Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport"

Átírás

1 Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül attól, hgy a szlgáltatás nyújtásáról külön megbízási szerződés kötetett-e. 1. Fgalmak A jelen Általáns Üzleti Feltételekben és az azt esetlegesen kiegészítő szlgáltatási (megbízási) szerződésben használt következő szavakn és kifejezéseken az alábbiakat kell érteni: B-Tp cégcsprt: B-TOP Üzletviteli Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (Szegedi Törvényszék Cégbírósága , adószám: ), Opti-TOP Üzletviteli Szlgáltató Betéti Társaság (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága , adószám: ), OPTI-TOP Könyvelő Szlgáltató és Tanácsadó Kft. (Fővársi Törvényszék Cégbírósága , adószám: ) Írat: Megbízó üzletmenetéhez tartzó számlák, kivnatk, pénztári biznylatk, értesítések, fizetési meghagyásk, táppénzes papírk, rvsi igazlásk, hatósági levelezések, teljesítési igazlásk, szerződések, más munkáltatótól származó igazlásk és egyéb iratk. Könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatás: A Megbízó könyveinek vezetése a mindenkr hatálys jgszabályk alapján (a számvitelről szóló évi C. törvény 150. (1)-(2) bekezdése szerinti könyvviteli szlgáltatás), valamint a vnatkzó adóbevallásk elkészítése, nyugdíj- és egészségbiztsítási-járulékk elszámlása, bérszámfejtés. Különösen ide tartzik: a Megbízó könyveinek vezetése a mindig érvényes jgszabályk és számviteli plitika alapján, Havi maximum egy óra számviteli- és/vagy adótanácsadás a Megbízó vállalkzás ügyeivel kapcslatban, Havnta egyszer (az átadtt Íratk feldlgzása után) a Megbízó tájékztatása en a Megbízó pénzügyi helyzetéről és az utalandó járulékkról, A Megbízó éves számviteli beszámlójának elkészítése, és elektrnikus tvábbítása a Cégszlgálat számára, A Megbízó éves társasági adó/egyszerűsített vállalkzási adó/személyi jövedelemadó bevallásának elkészítése, és elektrnikus tvábbítása a NAV számára, Havnta a bérszámfejtési feladatk elvégzése és a vnatkzó havi bevallásk elkészítése (és elektrnikus tvábbítása a NAV számára); valamint év végén a személyi jövedelemadó bevallásk elkészítése a megbízónál alkalmazásban állók és a tagk részére, A havi/negyedéves/éves ÁFA bevallás elkészítése, és elektrnikus tvábbítása a NAV számára, Az éves iparűzési adó bevallás elkészítése, és tvábbítása az illetékes Önkrmányzat számára, A Megbízó számviteli plitikájának (illetve számviteli plitika részét képező eszközök és a frrásk leltárkészítési és leltárzási szabályzatának, az eszközök és a frrásk értékelési szabályzatának, az önköltségszámítás rendjére vnatkzó belső szabályzatnak, a pénzkezelési szabályzatnak) elkészítése és annak naprakészen tartása a hatálys jgszabályk alapján, Az Íratk fizikai raktárzása az elévülési időn belül. v110701

2 ÁÜF Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt Könyvelési díj: Könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatás havi díja, mely évente tizenhárm hónapn át esedékes, így magában fglalja az éves zárlati teendőkkel kapcslats feladatkat is. Megbízó: A B-Tp cégcsprt szlgáltatásait igénybe vevő vállalkzó, cég, szervezet vagy magánszemély. Megbíztt: A B-Tp cégcsprt Könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatás nyújtására kijelölt cége. Utólags könyvelési szlgáltatás: Ha Megbízó a szlgáltatásnyújtás létrejöttekr több mint hárm hónapra visszamenőleges Könyvelési szlgáltatást vesz igénybe 2. A Megbíztt feladatai Megbíztt Könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatást nyújt Megbízó részére a Könyvelési díj ellenében. Ezen felül az Megbíztt a Megbízó részére külön szlgáltatáskat is nyújthat, melyek nem részei a standard Könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatásnak. Ezek különösen: tanácsadás (a havi egy órán túl, vagy nem a Megbízó saját ügyeivel kapcslatban), külön jelentés ügyfél részére (havi egyszeri alkalmn túl), külön ügyintézés (hitelkérelmek, pályázatk készítése, munkavállalók TB bejelentése, kijelentése, statisztikai adatszlgáltatás), rendkívüli ügyintézés (pótbevallás, ügyfél késői infrmációszlgáltatása miatt, NAV, TB képviselet), útiköltség térítés vidéki ügyintézés esetén, évközi beszámló (közbenső mérleg) készítése. A Megbíztt köteles minden - a Megbízóval kapcslats tudmására juttt infrmációt titkként kezelni, harmadik félnek a Megbízó üzleti ügyeiről infrmáció csak törvényi felhatalmazás vagy a Megbízó kifejezett íráss hzzájárulásával adható. Ez alól kivétel a B-Tp cégcsprtn belüli infrmációk átadása. A Megbíztt jgsult a Megbízó nevét referenciaként felhasználni, valamint a megbízás teljesítésébe alvállalkzót bevnni. A Megbíztt biztsítja, hgy a Megbízó üzletmenetéhez tartzó Íratk leadása minden nap 0.00-tól ig megtörténhessen. Ehhez a lent felsrlt irdai címeken pstaládát biztsít. Az Iratk átadása pstázás útján, ÁFA elszámlást nem érintő számlák (és a számlával egy tekintet alá eső biznylatk) kivételével pedig en is megtörténhet. A Megbíztt az esetlegesen saját hibájából felmerült tévedésekért teljes körű anyagi felelősséget vállal. Aznban a Megbíztt nem vállal felelősséget a fiktív, valódi teljesítést nem tartalmazó, a hiánysan, és/vagy a késve átadtt Iratk által kztt, illetve az Iratk téves, hibás kiállításából eredő, valamint hiánys infrmációk miatt beálló kárkért a Megbízttnak nem feladata az Iratk valódiságának ellenőrzése. A Megbíztt szintén nem vállal felelősséget a hibás pstai kézbesítésekből, elektrnikus levelek hibás, téves tvábbításából és az elektrnikus levelek vírusfertőzései által esetlegesen kztt kárkért. A Megbíztt nem vállal felelősséget, ha a Megbízó nem a Megbíztt tájékztatása szerint jár el. Ügyfeleink jbb, zökkenőmentesebb és prfesszinálisabb kiszlgálása érdekében saját nymtatványkat, szerződésmintákat, nyilvántartásmintákat és adatlapkat (tvábbiakban: nymtatványk ) biztsítunk. Ezen nymtatványkat kizárólag ügyfeleink használhatják térítésmentesen, másk számára a használat nem engedélyezett. A jgsulatlan felhasználókkal szemben jgi útn lépünk fel. A nymtatványk váltzhatnak, így kérjük, mindig a legaktuálisabb verziót használja. A nymtatványk használata nem kötelező. Más, a jgszabályknak megfelelő adattartalmú nymtatványk, szerződések, adatlapk is használhatók. A nymtatványkat a legjbb tudásunk szerint és a legfrissebb jgszabályk alapján bcsátjuk rendelkezésre. Ettől függetlenül, hibák előfrdulhatnak, melyekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, ha hibát, vagy nem megfelelő működésű nymtatvány talál, jelezze felénk A közzétett nymtatványk elérési helye az interneten: 7/2. ldal

3 ÁÜF Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A Megbíztt, valamint a B-Tp cégcsprt elérhetőségei: internet: vagy btp.hu vagy telefn: 20/ ; 20/ fax: 24/ (ha faxt szeretne küldeni kérjük telefnn jelezze előre) psta: 2330 Dunaharaszti, Kassák L. u. 10. közpnti irda: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 10. II. lh. III. em. 11. tvábbi irdák: 2330 Dunaharaszti, Kassák Lajs u. 10., 6725 Szeged, Vadkerti tér 8., 6085 Fülöpszállás, Ady E. u. 16. Utólags könyvelési szlgáltatás várható teljesítési idejét a szlgáltatásnyújtás létrejöttekr közli a Megbíztt a Megbízóval. A Megbízó a szlgáltatás nyújtására a magyar jgszabályk szerint jgsult, mivel a tagjai és/vagy munkavállalói között legalább (a számvitelről szóló évi C. törvény 150. (3) bekezdése szerinti) mérlegképes könyvelői végzettséggel és regisztrációval rendelkező munkatárs van. 3. A Megbízó feladatai A Megbízó az Iratkat, valamint minden a Megbízó üzletvitelével kapcslats infrmációt havnta (de legkésőbb negyedévente), a tárgyhót/negyedévet követő hónap 6. napjáig a Megbíztt által megjelölt helyen a Megbíztt rendelkezésére bcsátja. Kimenő (bevételi) számlák és a bankszámlakivnatk flyamats (kihagyás nélküli) srszám szerinti átadását a Megbízó különös tekintettel köteles figyelemmel kísérni. Utólags könyvelési szlgáltatás esetén a Megbízó a Megbíztt részére az Iratkat haladéktalanul átadja. A Megbízó a Megbízttat előzetesen en értesíti: új alkalmaztt felvétele esetén, a felvétel előtt legalább hárm munkanappal az alkalmaztt szükséges adatinak megadásával, alkalmaztt kilépése esetén, a kilépés előtt legalább hárm munkanappal, alkalmaztt nevének megadásával, tevékenységi körének váltzása esetén, a váltzás előtt legalább egy munkanappal, a Megbízó adózási és cégjgi státuszát (ideértve: társasági szerződés, alapító kirat váltzása) érintő váltzáskról, a váltzás előtt legalább egy munkanappal. Amennyiben a Megbízó már működő gazdálkdó, a szlgáltatásnyújtás létrejöttekr a krábbi időszak következő dkumentumait elektrnikusan vagy papír alapn rendelkezésre bcsátja: záró beszámló, záró főkönyvi kivnat, analitikus nyilvántartásk (ideértve: tárgyi eszközök és immateriális javak, vevő és szállító analitika). Az Iratk átadása srán az ÁFA elszámláshz tartzó bejövő és kimenő számlákból (és a számlával egy tekintet alá eső biznylatkból) az eredeti példány átadása szükséges, egyéb iratkból elegendő a máslat, vagy en eljutattt elektrnikus példány. Máslat, vagy elektrnikus példány átadása esetén a Megbízó köteles az eredeti példányt az elévülési időn belül megőrizni. A Megbízó köteles gndskdni az általa kiadtt és befgadtt számlák 7/3. ldal

4 ÁÜF Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt (és a számlával egy tekintet alá eső biznylatk) valóságt tükröző vltáról, megfelelő adattartalmáról és hitelességéről, valamint arról, hgy a mögöttes teljesítés ténylegesen megtörtént. A Megbízó a Megbíztt részére állandó meghatalmazást ad, mely segítéségével a Megbíztt eljár az adóhatóságk (ideértve: NAV, Önkrmányzat), Nyugdíj- és Egészségbiztsítási Pénztár előtt a Megbízó helyett és nevében, valamint NAV-nál regisztrál elektrnikus ügyintézésre. A Megbízó a Megbíztt által kibcsáttt számlákat határidőben megfizeti. A Megbízó elérhetőségét ( , telefn, pstacím) mindenkr biztsítja, az abban bekövetkezett váltzást öt napn belül a Megbíztt tudmására hzza. A Megbízó a szlgáltatási jgviszny fennállása alatt a Megbíztt tájékztatása szerint köteles eljárni. A Megbízó tudmásul veszi, hgy Iratainak és könyveinek (főkönyv, analitikus nyilvántartásk, adóbevallásk) őrzési helye a Megbíztt mindenkri székhelye/telephelye. Ezen tényt a Megbíztt az Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) a Megbíztt bejelenti. 4. A szlgáltatás díja és annak megfizetése A Könyvelési díj új megbízásk esetén a megbízás (szlgáltatás nyújtás) keletkezésekr, meglévő ügyfeleknél minden év decemberében kerül megállapításra és írásban kmmunikálásra. Díjváltzás esetén az újnnan megállapíttt díj a decemberi értesítést követően a következő év másdik negyedévétől (április hónaptól) esedékes. A díjak kialakítása a mindenkr hatálys díjtáblázat szerint történik, mely elérhető btp.hu internetes ldaln az Áraink menüpntból. A díjak kialakításánál a következő kedvezmények érvényesíthetőek a díjtáblázat szerint árhz képest: Internetes kedvezmény az internetet és az elektrnikus kmmunikációt a személyes találkzással szemben előnyben részesítő ügyfelek esetén, maximum 20%. Kisvállalkzói kedvezmény a kezdő (a kezdés és az azt követő évben) és/vagy a kisebb frgalmú (50 MFt éves árbevétel alatt, sávs mértékben) vállalkzásk esetén, tvábbi maximum 20%. Az internetes és kisvállalkzói kedvezmény együttesen is igénybe vehető. Új (a B-Tp cégcsprttal krábban még üzleti visznyban nem lévő) ügyfeleinknél az első hónap Könyvelési díja nulla frint. Újnnan alakuló vagy átalakuló vállalkzásk alapító kirat, társasági szerződés elkészítése előtti, az adózási frma kialakításáhz tartzó tanácsadás díja az első Könyvelési díj számlából levnásra kerül, így ezen szlgáltatás díja is nulla frint ügyfeleinknek. Utólags könyvelési szlgáltatás esetén a díjtáblázat utlsó szlpában lévő plusz díjtételek felszámításával van lehetőség, de a Kisvállalkzói és az Internetes kedvezmény igénybevételére ebben az esetben is lehetőség van. A Könyvelési díjn felüli egyéb díjak a mindenkr hatálys díjtáblázat szerint fizetendők. Az egyéb díjak felsrlása elérhető btp.hu internetes ldaln az Áraink menüpntból. Amennyiben a Megbízó üzleti vlumene éven belül nagybb mértékben megváltzik a Könyvelési díj évközi megváltztatására (csökkentésre vagy növelésre) év közben is lehetőség van 60 naps értesítési idő figyelembe vételével. 7/4. ldal

5 ÁÜF Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt Lehetőség van az Megbíztt által elkészített adóbevallásk ellenjegyzésére (az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 31. (14) bekezdés), melyért a Megbízttat külön díj illeti meg. A különdíj mértéke a mindenkri Könyvelési díj 35%-kal növelt összege. A Megbíztt a Könyvelési díjat és az esetlegesen felmerülő egyéb díjakat negyedévente számlázza. A számlázás a negyedév másdik hónapjának 10. és 20. napja között történik, és a fizetési határidő minimum 25 nap. A határidőre meg nem fizetett díj esetén fizetési emlékeztető, majd fizetési felszólítás kerül kiküldésre, melyért külön díj felszámítására van lehetőség. A fizetési felszólítás ellenére meg nem fizetett díj esetén a Könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatás nyújtása felfüggesztésre kerül (a Megbíztt könyvelést nem flytat, adó és járulékbevallást nem nyújt be), melyből származó következmények a Megbízót terhelik. Tartós nemfizetés esetén a szlgáltatási szerződés rendkívüli felmndással megszűnik. A fizetést a számlában megjelölt bankszámlára kell teljesíteni. Pénztárba történő készpénzes fizetésre rendkívüli esetben van lehetőség. A fizetési határidőn túli késedelmes fizetésnél késedelmi kamat és behajtási költségátalány fizetendő: A késedelmi kamat mértéke a Ptk. szerinti (Ptk. 6:155. (1) Vállalkzásk közötti szerződés, valamint pénztartzás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkzással kötött szerződése esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatárztt pénztartzás esetén az adtt pénznemre a kibcsátó jegybank által meghatárztt alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nylc százalékpnttal növelt értéke. A kamat számításakr a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adtt naptári félév teljes idejére.). A behajtási költségátalány összege a Ptk. szerinti (6:155. (2) Ha vállalkzásk közötti szerződés esetén a kötelezett, szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkzással kötött szerződése esetén a szerződő hatóság fizetési késedelembe esik, köteles a jgsultnak a követelése behajtásával kapcslats költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatals deviza-középárflyama alapján meghatárztt frintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jgkövetkezményei alól; a kártérítésbe aznban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt negyven eurónál alacsnyabb összegben meghatárzó szerződési kikötés semmis). A késedelmi kamat és behajtási költségátalány kivételes méltánylást érdemlő esetekben a Megbíztt egyedi döntése alapján elengedhető. 5. A szlgáltatásnyújtás létrejötte A szlgáltatás nyújtása az első kapcslatfelvétellel kezdődik, amikr a Megbízó a Megbíztt részére meghatalmazást ad. 6. A szlgáltatás megszűnése A Könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatás felmndása és módsítása (ideértve a díjfizetést is) 60 naps időtartammal lehetséges. A jelen Általáns Üzleti Feltételek súlys megsértését illetően (pl. díjfizetés elmaradása, az Iratk határidőben történő át nem adása) a felmndás aznnali. A szlgáltatás megszűnése esetén a Megbíztt az Iratkat, valamint a szlgáltatás nyújtása srán keletkező dkumentumkat (bevallásk, beszámlók, főkönyvi kivnatk, kartnk) a Megbízó választása szerint: külön díjfizetés nélkül tvább őrzi az elévülési idő végéig, vagy tételes lista alapján visszaszlgáltatja azkat a Megbízó 7/5. ldal

6 ÁÜF Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt részére (a szlgáltatás nyújtása srán keletkező dkumentumk átadása elektrnikus frmában történik). Amennyiben hatósági vizsgálatra (különösen: NAV, önkrmányzat) kerül sr a visszaszlgáltattt Iratk tekintetében, és azt a Megbízó kérésére a Megbíztt teljesíti, a visszaszlgáltattt Iratkat a Megbíztt rendelkezésére kell bcsátani, de azk teljeskörűségért a Megbíztt már nem felelős. 7. A Megbízó és a Megbíztt beflyásán kívül eső körülmények A Megbízó és a Megbíztt esetében sem történhet szerződésszegés, tvábbá egyiküknél sem merülhet fel kötelezettség a másikkal szemben, ha a szlgáltatást a belátható beflyásn kívüli kk miatt nem lehet teljesíteni. A Megbízót vagy a Megbízttat érintő bármely ilyen esemény bekövetkezése esetén az érintett ésszerűen elvárható időn belül köteles értesíteni a másik felet, aki választhat a szlgáltatás felfüggesztése vagy az aznnali hatályú felmndása között. 8. A Pmt. rendelkezései A Megbízó vállalja, hgy nyilatkzatt bcsát a Megbíztt rendelkezésére a pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló évi CXXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseivel összhangban, valamint átadja (és a máslásáhz hzzájárul) a Megbízttnak a évi CXXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseiben felsrlt dkumentumkat. A Megbízó felelősséget vállal arra, hgy a fenti infrmációban bekövetkezett bármely váltzásról a Megbízttat a váltzást követő 5 munkanapn belül írásban tájékztatja. 9. A szlgáltatásk javítása, vitás kérdések A Megbízó a minőségi szlgáltatás nyújtása érdekében ezen Általáns Üzleti Feltételek részét nem képező Minőségbiztsítási irányelveket fgalmaz meg, melyet a btp.hu ldaln közzétesz. Ha a Megbízó bármikr meg kívánja vitatni, hgyan javíthatók a Megbíztt szlgáltatásai, illetve panasza van, bátrítjuk, hgy először a címre írt levélben fglalja össze a mndandóját. A Megbíztt szívesen fgadja a névtelen bejelentést is pstai útn, vagy a pstaládába történő személyes kézbesítéssel. A Megbíztt törekszik a jelzett kérdések rövid időn belüli kivizsgálására, és arra, hgy ahl csak lehetséges, kölcsönösen elfgadható megldást találjn. Ha a szlgáltatás nyújtásából vagy azzal kapcslatsan bármilyen vita vagy követelés keletkezik, a Megbízó és a Megbíztt minden elvárható erőfeszítést meg kell, tegyenek a kérdés békés rendezésére. A Megbízó és a Megbíztt visszavnhatatlanul egyetértenek, hgy minden békés útn rendezni nem tudtt vitájukra kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választttbíróság kizárólags illetékességét. A Választttbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. A választttbírák száma hárm. A választttbírósági eljárás helye Budapest. A választttbírósági eljárás nyelve a magyar. A választttbírák döntése és ítélete végleges és a felekre nézve kötelező 10. Egyebek Amennyiben a szlgáltatás nyújtásáról külön megbízási szerződés kötetett, az abban fglaltak felülírják ezen Általáns Üzleti Feltételek előírásait, azzal, hgy az megbízási szerződésben nem szabályztt kérdésekben a jelen Általáns Üzleti Feltételek az irányadóak. Ezen Általáns Üzleti Feltételekben nem szabályztt kérdésekben a magyarrszági irányadó jgszabályk rendelkezéseit kell figyelembe venni, így különösen: a Plgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.), az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, 7/6. ldal

7 ÁÜF Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt a számvitelről szóló évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény. 7/7. ldal

Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport A jelen Általános Üzleti Feltételek a B-Top cégcsoport által nyújtott adószakértői (adótanácsadási, adóbevallás készítési) szolgáltatásokra

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató

Kondíciós lista és Terméktájékoztató Kndíciós lista és Terméktájékztató Gazdasági társaságk és egyéni vállalkzásk részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújttt szabad felhasználású kölcsönre vnatkzóan A KDB Bank Európa Zrt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója Magánszemélyek kmmunális adója Magánszemélyek kmmunális adójával kapcslats ügyintézés Ügyintéző: Bali András (92-461-001) Ügyintézés: az ügyfél bejelentése alapján (lásd ügymenet leírás) Ügyintézés határideje:

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2.

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Oldal 1 Az Európa Brókerház Zrt. (tvábbiakban Társaság) figyelemmel a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az

Részletesebben

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató COOP Szlnk Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Általáns tájékztató A COOP Szlnk Zrt. (székhelye: 5008 Szlnk, Krúdy Gyula út 108., Cégjegyzékszám: 16-10-001268; tvábbiakban ZRT) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat.

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat. Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban összefglaljuk az idei évben elfgadtt - főként a jövő évet érintő - adóváltzáskat. I. AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Időszaks elszámlású ügyletek Időszaks

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő:

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő: Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Takarék Classic Kölcsön kizárólag Frintban igényelhető Takarék Classic Prémium kölcsön

Részletesebben

ÁSZF. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Protokollon nyújtott távbeszélő szolgáltatás. Készítés: 2012.06.30.

ÁSZF. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Protokollon nyújtott távbeszélő szolgáltatás. Készítés: 2012.06.30. ÁSZF CORVUS Telecm Kft. VOIP hangátviteli szlgáltatás Készítés: 2012.06.30. Hatályba lépés: 2012.08.01. Utlsó ÁSZF módsítás: 2012.02.15. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Prtklln nyújttt

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT az egyes gazdálkodó egységekre vetítve

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT az egyes gazdálkodó egységekre vetítve Vám- és Pénzügyi Dlgzók Szakszervezetének Gazdálkdási Szabályzata VÁM- ÉS PÉNZÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 1131 Budapest, Fivér u. 4/c. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT az egyes gazdálkdó egységekre vetítve 1558

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG Általáns szerződési feltételek az ÉnSzámlázóm.hu nline prgram számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási valamint archiválási szlgáltatás igénybevételére ÁSZF Készítette: Partner HUB

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1 A KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK TÉTELES TELES ADÓJA A 2012.évi CXLVII. törvény teremtette meg a lehetőségét annak, hgy a törvényben meghatárztt vállalkzásk tételes adót, közismert nevén KATÁT válasszanak. 1

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

Ügyféltájékoztató Miles & More MKB hitelkártyák 1

Ügyféltájékoztató Miles & More MKB hitelkártyák 1 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Miles & Mre MKB Hitelkártyák Érvényes: 2015. január 12-től S Z E M É L Y E S E N Ö N N E K Szeretne egy kártyával igénybe vehető, flyamatsan feltölthető hitelkerethez jutni, és mérföldeket

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

Webtárhely megrendelı

Webtárhely megrendelı Pelin Hungary Kft. 1132 Budapest Victr Hug u. 18-22. 3. emelet 3014 Irda: (06-1) 769 2513 (minden nap 08.30-17.00h-ig) e-mail: rendel@pelin.hu Webtárhely megrendelı Elıfizetı neve: Elıfiezetı címe: Számlaküldési

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szlgáltató) ra vnatkzó Általáns Szerződési Feltétei ÁSZF Első hatályba lépés kelte: 2011. július 18. Utlsó módsítás hatályba lépése: 2012. április 1. Kvács Enikő ügyvezető Általáns Szerződési

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai Az igénylés típusa Igényelt hitelkeret összege Első igénylés HUF Hitelkeret devizae EUR HUF-nak megfelelő EUR A fizetési kötelezettségek teljesítésére választtt nap MKB 1X1

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálgbank

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályba lépés kelte: 2008. 03. 01 Utlsó módsítás kelte: 2008. 03. 01 Készült: 2008. 03. 01 RuSY-NET KFT. (RUSY-NET Ügyviteli Szlgáltató Kft.) 5940 Tótkmlós István utca 12. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 1/2010.03.23 Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps,

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda amely létrejött egyrészről 1. családi és utónév (születési név), házassági név:... 2. lakcím:... 3. születési hely, idő:... 4. állampolgárság:... 5. anyja

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Európa Automatikus Szállítási Hűségprogram (ADR)

Európa Automatikus Szállítási Hűségprogram (ADR) Az előnyei Európa Autmatikus Szállítási Hűségprgram () Az egy havi rendeléseket kezelő prgram Üzletépítők és Elsőbbségi Vásárlók számára. Megkönnyíti a Nu Skin és Pharmanex termékek értékesítését, valamint

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

~ert~. ..!J.i!j. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

~ert~. ..!J.i!j. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere ICi..!J.i!j. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Előterjesztés a Képviselő- testület részére a Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról Tájékztató a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás legfntsabb tudnivalóiról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás, és frintssítás legfntsabb

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Cégnév Adószám Cégjegyzékszám Képviselő Telefonszám E-mail cím Értesítési/ levelezési cím mint Megbízó (továbbiakban: megbízó) másrészről Cégnév

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu Behajtási költségátalány könyvvizsgálói

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a ' 1 ) :;, számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a "Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat és intézményei

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer KIR Személyi nyilvántartó és adatmódsító rendszer Felhasználói útmutató O ktatási Hivatal Készült: 2012. któber Tartalm Bevezető... 3 Jgszabályi háttér... 3 Belépés a prgramba... 4 Tanulók és gyermekek

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.2. 10XONE V3.2 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.2. 10XONE V3.2 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.2 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.2 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

MAISZAKI Gépjármű kiterjesztett garancia biztosítási általános feltételei AIM-MAI-GKGÁF 1

MAISZAKI Gépjármű kiterjesztett garancia biztosítási általános feltételei AIM-MAI-GKGÁF 1 MAISZAKI Gépjármű kiterjesztett garancia biztsítás általáns feltételei (AIM-MAI-GKGÁF) Ezen általáns feltételek alapján az AIM Általáns Biztsító Zrt. (tvábbiakban: Biztsító) az egyes biztsításk különös

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáns Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési Feltételeinket (tvábbiakban ÁSZF) és kizárólag

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram

Növekedési Hitelprogram Növekedési Hitelprgram A DUNA TAKARÉK BANK Zrt-nél is igénybe vehető a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által létrehztt Növekedési Hitelprgram (NHP) knstrukció. A Magyar Nemzeti Bank 2013. június elején indíttta

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT n the calculatin f the annual percentage rate f charge Kihirdetve: Budapest, 2015. február 10. Prmulgated n: 10th February 2015 1 Tisztelt

Részletesebben