Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek A Halma Comp Kft mint a domainglobe.hu tulajdonosa, és üzemeltetője, (Levelezési cím: 1039 Budapest Pabló Neruda 8. Adószám: ) (továbbiakban: Szolgáltató ) és a megrendelő (továbbiakban: Megrendelő ) között a Megrendelő által elküldött megrendelőlap szerint létrejött szerződés értelmében, a Szolgáltató web tárhely, , FTP tárhely valamint domain regisztrációs szolgáltatásokat nyújt. I. A szolgáltatás: 1. web tárhely szolgáltatás A Megrendelő az Szolgáltató Internetes felületén, vagy a Szolgáltató weboldaláról letölthető megrendelőlap alapján, megrendeli az egyedileg kiválasztott elemeket tartalmazó web-tárhely szolgáltatást. A Szolgáltató a beérkezett megrendeléseket feldolgozva, a Megrendelő részére a megfelelő méretű tárhelyet biztosít, valamint megrendeléstől függően címeket hoz létre, illetve adatbázis hozzáférést biztosít. A web-tárhelyen elhelyezett adatokért, kizárólagosan a megrendelő vállal felelősséget. 2. domain regisztrációs szolgáltatás A Megrendelőnek lehetősége van a Szolgáltatón keresztül domain neveket regisztrálni. Ezeket a Szolgáltató oldalán megtalálható megrendelőlapok valamint az esetlegesen szükséges dokumentumok elküldésével tudja kezdeményezni. 3. FTP tárhely szolgáltatás A Szolgáltató FTP tárhelyet biztosít a Megrendelő részére (domain név, cím, adatbázis nélkül). Az FTP tárhelyre feltöltött adatok csak FTP kapcsolaton keresztül érhetőek el, az weboldalon nem jelenik meg. Az FTP tárhelyen elhelyezett adatokért, kizárólagosan a megrendelő vállal felelősséget. II. A szolgáltatások díjai és költségei 1. A web-tárhely(ek) megrendelésekor, szolgáltató weboldalán megtalálható ár kalkulátor segítségével a Megrendelő előre kiszámíthatja, hogy az általa megrendelt szolgáltatásokért a Szolgáltató milyen díjat jogosult számlázni. A Szolgáltató weboldalán feltüntetett árak a mindenkori általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 2. A domain nevek regisztrációs, fenntartási valamint egyéb díjait, a szolgáltató a weboldalán köteles feltünteti. 1

2 III. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 1. A megrendelő jogai A megrendelő jogosult az általa megrendelt és kiegyenlített szolgáltatást igénybe venni, az általa megrendelt mértékig. 2. A megrendelő kötelezettségei a. A Megrendelő a megrendeléskor megadott adatokban bekövetkezett változásokat a szolgáltató felé haladéktalanul bejelenteni köteles. b. A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges és a szolgáltató részéről kiadott jelszavakat és egyedi azonosítókat bizalmasan kezelni, azt harmadik személy részére nem adhatja ki. Amennyiben az elvárható legtöbb figyelem mellet, bármelyik jelszava, illetve azonosítója illetéktelen kezekbe kerül, úgy köteles ezt azonnal a Szolgáltató felé jelezni, aki ezen jelszavakat letiltja, valamint helyette másikat ad. c. Az Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Megrendelő felelősséggel tartozik. d. Az Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés, a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetés nélkül. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében. e. A megrendelő elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti az alábbiakat: - Nem használhatja a rendszer forrásainak több mint 25% -át 90 másodpercnél tovább. Ezek szerver oldali működésképtelenséget okozhatnak. Ezekbe bele tartoznak a CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP stb. - Nem futtathat bármi féle interaktív real-time chat alkalmazást, amelyek szerveroldali erőforrásokat használnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatóak. - Nem futtathat IRCD vagy daemions típusú alkalmazásokat. - Nem futtathat IRC-el azonos működéssel rendelkező programot. - Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst. - Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben. - Nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat: o Videómegosztó weboldalt o Ingyenes játékmegosztó oldalakat o Topsites o IRC Szkriptek/Bots o Proxy Szkriptek/Anonymizers 2

3 o Kalóz Szoftverek/Warezok o Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic) o AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak o IP Scanners o Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások o Spam szkriptek, mail bombers o Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók) o File Dump/Mirror Scripts (rapidsharehez hasonló) o Kereskedelmi jellegű audio streaming o Zálog/Bank kötvény oldalak, programok o High-Yield Interest Programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak o Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme) o Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül o Prime Banks Programok o Lottó oldalak o MUDs/RPGs/PPBGs o Gyűlöletkeltő/Rasszista tartalmak o Hackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak o Illegális oldalnépszerűsítési tevékenységek o Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalakról tartalmakról o Tisztességtelen oldalak (Melyek a következő oldalon jelen vannak: aa419.org & escrow-fraud.com) o Mailer Pro Nem futtathat játék szervereket. (pl counter stritke) f. Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása. g. Megrendelő nem adhatja tovább a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat. IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 1. A szolgáltató jogai a. A szolgáltató a megrendelések alapján számlát állít ki a megrendelőlapon szereplő névre, amit a megrendelő köteles a megjelölt fizetési határidőre banki átutalással, vagy banki befizetéssel kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatásokat felfüggeszteni. A számlát a szolgáltató a számlázási tárgyidőszak kezdetén állítja ki. b. A szolgáltató jogosult a szolgáltatás azonnali felfüggesztésére, valamint a szerződést azonnali hatállyal jogkövetkezmények nélkül felmondani amennyiben az Megrendelő megszegi az alábbi előírásokat: - TILOS a Web illetve az FTP tárhelyen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat, vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése 3

4 - TILOS a Web illetve az FTP tárhelyen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat, indokolatlanul veszi igénybe az szolgáltató erőforrásait - TILOS az Interneten kéretlen reklám célú -ek (SPAM) küldése, valamint más felhasználók zaklatása - TILOS az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése - TILOS a Szolgáltató rendszerének, hálózatának rendeltetésszerű működésének akadályozása, veszélyeztetése c. A szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve , ftp stb., elvesztéséből származó károkért. Az Megrendelő az adatokat saját felelősségére tárolja a szervereken. d. A Szolgáltató az megrendelő tárhelyéről minden nap éjjel 02:00 órai kezdettel biztonsági mentést készít. A mentett adatokat egy napra visszamenőleg megőrzi. e. A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni. f. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy minden évben egyszeri alkalommal áremelést hajtson végre, amit weboldalán köteles közzétenni. Folyamatos szolgáltatás esetén a következő számlázási időszakban már ezen árak szerint kerülnek a szolgáltatások kiszámlázásra. g. Amennyiben a megrendelő a megrendelt tárhely ellenértékét időre nem fizetni meg, úgy a szolgáltató jogosult a tárhelyet kikapcsolni. Ha a tartozás időtartama meghaladja a 21 naptári napot, a szolgáltató jogosult a tárhely hozzáférést véglegesen törölni, és a tárhelyen található valamennyi adatot (fájlokat, adatbázis stb.) visszaállíthatatlanul törölni. h. A szolgáltató a megrendelt domain nevek bejegyzését megtagadhatja, a domain névről kiállított díjbekérő számla kiegyenlítéséig. 2. A szolgáltató kötelezettségei a. A szolgáltató köteles a szerződésben megadott szolgáltatások biztosítása évi 99%-os rendelkezésre állás mellet. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartási munkák, a vis major, és az esetleges harmadik fél által biztosított szolgáltatások. b. A szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat 8 napon belül biztosítani, a szolgáltatás igénybevételének feltételeit megteremteni. Kivételt képeznek azok a harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, amelyeket a szolgáltató közvetít az Megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik. c. A szolgáltató díjmentes technikai támogatást nyújt a megrendelt, és az általa nyújtott szolgáltatásokhoz. 4

5 V. Egyéb rendelkezések: 1. A szerződés hatálya: o A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az Megrendelő számára. o Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan, a korábban megrendelt időszak mértékével meghosszabbodik. o Amennyiben az Megrendelő a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet. Az előre kifizetett szolgáltatások díja a Megrendelő részére nem jár vissza. o Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi. o A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól. o A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók. o Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni. o A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben. VI. VIS MAJOR o Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb. o Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. o A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet. Budapest, május 31. Halma Comp Kft. domainglobe.hu 5