1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG"

Átírás

1 Általáns szerződési feltételek az ÉnSzámlázóm.hu nline prgram számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási valamint archiválási szlgáltatás igénybevételére ÁSZF Készítette: Partner HUB Zrt. Cím: 1221 Budapest, Vihar u. 5/d fsz. 2. Érvényes: től visszavnásig (közzététel: ) 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG 1.1. Az ÁSZF célja Jelen Általáns Szerződési Feltételekben (a tvábbiakban ÁSZF) határzódnak meg a Partner HUB Zrt. (tvábbiakban Szlgáltató) által a regisztrált természetes, illetve jgi személyek vagy jgi személyiség nélküli szervezetek -, melyek lehetnek számlakibcsátók, számlabefgadók - (tvábbiakban Ügyfél) részére nyújttt nline számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási, valamint archiválási szlgáltatás igénybevételének feltételei, valamint a Szlgáltató és az Ügyfél között keletkező jgk és kötelezettségek. Az igénybevett szlgáltatásra történő regisztrációval illetve annak megrendelésével az itt írt feltételeket az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el. 1.2.Az ÁSZF tárgya, és hatálya Szlgáltató kijelenti, hgy nline számlakészítési, hitelesítési, tvábbítási és számlabemutatási, valamint archiválási rendszert (a tvábbiakban nline számlázási szlgáltatás) üzemeltet. Az nline számlázási szlgáltatás lyan elektrnikus szlgáltatás, ahl a regisztrált ügyfelek képesek papír alapú vagy elektrnikus számla

2 kiállítására, elektrnikus számla befgadására, elektrnikus számla ben, vagy a rendszeren keresztül történő kézbesítésére, tvábbá képes az elektrnikus dkumentumk PKI technlógián alapuló hitelesítésének elvégzésére. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szlgáltatóra, valamint az Ügyfélre. Az ÁSZF a közzététel dátumától számíttt 30. naptól hatálys, határzatlan időre szól és visszavnásig érvényes. A Szlgáltató az Általáns Szerződési Feltételeit az ügyfélszlgálatán valamint az internetes Hnlapján a -n közzéteszi. 1.3.A szlgáltató adatai, elérhetősége A szlgáltató neve: Partner HUB Zrt. Székhelye: 1221 Budapes, Vihar utca 5/d fsz. 2 Irda: 1116 Budapest, Temesvár utca Elérhetősége: tel.: , Cégjegyzékszám: Cégbíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Szlgáltató adószáma: A Szlgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei (cím, telefnszám, egyéb elérhetőség) Az Előfizető Hibabejelentést a Szlgáltató ügyfélszlgálati irdáiban személyesen, telefns ügyfélszlgálatán vagy üzenetrögzítőn, tvábbá elektrnikus útn a -n valamint a elérhetőségen a Regisztráció menüpntnál a regisztrálás alatt lehet. A Szlgáltató Hibabejelentés megtételére egyéb felületeket és módkat is biztsíthat, melyek elérhetőségét Hnlapján közzéteszi. Az ügyfélszlgálat nyelve magyar. A telefns Hibabejelentő szlgálat rszágs, egységes, közös telefnszáma: Az Ügyfélszlgálat nyitva tartása a elérhetőségen található. 1.5.A felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefnszám, egyéb elérhetőség) A felügyeleti szervek megjelölését, elérhetőségeit a 3. sz. melléklet tartalmazza. 2. A SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA A szlgáltatásk részletes meghatárzását az Ügyfelek számára elérhető

3 felhasználói kézikönyv tartalmazza, de azk megismerésére a nem regisztrált érdeklődők számára is lehetőség nyílik a krlátztt funkcinalitású dem rendszeren keresztül. A Szlgáltató által nyújttt szlgáltatásk felsrlását a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. A rendszer által előállíttt e-számlákhz a fkztt biztnságú aláírást és időpecsétet Szlgáltató biztsítja, mely a sajátja. Az Ügyfél írásban közölt kifejezett kérésére lehetőség van az Ügyfél saját fkztt biztnságú aláírásának használatára is az Online számlázó szlgáltatásban. Ennek technikai részleteiről az Ügyfélszlgálatn kaphat felvilágsítást. 3. AZ ONLINE SZÁMLÁZÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI 3.1.A szlgáltatásk igénybevétele A szlgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hgy az Ügyfél rendelkezzen szélessávú internet-hzzáféréssel, és webtartalmat megjelenítő Internet Explrer 7.0+, vagy Firefx 3.5+ vagy ezekkel kmpatibilis böngészővel, működő címmel, pdf megjelenítővel és ezek futtatására alkalmas hardver eszközzel. Ügyfél tudmásul veszi és kifejezetten elfgadja, hgy az igénybevett szlgáltatásk díját Szlgáltató elektrnikus Díjbekérő kibcsátásával is bekérheti, azkat az Ügyfél a saját számlájáról egyenlítheti ki és a Szlgáltatóhz beérkezett díjról az Ügyfél elektrnikus számlát kap. 3.2.A szlgáltatás igénybevételének krlátai Ügyfél tudmásul veszi, hgy a szlgáltatás igénybevételét üzemszünet krlátzhatja. Az üzemszünet lehet tervezett, amikr a rendszer karbantartását, javítását, bővítését végzi a szlgáltató, illetve lehet rendkívüli. Ez utóbbi esetben Szlgáltató köteles mindent megtenni a szlgáltatás mielőbbi biztsítása érdekében. A tervezett üzemszünet idejéről szlgáltató legalább 2 naptári nappal előre a szlgáltatás igénybevételét biztsító prtál ldaln értesíti az Ügyfelet. A tervezett üzemszünet nem haladhatja meg alkalmanként a 72 órát. Ügyfél tudmásul veszi, hgy a flyamats üzemeltetés kivételes esetekben a Szlgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkr a

4 Szlgáltató köteles mindent megtenni a szlgáltatás mielőbbi biztsítása érdekében. A fentiekkel kapcslatban szlgáltató csak a neki felróható szándéks vagy súlys gndatlanságból eredő hibákkal kztt kárkért felel, e körben egyéb kárkzásért való felelősséget a Szlgáltató kizárja. Leendő Ügyfél, vagy lyan Ügyfél, aki valamely szlgáltatásunkra kíván előfizetni vagy előfizetett, tudmásul veszi, hgy az előfizetni kívánt szlgáltatás számára nem vagy csak krlátzttan - elérhető abban az esetben, ha a szlgáltatás igénybevételekr számlatartzása van szlgáltató felé. A krlátzás mértékéről Szlgáltató jgsult dönteni A szerződés megkötésére vnatkzó eljárás A Szlgáltató és az Ügyfél között a szerződés akkr jön létre, ha az Ügyfél a szlgáltató web ldalán a és a hzzá kapcslódó aldmaineken található regisztráció srán a szlgáltatás ÁSZF-jét elfgadja, valamint a regisztrációs kérdőív véglegesítésével adatait megadta, és ezt követően a Szlgáltatónak a szlgáltató rendszerből elektrnikus útn tvábbíttt visszaigazlása megérkezik az Ügyfélhez arról, hgy a regisztrációja sikeres vlt A regisztráció srán megadandó adatk A regisztráció srán kötelező és nem kötelező adatk bevitelére van lehetőség. Ha az Ügyfél bármelyik kötelezően kitöltendő adatát nem rögzíti, a Szlgáltató az Ügyfél regisztrációját visszautasítja. Hibás vagy nem létező cím megadásából, illetve az szlgáltatást nyújtó rendszer/szlgáltatás hibájából eredő bármilyen kárért a Szlgáltató nem vállal felelősséget. A mindenkr megadandó kötelező adatk köre: a web ldaln a Regisztráció menüpntban érhető el. 4. ADATOK KEZELÉSE, BIZTONSÁGA a) A Szlgáltató elkötelezi magát az Ügyfél személyes adatainak ly módn történő kezelése mellett, amely a vnatkzó hatálys jgszabályknak teljes körűen eleget téve járul hzzá az Ügyfél számára garantált, biztnságs szlgáltatási lehetőségek megteremtéséhez. b) A Szlgáltató a személyes adatk kezelését csak az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII számú törvény 65. (3) a)

5 pntja, valamint az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény figyelembevételével végzi. Az adatkezelés időtartamára az általáns elévülési idő az irányadó, illetve az adatkezelés céljára tekintettel az arra vnatkzó jgszabályban meghatárzttak. c) A Szlgáltatónak az Ügyfél személyes adatait védenie kell, különösen a jgsulatlan hzzáférés, megváltztatás, nyilvánsságra hzás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen. d) Az Ügyfél köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szlgáltató által nyújttt szlgáltatásk igénybevételéhez szükséges bejelentkezési aznsító, illetve jelszó/jelszavak védelme érdekében. Amennyiben e kötelezettségét megszegi, az Ügyfél felelősséggel tartzik minden lyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési aznsítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. e) A személyes adatknak a jelen szabályzástól eltérő használata miatt a Szlgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkr, ha az abból származó kár az Ügyfél szándéks vagy gndatlan magatartásából származtt, illetve ha a Szlgáltató a jelen szabályzatban fglalt rendelkezések szerint járt el. f) A szlgáltatás igénybevételének és használatának szerződésszerű teljesítését, s így biztnságát szlgálja, ha a belépési jelszót az Ügyfél időről-időre megváltztatja. Amennyiben a jelszó harmadik személyek tudmására juttt vagy juthat, úgy a jelszót haladéktalanul meg kell váltztatni. Az adtt felhasználónév/jelszó ismeretében az azkkal elérhető minden szlgáltatás és adat illetéktelenek számára is használhatóvá válik, és azk eléréséből az Ügyfelet ki is zárhatja. A szlgáltatásk használata ezekben az esetekben az Ügyfél költségére és felelősségére történik. g) Az Ügyfél kifejezetten hzzájárul ahhz, hgy a Szlgáltató az Ügyfél által megadtt személyes adatkat tárlja, feldlgzza, és az nline számlázó szlgáltatással kapcslatban felhasználja. h) A Szlgáltató tiszteletben tartja és védi az Ügyfeleinek személyes adatait, melyeket bizalmasan kezel. A Szlgáltató a hálózatán keresztül tvábbíttt adatkat kizárólag az nline számlázó szlgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

6 i) Ha a Szlgáltatónak az nline számlázó szlgáltatás teljesítése srán közlésútján vagy más útn személyes adat juttt tudmására, azk tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. Egyben felhívja az Ügyfelei figyelmét, hgy az nline számlázó rendszer tartalmazhat lyan kapcslatkat, melyet nem a Szlgáltató üzemeltet, és ezen hnlapk adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek az nline számlázó szlgáltatás adatvédelmi rendelkezéseitől. j) Az Ügyfél elfgadja, hgy személyes adatait a Szlgáltató az nline számlázó szlgáltatás teljesítéséhez, a szlgáltatás minőségének javításáhz, fejlesztéséhez, tvábbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából, a szlgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcslats tájékztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja. k) A Szlgáltató jgsult az Ügyfeleitől feldlgzásra kaptt adatkat kezelni abból a célból is, hgy az Ügyfeleit értesítse új szlgáltatásk megjelenéséről. l) A szlgáltatást működtető rendszerek által rögzített adatkat, lg-fájlkat nem annimizált módn kizárólag vita esetén használhatja fel a Szlgáltató. m) A Szlgáltató kijelenti, hgy alvállalkzói, megbízttjai, egyéb közreműködői és munkavállalói a Szlgáltatóval azns adatvédelmi és titktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. n) A Szlgáltató mindenkr aktuális Adatkezelési és Adatbiztnsági szabályzata a Szlgáltató hnlapján elérhető az Ügyfelek részére mely az adatkezeléssel kapcslats részletes rendelkezéseket tartalmazza 5. ADATOK TÖRLÉSE, ARCHIVÁLÁSA A Szlgáltató a évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról rendelkezéseivel összhangban a személyes adatt törli, ha: a) kezelése jgellenes; b) az Ügyfél kéri (a jgszabályban elrendelt adatkezelések kivételével); c) az adat hiánys vagy téves és ez az állapt jgszerűen nem rvslható, feltéve, hgy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatk tárlásának törvényben meghatárztt határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság

7 elrendelte. f) Az Ügyfél önkéntes hzzájárulása alapján kezelt adatk törlését az Ügyfél kérheti. Az Ügyfél kérelme hiányában a Szlgáltató az adatkat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb cél hiányában az Szlgáltató az adatkat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatk felhasználására külön eljárásban szükség lehet. g) Törlés helyett az Szlgáltató zárlja a személyes adatt, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló infrmációk alapján feltételezhető, hgy a törlés sértené az érintettek jgs érdekeit. Az így zárlt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. h) Amennyiben az Ügyfél vitatja személyes adatainak helyességét vagy pntsságát, de a vitattt személyes adat helytelensége vagy pntatlansága nem állapítható meg egyértelműen, Szlgáltató személyes adategyeztetést kezdeményez az Ügyféllel. i) A jgszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatk törlésére a jgszabály rendelkezése az irányadó. j) A törlés esetén az Szlgáltató az adatkat személyaznsításra alkalmatlanná teszi. 6. KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI ÉS KUTATÁSI CÉLÚ ADATKEZELÉS A Szlgáltató az Ügyfelek személyes adatait az érintettek kifejezett, önkéntes hzzájárulása alapján felhasználhatja az alábbi célkra: levélben, vagy telefnn (ide értve a telefaxt és az SMS-t is); -kutatás céljából; -mérés, szlgáltatásfejlesztés céljából. A hzzájárulás minden esetben önkéntes, azt a Szlgáltató nem támasztja a szerződés megkötésének feltételéül. 7. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSOK 7.1.Adatk módsításának egyes esetei a) Az Ügyfél a regisztráció srán megadtt adatait felhasználóneve kivételével módsíthatja. Az Ügyfél köteles az adataiban bekövetkezett váltzáskról a Szlgáltatót haladéktalanul tájékztatni. b) Amennyiben az Ügyfél felhasználóneve megváltzik, ennek átvezetése csak a Szlgáltatónál történt személyes aznsítást követően történik meg.

8 c) Személyes aznsítás srán a természetes személy aznsításán kívül, az Ügyfél adatk feletti rendelkezés jgsultságának vizsgálata is megtörténik, cégkivnat, aláírási címpéldány, meghatalmazás, stb. útján. d) Jelszóváltztatás: Az Ügyfélnek lehetősége van a jelszava megváltztatására. A jelszóváltztatásról a rendszer autmatikus rendszerüzenetet küld ben az Ügyfél rendszerben nyilvántarttt címére. e) Ha meghívttként a Számlafiók szlgáltatásra regisztrált vagy ezt tartalmazó alap csmagt előfizető Ügyfél lyan adatmódsítást kíván rögzíteni, amely a számlakibcsátó(k) vnatkzásában is releváns, köteles a Szlgáltató értesítésével egyidejűleg az érintett számlakibcsátót is értesíteni a váltzásról. A szlgáltató a fenti esetekben a bejelentés elmulasztásából eredő kárkért nem vállal felelősséget, aznban az ezzel kapcslatsan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Ügyféltől. 7.2.Az előfizetés módsítás feltételei Az Ügyfélnek lehetősége van a alap és kiegészítő szlgáltatáscsmagk között választani az alábbi megkötések mellett: a) Számlafiók szlgáltatás a PKI alapú elektrnikus számlák befgadására Abban az esetben választható, ha a leendő Ügyfél a partnerétől elektrnikus meghívót kaptt a Számlafiók használatára a ÉnSzámlázóm.hu rendszerből küldött frmájában. A nrmál regisztrációs flyamat srán ez a csmag önállóan nem választható. b) ÉnSzámlázóm alapcsmag egy évre történő előfizetéssel, ennél rövidebb időtávra az előfizetés nem lehetséges. Ennek a csmagnak az előfizetése előfeltétele a kiegészítő csmagk megvásárlásának. c) Kiegészítő csmagk előfizetése: Abban az esetben választható bármely kiegészítő csmag, ha az éves előfizetés az alapcsmagra megtörtént. Alapcsmag tartzás esetén a kiegészítő szlgáltatás is krlátzásra vagy tiltásra kerül, míg az előfizetési díjtartzását Ügyfél nem rendezte Szlgáltató felé a. SZÁMLAAUTOMATA a beütemezhető számlákért.

9 b. SZÁMLAMOTOR a külső rendszerekkel történő összekapcslhatóságért. c. Unas webshp kiegészítő előfizetés az UNAS felhasználóinak, d. MailMaster rendszer kiegészítő előfizetés a MailMaster felhasználóinak, e. MiniCRM kiegészítő előfizetés a MiniCRM felhasználóinak, és a f. ZhCRM kiegészítő előfizetés a ZhCRM felhasználóinak, a plusz adatrögzítés elkerüléséért, a könnyű számlázásért. g. CIB kiegészítő előfizetés a CIB banki ügyfelek számára bankszámlafrgalmuk szemmel tartására, a teljesítések felügyeletére. h. OCR (e-számla befgadás más rendszerekből) képesség, hgy minden e-számlát egy helyen tarthassn, könnyen megőrizhessen. i. E-számla csmagk az e-számla kiállításáhz szükséges fkztt biztnságú aláírás és időpecsét minősített szlgáltatótól, a szükséges mennyiségben. j. OCR (e-számla befgadás más rendszerekből) csmagk az e-számlák befgadásáhz szükséges adatelemzés számlánként, a szükséges mennyiségben. 7.3.A szerződés megszűnése A szerződés minden tvábbi jgcselekmény, vagy a felek külön nyilatkzata nélkül megszűnik a Szlgáltatás felmndását követő számlamegőrzési idő lejártával. Amennyiben Ügyfél hsszabbítási szándékát nem jelzi Szlgáltató felé, a számlamegőrzési idő alatt csak passzív hzzáférés biztsíttt a számlákhz (megtekintés). Ezt követően Ügyfél és számlái törlésre kerülnek. 7.4.A szerződés felmndásának szabályai az Ügyfél részéről: Az Ügyfél bármikr, indklási kötelezettség nélkül, aznnali hatállyal felmndhatja a szerződést. Ügyfél időaránys díjvisszatérítésre nem tarthat igényt. 7.5.Szlgáltató az alábbi esetekben jgsult a szerződést felmndani a. A Szlgáltató indklási kötelezettség nélkül, rendes felmndással 60 naps határidővel felmndhatja a szerződést az Ügyfél írásbeli értesítése mellett. b. Amennyiben az Ügyfél akadályzza vagy veszélyezteti a szlgáltatás rendeltetésszerű működését, a Szlgáltató jgsult a szlgáltatásk aznnali felfüggesztésére és felmndására, különösen, ha: 1. Ügyfél lyan elektrnikus levelet küld, amely feladójának címét

10 szándéksan hamisan adja meg vagy elfedi, 2. Ügyfél lyan elektrnikus levelet küld, amely vírussal fertőzött csatlt állmányt tartalmaz,amely állmány a szlgáltató üzletmenetével ellentétes tevékenységet fejt ki, és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet, 3. Ügyfél lyan elektrnikus levelet küld, amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszaks tartalmú, törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, plitikai ellentétet szító az Ügyfél a számára nyújttt szlgáltatást felhasználva jgsulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatlásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre, különösen: a) a szlgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők személyi számítógépén vagy szerverén tárlt, illetve az elektrnikus szlgáltatás igénybevétele közben használt nem nyilváns vagy üzleti titkt képező adatk, állmányk engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet, b) a szlgáltató, illetve a szlgáltatást igénybe vevők személyi számítógépén vagy szerverén tárlt adatk, állmányk engedély nélküli megváltztatása vagy az erre irányuló kísérlet, c) a szlgáltató, illetve a szlgáltatást igénybe vevők személyi számítógépére vagy szerverére lyan adatk, állmányk engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amelyek az előfizetőt kmprmittálhatják, illetve a számítógép működését hátránysan beflyáslhatják, d) másk tulajdnát képező számítógépek és azk erőfrrásainak (pl. prxy, szerverek, nymtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcslt hardvereszközök) engedély nélküli felhasználása saját célra. 5. Ügyfél 3 hónapt meghaladó számlatartzása esetén 8. A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA a) A szlgáltatásk mindenkri díját Szlgáltató a

11 https://www.enszamlazm.hu/index.php/szamlazprgram-dijtablazat ldaln teszi közzé. b) Fizetési mód: átutalással történő fizetés a szlgáltató által a jelen pntban meghatárzttak alapján elkészített elektrnikus díjbekérője vagy számlája ellenében, az azn feltüntetett bankszámlaszámra. Díjbekérő esetén a számla a szlgáltatás díjának jóváírását követően készül, elektrnikus számla frmájában. c) Fizetési határidő: a számlán vagy a díjbekérőn feltüntetett időpnt. d) Késedelmes fizetés esetén: igénybevevő késedelmes fizetés esetén szlgáltató jgsult késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke a jegybanki alapkamat. 9.SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 9.1.Szlgáltató jgsult: a) az Ügyfél által a prgram nem rendeltetésszerű használata srán és miatt kztt kár megtérítését követelni jgsult az Ügyféltől; 9.2.Szlgáltató kötelességei: a) a számlázó prgramt flyamatsan karbantartani, a vnatkzó jgszabályi váltzásknak megfelelően; b) a rendszerbe bekerült adatkat, infrmációkat a szlgáltató azk keletkezési idejüktől számíttt nylc évig, jgszabályváltzás esetén az új előírásnak megfelelő ideig megőrizni. 9.3.Szlgáltató felelőssége: a) Szlgáltató az adattartalm valódiságáért illetve helyességéért nem felel, tvábbá nem felel Ügyfél ebből esetlegesen eredő káráért sem. Szlgáltató az Ügyfél által előállíttt számlaadatkat kizárólag abból a szempntból ellenőrzi, hgy azk a jgszabályban előírt kötelező adattartalmmal feltöltöttek-e. b) Szlgáltató kifejezetten kizárja Ügyfél által megadtt helytelen, működésképtelen vagy nem létező címből eredő kárkért valamint a késedelmes kiegyenlítésért való felelősségét. c) Szlgáltató nem felel Ügyfél esetleges hibásan teljesített adatszlgáltatási kötelezettségéért.

12 9.4.Ügyfél kötelességei és jgai: a) Ügyfél megismeri és elfgadja a vnatkzó ÁSZF-et, és egyéb, a szlgáltatás igénybevételéhez szükséges előíráskat, útmutatókat; b) Ügyfél köteles a hivatkztt dkumentumkat áttanulmányzni, és azk rendelkezéseit betartani; c) Ügyfél köteles a szlgáltatáskat a hatálys jgszabályknak megfelelően, jóhiszeműen, más ügyfelek kiszlgálását és a szlgáltatásk rendelkezésre állását nem akadályzó módn igénybe venni; d) Ügyfél köteles a rendszer használatával létrehztt számlák, díjbekérők adattartalmát ellenőrizni, helyességéről meggyőződni és azk felhasználásának minden jgkövetkezményét vállalni. e) Ügyfél köteles a Szlgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben valamely, szlgáltatását érintő jgvita indul; f) Ügyfél köteles a nyilvántarttt bármely adatában bekövetkezett valamennyi váltzást haladéktalanul bejelenteni Szlgáltató részére. Amennyiben az adatváltzás bejelentésének elmulasztása kárt kz, vagy emiatt a Szlgáltatót hátrány éri, ez felmndási kul szlgálhat Szlgáltató részére, és köteles megtéríteni Szlgáltató ezen kból felmerült kárát. g) Ügyfél a hivatkztt dkumentumkban fglaltak maradéktalan betartása, illetve a mindenkr érvényes szlgáltatáscsmagk szerinti díjak megfizetése esetén jgsult az abban fglalt szlgáltatásk teljes körű igénybevételére. 10. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, A PANASZOK KEZELÉSI RENDJE: A Szlgáltató az Ügyfelek bejelentéseinek intézésére, panaszaik kivizsgálására és rvslására, az Ügyfelek és Felhasználók tájékztatására ügyfélszlgálatt működtet, melynek elérhetőségeit jelen ÁSZF 1.3. és 1.4. pntja tartalmazza. A Szlgáltató biztsítja azt, hgy az ügyfélszlgálat legalább hetente 1 munkanapn nyitva tartsn a https://www.enszamlazm.hu/site/kapcslat.php ldaln közzétettek szerint A panaszk kezelési rendje A panaszkezelési eljárás célja

13 A Szlgáltató célja az ügyfelek minél magasabb színvnalú, gyrs és pnts kiszlgálása. Panaszkezelési eljárás úgy került kialakításra, hgy az a mindenkr hatálys vnatkzó jgszabályi rendelkezéseknek megfeleljen és biztsítsa minden panaszs igazságs és gyrs kiszlgálását. A panasz fgalma: Jgs vagy jgalap nélküli kifgás, amely a Szlgáltató magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcslats, és amelynek lehetséges következménye, hgy a panaszst vagy egy vele kapcslatban álló személyt vagy személyek egy csprtját pénzügyi veszteség vagy kár éri, illetve veszélyes vagy kellemetlen helyzetbe került, vagy kerülhet. A panasz bejelentése történhet szóban, vagy írásban és a Szlgáltató részéről mielőbbi intézkedést (bcsánatkérést, jóvátételt vagy egyéb ügyintézést) tesz szükségessé. Nem minősül panasznak az Ügyfél által a Szlgáltató felé benyújttt lyan kérelem, amely általáns tájékztatás-, vélemény- vagy állásfglalás kérésre illetve méltánysság iránti kérésre irányul. Panaszk bejelentése Az Ügyfél bejelentését az ÁSZF 1.3. és 1.4. pntjában található elérhetőségeken teheti meg. Az Ügyfél valamint a Szlgáltató értesítései, nyilatkzatai Az Ügyfél nyilatkzatainak, valamint a Szlgáltató értesítéseinek, tájékztatásainak és közzétételeinek megtételére az alábbiak szerint kerülhet sr: írásban (pstai útn feladva, telefaxn, vagy elektrnikus levélben megküldve vagy személyesen benyújtva) jgsult megtenni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik. Ha jgszabály vagy az illetékes hatóság valamely általáns szerződési feltételnek vagy más tájékztatásnak a Szlgáltató ügyfélszlgálatán történő közzétételét rendeli el, ennek a Szlgáltató a következők teljesítésével tesz eleget: ügyfélszlgálat szóbeli tájékztatást ad.

14 11. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS A Szlgáltató biztsítja az Ügyfél részére a szlgáltatás évi 95%-s rendelkezésre állását. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azkat az időszakkat, amikr a szlgáltatás kiesés az Ügyfél érdekkörében keletkező k miatt történt, vis mair miatt, a Szlgáltató érdekkörén kívül eső egyéb k miatt (különösen: az internet szlgáltató szlgáltatásának kiesése miatt) történt, illetve az előre bejelentett karbantartás miatt történt. 12. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK A hnlapn megjelenő védjegyek és lgók a Szlgáltató, illetve az tt megjelölt szervezetek kizárólags tulajdnát képezik. Ezen megjelöléseket a Szlgáltató kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módn nem használhatják, nem máslhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A megjelölések és a hnlapn elérhető infrmációk és egyéb anyagk szerzői jgi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jgk a Szlgáltatót illetik meg. A hnlapn elérhető infrmációkat és egyéb anyagkat a Szlgáltató kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a jelen hnlap céljától eltérően nem használhatják, nem máslhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A Szlgáltató hzzájárul ahhz, hgy az Ügyfél az elektrnikus számlainfrmációkat számítógépen tárlja, ezen adatkat más adathrdzóra átmáslja, illetve kinymtassa. 13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az elektrnikus számlára vnatkzó előíráskat a 46/2007. (XII.29.) PM rendelet (Elektrnikus számlával kapcslats egyes rendelkezésekről), valamint az általáns frgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (175. ) tartalmazza. Az ÁSZF módsításának esetén szlgáltató köteles az ÁSZF megváltzását a módsítás hatályba lépését megelőzően 30 nappal a hnlapján közzétenni. Ügyfél az ÁSZF elfgadásával hzzájárul, hgy Szlgáltató az Ügyfél nevét és lgóját web ldalán, tájékztató anyagaiban, kereskedelmi ajánlataiban referenciaként megjelölje. Az Ügyfél a szlgáltatás nyújtásával kapcslats viták rendezése végett fgyasztóvédelmi hatósághz vagy bírósághz frdulhat. Felek a szlgáltatás használata srán keletkező vitáikat közvetlen tárgyaláss útn megkísérlik rendezni. Amennyiben a tárgyalásk eredményre nem vezetnek, úgy felek a Ptk. szerint járnak el, de a Szlgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólags illetékességét kötik ki

15 Partner HUB Zrt.1.sz. melléklet: Szlgáltatásk meghatárzása Az ügyfelek számára elérhető rendszerszlgáltatásk Online rendszer Autmatikus mentések Támgatás Biztnságs adatelérés Adatk elérhetősége az adatmegőrzési kötelezettség végéig (nem számla archiválás!) Törzsadatk kezelése (termék és ügyfél kezelése) Számlakészítés számla kiállítás a számlákra vnatkzó számviteli követelményeknek való megfelelés a mindenkr hatálys törvényeknek való megfelelés Bankszámlák nyilvántartása Több felhasználó kezelése (Ügyfelenként 5 felhasználó kezelése) Számla előállítása/tvábbítása Ismétlődő számlák autmatikus elkészítése (csak SZÁMLAAUTOMATA -t tartalmazó előfizetés esetén) Számlák autmatikus elkészítése sabln alapján a megadtt időben Elektrnikus számlázás esetén aznnali kézbesítés az ügyfélnek Krlátlan sabln definiálásának a lehetősége Számlázó API (csak SZÁMLAMOTOR szlgáltatást tartalmazó előfizetés esetén Részletes kmmunikációs lg-k Számlabemutatás INBOX csmag (Számlafiók regisztráció) esetén A számlakibcsátó regisztrált Vállalkzás (Szállító), a Partnere (Vevője) számára elektrnikus számla készítése esetén felajánlhatja, hgy regisztráljn az n-line számlázó rendszer Számlafiók szlgáltatására, ahl az elkészült PDF frmátumú számláját rendszerezve megtekintheti, befgadhatja. Regisztráció esetén a Partner is Szlgáltató Ügyfelévé válik. A számlafiók szlgáltatás alkalmas bármely PDF frmátumú elektrnikus számla befgadására. 2.sz. melléklet: A Szlgáltató az alábbi szlgáltatáskat kínálja térítés ellenében: 1) Számlafiók szlgáltatás meghívtt Ügyfelek számára ingyenes, az előfizetések pedig tartalmazzák. 2) Alap csmag éves előfizetés a) Krlátlan papírszámla b) Számlafiók szlgáltatás 3) Alap csmag mellé választható kiegészítő éves előfizetések:

16 a) SZÁMLAAUTOMATA b) SZÁMLAMOTOR c) Unas webshp kiegészítő előfizetés d) MailMaster rendszer kiegészítő előfizetés e) MiniCRM kiegészítő előfizetés f) ZhCRM kiegészítő előfizetés g) CIB kiegészítő előfizetés h) OCR (e-számla befgadás más rendszerekből) képesség i) OCR (e-számla befgadás más rendszerekből) csmagk 10 db 50 db 100 db 250 db 500 db db j) E-számla csmagk 50 db 100 db 250 db 500 db db db db 3. sz. melléklet: Az Ügyfél felszólamlási lehetőségei a Szlgáltatóval való jgvita esetén: Nemzeti Fgyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Pstacím: 1428 Budapest, PF: 20. Tel: (1) , fax: 1/ Gazdasági Versenyhivatal Cím: 1054 Budapest V, Alktmány u. 5. Pstacím: 1245 Budapest 5., Pf )

17 Tel: (1) Országs Fgyasztóvédelmi Egyesület (OFE) 1012 Budapest, Lgdi u Telefn: (1) Telefax: (1) A Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság elérhetőségei az alábbiak: Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasr 22/c.; Telefnszáma: +36 (1) Fax száma: 36 (1) Hatóság hnlapja: Hatóság címe: Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila 4. sz. Melléklet A vnatkzó jgszabályk: évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes krlátairól évi XLVII. törvény a fgyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakrlat tilalmáról évi C. törvény az elektrnikus hírközlésről évi CVIII. törvény az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő egyes kérdésekről évi CLV. törvény a fgyasztóvédelemről évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykrlátzás tilalmáról évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szlgáló név- és lakcímadatk kezeléséről 24/1995 PM rendelet PM rendelet (Elektrnikus számlával kapcslats egyes rendelkezésekről) Az általáns frgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (175. )

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai I. Elektrnikus ügyintézés lehetőségének biztsítása 2. (1) bekezdés valamennyi kamarai feladat- és hatáskörbe tartzó hatósági, fegyelmi és egyéb ügyben valamennyi jgszabály alapján biztsítandó kamarai szlgáltatás

Részletesebben

ÁSZF. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Protokollon nyújtott távbeszélő szolgáltatás. Készítés: 2012.06.30.

ÁSZF. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Protokollon nyújtott távbeszélő szolgáltatás. Készítés: 2012.06.30. ÁSZF CORVUS Telecm Kft. VOIP hangátviteli szlgáltatás Készítés: 2012.06.30. Hatályba lépés: 2012.08.01. Utlsó ÁSZF módsítás: 2012.02.15. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Prtklln nyújttt

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart.

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart. 1. A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Silan Szív! (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályba lépés kelte: 2008. 03. 01 Utlsó módsítás kelte: 2008. 03. 01 Készült: 2008. 03. 01 RuSY-NET KFT. (RUSY-NET Ügyviteli Szlgáltató Kft.) 5940 Tótkmlós István utca 12. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szlgáltató) ra vnatkzó Általáns Szerződési Feltétei ÁSZF Első hatályba lépés kelte: 2011. július 18. Utlsó módsítás hatályba lépése: 2012. április 1. Kvács Enikő ügyvezető Általáns Szerződési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PECSÉTMESTER.HU BÉLYEGZŐ WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK legutóbb módsítva: 2012. június 10. napján I. A Pecsétmester webáruház tulajdnsa, üzemeltetője Cégnév: MuntainValley Kereskedelmi és Szlgáltató

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

5. A nyerésre való pályázat menete

5. A nyerésre való pályázat menete 1. A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "ROBOGJ A VARTA-val!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője, lebnylítója és adatkezelője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Székhelybiztosítás szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Székhelybiztosítás szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Székhelybiztsítás szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt székhelybiztsítás szlgáltatáskra (székhelyszlgáltatás) vnatkznak,

Részletesebben

Webtárhely megrendelı

Webtárhely megrendelı Pelin Hungary Kft. 1132 Budapest Victr Hug u. 18-22. 3. emelet 3014 Irda: (06-1) 769 2513 (minden nap 08.30-17.00h-ig) e-mail: rendel@pelin.hu Webtárhely megrendelı Elıfizetı neve: Elıfiezetı címe: Számlaküldési

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általáns Szerződési Feltételek ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Az Általáns Szerződési Feltételek

Részletesebben

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi

Részletesebben

Vitarendezési fórumok

Vitarendezési fórumok Eur Quattr Biztsítási Alkusz Kft. Székhely/Ügyfélszlgálati irda: 1172 Budapest, Cinktai út 2. Tel: 06 1 257 7214 Fax: 06 1 257 7206 E mail: inf@eurquattr.hu Vitarendezési fórumk Amennyiben prblémája, kérdése

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató

Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékoztató Üzletszabályzat 3. sz. melléklet Ügyfél tájékztató A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv [2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive] (tvábbiakban MiFID), a tőkepiacról szóló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu

Általános Szerződési Feltételek www.bombaajanlat.hu Általáns Szerződési Feltételek www.bmbaajanlat.hu A jelen Általáns Szerződési Feltételek (a tvábbiakban: ÁSZF) a Katna Tibr ev. (6727 Szeged, Gerle utca 56.; a tvábbiakban: Szlgáltató) által üzemeltetett

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

AZ ERGO ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ERGO ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ ERGO ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A panasz fgalma 1.1. Panasznak minısül az ERGO Életbiztsító Zrt. (tvábbiakban: Biztsító) tevékenységével, szlgáltatásával, termékével szemben felmerülı

Részletesebben

UniCredit Mobil alkalmazás Ügyféltájékoztató

UniCredit Mobil alkalmazás Ügyféltájékoztató UniCredit Mbil alkalmazás Ügyféltájékztató Az UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Mbil alkalmazásának segítségével amennyiben az kstelefnjának, vagy tabletjének van internetkapcslata a világ bármely

Részletesebben

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az Online Management Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általáns szabályk Eltérő íráss megállapdás hiányában a jelen Általáns Szerződési Feltételeik (ÁSZF) vnatkznak a www.thetahealing.hu ldalt üzemeltető Thetaverzum Transzfrmációs

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Nyerjen a Persil-lel!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáns Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF rögzíti a Genvel Kft.(tvábbiakban Szlgáltató) által működtetett web áruházn kínált szlgáltatása (tvábbiakban: a Szlgáltatás ) leírását és igénybevételének feltételeit.

Részletesebben

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZABÁLYZAT ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15329729-2-41, államháztartási nyilvántartási száma: 229726, értesítési cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., képviseli: Dr. Maruzsa

Részletesebben

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai 1. számú melléklet Etikai Kódex 1. Az el fizet személyes adatai Amennyiben az el fizet személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez,

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Azúr Töltsd meg színekkel a tavaszt (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely:

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője

1 A Játék elnevezése, szervezője 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "SK LOOKS 2017 (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6., cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 197/2011. sz. i Szerencsejáték Zrt. Adatvédelmi, adatbiztnsági, valamint a érdekű adatigénylés teljesítési rendjére vnatkzó Szabályzatáról Szerencs^.K ö r ű e n ílíöi'"' M ű k ő i'» * -' 197/ 2011. sz.

Részletesebben

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com I Jgnyilatkzat a www.enkedvencem.hu hnlapra vnatkzóan A hnlap (a tvábbiakban: Hnlap) tulajdnsa a Ceva-Phylaxia Zrt. (a tvábbiakban Ceva ) 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel: +36-1-262-9505 Fax: +36-1-261-8144

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

Európa Automatikus Szállítási Hűségprogram (ADR)

Európa Automatikus Szállítási Hűségprogram (ADR) Az előnyei Európa Autmatikus Szállítási Hűségprgram () Az egy havi rendeléseket kezelő prgram Üzletépítők és Elsőbbségi Vásárlók számára. Megkönnyíti a Nu Skin és Pharmanex termékek értékesítését, valamint

Részletesebben

Alkoss és pályázz egy békésebb, egyenlőbb világért!

Alkoss és pályázz egy békésebb, egyenlőbb világért! TE HOGYAN TENNÉD JOBBÁ A VILÁGOT? Alkss és pályázz egy békésebb, egyenlőbb világért! Az Európai Bizttság Magyarrszági Képviselete és az ARC kreatív plakátpályázata Beadási határidő: 2015. szeptember 1.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

A Provident Pénzügyi Zrt. Valósítsa meg gyermeke álmát! megnevezésű pályázatának részvételi és adatkezelési szabályzata

A Provident Pénzügyi Zrt. Valósítsa meg gyermeke álmát! megnevezésű pályázatának részvételi és adatkezelési szabályzata Tekintettel arra, hgy a Sdex Magyarrszág Kft. 2016. szeptember 30. napjától megszünteti Magyarrszágn a Sdex utalványk kibcsátását és kártyák frgalmazását, a Prvident Pénzügyi Zrt. 2016. któber 4. napjával

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95.

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Binarit.KPKNY Áttekintés BINARIT Infrmatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Tartalmjegyzék 1 Összefglaló...3 2 Üzleti funkciók...4 2.1 Saját nyilatkzat karbantartás... 4 2.2 Készpénz nyilatkzat riprt...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáns Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési Feltételeinket (tvábbiakban ÁSZF) és kizárólag

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Kisbanki NetBOSS - SMS

Felhasználói kézikönyv Kisbanki NetBOSS - SMS Felhasználói kézikönyv Kisbanki NetBOSS - SMS 2004. 10. 07. Váltzás-nyilvántartó lap Kiadásk Srszáma Dátuma Állmány neve Leírása 1.00 2003.11.18. 2.00 2004.02.03. 3.00 2004. 10. 07. tknb_felhkk_s ms.dc

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. Ferencvársi Szciális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Napsugár Idősek Klubja 1095 Budapest, Mester u. 33-35. HÁZIREND Jóváhagyta: a HÜB 90/2012. (III. 21.) számú határzata; módsíttta: a HÜB 207/2013.

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Rssmann szenzitív nyereményjáték (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 1/2010.03.23 Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps,

Részletesebben

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató COOP Szlnk Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Általáns tájékztató A COOP Szlnk Zrt. (székhelye: 5008 Szlnk, Krúdy Gyula út 108., Cégjegyzékszám: 16-10-001268; tvábbiakban ZRT) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára Ügyszám: 24967 /2016. Salgótarján Megyei Jgú Várs Plgárm es tere Javaslat a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcslats döntés meghzatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jgú Várs Közgyűlése

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

A CSEKKRENDEZŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. I. Az Általános Szerződési Feltételek célja

A CSEKKRENDEZŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. I. Az Általános Szerződési Feltételek célja A CSEKKRENDEZŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Az Általános Szerződési Feltételek célja 1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Monicomp Zrt.

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Minden Smat aranyat ér!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

A felhasználónak rendelkeznie kell mobiltelefonnal, amelynek telefonszámához érvényes szerződés tartozik.

A felhasználónak rendelkeznie kell mobiltelefonnal, amelynek telefonszámához érvényes szerződés tartozik. 1. SMS-Bank funkciók 1.1. Előfeltételek, javaslatk a használattal kapcslatban A felhasználónak rendelkeznie kell mbiltelefnnal, amelynek telefnszámáhz érvényes szerződés tartzik. SMS-Bank száma: 70/9000-666

Részletesebben

WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Készítette: IFSz Kft. Bevezetés Tartalm Tartalm... 2 Bevezetés... 3 Az EBT Webshp felhasználói felülete... 4 Belépés, regisztráció, adatmódsítás...4 Webshps rendelések rögzítése...8

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben