Tárhely Bérleti Szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárhely Bérleti Szerződés"

Átírás

1 Tárhely Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: Bankszámlaszám: Ügyvezető: Tóth Attila,valamint bérlő Név / Cégnév: Cím / Székhely: Postacím / Telephely: Sz.I.G./ Adószám: Telefonszám: cím: Ügyvezető (kivétel magánsz.): megállapodnak Tárhely Bérléséről az alábbi feltételek mellett. Kapcsolattartó Név: cím: Telefonszám: Technikai Kapcsolattartó Név: cím: Telefonszám: Szolgáltatás Választott Tárhely Csomag (Részletes tartalom I.sz. Melléklet) Egyéni Prémium Tárhely Csomag éves díjfizetés mellett Prémium Go Tárhely Csomag éves díjfizetés mellett (3.990 Prémium Favorit Tárhely Csomag éves díjfizetés mellett (7.990 Prémium Exclusive Tárhely Csomag éves díjfizetés mellett (

2 Basic Comfort Tárhely Csomag éves díjfizetés mellett (990 Cloud Favorit Tárhely Csomag éves díjfizetés mellett (6.990 Cloud Exclusive Tárhely Csomag éves díjfizetés mellett ( GO Csomag éves díjfizetés mellett ( Favorit Csomag éves díjfizetés mellett ( Exclusive Csomag éves díjfizetés mellett (4 990 Kiegészítő Szolgáltatások 1000 MB plusz tárhely (2.500 (Csak Prémium és Cloud Fav.; Exclu. Tárhely Szolg.-hoz) 50 db plusz fiók (2.500 (Csak Prémium Tárhely Szolg.-hoz) 100 MB plusz SQL tárhely (2.500 (Csak Prémium Tárhely Szolg.-hoz) Fizetés Módja Bankkártyás Fizetés az OTP Bank Felületén Keresztül Átutalás Pay Pal 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 1.1. V.I.P. Solutions Kft. (7900 Szigetvár, Tulipán u. 12., Postacím: 7901 Szigetvár Pf. 11, továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfél (továbbiakban: Bérlő) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat. 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 2.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99.9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre 2

3 bejelentett karbantartások, mely hét közben 2, hétvégén maximum 4 órát vehet igénybe A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás ben és telefonon vehető igénybe a címen, vagy telefonon munkanapon óráig a ös telefonszámon A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás, minden hónap 8.-áig történik. Az első számlát, a Szolgáltató, a megrendelést követően állítja ki, melyet a Bérlő a Szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül köteles teljesíteni A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt köteles a Bérlőt tájékoztatni. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Bérlő az alábbi pontok bármelyikét megszegi: Tilos a Szerver tárterületén törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése; Tilos a Szerver tárterületén olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja; Tilos az Interneten kéretlen reklám célú -ek küldése, valamint más felhasználók zaklatása; Általában tilos az, Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Bérlő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó anyagi károkért A Szolgáltató jogosult a Bérlő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a változás érvénybe lépése előtt 30 nappal korábban tájékoztatni kell az ügyfeleit. 3

4 2.10. A szolgáltató vállalja, hogy a szervereken minden nap biztonsági mentést végez és azt az előfizető kérésére bármikor, díjmentesen visszaállítja. 3. A Bérlő jogai és kötelezettségei 3.1. A Bérlő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, a megrendelt időtartamra A Bérlő köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver és szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga biztosítani A Bérlő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik, a szolgáltatás felmondásából származó fennmaradó díj, nem kerül fisszafizetésre A Bérlő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a Bérlő felel A Bérlő köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és a Bérlő adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak 3.6. A Bérlő elfogadja, hogy amennyiben 15 napnál nagyobb mértékű díjtartozás áll fent, a szolgáltató figyelmeztetés nélkül felmondhatja a szerződést A Bérlő köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. 4. Pénzvisszafizetési Garancia 4.1. A Pénzvisszafizetési Garancia kizárólag a Prémium GO, Prémium Favorit, Prémium Exclusive, Cloud Favorit, Cloud Exclusive csomagoknál vehető igénybe Pénzvisszafizetési Garancia jelen esetben a szolgáltatás pénzügyi telejsítését követően, az aktiválás napjától számított 30 napos próbaidőszakot jelöli A 30 nap letelte előtti, írásos, jogszerű szerződésbontás esetén a szolgáltató visszautalja, a szolgáltatásra kifizetett, szolgáltatási díjat, abból az adminisztrációs költségek fedezésére, bruttó 500 forintot visszatart Azon bérlő, aki már rendelkezik valamely egyéb, VIPSzerver szolgáltatással, nem élhet a Pénzvisszafizetési Garancia lehetőségével, hiszen előzöleg már megismerte a szolgáltatásokat. Kivétel képez ez alól, ha a több szolgáltatás 4

5 egyidejűleg került megrendelésre, kizárólag a legkedvezőbb szolgáltatási díjú, termék díja kerül visszautalásra A szolgáltató a visszatérítendő szolgáltatási díjat 15 munkanapon belül köteles visszautalni, a bérlő által megadott bankszámlaszámra. Más csatornán keresztüli visszafizetés nem lehetséges Azon Bérlő, aki már egyszer élt a Pénzvisszafizetési Garanciával, többször nem jogosult a szolgáltatási díj visszaigénylésére. 5. A szerződés hatálya 5.1. Szerződés határozatlan időtartamra jön létre Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződésben írottakat megszegi A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól. 6. Záró rendelkezések 6.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni. Szerződés Érvényesítéséhez Szükséges Dokumentumok: - cég: cégbírósági végzés és aláírási címpéldány másolatok - magánszemély: nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről, Sz.I.G, lakcímkártya - magánvállakozó: vállalkozói igazolvány másolata - alapítványok, egyesületek, iskolák, önkormányzatok: adószám igazolás (apeh bejelentkező lap is megfelel), alapító okirat vagy cégbírósági bejegyzés másolat, aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány is) 5

6 Mellékletek Tárhely Csomagok - 1. sz. melléklet Nyilatkozat Személyes Adatok Hitelességéről - 2. sz. melléklet (csak magánszemélyeknek) Kelte: Pécs, Szolgáltató Bérlő 6

7 Tárhely Bérleti Szerződés - 1 sz. melléklet Tárhely Csomagok Egyéni Prémium Tárhely Csomag Tárhely Mérete Ár SQL Adatbázis Ár 1 GB Ft 50 MB Ft 1.5 GB Ft 100 MB Ft 2 GB Ft 150 MB Ft 2.5 GB Ft 200 MB Ft 3 GB Ft 250 MB Ft 3.5 GB Ft 4 GB Ft 4.5 GB Ft Aldomainek Száma Ár 5 GB Ft 10 db 0 Ft 5.5 GB Ft 20 db 100 Ft 6 GB Ft 30 db 200 Ft 6.5 GB Ft 40 db 220 Ft 7 GB Ft 50 db 240 Ft 7.5 GB Ft 8 GB Ft Fiókok Ár Hozzárendelhető Ár Domainek 5 db 800 Ft 1 db 200 Ft 10 db Ft 5 db 400 Ft 15 db Ft 10 db 500 Ft 20 db Ft 15 db 600 Ft 25 db Ft 30 db Ft 35 db Ft VIPCloud Ft 40 db Ft 45 db Ft 50 db Ft Prémium GO Tárhely Csomag Tulajdonság Tualjdonság Tárhely Mérete 750 MB Catch All Fiók Domainek 1 db Továbbítók Aldomainek 20 db Automatikus Válaszolók Fiók 10 db FTP Hozzáférés SQL Adatbázis 50 MB WEB Ftp phpmyadmin Korlátlan Adatforgalom PHP Futtatás Napi Biztonsági Mentés 7

8 Díjmentes Domain Egyedi Bizt. Mentés Honlap Telepítő Rendelkezésre Állás 99.9% DirectAdmin Forgalmi Statisztikák HTTPS Látógató Statisztikák SPAM- és Vírusszűrés Egyéni Hibaoldalak Webmail Felület CRON Aliasok Google Kupon Díjazása: Prémium Go Tárhely Csomag éves díjfizetés mellett (3.990 Kiegészítő Szolgáltatások Díjazása: 1000 MB plusz tárhely ( db plusz fiók ( MB plusz SQL tárhely (2.500 Prémium Favorit Tárhely Csomag Tulajdonság Tualjdonság Tárhely Mérete 1.5 GB Catch All Fiók Domainek 5 db Továbbítók Aldomainek 30 db Automatikus Válaszolók Fiók 20 db FTP Hozzáférés SQL Adatbázis 50 MB WEB Ftp phpmyadmin Korlátlan Adatforgalom PHP Futtatás Napi Biztonsági Mentés Díjmentes Domain Egyedi Bizt. Mentés Honlap Telepítő Rendelkezésre Állás 99.9% DirectAdmin Forgalmi Statisztikák HTTPS Látógató Statisztikák SPAM- és Vírusszűrés Egyéni Hibaoldalak Webmail Felület CRON Aliasok Google Kupon Díjazása: Prémium Favorit Tárhely Csomag éves díjfizetés mellett (7.990 Kiegészítő Szolgáltatások Díjazása: 1000 MB plusz tárhely ( db plusz fiók ( MB plusz SQL tárhely (

9 Prémium Exclusive Tárhely Csomag Tulajdonság Tualjdonság Tárhely Mérete 3 GB Catch All Fiók Domainek 15 db Továbbítók Aldomainek 40 db Automatikus Válaszolók Fiók 30 db FTP Hozzáférés SQL Adatbázis 100 MB WEB Ftp phpmyadmin Korlátlan Adatforgalom PHP Futtatás Napi Biztonsági Mentés Díjmentes Domain Egyedi Bizt. Mentés Honlap Telepítő Rendelkezésre Állás 99.9% DirectAdmin Forgalmi Statisztikák HTTPS Látógató Statisztikák SPAM- és Vírusszűrés Egyéni Hibaoldalak Webmail Felület CRON Aliasok Google Kupon Díjazása: Prémium Exclusive Tárhely Csomag éves díjfizetés mellett ( Kiegészítő Szolgáltatások Díjazása: 1000 MB plusz tárhely ( db plusz fiók ( MB plusz SQL tárhely (2.500 Basic Comfort Tárhely Csomag Tulajdonság Tualjdonság Tárhely Mérete 100 MB Catch All Fiók Domainek 1 db Továbbítók Aldomainek Automatikus Válaszolók Fiók 1 db FTP Hozzáférés SQL Adatbázis 10 MB WEB Ftp phpmyadmin Korlátlan Adatforgalom PHP Futtatás Napi Biztonsági Mentés Díjmentes Domain Egyedi Bizt. Mentés Honlap Telepítő Rendelkezésre Állás 99.9% DirectAdmin Forgalmi Statisztikák HTTPS Látógató Statisztikák SPAM- és Vírusszűrés Egyéni Hibaoldalak 9

10 Webmail Felület CRON Aliasok Google Kupon Díjazása: Basic Comfort Tárhely Csomag éves díjfizetés mellett ( Kiegészítő Szolgáltatások Díjazása: Nincs Igényelhető Kiegészítő Szolgáltatás Cloud Favorit Tárhely Csomag Tulajdonság Tualjdonság Tárhely Mérete 3 GB SPAM- és Vírusszűrés Felhasználó Szám 5 db Webmail Felület Fiók 5 db Aliasok Kliens Program Catch All Fiók Okostelefon App 50 MB Továbbítók Külső Megosztás Automatikus Válaszolók Jelszavas Megosztás Korlátlan Adatforgalom Napi Biztonsági Mentés Webes Felület MAC/Linux/Win. Komp. Rendelkezésre Állás 99.9% Díjazása: Cloud Favorit Tárhely Csomag éves díjfizetés mellett (6.990 Kiegészítő Szolgáltatások Díjazása: 1000 MB plusz tárhely (2.500 Cloud Exclusive Tárhely Csomag Tulajdonság Tualjdonság Tárhely Mérete 5 GB SPAM- és Vírusszűrés Felhasználó Szám 15 db Webmail Felület Fiók 15 db Aliasok Kliens Program Catch All Fiók Okostelefon App Továbbítók Külső Megosztás Automatikus Válaszolók Jelszavas Megosztás Korlátlan Adatforgalom Napi Biztonsági Mentés Webes Felület MAC/Linux/Win. Komp. Rendelkezésre Állás 99.9% 10

11 Díjazása: Cloud Exclusive Tárhely Csomag éves díjfizetés mellett (9.990 Kiegészítő Szolgáltatások Díjazása: 1000 MB plusz tárhely (2.500 Kelte: Pécs, Szolgáltató Bérlő 11

12 Tárhely Bérleti Szerződés - 2 sz. melléklet Nyilatkozat Személyes Adatok Hitelességéről Alulírott, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom arról, hogy személyigazolványom száma:, és Magyar állampolgár vagyok. A mellékelt személyes dokumentumok a valóságnak megfelelnek és hiteles másolatok. Kelte: Pécs, Nyilatkozó (Bérlő) Tanú 1 Tanú 2 Lakcím Lakcím 12

VPS Bérleti Szerződés

VPS Bérleti Szerződés VPS Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002 Ügyvezető:

Részletesebben

Szerver Bérleti Szerződés

Szerver Bérleti Szerződés Szerver Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PANNON HOLDING MANAGEMENT Kft. (székhely: 7622 Pécs, Liszt F u. 1. fszt 2., Cg.: 02-09-073114, képv.: Vásárhelyi Balázs ügyvezető,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Halma Comp Kft mint a domainglobe.hu tulajdonosa, és üzemeltetője, (Levelezési cím: 1039 Budapest Pabló Neruda 8. Adószám: 11687067-2-41) (továbbiakban: Szolgáltató )

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig ################################################### # 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Dr. Feledi és Társa Bt. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások. A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 1.1. A Fiberhost.hu (FIBERHOST-PLUS Kft., H4028 Debrecen, Zöld utca 26. 4. em. 19., továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Drén és Valner Szoftver Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Tárhely.Eu Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható, folyamatos

Részletesebben

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK Az Inmark System Consulting Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Tárhely.Eu Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható, folyamatos

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1. Az ÁSZF alanyai A Gedeon Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. (2600

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk, Csak domain rendelés: Töltse ki a domain igénylő első két oldalát. Csatolja a szükséges dokumentumokat.

Tisztelt Ügyfelünk, Csak domain rendelés: Töltse ki a domain igénylő első két oldalát. Csatolja a szükséges dokumentumokat. Tisztelt Ügyfelünk, Köszönjük, hogy megtisztel megrendelésével. Kérem az alábbiak szerint járjon el megrendeléskor: Megrendelés menete: Töltse ki a tárhely és domain szerződést az igényének megfelelően.

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezető A DiMa.hu Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vagy Üzemeltető) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) a www.dima.hu honlapon ( a továbbiakban:

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Webáruház készítéséhez Készült: 2012. július 14. Hatályos: 2012. augusztus 1-től Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések... 2. Általános rendelkezések... A szerződés

Részletesebben

VPS Megrendelői Szerződés

VPS Megrendelői Szerződés VPS Megrendelői Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: továbbiakban Szolgáltató, Valamint

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ...hoszting szolgáltatások igénybevételéről... mely létrejött egyrészt Név: ViaCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2360 Gyál, Erdősor u. 3. Fax: 06-1-348-5009 Adószám: 13810359-2-13

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Szerződés tárgya, általános rendelkezések Kósiné Borsós Csilla (magánvállalkozó, székhely: 8649 Balatonberény Hunyadi utca 20., adószám: 67106608-1-34) (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Verzió: 2.2 Hatályos: 2014. március 3. napjától visszavonásig Legfrissebb verzió letölthető: http://web-server.hu/doc/aszf.pdf 2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Domain regisztrációs szabályzat Jelen szerződés létrejött egyfelől a Family Enterprise Kft. - továbbiakban Szolgáltató - és a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő bérlő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 1. oldal

Általános Szerződési Feltételek 1. oldal Általános Szerződési Feltételek 1. oldal Domain regisztrációs szabályzat Jelen szerződés létrejött egyfelől az Act Partner Stratégia Kft. - továbbiakban Szolgáltató - és a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1. Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra / MÓDOSÍTÁSOK KIVONATA/ 2012.01.01. 1 3. sz. melléklet MDSL - OTTHON: (KORLÁTLAN INTERNET, MAGÁNSZEMÉLYEKNEK)

Részletesebben