Nyerj bécsi hosszúhétvégét a Vöslauerrel!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyerj bécsi hosszúhétvégét a Vöslauerrel!"

Átírás

1 Nyerj bécsi hsszúhétvégét a Vöslauerrel! Az In-Fd 2000 Kft. által szervezett Nyerj bécsi hsszúhétvégét a Vöslauerrel! Nyereményjáték részvételi szabályai Az In-Fd 2000 Kft (székhely: 9082 Nyúl, Táncsics M. u (tvábbiakban: Szervező ) által szervezett prmócióban (tvábbiakban: Játék ) kizárólag azn 16. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarrszági lakóhellyel rendelkező cselekvőképes, magyar államplgár természetes személy (tvábbiakban: Résztvevő ) vehet részt, aki a Prmóció 1. pntban írt időtartama alatt (a) legalább egy alkalmmal, egy tranzakción belül vásárl az In-Fd Kft által, frgalmba bcsáttt Vöslauer márkájú ásványvíz (tvábbiakban: Termék ) közül legalább két darabt (összefóliáztt vagy külön csmaglt termékként egyaránt), a TESCO blthálózat bármely üzletében és igazlja a vásárlást azzal, hgy: a webldaln ( Webldal ), ennek srán megadja a teljes hatósági igazlvánnyal igazlható - nevét, lakcímét, címét, telefnszámát, a vásárlást igazló Blkkn** (tvábbiakban: blkk ) található AP kódt. A nyereményjáték felületére már csak az AP betűjelek utáni karaktereket szükséges feltölteni: A betű és 8 db számjegy vagy betű nélkül 9 db számjegy. Valamint meg kell adni a vásárlás pnts dátumát (hónap, nap) és idejét (óra, perc) A nyereményjátékban kizárólag a TESCO áruházakban történt és csak a nyitva tartási időben lebnylíttt vásárlásk blkkjaival lehet játszani. Az áruházak nyitva tartási ideje eltérő lehet. (b) ezzel egyúttal elfgadja a jelen leírásban ( Leírás ) fglalt valamennyi rendelkezést. (tvábbiakban együtt: Pályázat ). Kizárólag a Játék időtartama alatt vásárlt prmóciós termékek blkkjával lehet pályázni a nyereményekért, a Játék időtartama előtt vagy után történt termék vásárlásk blkkjait a Szervező nem fgadja el. A Szervező azkat a vásárlást igazló blkkkat/számlákat fgadja el a pályázatk érvényességének biznyítására, amelyeken a játékban résztvevő termék márkanevet is tartalmazó megnevezése, illetve AP-kód/számla srszáma is szerepel, (amely blkk tartalmazza a megvásárlt termék(ek) megnevezését. A vásárlásnak a részt vevő áruházak nyitva tartási idejében kell történnie, az áruházak nyitvatartási ideje eltérő lehet. Egy Játéks krlátlan számú Pályázat beküldésére jgsult. Egy Pályázat csak egy AP kódt tartalmazhat. A játékban kizárólag azn blkkal lehet pályázni, amely az (a) pntban leírtak szerinti legalább 2 db termék egyidejű vásárlását igazlja. Egyazn vásárlásról egyszeri alkalmmal küldhető be Pályázat. Azns AP kódt, dátumt és időt tartalmazó pályázatk közül a Szervező csak az időben elsőként beérkezőt fgadja el érvényesnek. A Játék lebnylításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcslats egyes feladatkat a Ppart Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 7.; Cg ) ( Lebnylító ) látja el. A Játéks köteles a vásárlást igazló blkkt, számlát (biznylatt) a Játék teljes időtartama alatt (beleértve az ajándékátadás időpntjáig) sértetlenül, ép frmában, és jól lvasható módn megőrizni, és nyertesség esetén a Szervező megbízásából eljáró Ppart Reklámügynökség Kft. ( Lebnylító ) által meghatárztt módn és időben bemutatni A játékból ki vannak zárva az In-Fd 2000 Kft., valamint a Ppart Reklámügynökség Kft. alkalmazttai és ezen személyek Plgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a tvábbiakban Ptk.) 8:1. (1) bekezdés 1. pntjában meghatárztt fgalm szerinti közeli hzzátartzói, akik a következő személyek: a házastárs, az egyenes-ágbeli rkn, az örökbefgadtt, a mstha- és a nevelt gyermek, az örökbefgadó-, a mstha- és a nevelőszülő és a testvér. A Szervez/Lebnylító nem garantálja, hgy az egyes üzletekben a Játék teljes időtartama alatt elérhetőek lesznek a Játékban résztvevő prmóciós termékek. 1. A Játék időtartama: május 1. 00:00:01 másdperctől június 14. éjfélig tart. 2. Nyeremények/srslás A nyereményjátékt követően a játék időtartama alatt Pályázatt sikeresen beküldő Résztvevők között 10 db kabin méretű, Vöslauer lgóval elláttt bőrönd (tvábbiakban Nyeremény ) és 1 db 2 főre szó, 3 éjszakás bécsi pihenés, félpanzióval, és

2 Nyerj bécsi hsszúhétvégét a Vöslauerrel! Ft költőpénzzel bankkártyán (tvábbiakban Fődíj kerül kisrslásra. A Fődíj nem tartalmazza: a kijutás költségeit, az idegenfrgalmi adót, utasbiztsítást. A Nyeremény és a Fődíj részletei az 1. sz. mellékletben találhatóak. A srslás a véletlenség elvének eleget tevő gépi húzással, számítógépes prgram segítségével, közjegyző jelenlétében történik. A srslás helye: Budapest, 1026 Riadó utca 7. A srslás időpntja: : Tvábbi feltételek A Szervező a beérkezett Pályázatkat aznnal megvizsgálja, hgy azk érvényesek-e, azkat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be. Egy érvényesen beküldött Pályázat akkr tekinthető beérkezettnek, ha a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Játéksk nyerési esélyeiket több érvényes Pályázat beküldésével növelhetik, aznban minden egyes beküldéshez külön vásárlást igazló blkkal kell rendelkezniük. A Játék srán minden Játéks legfeljebb 1 db díjat nyerhet. A Játéks a Pályázat elküldését követően válaszüzenetet kap a sikeres pályázat beküldéséről. Amennyiben a Játéks válaszüzenetet nem kap, úgy pályázatbeküldése sikertelen, az Szervező rendszerében regisztrálásra nem kerül. Felhívjuk a Játéksk figyelmét, hgy a Játék srán beküldött Pályázatkhz kapcslódó minden blkkt őrizzenek meg a Játék végéig, mert a nyeremények átvétele kizárólag a nyertes Pályázatba fglalt eredeti blkk vagy hiteles számlamáslat bemutatása esetén lehetséges! 4. Tartalék nyertesek: Szervező a nyeremények tekintetében összesen 10 darab (tíz) tartaléknyertest srsl ki. A tartaléknyertes Játéksk a kihúzás srrendjében válnak jgsulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes, vagy a srrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely tárgyi, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül. 5. A játékban való részvétel speciális feltételei A Szervező kizárólag azkat a vásárlást igazló blkkkat fgadja el a Pályázatk érvényességének biznyítására, amelyeken a Játékban résztvevő termékek márkanevet is tartalmazó megnevezése, illetve a jelen szabályzat a) pntjában megjelölt kötelezően feltüntetendő valamennyi blkkadat is szerepel. A Szervező nyertesség esetén kizárólag azkat a megküldött blkkkat, fgadja el, melynek AP kódja megegyezik a nyertes Pályázat feltöltött vagy beküldött AP kódjával és egyéb vásárlási adataival. A Pstán elveszett brítékkért felelősséget nem tudunk vállalni, javasljuk a nyertes blkk feladását ajánlva vagy tértivevényesen. Egy regisztráció csak egy Pályázatt tartalmazhat. A Játéks kizárólag egy darab saját címével jgsult részt venni a Játékban. A Játék srán regisztrált címek tekintetében az cím jgsulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcslatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Játékban való részvétellel a Játéks tudmásul veszi, hgy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszlgáló technlógia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül beflyáslhatja lyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagsan) kapcslati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztnságs hálózati kapcslat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból így különösen a Pályázatk tvábbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Szervező fenntartja a jgt, hgy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények igénybevételét lehetetlenné tevő kk miatt a nyereményeket megváltztassa, illetve azk helyett ugyanakkra vagy nagybb értékű nyereményt ajánljn fel. A Játékból a Szervező megítélése alapján kizárásra kerülhetnek azk a Játéksk, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós blkkadatkkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hgy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játéksknak minősülnek például a srsláskn és egyéb nyereményjátékkn történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehanglják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfsztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékst. Ilyen személyeknek minősülnek tvábbá, akik nem valós adatkkal, több regisztrációval vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisíttt blkkt használnak fel a játékban abból a célból, hgy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pntban meghatárztt, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játéksk kötelesek megtéríteni minden lyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebnylítóknak kztak.

3 3 Nyerj bécsi hsszúhétvégét a Vöslauerrel! 6. Értesítés, a nyeremények átvétele A Szervező vagy Lebnylító a nyereményről a Játékskat ben, illetve telefns útn értesíti. Amennyiben a nyertes nem érhető el a regisztrációkr megadtt elérhetőségen, a Szervező vagy Lebnylító az első kapcslat felvételi kísérlet Szervezőnél vagy Lebnylítónál nyilvántarttt időpntjától számíttt 10 munkanapn belül egyszeri alkalmmal megkísérel kapcslatba lépni a nyertessel. Amennyiben a nyeremények nyertese attól a naptól számíttt 5 munkanapn belül, sem érhető el, hgy a Szervező vagy Lebnylító először kíséreltek meg vele kapcslatba lépni, helyébe tartaléknyertes lép. A Nyertesek kötelesek a Játék srán megvásárlt termék vásárlását igazló blkk máslatát a címre, vagy a Ppart Reklámügynökség Kft., 2001, Szentendre, Pf pstafiók címre pstai útn megküldeni az értesítést követő 10 munkanapn belül. A Pstán elveszett brítékkért felelősséget Szervező nem vállal. A nyeremények átvételének a feltétele a termék vásárlását igazló eredeti blkk vagy hiteles számlamáslat Szervező vagy az általa kijelölt személy részére való bemutatatása, ennek hiányában a nyertes Pályázat kizárásra kerül, és helyébe tartaléknyertes lép. A blkk máslata, illetve annak eredetije biznyítja, hgy a vásárlás a Játék időtartama alatt történt és időben megelőzte a Pályázat visszaküldését. Ennek elmulasztása esetén a Pályázat érvénytelennek tekintendő, és helyébe tartaléknyertes lép. A nyeremény átadására csak a blkk máslatának a beérkezését, illetve az eredeti blkk vagy hiteles számlamáslat bemutatását és ellenőrzését követően kerül sr. A nyertesség érvényessé válását követően a nyereményeket a Lebnylító juttatja el a nyertes játéks részére az értesítéstől számíttt 90 napn belül. A fődíjjal kapcslats egyeztetéseket az In-Fd 2000 Kft. végzi a nyertessel. A nyereményt a Nyertesen kívül Plgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a tvábbiakban Ptk.) 8:1. (1) bekezdés 1. pntjában meghatárztt fgalm szerinti közeli hzzátartzói, akik a következő személyek: a házastárs, az egyenes-ágbeli rkn, az örökbefgadtt, a mstha- és a nevelt gyermek, az örökbefgadó-, a mstha- és a nevelőszülő és a testvér vagy más, közkiratban vagy teljes biznyító erejű magánkiratban meghatalmaztt személy is átveheti (személyaznsságának igazlásával). A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezőkel, illetve a nyereményjáték lebnylítójával annak érdekében, hgy a nyeremények átadására a fenti határidőben sr kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a fenti pntban említett határidőn belül tudja biztsítani, az átvétel időtartama nem hsszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve jgvesztő, és helyébe a Tartaléknyertes lép. A Szervező nem vállal felelősséget a pstai kézbesítés késedelméből, elmaradásából eredő prblémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező nem vállal felelősséget. Szervező a Játéksk által megadtt személyes adatk valóságtartalmát a Játékssal való kapcslatfelvétel útján nyertességtől függetlenül is jgsult ellenőrizni. A Játéks pályázata elküldésével tudmásul veszi, hgy adatai valóságtartalmáért mindenkr helytállni tartzik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. 7. Egyéb rendelkezések A Játéks a játékban, sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem eredeti blkkal vagy számlával nem vehet részt. A hamisíttt vagy manipulált blkk/számla érvénytelen és nem vehet részt a játékban. A játékban résztvevő blkkk/számlák érvényességével kapcslatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező nyertesség esetén kizárólag azkat a megküldött blkkkat/számlákat fgadja el, amelyek határidőben érkeznek be, és amelyeknek adattartalma megegyezik a jelen szabályzat a) pntjában rögzítettekkel, tvábbá AP-kódja/számla srszáma, a vásárlás dátuma és pnts ideje megegyezik a nyertes pályázatban feltöltött vagy beküldött AP kóddal/számla srszámával és az adtt vásárlás egyéb adataival. A jelen pntban meghatárztt feltételeknek valamelyikének meg nem felelő pályázatt a Szervező kizárja a játékból. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hgy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk regisztrált mbiltelefnszám és cím segítségével aznsítják, így az időközbeni esetleges számváltzással, címváltzással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai kból felmerülő prblémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.

4 Nyerj bécsi hsszúhétvégét a Vöslauerrel! A pstai útn beküldött Pályázatk hiánysságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltűntetése stb.), a pstai kézbesítés késedelméért vagy elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A nyittt brítékban érkező Pályázatkért a Szervező nem tud felelősséget vállalni. A Szervező nem vállal felelősséget a Játéks által tévesen vagy hibásan megadtt adatkkal kztt következményekért sem. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatt, amelyet beküldő Játéks részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatk nem valósak, vagy tévesek, vagy a Pályázatt beküldő Játéks egyéb kból nem felel meg a jelen szabályzatban írt, illetve tárgyi feltételeknek, tvábbá Pályázata nem tartalmazza valamennyi, a Szervező által kért adatt. A Játéks téves adatszlgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Pályázatk hiánysságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, manipulált vagy téves AP kód, AP kód hiánya stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai prblémákért (telefn elvesztése, lemerülése, telefnszám cseréje), a nyeremények kézbesítésének a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás srán a nyereményekben keletkezett kárkért vagy azk teljes megsemmisüléséért, a regisztráció, illetve a Játékban való részvétel sikertelenségéért, késedelméért vagy technikai akadályaiért így különösen szerverhiba vagy egyéb hálózati, illetve technikai prblémák, valamint a rendszer túlterheltsége miatt - a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatsságt nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jgszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/frgalmazójával, illetve szlgáltatójával szemben érvényesítheti. A beküldött Pályázatk hiánysságáért/hibájáért (pl. kért adatk hiánya, helytelensége stb.), a Szervező és a Szervező megbízttjai a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. A nyeremények készpénzre nem válthatók át és a nyeremény átadása után felmerülő utólags váltztatásra nincs mód. A nyereményhez tartzó adófizetési kötelezettséget az In-Fd 2000 Kft viseli. Az 1. pntban írt adatszlgáltatás és a Játékban való részvétel önkéntes. Azáltal, hgy a Játéks Pályázatát a jelen játékszabályzatban meghatárztt módn elküldi: - feltétel nélküli, kifejezett hzzájárulását adja ahhz, hgy nevét, telefnszámát, tvábbá nyertessége esetén a nyertes-lista kmmunikálásáhz, illetve a nyeremény átadásáhz, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és Megbízttjai a nyereményjáték lebnylítása céljából az infrmációszabadságról, illetve az infrmációs önrendelkezési jgról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, az adatszlgáltatás önkéntes; - feltétel nélkül beleegyezik abba, hgy adatait a Szervező jelen Játék lebnylítása srán felhasználja, tvábbá, hgy azkat az általa adatk feldlgzásával megbíztt adatfeldlgzó részére tvábbítsa. - A Nyeremény átadáskr, a Játéksról készült kép- és hangfelvétel felhasználásáról az In-Fd 2000 Kft felhasználói szerződést köt a Nyertessel knkrét cél és terjedelem meghatárzásával. Az adatkezelés a cél megvalósításáhz szükséges ideig tart, figyelembe véve a nyeremények átadásáhz szükséges eljárást is. Az adatkezelők által használt adatk vnatkzásában az adattulajdnst megilleti az Infótörvényben meghatárztt valamennyi jgsultság, esetleges jgérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakrlhatja, valamint kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság vizsgálatát is. Az adatk feldlgzását a Szervező megbízásából eljáró Ppart Reklámügynökség Kft. szigrúan bizalmasan, az Inftv. adatfeldlgzókra vnatkzó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. Az adatkezeléssel kapcslats esetleges kérdéseit a következő pstai címre juttathatja el: In-Fd 2000 Krlátlt Felelősségű Társaság (székhely: 9082 Nyúl Táncsics Mihály u. 144.; Cg ) Játéks külön beleegyezésével, egy erre kijelölt jelölő négyzet kipipálásával, hzzájárulhat ahhz, hgy az In-Fd 2000 Kft. közvetlen üzleti és prmóciós ajánlatkkal megkeresse és a jövőben a Szervező megbízásából eljáró harmadik személy számára termékeivel kapcslats elektrnikus, telefns valamint pstai útn reklámcélú üzeneteket, infrmációkat, reklámanyagkat, ill. termékmintákat jutassn el. A Játéks hzzájáruló nyilatkzata alapján az általa önkéntesen megadtt személyes adatk a Szervező, mint Adatkezelő adatbázisába kerülnek és azkat a Szervező a Játéks esetleges tiltó nyilatkzata kézhezvételéig minden tvábbi feltétel nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhatja. Az Adatkezelő az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációs szabadságról szóló évi CXII. törvény/a tvábbiakban Infótörvény/ és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szlgáló név és lakcímadatk kezeléséről szóló évi CXIX alapján jár el. A Játéks e jelölő négyzet kipipálásával tvábbá hzzájárulhat ahhz, hgy a Szervező a fent megjelölt célból elektrnikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kmmunikációs eszköz útján is elektrnikus hirdetést küldjön a részére az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az adatk feldlgzását a Szervező megbízásából eljáró adatfeldlgzó szigrúan bizalmasan, az Infótörvény adatfeldlgzókra vnatkzó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi. Az adatbázis a jelen Játékszabályzatban és adatvédelmi irányelvben fglaltakn kívüli harmadik félnek

5 5 Nyerj bécsi hsszúhétvégét a Vöslauerrel! nem kerül átadásra. Az a Játéks, aki nem kívánja, hgy a jövőben tvábbi névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és pnts címének megadásával írásbeli nyilatkzatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az Adatkezelőtől a következő pstai címen In-Fd 2000 Kft, 9022 Győr, Liszt F. 11. Az adattörlés a fenti hzzájárulás alapján a törlést megelőzően történt krábbi felhasználásk jgszerűségét nem érinti. Az e pntban említett külön hzzájárulás hiányában a Játéksk által megadtt adatk kezelésére kizárólag a jelen Játék céljára és a jelen Játékszabályzatban fglaltak végrehajtásának időtartamára történik. A Játéks tudmásul veszi, hgy a Játékból való kizáráshz vezet, ha a Játék lebnylításáhz szükséges adatk törlését a Nyeremények vagy Fődíj átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adtt hzzájárulását vnja vissza a játéks) a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebnylításáhz szükséges célból, és az ahhz szükséges ideig a megadtt személyes adatait tvábbra is kezelheti. A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltztatásának jgát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcslats bármilyen kmmunikációs anyagban esetlegesen előfrduló nymdai hibáért. Szervező jgsult kizárni Játékból azt a Játékst, aki a Játékban tisztességtelen módn, a jelen szabályzatban fglalt feltételek és előírásk megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék srán visszaélés vagy sprtszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jgt, hgy a Játékt szüneteltesse, vagy törölje. A Játéksk a játékban való részvétellel autmatikusan elfgadják a jelen hivatals Játékszabályzatt és adatvédelmi szabályzatt. A Játéksk elfgadják, hgy a Játékban való részvétel srán a játékszabályzatban fglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára kztt kárért teljes körű felelősséget vállalnak. Az adatkezelés nyilvántartási száma: Igénylés alatt. A játékkal kapcslats infrmációk az alábbi címen kérhetők: Győr,

6 Nyerj bécsi hsszúhétvégét a Vöslauerrel! 1. számú Melléklet Nyeremények: 10 db gurulós utazó bőrönd mindkét ldaln paklható, belsejében béléssel, cipzáras elválasztóval és szíjakkal, kihúzható teleszkóps fgóval, füllel, 4 könnyedén guruló kerékkel, kmbinációs zárral egyes fapads légitársaságk által elfgadtt kézipggyász méretben. Méret: kb. 55 x 35 x 20 cm Anyag: ABS Fődíj: 1 db 2 főre szóló, 3 éjszakás bécsi pihenés, félpanzióval és Ft költőpénzzel bankkártyán. A Fődíj nem tartalmazza: a kijutás költségeit, az idegenfrgalmi adót, utasbiztsítást. A Szervező vállalja, hgy a bankszámla nyitási és számlavezetési díját a számlanyitást követő hárm hónapig fizeti. Minden egyéb felmerülő költség a nyertest terheli. A nyeremény utazás készpénzre nem váltható, nem átruházható, és érvényességi ideje nem hsszabbítható meg. A nyeremény előre egyeztetett időpntban, a szabad kapacitásk függvényében vehető igénybe. A nyereményút fglalása után módsításra nincs lehetőség.

Rio Mare - Olasz életérzés két keréken nyereményjáték

Rio Mare - Olasz életérzés két keréken nyereményjáték Ri Mare - Olasz életérzés két keréken nyereményjáték Az In-Fd 2000 Kft. által szervezett Olasz életérzés két keréken! Nyereményjáték részvételi szabályai Az In-Fd 2000 Kft (székhely: 9082 Nyúl, Táncsics

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) a weboldalon futó SPAR online nyereményjátékhoz

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) a  weboldalon futó SPAR online nyereményjátékhoz Részvételi és Játékszabályzat (tvábbiakban: Játékszabályzat) a www.addaszavad.cm webldaln futó SPAR nline nyereményjátékhz A SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft. (tvábbiakban: SPAR) nline nyereményjátékában

Részletesebben

5. A nyerésre való pályázat menete

5. A nyerésre való pályázat menete 1. A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "ROBOGJ A VARTA-val!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője, lebnylítója és adatkezelője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Nyerjen a Silan illatával!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Smat nyereményjáték" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Azúr Töltsd meg színekkel a tavaszt (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely:

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Nyerjen a Persil-lel!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője:

1. A Játék elnevezése, szervezője: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Hív a hegy!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft., székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Nyerj Heinz gömbgrillt!

Nyerj Heinz gömbgrillt! AZ IN-FOOD 2000 KFT. Nyerj Heinz gömbgrillt! MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az In-Food 2000 Kft. (székhely: 9082 Nyúl, Táncsics M. u. 144.)(továbbiakban: Szervező

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője

1 A Játék elnevezése, szervezője 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "SK LOOKS 2017 (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6., cégjegyzékszám:

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Rssmann szenzitív nyereményjáték (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Az In-Food 2000 Kft. által szervezett NYERJ A VÖSLAUERREL! Nyereményjáték részvételi szabályai

Az In-Food 2000 Kft. által szervezett NYERJ A VÖSLAUERREL! Nyereményjáték részvételi szabályai Az In-Food 2000 Kft. által szervezett NYERJ A VÖSLAUERREL! Nyereményjáték részvételi szabályai Az In-Food 2000. Kft (székhely: 9082 Nyúl, Táncsics M. u. 144. (továbbiakban: Szervező ) által szervezett

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Minden Smat aranyat ér!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

Carrera Karácsony. webes nyereményjáték részvételi szabályai

Carrera Karácsony. webes nyereményjáték részvételi szabályai Carrera Karácsony webes nyereményjáték részvételi szabályai 1. A Játék szervezője STADLBAUER Piackutató és Kereskedelmi KFT. (Cg. 01-09-709976) (továbbiakban: "Szervező") nyereményjátékot szervez (továbbiakban:

Részletesebben

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKAT ELFOGADOD.

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Érezd a szabadságt!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Silan Legyen Ön a Silan királynője Lndn vársában!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest,

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 A Játék elnevezése, szervezője: A játék elnevezése: Tegye velünk zöldebbé a környezetét (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT i Facebook üzenőfali nyereményjátékához

JÁTÉKSZABÁLYZAT i Facebook üzenőfali nyereményjátékához JÁTÉKSZABÁLYZAT 2016.08.30-i Facebook üzenőfali nyereményjátékához A játék időtartama: 2016. augusztus 30. 10:00-2016. augusztus 30. éjfél A sorsolás időpontja, helyszíne: 2016. augusztus 31. 14:00 HPS

Részletesebben

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt.

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt. Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a More Mare d.o.o

Részletesebben

KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI

KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI A Tudj meg többet a vízről! elnevezésű vetélkedő (a továbbiakban: Játék )

Részletesebben

Töltődj fel a Peridot-tal!

Töltődj fel a Peridot-tal! A PERIDOT-LINE KFT. Töltődj fel a Peridot-tal! MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A Peridot-Line Kft. (2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 1.) (továbbiakban: Szervező

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

Az Infood 2000 Kft. által szervezett IRÁNY NEW YORK! részvételi szabályai

Az Infood 2000 Kft. által szervezett IRÁNY NEW YORK! részvételi szabályai Az Infood 2000 Kft. által szervezett IRÁNY NEW YORK! részvételi szabályai Az In-Food 2000. Kft (székhely: 9082 Nyúl, Táncsics M. u. 144. (továbbiakban: Szervező ) által szervezett promócióban (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

A Provident Pénzügyi Zrt. Valósítsa meg gyermeke álmát! megnevezésű pályázatának részvételi és adatkezelési szabályzata

A Provident Pénzügyi Zrt. Valósítsa meg gyermeke álmát! megnevezésű pályázatának részvételi és adatkezelési szabályzata Tekintettel arra, hgy a Sdex Magyarrszág Kft. 2016. szeptember 30. napjától megszünteti Magyarrszágn a Sdex utalványk kibcsátását és kártyák frgalmazását, a Prvident Pénzügyi Zrt. 2016. któber 4. napjával

Részletesebben

Részvételi és adatkezelési szabályzat a Nestlé (HU) ig tartó Mikulás** játék üzenőfali nyereményjátékához

Részvételi és adatkezelési szabályzat a Nestlé (HU) ig tartó Mikulás** játék üzenőfali nyereményjátékához Részvételi és adatkezelési szabályzat a Nestlé (HU) 2015.12.02. 2015.12.03-ig tartó Mikulás** játék üzenőfali nyereményjátékához A játék időtartama: 1. december 2. 14:00 órától 2015. december 3. 09:00

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

Ünnepelje velünk a Marionnaud születésnapját! promóció hivatalos Játék- és részvételi szabályzata

Ünnepelje velünk a Marionnaud születésnapját! promóció hivatalos Játék- és részvételi szabályzata Ünnepelje velünk a Marionnaud születésnapját! promóció hivatalos Játék- és részvételi szabályzata 1. A MIDIO Kft. (székhely: 1161 Budapest, Baross u. 65.; cégjegyzékszám: 01-09-074056; továbbiakban: Szervező)

Részletesebben

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart.

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart. 1. A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Silan Szív! (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A NESCAFÉ Dolce Gusto - Egy egész évnyi élmény vár! játék részvételi szabályai

A NESCAFÉ Dolce Gusto - Egy egész évnyi élmény vár! játék részvételi szabályai A NESCAFÉ Dolce Gusto - Egy egész évnyi élmény vár! játék részvételi szabályai 1. Az Játék szervezője: A NESCAFÉ Dolce Gusto - Egy egész évnyi élmény vár! akció (a továbbiakban: Játék ) szervezője az Nestlé

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA TOLNATEJ Zrt. Tej vagy írás MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Tej vagy írás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Tolnatej Zrt. (székhely:

Részletesebben

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1 A Nyerő íz elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u. 15.) ( Szervező

Részletesebben

Az A lomotthon a kika-bo l elneveze sű nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei

Az A lomotthon a kika-bo l elneveze sű nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei Az A lomotthon a kika-bo l elneveze sű nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Az Ön csapata a TOP tisztaságért!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

(c) egyúttal elfogadja a jelen Részvételi és Adatkezelési szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést.

(c) egyúttal elfogadja a jelen Részvételi és Adatkezelési szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett WILKINSON és HAWAIIAN TROPIC Nyerj Tengerparti lazulást! fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM ÚJ WEBOLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM ÚJ WEBOLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM ÚJ WEBOLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata 1. A játék szervezője a Flavon Group Kft. cím: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.,

Részletesebben

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM KARÁCSONYI RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM KARÁCSONYI RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM KARÁCSONYI RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ

Részletesebben

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata A Program szervezője Az Ariston Thermo Hungária Kft. (továbbiakban: "Szervező") promóciót szervez (továbbiakban: "Program"), amelyben azon, a 1. pontban

Részletesebben

VALENTIN-NAPI KVÍZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VALENTIN-NAPI KVÍZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VALENTIN-NAPI KVÍZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A VALENTIN-NAPI KVÍZ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a FERRERO MAGYARORSZÁG KFT: (székhely:1133

Részletesebben

Wrigley Hungária Kft. ORBIT WHITE nyereményjáték. hivatalos játékszabályzata

Wrigley Hungária Kft. ORBIT WHITE nyereményjáték. hivatalos játékszabályzata Wrigley Hungária Kft. ORBIT WHITE nyereményjáték hivatalos játékszabályzata A nyereményjáték megnevezése: Orbit White A nyereményjáték szervezője: Wrigley Hungária Kft. (1025 Budapest, Cseppkő köz 3.)

Részletesebben

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2015.12.01 2015.12.20. 1. A játék szervezője A promóciós kérdőív nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. Fedezd fel a hidratáció erejét! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI

KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. Fedezd fel a hidratáció erejét! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. Fedezd fel a hidratáció erejét! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI A Fedezd fel a hidratáció erejét! elnevezésű vetélkedő (a továbbiakban:

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS HETE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS HETE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS HETE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A www.internetesvasarlashete.hu weboldalon futó Internetes Vásárlás Hete nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

I. Facebook kvízkérdések:

I. Facebook kvízkérdések: BALATON szelet Minden 4. nyer Jackpt 2.0 nyereményjáték hivatals részvételi és adatkezelési szabályzata A nyereményjáték hárm periódusból tevődik össze. Játék periódusk: 1.periódus: február 17. és március

Részletesebben

SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Sága Pontgyűjtő elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u.

Részletesebben

OLASZORSZÁGBA REPÍT A RIO MARE!

OLASZORSZÁGBA REPÍT A RIO MARE! AZ IN-FOOD 2000 KFT. OLASZORSZÁGBA REPÍT A RIO MARE! MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az In-Food 2000 Kft. (székhely: 9082 Nyúl, Táncsics M. u. 144.)(továbbiakban: Szervező

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Tesc - Wizzair prmóció (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

SOHA NE IGYÁL, HA VEZETSZ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

SOHA NE IGYÁL, HA VEZETSZ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA SOHA NE IGYÁL, HA VEZETSZ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Motoglobe.eu- Hívj meg egy ismerőst, és nyerj! Szabályzata

Motoglobe.eu- Hívj meg egy ismerőst, és nyerj! Szabályzata Motoglobe.eu- Hívj meg egy ismerőst, és nyerj! Szabályzata 1. A Nyereményjáték szervezője, adatai A Nyereményjáték szervezője: A Hívj meg egy ismerőst, és nyerj! elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

A SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ ÉS A TESCO KÖZÖS NYEREMÉNYJÁTÉKA

A SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ ÉS A TESCO KÖZÖS NYEREMÉNYJÁTÉKA A SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ ÉS A TESCO KÖZÖS NYEREMÉNYJÁTÉKA NYERJEN MOZIJEGYET A SZENTKIRÁLYIVAL! NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL,

Részletesebben

(a) a oldalon (a továbbiakban: Weboldal ) Facebook azonosítójával bejelentkezik és

(a) a  oldalon (a továbbiakban: Weboldal ) Facebook azonosítójával bejelentkezik és SZENTKIRÁLYI TEHETSÉGPROGRAM NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A TOLNATEJ Zrt. Tej vagy írás M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A játék szervezője 1.1 A Tej vagy írás elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

1.1 A Karácsonyi nyereményözön elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 45.) ( Szervező ).

1.1 A Karácsonyi nyereményözön elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 45.) ( Szervező ). BestByte Kft. Karácsonyi nyereményözön MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Karácsonyi nyereményözön elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

A PurinaONE 3 hetes Sikerprogram elnevezésű nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

A PurinaONE 3 hetes Sikerprogram elnevezésű nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata A PurinaONE 3 hetes Sikerprogram elnevezésű nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. A Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

VAN EGY JÓ SZTORID? NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

VAN EGY JÓ SZTORID? NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA VAN EGY JÓ SZTORID? NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1.

Részletesebben

Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A Reckitt Benckiser Kft. (1113 Budapest, Bocskai utca 134-146.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

A Húsvéti NyusziTipp 2.0 elnevezésű nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

A Húsvéti NyusziTipp 2.0 elnevezésű nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata A Húsvéti NyusziTipp 2.0 elnevezésű nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. A Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. 1. ALAPINFORMÁCIÓK A BUBEE HUNGARY KFT, mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 163.4.em.15., a továbbiakban: Szervező ). által szervezett Játékban (a továbbiakban: Játék), kizárólag

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Dove Tesco nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Dove Tesco nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Dove Tesco nyereményjáték 1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék)

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

ROUST Hungary Kft. A nem mindennapi Hendrick s kvíz!

ROUST Hungary Kft. A nem mindennapi Hendrick s kvíz! ROUST Hungary Kft. A nem mindennapi Hendrick s kvíz! MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A játék szervezője 1.1 A A nem mindennapi Hendrick s kvíz! elnevezésű

Részletesebben

Töltsd fel a kosaradat a Theodora támogatásával!

Töltsd fel a kosaradat a Theodora támogatásával! 1. A Kékkúti Ásványvíz Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor. 7.; cégjegyzékszám: 01-10- 045884 ; továbbiakban: Szervező) és az Alfila Reklám és Grafika Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Budakeszi

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Signal Tesco nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Signal Tesco nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Signal Tesco nyereményjáték 1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék)

Részletesebben

A BSH HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉK ÉS KERESKEDELMI KFT. Bosch ActiveOxygen promóció

A BSH HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉK ÉS KERESKEDELMI KFT. Bosch ActiveOxygen promóció A BSH HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉK ÉS KERESKEDELMI KFT. Bosch ActiveOxygen promóció ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ LEÍRÁSA A BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. (székhely: 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.) (továbbiakban:

Részletesebben

A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata

A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A STADLBAUER Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi,

Részletesebben

FEDEZD FEL SZICÍLIA CITRUSLIGETEIT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

FEDEZD FEL SZICÍLIA CITRUSLIGETEIT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA FEDEZD FEL SZICÍLIA CITRUSLIGETEIT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT A Bonduelle Central Europe Kft. Vásároljon 2 db Bonduelle Vapeurt és nyerjen! nyereményjátékának hivatalos játékszabálya. A szolgáltatás leírása: A nyereményjáték az alábbiakban

Részletesebben

ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

AZ ÉDES HÚSVÉTI KERESGÉLÉS A MILKÁVAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ ÉDES HÚSVÉTI KERESGÉLÉS A MILKÁVAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ ÉDES HÚSVÉTI KERESGÉLÉS A MILKÁVAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A ÉDES HÚSVÉTI KERESGÉLÉS A MILKÁVAL elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

LOVESEXDUREX JÁTÉKSZABÁLY

LOVESEXDUREX JÁTÉKSZABÁLY LOVESEXDUREX JÁTÉKSZABÁLY 1. A Reckitt Benckiser (Magyarrszág) Kft. (Bcskai út 134-146., 1113., Budapest, tvábbiakban: Szervező) által szervezett pntgyűjtőjátékban (tvábbiakban: Játék) kizárólag azn magyar

Részletesebben

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. Játék szervezője: UNICHEM GAIA Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1172 Budapest, Cinkotai út

Részletesebben

JOHNNIE WALKER MCLAREN-HONDA NYEREMÉNYJÁTÉK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

JOHNNIE WALKER MCLAREN-HONDA NYEREMÉNYJÁTÉK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA JOHNNIE WALKER MCLAREN-HONDA NYEREMÉNYJÁTÉK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

A Merj meghitt kara csonyt a lmodni! elneveze su nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei

A Merj meghitt kara csonyt a lmodni! elneveze su nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei A Merj meghitt kara csonyt a lmodni! elneveze su nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ

Részletesebben

A Sajtbisztró Sajt & Bor nyereményjáték - Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

A Sajtbisztró Sajt & Bor nyereményjáték - Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata A Sajtbisztró Sajt & Bor nyereményjáték - Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A Pannontej Zrt. (1117 Budapest, Gábor D. u. 2.) továbbiakban: Szervező, ajándéksorsolásos

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Rama Spar nyereményjáték Karácsonyi Nagybevásárlás a RAMA-val!

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Rama Spar nyereményjáték Karácsonyi Nagybevásárlás a RAMA-val! RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Rama Spar nyereményjáték Karácsonyi Nagybevásárlás a RAMA-val! 1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban

Részletesebben

ALDI Karácsony játékszabályzat

ALDI Karácsony játékszabályzat ALDI Karácsony játékszabályzat 1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem Jelen szabályzat vonatkozik az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (továbbiakban: ALDI) által kezelt, karbantartott http://www.facebook.com/aldi.magyarorszag

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. A Hankook Tire Budapest Kft. "4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT. A Hankook Tire Budapest Kft. 4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A Hankook Tire Budapest Kft. "4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata 1. A Hankook Tire Budapest Kft. (székhely: H-1117, Budapest, Budafoki út 91-93.) (továbbiakban

Részletesebben

A Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Hungexpo Zrt. Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték elnevezéssel új nyereményjátékot

Részletesebben

TANGO STAR KÉRDŐÍV NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

TANGO STAR KÉRDŐÍV NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA TANGO STAR KÉRDŐÍV NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A www.gazdaszeme.hu weboldalon futó Kérdőív nyereményjáték ( Játék ) szervezője a BASF Hungária Kft. (székhely: 1132

Részletesebben

Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának

Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2016. 11. 02. 2017. 01. 01. 1. A játék szervezője Az Ügyfélből milliomos nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

ALDI Iratkozz fel, és nyerj! Játékszabályzat

ALDI Iratkozz fel, és nyerj! Játékszabályzat ALDI Iratkozz fel, és nyerj! Játékszabályzat 1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem Jelen szabályzat vonatkozik az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (továbbiakban: ALDI) által kezelt, karbantartott

Részletesebben