4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom"

Átírás

1 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása A Szolgáltatás elemei elemei Hozzáférési Link Szolgáltatás elemei A Szolgáltatás igénybevételének feltételei igénybevételének feltételei Hozzáférési Link Szolgáltatás igénybevételének feltételei Minőségi paraméterek Díjak, számlázás... 7

2 P o e S t a u e t A r w s l r L n T 10 B A x R k S E - T i T D R C N S O L E S E R I A L S L O T 1 S L O T 2 S L O T 3 O C - 3 l r N E T W O R K L I N A c t i v e l A c r t i v e P a t p h B r u t i l d a c k I e r S 330 S U T A P E C R K 3 C o m S Magyar Telekom 1. A Szolgáltatás leírása 1.1 A során aszimmetrikus szélessávú digitális előfizetői hozzáférés (ADSL) szolgáltatás díj ellenében történő nyújtását teszi lehetővé a Jogosult számára egy adott Helyi Hurokra vonatkozóan. D A S D ADSL modem Előfizető KKE D S L A M DDF Ethernet Switch DDF Jogosult Helymegosztási Egysége Jogosult hálózata felé Helymegosztási Helyiség MT épület Helyi Bitfolyam Hozzáférés Átengedés Hozzáférési Link Csatlakozási Pont Kültéri Hely MT telek MDF MT központba Szűrő blokk hang adat Központ Oldali Szűrő Kábelkifejtési Elemek (KKE) 1. ábra 1.2 A esetén a Szolgáltató az Előfizetőnél elhelyezett ADSL modemet köti össze a Szolgáltató által beszerzett és üzemeltetett, a Helyi Hurokhoz csatlakozó első forgalom multiplexáló eszközből (DSLAM) Jogosult forgalmát demultiplexáló Ethernet switch-csel. A Szolgáltató az összegyűjtött forgalmat a Hozzáférési Link segítségével a Csatlakozási Ponton adja át a Jogosult számára. 2 (7)

3 1.3 A Helyi Bitfolyam Hozzáféréshez szükséges Helymegosztás teszi lehetővé a Jogosult részére, hogy Magyar Telekom területen Hozzáférési Link segítségével csatlakoztathassa a Jogosult Berendezését a Helyi Hurok alapsáv feletti spektrumához, és így nyújtson szolgáltatást az Előfizetőnek. 2. A Szolgáltatás elemei 2.1 elemei A Magyar Telekom az Előfizetőnél elhelyezett ADSL modem Ethernet switch kimeneti pontja közötti (Helyi Hurok valamint a szükséges Kábelkifejtési Elemek segítségével megvalósított) összeköttetést biztosítja. 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás elemei A Hozzáférési Link Szolgáltatás közvetlenül, átkérő (Ethernet) kábel segítségével (átviteltechnikai berendezés alkalmazása nélkül) kerül kialakításra, melynek megvalósítását a 2. ábra mutatja be. Illesztő kártya Hozzáférési Link Átkérő kábel Ethernet Switch Megosztást biztosító eszköz Átadó Digitális Rendező (DDF) Interfész Átviteltechnikai berendezés 2. ábra: Épületen belüli szakasz átkérő kábellel kiépítve A Hozzáférési Link Szolgáltatás részei: a) átkérő kábel az Ethernet switch kimeneti pontja és a DDF, illetve a Jogosult Helymegosztási Egységében/kültéri kabinetjében elhelyezett Átadó Digitális Rendező (DDF) és átviteltechnikai berendezés között, csatlakozókkal ellátva; b) rendezők (DDF-ek); c) átkérő kábel a DDF-ek között. 3. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei 3.1 igénybevételének feltételei A Szolgáltató az alábbi objektív műszaki okokra hivatkozva a Jogosult szolgáltató ra vonatkozó igényétel utasítja, amennyiben 3 (7)

4 a) nincs lehetőség Fizikai Helymegosztás igénybevételére az első multiplexáló-demultiplexáló eszköznek helyet adó műszaki épületben vagy épületszárnyban; és b) nincs lehetőség Távoli Helymegosztás igénybevételére az első multiplexálódemultiplexáló eszközt is magában foglaló épület telkén A ra azon Helyi Hurkok esetében van lehetőség, amelyeken a Magyar Telekom helyhez kötött telefon szolgáltatást nyújt az előfizető számára, és nem üzemel az érpáron párhuzamosan más, sáv feletti szolgáltatás, valamint a szolgáltatásváltással kapcsolatos eljárásban a Törzsszöveg VI c) és VI c) pontja szerinti esetekben van lehetőség. A megszűnik abban az esetben, ha az adott Helyi Hurkon a Magyar Telekom helyhez kötött telefon szolgáltatás megszűnik. A Csupasz Helyi Bitfolyam Hozzáférés megrendelés teljesítése maga után vonja a Magyar Telekom és az előfizető közti jogviszony megszűnését. A Jogosult által biztosított xdsl szolgáltatás szünetmentessége érdekében a helyhez kötött telefonszolgáltatás megszűnése esetén a Jogosult igényelheti a Teljes Átengedéssé vagy Csupasz Helyi Bitfolyam Hozzáférés Szolgáltatássá alakítását. Ez esetben nyilatkoznia kell arról, hogy az adott Helyi Hurok vonatkozásában a telefon szolgáltatás megszűnésétől kezdve vállalja a Csupasz hoz vagy a Teljes Átengedéshez tartozó Havi Díj megfizetését. A t követően amennyiben az előfizető név- és/vagy szám változást kezdeményez, úgy azt a Magyar Telekom Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) megjelölt módon teljesíti. Az előfizetői név- és/ vagy szám változás esetén Jogosult ezen változásokról történő tájékoztatásáért a Magyar Telekom nem felel Egy ra megadott létesítési helyen lévő helyhez kötött telefon szolgáltatás szünetelése a Helyi Bitfolyam Hozzáférés Szolgáltatást nem érinti A igénybevételét követően a helyhez kötött telefon szolgáltatást továbbra is a Magyar Telekom nyújtja az Előfizető számára, változatlan feltételekkel. Csupasz Helyi Bitfolyam Hozzáférés Szolgáltatás esetén a Magyar Telekom nem nyújt az Előfizető számára szolgáltatást A műszaki feltételeit az 5.A Melléklet (Az Átengedés műszaki feltételei) tartalmazza Nem lehetséges a igénybevétele 4 (7)

5 a) optikai szálon vagy rádiós eléréssel megvalósított Helyi Hurok esetén. b) aktív eszközökkel (vonalkoncentrátorokkal vagy vonaltöbbszörözőkkel) kialakított virtuális Helyi Hurok esetén; c) iker Helyi Hurok esetén Nem lehetséges a igénybevétele, ha a Helyi Bitfolyam Hozzáférés biztosítására az Egyedi Szerződés vagy az Egyedi Átengedési Szerződés nem köthető meg A Szolgáltató a 3.A Mellékletben (Felajánlott Helyszínek listája) felajánlott helyszíneken biztosítja a t. A melléklet frissítését a Szolgáltató elektronikus formában teszi közzé a címen.. A lista megtekinthető a Törzsszöveg VI.2.1. b) pontjában meghatározott ügyfélkapcsolati ponton is a következő sebességek igényelhető: Helyi bitfolyam hozzáférés sebességei Sebesség (Kbps) Feltöltés Letöltés A Jogosult szolgáltató számára mindazon sávszélességű bitfolyam hozzáférési szolgáltatás igénybevétele lehetséges, amely sávszélességű szolgáltatást a Kötelezett Szolgáltató saját maga, illetve az irányítása alatt álló bármely vállalkozás kiskereskedelmi szolgáltatásként kínál. A Jogosult szolgáltató által igénybe vehető helyi bitfolyam hozzáférési szolgáltatás aktuális sebességeit a Magyar Telekom a honlapján közzéteszi. A minimum értékek az Előfizető által a Kötelezett hálózatában mindig elérhető vonali sávszélességet, a maximum értékek az adott csomag maximálisan elérhető vonali sávszélességét jelentik. Az Előfizetői hozzáféréseken elérhető aktuális sebességértékeket az adott vonal műszaki paraméterei és az adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg. A vonali sávszélesség az Előfizetői hozzáféréstől a Kötelezett Szolgáltató ADSL aggregáló berendezéséig terjedő elérési hálózatra értelmezett vonali sebességérték A Szolgáltató biztosítja a Jogosult részére a sebességmódosítás lehetőségét. Ennek keretében a Jogosult bármely Egyedi Előfizetői Szerződésében rögzített 5 (7)

6 szolgáltatástípusának más szolgáltatástípusra történő módosítását kezdeményezheti a Szolgáltatónál. A határozott időtartamú szerződés esetén, a sebességmódosítás nem jelenti azt, hogy a határozott időtartam meghosszabbodik, vagy az időtartam számítása újból kezdődik. 3.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás igénybevételének feltételei Az összegyűjtött forgalom a Hozzáférési Link Szolgáltatás segítségével Ethernet Switch 10/100 Ethernet interfészen kerül átadásra A Hozzáférési Link Szolgáltatás interfészének jellemző paramétereri a következőek: a) Fast Ethernet (elektromos) I) IEEE Medium Access II) IEEE Ethernet V2 b) A Fizika Interfész IEEE /100 mbit/s Ethernet RJ45 connector Az alkalmazott interfész típusát a Magyar Telekom határozza meg, az esetleges változtatást a Jogosult szolgáltatóval egyeztetve lehet végrehajtani. 4. Minőségi paraméterek Szolgáltatás biztosítás Sebességmódosítás Minőségi paraméter Leszerelés 24 órán belül a Magyar Telekom által elhárított és az összes, a Jogosult által bejelentett valós kábel hibák aránya 72 órán belül a Magyar Telekom által elhárított és az összes, a Jogosult által bejelentett valós kábel hibák aránya Alapszint 30 nap 15 nap 10 nap 75% 95% Amennyiben a Magyar Telekom a t az adott Helyi Hurokra a Szerződésben meghatározott határidő leteltével nem kezdi meg, a fizetendő kötbér alapja az érintett Havi Díj tizenötszöröse. A kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a naponta. A Magyar Telekom köteles a Jogosult által bejelentett, a Jogosult hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult és a Kötelezett érdekkörébe tartozó hibát legfeljebb Hibaelhárítási Időre vállalt minőségi paraméterben megjelölt időn belül kijavítani. A 6 (7)

7 Hibaelhárítási Időre vállalt minőségi paraméter nem teljesítése esetén a Magyar Telekom a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a hiba elhárításáig terjedő időszakra kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint: a) Ha a hiba következtében a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen eltelte után a szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a hiba által érintett helyi hur(k)okkal kapcsolatban a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző, az előző hat hónapban a Jogosult által a 4.C mellékletében szereplő szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződés alapján, a hiba által érintett helyi hur(k)ok tekintetében a 4.C mellékletében szereplő szolgáltatásokkal kapcsolatban kifizetett díjak átlaga alapján az egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú jogviszony esetén a vetítési alap a szerződés teljes hossza alatt kifizetett díj átlaga alapján az egy napra vetített összeg. b) Ha a hiba következtében a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen eltelte után a Jogosult a szolgáltatást a Magyar Telekom által vállalt minőséghez képest alacsonyabb minőségben képes csak igénybe venni, a Magyar Telekomnak az előbb meghatározott kötbér felét kell fizetnie 5. Díjak, számlázás A ért fizetendő díjakat a 8.B Melléklet (Díjak) tartalmazza. 7 (7)

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA Törzsszöveg A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Érvényes: A UPCRUO-t jóváhagyó

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Szerződésszám: [ ] HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI amely létrejött egyrészről a másrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám:

Részletesebben

VIPNET BT. ----------------------------------------------------------------

VIPNET BT. ---------------------------------------------------------------- VIPNET BT. ---------------------------------------------------------------- Székhely: 8073 Csákberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 88 Telefon: +36/40/111 004; Fax.: +36/22/200-028; E-mail: info@vipnet.hu; Honlap:

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Utolsó módosítás: 2014. szeptember 25. Hatályba lép: 2014. november 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes internet- hozzáférés szolgáltatáshoz Kábeltelevíziós hálózati rendszeren Készült: 2007. február 20. Hatálybalépés:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 06-62/999-044 ;06-70/208-8569 06-30/ 309-1626;06-20/296-9315 Fax:06-62/611-145

Részletesebben

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei Létrehozva: 2011. 04. 01. Utolsó módosítás: 2014. 08. 15. Hatályba lépés: 2014. 09. 15. 1 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. REFERENCIA ÖSSZEKAPCSOLÁSI AJÁNLATA. Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. REFERENCIA ÖSSZEKAPCSOLÁSI AJÁNLATA. Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére A UPC MAGYARORSZÁG KFT. REFERENCIA ÖSSZEKAPCSOLÁSI AJÁNLATA Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére Érvényes: A UPCRIO-t jóváhagyó Elnök által hozott határozatban foglalt időponttól (i) a módosított

Részletesebben

Általános Szerződés Feltételek Hatályos: 2011. szeptember 1.

Általános Szerződés Feltételek Hatályos: 2011. szeptember 1. Általános Szerződés Feltételek Hatályos: 2011. szeptember 1. Rodeomax Kft. Székhely: 8072 Söréd, Arany J. u. 27. Postacím: 8053 Bodajk, Hunyadi J. u. 1. Adószám: 13835981-2-07 Bankszámlaszám: 10401017-00008594-00000002

Részletesebben

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés ideje: 2008. április 29. Érvényes: 2014. augusztus 24. Utolsó módosítás: 2014. július 24. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron Adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. február 07. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Rege Péter József E.V. Készült: Kőszeg, 2009. május 22. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. október 31. BEVEZETŐ... 1 1. Szolgáltató adatai... 1 1.1. Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 1.sz. melléklet

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. december 6-án Hatályos: 2013. január 6-án 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben