ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA"

Átírás

1 Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: november 1-tıl 1

2 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó számára a következı szolgáltatásokat nyújtja: Az alapszolgáltatás paraméterei: - minimum 99.5%-os rendelkezésre állás - Apache web szerver - ingyenes domain átregisztráció a szerzıdés megkötésekor - tettszıleges számú aldomain - elsıdleges és másodlagos név szerver - tettszıleges számú alias - adminisztrációs felület - korlátlan automatikus továbbítás - automata válaszadó funkció - catch all postafiók beállítási lehetıség - korlátlan számú levelezılista - webmail felület - vírus- és SPAM szőrés - POP3 levélletöltési lehetıség - titkosított POP3 levélletöltési lehetıség - 100MBit/s szerver-sávszélesség - FTP hozzáférési lehetıség - és telefonos támogatás Továbbá: Alap (elızıleg Otthoni) csomag esetén: 2db 3db 40MB Napi webstatisztika - PHP futtatás - CGI/Perl futtatás - MySQL adatbázis - Cron idızített programfuttatás - Üzleti csomag esetén: Napi webstatisztika PHP futtatás CGI/Perl futtatás MySQL adatbázis Cron idızített programfuttatás 10db 15db 300MB 2

3 Professzionális csomag esetén: Napi webstatisztika PHP futtatás CGI/Perl futtatás MySQL adatbázis Cron idızített programfuttatás 35db 35db 2500MB Egyéni csomag esetén az alapszolgáltatásokon felüli szolgáltatások paramétereit Felhasználó egyéni Webtárhely bérleti szerzıdésében rögzítjük. 2. A szolgáltatás díja Szolgáltató a szerzıdés díját Felhasználónak a feltüntetett rendszerességgel kiszámlázza. Felhasználó a számlát annak kézhezvételétıl számított 8 naptári napon belül a Szolgáltatónak átutalással teljesíti. Szolgáltató jogosult szüneteltetni a szerzıdésben vállalt kötelezettségeit, amennyiben a Felhasználó - a Szolgáltató felszólítása ellenére - a szolgáltatási díj fizetésével legalább 30 napos késedelembe esik. A szolgáltatásnak egyszeri belépési díja nincs. 3. A szerzıdés idıtartama A szerzıdés mindkét fél részérıl történı cégszerő aláírásával lép hatályba, és határozott idıtartamra szól, a szerzıdés aláírásától számított egy éven keresztül. Szolgáltató a szerzıdés lejárata elıtt -ben jelzi Felhasználónak a lejárat pontos dátumát. Amennyiben Felhasználó a Webtárhely Bérleti Szerzıdés lejáratának utolsó napjáig nem jelzi írásban Szolgáltató részére, hogy Szerzıdés megszőnését követıen a szolgáltatás nyújtására a továbbiakban nem tart igényt, ebben az esetben Webtárhely Bérleti Szerzıdést Szolgáltató automatikusan meghosszabbítja további egy évvel, melyrıl számlát állít ki. 4. A Szolgáltató kötelezettségei A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó oldalára semmilyen jellegő hirdetést nem helyez el, illetve a Felhasználó oldalának betöltıdése közben újabb ablakban sem jelentet meg hirdetést a Felhasználó hozzájárulása nélkül. A Szolgáltató a Felhasználó által a tárhelyen elhelyezett oldalak forgalmáról, valamint egyéb adatokról és lehetıségekrıl az adminisztrációs oldalon tájékoztatja a Felhasználót. (www.webalap.hu) A Szolgáltató a regisztrációnál illetve az adminisztrációnál megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek Felhasználó engedélye nélkül ki nem adja, kivéve abban az esetben, ha erre törvény kötelezi. 3

4 A Szolgáltató a Felhasználó által a tárhelyre helyezett adatokat semmilyen módon nem használja fel és azokat harmadik személynek nem adja ki a Felhasználó engedélye nélkül. Szolgáltató semmilyen felelısséget nem vállal jelszó ellopásából származó károkért, de vállalja, hogy lehetıségeihez mérten mindent megtesz a biztonság érdekében. A Szolgáltató csak a tárhelyet biztosítja, további adatbevitellel illetve karbantartással nem foglalkozik, az a továbbiakban a Felhasználó feladata vagy külön szerzıdés tárgyát képezi. Szolgáltató nem felel a Felhasználó által a rendelkezésére álló tárterületen elhelyezett tartalomért. 5. A Szolgáltató jogai A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen szerzıdést megszegı, illetve a Szolgáltató érdekeit sértı tartalmat azonnal, elızetes figyelmeztetés nélkül letiltsa. A letiltásról a Felhasználó azonnali értesítést kap. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Felhasználó engedélyével a tulajdonában lévı domain neveket és a hozzá tartozó címeket egy mindenki által hozzáférhetı weboldalon közzétegye. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó címére a Szolgáltatóval, illetve újabb szolgáltatásokkal kapcsolatos t küldjön. A szerzıdésben foglalt, elsı pontban meghatározott mennyiségek túllépése esetén a Szolgáltató egyszeri figyelmeztetés után, 8 nap türelmi idıt adva, a többletkapacitás értékérıl szóló számlát benyújtja a Felhasználónak. A szerzıdés megkötését követı 30 napon túl a szerzıdésfelmondás esetén díjvisszafizetésre a Szolgáltató nem kötelezhetı. 6. A Felhasználó kötelezettségei Az 1. pontban felsorolt szolgáltatások által használt tárterületen a Felhasználó nem helyezhet el semmilyen jellegő a hatályos magyar jogszabályokba ütközı tartalmat. Jelen szerzıdés alapján a Felhasználónak nyújtott 1. pont szerinti szolgáltatások ellenértékeként az 2. pont szerinti webtárhely csomag díját a 2. pontban rögzített feltételekkel kiegyenlíti. 7. A Felhasználó jogai A Szolgáltató 30 napos díj-visszafizetési garanciát vállal. Ennek megfelelıen a szerzıdés megkötésétıl 30 napon belül a Felhasználó bármikor felmondhatja a szerzıdést és jogosult szerzıdéses díjának visszatérítésére. Amennyiben a Felhasználó igényli a 30 napon belüli díj-visszafizetést és a webtárhely szolgáltatás mellett kedvezményeket vett igénybe más szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy ingyen domain regisztrációt kapott, ezek ellenértékét a visszautalt összegbıl a Szolgáltató levonja. 8. A szerzıdés megszőnése Szolgáltató garantálja a szolgáltatás folyamatos mőködését. Ha a szolgáltató bármilyen okból megszünteti a 1. pontban leírt szolgáltatásokat, akkor kötelezi magát, hogy a 4

5 szolgáltatás folyamatosságát (a lehetıségekhez mérten) egy másik szolgáltatónál biztosítja. Bármilyen a Szolgáltató vagy partnerei ellen, illetve adatok jogosulatlan megszerzésére irányuló tevékenység a szerzıdés azonnali felbontását eredményezi. Ha a Felhasználónak 60 napnál régebbi tartozása van a Szolgáltató felé, akkor a Szolgáltató a szerzıdést egyoldalúan felmondhatja, szolgáltatást a Felhasználótól megvonhatja, az ügyet jogi útra terelheti. A szerzıdést megszőnése az alábbi esetekben történhet: - A felek a jelen szerzıdést közös megegyezéssel módosíthatják és megszüntethetik. - Felhasználó illetve Szolgáltató jogutód nélküli megszőnése esetén. A szerzıdési feltételek szerinti teljesítés esetén a szerzıdés rendes felmondási ideje 30 nap. 9. Egyéb rendelkezések A szerzıdésben fel nem sorolt feltételekre a PTK idevonatkozó rendelkezései az irányadók. Felek megegyeznek, hogy a szerzıdésbıl fakadó esetleges vitákat békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben békés úton nem tudnak megegyezésre jutni, úgy a jogviták eldöntésére a felek - hatáskörtıl függıen - a Kecskeméti Bíróság, illetve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Minden Webtárhely bérleti szerzıdés kettı, egymással szó szerint megegyezı eredeti példányban készült, amelyet a szerzıdı felek elolvasnak, és jóváhagyólag aláírnak. Madarász Endre Ügyvezetı Webalap Kft. 5

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PANNON HOLDING MANAGEMENT Kft. (székhely: 7622 Pécs, Liszt F u. 1. fszt 2., Cg.: 02-09-073114, képv.: Vásárhelyi Balázs ügyvezető,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1 1. A Szolgáltató Név: revisionsoft Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza Holló u. 53. 4/14. Képviselő neve: E-mail: Szalkay István ügyvezető info@revisionsoft.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév: SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telephely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. fél.e. képviseletében aláír: Dr Kolosi

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Halma Comp Kft mint a domainglobe.hu tulajdonosa, és üzemeltetője, (Levelezési cím: 1039 Budapest Pabló Neruda 8. Adószám: 11687067-2-41) (továbbiakban: Szolgáltató )

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános SZerződési Feltételek

Általános SZerződési Feltételek Általános SZerződési Feltételek 1. Az ÁSZF tárgya és hatálya 1.1 Szolgáltató neve és címe: AteDin Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, (székhelye: 1129 Budapest Kiss János altábornagy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA (kivonat) Hatályos: 2009. november 1. / 39.Utolsó módosítás:2009. október 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 3 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE 3 9.

Részletesebben

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek ITone Informatika Kft. Adószám: 22691174-2-41 E-mail cím: info@itone.hu Telefonszám: +36 30 866 2478 Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek A szolgáltató webtárhely

Részletesebben

Általános Szerződési Feltétel

Általános Szerződési Feltétel Hatályos: 2014.03.28 1. A Szolgáltató adatai Név: Mihály Mária Viktória Egyéni Vállalkozó Székhely, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 3 Nyilvántartási szám: 4072457 Bankszámlaszám: 11732002-20378406

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

EGYÉNI ÉS VIP TÖRZSKÁRTYA ÜZLETI FELTÉTELEK

EGYÉNI ÉS VIP TÖRZSKÁRTYA ÜZLETI FELTÉTELEK EGYÉNI ÉS VIP TÖRZSKÁRTYA ÜZLETI FELTÉTELEK A HUNGUEST HOTELS Törzskártya Programja a HUNGUEST HOTELS szállodalánchoz tartozó valamennyi belföldi és külföldi szállodára kiterjed, kizárólag azonban a szállodai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A honlap (www.arveresertesito.hu) használatával és az ÁrverésÉrtesítő Szolgáltatás igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. 1. A nyújtott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01.

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott InviCloud virtuális szerver szolgáltatás igénybevételére Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2013.01.21 Invitel Zrt. www.invicloud.hu

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A honlap (www.kozbeszerzesfigyelo.hu) használatával és a Közbeszerzés Figyelő (továbbiakban Kozbeszerzesfigyelo.hu) Szolgáltatás igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Verzió: 0-2007-07-10 Fejős Tamás egyéni vállakozó Tartalomjegyzék Általános Szerződési Feltételek 1. Általános meghatározások...1 2. Felek kapcsolatrendszere...2 3. Ügyfélszolgálat, ügyelet...2 4. Rendelkezésre

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei A Szolgáltató neve, címe: Gauss Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások. A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 1.1. A Fiberhost.hu (FIBERHOST-PLUS Kft., H4028 Debrecen, Zöld utca 26. 4. em. 19., továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2009. november 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben