Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban"

Átírás

1 Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel kapcslats infrmációkat? Az MLSZ a tájékztatót a 2016/679 Európai Uniós Általáns Adatvédelmi Rendelet (a tvábbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hgy közérthető módn átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket. Jelen tájékztató az adtt adatkezeléssel kapcslats fő infrmációkat (adatkezelés jgalapja, célja, kezelt adatk köre, időtartama és az Önt megillető jgk) tartalmazza, amelyet kiegészít az Adatkezeléssel kapcslats általáns infrmációk nevű dkumentum, amely kifejti az Ön jgait, azt, hgy hgyan tudja gyakrlni, az adatbiztnsággal kapcslats kötelezettségeket és a tájékztató módsításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcslats általáns infrmációk nevű dkumentum szabályai elhelyezésre kerültek jelen dkumentumban, így a tájékztató minden szükséges infrmációt tartalmaz. 2. Adatkezelési esetkör bemutatása és kezelt adatk köre Az MLSZ által szervezett válgattt mérkőzéseken főszabály szerint biztnsági kamerarendszer üzemel. Az Stv. 74. (1) bekezdése szerint a szervező - rendező alkalmazása esetén a rendező - képviselője a nrmál és fkztt biztnsági kckázatú sprtrendezvény ideje alatt - annak helyszínén, a beléptetésre váró szurklók által elfglalt közterületen és a nézők részére kijelölt parklókban - a résztvevők személyi és vagynbiztnsága érdekében jgsult, a labdarúgás sprtág tekintetében a fkztt, valamint valamennyi kiemelt biztnsági kckázatú sprtrendezvény ideje alatt köteles a résztvevőket a rendőrség által meghatárztt helyszínekre, a rendőrség által meghatárztt számban elhelyezett, a résztvevők egyedi aznsítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztsító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni. A kamerával felvett adatkat a sprtrendezvény területén erre a célra létesített helyiségben a szervező, a rendező, illetve a rendező szerv képviselője egyidejűleg és flyamatsan figyelemmel kíséri. A rendőrség, illetve a nemzetbiztnsági szlgálat e feladattal megbíztt képviselője ennek srán jelen lehet. Amennyiben a rendőrség, illetve a nemzetbiztnsági szlgálat igényli, a szervező, a rendező, valamint a rendező szerv képviselője a sprtrendezvény ideje alatt köteles biztsítani a hzzáférést a kamerával történő megfigyeléshez. A kamerarendszerben a mérkőzésről készült kép és hangfelvételt, valamint az érintettekről készült kép és hangfelvételt, az érintett arcképmását, viselkedését és ruházatát kezeljük személyes adatként. 3. Adatkezelés időtartama A kamerafelvételek megőrzési ideje amennyiben az erre jgsult hatóság nem szólítja fel az MLSZ-t az adatk tvábbi, maximum 30 napig tartó megőrzésére 72 óra. A jgszabályi határidő elteltét követően azn felvételek, amelyek rendbntást vagy az MLSZ pályarendszabályait sértő cselekményeket rögzítenek, tvábbá szabálysértési, plgári, büntető vagy más hatósági eljárásban (igényérvényesítés) felhasználásra kerülnek, az eljárás ideje alatt kerülnek megőrzésre.

2 Amennyiben a felvételek alapján az MLSZ kizárási eljárást indíttt, a kizárás alapjául szlgáló felvételek azk kikéréséig, ennek hiányában a kizárási eljárás leflytatásáig kerülnek megőrzésre. 4. Adatkezelés célja Az adatkezelés célja az Stv. 74. (1) és (3) bekezdése szerinti követelmények teljesítése. A hivatkztt jgszabály alapján az adatk a sprtrendezvény helyszínén vagy a sprtrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az nnan való távzás srán elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető- vagy szabálysértési eljárás céljából használhatók fel. Az lyan adat, amely az érintett kérelme alapján krlátzás alá esik jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jgi személy jgainak védelme érdekében az MLSZ által kezelhető. A jgszabályi megőrzési határidő leteltét követő vagy a nem fkztt vagy kiemelt biztnsági kckázatú rendezvényekhez kapcslódó adatkezelés célja az MLSZ igényérvényesítése (pl. kártérítési igény), az érintett sprtrendezvényen történő részvételből való kizárása és esetleges tvábbi hatósági eljárásk biztsítása (igény igazlása, érintett aznsítása). 5. Adatk címzettjei, címzettek kategóriái A rögzített felvételekből a jgszabályban meghatárztt nemzetbiztnsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszlgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztnsági szlgálat, a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság, valamint az érintett személy igényelhet adatt Azkban a létesítményekben, ahl az MLSZ közreműködésével kialakíttt kamerarendszer üzemel, a tevékenységben adatfeldlgzóként vesz részt: Nádr Rendszerház Kft. székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9. cégjegyzékszám : levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9. elektrnikus levélcíme: A Nádr Rendszerház Kft. e tevékenységi körében a kamerarendszer üzemeltetője, az adatk keresését, mentését, exprtálását és karbantartását végzi az adatkezelő utasítása szerint. Lgipix Kft. székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca cégjegyzékszám: levelezési címe: 1158 Budapest, Késmárk utca elektrnikus levélcíme: A Lgipix Kft. az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszer fejlesztője, ezen tevékenysége srán a rendszer támgatását végzi A Grupama Arénában a kamerarendszert a Lagardere Sprts Hungary Kft. és az FTC Zrt. üzemelteti, amely az üzemeltetéshez kapcslódó valamennyi feladatt ellátja a: Lagardere Sprts Hungary Kft.

3 székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129. cégjegyzékszám: levelezési címe: 1091 Budapest, Üllői út 129. elektrnikus levélcíme: FTC Zrt. székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129. cégjegyzékszám: levelezési címe: 1091 Budapest, Üllői út 129. elektrnikus levélcíme: 6. A személyes adatk frrása Az adatkat a résztvevők tudtával rögzítjük. 7. Adatkezelés jgalapja Az adatkezelés jgalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pntja szerint az Stv a szerinti jgi kötelezettség teljesítése a válgattt és az MLSZ által közvetlenül szervezett egyéb mérkőzések esetében (pl. Magyar Kupa döntő). Az Stv. 74. (3) bekezdésében rögzített időtartamt meghaladó, avagy a nem fkztt vagy kiemelt biztnsági kckázatú rendezvényen rögzített kamerafelvételek kezelésének jgalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pntja szerint az MLSZ azn jgs érdeke, hgy jgs igényének (pl. kártérítési, káráthárítási igény) érvényesítése érdekében és srán, valamint a kizárás és esetleges tvábbi hatósági eljárásk érdekében és srán jgs igényét igazlni, érvényesíteni és az érintettet aznsítani tudja. 8. A kamerák elhelyezkedése A Grupama Arénában a kamerák az alábbi területeket figyelik meg: - lelátók és hzzá kapcslódó lépcsők; - beléptetési pntk; - játéks-kijáró, az épület egyéb flysói; - a pálya és a pályát övező nézők elől elzárt terület; - lelátók alatti (ún. kerengő) területek; - üzemi területek; - parklók; - a stadint határló kerítés, valamint a beléptető pntk közelében lévő közterület. 9. Az érintettet megillető jgk Adatkezeléssel kapcslats kérdéssel az alábbi elérhetőségek valamelyikén frdulhat hzzánk: cím: adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Bári András adatvédelmi tisztviselő címe: pstai cím: Budapest 62. Pf. 906/1

4 Jgainak gyakrlását kamerafelvételekkel kapcslatban az címre írt elektrnikus vagy a fenti címre írt pstai levélben is kezdeményezheti, aznban jgainak gyakrlásáhz az Ön aznsítása is szükséges, ezért személyes adatainak védelme és az eljárás gyrsítása érdekében javasljuk a ldal használatát. Azt, hgy a knkrét adatkezelés esetén Ön mely jgával jgsult élni, az dönti el, hgy milyen jgalapn kezeljük az adatait, amely az alábbiak szerint alakul (de természetesen valamennyi jg gyakrlása iránt nyújthat be kérelmet): Jg hzzáférés a személyes adatkhz és az adatkezeléssel kapcslats infrmációkhz hrdzhatósághz való jg a megadtt adatkra törlési jg krlátzási jg helyesbítéshez való jg tiltakzás jga hzzájárulás visszavnása Felügyeleti hatósághz és bírósághz frdulás jga Jgi kötelezettség Jgs érdek A 16 év alatti kiskrú érintett helyett jgait törvényes képviselője gyakrlhatja, a 16 év feletti kiskrú érintett helyett jgait törvényes képviselője is gyakrlhatja. Panaszkezeléshez kapcslódó adatkezelés Az adatkezeléssel kapcslats panaszkat legkésőbb 1 hónapn belül válaszljuk meg, amelyet indklt esetben tvábbi 2 hónappal meg lehet hsszabbítani. Amennyiben Ön jgaival élni kíván, ahhz az Ön aznsítására van szükségünk, valamint Önnel szükségszerűen kmmunikálnunk kell. A kérelmező aznsítását az MLSZ az alábbi módkn biztsítja: - személyes aznsítás: erre az Ön által választtt MLSZ megyei igazgatóságn, vagy az MLSZ közpntjában van lehetőség, ez esetben az aznsítását személyaznsításra alkalmas

5 igazlványa segítségével személyesen végezzük el és ez az egyetlen aznsítása frma, amely személyes adatk rögzítésével nem jár. - adatk igazlásán keresztüli aznsítás: amennyiben nem tud megjelenni személyes aznsításra, akkr valamely személyaznsító igazlványa számát (ilyen kmány lehet: személyaznsító igazlvány, útlevél, vagy vezetői engedély), anyja születéskri nevét, születési helyét és dátumát, valamint nevét kell megadnia számunkra. Az adatk alapján az kmány aznsítója segítségével ellenőrzést végzünk a Személyi Adat- és Lakcímnyilvántartásban arra vnatkzóan, hgy a megadtt adatk valósak-e. Ha az adatk valósak, akkr igazlt, hgy Ön rendelkezik lyan személyaznsító igazlvánnyal, ami a megadtt adatkat tartalmazza. Tájékztatjuk, hgy amennyiben Ön az aznsításnak ezen, vagy egyéb, személyes megjelenéssel nem járó, az eljárás srán általunk felajánltt más módját választja, az MLSZ kizárja minden felelősségét arra vnatkzóan, hgy ha a kérésének teljesítéséből Önt vagy bármely más jgi vagy természetes személyt kár és/vagy bármilyen egyéb hátrány ér. Törvényes képviselő esetében amennyiben képviseleti jgáról szóló nyilatkzata rendszerünkben nem elérhető arra is szükség van, hgy a törvényes képviseletről az MLSZ által biztsíttt frmanymtatványn nyilatkzzn a kérelmező, mely a nyilatkzó és a nyilatkzatt hitelesítő tanúk nevének, személyi igazlvány számának és lakcímének kezelésével is együtt jár. Az aznsítás és/vagy a nyilatkzat srán az érintett és/vagy a törvényes képviselő és a tanúk által megadtt adatkat, valamint a kérelmet az MLSZ az iratkezelési szabályai szerint 5 évig őrzi meg. A kérelem és a kapcslódó levelezés fiókunkban is elérhető lesz. Kétség esetén tvábbi aznsítási cselekmények elvégzésére hívhatjuk fel a kérelmezőt, ezzel akkr élünk, ha a kérelem alapján a kérelmezőre, vagy az érintettre vnatkzóan jghatással járna a kérelem teljesítése. Ilyen eset lehet például, ha valaki kéri adatai törlését, de aktív labdarúgó és az adatk törlése azzal járna, hgy a labdarúgó versenyengedélyét is vissza kellene vnnunk. Az adatkezelés jgalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pntja alapján az MLSZ azn jgs érdeke, hgy a panaszkat kezelje és igazlni tudja, hgy az egyes panaszk tekintetében hgyan járt el és milyen intézkedéseket tett meg. A kérelmek feldlgzásáhz kapcslódó adatfeldlgzó az mlsz.hu ldal üzemeltetője, a Relative Kft. (Székhely: 2000 Szentendre, Tölgy utca 12.). Az irataink bértárlási és iratrendezési feladatait a PRIV-DAT Dkumentum Archiváló és Tárló Kft. (székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.) végzi Tájékztatás kérés és máslat kérés (hzzáférés jga) Ön jgsult arra, hgy visszajelzést kapjn arra vnatkzóan, hgy személyes adatainak kezelése flyamatban van-e, és ha adatkezelés flyamatban van, jgsult arra, hgy: - a kezelt személyes adatkhz hzzáférést kapjn (azaz máslatt kérjen azkról) és

6 - a következő infrmációkról tájékztassuk: az adatkezelés céljai; az Önről kezelt személyes adatk kategóriái; infrmáció azn címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatkat közöltük vagy közölni fgjuk; a személyes adatk tárlásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatárzásának szempntjai; az Ön azn jga, hgy kérelmezheti az Önre vnatkzó személyes adatk helyesbítését, törlését vagy kezelésének krlátzását, és jgs érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakzhat az ilyen személyes adatk kezelése ellen; a felügyeleti hatósághz címzett panasz benyújtásának jga; ha az adatkat nem Öntől gyűjtötték be, a frrásukra vnatkzó minden elérhető infrmáció; az autmatizált döntéshzatal tényéről (ha alkalmaztt ilyen eljárás), ideértve a prfilalktást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmaztt lgikára és arra vnatkzóan érthető infrmációkat, hgy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. A jg gyakrlásának célja az adatkezelés jgszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékztatás kérés esetén méltánys költségtérítést számlhatunk fel a tájékztatás teljesítéséért cserébe. A személyes adatkhz való hzzáférést lyan frmában biztsítjuk, ahgy Ön kéri, ez lehet elektrnikus frma, pstai út, vagy személyes tájékztatás is Adatkezelés krlátzásáhz való jg Ön jgsult arra, hgy kérésére krlátzzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: - Ön vitatja a személyes adatk pntsságát, ez esetben a krlátzás arra az időtartamra vnatkzik, amely lehetővé teszi, hgy ellenőrizzük a személyes adatk pntsságát (ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkr krlátzást sem alkalmazunk); - ha az adatkezelés jgellenes, de Ön ellenzi az adatk törlését, és ehelyett kéri azk felhasználásának krlátzását; - már nincs szükségünk a személyes adatkra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azkat jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; - Ön tiltakztt az adatkezelés ellen, de az jgs érdekünkre épül (ebben az esetben, amíg megállapításra nem kerül, hgy jgs érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön jgs indkaival szemben, az adatkezelést krlátzni kell).

7 Ha az adatkezelés krlátzás alá esik, az ilyen személyes adatkat a tárlás kivételével csak az Ön hzzájárulásával, vagy jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jgi személy jgainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fnts közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés krlátzásának felldásáról előzetesen (legalább a krlátzás felldását megelőző 3 munkanappal) tájékztatjuk Önt. Felhívjuk figyelmét, hgy biznys esetekben az adatkezelés jgának krlátzása egyéb következményekkel is járhat, így elveszíthet lyan előnyöket, amelyek az adatkezeléssel együtt járnak (pl. jegyvásárlás Interneten, szurklói kedvezmények igénybevétele vagy akár a játéksként való pályára lepéshez való jg elvesztése). Az ilyen eshetőségekről a jg gyakrlása srán tájékztatjuk Törléshez - elfeledtetéshez való jg Ön jgsult arra, hgy indklatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vnatkzó személyes adatkat, ha az alábbi indkk valamelyike fennáll: - a személyes adatkra már nincs szükség abból a célból, amelyből azkat gyűjtöttük vagy kezeltük; - Ön visszavnja hzzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jgalapja; - Ön tiltakzik a jgs érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jgszerű k (azaz jgs érdek) az adatkezelésre; - a személyes adatkat jgellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert; - a személyes adatkat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jgban előírt jgi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha bármely jgszerű knál fgva nyilvánsságra hztuk az Önről kezelt személyes adatt, és bármely fent megjelölt kból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technlógia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket ideértve technikai intézkedéseket annak érdekében, hgy tájékztassuk az adatkat kezelő más adatkezelőket, hgy Ön kérelmezte a szóban frgó személyes adatkra mutató linkek vagy e személyes adatk máslatának, illetve másdpéldányának törlését (elfeledtetéshez való jg). Főszabályként az Ön személyes adatait nem hzzuk nyilvánsságra. Amennyiben a mérkőzésen rögzített felvételeket a jgtulajdns televízió vagy médiaszlgáltató avagy annak partnere nyilvánsságra hzza, azt kereskedelmi jgai alapján teszi. Az ezzel kapcslats igényével frduljn a médiaszlgáltatóhz. A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: - a véleménynyilvánítás szabadságáhz és a tájékzódáshz való jg gyakrlása céljából; - a személyes adatk kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jg szerinti kötelezettség teljesítése érdekében (ilyen eset pl. a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jgszabály írja elő, vagy a sprtló kötelező nyilvántartása, versenyengedély nyilvántartása);

8 - jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fgyasztói, adatkezelési panasz intézése van flyamatban) Tiltakzáshz való jg Ön jgsult arra, hgy a saját helyzetével kapcslats kkból bármikr tiltakzzn személyes adatainak jgs érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatkat nem kezelhetjük tvább, kivéve, ha biznyítjuk, hgy az adatkezelést lyan kényszerítő erejű jgs kk indklják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jgaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcslódnak Jgrvslati lehetőségek Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vnatkzó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkr vélelmezett jgellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Tájékztatjuk emellett arról is, hgy plgári pert is indíthat bíróság előtt. 10. Adatbiztnság Az infrmatikai rendszerek működtetése srán a szükséges jgsultságkezelési, belső szervezési és technikai megldáskkal biztsítjuk, hgy adatai illetéktelen személyek birtkába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatkat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből vagy módsítani. Az adatvédelmi és adatbiztnsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldlgzóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, az incidens kezelésre vnatkzó eljárásunk szerint, amennyiben a Rendelet előírásai szerinti incidens valósul meg, Önt (amennyiben erre lehetőségük van) és a felügyeleti hatóságt is tájékztatjuk. 11. Egyéb rendelkezések Az MLSZ fenntartja a jgt, hgy adatkezelési tájékztatóit az adatkezelés célját és jgalapját nem érintően módsítsa. Amennyiben aznban a gyűjtött adatkkal kapcslatban a gyűjtésük céljától eltérő célból tvábbi adatkezelést kívánunk végezni a tvábbi adatkezelést megelőzően tájékztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi infrmációkról: - a személyes adatk tárlásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkr az időtartam meghatárzásának szempntjairól; - azn jgáról, hgy kérelmezheti az Önre vnatkzó személyes adatkhz való hzzáférést, azk helyesbítését, törlését vagy kezelésének krlátzását, és jgs érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakzhat a személyes adatk kezelése ellen, valamint a hzzájárulásn, vagy szerződéses kapcslatn alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathrdzhatósághz való jg biztsítását; - hzzájárulásn alapuló adatkezelés esetén arról, hgy a hzzájárulást Ön bármikr visszavnhatja,

9 - a felügyeleti hatósághz címzett panasz benyújtásának jgáról; - arról, hgy a személyes adat szlgáltatása jgszabályn vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hgy az Ön köteles-e a személyes adatkat megadni tvábbá, hgy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszlgáltatás elmaradása; - az autmatizált döntéshzatal tényéről (ha alkalmaztt ilyen eljárás), ideértve a prfilalktást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmaztt lgikára és arra vnatkzóan érthető infrmációkat, hgy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg. Amennyiben az új adatkezelés jgalapja hzzájárulás, az adatkezeléshez a tájékztatásn felül az Ön hzzájárulása is szükséges. Egyéb esetben a módsításról az adatvedelem.mlsz.hu ldaln elhelyezett hirdetményi útn tájékztatjuk. A tájékztató napjától hatálys.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Lmex Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a PAK Persnal Hungary Kft., mint szlgáltató tájékztatását a pakpersnal.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Jbcapital Kft., mint szlgáltató tájékztatását a jbcapital.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban. Az

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat? 2. Adatkezelési esetkör bemutatása és kezelt adatok köre. 3. Adatkezelés időtartama

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat? 2. Adatkezelési esetkör bemutatása és kezelt adatok köre. 3. Adatkezelés időtartama Adatkezelési Tájékoztató a kamerarendszeraz MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban 1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalmjegyzék ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Elfgadás dátuma: 2019-03-01 Adatkezelési tájékztató Adatkezelő adatai A hnlapn végzett adatkezelések jgszabályi háttere, jgalapja, célja, a kezelt személyes adatk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Jelen dokumentum tartalmazza a Szabó Vivien kisadózó egyéni vállalkozó üzleti partnereivel megvalósuló kapcsolattartási célú adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Az adatkezelési

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? PRIVACY POLICY 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 4.

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

P L E X I C E N T R U M

P L E X I C E N T R U M Adatkezelési tájékoztató Jelen dokumentum tartalmazza az PUSO-PLASZTIK KFT. üzleti partnereivel megvalósuló kapcsolattartási célú adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az adatkezelési tájékoztató a BÓBITAOVIBÖLCSI Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1046 Budapest, Attila út 156-158., Cg.: 01-09-284995, adószám: 24666532-2-41,

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) (http://kezenfgva.hu/jgsegely-szlgalat)

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját, valamint szlgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és jelen hnlapunk adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk?

Részletesebben

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője:

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÓRARENDI ÓRÁN RÉSZVÉTEL (E-BÉRLET), JÓGA TANFOLYAMRA, OKTATÓKÉPZÉSRE, TÁBORRA JELENTKEZÉS KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 24. Az Adatkezelők adatai: A 1132 Budapest, Kresz Géza u.

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ MTA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT (MTA BTK) SZERZŐDÉSES PARTNEREINEK KAPCSOLATTARTÓIT ÉRINTŐ ADATKEZELÉSRŐL Hatálybalépés időpontja: 2018. május 25. MTA Bölcsészettudományi

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató Kelt:

Adatkezelési Tájékoztató Kelt: Adatkezelési Tájékoztató Kelt: 2018.05.25 Tartalom 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés időtartama 2. Adatfeldolgozók 3. Adattovábbítás 4. Cookie adatkezelés 5. Az

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató lakasdekrajandek.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Elit Cnt Kft. (2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9., Cégjegyzékszám: 13-09-116109, adószám: 14101654-2-13) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az ESZA adatszolgáltatási rendszer adatfelvételi ívéhez

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az ESZA adatszolgáltatási rendszer adatfelvételi ívéhez ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az ESZA adatszolgáltatási rendszer adatfelvételi ívéhez Ön Európai Szociális Alap (a továbbiakban: ESZA) finanszírozású programban vesz részt. A vonatkozó Európai Uniós előírások

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy a Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Rejtett Kincsek Dwn Egyesület, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17. Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Bcskai

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató admiralishajsblt.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Sándr Csaba ev. (7700, Mhács, Cselepart üdülő-telep 20., nyilvántartási szám: 51872236, adószám: 76543195-1-22) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

LELKÜNK MELEGE PROGRAM ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

LELKÜNK MELEGE PROGRAM ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány LELKÜNK MELEGE PROGRAM ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány

Részletesebben

Felhasználási feltételek 1.2

Felhasználási feltételek 1.2 Felhasználási feltételek 1.2 E hnlap célja az, hgy segítsen megismerni a 2019.05.18-i találkzón elhangzttakat. Szeretnénk, ha a hnlapunkból másk is hasznt merítenének, de kérjük, ne használja fel annak

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Jelen dokumentum tartalmazza a FEpapír Karbantartó és Szolgáltató Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Réz u. 3.; cégjegyzékszám: 13-09-192779; adószám: 13023458-2-13; továbbiakban: FEpapír

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy az INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Nyíregyházi Nyelviskla Krlátlt Felelősségű Társaság Rövid név: ILS Nyelviskla

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató 1. Adatkezelő és jelen webhely aznsítása 1.1. Tájékztatjuk, hgy jelen webhelyet STRUKTÚRA munkaerő kölcsönző és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: 1077 Budapest Rttenbiller

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Tartalmjegyzék Bevezető... 1 Jelen tájékztató nrmatív hátterét a következő jgszabályk alktják:... 2 A tájékztatóban található legfntsabb fgalmak és azk értelmezése:... 2 Az adatkezelés

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZLÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A PARAGON-Alkusz Biztsításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tvábbiakban: Biztsításközvetítő) a felmerülő panaszk gyrs és egyértelmű

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A CLAIR & CURTIS COMMUNICATION Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Retek u. 21-27. magasföldszint; cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ I. Adatkezelő adatai II. A honlapon folyó tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés esetei, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama III.

Részletesebben

Az önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Az önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium OM 201762 5130 Jászapáti, Vasút u. 2. Tel: 57/540-960 Fax: 57/440-347 E-mail: szechenyi.jaszapati@gmail.com Az önéletrajzok kezelésére

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 25. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...7

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ R & D TRENDY SZALON Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... 5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV

ADATVÉDELMI IRÁNYELV Az Irányelv legutlsó módsítása: 2018. április 16. ADATVÉDELMI IRÁNYELV Társaságunk, a belga törvények szerint alapíttt Bridgestne Eurpe NV/SA bejegyzett székhelye: Belgium, Kleine Klsterstraat 10, 1932

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Hatályos: április 28. A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása A rendelés feldolgozása

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Hatályos: április 28. A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása A rendelés feldolgozása ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Hatályos: 2018. április 28. Adatkezelő Név: Bara Event Kft. Székhely: 2000 Szentendre, Egres út 68/a Levelezési cím, panaszkezelés: 2000 Szentendre, Egres út 68/a E-mail: baraevent@baraevent.hu

Részletesebben

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (MTA KRTK)

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (MTA KRTK) MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (MTA KRTK) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hírlevelek, meghívók, tájékoztatók, szakkiadványok megküldése, rendezvények megszervezése során megvalósuló adatkezelésre

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 23. Az Adatkezelő adatai: Szervezet neve: Dahlia Jóga Egyesület (tvábbiakban: Adatkezelő ) Székhely, pstacím: 4026 Debrecen, Darabs

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV

ADATVÉDELMI IRÁNYELV Az Irányelv legutlsó módsítása: 2018. január 31. ADATVÉDELMI IRÁNYELV A Bridgestne Eurpe NV/SA, a belga törvények szerint alapíttt társaság bejegyzett székhelye: Kleine Klsterstraat 10, 1932 Zaventem,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION (Érvényes 2018. május 25-től) A jelen adatvédelmi nyilatkzatt az Ön személyes adatainak a jelen nyilatkzatban feltüntetett kezeléséért közvetlenül vagy a

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Hatálys: v1_2017. január 23-tól Tartalmjegyzék ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az adatkezelő és az adatfeldlgzó... 4 3. A kezelt adatk köre, az adatk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Bevezető

TÁJÉKOZTATÓ. Bevezető TÁJÉKOZTATÓ Az pénzmsás és terrrizmus finanszírzása megelőzésével és megakadályzásával kapcslats eljárásairól Bevezető A pénzmsás lyan bűncselekmény, amelynek célja, hgy az illegális útn, avagy bűnözésből

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Krlátlt Felelősségű Társaság 2019. június 5. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Netsurf Távközlési és Szlgáltató Kft. SZÉKHELY: 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. ADÓSZÁM: 12937626-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-008263 1 Tartalm 1. A szabályzat célja... 4 2.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SMART JOBS KFT. HATÁLYOS: 2018.05.20. INFO@SMART-JOBS.HU Tartalm 1. Az adatkezelési tájékztató célja... 2 2. Az adatkezelő adatai... 2 3. A kezelt személyes adatk a Smart Jbs Kft.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVELEK, TÁJÉKOZTATÓK, SZAKMAI ESEMÉNYEKRE SZÓLÓ MEGHÍVÓK, SZAKKIADVÁNYOK MEGKÜLDÉSÉRE ÉS A KUTATÓKÖZPONT ÁLTAL SZERVEZETT RENDEZVÉNYEKEN Hatálybalépés időpontja: 2018. május

Részletesebben

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai I. Elektrnikus ügyintézés lehetőségének biztsítása 2. (1) bekezdés valamennyi kamarai feladat- és hatáskörbe tartzó hatósági, fegyelmi és egyéb ügyben valamennyi jgszabály alapján biztsítandó kamarai szlgáltatás

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Mntevide u. 3/B., cjsz: 01-10-045744) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Kelt, Budapest

Részletesebben

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT Alulírott Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Mobil telefonszám:... E-mail cím:... Taj szám:... Adóazonosító jel:... Bankszámlaszám:... hozzájárulok, hogy a Veszprém Főegyházmegyei

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

A csatlakozás érdekében a Csatlakozó adatkezelőnek az alábbi folyamat szerint kell informatikai rendszerének csatlakozását megvalósítani:

A csatlakozás érdekében a Csatlakozó adatkezelőnek az alábbi folyamat szerint kell informatikai rendszerének csatlakozását megvalósítani: Melléklet 1 A Csatlakzás eljárásrendje A csatlakzás érdekében a Csatlakzó adatkezelőnek az alábbi flyamat szerint kell infrmatikai rendszerének csatlakzását megvalósítani: 1. Regisztráció a https://e-egeszsegugy.gv.hu/ekapu

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az MTA KRTK Tér és Társadalom című folyóiratát érintő adatkezelésről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az MTA KRTK Tér és Társadalom című folyóiratát érintő adatkezelésről MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (MTA KRTK) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az MTA KRTK Tér és Társadalom című folyóiratát érintő adatkezelésről Hatályba lépés időpontja: 2018. szeptember

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Jelen dokumentum tartalmazza a Media Time Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. III. em. 16..; cégjegyzékszám: 01-09-303677; adószám: 26133409-2-41) mint szolgáltató

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Alumíniumárugyár Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. I. Bevezetés Adatvédelmi tájékoztató Az Alumíniumárugyár Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy hogy az adatkezelés során az Ön mint

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2019. február 20. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési tájékztató a www.tthnmelege.cm webldal (tvábbiakban Hnlap) adatkezelési gyakrlatának feltételeit tartalmazza. Ez az ldal a B2B Grup Kft. (tvábbiakban:

Részletesebben

A Indítsd a tavaszt stílusosan Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya. 1 A Játék elnevezése, szervezője

A Indítsd a tavaszt stílusosan Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya. 1 A Játék elnevezése, szervezője A Indítsd a tavaszt stílussan Internetes prmóciós játék hivatals játékszabálya 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "Indítsd a tavaszt stílussan" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék

Részletesebben

DR. SZÉNÁSZKI TÜNDE Végrehajtói Irodájának. Adatkezelési tájékoztatója

DR. SZÉNÁSZKI TÜNDE Végrehajtói Irodájának. Adatkezelési tájékoztatója DR. SZÉNÁSZKI TÜNDE Végrehajtói Irodájának Adatkezelési tájékoztatója 1 1. Az adatkezelési tájékoztató célja Dr. Szénászki Tünde Végrehajtói Irodája, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZRT.

OTP JELZÁLOGBANK ZRT. OTP JELZÁLOGBANK ZRT. A szerződéses partner természetes személy kapcsolattartója és képviselője személyes adatainak kezelésére vonatkozó ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 1.1 Az

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Szakgimnázium szeptember 1.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Szakgimnázium szeptember 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Szakgimnázium 2018. szeptember 1. 2 ADATKEZELŐ Jelen Adatkezelési Tájékztató (a tvábbiakban: Tájékztató) az alábbi adatkezelőre terjed

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató KEDVES LÁTOGATÓ, KEDVES PÁLYÁZÓ! Személyes adatainak védelme kiemelten fnts az FGSZ Zrt. számára. Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hgy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent

Részletesebben

Kiss Ferenc Tel.: 82/ ; 82/

Kiss Ferenc Tel.: 82/ ; 82/ Kiss Ferenc Tel.: 82/579-577; 82/579-575 Refrmátus Idősek Otthna www.msdstthn.hu 7257 Msdós, Petőfi Sándr u. 4. kissferenc.idstthn@refrmatus.hu Kérelem a személyes gndskdást nyújtó szciális ellátás igénybevételéhez

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Bevezetés A dm Kft. (a továbbiakban "dm", "Adatkezelő" vagy "mi"), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen dokumentum tartalmát. Kötelezettséget vállal arra,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, hogy megismerje, hogyan kezeljük személyes adatait és az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogokkal rendelkezik Az Európai Unió

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) működése során, az előtte folyamatban lévő

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Magyar Telekom Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44; Adatkezelő ) az Európai Parlament

Részletesebben