1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG"

Átírás

1 Általáns szerződési feltételek az ÉnSzámlázóm.hu nline prgram számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási valamint archiválási szlgáltatás igénybevételére ÁSZF Készítette: Partner HUB Zrt. Cím: 1221 Budapest, Vihar u. 5/d fsz. 2. Érvényes: től visszavnásig (közzététel: ) 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG 1.1. Az ÁSZF célja Jelen Általáns Szerződési Feltételekben (a tvábbiakban ÁSZF) határzódnak meg a Partner HUB Zrt. (tvábbiakban Szlgáltató) által a regisztrált természetes, illetve jgi személyek vagy jgi személyiség nélküli szervezetek -, melyek lehetnek számlakibcsátók, számlabefgadók - (tvábbiakban Ügyfél) részére nyújttt nline számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási, valamint archiválási szlgáltatás igénybevételének feltételei, valamint a Szlgáltató és az Ügyfél között keletkező jgk és kötelezettségek. Az igénybevett szlgáltatásra történő regisztrációval illetve annak megrendelésével az itt írt feltételeket az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el. 1.2.Az ÁSZF tárgya, és hatálya Szlgáltató kijelenti, hgy nline számlakészítési, hitelesítési, tvábbítási és számlabemutatási, valamint archiválási rendszert (a tvábbiakban nline számlázási szlgáltatás) üzemeltet. Az nline számlázási szlgáltatás lyan elektrnikus szlgáltatás, ahl a regisztrált ügyfelek képesek papír alapú vagy elektrnikus számla

2 kiállítására, elektrnikus számla befgadására, elektrnikus számla ben, vagy a rendszeren keresztül történő kézbesítésére, tvábbá képes az elektrnikus dkumentumk PKI technlógián alapuló hitelesítésének elvégzésére. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szlgáltatóra, valamint az Ügyfélre. Az ÁSZF a közzététel dátumától számíttt 30. naptól hatálys, határzatlan időre szól és visszavnásig érvényes. A Szlgáltató az Általáns Szerződési Feltételeit az ügyfélszlgálatán valamint az internetes Hnlapján a -n közzéteszi. 1.3.A szlgáltató adatai, elérhetősége A szlgáltató neve: Partner HUB Zrt. Székhelye: 1221 Budapes, Vihar utca 5/d fsz. 2 Irda: 1116 Budapest, Temesvár utca Elérhetősége: tel.: , Cégjegyzékszám: Cégbíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Szlgáltató adószáma: A Szlgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei (cím, telefnszám, egyéb elérhetőség) Az Előfizető Hibabejelentést a Szlgáltató ügyfélszlgálati irdáiban személyesen, telefns ügyfélszlgálatán vagy üzenetrögzítőn, tvábbá elektrnikus útn a -n valamint a elérhetőségen a Regisztráció menüpntnál a regisztrálás alatt lehet. A Szlgáltató Hibabejelentés megtételére egyéb felületeket és módkat is biztsíthat, melyek elérhetőségét Hnlapján közzéteszi. Az ügyfélszlgálat nyelve magyar. A telefns Hibabejelentő szlgálat rszágs, egységes, közös telefnszáma: Az Ügyfélszlgálat nyitva tartása a elérhetőségen található. 1.5.A felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefnszám, egyéb elérhetőség) A felügyeleti szervek megjelölését, elérhetőségeit a 3. sz. melléklet tartalmazza. 2. A SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA A szlgáltatásk részletes meghatárzását az Ügyfelek számára elérhető

3 felhasználói kézikönyv tartalmazza, de azk megismerésére a nem regisztrált érdeklődők számára is lehetőség nyílik a krlátztt funkcinalitású dem rendszeren keresztül. A Szlgáltató által nyújttt szlgáltatásk felsrlását a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. A rendszer által előállíttt e-számlákhz a fkztt biztnságú aláírást és időpecsétet Szlgáltató biztsítja, mely a sajátja. Az Ügyfél írásban közölt kifejezett kérésére lehetőség van az Ügyfél saját fkztt biztnságú aláírásának használatára is az Online számlázó szlgáltatásban. Ennek technikai részleteiről az Ügyfélszlgálatn kaphat felvilágsítást. 3. AZ ONLINE SZÁMLÁZÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI 3.1.A szlgáltatásk igénybevétele A szlgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hgy az Ügyfél rendelkezzen szélessávú internet-hzzáféréssel, és webtartalmat megjelenítő Internet Explrer 7.0+, vagy Firefx 3.5+ vagy ezekkel kmpatibilis böngészővel, működő címmel, pdf megjelenítővel és ezek futtatására alkalmas hardver eszközzel. Ügyfél tudmásul veszi és kifejezetten elfgadja, hgy az igénybevett szlgáltatásk díját Szlgáltató elektrnikus Díjbekérő kibcsátásával is bekérheti, azkat az Ügyfél a saját számlájáról egyenlítheti ki és a Szlgáltatóhz beérkezett díjról az Ügyfél elektrnikus számlát kap. 3.2.A szlgáltatás igénybevételének krlátai Ügyfél tudmásul veszi, hgy a szlgáltatás igénybevételét üzemszünet krlátzhatja. Az üzemszünet lehet tervezett, amikr a rendszer karbantartását, javítását, bővítését végzi a szlgáltató, illetve lehet rendkívüli. Ez utóbbi esetben Szlgáltató köteles mindent megtenni a szlgáltatás mielőbbi biztsítása érdekében. A tervezett üzemszünet idejéről szlgáltató legalább 2 naptári nappal előre a szlgáltatás igénybevételét biztsító prtál ldaln értesíti az Ügyfelet. A tervezett üzemszünet nem haladhatja meg alkalmanként a 72 órát. Ügyfél tudmásul veszi, hgy a flyamats üzemeltetés kivételes esetekben a Szlgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkr a

4 Szlgáltató köteles mindent megtenni a szlgáltatás mielőbbi biztsítása érdekében. A fentiekkel kapcslatban szlgáltató csak a neki felróható szándéks vagy súlys gndatlanságból eredő hibákkal kztt kárkért felel, e körben egyéb kárkzásért való felelősséget a Szlgáltató kizárja. Leendő Ügyfél, vagy lyan Ügyfél, aki valamely szlgáltatásunkra kíván előfizetni vagy előfizetett, tudmásul veszi, hgy az előfizetni kívánt szlgáltatás számára nem vagy csak krlátzttan - elérhető abban az esetben, ha a szlgáltatás igénybevételekr számlatartzása van szlgáltató felé. A krlátzás mértékéről Szlgáltató jgsult dönteni A szerződés megkötésére vnatkzó eljárás A Szlgáltató és az Ügyfél között a szerződés akkr jön létre, ha az Ügyfél a szlgáltató web ldalán a és a hzzá kapcslódó aldmaineken található regisztráció srán a szlgáltatás ÁSZF-jét elfgadja, valamint a regisztrációs kérdőív véglegesítésével adatait megadta, és ezt követően a Szlgáltatónak a szlgáltató rendszerből elektrnikus útn tvábbíttt visszaigazlása megérkezik az Ügyfélhez arról, hgy a regisztrációja sikeres vlt A regisztráció srán megadandó adatk A regisztráció srán kötelező és nem kötelező adatk bevitelére van lehetőség. Ha az Ügyfél bármelyik kötelezően kitöltendő adatát nem rögzíti, a Szlgáltató az Ügyfél regisztrációját visszautasítja. Hibás vagy nem létező cím megadásából, illetve az szlgáltatást nyújtó rendszer/szlgáltatás hibájából eredő bármilyen kárért a Szlgáltató nem vállal felelősséget. A mindenkr megadandó kötelező adatk köre: a web ldaln a Regisztráció menüpntban érhető el. 4. ADATOK KEZELÉSE, BIZTONSÁGA a) A Szlgáltató elkötelezi magát az Ügyfél személyes adatainak ly módn történő kezelése mellett, amely a vnatkzó hatálys jgszabályknak teljes körűen eleget téve járul hzzá az Ügyfél számára garantált, biztnságs szlgáltatási lehetőségek megteremtéséhez. b) A Szlgáltató a személyes adatk kezelését csak az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII számú törvény 65. (3) a)

5 pntja, valamint az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény figyelembevételével végzi. Az adatkezelés időtartamára az általáns elévülési idő az irányadó, illetve az adatkezelés céljára tekintettel az arra vnatkzó jgszabályban meghatárzttak. c) A Szlgáltatónak az Ügyfél személyes adatait védenie kell, különösen a jgsulatlan hzzáférés, megváltztatás, nyilvánsságra hzás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen. d) Az Ügyfél köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szlgáltató által nyújttt szlgáltatásk igénybevételéhez szükséges bejelentkezési aznsító, illetve jelszó/jelszavak védelme érdekében. Amennyiben e kötelezettségét megszegi, az Ügyfél felelősséggel tartzik minden lyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési aznsítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. e) A személyes adatknak a jelen szabályzástól eltérő használata miatt a Szlgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkr, ha az abból származó kár az Ügyfél szándéks vagy gndatlan magatartásából származtt, illetve ha a Szlgáltató a jelen szabályzatban fglalt rendelkezések szerint járt el. f) A szlgáltatás igénybevételének és használatának szerződésszerű teljesítését, s így biztnságát szlgálja, ha a belépési jelszót az Ügyfél időről-időre megváltztatja. Amennyiben a jelszó harmadik személyek tudmására juttt vagy juthat, úgy a jelszót haladéktalanul meg kell váltztatni. Az adtt felhasználónév/jelszó ismeretében az azkkal elérhető minden szlgáltatás és adat illetéktelenek számára is használhatóvá válik, és azk eléréséből az Ügyfelet ki is zárhatja. A szlgáltatásk használata ezekben az esetekben az Ügyfél költségére és felelősségére történik. g) Az Ügyfél kifejezetten hzzájárul ahhz, hgy a Szlgáltató az Ügyfél által megadtt személyes adatkat tárlja, feldlgzza, és az nline számlázó szlgáltatással kapcslatban felhasználja. h) A Szlgáltató tiszteletben tartja és védi az Ügyfeleinek személyes adatait, melyeket bizalmasan kezel. A Szlgáltató a hálózatán keresztül tvábbíttt adatkat kizárólag az nline számlázó szlgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

6 i) Ha a Szlgáltatónak az nline számlázó szlgáltatás teljesítése srán közlésútján vagy más útn személyes adat juttt tudmására, azk tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. Egyben felhívja az Ügyfelei figyelmét, hgy az nline számlázó rendszer tartalmazhat lyan kapcslatkat, melyet nem a Szlgáltató üzemeltet, és ezen hnlapk adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek az nline számlázó szlgáltatás adatvédelmi rendelkezéseitől. j) Az Ügyfél elfgadja, hgy személyes adatait a Szlgáltató az nline számlázó szlgáltatás teljesítéséhez, a szlgáltatás minőségének javításáhz, fejlesztéséhez, tvábbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából, a szlgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcslats tájékztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja. k) A Szlgáltató jgsult az Ügyfeleitől feldlgzásra kaptt adatkat kezelni abból a célból is, hgy az Ügyfeleit értesítse új szlgáltatásk megjelenéséről. l) A szlgáltatást működtető rendszerek által rögzített adatkat, lg-fájlkat nem annimizált módn kizárólag vita esetén használhatja fel a Szlgáltató. m) A Szlgáltató kijelenti, hgy alvállalkzói, megbízttjai, egyéb közreműködői és munkavállalói a Szlgáltatóval azns adatvédelmi és titktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. n) A Szlgáltató mindenkr aktuális Adatkezelési és Adatbiztnsági szabályzata a Szlgáltató hnlapján elérhető az Ügyfelek részére mely az adatkezeléssel kapcslats részletes rendelkezéseket tartalmazza 5. ADATOK TÖRLÉSE, ARCHIVÁLÁSA A Szlgáltató a évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról rendelkezéseivel összhangban a személyes adatt törli, ha: a) kezelése jgellenes; b) az Ügyfél kéri (a jgszabályban elrendelt adatkezelések kivételével); c) az adat hiánys vagy téves és ez az állapt jgszerűen nem rvslható, feltéve, hgy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatk tárlásának törvényben meghatárztt határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság

7 elrendelte. f) Az Ügyfél önkéntes hzzájárulása alapján kezelt adatk törlését az Ügyfél kérheti. Az Ügyfél kérelme hiányában a Szlgáltató az adatkat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb cél hiányában az Szlgáltató az adatkat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatk felhasználására külön eljárásban szükség lehet. g) Törlés helyett az Szlgáltató zárlja a személyes adatt, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló infrmációk alapján feltételezhető, hgy a törlés sértené az érintettek jgs érdekeit. Az így zárlt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. h) Amennyiben az Ügyfél vitatja személyes adatainak helyességét vagy pntsságát, de a vitattt személyes adat helytelensége vagy pntatlansága nem állapítható meg egyértelműen, Szlgáltató személyes adategyeztetést kezdeményez az Ügyféllel. i) A jgszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatk törlésére a jgszabály rendelkezése az irányadó. j) A törlés esetén az Szlgáltató az adatkat személyaznsításra alkalmatlanná teszi. 6. KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI ÉS KUTATÁSI CÉLÚ ADATKEZELÉS A Szlgáltató az Ügyfelek személyes adatait az érintettek kifejezett, önkéntes hzzájárulása alapján felhasználhatja az alábbi célkra: levélben, vagy telefnn (ide értve a telefaxt és az SMS-t is); -kutatás céljából; -mérés, szlgáltatásfejlesztés céljából. A hzzájárulás minden esetben önkéntes, azt a Szlgáltató nem támasztja a szerződés megkötésének feltételéül. 7. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSOK 7.1.Adatk módsításának egyes esetei a) Az Ügyfél a regisztráció srán megadtt adatait felhasználóneve kivételével módsíthatja. Az Ügyfél köteles az adataiban bekövetkezett váltzáskról a Szlgáltatót haladéktalanul tájékztatni. b) Amennyiben az Ügyfél felhasználóneve megváltzik, ennek átvezetése csak a Szlgáltatónál történt személyes aznsítást követően történik meg.

8 c) Személyes aznsítás srán a természetes személy aznsításán kívül, az Ügyfél adatk feletti rendelkezés jgsultságának vizsgálata is megtörténik, cégkivnat, aláírási címpéldány, meghatalmazás, stb. útján. d) Jelszóváltztatás: Az Ügyfélnek lehetősége van a jelszava megváltztatására. A jelszóváltztatásról a rendszer autmatikus rendszerüzenetet küld ben az Ügyfél rendszerben nyilvántarttt címére. e) Ha meghívttként a Számlafiók szlgáltatásra regisztrált vagy ezt tartalmazó alap csmagt előfizető Ügyfél lyan adatmódsítást kíván rögzíteni, amely a számlakibcsátó(k) vnatkzásában is releváns, köteles a Szlgáltató értesítésével egyidejűleg az érintett számlakibcsátót is értesíteni a váltzásról. A szlgáltató a fenti esetekben a bejelentés elmulasztásából eredő kárkért nem vállal felelősséget, aznban az ezzel kapcslatsan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Ügyféltől. 7.2.Az előfizetés módsítás feltételei Az Ügyfélnek lehetősége van a alap és kiegészítő szlgáltatáscsmagk között választani az alábbi megkötések mellett: a) Számlafiók szlgáltatás a PKI alapú elektrnikus számlák befgadására Abban az esetben választható, ha a leendő Ügyfél a partnerétől elektrnikus meghívót kaptt a Számlafiók használatára a ÉnSzámlázóm.hu rendszerből küldött frmájában. A nrmál regisztrációs flyamat srán ez a csmag önállóan nem választható. b) ÉnSzámlázóm alapcsmag egy évre történő előfizetéssel, ennél rövidebb időtávra az előfizetés nem lehetséges. Ennek a csmagnak az előfizetése előfeltétele a kiegészítő csmagk megvásárlásának. c) Kiegészítő csmagk előfizetése: Abban az esetben választható bármely kiegészítő csmag, ha az éves előfizetés az alapcsmagra megtörtént. Alapcsmag tartzás esetén a kiegészítő szlgáltatás is krlátzásra vagy tiltásra kerül, míg az előfizetési díjtartzását Ügyfél nem rendezte Szlgáltató felé a. SZÁMLAAUTOMATA a beütemezhető számlákért.

9 b. SZÁMLAMOTOR a külső rendszerekkel történő összekapcslhatóságért. c. Unas webshp kiegészítő előfizetés az UNAS felhasználóinak, d. MailMaster rendszer kiegészítő előfizetés a MailMaster felhasználóinak, e. MiniCRM kiegészítő előfizetés a MiniCRM felhasználóinak, és a f. ZhCRM kiegészítő előfizetés a ZhCRM felhasználóinak, a plusz adatrögzítés elkerüléséért, a könnyű számlázásért. g. CIB kiegészítő előfizetés a CIB banki ügyfelek számára bankszámlafrgalmuk szemmel tartására, a teljesítések felügyeletére. h. OCR (e-számla befgadás más rendszerekből) képesség, hgy minden e-számlát egy helyen tarthassn, könnyen megőrizhessen. i. E-számla csmagk az e-számla kiállításáhz szükséges fkztt biztnságú aláírás és időpecsét minősített szlgáltatótól, a szükséges mennyiségben. j. OCR (e-számla befgadás más rendszerekből) csmagk az e-számlák befgadásáhz szükséges adatelemzés számlánként, a szükséges mennyiségben. 7.3.A szerződés megszűnése A szerződés minden tvábbi jgcselekmény, vagy a felek külön nyilatkzata nélkül megszűnik a Szlgáltatás felmndását követő számlamegőrzési idő lejártával. Amennyiben Ügyfél hsszabbítási szándékát nem jelzi Szlgáltató felé, a számlamegőrzési idő alatt csak passzív hzzáférés biztsíttt a számlákhz (megtekintés). Ezt követően Ügyfél és számlái törlésre kerülnek. 7.4.A szerződés felmndásának szabályai az Ügyfél részéről: Az Ügyfél bármikr, indklási kötelezettség nélkül, aznnali hatállyal felmndhatja a szerződést. Ügyfél időaránys díjvisszatérítésre nem tarthat igényt. 7.5.Szlgáltató az alábbi esetekben jgsult a szerződést felmndani a. A Szlgáltató indklási kötelezettség nélkül, rendes felmndással 60 naps határidővel felmndhatja a szerződést az Ügyfél írásbeli értesítése mellett. b. Amennyiben az Ügyfél akadályzza vagy veszélyezteti a szlgáltatás rendeltetésszerű működését, a Szlgáltató jgsult a szlgáltatásk aznnali felfüggesztésére és felmndására, különösen, ha: 1. Ügyfél lyan elektrnikus levelet küld, amely feladójának címét

10 szándéksan hamisan adja meg vagy elfedi, 2. Ügyfél lyan elektrnikus levelet küld, amely vírussal fertőzött csatlt állmányt tartalmaz,amely állmány a szlgáltató üzletmenetével ellentétes tevékenységet fejt ki, és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet, 3. Ügyfél lyan elektrnikus levelet küld, amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszaks tartalmú, törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, plitikai ellentétet szító az Ügyfél a számára nyújttt szlgáltatást felhasználva jgsulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatlásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre, különösen: a) a szlgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők személyi számítógépén vagy szerverén tárlt, illetve az elektrnikus szlgáltatás igénybevétele közben használt nem nyilváns vagy üzleti titkt képező adatk, állmányk engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet, b) a szlgáltató, illetve a szlgáltatást igénybe vevők személyi számítógépén vagy szerverén tárlt adatk, állmányk engedély nélküli megváltztatása vagy az erre irányuló kísérlet, c) a szlgáltató, illetve a szlgáltatást igénybe vevők személyi számítógépére vagy szerverére lyan adatk, állmányk engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amelyek az előfizetőt kmprmittálhatják, illetve a számítógép működését hátránysan beflyáslhatják, d) másk tulajdnát képező számítógépek és azk erőfrrásainak (pl. prxy, szerverek, nymtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcslt hardvereszközök) engedély nélküli felhasználása saját célra. 5. Ügyfél 3 hónapt meghaladó számlatartzása esetén 8. A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA a) A szlgáltatásk mindenkri díját Szlgáltató a

11 https://www.enszamlazm.hu/index.php/szamlazprgram-dijtablazat ldaln teszi közzé. b) Fizetési mód: átutalással történő fizetés a szlgáltató által a jelen pntban meghatárzttak alapján elkészített elektrnikus díjbekérője vagy számlája ellenében, az azn feltüntetett bankszámlaszámra. Díjbekérő esetén a számla a szlgáltatás díjának jóváírását követően készül, elektrnikus számla frmájában. c) Fizetési határidő: a számlán vagy a díjbekérőn feltüntetett időpnt. d) Késedelmes fizetés esetén: igénybevevő késedelmes fizetés esetén szlgáltató jgsult késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke a jegybanki alapkamat. 9.SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 9.1.Szlgáltató jgsult: a) az Ügyfél által a prgram nem rendeltetésszerű használata srán és miatt kztt kár megtérítését követelni jgsult az Ügyféltől; 9.2.Szlgáltató kötelességei: a) a számlázó prgramt flyamatsan karbantartani, a vnatkzó jgszabályi váltzásknak megfelelően; b) a rendszerbe bekerült adatkat, infrmációkat a szlgáltató azk keletkezési idejüktől számíttt nylc évig, jgszabályváltzás esetén az új előírásnak megfelelő ideig megőrizni. 9.3.Szlgáltató felelőssége: a) Szlgáltató az adattartalm valódiságáért illetve helyességéért nem felel, tvábbá nem felel Ügyfél ebből esetlegesen eredő káráért sem. Szlgáltató az Ügyfél által előállíttt számlaadatkat kizárólag abból a szempntból ellenőrzi, hgy azk a jgszabályban előírt kötelező adattartalmmal feltöltöttek-e. b) Szlgáltató kifejezetten kizárja Ügyfél által megadtt helytelen, működésképtelen vagy nem létező címből eredő kárkért valamint a késedelmes kiegyenlítésért való felelősségét. c) Szlgáltató nem felel Ügyfél esetleges hibásan teljesített adatszlgáltatási kötelezettségéért.

12 9.4.Ügyfél kötelességei és jgai: a) Ügyfél megismeri és elfgadja a vnatkzó ÁSZF-et, és egyéb, a szlgáltatás igénybevételéhez szükséges előíráskat, útmutatókat; b) Ügyfél köteles a hivatkztt dkumentumkat áttanulmányzni, és azk rendelkezéseit betartani; c) Ügyfél köteles a szlgáltatáskat a hatálys jgszabályknak megfelelően, jóhiszeműen, más ügyfelek kiszlgálását és a szlgáltatásk rendelkezésre állását nem akadályzó módn igénybe venni; d) Ügyfél köteles a rendszer használatával létrehztt számlák, díjbekérők adattartalmát ellenőrizni, helyességéről meggyőződni és azk felhasználásának minden jgkövetkezményét vállalni. e) Ügyfél köteles a Szlgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben valamely, szlgáltatását érintő jgvita indul; f) Ügyfél köteles a nyilvántarttt bármely adatában bekövetkezett valamennyi váltzást haladéktalanul bejelenteni Szlgáltató részére. Amennyiben az adatváltzás bejelentésének elmulasztása kárt kz, vagy emiatt a Szlgáltatót hátrány éri, ez felmndási kul szlgálhat Szlgáltató részére, és köteles megtéríteni Szlgáltató ezen kból felmerült kárát. g) Ügyfél a hivatkztt dkumentumkban fglaltak maradéktalan betartása, illetve a mindenkr érvényes szlgáltatáscsmagk szerinti díjak megfizetése esetén jgsult az abban fglalt szlgáltatásk teljes körű igénybevételére. 10. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, A PANASZOK KEZELÉSI RENDJE: A Szlgáltató az Ügyfelek bejelentéseinek intézésére, panaszaik kivizsgálására és rvslására, az Ügyfelek és Felhasználók tájékztatására ügyfélszlgálatt működtet, melynek elérhetőségeit jelen ÁSZF 1.3. és 1.4. pntja tartalmazza. A Szlgáltató biztsítja azt, hgy az ügyfélszlgálat legalább hetente 1 munkanapn nyitva tartsn a https://www.enszamlazm.hu/site/kapcslat.php ldaln közzétettek szerint A panaszk kezelési rendje A panaszkezelési eljárás célja

13 A Szlgáltató célja az ügyfelek minél magasabb színvnalú, gyrs és pnts kiszlgálása. Panaszkezelési eljárás úgy került kialakításra, hgy az a mindenkr hatálys vnatkzó jgszabályi rendelkezéseknek megfeleljen és biztsítsa minden panaszs igazságs és gyrs kiszlgálását. A panasz fgalma: Jgs vagy jgalap nélküli kifgás, amely a Szlgáltató magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcslats, és amelynek lehetséges következménye, hgy a panaszst vagy egy vele kapcslatban álló személyt vagy személyek egy csprtját pénzügyi veszteség vagy kár éri, illetve veszélyes vagy kellemetlen helyzetbe került, vagy kerülhet. A panasz bejelentése történhet szóban, vagy írásban és a Szlgáltató részéről mielőbbi intézkedést (bcsánatkérést, jóvátételt vagy egyéb ügyintézést) tesz szükségessé. Nem minősül panasznak az Ügyfél által a Szlgáltató felé benyújttt lyan kérelem, amely általáns tájékztatás-, vélemény- vagy állásfglalás kérésre illetve méltánysság iránti kérésre irányul. Panaszk bejelentése Az Ügyfél bejelentését az ÁSZF 1.3. és 1.4. pntjában található elérhetőségeken teheti meg. Az Ügyfél valamint a Szlgáltató értesítései, nyilatkzatai Az Ügyfél nyilatkzatainak, valamint a Szlgáltató értesítéseinek, tájékztatásainak és közzétételeinek megtételére az alábbiak szerint kerülhet sr: írásban (pstai útn feladva, telefaxn, vagy elektrnikus levélben megküldve vagy személyesen benyújtva) jgsult megtenni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik. Ha jgszabály vagy az illetékes hatóság valamely általáns szerződési feltételnek vagy más tájékztatásnak a Szlgáltató ügyfélszlgálatán történő közzétételét rendeli el, ennek a Szlgáltató a következők teljesítésével tesz eleget: ügyfélszlgálat szóbeli tájékztatást ad.

14 11. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS A Szlgáltató biztsítja az Ügyfél részére a szlgáltatás évi 95%-s rendelkezésre állását. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azkat az időszakkat, amikr a szlgáltatás kiesés az Ügyfél érdekkörében keletkező k miatt történt, vis mair miatt, a Szlgáltató érdekkörén kívül eső egyéb k miatt (különösen: az internet szlgáltató szlgáltatásának kiesése miatt) történt, illetve az előre bejelentett karbantartás miatt történt. 12. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK A hnlapn megjelenő védjegyek és lgók a Szlgáltató, illetve az tt megjelölt szervezetek kizárólags tulajdnát képezik. Ezen megjelöléseket a Szlgáltató kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módn nem használhatják, nem máslhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A megjelölések és a hnlapn elérhető infrmációk és egyéb anyagk szerzői jgi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jgk a Szlgáltatót illetik meg. A hnlapn elérhető infrmációkat és egyéb anyagkat a Szlgáltató kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a jelen hnlap céljától eltérően nem használhatják, nem máslhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A Szlgáltató hzzájárul ahhz, hgy az Ügyfél az elektrnikus számlainfrmációkat számítógépen tárlja, ezen adatkat más adathrdzóra átmáslja, illetve kinymtassa. 13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az elektrnikus számlára vnatkzó előíráskat a 46/2007. (XII.29.) PM rendelet (Elektrnikus számlával kapcslats egyes rendelkezésekről), valamint az általáns frgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (175. ) tartalmazza. Az ÁSZF módsításának esetén szlgáltató köteles az ÁSZF megváltzását a módsítás hatályba lépését megelőzően 30 nappal a hnlapján közzétenni. Ügyfél az ÁSZF elfgadásával hzzájárul, hgy Szlgáltató az Ügyfél nevét és lgóját web ldalán, tájékztató anyagaiban, kereskedelmi ajánlataiban referenciaként megjelölje. Az Ügyfél a szlgáltatás nyújtásával kapcslats viták rendezése végett fgyasztóvédelmi hatósághz vagy bírósághz frdulhat. Felek a szlgáltatás használata srán keletkező vitáikat közvetlen tárgyaláss útn megkísérlik rendezni. Amennyiben a tárgyalásk eredményre nem vezetnek, úgy felek a Ptk. szerint járnak el, de a Szlgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólags illetékességét kötik ki

15 Partner HUB Zrt.1.sz. melléklet: Szlgáltatásk meghatárzása Az ügyfelek számára elérhető rendszerszlgáltatásk Online rendszer Autmatikus mentések Támgatás Biztnságs adatelérés Adatk elérhetősége az adatmegőrzési kötelezettség végéig (nem számla archiválás!) Törzsadatk kezelése (termék és ügyfél kezelése) Számlakészítés számla kiállítás a számlákra vnatkzó számviteli követelményeknek való megfelelés a mindenkr hatálys törvényeknek való megfelelés Bankszámlák nyilvántartása Több felhasználó kezelése (Ügyfelenként 5 felhasználó kezelése) Számla előállítása/tvábbítása Ismétlődő számlák autmatikus elkészítése (csak SZÁMLAAUTOMATA -t tartalmazó előfizetés esetén) Számlák autmatikus elkészítése sabln alapján a megadtt időben Elektrnikus számlázás esetén aznnali kézbesítés az ügyfélnek Krlátlan sabln definiálásának a lehetősége Számlázó API (csak SZÁMLAMOTOR szlgáltatást tartalmazó előfizetés esetén Részletes kmmunikációs lg-k Számlabemutatás INBOX csmag (Számlafiók regisztráció) esetén A számlakibcsátó regisztrált Vállalkzás (Szállító), a Partnere (Vevője) számára elektrnikus számla készítése esetén felajánlhatja, hgy regisztráljn az n-line számlázó rendszer Számlafiók szlgáltatására, ahl az elkészült PDF frmátumú számláját rendszerezve megtekintheti, befgadhatja. Regisztráció esetén a Partner is Szlgáltató Ügyfelévé válik. A számlafiók szlgáltatás alkalmas bármely PDF frmátumú elektrnikus számla befgadására. 2.sz. melléklet: A Szlgáltató az alábbi szlgáltatáskat kínálja térítés ellenében: 1) Számlafiók szlgáltatás meghívtt Ügyfelek számára ingyenes, az előfizetések pedig tartalmazzák. 2) Alap csmag éves előfizetés a) Krlátlan papírszámla b) Számlafiók szlgáltatás 3) Alap csmag mellé választható kiegészítő éves előfizetések:

16 a) SZÁMLAAUTOMATA b) SZÁMLAMOTOR c) Unas webshp kiegészítő előfizetés d) MailMaster rendszer kiegészítő előfizetés e) MiniCRM kiegészítő előfizetés f) ZhCRM kiegészítő előfizetés g) CIB kiegészítő előfizetés h) OCR (e-számla befgadás más rendszerekből) képesség i) OCR (e-számla befgadás más rendszerekből) csmagk 10 db 50 db 100 db 250 db 500 db db j) E-számla csmagk 50 db 100 db 250 db 500 db db db db 3. sz. melléklet: Az Ügyfél felszólamlási lehetőségei a Szlgáltatóval való jgvita esetén: Nemzeti Fgyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Pstacím: 1428 Budapest, PF: 20. Tel: (1) , fax: 1/ Gazdasági Versenyhivatal Cím: 1054 Budapest V, Alktmány u. 5. Pstacím: 1245 Budapest 5., Pf )

17 Tel: (1) Országs Fgyasztóvédelmi Egyesület (OFE) 1012 Budapest, Lgdi u Telefn: (1) Telefax: (1) A Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság elérhetőségei az alábbiak: Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasr 22/c.; Telefnszáma: +36 (1) Fax száma: 36 (1) Hatóság hnlapja: Hatóság címe: Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila 4. sz. Melléklet A vnatkzó jgszabályk: évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes krlátairól évi XLVII. törvény a fgyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakrlat tilalmáról évi C. törvény az elektrnikus hírközlésről évi CVIII. törvény az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő egyes kérdésekről évi CLV. törvény a fgyasztóvédelemről évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykrlátzás tilalmáról évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szlgáló név- és lakcímadatk kezeléséről 24/1995 PM rendelet PM rendelet (Elektrnikus számlával kapcslats egyes rendelkezésekről) Az általáns frgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (175. )

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkzat A Lunartis Marketing Kft. székhely: HU-7623 Pécs, Szabadság u. 34.; cégjegyzékszám: 02-09- 079711; adószám: 24227364-2-02; bejegyző hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága(a tvábbiakban:

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei A Szolgáltató neve, címe: Gauss Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témája, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Prgram Háttéranyag a 2013.07. havi tartalmakhz Hgy nyugdtan nyaralhassunk! 1. Vagynbiztsításk 2. Minimalizált készpénztartás és használat 3. Biztnságs

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek előre fizetett SPAR ADSL internet szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek előre fizetett SPAR ADSL internet szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek előre fizetett SPAR ADSL internet szolgáltatásra (rövid neve: SPAR internet ÁSZF) Hatálya: 2011. november 10. Utolsó módosítás dátuma: 2011. november 10. File neve: SPAR_ADSL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2004. szeptember 8. Hatályos: 2005. szeptember

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. december 4. 1/72 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01.

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott InviCloud virtuális szerver szolgáltatás igénybevételére Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2013.01.21 Invitel Zrt. www.invicloud.hu

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei Létrehozva: 2011. 04. 01. Utolsó módosítás: 2014. 08. 15. Hatályba lépés: 2014. 09. 15. 1 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig ################################################### # 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben