VPS Bérleti Szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VPS Bérleti Szerződés"

Átírás

1 VPS Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: Bankszámlaszám: Ügyvezető: Tóth Attila,valamint bérlő Név / Cégnév: Cím / Székhely: Postacím / Telephely: Sz.I.G./ Adószám: Telefonszám: cím: Ügyvezető (kivétel magánsz.): megállapodnak Virtuális Privát Szerver Bérléséről az alábbi feltételek mellett. Kapcsolattartó Név: cím: Telefonszám: Technikai Kapcsolattartó Név: cím: Telefonszám: Szolgáltatás Tartalma Választott VPS Csomag (Részletes tartalom I.sz. melléklet) VPS GO Csomag éves díjfizetés mellett ( Forint /hó) VPS GO Csomag havi díjfizetés mellett ( Forint /hó) VPS Favorit Csomag éves díjfizetés mellett ( Forint /hó) 1

2 VPS Favorit Csomag havi díjfizetés mellett ( Forint /hó) VPS Exclusive Csomag éves díjfizetés mellett ( Forint /hó) VPS Exclusive Csomag havi díjfizetés mellett ( Forint /hó) Választott Operációs Rendszer Debian CentOS SLES Egyéb: Saját Operációs Rendszer használata Kiegészítő Szolgáltatások monitorozás (500 Ft/hó) SMS monitorozás (1.000 Ft/hó) (kivéve VPS Exclusive Csomag) Igényelt Bővítések 5 GB Plusz Tárhely (3.000 Ft/hó) 10 GB Plusz Tárhely (5.500 Ft/hó) 128 MB Plusz Memória (3.500 Ft/hó) 256 MB Plusz Memória (6.000 Ft/hó) Fizetés Módja Bankkártyás Fizetés az OTP Bank Felületén Keresztül Átutalás Pay Pal 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 1.1. V.I.P. Solutions Kft. (7900 Szigetvár, Tulipán u. 12., Postacím: 7901 Szigetvár Pf. 11, továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfél (továbbiakban: Bérlő) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) 2

3 meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat. 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 2.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99.9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, mely hét közben 2, hétvégén maximum 4 órát vehet igénybe A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás ben és telefonon vehető igénybe a címen, vagy telefonon munkanapon óráig a ös telefonszámon A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás, minden hónap 8.-áig történik. Az első számlát, a Szolgáltató, a megrendelést követően állítja ki, melyet a Bérlő a Szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül köteles teljesíteni A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt köteles a Bérlőt tájékoztatni. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Bérlő az alábbi pontok bármelyikét megszegi: Tilos a Szerver tárterületén törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése; Tilos a Szerver tárterületén olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja; Tilos az Interneten kéretlen reklám célú -ek küldése, valamint más felhasználók zaklatása; Általában tilos az, Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Bérlő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal 3

4 felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó anyagi károkért A Szolgáltató jogosult a Bérlő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a változás érvénybe lépése előtt 30 nappal korábban tájékoztatni kell az ügyfeleit A szolgáltató vállalja, hogy a szervereken minden nap biztonsági mentést végez és azt az előfizető kérésére bármikor, díjmentesen visszaállítja. 3. A Bérlő jogai és kötelezettségei 3.1. A Bérlő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, a megrendelt időtartamra A Bérlő köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver és szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga biztosítani. 3.3.A Bérlő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik, a szolgáltatás felmondásából származó fennmaradó díj, nem kerül fisszafizetésre A Bérlő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a Bérlő felel A Bérlő köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és a Bérlő adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak 3.6. A Bérlő elfogadja, hogy amennyiben 15 napnál nagyobb mértékű díjtartozás áll fent, a szolgáltató figyelmeztetés nélkül felmondhatja a szerződést A Bérlő köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. 4. Pénzvisszafizetési Garancia 4.1. A Pénzvisszafizetési Garancia kizárólag a Prémium GO, Prémium Favorit, Prémium Exclusive, Cloud Favorit, Cloud Exclusive csomagoknál vehető igénybe. 4

5 4.2. Pénzvisszafizetési Garancia jelen esetben a szolgáltatás pénzügyi telejsítését követően, az aktiválás napjától számított 30 napos próbaidőszakot jelöli A 30 nap letelte előtti, írásos, jogszerű szerződésbontás esetén a szolgáltató visszautalja, a szolgáltatásra kifizetett, szolgáltatási díjat, abból az adminisztrációs költségek fedezésére, bruttó 500 forintot visszatart Azon bérlő, aki már rendelkezik valamely egyéb, VIPSzerver szolgáltatással, nem élhet a Pénzvisszafizetési Garancia lehetőségével, hiszen előzöleg már megismerte a szolgáltatásokat. Kivétel képez ez alól, ha a több szolgáltatás egyidejűleg került megrendelésre, kizárólag a legkedvezőbb szolgáltatási díjú, termék díja kerül visszautalásra A szolgáltató a visszatérítendő szolgáltatási díjat 15 munkanapon belül köteles visszautalni, a bérlő által megadott bankszámlaszámra. Más csatornán keresztüli visszafizetés nem lehetséges Azon Bérlő, aki már egyszer élt a Pénzvisszafizetési Garanciával, többször nem jogosult a szolgáltatási díj visszaigénylésére. 5. A szerződés hatálya 5.1. Szerződés határozatlan időtartamra jön létre Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződésben írottakat megszegi A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól. 6. Záró rendelkezések 6.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni. Szerződés Érvényesítéséhez Szükséges Dokumentumok: - cég: cégbírósági végzés és aláírási címpéldány másolatok - magánszemély: nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről, Sz.I.G, lakcímkártya - magánvállakozó: vállalkozói igazolvány másolata - alapítványok, egyesületek, iskolák, önkormányzatok: adószám igazolás (apeh bejelentkező lap is megfelel), alapító okirat vagy cégbírósági bejegyzés másolat, aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány is) 5

6 Mellékletek VPS Csomagok Tartalma - 1. sz. melléklet Nyilatkozat Személyes Adatok Hitelességéről - 2. sz. melléklet (csak magánszemélyeknek) Kelte: Pécs, Szolgáltató Bérlő 6

7 VPS Bérleti Szerződés - 1 sz. melléklet VPS Csomagok Tartalma VPS GO Tárhely Csomag Tartalma Tárhely Mérete: 5 GB Memória: 128 MB 100 Megabites Hálózat: 20 db Napi Bizt. Mentés Igen Fix IP cím Igen 7/24 órás support Igen SSH elérés Igen SMS Monitorozás Nem 99.5% Rendelkezésre áll.: Igen Díjazása: VPS GO Csomag éves díjfizetés mellett ( Forint /hó) VPS GO Csomag havi díjfizetés mellett ( Forint /hó) Kiegészítő Szolgáltatások Díjazása: monitorozás (500 Forint /hó) SMS monitorozás (1.000 Forint/hó) Bővítések Díjazás 5 Gb Plusz Tárhely ( Forint /hó) 10 Gb Plusz Tárhely (5.500 Forint /hó) 128 Mb Plusz Memória (3.500 Forint /hó) 256 Mb Plusz Memória (6.000 Forint /hó) VPS Favorit Csomag Tartalma Tárhely Mérete: 10 GB Memória: 256 MB 100 Megabites Hálózat: 30 db Napi Bizt. Mentés Igen Fix IP cím Igen 7/24 órás support Igen SSH elérés Igen 7

8 SMS Monitorozás Nem 99.5% Rendelkezésre áll.: Igen Díjazása: VPS Favorit Csomag éves díjfizetés mellett ( Forint /hó) VPS Favorit Csomag havi díjfizetés mellett ( Forint /hó) Kiegészítő Szolgáltatások Díjazása: monitorozás (500 Forint /hó) SMS monitorozás (1.000 Forint/hó) Bővítések Díjazás 5 Gb Plusz Tárhely ( Forint /hó) 10 Gb Plusz Tárhely (5.500 Forint /hó) 128 Mb Plusz Memória (3.500 Forint /hó) 256 Mb Plusz Memória (6.000 Forint /hó) VPS Exclusive Csomag Tartalma Tárhely Mérete: 20 GB Memória: 768 MB 100 Megabites Hálózat: 40 db Napi Bizt. Mentés Igen Fix IP cím Igen 7/24 órás support Igen SSH elérés Igen SMS Monitoeozás Igen 99.5% Rendelkezésre áll.: Igen Díjazása: VPS Exclusive Csomag éves díjfizetés mellett ( Forint /hó) VPS Exclusive Csomag havi díjfizetés mellett ( Forint /hó) Kiegészítő Szolgáltatások Díjazása: monitorozás (500 Forint /hó) 8

9 Bővítések Díjazás 5 Gb Plusz Tárhely ( Forint /hó) 10 Gb Plusz Tárhely (5.500 Forint /hó) 128 Mb Plusz Memória (3.500 Forint /hó) 256 Mb Plusz Memória (6.000 Forint /hó) Kelte: Pécs, Szolgáltató Bérlő 9

10 VPS Bérleti Szerződés - 2 sz. melléklet Nyilatkozat Személyes Adatok Hitelességéről Alulírott, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom arról, hogy személyigazolványom száma:, és Magyar állampolgár vagyok. A mellékelt személyes dokumentumok a valóságnak megfelelnek és hiteles másolatok. Kelte: Pécs, Nyilatkozó (Bérlő) Tanú 1 Tanú 2 Lakcím Lakcím 10

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PANNON HOLDING MANAGEMENT Kft. (székhely: 7622 Pécs, Liszt F u. 1. fszt 2., Cg.: 02-09-073114, képv.: Vásárhelyi Balázs ügyvezető,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Halma Comp Kft mint a domainglobe.hu tulajdonosa, és üzemeltetője, (Levelezési cím: 1039 Budapest Pabló Neruda 8. Adószám: 11687067-2-41) (továbbiakban: Szolgáltató )

Részletesebben

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Drén és Valner Szoftver Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig ################################################### # 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI

Részletesebben

A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások. A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 1.1. A Fiberhost.hu (FIBERHOST-PLUS Kft., H4028 Debrecen, Zöld utca 26. 4. em. 19., továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Dr. Feledi és Társa Bt. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK Az Inmark System Consulting Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Tárhely.Eu Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható, folyamatos

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Webáruház készítéséhez Készült: 2012. július 14. Hatályos: 2012. augusztus 1-től Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések... 2. Általános rendelkezések... A szerződés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Érvényes: 2010.01.01-től 1. Szolgáltató megnevezése, adatai, elérhetősége A szolgáltató neve: INTRONET Szoftverfejlesztő és Informatikai Kft. A szolgáltató székhelye:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató Cégnév: MIT-MÉR Mérnöki és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1221 Budapest, Kiránduló utca 65. Cégjegyzék szám: Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Domain regisztrációs szabályzat Jelen szerződés létrejött egyfelől a Family Enterprise Kft. - továbbiakban Szolgáltató - és a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő bérlő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 1. oldal

Általános Szerződési Feltételek 1. oldal Általános Szerződési Feltételek 1. oldal Domain regisztrációs szabályzat Jelen szerződés létrejött egyfelől az Act Partner Stratégia Kft. - továbbiakban Szolgáltató - és a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Szerződés tárgya, általános rendelkezések Kósiné Borsós Csilla (magánvállalkozó, székhely: 8649 Balatonberény Hunyadi utca 20., adószám: 67106608-1-34) (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltétel

Általános Szerződési Feltétel Hatályos: 2014.03.28 1. A Szolgáltató adatai Név: Mihály Mária Viktória Egyéni Vállalkozó Székhely, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 3 Nyilvántartási szám: 4072457 Bankszámlaszám: 11732002-20378406

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 1. A szerződés tárgya A revolution Software Kft. [Székhely: H-1133 Budapest, Váci út 76., Adószám: 10770319-2-41] (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

Tájékoztató.hu domain regisztráláshoz/átregisztrálásához nameszerverrel, tárhellyel

Tájékoztató.hu domain regisztráláshoz/átregisztrálásához nameszerverrel, tárhellyel Tájékoztató.hu domain regisztráláshoz/átregisztrálásához nameszerverrel, tárhellyel Kérjük, a tájékoztatót figyelmesen olvassa végig, hiszen segítséget szeretnénk nyújtani a megrendelőlap helyes és pontos

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás igénybe vételére 3. 4. 5.

3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás igénybe vételére 3. 4. 5. Igényelt e-mail címek Szolgáltatásinformációk Számlainformációk Cég információk Egyéni Előfizető adatai 3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás

Részletesebben

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Elôfizetôi Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerzôdés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. oldal, összesen: 6 1 A szerzôdés tárgya, szerzôdô felek 1.1 Az (1161 Budapest, Rózsa u. 34/a., adószám: 13172590-2-42, telefon: 06-1-405-6000, e-mail: info@next-it.hu,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (Online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszerre vonatkozóan) 1. A szerződés tárgya Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Babják

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek ITone Informatika Kft. Adószám: 22691174-2-41 E-mail cím: info@itone.hu Telefonszám: +36 30 866 2478 Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek A szolgáltató webtárhely

Részletesebben