Szerver Bérleti Szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerver Bérleti Szerződés"

Átírás

1 Szerver Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: Bankszámlaszám: Ügyvezető: Tóth Attila,valamint bérlő Név / Cégnév: Cím / Székhely: Postacím / Telephely: Sz.I.G./ Adószám: Telefonszám: cím: Ügyvezető (kivétel magánsz.): megállapodnak Szerver Bérléséről az alábbi feltételek mellett. Kapcsolattartó Név: cím: Telefonszám: Technikai Kapcsolattartó Név: cím: Telefonszám: Szolgáltatás Tartalma Választott Szerver Csomag (Részletes tartalom I.sz. melléklet) Szerver Favorit Csomag éves díjfizetés mellett ( Ft/hó) Szerver Favorit Csomag havi díjfizetés mellett ( Ft/hó) 1

2 Szerver Exclusive Csomag éves díjfizetés mellett ( Ft/hó) Szerver Exclusive Csomag havi díjfizetés mellett ( Ft/hó) Választott Operációs Rendszer Debian CentOS SLES Egyéb: Saját Operációs Rendszer használata Kiegészítő Szolgáltatások Távfelügyelet (6 250 Ft/hó) Invitel Hosting ( Ft/hó) monitorozás (500 Ft/hó) Fizetés Módja Bankkártyás Fizetés az OTP Bank Felületén Keresztül Átutalás Pay Pal 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 1.1. V.I.P. Solutions Kft. (7900 Szigetvár, Tulipán u. 12., Postacím: 7901 Szigetvár Pf. 11, továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfél (továbbiakban: Bérlő) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat. 2

3 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 2.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99.9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, mely hét közben 2, hétvégén maximum 4 órát vehet igénybe A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás ben és telefonon vehető igénybe a címen, vagy telefonon munkanapon óráig a ös telefonszámon A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás, minden hónap 8.-áig történik. Az első számlát, a Szolgáltató, a megrendelést követően állítja ki, melyet a Bérlő a Szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül köteles teljesíteni A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt köteles a Bérlőt tájékoztatni. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Bérlő az alábbi pontok bármelyikét megszegi: Tilos a Szerver tárterületén törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése; Tilos a Szerver tárterületén olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja; Tilos az Interneten kéretlen reklám célú -ek küldése, valamint más felhasználók zaklatása; Általában tilos az, Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Bérlő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó anyagi károkért A Szolgáltató jogosult a Bérlő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a 3

4 törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a változás érvénybe lépése előtt 30 nappal korábban tájékoztatni kell az ügyfeleit A szolgáltató vállalja, hogy a szervereken minden nap biztonsági mentést végez és azt az előfizető kérésére bármikor, díjmentesen visszaállítja. 3. A Bérlő jogai és kötelezettségei 3.1. A Bérlő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, a megrendelt időtartamra A Bérlő köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver és szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga biztosítani A Bérlő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik, a szolgáltatás felmondásából származó fennmaradó díj, nem kerül fisszafizetésre A Bérlő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a Bérlő felel A Bérlő köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és a Bérlő adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak 3.6. A Bérlő elfogadja, hogy amennyiben 15 napnál nagyobb mértékű díjtartozás áll fent, a szolgáltató figyelmeztetés nélkül felmondhatja a szerződést A Bérlő köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. 4. Pénzvisszafizetési Garancia 4.1. A Pénzvisszafizetési Garancia kizárólag a Prémium GO, Prémium Favorit, Prémium Exclusive, Cloud Favorit, Cloud Exclusive csomagoknál vehető igénybe Pénzvisszafizetési Garancia jelen esetben a szolgáltatás pénzügyi telejsítését követően, az aktiválás napjától számított 30 napos próbaidőszakot jelöli A 30 nap letelte előtti, írásos, jogszerű szerződésbontás esetén a szolgáltató visszautalja, a szolgáltatásra kifizetett, 4

5 szolgáltatási díjat, abból az adminisztrációs költségek fedezésére, bruttó 500 forintot visszatart Azon bérlő, aki már rendelkezik valamely egyéb, VIPSzerver szolgáltatással, nem élhet a Pénzvisszafizetési Garancia lehetőségével, hiszen előzöleg már megismerte a szolgáltatásokat. Kivétel képez ez alól, ha a több szolgáltatás egyidejűleg került megrendelésre, kizárólag a legkedvezőbb szolgáltatási díjú, termék díja kerül visszautalásra A szolgáltató a visszatérítendő szolgáltatási díjat 15 munkanapon belül köteles visszautalni, a bérlő által megadott bankszámlaszámra. Más csatornán keresztüli visszafizetés nem lehetséges Azon Bérlő, aki már egyszer élt a Pénzvisszafizetési Garanciával, többször nem jogosult a szolgáltatási díj visszaigénylésére. 5. A szerződés hatálya 5.1. Szerződés határozatlan időtartamra jön létre Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződésben írottakat megszegi A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól. 6. Záró rendelkezések 6.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni. Szerződés Érvényesítéséhez Szükséges Dokumentumok: - cég: cégbírósági végzés és aláírási címpéldány másolatok - magánszemély: nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről, Sz.I.G, lakcímkártya - magánvállakozó: vállalkozói igazolvány másolata - alapítványok, egyesületek, iskolák, önkormányzatok: adószám igazolás (apeh bejelentkező lap is megfelel), alapító okirat vagy cégbírósági bejegyzés másolat, aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány is) 5

6 Mellékletek Szerver Csomagok Tartalma - 1. sz. melléklet Nyilatkozat Személyes Adatok Hitelességéről - 2. sz. melléklet (csak magánszemélyeknek) Kelte: Pécs, Szolgáltató Bérlő 6

7 Szerver Bérleti Szerződés - 1 sz. melléklet Szerver Csomagok Tartalma Szerver Favorit Csomag (Ezüst Csomag) Tartalma Szerver neve: HP Proliant ML150 Processzor Intel Dual Xeon 3 GHz Memória: 4 GB memória Merevlemez: 2 db 140 GB SCSI Táp: 400 W Díjazása: Szerver Favorit Csomag éves díjfizetés mellett ( Forint /hó) Szerver Favorit Csomag havi díjfizetés mellett ( Forint /hó) Kiegészítő Szolgáltatások Díjazása: monitorozás (500 Forint /hó) Távfelügyelet (0-24H) (6.250 Forint /hó) Invitel Hosting ( Forint /hó) Szerver Exclusive Csomag (Arany Csomag) Tartalma Szerver neve: INTEL 5507 Processzor 2 db Intel Quad Xeon 2.26 GHz Memória: 16 GB memória Merevlemez: 5 db 1 TB SATA Táp: 800 W redundáns Díjazása: Szerver Exclusive Csomag éves díjfizetés mellett ( Forint /hó) Szerver Exclusive Csomag havi díjfizetés mellett ( Forint /hó) 7

8 Kiegészítő Szolgáltatások Díjazása: monitorozás (500 Forint /hó) Távfelügyelet (0-24H) (6.250 Forint /hó) Invitel Hosting ( Forint /hó) Kelte: Pécs, Szolgáltató Bérlő 8

9 Szerver Bérleti Szerződés - 2 sz. melléklet Nyilatkozat Személyes Adatok Hitelességéről Alulírott, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom arról, hogy személyigazolványom száma:, és Magyar állampolgár vagyok. A mellékelt személyes dokumentumok a valóságnak megfelelnek és hiteles másolatok. Kelte: Pécs, Nyilatkozó (Bérlő) Tanú 1 Tanú 2 Lakcím Lakcím 9