Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére"

Átírás

1 i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: továbbiakban ) a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező ADSL Szolgáltatás leírása cím alatt definiált ADSL alapú internet szolgáltatást nyújt a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező ADSL adatlap -on megadott paraméterekkel az számára. Az adatait a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.közvetített szolgáltatást tartalmaz (aki mint viszonteladó Szolgáltat)a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatását kizárólag abban az esetben tudja biztosítani, amennyiben a közcélú távbeszélő vonal az tulajdonában van, illetve a vonal tulajdonosa írásban hozzájárul, hogy az a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást az adott vonalra megrendelje A jelen Egyedi i Szerződésben nem részletezett szerződési feltételek tekintetében a SaSfLy.NeT. mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételei, valamint a jelen Egyedi i Szerződés mellékleteiben foglaltak az irányadók. A jelen Egyedi i Szerződés a mellékleteivel együtt érvényes aláírásával elismeri, hogy a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételeit amely hozzáférhető a ügyfélszolgálati irodájában, illetve a oldalon -megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 2. A szolgáltatás leírása 2.1. A szolgáltatás csak ott nyújtható, ahol ennek műszaki feltételei adottak. Az erre vonatkozó felmérést a 30 munkanapon belül köteles elvégezni. Amennyiben a szolgáltatás kiépítése bármilyen akadályba ütközik, a köteles erről az t értesíteni A szolgáltatás létesítésére a szerződéskötéstől számított 45 munkanap áll a rendelkezésére a szolgáltatás létesítését az Egyedi i Szerződés hoz történő megérkezését követő 5 munkanapon belüli expressz létesítés keretében is igényelheti. Amennyiben a által az expressz létesítés keretében az 5 munkanapon belüli időszakra felajánlott két létesítési időpont közül az egyik egyeztetésre kerül, akkor a a létesítést 5 munkanapon belül a 3. számú melléklet 1. pontja szerinti expressz létesítési felár díj megfizetése mellett végrehajtja. Amennyiben a létesítési időpontban nem sikerül megállapodni, illetve az egyeztetett időpontban a szolgáltatás létesítését az érdekkörébe tartozó ok miatt nem lehet végrehajtani, akkor az expressz létesítésre vonatkozó megrendelés érvényét veszti; a felek egymással szemben ebből fakadó igényt nem támasztanak és a szolgáltatás létesítését a 2.2 pontban meghatározott határidőn belül hajtja végre. A a szolgáltatás egyszeri díját és havi díját az expressz létesítési felár díj megfizetése mellett is minden esetben felszámolja. 3. Az jogai és kötelezettségei 3.1. Az garantálja, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges végberendezések és technikai eszközök műszaki és megbízhatósági paraméterei a hatósági előírásoknak és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feltételeknek a szerződés hatálya alatt megfelelnek Amennyiben nem biztosítja a szolgáltatás kiépítéséhez szükséges feltételeket, ez az Általános Szerződési Feltételek II. számú mellékletének pontja szerint az Egyedi i Szerződés érdekkörébe tartozó megszűnésnek tekintendő Az köteles a által nyilvántartott adataiban történő változást 8 napon belül a nak bejelenteni. 4. Díjfizetés 4.1. A szolgáltatás kiépítését követően a számlázza a kiépítés napjától a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig esedékes előfizetési díjat, valamint -egyszeri díjas szolgáltatás esetén- az egyszeri díjat, illetve expressz létesítés esetén az expressz létesítés felár díjat Díjtartozás esetén a írásos tájékoztatást követően jogosult a szolgáltatást korlátozni. A korlátozás nem mentesíti az t díjfizetési kötelezettsége alól Díjtartozás esetén a jogosult a törvényben előírt mértékű késedelmi kamattal növelt összeget követelni az től. 5. A szerződés felmondásának szabályai 5.1. Határozott idejű szerződés esetén a szerződés lejárata a szolgáltatás kiépítésének napjától számított 12 hónap A határozott idejű i Szerződés felmondásának feltétele, hogy az a kedvezményes egyszeri és havi díjak valamint az adott időpontra vonatkozó listás egyszeri és havi díjak közötti különbségét a tényleges használat teljes időtartamára vonatkozóan, visszamenőleg a nak egy összegben megfizesse Határozott idejű szerződéskötés esetén amennyiben a lejárat előtt legalább 30 nappal az írásban másként nem rendelkezik, úgy a szerződés újabb 12 hónap határozott időtartamra meghosszabbodik. 6. Egyéb 6.1. A határozott időszak alatt a végpontáthelyezést kizárólag akkor tudja teljesíteni, ha a végpontáthelyezéssel egyidejűleg az i Hozzáférést Biztosító val a távbeszélő fővonalát is áthelyezteti, és ha az által megjelölt új földrajzi helyen az i Hozzáférési Pont létesítésének minden műszaki feltétele adott Amennyiben a végpontáthelyezésre a jelen pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, akkor a szerződés felmondása előfizetői érdekkörbe tartozó felmondásnak minősül és az a jelen szerződés 5.2 pontjában meghatározott díj megfizetésére köteles. A végpontáthelyezés díjköteles szolgáltatás, melynek összegét a ügyfélszolgálatán közzé teszi. A jelen Egyedi i Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. sz. melléklet: ADSL adatlap 2. sz. melléklet: ADSL szolgáltatás leírása 3. sz. melléklet: ADSL akciós feltételek Budapest,

2 i adatok: 1. számú melléklet Név/Cégnév: Adószám/Szem.Ig.Szám: Telefonszám: 06 - / Faxszám: 06 - / Admin kapcsolattartó neve: Technikai kapcsolattartó neve: Elérhetősége: Elérhetősége: Technikai kapcsolattartó címe: Honnan hallott szolgáltatásunkról? Címadatok: Számlázási cím: Postázási cím: i hozzáférési pont adatai: Telepítési cím: Távbeszélő vonal telefonszám: (amelyre a DSL szolgáltatást igényelte) MATÁV ügyfélszám: A közcélú távbeszélő fővonal előfizetői kategóriája: Egyéni Üzleti Az ADSL szolgáltatás megrendelője a fenti távbeszélő vonal je: Igen Nem* *Amennyiben nem, a távbeszélő vonal je: A közcélú távbeszélő fővonalon ADSL előfizetés él: Igen Nem Szolgáltatás adatai: A Szolgáltatás csomag megnevezése: Privát ADSL 384 Privát ADSL 512 Privát ADSL 768 Privát ADSL 1500 Business ADSL 384 Business ADSL 512 Business ADSL 768 Business ADSL 1500 Szerződés időtartama: Egy éves Két éves Fizetési mód: Banki átutalás Csekk Havi Éves 2

3 ADSL login paraméterek: Belépési azonosító: (min. 2, max. 8 karakter) Jelszó: (min. 5 karakter) Másodlagos ADSL címek: Azonosító: Jelszó: Másodlagos cím: Vírusellenőrzés: cím cím cím cím Web szerver bérlet Domain név: Web tárhely azonosító paraméterei: Belépési azonosító: Jelszó: (min. 2, max. 8 karakter) (min. 5 karakter) Router igény: VIGOR 2104P Routert vásárlok VIGOR 2104P Routert bérlek Egyiket sem igénylem VIGOR 2200E Router sorozatszáma: (A tölti ki) Fix IP cím igény: 1 db fix IP-t igénylek Fix 16-os IP tartományt igénylek Egyiket sem igénylem Fix IP cím:... (A tölti ki) 3

4 Business ADSL szolgáltatás leírása 2. számú melléklet 1 ADSL szolgáltatás tartalma SaSfLy.NeT ADSL ADSL 384* ADSL 512* ADSL 768* ADSL 1500* Sebesség (kbit/s) Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Feltöltés Letöltés MB web 100 MB web 100 MB web 100 MB web PPPoE kliens szoftver PPPoE kliens szoftver PPPoE kliens szoftver PPPoE kliens szoftver SaSfLy.NeT Start CD SaSfLy.NeT Start CD SaSfLy.NeT Start CD SaSfLy.NeT Start CD * A szolgáltatáshoz tetszőleges számú számítógép csatlakoztatható. ** Az által a jelen Egyedi i Szerződés szerint igénybevett sávszélességű DSL szolgáltatást az Általános Szerződési Feltételek II. Számú mellékletének pontja alapján nyújtja, azonban a megadott értékek kizárólag a saját hálózata és az i Hozzáférési Pont között garantáltak. *** Kizárólag a által meghatározott körzetből (1) vehető igénybe. 2 Javasolt minimális hardver és szoftver feltételek Minimális hardver feltételek Minimális szoftver feltételek P1/100 vagy annál nagyobb teljesítményű Windows 98 SE, vagy annál magasabb verziójú processzor operációs rendszer 32 MB RAM PPPoE kliens szoftver ( biztosítja) CD meghajtó Ethernet 10BaseT interfész kártya 3 Az Egyedi i Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok, illetve a DSL szolgáltatás kiépítésének minimális feltételei Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok Hiánytalanul kitöltött Egyedi i Szerződés Cégbírósági bejegyző végzés és Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány DSL szolgáltatás kiépítésének minimális feltételei Mindkét irányban működő, élő távbeszélő vonal a MATÁV Rt-nél Nem lehet lejárt esedékességű díjtartozás sem a SaSfLy.NeT-nél,Interware Rt-nél sem a MATÁV Rtnél. Utolsó havi MATÁV telefonszámla első oldala Meghatalmazás **** **** Amennyiben a közcélú távbeszélő vonal tulajdonosa nem azonos az ADSL szolgáltatás jével. 3. számú melléklet 4

5 ADSL akciós feltételek 1 ADSL szolgáltatás akciós díjai ADSL szolgáltatás megnevezése Egyszeri díj Havi díj Privát ADSL 384 Privát ADSL 512 Privát ADSL 768 Privát ADSL 1500 Business ADSL 384 Business ADSL 512 Business ADSL 768 Business ADSL 1500 Fix IP cím / db Ft (bruttó 8500 Ft) 9990 Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) (bruttó 2500 Ft) Fix IP cím tartomány A jelen mellékletben meghatározott árak október 1-től visszavonásig, a szükséges mellékletekkel és dokumentumokkal együtt eljuttatott és hiánytalanul kitöltött Egyedi i Szerződés esetén érvényesek! 2. ADSL router díjai Ft (bruttó Ft) ADSL router Havi bérleti díj Eladási ár Vigor 2104P router Vigor 2200E router Vigor 2200X router Router helyszíni telepítése 2500 Ft (bruttó 3125 Ft) 4000 Ft (bruttó 5000 Ft) 6500 Ft (bruttó 8125 Ft) A havi bérleti díj tartalmazza Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Ft (bruttó Ft) Az eladási ár tartalmazza 5

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 6 1 A szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 1.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., adószám: 13172590-2-42, telefon: 06-1-405-6000, e-mail: info@next-it.hu,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra

Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1. Általános szerződési feltételek Internet szolgáltatásokra / MÓDOSÍTÁSOK KIVONATA/ 2012.01.01. 1 3. sz. melléklet MDSL - OTTHON: (KORLÁTLAN INTERNET, MAGÁNSZEMÉLYEKNEK)

Részletesebben

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató WANNET 1/8 oldal ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 2013-1. Előfizető adatai Előfizető jellege: egyéni üzleti Igénybevétel jogcíme: tulajdonos bérlő hozzátartozó Egyéni előfizető esetében: (Kiskorú Előfizetőnél

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ LH COM KFT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ LH COM KFT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE DÁTUM: HAVIDÍJ:,- év Szolgáltatás: ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ LH COM KFT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE /.../ 2014 sz. Szerződés amely az alábbi megjelölt időpontban jött létre az LH COM Kommunikációs

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszogáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

INTERNETEZZEN FÉLÁRON, TELEFONÁLJON INGYEN!

INTERNETEZZEN FÉLÁRON, TELEFONÁLJON INGYEN! INTERNETEZZEN FÉLÁRON, TELEFONÁLJON INGYEN! A 3C Kft. most is kedvező feltételekkel kínál ADSL Internet hozzáférést. Amennyiben akciónk keretében új ADSL felhasználóként megrendeli szolgáltatásunkat 1

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft.

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszolgáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szolgáltató) Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltétei ÁSZF kivonat Készült: 2011. június 30. Utolsó módosítás: 2012.07.18. Hatályba lépés kelte: 2012. augusztus

Részletesebben

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. január 9. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország zrt. Lakossági

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

%0^lo^. .11.. osztályvezető 2010. ÓM. V># W. 0<í & ^ / _ 2 01 o. o l - 1 - Budapest,.3.SkAk...Si t $.h. Kapja : Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály

%0^lo^. .11.. osztályvezető 2010. ÓM. V># W. 0<í & ^ / _ 2 01 o. o l - 1 - Budapest,.3.SkAk...Si t $.h. Kapja : Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály / _ 2 01 o. o l - 1 - Ügyiratszám: /.../....../..... Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : A szerződés tárgya:...^j^2á^qjb.k^.^b^.^x PO 005/02 Í7 A kötelezettségvállalás Költségvetés,...%.lll2s>.A...

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szolgáltató) Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltétei ÁSZF kivonat Első hatályba lépés kelte: 2011. július 18. Utolsó módosítás hatályba lépése: 2012. április 1.

Részletesebben

Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek. Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20.

Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek. Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20. 1 Hírös-Net Kft. Általános Szerződési Feltételek Készült: 2008. október 1. Utolsó módosítás: 2011. június 20. Hatályos: 2011. július 20. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1. INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet oldal 1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA Internethozzáférés- szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés ideje: 2008. április 29. Érvényes: 2014. augusztus 24. Utolsó módosítás: 2014. július 24. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2014. szeptember 16. Hatályos: 2014. december 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

MIKRO PS PAPP SOFT KFT

MIKRO PS PAPP SOFT KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MIKRO PS PAPP SOFT KFT Érvényes: 2009.március 01-től Mikro PS Papp Soft Internet és Ügyviteli Szolgáltató Kft 3100 Salgótarján, Vásártér út 17. 1.oldal BEVEZETÉS A Mikro

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8.

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Általános Szerződési Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Érvényes: 2012. február 1-től készült: 2011.október 30. 1/40 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Előfizetői Szerződésmódosítás megkötésének feltételei -KKV nyilatkozat alapján egyedi kezelést kérő üzleti ügyfelek számára

Előfizetői Szerződésmódosítás megkötésének feltételei -KKV nyilatkozat alapján egyedi kezelést kérő üzleti ügyfelek számára Előfizetői Szerződésmódosítás megkötésének feltételei -KKV nyilatkozat alapján egyedi kezelést kérő üzleti ügyfelek számára Amennyiben Ön a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben