Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport"

Átírás

1 Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül attól, hgy a szlgáltatás nyújtásáról külön megbízási szerződés kötetett-e. 1. Fgalmak A jelen Általáns Üzleti Feltételekben és az azt esetlegesen kiegészítő szlgáltatási (megbízási) szerződésben használt következő szavakn és kifejezéseken az alábbiakat kell érteni: B-Tp cégcsprt: B-TOP Üzletviteli Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (Szegedi Törvényszék Cégbírósága , adószám: ), Opti-TOP Üzletviteli Szlgáltató Betéti Társaság (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága , adószám: ), OPTI-TOP Könyvelő Szlgáltató és Tanácsadó Kft. (Fővársi Törvényszék Cégbírósága , adószám: ) Írat: Megbízó üzletmenetéhez tartzó számlák, kivnatk, pénztári biznylatk, értesítések, fizetési meghagyásk, táppénzes papírk, rvsi igazlásk, hatósági levelezések, teljesítési igazlásk, szerződések, más munkáltatótól származó igazlásk és egyéb iratk. Könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatás: A Megbízó könyveinek vezetése a mindenkr hatálys jgszabályk alapján (a számvitelről szóló évi C. törvény 150. (1)-(2) bekezdése szerinti könyvviteli szlgáltatás), valamint a vnatkzó adóbevallásk elkészítése, nyugdíj- és egészségbiztsítási-járulékk elszámlása, bérszámfejtés. Különösen ide tartzik: a Megbízó könyveinek vezetése a mindig érvényes jgszabályk és számviteli plitika alapján, Havi maximum egy óra számviteli- és/vagy adótanácsadás a Megbízó vállalkzás ügyeivel kapcslatban, Havnta egyszer (az átadtt Íratk feldlgzása után) a Megbízó tájékztatása en a Megbízó pénzügyi helyzetéről és az utalandó járulékkról, A Megbízó éves számviteli beszámlójának elkészítése, és elektrnikus tvábbítása a Cégszlgálat számára, A Megbízó éves társasági adó/egyszerűsített vállalkzási adó/személyi jövedelemadó bevallásának elkészítése, és elektrnikus tvábbítása a NAV számára, Havnta a bérszámfejtési feladatk elvégzése és a vnatkzó havi bevallásk elkészítése (és elektrnikus tvábbítása a NAV számára); valamint év végén a személyi jövedelemadó bevallásk elkészítése a megbízónál alkalmazásban állók és a tagk részére, A havi/negyedéves/éves ÁFA bevallás elkészítése, és elektrnikus tvábbítása a NAV számára, Az éves iparűzési adó bevallás elkészítése, és tvábbítása az illetékes Önkrmányzat számára, A Megbízó számviteli plitikájának (illetve számviteli plitika részét képező eszközök és a frrásk leltárkészítési és leltárzási szabályzatának, az eszközök és a frrásk értékelési szabályzatának, az önköltségszámítás rendjére vnatkzó belső szabályzatnak, a pénzkezelési szabályzatnak) elkészítése és annak naprakészen tartása a hatálys jgszabályk alapján, Az Íratk fizikai raktárzása az elévülési időn belül. v110701

2 ÁÜF Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt Könyvelési díj: Könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatás havi díja, mely évente tizenhárm hónapn át esedékes, így magában fglalja az éves zárlati teendőkkel kapcslats feladatkat is. Megbízó: A B-Tp cégcsprt szlgáltatásait igénybe vevő vállalkzó, cég, szervezet vagy magánszemély. Megbíztt: A B-Tp cégcsprt Könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatás nyújtására kijelölt cége. Utólags könyvelési szlgáltatás: Ha Megbízó a szlgáltatásnyújtás létrejöttekr több mint hárm hónapra visszamenőleges Könyvelési szlgáltatást vesz igénybe 2. A Megbíztt feladatai Megbíztt Könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatást nyújt Megbízó részére a Könyvelési díj ellenében. Ezen felül az Megbíztt a Megbízó részére külön szlgáltatáskat is nyújthat, melyek nem részei a standard Könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatásnak. Ezek különösen: tanácsadás (a havi egy órán túl, vagy nem a Megbízó saját ügyeivel kapcslatban), külön jelentés ügyfél részére (havi egyszeri alkalmn túl), külön ügyintézés (hitelkérelmek, pályázatk készítése, munkavállalók TB bejelentése, kijelentése, statisztikai adatszlgáltatás), rendkívüli ügyintézés (pótbevallás, ügyfél késői infrmációszlgáltatása miatt, NAV, TB képviselet), útiköltség térítés vidéki ügyintézés esetén, évközi beszámló (közbenső mérleg) készítése. A Megbíztt köteles minden - a Megbízóval kapcslats tudmására juttt infrmációt titkként kezelni, harmadik félnek a Megbízó üzleti ügyeiről infrmáció csak törvényi felhatalmazás vagy a Megbízó kifejezett íráss hzzájárulásával adható. Ez alól kivétel a B-Tp cégcsprtn belüli infrmációk átadása. A Megbíztt jgsult a Megbízó nevét referenciaként felhasználni, valamint a megbízás teljesítésébe alvállalkzót bevnni. A Megbíztt biztsítja, hgy a Megbízó üzletmenetéhez tartzó Íratk leadása minden nap 0.00-tól ig megtörténhessen. Ehhez a lent felsrlt irdai címeken pstaládát biztsít. Az Iratk átadása pstázás útján, ÁFA elszámlást nem érintő számlák (és a számlával egy tekintet alá eső biznylatk) kivételével pedig en is megtörténhet. A Megbíztt az esetlegesen saját hibájából felmerült tévedésekért teljes körű anyagi felelősséget vállal. Aznban a Megbíztt nem vállal felelősséget a fiktív, valódi teljesítést nem tartalmazó, a hiánysan, és/vagy a késve átadtt Iratk által kztt, illetve az Iratk téves, hibás kiállításából eredő, valamint hiánys infrmációk miatt beálló kárkért a Megbízttnak nem feladata az Iratk valódiságának ellenőrzése. A Megbíztt szintén nem vállal felelősséget a hibás pstai kézbesítésekből, elektrnikus levelek hibás, téves tvábbításából és az elektrnikus levelek vírusfertőzései által esetlegesen kztt kárkért. A Megbíztt nem vállal felelősséget, ha a Megbízó nem a Megbíztt tájékztatása szerint jár el. Ügyfeleink jbb, zökkenőmentesebb és prfesszinálisabb kiszlgálása érdekében saját nymtatványkat, szerződésmintákat, nyilvántartásmintákat és adatlapkat (tvábbiakban: nymtatványk ) biztsítunk. Ezen nymtatványkat kizárólag ügyfeleink használhatják térítésmentesen, másk számára a használat nem engedélyezett. A jgsulatlan felhasználókkal szemben jgi útn lépünk fel. A nymtatványk váltzhatnak, így kérjük, mindig a legaktuálisabb verziót használja. A nymtatványk használata nem kötelező. Más, a jgszabályknak megfelelő adattartalmú nymtatványk, szerződések, adatlapk is használhatók. A nymtatványkat a legjbb tudásunk szerint és a legfrissebb jgszabályk alapján bcsátjuk rendelkezésre. Ettől függetlenül, hibák előfrdulhatnak, melyekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, ha hibát, vagy nem megfelelő működésű nymtatvány talál, jelezze felénk A közzétett nymtatványk elérési helye az interneten: 7/2. ldal

3 ÁÜF Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A Megbíztt, valamint a B-Tp cégcsprt elérhetőségei: internet: vagy btp.hu vagy telefn: 20/ ; 20/ fax: 24/ (ha faxt szeretne küldeni kérjük telefnn jelezze előre) psta: 2330 Dunaharaszti, Kassák L. u. 10. közpnti irda: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 10. II. lh. III. em. 11. tvábbi irdák: 2330 Dunaharaszti, Kassák Lajs u. 10., 6725 Szeged, Vadkerti tér 8., 6085 Fülöpszállás, Ady E. u. 16. Utólags könyvelési szlgáltatás várható teljesítési idejét a szlgáltatásnyújtás létrejöttekr közli a Megbíztt a Megbízóval. A Megbízó a szlgáltatás nyújtására a magyar jgszabályk szerint jgsult, mivel a tagjai és/vagy munkavállalói között legalább (a számvitelről szóló évi C. törvény 150. (3) bekezdése szerinti) mérlegképes könyvelői végzettséggel és regisztrációval rendelkező munkatárs van. 3. A Megbízó feladatai A Megbízó az Iratkat, valamint minden a Megbízó üzletvitelével kapcslats infrmációt havnta (de legkésőbb negyedévente), a tárgyhót/negyedévet követő hónap 6. napjáig a Megbíztt által megjelölt helyen a Megbíztt rendelkezésére bcsátja. Kimenő (bevételi) számlák és a bankszámlakivnatk flyamats (kihagyás nélküli) srszám szerinti átadását a Megbízó különös tekintettel köteles figyelemmel kísérni. Utólags könyvelési szlgáltatás esetén a Megbízó a Megbíztt részére az Iratkat haladéktalanul átadja. A Megbízó a Megbízttat előzetesen en értesíti: új alkalmaztt felvétele esetén, a felvétel előtt legalább hárm munkanappal az alkalmaztt szükséges adatinak megadásával, alkalmaztt kilépése esetén, a kilépés előtt legalább hárm munkanappal, alkalmaztt nevének megadásával, tevékenységi körének váltzása esetén, a váltzás előtt legalább egy munkanappal, a Megbízó adózási és cégjgi státuszát (ideértve: társasági szerződés, alapító kirat váltzása) érintő váltzáskról, a váltzás előtt legalább egy munkanappal. Amennyiben a Megbízó már működő gazdálkdó, a szlgáltatásnyújtás létrejöttekr a krábbi időszak következő dkumentumait elektrnikusan vagy papír alapn rendelkezésre bcsátja: záró beszámló, záró főkönyvi kivnat, analitikus nyilvántartásk (ideértve: tárgyi eszközök és immateriális javak, vevő és szállító analitika). Az Iratk átadása srán az ÁFA elszámláshz tartzó bejövő és kimenő számlákból (és a számlával egy tekintet alá eső biznylatkból) az eredeti példány átadása szükséges, egyéb iratkból elegendő a máslat, vagy en eljutattt elektrnikus példány. Máslat, vagy elektrnikus példány átadása esetén a Megbízó köteles az eredeti példányt az elévülési időn belül megőrizni. A Megbízó köteles gndskdni az általa kiadtt és befgadtt számlák 7/3. ldal

4 ÁÜF Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt (és a számlával egy tekintet alá eső biznylatk) valóságt tükröző vltáról, megfelelő adattartalmáról és hitelességéről, valamint arról, hgy a mögöttes teljesítés ténylegesen megtörtént. A Megbízó a Megbíztt részére állandó meghatalmazást ad, mely segítéségével a Megbíztt eljár az adóhatóságk (ideértve: NAV, Önkrmányzat), Nyugdíj- és Egészségbiztsítási Pénztár előtt a Megbízó helyett és nevében, valamint NAV-nál regisztrál elektrnikus ügyintézésre. A Megbízó a Megbíztt által kibcsáttt számlákat határidőben megfizeti. A Megbízó elérhetőségét ( , telefn, pstacím) mindenkr biztsítja, az abban bekövetkezett váltzást öt napn belül a Megbíztt tudmására hzza. A Megbízó a szlgáltatási jgviszny fennállása alatt a Megbíztt tájékztatása szerint köteles eljárni. A Megbízó tudmásul veszi, hgy Iratainak és könyveinek (főkönyv, analitikus nyilvántartásk, adóbevallásk) őrzési helye a Megbíztt mindenkri székhelye/telephelye. Ezen tényt a Megbíztt az Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) a Megbíztt bejelenti. 4. A szlgáltatás díja és annak megfizetése A Könyvelési díj új megbízásk esetén a megbízás (szlgáltatás nyújtás) keletkezésekr, meglévő ügyfeleknél minden év decemberében kerül megállapításra és írásban kmmunikálásra. Díjváltzás esetén az újnnan megállapíttt díj a decemberi értesítést követően a következő év másdik negyedévétől (április hónaptól) esedékes. A díjak kialakítása a mindenkr hatálys díjtáblázat szerint történik, mely elérhető btp.hu internetes ldaln az Áraink menüpntból. A díjak kialakításánál a következő kedvezmények érvényesíthetőek a díjtáblázat szerint árhz képest: Internetes kedvezmény az internetet és az elektrnikus kmmunikációt a személyes találkzással szemben előnyben részesítő ügyfelek esetén, maximum 20%. Kisvállalkzói kedvezmény a kezdő (a kezdés és az azt követő évben) és/vagy a kisebb frgalmú (50 MFt éves árbevétel alatt, sávs mértékben) vállalkzásk esetén, tvábbi maximum 20%. Az internetes és kisvállalkzói kedvezmény együttesen is igénybe vehető. Új (a B-Tp cégcsprttal krábban még üzleti visznyban nem lévő) ügyfeleinknél az első hónap Könyvelési díja nulla frint. Újnnan alakuló vagy átalakuló vállalkzásk alapító kirat, társasági szerződés elkészítése előtti, az adózási frma kialakításáhz tartzó tanácsadás díja az első Könyvelési díj számlából levnásra kerül, így ezen szlgáltatás díja is nulla frint ügyfeleinknek. Utólags könyvelési szlgáltatás esetén a díjtáblázat utlsó szlpában lévő plusz díjtételek felszámításával van lehetőség, de a Kisvállalkzói és az Internetes kedvezmény igénybevételére ebben az esetben is lehetőség van. A Könyvelési díjn felüli egyéb díjak a mindenkr hatálys díjtáblázat szerint fizetendők. Az egyéb díjak felsrlása elérhető btp.hu internetes ldaln az Áraink menüpntból. Amennyiben a Megbízó üzleti vlumene éven belül nagybb mértékben megváltzik a Könyvelési díj évközi megváltztatására (csökkentésre vagy növelésre) év közben is lehetőség van 60 naps értesítési idő figyelembe vételével. 7/4. ldal

5 ÁÜF Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt Lehetőség van az Megbíztt által elkészített adóbevallásk ellenjegyzésére (az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 31. (14) bekezdés), melyért a Megbízttat külön díj illeti meg. A különdíj mértéke a mindenkri Könyvelési díj 35%-kal növelt összege. A Megbíztt a Könyvelési díjat és az esetlegesen felmerülő egyéb díjakat negyedévente számlázza. A számlázás a negyedév másdik hónapjának 10. és 20. napja között történik, és a fizetési határidő minimum 25 nap. A határidőre meg nem fizetett díj esetén fizetési emlékeztető, majd fizetési felszólítás kerül kiküldésre, melyért külön díj felszámítására van lehetőség. A fizetési felszólítás ellenére meg nem fizetett díj esetén a Könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatás nyújtása felfüggesztésre kerül (a Megbíztt könyvelést nem flytat, adó és járulékbevallást nem nyújt be), melyből származó következmények a Megbízót terhelik. Tartós nemfizetés esetén a szlgáltatási szerződés rendkívüli felmndással megszűnik. A fizetést a számlában megjelölt bankszámlára kell teljesíteni. Pénztárba történő készpénzes fizetésre rendkívüli esetben van lehetőség. A fizetési határidőn túli késedelmes fizetésnél késedelmi kamat és behajtási költségátalány fizetendő: A késedelmi kamat mértéke a Ptk. szerinti (Ptk. 6:155. (1) Vállalkzásk közötti szerződés, valamint pénztartzás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkzással kötött szerződése esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatárztt pénztartzás esetén az adtt pénznemre a kibcsátó jegybank által meghatárztt alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nylc százalékpnttal növelt értéke. A kamat számításakr a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adtt naptári félév teljes idejére.). A behajtási költségátalány összege a Ptk. szerinti (6:155. (2) Ha vállalkzásk közötti szerződés esetén a kötelezett, szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkzással kötött szerződése esetén a szerződő hatóság fizetési késedelembe esik, köteles a jgsultnak a követelése behajtásával kapcslats költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatals deviza-középárflyama alapján meghatárztt frintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jgkövetkezményei alól; a kártérítésbe aznban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt negyven eurónál alacsnyabb összegben meghatárzó szerződési kikötés semmis). A késedelmi kamat és behajtási költségátalány kivételes méltánylást érdemlő esetekben a Megbíztt egyedi döntése alapján elengedhető. 5. A szlgáltatásnyújtás létrejötte A szlgáltatás nyújtása az első kapcslatfelvétellel kezdődik, amikr a Megbízó a Megbíztt részére meghatalmazást ad. 6. A szlgáltatás megszűnése A Könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatás felmndása és módsítása (ideértve a díjfizetést is) 60 naps időtartammal lehetséges. A jelen Általáns Üzleti Feltételek súlys megsértését illetően (pl. díjfizetés elmaradása, az Iratk határidőben történő át nem adása) a felmndás aznnali. A szlgáltatás megszűnése esetén a Megbíztt az Iratkat, valamint a szlgáltatás nyújtása srán keletkező dkumentumkat (bevallásk, beszámlók, főkönyvi kivnatk, kartnk) a Megbízó választása szerint: külön díjfizetés nélkül tvább őrzi az elévülési idő végéig, vagy tételes lista alapján visszaszlgáltatja azkat a Megbízó 7/5. ldal

6 ÁÜF Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt részére (a szlgáltatás nyújtása srán keletkező dkumentumk átadása elektrnikus frmában történik). Amennyiben hatósági vizsgálatra (különösen: NAV, önkrmányzat) kerül sr a visszaszlgáltattt Iratk tekintetében, és azt a Megbízó kérésére a Megbíztt teljesíti, a visszaszlgáltattt Iratkat a Megbíztt rendelkezésére kell bcsátani, de azk teljeskörűségért a Megbíztt már nem felelős. 7. A Megbízó és a Megbíztt beflyásán kívül eső körülmények A Megbízó és a Megbíztt esetében sem történhet szerződésszegés, tvábbá egyiküknél sem merülhet fel kötelezettség a másikkal szemben, ha a szlgáltatást a belátható beflyásn kívüli kk miatt nem lehet teljesíteni. A Megbízót vagy a Megbízttat érintő bármely ilyen esemény bekövetkezése esetén az érintett ésszerűen elvárható időn belül köteles értesíteni a másik felet, aki választhat a szlgáltatás felfüggesztése vagy az aznnali hatályú felmndása között. 8. A Pmt. rendelkezései A Megbízó vállalja, hgy nyilatkzatt bcsát a Megbíztt rendelkezésére a pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló évi CXXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseivel összhangban, valamint átadja (és a máslásáhz hzzájárul) a Megbízttnak a évi CXXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseiben felsrlt dkumentumkat. A Megbízó felelősséget vállal arra, hgy a fenti infrmációban bekövetkezett bármely váltzásról a Megbízttat a váltzást követő 5 munkanapn belül írásban tájékztatja. 9. A szlgáltatásk javítása, vitás kérdések A Megbízó a minőségi szlgáltatás nyújtása érdekében ezen Általáns Üzleti Feltételek részét nem képező Minőségbiztsítási irányelveket fgalmaz meg, melyet a btp.hu ldaln közzétesz. Ha a Megbízó bármikr meg kívánja vitatni, hgyan javíthatók a Megbíztt szlgáltatásai, illetve panasza van, bátrítjuk, hgy először a címre írt levélben fglalja össze a mndandóját. A Megbíztt szívesen fgadja a névtelen bejelentést is pstai útn, vagy a pstaládába történő személyes kézbesítéssel. A Megbíztt törekszik a jelzett kérdések rövid időn belüli kivizsgálására, és arra, hgy ahl csak lehetséges, kölcsönösen elfgadható megldást találjn. Ha a szlgáltatás nyújtásából vagy azzal kapcslatsan bármilyen vita vagy követelés keletkezik, a Megbízó és a Megbíztt minden elvárható erőfeszítést meg kell, tegyenek a kérdés békés rendezésére. A Megbízó és a Megbíztt visszavnhatatlanul egyetértenek, hgy minden békés útn rendezni nem tudtt vitájukra kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választttbíróság kizárólags illetékességét. A Választttbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. A választttbírák száma hárm. A választttbírósági eljárás helye Budapest. A választttbírósági eljárás nyelve a magyar. A választttbírák döntése és ítélete végleges és a felekre nézve kötelező 10. Egyebek Amennyiben a szlgáltatás nyújtásáról külön megbízási szerződés kötetett, az abban fglaltak felülírják ezen Általáns Üzleti Feltételek előírásait, azzal, hgy az megbízási szerződésben nem szabályztt kérdésekben a jelen Általáns Üzleti Feltételek az irányadóak. Ezen Általáns Üzleti Feltételekben nem szabályztt kérdésekben a magyarrszági irányadó jgszabályk rendelkezéseit kell figyelembe venni, így különösen: a Plgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.), az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, 7/6. ldal

7 ÁÜF Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt a számvitelről szóló évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény. 7/7. ldal

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Cégnév Adószám Cégjegyzékszám Képviselő Telefonszám E-mail cím Értesítési/ levelezési cím mint Megbízó (továbbiakban: megbízó) másrészről Cégnév

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

2013. évi XXXIV. törvény

2013. évi XXXIV. törvény 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben