eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: , Cégjegyzékszám: , tvábbiakban: Szlgáltató) a szlgáltatásaira előfizető ügyfelei (tvábbiakban: Előfizető) részére a Szlgáltatási Szerződésben (tvábbiakban: ÁSZFben) meghatárztt szlgáltatáskat biztsítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben fglalt feltételek szerint. 2. A Szlgáltató jgai és kötelezettségei A Szlgáltató köteles a Szerződésben megadtt szlgáltatásk biztsítására éves 99%-s rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartznak bele az előre bejelentett karbantartásk a vis majr és az esetleges 3. fél által biztsíttt szlgáltatásk. A Szlgáltató köteles a megrendelt szlgáltatáskat a kifizetéstől számíttt 8 munkanapn belül biztsítani. Kivételt képeznek azk a kiegészítő, harmadik fél által nyújttt szlgáltatásk, melyeket a Szlgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szlgáltatásk kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartzik. A Szlgáltató díjmentesen technikai támgatást nyújt a megrendelt szlgáltatás igénybevételéhez, kivéve harmadik fél ldali rendszerhez. A Szlgáltató jgsult az érvényes árlistában megadtt díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. A számlát a Szlgáltató megrendelt szlgáltatás ellenértékének kifizetésekr állítja ki. A Szlgáltató az előfizető számára papír alapn állít ki számlát a szlgáltatási díjról, melyet az előfizető által megadtt pstai címre küld meg. A Szlgáltató jgsult a szlgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést aznnali hatállyal felmndani, amennyiben az Előfizető az alábbi előíráskat megszegi: Tils a WEB tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jgkat vagy a jó ízlést sértő anyagk elhelyezése; Tils a WEB tárterületen lyan prgramkód elhelyezése, ami kárt kzhat vagy nem alkalmas szttt rendszeren való futtatásra; Tils az Interneten kéretlen reklám célú ek küldése(spam) valamint más felhasználók zaklatása; Általában tils az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése. A Szlgáltató a tőle elvárható gndssággal óvja az Előfizető által a Szlgáltató szerverein elhelyezett adatkat aznban nem vállal felelősséget az adatkért, sem az adatk, beleértve , ftp stb., elvesztéséből származó kárkért. Az Előfizető az adatkat saját felelősségére tárlja a szervereken. A Szlgáltató jgsult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, aznban azkat harmadik félnek az Előfizető íráss jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszlgáltatásra és a 3.6 pntban leírt eset.

2 A szlgáltató jgsult az Előfizető érdekeinek csrbulása nélkül, a szerződés megkötésekr a szlgáltatás paramétereinél nem rsszabb minőségű szlgáltatás ellenében adatait és a szlgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni. 3. Az Előfizető jgai és kötelezettségei Az Előfizető jgsult az általa megrendelt szlgáltatásk igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján. Az Előfizető köteles a szlgáltatásk igénybevételéhez szükséges hardver, szftver és telekmmunikációs feltételeket biztsítani. Az Előfizető köteles a megrendelt szlgáltatáskat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szlgáltató jgsult a szlgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést aznnali hatállyal felmndani. A hibás vagy helytelen használatból eredő kárkért az Előfizető felelősséggel tartzik. Az Előfizető elfgadja és tudmásul veszi, hgy az indklatlanul vagy a szerverátlagnál nagybb terhelés, a szerver vagy más felhasználók flyamats üzemelését beflyásló tényezők az Előfizetés felmndását eredményezik a Szlgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen kk miatt a Szlgáltató krlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárlhatja a hnlapt a szerver flyamats működésének biztsítása érdekében. A szerverátlagnál nagybb terhelés pnts adatait a Szlgáltatótól kérheti el az adtt szerverre vnatkzóan, amennyiben nem bizts abban, hgy hnlapját az adtt szerveren krlátzás nélkül használhatja. Az Előfizető köteles a szlgáltatás igénybevételéhez szükséges aznsítókat titkban tartani, a jgsulatlan használatból eredő kárkért az Előfizető felel. Az Előfizető köteles az igénybevett szlgáltatáskért az árlistában megadtt díjat megfizetni. Az előfizető elfgadja, hgy fizetési késedelem esetén a Szlgáltató jgsult a szlgáltatásk krlátzására, törvényileg szabályztt mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szlgáltatóval kapcslatban álló adósságbehajtó társaságnak. Az Előfizető köteles a Szlgáltató által nyilvántarttt adataiban történő váltzást 15 napn belül a Szlgáltatónak bejelenteni. Az Előfizető elfgadja, hgy: Nem használhatja a rendszer frrásainak több, mint 25% -át 90 másdpercnél tvább. Ezek szerver ldali működésképtelenséget kzhatnak. Ezekbe bele tartznak a CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP stb. Nem futtathat bármiféle interaktív real-time chat alkalmazást amelyek szerverldali erőfrráskat használnak. Távli erőfrrást használó prgramk teljes körűen használhatóak. Nem futtathat bit trrent alkalmazáskat vagy klienst. Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben. Nem futtathat lyan szkriptet, mely a szerver egyéb tartalmainak felkutatására szlgál. Tils a Szlgáltató nevének/hírnevének csrbítása.

3 4. A szlgáltatásk igénybevételének módja Előfizető és Szlgáltató között a szerződés két féle módn jöhet létre: Előfizető kitölti a Szlgáltató által biztsíttt papír alapú megrendelőt és eljuttatja Szlgáltatóhz, mellyel egyúttal elfgadja az ÁSZF-et is, vagy a Szlgáltató nline Ügyfél és Szlgáltatáskezelő rendszerébe (ihst.hu) való regisztrálás és az ÁSZF elfgadása után, az nline felületen rendeli meg a szlgáltatáskat. Előfizető tudmásul veszi és elfgadja, hgy a Szlgáltató a szlgáltatásk díját elektrnikus díjbekérő kibcsátásával is bekérheti, melynek kiegyenlítése után az Előfizető előzetes egyeztetés után, döntésének megfelelően - papír alapú, vagy elektrnikus számlát kap. 5. Rendelkezésre állás, Kötbér Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a szlgáltató köteles a hiba kijavítására, amennyiben a hibás teljesítés abból áll, hgy a felhasználó 72 óránál tvább nem tudta igénybe venni a szlgáltatáskat, akkr választhat a díjcsökkentés, vagy a szlgáltatásban többletidő igénybevétele között. Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a szlgáltató az előbbiekben hivatkztt, vnatkzó jgszabály szerinti kötbért tartzik fizetni. (maximum a befízetett díj kétszeresét!) A rendelkezésre állás számítása és kötbér meghatárzása: Tárhely szlgáltatás esetén a rendelkezésre állás 99%. Évi kiesés maximális időtartalma 88 óra. A 88 óra feletti részre kötbér kérhető melynek mértéke az éves befizetett díj kiesésre eső összege. A kötbér meghatárzása naptári évhez kötött. Figyelembe vett időszak január 1- től december 31-ig. A kötbér jóváírása vagy kifizetése minden naptári évet követő év január Elégedettségi garancia érvényesítése Amennyiben az előfizeti bármely kból nem elégedett a szlgáltató által nyújttt szlgáltatással, úgy a szerződéskötést követő 30 napn belül mindenféle jgkövetkezmény nélkül felmndhatja a szerződést. A szlgáltató ez esetben a teljes szlgáltatási díjat visszautalja, az előfizető bankszámlájára. A szlgáltató nem vizsgálja, hgy az előfizető elégedetlenségének van-e valós alapja, az előfizető döntését nem vitatja. Ez alól egyetlen kivétel van, amennyiben biznyíthatóan visszaélést követett el az előfizető (pl.: SPAM küldése, vagy egyéb törvénysértő tevékenység a tárhelyen) 7. A Szerződés Időtartama, Árváltzás A szlgáltatás a megrendeléskr az Előfizető által megadtt határztt időtartamra szól. Hsszabbítás esetén a hsszabbítási kérelem és a következő időtartamról szóló számla kifizetése is (külön-külön is) újbóli határztt időtartamú szerződéskötésnek minősül. A határztt időtartamú szerződés felmndása csak az ÁSZF megszegése esetén lehetséges. A Szlgáltató nemfizetés esetén fenntartja magának a jgt a hsszabbítási kérelem törlésének, erről külön jelzést küld a Szlgáltató az Ügyfélnek. A Szlgáltató jgsult módsítani a szlgáltatásainak tartalmát és díját, erről aznban köteles tájékztatni az Előfizetőt a hnlapn. Előre kifizetett szlgáltatás díja nem módsítható.

4 8. ÁSZF váltzásai A Szlgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyldalú, előzetes tájékztatás nélküli módsítását, melyet a hnlapján köteles közzétenni. 9. A szerződés hatálya A Szlgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályztt szlgáltatáskat a Megrendelésben és kifizetés szerint meghatárztt ideig nyújtja az Előfizető számára. Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés autmatikusan határzatlan időtartamú szerződéssé alakul át. A szerződés felmndása kizárólag írásban történhet, pstai vagy elektrnikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmndani nem lehet. Mindkét fél jgsult a Szerződést aznnali hatállyal felmndani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi. A Szerződés rendes felmndása nem mentesít a felmndás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól. A Szlgáltató autmatikus lemndásnak veszi azt, amennyiben a Szlgáltatáshz igénybevett dmain nevet másik szlgáltatóhz az Előfizető átregisztrálja és erről előtte nem értesíti a Szlgáltatót. A felmndás nem mentesíti az Ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmndás, az előre fizetett szlgáltatáskat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a Szlgáltató részéről, de a Szlgáltató rendes esetben csak rendkívüli felmndással élhet. (azaz törvénybe vagy jelen ÁSZF -be ütköző tevékenységet esetén) A Szlgáltató az előre kifizetett Szlgáltatáskat csak úgy mndhatja fel, amennyiben visszafizeti az időben még hátralévő, kifizetett szlgáltatásk ellenértékét. 10. Dmain Regisztráció Előfizető a Szlgáltatón keresztül dmain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hgy a kiválaszttt tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályzást elfgadja. (Pl.:.hu esetén: ISZT (www.dmain.hu),.cm esetén ICANN (www.icann.rg stb.) Az Előfizető kijelenti, hgy a dmain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcslats kérdésekben a Szlgáltató és az adtt tld-hez tartzó Nyilvántartó döntéseit elfgadja. (pl nem valós adatk megadása esetén a dmain törlési listára és zárlásra kerül) A Szlgáltató minden tőle elvárhatót meg tesz a dmain minél hamarabb történő bejegyzésért, de ennek elmaradásáért nem vnható felelősségre. A Szlgáltató felé az Előfizető köteles jelezni, ha a dmain regisztrációs papírkat a Szlgáltató felé tvábbíttta, visznt annak regisztrációja nem történt meg vagy kezdődött el két munkanapn belül. A Szlgáltató a dmain név regisztrációjának elmaradása miatt vagy a dmain név lejárata miatt felelősséget nem vállal. Ekkr természetesen a befizetett és nem teljesített dmain regisztrációs költséget az Előfizető részére köteles visszautalni.

5 11. VIS MAJOR Egyik fél sem felel a szerződésben fglalt kötelezettség teljesítéséért azn esetekben, amikr a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapt, lázadás, plgárhábrú, hábrú, sztrájk vagy hasnló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadásk, jgsulatlan hzzáférések stb. Ha Vis Majr esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapt, bármelyik Fél jgsult a Szerződést aznnali hatállyal felmndani. A teljesített szlgáltatásk számlájának kiegyenlítése alól a Vis Majr körbe tartzó események sem jelentenek mentességet. 12. Záró rendelkezések A jelen ÁSZF-ben nem szabályztt kérdések esetén a hatálys magyar Ptk. és más vnatkzó jgszabályk, tvábbá a hatálys magyar Internet szabványk alkalmazandók. Felek bármifajta jgvitájukra alávetik magukat a Szlgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólags illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés útn nem tudják rendezni.

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Drén és Valner Szoftver Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Halma Comp Kft mint a domainglobe.hu tulajdonosa, és üzemeltetője, (Levelezési cím: 1039 Budapest Pabló Neruda 8. Adószám: 11687067-2-41) (továbbiakban: Szolgáltató )

Részletesebben

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Dr. Feledi és Társa Bt. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Tárhely.Eu Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható, folyamatos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Tárhely.Eu Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható, folyamatos

Részletesebben

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK Az Inmark System Consulting Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG Általáns szerződési feltételek az ÉnSzámlázóm.hu nline prgram számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási valamint archiválási szlgáltatás igénybevételére ÁSZF Készítette: Partner HUB

Részletesebben

VPS Bérleti Szerződés

VPS Bérleti Szerződés VPS Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002 Ügyvezető:

Részletesebben

Szerver Bérleti Szerződés

Szerver Bérleti Szerződés Szerver Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1. Az ÁSZF alanyai A Gedeon Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. (2600

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig ################################################### # 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PANNON HOLDING MANAGEMENT Kft. (székhely: 7622 Pécs, Liszt F u. 1. fszt 2., Cg.: 02-09-073114, képv.: Vásárhelyi Balázs ügyvezető,

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáns Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF rögzíti a Genvel Kft.(tvábbiakban Szlgáltató) által működtetett web áruházn kínált szlgáltatása (tvábbiakban: a Szlgáltatás ) leírását és igénybevételének feltételeit.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások. A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 1.1. A Fiberhost.hu (FIBERHOST-PLUS Kft., H4028 Debrecen, Zöld utca 26. 4. em. 19., továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés A Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 1. oldal

Általános Szerződési Feltételek 1. oldal Általános Szerződési Feltételek 1. oldal Domain regisztrációs szabályzat Jelen szerződés létrejött egyfelől az Act Partner Stratégia Kft. - továbbiakban Szolgáltató - és a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Érvényes: 2010.01.01-től 1. Szolgáltató megnevezése, adatai, elérhetősége A szolgáltató neve: INTRONET Szoftverfejlesztő és Informatikai Kft. A szolgáltató székhelye:

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben