ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Hatálys: v1_2017. január 23-tól

2 Tartalmjegyzék ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Bevezető rendelkezések Az adatkezelő és az adatfeldlgzó A kezelt adatk köre, az adatk frrása, az adatkezelés célja, jgalapja és időtartama A várakzási hzzájárulásk kiadásával kapcslats adatkezelés A kezelt adatk köre és az adatkezelés célja A kezelt adatk frrása Az adatkezelés jgalapja Az adatkezelés időtartama Az adatk kezelésének kezdő időpntja Az adatkezelés végének időpntja: A Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzat Adóügyi Osztályával fennálló adatszlgáltatási kapcslat A várakzási és pótdíjkövetelések érvényesítésével kapcslats adatkezelés... 9 A kezelt adatk köre és az adatkezelés célja... 9 A kezelt adatk frrása... 9 Az adatkezelés jgalapja... 9 Az adatkezelés időtartama Az Ügyfélablak üzemeltetésével kapcslats adatkezelés Adatbiztnsági intézkedések Adattvábbítás, az adatkhz hzzáférő személyek JOGOK ÉS JOGORVOSLATI lehetőségek Oldal 2 / 12

3 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezető rendelkezések A FEV IX. Ferencvársi Vagynkezelő és Vársfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: FEV IX. Zrt., székhelye: 1093 Budapest, Csarnk tér 3-4. fsz. 2., cégjegyzékszáma: , adószáma: ; a tvábbiakban: Adatkezelő) a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (tvábbiakban: Mötv.) 16/A. és 23. (5) bekezdés 3. pntjára figyelemmel, a Budapest Fővárs Közgyűlése 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletével, tvábbá a Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Képviselőtestületének 39/2011. (XII. 12.) önkrmányzati rendeletével összhangban, az Önkrmányzat és az Adatkezelő között létrejött közszlgáltatási szerződés alapján működteti a közterületi fizetőparkló rendszert a IX. kerület kijelölt területein. Ennek keretében az Adatkezelő ellenőrzi a várakzási díjak és pótdíjak megfizetését, tvábbá az Önkrmányzat megbízásából, figyelemmel a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (tvábbiakban: Kkt.) 15/D. (3) bekezdésére, érvényesíti a megfizetni elmulaszttt várakzási díjat és pótdíjakat; elbírálja a Budapest Fővárs Közgyűlése 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletben, valamint a a Budapest Fővárs IX. Kerület Önkrmányzat Képviselőtestületének 39/2011. (XII. 12.) önkrmányzati rendeletben meghatárztt várakzási hzzájárulásk, illetve egyéb kedvezmények iránti kérelmeket; ellenőrzi az előző pntban hivatkztt várakzási hzzájáruláskra, illetve kedvezményekre való jgsultságkat; kiadja és nyilvántartja az előző pntkban hivatkztt várakzási hzzájáruláskat, illetve egyéb kedvezményeket; adatkat igényel az illetékes hatóságktól, illetve szervektől a fentiekben hivatkztt kérelmek elbírálása, illetve a hzzájáruláskra és kedvezményekre való jgsultság feltételei fennállásának vizsgálata érdekében. A jelen Adatvédelmi tájékztató (a tvábbiakban: Adatvédelmi tájékztató) célja, hgy biztsítsa mindazn természetes személyek infrmációs önrendelkezési jgát, akik az Adatkezelő fentiekben meghatárztt tevékenysége srán, önkéntesen szlgáltatnak személyes adatt az Adatkezelőnek, illetve akikről az Adatkezelő törvényi felhatalmazás alapján szerez személyes adatt. Oldal 3 / 12

4 2. Az adatkezelő és az adatfeldlgzó Az adatkezelő adatai: Név: FEV IX. Zrt. Székhely: 1093 Budapest, Csarnk tér 3-4. fsz. 2. Ügyfélszlgálati irda: 1093 Budapest, Lónyay utca 13/A. cím: Hnlap: Az Adatkezelő nem vesz igénybe külön adatfeldlgzót, az adatk feldlgzásával (rögzítésével, tárlásával, stb.) kapcslats valamennyi feladatt saját maga végzi el. 3. A kezelt adatk köre, az adatk frrása, az adatkezelés célja, jgalapja és időtartama Az Adatkezelő az általa flytattt, az 1. pntban meghatárztt tevékenységek alapján több, különböző adatkezelést flytat, melyekre vnatkzóan az alábbiak szerinti rögzíti a kezelt személyes adatfajták körét, az adatk frrásait, az adatkezelések pnts céljait, azk jgalapját és időtartamait A várakzási hzzájárulásk kiadásával kapcslats adatkezelés Az Adatkezelő a Budapest Fővárs Közgyűlése 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendeletében, illetve a Budapest Fővárs IX. Kerület Önkrmányzat Képviselőtestületének 39/2011. (XII. 12.) önkrmányzati rendeltében meghatárztt, alább felsrlt várakzási hzzájáruláskra és kedvezményekre vnatkzó kérelmek benyújtása és elbírálása srán köteles megvizsgálni, hgy a kérelmező a jgszabály által előírt feltételeknek megfelel-e: lakssági várakzási hzzájárulás gazdálkdói várakzási hzzájárulás egészségügyi várakzási hzzájárulás önkrmányzati intézményi várakzási hzzájárulás 3.2. A kezelt adatk köre és az adatkezelés célja Az Adatkezelő által végzett adatkezelés elsődleges célja, hgy megállapítsa a kérelmező jgsultságát, illetve a jgsultság fennállása esetén biztsítsa a kérelmezett várakzási hzzájárulást és/vagy kedvezményt a jgszabály által meghatárztt időtartamn belül. Az egyes adatk vnatkzásában az adatkezelés tvábbi céljait az alábbi táblázatk tartalmazzák. Oldal 4 / 12

5 kérelmező neve Valamennyi várakzási hzzájárulás esetében Adatkör Az adatkezelés tvábbi célja kérelmező lakóhelye kérelmező édesanyjának leánykri neve kérelmező születési helye és ideje kérelmező tartózkdási helye kérelmező címe kérelmező telefnszáma kérelmező személyi aznsító igazlvány száma gépjármű gyártmánya gépjármű kategóriája gépjármű megengedett legnagybb össztömege (együttes tömeg) gépjármű frgalmi rendszáma gépjármű felségjelzése gépjármű környezetvédelmi besrlása gépjármű használatának jgcíme (kivéve önkrmányzati intézményi várakzási hzzájárulás) meghatalmaztt neve, lakcíme (amennyiben van) A kérelmezők egyértelmű aznsítása és megkülönböztetése. A gépjárművek egyértelmű aznsítása és megkülönböztetése. A meghatalmaztt képviseleti jgsultságának ellenőrzése. Gazdálkdói várakzási hzzájárulás esetében Adatkör Az adatkezelés tvábbi célja gazdálkdó szervezet neve gazdálkdó szervezet székhelye, telephelye gazdálkdó szervezet adószáma gazdálkdó szervezet képviselőjének neve gazdálkdó szervezet képviselőjének címe gazdálkdó szervezet képviselőjének címe, telefnszáma A kérelmezők egyértelmű aznsítása és megkülönböztetése. Egészségügyi várakzási hzzájárulás esetében Adatkör Az adatkezelés tvábbi célja területi kötelezettség típusa területi kötelezettség ellátását igazló szerv A jgsultság megállapítása intézmény neve Önkrmányzati intézményi várakzási hzzájárulás esetében Adatkör intézmény székhelye, telephelye intézmény nyilvántartási száma/cégjegyzékszáma intézmény adószáma intézmény képviselőjének neve intézmény képviselőjének címe intézmény kapcslattartójának címe, telefnszáma közfeladat-ellátását igazló szerv Az adatkezelés tvábbi célja A kérelmezők egyértelmű aznsítása és megkülönböztetése. A jgsultság megállapítása Oldal 5 / 12

6 Amennyiben az adatkezelő az adatkezelés fent meghatárztt céljától eltérő cél érdekében kívánja felhasználni az általa kezelt személyes adatkat, az eltérő célról és minden egyéb releváns kiegészítő infrmációról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt a helyben szkáss módn tájékztatni fgja az érintetteket A kezelt adatk frrása Az adatk frrása a kérelmezett várakzási hzzájárulás tekintetében: Személyes ügyintézés esetén: Az adatk felvételére közvetlenül az érintettektől kerül sr ly módn, hgy a kérelmezők maguk szlgáltatnak valamennyi adatt az általuk kitöltött frmanymtatvány(k) benyújtása, illetve a szükséges egyéb iratk és kmányk bemutatása által. A benyújttt nymtatványk közül a kérelmet, az adatkezeléshez való hzzájárulást és amennyiben van, a meghatalmazást az Adatkezelő az adatkezelés időtartamának végéig zártan tárlja, míg a tvábbi bemutatandó nymtatványkat és iratkat az Adatkezelő nem veszi át tárlásra, az iratkról és kmánykról készült máslatkat az Adatkezelő a feldlgzást követően aznnal megsemmisíti; Pstai útn benyújttt kérelmek esetén: Az adatk felvételére közvetlenül az érintettektől kerül sr ly módn, hgy a kérelmezők maguk szlgáltatnak valamennyi adatt az általuk kitöltött frmanymtatvány(k) és a szükséges egyéb iratkról és kmánykról készült máslatk beküldése által. A benyújttt nymtatványk közül a kérelmet, az adatkezeléshez való hzzájárulást és amennyiben van, a meghatalmazást az Adatkezelő az adatkezelés időtartamának végéig zártan tárlja, míg a személyes ügyintézés srán csak bemutatandó nymtatványkat, illetve az iratkról és kmánykról készült máslatkat az Adatkezelő a feldlgzást követően aznnal megsemmisíti. Elektrnikus útn benyújttt kérelmek esetén (mely kizárólag saját tulajdnú vagy saját üzembentartású gépjármű esetén vehető igénybe lakssági várakzási hzzájárulás igénylésére): Az adatk felvételére részben közvetlenül az érintettektől, részben a Közigazgatási és Elektrnikus Közszlgáltatásk Közpnti Hivatala által vezetett nyilvántartásból kerül sr ly módn, hgy a kérelmező megadja az elektrnikus felületen nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, illetve édesanyja születési nevét, valamint a gépjármű gyártmányát, rendszámát, felségjelzését, kategóriáját, megengedett legnagybb össztömegét, illetve a használat jgcímét és ezen adatk alapján, illetve az adatk összevetésével a rendszer elektrnikus adatigénylés keretében közvetlenül a KEKKH nyilvántartásból vesz fel valamennyi szükséges és a jelen Adatvédelmi tájékztató alapján kezelhető adatt. A személyes ügyintézés srán bemutatandó, illetve pstai ügyintézés srán beküldendő kmány- és iratmáslatkn az ügyfeleknek helyreállíthatatlan módn ki kell takarni az ügyintézéshez nem szükséges személyes adatkat (pl. személyi igazlvány máslatának beküldése esetén a fényképet, lakcímkártya máslatának beküldése esetén a személyi aznsító számt, egyéb iratk esetében az igényelt jgsultság megállapításáhz szükségtelen valamennyi adatt). Amennyiben lyan kmány- vagy iratmáslat kerül az ügyfél részéről csatlásra a kérelemhez, melyen az adatk kitakarására nem került sr, úgy Adatkezelő a máslatn a szükségtelen adatkat a kérelem feldlgzásának idejére kitakarja. Az Adatkezelő valamennyi beküldött vagy személyesen benyújttt máslatt (akár ki vltak takarva az adatk, akár az Adatkezelő takarta ki azkat) a feldlgzást követően aznnal megsemmisít. Oldal 6 / 12

7 3.4. Az adatkezelés jgalapja Az adatkezelésre kizárólag az érintett személyek előzetes és önkéntes, kifejezetten erre vnatkzó nyilatkzatában megtett hzzájárulása alapján kerül sr. A hzzájárulást az érintettek személyes vagy pstai ügyintézés srán a vnatkzó nymtatvány aláírásával és benyújtásával teszik meg, míg elektrnikus ügyintézés esetén a jelen Adatvédelmi Tájékztató elfgadására vnatkzó jelölőnégyzet kipipálásával teszik meg Az adatkezelés időtartama Az adatk kezelésének kezdő időpntja Személyes ügyintézés esetén: a várakzási hzzájárulás vagy kedvezmény kiadásának (az elektrnikus nyilvántartó rendszerben történő rögzítés) időpntja (amennyiben az érintett (kérelmező) által benyújttt iratk alapján megállapítható, hgy az érintett nem jgsult a kérelmezett várakzási hzzájárulásra, úgy Adatkezelő nem rögzít semmilyen adatt az érintettel kapcslatban); Pstai útn benyújttt kérelmek esetén: az érintett által beküldött nymtatvány és/vagy iratmáslat Adatkezelőhöz való beérkezésének az időpntja; Elektrnikus útn benyújttt kérelmek esetén: az érintett által nline kitöltött kérelem Adatkezelőhöz való beérkezésének az időpntja Az adatkezelés végének időpntja: Személyes ügyintézés esetén: a várakzási hzzájárulás megszűnésének vagy megvnásának időpntjától számíttt 1. év vége; Pstai útn benyújttt kérelmek esetén: amennyiben az érintett (kérelmező) által beküldött iratk alapján kiadható a kérelmezett várakzási hzzájárulás (rögzíthető az elektrnikus nyilvántartó rendszerben), úgy a várakzási hzzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvnásának időpntjától számíttt 1. év vége; amennyiben az érintett (kérelmező) hiánys kérelmet nyújt be, úgy az Adatkezelő - 15 naps határidőt tartalmazó - hiányk pótlására felhívó levelet vagy t küld az érintettnek, ennek eredményétől függően amennyiben az érintett pótlja a hiánykat és kiadható a kérelmezett várakzási hzzájárulás (rögzíthető az elektrnikus nyilvántartó rendszerben), úgy a várakzási hzzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvnásának időpntjától számíttt 1. év vége; amennyiben az érintett a megjelölt határidőn belül nem pótlja a hiánykat, úgy a hiányk pótlására nyitva álló határidő utlsó napjától számíttt 5. munkanap vége; amennyiben az érintett (kérelmező) által beküldött iratk alapján megállapítható, hgy az érintett nem jgsult a kérelmezett várakzási hzzájárulásra, úgy a kérelem feldlgzásának a vége; Oldal 7 / 12

8 Elektrnikus útn benyújttt kérelmek esetén: amennyiben az érintett (kérelmező) által nline beküldött kérelem (a kérelmező által szlgáltattt és a hivatals nyilvántartáskban szereplő adatk) alapján kiadható a kérelmezett várakzási hzzájárulás (rögzíthető az elektrnikus nyilvántartó rendszerben), úgy a várakzási hzzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvnásának időpntjától számíttt 1. év vége; amennyiben az érintett (kérelmező) hiánys kérelmet nyújt be, úgy az Adatkezelő - 15 naps határidőt tartalmazó - hiányk pótlására felhívó e- mailt küld az érintettnek, ennek eredményétől függően amennyiben az érintett pótlja a hiánykat és kiadható a kérelmezett várakzási hzzájárulás (rögzíthető az elektrnikus nyilvántartó rendszerben), úgy a várakzási hzzájárulás megszűnésének vagy megvnásának időpntjától számíttt 1. év vége; amennyiben az érintett a megjelölt határidőn belül nem pótlja a hiánykat, úgy a hiányk pótlására nyitva álló határidő utlsó napjának vége; amennyiben az érintett (kérelmező) által nline beküldött kérelem (a kérelmező által szlgáltattt és a hivatals nyilvántartáskban szereplő adatk) alapján megállapítható, hgy az érintett nem jgsult a kérelmezett várakzási hzzájárulásra, úgy a kérelem feldlgzásának a vége (az autmatikus nyilvántartás-ellenőrzések és az elutasításról szóló autmatikus elküldése). Amennyiben a kérelmező jgsulatlanul vett igénybe várakzási hzzájárulást vagy kedvezményt és a kérelmező a rá kiszabtt várakzási díj- és pótdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, mely miatt Adatkezelő bírósági útn érvényesíti követelését, úgy az adatkezelés vége a kérelmezővel szemben fennálló követelés bírósági és/vagy egyéb hatósági útn történő érvényesítésének vége. Az adatkezelés időtartamának végén az Adatkezelő a kezelt adatkat végérvényesen és helyreállíthatatlan módn törli az elektrnikus nyilvántartásból, illetve az adatkat tartalmazó iratkat helyreállíthatatlan módn megsemmisíti A Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzat Adóügyi Osztályával fennálló adatszlgáltatási kapcslat Adatkezelő a várakzási hzzájáruláskra és kedvezményekre való jgsultság megállapítása végett köteles ellenőrizni, hgy a kérelemben megjelölt gépjármű üzembentartójának, ennek hiányában tulajdnsának nem áll-e fenn gépjárműadótartzása az illetékes adóhatóságnál. Azn üzembentartók (tulajdnsk) esetében, akik Budapest IX. kerületében rendelkeznek állandó bejelentett lakóhellyel vagy székhellyel, az Adatkezelő közvetlen elektrnikus útn ellenőrzi a gépjárműadó-tartzás meglétét a Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzat Adóügyi Osztálya által vezetett gépjárműadónyilvántartásában az alábbiak szerint. Az Adatkezelő az üzembentartó adatainak (természetesen személy esetében: név, anyja neve, születési hely és idő; jgi személy esetében: név, nyilvántartási szám) megjelölésével adatlekérdezést hajt végre az elektrnikus gépjármű-nyilvántartásban, mely adatlekérdezés eredményeképpen az Adóügyi Osztály kizárólag arra vnatkzóan szlgáltat infrmációt az Adatkezelőnek, hgy áll-e fenn gépjárműadó-tartzás az adtt üzembentartóra vnatkzóan vagy nem. Az Adóügyi Osztály semmilyen tvábbi infrmációt (pl. adózó egyéb adatai, adó összege, tartzás összege, stb.) nem tvábbít az Adatkezelő irányába. Oldal 8 / 12

9 3.7. A várakzási és pótdíjkövetelések érvényesítésével kapcslats adatkezelés Az Adatkezelő ellenőrzi a Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzat közigazgatási területén belül várakzó gépjárművek díjfizetését és a díjfizetés elmulasztása esetén az Önkrmányzat megbízásából, figyelemmel a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (tvábbiakban: Kkt.) 15/D. (3) bekezdésére, érvényesíti a megfizetni elmulaszttt várakzási díjat és pótdíjakat. A kezelt adatk köre és az adatkezelés célja Az Adatkezelő az alábbi személyes adatkat kezeli: - jármű rendszáma - természetes személy üzembentartó neve születési ideje és lakcíme Az adatkezelés célja: a fentiek szerint, Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzatának közigazgatási területén a várakzási díj meg nem fizetése esetén a jgszerű parklás megállapítása, tvábbá a várakzási és pótdíjak behajtása. A kezelt adatk frrása Az adatk felvételére közvetlen elektrnikus útn a Közigazgatási és Elektrnikus Közszlgáltatásk Közpnti Hivatala által vezetett járműnyilvántartásból, illetve személyi adat- és lakcímnyilvántartásból kerül sr ly módn, hgy Adatkezelő megadja a gépjármű rendszámát, illetve a várakzási- és pótdíjkiszabás időpntját és ezen adatk alapján a rendszer elektrnikus adatigénylés keretében közvetlenül a nyilvántartáskból vesz fel valamennyi szükséges és a jelen Adatvédelmi tájékztató alapján kezelhető adatt. Az adatkezelés jgalapja A várakzási és pótdíjkövetelések érvényesítésével kapcslats adatkezelésre törvényi felhatalmazás alapján kerül sr. Az adatkezelés az alábbi jgszabályi rendelkezésekben található felhatalmazáskn alapul: Kkt. 15/D. (1) és (3) bek. Kkt. 15/E. (3) bek. 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 3. Budapest Fővárs IX. Kerület, Ferencvárs Önkrmányzat Képviselőtestületének 39/2011. (XII. 12.) önk. rendelete 12. és 12/A. Az adatkezelés időtartama Az adatk kezelésének kezdő időpntja az adatk megszerzése a Közigazgatási és Elektrnikus Közszlgáltatásk Közpnti Hivatala által vezetett nyilvántartáskból. Az adatkezelés vége: a várakzási díj megfizetése esetén az ellenőrzésig; a várakzási díjfizetés elmulasztása esetén a várakzási díj- és pótdíjfizetési felszólítás megküldése céljából, a várakzási terület díjfizetés nélküli használatának időpntjától számíttt 60 naps jgvesztő határidő eredménytelen elteltének időpntjáig; a várakzási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a díjfizetési kötelezettség bírósági útn történő érvényesítésének végéig. Oldal 9 / 12

10 3.8. Az Ügyfélablak üzemeltetésével kapcslats adatkezelés Az Adatkezelő a URL címen Ügyfélablak elnevezésű elektrnikus ügyintézési felületet üzemeltet, melynek igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációval, illetve az Ügyfélablakban létrehztt személyes fiókkal kapcslats adatkezelésre vnatkzó szabálykat a FELHASZNÁLÁSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ a ldaln történő regisztrációhz elnevezésű dkumentum tartalmazza. 4. Adatbiztnsági intézkedések Az Adatkezelő az adatk biztnságát az elektrnikus nyilvántartásban azáltal biztsítja, hgy infrmatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támgattt csalás, kémkedés, szabtázs, vandalizmus, tűz és árvíz, tvábbá a számítógépvírusk, a számítógépes betörések és a szlgálatmegtagadásra vezető támadásk ellen. Az üzemeltető a biztnságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljáráskkal gndskdik. Az iratkn (nymtatványkn) tárlt adatk biztnságát az Adatkezelő azáltal biztsítja, hgy az iratkat a feldlgzásukat követően lyan zárt helyiségben tárlja az adatkezelés idejére, ahl az iratkhz az Adatkezelőn kívül harmadik személyek nem férhetnek hzzá és ahl az iratk védve vannak a sérülés vagy megsemmisülés veszélyétől (a vis mair eseteket - pl. tűzeset leszámítva). Az Adatkezelő sem az elektrnikus nyilvántartás, sem az iratk tekintetében nem biztsít hzzáférést lyan személyeknek, akik arra nem jgsultak és megtesz minden intézkedést annak érdekében, hgy a hzzáférési adatk illetéktelen személyek birtkába ne kerülhessenek Adattvábbítás, az adatkhz hzzáférő személyek Az érintettek adataihz elsősrban az Adatkezelő alkalmazttai, illetve egyéb jgvisznyban fglalkztattt munkatársai férnek hzzá a munkavégzésükhöz szükséges mértékben és ideig (pl. ügyfélszlgálati munkatársak a kérelmek feldlgzása srán; követeléskezeléssel fglalkzó munkatársak a követelések behajtása srán). Az Adatkezelő az alábbi esetekben és célkból tvábbít személyes adatkat harmadik személyeknek: A várakzási hzzájáruláskkal és kedvezményekkel kapcslatban kezelt adatkat az Adatkezelő - jgi kérdések tisztázása vagy jgvita rendezése végett - ügyvédi irda (ügyvéd), közjegyző, bíróság részére tvábbíthatja. A várakzási és pótdíjkövetelések érvényesítésével kapcslatban kezelt adatkat az Adatkezelő - a követelések érvényesítése céljából - ügyvédi irda (ügyvéd), közjegyző, bíróság, végrehajtó vagy követeléskezeléssel üzletszerűen fglalkzó szervezet részére tvábbíthatja. A fent felsrlt eseteken kívül, az Adatkezelő az érintett adatait kizárólag az érintett előzetes írásbeli hzzájárulása alapján vagy jgszabályba, bírósági vagy hatósági határzatba fglalt kötelezettség teljesítése esetén tvábbítja harmadik személy részére. Oldal 10 / 12

11 5. JOGOK ÉS JOGORVOSLATI lehetőségek Jgk Tájékztatás Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azk frrásáról, az adatkezelés céljáról, jgalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, tvábbá - az érintett személyes adatainak tvábbítása esetén - az adattvábbítás jgalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számíttt legrövidebb idő alatt, legfeljebb aznban 25 napn belül, közérthető frmában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékztatást. A tájékztatás ingyenes, ha a tájékztatást kérő a flyó évben azns adatkörre vnatkzóan tájékztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújttt be. Helyesbítés és törlés vagy zárlás Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatt az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatt törölni kell, ha kezelése jgellenes, az érintett kéri, az hiánys vagy téves - és ez az állapt jgszerűen nem rvslható-, feltéve, hgy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatk tárlásának törvényben meghatárztt határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Törlés helyett az adatkezelő zárlja a személyes adatt, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló infrmációk alapján feltételezhető, hgy a törlés sértené az érintett jgs érdekeit. Az így zárlt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárlás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napn belül írásban vagy az érintett hzzájárulásával elektrnikus útn közli a helyesbítés, zárlás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jgi indkait. Tiltakzás az adatkezelés ellen Az érintett tiltakzhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatk kezelése vagy tvábbítása kizárólag az adatkezelőre vnatkzó jgi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jgs érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy tvábbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudmánys kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatárztt egyéb esetben. Oldal 11 / 12

12 A hzzájárulás visszavnása Az érintett az adatkezeléshez adtt hzzájárulását bármikr visszavnhatja. A visszavnás nem érinti a visszavnás előtti adatkezelés jgszerűségét, tvábbá az adatkezeléshez való visszavnás esetén az Adatkezelő nem tudja biztsítani a nyújttt szlgáltatásait (várakzási hzzájárulást vagy kedvezmény). Jgrvslati lehetőségek Bírósági eljárás Az érintett a jgainak megsértése esetén bírósághz frdulhat. A bíróság az ügyben srn kívül jár el. Azt, hgy az adatkezelés a jgszabályban fglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles biznyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartzik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkdási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A NAIH eljárásának kezdeményezése A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatt kezdeményezhet arra hivatkzással, hgy személyes adatk kezelésével, illetve a közérdekű adatk vagy a közérdekből nyilváns adatk megismeréséhez fűződő jgk gyakrlásával kapcslatban jgsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hivatala Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasr 22/C. Telefnszám: Hnlap: Jelen Adatvédelmi tájékztató január 23. napjától hatálys. Oldal 12 / 12

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (ZUGLÓI PARKOLÁS) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (ZUGLÓI PARKOLÁS) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (ZUGLÓI PARKOLÁS) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Zuglói Közbiztnsági nn-prfit Krlátlt Felelősségű Társaság (tvábbiakban: ZKNP KFT., székhelye: 1143 Budapest, Laky Adlf u. 36., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Óbudai Parkolási Kft. (székhely: 1033 Budapest, Mozaik u. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-993046; a továbbiakban: Adatkezelő) a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Óbudai Parkolási Kft. (székhely: 1033 Budapest, Mozaik u. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-993046; a továbbiakban: Adatkezelő) a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

FELHASZNÁLÁSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ FELHASZNÁLÁSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ a www.ferencvarosiparkolas.hu oldalon történő regisztrációhoz Hatályos: v1_2017. január 23-tól Tartalomjegyzék 1.HASZNÁLATI TUDNIVALÓK... 3 1.1. VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) (http://kezenfgva.hu/jgsegely-szlgalat)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZLÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A PARAGON-Alkusz Biztsításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tvábbiakban: Biztsításközvetítő) a felmerülő panaszk gyrs és egyértelmű

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

.../2017. (...) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete.../2017. (......) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat 1. Adatkezelő megnevezése : Adatkezelő megnevezése: KOMO - SKY Kft. Adatkezelő cégjegyzékszáma:13-09-091653 Adatkezelő székhelye: 2317 Szigetcsép, Szabadság u.7 Adatkezelő képviselője:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Lmex Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy az INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Nyíregyházi Nyelviskla Krlátlt Felelősségű Társaság Rövid név: ILS Nyelviskla

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy a Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Rejtett Kincsek Dwn Egyesület, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17. Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Bcskai

Részletesebben

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? PRIVACY POLICY 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 4.

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a PAK Persnal Hungary Kft., mint szlgáltató tájékztatását a pakpersnal.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Bevezető

TÁJÉKOZTATÓ. Bevezető TÁJÉKOZTATÓ Az pénzmsás és terrrizmus finanszírzása megelőzésével és megakadályzásával kapcslats eljárásairól Bevezető A pénzmsás lyan bűncselekmény, amelynek célja, hgy az illegális útn, avagy bűnözésből

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Jbcapital Kft., mint szlgáltató tájékztatását a jbcapital.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban. Az

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője:

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÓRARENDI ÓRÁN RÉSZVÉTEL (E-BÉRLET), JÓGA TANFOLYAMRA, OKTATÓKÉPZÉSRE, TÁBORRA JELENTKEZÉS KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 24. Az Adatkezelők adatai: A 1132 Budapest, Kresz Géza u.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION (Érvényes 2018. május 25-től) A jelen adatvédelmi nyilatkzatt az Ön személyes adatainak a jelen nyilatkzatban feltüntetett kezeléséért közvetlenül vagy a

Részletesebben

Kiss Ferenc Tel.: 82/ ; 82/

Kiss Ferenc Tel.: 82/ ; 82/ Kiss Ferenc Tel.: 82/579-577; 82/579-575 Refrmátus Idősek Otthna www.msdstthn.hu 7257 Msdós, Petőfi Sándr u. 4. kissferenc.idstthn@refrmatus.hu Kérelem a személyes gndskdást nyújtó szciális ellátás igénybevételéhez

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalmjegyzék ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Elfgadás dátuma: 2019-03-01 Adatkezelési tájékztató Adatkezelő adatai A hnlapn végzett adatkezelések jgszabályi háttere, jgalapja, célja, a kezelt személyes adatk

Részletesebben

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai I. Elektrnikus ügyintézés lehetőségének biztsítása 2. (1) bekezdés valamennyi kamarai feladat- és hatáskörbe tartzó hatósági, fegyelmi és egyéb ügyben valamennyi jgszabály alapján biztsítandó kamarai szlgáltatás

Részletesebben

K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat 2019 pályázati kiírás

K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat 2019 pályázati kiírás műszerbeszerzési pályázat 2019 pályázati kiírás A K&H Csprt és a K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány (a tvábbiakban: K&H Csprt vagy Kiíró) gyermekegészségügyi támgatási prgramjának rszágs pályázati felhívása

Részletesebben

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési tájékztató a www.tthnmelege.cm webldal (tvábbiakban Hnlap) adatkezelési gyakrlatának feltételeit tartalmazza. Ez az ldal a B2B Grup Kft. (tvábbiakban:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját, valamint szlgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és jelen hnlapunk adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk?

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Red Bull Pilvaker! nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT

Red Bull Pilvaker! nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT Red Bull Pilvaker! nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT A SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft. (tvábbiakban: SPAR) nline nyereményjátékában (tvábbiakban: Játék) részt vehet minden, Magyarrszágn bejelentett lakcímmel

Részletesebben

5. A nyerésre való pályázat menete

5. A nyerésre való pályázat menete 1. A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "ROBOGJ A VARTA-val!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője, lebnylítója és adatkezelője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) a weboldalon futó SPAR online nyereményjátékhoz

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) a   weboldalon futó SPAR online nyereményjátékhoz Részvételi és Játékszabályzat (tvábbiakban: Játékszabályzat) a www.redbull.spar.hu webldaln futó SPAR nline nyereményjátékhz A SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft. (tvábbiakban: SPAR) nline nyereményjátékában

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

Felhasználási feltételek 1.2

Felhasználási feltételek 1.2 Felhasználási feltételek 1.2 E hnlap célja az, hgy segítsen megismerni a 2019.05.18-i találkzón elhangzttakat. Szeretnénk, ha a hnlapunkból másk is hasznt merítenének, de kérjük, ne használja fel annak

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Arla krémsajt nyereményjáték

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Arla krémsajt nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat (tvábbiakban: Játékszabályzat) Arla krémsajt nyereményjáték A SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft. (tvábbiakban: SPAR) nline nyereményjátékában (tvábbiakban: Játék) részt vehet

Részletesebben

A Indítsd a tavaszt stílusosan Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya. 1 A Játék elnevezése, szervezője

A Indítsd a tavaszt stílusosan Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya. 1 A Játék elnevezése, szervezője A Indítsd a tavaszt stílussan Internetes prmóciós játék hivatals játékszabálya 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "Indítsd a tavaszt stílussan" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék

Részletesebben

g) önkormányzati intézményi hozzájárulással, annak feltételei szerint

g) önkormányzati intézményi hozzájárulással, annak feltételei szerint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart.

A Játék a kezdőnapon órától és a zárónapon óráig tart. 1. A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Silan Szív! (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr Ön a Be Smart Klub webldalait ( Webldalak

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel kapcslats infrmációkat? Az MLSZ

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek 1. A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "Rbgjn a Varta-val!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191 Budapest, Ady Endre út 42-44.,

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

Hozzájárulás (ingatlan adatváltozás) :

Hozzájárulás (ingatlan adatváltozás) : LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Ügyféltájékztató Flyósítás utáni flyamatk Helyrajzi szám váltzással járó hzzájárulás iránti kérelmek (ingatlanadatváltzás) Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban tájékztatást

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Nyerjen a Silan illatával!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője:

1. A Játék elnevezése, szervezője: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Hív a hegy!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft., székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató BOLDOGKŐ-FRUIT KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője

1 A Játék elnevezése, szervezője 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "Nyerjen Samsung Msógépet a Henkel-lel!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Smat nyereményjáték" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Tartalmjegyzék Bevezető... 1 Jelen tájékztató nrmatív hátterét a következő jgszabályk alktják:... 2 A tájékztatóban található legfntsabb fgalmak és azk értelmezése:... 2 Az adatkezelés

Részletesebben

EUROCENTER ÓBUDA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZERENCSEKERÉK JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

EUROCENTER ÓBUDA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZERENCSEKERÉK JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA EUROCENTER ÓBUDA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZERENCSEKERÉK JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A Játék szervezője A Játék szervezője, adatkezelője a 1032 Budapest, Bécsi út 154. szám alatt található EurCenter

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Röviden Bevezetés Személyes adatkat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatkat a lehető legbiztnságsabban tárljuk Harmadik félnek személyes adatkat csak hzzájárulással

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2018. Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Vnatkzó jgszabályk... 3 2. Fgalmak... 4 II. ADATKEZELÉSI

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Mntevide u. 3/B., cjsz: 01-10-045744) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Kelt, Budapest

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Humánplitikai Bizttságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Várs Képviselő-testületének Humánplitikai Bizttsága a 15/2004. (V.25.) önkrmányzati rendelet alapján, valamint

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: Azúr Töltsd meg színekkel a tavaszt (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely:

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA AZ AGRIA PORTFÓLIÓ ZRT. (3300 EGER, RÁKÓCZI ÚT 44. 7. E. 52. SZÉKHELY 3300 EGER, KISASSZONY UTCA 34. SZÁM ALATTI TELEPHELY) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kvács Zltán és Dudás Pálné

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT) április 5. I. TÁRSASÁGUNK PANASZKEZELÉSI RENDJE

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT) április 5. I. TÁRSASÁGUNK PANASZKEZELÉSI RENDJE PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT) 2019. április 5. Az O.F.SZ. Országs Fizetési Szlgáltató Zrt. (a tvábbiakban: Társaság) törekvése, hgy termékeivel, szlgáltatásaival és ügyfélkiszlgálásával

Részletesebben

A Nyerj az FC Barcelona termékeivel! elnevezésű nyereményjáték szabályzata és feltételei

A Nyerj az FC Barcelona termékeivel! elnevezésű nyereményjáték szabályzata és feltételei A Nyerj az FC Barcelna termékeivel! elnevezésű nyereményjáték szabályzata és feltételei A jelen dkumentum tartalmazza a Nyerj az FC Barcelna termékeivel! elnevezésű nyereményjáték (a tvábbiakban "Játék

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Nyerjen a Persil-lel!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Silan Legyen Ön a Silan királynője Lndn vársában!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest,

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője

1 A Játék elnevezése, szervezője 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "SK LOOKS 2017 (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6., cégjegyzékszám:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

ÓBUDAI PARKOLÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ÓBUDAI PARKOLÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ÓBUDAI PARKOLÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ELFOGADTA Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete az 515/2016.(IX.23.)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató 1. Adatkezelő és jelen webhely aznsítása 1.1. Tájékztatjuk, hgy jelen webhelyet STRUKTÚRA munkaerő kölcsönző és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: 1077 Budapest Rttenbiller

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató KEDVES LÁTOGATÓ, KEDVES PÁLYÁZÓ! Személyes adatainak védelme kiemelten fnts az FGSZ Zrt. számára. Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hgy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent

Részletesebben

ÓBUDAI PARKOLÁSI KFT. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ május 25.

ÓBUDAI PARKOLÁSI KFT. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ május 25. ÓBUDAI PARKOLÁSI KFT. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 2018. május 25. TARTALOM I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 1 II. AZ ADATKEZELŐ... 1 III. AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK... 1 1) A várakozási hozzájárulásokkal

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben