CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIN-BORA túracsoport Alapszabálya"

Átírás

1 CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely Budapest, Bökényföldi út ) Alapításának éve: ) Működési területe: Cinkta Autóbusz Közlekedési Szakszervet (rövidített neve: CINASZ KSZ) tagjai és hzzátartzói 2. A CIN-BORA túracsprt nem önálló jgi személy. (Tvábbiakban: CIN-BORA.) Működését a CINASZ KSZ alapszabálya és a jelen Alapszabály alapján fejti ki. 3. A Túracsprt társadalmi szervezet. 1) A szervezett természetjárás egészségmegőrző és közösségépítő tevékenység. A CIN- BORA közhasznúsága sprt tevékenység, ezen belül működését a természetjárás, a szabadidősprt, a természetvédelem, környezetvédelem és a művelődés körében végzi. 2) Gazdálkdása srán elért eredményét nem sztja fel, azkat a jelen Alapszabályban meghatárztt tevékenységre frdítja. 3) A CIN-BORA elsősrban CINASZ KSZ tagjainak és természetjáróinak önkéntes tömörülése. 4) Önálló pénzügyi gazdálkdást flytat, a közgyűlés által elfgadtt éves költségvetés alapján. 5) A CIN-BORA plitikai pártktól független, részükre anyagi támgatást nem nyújtó és tőlük semmiféle anyagi támgatást el nem fgadó plitikailag és idelógiailag semleges, a turista hagymánykra épülő társadalmi szervezet, mely minden bevételét a természetjárás céljaira frdítja. 6) Mindenben tagjainak, a szervezett természetjáróknak az érdekeit képviseli és szlgálja. 4. A CIN-BORA törvényességi felügyeletét a Cinkta Közlekedési Szakszervezet látja el. 5. A CIN-BORA célja 1) A CINASZ KSZ turista élet fejlesztése, a CINASZ KSZ összetartzás erősítése. Elsősrban a CINASZ KSZ tagjainak és családtagjainak bevnása a szervezett túrázásba. 2) Felkelteni az érdeklődést a természetjárás szakágai iránt, illetve az ilyen irányú igények kielégítése. 3) Mind több érdeklődő, elsősrban fiatalk bevnása a szervezett természetjáró mzgalmba. 1

2 6. A CIN-BORA feladata 1) Általáns feladatk a) Működési területén segíti, krdinálja, irányítja, valamint szervezi a természetjárást és népszerűsíti azt. b) Szervezi az élő- és élettelen természeti értékek védelmét. c) Áplja a természetbarát múlt haladó hagymányait. d) A természetben való aktív gyalgs túrázás és különféle szakági túrázás (elsősrban kerékpárs) iránt megnyilvánuló igény kielégítése. e) A túrázás srán érintett tájak, rszágk, népek életének, kultúrájának megismerése. f) Természetjáró tájékzódási túraversenyeken, teljesítménytúrákn való részvétel, illetve azk szervezése. g) Túrák krdinálása, önköltséges hazai és külföldi túrák, természetjáró rendezvények szervezése. 2) Szakmai feladatk a) Az éves prgram, illetve túraterv elkészítése, az események meghirdetése, a túravezetők által történő megrendezése. b) Flyamats szakmai képzés, önképzés biztsítása, túravezetői tanflyamkn, tvábbképzéseken történő részvétel. c) Gyakrlati tevékenységgel hzzájárulás a természeti értékek védelméhez, a környezetvédelmi feladatk megvalósításáhz. 7. Szervezési és gazdálkdási feladatk 1) A CIN-BORA belső infrmációs rendszerének kialakítása, a természetjáró tevékenység nyitttságának biztsítása, az utánpótlás flyamats szervezése. 2) A rendezvények kellő dkumentálása, archiválás, sajtó és tömegkmmunikációs szervek tájékztatása, internetes tájékztatás. 3) A CIN-BORA illetve a természetjárás népszerűsítését szlgáló prpaganda tevékenység szervezése. 4) Együttműködés a CINASZ KSZ Szövetségeivel, a BKV Előre Természetjáró Szövetséggel és a vársban, illetve a megyében működő társ szaksztálykkal. Esetenként velük közös túra, rendezvényszervezés. 5) A CIN-BORA éves költségvetésének elkészítése és a közgyűlésen való elfgadtatása. 6) A költségvetés alapján a rendelkezésre álló anyagi keretek gazdaságs felhasználása. 7) PÉNZTÁRKEZELÉS, HÁZIPÉNZTÁR MŰKÖDÉSE A CIN-BORA túracsprt Házipénztár Kezelési Szabályzata alapján történik. 8. A CIN-BORA tagsága 1) A CIN-BORA tagjai a tagkat megillető jgk és őket terhelő kötelezettségek alapján: rendes tagk, pártló tagk, tiszteletbeli tagk. 2) A CIN-BORA nyittt, rendes tagjai lehetnek, a CINASZ KSZ tagja és annak hzzátartzója és akik részt kívánnak venni a szervezett természetjárásban, valamint azn személyek, akik a CIN-BORA Alapszabályát elfgadják és befizetik az éves tagdíjat. 2

3 3) Pártló tag lehet: a) Bármely jgi személy, amely rendszeres anyagi támgatásban részesíti a Túracsprtt vagy működését egyéb eszközökkel segíti elő. b) Bármely természetes személy, aki a Túracsprt célkitűzéseivel egyetért és a tagsági díjat flyamatsan fizeti. c) Pártló tagság létesítése a belépni szándékzó által kiállíttt belépési nyilatkzattal történik. A pártló tagság létesítéséről minden évben a közgyűlés dönt. 4) Tiszteletbeli tag lehet minden lyan természetes személy, aki tevékenységével összefüggésben a Túracsprt működését segíti. 9. A tagsági viszny keletkezése 1) A Túracsprtba történő belépés, illetve kilépés önkéntes. 2) A tagsági viszny létesítése felvétellel, illetve a tiszteletbeli tag, vagy elnök esetében választással történik. 10. A tagsági viszny megszűnése 1) a) A rendes tagk esetében kilépéssel, kizárással, törléssel, elhalálzással, tagdíjfizetési kötelezettség 6 hónapig történő elmulasztásával. A Túracsprtból történő kizárást csak fegyelmi eljárás srán kiszabtt jgerős büntetésként lehet alkalmazni. A fegyelmi büntetés ellen jgrvslattal lehet élni CINASZ KSZ elnökségénél. A kizárt tag nem mentesül a tagság idején keletkezett kötelezettségei alól, megszűnik aznban a tagságából eredő jgk iránti igénye. Kizárás esetén a befizetett tagdíj vissza nem igényelhető. 1) b) Pártló tagk esetében kilépéssel, illetőleg a tagdíjfizetés és a vállalt hzzájárulási kötelezettség 1 évig történő elmulasztása esetén szűnik meg. 1) c) Tiszteletbeli tag esetében lemndással, kizárással, valamint elhalálzással szűnik meg. 2) A tagsági viszny megszűnik: a) ha a CINASZ KSZ a Túracsprtt felszlatja, b) ha a Közgyűlés a Túracsprtt határzatban (jgutód nélkül) megszünteti. c) ha a Túracsprt más szervezettel egyesül, d) ha a Túracsprt taglétszáma 10 fő alá esik. 11. A tagk jgai és kötelességei 1) A CIN-BORA rendes tagjainak jgai a) Részt vehet a Túracsprt tevékenységében és rendezvényein. b) Személyesen részt vehet a Túracsprt közgyűlésén, valamint az tt hztt határzatk meghzatalában. c) Igényelheti a Túracsprt szakembereinek segítségét (vezetőségi tagk, tisztségviselők, túravezetők stb). 3

4 d) Részesülhet a Túracsprt által nyújttt kedvezményekből (utazási kedvezmény, tárgyi eszközök biztsítása, stb). e) Észrevételeket, javaslatkat tehet, illetve véleményt nyilváníthat a Túracsprt működésével kapcslatban. Ajánlást tehet a természetjárást érintő kérdések megtárgyalására. f) Választhat és választható a Túracsprt testületeibe, illetve delegálható a Szövetségi szerveibe (18. életéve betöltését követően). g) Felvilágsítást kérhet a Túracsprt bármely tevékenységéről. Erre a vezetőségnek 30 napn belül válaszlnia kell. h) Kifgást emelhet a Túracsprt vezetőségének határzata ellen a vezetőnél, illetve a vezetőségnél, a közgyűlésen, végül a CINASZ KSZ elnökségénél. 2) A CIN-BORA rendes tagjainak kötelességei a) a Túracsprt Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a vezetőség és közgyűlés határzatainak betartása. b) a Túracsprt célkitűzéseinek megvalósításában való közreműködés. c) Az élő és élettelen természeti értékek védelme. d) Tevékeny részvétel a Túracsprt anyagi frrásainak gyarapításában, takaréks gazdálkdásában, vagynának megóvásában. e) A természetjárás szakágainak népszerűsítése. f) Túravezetőként a túrák megszervezése, azk sikeres lebnylítása. g) A tagdíj határidőre történő befizetése 12. A pártló tagk jgai és kötelességei 1) A pártló tagk jgai a) Javaslatt tehet és véleményt nyilváníthat a Túracsprt működésével kapcslatban. b) Javaslatt tehet az éves prgram kialakítására, a természetjárást érintő kérdések megtárgyalására. c) Választható állandó, vagy ideiglenes jelleggel működő munkacsprtba, igénybe veheti a Túracsprt szlgáltatásait. d) Részt vehet a túrákn és a rendezvényeken. 2) A pártló tagk kötelességei a) A Túracsprt Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a vezetőség és közgyűlés határzatainak betartása. b) A természetjárás szakágainak népszerűsítése. c) A vállalt hzzájárulás megfizetése, illetve biztsítása. 4

5 13. A tiszteletbeli tag, illetve vezető jgai, kötelességei 1) A tiszteletbeli tag, illetve vezető jgai a) Tanácskzási jggal részt vehet a Túracsprt közgyűlésén és a választása szerinti állandó, vagy ideiglenes jelleggel működő munkacsprtban. b) Javaslatkat tehet, véleményt nyilváníthat a Túracsprt munkájával kapcslatsan, illetve a természetjárást érintő kérdésekben. 2) A tiszteletbeli tag, illetve vezető kötelességei a) A Túracsprt Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a vezetőség és közgyűlés határzatainak betartása. b) A természetjárás szakágainak népszerűsítése. 14. A CIN-BORA testületei, tisztségviselői 1) A Túracsprt testületei a) Közgyűlés. b) Vezetőség. c) Ellenőrző bizttság. d) A vezetőség által létrehztt munkacsprtk. 2) Az 1. pnt b. c. d. alpntjaiban felsrlt testületbe csak büntetlen előéletű magyar államplgár, vagy Magyarrszágn letelepedett, illetve tartózkdási engedéllyel rendelkező nem magyar államplgár választható, feltéve, hgy nincs eltiltva a közügyek gyakrlásától. 15. A Közgyűlés összehívása 1) Rendes közgyűlés A Túracsprt rendes közgyűlését évente egyszer, március 31-ig kell összehívni. A közgyűlés nyilváns, bárki részt vehet rajta. Összehívásáról a vezetőség elnöke gndskdik, aki 30 nappal a kitűzött időpnt előtt pstázza a napirendi pntk iratanyagát a tagság részére. 2) Rendkívüli közgyűlés a) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a vezetőség kétharmads többségi határzata alapján. b) Ha a tagk egyharmada k és cél megjelölésével kéri. c) Ha a vezetőség tagjainak több mint 25%-a lemnd, elhalálzik, vagy távzik. d) A vezető távzása esetén. e) Ha az ellenőrző bizttság kéri, illetve ha a bizttság létszáma két főre csökken. f) A rendkívüli közgyűlést össze kell hívni, ha a törvényességi felügyeletet gyakrló szerv elrendeli. g) A rendkívüli közgyűlés összehívásáról a tagkat 30 nappal a közgyűlés kitűzött időpntját megelőzően értesíteni kell. h) A rendkívüli közgyűlésre a rendes közgyűlésre vnatkzó szabályk az irányadók. i) A rendkívüli közgyűlés nyilváns, bárki részt vehet rajta. 5

6 16. A közgyűlés összetétele 1) A közgyűlést a mindenkr érvényes tagsági igazlvánnyal rendelkező rendes tagk alktják. (A pártló és tiszteletbeli tag tanácskzási jggal részt vehet a közgyűlésen. 2) Tanácskzási jggal vehetnek részt a közgyűlésen a vezetőség által meghívttak. 3) A közgyűlésen állandó meghívtt a CINASZ KSZ képviselője. 17. A közgyűlés határzatképessége 1) A közgyűlés határzatképes, ha a szavazásra jgsultak több mint fele jelen van. (50% + 1 fő) 2) A szavazati jg más küldöttre írásban átruházható. 3) Ha a közgyűlés eredetileg meghirdetett kezdési időpntjától számíttt egy órán belül nem válik határzatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 30 napn belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívtt közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelent és szavazati jggal rendelkező tagk számára való tekintet nélkül határzatképes. 18. A közgyűlés rendje 1) A közgyűlés napirendjét a Túracsprt vezetősége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. 2) A közgyűlésnek tárgyalnia kell az alábbi napirendi pntkat: a) A Túracsprt éves tevékenységéről szóló beszámló; b) Az éves gazdálkdásról szóló pénzügyi beszámló; c) Ellenőrző bizttság beszámlója; 19. A Közgyűlés hatásköre A közgyűlés kizárólags hatáskörébe tartzik 1) Az Alapszabály megalktása, módsítása. 2) A vezetőség és ellenőrző bizttság éves beszámlójának elfgadása. 3) Az éves gazdálkdásról szóló pénzügyi beszámló elfgadása. 4) Az éves tagdíj összegének megállapítása. 5) A Túracsprt más szervezettel történő egyesülésének, szétválásának, vagy felszlatásának kimndása. 6) A vezető, vezetőségi tagk, illetve tisztségviselők megválasztása, beszámltatása és tisztségükben való megerősítése, vagy visszahívása. 7) Dönt minden lyan kérdésben, amelyet valamely tag legalább 45 nappal a közgyűlés összehívása előtt a vezetőségen keresztül a közgyűlés elé terjeszt. 8) Mindazk a kérdések a közgyűlés hatáskörébe tartznak, amelyeket az Alapszabály, vagy időközben valamely jgszabály a közgyűlés kizárólags hatáskörébe utal, illetve amelyeket a közgyűlés határztt, vagy határzatlan időre saját hatáskörébe vn. 9) Dönt más szaksztály csatlakzási szándékáról, rendes tagként történő felvételről, valamint dönt kizárás kérdésében. 10) Dönt a tiszteletbeli tag, illetve vezető megválasztásáról és a pártló tagság létesítéséről. 6

7 20. A közgyűlés határzathzatala 1) A közgyűlés határzatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. Szavazategyenlőség esetén a vezető szavazata dönt. 2) Az Alapszabály 19. pntjának 1. alpntja esetében a közgyűlés 2/3-s többséggel dönt. 3) Titks szavazás a) A közgyűlés titks szavazással választja a 21. pntan meghatárztt tisztségviselőket, ha azt a szavazásra jgsultak 1/3-a indítványzza. b) A titks szavazás szavazólappal történik és előtte legalább 3 tagú szavazatszámláló bizttságt kell választani a szavazatk összesítésére. c) Egy jelölt esetén a választás nyílt szavazással is történhet, ha a közgyűlés résztvevőinek 2/3-a ehhez hzzájárul. d) A közgyűlés titks szavazással hz határzatt, ha a szavazásra jgsultak többsége - bármely rendes tag kezdeményezése alapján - nyílt szavazással ezt kéri. 4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangztt lényeges észrevételeket és javaslatkat, valamint a hztt határzatkat. A jegyzőkönyvet a Túracsprt vezető és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A közgyűlés elején megválaszttt két személy hitelesíti. A jegyzőkönyv nyilváns, abba a Túracsprt bármely tagja betekinthet. 5) A Túracsprt közgyűlése nyilváns. Egyes napirendi pntk esetében a nyilvánsságt a közgyűlés 2/3-s többségű határzattal krlátzhatja, vagy kizárhatja, ha azt hatálys jgszabály nem ellenzi. 6) A közgyűlésen a vezetői teendőket a Túracsprt vezetője, akadályztatása esetén a Túracsprt titkára látja el. 21. A tisztségviselők megválasztása 1) A közgyűlés 9 fős vezetőséget választ, melynek az élén a vezető áll. A vezető közvetlen helyettese a titkár. Tisztségviselő csak érvényes tagsági visznnyal rendelkező rendes tag lehet. 2) A közgyűlés hatáskörébe tartzó tisztségviselők: a) vezető b) titkár c) vezetőségi tagk d) ellenőrző bizttság vezetője és tagjai 3) A Túracsprt tisztségviselőit a közgyűlés öt évre választja. 4) Megválasztttnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadtt szavazatk többségét megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási frdulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshz szükséges szavazatszámt, újabb választási frdulót kell tartani. 7

8 22. A CIN-BORA vezetősége 1) A vezetőség összetétele: vezető titkár vezetőségi tagk 2) A vezetőség feladata: a) Két közgyűlés között a vezetési, szakmai és gazdasági ügyek intézése. b) Állandó, vagy alkalmi munkacsprtk vezetőinek és tagjainak megválasztása. Feladatuk meghatárzása és beszámltatásuk. c) A Túracsprt éves prgramja és költségvetésének elkészítése. d) A vezetőség éves tevékenységéről a srn következő rendes közgyűlésen köteles beszámlni. 3) A vezetőség hatásköre: a) A Túracsprt tevékenységét két közgyűlés között a vezetőség irányítja. A vezetőség a Túracsprt működését érintő valamennyi peratív kérdésben döntésre jgsult testület, kivéve azkat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörébe tartznak. b) A vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább két havnta tartja. 4) A vezetőség munkaterv alapján dlgzik. A vezetőségi ülés határzatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 5) A vezetőség határzat hzatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hzzátartzója, (Ptk b. pnt) élettársa, a határzat alapján kötelesség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jgügyletben egyébként érdekelt. 6) Nem minősül előnynek a Túracsprt cél szerinti juttatási keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szlgáltatás, illetve a Túracsprt által tagjainak, a tagsági jgviszny alapján nyújttt, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 7) A vezető, a titkár, a vezetőségi tagk és az ellenőrző bizttság, valamint a fegyelmi bizttság tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el. 23. A CIN-BORA vezetője 1) A CIN-BORA legfőbb tisztségviselője a vezető. A vezető a vezetőség közreműködésével irányítja és vezeti a Túracsprt tevékenységét. 2) A vezető feladata és hatásköre: a) A vezetőségi ülések összehívása, vezetése. b) A CIN-BORA képviselete. c) Az Alapszabály, a közgyűlés és a testületi határzatk végrehajtásának irányítása, ellenőrzése. d) A hírközlő szervek tájékztatása a Túracsprt munkájáról. e) Kapcslattartás a Természetjáró Szövetség vezetőségével, más szaksztálykkal, az állami és sprtszervezetekkel. 8

9 f) Aláírási és utalványzási jgkör gyakrlása. g) Döntési jgkör gyakrlása mindazkban az ügyekben, amelyek nem tartznak a közgyűlés hatáskörébe. h) Mindazn feladatk ellátása, amelyeket a jgszabály, az Alapszabály, illetve a közgyűlés a hatáskörébe utal. 3) A vezetőt távlléte vagy akadályztatása esetén a titkár helyettesíti, kivéve azkat az ügyeket, amelyeket magának fenntarttt. 4) A vezető a képviseleti jgkörét egyes ügyekben más tisztségviselőre is átruházhatja azzal a megkötéssel, hgy a feladat ruházható át, a felelősség nem. 5) A vezető megbízatásának lejártakr ismételten választható. 24. A CIN-BORA titkára 1) A Túracsprt hivatali, illetve adminisztratív teendőinek irányítója. 2) A titkár feladata és hatásköre: a) A vezetőkel és a többi tisztségviselővel együttműködve összehanglja a Túracsprt tevékenységét, biztsítja az Alapszabály szerinti működés feltételeit. b) Szervezi a közgyűlés és a vezetőség határzatainak végrehajtását. c) Előkészíti a vezetőségi üléseket. d) Aláírási és utalványzási jgkört gyakrl. e) Képviseli a Túracsprtt más szervezeteknél, illetve a Természetjáró Szövetségnél. f) Gndskdik a vezetőségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, a határzatk nyilvántartásáról. g) Előkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a CIN-BORA munkatervét, üléstervét, eseménynaptárát, költségvetését. h) Gndskdik a nyilvántartásk vezetéséről, archiválásáról. i) Figyelemmel kíséri a Túracsprtra vnatkzó jgszabálykat és biztsítja azk végrehajtását. j) Ellátja mindazkat a feladatkat, amelyeket a Túracsprt szabályzatai, a közgyűlés, vagy vezetőség a hatáskörébe utalnak. 3) Tevékenységéről a vezetőségnek flyamatsan beszáml. 4) Távlléte, vagy akadályztatása esetén megbízás alapján a vezetőség valamely tagja helyettesíti. 25. Ellenőrző Bizttság 1) A Túracsprt gazdálkdását, vagynkezelését, valamint a vezetőség munkáját a közgyűlés által választtt ellenőrző bizttság kíséri figyelemmel. Az ellenőrző bizttság egy vezetőből és két tagból áll. 2) Az ellenőrző bizttság tagjai a Túracsprtban más tisztséget nem tölthetnek be. A bizttságnak nem lehet vezetője, vagy tagja a Túracsprttal munkavisznyban álló, vagy gazdasági feladatkat ellátó személy. 9

10 3) Az ellenőrző bizttság éves ellenőrzési terv alapján dlgzik, amelyről a Túracsprt vezetőségét tájékztatja. 4) Munkájáról a közgyűlésnek köteles évente beszámlni, ellenőrzési tevékenységéért kizárólag a közgyűlésnek felel. 5) Az ellenőrző bizttság feladatai, hatásköre: a) A Túracsprt pénz- és vagynkezelésének, könyvelésének vizsgálata. 6) Az ellenőrző bizttság tagjai feladataik ellátása srán jgsultak a gazdálkdással kapcslats bármely iratba betekinteni, a tisztségviselőktől tájékztatást kérni. 7) Az ellenőrző bizttság köteles a közgyűlést, vagy a vezetőséget tájékztatni, valamint azk összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudmást, hgy: a) A Túracsprt működése srán lyan jgszabálysértés vagy a Túracsprt érdekeit egyébként súlysan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés, vagy a vezetőség döntését teszi szükségessé. b) A vezetőségi tagk, vagy valamelyikük felelősségét megalapzó tény merült fel. 8) Az ellenőrzések megkezdéséről az ellenőrző bizttság vezetője tájékztatni köteles a Túracsprt vezetőjét és titkárát. Az ellenőrzések srán a pénzügyi- gazdasági, illetve belső ellenőrzésre vnatkzó szabály szerint jár el. 9) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizttság vezetője a vizsgálat befejezésétől számíttt 15 napn belül tájékztatja a vezetőséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságt, vagy rendellenességet állapít meg, a jegyzőkönyvben felhívja a figyelmet annak megszüntetésére. 10) A vizsgálatt követő intézkedési terv végrehajtását az abban megállapíttt határidő elteltével számíttt 30 napn belül az ellenőrző bizttság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 11) Ha a kifgáslt eset fennállását a Túracsprt vezetősége nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, az ellenőrző bizttság a hatálys törvény szerint jár el. 12) Az ellenőrző bizttság vezetője a vezetőségi üléseken tanácskzási jggal vehet részt. 26. A munkacsprtk 1) A Túracsprt egyes szakfeladatk ellátása érdekében állandó, vagy alkalmi munkacsprtkat, bizttságkat hzhat létre, illetve szakreferenseket jelölhet ki. 2) A munkacsprtk feladatait, illetve hatáskörét a Túracsprt vezetősége határzza meg. A vezetőség a megbízást íráss frmában (megbízólevél) adja, melyben rögzíti az elvégzendő tevékenységet, meghatárzza a felelős hatáskörét. 3) A munkacsprtk véleményezési, javaslattételi, szervezési és intézkedési jggal rendelkeznek mindazkban az ügyekben, amelyekre létrehzták őket. 4) A munkacsprtk a végzett feladatról a vezetőség előtt kötelesek flyamatsan beszámlni. 10

11 27. A CIN-BORA gazdálkdása, vagyna 1) A Túracsprt éves költségvetés alapján bevételeiből gazdálkdik, - a társadalmi szervezetekre vnatkzó számviteli és pénzügyi előírásk szerint - gazdálkdásáról zárszámadást készít. Bevételek: Kiadásk: tagdíjbevételek rendezvénybevételek CINASZ KSZ támgatásk egyéb bevételek túrák, versenyek, tábrk, rendezvények kiadásai felszerelések, eszközök, anyagk beszerzési költségei egyéb kiadásk 2) A Túracsprt bevételével önállóan gazdálkdik, tartzásaiért saját vagynával felel. A Túracsprt tagjai a Túracsprt tartzásaiért a befizetett tagdíjn túlmenően saját vagynukkal nem felelnek. 3) A Túracsprt gazdálkdása nyílt, abba kérésre bármely tag betekinthet. 28. A CIN-BORA megszűnése 1) Megszűnik, ha felszlatását a közgyűlés szótöbbséggel kimndja. 2) A CINASZ KSZ felszlatja. 3) Más szervezettel egyesül. 4) A Túracsprt megszűnése esetén vagynának felhasználásáról a Túracsprt közgyűlése rendelkezik. Megszűnés esetén, a hitelezők kielégítése után visszamaradó vagyn tvábbra is a természetjárás céljait szlgálja, tvábbi felhasználásáról a CINASZ KSZ elnöksége rendelkezik. 29. Záró rendelkezések 1) Az Alapszabályban nem szabályztt kérdésekben a CINASZ KSZ szabályzata illetve a mindenkri hatálys jgszabályk túracsprtkra vnatkzó -ai alkalmazandók. 2) A jelenlegi Alapszabályt a CIN-BORA túracsprt február 4-i alakuló közgyűlésén - elfgadta. 11

12 CIN-BORA éves tagdíja évben 1. számú melléklet rendes tag gyerek 0-tól 14 éves krig gyerek 15 évestől 24 életévig gyerek abban az évben amikr betölti a 15 életévét, és nappali közép, vagy főiskla tagja nyugdíjas Ft ingyenes Ft Ft Az árak éves tagdíjak, és egy főre értendő. A tagdíjat két részletben lehet befizetni, első félévet március 31-éig másdik félévet szeptember 30-ig. A túravezető a saját szervezésű túráján, anyagi támgatásban részesül. 12

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Magyar Senir Glfzók Társaságának A l a p s z a b á l y a 1. A Magyar Senir Glfzók Társasága (a tvábbiakban: Társaság) a hatálys magyar jg szerint létrehztt civil szervezet (egyesület). 2.1. A Társaság

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadok alapszabálya

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadok alapszabálya A Szlvákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadk alapszabálya I. cikkely A Szövetség neve, szimbóluma, pecsétje és hatásköre A Szövetség neve: Szlvákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben 1./ Az Egyesület neve: Magyar Anyagtudományi Egyesület (Rövidítve: MAE) Angol nyelvű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 2 BEVEZETŐ A Magyar Zenei Tanács a zenei élet szakmai érdekvédelmi egyesületeinek önkéntes társulása, amelyhez köztiszteletben álló, elismert személyiségek csatlakozhatnak.

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Katonai Lovas Szakosztály alapítása

Katonai Lovas Szakosztály alapítása Katonai Lovas Szakosztály alapítása 2 Bevezető Katonai Lovas Szakosztály alapítása ALAPÍTÓ OKIRAT KATONAI LOVAS SZAKOSZTÁLY Jelenlévő magánszemélyek kijelentik, hogy a Honvéd Zrínyi Sportegyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

3.. A szövetség a Magyar Természetbarát Szövetség független és önálló tagszövetsége.

3.. A szövetség a Magyar Természetbarát Szövetség független és önálló tagszövetsége. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség Alapszabálya (a 2004. november 9.-i közgyűlés módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1.. Általános rendelkezések /1/ A Szövetség neve:

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben) DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.), 1/2011. (I.21.) és

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben