Tájékoztató a évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban"

Átírás

1 Tájékztató a évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, szeptember 21. 1

2 A év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel kapcslatban beérkezett szakértői megkeresések alapján az alábbi témakörökben szeretnénk tájékztatást adni szakértőink számára. A tájékztató levél témakörei: /2013. (VIII.30.) Krm. rendelet módsításából következő váltzásk szeptember 9- től 2. A minősítő bizttság összetételével kapcslats váltzásk 3. A minősítő bizttság elnökének kijelölésére vnatkzó szabályzás 4. A kirendelések szabályai a. A bizttsági tagk látgatásainak szervezése nemzetiségi intézményekben b. A bizttsági tagk látgatásának szervezése alapfkú művészeti isklákban 5. A prtfólió előzetes értékelésével kapcslats eljárásk 5.1 Hiányzó vagy tévesen feltöltött dkumentumk esetén Ha a prtfólió alapdkumentumai hiánysan vagy tévesen kerültek feltöltésre Ha a prtfólió szabadn választható dkumentumai hiánysan vagy tévesen kerültek feltöltésre 5.2 Ha a prtfólió nem felel meg az annimitási és személyiségi jgi kritériumknak 5.3 Plágiumgyanú 5.4 Kivételt képező eljárásk Óvdapedagóguskat érintő eljárás Hspitálási napló cseréje 6. Dkumentálás a látgatást követően a. Iktatószám feltüntetése a látgatásk dkumentálásakr b. Jegyzőkönyvek módsítása 7. Önértékeléssel és pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcslats általáns tájékztatás 2

3 1. 326/2013. (VIII.30.) Krm. rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) módsításából következő váltzásk szeptember 9-től (A Krmány 249/2015. (IX. 8.) Krm. rendelete a pedagógusk előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Krm. rendelet módsításáról) a. A jgalktó szerkezeti szempntból a rendeletet áttekinthetőbbé tette, kiegészítette az alkalmazást segítő értelmező rendelkezésekkel és a pedagógusk minősítési eljárásával kapcslats rendelkezéseket a jgalkalmazók számára is lgikusabb szerkezetbe rendezte. b. Gyakrnkk esetében: Az a pedagógus, aki még nem tett sikeres minősítővizsgát, de már van 2 év szakmai gyakrlati ideje, ugyanakkr nincs 6 év munkatapasztalata, feltéve, hgy nem alkalmazhatóak rá a nemzeti köznevelésről szóló törvény átmeneti szabályai, és új jgvisznyt létesít, 6 hónap gyakrlati időt kell kikötni. - Tvábbra is hatálys az a április 17-én bevezetett szabály, hgy a 2 éves gyakrlati időbe be kell számítani a krábban más munkáltatónál teljesített szakmai gyakrlat idejét is. c. Tvábbra is hatálys az a szabály, amely rendelkezik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a tvábbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartzó intézményekben szakmai gyakrlatnak számító, a család-, gyermek- és ifjúságvédelem ágazatba tartzó tevékenységekről. A Gyvt. hatálya alá tartzó intézmények kapcsán több váltzás is megjelent a Rendeletben. d. Megváltztt a Mesterpedagógus és Kutatótanár fkzat eléréséhez szükséges minősítési eljárás keretrendszere, szakaszai, a feltöltött Mesterpedagógusi\Kutatótanári pályázat részei/dkumentumai. e. Meghatárzásra kerültek azk az esetek, amelyekben az eljárás - bizttság kirendelése nélkül, vagy a minősítő bizttság eljárásának ideje alatt - megszűnik, ide értve azkat az eseteket is, amikr az Oktatási Hivatal (tvábbiakban: OH) megállapítja a minősítő vizsga, minősítési eljárás sikertelenségét. f. Váltzik a minősítő bizttságk összerendelésének határideje. A tavasszal esedékes időpntkat és a hzzájuk rendelt bizttságkat a minősítés évét megelőző év december 15-ig kell meghatárznia az OH-nak, az őszi időpntkat és bizttságkat augusztus 10-ig kell összeállítani. g. Egyes esetekben, ha előre nem látható, elháríthatatlan knál fgva a minősítés évében már nem lehetséges az új prtfólióvédési időpnt kijelölése, az OH-nak lehetősége lesz a minősítési évet követő év március 31-ig megszervezni az új időpntt. Ebben az esetben a pedagógust emiatt hátrány nem érheti, sikeres minősítés esetén magasabb fkzatba srlás szintén abban az évben történik meg visszamenőlegesen, január első napjával. h. A Rendelet a 12/B. (5) bekezdése részletezi a tanúsítvány kiadására vnatkzó részletes eljárást és a tanúsítványban feltüntethető bejegyzéseket. Ennek megfelelően a minősítő vizsga 3

4 és a minősítési eljárás eredményéről az OH az összegző értékelés infrmatikai rendszerbe való felöltésétől számíttt tizenöt munkanapn belül elektrnikus tanúsítvány állít ki. i. A pedagógus sikertelen minősítő vizsga vagy minősítési eljárás esetén elektrnikus útn panasszal élhet az OH-nál, a tanúsítvány kiállításától számíttt 15 napn belül. A panasznak nem lehet alapja szakmai véleményeltérés a pedagógus és a bizttság között. Ha a panasznak az OH a minősítő bizttsággal knzultálva helyt ad, az OH a tanúsítványt módsítja, ellenkező esetben, ha a pedagógus a panaszt tvábbra is fenntartja, az OH elnöke szakértő bevnásával dönt a minősítő vizsga, minősítési eljárás új bizttság előtti megismétléséről. Ha új bizttságt nem rendelnek ki, tvábbi panasznak nincs helye. - Ettől függetlenül váltzatlanul megmarad az a lehetőség, hgy a pedagógus akár sikeres, akár sikertelen a minősítése a minősítő vizsga és a minősítési eljárás hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jgát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számíttt 30 napn belül a bíróságtól kérje. - A tanúsítványban szereplő elíráskat az OH saját hatáskörében kijavíthatja. - A tanúsítvány kiadását követő 3 éven belül, ha az OH tudmására jut, hgy a pedagógus a feltételeknek való meg nem felelés miatt nem szerepelhetett vlna a minősítési tervben, a tanúsítványt visszavnja. j. Az rszágs pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusk minősítővizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő Mesterpedagógusk munkaidő-kedvezménye terhére ellátható feladatk száma és típusa pntsításra került, bővült a kör a szakmaiszlgáltatásban való részvétellel. A szakértői munka elvégzésével kapcslats költségek megtérítésének módja is váltzik. k. Átmeneti rendelkezések szabályzzák a Mesterpedagógus és Kutatótanár fkzat elérését célzó minősítési eljárásk ideiglenes rendjét. Tvábbá a rendelet pntsítja, hgy a tanítási évenként milyen kötelező feladatkat kötelesek teljesíteni legfeljebb 25 alkalmmal. Ezen pntkat a Rendeletben a 17/A. (1) bekezdése részletezi (minősítésekben való részvétel, tanfelügyelet, pedagógiai-szakmai szlgáltatásk, előadói felkérések). Felhívjuk figyelmüket, hgy a Rendelet 39/D. -a alapján a minősítő vizsga, minősítési eljárás megszervezését, lebnylítását és díjazását szabályzó rendelkezéseit a Rendelet módsításának hatálybalépésekr flyamatban lévő vizsgák és eljárásk esetében is alkalmazni kell azzal, hgy a módsító rendelet hatálybalépésekr kijelölt minősítő bizttság összetételét nem kell megváltztatni. Flyamatban lévőnek tekintjük mindazkat a vizsgákat, eljáráskat, ahl a tanúsítvány kiállítása még nem történt meg. 2. A minősítő bizttság összetételével kapcslats váltzásk a. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás bizttságának tagjai a következők: OH által kirendelt elnök, OH által kirendelt köznevelési szakértő, intézményi delegált (vagy az intézményvezető). b. Minősítő vizsga esetén a gyakrnk óra-/fglalkzáslátgatásán a pedagógus felkészülését támgató mentr is részt vehet. 4

5 c. Az intézményvezetők minősítése esetén a minősítő bizttság összetétele váltzik (delegált szakértő kirendelése intézményvezetői minősítés esetén): OH által delegált elnök, OH által delegált köznevelési szakértő (szaks), OH által delegált legalább 5 év intézményvezetői tapasztalattal rendelkező szakértő (az ebben a szerepkörben megbíztt szakértő feladata, hgy a prtfólió előzetes értékelése és a védés alapján értékelje az intézményvezető pedagóguskmpetenciáit, valamint részt vegyen véleményezési jggal az óra- /fglalkzáslátgatásn), a fenntartónak lehetősége van, hgy az intézményvezető minősítési eljárására képviselőt delegáljn. A fenntartó képviselője ebben az esetben véleményezési jggal rendelkezik, így az óra- vagy fglalkzáslátgatásn, illetve a védésen részt vesz, de a prtfóliót nem értékeli. d. Az egyházi fenntartású intézményekben dlgzó pedagógusk minősítésére kirendelt bizttság összetétele váltztt: OH által kirendelt elnök amennyiben az egyház a miniszterrel köznevelési szerződést kötött pedagógiai szakmai szlgáltatásk ellátásra, akkr az egyházi pedagógiai intézet által jóváhagytt szakértői jegyzéken szereplő szakértő, OH által delegált köznevelési szakértő (szaks), intézményi delegált (vagy maga az intézményvezető). e. Intézményi delegált kijelölése esetén az intézményvezető lyan munkatársat delegálhat, aki vezető státuszban van, esetükben már nem követelmény a szakvizsga. f. A minősítő bizttság működésének időtartama: A panaszeljárás bevezetésének megfelelően megváltztt a bizttság működésének időtartama. A minősítő bizttság a panasz benyújtására nyitva álló a tanúsítvány kiadásától számíttt 15. napt követő munkanapn szlik fel. Ha a pedagógus panasszal él, a minősítő bizttság a panasz alapján meghztt döntésnek megfelelő intézkedés megtételét követő munkanapn szlik fel. g. Összeférhetetlenség kezelése: bővült a minősítő bizttsági elnök és tagk összeférhetetlenségi szabályzása, nem lehet sem elnök, sem tag lyan személy, akitől a minősítés elfgulatlan leflytatása egyéb kból nem várható el (ezzel elkerülve az lyan eseteket, ahl ugyan nem áll fenn rkni kapcslat, ugyanakkr mégsem várható a tárgyilags minősítés). 3. A minősítő bizttság elnökének kijelölésére vnatkzó szabályzás Az Oktatási Hivatal a minősítő bizttság elnökét a Rendelet 7. (1) alapján rendeli ki. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás minősítő bizttság előtt flyik. A minősítő bizttság elnöke az OH által delegált, Mesterpedagógus fkzatba srlt, az Országs szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jgszabályban fglaltak szerinti felkészítésben vett részt. 5

6 A Rendelet szerint az elnök csak az értékelt pedagógussal azns vagy magasabb fkzatba besrlt pedagógus lehet. A fenti kitételnek megfelelően rendeli ki az OH a bizttság elnökét a minősítési eljárás ellátására. A Rendelet tvábbá meghatárzza a minősítő bizttság elnökének felelősségét és legfntsabb feladatait. 4. A kirendelések szabályai a. A bizttsági tagk látgatásainak szervezése nemzetiségi intézményekben Az OH-nak elsődleges célja, hgy sikeresen, a minősítésben részt vevő minden fél számára kedvező feltételeket biztsítva valósuljanak meg a minősítési eljárásk. Nehézséget jelent, hgy a nemzetiségi nevelés-ktatás területe a rendelkezésre álló szakértők száma alapján hiányterület. Az OH törekszik az azns szakterülettel rendelkező szakértői kirendeléseket biztsítani. Annak érdekében, hgy a évi minősítési tervbe bekerült pedagógus elkészült prtfóliója értékelést kapjn, az OH a nyelvi egyezőséget tekinti priritásnak. Az Útmutató másdik, javíttt váltzatának kiadványában megadtt, pedagóguskmpetenciákra vnatkzó pntjai alapján hivatalunk döntése annak az elvnek megfelelően történt, hgy a prtfólió ilyen esetekben mindenképp egy pedagógus szakmai szemlélete mentén, eredeti nyelven legyen áttekinthető. b. A bizttsági tagk látgatásának szervezése alapfkú művészeti isklákban A jelenlegi összerendelési szabályrendszer szerint az alapfkú művészeti intézményekben dlgzó pedagógusk az általuk taníttt művészeti ág figyelembevételével a következő négy kategória egyikébe kerülnek besrlásra: - báb- és színművészeti ág. - képző- és iparművészeti ág, - táncművészeti ág, - zeneművészeti ág. A szakértők a kmpetenciák figyelembevételével szintén a fent felsrlt négy kategória szerint kerültek besrlásra és ennek figyelembevételével történik meg a kirendelésük is. A látgatásk szervezése srán a rendszer a kirendelt szakértő kiválasztásánál csak a négy említett kategória egyezését veszi figyelembe. A négy fő kategórián belüli kisebb szakmai különbségek a minősítés srán szükséges szakértői tevékenységben nem jelentenek hátrányt, tekintettel arra, hgy az eljárás célja a pedagógiai munka, a pedagógiai módszerek megfigyelése és azk bjektív értékelése. 5. A prtfólió előzetes értékelésével kapcslats eljárásk Felhívjuk figyelmét arra, hgy a szakértői feladatk jgszabály szerinti végrehajtása érdekében szükséges a védés napja előtti 25. napig a prtfólió tartalmának áttekintése vizsgálva azt, hgy a kötelezően feltöltendő, illetve a szabadn választható dkumentumk tartalma megfelel-e az Útmutatóban rögzített elvárásknak. 6

7 Amennyiben a kötelező dkumentumk hiánysak, vagy a feltöltött dkumentumk nem megfelelőek, akkr a szakértőnek a tájékztató pntja szerint kell eljárnia. Ha a szakértő a szabadn választható dkumentumk esetében állapít meg az elsődleges vizsgálat srán hiánysságt, akkr az pntban fglaltak az irányadók. 5.1 Hiányzó vagy tévesen feltöltött dkumentumk esetén Ha a prtfólió kötelező dkumentumai hiánysan vagy tévesen kerültek feltöltésre: A Rendelet 9/B. (1) bekezdése részletezi a kötelezően feltöltendő dkumentumk körét. A 11/A. (1) bekezdése rögzíti, hgy a prtfólió akkr tekinthető feltöltöttnek, ha a nevelő-ktató munka szabadn választható dkumentumai kivételével az alapdkumentumk feltöltésre kerültek. A Rendelet 12/C (1) bekezdés f) pntja, valamint a 39/B. (2) bekezdése rögzíti, hgy amennyiben a prtfólió nem tekinthető feltöltöttnek, azaz a kötelező dkumentumk nem kerülnek feltöltésre, úgy megállapítandó a minősítési eljárás sikertelensége, melyről az OH kiállítja a tanúsítványt. Tehát a prtfólió összes kötelező elemét fel kell tölteni a nevelő-ktató munka szabadn választtt dkumentumain kívül. Vagyis lényegében csak a nevelő-ktató munka szabadn választtt dkumentumai és a prtfólió nem kötelező elemei (9/B. (2) bek.) pótlhatók. Teendők a kötelező dkumentumk hiánysságából adódó sikertelenség megállapítása esetén Hiánysnak tekintendő minden lyan dkumentum, ami nem felel meg a Rendelet fent felsrlt bekezdéseiben meghatárztt, kötelezően feltöltendő dkumentumk körének. A bizttság elnökének a döntés meghzatala előtt egyeztetnie kell a köznevelési szakértő taggal (szaks szakértővel). A bizttság elnöke nyilatkzatban rögzíti a kötelező dkumentumk hiánysságának tényét. A nyilatkzatban szerepelnie kell tételesen a megállapíttt hiánysságknak. A bizttság elnöke a nyilatkzatt az OH által megadtt frmanymtatvány részletes kitöltésével teszi meg, és azt aláírva és beszkennelve megküldi a címre a hiány megállapítását követő 3 napn belül. A beküldött nyilatkzat alapján az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét, melyről az érintetteket az OH értesíti. A bizttság elnöke közvetlenül nem tájékztathatja az intézmény delegáltját és a pedagógust a sikertelenségről. A bizttság elnökének és a köznevelési szakértő tagnak (szaks szakértőnek) egyelőre a felületen nincs tvábbi teendője az értékelés srán. (Az esetleges váltzáskról a későbbiekben adunk tájékztatást.) Ha a prtfólió szabadn választható dkumentumai hiánysan vagy tévesen kerültek feltöltésre: A bizttság elnökének a hiánysság megállapítása kapcsán egyeztetnie kell a köznevelési szakértő taggal (szaks szakértővel). Az elnök haladéktalanul jelzi ben a pedagógusnak a hiányzó vagy hibásan feltöltött dkumentum pótlásának módját. A javíttt dkumentumt a pedagógus elektrnikus útn köteles eljuttatni az elnök részére a védést megelőző nap között. Az elnök a hiánypótlás kéréséről értesíti a bizttság tagjait.

8 Teendők, ha a hiánypótlás nem történt meg a megadtt határidőig A kért dkumentumk pótlásának elmaradása esetén a bizttság elnöke nyilatkzatban rögzíti a pótlás elmaradásának tényét. A nyilatkzatban szerepelnie kell tételesen a megállapíttt hiánysságknak. A bizttság elnöke a nyilatkzatt az OH által megadtt frmanymtatvány részletes kitöltésével teszi meg, és azt aláírva és beszkennelve megküldi a címre a hiány megállapítását követő 3 napn belül. A beküldött nyilatkzat alapján az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét, melyről az érintetteket az OH értesíti. A bizttság elnöke közvetlenül nem tájékztathatja az intézmény delegáltját és a pedagógust a sikertelenségről. A bizttság elnökének és a köznevelési szakértő tagnak (szaks szakértőnek) egyelőre a felületen nincs tvábbi teendője az értékelés srán. (Az esetleges váltzáskról a későbbiekben adunk tájékztatást.) Teendők a védés napján (amennyiben a hiánypótlás a megadtt határidőig megtörtént): A pedagógusnak a védés alkalmával az aláírásával elláttt javíttt dkumentumkat papíralapn is be kell nyújtania. A bizttság az értékelő felületről letölthető prtfólióvédési jegyzőkönyvben rögzíti a prtfólió módsításával kapcslats tényt, valamint a megldás módját és eredményét. A pótlólag benyújttt, aláírt dkumentumk a védési jegyzőkönyv mellékletét képezik, a jegyzőkönyvben tételesen fel kell srlni a mellékelt dkumentumkat, és a jegyzőkönyvet ezekkel együtt kell feltölteni az infrmatikai rendszerbe, a krábban is alkalmaztt módn, egy közös PDFfrmátumú fájlként. A hiánypótlásra benyújttt, aláírt dkumentumk eredeti, papíralapú példányát az elnök őrzi. 5.2 Amennyiben a prtfólió nem felel meg az annimitási és személyiségi jgi kritériumknak (pl. személyeket ábrázló ftót és/vagy a gyermekek/tanulók teljes nevét, pedagógus klléga nevét tartalmazza) 8 Az elnök haladéktalanul jelzi ben a pedagógusnak, hgy a évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezés jgáról és az infrmációszabadságról szóló törvény 3. (10) bekezdésében fglaltaknak nem felel meg a prtfólió, és tvábbítja annak javítási módját az alábbiak szerint. Az elnök a javítási felszólításról értesíti a bizttság tagjait. A javíttt dkumentumkat a pedagógusnak elektrnikus útn kell eljuttatnia az elnök számára a védés előtt legalább nappal. A javítás módja: Amennyiben a prtfólió lyan ftót tartalmaz, amelynek eredeti példányán gyermekek/tanulók szerepelnek, a pedagógus lyan módn javítja a dkumentumt, hgy a képen a gyermekek/tanulók ne legyenek felismerhetőek, vagy ftók nélkül küldi el azt. Amennyiben a prtfólió lyan dkumentumt tartalmaz, amelynek eredeti példánya tartalmazza a gyermek/tanuló teljes nevét, pedagógus klléga nevét, a név a dkumentum javíttt váltzatán kitakarásra vagy törlésre kerül.

9 Teendők a védés napján: A pedagógusnak a védés alkalmával az aláírásával elláttt javíttt dkumentumkat papíralapn is be kell nyújtania. A bizttság az értékelő felületről letölthető prtfólióvédési jegyzőkönyvben rögzíti a dkumentumk javításával kapcslats tényt, a megldás módját és eredményét. A javíttt, aláírt dkumentumk a jegyzőkönyv mellékletét képezik, a jegyzőkönyvben tételesen fel kell srlni a mellékelt dkumentumkat, és a jegyzőkönyvet ezekkel együtt kell feltölteni az infrmatikai rendszerbe, a krábban is alkalmaztt módn, egy közös PDF-frmátumú fájlként. A javíttt, aláírt dkumentumk eredeti, papíralapú példányát az elnök őrzi. 5.3 Plágiumgyanú esetén (amennyiben a pedagógus a prtfólió részét képező eredetiségnyilatkzatban a vállalt kötelezettségét megsértette) A minősítővizsgát, minősítési eljárást meg kell szüntetni, ha a minősítő bizttság megállapíttta, hgy a pedagógus a prtfólió részét képező eredetiségnyilatkzatban vállalt kötelezettségét megsértette. Ebben az esetben a minősítő vizsga, minősítési eljárás sikertelen eredménnyel zárul. A bizttság elnökének a döntés meghzatala előtt egyeztetnie kell a szaks szakértővel. A bizttság elnökének hivatals, aláírt nyilatkzatban kell megerősíteni az eredetiségi nyilatkzatban vállalt kötelezettség megsértésének tényét, A nyilatkzatban szerepelnie kell tételesen a megállapíttt hibának. A nyilatkzatt az OH által megadtt frmanymtatvány alapján kell részletesen kitölteni és azt aláírva és beszkennelve megküldeni a címre a hiány megállapítását követő 3 napn belül. A beküldött nyilatkzat alapján az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét, melyről az érintetteket az OH értesíti. A bizttság elnöke nem tájékztathatja az intézmény delegáltját és a pedagógust a sikertelenségről. A bizttság elnökének és a szaks szakértőnek egyelőre a felületen nincs tvábbi teendője az értékelés srán. (Az esetleges váltzáskról a későbbiekben adunk tájékztatást.) 5.4 Kivételt képező eljárásk Óvdapedagóguskat érintő eljárás Az óvdapedagógusk esetében is érvényesül a Rendelet 9/B. (2) bekezdése, a 11/A. (1)-(2) és a 12/C. (1)-(2) bekezdései. Ennek megfelelően a fentiekben ismertetett eljárásnak kell megvalósulnia. Nem minősül a prtfólió hiánys feltöltésének, ha az óvdapedagógusi prtfólióban a csprtprfil és a nevelési terv egy fájlként történő feltöltése miatt ezek közül a nevelési terv hiányzik. Ennek pótlására a szabadn választható dkumentumk esetén alkalmaztt, pntban leírt hiánypótlási rend szerint van lehetőség. Abban az esetben, ha a csprtprfil nem került feltöltésre, akkr az pntban leírtak szerint kell eljárni, a kötelező dkumentum hiánya miatt a minősítő vizsga, minősítési eljárás sikertelen. 9

10 5.4.2 Hspitálási napló cseréje Amennyiben a pedagógus nem töltötte fel a hspitálási naplót, úgy érvényesül a Rendelet 11/A. (1)- (3) bekezdése. Ennek megfelelően az pntban ismertetett eljárásnak kell megvalósulnia. Ha a hspitálási napló feltöltésre került, de nem a minősítés előtt álló pedagógus által látgattt óra/fglalkzás leírását, elemzését, hanem az érintett pedagógusnál történt óra/fglalkzáslátgatás dkumentálását tartalmazza, ebben az esetben van mód a hspitálási napló cseréjére. Erre a szabadn választható dkumentumk esetén alkalmaztt, pntban leírt hiánypótlási rend szerint van lehetőség. 6. Dkumentálás a látgatást követően a. Jegyzőkönyvek iktatószám feltüntetése (Útmutató másdik, javíttt váltzatának X. fejezetében található részletes leírás alapján.) Az óra-/fglalkzáslátgatást követően el kell készülnie az óra-/fglalkzáslátgatási jegyzőkönyveknek, melyeket az OH által működtetett infrmatikai támgató rendszerbe kell feltölteni az alábbiak szerint: mindkét meglátgattt óráról/fglakzásról készüljön külön jegyzőkönyv; a jegyzőkönyveket intézményi iktatószámmal kell ellátni, és azkat alá kell írni; a prtfólióvédési és az óra-/fglalkzáslátgatási jegyzőkönyveken szerepelhet ugyanaz az iktatószám, de az alszámk legyenek eltérőek; a mellékletet képező dkumentumkat tételesen fel kell srlni; a minősített pedagógus által aláírt és beszkennelt dkumentumkat a jegyzőkönyvekkel közös PDF-fájlban, a jegyzőkönyvek mellékleteiként kell rögzíteni. b. Jegyzőkönyvek módsítása aláírásk (Útmutató másdik, javíttt váltzatának X. fejezetében található részletes leírás alapján.) A jegyzőkönyv frmátumának tartalmi váltzása lehetőséget ad arra, hgy intézményvezető minősítése esetén a fenntartó képviselője, gyakrnk minősítése esetén a mentr is aláírásával jelezze részvételét, valamint véleménye rögzítésre kerülhessen. A jegyzőkönyvben szükség szerint fel kell tüntetni a látgattt órán/fglalkzásn közreműködő pedagógiai asszisztens vagy fejlesztő pedagógus jelenlétét. Az eljárásrendekkel kapcslats fenti infrmációk az ktatas.hu ldal Saját ldalának Bizttság menüpntjában is elérhetőek, letölthetőek. 7. Önértékeléssel és pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcslats általáns tájékztatás A évi önértékeléssel és a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcslatban előző levelünkhöz mellékeltük azt a kézikönyvet, melyből tájékzódhat az eljárásra vnatkzóan. A dkumentum részletesen felsrlja a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vevők feladatait, a feladatk ütemezését és legfntsabb dkumentumait, valamint a rendkívüli helyzetek kezelésére vnatkzó eljáráskat. A hnlap Saját ldalak/bizttság menüpntjában hamarsan elérhetőek a Gyakran Ismételt Kérdésekre adtt szakszerű válaszk, amelyek szintén a szakmai munkát segítik. 10

11 Felhívjuk figyelmét, hgy az önértékeléssel és pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcslats tudását, a jgszabályi váltzásk követését a következő időszakban, szeptember-któber flyamán a Mdle távktatási felületen bővítheti. A felkészülést tesztsrzat segíti, melynek sikeres kitöltése szakmai szakértői munkájának minőségét támgatja. A TÁMOP Köznevelési refrmk peratív megvalósítása c. kiemelt prjekt által készített nagymintás tesztelésről készült jegyzőkönyv biztsítja a kiemelt prjekt indikátrai teljesülésének bemutatását, igazlását. Kérjük, hgy az ktatas.hu ldalról a Saját ldal/bizttság/értékelési feladatk elvégzése menüpntból letöltött prjekt jegyzőkönyvet egy példányban kinymtatva, kitöltve, kék tintával, tllal aláírva szíveskedjék megküldeni a Prjektigazgatóság címére a látgatást követő 5 munkanapn belül! Amennyiben az adtt hónapban több alkalmmal betölti a minősítő bizttsági elnök vagy tanfelügyelet esetén - vezető szakértő tisztségét, úgy kérjük, hgy az utlsó alkalmat követő 5 munkanapn belül szíveskedjék megküldeni a dkumentumt. A minősítési eljáráskkal kapcslats szakmai kmmunikáció, valamint a jelzések mielőbbi feldlgzása érdekében a szakértői munkájával kapcslats kérdéseit a e- mail címre szíveskedjen megküldeni! Kérjük, minden esetben tüntesse fel a szakértői megkeresés tárgyát, a saját ktatási aznsítóját, valamint az adtt minősítési eljárásban részt vevő pedagógus ktatási aznsítóját is! Együttműködését köszönjük! Budapest, szeptember 21. Oktatási Hivatal Prjektigazgatóság 11

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Internátusvezetők és Nevelők Szakmai Találkozója Szabadi Edit Pedagógiai előadó Debrecen, március 3.

Internátusvezetők és Nevelők Szakmai Találkozója Szabadi Edit Pedagógiai előadó Debrecen, március 3. Internátusvezetők és Nevelők Szakmai Találkzója Szabadi Edit Pedagógiai előadó Debrecen, 2017. március 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Krm. rendelet

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

A csatlakozás érdekében a Csatlakozó adatkezelőnek az alábbi folyamat szerint kell informatikai rendszerének csatlakozását megvalósítani:

A csatlakozás érdekében a Csatlakozó adatkezelőnek az alábbi folyamat szerint kell informatikai rendszerének csatlakozását megvalósítani: Melléklet 1 A Csatlakzás eljárásrendje A csatlakzás érdekében a Csatlakzó adatkezelőnek az alábbi flyamat szerint kell infrmatikai rendszerének csatlakzását megvalósítani: 1. Regisztráció a https://e-egeszsegugy.gv.hu/ekapu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkzási keretszerződés catering és rendezvényszervezés

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Liszt Ferenc Ének - zenei Általáns Iskla 2013. Készítette: Frrainé Kószó Györgyi Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalm 1. Fgalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya...

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

VIK Hallgatói Képviselet Kari BME ösztöndíj

VIK Hallgatói Képviselet Kari BME ösztöndíj VIK Hallgatói Képviselet Kari BME ösztöndíj Pályázati felhívás a 2017/18. tanév őszi félévére A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem (BME) Villamsmérnöki és Infrmatikai Kar Hallgatói Képviselet

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatk elbírálásáról Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Mars utca 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő Iktatószám: EHEA-22-1/2015 Prjekt szám: 559232-EPP-1-2014-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA ÁRAJÁNLATKÉRÉS 1. Az ajánlatkérő adatai Név: Tempus Közalapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Képviselő: Dr. Nemeslaki

Részletesebben

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA A FOGALMAK, AMELYEKET MEGJEGYZÜNK Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés ÖSSZEHASONLÍTÁS 1. CÉLJA SZERINT Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 1. Megalakulás: A Veszprém Megyei Minőség Kör vezetői kezdeményezték a Veszprém Megyei Minőség Klub megalakulását, amelynek legfntsabb feladata a megyei minőségszemlélet kialakítása, flyamats frmálása

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárás Lakssági tájékztató Lakssági tájékztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben kérhető, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély

Részletesebben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben Pedagógusok előmeneteli rendszere 2015. január 1-jétől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ELŐMENETELI RENDSZER Gyakornoktól a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatig Budapest, november 14.

ELŐMENETELI RENDSZER Gyakornoktól a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatig Budapest, november 14. ELŐMENETELI RENDSZER Gyakornoktól a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatig Budapest, 2015. november 14. TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Látni, amit mindenki lát, és azt gondolni róla,

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A pedagógus-előmeneteli rendszer tartalmi változásai

A pedagógus-előmeneteli rendszer tartalmi változásai FEJLŐDÜNK ÉS FEJLESZTÜNK A pedagógus-előmeneteli rendszer tartalmi változásai Zalaegerszeg, 2015. november 21. TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Ne a változástól, az állandóságtól félj!

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

-1- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

-1- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai -1- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai -2- Tartalom Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai... 3 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet)... 3 Az ellenőrzés célja... 3 Az

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása (R2)

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása (R2) A Kormány 1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása (R1) 2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására FELHÍVÁS Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramk megvalósítására Magyarrszág Krmányának felhívása a Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramra, mely lehetőséget ad az egészségügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai I. Elektrnikus ügyintézés lehetőségének biztsítása 2. (1) bekezdés valamennyi kamarai feladat- és hatáskörbe tartzó hatósági, fegyelmi és egyéb ügyben valamennyi jgszabály alapján biztsítandó kamarai szlgáltatás

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ-

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- SAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK - Pécs2010 EKF prgram TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ...

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-563/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : Plgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Megbízási szerződés Nrvég Alap pályázatírásra Móra Ferenc Általáns Iskla pályázatára,

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer KIR Személyi nyilvántartó és adatmódsító rendszer Felhasználói útmutató O ktatási Hivatal Készült: 2012. któber Tartalm Bevezető... 3 Jgszabályi háttér... 3 Belépés a prgramba... 4 Tanulók és gyermekek

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart.

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart. 1. A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Silan Szív! (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 2014. szeptember 22.... 2 2014. július 17.... 8 2014. június 10.... 10 2014. május 30... 14 2014. május 16... 15 JELZÉSEIKET, KÉRDÉSEIKET AZ fr@nrszh.hu E-MAIL CÍMEN VÁRJUK.

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Őszi Pedagógiai Napok Elnöki köszöntő

Őszi Pedagógiai Napok Elnöki köszöntő Őszi Pedagógiai Napok Elnöki köszöntő Budapest, 2016. november 14. Dr. Maruzsa Zoltán elnök Oktatási Hivatal Fontosabb feladataink a 2016/2017 tanév során Érettségi vizsga, középfokú felvételi eljárás

Részletesebben

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA Budapest Országs Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár RENDSZER SZABÁLYZATA Hatálys: 2010. július 1. Elfgadva: 2010. június 28. Tartalm 1. Bevezetés... 3 2. Alapelvek... 3 2.1 Igazságsság... 3 2.2 Pntsság...

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei

A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei Szakmai tanévnyitó Budapest 2014. augusztus 26. Pósfai Péter elnök A) A tanfelügyeleti rendszer A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés kapcsolata:

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Közpnti szciális infrmációs fejlesztések Irda: 1071 Budapest, Peterdy u. 15. Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 1 2014. július 17.... 2 2014. június 10.... 4 2014. május 30.... 8 2014. május 16.... 9 Jelzéseiket,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban 1042 Budapest, István út 15. 231-3173, Fax.: 231-3175 fepitesz.irda@ujpest.hu Budapest Fővárs IV. kerület Újpest Önkrmányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI KABINET FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁJÉKOZTATÓ az

Részletesebben

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem.

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem. NYILATKOZAT Alulírtt.. nyilatkzm, hgy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kllégiumi ellátást igénybe veszem. Kérjük az alábbi adatkat kitölteni: Gyermek neve: Kllégium neve: Iskla/sztálya:..

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Pstacím: 1385 Budapest, Pf. 846 ffice@ersteny p.hu Telef n: (+36 1) 411 3200 Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Szlgáltatási és Elszámlási Szabályzat Jelen szabályzat hatályba lépésének napja: 2015. któber

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

5. A nyerésre való pályázat menete

5. A nyerésre való pályázat menete 1. A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "ROBOGJ A VARTA-val!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője, lebnylítója és adatkezelője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben