MI LEHET A BERUHÁZÁS TÁRGYA: a) új eszköz beszerzése kötelező prjektelem! ennek a tevékenységhez kapcslódó költségeknek legalább a prjekt összköltségének 50%-át el kell érniük. 3

4 Webldal: / b) Az anyagmzgatáshz és/vagy a raktárzáshz és/vagy a csmagláshz kapcslódó új eszköz beszerzése - önállóan nem támgatható c) Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás önállóan nem támgatható d) Infrmációs technlógia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcslódó infrmatikai eszközök és szftverek önállóan nem támgatható e) Online megjelenés: dmain név regisztráció és hzzá tartzó webtárhely, hnlapkészítés - önállóan nem támgatható prjektelem f) Az új eszköz beszerzéséhez kapcslódó gyártási licenc, gyártási knw-hw beszerzések önállóan nem támgatható Amennyiben a beruházás révén megváltztt munkaképességű személy fglalkztatására kerül sr, támgathatóak az alábbi tevékenységek is: g) a megváltztt munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése önállóan nem támgatható prjektelem h) a létesítmények akadálymentesítése, a megváltztt munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás önállóan nem támgatható prjektelem i) az akadálymentes munkavégzést szlgáló infrmációs technlógiafejlesztés önállóan nem támgatható prjektelem Önállóan kizárólag az a) pntban meghatárztt tevékenység támgatható a b), c), d), e), f), g), h), i) pntkban felsrlt tevékenységek csak az a) pnthz kapcslódóan támgathatók. Az a) pntban meghatárztt tevékenységhez kapcslódó költségeknek legalább a prjekt összköltségének 50%-át el kell érniük. A b) és a c) pntban meghatárztt, anyagmzgatáshz és/vagy csmagláshz, valamint az infrastrukturális és ingatlan beruházáshz kapcslódó tevékenységhez kötődő költségek a prjekt összköltségének legfeljebb 25%-át, a raktárzáshz kapcslódó tevékenység keretében felmerült költségek a prjekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el. A d) pntban meghatárztt tevékenységhez kapcslódó költségeken belül a szftver költsége a prjekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el, de maximális összege Ft lehet. Az f) pntban meghatárztt tevékenységhez kapcslódó költségek a prjekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el. Dmain név regisztráció és hzzá tartzó webtárhely egyszeri díja maximum Ft értékben, a dmain név regisztrációhz kapcslódó hnlapfejlesztés költsége maximum Ft értékben számlható el. Az g), h), i) pntkban szereplő támgatható tevékenységek elszámlható költségének maximális összege összesen Ft lehet a felvételre kerülő megváltztt munkaképességű munkavállalónként. KÖTELEZŐ ELVÁRÁSOK A PROJEKTTEL SZEMBEN: A prjektben kötelező elem új eszköz beszerzése! + Amennyiben a prjekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támgatási kérelem benyújtásának feltétele a jgerős építési engedély megléte; 4

5 Webldal: / Új ingatlan beruházás eseten a fejlesztéssel, érintett ingatlannak az alábbi energiahatéknysági elvárásknak kell megfelelnie: az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-anak alkalmasnak kell lennie arra, hgy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatéknyan kerüljenek telepítésre (pl.: tetőmegfelelő tájlása). az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcslódó hőenergia-igény legalább 50%-at megújuló energiafrrásból vagy villams energia termelő berendezés hulladék hőjének hasznsításával kell fedezni. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE: - új eszköz beszerzése: (Ezen költségeknek legalább a prjekt összköltségének 50%-át el kell érniük!) technlógiai krszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó Ft értékű eszközök ( Ft érték alatti eszköz csak akkr támgatható, ha az a beszerzendő eszköz tartzéka) vételára, eszközbeszerzéshez kapcslódó szállítás és üzembe helyezés, eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcslódó betanítás, eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámzásáhz az új szerszámk, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez, - az anyagmzgatáshz és/vagy a raktárzáshz és/vagy a csmagláshz kapcslódó új eszköz beszerzése: (Az ezen tevékenységhez kapcslódó költségek a prjekt összköltségének max. 25%-át érhetik el.) (Nem támgatható jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkcsi, félpótkcsi beszerzése!) technlógiai krszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó Ft értékű eszközök ( Ft érték alatti eszköz csak akkr támgatható, ha az a beszerzendő eszköz tartzéka) vételára, eszközbeszerzéshez kapcslódó szállítás és üzembe helyezés, eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcslódó betanítás, eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámzásáhz az új szerszámk, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez, - infrmációs technlógiafejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcslódó, egyenként minimum nettó Ft értékű hardver beszerzése: közvetlenül a prjekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a prjekthez közvetlenül kapcslódó infrmáció /adattárlás költségeit, valamint a közvetlenül a prjekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcslódó szlgáltatáskkal kapcslats kiadáskat, közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a prjekthez közvetlenül kapcslódó infrmáció /adattárlás költségeit, közvetlenül a prjekthez rendelhető telekmmunikációs eszközök beszerzési költségei amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a prjekthez közvetlenül kapcslódó infrmáció / adattárlás költségeit. - infrmációs technlógiafejlesztés az új és a meglévő berendezéshez kapcslódó új szftverek beszerzése: a berendezésekhez kapcslódó alkalmazásk, szftverek, alapszftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcslódó szlgáltatáskkal kapcslats kiadásk, immateriális javak (licenc) költségei, 5

6 Webldal: / testreszabás költségei, migrációs (adatk is) fejlesztések költségei, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szftverhez kapcslódva), - A megváltztt munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése csak abban az esetben számlható el, amennyiben a beruházás révén megváltztt munkaképességű személy fglalkztatására kerül sr: új, egyenként minimum nettó Ft értékű eszközök ( Ft érték alatti eszköz csak akkr támgatható, ha az a beszerzendő eszköz tartzéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcslódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcslódó betanítás költségét is. Az akadálymentes munkavégzést szlgáló infrmációs technlógiafejlesztés csak abban az esetben számlható el, amennyiben a beruházás révén megváltztt munkaképességű személy fglalkztatására kerül sr: Infrmációs technlógiafejlesztéshez kapcslódó, az akadálymentes munkavégzéshez szükséges, egyenként minimum nettó Ft értékű hardver beszerzése - Építéshez kapcslódó költségek: Ingatlan/infrastrukturális beruházás esetén legfeljebb nettó ,- Ft/nm költség tervezhető/elszámlható maximális kiadásként. az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházásk költsége. (A felsrltak akkr is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azk technlógiai célkat is szlgálnak): Épületgépészeti gépek ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, krszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hzzájuk kapcslódó berendezések, felszerelések, a termeléshez és/vagy szlgáltatáshz kapcslódó a prjekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari flyamatkhz kapcslódó földgázvezeték, gázfgadó állmás, távhővezeték, és a hzzájuk kapcslódó berendezések, felszerelések, a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hzzájuk kapcslódó berendezések, felszerelések, valamint villams energiatermelő berendezés hulladék hőjének hasznsításával működő berendezések és hzzájuk kapcslódó felszerelések elektrms energiaellátás hálózata (közüzemi hzzájárulás, elektrms hálózati csatlakzási díj) és hzzájuk kapcslódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hzzájuk kapcslódó berendezések, felszerelések, szennyvíztárló, szellőzési, légfrissítő berendezések, felvnók, iparvágány, hűtőkamra, siló, ipari kapuk, a külső telefn és telekmmunikációs hálózat csatlakzási pntjainak kiépítése, őrző-védő elektrnikai rendszer, infrmatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, krszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj. Saját teljesítés nem lehetséges! 6

7 Webldal: / - A létesítmények akadálymentesítése, a megváltztt munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás csak abban az esetben számlható el, amennyiben a beruházás révén megváltztt munkaképességű személy fglalkztatására kerül sr: akadálymentesítést célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás költsége ingatlan akadálymentesítését célzó átalakítás és krszerűsítés költsége - Infrmációs technlógia-fejlesztés: dmain név, a hzzá tartzó webtárhely és hnlapkészítés önállóan nem támgatható prjektelem: dmain név regisztráció és a hzzá tartzó webtárhely egyszeri díja (amennyiben a támgatást igénylő még nem rendelkezik regisztrált dmain névvel)- önállóan nem támgatható prjektelem A dmain név regisztrációhz kapcslódó hnlapkészítés (kötelező prjektelem, ha dmain regisztrációra is igényel támgatást és csak abban az esetben, amennyiben a támgatást igénylő még nem rendelkezik regisztrált dmain névvel - önállóan nem támgatható prjektelem) - Az új eszköz beszerzéséhez kapcslódó gyártási licenc, gyártási knw-hw beszerzésének költsége, vételára, amennyiben: azkat kizárólag a reginális támgatásban részesülő létesítményben használhat fel, az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azkat szkáss piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárlják meg, azk a mikr-, kis- és középvállalkzás esetén legalább hárm évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhz a prjekthez kapcslódnak, amelyhez a támgatást nyújttták. - Az akadálymentes munkavégzést szlgáló infrmációs technlógiafejlesztés csak abban az esetben számlható el, amennyiben a beruházás révén megváltztt munkaképességű személy fglalkztatására kerül sr: Infrmációs technlógiafejlesztéshez kapcslódó, az akadálymentes munkavégzéshez szükséges szftverek beszerzésének költségei. FONTOS: - A megadtt TEÁOR szám besrlás szerinti feldlgzóipari tevékenységek fejlesztése esetén kizárólag a megadtt VTSZ-listába tartzó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartzékkat is. - Amennyiben a pályázó tevékenysége a megadtt TEÁOR szám szerinti feldlgzóipari tevékenységek közé tartzik, akkr kizárólag a megadtt, 2. sz. Vámtarifa Szám listában szereplő eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartzékkat is. - Amennyiben a pályázó tevékenysége nem tartzik a megadtt TEÁOR szám szerinti feldlgzóipari tevékenységek közé, akkr kizárólag a megadtt 3. számú Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerinti eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartzékkat is. - A prjekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartzó szftverek kerülhetnek beszerzésre. - A prjekt elszámlható összköltsége legfeljebb Ft lehet. 7

8 Webldal: / MIT KELL KÖTELEZŐEN VÁLLALNIA A PÁLYÁZÓ CÉGNEK NYERTES PÁLYÁZAT ESETÉN? A támgatást igénylőnek az a), b) és c) pntban fglalt feltételeket együttesen kell vállalnia! A b) pntban fglalt feltétel teljesül, amennyiben a támgatást igénylő a ba), bb) vagy bc) pntban fglalt vállalásk közül egyet teljesít. a) Létszámtartás: A támgatást igénylőnek vállalnia kell, hgy a prjekt fizikai befejezésétől számíttt legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja. - a bázislétszámt és - a bázislétszám és a kölcsönzött munkaerő összegét. Bázislétszámnak minősül a támgatási kérelem beadását megelőző üzleti év (2014) éves átlags statisztikai állmányi létszáma. b) személyi jellegű ráfrdítás: A prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfrdítása (egyéni vállalkzók esetén az alkalmazttak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazttak után kötelezően befizetett társadalmbiztsítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hzzájárulás SZJA bevallás szerinti vnatkzó sra) ba) a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagsan legalább 5%- kal növekszik a bázisévhez képest: VAGY bb) a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támgatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest: VAGY bc) a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő üzleti két évben összesen eléri legalább a támgatási összeg 50%-át: Ahl: sz0: összes személyi jellegű ráfrdítás a támgatási kérelem beadását megelőző üzleti évben sz1: összes személyi jellegű ráfrdítás a prjekt befejezését követő 1. lezárt üzleti évben sz2: összes személyi jellegű ráfrdítás a prjekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben t: a kifizetett támgatási összeg frintban 8

9 Webldal: / c.) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámíttt bevétel A támgatást igénylőnek vállalnia kell, hgy a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba beszámíttt bevétel) növekménye: ba) a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támgatási összeget: VAGY bb) a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő másdik üzleti év végére eléri az 5%-t: VAGY bc) a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-t: a1, a2: a prjekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő első, illetve másdik üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke frintban (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba számíttt bevétel); a0: a bázisárbevétel, azaz a támgatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke frintban (egyéni vállalkzók esetében az adóalapba számíttt bevétel); t: a kifizetett támgatási összeg frintban A prjekt fizikailag befejezettnek minősül, amennyiben a prjekt keretében támgattt valamennyi tevékenység a Támgatási Szerződés meghatárzttak szerint, a Felhívásban meghatárztt feltételek mellett teljesült. A prjekt fizikai befejezés napjának a prjekt utlsó támgattt tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. d) Hnlapkészítés: A támgatási kérelem benyújtásakr hnlappal nem rendelkező támgatást igénylőnek vállalnia kell, hgy a prjekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkzás hnlapját. A kialakításra kerülő hnlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia: a vállalkzás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy cím, a vállalkzás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek, szlgáltatásk, a hnlap látgatóinak számát számláló indikátr, az utlsó frissítés időpntja. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: A támgatást igénylő a prjekt pénzügyi befejezésétől számíttt 3 évig a prjekt fenntartására kötelezett a pályázatban megjelölt módn. A támgatást igénylőnek tvábbá vállalnia kell, hgy amennyiben a prjekt keretében munkahelyteremtés valósul meg, akkr a kialakíttt új munkahelye(ke)t a bázislétszámhz képest 9

10 Webldal: / nettó növekményként a prjekt fizikai befejezésétől számíttt legalább két lezárt üzleti évben fenntartja. MIKOR KEZDHETŐ MEG A TERVEZETT PROJEKT: A prjekt megvalósítása a benyújtást követő napn a pályázó saját felelősségére megkezdhető. Támgatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshz nem igényelhető. MENNYI IDŐ ÁLL RENDELKEZÉSRE A PROJEKT BEFEJEZÉSÉRE: A prjekt befejezésére 12 hónap áll rendelkezésre. MENNYI ÖNRÉSZT KELL A PÁLYÁZÓNAK BIZTOSÍTANIA: A pályázónak legalább a prjekt elszámlható összköltségének 25%-át kitevő igazlt saját frrással kell rendelkeznie A saját frrás rendelkezésre állását igazló dkumentumkat és nyilatkzatkat a kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges benyújtania. Amennyiben a kedvezményezett nem igényel előleget és az egyszeri elszámlás lehetőségét választja, nem szükséges a saját frrást igazlnia. VAN-E ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉRE LEHETŐSÉG: 50 %, ill. max. 25 millió Ft összegű előleg igényelhető. SZÜKSÉGES-E BIZTOSÍTÉKOT NYÚJTANIA A PÁLYÁZÓNAK: Amennyiben az elnyert támgatás összege meghaladja a 20 m Ft-t, a Kedvezményezett biztsíték nyújtására kötelezett. DE! Nem köteles biztsítékt nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapt jelentő) üzleti évvel, és a támgatási kérelem benyújtásakr szerepel a köztartzásmentes adózói adatbázisban. 10

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása: 2015. július 9-től - 2017. július 10-ig. Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.2-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.2-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 1. Alapvető cél PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása

Részletesebben

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE - KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A konstrukció célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15 PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15 LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15 A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-2015-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékoztató - TERVEZET I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.2-15 Jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai PÁLYÁZAT Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása iránya: Program

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben