Tájékoztató a évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban"

Átírás

1 Tájékztató a évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, szeptember 21. 1

2 A év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel kapcslatban beérkezett szakértői megkeresések alapján az alábbi témakörökben szeretnénk tájékztatást adni szakértőink számára. A tájékztató levél témakörei: /2013. (VIII.30.) Krm. rendelet módsításából következő váltzásk szeptember 9- től 2. A minősítő bizttság összetételével kapcslats váltzásk 3. A minősítő bizttság elnökének kijelölésére vnatkzó szabályzás 4. A kirendelések szabályai a. A bizttsági tagk látgatásainak szervezése nemzetiségi intézményekben b. A bizttsági tagk látgatásának szervezése alapfkú művészeti isklákban 5. A prtfólió előzetes értékelésével kapcslats eljárásk 5.1 Hiányzó vagy tévesen feltöltött dkumentumk esetén Ha a prtfólió alapdkumentumai hiánysan vagy tévesen kerültek feltöltésre Ha a prtfólió szabadn választható dkumentumai hiánysan vagy tévesen kerültek feltöltésre 5.2 Ha a prtfólió nem felel meg az annimitási és személyiségi jgi kritériumknak 5.3 Plágiumgyanú 5.4 Kivételt képező eljárásk Óvdapedagóguskat érintő eljárás Hspitálási napló cseréje 6. Dkumentálás a látgatást követően a. Iktatószám feltüntetése a látgatásk dkumentálásakr b. Jegyzőkönyvek módsítása 7. Önértékeléssel és pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcslats általáns tájékztatás 2

3 1. 326/2013. (VIII.30.) Krm. rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) módsításából következő váltzásk szeptember 9-től (A Krmány 249/2015. (IX. 8.) Krm. rendelete a pedagógusk előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Krm. rendelet módsításáról) a. A jgalktó szerkezeti szempntból a rendeletet áttekinthetőbbé tette, kiegészítette az alkalmazást segítő értelmező rendelkezésekkel és a pedagógusk minősítési eljárásával kapcslats rendelkezéseket a jgalkalmazók számára is lgikusabb szerkezetbe rendezte. b. Gyakrnkk esetében: Az a pedagógus, aki még nem tett sikeres minősítővizsgát, de már van 2 év szakmai gyakrlati ideje, ugyanakkr nincs 6 év munkatapasztalata, feltéve, hgy nem alkalmazhatóak rá a nemzeti köznevelésről szóló törvény átmeneti szabályai, és új jgvisznyt létesít, 6 hónap gyakrlati időt kell kikötni. - Tvábbra is hatálys az a április 17-én bevezetett szabály, hgy a 2 éves gyakrlati időbe be kell számítani a krábban más munkáltatónál teljesített szakmai gyakrlat idejét is. c. Tvábbra is hatálys az a szabály, amely rendelkezik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a tvábbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartzó intézményekben szakmai gyakrlatnak számító, a család-, gyermek- és ifjúságvédelem ágazatba tartzó tevékenységekről. A Gyvt. hatálya alá tartzó intézmények kapcsán több váltzás is megjelent a Rendeletben. d. Megváltztt a Mesterpedagógus és Kutatótanár fkzat eléréséhez szükséges minősítési eljárás keretrendszere, szakaszai, a feltöltött Mesterpedagógusi\Kutatótanári pályázat részei/dkumentumai. e. Meghatárzásra kerültek azk az esetek, amelyekben az eljárás - bizttság kirendelése nélkül, vagy a minősítő bizttság eljárásának ideje alatt - megszűnik, ide értve azkat az eseteket is, amikr az Oktatási Hivatal (tvábbiakban: OH) megállapítja a minősítő vizsga, minősítési eljárás sikertelenségét. f. Váltzik a minősítő bizttságk összerendelésének határideje. A tavasszal esedékes időpntkat és a hzzájuk rendelt bizttságkat a minősítés évét megelőző év december 15-ig kell meghatárznia az OH-nak, az őszi időpntkat és bizttságkat augusztus 10-ig kell összeállítani. g. Egyes esetekben, ha előre nem látható, elháríthatatlan knál fgva a minősítés évében már nem lehetséges az új prtfólióvédési időpnt kijelölése, az OH-nak lehetősége lesz a minősítési évet követő év március 31-ig megszervezni az új időpntt. Ebben az esetben a pedagógust emiatt hátrány nem érheti, sikeres minősítés esetén magasabb fkzatba srlás szintén abban az évben történik meg visszamenőlegesen, január első napjával. h. A Rendelet a 12/B. (5) bekezdése részletezi a tanúsítvány kiadására vnatkzó részletes eljárást és a tanúsítványban feltüntethető bejegyzéseket. Ennek megfelelően a minősítő vizsga 3

4 és a minősítési eljárás eredményéről az OH az összegző értékelés infrmatikai rendszerbe való felöltésétől számíttt tizenöt munkanapn belül elektrnikus tanúsítvány állít ki. i. A pedagógus sikertelen minősítő vizsga vagy minősítési eljárás esetén elektrnikus útn panasszal élhet az OH-nál, a tanúsítvány kiállításától számíttt 15 napn belül. A panasznak nem lehet alapja szakmai véleményeltérés a pedagógus és a bizttság között. Ha a panasznak az OH a minősítő bizttsággal knzultálva helyt ad, az OH a tanúsítványt módsítja, ellenkező esetben, ha a pedagógus a panaszt tvábbra is fenntartja, az OH elnöke szakértő bevnásával dönt a minősítő vizsga, minősítési eljárás új bizttság előtti megismétléséről. Ha új bizttságt nem rendelnek ki, tvábbi panasznak nincs helye. - Ettől függetlenül váltzatlanul megmarad az a lehetőség, hgy a pedagógus akár sikeres, akár sikertelen a minősítése a minősítő vizsga és a minősítési eljárás hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jgát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számíttt 30 napn belül a bíróságtól kérje. - A tanúsítványban szereplő elíráskat az OH saját hatáskörében kijavíthatja. - A tanúsítvány kiadását követő 3 éven belül, ha az OH tudmására jut, hgy a pedagógus a feltételeknek való meg nem felelés miatt nem szerepelhetett vlna a minősítési tervben, a tanúsítványt visszavnja. j. Az rszágs pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusk minősítővizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő Mesterpedagógusk munkaidő-kedvezménye terhére ellátható feladatk száma és típusa pntsításra került, bővült a kör a szakmaiszlgáltatásban való részvétellel. A szakértői munka elvégzésével kapcslats költségek megtérítésének módja is váltzik. k. Átmeneti rendelkezések szabályzzák a Mesterpedagógus és Kutatótanár fkzat elérését célzó minősítési eljárásk ideiglenes rendjét. Tvábbá a rendelet pntsítja, hgy a tanítási évenként milyen kötelező feladatkat kötelesek teljesíteni legfeljebb 25 alkalmmal. Ezen pntkat a Rendeletben a 17/A. (1) bekezdése részletezi (minősítésekben való részvétel, tanfelügyelet, pedagógiai-szakmai szlgáltatásk, előadói felkérések). Felhívjuk figyelmüket, hgy a Rendelet 39/D. -a alapján a minősítő vizsga, minősítési eljárás megszervezését, lebnylítását és díjazását szabályzó rendelkezéseit a Rendelet módsításának hatálybalépésekr flyamatban lévő vizsgák és eljárásk esetében is alkalmazni kell azzal, hgy a módsító rendelet hatálybalépésekr kijelölt minősítő bizttság összetételét nem kell megváltztatni. Flyamatban lévőnek tekintjük mindazkat a vizsgákat, eljáráskat, ahl a tanúsítvány kiállítása még nem történt meg. 2. A minősítő bizttság összetételével kapcslats váltzásk a. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás bizttságának tagjai a következők: OH által kirendelt elnök, OH által kirendelt köznevelési szakértő, intézményi delegált (vagy az intézményvezető). b. Minősítő vizsga esetén a gyakrnk óra-/fglalkzáslátgatásán a pedagógus felkészülését támgató mentr is részt vehet. 4

5 c. Az intézményvezetők minősítése esetén a minősítő bizttság összetétele váltzik (delegált szakértő kirendelése intézményvezetői minősítés esetén): OH által delegált elnök, OH által delegált köznevelési szakértő (szaks), OH által delegált legalább 5 év intézményvezetői tapasztalattal rendelkező szakértő (az ebben a szerepkörben megbíztt szakértő feladata, hgy a prtfólió előzetes értékelése és a védés alapján értékelje az intézményvezető pedagóguskmpetenciáit, valamint részt vegyen véleményezési jggal az óra- /fglalkzáslátgatásn), a fenntartónak lehetősége van, hgy az intézményvezető minősítési eljárására képviselőt delegáljn. A fenntartó képviselője ebben az esetben véleményezési jggal rendelkezik, így az óra- vagy fglalkzáslátgatásn, illetve a védésen részt vesz, de a prtfóliót nem értékeli. d. Az egyházi fenntartású intézményekben dlgzó pedagógusk minősítésére kirendelt bizttság összetétele váltztt: OH által kirendelt elnök amennyiben az egyház a miniszterrel köznevelési szerződést kötött pedagógiai szakmai szlgáltatásk ellátásra, akkr az egyházi pedagógiai intézet által jóváhagytt szakértői jegyzéken szereplő szakértő, OH által delegált köznevelési szakértő (szaks), intézményi delegált (vagy maga az intézményvezető). e. Intézményi delegált kijelölése esetén az intézményvezető lyan munkatársat delegálhat, aki vezető státuszban van, esetükben már nem követelmény a szakvizsga. f. A minősítő bizttság működésének időtartama: A panaszeljárás bevezetésének megfelelően megváltztt a bizttság működésének időtartama. A minősítő bizttság a panasz benyújtására nyitva álló a tanúsítvány kiadásától számíttt 15. napt követő munkanapn szlik fel. Ha a pedagógus panasszal él, a minősítő bizttság a panasz alapján meghztt döntésnek megfelelő intézkedés megtételét követő munkanapn szlik fel. g. Összeférhetetlenség kezelése: bővült a minősítő bizttsági elnök és tagk összeférhetetlenségi szabályzása, nem lehet sem elnök, sem tag lyan személy, akitől a minősítés elfgulatlan leflytatása egyéb kból nem várható el (ezzel elkerülve az lyan eseteket, ahl ugyan nem áll fenn rkni kapcslat, ugyanakkr mégsem várható a tárgyilags minősítés). 3. A minősítő bizttság elnökének kijelölésére vnatkzó szabályzás Az Oktatási Hivatal a minősítő bizttság elnökét a Rendelet 7. (1) alapján rendeli ki. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás minősítő bizttság előtt flyik. A minősítő bizttság elnöke az OH által delegált, Mesterpedagógus fkzatba srlt, az Országs szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jgszabályban fglaltak szerinti felkészítésben vett részt. 5

6 A Rendelet szerint az elnök csak az értékelt pedagógussal azns vagy magasabb fkzatba besrlt pedagógus lehet. A fenti kitételnek megfelelően rendeli ki az OH a bizttság elnökét a minősítési eljárás ellátására. A Rendelet tvábbá meghatárzza a minősítő bizttság elnökének felelősségét és legfntsabb feladatait. 4. A kirendelések szabályai a. A bizttsági tagk látgatásainak szervezése nemzetiségi intézményekben Az OH-nak elsődleges célja, hgy sikeresen, a minősítésben részt vevő minden fél számára kedvező feltételeket biztsítva valósuljanak meg a minősítési eljárásk. Nehézséget jelent, hgy a nemzetiségi nevelés-ktatás területe a rendelkezésre álló szakértők száma alapján hiányterület. Az OH törekszik az azns szakterülettel rendelkező szakértői kirendeléseket biztsítani. Annak érdekében, hgy a évi minősítési tervbe bekerült pedagógus elkészült prtfóliója értékelést kapjn, az OH a nyelvi egyezőséget tekinti priritásnak. Az Útmutató másdik, javíttt váltzatának kiadványában megadtt, pedagóguskmpetenciákra vnatkzó pntjai alapján hivatalunk döntése annak az elvnek megfelelően történt, hgy a prtfólió ilyen esetekben mindenképp egy pedagógus szakmai szemlélete mentén, eredeti nyelven legyen áttekinthető. b. A bizttsági tagk látgatásának szervezése alapfkú művészeti isklákban A jelenlegi összerendelési szabályrendszer szerint az alapfkú művészeti intézményekben dlgzó pedagógusk az általuk taníttt művészeti ág figyelembevételével a következő négy kategória egyikébe kerülnek besrlásra: - báb- és színművészeti ág. - képző- és iparművészeti ág, - táncművészeti ág, - zeneművészeti ág. A szakértők a kmpetenciák figyelembevételével szintén a fent felsrlt négy kategória szerint kerültek besrlásra és ennek figyelembevételével történik meg a kirendelésük is. A látgatásk szervezése srán a rendszer a kirendelt szakértő kiválasztásánál csak a négy említett kategória egyezését veszi figyelembe. A négy fő kategórián belüli kisebb szakmai különbségek a minősítés srán szükséges szakértői tevékenységben nem jelentenek hátrányt, tekintettel arra, hgy az eljárás célja a pedagógiai munka, a pedagógiai módszerek megfigyelése és azk bjektív értékelése. 5. A prtfólió előzetes értékelésével kapcslats eljárásk Felhívjuk figyelmét arra, hgy a szakértői feladatk jgszabály szerinti végrehajtása érdekében szükséges a védés napja előtti 25. napig a prtfólió tartalmának áttekintése vizsgálva azt, hgy a kötelezően feltöltendő, illetve a szabadn választható dkumentumk tartalma megfelel-e az Útmutatóban rögzített elvárásknak. 6

7 Amennyiben a kötelező dkumentumk hiánysak, vagy a feltöltött dkumentumk nem megfelelőek, akkr a szakértőnek a tájékztató pntja szerint kell eljárnia. Ha a szakértő a szabadn választható dkumentumk esetében állapít meg az elsődleges vizsgálat srán hiánysságt, akkr az pntban fglaltak az irányadók. 5.1 Hiányzó vagy tévesen feltöltött dkumentumk esetén Ha a prtfólió kötelező dkumentumai hiánysan vagy tévesen kerültek feltöltésre: A Rendelet 9/B. (1) bekezdése részletezi a kötelezően feltöltendő dkumentumk körét. A 11/A. (1) bekezdése rögzíti, hgy a prtfólió akkr tekinthető feltöltöttnek, ha a nevelő-ktató munka szabadn választható dkumentumai kivételével az alapdkumentumk feltöltésre kerültek. A Rendelet 12/C (1) bekezdés f) pntja, valamint a 39/B. (2) bekezdése rögzíti, hgy amennyiben a prtfólió nem tekinthető feltöltöttnek, azaz a kötelező dkumentumk nem kerülnek feltöltésre, úgy megállapítandó a minősítési eljárás sikertelensége, melyről az OH kiállítja a tanúsítványt. Tehát a prtfólió összes kötelező elemét fel kell tölteni a nevelő-ktató munka szabadn választtt dkumentumain kívül. Vagyis lényegében csak a nevelő-ktató munka szabadn választtt dkumentumai és a prtfólió nem kötelező elemei (9/B. (2) bek.) pótlhatók. Teendők a kötelező dkumentumk hiánysságából adódó sikertelenség megállapítása esetén Hiánysnak tekintendő minden lyan dkumentum, ami nem felel meg a Rendelet fent felsrlt bekezdéseiben meghatárztt, kötelezően feltöltendő dkumentumk körének. A bizttság elnökének a döntés meghzatala előtt egyeztetnie kell a köznevelési szakértő taggal (szaks szakértővel). A bizttság elnöke nyilatkzatban rögzíti a kötelező dkumentumk hiánysságának tényét. A nyilatkzatban szerepelnie kell tételesen a megállapíttt hiánysságknak. A bizttság elnöke a nyilatkzatt az OH által megadtt frmanymtatvány részletes kitöltésével teszi meg, és azt aláírva és beszkennelve megküldi a címre a hiány megállapítását követő 3 napn belül. A beküldött nyilatkzat alapján az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét, melyről az érintetteket az OH értesíti. A bizttság elnöke közvetlenül nem tájékztathatja az intézmény delegáltját és a pedagógust a sikertelenségről. A bizttság elnökének és a köznevelési szakértő tagnak (szaks szakértőnek) egyelőre a felületen nincs tvábbi teendője az értékelés srán. (Az esetleges váltzáskról a későbbiekben adunk tájékztatást.) Ha a prtfólió szabadn választható dkumentumai hiánysan vagy tévesen kerültek feltöltésre: A bizttság elnökének a hiánysság megállapítása kapcsán egyeztetnie kell a köznevelési szakértő taggal (szaks szakértővel). Az elnök haladéktalanul jelzi ben a pedagógusnak a hiányzó vagy hibásan feltöltött dkumentum pótlásának módját. A javíttt dkumentumt a pedagógus elektrnikus útn köteles eljuttatni az elnök részére a védést megelőző nap között. Az elnök a hiánypótlás kéréséről értesíti a bizttság tagjait.

8 Teendők, ha a hiánypótlás nem történt meg a megadtt határidőig A kért dkumentumk pótlásának elmaradása esetén a bizttság elnöke nyilatkzatban rögzíti a pótlás elmaradásának tényét. A nyilatkzatban szerepelnie kell tételesen a megállapíttt hiánysságknak. A bizttság elnöke a nyilatkzatt az OH által megadtt frmanymtatvány részletes kitöltésével teszi meg, és azt aláírva és beszkennelve megküldi a címre a hiány megállapítását követő 3 napn belül. A beküldött nyilatkzat alapján az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét, melyről az érintetteket az OH értesíti. A bizttság elnöke közvetlenül nem tájékztathatja az intézmény delegáltját és a pedagógust a sikertelenségről. A bizttság elnökének és a köznevelési szakértő tagnak (szaks szakértőnek) egyelőre a felületen nincs tvábbi teendője az értékelés srán. (Az esetleges váltzáskról a későbbiekben adunk tájékztatást.) Teendők a védés napján (amennyiben a hiánypótlás a megadtt határidőig megtörtént): A pedagógusnak a védés alkalmával az aláírásával elláttt javíttt dkumentumkat papíralapn is be kell nyújtania. A bizttság az értékelő felületről letölthető prtfólióvédési jegyzőkönyvben rögzíti a prtfólió módsításával kapcslats tényt, valamint a megldás módját és eredményét. A pótlólag benyújttt, aláírt dkumentumk a védési jegyzőkönyv mellékletét képezik, a jegyzőkönyvben tételesen fel kell srlni a mellékelt dkumentumkat, és a jegyzőkönyvet ezekkel együtt kell feltölteni az infrmatikai rendszerbe, a krábban is alkalmaztt módn, egy közös PDFfrmátumú fájlként. A hiánypótlásra benyújttt, aláírt dkumentumk eredeti, papíralapú példányát az elnök őrzi. 5.2 Amennyiben a prtfólió nem felel meg az annimitási és személyiségi jgi kritériumknak (pl. személyeket ábrázló ftót és/vagy a gyermekek/tanulók teljes nevét, pedagógus klléga nevét tartalmazza) 8 Az elnök haladéktalanul jelzi ben a pedagógusnak, hgy a évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezés jgáról és az infrmációszabadságról szóló törvény 3. (10) bekezdésében fglaltaknak nem felel meg a prtfólió, és tvábbítja annak javítási módját az alábbiak szerint. Az elnök a javítási felszólításról értesíti a bizttság tagjait. A javíttt dkumentumkat a pedagógusnak elektrnikus útn kell eljuttatnia az elnök számára a védés előtt legalább nappal. A javítás módja: Amennyiben a prtfólió lyan ftót tartalmaz, amelynek eredeti példányán gyermekek/tanulók szerepelnek, a pedagógus lyan módn javítja a dkumentumt, hgy a képen a gyermekek/tanulók ne legyenek felismerhetőek, vagy ftók nélkül küldi el azt. Amennyiben a prtfólió lyan dkumentumt tartalmaz, amelynek eredeti példánya tartalmazza a gyermek/tanuló teljes nevét, pedagógus klléga nevét, a név a dkumentum javíttt váltzatán kitakarásra vagy törlésre kerül.

9 Teendők a védés napján: A pedagógusnak a védés alkalmával az aláírásával elláttt javíttt dkumentumkat papíralapn is be kell nyújtania. A bizttság az értékelő felületről letölthető prtfólióvédési jegyzőkönyvben rögzíti a dkumentumk javításával kapcslats tényt, a megldás módját és eredményét. A javíttt, aláírt dkumentumk a jegyzőkönyv mellékletét képezik, a jegyzőkönyvben tételesen fel kell srlni a mellékelt dkumentumkat, és a jegyzőkönyvet ezekkel együtt kell feltölteni az infrmatikai rendszerbe, a krábban is alkalmaztt módn, egy közös PDF-frmátumú fájlként. A javíttt, aláírt dkumentumk eredeti, papíralapú példányát az elnök őrzi. 5.3 Plágiumgyanú esetén (amennyiben a pedagógus a prtfólió részét képező eredetiségnyilatkzatban a vállalt kötelezettségét megsértette) A minősítővizsgát, minősítési eljárást meg kell szüntetni, ha a minősítő bizttság megállapíttta, hgy a pedagógus a prtfólió részét képező eredetiségnyilatkzatban vállalt kötelezettségét megsértette. Ebben az esetben a minősítő vizsga, minősítési eljárás sikertelen eredménnyel zárul. A bizttság elnökének a döntés meghzatala előtt egyeztetnie kell a szaks szakértővel. A bizttság elnökének hivatals, aláírt nyilatkzatban kell megerősíteni az eredetiségi nyilatkzatban vállalt kötelezettség megsértésének tényét, A nyilatkzatban szerepelnie kell tételesen a megállapíttt hibának. A nyilatkzatt az OH által megadtt frmanymtatvány alapján kell részletesen kitölteni és azt aláírva és beszkennelve megküldeni a címre a hiány megállapítását követő 3 napn belül. A beküldött nyilatkzat alapján az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét, melyről az érintetteket az OH értesíti. A bizttság elnöke nem tájékztathatja az intézmény delegáltját és a pedagógust a sikertelenségről. A bizttság elnökének és a szaks szakértőnek egyelőre a felületen nincs tvábbi teendője az értékelés srán. (Az esetleges váltzáskról a későbbiekben adunk tájékztatást.) 5.4 Kivételt képező eljárásk Óvdapedagóguskat érintő eljárás Az óvdapedagógusk esetében is érvényesül a Rendelet 9/B. (2) bekezdése, a 11/A. (1)-(2) és a 12/C. (1)-(2) bekezdései. Ennek megfelelően a fentiekben ismertetett eljárásnak kell megvalósulnia. Nem minősül a prtfólió hiánys feltöltésének, ha az óvdapedagógusi prtfólióban a csprtprfil és a nevelési terv egy fájlként történő feltöltése miatt ezek közül a nevelési terv hiányzik. Ennek pótlására a szabadn választható dkumentumk esetén alkalmaztt, pntban leírt hiánypótlási rend szerint van lehetőség. Abban az esetben, ha a csprtprfil nem került feltöltésre, akkr az pntban leírtak szerint kell eljárni, a kötelező dkumentum hiánya miatt a minősítő vizsga, minősítési eljárás sikertelen. 9

10 5.4.2 Hspitálási napló cseréje Amennyiben a pedagógus nem töltötte fel a hspitálási naplót, úgy érvényesül a Rendelet 11/A. (1)- (3) bekezdése. Ennek megfelelően az pntban ismertetett eljárásnak kell megvalósulnia. Ha a hspitálási napló feltöltésre került, de nem a minősítés előtt álló pedagógus által látgattt óra/fglalkzás leírását, elemzését, hanem az érintett pedagógusnál történt óra/fglalkzáslátgatás dkumentálását tartalmazza, ebben az esetben van mód a hspitálási napló cseréjére. Erre a szabadn választható dkumentumk esetén alkalmaztt, pntban leírt hiánypótlási rend szerint van lehetőség. 6. Dkumentálás a látgatást követően a. Jegyzőkönyvek iktatószám feltüntetése (Útmutató másdik, javíttt váltzatának X. fejezetében található részletes leírás alapján.) Az óra-/fglalkzáslátgatást követően el kell készülnie az óra-/fglalkzáslátgatási jegyzőkönyveknek, melyeket az OH által működtetett infrmatikai támgató rendszerbe kell feltölteni az alábbiak szerint: mindkét meglátgattt óráról/fglakzásról készüljön külön jegyzőkönyv; a jegyzőkönyveket intézményi iktatószámmal kell ellátni, és azkat alá kell írni; a prtfólióvédési és az óra-/fglalkzáslátgatási jegyzőkönyveken szerepelhet ugyanaz az iktatószám, de az alszámk legyenek eltérőek; a mellékletet képező dkumentumkat tételesen fel kell srlni; a minősített pedagógus által aláírt és beszkennelt dkumentumkat a jegyzőkönyvekkel közös PDF-fájlban, a jegyzőkönyvek mellékleteiként kell rögzíteni. b. Jegyzőkönyvek módsítása aláírásk (Útmutató másdik, javíttt váltzatának X. fejezetében található részletes leírás alapján.) A jegyzőkönyv frmátumának tartalmi váltzása lehetőséget ad arra, hgy intézményvezető minősítése esetén a fenntartó képviselője, gyakrnk minősítése esetén a mentr is aláírásával jelezze részvételét, valamint véleménye rögzítésre kerülhessen. A jegyzőkönyvben szükség szerint fel kell tüntetni a látgattt órán/fglalkzásn közreműködő pedagógiai asszisztens vagy fejlesztő pedagógus jelenlétét. Az eljárásrendekkel kapcslats fenti infrmációk az ktatas.hu ldal Saját ldalának Bizttság menüpntjában is elérhetőek, letölthetőek. 7. Önértékeléssel és pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcslats általáns tájékztatás A évi önértékeléssel és a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcslatban előző levelünkhöz mellékeltük azt a kézikönyvet, melyből tájékzódhat az eljárásra vnatkzóan. A dkumentum részletesen felsrlja a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vevők feladatait, a feladatk ütemezését és legfntsabb dkumentumait, valamint a rendkívüli helyzetek kezelésére vnatkzó eljáráskat. A hnlap Saját ldalak/bizttság menüpntjában hamarsan elérhetőek a Gyakran Ismételt Kérdésekre adtt szakszerű válaszk, amelyek szintén a szakmai munkát segítik. 10

11 Felhívjuk figyelmét, hgy az önértékeléssel és pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcslats tudását, a jgszabályi váltzásk követését a következő időszakban, szeptember-któber flyamán a Mdle távktatási felületen bővítheti. A felkészülést tesztsrzat segíti, melynek sikeres kitöltése szakmai szakértői munkájának minőségét támgatja. A TÁMOP Köznevelési refrmk peratív megvalósítása c. kiemelt prjekt által készített nagymintás tesztelésről készült jegyzőkönyv biztsítja a kiemelt prjekt indikátrai teljesülésének bemutatását, igazlását. Kérjük, hgy az ktatas.hu ldalról a Saját ldal/bizttság/értékelési feladatk elvégzése menüpntból letöltött prjekt jegyzőkönyvet egy példányban kinymtatva, kitöltve, kék tintával, tllal aláírva szíveskedjék megküldeni a Prjektigazgatóság címére a látgatást követő 5 munkanapn belül! Amennyiben az adtt hónapban több alkalmmal betölti a minősítő bizttsági elnök vagy tanfelügyelet esetén - vezető szakértő tisztségét, úgy kérjük, hgy az utlsó alkalmat követő 5 munkanapn belül szíveskedjék megküldeni a dkumentumt. A minősítési eljáráskkal kapcslats szakmai kmmunikáció, valamint a jelzések mielőbbi feldlgzása érdekében a szakértői munkájával kapcslats kérdéseit a e- mail címre szíveskedjen megküldeni! Kérjük, minden esetben tüntesse fel a szakértői megkeresés tárgyát, a saját ktatási aznsítóját, valamint az adtt minősítési eljárásban részt vevő pedagógus ktatási aznsítóját is! Együttműködését köszönjük! Budapest, szeptember 21. Oktatási Hivatal Prjektigazgatóság 11