A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya"

Átírás

1 A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg , 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.), mint szervező (a tvábbiakban: Szervező ) által Hell Ml! néven meghirdetett nyereményjátékra ( Nyereményjáték ). 2. A Nyereményjáték és közötti időszakban ( Nyereményjáték időtartama ) kerül megrendezésre. A Nyereményjáték srán a Nyereményjátékn résztvevő játéks ( Játéks ) a webldaln regisztrál és vesz részt a Hell Ml! Nyereményjátékban. 3. A Játéks a regisztrációjával és adatai megadásával vehet részt a játékban és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatt. 4. A Játéks beleegyezik abba, hgy személyes adatait a jelen Szabályzat 18. pntjában leírtak alapján a Szervező kezelje. A fent említett hzzájárulást a Játéks a Nyereményjátékban való részvételkr, a Szabályzat elfgadásával egyidejűleg adja meg. A Szabályzat a Nyereményjáték ldalán érhető el: 5. A Játéks a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékzódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékzódás Játéks általi elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal. 6. Minden Játéks kizárólag egy alkalmmal vehet részt a Nyereményjátékban; az ezen felül leadtt szavazatk nem vehetők figyelembe. 7. A Játéks a Nyereményjáték időtartama alatt bármikr jgsult részvételét visszavnni, illetve igényelni a Szervezőtől a megadtt adatainak törlését. Az adatk törlését úgy kell tekinteni, hgy a Játéks a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavnja. 8. A Nyereményjáték nyereményét a Szervező ajánltta fel, amely az alábbi: 5 db Samsung Galaxy S9 5 db Samsung Galaxy A6 10 db 3 fős belépőjegy az Álmutazó mesemusicalre, a Telekm zártkörű előadására december 21-én du. 15 órára a BOK Csarnkba. 45 db Pwerbank

2 Valamennyi játéks, aki a jelen Szabályzat 3. pntjában részletezett módn leadja szavazatát, részt vesz egy srslásn, melyen a nyeremények a 8. pntban részletezett tárgyak. ( Nyeremények ). 9. A Nyereményjátékban részt vehet a 3. pntban fglaltak szerint minden cselekvőképes természetes személy, aki 18. életévét betöltötte, a Ml Nyrt-nél áll alkalmazásban és Magyarrszágn tartózkdási vagy lakóhellyel rendelkezik, tvábbá valós adataival regisztrált a Nyereményjátékra. A Szervező, és társvállalatainak, illetve leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támgatói (ideértve ezek a Plgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk. ) 8:1. -ában meghatárztt közeli hzzátartzói), valamint mindazk, akik kapcslatban állnak a Nyereményjátékkal, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban. 10. A Szervező a Nyereményeket a Nyereményjátékban részt vevő, jelen Szabályzatban fglaltaknak megfelelő Játéksk között srslja ki 3 alkalmmal. 1. szakasz: Srslás: Nyeremények: 3db Samsung Galaxy S9, 3 db Samsung Galaxy A6, 5 db 3 fős Álmutazó jegy, 25 db pwer bank 2. szakasz: Srslás: Nyeremények: 2 db Samsung Galaxy S9, 2 db Samsung Galaxy A6, 5 db 3 fős Álmutazó jegy, 20 db pwer bank A Szervező 65 (hatvanöt) tartalék nyertes Játékst srsl ki. A Nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. 11. A Szervező a nyertes Játékst a Játéks által megadtt telefnszámn felhívja és egyezteti vele a Nyeremény átvételi módját és idejét. Az Álmutazó mesemusicalre a jegyek a játéks által megadtt címre kerülnek kézbesítésre, míg a telefnk és a pwerbank-ek a Játékssal leegyezettt címre kerülnek kiszállításra. 12. A tartalék nyertes Játéksk akkr léphetnek a nyertes Játéksk helyébe, ha valamelyik nyertes kizárásra kerül vagy a leírtak szerint Nyereményéről lemnd. Amennyiben a nyertes Játéks a Nyereményét nem kívánja átvenni, a kihúztt pótnyertesek közül a húzás srrendjében részesülhetnek a nyereményekben. 13. A nyeremények utáni adózás A Nyereményt a Szervező biztsítja a nyertes Játéksnak. A nyereményként átadtt eszközök (Samsung készülék, pwerbank) a hatálys személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvény ( Szja. törvény ) alapján kifizetői adóköteles juttatásnak számít.

3 A Nyeremény után a Szervező viseli a közterheket, a Nyerteseknél adófizetési kötelezettség nem keletkezik. Az Álmutazó mesemusical belépőjegyei adómentes kulturális szlgáltatásnak minősülnek, így sem a Szervezőnek sem a Nyertesnek adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. 14. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jgszabályk kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező nem vállal felelősséget a Játéks által megadtt adatk hibájából vagy a nyertes Játéks nyeremény átvételével összefüggő mulasztásából eredő igényekért. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, tvábbá a Nyereményjáték vagy annak lebnylítása esetleges hibáiból, hiánysságaiból eredő vagy ahhz kapcslódó költségekért, kárkért, veszteségekért, kivéve a szándéksan kztt, tvábbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkársító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjáték lebnylításáhz kapcslódó internetes ldal technikai kkból időszaksan nem érhető el. 15. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghsszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jgát, valamint jgában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli egyldalú módsítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módsításk azk hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a Nyereményjáték internetes ldalán annak időtartama alatt. 16. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, ingyenes és vásárláshz nem kötött. 17. Szervező jgsult bármely Játékst a játékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a Szabályzatban fglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játéks a Nyereményjáték leflyását bármilyen módn manipulálja, illetve rsszhiszeműen jár el, tvábbá előre nem láttt körülmények felmerülése vagy vis majr esetén. 18. Adatkezelésre vnatkzó tájékztatás A Nyereményjátékkal kapcslats adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a Magyar Telekm Nyrt.) minősül adatkezelőnek. A Nyereményjátékkal kapcslats adatkezelésre a hatálys jgszabálykkal összhangban, a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kerül sr. Az adatkezelő a Nyereményjáték srán megadtt személyes adatkat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatárztt célkra kezeli. A személyes adatk tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jgalapja, a kezelt személyes adatk köre, az adatkezelés időtartama:

4 Az adatkezelés célja A Nyereményjátékban való részvétel regisztrálása, a Nyereményjáték lebnylítása. A Nyereményjátékban részt vevő Játéksk közvetlen üzletszerzési célú megkeresése. Az adatkezelés jgalapja A résztvevők hzzájárulása Általáns Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pntja). bármikr visszavnható. A hzzájárulás visszavnása nem érinti a hzzájárulásn alapuló, a visszavnás előtti adatkezelés jgszerűségét. A résztvevők hzzájárulása Általáns Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pntja). A kezelt személyes adatk köre Név Lakcím Telefnszám cím Név cím Az adatkezelés időtartama visszavnása esetén a személyes adatk törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével a Nyereményjátékban való részvétel egyidejűleg autmatikusan megszűnik). A személyes adatk a Nyereményjáték lezárását követő 1 hónapn belül törlésre kerülnek. visszavnása esetén a személyes adatk törlésre kerülnek. bármikr visszavnható. A hzzájárulás visszavnása nem érinti a hzzájárulásn alapuló, a visszavnás előtti adatkezelés jgszerűségét. A Játéks a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfgadja, hgy a Nyereményjáték srán történő adatkezelés célját megértette. A Szervező a nyilatkzatk tárlásáhz a Játéks által regisztrált címre- amennyiben még nem létezik- Telekm fiókt hz létre, ahl a nyilatkzatait megtekintheti és későbbiekben módsíthatja vagy törölheti fiókját. A Játéksk személyes adatait a Szervező tvábbi harmadik személyeknek

5 nem adja tvább, adatfeldlgzót nem vesz igénybe. A személyes adatk harmadik rszágba tvábbítására nem kerül sr. Adatbiztnság: A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Játéks személyes adatait különösen a jgsulatlan hzzáférés, megváltztatás, tvábbítás, nyilvánsságra hzatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, tvábbá az alkalmaztt technika megváltzásából fakadó hzzáférhetetlenné válás ellen. A Játéks személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fkn kívánja biztsítani, köteles minden lyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfrdítás igénye és az ezáltal biztsítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. Az adatkezeléssel kapcslats jgk: A Játéks a hzzájárulását bármikr visszavnhatja. visszavnása nem érinti a hzzájárulásn alapuló, a visszavnás előtti adatkezelés jgszerűségét. A Játéks kérheti a Szervezőtől: a) a rá vnatkzó személyes adatkhz való hzzáférést, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének krlátzását, valamint. d) - az Általáns Adatvédelmi Rendeletben meghatárztt feltételek fennállása esetén - az adathrdzhatósághz való jgának biztsítását. A Játéks jgsult arra, hgy. a Szervezőtől visszajelzést kapjn arra vnatkzóan, hgy személyes adatainak kezelése flyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés flyamatban van, jgsult arra, hgy a személyes adatkhz hzzáférést kapjn. A Játéks jgsult arra, hgy kérésére a Szervező indklatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vnatkzó pntatlan személyes adatkat. A Játéks jgsult arra, hgy kérésére a Szervező indklatlan késedelem nélkül törölje a rá vnatkzó személyes adatkat, a Szervező pedig köteles arra, hgy az Játéksra vnatkzó személyes adatkat indklatlan késedelem nélkül törölje, ha a a) személyes adat kezelése jgellenes; b) a Játéks ezt kéri (hzzájárulás visszavnására tekintettel); c) az hiánys vagy téves - és ez az állapt jgszerűen nem rvslható -, feltéve, hgy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatk tárlásának törvényben meghatárztt határideje lejárt;

6 e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság elrendelte. A Szervező indklatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számíttt egy hónapn belül tájékztatja a Játékst a kérelme nymán hztt intézkedésekről. Ha a Játéks elektrnikus útn nyújttta be a kérelmet, a tájékztatást lehetőség szerint elektrnikus útn kell megadni, kivéve, ha a Játéks azt másként kéri. A Szervező a Játéks részére a tájékztatást, hzzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztsítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Játéksk: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Ha a Szervezőnek megalapztt kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcslatban, tvábbi, a Játéks személyaznsságának megerősítéséhez szükséges infrmációk nyújtását kérheti. A Nyereményjátékban résztvevő személyes adatainak a Játéks kérésére történő törlése esetén, a Játéks Nyereményjátékban való részvétele ezzel egyidejűleg autmatikusan megszűnik. Az adatkezeléssel kapcslats panasz benyújtásának jga és jgrvslat: Az adatkezeléssel kapcslats bármely panasz esetén a Szervező adatvédelmi tisztségviselőjéhez lehet frdulni: dr. Puskás Attila, cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; tel.: +36 (1) ; Tvábbá a Játéks panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadsághz is frdulhat (pstai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasr 22/c, telefn: +36 (1) , fax: +36 (1) , URL: A Játéks a jgainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághz frdulhat. A bíróság az ügyben srn kívül jár el. Azt, hgy az adatkezelés a jgszabályban fglaltaknak megfelel, a Szervező köteles biznyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővársban a Fővársi Törvényszék hatáskörébe tartzik. A per a Játéks lakóhelye vagy tartózkdási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Szervező a Játéks adatainak jgellenes kezelésével, vagy az adatbiztnság követelményeinek megszegésével másnak kztt kárt köteles megtéríteni. A Szervező mentesül a felelősség alól, ha biznyítja, hgy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan k idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a

7 kársult szándéks vagy súlysan gndatlan magatartásából származtt Magyar Telekm Nyrt.

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10- 041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Nagy Pató Pál teszt elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Nagy Pató Pál teszt elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekom Nyrt. Nagy Pató Pál teszt elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10- 041928, 1097 Budapest,

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. #0630Kapcsolat nap elnevezésű regisztrációs játékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. #0630Kapcsolat nap elnevezésű regisztrációs játékának játékszabálya A Magyar Telekom Nyrt. #0630Kapcsolat nap elnevezésű regisztrációs játékának játékszabálya 1. A jelen regisztrációs játék szabályzat ( Szabályzat ) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10- 041928,

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. LEGOLAND, LEGOKALAND2 elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. LEGOLAND, LEGOKALAND2 elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekom Nyrt. LEGOLAND, LEGOKALAND2 elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10- 041928, 1097 Budapest,

Részletesebben

A jegyek átvételére azon regisztráló jogosult, aki a regisztráció időtartama alatt időrendben:

A jegyek átvételére azon regisztráló jogosult, aki a regisztráció időtartama alatt időrendben: Magyar Telekom Nyrt. Magenta1 kiállítások elnevezésű regisztrációjának szabályzata Magyar Telekom Nyrt. (Szervező) regisztrációt hirdet kizárólag Magenta1 ügyfelei számára exkluzív kiállítási meghívók

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Nyereményjáték a Flippel elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Nyereményjáték a Flippel elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekom Nyrt. Nyereményjáték a Flippel elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. A Telekom alkalmazással csak nyerhetsz! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. A Telekom alkalmazással csak nyerhetsz! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekom Nyrt. A Telekom alkalmazással csak nyerhetsz! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

EUROCENTER ÓBUDA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZERENCSEKERÉK JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

EUROCENTER ÓBUDA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZERENCSEKERÉK JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA EUROCENTER ÓBUDA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZERENCSEKERÉK JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A Játék szervezője A Játék szervezője, adatkezelője a 1032 Budapest, Bécsi út 154. szám alatt található EurCenter

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Hihetetlen család 2 családi mozizás regisztrációs promóció Hivatalos szabályzat

Magyar Telekom Nyrt. Hihetetlen család 2 családi mozizás regisztrációs promóció Hivatalos szabályzat Magyar Telekom Nyrt. Hihetetlen család 2 családi mozizás regisztrációs promóció Hivatalos szabályzat A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján meghirdetett Hihetetlen család 2 családi mozizás

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Legendás állatok és megfigyelésük 2 mozivetítés Telekom lakossági ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat

Magyar Telekom Nyrt. Legendás állatok és megfigyelésük 2 mozivetítés Telekom lakossági ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat Magyar Telekom Nyrt. Legendás állatok és megfigyelésük 2 mozivetítés Telekom lakossági ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján meghirdetett Legendás

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalmjegyzék ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Elfgadás dátuma: 2019-03-01 Adatkezelési tájékztató Adatkezelő adatai A hnlapn végzett adatkezelések jgszabályi háttere, jgalapja, célja, a kezelt személyes adatk

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Lmex Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) (http://kezenfgva.hu/jgsegely-szlgalat)

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Hangya2 - VIP mozizás nyereményjáték Hivatalos szabályzat

Magyar Telekom Nyrt. Hangya2 - VIP mozizás nyereményjáték Hivatalos szabályzat Magyar Telekom Nyrt. Hangya2 - VIP mozizás nyereményjáték Hivatalos szabályzat A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján meghirdetett Hangya2 - VIP mozizás regisztrációs nyereményjátékban

Részletesebben

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? PRIVACY POLICY 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 4.

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek 1. A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "Rbgjn a Varta-val!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191 Budapest, Ady Endre út 42-44.,

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Future Park családi rendezvény Telekom lakossági ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat

Magyar Telekom Nyrt. Future Park családi rendezvény Telekom lakossági ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat Magyar Telekom Nyrt. Future Park családi rendezvény Telekom lakossági ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján meghirdetett Future Park családi rendezvény

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a PAK Persnal Hungary Kft., mint szlgáltató tájékztatását a pakpersnal.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban.

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

5. A nyerésre való pályázat menete

5. A nyerésre való pályázat menete 1. A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "ROBOGJ A VARTA-val!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője, lebnylítója és adatkezelője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191

Részletesebben

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart.

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart. 1. A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Silan Szív! (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Jbcapital Kft., mint szlgáltató tájékztatását a jbcapital.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban. Az

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) a weboldalon futó SPAR online nyereményjátékhoz

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) a   weboldalon futó SPAR online nyereményjátékhoz Részvételi és Játékszabályzat (tvábbiakban: Játékszabályzat) a www.redbull.spar.hu webldaln futó SPAR nline nyereményjátékhz A SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft. (tvábbiakban: SPAR) nline nyereményjátékában

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját, valamint szlgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és jelen hnlapunk adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk?

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Nyerjen a Silan illatával!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője

1 A Játék elnevezése, szervezője 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "Nyerjen Samsung Msógépet a Henkel-lel!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid

Részletesebben

A Schibsted Classified Media Hungary Kft. Játssz megújult szűröinkkel nyereményjátékának szabályzata

A Schibsted Classified Media Hungary Kft. Játssz megújult szűröinkkel nyereményjátékának szabályzata A Schibsted Classified Media Hungary Kft. Játssz megújult szűröinkkel nyereményjátékának szabályzata 1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója A Schibsted Classified Media Hungary Kft. (Cg. 01-09-926009,

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Smat nyereményjáték" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.

Részletesebben

A Indítsd a tavaszt stílusosan Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya. 1 A Játék elnevezése, szervezője

A Indítsd a tavaszt stílusosan Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya. 1 A Játék elnevezése, szervezője A Indítsd a tavaszt stílussan Internetes prmóciós játék hivatals játékszabálya 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "Indítsd a tavaszt stílussan" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Azúr Töltsd meg színekkel a tavaszt (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely:

Részletesebben

Felhasználási feltételek 1.2

Felhasználási feltételek 1.2 Felhasználási feltételek 1.2 E hnlap célja az, hgy segítsen megismerni a 2019.05.18-i találkzón elhangzttakat. Szeretnénk, ha a hnlapunkból másk is hasznt merítenének, de kérjük, ne használja fel annak

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Arla krémsajt nyereményjáték

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Arla krémsajt nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat (tvábbiakban: Játékszabályzat) Arla krémsajt nyereményjáték A SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft. (tvábbiakban: SPAR) nline nyereményjátékában (tvábbiakban: Játék) részt vehet

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) a weboldalon futó SPAR online nyereményjátékhoz

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) a  weboldalon futó SPAR online nyereményjátékhoz Részvételi és Játékszabályzat (tvábbiakban: Játékszabályzat) a www.addaszavad.cm webldaln futó SPAR nline nyereményjátékhz A SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft. (tvábbiakban: SPAR) nline nyereményjátékában

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

Red Bull Pilvaker! nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT

Red Bull Pilvaker! nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT Red Bull Pilvaker! nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT A SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft. (tvábbiakban: SPAR) nline nyereményjátékában (tvábbiakban: Játék) részt vehet minden, Magyarrszágn bejelentett lakcímmel

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel kapcslats infrmációkat? Az MLSZ

Részletesebben

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője:

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÓRARENDI ÓRÁN RÉSZVÉTEL (E-BÉRLET), JÓGA TANFOLYAMRA, OKTATÓKÉPZÉSRE, TÁBORRA JELENTKEZÉS KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 24. Az Adatkezelők adatai: A 1132 Budapest, Kresz Géza u.

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Nyerjen a Persil-lel!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Hatálys: v1_2017. január 23-tól Tartalmjegyzék ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az adatkezelő és az adatfeldlgzó... 4 3. A kezelt adatk köre, az adatk

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Cirkuszi előadások Magenta1 ügyfeleknek regisztrációs promóció Hivatalos szabályzat

Magyar Telekom Nyrt. Cirkuszi előadások Magenta1 ügyfeleknek regisztrációs promóció Hivatalos szabályzat Magyar Telekom Nyrt. Cirkuszi előadások Magenta1 ügyfeleknek regisztrációs promóció Hivatalos szabályzat A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján meghirdetett Cirkuszi előadások Magenta1

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Magyar Telekom Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44; Adatkezelő ) az Európai Parlament

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Álomutazó karácsonyi előadás meglévő Magenta1 ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat

Magyar Telekom Nyrt. Álomutazó karácsonyi előadás meglévő Magenta1 ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat Magyar Telekom Nyrt. Álomutazó karácsonyi előadás meglévő Magenta1 ügyfeleknek Hivatalos játékszabályzat A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján meghirdetett Álomutazó karácsonyi előadás

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője

1 A Játék elnevezése, szervezője 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "SK LOOKS 2017 (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6., cégjegyzékszám:

Részletesebben

JOGI TUDNIVALÓK KÉPESLAPKÜLDŐ ALKALMAZÁS

JOGI TUDNIVALÓK KÉPESLAPKÜLDŐ ALKALMAZÁS JOGI TUDNIVALÓK KÉPESLAPKÜLDŐ ALKALMAZÁS A alkalmazást a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., Cg. 01-10-041928) mint szervező és adatkezelő megbízásából az Isobar Budapest Zrt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általáns szabályk Eltérő íráss megállapdás hiányában a jelen Általáns Szerződési Feltételeik (ÁSZF) vnatkznak a www.thetahealing.hu ldalt üzemeltető Thetaverzum Transzfrmációs

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője:

1. A Játék elnevezése, szervezője: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Hív a hegy!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft., székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató lakasdekrajandek.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Elit Cnt Kft. (2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9., Cégjegyzékszám: 13-09-116109, adószám: 14101654-2-13) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel

Részletesebben

ÚJÉVI ORGONAKONCERT PETŐFI NÉPE - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

ÚJÉVI ORGONAKONCERT PETŐFI NÉPE - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA ÚJÉVI ORGONAKONCERT PETŐFI NÉPE - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt.

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZLÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A PARAGON-Alkusz Biztsításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tvábbiakban: Biztsításközvetítő) a felmerülő panaszk gyrs és egyértelmű

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Röviden Bevezetés Személyes adatkat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatkat a lehető legbiztnságsabban tárljuk Harmadik félnek személyes adatkat csak hzzájárulással

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Rssmann szenzitív nyereményjáték (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató admiralishajsblt.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Sándr Csaba ev. (7700, Mhács, Cselepart üdülő-telep 20., nyilvántartási szám: 51872236, adószám: 76543195-1-22) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató BOLDOGKŐ-FRUIT KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Minden Smat aranyat ér!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

A Nyerj az FC Barcelona termékeivel! elnevezésű nyereményjáték szabályzata és feltételei

A Nyerj az FC Barcelona termékeivel! elnevezésű nyereményjáték szabályzata és feltételei A Nyerj az FC Barcelna termékeivel! elnevezésű nyereményjáték szabályzata és feltételei A jelen dkumentum tartalmazza a Nyerj az FC Barcelna termékeivel! elnevezésű nyereményjáték (a tvábbiakban "Játék

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2018. Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Vnatkzó jgszabályk... 3 2. Fgalmak... 4 II. ADATKEZELÉSI

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Érezd a szabadságt!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 A Játék elnevezése, szervezője: A játék elnevezése: Tegye velünk zöldebbé a környezetét (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION (Érvényes 2018. május 25-től) A jelen adatvédelmi nyilatkzatt az Ön személyes adatainak a jelen nyilatkzatban feltüntetett kezeléséért közvetlenül vagy a

Részletesebben