Adatkezelési tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatkezelési tájékoztató"

Átírás

1 Adatkezelési tájékztató 1. Adatkezelő és jelen webhely aznsítása 1.1. Tájékztatjuk, hgy jelen webhelyet STRUKTÚRA munkaerő kölcsönző és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: 1077 Budapest Rttenbiller u em 11. Cégjegyzékszám: Webhely: (a tvábbiakban: Adatkezelő) üzemelteti Jelen webhely: internetcímen elérhető webhely, az azn elérhető webldalak és alldalak. 2. A magyar jg kikötése, jelen tájékztató hatálya 2.1. A fent meghatárztt internetcímen elérhető webhelyet (a tvábbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatárztt Adatkezelő (a tvábbiakban: Adatkezelő) szlgáltatása Magyarrszágra irányul, és azt Magyarrszágról nyújtja. Ennek értelmében a szlgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szlgáltatás igénybevétele srán (az adatkezelésre vnatkzóan is) a magyar jg az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősrban az - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatk kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatk szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályn kívül helyezéséről (általáns adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Prtectin Regulatin - Az Európai Unió Általáns Adatvédelmi Rendelete), (a tvábbiakban: GDPR), - infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény (Inftv.),

2 - az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (Eker. tv.), rendelkezései alapján kezeli Jelen tájékztató hatálya a webhely felületének használatára, tt elérhetővé tett elektrnikus szlgáltatásk igénybevétele srán végrehajttt adatkezelésre vnatkzik Jelen tájékztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek függetlenül attól, hgy a webhely mely szlgáltatását veszik igénybe, illetve azk a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szlgáltatást sem vesznek igénybe. 3. Az adatkezelés jgalapja 3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jgalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pntja szerint a Felhasználó hzzájárulása, a megrendeléssel kapcslats adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pntja, miszerint az adatkezelés lyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél A hzzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hzzájárulását a vnatkzó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkzat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékztatót Felhasználó bármikr, a hnlap minden ldalának alján megjelenő Adatkezelési tájékztató feliratra kattintva, illetve az e pntban említett adatkezelési nyilatkzatban lvasható Adatkezelési tájékztató szövegrésszel jelölt linkre kattintva ellvashatja, mellyel Adatkezelő biztsítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékztatását. Az adatkezelési nyilatkzat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hgy ellvasta az adatkezelési tájékztatót, és annak tartalma ismeretében hzzájárul az adatai jelen tájékztatóban írtak szerinti kezeléséhez. 4. Adatkezelés az érintett tvábbi külön hzzájárulása nélkül, illetve a hzzájárulás visszavnását követően 4.1. Az érintett Felhasználó hzzájárulásával felvett adatkat az érintett Felhasználó tvábbi külön hzzájárulása nélkül, illetve a hzzájárulás visszavnását követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hzzájárulásával került sr, az Adatkezelő a felvett adatkat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett Felhasználó

3 tvábbi külön hzzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó hzzájárulásának visszavnását követően is kezelheti az alábbi esetekben: - az adatkezelés az adatkezelőre vnatkzó jgi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; - az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfntsságú érdekeinek védelme miatt szükséges; - az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruháztt közhatalmi jgsítvány gyakrlásának keretében végzett feladat végrehajtásáhz szükséges; - az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jgs érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett lyan érdekei vagy alapvető jgai és szabadságai, amelyek személyes adatk védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek A fenti, jgs érdekre való hivatkzással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt egy hárm lépcsős flyamat, melynek srán Adatkezelő aznsítja a jgs érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyzás ellenpntját képező érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjgát. Végül a súlyzás elvégzése alapján Adatkezelő megállapítja, hgy kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pntja alapján Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékztatja az érintett Felhasználót ly módn, hgy a tájékztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg tudja állapítani, mely jgs érdek alapján, és miért tekinthető aránys krlátzásnak az, hgy az Adatkezelő a beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát Az érdekmérlegelési teszt elvégzése srán Adatkezelő az Európai Unió Tanácsa Adatvédelmi Munkacsprtjának erre vnatkzóan irányadó megállapításkat tartalmazó 6/2014. számú Véleményében meghatárzttak szerint jár el. A Vélemény a következő linken lvasható: 5. Az adatkezelés jgszabályn alapuló tvábbi lehetséges jgalapjai 5.1. Az adatkezelés jgalapja tvábbá a vnatkzó esetekben a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének c) pntja alapján történő jgi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jgszabály által előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket Adatkezelő köteles

4 teljesíteni, melyek szintén személyes adatk kezelésével, tvábbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén jgszabály által előírt kötelezettsége A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pntja alapján tájékztatjuk tvábbá, hgy Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait annak hzzájárulása nélkül kezelheti akkr is, ha az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfntsságú érdekeinek védelme miatt szükséges, illetve az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jgs érdekeinek érvényesítéséhez szükséges - kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó lyan érdekei vagy alapvető jgai és szabadságai, amelyek személyes adatk védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. A fenti, jgs érdekre való hivatkzással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet a jelen tájékztató pntjaiban írtak szerint Az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (a tvábbiakban: Ektv.) 13/A. -a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékztatja tvábbá Felhasználót. Adatkezelő a szlgáltatás nyújtása céljából kezelheti azn személyes adatkat, amelyek a szlgáltatás nyújtásáhz technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az egyéb feltételek aznssága esetén úgy választja meg és minden esetben ly módn üzemelteti a szlgáltatás nyújtása srán alkalmaztt eszközöket, hgy személyes adatk kezelésére csak akkr kerüljön sr, ha ez a szlgáltatás nyújtásáhz és az e törvényben meghatárztt egyéb célk teljesüléséhez feltétlenül szükséges, aznban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés tvábbi szabályait a Tájékztató a sütik alkalmazásáról című dkumentum és jelen tájékztató 6. számú fejezete határzza meg.) Adatkezelő a szlgáltatás igénybevételével kapcslats adatkat bármely, a fentiekben meghatárzttaktól eltérő célból így különösen szlgáltatása hatéknyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektrnikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalm eljuttatása, piackutatás céljából csak az adatkezelési cél előzetes meghatárzása mellett és az igénybe vevő hzzájárulása alapján kezelhet. 6. Infrmációtechnlógiai szlgáltatás működésének biztsításáhz kapcslódó adatkezelés

5 6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátgató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szlgáltatásk igénybevételétől függetlenül Az adatkezelés jgalapja: A szlgáltatás nyújtásáhz technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. -a. A látgatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pntja alapján a Felhasználó hzzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekr felugró tájékztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat hzzá a látgatáselemző és a marketing célkat szlgáló technikai adatgyűjtéshez Kezelt adatk körének meghatárzása: Az infrmációtechnlógiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt sütik működéséhez és a webtárhely szlgáltató által alkalmaztt naplófájlk használatáhz szükséges adatk körét érinti. A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatk: - a webhely látgatása srán meglátgattt webldalak és azk megnyitási srrendje - Felhasználó által használt eszköz IP címe. A webhely látgatttságának méréséhez kezelt adatk köre: - a webhely látgatása srán meglátgattt webldalak és azk megnyitási srrendje - a webhely egyes webldalainak megtekintési gyakrisága - mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó - a webhelyet meglátgató Felhasználó földrajzi helyének meghatárzása (az internet-szlgáltató adatai alapján, csak közelítő adatk a böngészéshez használt eszköz helyére vnatkzóan) - webhely böngészése kezdésének időpntja - a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpntja - a webhely böngészésének időtartama Az adatkezelés célja: A sütik és a naplófájlk használata a webhely felhasználóbarát és biztnságs üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztsítása az érintett Felhasználó számára, valamint annim adatk gyűjtése a webhely használatáról. Ezen belül: - Felhasználó böngészéshez használt eszközének aznsítása, az aznsító adatk böngészés idejéig történő megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes meglátgattt ldaln aznsítania kellene magát, vagy flyamatkat kellene ismételnie.

6 Az alábbi célkhz szükséges adatk annim módn kerülnek rögzítésre, azk nem kapcslhatók személyhez: - A webhely látgatttságának mérése, a webhely egyes ldalainak megtekintési gyakriságának mérése és a webhely egyes ldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hgy a webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő. - Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatárzása, Adatkezelő szlgáltatása utáni érdeklődés fkának területi feltérképezése. - A webhely aznsítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak érdekében, hgy Adatkezelő szlgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartzó témákat megismerje, illetve a szlgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő. Ezen adatk méréséhez Adatkezelő infrmatikai rendszere a Ggle Analytics eszközeit használja. Az annim adatkhz a Ggle Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Muntain View, CA 94043, USA) is hzzáfér, a Ggle Analytics eszközeinek tulajdnsa és üzemeltetője. A Ggle Inc. a fenti adatkat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célztt reklámk eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek srán a Ggle Inc. az annim adatk és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcslásával állapítja meg az adtt eszközről végrehajttt böngészési szkásk alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célztt reklámkat az adtt eszközre. A Ggle Inc. az e pntban írt annim adatkn kívül a jelen tájékztatóban említett tvábbi adatkhz nem fér hzzá. Adatkezelő közösségi ldalának meglátgatását és jelen webhelyének közösségi ldaln történő megsztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebk-gmb, facebk-megsztás gmb, facebk-like gmb) a Facebk Inc. szlgáltatása biztsítja, így ezen sütik által kezelt annim adatkhz a Facebk Inc. (1601 Willw Rad, Menl Park, CA 94025, USA) is hzzáfér. A Facebk Inc. ezen szlgáltatása révén tehát hzzáfér a fentebb írt, webhely látgatttságának méréséhez és böngészési szkásk feltérképezéséhez kezelt annim adatk köréhez. A Facebk Inc. a fenti adatkat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célztt reklámk eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek srán a Facebk Inc. az annim adatk és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcslásával állapítja meg az adtt eszközről végrehajttt böngészési szkásk alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célztt reklámkat az adtt eszközre. A Facebk Inc. az e pntban írt annim adatkn kívül a jelen tájékztatóban említett tvábbi adatkhz nem fér hzzá Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatk egy részét a böngészés idejéig kezeli, biznys adatkat váltzó időtartamra, de legfeljebb 2 évre eltárl.

7 A webhely felhasználóbarát működésének biztsításáhz szükséges adatk (IP-cím, a böngészés srán a webhelyen meglátgattt ldalak srrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatk kezelését Adatkezelő infrmatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhz harmadik személy nem fér hzzá, az infrmatikai adatfeldlgzás esetét kivéve (lásd lentebb az "Adatfeldlgzó igénybevétele" című fejezetben írtakat). A látgatttság mérésének és a webhely használatára vnatkzó szkásk feltérképezésének alapjául szlgáló adatkat Adatkezelő infrmatikai rendszere kezdettől fgva annim módn rögzíti, azk nem kapcslhatók egy személyhez sem. Ezen adatk méréséhez Adatkezelő infrmatikai rendszere a Ggle Analytics eszközeit használja. Ezen adatkat tárlja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikr gndskdhat böngészője beállításaiban. Adatkezelő közösségi ldalának meglátgatását és jelen webhelyének közösségi ldaln történő megsztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebk-gmb, facebk-megsztás gmb, facebk-like gmb) szlgáltató Facebk Inc. által is hzzáférhető webhely látgatttságának méréséhez és böngészési szkásk feltérképezéséhez kezelt annim adatk a Facebk Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárlásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikr gndskdhat böngészője beállításaiban Az adatk tárlásának módja: Adatkezelő infrmatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listákn, annim módn. A webhely felhasználóbarát működésének biztsításáhz szükséges adatk (IP-cím, a böngészés srán a webhelyen meglátgattt ldalak srrendje) nem kerülnek tárlásra. Az adatkat szlgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén tárlódnak. A webtárhely szlgáltató által használt naplófájlk a tárhely szlgáltató szerverén tárlódnak el Az infrmációtechnlógiai adatkezelés flyamatáról és a Ggle Analytics és a Facebk Inc. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló infrmációtechnlógiai adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékzódhat a hnlap böngészésének megkezdésekr felugró figyelmeztető sávból elérhető, valamint a hnlapn a Tájékztató a sütik alkalmazásáról feliratra kattintással elérhető tájékztatóból, tvábbá a Ggle Analytics és a Facebk Inc. ldalán. Adatkezelő a Ggle Analytics és a Facebk Inc. által ajánltt funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.

8 7. Üzenet fgadásáhz és megválaszlásáhz kapcslódó adatkezelés 7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely Kapcslat menüpntjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy útján a webhelyen feltüntetett cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók Az adatkezelés jgalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pntja alapján a Felhasználó hzzájárulása. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az tt található adatkezelési nyilatkzat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, útján küldött üzenet esetében az önkéntes elküldésével járul hzzá a megadtt adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez Kezelt adatk körének meghatárzása: Az üzenetküldő felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkztt üzenetküldő felületen feltüntetett, kitöltendő személyes adatk és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben (ideértve az üzenetet is) esetlegesen közölt tvábbi adatait érinti. Az adatk köre: - vezetéknév - keresztnév - cím - telefnszám. A Felhasználó által az üzenetben ( -ben) esetlegesen közölt tvábbi adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fgadásakr, aznban az tt esetlegesen közölt személyes adatk megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekr a nem várt személyes adatt Adatkezelő nem tárlja el, azt haladéktalanul törli az infrmatikai rendszeréből Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára. A webhelyet meglátgató Felhasználó fent megjelölt önként megadtt személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcslats szlgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára. Az ezzel kapcslats szlgáltatásk: - üzenetküldés az üzenetküldő felületen ( Kapcslat ldal), - útján küldött üzenet fgadása (a webhelyen feltüntetett cím(ek) használatával), - a fenti módkn Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszlása, amit Adatkezelő 48 órán belül teljesít,

9 - Felhasználó kmplexebb igényét tartalmazó üzenete esetén az igényének telefnn történő megválaszlása Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatkat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszlásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszlását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatkat. Amennyiben az infrmációcserére több, kapcslódó témájú üzenetváltással kerül sr, abban az esetben az infrmációcsere befejeztével, illetve azi igény teljesítésével törli Adatkezelő az adatkat Az adatk tárlásának módja: Adatkezelő infrmatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az infrmációcsere időtartamának végéig. 8. Adatkezelési listák 8.1. Infrmációtechnlógiai adatkezeléshez kapcslódó listák: a Felhasználók 6. pntban felsrlt böngészési szkásaira utaló adatait tartalmazó annim listák, illetve a böngészés ideje alatt az aktuálisan böngésző Felhasználók eszközeinek IP-címeit nyilvántartó ideiglenes lista, kizárólag Adatkezelő infrmációs rendszerében vezetve. Utóbbi listán csak a böngészés idejének végéig történik adatkezelés. (A többi adat Felhasználó eszközén kerül tárlásra, azkról Adatkezelő saját birtkában listát nem vezet.) 8.2. Üzenetváltáshz vezetett lista: a webhelyen található elérhetőség használatával üzenetet küldő felhasználók 7. pntban felsrlt adatait tartalmazó lista, mely a flyamatban lévő infrmációcserével érintettek adatait tartalmazza, kizárólag az infrmációcsere időtartamáig. Az infrmációcsere végeztével az érintett adatai törlésre kerülnek a listáról Adattvábbítási nyilvántartás: Adatkezelő az adattvábbítás jgszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékztatása céljából adattvábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatk tvábbításának időpntját, az adattvábbítás jgalapját és címzettjét, a tvábbíttt személyes adatk körének meghatárzását, valamint az adatkezelést előíró jgszabályban meghatárztt egyéb adatkat Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jgellenes kezeléséről vagy feldlgzásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatk körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpntját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén az adatkezelést előíró jgszabályban meghatárztt egyéb adatkat.

10 8.5. Adatkezelő az adatkezelési célk elérése érdekében a fent írtak szerint külön listák frmájában, adatkezelési célnként elkülönülő adatbáziskban, infrmatikai rendszerében tárlja az adatkat. 9. Adatkezelés időtartama 9.1. Az egyes adatkezelési célknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az adatkezelés célk szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az érintett Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célk megvalósulásáig, vagy Felhasználó hzzájárulásának visszavnásáig illetve az érintett Felhasználó kérésére történő törlésig kezeli Ennek értelmében a hzzájáruló nyilatkzat visszavnásáig, törlési kérelem teljesítéséig, a vnatkzó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikr tiltakzhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatk törlését az egyes célkat illetően is és teljes körűen is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és feldlgzásáig melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapn belül elvégez tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a fentebb vázlt tiltakzását vagy kérelmeit megküldheti e- mail útján is bármikr, az címre eljuttattt írásbeli kérelmével. ben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkr tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a webhely használatával összefüggésben Adatkezelőnek megadtt és Adatkezelőnél nyilvántarttt címéről küldik, ugyanakkr a másik cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. 10. Adatk tárlásának módja Adatkezelő külön listák frmájában, adatkezelési célnként elkülönülő adatbáziskban, infrmatikai rendszerében tárlja az adatkat. 11. Adatk törlése, az adatkezelés krlátzása Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatk törlésre kerülnek Felhasználó ezen irányú kérelmének beérkezését követő 10 munkanapn belül, beleértve a már átadtt adatk új adatkezelőnél történő törlését is (feltéve, hgy a törlést törvény nem zárja ki) Törlés helyett Adatkezelő krlátzza a személyes adat kezelését, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló infrmációk alapján feltételezhető, hgy a törlés sértené a

11 Felhasználó jgs érdekeit. Ha az adatkezelés krlátzás alá esik, az ilyen személyes adatkat a tárlás kivételével csak a Felhasználó hzzájárulásával, vagy jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jgi személy jgainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fnts közérdekéből lehet kezelni Tvábbá Adatkezelő törli a személyes adatt, ha - kezelése jgellenes, - az érintett visszavnja az adatkezelés alapját képező hzzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jgalapja; - a kezelt adat hiánys vagy téves - és ez az állapt jgszerűen nem rvslható - feltéve, hgy a törlést törvény nem zárja ki, - az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatk tárlásának törvényben meghatárztt határideje lejárt, - azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság elrendelte. 12. Adattvábbítás Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságknak tvábbít adatkat Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem tvábbít adatkat harmadik személyeknek Adatkezelő az adattvábbításkról adattvábbítási nyilvántartást vezet. 13. Adatfeldlgzó igénybevétele Adatkezelő adatfeldlgzóként vesz igénybe az alábbi gazdálkdó szervezeteket Infrmatikai adatfeldlgzás Az adatfeldlgzással érintettek köre: a webhelyet meglátgató Felhasználók a webhely által biztsíttt szlgáltatásk igénybevételétől függetlenül Adatkezelő adatfeldlgzóként veszi igénybe Tárhely.Eu Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Rövidített név: Tárhely.Eu Kft. Cégjegyzékszám:

12 Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X.em Pstacím: 1538 Budapest Pf.: Webhely: gazdasági társaságt, mint webtárhely szlgáltatót (a tvábbiakban: Adatfeldlgzó) Adatfeldlgzás jgalapja: a Felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pntja szerinti hzzájárulása alapján Adatkezelő - a Felhasználó erről való előzetes tájékztatása mellett - adatfeldlgzót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékztató megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vnatkzóan - fenti fejezetekben meghatárzttak szerint bármelyik hzzájárulási módn - megadtt hzzájárulásával önként hzzájárul az adatfeldlgzó igénybevételéhez Az adatfeldlgzással érintett adatk körének meghatárzása: Az adatfeldlgzás a jelen tájékztatóban megjelölt összes adatt érinti Az adatfeldlgzás célja: A webhely infrmációtechnlógiai értelemben vett működésének biztsítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és az azn biztsíttt szlgáltatásk nyújtásáhz szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján Az adatfeldlgzás időtartama: Megegyezik a jelen tájékztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célk szerint szabályztt adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamkkal Az adatk feldlgzása kizárólag a webhely infrmatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti Sütik alkalmazásával kapcslats adatfeldlgzás Az adatfeldlgzással érintettek köre: a webhelyet meglátgató Felhasználók a webhely által biztsíttt szlgáltatásk igénybevételétől függetlenül Adatkezelő adatfeldlgzóként veszi igénybe GOOGLE INC. Rövidített név: GOOGLE INC. Cégjegyzékszám:

13 Adószám: Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Muntain View CA US Telephely: 1600 Amphitheatre Parkway Muntain View CA US Pstacím: 1600 Amphitheatre Parkway Muntain View CA US Telefn: - nem elérhető Webhely: gazdasági társaságt, mint az nline látgatáselemző eszközök szlgáltatóját (a tvábbiakban: Adatfeldlgzó) Adatfeldlgzás jgalapja: a Felhasználó a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pntja szerinti hzzájárulása alapján Adatkezelő - a Felhasználó erről való előzetes tájékztatása mellett - adatfeldlgzót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékztató megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vnatkzóan - 6. fejezetben meghatárztt módn - megadtt hzzájárulásával a megfelelő tájékztatás mellett önként hzzájárul az adatfeldlgzó igénybevételéhez Az adatfeldlgzással érintett adatk körének meghatárzása: Az adatfeldlgzás a jelen tájékztató 6. fejezetében megjelölt adatkat érinti Az adatfeldlgzás célja: A webhely infrmációtechnlógiai értelemben vett működésének biztsítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és az azn biztsíttt szlgáltatásk nyújtásáhz szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján, valamint a 6. fejezetben megjelölt külső szlgáltatók eszközeinek használatával a webhely látgatási adatainak mérése, látgatáselemzés lehetővé tétele Adatkezelő számára Az adatfeldlgzás időtartama: Megegyezik a jelen tájékztató 6. fejezetében írt adatkezelési időtartamkkal Az adatk feldlgzása kizárólag a webhely infrmatikai értelemben vett üzemeltetéséhez és a webhely látgatási adatainak méréséhez, látgatáselemzéshez szükséges technikai műveleteket jelenti Adatfeldlgzás más célra nem történik Az Adatfeldlgzók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.

14 13.5. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldlgzókn kívül más adatfeldlgzót nem vesz igénybe. 14. Felhasználó adatkezeléssel kapcslats jgai Hzzáférési jg: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbíztt Adatfeldlgzó által feldlgztt adatairól, azk frrásáról, az adatkezelés céljáról, jgalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldlgzó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, tvábbá - az érintett személyes adatainak tvábbítása esetén - az adattvábbítás jgalapjáról és címzettjéről. A tájékztatást Adatkezelő indklatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számíttt egy hónapn belül megadja. A hzzáférési jg keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatk máslatát a Felhasználó rendelkezésére bcsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számíttt egy hónapn belül. A Felhasználó által kért tvábbi máslatkért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 15. fejezet szerint) Adatk hrdzhatóságáhz való jg: Felhasználó jgsult arra, hgy a rá vnatkzó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bcsáttt személyes adatkat taglt, széles körben használt, géppel lvasható frmátumban megkapja, tvábbá jgsult arra, hgy ezeket az adatkat egy másik adatkezelőnek tvábbítsa anélkül, hgy ezt akadályzná az az adatkezelő, melynek a személyes adatkat a rendelkezésére bcsáttta, ha: a) az adatkezelés a Felhasználó hzzájárulásán vagy szerződésen alapul; és b) az adatkezelés autmatizált módn történik. Az adatk hrdzhatóságáhz való jg fentiek szerinti gyakrlása srán a Felhasználó jgsult arra, hgy ha ez technikailag megvalósítható kérje a személyes adatk adatkezelők közötti közvetlen tvábbítását A helyesbítéshez való jg: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indklatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számíttt egy hónapn belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jgsult arra, hgy kérje a hiánys személyes adatk egyebek mellett kiegészítő nyilatkzat útján történő kiegészítését Az adatkezelés krlátzásáhz való jg: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatt az adatkezelés krlátzása céljából. Felhasználó jgsult arra, hgy kérésére az

15 Adatkezelő krlátzza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az Felhasználó vitatja a személyes adatk pntsságát, ez esetben a krlátzás arra az időtartamra vnatkzik, amely lehetővé teszi, hgy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatk pntsságát; b) az adatkezelés jgellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatk törlését, és ehelyett kéri azk felhasználásának krlátzását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatkra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azkat jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az Felhasználó tiltakztt az Adatkezelő jgs érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a krlátzás arra az időtartamra vnatkzik, amíg megállapításra nem kerül, hgy az adatkezelő jgs indkai elsőbbséget élveznek-e az érintett jgs indkaival szemben. Minden Felhasználónak jga van ahhz, hgy megtagadja vagy megtiltsa név- és lakcímadatainak, elérhetőségeinek üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési - illetőleg azn belül meghatárztt knkrét - célra történő felhasználását, a hírlevelek küldésére történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását, tvábbá kérje személyes adatainak egyéb krlátzását, az Adatkezelő birtkában lévő valamennyi vagy meghatárztt célú listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadtt adatkat is. Adatkezelő a törlést a kérelem beérkezését követő 10 munkanapn belül végrehajtja, majd tvábbi 15 napn belül írásban tájékztatja az érintett Felhasználót kérésének teljesítéséről A törléshez való jg ( az elfeledtetéshez való jg ): Adatkezelő a személyes adatt törli, ha: a) a személyes adatkra már nincs szükség abból a célból, amelyből azkat gyűjtötték vagy más módn kezelték; b) a Felhasználó visszavnja az adatkezelés alapját képező hzzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jgalapja; c) a Felhasználó tiltakzik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jgszerű k az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakzik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen; d) a személyes adatkat jgellenesen kezelték; e) a személyes adatkat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jgban előírt jgi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatk gyűjtésére infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk kínálásával kapcslatsan került sr. Ha az Adatkezelő nyilvánsságra hzta a személyes adatt, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technlógia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az

16 észszerűen elvárható lépéseket ideértve technikai intézkedéseket annak érdekében, hgy tájékztassa az adatkat kezelő adatkezelőket, hgy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban frgó személyes adatkra mutató linkek vagy e személyes adatk máslatának, illetve másdpéldányának törlését. Adatkezelő a helyesbítésről, a krlátzásról és a törlésről az érintett Felhasználót, tvábbá mindazkat az adatkezelőket értesíti, akiknek krábban az adatt tvábbíttták. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek biznyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékztatja e címzettekről Tiltakzáshz való jg: A Felhasználó jgsult arra, hgy a saját helyzetével kapcslats kkból bármikr tiltakzzn személyes adatainak Adatkezelő jgs érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló prfilalktást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatkat nem kezelheti tvább, kivéve, ha az adatkezelő biznyítja, hgy az adatkezelést lyan kényszerítő erejű jgs kk indklják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jgaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcslódnak. 15. Felhasználó kérelmeinek teljesítése A 14. pntban fglaltak szerinti tájékztatást és intézkedést díjmentesen biztsítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapzatlan vagy különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért infrmáció vagy tájékztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghzatalával járó adminisztratív költségekre: a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést Adatkezelő indklatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számíttt egy hónapn belül tájékztatja a Felhasználót a kérelem nymán hztt intézkedésekről, ideértve az adatmáslatk kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő tvábbi két hónappal meghsszabbítható. A határidő meghsszabbításáról az Adatkezelő a késedelem kainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számíttt egy hónapn belül tájékztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektrnikus útn nyújttta be a kérelmét, a tájékztatást elektrnikus útn adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nymán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számíttt egy hónapn belül

17 tájékztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának kairól, valamint arról, hgy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 17. pntban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyantt írtak szerint élhet bírósági jgrvslati jgával Felhasználó bármilyen, a személyének aznsítását lehetővé tevő módn beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó aznsítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jgsultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapztt kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcslatban, tvábbi, az érintett Felhasználó személyaznsságának megerősítéséhez szükséges infrmációk nyújtását kérheti. Felhasználó kérelmeit pstai útn Adatkezelő 1.1. pntban feltüntetett címére, ben az címre juttathatja el. ben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkr tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadtt és tt nyilvántarttt címéről küldik, ugyanakkr a másik cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. esetében a kézhezvétel időpntjának az elküldést követő első munkanapt kell tekinteni. 16. Adatvédelem, adatbiztnság Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldlgzási tevékenységei körében gndskdik az adatk biztnságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabálykkal gndskdik a jgszabályk, valamint az egyéb adat- és titkvédelmi szabályk érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jgsulatlan hzzáférés, megváltztatás, tvábbítás, nyilvánsságra hzatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, tvábbá az alkalmaztt technika megváltzásából fakadó hzzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatkat A látgatttság mérésének és a webhely használatára vnatkzó szkásk feltérképezésének alapjául szlgáló adatkat Adatkezelő infrmatikai rendszere kezdettől fgva annim módn rögzíti, azk nem kapcslhatók egy személyhez sem Az adatk kezelése csak a jelen tájékztatóban meghatárztt és törvényes cél elérése érdekében, ahhz szükséges és aránys mértékben történik, a vnatkzó jgszabályk és ajánlásk alapján, megfelelő biztnsági intézkedések mellett Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez https sémájú http prtkllt használ, mellyel a webes kmmunikáció titksítható és egyedileg aznsítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titksíttt adatállmányk frmájában rögzített, adatkezelési célnként

18 elkülönített adatkezelési listákban tárlja a kezelt adatkat, melyekhez Adatkezelő meghatárztt - jelen webhelyen flytattt tevékenységének flytatásában feladatkat ellátó - alkalmazttai férhetnek hzzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatk védelme és e tájékztatónak és a vnatkzó jgszabályknak megfelelő felelősségteljes kezelése. 17. Jgérvényesítés Az érintettek jgérvényesítési lehetőségeiket a Plgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a GDPR és az Inftv. alapján bíróság előtt gyakrlhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatósághz frdulhatnak: Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasr 22/c. Pstacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefn: Fax: Webhely: A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkdási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartzik Struktúra Kft.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Lmex Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Jbcapital Kft., mint szlgáltató tájékztatását a jbcapital.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban. Az

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a PAK Persnal Hungary Kft., mint szlgáltató tájékztatását a pakpersnal.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját, valamint szlgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és jelen hnlapunk adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk?

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalmjegyzék ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Elfgadás dátuma: 2019-03-01 Adatkezelési tájékztató Adatkezelő adatai A hnlapn végzett adatkezelések jgszabályi háttere, jgalapja, célja, a kezelt személyes adatk

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) (http://kezenfgva.hu/jgsegely-szlgalat)

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

Duna-Horizont Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság

Duna-Horizont Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság (A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő és a webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet Duna-Horizont Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi zártkörűen

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató lakasdekrajandek.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Elit Cnt Kft. (2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9., Cégjegyzékszám: 13-09-116109, adószám: 14101654-2-13) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? PRIVACY POLICY 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 4.

Részletesebben

A Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására vonatkozó szabályokat itt olvashatja: Adatkezelési tájékoztató

A Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására vonatkozó szabályokat itt olvashatja: Adatkezelési tájékoztató A Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására vonatkozó szabályokat itt olvashatja: Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató admiralishajsblt.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Sándr Csaba ev. (7700, Mhács, Cselepart üdülő-telep 20., nyilvántartási szám: 51872236, adószám: 76543195-1-22) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Magyar Telekom Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44; Adatkezelő ) az Európai Parlament

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője:

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÓRARENDI ÓRÁN RÉSZVÉTEL (E-BÉRLET), JÓGA TANFOLYAMRA, OKTATÓKÉPZÉSRE, TÁBORRA JELENTKEZÉS KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 24. Az Adatkezelők adatai: A 1132 Budapest, Kresz Géza u.

Részletesebben

TREND-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

TREND-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a TREND-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

Adatkezelési tájékoztató. (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a EveryDay Nutrition Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 23. Az Adatkezelő adatai: Szervezet neve: Dahlia Jóga Egyesület (tvábbiakban: Adatkezelő ) Székhely, pstacím: 4026 Debrecen, Darabs

Részletesebben

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak. Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet Hód-Mezőgazda Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy a Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Rejtett Kincsek Dwn Egyesület, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17. Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Bcskai

Részletesebben

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak. Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet Kenyeres Zoltán e.v. Nyilvántartási szám: 50695333

Részletesebben

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak. Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Határozat

Részletesebben

- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.),

- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.), Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet BK- PLATINA Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő és a webhely azonosítása Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő és a webhely azonosítása Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet (A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő és a webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet Lemez Tech Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név:

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Az Applixation Kft. (továbbiakban mint adatkezelő) a weboldalai (applixation.hu, medicort.hu, salecort.hu, shopcort.hu) felhasználóinak személyes adatait értékesítési tevékenységével

Részletesebben

TRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

TRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a TRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), Az alábbi tájékoztatás a honlapon található felhasználási feltételek részét képezi! Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy az INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Nyíregyházi Nyelviskla Krlátlt Felelősségű Társaság Rövid név: ILS Nyelviskla

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi

Részletesebben

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési tájékztató a www.tthnmelege.cm webldal (tvábbiakban Hnlap) adatkezelési gyakrlatának feltételeit tartalmazza. Ez az ldal a B2B Grup Kft. (tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató BOLDOGKŐ-FRUIT KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr

Részletesebben

START MARKETING Szerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

START MARKETING Szerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a START MARKETING Szerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak. Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

1. Az adatkezelő adatai

1. Az adatkezelő adatai Tisztelt Jelentkező! Mielőtt megtisztelne Bennünket bizalmával és elküldené nekünk álláspályázatát vagy önéletrajzát, kérjük, előtte ismerje meg adatvédelmi tájékoztatónkat. 1. Az adatkezelő adatai Az

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. (Tájékoztató letöltése: ITT) 1. A magyar jog kikötése

Adatkezelési tájékoztató. (Tájékoztató letöltése: ITT) 1. A magyar jog kikötése Adatkezelési tájékoztató (Tájékoztató letöltése: ITT) 1. A magyar jog kikötése 1.1. A www.agroballa.hu webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Balla és Tsa. Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Röviden Bevezetés Személyes adatkat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatkat a lehető legbiztnságsabban tárljuk Harmadik félnek személyes adatkat csak hzzájárulással

Részletesebben

Trust Impex Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Trust Impex Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet Trust Impex Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 25. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...7

Részletesebben

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak. (A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő és a webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet Hatala László József ev. Nyilvántartási szám: 52120453

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel kapcslats infrmációkat? Az MLSZ

Részletesebben

HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ R & D TRENDY SZALON Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... 5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Tartalmjegyzék Bevezető... 1 Jelen tájékztató nrmatív hátterét a következő jgszabályk alktják:... 2 A tájékztatóban található legfntsabb fgalmak és azk értelmezése:... 2 Az adatkezelés

Részletesebben

KÜLSŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

KÜLSŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ INFOSECTOR KFT. KÜLSŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Dkumentum aznsító: INFOS-TÁJ-2018-019-KAKT-1.0 Hatályba helyezve: 2018. któber 29. Dkumentum Verzió: 1.0 Adatbiztnsági Besrlás: PUBLIKUS (PBB) Kiadó:.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az adatkezelő adatai: Név: Permanent Reliance Kft Székhely: 1184 Budapest, József utca 25. Telefonszám: 36-70-385-8596 E-mail: Honlap: info@hidegtalkiraly.hu https://hidegtalkiraly.hu

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

Adatkezelési tájékoztató. (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet Berta Róbert E.V. Nyilvántartási szám: 31470093 Adószám: 66073794-2-23

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SMART JOBS KFT. HATÁLYOS: 2018.05.20. INFO@SMART-JOBS.HU Tartalm 1. Az adatkezelési tájékztató célja... 2 2. Az adatkezelő adatai... 2 3. A kezelt személyes adatk a Smart Jbs Kft.

Részletesebben

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EURÓPA PARLAMENT ÉS TANÁCS 2016/679 ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETE GDPR - A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN

Részletesebben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató Adatvédelmi Tájékoztató Verzió: 1.0 Hatályos: 2019.03.25 Az ID&Trust Kft. (székhely: 1117 Budapest, Infopark, Gábor Dénes utca 2/D. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-710179; telefon: +36-1-307-8035; e-mail:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

Adatkezelési tájékoztató. (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet Primőr Frukt Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Primőr

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION (Érvényes 2018. május 25-től) A jelen adatvédelmi nyilatkzatt az Ön személyes adatainak a jelen nyilatkzatban feltüntetett kezeléséért közvetlenül vagy a

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2019. február 20. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak. Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet Buczkó Gábor e.v. Nyilvántartási szám: 50977345 - Belügyminisztérium

Részletesebben

Agrider Gépkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Agrider Gépkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő azonosítása A https://www.agrider.hu/ internet címen elérhető webhelyet az Agrider Gépkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Blthely.hu Kft. Online Frgalm Kft. Nagy Ádám ev. 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Bevezetés A dm Kft. (a továbbiakban "dm", "Adatkezelő" vagy "mi"), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen dokumentum tartalmát. Kötelezettséget vállal arra,

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADVESZ Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. április 23. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 -

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Netsurf Távközlési és Szlgáltató Kft. SZÉKHELY: 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. ADÓSZÁM: 12937626-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-008263 1 Tartalm 1. A szabályzat célja... 4 2.

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2018. Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Vnatkzó jgszabályk... 3 2. Fgalmak... 4 II. ADATKEZELÉSI

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BRISK Hungary Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 1 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Mntevide u. 3/B., cjsz: 01-10-045744) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Kelt, Budapest

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Hatálys: v1_2017. január 23-tól Tartalmjegyzék ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az adatkezelő és az adatfeldlgzó... 4 3. A kezelt adatk köre, az adatk

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ La Tenda Hme Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 2. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... -

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben