KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT"

Átírás

1 KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) ( ügyfeleként vagy jövőbeli ügyfeleként a személyes adatainak a Kézenfgva Alapítvány által történő kezelésével kapcslats minden fnts infrmációt megismerhessen, hgy tájékztassuk Önt az adatkezelés céljáról, módjáról, és az adatkezeléssel összefüggésben az Ön jgairól és nyitva álló jgrvslati lehetőségeiről. Jelen tájékztató tartalmazza a Szlgáltató, mint Adatkezelő által alkalmaztt adatvédelmi és adatkezelési elveket, az adatkezelés szabályait, amelyet a Szlgáltató magára nézve kötelező erővel ismer el. Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatk kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatk szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályn kívül helyezéséről szóló április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általáns adatvédelmi rendelet, a tvábbiakban: GDPR), valamint az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény (Inftv.) és a Plgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.)alapján történik. 1) ADATKEZELŐ ADATAI: Neve: Kézenfgva Alapítvány Székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Adószáma: Képviseli: Prdán Áks Nyilvántartási száma: Fővársi Törvényszék cím: web: Telefnszám: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. A JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ÁLTAL KEZELT ADATOK: 1) AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A jgsegélyszlgálattal kapcslatfelvétel, jgsegély szlgáltatás (jgi tanácsadás, infrmációnyújtás, beadványk megfgalmazásában segítségnyújtás, egyéb jgi szlgáltatás) nyújtása a Kézenfgva Alapítvány ügyfelei számára. 2) AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az adatkezelés jgalapja az érintett hzzájárulása: Ön személyes adatait: az Ön előzetes tájékztatásn alapuló, önkéntes hzzájárulása alapján kezeljük csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhz kötötten kezeljük. A hzzájárulásn alapuló adatkezelés:

2 önkéntes: az önkéntes hzzájáruláshz az érintettnek minden esetben lehetőséget adunk a szabad választásra, illetve biztsítjuk a hzzájárulás megtagadására vagy visszavnására vnatkzó lehetőséget anélkül, hgy ebből az érintettnek hátránya származnék; tájékztatásn alapul: a tájékztatás minden esetben tartalmazza: az adatkat kezelő szervezet adatai; az adatk kezelésének célja; a kezelt adatk típusa; a hzzájárulás visszavnásának lehetősége (leiratkzási hivatkzás az elektrnikus hírlevél végén); arról is tájékztatjuk az érintetteket, hgy egy szerződés vagy szlgáltatás teljesítéséhez melyek a feltétlenül szükséges adatk); az adatkezelés knkrét célt szlgál; az adatkezelés minden ka világsan meghatárztt; explicit és pzitív művelet eredménye (elektrnikus jelölőnégyzet, amelyet az érintettnek kifejezetten be kell jelölnie hnlapunkn történő adatkezelés srán: Az Adatkezelési Tájékztatóban fglaltakat megismertem, elfgadm ); az adatvédelmi tájékztatás egyértelmű és egyszerű nyelvezetű, tvábbá jól látható, a hnlapn jól látható helyen feltűntetésre kerül; a hzzájárulás visszavnható és a hzzájárulás visszavnásának lehetőségét a Szlgáltató ismerteti minden esetben (jelen Adatvédelmi Tájékztatóban). A hzzájárulás visszavnásakr a Szlgáltató biztsítja az adatk törlését, kivéve, ha másik jgalap lehetővé ezeknek az adatknak a kezelését (pl. szerződés teljesítésének szükségessége); Ha az érintett beleegyezik a személyes adatai kezelésébe, az adatkat kizárólag azn célkra használhatja fel, amelyekre az érintett a beleegyezését adta. Amennyiben az adatkezelés több célból történt, a Szlgáltató nem használhatja a személyes adatkat azn célból, amelyre vnatkzóan a hzzájárulást visszavnták, vagy semelyik célból sem, a hzzájárulás visszavnásának természetétől függően. A Kézenfgva Alapítvány által nyújttt jgsegély igénybevételével összefüggő személyes adatk esetében adatkezelés jgalapja hgy az ügyfelünk a megkeresésével hzzájárulását adta a személyes adatai kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pnt] A különleges adatk esetében adatkezelés jgalapja az ügyfélnek a szlgáltatás igénybevételével összefüggésben tett kifejezett hzzájáruló nyilatkzata [GDPR 9. cikk (2) bekezdés], illetve ennek hiányban az, hgy az adatkezelés az ügyfeleink jgi igényeinek előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében szükséges [GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pnt]. A Kézenfgva Alapítvány által nyújttt jgsegély szlgáltatás igénybevételével összefüggő adatk esetében az adatk, személyes adatnak minősülő infrmációk Ön által történő átadásakr az azkat hrdzó elektrnikus vagy papír alapú dkumentumkat, iratkat és nyilatkzatkat megvizsgáljuk abból a szempntból, hgy azk szükségesek-e a szlgáltatás nyújtásáhz. Amennyiben iratkat bcsájt rendelkezésünkre, a szlgáltatás nyújtásáhz nem szükséges iratkat az azkn szereplő adatk rögzítése nélkül visszajuttatjuk Önnek. A rögzített adatk mindegyike tekintetében az adatkezelő a Kézenfgva Alapítvány. Az Ön személyes adatait a Kézenfgva Alapítvány vezető tisztségviselői, szerződött jgászai, önkéntesei, illetve állandó megbíztt ügyvédei ismerhetik meg. Tájékztatjuk, hgy a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata a szlgáltatása egy részét vele szerződött önálló adatkezelőn ügyvéden vagy ügyvédi irdán keresztül nyújtja. Ezért abban az esetben, ha az Alapítvány az Ön megkeresése alapján úgy dönt, hgy jgi tanácst (vagy képviseletet) ajánl Önnek szerződött partnerén keresztül, akkr az Alapítvány az összes általa kezelt adatt átadja a szerződött ügyvédnek vagy ügyvédi irdának is, aki ezt követően az ügyvédi törvény szerint kezeli az adatkat.

3 A kezelt adatkat a Kézenfgva Alapítvány az Ön kifejezett előzetes hzzájárulása nélkül semmilyen frmában nem teszi hzzáférhetővé a fentiekben felsrlt személyeken kívül. 3) KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE Személyes és különleges adatkat is kezelünk ügyfeleinkről. A hzzánk frduló ügyfeleink személyes adatai közül kezeljük amennyiben azt megkapjuk: az ügyfél nevét, születési idejét, születési helyét, az anyja születési nevét, lakóhelyének vagy tartózkdási helyének címét, kapcslattartási adatként az ügyfél címét és telefnszámát, valamint a Kézenfgva Alapítvány Jgsegélyszlgálata által nyújttt szlgáltatásk igénybevételével összefüggő adatként az ügyfelünk részéről a számunkra átadtt iratkat, nyilatkzatkat és egyéb infrmációkat. Tájékztatjuk, hgy Ön hzzájárulása alapján kezeljük az adatait, de a szlgáltatásnak nem feltétele az adatk megadása, az általáns tanácsadás kérhető annim frmában is, de ebben az esetben felhívjuk a figyelmét hgy biznys adatk, infrmációk megadásának hiányában az ügy érdemében tanácsadást nem áll módunkban biztsítani. A GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján ügyfeleink egyes adatai személyes adatk, más adatk 9. cikk (1) bekezdése alapján különleges adatk (a jgsegélyszlgálatunk működése srán ezek jellemzően az egészségügyi adatk), amelynek kezelése krlátzttabb körben, szigrúbb garanciák mellett lehetséges. Minden Önről kezelt adat tekintetében azk szerint a garanciák szerint biztsítjuk azk védelmét, amelyeket a GDPR a különleges adatk kezeléséhez megállapít. Szervezési és biztnsági intézkedéseink az Ön adatai védelmében: A Szlgáltató az érintett személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint biztsítja az adatk biztnságát, rendelkezésre állását, tvábbá óvja azkat a jgsulatlan hzzáféréstől, megváltztatástól, sérülésektől illetve nyilvánsságra hzataltól és bármilyen egyéb jgsulatlan felhasználástól. A technikai intézkedések keretében a Szlgáltató jelszóvédelmet és vírusirtó szftvereket használ. Az Ön adataihz csak a Kézenfgva Alapítvány vezető tisztviselői és az ügye ellátásával érintett feladatkörrel rendelkező munkavállalói, valamint megbíztt ügyvédei férhetnek hzzá. Az adatait jelszóval elláttt, külön e célból fejlesztett infrmatikai adatbázisban tárljuk saját szerveren, a papírn átadtt iratkat emellett papír alapn is. A személyes adatkat a Kézenfgva Alapítvány eltérő célra nem használhatja fel. Személyes adatt az adatkezelő harmadik személynek nem ad át, kivéve abban az esetben, ha az ügyfél lyan célból adta meg a személyes adatát hgy jgsegélykérés esetén a jgsegélyszlgálat szerződéses ügyvédje, jgásza azkhz hzzá férjen. 4) AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az Alapítványunk által nyújttt szlgáltatásk igénybevételével összefüggő adatkat a hzzájárulás visszavnásáig, de legfeljebb a szlgáltatás nyújtásának befejezésétől számíttt öt év elteltéig kezeli. Amennyiben a pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló évi LIII. törvény rendelkezéseinek hatálya alá tartzik, az adatkezelés időtartama: a jgviszny megszűnését követő 8 év. 5) A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

4 A személyes adatk kezelése srán az alábbi elveket vesszük figyelembe: A személyes adatk kezelésének elveit Szervezetünk az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatk kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatk szabad áramlásáról szóló rendelete (általáns adatvédelmi rendelet) (tvábbiakban: GDPR) és az Inftv. fekteti le. a személyes adatk kezelését jgszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módn végezzük ( jgszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság ) a személyes adatkat csak meghatárztt, egyértelmű és jgszerű célból kezeljük ( célhz kötöttség ) ügyelünk arra, hgy az adatkezelés céljai szempntjából megfelelő és relevánsak legyen, és csak a célk megvalósulásáhz szükséges adatkat kezeljük ( adattakaréksság ) gndskdunk arról, hgy a kezelt adatk pntsnak és szükség esetén naprakészek legyenek Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hgy az adatkezelés céljai szempntjából pntatlan személyes adatkat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük ( pntsság ) a személyes adatk tárlásának lyan frmában kell történnie, amely az érintettek aznsítását csak a személyes adatk kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé A személyes adatk ennél hsszabb ideig történő tárlására csak akkr kerülhet sr, amennyiben a személyes adatk kezelésére a GDPR rendelkezéseinek megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sr, a rendeletben az érintettek jgainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ( krlátztt tárlhatóság ) a személyes adatk kezelését ly módn végezzük, hgy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztsítsuk a személyes adatk megfelelő biztnságát, az adatk jgsulatlan vagy jgellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy kársdásával szembeni védelmet is ideértve ( integritás és bizalmas jelleg ) Az adatkezelő felel azért, hgy az adatkezelése megfelel a vnatkzó jgszabályknak, és megfelelés igazlásáért ( elszámltathatóság ) II. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK 1. A személyes adatkat ügyfelünk önkéntesen bcsátja rendelkezésünkre a Szlgáltatóval való kapcslattartása srán. Az érintett felelőssége, hgy adatai közlésekr ügyeljen arra, hgy a megadtt adatai valódiak, helyesek és pntsak. 2. Amennyiben az érintett nem a saját személyes adatait, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy a Szlgáltató vélelmezi, hgy az érintett az ehhez szükséges képviseleti jgsultsággal, meghatalmazással, hzzájárulással, felhatalmazással rendelkezik. 3. Az érintett az adatkezeléshez adtt hzzájárulását bármikr ingyenesen visszavnhatja az adatkezeléshez hzzájárulás visszavnásával. A hzzájárulás visszavnásának végrehajtását 30 naps határidővel teljesíti a Szlgáltató, mint Adatkezelő, aznban a Szlgáltató, mint Adatkezelő felhívja a figyelmét arra, hgy jgi kötelezettségünk teljesítése vagy jgs érdekeink érvényesítése céljából biznys adatkat a hzzájárulás visszavnása után is kezelhet. 4. Jgszabályba ütköző személyes adat használata esetén vagy az érintett által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Szlgáltató, mint Adatkezelő jgsult az érintett személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkr bűncselekmény elkövetésének gyanúja vagy plgári jgi jgsértésgyanúja esetén jgsult a személyes adatkat a leflytatandó eljárás időtartamára megőrizni. 5. Abban az esetben, ha törvényszék vagy más hatóság jgerősen elrendeli a személyes adat törlését, a személyes adat törlést az Szlgáltató, mint Adatkezelő végrehajtja.

5 6. A törvényszék, az ügyészség és más hatóságk (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság, rendvédelmi szervek, adóhatóság) tájékztatás adása, adatk közlése vagy iratk rendelkezésre bcsátása miatt megkereshetik a Szlgáltatót. Mely esetekben a Szlgáltató köteles az adatszlgáltatási kötelezettségét teljesíteni a megkeresés céljának megvalósításáhz elengedhetetlenül szükséges mértékben. III. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG? Az Ön adatkezeléssel kapcslats jgai és jgrvslati lehetőségei: Jga van: tájékztatást kérni személyes adatainak kezeléséről; hzzáférést kérni az önről tárlt személyes adatkhz; adatai helyesbítését kérni, amennyiben adatai helytelenek, pntatlank vagy nem teljesek; személyes adatai törlését kérni, amennyiben nincs már rájuk szükség, vagy azk kezelése jgellenes; tiltakzni személyes adatainak marketingcélkra történő vagy a sajáts helyzetéhez kapcslódó feldlgzása ellen; meghatárztt esetekben személyes adatai kezelésének krlátzását kérni; személyes adatainak géppel lvasható frmátumban történő elküldését kérni, amelyeket egy másik adatkezelőnek elküldhet ( adathrdzhatóság ); kérni, hgy az lyan, önre vnatkzó vagy önt jelentős mértékben érintő autmatizált adatkezelésen alapuló döntéseket természetes személyek hzzák meg, ne pusztán számítógépek. Ebben az esetben jga van a véleményét is kifejteni, és kifgást emelhet a döntés ellen. (GDPR III. fejezete) A Szlgáltató, mint Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de hnlapunk működésével kapcslatsan, illetve az adatkezeléssel kapcslats kérdéseivel ügyfélszlgálatunkn tájékztatást kérhet. Az Ön kérelmére tájékztatást adunk a Szlgáltató által kezelt, vagy a szerződéses adatfeldlgzója által feldlgztt: személyes adatairól az adatk frrásáról az adatkezelés céljáról az adatkezelés jgalapjáról az adatkezelés időtartamáról, az időtartam meghatárzására irányadó körülményekről, jgszabálykról az adatfeldlgzók nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről. A tájékztatás ingyenes. A tájékztatást csak törvényben fglalt esetekben tagadhatja meg a Szlgáltató ebben az esetben a meg jgszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jgrvslat illetve a Hatósághz frdulás lehetőségéről tájékztatással. A Szlgáltató, mint Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de hnlapunk működésével kapcslatsan, illetve az adatkezeléssel kapcslats kérdéseivel ügyfélszlgálatunkn tájékztatást kérhet. Az adatkezeléssel kapcslats kérdéseire válaszunkat késedelem nélkül, 15 naptári napn belül (legfeljebb aznban 30 napn belül) megküldjük Önnek az Ön által megadtt elérhetőségre. Az adatk törlését abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az adatkezelés jgellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azkból a célkból, amelyek érdekében az adatkezelés flyt, vagy ha az adatkat uniós vagy tagállami jgi kötelezettség alapján törölni kell. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló váltzás esetén természetesen kérheti a kezelt adatk helyesbítését. Az adatk kezelése ellen a tiltakzhat is a szlgáltatás nyújtását követően, ebben az esetben az adatait töröljük, kivéve, ha biznyítani tudjuk, hgy az adatkezelést lyan kényszerítő erejű jgs kk indklják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jgaival szemben, vagy amelyek jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcslódnak. Amennyiben úgy véli, hgy a személyes adatai hibásak, hiánysak vagy pntatlank, felkérheti a Szlgáltatót, mint adatkezelőt az adatk kijavítására. Ennek indklatlan késedelem nélkül késedelem nélkül

6 legfeljebb aznban 30 napn belül eleget teszünk, vagy amennyiben nem, azt írásban megindkljuk, hgy miért nem lehet kérésének eleget tenni. Önnek jga van tiltakzni az adatai kezelése ellen, és felkérheti a Szlgáltatót, mint adatkezelőt arra, hgy szüntesse be az adatai kezelését. Ön az lyan esetekben gyakrlhatja az adatkezelés krlátzására vnatkzó jgát, amikr nem világs, hgy szükséges-e az adatk törlése, és ha igen, mikr. Az alábbi esetekben jgsult az adatkezelés krlátzásának kérésére: ha vitatja a személyes adatk pntsságát; ha nem akarja töröltetni az adatkat; az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatkra adatkezelés céljából, de jgi kkból kiflyólag még nem törölhetők; ha az adatkezelés elleni tiltakzásával kapcslats döntés még nem született meg. A krlátzás azt jelenti, hgy a személyes adatait a tárlás kivételével csak az ön hzzájárulásával, vagy jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jgi személy jgainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely uniós tagállam közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő köteles önt az adatkezelés krlátzásának felldásáról előzetesen tájékztatni. Ön az adatkezelésről az illetékes törvényszék előtt jgrvslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet ( Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasr 22/c., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefn: +36 (1) , Fax: +36 (1) , E- Hnlap: Jelen tájékztató és szervezetünk kmmunikációs tevékenysége szempntjából irányadó jgszabályk és azk rövidítései: Magyarrszág Alaptörvénye (2011. április 25.) A természetes személyeknek a személyes adatk kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény (Inf tv.) A Plgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hgy figyelemmel kíséri az adatkezeléssel kapcslats európai és hazai jgszabály módsításkat, és jelen adatkezelési szabályzatt szükség esetén módsítja a jgszerű adatkezelés és adatfeldlgzás érdekében, és arról Önt jelen hnlapn tájékztatja.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Lmex Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját, valamint szlgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és jelen hnlapunk adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk?

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a PAK Persnal Hungary Kft., mint szlgáltató tájékztatását a pakpersnal.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban.

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? PRIVACY POLICY 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 4.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalmjegyzék ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Elfgadás dátuma: 2019-03-01 Adatkezelési tájékztató Adatkezelő adatai A hnlapn végzett adatkezelések jgszabályi háttere, jgalapja, célja, a kezelt személyes adatk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Jbcapital Kft., mint szlgáltató tájékztatását a jbcapital.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban. Az

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató lakasdekrajandek.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Elit Cnt Kft. (2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9., Cégjegyzékszám: 13-09-116109, adószám: 14101654-2-13) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője:

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÓRARENDI ÓRÁN RÉSZVÉTEL (E-BÉRLET), JÓGA TANFOLYAMRA, OKTATÓKÉPZÉSRE, TÁBORRA JELENTKEZÉS KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 24. Az Adatkezelők adatai: A 1132 Budapest, Kresz Géza u.

Részletesebben

Felhasználási feltételek 1.2

Felhasználási feltételek 1.2 Felhasználási feltételek 1.2 E hnlap célja az, hgy segítsen megismerni a 2019.05.18-i találkzón elhangzttakat. Szeretnénk, ha a hnlapunkból másk is hasznt merítenének, de kérjük, ne használja fel annak

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató admiralishajsblt.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Sándr Csaba ev. (7700, Mhács, Cselepart üdülő-telep 20., nyilvántartási szám: 51872236, adószám: 76543195-1-22) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy a Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Rejtett Kincsek Dwn Egyesület, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17. Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Bcskai

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy az INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Nyíregyházi Nyelviskla Krlátlt Felelősségű Társaság Rövid név: ILS Nyelviskla

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION (Érvényes 2018. május 25-től) A jelen adatvédelmi nyilatkzatt az Ön személyes adatainak a jelen nyilatkzatban feltüntetett kezeléséért közvetlenül vagy a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Röviden Bevezetés Személyes adatkat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatkat a lehető legbiztnságsabban tárljuk Harmadik félnek személyes adatkat csak hzzájárulással

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZLÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A PARAGON-Alkusz Biztsításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tvábbiakban: Biztsításközvetítő) a felmerülő panaszk gyrs és egyértelmű

Részletesebben

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési tájékztató a www.tthnmelege.cm webldal (tvábbiakban Hnlap) adatkezelési gyakrlatának feltételeit tartalmazza. Ez az ldal a B2B Grup Kft. (tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Hatálys: v1_2017. január 23-tól Tartalmjegyzék ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az adatkezelő és az adatfeldlgzó... 4 3. A kezelt adatk köre, az adatk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató BOLDOGKŐ-FRUIT KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel kapcslats infrmációkat? Az MLSZ

Részletesebben

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (ZUGLÓI PARKOLÁS) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (ZUGLÓI PARKOLÁS) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (ZUGLÓI PARKOLÁS) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Zuglói Közbiztnsági nn-prfit Krlátlt Felelősségű Társaság (tvábbiakban: ZKNP KFT., székhelye: 1143 Budapest, Laky Adlf u. 36., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2019. február 20. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató 1. Adatkezelő és jelen webhely aznsítása 1.1. Tájékztatjuk, hgy jelen webhelyet STRUKTÚRA munkaerő kölcsönző és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: 1077 Budapest Rttenbiller

Részletesebben

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EURÓPA PARLAMENT ÉS TANÁCS 2016/679 ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETE GDPR - A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 23. Az Adatkezelő adatai: Szervezet neve: Dahlia Jóga Egyesület (tvábbiakban: Adatkezelő ) Székhely, pstacím: 4026 Debrecen, Darabs

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Mntevide u. 3/B., cjsz: 01-10-045744) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Kelt, Budapest

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 25. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...7

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Netsurf Távközlési és Szlgáltató Kft. SZÉKHELY: 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. ADÓSZÁM: 12937626-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-008263 1 Tartalm 1. A szabályzat célja... 4 2.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ DA VINCI SPA Korlátolt Felelősségű Társaság Jelen Adatkezelési Tájékoztató rendeltetése a DA VINCI SPA Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által természetes személyekre (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól A társaságunk neve: OK GÉP

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Krlátlt Felelősségű Társaság 2019. június 5. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ R & D TRENDY SZALON Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... 5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Alumíniumárugyár Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. I. Bevezetés Adatvédelmi tájékoztató Az Alumíniumárugyár Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy hogy az adatkezelés során az Ön mint

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN. HATÁLYA: január 1.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN. HATÁLYA: január 1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: 2019. január 1. A jelen Adatkezelési Szabályzat az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Clubbal (székhelye:

Részletesebben

Kiss Ferenc Tel.: 82/ ; 82/

Kiss Ferenc Tel.: 82/ ; 82/ Kiss Ferenc Tel.: 82/579-577; 82/579-575 Refrmátus Idősek Otthna www.msdstthn.hu 7257 Msdós, Petőfi Sándr u. 4. kissferenc.idstthn@refrmatus.hu Kérelem a személyes gndskdást nyújtó szciális ellátás igénybevételéhez

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Tartalmjegyzék Bevezető... 1 Jelen tájékztató nrmatív hátterét a következő jgszabályk alktják:... 2 A tájékztatóban található legfntsabb fgalmak és azk értelmezése:... 2 Az adatkezelés

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: MÁJUS 25.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: MÁJUS 25. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: 2018. MÁJUS 25. A jelen Adatkezelési Szabályzat a VARGA+SONS Korlátolt Felelősségű Társasággal

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Blthely.hu Kft. Online Frgalm Kft. Nagy Ádám ev. 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, hogy megismerje, hogyan kezeljük személyes adatait és az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogokkal rendelkezik Az Európai Unió

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Dvorszky Éva egyéni vállalkozó, reflexológus és masszőr egyéni vállalkozó (a továbbiakban Dvorszky Éva), mint adatkezelő az üzleti tevékenysége során vele kapcsolatba kerülő természetes

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Szakgimnázium szeptember 1.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Szakgimnázium szeptember 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Szakgimnázium 2018. szeptember 1. 2 ADATKEZELŐ Jelen Adatkezelési Tájékztató (a tvábbiakban: Tájékztató) az alábbi adatkezelőre terjed

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. OTP TRAVEL KFT Budapest, Nádor u. 21.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. OTP TRAVEL KFT Budapest, Nádor u. 21. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ OTP TRAVEL KFT. 1051 Budapest, Nádor u. 21. 1 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Bevezető

TÁJÉKOZTATÓ. Bevezető TÁJÉKOZTATÓ Az pénzmsás és terrrizmus finanszírzása megelőzésével és megakadályzásával kapcslats eljárásairól Bevezető A pénzmsás lyan bűncselekmény, amelynek célja, hgy az illegális útn, avagy bűnözésből

Részletesebben

Különlegesek-ért Alapítvány

Különlegesek-ért Alapítvány ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az adatkezelési tájékoztató célja: hogy a Különlegesek-ért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) rögzítse az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet az

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADVESZ Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. április 23. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 -

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV

ADATVÉDELMI IRÁNYELV Az Irányelv legutlsó módsítása: 2018. április 16. ADATVÉDELMI IRÁNYELV Társaságunk, a belga törvények szerint alapíttt Bridgestne Eurpe NV/SA bejegyzett székhelye: Belgium, Kleine Klsterstraat 10, 1932

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) működése során, az előtte folyamatban lévő

Részletesebben

dr. Gyöngy Rita ügyvéd Székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. C. fszt. 2. Adószám:

dr. Gyöngy Rita ügyvéd Székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. C. fszt. 2. Adószám: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ügyvédi tevékenységgel és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához, szerződéskötéshez, jogi képviselethez kapcsolódó személyes adatkezelés tárgyában A jelen tájékoztatást dr. Gyöngy

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BRISK Hungary Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 1 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. rövidített megnevezés: Hunnia Kuvasz Egyesület

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. rövidített megnevezés: Hunnia Kuvasz Egyesület ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a rendes tagok és a felvételt kérők személyes adatainak kezeléséhez 1. Adatkezelő megnevezése megnevezés: Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület rövidített megnevezés:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA AZ AGRIA PORTFÓLIÓ ZRT. (3300 EGER, RÁKÓCZI ÚT 44. 7. E. 52. SZÉKHELY 3300 EGER, KISASSZONY UTCA 34. SZÁM ALATTI TELEPHELY) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kvács Zltán és Dudás Pálné

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő megnevezése BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BVH Zrt.) Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telefon:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. tárhelyszolgáltatásra. - közzétéve azaz hatályos szeptember hó 19 napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. tárhelyszolgáltatásra. - közzétéve azaz hatályos szeptember hó 19 napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK tárhelyszlgáltatásra - közzétéve azaz hatálys 2018. szeptember hó 19 napjától - 1. Szerződő felek A Szlgáltató neve és címe, egyéb adatai Partner Cégnév: MediAd Kft. Székhely:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adományozók címlistájához

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adományozók címlistájához ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adományozók címlistájához amelyben tájékoztatjuk Önt, mint Adományozónkat társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató a DE Kancellária VIR Központ által végzett adatkezelésekről

Adatkezelési tájékoztató a DE Kancellária VIR Központ által végzett adatkezelésekről Adatkezelési tájékoztató a DE Kancellária VIR Központ által végzett adatkezelésekről 1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei DE Kancellária VIR Központ Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26. Posta

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ La Tenda Hme Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 2. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... -

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

KÜLSŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

KÜLSŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ INFOSECTOR KFT. KÜLSŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Dkumentum aznsító: INFOS-TÁJ-2018-019-KAKT-1.0 Hatályba helyezve: 2018. któber 29. Dkumentum Verzió: 1.0 Adatbiztnsági Besrlás: PUBLIKUS (PBB) Kiadó:.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Honvédelmi Sportszövetség által kiírt támogatási felhívásokkal és pályázati, támogatási kérelmek benyújtásával összefüggésben történő személyes adatok kezeléséről Bevezetés A

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat Adatvédelmi tájékztató és szabályzat Hatályba lépésének napja: 2018. május 25. BEVEZETÉS Sóti-Silye Adrienn tevékenysége srán fkzttan ügyel a személyes adatk védelmére, a kötelező jgi rendelkezések betartására,

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS a WebEye Szlgáltatás igénybevételével WebEye rendszerbe bekerülő személyes adatk feldlgzására

Részletesebben

Személyes adatok kezelésére vonatkozó információk. A Rendelet 13. cikke szerinti információk és kiegészítő információk

Személyes adatok kezelésére vonatkozó információk. A Rendelet 13. cikke szerinti információk és kiegészítő információk Személyes adatok kezelésére vonatkozó információk Jelen tájékoztató az Artisjus Irodalmi Alapítványhoz (a továbbiakban: Alapítvány) benyújtott pályázatával összefüggő adatkezelésre vonatkozó információkat

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben