1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG"

Átírás

1 Általáns szerződési feltételek az ÉnSzámlázóm.hu nline prgram számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási valamint archiválási szlgáltatás igénybevételére ÁSZF Készítette: Partner HUB Zrt. Cím: 1221 Budapest, Vihar u. 5/d fsz. 2. Érvényes: től visszavnásig (közzététel: ) 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG 1.1. Az ÁSZF célja Jelen Általáns Szerződési Feltételekben (a tvábbiakban ÁSZF) határzódnak meg a Partner HUB Zrt. (tvábbiakban Szlgáltató) által a regisztrált természetes, illetve jgi személyek vagy jgi személyiség nélküli szervezetek -, melyek lehetnek számlakibcsátók, számlabefgadók - (tvábbiakban Ügyfél) részére nyújttt nline számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási, valamint archiválási szlgáltatás igénybevételének feltételei, valamint a Szlgáltató és az Ügyfél között keletkező jgk és kötelezettségek. Az igénybevett szlgáltatásra történő regisztrációval illetve annak megrendelésével az itt írt feltételeket az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el. 1.2.Az ÁSZF tárgya, és hatálya Szlgáltató kijelenti, hgy nline számlakészítési, hitelesítési, tvábbítási és számlabemutatási, valamint archiválási rendszert (a tvábbiakban nline számlázási szlgáltatás) üzemeltet. Az nline számlázási szlgáltatás lyan elektrnikus szlgáltatás, ahl a regisztrált ügyfelek képesek papír alapú vagy elektrnikus számla

2 kiállítására, elektrnikus számla befgadására, elektrnikus számla ben, vagy a rendszeren keresztül történő kézbesítésére, tvábbá képes az elektrnikus dkumentumk PKI technlógián alapuló hitelesítésének elvégzésére. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szlgáltatóra, valamint az Ügyfélre. Az ÁSZF a közzététel dátumától számíttt 30. naptól hatálys, határzatlan időre szól és visszavnásig érvényes. A Szlgáltató az Általáns Szerződési Feltételeit az ügyfélszlgálatán valamint az internetes Hnlapján a -n közzéteszi. 1.3.A szlgáltató adatai, elérhetősége A szlgáltató neve: Partner HUB Zrt. Székhelye: 1221 Budapes, Vihar utca 5/d fsz. 2 Irda: 1116 Budapest, Temesvár utca Elérhetősége: tel.: , Cégjegyzékszám: Cégbíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Szlgáltató adószáma: A Szlgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei (cím, telefnszám, egyéb elérhetőség) Az Előfizető Hibabejelentést a Szlgáltató ügyfélszlgálati irdáiban személyesen, telefns ügyfélszlgálatán vagy üzenetrögzítőn, tvábbá elektrnikus útn a -n valamint a elérhetőségen a Regisztráció menüpntnál a regisztrálás alatt lehet. A Szlgáltató Hibabejelentés megtételére egyéb felületeket és módkat is biztsíthat, melyek elérhetőségét Hnlapján közzéteszi. Az ügyfélszlgálat nyelve magyar. A telefns Hibabejelentő szlgálat rszágs, egységes, közös telefnszáma: Az Ügyfélszlgálat nyitva tartása a elérhetőségen található. 1.5.A felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefnszám, egyéb elérhetőség) A felügyeleti szervek megjelölését, elérhetőségeit a 3. sz. melléklet tartalmazza. 2. A SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA A szlgáltatásk részletes meghatárzását az Ügyfelek számára elérhető

3 felhasználói kézikönyv tartalmazza, de azk megismerésére a nem regisztrált érdeklődők számára is lehetőség nyílik a krlátztt funkcinalitású dem rendszeren keresztül. A Szlgáltató által nyújttt szlgáltatásk felsrlását a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. A rendszer által előállíttt e-számlákhz a fkztt biztnságú aláírást és időpecsétet Szlgáltató biztsítja, mely a sajátja. Az Ügyfél írásban közölt kifejezett kérésére lehetőség van az Ügyfél saját fkztt biztnságú aláírásának használatára is az Online számlázó szlgáltatásban. Ennek technikai részleteiről az Ügyfélszlgálatn kaphat felvilágsítást. 3. AZ ONLINE SZÁMLÁZÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI 3.1.A szlgáltatásk igénybevétele A szlgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hgy az Ügyfél rendelkezzen szélessávú internet-hzzáféréssel, és webtartalmat megjelenítő Internet Explrer 7.0+, vagy Firefx 3.5+ vagy ezekkel kmpatibilis böngészővel, működő címmel, pdf megjelenítővel és ezek futtatására alkalmas hardver eszközzel. Ügyfél tudmásul veszi és kifejezetten elfgadja, hgy az igénybevett szlgáltatásk díját Szlgáltató elektrnikus Díjbekérő kibcsátásával is bekérheti, azkat az Ügyfél a saját számlájáról egyenlítheti ki és a Szlgáltatóhz beérkezett díjról az Ügyfél elektrnikus számlát kap. 3.2.A szlgáltatás igénybevételének krlátai Ügyfél tudmásul veszi, hgy a szlgáltatás igénybevételét üzemszünet krlátzhatja. Az üzemszünet lehet tervezett, amikr a rendszer karbantartását, javítását, bővítését végzi a szlgáltató, illetve lehet rendkívüli. Ez utóbbi esetben Szlgáltató köteles mindent megtenni a szlgáltatás mielőbbi biztsítása érdekében. A tervezett üzemszünet idejéről szlgáltató legalább 2 naptári nappal előre a szlgáltatás igénybevételét biztsító prtál ldaln értesíti az Ügyfelet. A tervezett üzemszünet nem haladhatja meg alkalmanként a 72 órát. Ügyfél tudmásul veszi, hgy a flyamats üzemeltetés kivételes esetekben a Szlgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkr a

4 Szlgáltató köteles mindent megtenni a szlgáltatás mielőbbi biztsítása érdekében. A fentiekkel kapcslatban szlgáltató csak a neki felróható szándéks vagy súlys gndatlanságból eredő hibákkal kztt kárkért felel, e körben egyéb kárkzásért való felelősséget a Szlgáltató kizárja. Leendő Ügyfél, vagy lyan Ügyfél, aki valamely szlgáltatásunkra kíván előfizetni vagy előfizetett, tudmásul veszi, hgy az előfizetni kívánt szlgáltatás számára nem vagy csak krlátzttan - elérhető abban az esetben, ha a szlgáltatás igénybevételekr számlatartzása van szlgáltató felé. A krlátzás mértékéről Szlgáltató jgsult dönteni A szerződés megkötésére vnatkzó eljárás A Szlgáltató és az Ügyfél között a szerződés akkr jön létre, ha az Ügyfél a szlgáltató web ldalán a és a hzzá kapcslódó aldmaineken található regisztráció srán a szlgáltatás ÁSZF-jét elfgadja, valamint a regisztrációs kérdőív véglegesítésével adatait megadta, és ezt követően a Szlgáltatónak a szlgáltató rendszerből elektrnikus útn tvábbíttt visszaigazlása megérkezik az Ügyfélhez arról, hgy a regisztrációja sikeres vlt A regisztráció srán megadandó adatk A regisztráció srán kötelező és nem kötelező adatk bevitelére van lehetőség. Ha az Ügyfél bármelyik kötelezően kitöltendő adatát nem rögzíti, a Szlgáltató az Ügyfél regisztrációját visszautasítja. Hibás vagy nem létező cím megadásából, illetve az szlgáltatást nyújtó rendszer/szlgáltatás hibájából eredő bármilyen kárért a Szlgáltató nem vállal felelősséget. A mindenkr megadandó kötelező adatk köre: a web ldaln a Regisztráció menüpntban érhető el. 4. ADATOK KEZELÉSE, BIZTONSÁGA a) A Szlgáltató elkötelezi magát az Ügyfél személyes adatainak ly módn történő kezelése mellett, amely a vnatkzó hatálys jgszabályknak teljes körűen eleget téve járul hzzá az Ügyfél számára garantált, biztnságs szlgáltatási lehetőségek megteremtéséhez. b) A Szlgáltató a személyes adatk kezelését csak az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII számú törvény 65. (3) a)

5 pntja, valamint az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény figyelembevételével végzi. Az adatkezelés időtartamára az általáns elévülési idő az irányadó, illetve az adatkezelés céljára tekintettel az arra vnatkzó jgszabályban meghatárzttak. c) A Szlgáltatónak az Ügyfél személyes adatait védenie kell, különösen a jgsulatlan hzzáférés, megváltztatás, nyilvánsságra hzás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen. d) Az Ügyfél köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szlgáltató által nyújttt szlgáltatásk igénybevételéhez szükséges bejelentkezési aznsító, illetve jelszó/jelszavak védelme érdekében. Amennyiben e kötelezettségét megszegi, az Ügyfél felelősséggel tartzik minden lyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési aznsítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. e) A személyes adatknak a jelen szabályzástól eltérő használata miatt a Szlgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkr, ha az abból származó kár az Ügyfél szándéks vagy gndatlan magatartásából származtt, illetve ha a Szlgáltató a jelen szabályzatban fglalt rendelkezések szerint járt el. f) A szlgáltatás igénybevételének és használatának szerződésszerű teljesítését, s így biztnságát szlgálja, ha a belépési jelszót az Ügyfél időről-időre megváltztatja. Amennyiben a jelszó harmadik személyek tudmására juttt vagy juthat, úgy a jelszót haladéktalanul meg kell váltztatni. Az adtt felhasználónév/jelszó ismeretében az azkkal elérhető minden szlgáltatás és adat illetéktelenek számára is használhatóvá válik, és azk eléréséből az Ügyfelet ki is zárhatja. A szlgáltatásk használata ezekben az esetekben az Ügyfél költségére és felelősségére történik. g) Az Ügyfél kifejezetten hzzájárul ahhz, hgy a Szlgáltató az Ügyfél által megadtt személyes adatkat tárlja, feldlgzza, és az nline számlázó szlgáltatással kapcslatban felhasználja. h) A Szlgáltató tiszteletben tartja és védi az Ügyfeleinek személyes adatait, melyeket bizalmasan kezel. A Szlgáltató a hálózatán keresztül tvábbíttt adatkat kizárólag az nline számlázó szlgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

6 i) Ha a Szlgáltatónak az nline számlázó szlgáltatás teljesítése srán közlésútján vagy más útn személyes adat juttt tudmására, azk tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. Egyben felhívja az Ügyfelei figyelmét, hgy az nline számlázó rendszer tartalmazhat lyan kapcslatkat, melyet nem a Szlgáltató üzemeltet, és ezen hnlapk adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek az nline számlázó szlgáltatás adatvédelmi rendelkezéseitől. j) Az Ügyfél elfgadja, hgy személyes adatait a Szlgáltató az nline számlázó szlgáltatás teljesítéséhez, a szlgáltatás minőségének javításáhz, fejlesztéséhez, tvábbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából, a szlgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcslats tájékztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja. k) A Szlgáltató jgsult az Ügyfeleitől feldlgzásra kaptt adatkat kezelni abból a célból is, hgy az Ügyfeleit értesítse új szlgáltatásk megjelenéséről. l) A szlgáltatást működtető rendszerek által rögzített adatkat, lg-fájlkat nem annimizált módn kizárólag vita esetén használhatja fel a Szlgáltató. m) A Szlgáltató kijelenti, hgy alvállalkzói, megbízttjai, egyéb közreműködői és munkavállalói a Szlgáltatóval azns adatvédelmi és titktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. n) A Szlgáltató mindenkr aktuális Adatkezelési és Adatbiztnsági szabályzata a Szlgáltató hnlapján elérhető az Ügyfelek részére mely az adatkezeléssel kapcslats részletes rendelkezéseket tartalmazza 5. ADATOK TÖRLÉSE, ARCHIVÁLÁSA A Szlgáltató a évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról rendelkezéseivel összhangban a személyes adatt törli, ha: a) kezelése jgellenes; b) az Ügyfél kéri (a jgszabályban elrendelt adatkezelések kivételével); c) az adat hiánys vagy téves és ez az állapt jgszerűen nem rvslható, feltéve, hgy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatk tárlásának törvényben meghatárztt határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság

7 elrendelte. f) Az Ügyfél önkéntes hzzájárulása alapján kezelt adatk törlését az Ügyfél kérheti. Az Ügyfél kérelme hiányában a Szlgáltató az adatkat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb cél hiányában az Szlgáltató az adatkat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatk felhasználására külön eljárásban szükség lehet. g) Törlés helyett az Szlgáltató zárlja a személyes adatt, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló infrmációk alapján feltételezhető, hgy a törlés sértené az érintettek jgs érdekeit. Az így zárlt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. h) Amennyiben az Ügyfél vitatja személyes adatainak helyességét vagy pntsságát, de a vitattt személyes adat helytelensége vagy pntatlansága nem állapítható meg egyértelműen, Szlgáltató személyes adategyeztetést kezdeményez az Ügyféllel. i) A jgszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatk törlésére a jgszabály rendelkezése az irányadó. j) A törlés esetén az Szlgáltató az adatkat személyaznsításra alkalmatlanná teszi. 6. KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI ÉS KUTATÁSI CÉLÚ ADATKEZELÉS A Szlgáltató az Ügyfelek személyes adatait az érintettek kifejezett, önkéntes hzzájárulása alapján felhasználhatja az alábbi célkra: levélben, vagy telefnn (ide értve a telefaxt és az SMS-t is); -kutatás céljából; -mérés, szlgáltatásfejlesztés céljából. A hzzájárulás minden esetben önkéntes, azt a Szlgáltató nem támasztja a szerződés megkötésének feltételéül. 7. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSOK 7.1.Adatk módsításának egyes esetei a) Az Ügyfél a regisztráció srán megadtt adatait felhasználóneve kivételével módsíthatja. Az Ügyfél köteles az adataiban bekövetkezett váltzáskról a Szlgáltatót haladéktalanul tájékztatni. b) Amennyiben az Ügyfél felhasználóneve megváltzik, ennek átvezetése csak a Szlgáltatónál történt személyes aznsítást követően történik meg.

8 c) Személyes aznsítás srán a természetes személy aznsításán kívül, az Ügyfél adatk feletti rendelkezés jgsultságának vizsgálata is megtörténik, cégkivnat, aláírási címpéldány, meghatalmazás, stb. útján. d) Jelszóváltztatás: Az Ügyfélnek lehetősége van a jelszava megváltztatására. A jelszóváltztatásról a rendszer autmatikus rendszerüzenetet küld ben az Ügyfél rendszerben nyilvántarttt címére. e) Ha meghívttként a Számlafiók szlgáltatásra regisztrált vagy ezt tartalmazó alap csmagt előfizető Ügyfél lyan adatmódsítást kíván rögzíteni, amely a számlakibcsátó(k) vnatkzásában is releváns, köteles a Szlgáltató értesítésével egyidejűleg az érintett számlakibcsátót is értesíteni a váltzásról. A szlgáltató a fenti esetekben a bejelentés elmulasztásából eredő kárkért nem vállal felelősséget, aznban az ezzel kapcslatsan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Ügyféltől. 7.2.Az előfizetés módsítás feltételei Az Ügyfélnek lehetősége van a alap és kiegészítő szlgáltatáscsmagk között választani az alábbi megkötések mellett: a) Számlafiók szlgáltatás a PKI alapú elektrnikus számlák befgadására Abban az esetben választható, ha a leendő Ügyfél a partnerétől elektrnikus meghívót kaptt a Számlafiók használatára a ÉnSzámlázóm.hu rendszerből küldött frmájában. A nrmál regisztrációs flyamat srán ez a csmag önállóan nem választható. b) ÉnSzámlázóm alapcsmag egy évre történő előfizetéssel, ennél rövidebb időtávra az előfizetés nem lehetséges. Ennek a csmagnak az előfizetése előfeltétele a kiegészítő csmagk megvásárlásának. c) Kiegészítő csmagk előfizetése: Abban az esetben választható bármely kiegészítő csmag, ha az éves előfizetés az alapcsmagra megtörtént. Alapcsmag tartzás esetén a kiegészítő szlgáltatás is krlátzásra vagy tiltásra kerül, míg az előfizetési díjtartzását Ügyfél nem rendezte Szlgáltató felé a. SZÁMLAAUTOMATA a beütemezhető számlákért.

9 b. SZÁMLAMOTOR a külső rendszerekkel történő összekapcslhatóságért. c. Unas webshp kiegészítő előfizetés az UNAS felhasználóinak, d. MailMaster rendszer kiegészítő előfizetés a MailMaster felhasználóinak, e. MiniCRM kiegészítő előfizetés a MiniCRM felhasználóinak, és a f. ZhCRM kiegészítő előfizetés a ZhCRM felhasználóinak, a plusz adatrögzítés elkerüléséért, a könnyű számlázásért. g. CIB kiegészítő előfizetés a CIB banki ügyfelek számára bankszámlafrgalmuk szemmel tartására, a teljesítések felügyeletére. h. OCR (e-számla befgadás más rendszerekből) képesség, hgy minden e-számlát egy helyen tarthassn, könnyen megőrizhessen. i. E-számla csmagk az e-számla kiállításáhz szükséges fkztt biztnságú aláírás és időpecsét minősített szlgáltatótól, a szükséges mennyiségben. j. OCR (e-számla befgadás más rendszerekből) csmagk az e-számlák befgadásáhz szükséges adatelemzés számlánként, a szükséges mennyiségben. 7.3.A szerződés megszűnése A szerződés minden tvábbi jgcselekmény, vagy a felek külön nyilatkzata nélkül megszűnik a Szlgáltatás felmndását követő számlamegőrzési idő lejártával. Amennyiben Ügyfél hsszabbítási szándékát nem jelzi Szlgáltató felé, a számlamegőrzési idő alatt csak passzív hzzáférés biztsíttt a számlákhz (megtekintés). Ezt követően Ügyfél és számlái törlésre kerülnek. 7.4.A szerződés felmndásának szabályai az Ügyfél részéről: Az Ügyfél bármikr, indklási kötelezettség nélkül, aznnali hatállyal felmndhatja a szerződést. Ügyfél időaránys díjvisszatérítésre nem tarthat igényt. 7.5.Szlgáltató az alábbi esetekben jgsult a szerződést felmndani a. A Szlgáltató indklási kötelezettség nélkül, rendes felmndással 60 naps határidővel felmndhatja a szerződést az Ügyfél írásbeli értesítése mellett. b. Amennyiben az Ügyfél akadályzza vagy veszélyezteti a szlgáltatás rendeltetésszerű működését, a Szlgáltató jgsult a szlgáltatásk aznnali felfüggesztésére és felmndására, különösen, ha: 1. Ügyfél lyan elektrnikus levelet küld, amely feladójának címét

10 szándéksan hamisan adja meg vagy elfedi, 2. Ügyfél lyan elektrnikus levelet küld, amely vírussal fertőzött csatlt állmányt tartalmaz,amely állmány a szlgáltató üzletmenetével ellentétes tevékenységet fejt ki, és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet, 3. Ügyfél lyan elektrnikus levelet küld, amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszaks tartalmú, törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, plitikai ellentétet szító az Ügyfél a számára nyújttt szlgáltatást felhasználva jgsulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatlásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre, különösen: a) a szlgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők személyi számítógépén vagy szerverén tárlt, illetve az elektrnikus szlgáltatás igénybevétele közben használt nem nyilváns vagy üzleti titkt képező adatk, állmányk engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet, b) a szlgáltató, illetve a szlgáltatást igénybe vevők személyi számítógépén vagy szerverén tárlt adatk, állmányk engedély nélküli megváltztatása vagy az erre irányuló kísérlet, c) a szlgáltató, illetve a szlgáltatást igénybe vevők személyi számítógépére vagy szerverére lyan adatk, állmányk engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amelyek az előfizetőt kmprmittálhatják, illetve a számítógép működését hátránysan beflyáslhatják, d) másk tulajdnát képező számítógépek és azk erőfrrásainak (pl. prxy, szerverek, nymtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcslt hardvereszközök) engedély nélküli felhasználása saját célra. 5. Ügyfél 3 hónapt meghaladó számlatartzása esetén 8. A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA a) A szlgáltatásk mindenkri díját Szlgáltató a

11 https://www.enszamlazm.hu/index.php/szamlazprgram-dijtablazat ldaln teszi közzé. b) Fizetési mód: átutalással történő fizetés a szlgáltató által a jelen pntban meghatárzttak alapján elkészített elektrnikus díjbekérője vagy számlája ellenében, az azn feltüntetett bankszámlaszámra. Díjbekérő esetén a számla a szlgáltatás díjának jóváírását követően készül, elektrnikus számla frmájában. c) Fizetési határidő: a számlán vagy a díjbekérőn feltüntetett időpnt. d) Késedelmes fizetés esetén: igénybevevő késedelmes fizetés esetén szlgáltató jgsult késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke a jegybanki alapkamat. 9.SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 9.1.Szlgáltató jgsult: a) az Ügyfél által a prgram nem rendeltetésszerű használata srán és miatt kztt kár megtérítését követelni jgsult az Ügyféltől; 9.2.Szlgáltató kötelességei: a) a számlázó prgramt flyamatsan karbantartani, a vnatkzó jgszabályi váltzásknak megfelelően; b) a rendszerbe bekerült adatkat, infrmációkat a szlgáltató azk keletkezési idejüktől számíttt nylc évig, jgszabályváltzás esetén az új előírásnak megfelelő ideig megőrizni. 9.3.Szlgáltató felelőssége: a) Szlgáltató az adattartalm valódiságáért illetve helyességéért nem felel, tvábbá nem felel Ügyfél ebből esetlegesen eredő káráért sem. Szlgáltató az Ügyfél által előállíttt számlaadatkat kizárólag abból a szempntból ellenőrzi, hgy azk a jgszabályban előírt kötelező adattartalmmal feltöltöttek-e. b) Szlgáltató kifejezetten kizárja Ügyfél által megadtt helytelen, működésképtelen vagy nem létező címből eredő kárkért valamint a késedelmes kiegyenlítésért való felelősségét. c) Szlgáltató nem felel Ügyfél esetleges hibásan teljesített adatszlgáltatási kötelezettségéért.

12 9.4.Ügyfél kötelességei és jgai: a) Ügyfél megismeri és elfgadja a vnatkzó ÁSZF-et, és egyéb, a szlgáltatás igénybevételéhez szükséges előíráskat, útmutatókat; b) Ügyfél köteles a hivatkztt dkumentumkat áttanulmányzni, és azk rendelkezéseit betartani; c) Ügyfél köteles a szlgáltatáskat a hatálys jgszabályknak megfelelően, jóhiszeműen, más ügyfelek kiszlgálását és a szlgáltatásk rendelkezésre állását nem akadályzó módn igénybe venni; d) Ügyfél köteles a rendszer használatával létrehztt számlák, díjbekérők adattartalmát ellenőrizni, helyességéről meggyőződni és azk felhasználásának minden jgkövetkezményét vállalni. e) Ügyfél köteles a Szlgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben valamely, szlgáltatását érintő jgvita indul; f) Ügyfél köteles a nyilvántarttt bármely adatában bekövetkezett valamennyi váltzást haladéktalanul bejelenteni Szlgáltató részére. Amennyiben az adatváltzás bejelentésének elmulasztása kárt kz, vagy emiatt a Szlgáltatót hátrány éri, ez felmndási kul szlgálhat Szlgáltató részére, és köteles megtéríteni Szlgáltató ezen kból felmerült kárát. g) Ügyfél a hivatkztt dkumentumkban fglaltak maradéktalan betartása, illetve a mindenkr érvényes szlgáltatáscsmagk szerinti díjak megfizetése esetén jgsult az abban fglalt szlgáltatásk teljes körű igénybevételére. 10. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, A PANASZOK KEZELÉSI RENDJE: A Szlgáltató az Ügyfelek bejelentéseinek intézésére, panaszaik kivizsgálására és rvslására, az Ügyfelek és Felhasználók tájékztatására ügyfélszlgálatt működtet, melynek elérhetőségeit jelen ÁSZF 1.3. és 1.4. pntja tartalmazza. A Szlgáltató biztsítja azt, hgy az ügyfélszlgálat legalább hetente 1 munkanapn nyitva tartsn a https://www.enszamlazm.hu/site/kapcslat.php ldaln közzétettek szerint A panaszk kezelési rendje A panaszkezelési eljárás célja

13 A Szlgáltató célja az ügyfelek minél magasabb színvnalú, gyrs és pnts kiszlgálása. Panaszkezelési eljárás úgy került kialakításra, hgy az a mindenkr hatálys vnatkzó jgszabályi rendelkezéseknek megfeleljen és biztsítsa minden panaszs igazságs és gyrs kiszlgálását. A panasz fgalma: Jgs vagy jgalap nélküli kifgás, amely a Szlgáltató magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcslats, és amelynek lehetséges következménye, hgy a panaszst vagy egy vele kapcslatban álló személyt vagy személyek egy csprtját pénzügyi veszteség vagy kár éri, illetve veszélyes vagy kellemetlen helyzetbe került, vagy kerülhet. A panasz bejelentése történhet szóban, vagy írásban és a Szlgáltató részéről mielőbbi intézkedést (bcsánatkérést, jóvátételt vagy egyéb ügyintézést) tesz szükségessé. Nem minősül panasznak az Ügyfél által a Szlgáltató felé benyújttt lyan kérelem, amely általáns tájékztatás-, vélemény- vagy állásfglalás kérésre illetve méltánysság iránti kérésre irányul. Panaszk bejelentése Az Ügyfél bejelentését az ÁSZF 1.3. és 1.4. pntjában található elérhetőségeken teheti meg. Az Ügyfél valamint a Szlgáltató értesítései, nyilatkzatai Az Ügyfél nyilatkzatainak, valamint a Szlgáltató értesítéseinek, tájékztatásainak és közzétételeinek megtételére az alábbiak szerint kerülhet sr: írásban (pstai útn feladva, telefaxn, vagy elektrnikus levélben megküldve vagy személyesen benyújtva) jgsult megtenni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik. Ha jgszabály vagy az illetékes hatóság valamely általáns szerződési feltételnek vagy más tájékztatásnak a Szlgáltató ügyfélszlgálatán történő közzétételét rendeli el, ennek a Szlgáltató a következők teljesítésével tesz eleget: ügyfélszlgálat szóbeli tájékztatást ad.

14 11. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS A Szlgáltató biztsítja az Ügyfél részére a szlgáltatás évi 95%-s rendelkezésre állását. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azkat az időszakkat, amikr a szlgáltatás kiesés az Ügyfél érdekkörében keletkező k miatt történt, vis mair miatt, a Szlgáltató érdekkörén kívül eső egyéb k miatt (különösen: az internet szlgáltató szlgáltatásának kiesése miatt) történt, illetve az előre bejelentett karbantartás miatt történt. 12. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK A hnlapn megjelenő védjegyek és lgók a Szlgáltató, illetve az tt megjelölt szervezetek kizárólags tulajdnát képezik. Ezen megjelöléseket a Szlgáltató kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módn nem használhatják, nem máslhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A megjelölések és a hnlapn elérhető infrmációk és egyéb anyagk szerzői jgi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jgk a Szlgáltatót illetik meg. A hnlapn elérhető infrmációkat és egyéb anyagkat a Szlgáltató kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a jelen hnlap céljától eltérően nem használhatják, nem máslhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A Szlgáltató hzzájárul ahhz, hgy az Ügyfél az elektrnikus számlainfrmációkat számítógépen tárlja, ezen adatkat más adathrdzóra átmáslja, illetve kinymtassa. 13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az elektrnikus számlára vnatkzó előíráskat a 46/2007. (XII.29.) PM rendelet (Elektrnikus számlával kapcslats egyes rendelkezésekről), valamint az általáns frgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (175. ) tartalmazza. Az ÁSZF módsításának esetén szlgáltató köteles az ÁSZF megváltzását a módsítás hatályba lépését megelőzően 30 nappal a hnlapján közzétenni. Ügyfél az ÁSZF elfgadásával hzzájárul, hgy Szlgáltató az Ügyfél nevét és lgóját web ldalán, tájékztató anyagaiban, kereskedelmi ajánlataiban referenciaként megjelölje. Az Ügyfél a szlgáltatás nyújtásával kapcslats viták rendezése végett fgyasztóvédelmi hatósághz vagy bírósághz frdulhat. Felek a szlgáltatás használata srán keletkező vitáikat közvetlen tárgyaláss útn megkísérlik rendezni. Amennyiben a tárgyalásk eredményre nem vezetnek, úgy felek a Ptk. szerint járnak el, de a Szlgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólags illetékességét kötik ki

15 Partner HUB Zrt.1.sz. melléklet: Szlgáltatásk meghatárzása Az ügyfelek számára elérhető rendszerszlgáltatásk Online rendszer Autmatikus mentések Támgatás Biztnságs adatelérés Adatk elérhetősége az adatmegőrzési kötelezettség végéig (nem számla archiválás!) Törzsadatk kezelése (termék és ügyfél kezelése) Számlakészítés számla kiállítás a számlákra vnatkzó számviteli követelményeknek való megfelelés a mindenkr hatálys törvényeknek való megfelelés Bankszámlák nyilvántartása Több felhasználó kezelése (Ügyfelenként 5 felhasználó kezelése) Számla előállítása/tvábbítása Ismétlődő számlák autmatikus elkészítése (csak SZÁMLAAUTOMATA -t tartalmazó előfizetés esetén) Számlák autmatikus elkészítése sabln alapján a megadtt időben Elektrnikus számlázás esetén aznnali kézbesítés az ügyfélnek Krlátlan sabln definiálásának a lehetősége Számlázó API (csak SZÁMLAMOTOR szlgáltatást tartalmazó előfizetés esetén Részletes kmmunikációs lg-k Számlabemutatás INBOX csmag (Számlafiók regisztráció) esetén A számlakibcsátó regisztrált Vállalkzás (Szállító), a Partnere (Vevője) számára elektrnikus számla készítése esetén felajánlhatja, hgy regisztráljn az n-line számlázó rendszer Számlafiók szlgáltatására, ahl az elkészült PDF frmátumú számláját rendszerezve megtekintheti, befgadhatja. Regisztráció esetén a Partner is Szlgáltató Ügyfelévé válik. A számlafiók szlgáltatás alkalmas bármely PDF frmátumú elektrnikus számla befgadására. 2.sz. melléklet: A Szlgáltató az alábbi szlgáltatáskat kínálja térítés ellenében: 1) Számlafiók szlgáltatás meghívtt Ügyfelek számára ingyenes, az előfizetések pedig tartalmazzák. 2) Alap csmag éves előfizetés a) Krlátlan papírszámla b) Számlafiók szlgáltatás 3) Alap csmag mellé választható kiegészítő éves előfizetések:

16 a) SZÁMLAAUTOMATA b) SZÁMLAMOTOR c) Unas webshp kiegészítő előfizetés d) MailMaster rendszer kiegészítő előfizetés e) MiniCRM kiegészítő előfizetés f) ZhCRM kiegészítő előfizetés g) CIB kiegészítő előfizetés h) OCR (e-számla befgadás más rendszerekből) képesség i) OCR (e-számla befgadás más rendszerekből) csmagk 10 db 50 db 100 db 250 db 500 db db j) E-számla csmagk 50 db 100 db 250 db 500 db db db db 3. sz. melléklet: Az Ügyfél felszólamlási lehetőségei a Szlgáltatóval való jgvita esetén: Nemzeti Fgyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Pstacím: 1428 Budapest, PF: 20. Tel: (1) , fax: 1/ Gazdasági Versenyhivatal Cím: 1054 Budapest V, Alktmány u. 5. Pstacím: 1245 Budapest 5., Pf )

17 Tel: (1) Országs Fgyasztóvédelmi Egyesület (OFE) 1012 Budapest, Lgdi u Telefn: (1) Telefax: (1) A Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság elérhetőségei az alábbiak: Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasr 22/c.; Telefnszáma: +36 (1) Fax száma: 36 (1) Hatóság hnlapja: Hatóság címe: Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila 4. sz. Melléklet A vnatkzó jgszabályk: évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes krlátairól évi XLVII. törvény a fgyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakrlat tilalmáról évi C. törvény az elektrnikus hírközlésről évi CVIII. törvény az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő egyes kérdésekről évi CLV. törvény a fgyasztóvédelemről évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykrlátzás tilalmáról évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szlgáló név- és lakcímadatk kezeléséről 24/1995 PM rendelet PM rendelet (Elektrnikus számlával kapcslats egyes rendelkezésekről) Az általáns frgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (175. )

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

ÁSZF. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Protokollon nyújtott távbeszélő szolgáltatás. Készítés: 2012.06.30.

ÁSZF. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Protokollon nyújtott távbeszélő szolgáltatás. Készítés: 2012.06.30. ÁSZF CORVUS Telecm Kft. VOIP hangátviteli szlgáltatás Készítés: 2012.06.30. Hatályba lépés: 2012.08.01. Utlsó ÁSZF módsítás: 2012.02.15. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Prtklln nyújttt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályba lépés kelte: 2008. 03. 01 Utlsó módsítás kelte: 2008. 03. 01 Készült: 2008. 03. 01 RuSY-NET KFT. (RUSY-NET Ügyviteli Szlgáltató Kft.) 5940 Tótkmlós István utca 12. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szlgáltató) ra vnatkzó Általáns Szerződési Feltétei ÁSZF Első hatályba lépés kelte: 2011. július 18. Utlsó módsítás hatályba lépése: 2012. április 1. Kvács Enikő ügyvezető Általáns Szerződési

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Webtárhely megrendelı

Webtárhely megrendelı Pelin Hungary Kft. 1132 Budapest Victr Hug u. 18-22. 3. emelet 3014 Irda: (06-1) 769 2513 (minden nap 08.30-17.00h-ig) e-mail: rendel@pelin.hu Webtárhely megrendelı Elıfizetı neve: Elıfiezetı címe: Számlaküldési

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáns Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF rögzíti a Genvel Kft.(tvábbiakban Szlgáltató) által működtetett web áruházn kínált szlgáltatása (tvábbiakban: a Szlgáltatás ) leírását és igénybevételének feltételeit.

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató COOP Szlnk Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Általáns tájékztató A COOP Szlnk Zrt. (székhelye: 5008 Szlnk, Krúdy Gyula út 108., Cégjegyzékszám: 16-10-001268; tvábbiakban ZRT) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáns Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési Feltételeinket (tvábbiakban ÁSZF) és kizárólag

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálgbank

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Európa Automatikus Szállítási Hűségprogram (ADR)

Európa Automatikus Szállítási Hűségprogram (ADR) Az előnyei Európa Autmatikus Szállítási Hűségprgram () Az egy havi rendeléseket kezelő prgram Üzletépítők és Elsőbbségi Vásárlók számára. Megkönnyíti a Nu Skin és Pharmanex termékek értékesítését, valamint

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

MAISZAKI Gépjármű kiterjesztett garancia biztosítási általános feltételei AIM-MAI-GKGÁF 1

MAISZAKI Gépjármű kiterjesztett garancia biztosítási általános feltételei AIM-MAI-GKGÁF 1 MAISZAKI Gépjármű kiterjesztett garancia biztsítás általáns feltételei (AIM-MAI-GKGÁF) Ezen általáns feltételek alapján az AIM Általáns Biztsító Zrt. (tvábbiakban: Biztsító) az egyes biztsításk különös

Részletesebben

Sberbank Online Banking Gyakran Ismételt Kérdések

Sberbank Online Banking Gyakran Ismételt Kérdések Sberbank Online Banking Gyakran Ismételt Kérdések Tartalmjegyzék 1. Milyen feltételek szükségesek a szlgáltatás igénybevételéhez?... 2 2. Milyen bejelentkezési jelszót célszerű választanm saját biztnságm

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2.

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Oldal 1 Az Európa Brókerház Zrt. (tvábbiakban Társaság) figyelemmel a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az

Részletesebben

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95.

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Binarit.KPKNY Áttekintés BINARIT Infrmatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Tartalmjegyzék 1 Összefglaló...3 2 Üzleti funkciók...4 2.1 Saját nyilatkzat karbantartás... 4 2.2 Készpénz nyilatkzat riprt...

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.07.25. Tartalomjegyzék

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.07.25. Tartalomjegyzék 3. sz. melléklet A Telenr Magyarrszág Zrt. Általáns Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szlgáltatáshz Érvényes: 2012. szeptember 1-jétől Készítés időpntja: 2012.07.25. Tartalmjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.2. 10XONE V3.2 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.2. 10XONE V3.2 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.2 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.2 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 1/2010.03.23 Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps,

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

Gyermekek és kiskorúak védelmében a műsorterjesztők által alkalmazott hatékony műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsorterjesztési platformokon

Gyermekek és kiskorúak védelmében a műsorterjesztők által alkalmazott hatékony műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsorterjesztési platformokon Gyermekek és kiskrúak védelmében a műsrterjesztők által alkalmaztt hatékny műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsrterjesztési platfrmkn A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2019/2012.

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2013.02.25. Tartalomjegyzék

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2013.02.25. Tartalomjegyzék 3. sz. melléklet A Telenr Magyarrszág Zrt. Általáns Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szlgáltatáshz Érvényes: 2013. március 1-jétől Készítés időpntja: 2013.02.25. Tartalmjegyzék

Részletesebben

WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Készítette: IFSz Kft. Bevezetés Tartalm Tartalm... 2 Bevezetés... 3 Az EBT Webshp felhasználói felülete... 4 Belépés, regisztráció, adatmódsítás...4 Webshps rendelések rögzítése...8

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

Ügyféltájékoztató Miles & More MKB hitelkártyák 1

Ügyféltájékoztató Miles & More MKB hitelkártyák 1 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Miles & Mre MKB Hitelkártyák Érvényes: 2015. január 12-től S Z E M É L Y E S E N Ö N N E K Szeretne egy kártyával igénybe vehető, flyamatsan feltölthető hitelkerethez jutni, és mérföldeket

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

Dolphin Kft. Dolphin InvoicePro. Funkciók. verziószám: 4.0.265

Dolphin Kft. Dolphin InvoicePro. Funkciók. verziószám: 4.0.265 Dlphin Kft. Dlphin InvicePr Funkciók verziószám: 4.0.265 Tartalm Általáns infrmáció... 1 Terméktámgatás... 1 Értékesítés... 1 A Dlphin Kft. egyéb elérhetőségei... 1 Tvábbi szftverek... 2 Kibcsátó adatai,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Magyar álom Közérzeti pályázat

Magyar álom Közérzeti pályázat Magyar álm Közérzeti pályázat 15. ARC - PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázatk leadási határideje: 2015. július 21. Miről álmdsz, és mekkrát? Lttóötösről vagy társadalmi igazságsságról? Egy jbb munkáról vagy egy

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

2. számú melléklet: Szolgáltatás Minőségi Kritériumai (SLA)

2. számú melléklet: Szolgáltatás Minőségi Kritériumai (SLA) 2. számú melléklet: Szlgáltatás Minőségi Kritériumai (SLA) A) C-lcatin szlgáltatás Megnevezés Küszöbértékek Éves vállalt rendelkezésre állás Védett, szünetmentes áramellátás 230 V AC/50 Hz MSZ1/88 szerint

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati elbírálás tájékztató

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

Te miben hiszel? Közérzeti pályázat

Te miben hiszel? Közérzeti pályázat Te miben hiszel? Közérzeti pályázat 14. ARC - PÁLYÁZATI KIÍRÁS (A pályázatk leadási határideje: 2014. július 15.) Gyrsul a világ. Lassul a frgás. Semmi sincs úgy, mint vlt. Minden úgy van, ahgy azelőtt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről Hatálys 2015.02.01-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújttt szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzálghitelekről készült a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai 1. számú melléklet Etikai Kódex 1. Az el fizet személyes adatai Amennyiben az el fizet személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez,

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

ONLINE SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ONLINE UGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ONLINE SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ONLINE UGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ONLINE SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ONLINE UGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálatára való regisztrációval az alábbi feltételeket elfogadottnak

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT n the calculatin f the annual percentage rate f charge Kihirdetve: Budapest, 2015. február 10. Prmulgated n: 10th February 2015 1 Tisztelt

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

Ko zponti Hitelinforma cio s Rendszer (KHR) szolga ltata s ismerteto

Ko zponti Hitelinforma cio s Rendszer (KHR) szolga ltata s ismerteto K zpnti Hitelinfrma ci s Rendszer (KHR) szlga ltata s ismertet Tartalm 1. A szlgáltatás áttekintése... 2 2. A KHR szlgáltatója... 2 3. A KHR felhasználói köre... 2 4. A KHR szlgáltatás elérése... 3 5.

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról Tájékztató a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás legfntsabb tudnivalóiról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás, és frintssítás legfntsabb

Részletesebben