MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3., cégjegyzékszám: , adószám: , a tvábbiakban Access-Phne Kft.), másrészről az alulírtt Felhasználó között az alábbi feltételekkel: Felhasználó adatai: neve: /vállalkzás esetén a cég neve/ születési név: /cégnél az aláíró neve/ születési idő: születési hely: anyja neve: személyi igazlvány száma: /cégnél a cégjegyzék száma/ lakcímigazló kártya száma: /cégnél az adószáma/ állandó lakcíme: /cégnél a székhelye/ címe: számlaküldési címe: Elérhetőségi száma: számlaküldés módja SZEMÉLYES - SMS - - POSTA bankszámla száma (direct debit-hez) Dlgzói aznsító kártya száma: PREAMBULUM: Az Access-Phne Kft. a Budapesti Elektrms Művek Nyrt-vel, valamint a Magyarrszág Zrt.-vel kötött megállapdása alapján egyedi kedvezményeket, és szlgáltatáskat élvez, mely szerződés keretein belül jgsult arra, hgy a távközlési szlgáltatást használó Felhasználó előfizetéseit kezelje. Az előfizetés tulajdnsa az Access-Phne Kft. Az előfizetések használatára az alábbi Felhasználók jgsultak, ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsprt tagjának, leányvállalatának alkalmazttai valamint az nnan nyugállmányba vnult vlt alkalmazttak, ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsprt vállalkzói köréhez tartzó gazdasági társaság valamint annak alkalmazttja, Főgáz Zrt., alkalmazttai, valamint az nnan nyugállmányba vnult vlt alkalmazttak A jgsultságt a Felhasználók fényképes hatósági igazlványukkal, és lakcímigazló kártyájukkal, illetve jgi személyiség esetén 30 napnál nem régebbi cégkivnattal, aláírási címpéldánnyal, illetve meghatalmazással kötelesek igazlni. SZERZŐDÉS TÁRGYA: 1. Az Access-Phne Kft. használatba adja az alább részletezett előfizetés(eke)t a Felhasználó részére. 2. Szerződő Felek megállapdnak abban, hgy az Access-Phne Kft. a Felhasználót rendszeresen tájékztatja a partnerkedvezményekről, szlgáltatáskról. 3. A Felek megállapdnak abban, hgy a szlgáltatást az Access-Phne Kft. a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Díjszabása szerinti díjazás (1. számú melléklet) ellenében nyújtja a Felhasználó részére. 4. A Felhasználó köteles a használat ellenértékeként a felszámíttt egyszeri szerződéskötési díj összegét, és a kártya üzemeltetésének mindenkri költségeit (havidíjak, és frgalmi) az Access-Phne Kft. részére az általa kiállíttt számla ellenében havnta megfizetni.

2 Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés 5. A MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS ig szóló határztt időtartamra jön létre mind a tarifa (tarifahűség), mint a kedvezményesen vásárlt adatátviteli eszköz tekintetében. 6. A határztt időtartam lejártát követően jelen Üzemeltetői Szerződés határzatlan idejűvé válik. KORLÁTOZÁSI FELTÉTELEK: 7. A Felhasználó tudmásul veszi, hgy az Access-Phne Kft. a szlgáltatást a Magyarrszág Zrt. erre vnatkzó kérése esetén, a Magyarrszág Zrt. által meghatárztt időtartamra szüneteltetni, illetve a kimenő hívásk letiltására vnatkzóan krlátzni köteles. 8. A Felhasználó tudmásul veszi, hgy az adatátviteli eszköz használata kapcsán, jelen szerződésben meghatárzttak, a jgkövetkezményekre is felhívó írásbeli felszólítás ellenére történő megszegésével (pl.: alközpnti mdemben használat, tvábbszámlázás, stb.) az adatátviteli eszköz vásárlási kedvezményt elveszti, és Ft (azaz husznötezer frint) egy összegű kötbér megfizetésére kötelezett tvábbá, hgy ezen kötbérfizetési kötelezettsége a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS megkötésétől számíttt hűségnyilatkzati időszak elteltével megszűnik (amennyiben nem köt új hűségszerződést). 9. Az Access-Phne Kft. jgsult jelen megállapdást aznnali hatállyal felmndani, amennyiben a Felhasználó az óvadék összegének kiegészítésére vnatkzó kötelezettségét nem, illetve nem szerződésszerűen teljesíti. 10. Felhasználó tudmásul veszi, amennyiben a Felhasználó által kezdeményezett hívásk frgalma a tárgyhónapt megelőző 3 hónap átlags frgalmát 100%-kal meghaladja, úgy az Access-Phne Kft. az adtt hónapban addig felmerült frgalmra vnatkzóan hóközi számlát bcsáthat ki (a Magyarrszág Zrt. utasítására), és a befizetés megtörténtéig jgsult krlátzni a kimenő híváskat. 11. Amennyiben az Access-Phne Kft. a Felhasználó jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettséginek teljesítését veszélyeztetve látja (a Felhasználó legalább hármszri alkalmmal eljuttt az előfizetés tartzásból eredő krlátzásáig, valamint az átlags frgalma meghaladja a 10. pntban meghatárztt mértéket), jgsult a kártyáhz kapcslódó szlgáltatásk nyújtásának felfüggesztésére. 12. A Felhasználónak lehetősége van a szerződés hatálya alatt az előfizetése szüneteltetésére legfeljebb 6 hónap időtartamra, amennyiben nincs adatátviteli eszközvásárlásból adódó hűségkötelezettsége. Ezzel együtt a Felhasználó tudmásul veszi, hgy jelen Szerződés hatálya a szüneteltetés idejével autmatikusan meghsszabbdik. A szüneteltetés egyszeri kikapcslási díja bruttó Ft. 13. Felhasználó tudmásul veszi, hgy az előfizetésekkel üzemelő tarifára ig szóló hűségkötelezettséget vállal. FIZETÉSI FELTÉTELEK: 14. A Felhasználó a szlgáltatás igénybevételéért az Access-Phne Kft. Díjszabásában megállapíttt (1. számú melléklet) díjat köteles az Access-Phne Kft. részére megfizetni. 15. A Felhasználó tudmásul veszi, hgy az Access-Phne Kft. számlázásának alapjául a Magyarrszág Zrt. által készített frgalmi kimutatás szlgál. Minden vitás esetben a Magyarrszág Zrt. által készített frgalmi kimutatás adatai az irányadóak, mivel számlázási rendszere zárt, és hiteles, melyet az erre akkreditált szervezet által kiállíttt és rendszeresen felülvizsgált tanúsítvány igazl. 16. A Felhasználó tudmásul veszi, hgy amennyiben a fizetési határidő lejárata előtt írásban tesz bejelentést a számlában meghatárztt díj összegszerűségét illetően, és a bejelentést az Access-Phne Kft. 3 (hárm) napn belül részletes indklással együtt nem utasítja el, a bejelentésben érintett díjtétel vnatkzásában a díjfizetési határidő a reklamáció megvizsgálásának időtartamával meghsszabbdik. 17. A díjfizetési határidőt követően a beérkező reklamációknak a vitattt számlában meghatárztt díj megfizetésére halasztó hatálya nincsen. Az Access-Phne Kft. az íráss bejelentést minden esetben a beérkezést követő 30 napn belül érdemben megvizsgálja, és írásban megválaszlja. 18. A Felhasználó a szlgáltatás díját az Access-Phne Kft. által havnta utólag kiállíttt számla kiállításától számíttt 10 napn belül köteles megfizetni a Raiffeisen Banknál vezetett számlájára. 19. A szlgáltatási és díj megfizetésének módja:

3 a) Csprts beszedési megbízás b) Banki eseti átutalás c) Készpénz d) Pstai csekk 20. Az Access-Phne Kft. a szlgáltatás díjait a Magyarrszág Zrt. Keretszerződésében rögzített díjváltztatással megegyezően jgsult váltztatni. A díjváltzásról az Access-Phne Kft. a hatálys Díjszabás megküldésével legalább 10 nappal előre értesíti a Felhasználót. 21. Fizetési késedelem esetén a mindenkri jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat kerül felszámításra. 22. A MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS hatályba lépésének feltétele, hgy az Üzemeltető az Access-Phne Kft. részére a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS szerinti óvadékt megfizesse. 23. Az óvadék mértéke (letétbe helyezendő összeg): 3,000 Ft, azaz hármezer Frint előfizetésenként. - Az óvadék befizetéséről a Felhasználó minden esetben elismervényt kap. Az óvadék összege a szerződés megszűnésekr a jelen szerződés 34. pntjában részletezett feltételek szerint visszajár. - Az óvadékt a Felhasználó nem használhatja fel a számláinak kiegyenlítésére, mert az óvadék összegének a szerződés teljes időtartama alatt az Access-Phne Kft rendelkezésére kell állni. KAPCSOLATTARTÁS: A Felhasználó a szlgáltatással kapcslats általáns kérdésben közvetlenül frdulhat a Magyarrszág Zrt. Ügyfélszlgálatáhz. Az előfizetői, valamint készülék megrendeléseket, esetleges számlapanaszkat, valamint az egyéb, a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS-sel kapcslats kérdéseket az Access-Phne Kft. Ügyfélszlgálata kezeli. 24. A Felhasználó az Eht. alapján kifejezetten hzzájárul és elfgadja, hgy őt az Access-Phne Kft. elektrnikus dkumentumban, vagy elektrnikus levélben értesítse. Magyarrszág Zrt. ügyfélszlgálat Tel.: 1220 Access-Phne Kft. Ügyfélszlgálat Tel.: Fax: MEGSZŰNÉS FELTÉTELEI: 25. A Felhasználó jgsult a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS-t az Access-Phne Kft. - hez intézett írásbeli jgnyilatkzattal 30 naps felmndási idő mellett megszűntetni, a tartzás kiegyenlítésével egyidejűleg, amennyiben lejárt a határztt idő. 26. A Felhasználó vállalja, hgy hűségnyilatkzattal vásárlt adatátviteli eszközék esetén, a megvásárlástól számíttt 2 évig nem gyakrlja a felmndás jgát, vagy a felmndással egyidejűleg megfizeti az adatátviteli eszköztámgatás összegét ( Ft). 27. Amennyiben a Felhasználó számára a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS alapján az Access-Phne Kft. biztsítja az előfizetést, és az adatátviteli eszközt, mely szerint a Felhasználó 2 év hűségnyilatkzattal járó knstrukciót választ, úgy a Felhasználó a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS aláírásával egyidejűleg hármldalú Átírási Szerződés-t köt az Access-Phne Kft. -vel és a Magyarrszág Zrt. -vel, melyben a Felhasználó visszavnhatatlanul kijelenti, hgy a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS megszűnése esetén hzzájárul az előfizetése személyére való, és az általa kiválaszttt publikus tarifacsmag átírásáhz, azt maga is kéri. 28. Az Access-Phne Kft. a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS-t az alábbiak szerint 5 naps felmndási idővel felmndhatja, ha a Felhasználó a felszólítást követő 15 nap elteltével: a. sem fizeti meg lejárt tartzását, b. akadályzza, vagy veszélyezteti a Magyarrszág Zrt. hálózatának rendeltetésszerű működését, ha ahhz jgsulatlanul végberendezést kapcsl, vagy egyéb módn megszegi a Magyarrszág Zrt. Általáns Szerződési Feltételeit, c. a szlgáltatást jgsulatlan harmadik fél részére adja tvább. Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés

4 Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés 29. Felek megállapdnak abban, hgy a Felhasználó a Magyarrszág Zrt. számlázási rendszeréhez igazítttan kapja meg a számlát az Access-Phne Kft.-től. A számlázási flyamat a következő: a. Az Access-Phne Kft. minden hónap 5-ig elkészíti a Felhasználó előfizetésé(ei)nek az előző havi frgalmáról, valamint az aktuális hónap szlgáltatási díjáról kiállíttt számlát. b. A Felhasználó a számla keltétől számíttt 10 napn belül köteles kiegyenlíteni az aktuális számlát. c. Amennyiben fizetési határidőre nem érkezik meg az összeg a bankszámlára, vagy nem kerül befizetésre a pénztárba, az Access-Phne Kft. SMS-t, és/vagy -t küld a Felhasználó részére. Adategyeztetésre, illetve a tartzás kiegyenlítésére 48 óra áll a felhasználó rendelkezésére. d. 48 óra elteltével, amennyiben a tartzás nem lett kiegyenlítve, a Magyarrszág Zrt krlátzza az előfizetéseken a kimenő híváskat. e. A kimenő híváskrlátzás felldása csak akkr lehetséges, ha a Felhasználó 8 napn belül megfizeti aktuális tartzását. f. Az Access-Phne Kft. a pénzügyi teljesítést követő 24 órán belül intézkedik, hgy a Magyarrszág Zrt. szüntesse meg a híváskrlátzást. A krlátzás felldásának díja előfizetésenként 3,000 Ft. g. Amennyiben a Felhasználó által a harmadik határidőre sem kerül megfizetésre a tartzás, úgy a Magyarrszág Zrt. megszünteti az előfizetés(eke)t. h. Ezt követően már csak 5,000 Ft előfizetésenkénti visszakapcslási díj ellenében van mód az előfizetés(ek) reaktiválására akkr, ha a Felhasználó kiegyenlítette tartzását, valamint a kikapcslás és a befizetés között nem telt el 10 napnál több. i. Amennyiben a 10 nap eredménytelenül múlik el, az Access-Phne Kft. a Magyarrszág Zrt. feltételeinek megfelelően a tartzást elküldi behajtásra, melynek tvábbi költségei, valamint a tarifahűség, és készülékvásárlási hűségkötelezettség megszegésének költségei is (amennyiben fennáll) a Felhasználót terhelik. 30. A MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS-sel kapcslats bármilyen értesítés, közlés vagy egyéb nyilatkzat megtétele úgy, mint a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS módsítása, kizárólag írásban érvényes. 31. Amennyiben a Felhasználó jelen Megállapdást a határztt időtartam lejárta előtt felmndja, 3,000 Ft, azaz hármezer Frint felmndási díjat köteles megfizetni az Access-Phne Kft.-nek a megszűntetés napján. Ez az összeg nem tartalmazza az esetleges adatátviteli eszköz vásárlás hátralékának, és egyéb tartzásk kiegyenlítését (időközben megrendelt szlgáltatásk költsége, kiegyenlítetlen frgalmi számla). A Felhasználót a felmndással kapcslatban egyéb fizetési kötelezettség nem terheli. 32. A Felhasználó szerződésszegő magatartása miatti rendkívüli felmndás esetén, ( ÁSZF-je szerint) a Felhasználó 25,000 Ft-t, azaz husznötezer frintt köteles fizetni az Access-Phne kft. részére. Ez az összeg nem tartalmazza a tarifa megszüntetéséből eredő hátralékának, valamint az esetleges adatátviteli eszköz vásárlás hátralékának, és egyéb tartzásk kiegyenlítését (lsd 31. pnt). 33. Felek megállapdnak abban, hgy jelen szerződés megszűnésének időpntjában a Felhasználó az előfizetést saját költségén nevére átírathatja, és így az előfizetői hívószámt megtarthatja. 34. A szerződés megszűnésével együtt a Felek végelszámlást készítenek, mely alapján az óvadék összegéből a szerződés megszűnésének időpntjáig fennálló szlgáltatási díjhátralék, vagy az előfizetéssel kapcslats bárminemű tartzás egy összegben kerül levnásra. A fennmaradó összeget (amennyiben marad) az Access-Phne Kft. 10 napn belül kifizeti. 35. Amennyiben a Felhasználónak az Access-Phne Kft. felé jelen szerződésből eredően tartzása nem áll fenn, aznban az Access-Phne Kft. a szlgáltatást ennek ellenére önhibájából nem biztsítja, úgy az Access-Phne Kft. hibás teljesítés címén 1.000,- Ft/nap kötbér megfizetésére köteles a Felhasználó részére, aki jgsult tvábbá a 10. naptól a szerződést aznnali hatállyal - felmndási díj nélkül és egyéb fizetési kötelezettség nélkül - felmndani. Jelen pnt szempntjából az Access-Phne Kft. önhibájának minősül az is, ha az Access-Phne Kft. az előfizetésekhez kapcslódó számlát nem fizeti ki határidőre a részére, függetlenül attól, hgy az üzemeltetési szerződések alapján minden Felhasználó határidőre teljesít e az Access-Phne Kft. felé. TITOKTARTÁS: 36. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a másik Féllel kapcslatban tudmásukra juttt mindennemű adatt, dkumentációt, tényt és körülményt szigrúan bizalmasan, üzleti titkként kötelesek kezelni, kivéve, ha erre bármely hatóság, bíróság kötelezi a Feleket. 37. Jelen szerződésben meghatárztt kedvezményes szlgáltatásk, és eszközök használatára kizárólag az Access- Phne Kft. alkalmazttai, és partnerei jgsultak.

5 38. Jelen megállapdásban szereplő tények, adatk, infrmációk kizárólag a szerződő Felek részére készült, harmadik személy részére kiadni tils. Ettől eltérni csak az Access-Phne Kft. íráss engedélye alapján lehet. EGYÉB: 39. Az Access-Phne Kft. a szlgáltatást a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS hatályba lépésétől számíttt 15 napn belül köteles biztsítani a Felhasználó részére. 40. A MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS-ben hivatkztt Keretszerződés megszűnésével a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS autmatikusan megszűnik. 41. Az Access-Phne Kft. a szlgáltatás igénybevételéhez szükséges végberendezést (telefnkészüléket) és annak tartzékait kedvezményes összegért biztsítja a Felhasználó részére, a készlet erejéig. A végberendezések szervizeltetését a Felhasználó saját költségére végezheti el, az Access-Phne Kft. által rendelkezésre bcsáttt Garanciajegy alapján a márkaszervizekben. A szervizeléssel és garanciális kérdésekkel kapcslats vitákban a Felek a márkaszervizek szakvéleményét nem kérdőjelezik meg. 42. Az Access-Phne Kft. jgsult az 1. számú mellékletében feltüntetett árait, valamint szlgáltatási díjait a vnatkzó szabályk alapján a KSH által meghatárztt inflációs árindex mértékének megfelelően minden évben váltztatni. A díjváltzásról a srn következő számlában köteles értesíteni a Felhasználót. 43. Felek megállapdnak abban, hgy amennyiben a Magyarrszág Zrt., mint Szlgáltató az Access-Phne Kft-vel kötött megállapdását az alábbi feltételek bármelyikének teljesülése esetén módsítja, akkr az Access- Phne Kft. jgsult a módsulással azns mértékben váltztatni a jelen megállapdásban biztsíttt árakat a Felhasználó felé: - jgszabály, EU nrma, hatósági előírás a Szlgáltató által az Access-Phne Kft-nek nyújttt valamely szlgáltatás jellemzőjét, feltételeit különösen díját megváltztatja, - valamely szlgáltatás jellemzője módsul a szabályzás, vagy hatósági beavatkzás hatására, - tvábbá, ha az elektrnikus hírközlési törvényben fglalt feltételek váltznak. Az Access-Phne Kft. a díjváltzásról a srn következő számlában köteles értesíteni a Felhasználót. 44. A Felhasználó a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS aláírásával hzzájárulását adja ahhz, hgy az Access-Phne Kft. és Partnerei, valamint a Magyarrszág Zrt. a személyes adatait kezeljék. 45. Ha a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS bármely rendelkezése, utólags módsítása vagy kiegészítése hatálytalannak, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek biznyulna, vagy azzá válna, ez nem érinti az összes többi rendelkezés hatálysságát, érvényességét vagy érvényesíthetőségét. Valamely rendelkezés hatálytalansága, érvénytelensége vagy érvényesíthetetlensége esetén a szerződő Felek által kikötött egy, a hatálytalan, érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezéshez a gazdasági eredmény szempntjából lehetőleg legközelebb álló rendelkezés érvényes. 46. A szerződő Felek megkísérlik minden, a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS-ből eredő, vagy azzal kapcslatban felmerülő esetleges véleménykülönbséget - beleértve annak érvényességét, hatályba lépését és megszűnését a békés útn való megldást. Amennyiben ez nem jár eredménnyel, úgy a jgvitájuk eldöntésére hatáskörtől függően a Pesti Közpnti Kerületi Bíróság, illetve a Fővársi Törvényszék illetékes. 47. A jelen Szerződési feltételek és/vagy MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS által nem, vagy nem teljes körűen szabályztt esetekben a Magyarrszág Zrt. mindenkr hatálys, a szlgáltatás díját utólag fizető előfizetői szerződésekre vnatkzó Üzletszabályzata, Általáns Szerződési Feltételei és a hatálys magyar jgszabályk rendelkezései irányadóak. Alulírtt Üzemeltető (Felhasználó) kijelentem, hgy a MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS -ben szereplő, a szerződéssel kapcslats feltételeket ellvastam, azk tartalmát megértettem és tudmásul vettem. Kelt: Budapest, Előfizetés tulajdnsa Aláírás Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés Üzemeltető (Felhasználó) Aláírás

6 Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés 1. számú Tarifa melléklet Az Access-Phne Kft. Partnerei (Felhasználói) részére a szlgáltatást kedvezményes tarifa alapján biztsítja a Magyarrszág Zrt. Számlázási időszaknként az Access-Phne Kft. a Magyarrszág Zrt. számlázása alapján állít ki számlát a Partnerei részére, mely az alábbiakat tartalmazza: - A beszélgetési díj, illetve a SIM kártya részletezett híváslistája. - A szlgáltatás díja, mely a havidíjnak felel meg, és magában fglalja a SIM kártya aktuális havi előfizetési díját, díjmentes belföldi SMS-t, valamint az Access-Phne Kft. szlgáltatásk igénybevételi díját, az adminisztrációs, és pstaköltséget. A számlázási időszak minden hónap 26. napjától, következő hónap 25. napjáig tart (a Magyarrszág Zrt. az ÁSZF szerint megváltztathatja, amennyiben a rendszerében technikai, adminisztrációs váltzás történik). A számla újranymtatása 150 Ft + a pstaköltség (amennyiben van), csekkpótlás díja 150 Ft + a pstaköltség (amennyiben van). A szlgáltató jgsult az 1. számú mellékletben meghatárztt árait, valamint a szlgáltatási díjat a vnatkzó jgszabályk alapján a KSH által meghatárztt inflációs árindex mértékének megfelelően évente egy alkalmmal váltztatni. Az Access-Phne Kft. a díjváltzásról a srn következő számlában köteles értesíteni a Felhasználót. A Felek az Access-Phne Kft. üzleti tarifacsmag számlázása, és a havi szlgáltatási díjak megfizetése esetében megállapdnak abban, hgy a) a Magyarrszág Zrt. által kiállíttt telefnszámla az Access-Phne Kft 1074 Budapest Vörösmarty utca 9. szám alatti székhelyére érkezik. A Szlgáltató a szerződéses idő alatt a Felhasználó helyett a díjakat megfizeti, és a Felhasználó részére pstán, illetve elektrnikus útn küldi meg a részére kiállíttt számlát, amely magában fglalja az egyéb szlgáltatásk, adminisztrációs és pstaköltség díját is. b) a Felhasználó kötelezi magát arra, hgy a fenti számlák kézhezvételét követő 10 napn belül a számla szerinti összegeket az Access-Phne Kft-nek az alábbi módkn fizet meg: Közvetlen beszedési megbízás alapján saját bankszámlájáról Az Access-Phne Kft. Raiffeisen banknál vezetett számú bankszámla javára bankátutalással, Az Access-Phne Kft Raiffeisen banknál vezetett számú bankszámlájára való készpénz befizetéssel, Személyesen az Access-Phne Kft 1054 Budapest, Arany Jáns utca szám alatt lévő irdájában munkanapkn 9-17óra között Egyedi engedélyeztetés alapján pstai pénzfeladással az Access-Phne Kft. által küldött pstai csekken c) a Felhasználónak a számla kiállításától számítva 10 nap áll rendelkezésre, hgy a számla összegét pénzügyileg rendezze. Késedelmes teljesítés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeget követel az Access- Phne Kft. Abban az esetben, ha a befizetési határidőt az igénybevevő 10 nappal túllépi a szlgáltató autmatikusan kikapcslja az előfizetésé(ei)t, és felszólítja a számla rendezésére. Amennyiben ez a kikapcslást követő 10 napn belül megtörtént, akkr az Access-Phne előfizetésenként Ft összegért visszakapcslja. Kétszeri nemfizetés esetén a szerződést felmndja, többet nem áll módjában ilyen kedvezményes kártyát biztsítani a Felhasználó szerződött fél részére. d) nem fizetés miatt történt SIM kártya kikapcslás következményeiért a Szlgáltató semminemű felelősséget nem vállal. e) nem fizetés esetén az Access-Phne Kft. kezdeményezheti, a Magyarrszág Zrt. feltételeinek megfelelően, a kintlévőségek behajtására szerződött partnerénél a ki nem fizetett tartzás behajtását, melynek teljes behajtási költségét a Felhasználóra terheli.

7 Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés Access-Phne Üzleti Tarifák (bruttó) Family Manager TOP Ügyfélszámn belüli hívás díjmentes díjmentes díjmentes Havidíj 2,700 Ft/hó 5,360 Ft/hó 9,660 Ft/hó Havidíjban fglalt belföldi nrmáldíjas lebeszélhetőség 170 perc 800 perc krlátlan Havidíjban fglalt ingyenes internet keret 0 MB 100 MB 1GB TELECOM adó 0 Ft/hó 0 Ft/hó 0 Ft/hó Ingyenes belföldi sms-ek száma / hó 20 db/hó 20 db/hó 40 db/hó SMS díja (belföldön) 25,40 Ft/db 25,40 Ft/db 25,40 Ft/db hálózatba történő hívás 7,50 Ft/perc 9,53 Ft/perc 0 Ft/perc Más, belföldi mbil hálózatba történő hívás 7,50 Ft/perc 9,53 Ft/perc 0 Ft/perc Vezetékes számk hívásdíja (belföld) 7,50 Ft/perc 9,53 Ft/perc 0 Ft/perc Átírási díj 990 Ft/db 990 Ft/db 990 Ft/db Szerződéskötési díj 990 Ft/db 990 Ft/db 990 Ft/db Egyéb szlgáltatásk, és azk díja: Hangpsta hívása 7,50 Ft/perc 9,53 Ft/perc 0 Ft/perc Hívástartás, Hívásvárakztatás, hívófél-aznsítás, díjmentes díjmentes díjmentes fglaltság jelzés, hívószámküldés-tiltás, knferenciahívás, stúdió, Vállalati Mbil Online 100 (tartalmaz 100MB belföldi lefrgalmazhatóságt (2 év) 500 Ft/hó Vállalati Mbil Online 500 (tartalmaz 500MB belföldi lefrgalmazhatóságt (2 év) 1,200 Ft/hó 1,200 Ft/hó Vállalati Mbil Online 1 GB (tartalmaz 1GB belföldi lefrgalmazhatóságt (2 év) 1,500 Ft/hó 1,500 Ft/hó Vállalati Mbil Online 3 GB (tartalmaz 3GB belföldi lefrgalmazhatóságt (2 év) 1,900 Ft/hó 1,900 Ft/hó 1,900 Ft/hó SMS 35 pció - tvábbi 35 db SMS belföldi küldésének kedvezményes díja 700 Ft/hó 700 Ft/hó 700 Ft/hó SMS75 pció - tvábbi 75 db SMS belföldi küldésének kedvezményes díja 1,400 Ft/hó 1,400 Ft/hó 1,400 Ft/hó SMS120 pció - tvábbi 120 db SMS belföldi küldésének kedvezményes díja 2,000 Ft/hó 2,000 Ft/hó 2,000 Ft/hó SIM kártya pótlása Megszüntetés a Felhasználó által, szerződési időn belül Megszüntetés a Felhasználó jgsértő magatartása miatt 6,000 Ft/db 3,000 Ft., valamint a megszüntetésből eredő esetleges eszközvásárlási kötbérfizetési kötelezettség 25,000 Ft., valamint a megszüntetésből eredő esetleges eszközvásárlási kötbérfizetési kötelezettség Mennyiségi kedvezmény Access-Phne mennyiségi kedvezményes Üzleti Tarifák (bruttó) Family Manager A dlgzó nevén lévő hang alapú előfizetéseinek havidíj/ Havidíj/ száma előfizetés előfizetés TOP Havidíj/ előfizetés 3 db, vagy annál több 2,620 Ft/hó 5,280 Ft/hó 9,580 Ft/hó 5 db, vagy annál több 2,540 Ft/hó 5,200 Ft/hó 9,500 Ft/hó - Az egymás közötti előfizetések, valamint az ELMŰ vállalati () előfizetései és az Access-Phne előfizetései közötti hívásk díjmentesek - Az pciós internet csmagknál a havidíjban fglalt mennyiség felett nincs túlfrgalmazási díj - A feltüntetett árak tartalmazzák az áfá-t. - A hívásk számlázása 1 másdperces egységben történik. - A hívásátirányítás frgalmi díja hálózatn belül 12,20 Ft/perc, belföldi vezetékes irányba 8,45 Ft/perc, egyéb mbil hálózatba csúcsidőben 61,0 Ft/perc, csúcsidőn kívül 38,10 Ft/perc. A hálózatn belüli átirányítás előfizetésenként 50 percig díjmentes egy adtt hónapban. Az ügyfélszámn belüli átirányítás MbiTrend Max szlgáltatásk megrendelése esetén díjmentes. Egyéb szlgáltatásk díjainak számlázása a Magyarrszág Zrt. mindenkri ÁSZF-je szerint történik.

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG Általáns szerződési feltételek az ÉnSzámlázóm.hu nline prgram számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási valamint archiválási szlgáltatás igénybevételére ÁSZF Készítette: Partner HUB

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáns Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF rögzíti a Genvel Kft.(tvábbiakban Szlgáltató) által működtetett web áruházn kínált szlgáltatása (tvábbiakban: a Szlgáltatás ) leírását és igénybevételének feltételeit.

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Telenor példánya LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES PST 000 024 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:...

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj

Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj Egyedi i Szerződés Természetes személy Igen /Nem Határozott idejű (es)/határozatlan idejű (as) Határozott időtartam: év Szerződés száma: Amely létrejött a) személyes adatai ( * Kötelező kitölteni) * Név:

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkzat A Lunartis Marketing Kft. székhely: HU-7623 Pécs, Szabadság u. 34.; cégjegyzékszám: 02-09- 079711; adószám: 24227364-2-02; bejegyző hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága(a tvábbiakban:

Részletesebben

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató WANNET 1/8 oldal ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 2013-1. Előfizető adatai Előfizető jellege: egyéni üzleti Igénybevétel jogcíme: tulajdonos bérlő hozzátartozó Egyéni előfizető esetében: (Kiskorú Előfizetőnél

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei Létrehozva: 2011. 04. 01. Utolsó módosítás: 2014. 08. 15. Hatályba lépés: 2014. 09. 15. 1 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai Témakörök I. 2.1. Az adó- és járulékszabályk váltzásai 2.1.2. Egyszerűsített vállalkzói adó 2.1.3. A magánszemélyeket terhelő 98 %-s különadó 2.1.4. Egyszerűsített közteherviselési hzzájárulás 2.1.5. Társasági

Részletesebben

SZEMÉLY- ÉS ESZKÖZFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZEMÉLY- ÉS ESZKÖZFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZEMÉLY- ÉS ESZKÖZFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám Azonosító BIZALMAS! Személy- és Eszközfelügyeleti Távfelügyeleti Szolgáltatási Szerződés 1. oldal, összesen: 10 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2011. május 1. Utolsó változás: 2014.október 1. Hatálybalépés: 2014.november 1. Tartalom 1.

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe:

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe: Jelen dokumentum a Szolgáltató általi aláírásig előfizetői igénynek (ajánlat), az Előfizető pedig igénylőnek minősül! A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások igénybevételére a Szolgáltató által nyújtott

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10.

Részletesebben