Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje"

Átírás

1 Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti szerve. Minden lyan kérdésben dönt, amely nem tartzik a Küldöttgyűlés kizárólags hatáskörébe. Az Elnökség a Magyar Szekció életének irányítási feladatai srán határzatkat hz, és állásfglaláskat bcsát ki. 1.2 Határzatai kötelezőek a Magyar Szekció minden tisztségviselőjére, a Magyar Szekció tagszervezeteire, valamint az Alapszabályban és más jgszabálykban fglalt mértéig a tagszervezetek tagjaira és Baráti Köri tagjaira is. 1.3 Állásfglalásai az Magyar Szekció tisztségviselőinek, tagszervezeteinek adnak útmutatást, de kötelező érvénye csak az Elnökség saját feladatkörében, illetve a Magyar Szekció egészét érintő kérdésekben van. 1.4 Az Elnökség tagjainak száma 9 fő. a) Elnök b) 4 fő Alelnök c) Főtitkár d) Főtitkár-helyettes e) Kincstárnk f) IEC delegátus 1.5 Az Elnökség tagja az lehet, akit az Elnökség tagjának az Alapszabályban fglaltak szerint megválasztttak, a megbízást elfgadta és erről, valamint összeférhetetlenségének hiányáról szóban a szavazás előtt, összeférhetetlenségének hiányáról pedig írásban, a megválasztását követően is nyilatkztt. Távllétében az a Jelölő Bizttság által készített jelölőlistán szereplő személy választható meg, aki a Küldöttgyűléstől alaps kkal marad távl és megválasztása esetére a megbízatás elfgadásáról előzetesen írásban nyilatkztt. 1.6 Az Elnökség tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el, tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesíthetők. Esetleges költségtérítésüket az Elnökség külön határzatban állapíthatja meg. 1

2 1.7 Megszűnik az Elnökségi tagság a) lemndással, b) a Küldöttgyűlés általi visszahívással, c) az IPA tagsági viszny megszűnésével, d) a mandátum lejártával, e) a tagszervezetből történő kizárással, f) az Elnökségi tag halálával A lemndást az Elnökséggel kell közölni, amely a bejelentéstől hatálysnak tekintendő A bármilyen kból kiesett Elnökségi tag feladatait az Elnökség következő ülésén szét kell sztani az Elnökség megmaradt tagjai között Az Elnökség tagjai megbízatásuknak személyesen kötelesek eleget tenni, képviseletnek helye nincs Az Elnökség a Küldöttgyűlésnek felelős. 2. Az Elnök feladatai és felelőssége 2.1 Az Elnök felelős az Elnökség és a Magyar Szekció működéséért, a működési feltételek megszervezéséért, biztsításáért. 2.2 Az Elnök az Alapszabályban meghatárztt feladatain kívül képviseli az IPA Magyar Szekciót a bel- és külföldi kapcslatkban, felelős a szövetség törvényes, és a rendőrségre vnatkzó speciális szabályknak megfelelő működtetéséért, valamint a rendvédelmi szervek és az IPA Magyar Szekció között létrejött Együttműködési Megállapdás vnatkzó pntjainak vállalásaiért, a Küldöttgyűlésen beszáml az Elnökség megelőző évi tevékenységéről, összehívja és vezeti az Elnökség és a Kibővített Elnökség üléseit, gndskdik a Magyar Szekció éves munkatervének és költségvetésének összeállításáról és benyújtja azt a Küldöttgyűlésnek. Figyelemmel kíséri azk végrehajtását. gndskdik a Gazdálkdási Szabályzatban fglaltak érvényesítéséről, ellátja mindazkat a feladatkat, amellyel a Küldöttgyűlés, vagy az Elnökség megbízta, gndskdik a jegyzőkönyvek és a határzatk írásba fglalásáról, valamint azknak az érdekeltekhez való eljuttatásáról. 2

3 2.3 Az Elnököt, távlléte, akadályztatása esetén a Főtitkár, 30 napt meghaladó, tartós akadályztatása esetén pedig az Elnökség által kijelölt Alelnök helyettesíti. 2.4 Az Elnök a feladatai elvégzéséért a Küldöttgyűlés felé tartzik felelősséggel. 3. Az Alelnökök feladata és felelőssége 3.1 A Magyar Szekció négy alelnöke azns jgkörrel rendelkezik. Időszerű feladataikat az Elnök, illetve az Elnökség határzza meg. 3.2 A Szakmai Alelnök feladatai szakmai kapcslatk erősítése a Rendőrséggel, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az IPA Magyar Szekció népszerűsítése a szakmai fórumkn, szakmai kiadványk megjelenésének támgatása, szakmai csereprgramk felügyelete, szakmai szemináriumkn való részvétel krdinálása bel- és külföldön, a nemzetközi ösztöndíjakkal kapcslats feladatk ellátása, krdinációja. 3.3 A Stratégiai Alelnök feladatai az rszágs tagnyilvántartás aktualizálásának és kezelésének felügyelete, éves kimutatás készítése a tagság alakulásáról, a tagsági viszny felülvizsgálata, a főtitkár jelzése alapján a tagsággal kapcslats adatszlgáltatás elmaradása esetén intézkedések kezdeményezése, megtétele, a megalakulni vagy megszűnni kívánó tagszervezeteknek történő segítségnyújtás, prject kidlgzása a tagtbrzásra, az IPA népszerűsítésére, a Baráti Körök tagságáról vezetett nyilvántartásk felülvizsgálata, Baráti Kör Szabályzat szükség esetén történő aktualizálása, éves jelentés készítése a szakterületről, nemzetközi jelentés előkészítése a szakterületről, a Szekciót érintő pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatk megírása, nyertes pályázat esetén a teljes körű elszámlás. 3

4 3.4 A Szciális Alelnök feladatai segélyezések, humanitárius segítségnyújtás, gyűjtés kezdeményezése, krdinációja, javaslat-előkészítés valamely IPA tag vagy annak családtagja segélyezésére, gyermektábrk szervezésének krdinációja, az IPA házakkal kapcslats rszágs szintű feladatk ellátása, éves jelentés készítése a szakterületről, nemzetközi jelentés előkészítése a szakterületről. 3.5 A Sprt- és Kulturális Alelnök feladatai az éves munkatervben elfgadtt rszágs rendezvények szervezésének felügyelete, Magyar Szekció által támgattt rendezvények szervezői, valamint a Magyar Szekció képviseletében résztvevő elnökségi tag által készített íráss beszámlók IPA Irdára történő megküldésének felügyelete, javaslat-előkészítés a Magyar Szekció által támgatandó rendezvények körére, rszágs IPA rendezvények krdinációja, éves rendezvénynapló készítése, éves beszámló készítése a szakterületről, nemzetközi jelentés előkészítése a szakterületről. 3.6 Az Alelnökök feladataik elvégzéséről az Elnökség felé beszámlni tartznak. 4.1 A Főtitkár feladatai 4. A Főtitkár és Főtitkár-helyettes feladatai és felelőssége az rszágs tagnyilvántartás aktualizálásának és kezelésének felügyelete, éves kimutatás készítése a tagság alakulásáról, tagsági igazlványkkal kapcslats ügyintézés, az IPA Irda működésének irányítása, felügyelete a Magyar Szekció adminisztratív tevékenységének krdinációja és felügyelete, kapcslattartás a Nemzetközi Elnökséggel, a külföldi IPA szervezetek főtitkáraival, valamint a magyar tagszervezetek elnökeivel, titkáraival, a kibővített elnökségi ülés napirendi javaslatának 20 nappal, valamint a küldöttgyűlés napirendi javaslatának öt héttel a tervezett időpntkat megelőzően, az Elnökség elé terjesztése, 4

5 krdináció a Magyar Szekció és a Nemzetközi Főtitkárság között, az IEC delegátus nemzetközi levelezésének felügyelete, a Szekciót érintő bírósági bejelentési kötelezettségek határidőre történő benyújtása, a Szekció hnlapjának felügyelete, a hnlapra kerülő anyagk előzetes felülvizsgálata, IPA Hírekhez szükséges anyagk összegyűjtése, IPA Hírlevél összeállítása. 4.2 A Főtitkár-helyettes feladatai a Szekciót érintő jgi kérdések felügyelete, aranydiplmák, Kiváló Munkáért Emlékérmekkel kapcslats ügyintézés, a keletkezett IPA dkumentáció felülvizsgálata, KSH jelentés adminisztratív felének kitöltése, IPA határidőnapló szerkesztése, az IPA tagjai számára kedvezményeket nyújtó lehetőségek összegyűjtése, egységes megállapdás-tervezet elkészítése a kedvezmények mértékéről, az igénybevétel lehetőségeiről, ajándéktárgyakra, prmóciós anyagkra beszerzési javaslat elkészítése, szórólapk, bemutató anyagk tervezetének elkészítése, a munkamegsztásból reá háruló időszaki és időszerű feladatait a Főtitkár határzza meg, az IPA Magyar Szekció Főtitkárának egyedi és személyre szóló döntése alapján helyettesítési feladatkat lát el, a Főtitkár 60 napt meghaladó, tartós akadályztatása esetén a Főtitkár jgkörében jár el. 4.3 A Főtitkár és a Főtitkár-helyettes feladataik elvégzéséről az Elnökség felé beszámlni tartznak. 5. A Kincstárnk feladatai és felelőssége 5.1 A Kincstárnk feladatai a Kincstárnk a Gazdálkdási Szabályzatban meghatárzttak szerint végzi munkáját, a nemzetközi tagdíj, Gimbrni tagdíj befizetése, a tagsági igazlvány utáni tagdíjrészek befizetése ellenőrzése, a Magyar Szekció pénzügyekkel kapcslats feladatainak intézése, 5

6 a házipénztár vezetése és az Elnökség gazdálkdásának könyvelése, a Gazdálkdási Szabályzatra vnatkzó módsító javaslatk megszövegezése, előterjesztése, a gazdálkdással összefüggő jelentési kötelezettségek végrehajtása, beleértve a KSH jelentés pénzügyi ldalát, javaslat kidlgzása a támgatásk elsztásának vnatkzásában, kimutatás készítése a támgatásk összegének tényleges felhasználásáról, éves jelentés készítése a szakterületről, a következő évi pénzügyi terv elkészítése. 5.2 A Kincstárnk feladatai elvégzéséről az Elnökség felé beszámlni tartzik. 6.1 Az IEC delegátus feladatai 6. Az IEC delegátus feladatai és felelőssége a nemzetközi kapcslatk krdinációja, a tagszervezetek nemzetközi kapcslatainak elősegítése, krdinálása, felügyelete, nemzetközi ki-és beutazásk szervezésének krdinációja, a Nemzetközi Ifjúsági Találkzókra (IYG) való jelentkezések előkészítése, a kiutazásk krdinációja, a Főtitkár felügyelete mellett a Szekció nemzetközi levelezésének bnylítása, nemzetközi rendezvények prgramjának frdítása, a Newsletter frdítása, időszaks feladatait az Elnök, illetve az Elnökség határzza meg. 6.2 Az IEC delegátus feladatai elvégzéséről az Elnökség felé beszámlni tartzik. 7. Az Elnökség ülése 7.1 Az üléseket az Elnök hívja össze és vezeti. Az Elnökség üléseinek összehívásáról szóló, napirendi pntkat is tartalmazó értesítést úgy kell megküldeni, hgy azt az érintettek legalább az ülést megelőző 14 nappal krábban megkaphassák. 7.2 Az Elnökségi ülést srn kívül össze kell hívni, ha azt a Számvizsgáló Bizttság elnöke kezdeményezi az Elnöknél. 7.3 Elnökségi ülést szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalmmal kell tartani. Az elnökségi ülésre amennyiben rendkívüli körülmények ettől eltérő 6

7 összehívását nem teszik szükségessé február, május, augusztus és nvember hónap utlsó szerdai napján kerül sr. 7.4 Az Elnökség határzatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Az üléseken az Elnöknek vagy legalább egy Alelnöknek mindig jelen kell lennie. 7.5 Az Elnökség egyszerű szótöbbséggel határz. Az elnökségi ülések közötti időszakban felmerült döntést igénylő kérdésekben az elnökség tagjai elektrnikus útn is döntést hzhatnak. Az elektrnikus útn hztt döntéseket a Főtitkár írásba fglalja, és abból elnökségi határzatt készít. 7.6 Az elnökségi határzatkat a Főtitkár a tagszervezetek elnökeinek megküldi, a Szekció hnlapján elhelyezteti. 7.7 Amennyiben az Elnökség üléséhez szükséges dkumentációt az Elnökség tagjai az ülést megelőzően hárm nappal nem kapják kézhez, az adtt témában csak akkr lehet határzatt hzni, ha az ülésen az Elnökség egyszerű szavazattöbbséggel emellett dönt. 7.8 A rendkívüli Elnökségi ülés megtartásának feltétele, hgy a napirendet is tartalmazó meghívót, valamint a megtárgyalásra kerülő dkumentációt, az ülést megelőző napn az Elnökség tagjai megkapják. 7.9 A napirendben nem szereplő témában határzatt hzni, csak abban az esetben lehet, ha az Elnökség egyszerű szavazattöbbséggel annak szükségessége mellett dönt. 7.9 Az ülés kezdetekr meg kell állapítani a határzatképességet, majd ismertetni kell a napirendet. A tagk akkr tehetnek javaslatt új napirend pnt felvételére, ha az Elnökség minden tagja jelen van. Új napirendi pnt felvételéről nyílt szavazással, szótöbbséggel dönt az Elnökség Az ülést az Elnök irányítja. Egyes napirendi pntk megtárgyalása srán a hzzászólásk időtartama és száma nem krlátztt, aznban az Elnök a témáhz nem tartzó hzzászólást tevő tagtól megvnhatja a szót Az Elnökség szükség esetén, ülés tartását nem igénylő egyedi ügyben, vagy halasztást nem tűrő esetben, ülés tartása nélkül, írásban, elektrnikus útn is hzhat határzatt. Ilyen szavazás csak akkr tartható, ha az elektrnikus útn elérhető, és az Elnökség többségét képviselő tagk egyhangúan támgatják. Ebben az esetben az Elnök, vagy távllétében a Főtitkár egy időben megküldi a tagk számára a döntést igénylő kérdés íráss dkumentációját az eldöntendő kérdéssel és a válaszadás órában meghatárztt határidejével együtt. Az 7

8 Elnökség tagjai válaszukat csak arról az címekről küldhetik el, amely a Magyar Szekció nyilvántartásában elérhetőségükként nyilván van tartva Az írásbeli szavazat akkr érvényes, ha a tag a válaszát a megadtt határidőig teljesítette A leadtt szavazatkat elektrnikus útn és kinymtatva is archiválni kell Szavazategyenlőség esetén a szavazásra bcsáttt kérdést elvetettnek kell tekinteni. Amennyiben a kérdés eldöntése a Magyar Szekció működését súlysan veszélyezteti, az Elnökség felhatalmazza az Elnököt a döntés meghzatalára. Ilyen döntés meghzataláról a következő Küldöttgyűlésen be kell számlni. 8. Az Elnökség felelőssége 8.1 Az Elnökség tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fkztt gndssággal, a Magyar Szekció egésze érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni feladatukat. A jgszabályk és az Alapszabály rendelkezéseinek vétkes megszegésével a Magyar Szekciónak kztt kárkért a plgári jg szabályai szerint egyénileg, kllektív döntés esetén pedig egyetemlegesen felelnek. 8.2 Ha a kárt az Elnökség határzata kzta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határzat ellen szavaztt. 8.3 Az Elnökség tagjait a megbízásukkal kapcslatban tudmásukra juttt bármely a Magyar Szekció, vagy a tagszervezetek gazdálkdását, működését érintő adat, tény tekintetében titktartási kötelezettség terheli, amely kötelezettségük a megbízatás megszűnését követően is fennáll. 9. A Kibővített Elnökségi ülések összehívása, az ülések menete 9.1 Az üléseket a Magyar Szekció Elnöke hívja össze és vezeti. 9.2 Az ülést srn kívül össze kell hívni, ha a tagszervezetek elnökeinek legalább fele azt kezdeményezi. 9.3 A Kibővített Elnökség üléseinek megtartásáról szóló értesítést úgy kell megküldeni, hgy azt az érintettek legalább az ülést megelőző 10 nappal krábban megkaphassák. 8

9 9.4 Kibővített Elnökségi ülést szükség szerint, de legalább évente egy alkalmmal kell tartani. 9.5 A Kibővített Elnökség határzatképes, ha a tagszervezetek Elnökeinek legalább a kétharmada jelen van. Az üléseken az Elnöknek vagy legalább egy Alelnöknek mindig jelen kell lennie. 9.6 A Kibővített Elnökség javaslatait egyszerű többséggel hzza meg. 10. Az emlékeztető, a határzatk és az állásfglalásk 10.1 Az Elnökség minden üléséről emlékeztetőt kell készíteni. Az emlékezetőt a Főtitkár készíti el Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell: a) az ülés helyét, b) az ülés időpntját, c) a megjelentek nevét, tisztségét, d) a hzzászólók nevét, e) az érdemi hzzászólás és válasz lényegét, f) a szavazás eredményét, mely tartalmazza a mellette és ellene szavazók, valamint tartózkdók nevét is, g) az elfgadtt határzat, vagy állásfglalás pnts szövegét, h) a határzat vagy állásfglalás elleni esetleges tiltakzást A hztt határzatkat és állásfglaláskat - amennyiben azk feladatt fgalmaznak meg, határidővel és a végrehajtás felelőseinek megnevezésével - külön, írásban rögzíteni kell és a Határzatk könyvében iktatva kell elhelyezni. A határzatkat mindig az Elnök és a Főtitkár írja alá. Az Elnök távlléte esetén a Főtitkár és az Elnökség egy tagja, az Elnök 60 napt meghaladó akadályztatása esetén pedig a kijelölt Alelnök és a Főtitkár írja alá. A Főtitkárt akadályztatása esetén a Főtitkár-helyettes helyettesíti Az elkészült, iktattt emlékeztetőt az irattárban, emelkedő szám srrendben kell elhelyezni Ha az emlékeztetőben valami tévesen vagy félreérthetően került megfgalmazásra, azt bármely Elnökségi tag az Elnöknél, az emlékezető elkészültét követő 15 (tizenöt) napn belül írásban észrevételezheti. Észrevételét az emlékeztetőhöz kell csatlni. Az ilyen észrevétel megvitatását a következő ülés napirendjére fel kell venni Az Elnökség bármely tagja kérheti, hgy hzzászólását az emlékeztető szó szerint tartalmazza. 9

10 10.7 Az emlékeztető aláírása a 10.3 pntban meghatárzttak szerint történik. 11. Vegyes rendelkezések 11.1 Az Elnökség általáns képviseletére az Elnök jgsult. A nemzetközi és hazai képviseletet az Elnök és a Főtitkár látja el a munkamegsztás srán Az Elnökség döntése alapján a képviseletet az Elnökség bármely tagja elláthatja Külföldre az Elnök és a Főtitkár jgsult a Magyar Szekció nevében kiadmányzni, indklt esetben közösen írnak alá Belföldi levelezésre az Elnökség minden tagja - feladatkörében - jgsult A banki átutalás szabályaira a Magyar Szekció Gazdálkdási Szabályzatának vnatkzó rendelkezései irányadók. Ezen szabályzás szerint az Elnöknek, a Főtitkárnak és a Kincstárnknak aláírásukat be kell jelenteniük a Magyar Szekció számláját vezető pénzintézetnél. A banki átutalás elektrnikus útn történik. Az átutalást a Kincstárnk és az Elnök vagy a Főtitkár indítja Az IPA Irda a Szekció adminisztrációs közpntja. Az IPA Irda felel a tagsági igazlványk kiállításáért és tagszervezetek számára megküldéséért. A Szekció pstai útn vagy futárral érkező küldeményei az IPA Irdára érkeznek. Az itt dlgzó munkatárs azkat iktatást követően beszkenneli és elektrnikus levélként haladéktalanul tvábbítja a főtitkárnak. Az Elnökség, valamint a tagszervezetek közötti elektrnikus levelezést a főtitkár flytatja. Az elektrnikus levelekről a szükséges mértékű irattári rögzítést a Főtitkár feladat meghatárzása alapján az Irda végzi. A papír alapú levelezés az Irdán keresztül történik. A papír alapú és az irattárban rögzített elektrnikus levelezés iktatása az IPA Irdán történik. Az IPA Irda munkatársa önállóan a tagsági igazlványk megküldése kivételével levelezést nem flytat, tevékenységét a Főtitkár határzza meg. 12. Záró rendelkezések 12.1 Jelen ügyrendben nem szabályztt kérdésekben a hatálys magyar jgszabályk az irányadók Az Ügyrendet a Magyar Szekció Elnöksége február 22-i ülése srán elfgadta és azt 9/2013. (II. 22.) számú határzatával nyilvántartásba vette. 10

11 Dr. Simn Tamás Elnök 11

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben) DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.) és 1/2011. (I.21.)

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület adatai

KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület adatai KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 3. 1. pontjában határozott alapító tagok egybehangzó akaratnyilatkozattal elhatározzák egyesület létrehozását, melynek alapszabályát az alábbiak szerint állapítják

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Karcagi Birkafőzők Egyesülete 2. Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Rimaszombathy

Részletesebben

MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Módosítva: 2015.

MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Módosítva: 2015. 1 MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Módosítva: 2015. május hó napján 2 I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

Alapszabály Jelen Alapszabály a Munkaközösség az európai kultúráért egyesület 2007. június 18-án tartott alakuló közgyűlésén elfogadott egységes szerkezetbe foglalt szövege. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve magyarul: A Szövetség magyar nevének rövidítése: A Szövetség neve angolul: A Szövetség angol

Részletesebben

A FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések Az egyesület neve: Fehér Vikingek Real Madrid Szurkolói Egyesület Az egyesület rövid neve: Fehér Vikingek Egyesület

Részletesebben

A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya

A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Általános rendelkezések 1. A Magyar Asztronautikai Társaság (továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Tisztelt Egyesületi Tagunk! Tisztelt Egyesületi Tagunk! Egyesületünknek törvény adta kötelezettsége az Alapszabály módosítása, az Egyesületi Törvénynek és az elmúlt évben módosított, Polgári Törvénykönyvnek való megfeleltetése. Ennek

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7.

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7. Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Alapszabálya 2015. január 7. 1. (1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az autó és gokart sportágak sportszövetségeként a hazai és nemzetközi

Részletesebben

A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt

A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt A L A P S Z A B Á L Y A A magyar számviteli szakemberek szakmai érdekeik képviseletére,

Részletesebben

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület MABE Magyar Belsőépítész Egyesület 2004. március 23-án kelt, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. Törvény (Ectv.),

Részletesebben

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30.

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. 2 DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület alapszabálya Az alapító tagok közös,

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET

MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET A MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 2015. 1 Bevezető rendelkezések Az Egyesület alapszabályának célja, hogy az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítsa a szervezet demokratikus,

Részletesebben