Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) a weboldalon futó SPAR online nyereményjátékhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) a weboldalon futó SPAR online nyereményjátékhoz"

Átírás

1 Részvételi és Játékszabályzat (tvábbiakban: Játékszabályzat) a webldaln futó SPAR nline nyereményjátékhz A SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft. (tvábbiakban: SPAR) nline nyereményjátékában (tvábbiakban: Játék) részt vehet minden, Magyarrszágn bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személy - ide nem értve a SPAR munkavállalóit és azknak a Ptk. 8 : 1. (1) bekezdés 1. pntjában meghatárztt közeli hzzátartzóit -, aki április 3. és április 30. napja között a webldalra látgat (tvábbiakban Résztvevő). A Játékban való részvétel feltétele legalább 2 db Red Bull termék (250 ml-es: Red Bull, Red Bull cukrmentes, Red Bull Red Editin (Vörös áfnya), Red Bull Blue Editin (Kék áfnya), Red Bull Grapefruit, Red Bull Trópusi, 355 ml-es: Red Bull) megvásárlása április 3. és április 30. között a magyarrszági SPAR, SPAR partner vagy INTERSPAR áruházakban, valamint a webldaln történő regisztráció és a Red Bull termék(ek) vásárlását igazló blkk megfelelő adatainak megadása. A blkkt meg kell őrizni. Egy blkkal csak egyszer lehet regisztrálni (függetlenül attól, ha egy blkkn több Red Bull termék szerepel), ugyanazn blkkadatk többszöri megadása a Játékból történő autmatikus kizárást vnja maga után. A Résztvevő a Játékban történő regisztrációval elismeri, hgy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatt és azt feltétel nélkül elfgadja. Amennyiben a Résztvevő a Játékszabályzatt vagy annak bármely rendelkezését nem fgadja el, valamint azzal kapcslatban kifgást emel, a Játékban nem jgsult részt venni, illetve a Játékból autmatikusan kizárásra kerül. Jelen Játékszabályzat valamennyi magyarrszági SPAR, SPAR partner és INTERSPAR üzletben és a hnlapn megtekinthető a Játék kezdetétől. A Játék lebnylítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályz, úgy a hatálys jgszabályk vnatkzó rendelkezéseit kell alkalmazni. 1. A Játék menete Játék kezdetének időpntja: április óra A Játék zárásának időpntja: április óra A nyereményjátékban kizárólag a április között vásárlt 250 ml-es Red Bull, Red Bull cukrmentes, Red Bull Red Editin (Vörös áfnya), Red Bull Blue Editin (Kék áfnya), Red Bull Grapefruit, Red Bull Trópusi termékek és a 335 ml-es Red Bull energiaitalk vesznek részt, és kizárólag a április közötti vásárlást tartalmazó blkkadatk feltöltésére van lehetőség. A Résztvevők a webldaln regisztrálhatnak személyes adataik megadásával (név, cím, telefnszám megadása szükséges ). A regisztrációt követően a Résztvevők a Red Bull termékek vásárlását igazló blkk adatait (vásárlás pnts dátuma /év, hónap, nap/, AP kód, TRSZ szám) megadják. Egy blkk adataival csak egyszer lehet részt venni a Játékban, aznban ha egy Játéks többször vásárl külön blkkn szereplő a játékban részt vevő Red Bull terméket a Játék időtartama alatt és emiatt több blkkal rendelkezik, nyerési esélyeit növelve többször játszhat (annyiszr játszhat, ahány különböző blkkal rendelkezik, amin legalább 2 db a játékban részt vevő Red Bull termék szerepel).

2 Regisztráció nélkül a Résztvevő Játéka érvénytelen. Egy Résztvevő csak egyszer regisztrálhat. A Játék srán bármely játéksnál felmerülő, a Játékból adódó technikai prblémákért, esetleges prgramhibákért, rendszerhibákért a SPAR-t, valamint a Játék szervezőit és kivitelezőit semmiféle jgi felelősség nem terheli. 2. Srslás A Játék időtartama alatt a regisztrálók által feltöltött blkkadatk közül a srslás a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes sftware segítségével elektrnikusan történik, közjegyző jelenlétében. A srslás nem nyilváns. A srslás helyszíne: Spice Cmmunicatin Kft Budapest, Detrekő utca 12. Srslás időpntja: május 15. (kedd) óra A 3. pntban meghatárztt nyeremények nyertesén felül 2 fő pótnyertes is kisrslásra kerül. Érvénytelen pályázat esetén az első pótnyertes lép az eredeti nyertes helyébe, a másdik érvénytelen pályázat esetén a másdik pótnyertes lép az eredeti nyertes helyébe és így tvább. 3. Nyertesek, nyeremény Nyeremény: Belépő 2 fő részére (nyertes+1 fő) egy Paris Saint-Germain FC labdarúgó mérkőzésre. A nyeremény magában fglalja a mérkőzés helyszínére (Párizs) való eljutáshz kapcslódó utazás költségét, illetve az utazáshz kapcslódó szállás költségét. A nyeremény értéke a 2 darab belépőt, az utazás és a szállás költségét is beleértve összesen: Ft. A mérkőzés elmaradása esetén a nyertesnek a nyeremény értékével azns más nyeremény kerül felajánlásra, melyet a nyertesnek el kell fgadnia. A mérkőzés pnts időpntját, az utazás módját és a szállás típusát a Red Bull Hungária Kft. a nyertessel egyeztetve határzza meg. A fentiek meghatárzása a Red Bull Hungária Kft. kizárólags jgsultsága, ezzel kapcslatsan reklamációt sem a SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft.-nek, sem a Red Bull Hungária Kft.-nek nem áll módjában elfgadni. A nyertesnek a nyeremény átvételéhez be kell mutatnia a Red Bull termékek vásárlását igazló eredeti blkkt, amelynek adataival a Játékban részt vett. A kisrslt nyertes, csak akkr jgsult a nyereményre, ha a játék srán feltöltött blkk(ka)t megőrizte. A játékban feltöltött blkk(ka)t ugyanis be kell küldeni ellenőrzésre. Ha a blk(kk) adatai és tartalma valamennyi adat tekintetében teljes egészében megegyezik a kasszarendszerünkben rögzített máslattal, akkr jgsult a nyertes a nyereményre. A nyeremény másra át nem ruházható, más nyereményre vagy készpénzre be nem váltható. Amennyiben a nyertes 18. életévét még nem töltötte be, illetve cselekvőképessége egyéb kból krlátztt vagy kizárt, úgy a nyereménnyel kapcslats érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére vnatkzóan a Ptk. szerint a cselekvőképtelen törvényes képviselője, vagy a krlátzttan cselekvőképes törvényes képviselőjével együtt jgsult.

3 A nyerteseket a Red Bull képviselője ben értesíti a srslást követő 10 munkanapn belül. Amennyiben valamelyik nyertes nem aznsítható vagy nem tudja bemutatni a vásárlást igazló eredeti blkkt, mellyel a Játékban részt vett és nyertesként kihúzásra került, vagy jelen szabályzat bármely személyi és/vagy tárgyi feltételének nem felel meg, úgy az első pótnyertes lép a helyére. Egy regisztráló csak egyszer nyerhet, függetlenül a Játékban részt vett blkkjai számától. A nyereményeket a Red Bull Hungária Kft. juttatja el a nyerteseknek. A nyeremény átadásáról kép-film- vagy hangfelvétel készülhet, melynek Magyarrszág területén való krlátlan alkalmú és eszközön való külön díjazás nélküli megjelenéséhez a Résztvevő a regisztrációval kifejezetten és feltétel nélkül hzzájárul. Amennyiben kép-film-hangfelvétel készül a nyeremény átadásáról, ez esetben a nyertesnek külön dkumentumban mellékelt hzzájáruló nyilatkzatban kell ezt elfgadnia. A prmóció kapcsán az egyéb felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik. A SPAR fenntartja a jgt, hgy a nyertesek nevét a Játék lezárását követően a hnlapn közzétegye. 4. A SPAR felelőssége A SPAR kizárja felelősségét a Résztvevők téves, pntatlan vagy hiánys adatszlgáltatásából, a kiskrú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hzzájárulása nélküli regisztrációjából (elvált szülők esetén nem a szülői felügyeleti jgt gyakrló szülő jóváhagyásával történt regisztráció), valamint a nyertes részére elektrnikus útn ben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb kból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett kárk tekintetében. A más által jgsulatlanul végrehajttt regisztráció, felhasználónévvel való visszaélés esetén SPAR kizárja felelősségét. SPAR szintén kizárja felelősségét az elveszett, ellptt, elhagytt, lvashatatlan, egyéb módn megrngálódtt és e miatt érvénytelen blkkk miatt, tvábbá a megszűnt, nem elérhető címek miatt. SPAR a nyerteseket a regisztráció srán megadtt címen értesíti. A Pályázatk hiánysságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebnylító semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező és a Lebnylító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játéks ilyen igényét jgszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve frgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játéks a Nyereményét nem veszi át, azt a tvábbiakban a Szervezőtől/Lebnylítótól nem követelheti. Szervező és a Lebnylító kizárja felelősségét a Nyeremény átadását követően a helyszínen a rendezvény alatt a nyertes vagy harmadik személyek által esetlegesen elszenvedett kárk és veszteségek tekintetében. Szervező kizárólag a nyeremények átadására vállal kötelezettséget. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatt, amelyre nézve az azt beküldő Játéks részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazlásában feltüntetett személyes adatk nem valósak, hiánysak vagy tévesek, vagy a Pályázatt beküldő Játéks egyéb kból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltétel valamelyikének. A Játéks téves adatszlgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebnylítót semmilyen felelősség nem terheli.

4 5. Adatkezelés és adatvédelem A játékban való részvétel és az ahhz kapcslódó adatszlgáltatás önkéntes. A játék srán szlgáltattt személyes adatkat a SPAR a nyertesek megállapítása és a nyeremények átadása, valamint külön ez irányú hzzájárulás birtkában marketing célú megkeresések céljából kezeli és dlgzza fel. Az adatkezelés srán a SPAR maradéktalanul betartja az Infótörvény előírásait, az adatkat harmadik személynek nem tvábbítja. A SPAR adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH /2012. A SPAR fenntartja a jgt, hgy a játéksktól a nyertesek beaznsítása és a nyeremények átadása céljából a személyaznsításukhz szükséges kmánykat bekérje A SPAR fenntartja a jgt, hgy a nyertes nevét és lakcímét - vársnév feltüntetésével - a Játékszabályzatban leírtak alapján az tt írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Résztvevő a regisztráció végrehajtásakr feltétel nélkül és kifejezetten hzzájárul. Azk, akik a Játékban részt vesznek, tudmásul veszik és kifejezetten hzzájárulnak ahhz, hgy Szervező, mint adatkezelő és Lebnylító, mint adatfeldlgzó a megadtt személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcslattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldlgzza; nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebnylító minden tvábbi feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcslatsan nyilvánsságra hzza; megadtt személyes adataikat amennyiben ehhez külön és kifejezetten hzzájárultak a Szervező és Lebnylító, mint reklámügynökség, a Szervező marketing-kapcslattartás (Szervező termékeinek és szlgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek tvábbítása, piackutatás) érdekében célhz kötötten kezelje és felhasználja; Játékskról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebnylító a Szervező termékeinek és szlgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden tvábbi külön hzzájárulás és ellenszlgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jgk maradéktalan betartása mellett; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfgadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A megadtt adatk kezelője a Szervező, mint adatkezelő. Az adatk feldlgzását a Szervező megbízásából a SPICE Cmmunicatin Kft. végzi, mint adatfeldlgzó. Szervező szavatlja, hgy az adatkezelés mindenben a hatálys jgszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikr lehetőséget biztsít a Játéksnak arra, hgy tájékztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azk törlését, zárlását vagy helyesbítését az alábbi címeken: 2060 Bicske Spar út 0326/1. hrsz.. Ezenkívül a Játékst megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakzás jga is. Amennyiben a tiltakzása alapján Szervező által meghztt döntéssel nem ért egyet, úgy a Játéks bírósághz frdulhat. A nyertesek jelen játékban megadtt személyes adatait Szervező a srslást követő 8 évig őrzi a Számv. Tv. rendelkezései alapján ezt követően azk törlésre kerülnek. A nem nyertes játéksk megadtt személyes adatai az Inftv. rendelkezéseire figyelemmel a srslást követően haladéktalanul törlésre kerülnek. A Játéks bármikr dönthet úgy, hgy a tvábbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízttja, amelyet megtehet a Játéks egy lemndó nyilatkzat alábbi címre

5 történő megküldésével (a pnts személyes adatait feltüntetve): 2060 Bicske Spar út 0326/1. hrsz.. A Játéks tudmásul veszi, hgy a Játékból való kizáráshz vezet, ha a Játék lebnylításáhz szükséges adatk törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adtt hzzájárulását vnja vissza a játéks). Játéks tudmásul veszi, hgy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adtt hzzájárulását vnja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebnylításáhz szükséges célból, és az ahhz szükséges ideig a megadtt személyes adatait tvábbra is kezelheti. Bicske, április 3.

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Arla krémsajt nyereményjáték

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Arla krémsajt nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat (tvábbiakban: Játékszabályzat) Arla krémsajt nyereményjáték A SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft. (tvábbiakban: SPAR) nline nyereményjátékában (tvábbiakban: Játék) részt vehet

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) a weboldalon futó SPAR online nyereményjátékhoz

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) a  weboldalon futó SPAR online nyereményjátékhoz Részvételi és Játékszabályzat (tvábbiakban: Játékszabályzat) a www.addaszavad.cm webldaln futó SPAR nline nyereményjátékhz A SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft. (tvábbiakban: SPAR) nline nyereményjátékában

Részletesebben

Red Bull Pilvaker! nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT

Red Bull Pilvaker! nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT Red Bull Pilvaker! nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT A SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft. (tvábbiakban: SPAR) nline nyereményjátékában (tvábbiakban: Játék) részt vehet minden, Magyarrszágn bejelentett lakcímmel

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

2. Sorsolás. A sorsolás helyszíne: Spice Communication Kft Budapest, Detrekő utca 12. Sorsolás időpontja: július 18. (szerda) 14.

2. Sorsolás. A sorsolás helyszíne: Spice Communication Kft Budapest, Detrekő utca 12. Sorsolás időpontja: július 18. (szerda) 14. Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) a https://nyeremenyjatek.spar.hu/red-bull-nyeremenyjatek weboldalon futó SPAR online nyereményjátékhoz A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek 1. A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "Rbgjn a Varta-val!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191 Budapest, Ady Endre út 42-44.,

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Szurkolj magadnak és nyerj! nyereményjáték

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Szurkolj magadnak és nyerj! nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Szurkolj magadnak és nyerj! nyereményjáték A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) online nyereményjátékában. (továbbiakban:

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

5. A nyerésre való pályázat menete

5. A nyerésre való pályázat menete 1. A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "ROBOGJ A VARTA-val!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője, lebnylítója és adatkezelője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 1 millió ok a vásárlásra! nyereményjáték

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 1 millió ok a vásárlásra! nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 1 millió ok a vásárlásra! nyereményjáték A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) online nyereményjátékában (továbbiakban:

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Disney On Ice nyereményjáték

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Disney On Ice nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Disney On Ice nyereményjáték A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) online nyereményjátékában (továbbiakban: Játék) részt

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

EUROCENTER ÓBUDA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZERENCSEKERÉK JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

EUROCENTER ÓBUDA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZERENCSEKERÉK JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA EUROCENTER ÓBUDA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZERENCSEKERÉK JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A Játék szervezője A Játék szervezője, adatkezelője a 1032 Budapest, Bécsi út 154. szám alatt található EurCenter

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Nyerjen a Silan illatával!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Smat nyereményjáték" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.

Részletesebben

A Nyerj az FC Barcelona termékeivel! elnevezésű nyereményjáték szabályzata és feltételei

A Nyerj az FC Barcelona termékeivel! elnevezésű nyereményjáték szabályzata és feltételei A Nyerj az FC Barcelna termékeivel! elnevezésű nyereményjáték szabályzata és feltételei A jelen dkumentum tartalmazza a Nyerj az FC Barcelna termékeivel! elnevezésű nyereményjáték (a tvábbiakban "Játék

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Azúr Töltsd meg színekkel a tavaszt (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely:

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője:

1. A Játék elnevezése, szervezője: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Hív a hegy!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft., székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője

1 A Játék elnevezése, szervezője 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "SK LOOKS 2017 (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6., cégjegyzékszám:

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Nyerjen a Persil-lel!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Rssmann szenzitív nyereményjáték (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője

1 A Játék elnevezése, szervezője 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "Nyerjen Samsung Msógépet a Henkel-lel!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid

Részletesebben

A Indítsd a tavaszt stílusosan Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya. 1 A Játék elnevezése, szervezője

A Indítsd a tavaszt stílusosan Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya. 1 A Játék elnevezése, szervezője A Indítsd a tavaszt stílussan Internetes prmóciós játék hivatals játékszabálya 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "Indítsd a tavaszt stílussan" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék

Részletesebben

SPAR Félkarú Rablóhús nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat)

SPAR Félkarú Rablóhús nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) SPAR Félkarú Rablóhús nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 1. Játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Minden Smat aranyat ér!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

SPAR Akcióhős nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat)

SPAR Akcióhős nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) SPAR Akcióhős nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 1. Játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR)

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 A Játék elnevezése, szervezője: A játék elnevezése: Tegye velünk zöldebbé a környezetét (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Silan Legyen Ön a Silan királynője Lndn vársában!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest,

Részletesebben

A SINKA PACK KFT. Töltődj fel a Peridot-tal! MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SINKA PACK KFT. Töltődj fel a Peridot-tal! MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SINKA PACK KFT. Töltődj fel a Peridt-tal! MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A Sinka Pack Kft. (2039 Pusztazámr, Móricz Zsigmnd utca 1.) (tvábbiakban: Szervező ) által

Részletesebben

SPAR Nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat)

SPAR Nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) SPAR Nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 1. Játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által

Részletesebben

SPAR Szánkó Futam nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat)

SPAR Szánkó Futam nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) SPAR Szánkó Futam nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 1. Játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Érezd a szabadságt!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.

Részletesebben

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart.

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart. 1. A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Silan Szív! (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Nyerj bécsi hosszúhétvégét a Vöslauerrel!

Nyerj bécsi hosszúhétvégét a Vöslauerrel! Nyerj bécsi hsszúhétvégét a Vöslauerrel! Az In-Fd 2000 Kft. által szervezett Nyerj bécsi hsszúhétvégét a Vöslauerrel! Nyereményjáték részvételi szabályai Az In-Fd 2000 Kft (székhely: 9082 Nyúl, Táncsics

Részletesebben

Labdarúgó Világbajnokság 2018 országos promóció - online kvíz hivatalos játékszabályzata

Labdarúgó Világbajnokság 2018 országos promóció - online kvíz hivatalos játékszabályzata Labdarúgó Világbajnokság 2018 országos promóció - online kvíz hivatalos játékszabályzata A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) megnevezése: Ziccer: Nyerjen értékes sorsjegy csomagot foci VB-s kvízjátékunkban!

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

Jelen szabályzat vonatkozik az Első Magyar Autós Kedvezmény Klub Kft. (székhely: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 101/A.; továbbiakban: Szervező) által

Jelen szabályzat vonatkozik az Első Magyar Autós Kedvezmény Klub Kft. (székhely: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 101/A.; továbbiakban: Szervező) által Nyári utazási biztosítás akció - Játékszabályzat 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik az Első Magyar Autós Kedvezmény Klub Kft. (székhely: 1121 Budapest, Kútvölgyi út 101/A.; továbbiakban:

Részletesebben

10 éves az S-BUDGET! nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat)

10 éves az S-BUDGET! nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 10 éves az S-BUDGET! nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 1. Játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Rio Mare - Olasz életérzés két keréken nyereményjáték

Rio Mare - Olasz életérzés két keréken nyereményjáték Ri Mare - Olasz életérzés két keréken nyereményjáték Az In-Fd 2000 Kft. által szervezett Olasz életérzés két keréken! Nyereményjáték részvételi szabályai Az In-Fd 2000 Kft (székhely: 9082 Nyúl, Táncsics

Részletesebben

A Henkel Beauty Care Fesztivál promóció promóciós játék hivatalos játékszabálya

A Henkel Beauty Care Fesztivál promóció promóciós játék hivatalos játékszabálya A Henkel Beauty Care Fesztivál prmóció prmóciós játék hivatals játékszabálya 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "Henkel Beauty Care Fesztivál prmóció" (a tvábbiakban: Játék ).

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

Skybaby energiaital nyereményjáték, a MOL töltőállomásokon JÁTÉKSZABÁLYZAT

Skybaby energiaital nyereményjáték, a MOL töltőállomásokon JÁTÉKSZABÁLYZAT Skybaby energiaital nyereményjáték, a MOL töltőállomásokon JÁTÉKSZABÁLYZAT I.1 Szervező, lebonyolító Szervező: Skybaby SD Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16-18.

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

A Provident Pénzügyi Zrt. Valósítsa meg gyermeke álmát! megnevezésű pályázatának részvételi és adatkezelési szabályzata

A Provident Pénzügyi Zrt. Valósítsa meg gyermeke álmát! megnevezésű pályázatának részvételi és adatkezelési szabályzata Tekintettel arra, hgy a Sdex Magyarrszág Kft. 2016. szeptember 30. napjától megszünteti Magyarrszágn a Sdex utalványk kibcsátását és kártyák frgalmazását, a Prvident Pénzügyi Zrt. 2016. któber 4. napjával

Részletesebben

Grillezni főnyeremény nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat)

Grillezni főnyeremény nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Grillezni főnyeremény nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 1. Játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyereményjáték Töltsd fel közösségi média felületeidre (Facebook, Instagram) a Kerekdomb Fesztiválok és a Művészetek Völgye Fesztivál alatt készült képeidet! Használd a hivatalos hashtageket

Részletesebben

SPAR Wizz Tours nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Wizz Tours nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Wizz Tours nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://www.sparhuseg.hu

Részletesebben

ÚJÉVI ORGONAKONCERT PETŐFI NÉPE - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

ÚJÉVI ORGONAKONCERT PETŐFI NÉPE - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA ÚJÉVI ORGONAKONCERT PETŐFI NÉPE - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt.

Részletesebben

SPAR labdák nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat)

SPAR labdák nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) SPAR labdák nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 1. Játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR)

Részletesebben

SPAR Nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat)

SPAR Nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) SPAR Nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 1. Játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által

Részletesebben

Regnum Grillbajnok! JÁTÉKSZABÁLYZAT

Regnum Grillbajnok! JÁTÉKSZABÁLYZAT Regnum Grillbajnok! JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://www.grillbajnok.frisshus.hu

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

A Natur Zitrone nyári promóció 2019 elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Natur Zitrone nyári promóció 2019 elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Natur Zitrne nyári prmóció 2019 elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban részt vevők részvételükkel külön jgnyilatkzat nélkül tudmásul veszik és elfgadják

Részletesebben

A HÓNAP FOGÁSA JÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

A HÓNAP FOGÁSA JÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA A HÓNAP FOGÁSA JÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034

Részletesebben

HALFOTÓVERSENY 2018 JÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

HALFOTÓVERSENY 2018 JÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA HALFOTÓVERSENY 2018 JÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely:

Részletesebben

Nemzeti Sport Adventi Nyereményjáték 2018 JÁTÉKSZABÁLYZATA NEMZETISPORT.HU

Nemzeti Sport Adventi Nyereményjáték 2018 JÁTÉKSZABÁLYZATA NEMZETISPORT.HU Nemzeti Sport Adventi Nyereményjáték 2018 JÁTÉKSZABÁLYZATA NEMZETISPORT.HU 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks

Részletesebben

ALDI Iratkozz fel, és nyerj! Játékszabályzat

ALDI Iratkozz fel, és nyerj! Játékszabályzat ALDI Iratkozz fel, és nyerj! Játékszabályzat 1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem Jelen szabályzat vonatkozik az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (továbbiakban: ALDI) által kezelt, karbantartott

Részletesebben

PRIMA-PROTETIKA Kft. játékszabályzata

PRIMA-PROTETIKA Kft. játékszabályzata PRIMA-PROTETIKA Kft. játékszabályzata 1. A játék és a szervező Jelen szabályzat PRIMA-PROTETIKA Kft. továbbiakban: Szervező) által meghirdetett Csaba Kártya játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék),

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Bormustra nyereményjáték

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Bormustra nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Bormustra nyereményjáték A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) online nyereményjátékában (továbbiakban: Játék) részt vehet

Részletesebben

A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti,

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

ALDI Iratkozz fel, és nyerj! Játékszabályzat

ALDI Iratkozz fel, és nyerj! Játékszabályzat ALDI Iratkozz fel, és nyerj! Játékszabályzat 1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem Jelen szabályzat vonatkozik az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (továbbiakban: ALDI) által kezelt, karbantartott

Részletesebben

OHMYDEER SOMOGYI HÍRLAP - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

OHMYDEER SOMOGYI HÍRLAP - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA OHMYDEER SOMOGYI HÍRLAP - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

ÁrTúró Gyümölcsjósdája játékszabályzat

ÁrTúró Gyümölcsjósdája játékszabályzat ÁrTúró Gyümölcsjósdája játékszabályzat 1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem Jelen szabályzat vonatkozik az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (továbbiakban: ALDI) által kezelt, karbantartott http://www.facebook.com/aldi.magyarorszag

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

A SEMMISÍTSD MEG BENŐ UNALMÁT! MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SEMMISÍTSD MEG BENŐ UNALMÁT! MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SEMMISÍTSD MEG BENŐ UNALMÁT! MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervező: A Semmisítsd meg Benő unalmát! nyereményjáték szervezője a Fellowes Hungary Kft. (székhely: 1134

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Sága Pontgyűjtő elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u.

Részletesebben

HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE KVÍZ ELNEVEZÉSŰ PROGRAM RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE KVÍZ ELNEVEZÉSŰ PROGRAM RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 1. A PROGRAM SZERVEZŐJE HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE KVÍZ ELNEVEZÉSŰ PROGRAM RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A Huawei MediaPad M5 Lite kvíz elnevezésű program ( Program vagy Játék ) szervezője a Huawei Technologies

Részletesebben

ALDI Karácsony játékszabályzat

ALDI Karácsony játékszabályzat ALDI Karácsony játékszabályzat 1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem Jelen szabályzat vonatkozik az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (továbbiakban: ALDI) által kezelt, karbantartott http://www.facebook.com/aldi.magyarorszag

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyereményjáték Állítsd össze kívánságlistádat, válaszd ki, kit szeretnél látni a 29. Művészetek Völgyében, hogy esélyed legyen visszanyerni a játék ideje alatt, vagy régebben vásárolt bérleted

Részletesebben

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM KARÁCSONYI RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM KARÁCSONYI RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM KARÁCSONYI RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ

Részletesebben

WAZE Nyereményjáték szabályzat

WAZE Nyereményjáték szabályzat 2017. 11. 09. WAZE Nyereményjáték szabályzat Tartalom 1. A Játékban résztvevő személyek... 2 2. A Játék időtartama... 3 3. Jelentkezés a játékra... 3 4. A Játék nyereményei... 4 5. Sorsolás... 5 6. Nyertesek

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

Smart City Karácsonyi Nyereményjáték szabályzat

Smart City Karácsonyi Nyereményjáték szabályzat 2018. 11. 26. Smart City Karácsonyi Nyereményjáték szabályzat Tartalom 1. A Játékban résztvevő személyek... 2 2. A Játék időtartama... 3 3. Jelentkezés a játékra... 3 4. A Játék nyereményei... 4 5. Sorsolás...

Részletesebben

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM ÚJ WEBOLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM ÚJ WEBOLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM ÚJ WEBOLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

A KORES I LOVE KORES MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A KORES I LOVE KORES MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A KORES I LOVE KORES MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervező: A www.ilovekores.hu nyereményjáték szervezője a CORWELL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52.,

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

TOLNAI NÉPÚJSÁG VB TIPP JÁTÉK 2018 NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

TOLNAI NÉPÚJSÁG VB TIPP JÁTÉK 2018 NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA TOLNAI NÉPÚJSÁG VB TIPP JÁTÉK 2018 NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. A Coca-Cola Netre szomjazol? promóciós játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT. A Coca-Cola Netre szomjazol? promóciós játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A Cca-Cla Netre szmjazl? prmóciós játék hivatals részvételi- és játékszabályzata 1. A nyereményjáték szervezői A Cca-Cla Netre szmjazl? prmóciós játék (a tvábbiakban: Játék ) szervezői

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

NOVIS TRADE KFT VEGYEN EGYET NYERJEN EGYET JÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

NOVIS TRADE KFT VEGYEN EGYET NYERJEN EGYET JÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA NOVIS TRADE KFT VEGYEN EGYET NYERJEN EGYET JÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett nyereményjáték (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a NOVIS TRADE

Részletesebben

8. Szülinapi Fan Game Nyereményjáték

8. Szülinapi Fan Game Nyereményjáték 8. Szülinapi Fan Game Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A Program szervezője A " 8. Szülinapi Fan Game Nyereményjáték (a továbbiakban: Játék/Nyereményjáték) szervezője a Penny Market Kft.

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat

Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Magyar Narancs weboldalán ( meghirdetett Nyerj Hidegháborút! játék szabályzata

A Magyar Narancs weboldalán (  meghirdetett Nyerj Hidegháborút! játék szabályzata A Magyar Narancs weboldalán (www.magyarnarancs.hu) meghirdetett Nyerj Hidegháborút! játék szabályzata 1. A játék és a szervező Jelen szabályzat a Magyar Narancs Kft (székhely:1094 Budapest, Páva utca 8.,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Segíts a bagolynak!

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Segíts a bagolynak! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Segíts a bagolynak! a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. INTERSPAR áruházaiban 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban:

Részletesebben