CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIN-BORA túracsoport Alapszabálya"

Átírás

1 CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely Budapest, Bökényföldi út ) Alapításának éve: ) Működési területe: Cinkta Autóbusz Közlekedési Szakszervet (rövidített neve: CINASZ KSZ) tagjai és hzzátartzói 2. A CIN-BORA túracsprt nem önálló jgi személy. (Tvábbiakban: CIN-BORA.) Működését a CINASZ KSZ alapszabálya és a jelen Alapszabály alapján fejti ki. 3. A Túracsprt társadalmi szervezet. 1) A szervezett természetjárás egészségmegőrző és közösségépítő tevékenység. A CIN- BORA közhasznúsága sprt tevékenység, ezen belül működését a természetjárás, a szabadidősprt, a természetvédelem, környezetvédelem és a művelődés körében végzi. 2) Gazdálkdása srán elért eredményét nem sztja fel, azkat a jelen Alapszabályban meghatárztt tevékenységre frdítja. 3) A CIN-BORA elsősrban CINASZ KSZ tagjainak és természetjáróinak önkéntes tömörülése. 4) Önálló pénzügyi gazdálkdást flytat, a közgyűlés által elfgadtt éves költségvetés alapján. 5) A CIN-BORA plitikai pártktól független, részükre anyagi támgatást nem nyújtó és tőlük semmiféle anyagi támgatást el nem fgadó plitikailag és idelógiailag semleges, a turista hagymánykra épülő társadalmi szervezet, mely minden bevételét a természetjárás céljaira frdítja. 6) Mindenben tagjainak, a szervezett természetjáróknak az érdekeit képviseli és szlgálja. 4. A CIN-BORA törvényességi felügyeletét a Cinkta Közlekedési Szakszervezet látja el. 5. A CIN-BORA célja 1) A CINASZ KSZ turista élet fejlesztése, a CINASZ KSZ összetartzás erősítése. Elsősrban a CINASZ KSZ tagjainak és családtagjainak bevnása a szervezett túrázásba. 2) Felkelteni az érdeklődést a természetjárás szakágai iránt, illetve az ilyen irányú igények kielégítése. 3) Mind több érdeklődő, elsősrban fiatalk bevnása a szervezett természetjáró mzgalmba. 1

2 6. A CIN-BORA feladata 1) Általáns feladatk a) Működési területén segíti, krdinálja, irányítja, valamint szervezi a természetjárást és népszerűsíti azt. b) Szervezi az élő- és élettelen természeti értékek védelmét. c) Áplja a természetbarát múlt haladó hagymányait. d) A természetben való aktív gyalgs túrázás és különféle szakági túrázás (elsősrban kerékpárs) iránt megnyilvánuló igény kielégítése. e) A túrázás srán érintett tájak, rszágk, népek életének, kultúrájának megismerése. f) Természetjáró tájékzódási túraversenyeken, teljesítménytúrákn való részvétel, illetve azk szervezése. g) Túrák krdinálása, önköltséges hazai és külföldi túrák, természetjáró rendezvények szervezése. 2) Szakmai feladatk a) Az éves prgram, illetve túraterv elkészítése, az események meghirdetése, a túravezetők által történő megrendezése. b) Flyamats szakmai képzés, önképzés biztsítása, túravezetői tanflyamkn, tvábbképzéseken történő részvétel. c) Gyakrlati tevékenységgel hzzájárulás a természeti értékek védelméhez, a környezetvédelmi feladatk megvalósításáhz. 7. Szervezési és gazdálkdási feladatk 1) A CIN-BORA belső infrmációs rendszerének kialakítása, a természetjáró tevékenység nyitttságának biztsítása, az utánpótlás flyamats szervezése. 2) A rendezvények kellő dkumentálása, archiválás, sajtó és tömegkmmunikációs szervek tájékztatása, internetes tájékztatás. 3) A CIN-BORA illetve a természetjárás népszerűsítését szlgáló prpaganda tevékenység szervezése. 4) Együttműködés a CINASZ KSZ Szövetségeivel, a BKV Előre Természetjáró Szövetséggel és a vársban, illetve a megyében működő társ szaksztálykkal. Esetenként velük közös túra, rendezvényszervezés. 5) A CIN-BORA éves költségvetésének elkészítése és a közgyűlésen való elfgadtatása. 6) A költségvetés alapján a rendelkezésre álló anyagi keretek gazdaságs felhasználása. 7) PÉNZTÁRKEZELÉS, HÁZIPÉNZTÁR MŰKÖDÉSE A CIN-BORA túracsprt Házipénztár Kezelési Szabályzata alapján történik. 8. A CIN-BORA tagsága 1) A CIN-BORA tagjai a tagkat megillető jgk és őket terhelő kötelezettségek alapján: rendes tagk, pártló tagk, tiszteletbeli tagk. 2) A CIN-BORA nyittt, rendes tagjai lehetnek, a CINASZ KSZ tagja és annak hzzátartzója és akik részt kívánnak venni a szervezett természetjárásban, valamint azn személyek, akik a CIN-BORA Alapszabályát elfgadják és befizetik az éves tagdíjat. 2

3 3) Pártló tag lehet: a) Bármely jgi személy, amely rendszeres anyagi támgatásban részesíti a Túracsprtt vagy működését egyéb eszközökkel segíti elő. b) Bármely természetes személy, aki a Túracsprt célkitűzéseivel egyetért és a tagsági díjat flyamatsan fizeti. c) Pártló tagság létesítése a belépni szándékzó által kiállíttt belépési nyilatkzattal történik. A pártló tagság létesítéséről minden évben a közgyűlés dönt. 4) Tiszteletbeli tag lehet minden lyan természetes személy, aki tevékenységével összefüggésben a Túracsprt működését segíti. 9. A tagsági viszny keletkezése 1) A Túracsprtba történő belépés, illetve kilépés önkéntes. 2) A tagsági viszny létesítése felvétellel, illetve a tiszteletbeli tag, vagy elnök esetében választással történik. 10. A tagsági viszny megszűnése 1) a) A rendes tagk esetében kilépéssel, kizárással, törléssel, elhalálzással, tagdíjfizetési kötelezettség 6 hónapig történő elmulasztásával. A Túracsprtból történő kizárást csak fegyelmi eljárás srán kiszabtt jgerős büntetésként lehet alkalmazni. A fegyelmi büntetés ellen jgrvslattal lehet élni CINASZ KSZ elnökségénél. A kizárt tag nem mentesül a tagság idején keletkezett kötelezettségei alól, megszűnik aznban a tagságából eredő jgk iránti igénye. Kizárás esetén a befizetett tagdíj vissza nem igényelhető. 1) b) Pártló tagk esetében kilépéssel, illetőleg a tagdíjfizetés és a vállalt hzzájárulási kötelezettség 1 évig történő elmulasztása esetén szűnik meg. 1) c) Tiszteletbeli tag esetében lemndással, kizárással, valamint elhalálzással szűnik meg. 2) A tagsági viszny megszűnik: a) ha a CINASZ KSZ a Túracsprtt felszlatja, b) ha a Közgyűlés a Túracsprtt határzatban (jgutód nélkül) megszünteti. c) ha a Túracsprt más szervezettel egyesül, d) ha a Túracsprt taglétszáma 10 fő alá esik. 11. A tagk jgai és kötelességei 1) A CIN-BORA rendes tagjainak jgai a) Részt vehet a Túracsprt tevékenységében és rendezvényein. b) Személyesen részt vehet a Túracsprt közgyűlésén, valamint az tt hztt határzatk meghzatalában. c) Igényelheti a Túracsprt szakembereinek segítségét (vezetőségi tagk, tisztségviselők, túravezetők stb). 3

4 d) Részesülhet a Túracsprt által nyújttt kedvezményekből (utazási kedvezmény, tárgyi eszközök biztsítása, stb). e) Észrevételeket, javaslatkat tehet, illetve véleményt nyilváníthat a Túracsprt működésével kapcslatban. Ajánlást tehet a természetjárást érintő kérdések megtárgyalására. f) Választhat és választható a Túracsprt testületeibe, illetve delegálható a Szövetségi szerveibe (18. életéve betöltését követően). g) Felvilágsítást kérhet a Túracsprt bármely tevékenységéről. Erre a vezetőségnek 30 napn belül válaszlnia kell. h) Kifgást emelhet a Túracsprt vezetőségének határzata ellen a vezetőnél, illetve a vezetőségnél, a közgyűlésen, végül a CINASZ KSZ elnökségénél. 2) A CIN-BORA rendes tagjainak kötelességei a) a Túracsprt Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a vezetőség és közgyűlés határzatainak betartása. b) a Túracsprt célkitűzéseinek megvalósításában való közreműködés. c) Az élő és élettelen természeti értékek védelme. d) Tevékeny részvétel a Túracsprt anyagi frrásainak gyarapításában, takaréks gazdálkdásában, vagynának megóvásában. e) A természetjárás szakágainak népszerűsítése. f) Túravezetőként a túrák megszervezése, azk sikeres lebnylítása. g) A tagdíj határidőre történő befizetése 12. A pártló tagk jgai és kötelességei 1) A pártló tagk jgai a) Javaslatt tehet és véleményt nyilváníthat a Túracsprt működésével kapcslatban. b) Javaslatt tehet az éves prgram kialakítására, a természetjárást érintő kérdések megtárgyalására. c) Választható állandó, vagy ideiglenes jelleggel működő munkacsprtba, igénybe veheti a Túracsprt szlgáltatásait. d) Részt vehet a túrákn és a rendezvényeken. 2) A pártló tagk kötelességei a) A Túracsprt Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a vezetőség és közgyűlés határzatainak betartása. b) A természetjárás szakágainak népszerűsítése. c) A vállalt hzzájárulás megfizetése, illetve biztsítása. 4

5 13. A tiszteletbeli tag, illetve vezető jgai, kötelességei 1) A tiszteletbeli tag, illetve vezető jgai a) Tanácskzási jggal részt vehet a Túracsprt közgyűlésén és a választása szerinti állandó, vagy ideiglenes jelleggel működő munkacsprtban. b) Javaslatkat tehet, véleményt nyilváníthat a Túracsprt munkájával kapcslatsan, illetve a természetjárást érintő kérdésekben. 2) A tiszteletbeli tag, illetve vezető kötelességei a) A Túracsprt Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a vezetőség és közgyűlés határzatainak betartása. b) A természetjárás szakágainak népszerűsítése. 14. A CIN-BORA testületei, tisztségviselői 1) A Túracsprt testületei a) Közgyűlés. b) Vezetőség. c) Ellenőrző bizttság. d) A vezetőség által létrehztt munkacsprtk. 2) Az 1. pnt b. c. d. alpntjaiban felsrlt testületbe csak büntetlen előéletű magyar államplgár, vagy Magyarrszágn letelepedett, illetve tartózkdási engedéllyel rendelkező nem magyar államplgár választható, feltéve, hgy nincs eltiltva a közügyek gyakrlásától. 15. A Közgyűlés összehívása 1) Rendes közgyűlés A Túracsprt rendes közgyűlését évente egyszer, március 31-ig kell összehívni. A közgyűlés nyilváns, bárki részt vehet rajta. Összehívásáról a vezetőség elnöke gndskdik, aki 30 nappal a kitűzött időpnt előtt pstázza a napirendi pntk iratanyagát a tagság részére. 2) Rendkívüli közgyűlés a) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a vezetőség kétharmads többségi határzata alapján. b) Ha a tagk egyharmada k és cél megjelölésével kéri. c) Ha a vezetőség tagjainak több mint 25%-a lemnd, elhalálzik, vagy távzik. d) A vezető távzása esetén. e) Ha az ellenőrző bizttság kéri, illetve ha a bizttság létszáma két főre csökken. f) A rendkívüli közgyűlést össze kell hívni, ha a törvényességi felügyeletet gyakrló szerv elrendeli. g) A rendkívüli közgyűlés összehívásáról a tagkat 30 nappal a közgyűlés kitűzött időpntját megelőzően értesíteni kell. h) A rendkívüli közgyűlésre a rendes közgyűlésre vnatkzó szabályk az irányadók. i) A rendkívüli közgyűlés nyilváns, bárki részt vehet rajta. 5

6 16. A közgyűlés összetétele 1) A közgyűlést a mindenkr érvényes tagsági igazlvánnyal rendelkező rendes tagk alktják. (A pártló és tiszteletbeli tag tanácskzási jggal részt vehet a közgyűlésen. 2) Tanácskzási jggal vehetnek részt a közgyűlésen a vezetőség által meghívttak. 3) A közgyűlésen állandó meghívtt a CINASZ KSZ képviselője. 17. A közgyűlés határzatképessége 1) A közgyűlés határzatképes, ha a szavazásra jgsultak több mint fele jelen van. (50% + 1 fő) 2) A szavazati jg más küldöttre írásban átruházható. 3) Ha a közgyűlés eredetileg meghirdetett kezdési időpntjától számíttt egy órán belül nem válik határzatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 30 napn belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívtt közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelent és szavazati jggal rendelkező tagk számára való tekintet nélkül határzatképes. 18. A közgyűlés rendje 1) A közgyűlés napirendjét a Túracsprt vezetősége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. 2) A közgyűlésnek tárgyalnia kell az alábbi napirendi pntkat: a) A Túracsprt éves tevékenységéről szóló beszámló; b) Az éves gazdálkdásról szóló pénzügyi beszámló; c) Ellenőrző bizttság beszámlója; 19. A Közgyűlés hatásköre A közgyűlés kizárólags hatáskörébe tartzik 1) Az Alapszabály megalktása, módsítása. 2) A vezetőség és ellenőrző bizttság éves beszámlójának elfgadása. 3) Az éves gazdálkdásról szóló pénzügyi beszámló elfgadása. 4) Az éves tagdíj összegének megállapítása. 5) A Túracsprt más szervezettel történő egyesülésének, szétválásának, vagy felszlatásának kimndása. 6) A vezető, vezetőségi tagk, illetve tisztségviselők megválasztása, beszámltatása és tisztségükben való megerősítése, vagy visszahívása. 7) Dönt minden lyan kérdésben, amelyet valamely tag legalább 45 nappal a közgyűlés összehívása előtt a vezetőségen keresztül a közgyűlés elé terjeszt. 8) Mindazk a kérdések a közgyűlés hatáskörébe tartznak, amelyeket az Alapszabály, vagy időközben valamely jgszabály a közgyűlés kizárólags hatáskörébe utal, illetve amelyeket a közgyűlés határztt, vagy határzatlan időre saját hatáskörébe vn. 9) Dönt más szaksztály csatlakzási szándékáról, rendes tagként történő felvételről, valamint dönt kizárás kérdésében. 10) Dönt a tiszteletbeli tag, illetve vezető megválasztásáról és a pártló tagság létesítéséről. 6

7 20. A közgyűlés határzathzatala 1) A közgyűlés határzatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hzza. Szavazategyenlőség esetén a vezető szavazata dönt. 2) Az Alapszabály 19. pntjának 1. alpntja esetében a közgyűlés 2/3-s többséggel dönt. 3) Titks szavazás a) A közgyűlés titks szavazással választja a 21. pntan meghatárztt tisztségviselőket, ha azt a szavazásra jgsultak 1/3-a indítványzza. b) A titks szavazás szavazólappal történik és előtte legalább 3 tagú szavazatszámláló bizttságt kell választani a szavazatk összesítésére. c) Egy jelölt esetén a választás nyílt szavazással is történhet, ha a közgyűlés résztvevőinek 2/3-a ehhez hzzájárul. d) A közgyűlés titks szavazással hz határzatt, ha a szavazásra jgsultak többsége - bármely rendes tag kezdeményezése alapján - nyílt szavazással ezt kéri. 4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangztt lényeges észrevételeket és javaslatkat, valamint a hztt határzatkat. A jegyzőkönyvet a Túracsprt vezető és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A közgyűlés elején megválaszttt két személy hitelesíti. A jegyzőkönyv nyilváns, abba a Túracsprt bármely tagja betekinthet. 5) A Túracsprt közgyűlése nyilváns. Egyes napirendi pntk esetében a nyilvánsságt a közgyűlés 2/3-s többségű határzattal krlátzhatja, vagy kizárhatja, ha azt hatálys jgszabály nem ellenzi. 6) A közgyűlésen a vezetői teendőket a Túracsprt vezetője, akadályztatása esetén a Túracsprt titkára látja el. 21. A tisztségviselők megválasztása 1) A közgyűlés 9 fős vezetőséget választ, melynek az élén a vezető áll. A vezető közvetlen helyettese a titkár. Tisztségviselő csak érvényes tagsági visznnyal rendelkező rendes tag lehet. 2) A közgyűlés hatáskörébe tartzó tisztségviselők: a) vezető b) titkár c) vezetőségi tagk d) ellenőrző bizttság vezetője és tagjai 3) A Túracsprt tisztségviselőit a közgyűlés öt évre választja. 4) Megválasztttnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadtt szavazatk többségét megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási frdulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshz szükséges szavazatszámt, újabb választási frdulót kell tartani. 7

8 22. A CIN-BORA vezetősége 1) A vezetőség összetétele: vezető titkár vezetőségi tagk 2) A vezetőség feladata: a) Két közgyűlés között a vezetési, szakmai és gazdasági ügyek intézése. b) Állandó, vagy alkalmi munkacsprtk vezetőinek és tagjainak megválasztása. Feladatuk meghatárzása és beszámltatásuk. c) A Túracsprt éves prgramja és költségvetésének elkészítése. d) A vezetőség éves tevékenységéről a srn következő rendes közgyűlésen köteles beszámlni. 3) A vezetőség hatásköre: a) A Túracsprt tevékenységét két közgyűlés között a vezetőség irányítja. A vezetőség a Túracsprt működését érintő valamennyi peratív kérdésben döntésre jgsult testület, kivéve azkat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörébe tartznak. b) A vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább két havnta tartja. 4) A vezetőség munkaterv alapján dlgzik. A vezetőségi ülés határzatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 5) A vezetőség határzat hzatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hzzátartzója, (Ptk b. pnt) élettársa, a határzat alapján kötelesség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jgügyletben egyébként érdekelt. 6) Nem minősül előnynek a Túracsprt cél szerinti juttatási keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szlgáltatás, illetve a Túracsprt által tagjainak, a tagsági jgviszny alapján nyújttt, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 7) A vezető, a titkár, a vezetőségi tagk és az ellenőrző bizttság, valamint a fegyelmi bizttság tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el. 23. A CIN-BORA vezetője 1) A CIN-BORA legfőbb tisztségviselője a vezető. A vezető a vezetőség közreműködésével irányítja és vezeti a Túracsprt tevékenységét. 2) A vezető feladata és hatásköre: a) A vezetőségi ülések összehívása, vezetése. b) A CIN-BORA képviselete. c) Az Alapszabály, a közgyűlés és a testületi határzatk végrehajtásának irányítása, ellenőrzése. d) A hírközlő szervek tájékztatása a Túracsprt munkájáról. e) Kapcslattartás a Természetjáró Szövetség vezetőségével, más szaksztálykkal, az állami és sprtszervezetekkel. 8

9 f) Aláírási és utalványzási jgkör gyakrlása. g) Döntési jgkör gyakrlása mindazkban az ügyekben, amelyek nem tartznak a közgyűlés hatáskörébe. h) Mindazn feladatk ellátása, amelyeket a jgszabály, az Alapszabály, illetve a közgyűlés a hatáskörébe utal. 3) A vezetőt távlléte vagy akadályztatása esetén a titkár helyettesíti, kivéve azkat az ügyeket, amelyeket magának fenntarttt. 4) A vezető a képviseleti jgkörét egyes ügyekben más tisztségviselőre is átruházhatja azzal a megkötéssel, hgy a feladat ruházható át, a felelősség nem. 5) A vezető megbízatásának lejártakr ismételten választható. 24. A CIN-BORA titkára 1) A Túracsprt hivatali, illetve adminisztratív teendőinek irányítója. 2) A titkár feladata és hatásköre: a) A vezetőkel és a többi tisztségviselővel együttműködve összehanglja a Túracsprt tevékenységét, biztsítja az Alapszabály szerinti működés feltételeit. b) Szervezi a közgyűlés és a vezetőség határzatainak végrehajtását. c) Előkészíti a vezetőségi üléseket. d) Aláírási és utalványzási jgkört gyakrl. e) Képviseli a Túracsprtt más szervezeteknél, illetve a Természetjáró Szövetségnél. f) Gndskdik a vezetőségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, a határzatk nyilvántartásáról. g) Előkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a CIN-BORA munkatervét, üléstervét, eseménynaptárát, költségvetését. h) Gndskdik a nyilvántartásk vezetéséről, archiválásáról. i) Figyelemmel kíséri a Túracsprtra vnatkzó jgszabálykat és biztsítja azk végrehajtását. j) Ellátja mindazkat a feladatkat, amelyeket a Túracsprt szabályzatai, a közgyűlés, vagy vezetőség a hatáskörébe utalnak. 3) Tevékenységéről a vezetőségnek flyamatsan beszáml. 4) Távlléte, vagy akadályztatása esetén megbízás alapján a vezetőség valamely tagja helyettesíti. 25. Ellenőrző Bizttság 1) A Túracsprt gazdálkdását, vagynkezelését, valamint a vezetőség munkáját a közgyűlés által választtt ellenőrző bizttság kíséri figyelemmel. Az ellenőrző bizttság egy vezetőből és két tagból áll. 2) Az ellenőrző bizttság tagjai a Túracsprtban más tisztséget nem tölthetnek be. A bizttságnak nem lehet vezetője, vagy tagja a Túracsprttal munkavisznyban álló, vagy gazdasági feladatkat ellátó személy. 9

10 3) Az ellenőrző bizttság éves ellenőrzési terv alapján dlgzik, amelyről a Túracsprt vezetőségét tájékztatja. 4) Munkájáról a közgyűlésnek köteles évente beszámlni, ellenőrzési tevékenységéért kizárólag a közgyűlésnek felel. 5) Az ellenőrző bizttság feladatai, hatásköre: a) A Túracsprt pénz- és vagynkezelésének, könyvelésének vizsgálata. 6) Az ellenőrző bizttság tagjai feladataik ellátása srán jgsultak a gazdálkdással kapcslats bármely iratba betekinteni, a tisztségviselőktől tájékztatást kérni. 7) Az ellenőrző bizttság köteles a közgyűlést, vagy a vezetőséget tájékztatni, valamint azk összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudmást, hgy: a) A Túracsprt működése srán lyan jgszabálysértés vagy a Túracsprt érdekeit egyébként súlysan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés, vagy a vezetőség döntését teszi szükségessé. b) A vezetőségi tagk, vagy valamelyikük felelősségét megalapzó tény merült fel. 8) Az ellenőrzések megkezdéséről az ellenőrző bizttság vezetője tájékztatni köteles a Túracsprt vezetőjét és titkárát. Az ellenőrzések srán a pénzügyi- gazdasági, illetve belső ellenőrzésre vnatkzó szabály szerint jár el. 9) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizttság vezetője a vizsgálat befejezésétől számíttt 15 napn belül tájékztatja a vezetőséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságt, vagy rendellenességet állapít meg, a jegyzőkönyvben felhívja a figyelmet annak megszüntetésére. 10) A vizsgálatt követő intézkedési terv végrehajtását az abban megállapíttt határidő elteltével számíttt 30 napn belül az ellenőrző bizttság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 11) Ha a kifgáslt eset fennállását a Túracsprt vezetősége nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, az ellenőrző bizttság a hatálys törvény szerint jár el. 12) Az ellenőrző bizttság vezetője a vezetőségi üléseken tanácskzási jggal vehet részt. 26. A munkacsprtk 1) A Túracsprt egyes szakfeladatk ellátása érdekében állandó, vagy alkalmi munkacsprtkat, bizttságkat hzhat létre, illetve szakreferenseket jelölhet ki. 2) A munkacsprtk feladatait, illetve hatáskörét a Túracsprt vezetősége határzza meg. A vezetőség a megbízást íráss frmában (megbízólevél) adja, melyben rögzíti az elvégzendő tevékenységet, meghatárzza a felelős hatáskörét. 3) A munkacsprtk véleményezési, javaslattételi, szervezési és intézkedési jggal rendelkeznek mindazkban az ügyekben, amelyekre létrehzták őket. 4) A munkacsprtk a végzett feladatról a vezetőség előtt kötelesek flyamatsan beszámlni. 10

11 27. A CIN-BORA gazdálkdása, vagyna 1) A Túracsprt éves költségvetés alapján bevételeiből gazdálkdik, - a társadalmi szervezetekre vnatkzó számviteli és pénzügyi előírásk szerint - gazdálkdásáról zárszámadást készít. Bevételek: Kiadásk: tagdíjbevételek rendezvénybevételek CINASZ KSZ támgatásk egyéb bevételek túrák, versenyek, tábrk, rendezvények kiadásai felszerelések, eszközök, anyagk beszerzési költségei egyéb kiadásk 2) A Túracsprt bevételével önállóan gazdálkdik, tartzásaiért saját vagynával felel. A Túracsprt tagjai a Túracsprt tartzásaiért a befizetett tagdíjn túlmenően saját vagynukkal nem felelnek. 3) A Túracsprt gazdálkdása nyílt, abba kérésre bármely tag betekinthet. 28. A CIN-BORA megszűnése 1) Megszűnik, ha felszlatását a közgyűlés szótöbbséggel kimndja. 2) A CINASZ KSZ felszlatja. 3) Más szervezettel egyesül. 4) A Túracsprt megszűnése esetén vagynának felhasználásáról a Túracsprt közgyűlése rendelkezik. Megszűnés esetén, a hitelezők kielégítése után visszamaradó vagyn tvábbra is a természetjárás céljait szlgálja, tvábbi felhasználásáról a CINASZ KSZ elnöksége rendelkezik. 29. Záró rendelkezések 1) Az Alapszabályban nem szabályztt kérdésekben a CINASZ KSZ szabályzata illetve a mindenkri hatálys jgszabályk túracsprtkra vnatkzó -ai alkalmazandók. 2) A jelenlegi Alapszabályt a CIN-BORA túracsprt február 4-i alakuló közgyűlésén - elfgadta. 11

12 CIN-BORA éves tagdíja évben 1. számú melléklet rendes tag gyerek 0-tól 14 éves krig gyerek 15 évestől 24 életévig gyerek abban az évben amikr betölti a 15 életévét, és nappali közép, vagy főiskla tagja nyugdíjas Ft ingyenes Ft Ft Az árak éves tagdíjak, és egy főre értendő. A tagdíjat két részletben lehet befizetni, első félévet március 31-éig másdik félévet szeptember 30-ig. A túravezető a saját szervezésű túráján, anyagi támgatásban részesül. 12

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28.

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. a Magyar Kutyasport Szövetség (korábban Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség) 2013 november 28. napján megtartott közgyűlésén

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Szövetség neve, székhelye, működési területe, alapítási éve 1. A szövetség neve: Magyarországi Amerikai

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2013. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2013. május

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2015. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2015. május

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7.

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7. Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Alapszabálya 2015. január 7. 1. (1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az autó és gokart sportágak sportszövetségeként a hazai és nemzetközi

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS

Alapszabály. I. Általános bevezetés. 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS Alapszabály I. Általános bevezetés 1./ Egyesület neve: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület Rövidített neve: PRONAS 2./ Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. 3./ Az Egyesület működési

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kerékpársportok Szövetsége (továbbiakban Szakszövetség) Magyarországon működő, a kerékpáros sportágban (amely

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben