OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési tájékztató a webldal (tvábbiakban Hnlap) adatkezelési gyakrlatának feltételeit tartalmazza. Ez az ldal a B2B Grup Kft. (tvábbiakban: Szlgáltató) tulajdnában és üzemeltetésében lévő Hnlap. A Szlgáltató, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hgy tevékenységével kapcslats minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatálys jgszabálykban meghatárztt elvárásknak. A jelen Szabályzat célja, hgy a Szlgáltató által nyújttt szlgáltatásk minden területén, minden egyén (tvábbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztsítva legyen, hgy jgait és alapvető szabadságjgait, különösen a magánélethez való jgát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldlgzása srán (adatvédelem). Szlgáltató tiszteletben tartja a Hnlap Felhasználóinak személyhez fűződő jgait; a rögzített személyes, üzleti vagy különleges adatkat bizalmasan, az adatvédelmi jgszabálykkal és nemzetközi ajánláskkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkzatnak megfelelően kezeli. Felhasználó a Hnlap használatával elfgadja az alábbiakat, és hzzájárul az alábbiakban meghatárztt adatkezelésekhez. Felhasználó tvábbá elfgadja és tudmásul veszi, hgy amennyiben a fent említett hnlapt használja, akkr az alábbi rendelkezések vnatkznak rá: 1. Definíciók Érintett (Felhasználó): bármely meghatárztt, személyes adat alapján aznsíttt vagy - közvetlenül vagy közvetve - aznsítható természetes személy; Személyes adat: az érintettel kapcslatba hzható adat - különösen az érintett neve, aznsító jele, valamint egy vagy több fizikai, fizilógiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szciális aznsságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levnható, az érintettre vnatkzó következtetés; különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartzásra, a plitikai véleményre vagy pártállásra, a valláss vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vnatkzó személyes adat, az egészségi állaptra, a kórs szenvedélyre vnatkzó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; banki- és pénzügyi adatk. hzzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határztt kinyilvánítása, amely megfelelő tájékztatásn alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vnatkzó személyes adatk - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; tiltakzás: az érintett kifejezett írásbeli nyilatkzata, amellyel személyes adatainak kezelését kifgáslja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatk törlését kéri; adatkezelő:

2 az a természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy máskkal együtt az adatk kezelésének célját meghatárzza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vnatkzó döntéseket meghzza és végrehajtja, vagy az általa megbíztt adatfeldlgzóval végrehajtatja; adatkezelés: az alkalmaztt eljárástól függetlenül az adatkn végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárlása, megváltztatása, felhasználása, lekérdezése, tvábbítása, nyilvánsságra hzatala, összehanglása vagy összekapcslása, zárlása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatk tvábbi felhasználásának megakadályzása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy aznsítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnymat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; adatfeldlgzás: az adatkezelési műveletekhez kapcslódó technikai feladatk elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásáhz alkalmaztt módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hgy a technikai feladatt az adatkn végzik; adatfeldlgzó: az a természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jgszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatk feldlgzását végzi; adattvábbítás: az adat meghatárztt harmadik személy számára történő hzzáférhetővé tétele; nyilvánsságra hzatal: az adat bárki számára történő hzzáférhetővé tétele; adattörlés: az adatk felismerhetetlenné tétele ly módn, hgy a helyreállításuk többé nem lehetséges; adatzárlás: az adat aznsító jelzéssel ellátása tvábbi kezelésének végleges vagy meghatárztt időre történő krlátzása céljából; adatmegsemmisítés: az adatkat tartalmazó adathrdzó teljes fizikai megsemmisítése; harmadik személy: lyan természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azns az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldlgzóval; gazdasági reklám: lyan közlés, tájékztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtkba vehető frgalmképes ingó dlg - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dlg módjára hasznsítható természeti erőket - (a tvábbiakban együtt: termék), szlgáltatás, ingatlan, vagyni értékű jg (a tvábbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módn történő igénybevételének előmzdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkzás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a tvábbiakban: reklám).

3 2. Az adatkezelő megnevezése Név: Székhely: Levelezési cím: Cégjegyzékszám : Bejegyző Bíróság: B2B Grup Kft Budapest, Tmpa Mihály utca Budapest, Tmpa Mihály utca Adószám: cím: Budapest Fővársi Cégbíróság Inf kukac tthnmelege pnt cm Szlgáltató a fent megjelölt címre kizárólag az adatkezelésével, illetve jelen jgi közleménnyel kapcslats kérdéseket, panaszkat fgadja. 3. Adatkezelés célja A Szlgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bcsáttt adatkat célhz kötötten, kizárólag Szlgáltató és Felhasználó közötti kapcslattartás, Szlgáltató szlgáltatásának hatékny, biztnságs és személyre szabtt frmában történő nyújtása; Szlgáltató általi előminősítés elkészítése, a Szlgáltatás használatával kapcslatban felmerült kérdések rendezése céljából, felvilágsítás adása, működési prblémák elhárítása, tvábbá hírlevél és egyéb marketing célú hirdetések küldése érdekében tárlja. 4. Egyéb célú adatkezelések Biztnsági adategyeztetés céljából a megadtt adatk ellenőrzése történhet. Ez esetben Szlgáltató, a Felhasználó személyaznsító igazlványának máslatát bekérheti, a regisztrációs adatk valódiságának ellenőrzése céljából, melyet külön adatkezelési hzzájárulás mellett a Felhasználó fax, útján scannelve, vagy pstai útn küldhet meg Szlgáltató részére. A biztnsági adategyeztetés srán felvett személyes adatkat Szlgáltató a védett infrmatikai rendszerében ideiglenesen tárl, mivel a Felhasználó által megküldött fénymáslatk a biztnsági adategyeztetés lezárultával Szlgáltató megsemmisít. A biztnsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés céljáról és tvábbi feltételeiről Szlgáltató, az adatk bekérésekr külön tájékztatást nyújt Felhasználó részére. Tájékztatjuk Felhasználót, hgy a bíróság, az ügyészség,a nymzó hatóság vagy szabálysértési

4 hatóság tájékztatás nyújtása, személyes adatk közlése, átadása, illetőleg iratk rendelkezésre bcsátása végett megkeresheti Szlgáltatót. Szlgáltató a hatóságk részére, jgszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pnts célt és az adatk körét megjelölte - személyes adatt csak annyit és lyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításáhz elengedhetetlenül szükséges. 5. Adatkezelés jgalapja A Szlgáltató általi adatkezelésekre az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény (a tvábbiakban: Inftv) 5. (1) bekezdés a) pntja szerint a Felhasználók önkéntes hzzájárulása alapján, valamint az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény alapján kerül sr. A hzzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Hnlap használatával, illetve a kérdéses adatk önkéntes megadásával adja meg. 6. Adatkezelés időtartama A regisztrációs flyamat srán megadtt személyes adatk kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Felhasználó a regisztráció törlését vagy adatainak módsítását bármikr kérheti a Szlgáltatótól. A kérelem beérkezését követően, Szlgáltató a Felhasználó személyes adatait véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen. Az adatk törlésének határideje a regisztráció törlési kérelem beérkezését követő 3 munkanap vége. Szlgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hgy az adatk törlése után semmilyen krábbi megadtt adatt nem tud elérni, ezért ezeket ismételten be kell szerezni ez esetlegesen tvábbi anyagi kiadáskkal járhat. A törlés kérésének megerősítéséig a Felhasználó prfilja inaktív státuszba kerül. Az inaktiválás ka, hgy a Felhasználó által megadtt adatkkal a Szlgáltató a flyamatát ne akadályzza. Fenti rendelkezések nem érintik a jgszabályban (pl. számviteli jgszabálykban számlamegőrzési kötelezettség 8 év) meghatárztt megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a hnlapn történő regisztráció srán vagy egyéb módn adtt tvábbi hzzájárulásk alapján történő adatkezeléseket. 7. Kezelt adatk köre 7.1.Regisztráció: A regisztráció srán a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatkat: Név cím Telefnszám 1. A Felhasználó az alábbi adatkat adhatja meg a későbbiek flyamán: Minden adat, ami a pályázat beadásáhz szükséges.

5 Az adatrögzítés befejezését követően az adatkat a megadtt címen a Szlgáltató eljuttatja a Felhasználó számára ellenőrzés céljából. Amennyiben a Felhasználó a szlgáltatás igénybevételéhez a regisztráció vagy adatmegadás srán harmadik fél adatait adta meg, vagy a Hnlap használata srán bármilyen módn kárt kztt, a Szlgáltató jgsult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Szlgáltató a neki megadtt személyes adatkat nem ellenőrzi. A megadtt adatk megfelelősségéért kizárólag az azkat megadó személy felel. Bármely Felhasználó címének megadásakr egyben felelősséget vállal azért, hgy a megadtt címről kizárólag ő vesz igénybe szlgáltatást Ckiek A Hnlap látgatóinak számítógépét a rendszer egy ún. ckie-val aznsítja. Ahhz, hgy a Szlgáltató Hnlapján minden tartalm megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről ckie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Hnlap egyes részeinek letöltésekr ckie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Hnlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A ckie-k lyan kisméretű szövegfájlk, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó a Szlgáltatótól nem kap tvábbi értesítést. A ckie-k a Felhasználó személyének aznsítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A ckie-k elhelyezésével Szlgáltató célja, hgy a látgatók számára lényeges infrmációkat célzttabban juttassn el. A fenti infrmációkat Szlgáltató kizárólag a Hnlap technikai üzemeltetése érdekében, célztt hírlevél küldésére valamint statisztikai célkra használja fel. A legtöbb böngésző menüsrában található "Segítség" funkció, tájékztatást nyújt arra vnatkzóan, hgy a böngészőben hgyan lehet letiltani a ckie-kat, hgyan fgadjn el új ckie-kat, vagy hgyan adjn utasítást böngészőjének arra, hgy új ckie-t állítsn be, vagy hgyan kapcsljn ki egyéb ckie-kat. Ezen túlmenően a Ggle biztsítja, hgy a Felhasználó a Ggle által megjelenített hirdetések kikapcslására szlgáló ldaln ( letilthatja a Ggle által elhelyezett ckie-kat. A ckie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a hnlapk használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára. A Hnlapkn használt ckie-k nem kznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust. A Szlgáltató kétféle ckie-t használ: Átmeneti (sessin) ckie: a sessin ckie-k a Felhasználó látgatása után autmatikusan törlődnek. Ezek a ckie-k arra szlgálnak, hgy a Szlgáltató Hnlapja hatéknyabban és biztnságsabban tudjn működni, tehát elengedhetetlenek ahhz, hgy a Hnlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazásk megfelelően tudjanak működni. Állandó (persistent) ckie: állandó ckie-t is használ a Szlgáltató a jbb felhasználói élmény érdekében (pl. ptimalizált navigáció nyújtása). Ezek a ckie-k hsszabb ideig kerülnek tárlásra a böngésző ckie file-jában. Ennek időtartama

6 attól függ, hgy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen ckie-k segítségével a Szlgáltató adatkat gyűjt névtelen módn marketing- és ptimalizálási célkból. Ezek az adatk a Szlgáltató részéről azt a célt szlgálják, hgy aznsíthassa az egyedi vásárlói csprtk speciális igényeit és ezáltal célztt hirdetés küldésére kerülhessen sr, tehát hgy a Szlgáltató a Felhasználók számára lényeges infrmációkat célzttabban juttassn el. Az adatkat a Szlgáltató nem használja arra, hgy a Felhasználót személyesen aznsítsa. Természetesen a Felhasználó adatai ily módn történő felhasználását, bármikr letilthatja Szlgáltató fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén. A ckie-k a Felhasználó személyének aznsítására nem alkalmasak. A ckie-k elhelyezésével Szlgáltató célja, hgy a látgatók számára lényeges infrmációkat célzttabban juttassn el Technikai adatk: A Hnlap böngészése srán technikai infrmációk kerülnek rögzítésre (például lg fájlk frmájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpntt, a meglátgattt ldal URL-jét). Ezen adatk naplózását a rendszer flyamatsan végzi, de nem kapcslja össze a regisztráció srán illetve felhasználás srán megadtt adatkkal. Az így nyert adatkhz a Felhasználók nem, csak a Szlgáltató fér hzzá. A fenti infrmációkat a Szlgáltató kizárólag a Hnlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célkra használja fel. A felhasználói szkáskra vnatkzó statisztikák készítése céljából Szlgáltató saját maga fejlesztett prgramt illetve a Ggle Analytics prgramt veszi igénybe, amely rögzíti a Felhasználó IP címét, a látgatás időpntját, a megtekintett ldal címét és minden egyéb a Ggle Analitycs által nyilvántarttt infrmációt. A Felhasználó IP címeit Szlgáltató semmilyen lyan más adathz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye aznsítható lenne. 8. Az adatkat megismerő személyek köre Az adatkat elsődlegesen a Szlgáltató, illetve a Szlgáltató belső munkatársai jgsultak megismerni, azkat nem teszik közzé. Harmadik személyek részére kizárólag a szlgáltatás nyújtásának megfelelő mértékig adják át közreműködő partnerek számára (pl. kivitelező) és csak az Adatkezelési tájékztatóban meghatárztt célkra használják, illetve használhatják fel. A Felhasználó kifejezetten felhatalmazza a Szlgáltatót, hgy a hitelfelvétellel kapcslats megszttt dkumenutmkat és infrmációkat a bank vagy hitelközvetítő partner számára átadja. Az alapul fekvő infrmatikai rendszer üzemeltetése, az elszámlás rendezése körében a Szlgáltató adatfeldlgzót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szlgáltató az ilyen külső szereplők valamint a Hnlapn keresztül értékesítő eladók adatkezelési gyakrlatáért nem felelős Külső szlgáltatók adatfelvétele a hnlapn Szlgáltató által üzemeltetett hnlapk külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkzáskat tartalmaznak. Ilyen külső szerver segíti a hnlap látgatttsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Ggle Analytics, Facebk). Ezen adatk kezeléséről az adatkezelők tudnak

7 részletes felvilágsítást nyújtani Felhasználó részére. Külső szlgáltatók személyes adatkhz nem férnek hzzá, Szlgáltató kizárólag aggregált adatk elérhetőségét biztsítja. Ezen tvábbi szlgáltatók adatkezelési gyakrlatáért Szlgáltató nem felelős. Elérhetőségük:

8 8.2. Adatfeldlgzás A B2B Grup Kft. az alábbi piaci szereplők részére tvábbítja a felhasználók adatat: Kiválaszttt értékbecslő Kiválaszttt energetikus Kiválaszttt kivitelező Kiválaszttt hitelközvetítő partner A Szlgáltató a kapcslatfelvételhez- vagy a pályázathz nélkülözhetettlen adatkat adja át a fent megjelölt partnerek számára. A Szlgáltató partnereinek kiválasztását alaps előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szlgáltatás nyújtása srán tudmásukra juttt bizalmas adatkat a törvényes előírásk keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni. 9. Adatbiztnság A Szlgáltató minden szükséges lépést megtesz, hgy biztsítsa a Felhasználók által a Hnlapn megadtt személyes adatk biztnságát mind a hálózati kmmunikáció, mind az adatk tárlása, őrzése srán. A személyes adatkhz szigrúan krlátztt a hzzáférés a jgsulatlan megismerés, a személyes adatk jgsulatlan megváltztatása, illetve jgsulatlan felhasználása megelőzésére. Szlgáltató infrmatikai rendszere és hálózata megfelelő módn védett a számítógép használata srán megvalósuló csalás, kémkedés, szabtázs, vandalizmus, tűz és árvíz, tvábbá a számítógépvírusk, a számítógépes betörések ellen. Szlgáltató az adatkezelés srán megőrzi a titksságt: megvédi a személyes adatt, hgy csak lyan személy férhessen hzzá, aki erre jgsult; a sértetlenséget: védi a személyes adatk teljességét és azk feldlgzás módszerének a pntsságát; 10. Felhasználói jgk és jgrvslati lehetőségek 1. Tájékztatáshz való jg Felhasználó bármikr jgsult tájékztatást kérni a Szlgáltató által kezelt, rá vnatkzó személyes adatkról. Szlgáltató a Felhasználó kérésére tájékztatást ad a rá vnatkzó, általa kezelt adatkról, az adatkezelés céljáról, jgalapjáról, időtartamáról, tvábbá arról, hgy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szlgáltató a kérelem benyújtásától számíttt 30 napn belül írásban adja meg a kért tájékztatást. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcslats kérdéssel, illetve észrevétellel a Szlgáltató munkatársáhz frdulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

9 2. A Felhasználó bármikr jgsult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azk törlését kérni a fent megadtt kapcslati módn keresztül. Szlgáltató a kérelem beérkezésétől számíttt 8 munkanapn belül törli az adatkat, ez esetben azk nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vnatkzik a jgszabály (pl. számviteli szabályzás) alapján szükséges adatkezelésekre, azkat Szlgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Felhasználó kérheti tvábbá, adatainak zárlását. A Szlgáltató zárlja a személyes adatt, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló infrmációk alapján feltételezhető, hgy a törlés sértené a Felhasználó jgs érdekeit. Az így zárlt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárlásról és a törlésről a Felhasználót, tvábbá mindazkat értesíteni kell, akiknek krábban az adatt adatkezelés céljára tvábbíttták. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jgs érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárlás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napn belül írásban köteles közölni a helyesbítés, zárlás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jgi indkait. 3. Felhasználó tiltakzhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatk kezelése (tvábbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jgának vagy jgs érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy tvábbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudmánys kutatás céljára történik; a tiltakzás jgának gyakrlását egyébként törvény lehetővé teszi. Szlgáltató a tiltakzást a kérelem benyújtásától számíttt legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapzttsága kérdésében döntést hz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékztatja. Az érintett a jgait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakrlhatja: Név: Levelezési cím: cím: B2B Grup Kft Budapest, Tmpa Mihály utca 19. inf kukac tthnmelege pnt cm 4. Jgrvslati lehetőségek A Felhasználó az Inf.tv., valamint a Plgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján, amennyiben a Felhasználó a Szlgáltató által meghztt döntéssel nem ért egyet illetve egyéb panasz esetén adatainak kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatósághz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasr 22/c.; ) frdulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jgait.

10 11. Egyéb rendelkezések Szlgáltató fenntartja a jgt, hgy jelen Adatkezelési Nyilatkzatt a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyldalúan módsítsa. A módsítás hatályba lépését követően Felhasználó a szlgáltatás használatával ráutaló magatartással elfgadja a módsíttt Adatkezelési nyilatkzatban fglaltakat. Felhasználó a Hnlap használatával kötelezettséget vállal arra, hgy az általa megadtt adatk, infrmációk harmadik fél és Szlgáltató jgát illetve jgs érdekeit valamint a hatálys jgszabálykat nem sértik. Amennyiben a Felhasználó a szlgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Hnlap használata srán bármilyen módn kárt kztt, a Szlgáltató jgsult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szlgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságknak a jgsértő személy személyaznsságának megállapítása céljából. A Szlgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságknak a jgsértő személy személyaznsságának megállapítása céljából. Szlgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jgsult a Felhasználó munkaflyamatát inaktiválja; ebben az esetben Szlgáltató a Felhasználót az inaktiválásból fakadóan ért kárkért nem felel. Jelen Adatkezelési Tájékztató hatályba lépésének napja 2017 április 25. Minden jg fenntartva! B2B Grup Kft.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy a Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Rejtett Kincsek Dwn Egyesület, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17. Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Bcskai

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Ecodisin.com mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy az INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Nyíregyházi Nyelviskla Krlátlt Felelősségű Társaság Rövid név: ILS Nyelviskla

Részletesebben

Adatvédelem. 3. Az adatkezelő megnevezése és nyilvántartási száma: Prímaenergia Zrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.

Adatvédelem. 3. Az adatkezelő megnevezése és nyilvántartási száma: Prímaenergia Zrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56. Adatvédelem A Prímaenergia Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

Galvanofém Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Galvanofém Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata Galvanofém Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata 1. A szabályzat célja Jelen szabályzat célja a Galvanofém Kft. (Székhely: 6000 Kecskemét, Méntelek 252. Telefonszám: +36 76 506 263, Adószám: 11375230-2-03)

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az :[Európalánta Közhasznú Egyesület] (továbbiak az Adatkezelő ) a céljai elérésének elősegítése érdekében kapott adományok nyújtói (továbbiakban az Adományozók ) adományozással

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja Jelen szabályzat célja Alberszki Anett egyéni vállalkozó (székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gerle utca 10, adószáma: 68818560-1-23., nyilvántartási

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? PRIVACY POLICY 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 4.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

Power Belt Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: május 25. napjától

Power Belt Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: május 25. napjától Power Belt Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. Hatályos: 2018. május 25. napjától Általános rendelkezések A Power Belt Kft. (székhelye: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 38/b. Adószáma:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2018. Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Vnatkzó jgszabályk... 3 2. Fgalmak... 4 II. ADATKEZELÉSI

Részletesebben

Hatályos: május 25. napjától. Cégszerű aláírás:

Hatályos: május 25. napjától. Cégszerű aláírás: Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata ------------------------------------------------------------------------ Hatályos: 2018. május 25. napjától Cégszerű

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Adatvédelem. Adatkezelési Nyilatkozat

Adatvédelem. Adatkezelési Nyilatkozat Adatvédelem Adatkezelési Nyilatkozat www.primanet.hu A Prímagáz Hungaria Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; évi V. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; évi V. törvény Kossiktea.hu Balatonfüred - Keller Zsuzsanna EV, továbbiakban (székhely: 8230 Balatonfüred, P.Horváth Á. u 18 D telephely. 8230 Balatonfüred Zsigmond u 12 adószám: 67699676-1-39 a továbbiakban Adatkezelő

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) (http://kezenfgva.hu/jgsegely-szlgalat)

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. Hatályos: 2018.05.25. napjától Általános rendelkezések Bogár Iván Balazs EV. (székhelye: Budapest 1173 Pesti út. 153., Adószáma: 60873314-1-42 Nyilvántartási

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az SMB Management Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Hild Viktor utca 5., fióktelep: 1096 Budapest, Sobieski

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Jbcapital Kft., mint szlgáltató tájékztatását a jbcapital.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban. Az

Részletesebben

1. Definíciók. Adatkezelési tájékoztató

1. Definíciók. Adatkezelési tájékoztató 1031 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 126-128. ADÓSZÁM: 26390545-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-327786 Adatkezelési tájékoztató Az Plant Pro CEE Kereskedelmi Kft. (székhely: 1034 Budapest Bécsi út 126-128.; adószám: 26390545-2-41;

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalmjegyzék ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Elfgadás dátuma: 2019-03-01 Adatkezelési tájékztató Adatkezelő adatai A hnlapn végzett adatkezelések jgszabályi háttere, jgalapja, célja, a kezelt személyes adatk

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A WOW! protein Magyarország Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a http://wow-protein.com és azok mellékoldalain, ideértve a http://wow-protein.com/shop termékértékesítési

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat célja Jelen szabályzat célja a (székhelye: 2942 Nagyigmánd, Szent István utca 8, adószáma: 24772864, cégjegyzékszáma: 11-09-022273) adatvédelmi és adatkezelési

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu A Kurrens Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kurrens Print Kft., mint Szolgáltató) a www.szbh-trilogia.hu honlapon lehetővé teszi

Részletesebben

A DRÓNPILÓTÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A DRÓNPILÓTÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A DRÓNPILÓTÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 2018. május 20. Oldal 1 / 18 Tartalmjegyzék Hnnan származhat kezelésre átadtt Személyes Adat?... 4 Mi az Adat kezelés?... 4 Az Adat kezelés

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Név: Pákh Tamás egyéni vállalkozó Székhely és levelezési cím: 4090 Polgár, Csokonai utca 43. Telefonszáma: +36 (20)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Lmex Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A. MAGYAR ZEN BU KAN KEMPO SPORTÁGI SZÖVETSÉG (székhely: 1141 Budapest, Bonyhádi út 114. 2/5.; nyilvántartási szám: 01-02-0006342; adószám:18067264-1-42 ) (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a PAK Persnal Hungary Kft., mint szlgáltató tájékztatását a pakpersnal.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban.

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A MAGNET Tartálygyártó Kft, mint adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Az IVEEN Kft. (a továbbiakban: IVEEN) a www.azautom.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon vásárlók (a továbbiakban Érintett)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általáns szabályk Eltérő íráss megállapdás hiányában a jelen Általáns Szerződési Feltételeik (ÁSZF) vnatkznak a www.thetahealing.hu ldalt üzemeltető Thetaverzum Transzfrmációs

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Az adatok kezelésével összefüggésben a Nyomtatóalkatrész.hu Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja az érintetteket (továbbiakban: Felhasználó) a

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Perfect Nails Kft. (a továbbiakban: Perfect Nails) a nailbeautysalon.net weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja Jelen szabályzat célja a www.jogitanacsok.com weboldal továbbiakban weboldal - adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben

Részletesebben

Felhasználási feltételek 1.2

Felhasználási feltételek 1.2 Felhasználási feltételek 1.2 E hnlap célja az, hgy segítsen megismerni a 2019.05.18-i találkzón elhangzttakat. Szeretnénk, ha a hnlapunkból másk is hasznt merítenének, de kérjük, ne használja fel annak

Részletesebben

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az AUTÓFÉNYEZÉSI SZAKMŰHELY 2000 Bt., (székhely: 9400 Sopron, Győri út 42., cégjegyzékszám: 08 06 009847

Részletesebben

ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr Ön a Be Smart Klub webldalait ( Webldalak

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A CSEPREGI ÉS TÁRSA Kft, tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató BOLDOGKŐ-FRUIT KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat Jelen adatvédelmi adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat ) célja, hogy Totel Szerviz Kft. (székhely: 1147 Budapest Miskolci utca 91. ; elektronikus levelezési cím: info@totel.hu

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját, valamint szlgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és jelen hnlapunk adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk?

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. Hatályos: 2018. 05.25. napjától Általános rendelkezések Bogár Iván Balazs EV. (székhelye: Budapest 1173 Pesti út. 153., Adószáma: 60873314-1-42 Nyilvántartási

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Röviden Bevezetés Személyes adatkat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatkat a lehető legbiztnságsabban tárljuk Harmadik félnek személyes adatkat csak hzzájárulással

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 23. Az Adatkezelő adatai: Szervezet neve: Dahlia Jóga Egyesület (tvábbiakban: Adatkezelő ) Székhely, pstacím: 4026 Debrecen, Darabs

Részletesebben

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!!

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!! ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.szivattyubolt.hu Mexbau Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.szivattyubolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató 1. Adatkezelő és jelen webhely aznsítása 1.1. Tájékztatjuk, hgy jelen webhelyet STRUKTÚRA munkaerő kölcsönző és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: 1077 Budapest Rttenbiller

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT A Weco-Online Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.repjegy.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) internetes szolgáltatást üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. AB REX Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2018. május 25. napjától Általános rendelkezések Az AB REX Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye:

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat.

Adatvédelmi Nyilatkozat. Adatvédelmi Nyilatkozat www.tondach-shop.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tondach-shop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Tondach

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZLÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A PARAGON-Alkusz Biztsításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tvábbiakban: Biztsításközvetítő) a felmerülő panaszk gyrs és egyértelmű

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A Consell Translations Kft. (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 23. ; cégjegyzékszám: 0109469999; adószám: 12155671-2-42; a továbbiakban: Megrendelő)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a metzdaniel.hu ( weboldal) és a weboldal üzemeltetője, Metz Dániel e. v. által alkalmazott adatvédelmi és - kezelési elveket és a Szolgáltató

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató lakasdekrajandek.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Elit Cnt Kft. (2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9., Cégjegyzékszám: 13-09-116109, adószám: 14101654-2-13) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI Szabályzat

ADATKEZELÉSI Szabályzat ADATKEZELÉSI Szabályzat CHEMPLEX Kft. 1. Általános rendelkezések A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat célja, hogy rögzítse a CHEMPLEX Kft. (székhely: 1194 Budapest, Vas Gereben u. 114., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat 1. Az adatkezelő megnevezése Név: Dudás Zoltánné EV. Székhely és levelezési cím: 5931. Nagyszénás, Fenyő köz 9. Nyilvántartási szám: 50215601 Bejegyző hatóság megnevezése: Orosházi

Részletesebben

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése KAZÁN PONT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Webgépész Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Daru u. 22., cégjegyzékszám: 03-09-123975, nyilvántartó

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu Adatvédelmi Nyilatkozat www.tegla-aruhaz.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tegla-aruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Rigips

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Társaság neve: cégjegyzékszáma: székhelye: Infrmációs közpnt: elektrnikus címe: hnlapja: UNI-MED Szeged Egészségügyi Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 06-09-011070 (Szegedi Törvényszék Cégbírósága)

Részletesebben

Adatvédelem & Cookie szabályzat

Adatvédelem & Cookie szabályzat Adatvédelem & Cookie szabályzat 1. Adatvédelmi & Cookie Szabálzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a www.folandrol.hu weboldal által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság

Részletesebben

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldalon.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a  weboldalon. 1. BEVEZETÉS Fazekas Milán Gábor E.V. (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 6. fsz. 31., adószám: 67355053-1- 22, a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben