1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS"

Átírás

1 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS a WebEye Szlgáltatás igénybevételével WebEye rendszerbe bekerülő személyes adatk feldlgzására Jelen melléklet a Szlgáltató és Előfizető (közösen: Felek) közötti, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általáns Adatvédelmi Rendelete (tvábbiakban: Rendelet vagy GDPR) szerinti adatfeldlgzás tevékenységet szabályzza. Preambulum: A Szlgáltató által az Előfizető részére biztsíttt WebEye Szlgáltatás egy lyan telematikai tervező, elemző, támgató infrmatikai megldás, amelybe a használat srán az Előfizető, mint Adatkezelő által kezelt személyes adatk kerülhetnek be, vagy jeleníthetőek meg. Az ARCHICOM Kft. az Előfizetőtől kaptt megbízása alapján szerződéses vállalásainak teljesítése keretében végzi az Előfizető által kezelt és a WebEye infrmatikai rendszerbe bekerülő személyes adatk kezelését, feldlgzását. Az ARCHICOM Kft szlgáltatói tevékenysége srán kizárólag azn Előfizetőtől érkező adatk feldlgzását végzi, melyek feldlgzására az Előfizetőtől kifejezett megbízást kaptt a Felek közti Előfizetési Szerződés megkötésével. Az Előfizetési Szerződésben részletesen meghatárztt Szlgáltatói feladatk teljesítéséhez kapcslódó adatkezelési feladatkkal az Előfizető, mint Adatkezelő a Szlgáltatót, mint Adatfeldlgzót bízza meg az alább meghatárztt adatfeldlgzási megbízás szabályai szerint 1. Értelmező rendelkezések: Személyes adat: aznsíttt vagy aznsítható természetes személyre ( érintett jelen dkumentumban: sfőr ) vnatkzó bármely infrmáció; aznsítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módn, különösen valamely aznsító, például név, szám, helymeghatárzó adat, nline aznsító vagy a természetes személy testi, fizilógiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szciális aznsságára vnatkzó egy vagy több tényező alapján aznsítható. Adatkezelés: a személyes adatkn vagy adatállmánykn autmatizált vagy nem autmatizált módn végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,

2 taglás, tárlás, átalakítás vagy megváltztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés tvábbítás, terjesztés vagy egyéb módn történő hzzáférhetővé tétel útján, összehanglás vagy összekapcslás, krlátzás, törlés, illetve megsemmisítés. Adatfeldlgzó: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatkat kezel, jelen melléklet értelmezésében a Szlgáltató. Címzett: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatt közlik, függetlenül attól, hgy harmadik fél-e. Azn közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami jggal összhangban férhetnek hzzá személyes adatkhz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatk e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hgy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályknak. Adatvédelmi incidens: a biztnság lyan sérülése, amely a tvábbíttt, tárlt vagy más módn kezelt személyes adatk véletlen vagy jgellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltztatását, jgsulatlan közlését vagy az azkhz való jgsulatlan hzzáférést eredményezi. 2. A szerződés tárgya, az adatfeldlgzási tevékenység 2.1. A jelen, adatfeldlgzási szerződés alapján kifejezetten, de nem kizárólagsan Szlgáltató arra kap utasítást, hgy biztsítsa: - a szlgáltatás üzemeltetését az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően, - a szlgáltatásban elérhető funkciók működését az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek megfelelően, - az adatk megfelelő szintű tárlását, rendelkezésre állását A feldlgzással érintett adatk főbb típusai: a) az Előfizetési Szerződés hatálya alá tartzó gépjárművek adatait, jellemzően útvnal adatkat, ide értve de nem kizárólagsan a jármű pillanatnyi tartózkdási helyét, a megtett útvnalát, a jármű mzgási adatait (ide értve a megállási adatkat is), sebesség adatkat. b) az WebEye Szlgáltatás által biztsíttt egyes funkcinalitásk használata srán az Adatkezelő által a WebEye rendszerbe bevitt járművezetői adatk (ide értve de nem kizárólag a járművezető nevét, egyéb aznsítóját.) c) a WebEye Szlgáltatás használata keretében az Előfizető által létrehztt alfelhasználók adatait (felhasználó nevek, személynevek, egyéb személyes adat). Előfizető tudmásul veszi, hgy a Szlgáltató a WebEye Szlgáltatást flyamatsan fejleszti, amely azt is eredményezi, hgy a WebEye Szlgáltatásban rögzíthető, megjeleníthető személyes adatk köre a fejlesztése srán módsulhat. A személyes adatk kezelésének bővülése esetében aznban az adatfeldlgzás csak akkr valósulhat meg, ha Előfizető a WebEye Szlgáltatásba az adatkat rögzíti.

3 Szlgáltató tájékztatja az Előfizetőt, hgy a WebEye Szlgáltatás az alábbi adatfeldlgzási technikai feltételek mellett valósul meg: - a WebEye Szlgáltatás használata srán a WebEye rendszer kifejezetten utal minden lyam mezőre és ekként nevesíti őket, ahva rendeltetésszerű használat mellett természetes személyek személyes adatait (pl. járművezető neve, alfelhasználó neve, stb.) lehet rögzíteni. Ezen adatk felvitele az Adatkezelő által közvetlenül valósulhat meg. - a járműadat az Előfizető (Adatkezelő) megbízásából autmatizált módn kerül a WebEye rendszerbe az Előfizetési Szerződés keretén belül az Adatkezelő általa megvásárlt vagy Adatkezelő részére biztsíttt, a járműbe szerelt jármű fedélzeti egység segítségével, amennyiben az üzemszerű működési feltételek biztsítttak. - Szlgáltató megszemélyesítésre alkalmatlan frmában a WebEye Magyarrszág Kft (HUN Budapest, Dugnics u. 11.,) és a WebEye Internatinal Kft. ((HUN-1043 Budapest, Dugnics u. 11.,) közreműködésével átadhatja a szlgáltatás keretében keletkezett frgalmi adatkat a Bestway Traffic Kft.-nek (HUN 1043 Budapest, Dugnics u. 11.). Az adatátadás célja valós idejű frgalmi statisztikai adatbázis kiépítése az útvnaltervező szlgáltatásk működésének támgatása érdekében. Szlgáltató garantálja, hgy az adatk nem köthetőek természetes személyhez és teljesülnek a Rendelet (26) preambulum bekezdése szerinti feltételek. 3. Adatfeldlgzás elvei, a felek jgai és kötelezettségei az adatk feldlgzásával kapcsltban Előfizető és Szlgáltató a Rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével gndskdnak az adatfeldlgzásk srán az Érintettek magánéletének tiszteletben tartásáhz való jgának, tvábbá alapvető jgainak és szabadságjgainak védelméről. Az Előfizető a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvének szem előtt tartásával köteles gndskdni arról, hgy lyan személyes adatk kezelésére kerüljön sr, amelyek az adtt knkrét fent meghatárztt adatkezelési célk és Előfizető jgi kötelezettségének elérése szempntjából szükségesek. Ez a kötelezettség vnatkzik a gyűjtött személyes adatk mennyiségére, kezelésük mértékére, tárlásuk időtartamára és hzzáférhetőségükre. Előfizető gndskdik arról, hgy az adatkezelés céljának elérése érdekében a Szlgáltató részére átadtt személyes adatk csak lyan személyek számára legyenek elérhetőek, akiknek az Előfizető szervezetén belül meghatárztt feladata van. Szlgáltató elfgadja és garantálja, hgy maradéktalanul ügyel arra, hgy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsn végre annak érdekében, hgy: a személyes adatk kezelésére használt rendszerek és szlgáltatásk bizalmas jellegüket megőrizzék, a használt infrmatikai rendszerek integritása, rendelkezésre állása és külső behatásk elleni védekező képessége fennálljn, mind saját maga, mind munkavállalói, megbízttjai felé titktartási kötelezettséget támaszt, amely titktartás határidő nélkül terheli. Szlgáltató a biztnság megfelelő szintjének meghatárzásakr figyelembe veszi az adatkezelésből eredő lyan kckázatkat, amelyek különösen a tvábbíttt, tárlt vagy más

4 módn kezelt személyes adatk véletlen vagy jgellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltztatásából, jgsulatlan nyilvánsságra hzatalából vagy az azkhz való jgsulatlan hzzáférésből erednek. Előfizető köteles tájékztatni Szlgáltatót, amennyiben a szlgáltatás használata keretében jgi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés valósul meg. Az értesítésben pntsan meg kell jelölni, hgy a jgi kötelezettséget mely jgszabály írja elő és mely adatkra terjed ki. Szlgáltató elfgadja és garantálja, hgy maradéktalanul ügyel arra, hgy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsn végre annak érdekében, hgy: - a személyes adatk kezelésére használt rendszerek és szlgáltatásk bizalmas jellegüket megőrizzék, - a használt infrmatikai rendszerek integritása, rendelkezésre állása és külső behatásk elleni védekező képessége fennálljn, ennek keretében a Szlgáltató kijelenti, hgy: jgsulatlan hzzáférés ellen a technika mai állása mellett általa ismerten védettek a rendszerei, csak authentikált felhasználó belépése lehetséges a rendszerekbe, az integrált belső rendszerek VPN hzzáféréssel érhetők csak el a munkavállalói, esetleges közreműködői számára, szándéks rsszindulatú behatlás ellen tűzfallal védett a teljes szlgáltatási infrastruktúra, URL megsztással történő hzzáférés ellen a rendszerek védettek, a szerverek nnstp szlgáltatást, üzemelést tesznek lehetővé a rendszereknek, nem valósul meg a felhasználói belépéshez használható adatk tárlása a dkumentumkban, a személyes adatk láthatósága szabályztt, jgsultsághz kötött, az integrált rendszerekből nem valósul meg személyes adat adattvábbítása, vagy az adat nyilvánsságra hzatala. Szlgáltató a biztnság megfelelő szintjének meghatárzásakr figyelembe veszi az adatkezelésből eredő lyan kckázatkat, amelyek különösen a tvábbíttt, tárlt vagy más módn kezelt személyes adatk véletlen vagy jgellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltztatásából, jgsulatlan nyilvánsságra hzatalából vagy az azkhz való jgsulatlan hzzáférésből erednek. A személyes adatk feldlgzása srán Szlgáltató az alábbi adatbiztnsági intézkedéseket biztsítja: - a jgsulatlan adatbevitel megakadályzása, ezen belül: minden a WebEye Szlgáltatás nyújtásáhz használt rendszerhez csak authentikált módn, az Előfizetés srán kért és kaptt hzzáférési adatk használatával lehet hzzáférni, az accuntknak különböző jgsultsági szintjei vannak, amelyek adat láthatóságt is definiálnak, szabályznak az Előfizető kérésének megfelelő beállításkkal, - az alkalmaztt infrmatikai rendszerek autmatikus adatfeldlgzó alrendszereinek jgsulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályzása, ezen belül: a Szlgáltató rendszerei zárt struktúrát alktnak, azkhz való hzzáférés vagy szigrúan szabályztt, vagy nem is lehet külső hzzáférést megvalósítani,

5 - annak ellenőrizhetősége és megállapíthatósága, hgy a személyes adatkat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek tvábbíttták vagy tvábbíthatják, valamint annak ellenőrizhetősége és megállapíthatósága, hgy mely személyes adatkat, milyen időpntban, mely személy vitte be az autmatikus adatfeldlgzó rendszerekbe, ennek keretében: az adatfeldlgzó rendszereken történő műveletek és minden, a szlgáltatásban történt esemény naplózásra kerül, ezek az események napló állmányk segítségével követhetőek, és visszakereshetők, a napló állmányk rendszeresen archiválásra kerülnek, a napló állmánykhz való hzzáférés krlátztt, az nem riprtálható, más rendszerekbe nem tvábbíthatóak, csak műszaki tevékenységhez használhatóak fel. - az infrmatikai rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatósága, ennek keretében: mentés történik minden WebEye szlgáltatást érintő rendszerre, azk helyreállítására egy kidlgztt prtkll áll rendelkezésre, Online és ffline mentés történik, frgalmi adatk file rendszer szinten tárlódnak napi mentés frmájában, tükör adatbázis érhető el minden WebEye szlgáltatás releváns adatbázisra, a mentést tartalmazó eszközök zárt védett helyen, szabályztt hzzáféréssel tárltak. - az autmatizált feldlgzás srán fellépő hibákról jelentés készítés, ennek keretében: a rendszer működése srán fellépő hibákról a napló állmányk adatai alapján jelentés készül, amelyekhez való hzzáférés szigrúan szabályztt. A személyes adatk feldlgzása srán Szlgáltató az alábbi szervezeti intézkedéseket biztsítja: - adatvédelmi szabályzat alkalmazása, abban az adatfeldlgzással kapcslats flyamatk meghatárzása, garanciák alkalmazása az adatfeldlgzási műveletek szabályzttsága érdekében, - adatvédelmi tudatsság növelés a munkavállalói körében, - adatvédelmi tisztviselő alkalmazása, amennyiben azt a Rendelet figyelemmel az adatkezelésre a Szlgáltató számára előírja Utasítási jg Szlgáltató vállalja, hgy csak az Előfizető nevében, és jelen szerződési feltételek szerinti utasításával összhangban dlgzza fel a személyes adatkat, amennyiben bármely knál fgva nem képes megfelelni ezeknek a követelményeknek, haladéktalanul tájékztatja erről az Előfizetőt. Az Előfizető, mint Adatkezelő adatfeldlgzásra adtt utasítása a WebEye Szlgáltatás igénybevétele srán az Előfizetési Szerződés alapján Előfizetőnek nyújtani vállalt szlgáltatáshz szükséges adatfeldlgzás. Az Adatkezelő jelen megbízással utasítja a Szlgáltatót, mint Adatfeldlgzót arra, hgy a WebEye rendszer üzemeltetése és a WebEye Szlgáltatás nyújtása srán megtegye mindazn adatkezeléseket, amelyek megtétele szükséges az Előfizető által megrendelt szlgáltatás szerződésszerű nyújtásáhz. Előfizető dönthet úgy is, hgy a WebEye Szlgáltatás használata srán annimizáltan (adtt személyhez kötésre alkalmatlan módn) rögzíti az adatkat a WebEye Szlgáltatás használatát

6 biztsító infrmatikai rendszerekbe. Ez esetben a Felek ezt az intézkedést az adatfeldlgzással kapcslats kckázatcsökkentésként kezelik, de a Szlgáltató a tvábbiakban is biztsít minden, személyes adatfeldlgzással kapcslats, jelen szerződés szerinti garanciát. A Szlgáltató kijelenti, hgy nincs tudmása arról, hgy a rá vnatkzó jgszabályk akadályznák az Előfizetőtől kaptt utasításk és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. Szlgáltatót terheli a felelősség az Előfizető utasításaitól eltérő, vagy Előfizető utasítása nélküli eljárásból fakadó jgsértésekért. Előfizető a WebEye Szlgáltatás használatát biztsító infrmatikai rendszeren keresztül jgsult törölni az általa rögzített adatkat a szlgáltatás adattörlési funkcióinak használatával. Kivételt képez ez alól a járműútvnal adat, amelynek törlését az Előfizető utasítása alapján a Szlgáltató végzi el, figyelemmel a WebEye Szlgáltatás nyújtásának technlógiai sajátsságkra, amelyek nem teszik lehetővé, hgy az infrmatikai rendszerbe kerülő járműadatkra az Előfizető közvetlenül is törlést hajthassn végre. Előfizető jelen szerződés aláírásával kifejezetten engedélyt ad arra, hgy a szlgáltatás technikai fejlesztése keretében Szlgáltató, vagy a szlgáltatás szerzői jgaival rendelkező más személy a szlgáltatás mögöttes infrmatikai rendszereit fejlessze, abban módsításkat hajtsn végre Tvábbi adatfeldlgzó igénybevétele Szlgáltató a szlgáltatás üzemeltetése srán a LAMBDA-COM Kft. (HUN 1116 Budapest, Mezőtúr u. 14.), a WebEye Internatinal Kft. valamint a WebEye Magyarrszág Kft. közreműködését vesz igénybe. Tekintve, hgy a fentebb megjelölt tvábbi adatfeldlgzók egy cégcsprtba tartznak, tevékenységük szrsan összefügg, az adatfeldlgzás keretében az egyes szereplők az előbbi feladatkat látják el: - a LAMBDA-COM Kft. a szlgáltatás szerzői jgainak tulajdnsa, fejlesztője, aki a szellemi alktás hasznsítási jgával ruházta fel a WebEye Internatinal Kft-t azzal, hgy a WebEye Internatinal Kft a szellemi alktás hasznsítási jga körében hasznsítási jgt biztsíthat a WebEye Magyarrszág Kft-nek, mint WebEye Szlgáltatónak ly módn, hgy ez utóbbi az üzleti döntése alapján visznteladó partnerek így a Szlgáltató részére a WebEye Szlgáltatást tvább értékesítheti (visznteladó partner pedig jgsult a végfelhasználóval megkötni a WebEye Szlgáltatási szerződést, és a végfelhasználó felé a WebEye Szlgáltatást nyújtani), - a LAMBDA-COM Kft., mint a szlgáltatás fejlesztője üzemelteti a szlgáltatás működésének hátterét adó infrmatikai megldáskat, szftvereket és hardver környezetet (pl.: szerverek), - a WebEye Internatinal Kft. a szlgáltatás nyújtása srán egyes üzemeltetői, supprt feladatkat lát el, - a WebEye Magyarrszág Kft. a szlgáltatás nyújtása srán egyes üzemeltetői, supprt feladatkat lát el - Szlgáltató pedig szintén a szlgáltatás nyújtása srán üzemeltetői, supprt feladatkat lát el.

7 Szlgáltató tájékztatja Előfizetőt, hgy a LAMBDA-COM Kft. a WebEye Internatinal Kft. és a WebEye Magyarrszág Kft felett a magyarrszági Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság felügyeleti jgköre érvényesül. A Szlgáltató kötelezettséget vállal arra, hgy a tvábbi adatfeldlgzók esetében is a jelen szerződés szerinti garanciák érvényesülnek és az általa jgszerűen igénybe vett tvábbi adatfeldlgzóval megkötendő írásbeli megállapdásban nem telepít a jelen szerződésben fglaltaknál kedvezőbb adatvédelmi kötelezettségeket a tvábbi adatfeldlgzóra, ideértve az Adatkezelőt megillető ellenőrzési jgsultságkat is. Függetlenül a jelen szerződésből eredő adatvédelmi kötelezettségek tvábbi adatfeldlgzóra történő telepítésétől az Adatkezelővel szemben kizárólag az Adatfeldlgzó felel a vállalt kötelezettségek teljesítéséért Adatkezelő felé fennálló egyedi értesítési kötelezettségek: A Szlgáltató aznnal értesíti az Adatkezelőt a következőkről: - ellenkező értelmű tilalm - például egy bűncselekménynek a bűnüldözési szervek általi felderítése bizalmasságának érdekében fennálló büntetőjgi tilalm - hiányában állami szervek részéről (ide értve bíróságtól, hatóságtól, bűnüldöző szervektől) érkezett, jgilag kötelező erejű felhívása a személyes adatk közlésére, amennyiben a felhívás alapján nem köteles a Szlgáltató titktartásra; - közvetlenül az érintettek részéről az Adatfeldlgzóhz érkezett kérés, érdeklődés, anélkül hgy erre válaszlna, kivéve, ha erre felhatalmazást kaptt; 3.4. Az adatkezelési műveletek támgatása Szlgáltató támgatja az Előfizetőt: - a GDPR 35. cikke szerinti hatásvizsgálat leflytatásában azzal, hgy ha az Előfizető az adatfeldlgzást is érintő hatásvizsgálatt készít, a Szlgáltató az Előfizető által megfgalmaztt knkrét, az adatfeldlgzással kapcslats kérdésekre 20 napn belül írásbeli választ ad, - adatvédelmi incidensek kezelésében azzal, hgy: ha Szlgáltató bármilyen szintű adatvédelmi incidenst észlel, akkr azt 48 órán belül jelzi az Előfizető felé, ha az Előfizető adatvédelmi incidenst jelez a Szlgáltató felé, akkr Szlgáltató közreműködik az incidens kivizsgálásában, ennek keretében: magas szintű adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül elvégzi az ahhz szükséges vizsgálatkat, hgy megállapíthassa, hgy az incidens ka a szlgáltatás működésével függ-e össze és a vizsgálat eredményéről tájékztatja az Előfizetőt, valamint, ha az incidens ka a szlgáltatás működésével függ össze, akkr közreműködik az incidens kezelésével összefüggő intézkedések meghzatalában, a kezelés érdekében megtesz minden tőle elvárható lépést, az ésszerűen elvárható határidőn belül; alacsny szintű adatvédelmi incidens esetén 15 munkanapn belül elvégzi az ahhz szükséges vizsgálatkat, hgy megállapíthassa, hgy az incidens ka a szlgáltatás működésével függ-e össze és a vizsgálat eredményéről tájékztatja az Előfizetőt, valamint, ha az incidens ka a szlgáltatás működésével függ össze,

8 akkr közreműködik a incidens kezelésével összefüggő intézkedések meghzatalában, a kezelés érdekében megtesz minden tőle elvárható lépést, az ésszerűen elvárható határidőn belül; ha bármely Előfizetőtől érkező jelzés alapján megállapítja, hgy bármilyen szintű adatvédelmi incidens ka a szlgáltatás működésével függ össze, akkr a szlgáltatás hibájának javítását magas szintű incidens esetén haladéktalanul, alacsny szintű incidens esetén 15 munkanapn belül megkezdi, magas szintű incidens esetén a lehetőségekhez képest, az ésszerűen elvárható határidőn belül legkrábban, alacsny szintű incidens esetén legfeljebb 60 napn belül befejezi és a hibajavításról tájékztatja valamennyi Előfizetőt. Az adatvédelmi incidensről szóló tájékztatásban Szlgáltató az alábbi adatkat jelöli meg: érintett személyes adatk köre, incidenssel érintettek köre, száma, incidens időpntja, incidens körülményei, incidens hatása, incidens elhárítása érdekében Szlgáltató által tett intézkedés, incidenssel kapcslats egyéb adatk. Felek az adatvédelmi incidensek felmerülése esetén közösen az adtt incidenst az alábbiak szerint srlják szintekbe: - Alacsny szintű adatvédelmi incidens: a személyes adatk elhanyaglható körének jgsulatlan tvábbítása, megváltztatása, nyilvánsságra hzatala, szándéklt, vagy véletlen törlése vagy megsemmisítése, vagy az azkhz való jgsulatlan hzzáférés. Ilyen eset különösen az, ha az adat nem köthető természetes személyhez. - Magas szintű adatvédelmi incidens: a személyes adatk széles körének jgsulatlan megváltztatása, tvábbítása, nyilvánsságra hzatala, szándéklt, vagy véletlen törlése vagy megsemmisítése, vagy az azkhz való jgsulatlan hzzáférés, az adatk körétől függetlenül minden lyan eset, amikr az incidensnek az érintettre súlysan hátránys hatása valószínűsíthető, vagy a hátránys következmény bekövetkezése bizts. - Szlgáltató igény esetén személyes knzultációban biztsítja annak a lehetőségét, hgy az Előfizető ellenőrizni tudja a szlgáltatás működését, aznban Szlgáltató technikai lehetőségek hiánya miatt, valamint szerzői jgi krlátk miatt a szlgáltatás mögötti infrmatikai rendszerek frráskódjáhz nem biztsít hzzáférést. - Szlgáltató haladéktalanul tájékztatja az Előfizetőt, ha annak valamely utasítása Szlgáltató megítélése szerint sérti a vnatkzó adatvédelmi követelményeket. Amennyiben az utasítást az Előfizető az értesítést követően is fenntartja, Szlgáltató mentesül az adtt adatfeldlgzási tevékenységgel kapcslats felelősség alól.

9 3.5. Az érintetti jggyakrlás támgatása Szlgáltató az érintetti jggyakrlást az alábbiak szerint támgatja: - általáns támgatás: Előfizető bármikr jgsult kéréssel frdulni Szlgáltató felé, ha az érintettek számára valamely jg gyakrlásáhz Szlgáltató közreműködésére van szükség, ilyen esetekben Szlgáltató az igényt az Előfizetővel egyeztetve 25 napn belül teljesíti, - adatkezelés krlátzáshz való jg támgatása: a szlgáltatásban lehetőség van az a krlátzás elvégzésére, az Előfizető azt saját hatáskörben meg tudja valósítani (pl. krlátzni kért adatt álnevesítés útján és kiegészítő jelöléssel ellátva hajtja végre a krlátzást, vagy pl. a szlgáltatásn belüli jgsultságkezelés útján.) - adathrdzhatósághz való jg támgatása: a szlgáltatásban lehetőség van az adatk exprtálására, amely egyben az adatk hrdzhatóságát is biztsítja, az erre felhasználói jggal rendelkező felhasználóknak, - törléshez való jg támgatása: a szlgáltatásban az Előfizető által bármikr törölhetőek a felvitt személyes adatk, vagy helyettesíthetőek álnévvel. Kivételt képez az útvnaladat, amelyek törlését az Előfizető utasítása alapján a Szlgáltató végez el, figyelemmel a technlógiai sajátsságkra - hzzáférhetőséghez való jg támgatása: tekintve, hgy Előfizető minden rögzített adatt elér a szlgáltatásn keresztül, ezért az érintett számára a szlgáltatásn keresztüli lekérdezéssel tud tájékztatást adni, hgy milyen adatait kezeli a szlgáltatásban, - helyesbítéshez való jg támgatása: Előfizető bármikr jgsult a helytelenül felvitt adatt a szlgáltatásn keresztül pntsítani, kivéve az útvnal adatkat, amelyek helyesbítésére a technlógia sajátssága és a rendszer zártsága miatt nincs lehetőség Nyilvántartási kötelezettség Szlgáltató nyilvántartást vezet az általa végzett Adatfeldlgzási tevékenységről Titktartás Szlgáltató kötelezi magát arra, hgy az adatfeldlgzási tevékenységének jelen Szerződésben meghatárztt ellátása srán tudmásukra jutó személyes adatkat és minden lyan tvábbi infrmációt, amely az Előfizető adatkezelési illetve Szlgáltató adatfeldlgzási tevékenysége srán tudmására jut, bizalmasan kezeli és azkat kizárólag a jelen Szerződésben meghatárztt feladatk ellátása érdekében használja fel. 4. Az adatfeldlgzási szerződés megszűnését követően fennálló kötelezettségek Előfizető és Szlgáltató megállapdnak abban, hgy az adatfeldlgzás megszüntetését követően az Szlgáltató és a tvábbi feldlgzó annimizálja az összes adatt. ARCHICOM Kft.

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy a Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Rejtett Kincsek Dwn Egyesület, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17. Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Bcskai

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) (http://kezenfgva.hu/jgsegely-szlgalat)

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy az INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Nyíregyházi Nyelviskla Krlátlt Felelősségű Társaság Rövid név: ILS Nyelviskla

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató BOLDOGKŐ-FRUIT KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató lakasdekrajandek.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Elit Cnt Kft. (2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9., Cégjegyzékszám: 13-09-116109, adószám: 14101654-2-13) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Lmex Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató admiralishajsblt.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Sándr Csaba ev. (7700, Mhács, Cselepart üdülő-telep 20., nyilvántartási szám: 51872236, adószám: 76543195-1-22) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a PAK Persnal Hungary Kft., mint szlgáltató tájékztatását a pakpersnal.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalmjegyzék ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Elfgadás dátuma: 2019-03-01 Adatkezelési tájékztató Adatkezelő adatai A hnlapn végzett adatkezelések jgszabályi háttere, jgalapja, célja, a kezelt személyes adatk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Jbcapital Kft., mint szlgáltató tájékztatását a jbcapital.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban. Az

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2019. február 20. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Röviden Bevezetés Személyes adatkat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatkat a lehető legbiztnságsabban tárljuk Harmadik félnek személyes adatkat csak hzzájárulással

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Mntevide u. 3/B., cjsz: 01-10-045744) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Kelt, Budapest

Részletesebben

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EURÓPA PARLAMENT ÉS TANÁCS 2016/679 ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETE GDPR - A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 25. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...7

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ R & D TRENDY SZALON Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... 5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési tájékztató a www.tthnmelege.cm webldal (tvábbiakban Hnlap) adatkezelési gyakrlatának feltételeit tartalmazza. Ez az ldal a B2B Grup Kft. (tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató 1. Adatkezelő és jelen webhely aznsítása 1.1. Tájékztatjuk, hgy jelen webhelyet STRUKTÚRA munkaerő kölcsönző és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: 1077 Budapest Rttenbiller

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. tárhelyszolgáltatásra. - közzétéve azaz hatályos szeptember hó 19 napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. tárhelyszolgáltatásra. - közzétéve azaz hatályos szeptember hó 19 napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK tárhelyszlgáltatásra - közzétéve azaz hatálys 2018. szeptember hó 19 napjától - 1. Szerződő felek A Szlgáltató neve és címe, egyéb adatai Partner Cégnév: MediAd Kft. Székhely:

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Netsurf Távközlési és Szlgáltató Kft. SZÉKHELY: 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. ADÓSZÁM: 12937626-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-008263 1 Tartalm 1. A szabályzat célja... 4 2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT.

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT. ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT. 1. oldal Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig

Részletesebben

Felhasználási feltételek 1.2

Felhasználási feltételek 1.2 Felhasználási feltételek 1.2 E hnlap célja az, hgy segítsen megismerni a 2019.05.18-i találkzón elhangzttakat. Szeretnénk, ha a hnlapunkból másk is hasznt merítenének, de kérjük, ne használja fel annak

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2018. Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Vnatkzó jgszabályk... 3 2. Fgalmak... 4 II. ADATKEZELÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Társaság neve: cégjegyzékszáma: székhelye: Infrmációs közpnt: elektrnikus címe: hnlapja: UNI-MED Szeged Egészségügyi Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 06-09-011070 (Szegedi Törvényszék Cégbírósága)

Részletesebben

Az uniós adatvédelmi előírások hatása a bölcsődei adminisztrációra. Előadó: Dr. Jójárt Ágnes Szilvia ügyvéd

Az uniós adatvédelmi előírások hatása a bölcsődei adminisztrációra. Előadó: Dr. Jójárt Ágnes Szilvia ügyvéd Az uniós adatvédelmi előírások hatása a bölcsődei adminisztrációra Előadó: Dr. Jójárt Ágnes Szilvia ügyvéd Az új uniós jogszabályról General Data Protection Regulation GDPR Az Európai Parlament és a Tanács

Részletesebben

A NetLib Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A NetLib Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata A NetLib Kft. Adatvédelmi és Adatbiztnsági Szabályzata 1 Bevezető rendelkezések 1.1 Az Adatvédelmi és Adatbiztnsági Szabályzat célja, hatálya Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Blthely.hu Kft. Online Frgalm Kft. Nagy Ádám ev. 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION (Érvényes 2018. május 25-től) A jelen adatvédelmi nyilatkzatt az Ön személyes adatainak a jelen nyilatkzatban feltüntetett kezeléséért közvetlenül vagy a

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZERZŐDÉS ADATFELDOLGOZÓVAL

ADATKEZELÉSI SZERZŐDÉS ADATFELDOLGOZÓVAL ADATKEZELÉSI SZERZŐDÉS ADATFELDOLGOZÓVAL Amely létrejött a Adatkezelő neve:. Adatkezelő székhelye:.. Adatkezelő adószáma vagy cégjegyzékszáma: adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) és a Syntax team Kft

Részletesebben

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? PRIVACY POLICY 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 4.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ La Tenda Hme Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 2. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... -

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr Ön a Be Smart Klub webldalait ( Webldalak

Részletesebben

BERCZIK SÁRI NÉNI MOZDULATMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

BERCZIK SÁRI NÉNI MOZDULATMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BERCZIK SÁRI NÉNI MOZDULATMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapítványunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, személyes

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BRISK Hungary Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 1 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Egyesületünk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA AZ AGRIA PORTFÓLIÓ ZRT. (3300 EGER, RÁKÓCZI ÚT 44. 7. E. 52. SZÉKHELY 3300 EGER, KISASSZONY UTCA 34. SZÁM ALATTI TELEPHELY) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kvács Zltán és Dudás Pálné

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2019. (A 2018-as Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (1.) felülvizsgálata, módsítása) Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A következők szerint tájékoztatni kívánom a GDPR alapvető rendelkezéseiről, melyek ismerete minden területi kamara számára is különösen indokolt:

A következők szerint tájékoztatni kívánom a GDPR alapvető rendelkezéseiről, melyek ismerete minden területi kamara számára is különösen indokolt: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dkumentum tartalmazza a Gerade, s.r..; (Priemyselná 1847, Šamrín, 93101, SK) által üzemeltetett www.jbn.hu internetes ldaln keresztül elérhető pályázati anyagküldés

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját, valamint szlgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és jelen hnlapunk adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk?

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ldal I. A szlgáltató ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Neve: HnlapCentrum Bt. Címe: 7624 Pécs, Nagy Jenő utca 20. Adószám: 25782512-1-02 EU adószám: HU25782512 A szlgáltatás ügyfélszlgálat elérhetőségei:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADVESZ Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. április 23. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 -

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság 2018. június 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT május 25.

ADATVÉDELMI- ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT május 25. ADATVÉDELMI- ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. május 25. Tartalom I. Preambulum... 3 II. Alkalmazott jogszabályok... 3 III. Alapfogalmak... 4 IV. Adatkezelés jogalapja... 5 V. Adatkezelő... 5 VI. Adatkezelés

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Tartalmjegyzék Bevezető... 1 Jelen tájékztató nrmatív hátterét a következő jgszabályk alktják:... 2 A tájékztatóban található legfntsabb fgalmak és azk értelmezése:... 2 Az adatkezelés

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 23. Az Adatkezelő adatai: Szervezet neve: Dahlia Jóga Egyesület (tvábbiakban: Adatkezelő ) Székhely, pstacím: 4026 Debrecen, Darabs

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ LIGHTHOUSE MEDIA KFT. Preambulum Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként

Részletesebben

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője:

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÓRARENDI ÓRÁN RÉSZVÉTEL (E-BÉRLET), JÓGA TANFOLYAMRA, OKTATÓKÉPZÉSRE, TÁBORRA JELENTKEZÉS KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 24. Az Adatkezelők adatai: A 1132 Budapest, Kresz Géza u.

Részletesebben

ELTEC HOLDING KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ELTEC HOLDING KFT.   ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELTEC HOLDING KFT. HTTP://WWW.ELTEC.NET/ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: Nagy Krisztián Ellenőrizte: Dömölki Csaba Változat: 1.1 (2018.01.02.) ELTEC HOLDING KFT. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 ADATKEZELŐ...

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat Adatvédelmi tájékztató és szabályzat Hatályba lépésének napja: 2018. május 25. BEVEZETÉS Sóti-Silye Adrienn tevékenysége srán fkzttan ügyel a személyes adatk védelmére, a kötelező jgi rendelkezések betartására,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

A Hit Gyülekezete Informatikai Biztonsági Szabályzata

A Hit Gyülekezete Informatikai Biztonsági Szabályzata A Hit Gyülekezete Infrmatikai Biztnsági Szabályzata 2013 A Hit Gyülekezete Infrmatikai Biztnsági Szabályzata - 2 - Tartalm Az IBSZ célja és hatálya... 3 Az adatkezelés srán használt fntsabb fgalmak...4

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV

ADATVÉDELMI IRÁNYELV Az Irányelv legutlsó módsítása: 2018. április 16. ADATVÉDELMI IRÁNYELV Társaságunk, a belga törvények szerint alapíttt Bridgestne Eurpe NV/SA bejegyzett székhelye: Belgium, Kleine Klsterstraat 10, 1932

Részletesebben

A Bibloo.hu webáruház Általános Szerződési Feltételei

A Bibloo.hu webáruház Általános Szerződési Feltételei A Bibl.hu webáruház Általáns Szerződési Feltételei 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Digital Peple, a.s. részvénytársaság, székhelye: Seifertva 9/ 823, 130 00 Prága 3 - Žižkv, KSH-aznsító: 28197071, bejegyezve

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel kapcslats infrmációkat? Az MLSZ

Részletesebben

JA-KA KFT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

JA-KA KFT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT JA-KA KFT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Fogalmak A JA-KA Kft. adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, adatfeldolgozóként az adatkezelő

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

ONLAP GDPR ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ONLAP GDPR ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Utljára módsítva: 2018. 05. 21. ONLAP GDPR ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az MTD Prducts AG ( MTD", mi, minket, miénk ) véleménye szerint fnts, hgy ön megértse, hgy gyűjtjük, tárljuk, sztjuk meg és használjuk

Részletesebben