Adatkezelési tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatkezelési tájékoztató"

Átírás

1 Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény tartalmát. Az SevaCm Kft. a webldal üzemeltetője. Kötelezettséget vállal arra, hgy tevékenységével kapcslats minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatálys jgszabálykban meghatárztt elvárásknak. Az SevaCm Kft. fenntartja magának a jgt jelen tájékztató bármikri megváltztatására. Természetesen az esetleges váltzáskról kellő időben értesíti közönségét. Az SevaCm Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fntsnak tartja ügyfelei infrmációs önrendelkezési jgának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatkat bizalmasan kezeli, és megtesz minden lyan biztnsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatk biztnságát garantálja. Az SevaCm Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azkat az elváráskat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfgalmaztt, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcslats hatálys jgszabálykkal, így különösen az alábbiakkal: évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról; évi V. törvény - a Plgári Törvénykönyvről (Ptk.); évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.); évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes krlátairól (Grt.) évi CVIII. törvény (Ekertv.) - az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről; Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatk kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatk szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályn kívül helyezéséről (általáns adatvédelmi rendelet, a tvábbiakban: GDPR )

2 2. DEFINICIÓK érintett: bármely meghatárztt, személyes adat alapján aznsíttt vagy közvetlenül vagy közvetve aznsítható természetes személy; személyes adat: az érintettel kapcslatba hzható adat különösen az érintett neve, aznsító jele, valamint egy vagy több fizikai, fizilógiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szciális aznsságára jellemző ismeret, valamint az abból levnható, az érintettre vnatkzó következtetés; hzzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határztt kinyilvánítása, amely megfelelő tájékztatásn alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vnatkzó személyes adatk - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; adatkezelő: az a természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy máskkal együtt az adatk kezelésének célját meghatárzza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vnatkzó döntéseket meghzza és végrehajtja, vagy az adatfeldlgzóval végrehajtatja; adatkezelés: az alkalmaztt eljárástól függetlenül az adatkn végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárlása, megváltztatása, felhasználása, lekérdezése, tvábbítása, nyilvánsságra hzatala, összehanglása vagy összekapcslása, zárlása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatk tvábbi felhasználásának megakadályzása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy aznsítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnymat, DNSminta, íriszkép) rögzítése; adattvábbítás: az adat meghatárztt harmadik személy számára történő hzzáférhetővé tétele; nyilvánsságra hzatal: az adatt bárki számára történő hzzáférhetővé tétele; adattörlés: az adatk felismerhetetlenné tétele ly módn, hgy a helyreállításuk többé nem lehetséges; adatfeldlgzás: az adatkezelési műveletekhez kapcslódó technikai feladatk elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásáhz alkalmaztt módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hgy a technikai feladatt az adatkn végzik;

3 adatfeldlgzó: az a természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jgszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatk feldlgzását végzi. 3. CÉGADATOK Cégünk adatai, elérhetőségei a következők: Név: SevaCm Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: 1048 Budapest, Lakkzó u. 39. Cégjegyzékszám: Adószám: Adatkezelő képviselője: Szegedi Attila ügyvezető Adatvédelmi tisztviselő: Simn Éva Adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége; Az adatkezelő webldala: 4. A személyes adatk köre, az adatkezelés célja, jgcíme és időtartama Felhívjuk a SevaCm Kft. részére adatközlők figyelmét, hgy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hzzájárulásának beszerzése. Az egyes adatkezeléseinkkel kapcslatban a következő tájékztatáskat adjuk Kapcslattartással, érdeklődéssel összefüggő adatkezelés Az adatkezelés célja: Az érintettek, Társaságunk szlgáltatásaival kapcslatban érdeklődők részére megfelelő infrmáció nyújtása. Az érdeklődők az címre küldött leveleikben megkereséssel kérhetnek tájékztatást a Társaság szlgáltatásaival kapcslatsan. Az adatkezelés jgalapja: érintett jgs érdeke, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pnt

4 A kezelt személyes adatk köre: Érdeklődő neve, címe, telefnszáma, Az adatkezelés időtartama: az érintett tiltakzásáig Személyes adatk címzettjei: A megismert adatkat az adatkezelő a 7. pntban megjelölt adatfeldlgzó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatkat csak az Adatkezelő alkalmazttai és az adatfeldlgzó (k) kijelölt kllégái ismerhetik meg. A jgs érdek megjelölése: Társaságunk jgs érdeke az adatk kezelése. közvetlen üzletszerzés Az adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Társaságunk nem tud kapcslatt tartani, megfelelő infrmációt szlgáltatni az érintettek részére. Az adatkezeléssel érintettek köre: A SevaCm Kft. szlgáltatásaival kapcslatsan érdeklődő partnerek, érintettek Megrendelés (jgi személyek esetében) Az adatkezelés célja: Az érdeklődőknek lehetősége van magazin megrendelést küldeni a Társaság részére az címre küldött levélben ill. telefns megrendelés keretében. Az adatkezelés célja az előfizetés v. megrendelés teljesítéséhez szükséges adatk kezelése. Az adatkezelés jgalapja: szerződés/megrendelés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pnt A kezelt adatk köre: Megrendelő kapcslattartó neve címe pstázási, szállítási címe számlázási címe telefnszáma banki utalást eszközlő neve

5 bankszámlaszáma Az adatkezelés időtartama: a szerződés lejáratát követően + 1 hónap Személyes adatk címzettjei: A megismert adatkat az adatkezelő a 7. pntban megjelölt adatfeldlgzó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatkat csak az Adatkezelő alkalmazttai és az adatfeldlgzó(k) kijelölt kllégái ismerhetik meg. Az adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett és Társaságunk között a szerződéskötés nem lehetséges. Az adatk megadása alapfeltétele a szerződés létrejöttének. Az adatkezeléssel érintettek köre: A SevaCm Kft.-vel szerződött, megrendelő partnerek, érintettek. Az adatkezelés időtartama: a szerződés lejáratát követően + 1 hónap Személyes adatk címzettjei: A megismert adatkat az adatkezelő a 7. pntban megjelölt adatfeldlgzó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatkat csak az Adatkezelő alkalmazttai és az adatfeldlgzó(k) kijelölt kllégái ismerhetik meg. Az adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett és Társaságunk között a szerződéskötés nem lehetséges. Az adatk megadása alapfeltétele a szerződés létrejöttének. Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvényben meghatárztt határidőig évi C trv (2) bekezdés Az adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatk megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Személyes adatk címzettjei: A megismert adatkat az adatkezelő a 7. pntban megjelölt adatfeldlgzó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatkat csak az Adatkezelő alkalmazttai és az adatfeldlgzó(k) kijelölt kllégái ismerhetik meg. Az adatkezeléssel érintettek köre: Azn érintettek, akik számára számlát állít ki az adatkezelő 4.3. Infrmációtechnlógiai szlgáltatás működésének biztsításáhz kapcslódó adatkezelés Az adatkezelés célja: A SevaCm Kft. webldalain ún. sütiket" (ideiglenes markerek) használhat, amelyek lehetővé teszik az ezekre való gyrsabb belépést. A sütik" alatt egy lyan infrmációs adatt értünk, mely csak az egyes ügyfél-munkamenet ideje alatt aktiv, és amely a gyrsabb aznsítás érdekében a web ldalról az Ügyfél számítógépére kerül. Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcslását, módsítva a böngésző beállításait, ez a kikapcslás aznban lassíthatja vagy megakadályzhatja az ldal néhány részére való belépést, egyes funkciók használatát. A használt munkamenet sütik elkerülik, hgy más infrmatikai eszközökhöz flyamdjunk, melyek az ügyfelek navigációjának titktartására ptenciálisan kársak és nem teszik lehetővé az aznsító személyes adatainak megszerzését.

6 A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállításk menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, ckie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Az adatkezelés jgalapja: Az érintett (Felhasználó) önkéntes hzzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pnt. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekr felugró tájékztató és nyilatkzat elfgadásával, illetve a böngészés flytatásával adja meg önkéntes hzzájárulását az adatkezeléshez. A kezelt személyes adatk köre: Az infrmációtechnlógiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt sütik működéséhez és a webtárhely szlgáltató által alkalmaztt naplófájlk használatáhz szükséges adatk körét érinti. Az adatkezelés időtartama: munkamenet lezárásáig Személyes adatk címzettjei: A megismert adatkat az adatkezelő a 7. pntban megjelölt adatfeldlgzó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatkat csak az Adatkezelő alkalmazttai és az adat feldlgzó(k) kijelölt kllégái ismerhetik meg. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátgató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szlgáltatásk igénybevételétől függetlenül. 5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK E tájékztatóban fel nem srlt adatkezelésekről az adat felvételekr adunk tájékztatást. Tájékztatjuk ügyfeleinket, hgy egyes hatóságk, közfeladatt ellátó szervek, bíróságk személyes adatk közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére amennyiben az érintett szerv a pnts célt és az adatk körét megjelölte személyes adatt csak annyit és lyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításáhz elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jgszabály írja elő. 6. Személyes adatk tvábbítása harmadik rszágba, vagy nemzetközi szervezethez Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem tvábbítja sem harmadik rszágba, sem nemzetközi szervezethez. 7. Adatfeldlgzó igénybevételéről szóló tájékztatás

7 Az adatkezelő az adatkezelés srán a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldlgzó(k) számára tvábbítja az adatkat. A címzettek kategóriái: számviteli/könyvelési infrmatikai rendszerüzemeltető, webtárhely szlgáltató, rendszergazdai szlgáltató 1. Az érintettek jgai Az érintett jgai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) a) kérelmezheti a rá vnatkzó személyes adatkhz való hzzáférést b) kérelmezheti azk helyesbítését c) kérelmezheti azk törlését d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében fglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatk kezelésének krlátzását (tehát azt, hgy cégünk az adatkat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, s ezen túlmenően más céllal az adatt ne kezelje) e) tiltakzhat a személyes adatk kezelése ellen f) gyakrlhatja az adathrdzhatósághz való jgát. Ez utóbbi jg értelmében az érintett jgsult arra, hgy a rá vnatkzó személyes adatkat wrd vagy excel frmátumban megkapja, tvábbá jgsult arra, hgy ezeket az adatkat kérésére egy másik adatkezelőnek tvábbítsa cégünk. Az adatkezeléssel kapcslats egyéb infrmációk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatkat tartalmazó fájlk sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hzzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatk körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpntját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jgszabályban meghatárztt egyéb adatkat. 2. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldlgzó által biztsíttt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatk kezeléséhez a szlgáltatás nyújtása srán alkalmaztt infrmatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hgy a kezelt adat: a) az arra feljgsítttak számára hzzáférhető (rendelkezésre állás); b) hitelessége és hitelesítése biztsíttt (adatkezelés hitelessége); c) váltzatlansága igazlható (adatintegritás);

8 d) a jgsulatlan hzzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Különös gndssággal figyelünk az adatk biztnságára, megtesszük tvábbá azkat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azkat az eljárási szabálykat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásáhz szükségesek. Az adatkat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jgsulatlan hzzáférés, megváltztatás, tvábbítás, nyilvánsságra hzatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, tvábbá az alkalmaztt technika megváltzásából fakadó hzzáférhetetlenné válás ellen. Cégünk és partnereink infrmatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támgattt csalás, a számítógépvírusk, a számítógépes betörések és a szlgálatmegtagadásra vezető támadásk ellen. Az üzemeltető a biztnságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljáráskkal is gndskdik. Az adatk napi biztnsági mentése megldtt. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén incidenskezelési szabályzatunk szerint haladéktalanul fellépünk a kckázatk minimalizálása, a kárk elhárítása érdekében. 3. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK Az érintett tájékztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével törlését, visszavnását, élhet adathrdzási-, és tiltakzási jgával az adat felvételénél jelzett módn, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett kérelmére az infrmációkat elektrnikus frmában szlgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napn belül. Amennyiben az infrmáció átadás az érintett részére 30 napn belül nem valósítható meg, a megkereséstől számíttt 30 napn belül értesítést küldünk az érintett részére és az értesítést követő 2 hónapn belül az érintett által kért infrmációkat az érintett részére átadjuk. Az érintetteknek a lenti jgk teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük. Tájékztatáshz való jg: Cégünk megfelelő intézkedéseket hz annak érdekében, hgy az érintettek részére a személyes adatk kezelésére vnatkzó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi infrmációt és a és 34. cikk szerinti minden egyes tájékztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hzzáférhető frmában, világsan és közérthetően megfgalmazva, ugyanakkr precíz módn nyújtsa. A tájékzódáshz való jg írásban, az 3. pntban megadtt kapcslati elérhetőségeken keresztül gyakrlható. Az érintett részére kérésére személyaznsságának igazlását követően szóban is adható tájékztatás. Tájékztatjuk ügyfeleinket, hgy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyaznssága felől, az érintett személyaznsságának megerősítéséhez szükséges infrmációk nyújtását kérhetjük. Az érintett hzzáféréshez való jga: Az érintett jgsult arra, hgy az adatkezelőtől visszajelzést kapjn arra vnatkzóan, hgy személyes adatainak kezelése flyamatban van-e. Amennyiben flyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jgsult arra, hgy a személyes adatkhz és a következő, a felsrlásban szereplő infrmációkhz hzzáférést kapjn.

9 Az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatk kategóriái; azn címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatkat közölték vagy közölni fgják, ideértve különösen a harmadik rszágbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatk tárlásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés krlátzásának és a tiltakzás jga; a felügyeleti hatósághz címzett panasz benyújtásának jga; az adatfrráskra vnatkzó infrmáció; az autmatizált döntéshzatal ténye, ideértve a prfilalktást is, valamint az alkalmaztt lgikára és arra vnatkzó érthető infrmációk, hgy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. A fentieken túlmenően személyes adatk harmadik rszágba vagy nemzetközi szervezet részére történő tvábbítása esetén az érintett jgsult arra, hgy tájékztatást kapjn a tvábbításra vnatkzó megfelelő garanciákról. Helyesbítés jga: E jg értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vnatkzó, pntatlan személyes adatk helyesbítését és a hiánys adatk kiegészítését. Törléshez való jg: Az érintett az alábbi indkk valamelyikének fennállása esetén jgsult arra, hgy kérésére indklatlan késedelem nélkül töröljük a rá vnatkzó személyes adatkat: a) személyes adatkra már nincs szükség abból a célból, amelyből azkat gyűjtötték vagy más módn kezelték; b) az érintett visszavnja az adatkezelés alapját képező hzzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jgalapja; c) az érintett tiltakzik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jgszerű k az adatkezelésre; d) a személyes adatk jgellenes kezelése állapítható meg; e) a személyes adatkat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jgban előírt jgi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatk gyűjtésére infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk kínálásával kapcslatsan került sr.

10 Az adatk törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célkból szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságáhz és a tájékzódáshz való jg gyakrlása céljából; b) a személyes adatk kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jg szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruháztt közhatalmi jgsítvány gyakrlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; d) vagy jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az adatkezelés krlátzásáhz való jg: Az érintett kérésére krlátzzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha: a) az érintett vitatja a személyes adatk pntsságát, ez esetben a krlátzás arra az időtartamra vnatkzik, amely lehetővé teszi, a személyes adatk pntsságának ellenőrzését; b) az adatkezelés jgellenes, és az érintett ellenzi az adatk törlését, és ehelyett kéri azk felhasználásának krlátzását c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatkra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azkat jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakztt az adatkezelés ellen; ez esetben a krlátzás arra az időtartamra vnatkzik, amíg megállapításra nem kerül, hgy az adatkezelő jgs indkai elsőbbséget élveznek-e az érintett jgs indkaival szemben. Ha az adatkezelés krlátzás alá esik, a személyes adatkat a tárlás kivételével csak az érintett hzzájárulásával, vagy jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jgi személy jgainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fnts közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés krlátzásának felldásáról előzetesen tájékztatni kell. Adathrdzáshz való jg: Az érintett jgsult arra, hgy a rá vnatkzó, általa az adatkezelő rendelkezésére bcsáttt személyes adatkat taglt, széles körben használt, géppel lvasható frmátumban megkapja, és ezeket az adatkat egy másik adatkezelőnek tvábbítsa. Cégünk wrd vagy excel frmátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését. Tiltakzás jga: Ha a személyes adatk kezelése jgs érdek alapján történik, az érintett jgsult arra, hgy bármikr tiltakzzn a rá vnatkzó személyes adatk e célból történő kezelése ellen. A személyes adatk jgs érdek alapján történő kezelése elleni tiltakzás esetén az adatk e célból nem kezelhetők.

11 Visszavnás jga: Az érintett jgsult arra, hgy hzzájárulását bármikr visszavnja. A hzzájárulás visszavnása nem érinti a hzzájárulásn alapuló, a visszavnás előtti adatkezelés jgszerűségét. Eljárási szabályk: Az adatkezelő indklatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számíttt egy hónapn belül tájékztatja az érintettet a GDPR cikk szerinti kérelem nymán hztt intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő tvábbi két hónappal meghsszabbítható. A határidő meghsszabbításáról az adatkezelő a késedelem kainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számíttt egy hónapn belül tájékztatja az érintettet. Ha az érintett elektrnikus útn nyújttta be a kérelmet, a tájékztatás elektrnikus útn kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nymán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számíttt egy hónapn belül tájékztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának kairól, valamint arról, hgy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jgrvslati jgával. Az adatkezelő minden lyan címzettet tájékztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-krlátzásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatt közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek biznyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékztatja e címzettekről. Kártérítés és sérelemdíj: Minden lyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyni vagy nem vagyni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldlgzótól kártérítésre jgsult. Az adatfeldlgzó csak abban az esetben tartzik felelősséggel az adatkezelés által kztt kárkért, ha nem tarttta be a jgszabályban meghatárztt, kifejezetten az adatfeldlgzókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jgszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azkkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldlgzó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldlgzó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartzik az adatkezelés által kztt kárkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldlgzó egyetemleges felelősséggel tartzik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldlgzó mentesül a felelősség alól, ha biznyítja, hgy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módn nem terheli felelősség. Bírósághz frdulás jga és adatvédelmi hatósági eljárás: Az érintett a jgainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághz frdulhat. A bíróság az ügyben srn kívül jár el. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasr 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefn:

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Lmex Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Alumíniumárugyár Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. I. Bevezetés Adatvédelmi tájékoztató Az Alumíniumárugyár Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy hogy az adatkezelés során az Ön mint

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a PAK Persnal Hungary Kft., mint szlgáltató tájékztatását a pakpersnal.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban.

Részletesebben

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; évi V. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; évi V. törvény Kossiktea.hu Balatonfüred - Keller Zsuzsanna EV, továbbiakban (székhely: 8230 Balatonfüred, P.Horváth Á. u 18 D telephely. 8230 Balatonfüred Zsigmond u 12 adószám: 67699676-1-39 a továbbiakban Adatkezelő

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Jbcapital Kft., mint szlgáltató tájékztatását a jbcapital.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban. Az

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját, valamint szlgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és jelen hnlapunk adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk?

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalmjegyzék ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Elfgadás dátuma: 2019-03-01 Adatkezelési tájékztató Adatkezelő adatai A hnlapn végzett adatkezelések jgszabályi háttere, jgalapja, célja, a kezelt személyes adatk

Részletesebben

NOR-SERVICE KFT évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

NOR-SERVICE KFT évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; NOR-SERVICE KFT. 1. BEVEZETÉS A NOR-SERVICE Kft. (1205 Budapest, Nagykőrösi út 99., továbbiakban NOR-SERVICE Kft., szolgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy a Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Rejtett Kincsek Dwn Egyesület, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17. Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Bcskai

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy az INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Nyíregyházi Nyelviskla Krlátlt Felelősségű Társaság Rövid név: ILS Nyelviskla

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

A DSMILE HUNGARY KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A DSMILE HUNGARY KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A DSMILE HUNGARY KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Gazdasági tevékenységeink (egyéb egészségügyi szolgáltatás nyújtása) során kezelünk személyes adatokat. A kezelt személyes adatok

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató lakasdekrajandek.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Elit Cnt Kft. (2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9., Cégjegyzékszám: 13-09-116109, adószám: 14101654-2-13) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) (http://kezenfgva.hu/jgsegely-szlgalat)

Részletesebben

DR. SZÉNÁSZKI TÜNDE Végrehajtói Irodájának. Adatkezelési tájékoztatója

DR. SZÉNÁSZKI TÜNDE Végrehajtói Irodájának. Adatkezelési tájékoztatója DR. SZÉNÁSZKI TÜNDE Végrehajtói Irodájának Adatkezelési tájékoztatója 1 1. Az adatkezelési tájékoztató célja Dr. Szénászki Tünde Végrehajtói Irodája, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató admiralishajsblt.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Sándr Csaba ev. (7700, Mhács, Cselepart üdülő-telep 20., nyilvántartási szám: 51872236, adószám: 76543195-1-22) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ZÖLDFA PANZIÓ ÉS ÉTTEREM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zöldfa Panzió és Étterem Miskolc-Felsőhámor, Palota út 40.minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató BOLDOGKŐ-FRUIT KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr

Részletesebben

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? PRIVACY POLICY 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 4.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató 1. Adatkezelő és jelen webhely aznsítása 1.1. Tájékztatjuk, hgy jelen webhelyet STRUKTÚRA munkaerő kölcsönző és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: 1077 Budapest Rttenbiller

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 25. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...7

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az IT-PNG-SYSTEM Kft. (H-1125, Budapest, Kútvölgyi út 50 F/1.) továbbiakban adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal

Részletesebben

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési tájékztató a www.tthnmelege.cm webldal (tvábbiakban Hnlap) adatkezelési gyakrlatának feltételeit tartalmazza. Ez az ldal a B2B Grup Kft. (tvábbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

SASA.COM KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

SASA.COM KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT SASA.COM KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A SASA.COM KFT. (2483 Gárdony, Balatoni út 51, adatvedelem.sasa@gmail.com, tel: 0622/370-126, adószám: 13996206-2-07, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ R & D TRENDY SZALON Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... 5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

1. Az adatkezelési tájékoztató célja 1. Az adatkezelési tájékoztató célja A Retextil Alapítvány (a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

Adatkezelési tájékoztató és szabályzat 1.. Adatkezelési tájékoztató és szabályzat hatályos: 2018. május 25-től Adatkezelő adatai: Cégnév: Boros Gyevi Anita ev. (Élet virága jógastúdió) Székhely: 6724 Szeged, Öthalom utca 19/a Telefonszám: 0620/3978500

Részletesebben

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldalon.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a  weboldalon. 1. BEVEZETÉS Fazekas Milán Gábor E.V. (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 6. fsz. 31., adószám: 67355053-1- 22, a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: MÁJUS 25.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: MÁJUS 25. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: 2018. MÁJUS 25. A jelen Adatkezelési Szabályzat a VARGA+SONS Korlátolt Felelősségű Társasággal

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SMART JOBS KFT. HATÁLYOS: 2018.05.20. INFO@SMART-JOBS.HU Tartalm 1. Az adatkezelési tájékztató célja... 2 2. Az adatkezelő adatai... 2 3. A kezelt személyes adatk a Smart Jbs Kft.

Részletesebben

Különlegesek-ért Alapítvány

Különlegesek-ért Alapítvány ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az adatkezelési tájékoztató célja: hogy a Különlegesek-ért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) rögzítse az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet az

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Magyar Telekom Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44; Adatkezelő ) az Európai Parlament

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény szerinti ebösszeíró adatlaphoz. Adatkezelői információk

Adatkezelési tájékoztató. az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény szerinti ebösszeíró adatlaphoz. Adatkezelői információk Adatkezelési tájékoztató az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény szerinti ebösszeíró adatlaphoz Az adatkezelő megnevezése: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Bevezetés A dm Kft. (a továbbiakban "dm", "Adatkezelő" vagy "mi"), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen dokumentum tartalmát. Kötelezettséget vállal arra,

Részletesebben

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője:

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÓRARENDI ÓRÁN RÉSZVÉTEL (E-BÉRLET), JÓGA TANFOLYAMRA, OKTATÓKÉPZÉSRE, TÁBORRA JELENTKEZÉS KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 24. Az Adatkezelők adatai: A 1132 Budapest, Kresz Géza u.

Részletesebben

Weboldal: Vállalkozásunk termékeink, szolgáltatásaink bemutatására weboldalt üzemeltet.

Weboldal:   Vállalkozásunk termékeink, szolgáltatásaink bemutatására weboldalt üzemeltet. Adatvédelmi tájékoztató 1. Adatkezelő vállalkozás adatai: Cégnév: Watermann Csavarkereskedelmi Kft. Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 23/A. Képviselő: Ruszthi Csaba Email: info@watermann.hu Telefon:

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat 1; Bevezető Adatkezelési szabályzat A Workaholic Kft. (2030, Érd, Petőfi Sándor utca 21, továbbiakban: Workaholic Kft., szolgáltató, adatkezelő, társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OLDTIMER MÉDIA KFT.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OLDTIMER MÉDIA KFT. OLDTIMER MÉDIA KFT. 1. BEVEZETÉS Az Oldtimer Média Kft. (1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 97-105. (üzletsor, fsz. I. lh., továbbiakban Oldtimer Média Kft., szolgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT és TÁJÉKOZTATÓ. Napsugár Kozmetika. (Sudárné Versánszki Erzsébet-egyéni vállalkozó)

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT és TÁJÉKOZTATÓ. Napsugár Kozmetika. (Sudárné Versánszki Erzsébet-egyéni vállalkozó) ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT és TÁJÉKOZTATÓ Napsugár Kozmetika (Sudárné Versánszki Erzsébet-egyéni vállalkozó) 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Egyéni vállalkozó, Sudárné Versánszki Erzsébet, 7130 Tolna Deák utca

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató - 3C Kft. Domain Regisztráció

Adatkezelési tájékoztató - 3C Kft. Domain Regisztráció Adatkezelési tájékoztató - 3C Kft. Domain Regisztráció 1) Az adatkezelési tájékoztató célja A 3C Kft. Domain Regisztráció célkitűzése az, hogy tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos

Részletesebben

SND FASHION MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA április 15.

SND FASHION MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA április 15. SND FASHION MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2019. április 15. 1 1. Alapadatok Az adatkezelő megnevezése: SND Fashion Magyarország Kereskedelmi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Pearl Hunt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-960019) elkötelezett Jelöltjei és Ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Jelöltjei és Ügyfelei információs

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel kapcslats infrmációkat? Az MLSZ

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2018. Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Vnatkzó jgszabályk... 3 2. Fgalmak... 4 II. ADATKEZELÉSI

Részletesebben

Felhasználási feltételek 1.2

Felhasználási feltételek 1.2 Felhasználási feltételek 1.2 E hnlap célja az, hgy segítsen megismerni a 2019.05.18-i találkzón elhangzttakat. Szeretnénk, ha a hnlapunkból másk is hasznt merítenének, de kérjük, ne használja fel annak

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN. HATÁLYA: január 1.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN. HATÁLYA: január 1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: 2019. január 1. A jelen Adatkezelési Szabályzat az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Clubbal (székhelye:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az adatkezelő adatai: Név: Permanent Reliance Kft Székhely: 1184 Budapest, József utca 25. Telefonszám: 36-70-385-8596 E-mail: Honlap: info@hidegtalkiraly.hu https://hidegtalkiraly.hu

Részletesebben

A " KOPÁRI és HORVÁTH Kft. adatkezelési szabályzata és tájékoztatója

A  KOPÁRI és HORVÁTH Kft. adatkezelési szabályzata és tájékoztatója A " KOPÁRI és HORVÁTH Kft. adatkezelési szabályzata és tájékoztatója 1. Az adatkezelési tájékoztató célja: a KOPÁRI és HORVÁTH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( KOPÁRI és HORVÁTH

Részletesebben

GDPR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

GDPR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ GDPR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A DUKÁT Consult Üzletviteli Tanácsadó Kft ( 1141 Budapest, Kalocsai itca 2/A 1em.2.) továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Bevezetés A dm Kft. (a továbbiakban "dm", "Adatkezelő" vagy "mi"), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen dokumentum tartalmát. Kötelezettséget vállal arra,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Részletesebben

Montillaprodukcio.hu adatkezelési tájékoztató

Montillaprodukcio.hu adatkezelési tájékoztató Montillaprodukcio.hu adatkezelési tájékoztató 1 Az adatkezelési tájékoztató célja Kovács Attila (3231 Gyöngyössolymos, Tihanyi út 19., a továbbiakban, szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, hogy megismerje, hogyan kezeljük személyes adatait és az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogokkal rendelkezik Az Európai Unió

Részletesebben

BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Az ELMŰ Hálózati Kft. adatkezelési tájékoztatója - Üzletfejlesztési célú alkalmazás fejlesztési igények gyűjtésére szolgáló - rendezvény regisztrációjához kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezetés Az Inlernet Hungary Partners Zrt (1024 Budapest, Zivatar utca 14/B.; Adószám: 23884340-2-41), a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő, mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015.05.04. 1. BEVEZETÉS A. (székhely: 1149 Budapest Róna u. 115/B 6.em. 1.a, adószám: 24158080-2-42., a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 1 Az adatkezelési tájékoztató célja ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az (8200 Veszprém, Ady E. u. 7/b, a továbbiakban Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezetés Az Inlernet Worldwide AG. (székhely: 8832 Svájc, Wollerau, Roosstrasse 53., cégjegyzékszám és adószám: CHE-221.629.819, a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő

Részletesebben

MÁV-HÉV Zrt. adatkezelési tájékoztatója

MÁV-HÉV Zrt. adatkezelési tájékoztatója MÁV-HÉV Zrt. adatkezelési tájékoztatója A MÁV-HÉV Zrt. a fogyasztói panaszok intézésével kapcsolatban, valamint az információ kérések (beleértve a közérdekű adatigénylés, valamint bármely egyéb megkeresés,

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) működése során, az előtte folyamatban lévő

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az adatkezelési tájékoztató célja Az Origo kkt (cím, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Blthely.hu Kft. Online Frgalm Kft. Nagy Ádám ev. 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások Adatvédelmi elvek A Digiter-IT Hungary Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint a www.digiter.hu honlap üzemeltetője (a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve Adatkezelő),

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Mntevide u. 3/B., cjsz: 01-10-045744) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Kelt, Budapest

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Netsurf Távközlési és Szlgáltató Kft. SZÉKHELY: 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. ADÓSZÁM: 12937626-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-008263 1 Tartalm 1. A szabályzat célja... 4 2.

Részletesebben

1. Az adatkezelő adatai

1. Az adatkezelő adatai Tisztelt Jelentkező! Mielőtt megtisztelne Bennünket bizalmával és elküldené nekünk álláspályázatát vagy önéletrajzát, kérjük, előtte ismerje meg adatvédelmi tájékoztatónkat. 1. Az adatkezelő adatai Az

Részletesebben

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Tartalmjegyzék Bevezető... 1 Jelen tájékztató nrmatív hátterét a következő jgszabályk alktják:... 2 A tájékztatóban található legfntsabb fgalmak és azk értelmezése:... 2 Az adatkezelés

Részletesebben