Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatárzásáról HU HU

2 INDOKOLÁS 1. A javaslat háttere A Schengeni Megállapdás végrehajtásáról szóló egyezmény (SMVE) 17. cikke (3) bekezdésének a) pntja szerint [a] Végrehajtó Bizttság meghzza a szükséges határzatkat az alábbiakkal kapcslatban is: [ ] úti kmányk, amelyekbe vízum illeszthető. E cikk alapján 1998-ban és 1999-ben két végrehajtó bizttsági határzat született a vízummal ellátható kmányk kézikönyvének összeállításáról (SCH/Cm-ex (98) 56 és SCH/Cm-ex (99) 14), és elkészült a jelenlegi, Harmadik rszágbeli államplgárk vízumkibcsátásra, valamint határátlépésre jgsító úti kmányainak táblázata című összeállítás. A Közös Knzuli Utasítás (KKU) 11. melléklete kritériumkat srlt fel annak meghatárzásáhz, hgy egy úti kmányba lehet-e vízumt illeszteni április 5-én aznban a Közösségi Vízumkódex létrehzásáról szóló 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( Vízumkódex ) hatályn kívül helyezte az SMVE 17. cikkének (3) bekezdését (amely az SCH/Cm-ex (98) 56 és az SCH/Cm-ex (99) 14 jgalapjául szlgált), valamint a KKU-t. A 789/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése kimndta, hgy [v]alamennyi tagállam közli a Tanács főtitkárával az általa [ ] a vízummal ellátható dkumentumkat tartalmazó kézikönyvben [ ] tervezett módsításkat. A rendelet 3. cikke úgy rendelkezett, hgy [a] Tanács Főtitkársága felelős [ ] a vízummal ellátható dkumentumkat tartalmazó kézikönyv [ ] javíttt váltzatainak az elkészítéséért [ ]. Visznt a Vízumkódex a 789/2001/EK rendeletet is hatályn kívül helyezte. A Harmadik rszágbeli államplgárk vízumkibcsátásra, valamint határátlépésre jgsító úti kmányainak táblázata (a tvábbiakban: a táblázat) jelenleg öt részből áll: I: Vízummal ellátható úti kmányk, ahl az alábbi dkumentumk felsrlása található: mindazn harmadik államk által kibcsáttt dkumentumk, amelynek államplgáraival szemben vízumkötelezettség áll fenn; az lyan harmadik államk által kibcsáttt dkumentumk, amelynek államplgáraival szemben nem áll fenn ilyen kötelezettség; valamint a schengeni vívmánykat teljes egészükben még nem alkalmazó tagállamk által kibcsáttt dkumentumk. II: III: IV: A schengeni államk által külföldiek számára kibcsáttt, vízummal ellátható útlevelek, ahl az alábbi dkumentumk felsrlása található: külföldiek úti kmányai (külföldi személy útlevele vagy belföldi államplgársággal nem rendelkező személy útlevele); menekültek úti kmányai (1951. július 28-i genfi egyezmény) és hntalan személyek úti kmányai (1954. szeptember 28-i New Yrk-i egyezmény). A nemzetközi szervezetek által kibcsáttt úti kmányk listája, ahl az alábbi található: nemzetközi szervezetek által kibcsáttt 12 úti kmány felsrlása. Az eredeti iratk máslatait tartalmazó dkumentumtár fkzats összeállítása (ez a rész ssem készült el). V: Ismert hamis útlevelekre vnatkzó infrmációk. HU 2 HU

3 A táblázatt a tagállamk által a Tanács Főtitkárságának küldött értesítések alapján rendszeres időközönként frissítik. Az egységes szerkezetbe fglalt váltzatkat általában évente egyszer teszik közzé. A táblázat kettős célt szlgál. egyrészt a határellenőrző hatóságk számára lehetővé teszi annak ellenőrzését, hgy egy adtt dkumentumt elismernek-e a külső határk átlépésére jgsító dkumentumként, másrészt a knzulátusi személyzet számára lehetővé teszi annak ellenőrzését, hgy egy adtt dkumentumt a közös vízumplitikát alkalmazó valamennyi tagállam elismer-e vízummal ellátható dkumentumként. A kibcsáttt és az úti kmányba beillesztett vízum csak az úti kmányt elismerő tagállamk területén lehet érvényes, ha tehát egy tagállam egy meghatárztt úti kmányt nem ismer el, akkr az úti kmány birtksa nem jgsult belépni e tagállam területére. A vízumk ilyen esetben történő kibcsátásának szabályait a Vízumkódex 25. cikkének (3) bekezdése tartalmazza. A Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex 5. cikke (1) bekezdésének a) pntja előírja, hgy a harmadik rszágk államplgárai [ ] érvényes, a határ átlépésére jgsító úti kmánnyal vagy kmánykkal rendelkez[ze]nek. A javaslat kai és céljai Az úti kmányk jelenlegi táblázatát, amely a schengeni együttműködés krmányközi időszakára nyúlik vissza, hzzá kell igazítani az Európai Unió intézményi és jgi keretéhez. A vízumplitikára, valamint a [külső] határknál a személyek ellenőrzése srán [ ] követendő szabályk[ra] és eljárásk[ra] vnatkzó schengeni rendelkezések jgalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 77. cikke (2) bekezdésének a) és b) pntja. A Vízumkódex egyes rendelkezései utalnak a harmadik államk által kibcsáttt úti kmányk tagállamk általi elismerésére vagy elismerésének megtagadására. A Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex csak egyetlen közvetett utalást tartalmaz a külső határkat átlépni kívánó harmadik rszágbeli államplgárk úti kmányainak a tagállamk általi elismerésére vagy ezen elismerés megtagadására. A jelenlegi táblázat a külső határk átlépésére jgsító dkumentumkat is felsrlja. A harmadik rszágk által kibcsáttt úti kmányk listáinak módszeres ellenőrzése jelenleg nem megldtt. Következésképpen a tagállamknak nem kell jelezniük álláspntjukat a listán szereplő valamennyi dkumentum elismerésével vagy az elismerés megtagadásával kapcslatban. Ez jgbiznytalanságt eredményez biznys úti kmányk birtksai számára, akik belépésük megtagadását kckáztatják, vagy akik lyan krlátztt területi érvényességű vízummal rendelkeznek, amellyel csak az úti kmányukat elismerő tagállamkba utazhatnak. Ráadásul a Táblázatban jelzett elismerés megtagadásának ka gyakran nem az érintett tagállam által hztt az úti kmány elismerésének megtagadására irányuló megfntlt döntés, hanem a szóban frgó úti kmánnyal kapcslats álláspnt kialakításának elmaradása. Tekintettel a tagállamknak az úti kmányk elismerésére vnatkzó kizárólags hatáskörére, nem lehetséges az úti kmányk elismerésével kapcslats harmnizációs szabályk meghatárzása. E javaslat ezért arra szrítkzik, hgy a harmadik rszágk által kibcsáttt úti kmányk listájának flyamats frissítését biztsító eljárást alakítsn ki, tvábbá közpntsíttt eljárást alakítsn ki ezen úti kmányk technikai értékelésére vnatkzóan, végül pedig biztsítsa a tagállamk álláspntjának kifejtését a listán szereplő valamennyi úti kmány elismerésével vagy elismerésének megtagadásával kapcslatban. A javaslat aznban HU 3 HU

4 egy tanácsadó bizttságn belüli infrmációcserét is előirányz annak érdekében, hgy a tagállamk között közös álláspnt alakulhassn ki bármely knkrét úti kmány elismerésére vagy elismerésének megtagadására vnatkzóan. 2. A javaslat jgi elemei A javaslat célja, hgy a harmadik rszágk által kibcsáttt úti kmányk listájának flyamats frissítését biztsító eljárást alakítsn ki, tvábbá közpntsíttt eljárást alakítsn ki ezen úti kmányk műszaki értékelésére vnatkzóan, végül pedig biztsítsa a tagállamk álláspntjának kifejtését ezen úti kmányk elismerésével vagy elismerésének megtagadásával kapcslatban. Az úti kmányk listáját szerkezetileg krszerűsítették, és a külső határk átlépésekr vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik rszágbeli államplgárk rszágainak felsrlásáról szóló 539/2001/EK rendelethez kapcslták. A táblázat tvábbá a következőkkel kapcslatban fg infrmációkat tartalmazni: azn tagállamk által kibcsáttt úti kmányk, amelyek a schengeni vívmánykat nem alkalmazzák azkra az úti kmánykra, amelyeket a tagállamk bcsátanak ki harmadik rszágk államplgárai számára, vagy az július 28-i genfi egyezmény alapján menekültek számára, vagy az szeptember 28-i New Yrk-i egyezmény alapján hntalan személyek számára, valamint azkra az úti kmánykra, amelyeket nemzetközi szervezetek (pl. az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizttsága) bcsátanak ki. A Vízumkódexnek a helyi schengeni együttműködésre vnatkzó rendelkezéseihez is létrejött kapcslódási pnt (48. cikk). A 48. cikk (1) bekezdésének c) pntja kimndja, hgy létre kell hzni az úti kmányknak a fgadó rszág által kiadtt teljes körű felsrlás[át]. Ez elő fgja segíteni az adatk naprakésszé tételét. A javaslat nem terjed ki a jelenlegi táblázat V. részére ( Ismert hamis útlevelekre vnatkzó infrmációk ). Az el nem ismerhető hamis úti kmányk listája nem tekinthető teljes körűnek, ezért kevés hzzáadtt értékkel bír. A javaslat jgalapja az EUMSz. 77. cikkének (2) bekezdése, mivel az Európai Közösséget létrehzó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés vnatkzó rendelkezéseinek megfelelően a schengeni vívmánykat alktó valamennyi rendelkezés, illetve határzat jgalapjának meghatárzásáról szóló, május 20-i 1999/436/EK tanácsi határzat 1 (C. melléklet, 4. cikk) e rendelkezést jelöli meg a Schengeni Végrehajtó Bizttság SCH/Cm-ex (98) 56 határzatának és SCH/Cm-ex (99) 14 határzatának EU-jgalapjaként. A javaslt aktus eredményeképpen egyszerűsödnek az (uniós vagy nemzeti) hatóságkra vnatkzó igazgatási eljárásk. A harmadik rszágk által kibcsáttt úti kmányk, valamint az ezen úti kmányk biztnsági szintjének műszaki értékelésére jgsult tanácsadó bizttság útján kialakíttt közpntsíttt eljárás fgja sztani a terheket, mivel ezen értékelések eredményét valamennyi tagállammal közlik, és így elkerülhetők a párhuzams erőfeszítések. A javaslat elfgadása meglévő jgszabályk hatályn kívül helyezését eredményezi. 3. Knzultáció az érdekeltekkel 1 HL L 176., , 17.. HU 4 HU

5 2008. któber 3-án a Bizttság alkalmazttai szakértői értekezletet szerveztek az úti kmányk táblázatának felülvizsgálatával kapcslatban. Az értekezleten husznhárm tagállam szakértői vettek részt. A tagállamk lyan jgi aktus elfgadását szrgalmazták, amely: kialakítja az ahhz szükséges eljárást, hgy a harmadik államk által kibcsáttt úti kmánykra vnatkzó bejegyzések flyamatsan naprakészek legyenek; közpntsíttt eljárást hz létre annak érdekében, hgy a tagállamk elvégezzék a harmadik államk által kibcsáttt úti kmányk műszaki értékelését, elősegítendő az úti kmányk elismerésével kapcslats tagállami döntéshzatali flyamatkat; lyan mechanizmust hz létre, amely kötelezi a tagállamkat a listán szereplő valamennyi úti kmánnyal kapcslats álláspntjuk kifejtésére; lehetőség szerint gndskdik a hagymánys típusú úti kmánykkal (közönséges, diplmáciai és szlgálati/hivatals/különleges útlevelekkel) kapcslats harmnizált álláspnt kialakításáról; a táblázatt a külső határk átlépésekr vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik rszágbeli államplgárk rszágainak felsrlásáról szóló, március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet I. és II. listájára alapzza, megtartja a táblázat jelenlegi szerkezetét, de törli belőle az V. részt; biztsítja a táblázat nline elérhetőségét és a Bizttság általi működtetését. Az elektrnikus adatbázisnak tartalmaznia kell a listán szereplő valamennyi úti kmány mintapéldányát. A Bizttság e javaslata figyelembe vette a szakértők valamennyi ajánlását, kivéve a fenti jgi aggálykra tekintettel az elismerés nagybb fkú harmnizációjának, valamint az összes úti kmány mintapéldányát tartalmazó nline adatbázis létrehzásának kívánalmát. Jóllehet a Bizttság teljes mértékben támgatja ez utóbbi javaslatt, úgy véli, hgy az úti kmányk jelenlegi táblázatával kapcslats legfőbb aggálykat a harmadik államk által kibcsáttt kmánykra vnatkzó bejegyzések rendszertelen frissítése, valamint annak a mulasztásnak a működésre gyakrlt kedvezőtlen hatásai jelentik (különösen az egységes vízumk kibcsátását illetően), hgy a tagállamk nem alakítják ki álláspntjukat az elismeréssel vagy az elismerés megtagadásával kapcslatban. Ezért az elsődleges priritást az e prblémák megldásával kapcslats csatrnák és eljárásk létrehzásnak kell jelentenie. Egy ilyen adatbázis létrehzása időt és erőfrráskat igényelne, és egyszerűen késleltetné a sürgetőbb prblémák rvslását szlgáló jgi aktusk elfgadását. Hsszú távn a FADO-val (a 98/700/IB együttes fellépés alapján létrehztt és a Tanács Főtitkársága által működtetett, a hamis és eredeti kmánykra vnatkzó infrmációcserét elősegítő nline rendszerrel) való együttműködés megvalósítható lenne egy úti kmánykat tartalmazó nline táblázatnak a FADO biznys elemei (pl. az úti kmányk mintapéldányainak képei) alapján történő létrehzásával, és így el lehetne kerülni az egymást feleslegesen átfedő erőfeszítéseket. Az úti kmányk Bizttság által javaslt listája és a későbbi frissítések elektrnikus frmában a Circa adatbázisban lesznek elérhetők. HU 5 HU

6 A 2008 któberében tarttt szakértői találkzóra a Bizttság alkalmazttai által készített tárgyalási anyagban száms lehetőség szerepelt, amelyeket a tagállami szakértők megfntltak. Az úti kmányk flyamatsan (mind a harmadik államk által kibcsáttt úti kmánykra vnatkzó infrmációk, mind pedig ezen kmányk tagállamk általi elismerésének, illetve elismerése megtagadásának jelzése tekintetében) frissített listájának létrehzására irányuló eljárást szabályzó jgi aktus megalktásának lehetőségét azért választtták, hgy a harmnizációt úgy lehessen fkzni, hgy közben a tagállamk megőrzik kizárólags hatáskörüket az úti kmányk elismerése terén. 4. Hatásvizsgálat Mivel a javaslat célja az úti kmányk már létező táblázatának az Európai Unió intézményi és jgi kereteihez történő hzzáigazítása, tvábbá a meglévő rendszer hatéknyabbá tétele, valamint a nemzeti szintű tagállami döntésekkel kapcslats infrmációcsere kereteinek lefektetése, nincs szükség hatásvizsgálatra. 5. Az aránysság és a szubszidiaritás elve Az úti kmányk táblázata a határkra és a vízumkra vnatkzó schengeni vívmányk nélkülözhetetlen részét képezi. A javaslat célja az úti kmányk már létező táblázatának az Európai Unió intézményi és jgi kereteihez történő hzzáigazítása, tvábbá a meglévő rendszer hatéknyabbá tétele, valamint a nemzeti szintű tagállami döntésekkel kapcslats infrmációcsere kereteinek lefektetése. 6. A jgi aktus típusának megválasztása Az úti kmányk elismerése a meglévő uniós szabályzás (vagyis a Schengeni Határellenőrzési Kódex és a Vízumkódex) végrehajtása szempntjából bír jelentőséggel: szrsan kapcslódik a schengeni vívmányk azn rendelkezéseinek alkalmazásáhz, amelyek a személyek külső határknál történő ellenőrzésére, valamint a rövid idejű tartózkdásra jgsító vízumk kibcsátására vnatkznak. Tekintettel aznban a tagállamknak az úti kmányk elismerésével kapcslats kizárólags hatáskörére, az aktus az Európai Parlament és a Tanács határzataként fg megszületni, mivel az úti kmányk táblázatának felülvizsgálatára és krszerűsítésére szrítkzik. 7. Költségvetési vnzatk A javaslt határzatnak nincsenek az Európai Unió költségvetést érintő vnzatai. HU 6 HU

7 Javaslat 2010/0325 (COD) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatárzásáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésére, tekintettel az Európai Bizttság javaslatára, a javaslat nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, rendes jgalktási eljárás keretében, mivel: (1) Az június 14-i Schengeni Megállapdás végrehajtásáról szóló egyezmény cikke (3) bekezdésének a) pntja alapján a SCH/Cm-ex (98) 56 határzat 3 és az SCH/Cm-ex (99) 14 határzat 4 létrehzta a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk kézikönyvét. E határzatkat hzzá kell igazítani az Európai Unió intézményi és jgi kereteihez. (2) A harmadik államk által kibcsáttt úti kmányk listáját rendszeresen ellenőrizni kell annak érdekében, hgy a vízumkérelmek feldlgzásával és a határellenőrzéssel fglalkzó tagállami hatóságk pnts infrmációkkal rendelkezzenek a harmadik rszágbeli államplgárk által bemutattt úti kmánykkal kapcslatban. A kibcsáttt úti kmánykra és ezen úti kmányk tagállamk általi elismerésére vnatkzó, tagállamk közötti infrmációcserét, valamint a teljes összeállítás nyilvánsságra hzatalát krszerűsíteni kell, és hatéknyabbá kell tenni. (3) A Közösségi Vízumkódex létrehzásáról szóló, július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet cikke (1) bekezdésének c) pntja alapján a helyi schengeni együttműködés keretében létre kell hzni a fgadó rszág által kibcsáttt úti kmányk teljes körű felsrlását. (4) Eljárást kell kialakítani annak érdekében, hgy az úti kmányk listáját flyamatsan frissítsék, és hgy adtt esetben lehetséges legyen a listán szereplő úti kmányk közös műszaki HL L 239., , 19.. HL L 239., , HL L 239., , HL L 243., , 1.. HU 7 HU

8 értékelése, és a tagállamk kötelesek legyenek kifejteni álláspntjukat e dkumentumk elismerésével és elismerésének megtagadásával kapcslatban. (5) A külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk elismeréséért jelenleg és a jövőben is a tagállamknak kell felelősséget viselniük. (6) A tagállamknak valamennyi úti kmánnyal kapcslatban közölniük kell álláspntjukat, és törekedniük kell álláspntjuk harmnizálására a különböző típusú úti kmánykkal kapcslatban. (7) Az e határzat végrehajtásáhz szükséges intézkedéseket a Bizttságra ruháztt végrehajtási hatáskörök gyakrlására vnatkzó eljárásk megállapításáról szóló, június 28-i 1999/468/EK tanácsi határzattal 6 összhangban kell elfgadni. (8) Izland és Nrvégia tekintetében e határzat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Nrvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányk végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapdás 7 értelmében vett schengeni vívmányk azn rendelkezéseit fejleszti tvább, amelyek az említett megállapdás alkalmazását szlgáló egyes szabálykról szóló, május 17-i 1999/437/EK tanácsi határzat 8 1. cikkének A., B. és C. pntjában említett területhez tartznak. (9) Svájc tekintetében a határzat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között megkötött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányk végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapdás 9 értelmében a schengeni vívmányk azn rendelkezéseit fejleszti tvább, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határzat 1. cikkének A., B. és C. pntjában említett területhez tartznak, összefüggésben a 2008/146/EK tanácsi határzat cikkével. (10) Liechtenstein tekintetében e határzat az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányk végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapdáshz való csatlakzásáról aláírt jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányk azn rendelkezéseinek tvábbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határzat 1. cikkének A., B. és C. pntjában említett terület alá tartznak, összefüggésben a 2008/261/EK tanácsi határzat cikkével. (11) Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatlt, Dánia álláspntjáról szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia e határzat elfgadásában nem vesz részt, ezért ez Dániát nem kötelezi, és rá nem alkalmazható. Mivel e határzat az Európai Unió működéséről szóló szerződés V. címének rendelkezései szerint a schengeni vívmányk tvábbfejlesztésére irányul, Dánia, a jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően, az e határzat HL L 184., , 23.. HL L 176., , 36.. HL L 176., , 31.. HL L 53., , 52.. HL L 53., , 1.. HL L 83., , 3.. HU 8 HU

9 Tanács általi elfgadását követő hat hónaps határidőn belül határz arról, hgy e határzatt nemzeti jgába átülteti-e. (12) E határzat a schengeni vívmányk azn rendelkezéseinek tvábbfejlesztését képezi, amelyek végrehajtásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írrszág Egyesült Királyságának a schengeni vívmányk egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vnatkzó kéréséről szóló, május 29-i 2000/365/EK tanácsi határzatnak 12 megfelelően nem vesz részt; ennélfgva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határzatnak az elfgadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. (13) E határzat a schengeni vívmányk azn rendelkezéseinek tvábbfejlesztését jelenti, amelyekben Írrszág, az Írrszágnak a schengeni vívmányk egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vnatkzó kéréséről szóló, február 28-i 2002/192/EK tanácsi határzatnak 13 megfelelően nem vesz részt; Írrszág ezért nem vesz részt e határzat elfgadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. (14) Ciprus tekintetében ez a határzat a évi csatlakzási kmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmánykra épülő vagy ahhz egyéb módn kapcslódó jgi aktusnak minősül. (15) E határzat a évi csatlakzási kmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmánykra épülő vagy azkhz egyéb módn kapcslódó jgi aktusnak minősül, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. cikk Tárgy és hatály 1. E határzat létrehzza a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listáját (a tvábbiakban: úti kmányk listája), valamint meghatárzza az e lista összeállítására irányuló eljárást. 2. E határzatt az lyan úti kmánykra kell alkalmazni, mint a nemzeti útlevél (közönséges, diplmáciai és szlgálati/hivatals vagy különleges útlevél), ideiglenes úti kmány, menekült vagy hntalan személy úti kmánya, nemzetközi szervezetek által kibcsáttt úti kmány vagy laissez-passer. 2. cikk Az úti kmányk listájának összeállítása 1. A Bizttság a tagállamk segítségével és a helyi schengeni együttműködés keretében összegyűjtött infrmációk alapján elkészíti az úti kmányknak a Közösségi Vízumkódex HL L 131., , 43.. HL L 64., , 20.. HU 9 HU

10 létrehzásáról szóló, július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikke (1) bekezdése c) pntja szerinti listáját. 2. Az úti kmányk listáját a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elkészíteni. 1. A lista hárm részből áll: 3. cikk A lista szerkezete 2. Az I. rész a külső határk átlépésekr vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik rszágbeli államplgárk rszágainak felsrlásáról szóló, március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet 14 I. és II. mellékletében felsrlt harmadik államk és területi egységek által kibcsáttt úti kmánykat tartalmazza; 3. A II. rész az Európai Unió tagállamai által kibcsáttt következő úti kmánykat tartalmazza: a) harmadik rszágk államplgárai számára kibcsáttt úti kmányk, b) a menekültek jgállásáról szóló, július 28-i ENSZ-egyezmény alapján a menekültek számára kibcsáttt úti kmányk, c) a hntalank jgállásáról szóló, szeptember 28-i ENSZ-egyezmény alapján a hntalank számára kibcsáttt úti kmányk, d) az Egyesült Királyság által az lyan brit plgárk számára kibcsáttt úti kmányk, akik Nagy-Britannia és Észak-Írrszág Egyesült Királyságának az uniós jg értelmében nem államplgárai. 4. A III. rész a nemzetközi szervezetek által kibcsáttt úti kmánykat tartalmazza. 5. Egy meghatárztt úti kmány listára történő felvétele főszabály szerint az adtt úti kmány valamennyi érvényes srzatára vnatkzik. 6. Ha egy harmadik állam nem bcsát ki egy meghatárztt típusú úti kmányt, ezt a listán a nem bcsátja ki szöveg feltüntetésével kell jelezni. 4. cikk Értesítés a listán szereplő úti kmányk elismeréséről vagy elismerésének megtagadásáról 1. A tagállamk a 2. cikk (1) bekezdésében szereplő lista közlését követő egy hónapn belül értesítik a Bizttságt az úti kmányk elismerésével vagy elismerésének megtagadásával kapcslats álláspntjukról. 14 HL L 81., , 1.. HU 10 HU

11 2. A 7. cikk (1) bekezdésében említett bizttság keretében a tagállamk egy harmnizált álláspnt kialakítása érdekében infrmációkat cserélnek egymással egyes úti kmányk elismerésének vagy elismerése megtagadásának indkairól. 3. A tagállamk értesítik a Bizttságt egy meghatárztt úti kmány krábban bejelentett elismerésével vagy elismerésének megtagadásával kapcslats valamennyi váltzásról. 5. cikk Újnnan kibcsáttt úti kmányk 1. A tagállamk értesítik a Bizttságt a 3. cikk (3) bekezdésének a) c) pntjában említett új úti kmánykról. 2. A tagállamk tájékztatják a Bizttságt a harmadik rszágk, a tagállamk és a nemzetközi szervezetek által kibcsáttt, a 3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (3) bekezdésének d) pntjában és a 3. cikk (4) bekezdésében említett új úti kmánykról. 3. A Bizttság a beérkezett értesítések és infrmációk alapján frissíti a listát, és felkéri a tagállamkat, hgy a 4. cikknek megfelelően jelentsék be az elismeréssel vagy az elismerés megtagadásával kapcslats álláspntjukat. 4. A frissített listát a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell elkészíteni. 6. cikk Az úti kmányk műszaki feltételeinek értékelése 1. Az úti kmányk műszaki feltételei tagállamk általi értékelésének elősegítése céljából a Bizttság a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint elrendelheti ezen úti kmányk műszaki elemzését. 2. Az úti kmány műszaki értékelésének eredményét közölni kell a tagállamkkal. 7. cikk Bizttsági eljárás 1. A Bizttság munkáját egy bizttság (a tvábbiakban: útikmány-bizttság) segíti. 2. Az e bekezdésre történő hivatkzás esetén az 1999/468/EK határzat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a határzat 8. cikkének rendelkezéseire. 8. cikk A lista közzététele HU 11 HU

12 A Bizttság a listát a 4. cikk szerinti értesítéseket is beleértve flyamatsan frissített elektrnikus közzététel útján hzzáférhetővé teszi a tagállamk és a nyilvánsság számára. 9. cikk Hatályn kívül helyezések Az SCH/Cm-ex (98) 56 határzat és az SCH/Cm-ex (99) 14 határzat hatályát veszti. 10. cikk Hatálybalépés 1. Ez a határzat az Európai Unió Hivatals Lapjában való kihirdetését követő [ ] napn lép hatályba. 2. E határzat valamennyi rendelkezését a határzat hatálybalépésének napjától kell alkalmazni, kivéve a 9. cikket, amely a 8. cikkben említett lista Bizttság általi első közzétételének napjától alkalmazandó. 11. cikk Ennek a határzatnak a tagállamk a címzettjei a Szerződéseknek megfelelően. Kelt [ ]-án/-én. az Európai Parlament részéről az elnök a Tanács részéről az elnök HU 12 HU

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 05. július 0. (OR. en) 0506/5 ENFOPOL 9 COMIX 3 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Tervezet - A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a vízuminformációs rendszerhez

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

SCHENGENI VÍZUM- ÉS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK

SCHENGENI VÍZUM- ÉS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK SCHENGENI VÍZUM- ÉS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK Vízummentes beutazás (hat hónapn belül 90 napt meg nem haladó időtartamra) Vízummentesen utazhatnak be az 539/2001/EK tanácsi rendelet II. mellékletében (pzitív

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Alkoss és pályázz egy békésebb, egyenlőbb világért!

Alkoss és pályázz egy békésebb, egyenlőbb világért! TE HOGYAN TENNÉD JOBBÁ A VILÁGOT? Alkss és pályázz egy békésebb, egyenlőbb világért! Az Európai Bizttság Magyarrszági Képviselete és az ARC kreatív plakátpályázata Beadási határidő: 2015. szeptember 1.

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: JEGYZŐKÖNYV, II. MELLÉKLET JOGI

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet módosításáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.8.30. COM(2011) 516 végleges 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ A Magna erélyesen, de tisztességesen versenyzik, és támgatja a szabad és becsületes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 645 végleges 2010/0313 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban 1042 Budapest, István út 15. 231-3173, Fax.: 231-3175 fepitesz.irda@ujpest.hu Budapest Fővárs IV. kerület Újpest Önkrmányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI KABINET FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁJÉKOZTATÓ az

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 604/2013/EU rendeletnek a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó családtaggal,

Részletesebben

B) A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY TÁRGYÁT KÉPZETŐ ÉPÜLET ADATAI

B) A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY TÁRGYÁT KÉPZETŐ ÉPÜLET ADATAI ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Tplya Községi Közigazgatási Hivatala az építtető teljes neve (természetes személyként) teljes elnevezése (jgi személyként)

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.5. COM(2015) 103 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.24. COM(2015) 303 final 2015/0134 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.3. COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vámés Kereskedelmi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

Magyar álom Közérzeti pályázat

Magyar álom Közérzeti pályázat Magyar álm Közérzeti pályázat 15. ARC - PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázatk leadási határideje: 2015. július 21. Miről álmdsz, és mekkrát? Lttóötösről vagy társadalmi igazságsságról? Egy jbb munkáról vagy egy

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

I. Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyre vonatkozó adatok:

I. Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: TAJ szám: Államplgárság: Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez 2016. február hónaptól

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

Rendeletalkotás és egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése. Tanulmány

Rendeletalkotás és egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése. Tanulmány SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 9700 Szmbathely, Kssuth u. 1-3. Tel.: (06) 94-520-100; Fax: (06) 94-328-148 E-mail: inf@szmbathely.hu www.szmbathely.hu Rendeletalktás és egyéb szabályzási

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart.

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart. 1. A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Silan Szív! (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK Erasmus+ Felnőttktatási munkatársak mbilitása Támgatási szerződés III. számú melléklet (egy-kedvezményezett) 2016 III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. RENDELKEZÉSEK AZ EGYSÉGKÖLTSÉG-HOZZÁJÁRULÁSON

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTFELELŐS. A Hivatal örömmel fogadja mindazon motivált jelöltek jelentkezését, akik részt kívánnak venni az EFCA fejlődésében.

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTFELELŐS. A Hivatal örömmel fogadja mindazon motivált jelöltek jelentkezését, akik részt kívánnak venni az EFCA fejlődésében. ÁLLÁSHIRDETÉS AZ EURÓPAI HALÁSZATI ELLENŐRZŐ HIVATAL EFCA AZ EURÓPAI UNIÓ 2005-BEN LÉTREHOZOTT ÜGYNÖKSÉGE, AMELYNEK CÉLJA A TAGÁLLAMOK ÁLTAL FOLYTATOTT HALÁSZATI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Te miben hiszel? Közérzeti pályázat

Te miben hiszel? Közérzeti pályázat Te miben hiszel? Közérzeti pályázat 14. ARC - PÁLYÁZATI KIÍRÁS (A pályázatk leadási határideje: 2014. július 15.) Gyrsul a világ. Lassul a frgás. Semmi sincs úgy, mint vlt. Minden úgy van, ahgy azelőtt.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2013. (IV.25.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 60/2013. (IV.25.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben