Internet Duó promóció szeptember 20-tól hatályos Részvételi feltételek. üzleti előfizetők számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Internet Duó promóció. 2011. szeptember 20-tól hatályos Részvételi feltételek. üzleti előfizetők számára"

Átírás

1 2 B/8 Melléklet Internet Duó promóció szeptember 20-tól hatályos Részvételi feltételek üzleti előfizetők számára Az akció keretében Üzleti Internet Duó S, Üzleti Internet Duó M, Üzleti Internet Duó L és Üzleti Internet Duó 2Mbit/s tarifáink 1000 Ft havidíjkedvezménnyel vásárolhatóak meg. A kedvezményes havidíj a hűségidőszak alatt érvényes. Az Internet Duó szolgáltatás igénybevételére a Vodafone kapcsolattartási pontokon lehet igénybejelentéssel élni, ahol a szerződéskötési igényt munkatársaink nyilvántartásba veszik. Az Előfizetői Szerződés és végberendezés adásvételi szerződések megkötése ügyében mozgó üzletkötőink egy előzetesen egyeztetett időpontban személyesen fogják felkeresni. 1. Akció időtartama: január 24-től visszavonásig. 2. Az akció, illetve a helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás területi hatálya: Magyar Telekom Nyrt. DSL szolgáltatással lefedett területei. A csomagba tartozó mobil internet szolgáltatás 3G lefedettségi területen kívül GPRS technológiával áll rendelkezésre. A részletes városra, utcára, házszámra lebontott hálózati lefedettség megtekinthető a weboldalon. 3. Az Üzleti Internet Duó S, Üzleti Internet Duó M, Üzleti Internet Duó L és Üzleti Internet Duó 2Mbit/s csomagokat kizárólag üzleti előfizetők választhatják. 4. Az Üzleti Internet Duó 2Mbit/s tarifacsomag kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben az előfizetői szerződés 2/B/8 mellékletében szereplő létesítési címen technikailag nem megvalósítható legalább az Üzleti Internet Duó S tarifacsomagnak megfelelő 5 Mbit/s-os maximális letöltési sebesség. Amennyiben a megadott létesítési címen a szerződéskötést követően lehetőség nyílik nagyobb sávszélességű ADSL szolgáltatás igénybe vételére, úgy az Üzleti Internet Duó 2Mbit/s tarifacsomagra előfizetőknek lehetőségük van a tarifacsomag jelen részvételi feltételekben szereplő tarifák valamelyikére történő átváltására kötbérfizetési kötelezettség nélkül. 5. Üzleti előfizetők legfeljebb29 előfizetést köthetnek ezen promóciós feltételekkel. 6. Az Üzleti Internet Duó S, M, L és 2 Mbit/s díjcsomagok tartalmát és bruttó árait az alábbi táblázat tartalmazza: Üzleti Internet Duó S Üzleti Internet Duó M Üzleti Internet Duó L Üzleti Internet Duó 2Mbit/s Induló költségek Csatlakozási díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Havidíjak** Havi előfizetési díj - hűségidőn kívül Havi előfizetési díj - hűségidő alatt Akciós havi előfizetési díj - hűségidő alatt Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 8990 Ft Ft Ft Ft 1/6

2 Havi előfizetési díjban foglalt szolgáltatások ADSL Internet (letöltési sebesség) korlátlan adatforgalommal Mobil Internet (fix havidíjas, túlforgalmazási díj nélkül) Díjmentes beszélgetés Zárt Csoporton belül 5 Mbit/s 10 Mbit/s 15 Mbit/s 2 Mbit/s 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB igen igen igen igen Hívásdíjak Belföldi mobil irányú SMS és hívásdíjak percenként Belföldi vezetékes irányú hívásdíjak percenként Hívások számlázása 25 Ft 7 Ft 1 másodperces egységekben A tarifák havidíja nem lebeszélhető. A 3G technológiával lefedett területeken a min. le- és feltöltési sebesség az ÁSZF 3. sz. mellékletében meghatározott érték (jelenleg 2100/800, illetve 150/40 kbit/s, a havidíjban foglalt adatforgalom túllépése után 128/128, 64/16 kbit/s), amelyet Vodafone az esetek 80%-ában garantál. A csomagban foglalt adatmennyiség felett 128/128 kbps forgalomkorlátozás lép érvénybe a számlázási ciklus lezárultáig. Az első tört és egész hónapban a szolgáltató 2 GB-ról 8 GB-ra emeli meg a csomagban foglalt adatforgalmat. A DSL Alapszolgáltatótól igénybe vett és továbbértékesített ADSL szolgáltatás sávszélesség adatait az alábbi táblázat tartalmazza: Maximális feltöltési/letöltési sebesség (kbit/s) Garantált feltöltési/letöltési sebesség (kbit/s) Üzleti Internet Duó S 500/ /1000 Üzleti Internet Duó M 500/ /3000 Üzleti Internet Duó L 900/ /5000 Üzleti Internet Duó 2 Mbit/s 192/ /192 A szolgáltatáshoz a következő díjak kapcsolódhatnak: 2/6

3 ADSL szolgáltatás áthelyezésének díja Egyéb, a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak Előfizető érdekkörében felmerült ok miatti hibaelhárítás díja FIX IP cím szolgáltatás FIX IP cím módosítása Szüneteltetés Szüneteltetés a SIM kártya jogtalan eltulajdonítása miatt Ft egyszeri díj Ft/alkalom Ft/óra Ft/hó 700 Ft egyszeri díj 3500 Ft egyszeri díj valamint a havidíj 60%-a havonta havidíj 80%-a havonta A tarifák csak a Vodafone Magyarország zrt. hálózatán történő adatforgalomra vonatkoznak. Külföldi hálózat használata során az ÁSZF GPRS roaming díjszabása az irányadó (1. melléklet - Díjszabás, A/7 pont). 7. Az Általános Szerződési Feltételek az akcióban kötött előfizetői szerződésekre is alkalmazandóak, így többek között a szerződéskötést megelőzően az Előfizető hitelképesség vizsgálaton esik át. A vizsgálat eredményének függvényében a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. 8. Az Internet Duó tarifacsomagok bármelyike hűségidő vállalása mellett választható. Az előfizetői szerződés megkötésétől kezdődő, határozott tartamú hűségidő a helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás kezdő időpontjától, azaz az aktiválásának megtörténtétől számított 2 (két) évig tart. Az előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az előfizetői szerződése a vállalt hűségidő lejártát megelőzően az előfizetőnek felróható okból szűnik meg, kötbérfizetésre köteles. Az Előfizető Előfizetői Szerződés fenntartásával kapcsolatos kötelezettségei és megszegésük jogkövetkezményei: Felhívjuk Előfizető figyelmét, hogy az Előfizetői Szerződést annak határozott időtartama alatt rendes felmondással nem mondhatja fel. I. Az Előfizető a Szolgáltató részére az aktuális havi számlájával egyidejűleg kötbért köteles fizetni a kapott kedvezményekre tekintettel, ha az Előfizetői Szerződés határozott időtartama alatt az Előfizető érdekkörében felmerülő okból a szolgáltatás korlátozására vagy az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor. Az Előfizető érdekkörében felmerülő oknak számít többek között a szolgáltatás számlatartozás miatt történő korlátozása is. A kötbér összege: amennyiben a jelen pontban meghatározott feltételek az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő egy éven belül következnek be, úgy egyedi előfizetői szerződésenként (hívószámonként) Ft, amennyiben egy éven túl, de a helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás kezdő időpontjától, azaz annak aktiválását követő 2 (két) éven belül következnek be, úgy egyedi előfizetői szerződésenként (hívószámonként) Ft. II. Az Internet Duó tarifacsomaggal nyújtott, egyedi készülékvásárlási kedvezmény igénybevételének feltételei (tarifahűség): Az Előfizető kötbérfizetés terhe mellett vállalja, hogy az Előfizetői Szerződés megkötését követően a tarifahűség ideje alatt nem vált tarifacsomagot kivéve a 4. pontban szabályozott esetet. 3/6

4 Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, úgy az Előfizető az I. pontban írtak megfizetésén túl további kötbért köteles fizetni. III. Kizárólag egyes opciókkal nyújtott, egyedi opciós kedvezmény igénybevételének feltételei (opciós hűség): Az Előfizető a 7.I. és a 7.II. pontokban írtakon túl kötbérfizetés terhe mellett azt is vállalja, hogy az opciós hűség ideje alatt az egyedi opciót és az Előfizetői Szerződést fenntartja, ez alatt az Előfizető érdekkörében felmerülő okból az opció szüneteltetésére vagy korlátozására vagy megszüntetésére nem kerül sor. Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, úgy az Előfizető az I. és II. pontban írtak megfizetésén túl, további Ft kötbért köteles fizetni. 9. Az előfizető a szolgáltatás teljes díjának (ideértve a havi és forgalmi díjakat) megfizetésére az előfizetői szerződés hatályba lépésétől köteles. A Szolgáltató, figyelemmel a helyhez kötött internet szolgáltatás hozzáférési pont előfizetői szerződés hatályba lépésétől későbbi kiépítésére és a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányosságának követelményére, mobil internet hozzáférési szolgáltatás adatforgalmi korlátját a 19. pontban írtak szerint megemeli. 10. A hűségidő alatt tarifacsomag módosítás nem lehetséges. 11. Amennyiben a határozott időtartam (hűségidő) lejártát követően a Előfizetői Szerződést határozatlan tartamra (azaz hűségidő vállalása nélkül) kerül megkötésre, a Szolgáltatás díja a Díjszabásban a hűségidő nélküli Előfizetői Szerződésre meghatározott díjra változik, mivel a Vodafone részére a nagykereskedelmi alapon beszerzett és továbbértékesített szolgáltatás időtartam vállalás nélküli beszerzésekor a más elektronikus hírközlési szolgáltatók a szolgáltatási díjból továbbadható kedvezményt nem biztosítanak. 12. A tarifák csak a Vodafone Magyarország zrt. hálózatán történő adatforgalomra vonatkoznak. Külföldi hálózat használata során az ÁSZF GPRS roaming díjszabása az irányadó (1. melléklet - Díjszabás, A/7 pont). 13. A Szolgáltató az Üzleti Internet Duó S, Üzleti Internet Duó M, Üzleti Internet Duó L csomagok díját az Általános Szerződési feltételeinek 1. számú Díjszabás mellékletében meghatározott összegben számlázza. 14. A Szolgáltató a helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket (ideértve mind a hardver, mind a szoftver elemeket) nem biztosítja, az előfizető felelőssége azok saját költségen történő beszerzése, a Szolgáltató felelősségének határa a DSL előfizetői hozzáférési pont kiépítése és a DSL szolgáltatás biztosítása. 15. Az Internet Duó promócióban résztvevő ügyfelek a DSL EasyBox 802-es modem-router készüléket feltételhez kötötten, kedvezményesen egyszeri 1 Ft-ért, és a Huawei K3765-ös USB modem-et feltételhez kötötten, kedvezményesen 1 Ft-ért vásárolhatják meg. A Vodafone fenntartja a jogot a biztosított készülékek típusának megváltoztatására. 16. Az előfizető tudomásul veszi, hogy a modem-router nem kompatibilis a kereskedelmi forgalomban elérhető USB modemek mindegyikével. A Szolgáltató csak az általa a modem-router-rel kompatibilis USB modem-ként forgalmazott eszköz modem-routerrel való együttműködését szavatolja. Más eltérő típusú és verziójú USB modem modem-routerrel történő együtthasználata esetén szolgáltatások teljes körű és hibátlan nyújtása nem biztosított. 17. A modem-router-en keresztül hanghívás csak akkor indítható, ha a routerbe az USB modem csatlakoztatva van. 18. A megvásárolt eszközök az ügyfél tulajdonába kerülnek. Az előfizetői berendezéseket a Szolgáltató ahhoz a feltételhez kötötten értékesíti kedvezményesen, hogy az előfizető az előfizetői szerződését legalább a vállalt hűségidő tartama alatt fenntartja. A promócióban résztvevő előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vodafone-nal kötött előfizetői szerződése a vállalt hűségidő lejárata idő az előfizetőnek felróható okból megszűnik, az előfizető a Vodafone által az Előfizető részére az előfizetői berendezések adásvételi szerződésében biztosított kedvezményeket elveszti, azok visszakövetelésére Vodafone jogosult. A Vodafone nyújtott kedvezményeket átalány-kártérítés formájában érvényesíti, amely átalány-kártérítés 4/6

5 mértéke megegyezik az előfizetői szerződés az abban vállalt hűségidő előfizetőnek felróható okból történő megszűntetésre esetére meghatározott kötbér összegével, amely követelését a Szolgáltató az Előfizetőnek kiszámlázza. 19. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás kiépítésének időpontjára, illetve a kiépítés tényleges lehetőségére a Szolgáltató teljes bizonyossággal csak a helyszíni felmérést követően tud nyilatkozni. A Szolgáltató a végpontot várhatóan a jelen Előfizetői Szerződés létrejöttét követő 30 (harminc) napon belül, hacsak a felek az Előfizetői Szerződésben ettől eltérően nem állapodtak meg, építi ki és kezdi meg a helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás nyújtását. A helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás akkortól tekintendő üzembe helyezettnek, amikor a Szolgáltató a DSL szolgáltatás rendelkezésre állását biztosította, illetve az ADSL szolgáltatás igénybevételére alkalmas modem/router igénylése esetén az Előfizető ezt a végberendezést átvette (vagy az átadást a Szolgáltató vagy megbízottja megfelelően megkísérelte). Az üzembe helyezést követően a Szolgáltatást az Előfizető a Szolgáltató ügyfélszolgálatának felhívása útján aktiválhatja, amennyiben a szerződéskötéskor nem adott hozzáférést. 20. A Szolgáltató a DSL szolgáltatás igénybevételéhez előfizetői hozzáférési pont várható kiépítéséig, az előfizetői szerződés megkötésének tört havában és az azt követő teljes hónapban a mobil internet hozzáférési szolgáltatás adatforgalmi korlátját 2GB-ról 8 GB-ra emeli, azaz a 8GB adatforgalom eléréséig nem korlátozza az adatforgalom sebességét. A forgalom sebességkorlátozás mértéke mind le- és mind feltöltés esetén 128 kbit/s lesz. 21. Ha a Szolgáltató az ADSL vonalat Előfizetőnek fel nem róható okból vagy az Általános Szerződési Feltételek Az Előfizetői Szerződés létrejöttének akadálya pontban foglalt okok közül (i) az Előfizetőnek fel nem róható okból rendelkezésre nem álló korlátozásmentes vezetékes telefonszolgáltatás vagy (ii) a létesítés az Előfizetői Szerződésben meghatározott időn belül nem vagy (iii) a létesítés műszaki okok folytán egyáltalán nem lehetséges lehetséges, úgy az Előfizető választása szerint az Előfizetői Szerződés figyelemmel a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény (a Ptk. ) (1) bek.-ben foglalt rendelkezésekre lehetetlenülés miatt megszűnik. Ebben az esetben a Szolgáltató és az Előfizető között a jelen Előfizetői Szerződésben meghatározott elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a jelen Előfizetői Szerződésben is megjelölt berendezésekre kötött adásvételi szerződés(ek) is automatikusan felbontásra kerül(nek) és az Előfizető a berendezéseket a Szolgáltató részére azok vételárának Szolgáltató általi egyidejű visszafizetése mellett köteles visszaszolgáltatni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató az előfizetővel szemben kötbért érvényesíthet, amely mértéke az Előfizető által vállalt hűségidőszakra eső legmagasabb mértékű kötbér összegével egyezik meg; az Előfizetői Szerződés Internet Nonstop csomagra történő módosítását kérheti. Ebben az esetben a Szolgáltató és az Előfizető között a jelen Előfizetői Szerződésben meghatározott helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a jelen Előfizetői Szerződésben is megjelölt modem-router berendezés(ek)re kötött adásvételi szerződés(ek) is automatikusan felbontásra kerül(nek) és az Előfizető a berendezéseket a Szolgáltató részére azok vételárának Szolgáltató általi egyidejű visszafizetése mellett köteles visszaszolgáltatni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató az előfizetővel szemben kötbért érvényesíthet, amely mértéke az Előfizető által vállalt hűségidőszakra eső legmagasabb mértékű kötbér összegével egyezik meg; az Előfizetői Szerződés SmartOffice Standard csomagra történő módosítását kérheti. Amennyiben a DSL szolgáltatás a létesítése műszaki akadályoztatás miatt az Előfizetői Szerződésben megállapodott határidőn belül vagy műszaki feltételekkel nem lehetséges, úgy az Előfizető, amennyiben az előzőkben írtak szerint az Előfizetői Szerződését megszűntetni vagy SmartOffice Standard csomagra módosítani nem kívánja, választása szerint a Szolgáltatóval amennyiben a Szolgáltató a helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás nyújtásához szükséges végpont (DSL) kiépítését műszaki fejlesztések és beruházások után tudja létesíteni külön megállapodást köthet a végpont kiépítésének időpontjáról és annak költségei viseléséről; 5/6

6 a Szolgáltatóval amennyiben a helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás nyújtásához szükséges végpont (DSL) kiépítése 30 napon túl lehetséges külön megállapodást köthet a végpont kiépítésének időpontjáról; 22. A helyhez kötött Internet hozzáférés szolgáltatás, amennyiben a létesítési helyen már vezetékes telefonszolgáltatás üzemel, kizárólag olyan telefonvonalra rendelhető meg, amely korlátozásmentesen működik. Amennyiben a korlátozás nélküli vonal az előfizető érdekkörében felmerült okból nem áll rendelkezésre, úgy a szerződés ellehetetlenülés okán megszűnik. A szerződés létrejöttének feltétele, hogy az a telefonvonal, amelyre az ADSL szolgáltatás megrendelésre kerül, az igénylő előfizetésében legyen, vagy a vonal előfizetőjének írásban kell nyilatkoznia arról, hogy felhatalmazza az igénylőt az ADSL Internet szolgáltatás adott távbeszélő vonalra történő megrendelésére. Amennyiben a létesítés helyének tulajdonosa az Előfizető személyétől eltér, a hozzáférési pont létesítésének a további feltétele, hogy ahhoz az ingatlan tulajdonosa előzetesen írásban hozzájáruljon. 23. Meglevő telefon-előfizetéshez kapcsolódó helyhez kötött Internet hozzáférés szolgáltatás esetén a telefonvonalon kívül a közcélú vezetékes távközlési szolgáltató felé érvényes telefon-előfizetés is szükséges, amely a telefon-előfizetéses szolgáltatás alapja és ebből kifolyólag a telefon-előfizetéses ADSL szolgáltatás az alapját képező telefon-előfizetés sorsát mindenben osztja, függetlenül attól, hogy a helyhez kötött Internet hozzáférési szolgáltatás és a vezetékes telefonszolgátatás előfizetői eltérő személyek is lehetnek. 24. Amennyiben az Előfizetőnek a kért létesítési helyen 90 (kilencven) napon belül DSL szolgáltatása szűnt meg, ugyanezen a létesítési helyen új DSL szolgáltatás nem biztosítható. Amennyiben az Előfizető bármely elektronikus hírközlési szolgáltatásra kötött előfizetői szerződése az Externet vagy a Magyar Telekom Nyrt. részéről történő, díjnemfizetés miatti felmondással szűnt meg, a díjhátralék kiegyenlítéséig helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás nem nyújtható. 25. A telefon előfizetés nélkül (ún. csupasz vagy naked DSL) létesített határozott időtartamra (hűségidő vállalásával) kötött előfizetői szerződések esetén a DSL szolgáltatás hozzáférési pont áthelyezésére nincs lehetőség. Amennyiben az Előfizető a telefon előfizetés nélkül létesített DSL szolgáltatás áthelyezését kéri az Előfizetői Szerződés határozott tartama (vállalt hűségidő) alatt vagy a DSL szolgáltatás bármely okból kifolyólag áthelyezésre kerül, ez az Előfizetői Szolgáltatás megszűnését jelenti. 26. Minden más feltételben az ÁSZF irányadó. 27. A promóciós ajánlat más akciókkal nem vonható össze. A képeken látható fotók illusztrációk. A további feltételekről és információkról tájékozódjon az üzletekben, vagy hívja a Vodafone-ügyfélszolgálatot a díjmentesen hívható 1270-es számon, vagy látogassa meg weboldalunkat! Olvassa el az akciós ajánlat részvételi feltételeit! 28. Az előfizető kérheti a szolgáltatás szüneteltetését, mely a az Általános Szerződési Feltételek 1. számú Díjszabás Mellékletében meghatározott díjakat vonja maga után. A szünetelés időtartama hozzáadódik a hűségidőhöz. Kelt:,..... Szolgáltató Előfizető 6/6

2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel

2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel 2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban 2011.11.15-től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel A Vodafone Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Netbook akció az Online Shopban

Részletesebben

2. J melléklet Üzleti Duó promóció. Induló költségek

2. J melléklet Üzleti Duó promóció. Induló költségek 2. J melléklet Üzleti Duó promóció 2011. december 1-től visszavonásig hatályos Részvételi Feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen Részvételi Feltételekben foglalt ajánlat jogszabályváltozás

Részletesebben

2.Y/104 melléklet Internet Comfort Részvételi feltételek től visszavonásig hatályos

2.Y/104 melléklet Internet Comfort Részvételi feltételek től visszavonásig hatályos 2.Y/104 melléklet Internet Comfort Részvételi feltételek 2011.09.7-től visszavonásig hatályos A Vodafone Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az Internet Comfort akció 2011. október 18-tól

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Internet Easy és Internet Nonstop tarifacsomag mindenkori díjazását az ÁSZF mellékletének A/3.2 pontja tartalmazza, mely jelenleg:

Internet Easy és Internet Nonstop tarifacsomag mindenkori díjazását az ÁSZF mellékletének A/3.2 pontja tartalmazza, mely jelenleg: 2.Y/70 melléklet Internet akció Részvételi feltételek 2011.09.07-től visszavonásig hatályos szöveg A Vodafone Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az Internet akció 2011. szeptember 7-től

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

2.U Melléklet Vodafone Surf promóció Részvételi feltételek egyéni előfizetők részére

2.U Melléklet Vodafone Surf promóció Részvételi feltételek egyéni előfizetők részére 2.U Melléklet Vodafone Surf promóció Részvételi feltételek egyéni előfizetők részére A 2010. május 5-től 2011. augusztus 15-ig elérhető promóció, 2011. december 1-től hatályos változata Felhívjuk tisztelt

Részletesebben

Most igazán megéri tarifát váltani! Vodafone Power to you Flotta Red Beszélgess korlátlanul a Flotta Reddel és válaszd hozzá az új iphone 5C-t! Flotta Go Vagy válaszd az LG Optimus L5 II-t a Flotta Go+

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Hatályba lépés: november 01.

Hatályba lépés: november 01. Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. november 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Lakossági

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF ) 2017. október 25. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:

Részletesebben

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft Smarttarifa 1 1 890 Ft korlátlan Facebook 50 MB 39 Ft 49 Ft 43 Ft 43 Ft Smarttarifa 2 3 190 Ft korlátlan Facebook 250 MB 32 Ft 36 Ft 39 Ft 39 Ft Smarttarifa 3 5 290 Ft korlátlan Facebook, email, böngészés

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Helyhez kötött telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 2. melléklet

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Céges tarifacsomag ajánlat

Céges tarifacsomag ajánlat Céges tarifacsomag ajánlat 1. Prémium A Díjcsomag Prémium A Díjcsomag készülékek 1. Apple iphone 8 Plus 256 GB 40 000 Ft 2. Apple iphone 8 Plus 64 GB 10 000 Ft 3. Apple iphone 8 256 GB 20 000 Ft 4. Apple

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet értékesíthető A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. DÍJAZÁSI FELTÉTELEK,

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. AKCIÓK LEÍRÁSA, AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI: A Szolgáltató által alkalmazott akciók részletes leírását, azok időtartamát, feltételeit, díjait és a nyújtott kedvezményeket az alábbi feltételrendszer tartalmazza:

Részletesebben

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. november 15- i hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. A Díjszabás A. fejezet 5. és

Részletesebben

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

Hatályba lépés: szeptember 01.

Hatályba lépés: szeptember 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. szeptember 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2011. december 1-jétől hatályos részvételi feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen Részvételi Feltételekben

Részletesebben

Hatályba lépés: december 06.

Hatályba lépés: december 06. Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. december 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Lakossági

Részletesebben

4. SZ. MELLÉKLET. Hatályos: január 12-étől. Készítés időpontja:

4. SZ. MELLÉKLET. Hatályos: január 12-étől. Készítés időpontja: 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2016. január 12-étől Készítés időpontja: 2016.01.11. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2014. június 1-jétől Készítés időpontja: 2014.04.28. Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 6 1 A szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 1.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., adószám: 13172590-2-42, telefon: 06-1-405-6000, e-mail: info@next-it.hu,

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 9. Melléklet. Akciók

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 9. Melléklet. Akciók Lakossági Általános Szerződési Feltételek 9. Melléklet Akciók 1. vezetékes telefon, TV, Telepítési díjkedvezmény 2. TV TVGO MoziKlub Filmcsomag új előfizető országos 0 Ft telepítési díj 1 vagy 2 éves határozott

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct TV előfizetők részére

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct TV előfizetők részére Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct TV előfizetők részére A 2014. szeptember 14-étől meghirdetett akciós feltételeket visszavonjuk. Az

Részletesebben

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

4. SZ. MELLÉKLET. Hatályos: 2015. december 1-jétől. Készítés időpontja: 2015.11.30.

4. SZ. MELLÉKLET. Hatályos: 2015. december 1-jétől. Készítés időpontja: 2015.11.30. 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2015. december 1-jétől Készítés időpontja: 2015.11.30. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

Akciók leírása február 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása február 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra - Új előfizetők részére A 2014. szeptember 14-étől meghirdetett akciós feltételeket visszavonjuk. Az Előfizető a 2015. november

Részletesebben

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra meglévő UPC Direct TV előfizetők részére Az Előfizető a 2015. szeptember 14-étől kezdődő, visszavonásig tartó kampányunk keretében

Részletesebben

Részvételi feltételek a Vodafone Családi Opció promóció keretében kötött tarifákhoz

Részvételi feltételek a Vodafone Családi Opció promóció keretében kötött tarifákhoz 2 C/9. melléklet Részvételi feltételek a Vodafone Családi Opció promóció keretében kötött tarifákhoz 2011. december 1-jétől hatályos részvételi feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy

Részletesebben

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s Okos Ráadás 1500 Okos Ráadás 3000 Okos Ráadás 4500 Okos Ráadás 7500 Okos Ráadás Irodai Okos Ráadás Red Díjcsomag neve Kínált letöltési sebesség - 3G 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42

Részletesebben

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2016. október 6-ától Készítés időpontja: 2016.10.05. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

Csomag neve Telepítési díj * Havidíj* Elérhető maximális/

Csomag neve Telepítési díj * Havidíj* Elérhető maximális/ Az Internetszolgáltatás általános szerződési feltételeinek 4. számú függeléke. Hatályos 2012. március 1. napjától. Internet-díjtáblázat Jelenleg értékesített szolgáltatások díjai 1. Szélessávú lakossági

Részletesebben

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások

Díjcsomagok, kiegészítő- és extra szolgáltatások Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra - Új előfizetők részére Az Előfizető a 2015. május 27-étől kezdődő, visszavonásig tartó kampányunk keretében vállalja, hogy a

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

TUDJUK, HOGY MINDEN IDEJÉT A VÁLLALKOZÁSÁBA FEKTETI, EZÉRT MI IS MINDEN IDŐNKET ÖNNEK ADJUK

TUDJUK, HOGY MINDEN IDEJÉT A VÁLLALKOZÁSÁBA FEKTETI, EZÉRT MI IS MINDEN IDŐNKET ÖNNEK ADJUK TUDJUK, HOGY MINDEN IDEJÉT A VÁLLALKOZÁSÁBA FEKTETI, EZÉRT MI IS MINDEN IDŐNKET ÖNNEK ADJUK BUSINESS M KORLÁTLAN ÜZLETI MOBILDÍJCSOMAG korlátlan alapdíjas beszélgetés és sms belföldön, valamennyi belföldi

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vezetékes adat és internet szolgáltatások nyújtására vonatkozó Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Díjszabás Melléklet

Vezetékes adat és internet szolgáltatások nyújtására vonatkozó Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Díjszabás Melléklet Vezetékes adat és internet szolgáltatások nyújtására vonatkozó Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Díjszabás Melléklet 1 1. Előfizetői szolgáltatások... 3 1.1 Bérelt vonal szolgáltatás... 3

Részletesebben

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk.

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk. A Lakossági ÁSZF 2016. november 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a hatálybalépést 30 nappal megelőzően, számlavégi üzenetben értesítjük: és internet (roaming) Mobil Vezetékes

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 2.sz. melléklet Díjszabás Választható díjcsomagok egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31.

Részletesebben

Akciók leírása szeptember 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása szeptember 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

ExtraMobil kedvezményes mobilszolgáltatások és díjaik, megrendelés a www.extramobil.hu weboldalon (Érvényes 2015.10.16. tól)

ExtraMobil kedvezményes mobilszolgáltatások és díjaik, megrendelés a www.extramobil.hu weboldalon (Érvényes 2015.10.16. tól) Igényelhető SIM (max) darabszám ExtraMobil kedvezményes mobilszolgáltatások és díjaik, megrendelés a www.extramobil.hu weboldalon (Érvényes 2015.10.16. tól) A. Lakossági családi ( Marad MobilHang) csomagok

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. október 1. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

Hatályba lépés: október 19.

Hatályba lépés: október 19. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2015. október 19. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

egyedi előfizetői szerződés

egyedi előfizetői szerződés egyedi előfizetői szerződés helyhez kötött telefonszolgáltatás melléklete 1. Szolgáltatás tartalma Helyhez kötött előfizetői végponton keresztül igénybe vehető nyilvános telefonszolgáltatás, amely nem

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2017. február 1. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

A szerződésben feltüntetett árak a mindenkori ÁFA-t nem tartalmazzák!

A szerződésben feltüntetett árak a mindenkori ÁFA-t nem tartalmazzák! 1.1. sz. melléklet "m-flott 2017 tarifacsomagok díjai FŐKÁRTYÁK Alap szolgáltatások díjai Nettó díjak Nettó díjak Nettó díjak Nettó díjak Nettó díjak Nettó díjak Tarifacsomag neve A1 A2 A4 A7 A13 A24 Kedvezményes

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. augusztus 22. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 9. Melléklet. Akciók

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 9. Melléklet. Akciók Lakossági Általános Szerződési Feltételek 9. Melléklet Akciók 1. vezetékes telefon, TV, Telepítési díjkedvezmény 2. TV TVGO MoziKlub Filmcsomag új előfizető 0 Ft telepítési díj 1 vagy 2 éves határozott

Részletesebben

DÍJSZABÁS. I

DÍJSZABÁS. I DÍJSZABÁS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI KÓDOLT MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS Alapvető díjszabás: a jelen Díjszabás azon elemei, amelyeket Előfizetőnek a szolgáltatás igénybe vétele érdekében rendszeresen

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat. Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 150* Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 20*

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat. Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 150* Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 20* Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Díjcsomag neve 100 MB Adatjegy* Kínált letöltési sebesség 150* Kínált feltöltési sebesség 20* Garantált letöltési sebesség Garantált feltöltési

Részletesebben

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct Combo előfizetők részére

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct Combo előfizetők részére Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct Combo előfizetők részére Jelen akciós feltételek a UPC Direct szolgáltatójának 2016. október 3-tól,

Részletesebben

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS:

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. Tartalomjegyzék

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Új egyéni előfizetők részére

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Új egyéni előfizetők részére Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Új egyéni előfizetők részére Jelen akciós feltételek a UPC Direct szolgáltatójának 2016. október 3-tól, visszavonásig vagy új

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 9. Melléklet. Akciók

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 9. Melléklet. Akciók Lakossági Általános Szerződési Feltételek 9. Melléklet Akciók 1. vezetékes telefon, TV, Akció megnevezése Igénybevevők köre Akció tartama Területi hatálya Feltételek Kötbér Telepítési díjkedvezmény új

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Hatályba lépés: február 01.

Hatályba lépés: február 01. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. február 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. november 2. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

MinDig TV Extra karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása

MinDig TV Extra karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása MinDig TV Extra 2016. karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása Korlátlan karácsonyi akciós készülék csomag: A MinDig TV Extra karácsonyi Mobil Korlátlan csomagban igénybe vehető iphone,

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. szeptember 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól.

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1. INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet oldal 1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA Internethozzáférés- szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési

Részletesebben

Laptopnet Vállalati Internet 2GB

Laptopnet Vállalati Internet 2GB Díjcsomag neve Laptopnet Vállalati Internet 2GB Kínált letöltési sebesség 7,00 Kínált feltöltési sebesség 2,00 Garantált letöltési sebesség szolgáltatók között Garantált feltöltési sebesség szolgáltatók

Részletesebben

Hatályba lépés: június 1.

Hatályba lépés: június 1. Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2015. június 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. Lakossági Általános

Részletesebben

2.1.1. Vállalkozói Fix és Vállalkozói Osztható tarifacsomagok

2.1.1. Vállalkozói Fix és Vállalkozói Osztható tarifacsomagok Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. október 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. A. Közös

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

MTSZSZ TELENOR FLOTTA TÁJÉKOZTATÓ

MTSZSZ TELENOR FLOTTA TÁJÉKOZTATÓ MTSZSZ TELENOR FLOTTA TÁJÉKOZTATÓ Három kedvezményes tarifánk a követező: Minimum, Gazdaságos és Korlátlan tarifacsomag Minimum tarifa Új, alacsony havidíjú csomagunk, amely kizárólag új előfizetéssel,

Részletesebben

2011. február 1-től hatályos

2011. február 1-től hatályos 2 A/9 melléklet Multipont promóció részvételi feltételei egyéni előfizetők részére 2011. február 1-től hatályos A promóció rövid leírása Azon személyek, akik OTP Multipont bankkártyával rendelkeznek, a

Részletesebben

Részvételi feltételek a Vodafone Családi Opció promóció keretében kötött tarifákhoz

Részvételi feltételek a Vodafone Családi Opció promóció keretében kötött tarifákhoz 2 C/9. melléklet Részvételi feltételek a Vodafone Családi Opció promóció keretében kötött tarifákhoz 2011. május 5-től hatályos részvételi feltételek Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Családi Opció

Részletesebben

2. melléklet SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA

2. melléklet SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA Hozzáférési díjak mértéke Alapszolgáltatás hozzáférési díjak (előfizetési díj) A hatályos díjszabás és díjtételek a következők a.) PSTN, ISDN 2. melléklet SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA Ász díjcsomag (magán)

Részletesebben

Kérjük, add meg a címed! TELEKOM ELŐFIZETŐ VAGYOK - BELÉPEK. IPTV Családi+HD díjcsomag +22 TV CSATORNA INTERAKTÍV FUNKCIÓKKAL VIDEOTÉKA.

Kérjük, add meg a címed! TELEKOM ELŐFIZETŐ VAGYOK - BELÉPEK. IPTV Családi+HD díjcsomag +22 TV CSATORNA INTERAKTÍV FUNKCIÓKKAL VIDEOTÉKA. Nyitóoldal Mobil Otthoni Üzleti Rólunk AKCIÓK KÉSZÜLÉKEK TV INTERNET TELEFON SEGÍTÜNK BELÉPEK Telekom előfizetéseim TV DÍJCSOMAGOK ELÉRHETŐ NÁLAD A SZOLGÁLTATÁS? Add meg a lakcímed! Alap Családi Családi+HD

Részletesebben

Közlemény szeptember 22. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról. A módosításokat tartalmazó ÁSZF- kivonat:

Közlemény szeptember 22. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról. A módosításokat tartalmazó ÁSZF- kivonat: Közlemény 2017. szeptember 22. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2017. október 24- től az ÁSZF

Részletesebben