MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3., cégjegyzékszám: , adószám: , a tvábbiakban Access-Phne Kft.), másrészről az alulírtt Felhasználó között az alábbi feltételekkel: Felhasználó adatai: neve: /vállalkzás esetén a cég neve/ születési név: /cégnél az aláíró neve/ születési idő: születési hely: anyja neve: személyi igazlvány száma: /cégnél a cégjegyzék száma/ lakcímigazló kártya száma: /cégnél az adószáma/ állandó lakcíme: /cégnél a székhelye/ címe: számlaküldési címe: Elérhetőségi száma: számlaküldés módja SZEMÉLYES - SMS - - POSTA bankszámla száma (direct debit-hez) Dlgzói aznsító kártya száma: PREAMBULUM: Az Access-Phne Kft. a Budapesti Elektrms Művek Nyrt-vel, valamint a Magyarrszág Zrt.-vel kötött megállapdása alapján egyedi kedvezményeket, és szlgáltatáskat élvez, mely szerződés keretein belül jgsult arra, hgy a távközlési szlgáltatást használó Felhasználó előfizetéseit kezelje. Az előfizetés tulajdnsa az Access-Phne Kft. Az előfizetések használatára az alábbi Felhasználók jgsultak, ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsprt tagjának, leányvállalatának alkalmazttai valamint az nnan nyugállmányba vnult vlt alkalmazttak, ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsprt vállalkzói köréhez tartzó gazdasági társaság valamint annak alkalmazttja, Főgáz Zrt., alkalmazttai, valamint az nnan nyugállmányba vnult vlt alkalmazttak A jgsultságt a Felhasználók fényképes hatósági igazlványukkal, és lakcímigazló kártyájukkal, illetve jgi személyiség esetén 30 napnál nem régebbi cégkivnattal, aláírási címpéldánnyal, illetve meghatalmazással kötelesek igazlni. SZERZŐDÉS TÁRGYA: 1. Az Access-Phne Kft. használatba adja az alább részletezett előfizetés(eke)t a Felhasználó részére. 2. Szerződő Felek megállapdnak abban, hgy az Access-Phne Kft. a Felhasználót rendszeresen tájékztatja a partnerkedvezményekről, szlgáltatáskról. 3. A Felek megállapdnak abban, hgy a szlgáltatást az Access-Phne Kft. a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Díjszabása szerinti díjazás (1. számú melléklet) ellenében nyújtja a Felhasználó részére. 4. A Felhasználó köteles a használat ellenértékeként a felszámíttt egyszeri szerződéskötési díj összegét, és a kártya üzemeltetésének mindenkri költségeit (havidíjak, és frgalmi) az Access-Phne Kft. részére az általa kiállíttt számla ellenében havnta megfizetni.

2 Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés 5. A MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS ig szóló határztt időtartamra jön létre mind a tarifa (tarifahűség), mint a kedvezményesen vásárlt adatátviteli eszköz tekintetében. 6. A határztt időtartam lejártát követően jelen Üzemeltetői Szerződés határzatlan idejűvé válik. KORLÁTOZÁSI FELTÉTELEK: 7. A Felhasználó tudmásul veszi, hgy az Access-Phne Kft. a szlgáltatást a Magyarrszág Zrt. erre vnatkzó kérése esetén, a Magyarrszág Zrt. által meghatárztt időtartamra szüneteltetni, illetve a kimenő hívásk letiltására vnatkzóan krlátzni köteles. 8. A Felhasználó tudmásul veszi, hgy az adatátviteli eszköz használata kapcsán, jelen szerződésben meghatárzttak, a jgkövetkezményekre is felhívó írásbeli felszólítás ellenére történő megszegésével (pl.: alközpnti mdemben használat, tvábbszámlázás, stb.) az adatátviteli eszköz vásárlási kedvezményt elveszti, és Ft (azaz husznötezer frint) egy összegű kötbér megfizetésére kötelezett tvábbá, hgy ezen kötbérfizetési kötelezettsége a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS megkötésétől számíttt hűségnyilatkzati időszak elteltével megszűnik (amennyiben nem köt új hűségszerződést). 9. Az Access-Phne Kft. jgsult jelen megállapdást aznnali hatállyal felmndani, amennyiben a Felhasználó az óvadék összegének kiegészítésére vnatkzó kötelezettségét nem, illetve nem szerződésszerűen teljesíti. 10. Felhasználó tudmásul veszi, amennyiben a Felhasználó által kezdeményezett hívásk frgalma a tárgyhónapt megelőző 3 hónap átlags frgalmát 100%-kal meghaladja, úgy az Access-Phne Kft. az adtt hónapban addig felmerült frgalmra vnatkzóan hóközi számlát bcsáthat ki (a Magyarrszág Zrt. utasítására), és a befizetés megtörténtéig jgsult krlátzni a kimenő híváskat. 11. Amennyiben az Access-Phne Kft. a Felhasználó jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettséginek teljesítését veszélyeztetve látja (a Felhasználó legalább hármszri alkalmmal eljuttt az előfizetés tartzásból eredő krlátzásáig, valamint az átlags frgalma meghaladja a 10. pntban meghatárztt mértéket), jgsult a kártyáhz kapcslódó szlgáltatásk nyújtásának felfüggesztésére. 12. A Felhasználónak lehetősége van a szerződés hatálya alatt az előfizetése szüneteltetésére legfeljebb 6 hónap időtartamra, amennyiben nincs adatátviteli eszközvásárlásból adódó hűségkötelezettsége. Ezzel együtt a Felhasználó tudmásul veszi, hgy jelen Szerződés hatálya a szüneteltetés idejével autmatikusan meghsszabbdik. A szüneteltetés egyszeri kikapcslási díja bruttó Ft. 13. Felhasználó tudmásul veszi, hgy az előfizetésekkel üzemelő tarifára ig szóló hűségkötelezettséget vállal. FIZETÉSI FELTÉTELEK: 14. A Felhasználó a szlgáltatás igénybevételéért az Access-Phne Kft. Díjszabásában megállapíttt (1. számú melléklet) díjat köteles az Access-Phne Kft. részére megfizetni. 15. A Felhasználó tudmásul veszi, hgy az Access-Phne Kft. számlázásának alapjául a Magyarrszág Zrt. által készített frgalmi kimutatás szlgál. Minden vitás esetben a Magyarrszág Zrt. által készített frgalmi kimutatás adatai az irányadóak, mivel számlázási rendszere zárt, és hiteles, melyet az erre akkreditált szervezet által kiállíttt és rendszeresen felülvizsgált tanúsítvány igazl. 16. A Felhasználó tudmásul veszi, hgy amennyiben a fizetési határidő lejárata előtt írásban tesz bejelentést a számlában meghatárztt díj összegszerűségét illetően, és a bejelentést az Access-Phne Kft. 3 (hárm) napn belül részletes indklással együtt nem utasítja el, a bejelentésben érintett díjtétel vnatkzásában a díjfizetési határidő a reklamáció megvizsgálásának időtartamával meghsszabbdik. 17. A díjfizetési határidőt követően a beérkező reklamációknak a vitattt számlában meghatárztt díj megfizetésére halasztó hatálya nincsen. Az Access-Phne Kft. az íráss bejelentést minden esetben a beérkezést követő 30 napn belül érdemben megvizsgálja, és írásban megválaszlja. 18. A Felhasználó a szlgáltatás díját az Access-Phne Kft. által havnta utólag kiállíttt számla kiállításától számíttt 10 napn belül köteles megfizetni a Raiffeisen Banknál vezetett számlájára. 19. A szlgáltatási és díj megfizetésének módja:

3 a) Csprts beszedési megbízás b) Banki eseti átutalás c) Készpénz d) Pstai csekk 20. Az Access-Phne Kft. a szlgáltatás díjait a Magyarrszág Zrt. Keretszerződésében rögzített díjváltztatással megegyezően jgsult váltztatni. A díjváltzásról az Access-Phne Kft. a hatálys Díjszabás megküldésével legalább 10 nappal előre értesíti a Felhasználót. 21. Fizetési késedelem esetén a mindenkri jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat kerül felszámításra. 22. A MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS hatályba lépésének feltétele, hgy az Üzemeltető az Access-Phne Kft. részére a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS szerinti óvadékt megfizesse. 23. Az óvadék mértéke (letétbe helyezendő összeg): 3,000 Ft, azaz hármezer Frint előfizetésenként. - Az óvadék befizetéséről a Felhasználó minden esetben elismervényt kap. Az óvadék összege a szerződés megszűnésekr a jelen szerződés 34. pntjában részletezett feltételek szerint visszajár. - Az óvadékt a Felhasználó nem használhatja fel a számláinak kiegyenlítésére, mert az óvadék összegének a szerződés teljes időtartama alatt az Access-Phne Kft rendelkezésére kell állni. KAPCSOLATTARTÁS: A Felhasználó a szlgáltatással kapcslats általáns kérdésben közvetlenül frdulhat a Magyarrszág Zrt. Ügyfélszlgálatáhz. Az előfizetői, valamint készülék megrendeléseket, esetleges számlapanaszkat, valamint az egyéb, a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS-sel kapcslats kérdéseket az Access-Phne Kft. Ügyfélszlgálata kezeli. 24. A Felhasználó az Eht. alapján kifejezetten hzzájárul és elfgadja, hgy őt az Access-Phne Kft. elektrnikus dkumentumban, vagy elektrnikus levélben értesítse. Magyarrszág Zrt. ügyfélszlgálat Tel.: 1220 Access-Phne Kft. Ügyfélszlgálat Tel.: Fax: MEGSZŰNÉS FELTÉTELEI: 25. A Felhasználó jgsult a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS-t az Access-Phne Kft. - hez intézett írásbeli jgnyilatkzattal 30 naps felmndási idő mellett megszűntetni, a tartzás kiegyenlítésével egyidejűleg, amennyiben lejárt a határztt idő. 26. A Felhasználó vállalja, hgy hűségnyilatkzattal vásárlt adatátviteli eszközék esetén, a megvásárlástól számíttt 2 évig nem gyakrlja a felmndás jgát, vagy a felmndással egyidejűleg megfizeti az adatátviteli eszköztámgatás összegét ( Ft). 27. Amennyiben a Felhasználó számára a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS alapján az Access-Phne Kft. biztsítja az előfizetést, és az adatátviteli eszközt, mely szerint a Felhasználó 2 év hűségnyilatkzattal járó knstrukciót választ, úgy a Felhasználó a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS aláírásával egyidejűleg hármldalú Átírási Szerződés-t köt az Access-Phne Kft. -vel és a Magyarrszág Zrt. -vel, melyben a Felhasználó visszavnhatatlanul kijelenti, hgy a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS megszűnése esetén hzzájárul az előfizetése személyére való, és az általa kiválaszttt publikus tarifacsmag átírásáhz, azt maga is kéri. 28. Az Access-Phne Kft. a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS-t az alábbiak szerint 5 naps felmndási idővel felmndhatja, ha a Felhasználó a felszólítást követő 15 nap elteltével: a. sem fizeti meg lejárt tartzását, b. akadályzza, vagy veszélyezteti a Magyarrszág Zrt. hálózatának rendeltetésszerű működését, ha ahhz jgsulatlanul végberendezést kapcsl, vagy egyéb módn megszegi a Magyarrszág Zrt. Általáns Szerződési Feltételeit, c. a szlgáltatást jgsulatlan harmadik fél részére adja tvább. Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés

4 Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés 29. Felek megállapdnak abban, hgy a Felhasználó a Magyarrszág Zrt. számlázási rendszeréhez igazítttan kapja meg a számlát az Access-Phne Kft.-től. A számlázási flyamat a következő: a. Az Access-Phne Kft. minden hónap 5-ig elkészíti a Felhasználó előfizetésé(ei)nek az előző havi frgalmáról, valamint az aktuális hónap szlgáltatási díjáról kiállíttt számlát. b. A Felhasználó a számla keltétől számíttt 10 napn belül köteles kiegyenlíteni az aktuális számlát. c. Amennyiben fizetési határidőre nem érkezik meg az összeg a bankszámlára, vagy nem kerül befizetésre a pénztárba, az Access-Phne Kft. SMS-t, és/vagy -t küld a Felhasználó részére. Adategyeztetésre, illetve a tartzás kiegyenlítésére 48 óra áll a felhasználó rendelkezésére. d. 48 óra elteltével, amennyiben a tartzás nem lett kiegyenlítve, a Magyarrszág Zrt krlátzza az előfizetéseken a kimenő híváskat. e. A kimenő híváskrlátzás felldása csak akkr lehetséges, ha a Felhasználó 8 napn belül megfizeti aktuális tartzását. f. Az Access-Phne Kft. a pénzügyi teljesítést követő 24 órán belül intézkedik, hgy a Magyarrszág Zrt. szüntesse meg a híváskrlátzást. A krlátzás felldásának díja előfizetésenként 3,000 Ft. g. Amennyiben a Felhasználó által a harmadik határidőre sem kerül megfizetésre a tartzás, úgy a Magyarrszág Zrt. megszünteti az előfizetés(eke)t. h. Ezt követően már csak 5,000 Ft előfizetésenkénti visszakapcslási díj ellenében van mód az előfizetés(ek) reaktiválására akkr, ha a Felhasználó kiegyenlítette tartzását, valamint a kikapcslás és a befizetés között nem telt el 10 napnál több. i. Amennyiben a 10 nap eredménytelenül múlik el, az Access-Phne Kft. a Magyarrszág Zrt. feltételeinek megfelelően a tartzást elküldi behajtásra, melynek tvábbi költségei, valamint a tarifahűség, és készülékvásárlási hűségkötelezettség megszegésének költségei is (amennyiben fennáll) a Felhasználót terhelik. 30. A MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS-sel kapcslats bármilyen értesítés, közlés vagy egyéb nyilatkzat megtétele úgy, mint a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS módsítása, kizárólag írásban érvényes. 31. Amennyiben a Felhasználó jelen Megállapdást a határztt időtartam lejárta előtt felmndja, 3,000 Ft, azaz hármezer Frint felmndási díjat köteles megfizetni az Access-Phne Kft.-nek a megszűntetés napján. Ez az összeg nem tartalmazza az esetleges adatátviteli eszköz vásárlás hátralékának, és egyéb tartzásk kiegyenlítését (időközben megrendelt szlgáltatásk költsége, kiegyenlítetlen frgalmi számla). A Felhasználót a felmndással kapcslatban egyéb fizetési kötelezettség nem terheli. 32. A Felhasználó szerződésszegő magatartása miatti rendkívüli felmndás esetén, ( ÁSZF-je szerint) a Felhasználó 25,000 Ft-t, azaz husznötezer frintt köteles fizetni az Access-Phne kft. részére. Ez az összeg nem tartalmazza a tarifa megszüntetéséből eredő hátralékának, valamint az esetleges adatátviteli eszköz vásárlás hátralékának, és egyéb tartzásk kiegyenlítését (lsd 31. pnt). 33. Felek megállapdnak abban, hgy jelen szerződés megszűnésének időpntjában a Felhasználó az előfizetést saját költségén nevére átírathatja, és így az előfizetői hívószámt megtarthatja. 34. A szerződés megszűnésével együtt a Felek végelszámlást készítenek, mely alapján az óvadék összegéből a szerződés megszűnésének időpntjáig fennálló szlgáltatási díjhátralék, vagy az előfizetéssel kapcslats bárminemű tartzás egy összegben kerül levnásra. A fennmaradó összeget (amennyiben marad) az Access-Phne Kft. 10 napn belül kifizeti. 35. Amennyiben a Felhasználónak az Access-Phne Kft. felé jelen szerződésből eredően tartzása nem áll fenn, aznban az Access-Phne Kft. a szlgáltatást ennek ellenére önhibájából nem biztsítja, úgy az Access-Phne Kft. hibás teljesítés címén 1.000,- Ft/nap kötbér megfizetésére köteles a Felhasználó részére, aki jgsult tvábbá a 10. naptól a szerződést aznnali hatállyal - felmndási díj nélkül és egyéb fizetési kötelezettség nélkül - felmndani. Jelen pnt szempntjából az Access-Phne Kft. önhibájának minősül az is, ha az Access-Phne Kft. az előfizetésekhez kapcslódó számlát nem fizeti ki határidőre a részére, függetlenül attól, hgy az üzemeltetési szerződések alapján minden Felhasználó határidőre teljesít e az Access-Phne Kft. felé. TITOKTARTÁS: 36. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a másik Féllel kapcslatban tudmásukra juttt mindennemű adatt, dkumentációt, tényt és körülményt szigrúan bizalmasan, üzleti titkként kötelesek kezelni, kivéve, ha erre bármely hatóság, bíróság kötelezi a Feleket. 37. Jelen szerződésben meghatárztt kedvezményes szlgáltatásk, és eszközök használatára kizárólag az Access- Phne Kft. alkalmazttai, és partnerei jgsultak.

5 38. Jelen megállapdásban szereplő tények, adatk, infrmációk kizárólag a szerződő Felek részére készült, harmadik személy részére kiadni tils. Ettől eltérni csak az Access-Phne Kft. íráss engedélye alapján lehet. EGYÉB: 39. Az Access-Phne Kft. a szlgáltatást a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS hatályba lépésétől számíttt 15 napn belül köteles biztsítani a Felhasználó részére. 40. A MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS-ben hivatkztt Keretszerződés megszűnésével a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS autmatikusan megszűnik. 41. Az Access-Phne Kft. a szlgáltatás igénybevételéhez szükséges végberendezést (telefnkészüléket) és annak tartzékait kedvezményes összegért biztsítja a Felhasználó részére, a készlet erejéig. A végberendezések szervizeltetését a Felhasználó saját költségére végezheti el, az Access-Phne Kft. által rendelkezésre bcsáttt Garanciajegy alapján a márkaszervizekben. A szervizeléssel és garanciális kérdésekkel kapcslats vitákban a Felek a márkaszervizek szakvéleményét nem kérdőjelezik meg. 42. Az Access-Phne Kft. jgsult az 1. számú mellékletében feltüntetett árait, valamint szlgáltatási díjait a vnatkzó szabályk alapján a KSH által meghatárztt inflációs árindex mértékének megfelelően minden évben váltztatni. A díjváltzásról a srn következő számlában köteles értesíteni a Felhasználót. 43. Felek megállapdnak abban, hgy amennyiben a Magyarrszág Zrt., mint Szlgáltató az Access-Phne Kft-vel kötött megállapdását az alábbi feltételek bármelyikének teljesülése esetén módsítja, akkr az Access- Phne Kft. jgsult a módsulással azns mértékben váltztatni a jelen megállapdásban biztsíttt árakat a Felhasználó felé: - jgszabály, EU nrma, hatósági előírás a Szlgáltató által az Access-Phne Kft-nek nyújttt valamely szlgáltatás jellemzőjét, feltételeit különösen díját megváltztatja, - valamely szlgáltatás jellemzője módsul a szabályzás, vagy hatósági beavatkzás hatására, - tvábbá, ha az elektrnikus hírközlési törvényben fglalt feltételek váltznak. Az Access-Phne Kft. a díjváltzásról a srn következő számlában köteles értesíteni a Felhasználót. 44. A Felhasználó a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS aláírásával hzzájárulását adja ahhz, hgy az Access-Phne Kft. és Partnerei, valamint a Magyarrszág Zrt. a személyes adatait kezeljék. 45. Ha a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS bármely rendelkezése, utólags módsítása vagy kiegészítése hatálytalannak, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek biznyulna, vagy azzá válna, ez nem érinti az összes többi rendelkezés hatálysságát, érvényességét vagy érvényesíthetőségét. Valamely rendelkezés hatálytalansága, érvénytelensége vagy érvényesíthetetlensége esetén a szerződő Felek által kikötött egy, a hatálytalan, érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezéshez a gazdasági eredmény szempntjából lehetőleg legközelebb álló rendelkezés érvényes. 46. A szerződő Felek megkísérlik minden, a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS-ből eredő, vagy azzal kapcslatban felmerülő esetleges véleménykülönbséget - beleértve annak érvényességét, hatályba lépését és megszűnését a békés útn való megldást. Amennyiben ez nem jár eredménnyel, úgy a jgvitájuk eldöntésére hatáskörtől függően a Pesti Közpnti Kerületi Bíróság, illetve a Fővársi Törvényszék illetékes. 47. A jelen Szerződési feltételek és/vagy MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS által nem, vagy nem teljes körűen szabályztt esetekben a Magyarrszág Zrt. mindenkr hatálys, a szlgáltatás díját utólag fizető előfizetői szerződésekre vnatkzó Üzletszabályzata, Általáns Szerződési Feltételei és a hatálys magyar jgszabályk rendelkezései irányadóak. Alulírtt Üzemeltető (Felhasználó) kijelentem, hgy a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS -ben szereplő, a szerződéssel kapcslats feltételeket ellvastam, azk tartalmát megértettem és tudmásul vettem. Kelt: Budapest, Előfizetés tulajdnsa Aláírás Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés Üzemeltető (Felhasználó) Aláírás

6 Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés 1. számú Tarifa melléklet Az Access-Phne Kft. Partnerei (Felhasználói) részére a szlgáltatást kedvezményes tarifa alapján biztsítja a Magyarrszág Zrt. Számlázási időszaknként az Access-Phne Kft. a Magyarrszág Zrt. számlázása alapján állít ki számlát a Partnerei részére, mely az alábbiakat tartalmazza: - A beszélgetési díj, illetve a SIM kártya részletezett híváslistája. - A szlgáltatás díja, mely a havidíjnak felel meg, és magában fglalja a SIM kártya aktuális havi előfizetési díját, díjmentes belföldi SMS-t, valamint az Access-Phne Kft. szlgáltatásk igénybevételi díját, az adminisztrációs, és pstaköltséget. A számlázási időszak minden hónap 26. napjától, következő hónap 25. napjáig tart (a Magyarrszág Zrt. az ÁSZF szerint megváltztathatja, amennyiben a rendszerében technikai, adminisztrációs váltzás történik). A számla újranymtatása 150 Ft + a pstaköltség (amennyiben van), csekkpótlás díja 150 Ft + a pstaköltség (amennyiben van). A szlgáltató jgsult az 1. számú mellékletben meghatárztt árait, valamint a szlgáltatási díjat a vnatkzó jgszabályk alapján a KSH által meghatárztt inflációs árindex mértékének megfelelően évente egy alkalmmal váltztatni. Az Access-Phne Kft. a díjváltzásról a srn következő számlában köteles értesíteni a Felhasználót. A Felek az Access-Phne Kft. üzleti tarifacsmag számlázása, és a havi szlgáltatási díjak megfizetése esetében megállapdnak abban, hgy a) a Magyarrszág Zrt. által kiállíttt telefnszámla az Access-Phne Kft 1074 Budapest Vörösmarty utca 9. szám alatti székhelyére érkezik. A Szlgáltató a szerződéses idő alatt a Felhasználó helyett a díjakat megfizeti, és a Felhasználó részére pstán, illetve elektrnikus útn küldi meg a részére kiállíttt számlát, amely magában fglalja az egyéb szlgáltatásk, adminisztrációs és pstaköltség díját is. b) a Felhasználó kötelezi magát arra, hgy a fenti számlák kézhezvételét követő 10 napn belül a számla szerinti összegeket az Access-Phne Kft-nek az alábbi módkn fizet meg: Közvetlen beszedési megbízás alapján saját bankszámlájáról Az Access-Phne Kft. Raiffeisen banknál vezetett számú bankszámla javára bankátutalással, Az Access-Phne Kft Raiffeisen banknál vezetett számú bankszámlájára való készpénz befizetéssel, Személyesen az Access-Phne Kft 1054 Budapest, Arany Jáns utca szám alatt lévő irdájában munkanapkn 9-17óra között Egyedi engedélyeztetés alapján pstai pénzfeladással az Access-Phne Kft. által küldött pstai csekken c) a Felhasználónak a számla kiállításától számítva 10 nap áll rendelkezésre, hgy a számla összegét pénzügyileg rendezze. Késedelmes teljesítés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeget követel az Access- Phne Kft. Abban az esetben, ha a befizetési határidőt az igénybevevő 10 nappal túllépi a szlgáltató autmatikusan kikapcslja az előfizetésé(ei)t, és felszólítja a számla rendezésére. Amennyiben ez a kikapcslást követő 10 napn belül megtörtént, akkr az Access-Phne előfizetésenként Ft összegért visszakapcslja. Kétszeri nemfizetés esetén a szerződést felmndja, többet nem áll módjában ilyen kedvezményes kártyát biztsítani a Felhasználó szerződött fél részére. d) nem fizetés miatt történt SIM kártya kikapcslás következményeiért a Szlgáltató semminemű felelősséget nem vállal. e) nem fizetés esetén az Access-Phne Kft. kezdeményezheti, a Magyarrszág Zrt. feltételeinek megfelelően, a kintlévőségek behajtására szerződött partnerénél a ki nem fizetett tartzás behajtását, melynek teljes behajtási költségét a Felhasználóra terheli.

7 Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés Access-Phne Üzleti Tarifák (bruttó) Family Manager TOP Ügyfélszámn belüli hívás díjmentes díjmentes díjmentes Havidíj 2,700 Ft/hó 5,360 Ft/hó 9,660 Ft/hó Havidíjban fglalt belföldi nrmáldíjas lebeszélhetőség 170 perc 800 perc krlátlan Havidíjban fglalt ingyenes internet keret 0 MB 100 MB 1GB TELECOM adó 0 Ft/hó 0 Ft/hó 0 Ft/hó Ingyenes belföldi sms-ek száma / hó 20 db/hó 20 db/hó 40 db/hó SMS díja (belföldön) 25,40 Ft/db 25,40 Ft/db 25,40 Ft/db hálózatba történő hívás 7,50 Ft/perc 9,53 Ft/perc 0 Ft/perc Más, belföldi mbil hálózatba történő hívás 7,50 Ft/perc 9,53 Ft/perc 0 Ft/perc Vezetékes számk hívásdíja (belföld) 7,50 Ft/perc 9,53 Ft/perc 0 Ft/perc Átírási díj 990 Ft/db 990 Ft/db 990 Ft/db Szerződéskötési díj 990 Ft/db 990 Ft/db 990 Ft/db Egyéb szlgáltatásk, és azk díja: Hangpsta hívása 7,50 Ft/perc 9,53 Ft/perc 0 Ft/perc Hívástartás, Hívásvárakztatás, hívófél-aznsítás, díjmentes díjmentes díjmentes fglaltság jelzés, hívószámküldés-tiltás, knferenciahívás, stúdió, Vállalati Mbil Online 100 (tartalmaz 100MB belföldi lefrgalmazhatóságt (2 év) 500 Ft/hó Vállalati Mbil Online 500 (tartalmaz 500MB belföldi lefrgalmazhatóságt (2 év) 1,200 Ft/hó 1,200 Ft/hó Vállalati Mbil Online 1 GB (tartalmaz 1GB belföldi lefrgalmazhatóságt (2 év) 1,500 Ft/hó 1,500 Ft/hó Vállalati Mbil Online 3 GB (tartalmaz 3GB belföldi lefrgalmazhatóságt (2 év) 1,900 Ft/hó 1,900 Ft/hó 1,900 Ft/hó SMS 35 pció - tvábbi 35 db SMS belföldi küldésének kedvezményes díja 700 Ft/hó 700 Ft/hó 700 Ft/hó SMS75 pció - tvábbi 75 db SMS belföldi küldésének kedvezményes díja 1,400 Ft/hó 1,400 Ft/hó 1,400 Ft/hó SMS120 pció - tvábbi 120 db SMS belföldi küldésének kedvezményes díja 2,000 Ft/hó 2,000 Ft/hó 2,000 Ft/hó SIM kártya pótlása Megszüntetés a Felhasználó által, szerződési időn belül Megszüntetés a Felhasználó jgsértő magatartása miatt 6,000 Ft/db 3,000 Ft., valamint a megszüntetésből eredő esetleges eszközvásárlási kötbérfizetési kötelezettség 25,000 Ft., valamint a megszüntetésből eredő esetleges eszközvásárlási kötbérfizetési kötelezettség Mennyiségi kedvezmény Access-Phne mennyiségi kedvezményes Üzleti Tarifák (bruttó) Family Manager A dlgzó nevén lévő hang alapú előfizetéseinek havidíj/ Havidíj/ száma előfizetés előfizetés TOP Havidíj/ előfizetés 3 db, vagy annál több 2,620 Ft/hó 5,280 Ft/hó 9,580 Ft/hó 5 db, vagy annál több 2,540 Ft/hó 5,200 Ft/hó 9,500 Ft/hó - Az egymás közötti előfizetések, valamint az ELMŰ vállalati () előfizetései és az Access-Phne előfizetései közötti hívásk díjmentesek - Az pciós internet csmagknál a havidíjban fglalt mennyiség felett nincs túlfrgalmazási díj - A feltüntetett árak tartalmazzák az áfá-t. - A hívásk számlázása 1 másdperces egységben történik. - A hívásátirányítás frgalmi díja hálózatn belül 12,20 Ft/perc, belföldi vezetékes irányba 8,45 Ft/perc, egyéb mbil hálózatba csúcsidőben 61,0 Ft/perc, csúcsidőn kívül 38,10 Ft/perc. A hálózatn belüli átirányítás előfizetésenként 50 percig díjmentes egy adtt hónapban. Az ügyfélszámn belüli átirányítás MbiTrend Max szlgáltatásk megrendelése esetén díjmentes. Egyéb szlgáltatásk díjainak számlázása a Magyarrszág Zrt. mindenkri ÁSZF-je szerint történik.

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés SMS és adat szolgáltatások igénybevételére

Szolgáltatási Szerződés SMS és adat szolgáltatások igénybevételére Szolgáltatási Szerződés SMS és adat szolgáltatások igénybevételére Szerződés száma:. /SIM+V/2011 Amely létrejött egyrészről (mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő): Név / Cégnév: Székhely / állandó

Részletesebben

ÁSZF. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Protokollon nyújtott távbeszélő szolgáltatás. Készítés: 2012.06.30.

ÁSZF. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Protokollon nyújtott távbeszélő szolgáltatás. Készítés: 2012.06.30. ÁSZF CORVUS Telecm Kft. VOIP hangátviteli szlgáltatás Készítés: 2012.06.30. Hatályba lépés: 2012.08.01. Utlsó ÁSZF módsítás: 2012.02.15. [ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK] PROXYNET Internet Prtklln nyújttt

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.07.25. Tartalomjegyzék

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.07.25. Tartalomjegyzék 3. sz. melléklet A Telenr Magyarrszág Zrt. Általáns Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szlgáltatáshz Érvényes: 2012. szeptember 1-jétől Készítés időpntja: 2012.07.25. Tartalmjegyzék

Részletesebben

MinDig TV Extra karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása

MinDig TV Extra karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása MinDig TV Extra 2016. karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása Korlátlan karácsonyi akciós készülék csomag: A MinDig TV Extra karácsonyi Mobil Korlátlan csomagban igénybe vehető iphone,

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2013.02.25. Tartalomjegyzék

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2013.02.25. Tartalomjegyzék 3. sz. melléklet A Telenr Magyarrszág Zrt. Általáns Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szlgáltatáshz Érvényes: 2013. március 1-jétől Készítés időpntja: 2013.02.25. Tartalmjegyzék

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés:

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés: 1 Tartalom Kérdés:... 1 Javaslat:... 1 Megjegyzés:... 1 Villanyszerelőknek korlátlan... 2 Lakosságnak, korlátlan... 5 Villanyszerelőknek, lakosságnak másodperc alapú... 8 Kérdés: Hogy, hol lehet szerződést

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-563/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : Plgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Megbízási szerződés Nrvég Alap pályázatírásra Móra Ferenc Általáns Iskla pályázatára,

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Székhelybiztosítás szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Székhelybiztosítás szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Székhelybiztsítás szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt székhelybiztsítás szlgáltatáskra (székhelyszlgáltatás) vnatkznak,

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 1/2010.03.23 Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps,

Részletesebben

Fizetés módja: Csoportos beszedési megbízás Ft

Fizetés módja: Csoportos beszedési megbízás Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általáns Szerződési Feltételek ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Az Általáns Szerződési Feltételek

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szlgáltató) ra vnatkzó Általáns Szerződési Feltétei ÁSZF Első hatályba lépés kelte: 2011. július 18. Utlsó módsítás hatályba lépése: 2012. április 1. Kvács Enikő ügyvezető Általáns Szerződési

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PECSÉTMESTER.HU BÉLYEGZŐ WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK legutóbb módsítva: 2012. június 10. napján I. A Pecsétmester webáruház tulajdnsa, üzemeltetője Cégnév: MuntainValley Kereskedelmi és Szlgáltató

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

3. sz. melléklet. A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz

3. sz. melléklet. A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz 3. sz. melléklet A Telenr Magyarrszág Zrt. Általáns Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szlgáltatáshz Érvényes: 2010. któber 5-étıl Készítés idıpntja: 2010.09.01. Utlsó módsítás idıpntja:

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő:

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő: Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Takarék Classic Kölcsön kizárólag Frintban igényelhető Takarék Classic Prémium kölcsön

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Hungária Hitelkártya Tájékoztató

Hungária Hitelkártya Tájékoztató Hungária Hitelkártya Tájékztató Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt.

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Szerződés azonosítója: Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató

Kondíciós lista és Terméktájékoztató Kndíciós lista és Terméktájékztató Gazdasági társaságk és egyéni vállalkzásk részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújttt szabad felhasználású kölcsönre vnatkzóan A KDB Bank Európa Zrt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. számú melléklet. Távközlési szolgáltatások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. számú melléklet. Távközlési szolgáltatások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. számú melléklet Távközlési szolgáltatások Helyhez kötött, különleges díjazású és nomadikus beszédcélú szolgáltatások Díjszámítás PIVO TELECOM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályba lépés kelte: 2008. 03. 01 Utlsó módsítás kelte: 2008. 03. 01 Készült: 2008. 03. 01 RuSY-NET KFT. (RUSY-NET Ügyviteli Szlgáltató Kft.) 5940 Tótkmlós István utca 12. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

2. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének 7.1.1.5. pontja pontosításra kerül:

2. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének 7.1.1.5. pontja pontosításra kerül: A Magyar Telekom Nyrt. 2014. június 01. napjától módosítja az Üzleti ÁSZF törzsrészét; az Üzleti ÁSZF 1. sz. Vezetékes telefonszolgáltatás mellékletét; a 2. sz. Mobil rádiótelefon, valamint a nyilvánosan

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

A szabályzatban leírt akció a részvételi feltételeket augusztus 27-tıl szeptember 12-ig teljesítı résztvevıkre vonatkozik.

A szabályzatban leírt akció a részvételi feltételeket augusztus 27-tıl szeptember 12-ig teljesítı résztvevıkre vonatkozik. SPÓROLJON VELÜNK V. Prmóciós Szabályzat vállalati és egyéni vállalkzói ügyfelek részére A szabályzatban leírt akció a részvételi feltételeket 2010. augusztus 27-tıl szeptember 12-ig teljesítı résztvevıkre

Részletesebben

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi

Részletesebben

Ügyféltájékoztató CIB Előrelépő Személyi Kölcsön

Ügyféltájékoztató CIB Előrelépő Személyi Kölcsön Ügyféltájékztató CIB Előrelépő Személyi Kölcsön ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ H-1027 Budapest, Medve utca 4-14. H-1537 Pf. 394. SWIFT: CIBHHUHB Nyilvántartó cégbíróság: Fővársi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

Webtárhely megrendelı

Webtárhely megrendelı Pelin Hungary Kft. 1132 Budapest Victr Hug u. 18-22. 3. emelet 3014 Irda: (06-1) 769 2513 (minden nap 08.30-17.00h-ig) e-mail: rendel@pelin.hu Webtárhely megrendelı Elıfizetı neve: Elıfiezetı címe: Számlaküldési

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat A 22/2010.(I.21.) KT határzat melléklete Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelmérıl szabályzza a nyilváns könyvtári ellátást, s ezen belül a könyvtári használat

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: (születési családi és utóneve: ; születési helye és ideje:, ; anyja születési családi és utóneve: ; lakcíme: ; személyi aznsítója: ; államplgársága:

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Most igazán megéri tarifát váltani! Vodafone Power to you Flotta Red Beszélgess korlátlanul a Flotta Reddel és válaszd hozzá az új iphone 5C-t! Flotta Go Vagy válaszd az LG Optimus L5 II-t a Flotta Go+

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

MinDig TV Extra karácsonyi akciós lakossági díjcsomagok általános leírása

MinDig TV Extra karácsonyi akciós lakossági díjcsomagok általános leírása MinDig TV Extra 2016. karácsonyi akciós lakossági díjcsomagok általános leírása Családi összevontan lebeszélhető akciós csomag: A MinDig TV Extra karácsonyi Mobil családi csomagban igénybe vehető kedvezményes

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE szerződésszám: 1-/2279/U/20 14 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE amely létrejött egyrészről a Budapest Fővárs XIV. Kerület Zugló Önkrmányzata Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Adószáma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Hatályba lépés: február 01.

Hatályba lépés: február 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. február 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel

2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel 2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban 2011.11.15-től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel A Vodafone Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Netbook akció az Online Shopban

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

VI/C Deviza alapú (forintban törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vonatkozó Kondíciós Lista

VI/C Deviza alapú (forintban törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vonatkozó Kondíciós Lista VI/C Deviza alapú (frintban törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vnatkzó Kndíciós Lista Érvényben: 2017. április 1-től visszavnásig A jelen lakssági Kndíciós Lista elválaszthatatlan

Részletesebben

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal).

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal). Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Gazdasági Igazgató 4321 Nagykálló, Szabadság tér 13., Pf. 18. Tel: (42) 563-800, Fax.: (42) 563-890 E-mail: mpsz@kallokorhaz.hu Web:

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben