VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca ; adószáma: ; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: , képviseli: dr. Harka Péter beszerzési, üzemeltetési és vagynkezelési fősztályvezető és Srbán Jáns gazdasági igazgató mint megrendelő (tvábbiakban: Megrendelő) másrészről a Bell and Partners Kereskedelemi és Szlgáltató Kft (székhely: 2094 Nagykvácsi, Semmelweis u. 19., cégjegyzékszáma: , adószáma: , bankszámlaszáma: , képviseli: dr. Viszkei András ügyvezető) mint Vállalkzó (a tvábbiakban: Vállalkzó) a tvábbiakban együttesen Felek között az alulírtt helyen és napn az alábbi feltételekkel. Megrendelő a Hirdetések tervezése, gyártása és megjelentetése médiavásárlás útján az NMHH részére" tárgyú, hirdetmény közzétételével induló tárgyaláss eljárást bnylíttt le, mely eljárásban a Vállalkzót hirdette ki nyertesnek. Felekezen eljárás eredményeképp kötik jelen szerződést. 1. A szerződés tárgya, hatálya, a teljesítés helye 1.1. Jelen szerződés tárgya a Megrendelő hirdetéseinek kreatív tervezése, gyártása, valamint a hirdetések és pr-anyagk - nymtattt, elektrnikus és nline -megjelentetése médiavásárlás útján, a közbeszerzési dkumentációban és az ártáblázatkban meghatárztt feltételek szerint Vállalkzó a jelen szerződés tárgyát képező felületek megrendelését a közbeszerzési eljárás srán adtt kreatív és gyártás, illetve média ártáblázatkban meghatárztt árakn és feltételekkel teljesíti. A Vállalkzó ajánlata tartalmazza az ártáblázatkat, amely ajánlata a szerződés 1. számú melléklete Megrendelő fenntartja annak jgát, hgy a közbeszerzési dkumentációban, illetve az ártáblázatkban szereplő médiumlistát, médiumtípust, valamint az abban lévő hirdetési felületek mennyiségét, frmáját és tartalmát az ajánlattételi dkumentáció nyújttta keretek között meghatárzza Vállalkzó a közbeszerzési dkumentációban meghatárztt médiumktól, illetve hirdetési felületektől való eltérő megrendelés esetén, ide értve a társadalmi célú reklámk (TCR) elhelyezését is, az igény bejelentésétől (megrendeléstől) számíttt 3 napn belül köteles megadni a rendelt felületek árát. Vállalkzó az előbbi médiumkra és felületekre vnatkzó publikus díjaknál (listaár) magasabbat nem számíthat fel, illetve amennyiben az adtt médiumnál rendelkezik ügynökségi kedvezménnyel azt köteles a Megrendelő számára is biztsítani. Ebben az esetben a rendelt felületekre vnatkzó ár megadásakr Vállalkzó köteles feltüntetni a biztsíttt kedvezmény mértékét A teljesítés helye az egyedi megrendelés eltérő rendelkezése hiányában Megrendelő 1015 Budapest, Ostrm u alatti székhelye. I

2 2. Szlgáltatásk Megrendelő marketing kmmunikációs stratégiáján, és az abban megfgalmaztt üzenetek tekintetében adekvát médiakampányk tervezése, médiavásárlás (belföldön és külföldön), médiagyártás, kampányk utóértékelése és kutatásk elkészítése, A médiavásárlás teljes dkumentálása, támpéldányk, közterületi független igazlásk gyűjtése, rendszerezése és átadása, adathrdzón való rögzítés, adathrdzók átadása kreatív marketingkmmunikációs stratégia és márkakmmunikáció tervezése, üzenetek megfgalmazása, kreatív tervezés, kreatív megvalósítás és gyártás 3. Megrendelések 3.1. Felek kijelentik, hgy jelen vállalkzási szerződés keretszerződés, amelynek alapján a jelen szerződés pntjaiban meghatárztt tárgykörbe tartzó knkrét megrendeléseket, illetve a teljesítés részletes feltételeit rögzítik ly módn, hgy a Megrendelő az igényei szerinti ütemezéssel az egyedi megrendelések alapjául szlgáló tervek íráss jóváhagyását követően, írásbeli megrendelést ad az igényelt felületek lefglalására, a hirdetések megjelentetésére, kreatív tervezési és gyártási feladatk ellátására. A megrendelésben a Felek egyetértőleg rögzítik, a megrendelés knkrét tárgyát, mennyiségét, határidejét, a teljesítés helyét. A megrendelést Vállalkzó a kézhezvételétől számíttt 1 munkanapn belül írásban köteles visszaigazlni Megrendelő részére A megrendelésekkel kapcslats körülmények megváltzásáról Vállalkzó köteles Megrendelőt tájékztatni. A tvábbi intézkedésre Vállalkzó akkr válik kötelezetté, ha arra vnatkzólag Megrendelő írásbeli utasítást ad A már feladtt megrendelések törlésére Megrendelő írásban adhat utasítást. Amennyiben az utasítás a törlési határidő után érkezik, Vállalkzó mindent megtesz azért, hgy Megrendelőt a lemndás miatt a lehető legkisebb költség és kár érje. Lemndás esetén az addig teljesített feladatk tekintetében számlnak el Felek egymás felé. Vállalkzó aznban nem tarthat igényt lyan kifizetésre, amely azn kból vált esedékessé, hgy Vállalkzó a fenti kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tett eleget. 4. A keretszerződés időtartama 4.1. Jelen keretszerződés az aláírás napján lép hatályba. Vállalkzó a jelen szerződésben meghatárztt szlgáltatást az aláírástól számíttt 36 hónaps időtartamban, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig köteles nyújtani.

3 5. Vállalkzási díj 5.1. Felek a keretszerződést ,- Ft + ÁFA, azaz száznylcvanmillió frint plusz áfa keretösszegre kötik. Az szlgáltatás díjtételeit az 1. számú melléklet tartalmazza. Jelen szerződés hatálya alatt megrendelt szlgáltatásk ellenértékének összege nem haladhatja meg a szerződés keretösszegét Vállalkzó semmilyen igényt nem érvényesíthet azn az alapn, hgy Megrendelő eseti megrendeléseinek összege a keretszerződés megszűnéséig nem érik el a teljes keretösszeget Felek az 1. mellékletben meghatárztt díjakat évente, közös megegyezéssel a KSH által hivatalsan közzétett inflációs ráta mértékéig módsíthatják. 6. Fizetési feltételek 6.1. A szlgáltatás szerződésszerű teljesítésének igazlására a Megrendelő által aláírt Teljesítési igazlás szlgál a következők szerint. A Vállalkzó köteles minden egyedi megrendeléshez kapcslódóan a támpéldánykat, illetve megjelenések dkumentációját, illetőleg a Vállalkzó által alkalmaztt médiatervező szftver szerinti reprtkat átadni a Megrendelőnek, ezek hiányában a kampány nem tekinthető teljesítettnek és nem kerülhet számlázásra. A teljesítési dkumentáció leadását követően 5 munkanapn belül Megrendelő köteles kiállítani és vállalkzó részére átadni Teljesítési Igazlását, amennyiben megfelelőnek találja Vállalkzó által elvégzett munkák teljesítését. Az egyedi megrendelésben meghatárztt feladatk elvégzéséért Megrendelő Vállalkzó részére - a teljesítés igazlását követően - az alábbiak szerint fizeti meg az egyedi megrendelés ellenértékét: az adtt megjelenés az ártáblázatkban meghatárztt díjáról (a megrendelés ellenértékéről) Vállalkzó az elfgadtt részletes médiatervnek megfelelően, az egyes megjelenéseket követően számlát állít ki Megrendelő felé Megrendelő a megrendelés ellenértékét a teljesítés igazlását követően a Vállalkzó által 1 példányban, aláírva kiállíttt és benyújttt számla alapján, a kézhezvételtől számíttt 30 naptári napn belül, banki átutalással teljesíti a Kbt ának megfelelően A Vállalkzó kifejezetten vállalja, hgy nem fizet, illetve száml el a szerződés teljesítésével összefüggésben lyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pntja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkzó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 7. Kártérítés, kötbér 7.1. Vállalkzó szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetők: késedelmi, hibás teljesítési és/vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése; kártérítés érvényesítése; megrendeléstől való elállás, illetve a szerződés felmndása

4 7.2. Vállalkzó késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jgsult. A késedelmi kötbér alapja az egyedi megrendelések szerint meghatárztt, nem teljesített megrendelés nettó ellenértéke, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 0,5 %. Ha a Vállalkzó teljesítése minőségi hibában szenved, a Megrendelő arra az időre, amely a hibás teljesítésétől a kifgástalan minőségben történő teljesítésig eltelt ugyanlyan mértékű kötbért követelhet, mint késedelmes teljesítés esetén." 7.3. Megrendelőnek jgában áll elállni a megrendeléstől, amennyiben Vállalkzó az előírt teljesítési határidőt 10 nappal túllépi, illetve hibás teljesítés esetén a pótlásnak, kicserélésnek 10 napn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlysan megszegi. Ebben az esetekben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jgsult, melynek alapja az adtt megrendelés esetében a megrendelés nettó ellenértéke, mértéke 20 % Vállalkzó a Kbt a alapján biztsítékt nyújt a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcslats igények biztsítására. A biztsítékt Megrendelő abban az esetben használhatja fel, amennyiben a szerződés teljesítése a szerződéskötést követően a Vállalkzó érdekkörében felmerült bármely kból vagy a Vállalkzó érdekkörében felmerült lehetetlenülés kán hiúsul meg. A biztsítékt Vállalkzó a szerződéskötéskr Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztsításával, vagy biztsítási szerződés alapján kiállíttt kötelezvénnyel bcsátja Megrendelő rendelkezésére. A biztsíték a szerződés 5.1. pntja szerinti teljes keretösszeg 1 %-ának, azaz Egy Százalékának megfelelő összeg A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkzóval szemben. 7. Titktartás 8.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hgy jelen szerződés időtartama alatt, tvábbá annak bármely kból történő megszűnését követően - időbeli krlátzás nélkül - bármelyik szerződő fél által üzleti titknak, vagy bizalmas infrmációnak minősített minden infrmációt és adatt bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hzzájárulása nélkül egyik fél sem hzhatja nyilvánsságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudmására. Ezen kötelezettség nem vnatkzik azn infrmációra, amely - közismert - amelyről a fgadó félnek már tudmása vlt - amelyet harmadik fél részére krlátzás nélkül felfedtek - vagy amelynek felfedését jgszabály írja elő Vállalkzó e jgviszny fennállása alatt és a jgviszny megszűnését követően is köteles megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcslatban tudmására juttt személyes adatt, szigrúan titks, titks, bizalmas, illetve krlátztt terjesztésű adatt, valamint minden lyan adatt, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánsság számára hzzáférhetővé tenni Vállalkzó a szerződés teljesítése srán Megrendelő részéről tudmására, birtkába juttt minden adatt, infrmációt csak e vállalkzási szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a szerződés megszűnését

5 követően ezen adatkat, infrmációkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, illetve adathrdzóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Vállalkzó annyiban mentesül, amennyiben az átadtt adat, illetve infrmáció ahhz szükséges, hgy a Vállalkzó helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hgy biznyíthassa, hgy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve szerződésben kikötött tulajdnságknak A titktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartznak A Vállalkzó tudmásul veszi az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pntjában fglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshz tartzó vagynnal történő gazdálkdással összefüggő, ötmillió frintt elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szlgáltatás megrendelésre, vagynértékesítésre, vagynhasznsításra, vagyn vagy vagyni értékű jg átadására, valamint kncesszióba adásra vnatkzó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határztt időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatk váltzásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napn belül Felek tudmásul veszik, hgy: az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a jelen szerződés tartalmát a Vállalkzónál, a Plgári Törvénykönyv (Ptk.) 81. értelmében nem minősülhet üzleti titknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánsságra hzatalát külön törvény közérdekből elrendeli, kérésre a jelen jgvisznnyal összefüggő és a Ptk. 81. (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánsnak minősülő adatkra vnatkzóan kötelesek tájékztatást adni. 9. Szellemi alktással kapcslats jgk 9.1. A Vállalkzó felelősséget vállal és szavatl azért, hgy a reklám- és kmmunikációs anyag jgi, ezen belül szerzői jgi, médiajgi, versenyjgi, iparjgvédelmi, valamint sajtó- vagy reklámetikai szempntból megfelelő, nem sérti más szerzői, szmszéds jgi, személyhez fűződő vagy más szellemi alktással kapcslats jgait, valamint nem sért a médiajgi, reklámetikai vagy bármely egyéb jgszabályt A Vállalkzó a vállalkzási díj ellenében Megrendelőnek teljeskörű, kizárólags felhasználói jgt biztsít a teljesítésként átadtt szellemi termékre. A Vállalkzó kijelenti, hgy a jelen szerződésben meghatárztt feladatk elvégzése srán létrejövő szellemi alktásk kizárólags szerzői jgi jgsultja, vállalja, hgy jelen szerződés feltételei szerint a Megrendelő részére kizárólags és időbeli, valamint területi krlátzás nélküli felhasználási engedélyt ad a szellemi alktásk felhasználására. Olyan anyagk tekintetében, amelyek nem, vagy nem kizárólag a Vállalkzó szellemi termékei, de a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, Vállalkzó szavatl azért, hgy a felhasználási jgk a Felek által ismert szerződési célk teljes körű megvalósítására kiterjedjenek, a Felek erre irányuló megegyezésének hiányában a Megrendelő számára krlátlan és kizárólags

6 felhasználási jgt engedjenek. A felhasználási jgk megszerzése ügyében a Vállalkzó a saját nevében, a Megrendelő javára jár el A szellemi alktásk védelmi ideje alatt a Megrendelő megszerzi a szellemi alktásk rögzítésére, többszörözésre, terjesztésére, a művek nyilvánssághz közvetítésére, nyilváns előadására, átdlgzására vnatkzó, harmadik személynek átengedhető, területi krlátzás nélküli, a művek, műrészletek védelmi idejének teljes időtartamára szóló felhasználási jgkat. A Megrendelőt megilleti a szellemi alktásk egészének vagy bármely részének átdlgzásáhz, módsításáhz, rövidítéséhez, kibővítéséhez, tartalmi és/vagy frmai javításáhz való jg, valamint abból kivnatk, adaptációk és válgatásk készítéséhez, közzétételéhez, terjesztéséhez és egyéb hasznsításáhz való jg A Megrendelő a jelen szerződéssel kizárólags módn megszerzett jgainak egészben vagy részeiben harmadik személyek részére történő átengedésére is jgsult Mindezeken túlmenően a Vállalkzó kijelenti, hgy az általa elkészített szellemi alktásk egyedüli szerzői jgi jgsultja, illetőleg jgában áll a szellemi alktásk felhasználási jgainak jelen megállapdás szerint történő átruházása, és harmadik személynek nincs lyan jga, amely a Megrendelőre jelen megállapdással átruháztt felhasználási jgk gyakrlását akadályzná vagy kizárná. Harmadik személy ilyen igénnyel való fellépése esetén a Vállalkzó vállalja, hgy saját költségén közvetlenül fellép a Megrendelő jgs érdekei védelmében. Ezen jgszavatsság kiterjed a Vállalkzó által átadtt szellemi alktásk részét képező bármilyen tvábbi anyagra is. A Felek kifejezetten rögzítik, hgy az egyes szellemi alktásk, műrészletek felhasználásának jgsságáért, az ezek szerzői felé a szerzői vagy egyéb jgcímen felmerülő díjak mindenkri megfizetéséért kizárólag és teljes mértékben a Vállalkzót terheli felelősség Jelen szerződésben meghatárztt szellemi alktáskkal kapcslats jgk nem érintik, illetve krlátzzák Vállalkzó jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését. Jelen szerződés teljesítése körében lyan Vállalkzó részére átadásra kerülő anyag tekintetében, melynek felhasználási jgaival kizárólag Megrendelő rendelkezik a felhasználási jgkat a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben megadttnak kell tekintetni. 10. A szerződés módsítása A szerződés mindennemű módsítása és kiegészítése íráss frmában, a szerződő felek egyetértésével, a évi CVIII. törvény a és a Plgári Törvénykönyv rendelkezései alapján lehetséges. 11. Kapcslattartás Jelen szerződés teljesítésével kapcslatban a Felek hatálys jgnyilatkzat - Megrendelő ldaláról ide nem értve a szerződés módsításának, illetve megszűntetésének eseteit - tételére jgsult képviselői, és értesítési címük: c.

7 Megrendelő részéről: Zsuppán Attila Vállalkzó részéről: Wlf Diána értesítési címek pstacím tel/fax Budapest, Budapest, T: +36 1/ zsuppan.attilapnmhh.hu Ostrm u Ostrm u F:+36 1/ Budapest, Szentendrei út Budapest, Szentendrei út T: +36 1/ F: +36 1/ wlf (5ibellcsprt.hu Felek vállalják, hgy a kapcslattartók személyében bekövetkező esetleges váltzást írásban közlik egymással. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a krábban megjelölt kapcslattartó tehet hatálys jgnyilatkzatkat. A Vállalkzó a kapcslattartást úgy köteles megszervezni, hgy a Megrendelő igényei szerint szükséges és ésszerű tájékztatásának, és a Felek - akár a rendkívüli, előre nem látható körülmények hatására szükségessé váló haladéktalan - kapcslatfelvételének és együttműködésének lehetőségét flyamatsan biztsítsa. Egyéb rendelkezések 12.1 Felek a szerződés teljesítésével kapcslats minden közleményeiket (értesítés, nyilatkzat) személyesen, ajánltt levélben, telefaxn, en vagy távbeszélőn juttatják el egymáshz. A távbeszélőn közölt közleményt ben, ajánltt levélben vagy telefaxn meg kell erősíteni. A telefaxn tvábbíttt iratkat a Feleknek aláírással kell ellátniuk. Az értesítésben fglaltak akkr lépnek érvénybe, ha azt kézbesítették A Vállalkzónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hgy közvetlen tárgyalásk útján rendezzenek minden lyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kapcsán felmerül. Minden ezzel kapcslats tényről, akadályzó körülményről a felek kötelesek egymást kölcsönösen írásban tájékztatni. Amennyiben a Felek a vitát közvetlen tárgyalás útján rendezni nem tudják, úgy a jgvita eldöntésére alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező helyi bíróság, vagy törvényszék illetékességének A Megrendelő a szerződést tvábbi mérlegelés nélkül felmndja - ha szükséges lyan határidővel, amely lehetővé teszi, hgy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gndskdni tudjn - ha a Vállalkzóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-t meghaladó tulajdni részesedést szerez valamely lyan jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k)pntjában meghatárztt feltételeknek, vagy a Vállalkzó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-t meghaladó tulajdni részesedést szerez valamely lyan jgi személy vagy jgi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k)pntjában meghatárztt feltételeknek A Vállalkzó kifejezetten vállalja, hgy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdnsi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a pnt szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti

8 12.5 Felek a szerződésben nem szabályztt kérdésekben Magyarrszág hatálys jgszabályait, különösen Plgári Törvénykönyv szabályait tartják jelen vállalkzási jgvisznyukra kötelezőnek 12.6 Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, és 8 (nylc) számztt ldalból áll. Felek a szerződést ellvasás és közös értelmezés után, mint akaratuknak mindenben megfelelőt írják alá. Mellékletek: l.sz. melléklet - Vállalkzó ajánlata 2.

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁKpénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: n ~ NEMZETI MÉDIA -ÉS I IHh HrRKÖZLÉSI HATÓSÁG Nyomtatókellék szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Legfőbb Ügyészség (székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16., képviseli: Kupai Gáborné gazdasági főigazgató) mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, Edenred Magyarország

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

NEMZETI MÉDIA ÉS. Megrendelo és Szállító a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

NEMZETI MÉDIA ÉS. Megrendelo és Szállító a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: n -n Hh < NEMZETI MÉDIA ÉS I i tiírközlési HATÓSÁG Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. Adószám: 15775883-2-41

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: MÁK pénzfrgalmi számlaszám képviseli: 1015 Budapest, Ostrm utca 23-25. 10032000-00300939-00000017 Hársfalvi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE szerződésszám: 1-/2279/U/20 14 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE amely létrejött egyrészről a Budapest Fővárs XIV. Kerület Zugló Önkrmányzata Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Adószáma:

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folyt

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folyt SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyíílés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám : 15300014-2-41 Bankszámlaszám : 10032000-0140o805-00000000 mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN 'USF t VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN Amely létrejött egyrészről a Név: Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatals név: Magyar

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Székhelybiztosítás szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Székhelybiztosítás szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Székhelybiztsítás szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt székhelybiztsítás szlgáltatáskra (székhelyszlgáltatás) vnatkznak,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A MÉRŐSZOLGÁLAT MÉRÉSI KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE VII. RÉSZ [GPS SZINKRONIZÁLT FREKVENCIA REFERENCIA BESZERZÉSE] TÁRGYÁBAN

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A MÉRŐSZOLGÁLAT MÉRÉSI KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE VII. RÉSZ [GPS SZINKRONIZÁLT FREKVENCIA REFERENCIA BESZERZÉSE] TÁRGYÁBAN 1^ _3_oh2>0 -S /^oci 'TK*- SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A MÉRŐSZOLGÁLAT MÉRÉSI KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE VII. RÉSZ [GPS SZINKRONIZÁLT FREKVENCIA REFERENCIA BESZERZÉSE] TÁRGYÁBAN amely létrejött egyfelől a Nemzeti

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.; a Hatóság államháztartási egyedi azonosítója: 294557; adószáma: 15775883-2-41,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: A szerződés tárgya II. A teljesítés helye, ideje és módja

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: A szerződés tárgya II. A teljesítés helye, ideje és módja SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Országs Onklógiai Intézet 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9. adószáma: 153-09769-2-43 fizetésiszámlaszáma: 10032000-01490538-00000000 képviseli: Prf. Dr. Kásler

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. MEGRENDELŐ : ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Székhelye : 1357 Bp. Kossuth tér 1-3. Bordács Csaba, gazdasági igazgató

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. MEGRENDELŐ : ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Székhelye : 1357 Bp. Kossuth tér 1-3. Bordács Csaba, gazdasági igazgató VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott szerződő felek között : MEGRENDELŐ : ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Székhelye : 1357 Bp. Kossuth tér 1-3. Képviselője : Bordács Csaba, gazdasági igazgató mint megrendelő,

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkzási keretszerződés catering és rendezvényszervezés

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017 képviseli: Dr. Harka Péter BÜV főosztályvezető

Részletesebben

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató COOP Szlnk Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Általáns tájékztató A COOP Szlnk Zrt. (székhelye: 5008 Szlnk, Krúdy Gyula út 108., Cégjegyzékszám: 16-10-001268; tvábbiakban ZRT) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS AZ ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS VEVŐESZKÖZ SZERELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI FOLYAMATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FELADATOK TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szlgáltató) ra vnatkzó Általáns Szerződési Feltétei ÁSZF Első hatályba lépés kelte: 2011. július 18. Utlsó módsítás hatályba lépése: 2012. április 1. Kvács Enikő ügyvezető Általáns Szerződési

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com I Jgnyilatkzat a www.enkedvencem.hu hnlapra vnatkzóan A hnlap (a tvábbiakban: Hnlap) tulajdnsa a Ceva-Phylaxia Zrt. (a tvábbiakban Ceva ) 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel: +36-1-262-9505 Fax: +36-1-261-8144

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Deltha Rendszerház Kft. között a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára Bűvösvölgy portál létrehozása tárgyában amely létrejött

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely egyrészről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., statisztikai szám: 15504005-8411-321-01, képv.: Wintermantel Zsolt polgármester),

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára Ügyszám: 24967 /2016. Salgótarján Megyei Jgú Várs Plgárm es tere Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcslats döntés meghzatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jgú Várs Közgyűlése

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5 2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3/29. Tel.: 06-23/540-181, T/F: 06-23/540-180 E-mail: fontpress@fontpress.

1. oldal, összesen: 5 2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3/29. Tel.: 06-23/540-181, T/F: 06-23/540-180 E-mail: fontpress@fontpress. Á LTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről a Fontpress Kft. mint vállalkozó, másrészről a m egrendelőközött, a megrendeléssel egyidőben, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a ' 1 ) :;, számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a "Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat és intézményei

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

ÁSZF. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Protokollon nyújtott távbeszélő szolgáltatás. Készítés: 2012.06.30.

ÁSZF. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Protokollon nyújtott távbeszélő szolgáltatás. Készítés: 2012.06.30. ÁSZF CORVUS Telecm Kft. VOIP hangátviteli szlgáltatás Készítés: 2012.06.30. Hatályba lépés: 2012.08.01. Utlsó ÁSZF módsítás: 2012.02.15. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Prtklln nyújttt

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószám: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Webtárhely megrendelı

Webtárhely megrendelı Pelin Hungary Kft. 1132 Budapest Victr Hug u. 18-22. 3. emelet 3014 Irda: (06-1) 769 2513 (minden nap 08.30-17.00h-ig) e-mail: rendel@pelin.hu Webtárhely megrendelı Elıfizetı neve: Elıfiezetı címe: Számlaküldési

Részletesebben