I. A felosztandó jogdíjak alanyai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A felosztandó jogdíjak alanyai"

Átírás

1 A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének április 21-én hztt határzata (2007. február 22-én és július 8-án a közgyűlés által módsítva) alapján az alábbiakban részletezett szabályk szerint kell felsztani. I. A felsztandó jgdíjak alanyai A. Jgsultak: Az alább részletezett jgdíjakból az lyan hangfelvételek előállításával fglalkzó jgi és természetes személyek részesedhetnek, amelyek által készített hangfelvétel-előállítói jgvédelmet élvező hangfelvételek a felsztás évét megelőző naptári év végéig kereskedelmi frgalmba kerültek. Amennyiben a hangfelvétel előállítója jgait a hangfelvétel eredeti előállítójától származéksan, azaz szerződés (licensz) alapján szerezte meg, úgy biznyítania kell azt is, hgy a hangfelvétel eredeti előállítója a szerződés keretében átruházta rá a jelen felsztási szabályzat II. pntjában részletezett jgdíjfajták érvényesítésének jgát is. B. A felsztást végző szervezet: a Szerzői Jgi Törvény 85. felhatalmazása alapján a jgdíjak felsztását a hangfelvétel előállítók érdekképviseleti szervezete, a Művelődési és Közktatási Minisztérium április 28-i határzatával közös jgkezelő szervezetként nyilvántartásba vett Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége végzi. II. A felsztandó jgdíj és annak fajtái Felsztandó jgdíj: a felsztást megelőző naptári év flyamán a MAHASZ számlájára beflyt kezelési költséggel csökkentett jgdíjösszeg. A kezelési költség százaléks mértékét a MAHASZ közgyűlése határzza meg a MAHASZ éves költségvetésének elfgadásával egyidejűleg. A felsztandó jgdíj fajtái: A. A kereskedelmi célból kiadtt hangfelvételnek, vagy arról készült máslatnak a sugárzásáért a hangfelvétel előállítóját megillető jgdíj (Szjt. 77. ) (tvábbiakban: sugárzási jgdíj) B. A kereskedelmi célból kiadtt hangfelvételnek, vagy arról készült máslatnak bármilyen a sugárzástól eltérő módn történő nyilvánssághz közvetítéséért a hangfelvétel előállítóját megillető jgdíj (Szjt. 77. ) (tvábbiakban: nyilvánssághz közvetítési jgdíj) C. A hangfelvételek magáncélú máslására tekintettel a hangfelvétel előállítóját megillető ú.n. üres hrdzó jgdíj (Szjt. 20. ) (tvábbiakban: üres hrdzó jgdíj) D. A hangfelvételek nem kereskedelmi frgalmba hzatal céljából történő többszörözéséért a hangfelvétel előállítóját megillető jgdíj (Szjt. 76. (1) bek.) (tvábbiakban: zenegépes jgdíj) 1

2 E. A hangfelvételek nyilváns helyen történő lemezbemutató műsrszlgáltatás céljából készült többszörözésért a hangfelvétel előállítóját megillető jgdíj (Szjt. 76 (1) bek.) (tvábbiakban: DJ jgdíj) III. A jgdíj felsztásának alapja A. Sugárzási jgdíj a. Pp-rck a felsztandó összeg: a sugárzó szervezetek által fizetett jgdíj összege, csökkentve a klasszikus zenére elkülönített jgdíj összegével (ld. alább) a jgdíj felsztása: a sugárzó szervezet által az adtt évben flytattt hangfelvétel-felhasználás arányában b. Klasszikus felsztandó összeg: a sugárzó szervezetek által az adtt évben a klasszikus zenei felvételek felhasználására tekintettel fizetett jgdíj összege a jgdíj felsztása: a hangfelvétel előállítója által az adtt évben a kmlyzenei hanghrdzók értékesítésében elért piaci részesedése alapján (kiskereskedelmi csatrnákn kívüli, tvábbiakban: premium eladáskból származó bevételek nem vehetők tekintetbe a hangfelvétel előállító piaci részesedésének kiszámításakr) B. Nyilvánssághz közvetítési jgdíj 1. Közvetlen nyilvánssághz közvetítés felsztandó összeg: a hangfelvételek közvetlen nyilvánssághz közvetítése után a felhasználók által fizetett jgdíj összege a jgdíj felsztása: a felsztandó jgdíj 50%-a: hangfelvétel előállítók piaci részesedés alapján, 5%-a: VIVA által adtt évben flytattt hangfelvétel-felhasználás arányában, 5%-a: MTV Netwrks által adtt évben flytattt hangfelvétel-felhasználás arányában, 10%-a: Rádiók által adtt évben flytattt hangfelvételfelhasználás arányában, 25%-a: Zenegépes felhasználók által flytattt hangfelvétel felhasználás arányában, 5%-a: DJ felhasználók által flytattt hangfelvétel felhasználás arányában 2. Közvetett nyilvánssághz közvetítés a. Pp-rck felsztandó összeg: a hangfelvételek közvetett nyilvánssághz közvetítése után a felhasználók által fizetett jgdíj összege, csökkentve a klasszikus zenére elkülönített összeggel (ld. B. 2. b. pnt) a jgdíj felsztása: a sugárzó szervezet által az adtt évben flytattt hangfelvétel-felhasználás arányában 2

3 b. Klasszikus felsztandó összeg: a sugárzó szervezetek által az adtt évben a klasszikus zenei felvételek felhasználására tekintettel fizetett jgdíj összege. a jgdíj felsztása: a hangfelvétel előállítók klasszikus zenei piaci részesedése alapján (a premium eladásk nem vehetők tekintetbe a kiadó jgdíjának kiszámításakr) C. Üres hrdzó jgdíj a. Pp-rck felsztandó összeg: az üreshrdzó jgdíj összege csökkentve a klasszikus zenére kiszámíttt összeggel (ld. C.b. pnt) a jgdíj felsztása: mechanikai jgdíj befizetés alapján b. Klasszikus, autentikus népzene, hangskönyv stb.(valamennyi lyan hangfelvétel, amelyre tekintettel a hangfelvétel előállítónak nem kell mechanikai jgdíjat fizetnie) A. felsztandó összeg: az üreshrdzó jgdíj összegének 7%-a (klasszikus zenei hanghrdzók piaci részesedésének megfelelő arány) B. a jgdíj felsztása: a kiadók klasszikus zenei piaci részesedése alapján (a premium eladásk nem vehetők tekintetbe a kiadó jgdíjának kiszámításakr) D. Zenegépes jgdíj felsztandó összeg: a felhasználók által fizetett jgdíj összege a jgdíj felsztása: a felhasználók által flytattt hangfelvétel felhasználás arányában E. DJ jgdíj felsztandó összeg: a felhasználók által befizetett jgdíj a jgdíj felsztása: a felhasználó által flytattt hangfelvétel felhasználás arányában IV. A jgsultak, a hangfelvételek és az igények bejelentése A) A MAHASZ által vezetett adatbázisk A MAHASZ a Szerzői jgról szóló évi LXXVI. törvény 88. (1) bekezdés f) pnt 2. alpntja alapján flyamatsan nyilvántartást vezet a jgsultakról és a közös jgkezelési körbe tartzó hangfelvételekről (Etaln-Hangfelvétel Adatbázis). A MAHASZ által vezetett Hangfelvétel Adatbázis a jgsultak számára nyilváns, abba a jgsultak bármikr betekinthetnek. A MAHASZ gndskdik arról, hgy a Hangfelvétel Adatbázis a jgsultak számára flyamatsan n-line, a MAHASZ hnlapján elérhető legyen és a Jgsulti Adatbázis tartalmát a MAHASZ flyamatsan frissíti. 3

4 A MAHASZ tvábbá flyamatsan adatkat gyűjt a jgsultak hangfelvételeinek közös jgkezelési körbe tartzó felhasználásáról, és ezen felhasználási adatkról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a közös jgkezelési körbe tartzó felhasználásk adatait, a felhasználók adatait és a felhasznált hangfelvételeket (Felhasználási Adatbázis). A Felhasználási Adatbázisból minden jgsult megismerheti a jgsultsága alá tartzó hangfelvételek felhasználására vnatkzó adatkat. A rendelkezésre álló adatkból a jgsult kérésére a MAHASZ kimutatáskat készít, melyből a jgsult infrmációt nyerhet arról, hgy a számára kifizetett jgdíjakat milyen felhasználáskra tekintettel fizették meg a felhasználók. A MAHASZ a kimutatáskat a jgsult kérésének megfelelően elektrnikus vagy pstai útn juttatja el. Azkról a hangfelvételekről, melyek a felhasználók által küldött adatszlgáltatásban szerepelnek, aznban a Hangfelvétel Adatbázisban nem, és ezért azkat nem sikerült aznsítani, a MAHASZ külön nyilvántartást vezet. B) A jgsultak bejelentési kötelezettsége A jgsultak hangfelvételeiket vagyis a hangfelvétel (beleértve az album és az azn szereplő egyes hangfelvételek) címét, hsszát, előállítóját, a jgdíj jgsultját, a kiadás évét és a hangfelvétel előadóját stb. a MAHASZ-nak rendszeresen írásban jelentik a playlist.hu ldaln megtalálható sabln megfelelő kitöltése útján. (Kitöltési útmutató a ldaln található.) Ha a hangfelvételek aznsításáhz szükséges, a MAHASZ tvábbi adatk megjelölését is kérheti a jgsultaktól. A jgsultak az előző bekezdésben meghatárztt bejelentési kötelezettségüknek rendszeresen, de legalább hárm havnta kötelesek eleget tenni- A MAHASZ a jgsultak által bejelentett, ellenőrzött adatkat bevezeti a Hangfelvétel Adatbázisba. A jgsultak a Jgsulti Adatbázist rendszeresen ellenőrzik. Ha a jgsultak a Jgsulti Adatbázisban a saját hangfelvételeikkel kapcslatban bármilyen hibás adatt észlelnek, kötelesek azt a hibás adat és a helyes adat egyidejű megjelölésével haladéktalanul írásban jelezni a MAHASZ-nak, a MAHASZ a bejelentést és annak ellenőrzését követően intézkedik a hiba javításáról és a helyes adat feltüntetéséről. Ha a jgsult bejelentése nem felel meg a jelen szabályzatban előírt frmai és tartalmi követelményeknek, azt úgy kell tekinteni, hgy a jgsult a bejelentési kötelezettségét nem teljesítette. Erről a MAHASZ írásban értesíti a jgsultat. Jgsultak tudmásul veszik, hgy a bejelentési kötelezettségük elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő minden kár és felelősség őket terheli, ezért a MAHASZ semmilyen felelősséggel nem tartzik. A mechanikai jgdíjbefizetés alapján felsztandó jgdíjak esetén az igények bejelentésekr a jgsultnak be kell mutatnia a mechanikai jgdíjak befizetését igazló számlákat, illetve egyéb, a felsztást végző szervezet által szükségesnek ítélt dkumentumkat. 4

5 A hangfelvétel előállítók piaci részesedése alapján felsztandó jgdíjak esetén a felsztást megelőző évben az általa előállíttt hangfelvételek értékesítési adatait a jgsultnak az igény bejelentésével egyidejűleg közölnie kell. A klasszikus zenére vnatkzóan felsztandó jgdíjak esetében a hangfelvétel előállítójának a klasszikus zenei hanghrdzók frgalmi adatait cím szerinti bntásban kell közölnie. A felsztást végző szervezet az adatk ellenőrzésének jgát fenntartja magának. Amennyiben a frgalmi adatk ellenőrzése szükségesnek látszik úgy azt a felsztást végző szervezet független könyvvizsgáló cég bevnásával, az igénylővel egyeztetett időpntban és helyen végzi el. Az ellenőrzés költségei csak abban az esetben terhelik a jgsultat, amennyiben az ellenőrzésre kt adó körülmény valóban fennállt. C) A jgdíjigény bejelentése A jgdíjak felsztása a IV./ A) és B) pntkban meghatárztt Hangfelvétel Adatbázis és Felhasználási Adatbázis, tvábbá a jgsultak és a jgdíjfizetésre kötelezett felhasználók adat bejelentései alapján történik. A jgdíj iránti igények bejelentésének határideje minden év március 31. napja. Amennyiben egy adtt jgdíjév lezárását és az arra jutó jgdíjak felsztását követően derül ki, hgy valamely jgsult biznyíthatóan önhibáján kívül eső kból közös jgkezelési körbe tartzó hangfelvétele után nem kaptt jgdíjat annak ellenére, hgy hangfelvételét közös jgkezelési körbe tartzó módn felhasználták, a MAHASZ-hz írásban igénybejelentéssel élhet. A jgdíjak MAHASZ-hz történő beérkezését követően a MAHASZ a jelen Felsztási Szabályzat alapján meghatárzza az egy-egy jgsultnak, illetve jgsulti csprtnak járó jgdíj összegét. Ezt követően a MAHASZ a jgsultakat, illetve, amennyiben a jgdíjfizetés képviselőn keresztül történik, képviselőiket a rendelkezésükre álló jgdíjakról értesíti. Abban az esetben, ha a jgdíj kifizetése képviselőn keresztül történik, a jelen felsztási szabályzat jgsultakra vnatkzó rendelkezéseit a képviselőre kell megfelelően alkalmazni. Azkat a jgdíjakat, melyekről a MAHASZ azért nem tud értesítést küldeni, mert a jgsult személye elérhetősége ismeretlen, vagy a jgsult, illetve hangfelvétele aznsíthatatlan, vagy a jgsult, illetve a hangfelvétel a Hangfelvétel Adatbázisban nem vagy nem megfelelően szerepel, vagy amelyeket a kiértesítés ellenére a jgsultak nem vesznek fel, a MAHASZ elkülönített bankszámlán tartja. Az elkülönített bankszámlán tarttt jgdíjakat a jgsultak öt éven belül írásban igényelhetik a MAHASZ-tól. Az öt év az adtt jgdíjtípus felsztása lezárásának dátumától számítandó. A jgdíjfelsztás lezárásának dátumát az adtt jgdíjtípus felsztását követően a MAHASZ állapítja meg. Az előző bekezdésben szereplő kk miatt nem aznsítható hangfelvételekről illetve ismeretlen jgsultakról a MAHASZ külön nyilvántartást vezet, melyet a playlist.hu webldaln regisztrált valamennyi jgsult megtekinthet. Amennyiben egy kiadó egy a nyilvántartás szerint nem aznsítttként jelölt hangfelvételt a magáénak mnd, úgy jgsultságát a felsztás által érintett időszak vnatkzásában hitelt érdemlően köteles biznyítani. 5

6 A jgdíjigények elévülésére vnatkzóan a jelen Felsztási Szabályzatban nem érintett egyéb kérdésekben a Plgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Az elkülönített bankszámlán tarttt azn jgdíjak srsáról, melyeket az elévülési időn belül az arra jgsultak nem igényeltek, az elévülési idő lejártát követően a MAHASZ közgyűlése hz döntést. Ha a jgsult a B) pntban fglalt bejelentési kötelezettségét elmulaszttta vagy nem megfelelően teljesítette, és a MAHASZ ebből adódóan nem tudta a jgsultnak az adtt jgdíjévre vnatkzó felsztás srán a jgdíjat felsztani vagy kifizetni, és a jgsult a jgdíj iránti igényét az adtt jgdíjévre vnatkzó felsztás lezárását követően, vagyis indklatlanul késlekedve terjeszti elő írásban a MAHASZ-nál, a MAHASZ az elévülési időn belüli jgdíjakat kifizeti a jgsultnak, de a jgsult köteles a MAHASZ ezzel kapcslats valamennyi indklt költségét, de legalább a jgsultra eső jgdíj 10%-át, (legkevesebb Ft+ÁFA )átalány költség összeget megtéríteni. V. A jgdíjak felsztásának rendje A beszedett jgdíjakat a kezelési költség levnása után a MAHASZ a fent ismertetett szabályk szerint felsztja a jgsultak között. Az őt megillető jgdíj összegéről a MAHASZ tájékztatja a jgsultat. A jgdíj kifizetése a jgsult által kiállíttt számla ellenében történik. VI. A jgdíjfelsztási szabályzat időbeli hatálya Jelen felsztási szabályzat mindaddig hatályban marad, míg annak módsításáról a MAHASZ közgyűlése határzatt nem hz. Budapest, július 8. 6

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáns Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF rögzíti a Genvel Kft.(tvábbiakban Szlgáltató) által működtetett web áruházn kínált szlgáltatása (tvábbiakban: a Szlgáltatás ) leírását és igénybevételének feltételeit.

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról Tájékztató a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás legfntsabb tudnivalóiról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás, és frintssítás legfntsabb

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG Általáns szerződési feltételek az ÉnSzámlázóm.hu nline prgram számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási valamint archiválási szlgáltatás igénybevételére ÁSZF Készítette: Partner HUB

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkzat A Lunartis Marketing Kft. székhely: HU-7623 Pécs, Szabadság u. 34.; cégjegyzékszám: 02-09- 079711; adószám: 24227364-2-02; bejegyző hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága(a tvábbiakban:

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület Felosztási Szabályzat 1

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület Felosztási Szabályzat 1 Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület Felosztási Szabályzat 1 Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (a továbbiakban: EJI) Választmánya, mint az EJI legfőbb szerve, az EJI Felosztási Szabályzatát a következőképpen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram Magas fglalkztatási hatású prjektek kmplex támgatása c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.3 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben