m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v

Átírás

1 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-563/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : Plgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Megbízási szerződés Nrvég Alap pályázatírásra Móra Ferenc Általáns Iskla pályázatára, (Gnd- OKOt) E, jm \ {ÖQ q 05^G{ ' _ A kötelezettségvállalás a 201 rtt. évi költségvetés.. szakfeladatn főkönyvi számn (p A!?..Í\Q AH analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, ,- Ft nettó összegben. A szerződő partner neve: Energia Prgram Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év frint frint frint A szerződő partner a beszállítói szerepel / nem szerepel*. Budapest, január Q,?H Budapest, január * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpnt: Aláírás: Fedezetigazlás évi előirányzat Ft Pénzügyi ellenjegyzés Felhasznált összeg Ft Felhasználható összeg ^ u t. Ft JO(V Oj,öG. Jegtés Közbeszerzési referens Sl.KO.U.. Aí & t^%. TW. O' Jgi szakvélemény Jegyzői láttamzás..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v m^ &A fiidl ( 20U JAN-0& Kötelezettségvállaló tm JAH, minőségügyi vezető ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ L <r- Regisztráció: Gazdálkdási Osztály ÁI..

2 Budapest Fővárs XlV.kerület Zugló Önkrmányzat 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Köt.váll. szám: Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Z Költségvet. év: 2014 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: Köt.váll. fajta: Szerz. kategória Szerz. tárgya: Deviza kód: Energia Prgram Kft. Megbízási (dlgi) szerződés HUF Bankszámla: Külső biz.szám: Kincs.hiv.sz.: Fedezet száma: Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége: / Dimenzió: Kiem.előir.: Ügylet: Kiemelt fejlesztések előkészítéséhez szü Szakfel.részi.: Várs-, községgazdálkdási m.n.s. szlga Szerv.egys.: Vársfejlesztési Osztály Pénzfrrás: PENZMARMU - Működési pénzmaradvány Keretgazda: EGYÉB - Egyéb Egyedi gyűjtő: K Egyéb szakmai tevékenységet segítő szlgáltatásk kiadása Biznylat sz. Külső biz.sz. Pénzügyi biznylatk Nettó: ÁFA: Bruttó: Afakód: N27 Ft HUF Dátum Nettó AFA Bruttó 2014 Nettó Afa ÖSSZESÍTÉS Bruttó 2014 Bruttó Kötváll Kötváll.-ból nem számláztt: Számlából pü. nem telj.: 0 Kötváll.-ból pü. nem telj.: GRIFFSOFTZrt, FORRÁS-SQL, ()- Listafájl: KOTVALLKIM.XML Nymtatta: Pfeifenróth Némi» Nymtatva: /13:45:01 1. ldal

3 )) Szerződésszám: 1-563/ /2014 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Fővárs XIV. Kerület Zugló Önkrmányzata Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Adószám: KSH szám: Önkrmányzati törzsszám: aláírásra jgsult képviselője: dr. Papcsák Ferenc plgármester, a tvábbiakban MEGBÍZÓ másrészről az Energia Prgram Kit. Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út C ép. fsz. 40. Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: aláírásra jgsult képviselője: Tóth Attila ügyvezető igazgató, a tvábbiakban MEGBÍZOTT között alulírtt helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1 Előzmények Felek kölcsönösen rögzítik, hgy Megbízó pályázatt kíván benyújtani az EGT Finanszírzási Mechanizmus es időszakában Energiahatéknysági prgram keretében megjelent Energiahatékny isklák fejlesztése" című knstrukcióra a zuglói Móra Ferenc Általáns Iskla (1144 Budapest, Újvárs park 2., hrsz.: 39470/74) épületének energetikai fejlesztésére. A prjekt keretében külső nyílászárócsere és külső hőszigetelés, fűtési rendszer krszerűsítése, megújuló energiahasznsítás és világításkrszerűsítés valósul meg. 2 A Szerződés Tárgya 2.1. Jelen szerződés tárgya Budapest Fővárs XIV. Kerület Zugló Önkrmányzata mint Pályázó EGT "Energiahatékny isklák fejlesztése" című knstrukcióra benyújtandó pályázatának összeállítása és a pályázathz szükséges Energetikai Tanúsítvány elkészítése a 4. pntban részletezett tevékenységek teljesítésével. 3 Felek együttműködése 3.1. A 4. pntban leírt feladatkat a Megbíztt a legjbb tudása és Megbízó igénye szerint köteles teljesíteni. Szerződő felek rögzítik, hgy jelen szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködni kötelesek A felek közötti tájékztatás, adatszlgáltatás vagy intézkedés minden esetben írásban történik ( , fax, levél), knzultáció megtartásáról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A szerződés teljesítése srán egyik fél sem hivatkzhat arra, hgy valamely jghatást kiváltó cselekvőség vagy mulasztás szóbeli infrmáció alapján történt meg.

4 4 Az egyes részfeladatk körében Megbíztt feladatai: 4.1. Pályázatírás részfeladatai: kapcslattartás a Megbízóval és a Közreműködő Szervezettel, flyamats egyeztetés, tájékztatás a pályázathz szükséges mellékletek beszerzése, összeállítása a pályázati adadap kitöltő-prgramban történő kitöltése a pályázat benyújtását követően érkező hiánypótlás vagy tisztázó kérdés megválaszlása, a szükséges dkumentumk beszerzése, összeállítása 4.2. Energetikai Tanúsítvány részfeladatai: 7/2006 (V.24) TNM rendeletnek megfelelően elkészített jelenlegi állapt szerinti, regisztrált energetikai tanúsítás, és tervezett állapt szerinti tanúsítás elkészítése az építészeti és gépészeti energetikai beavatkzáskat tartalmazó tervezői, auditri költségbecslés elkészítése a pályázat 7. számú mellékletének megfelelően 5 Megbíztt Kötelezettségei 5.1. Megbíztt köteles a 4.2. pntban meghatárztt feladatai ellátása srán lyan szakembereke vagy mérnököket alkalmazni, akik megfelelnek az alábbi kritériumknak: a Magyar Építész Kamara névjegyzéke alapján, (zárójelben a kamarai kódkkal): Építész tervező (É) és Épületenergetikai szakértő (SZÉSZ-8) és Energetikai Tanúsító (TE) jgsultsággal rendelkezik és/vagy a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzéke alapján Épületgépész-mérnöki (G-T) vagy Villams mérnöki (V-T) - Tervezői és Épületenergetikai szakértő (SZÉS-6) vagy Energetikai szakértő (EN-Sz) és Energetikai Tanúsító (TE) jgsultsággal rendelkezik és az auditt végző személy(ek) fel tud(nak) mutatni összesen legalább 5 db saját néven készített, m2 haszns alapterületet meghaladó, nem lakóépület funkciójú bjektum tanúsítását, energetikai célú tanulmányát vagy audit dkumentációját, annak tételes: megnevezésével címével (irányítószám, település, közterület, házszám, helyrajzi szám megadásával) HET aznsítójával (amennyiben rendelkezik) a referenciát igazló személy: nevének, besztásának, telefn számának, egyéb elérhetőségének feltüntetésével és az épületenergetikai auditt végző mérnök(ök)nek rendelkezni kell szakági tervezési tevékenységre, épületenergetikai tanúsításra, épületenergetikai auditálás tevékenységekre kiterjesztett felelősségbiztsítással, melyben a kár eseményenkén ti biztsítási összeg legalább 50 millió HUF. A kötvény máslata a referencia anyaghz kell csatlni! 5.2. Megbíztt személyesen köteles eljárni; igénybe veheti aznban más személy közreműködését is, amihez Megbízó jelen szerződés aláírásával hzzájárul. A Megbíztt az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábíztt ügyet maga látta vlna el Ha a Megbízó célszerűden vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbíztt köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megbízó utasításáhz e figyelmeztetés ellenére is ragaszkdik, az utasításból eredő kárk őt terhelik A Megbíztt köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén anélkül is tájékztatni, különösen, ha a felmerült új körülmények az utasításk módsítását teszik indklttá. W-^i 2

5 A Megbíztt a Megbízó utasításától csak akkr térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót haladéktalanul értesíteni kell. A Megbíztt köteles a Megbízót a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni. Megbíztt köteles a feladat végrehajtásával kapcslatsan tudmására juttt infrmációkat bizalmasan kezelni. A feladatk végrehajtásával, műszaki tartalmával kapcslatban infrmációt harmadik fél vagy személy részére a Megbízó engedélye nélkül nem adhat ki. Megbíztt feladatait a Megbízó utasításainak megfelelően, jól és szakszerűen kell, hgy ellássa. Megbíztt köteles a szerződés szerinti teljesítését követően, az "Értesítés pályázat elbírálásáról" tárgyú, Közreműködő Szervezet által küldött levél Megbíztt általi kézhezvételét követő 5. napig tart, amikr Megbíztt átad minden, a pályázathz kapcslódó eredeti dkumentumt Megbízó képviselőjének eredeti, papír alapú és elektrnikus frmában egyaránt. Megbízó Kötelezettségei Minden elvárást közölni, és teljes infrmációt nyújtani Megbízttnak a feladatkra követelményekről. vnatkzó A pályázat megvalósításáhz szükséges Megbízói hatáskörbe tartzó dkumentumt, iratt, infrmációt a Megbíztt kérésétől számíttt 3 napn belül átadja Megbízttnak. A Közreműködő Szervezet által küldött észrevétel, hiánypótlás, bárminemű a pályázat tárgyát érintő megkeresés tvábbítása a Megbíztt felé 1 napn belül. Segítséget nyújtani Megbíztt részére azzal, hgy rendelkezésére bcsát minden, a feladatkra vnatkzó, munkájáhz szükséges infrmációt, beleértve az előzményeket is és minden más, a feladatkkal kapcslats adatt. Haladéktalanul értesíteni Megbízttat, ha megfigyel vagy bármely más módn tudmására jut lyan fejlemény, amely Megbíztt szlgáltatásainak körét vagy időbeni ütemezését beflyáslja. Meghzni minden lyan döntést, ami a Megbízás teljesítéséhez szükséges. Jelen szerződés keretében végzett és igazlt szlgáltatásk ellenértékét megfizetni Megbíztt számára a jelen szerződés 9. fejezetében rögzítettek szerint. Beszerezni minden hatósági engedélyt, ami a prjekt megvalósításáhz szükséges. Megbíztt jelen Szerződés teljesítését követően jgsulttá válik az általa elvégzett feladatk referenciaként való feltüntetésére az alábbi adatk vnatkzásában: Megbízó neve, címe; Megbízás tárgya; Az ellenszlgáltatás összege; A kapcslattartó neve és elérhetősége. 3

6 7 Kapcslattartásra kijelölt személyek Megbízó hivatals képviselője: Név: dr. Pap csak Ferenc besztás: plgármester cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. tel, fax: Megbízó részéről kapcslattartó: Név: Papp-Németh Lilla besztás: pályázati referens cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. tel, fax: Megbíztt hivatals képviselője: név: Tóth Attila besztás: ügyvezető igazgató cím: 1116 Budapest, Fehérvári út tel, fax: Szlgáltatásk Időtartama 8.1. A Megbíztti szlgáltatásk teljesítésének időtartama a pályázatírás és az Energetikai Tanúsítvány tekintetében egyaránt jelen szerződés aláírásának napjától kezdődik és az "Értesítés pályázat elbírálásáról" tárgyú, Közreműködő Szervezet által küldött levél Megbíztt általi kézhezvételét követő 5. napig tart, amikr Megbíztt átad minden, a pályázathz kapcslódó eredeti dkumentumt Megbízó képviselőjének Egyik Fél sem vnja felelősségre a másik Felet lyan kárkért vagy késedelmekért a teljesítésben, melyeket vis majr, sztrájk, baleset vagy más, a másik Fél, vagy alkalmazttai és képviselői által nem beflyáslható esemény kz. 9 Megbízási díj mértéke és annak kifizetése Megbízó által Megbíztt részére a jelen Szerződés 4. pntjában meghatárztt tevékenységek elvégzéséért Megbízó megbízási díjat (a tvábbiakban: Díj") fizet. Jelen Szerződés 4. pntjában meghatárztt tevékenységek ellátásáért járó megbízási díj mértéke ,- Ft + ÁFA, azaz egymillió-ötszázezer frint plusz általáns frgalmi adó. Megbíztt egy részszámla és egy végszámla benyújtásával jgsult a díjra. A részszámla kiállítására jgsult a teljes megbízási díj 50%-a mértékben az "Értesítés pályázat befgadásáról" tárgyú, Közreműködő Szervezet által küldött levél kézhezvételét követően. A végszámla kiállítására jgsult a teljes megbízási díj 50%-a mértékben az "Értesítés pályázat elbírálásáról" tárgyú, Közreműködő Szervezet által küldött levél kézhezvételét követően, amikr Megbíztt átad minden, a pályázathz kapcslódó eredeti dkumentumt Megbízó képviselőjének Megbíztt számláit Megbízó felé 2 példányban nyújtja be, amely számla ki kell, hgy elégítse a hatálys magyar pénzügyi rendelkezések, valamint a Pénzügyi elszámlás részletes szabályai című dkumentum frmai és tartalmi követelményeit 9.2. Megbízó a számlák ellenértékét köteles 30. naps fizetési határidővel banki átutalással megfizetni Késedelmes fizetés esetén Megbízó köteles a Ptk ban rögzített késedelmi"kamatt megfizetni.

7 O' 9.4. Megbíztt köteles teljesítési jelentést készíteni az általa nyújttt szlgáltatás elvégzéséről a Megbízó által előírt teljesítési jelentés mintát alkalmazva. A teljesítési jelentésnek tartalmaznia kell a valósággal egyező módn, utólag ellenőrizhető frmában a feladat ellátására frdíttt időt (órára kerekítve) és a teljesített feladat részletes leírását Megbízó a teljesítést elfgadja, ha a teljesítési jelentés alapján igazlható a Megbíztt szerződés szerinti teljesítése Megbízó részéről teljesítési jelentés aláírására jgsult személy a plgármester A megbízási díj kifizetésére a teljesítési jelentés jóváhagyását követően kiállíttt számla alapján kerül sr A számla benyújtása személyesen vagy pstai útn lehetséges. Pstai útn benyújttt számla brítékján fel kell tüntetni a Megrendelő által megjelölt kapcslattartó személy nevét és a pályázat kódszámát is. Tvábbá elektrnikusan kiállíttt számla esetén a megjegyzés rvatban, egyéb frmátumú számla esetén az összeg alatt fel kell tüntetni a kapcslattartó személy nevét és a pályázat kódszámát is Ha a teljesítési jelentés hiánys, Megbíztt köteles a hiányzó adatkat pótlni és a helyesen kitöltött teljesítési jelentést átadni Megbízó részére. Amennyiben a teljesítési jelentés nem valós adatkat tartalmaz, akkr Megbízó megbízási díjat nem fizet Megbíztt felé. 10 A szerződés megszűnése Jelen szerződés bármelyik fél jgsult a másik félhez címzett egyldalú nyilatkzatával 60. naps felmndási idővel megszüntetni Valamely fél súlys szerződés szegése esetén a másik fél írásbeli nyilatkzatával jelen szerződést aznnali hatállyal felmndhatja, feltéve, ha a szerződésszegésről történő tudmásszerzést követően határidő tűzésével a másik felet a szerződésszerű állapt helyreállítására felszólíttta és a határidő eredménytelenül telt el Felek kölcsönösen megállapdnak, hgy amennyiben jelen szerződés bármilyen kból megszűnik, úgy a megszűnést követően 5. napn belül egymással teljes körűen elszámlnak Amennyiben a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnik meg, úgy felek megállapdása alapján a Megbíztt által ráfrdíttt munkaórákban végzett tevékenységek részletes bemutatását követően, azk számának alapulvételével Ft.+ ÁFA/ óra díjjal számlnak el. Az így kiszámláztt összeg kifizetésére a 9. fejezet vnatkzó rendelkezései az irányadóak. 11 Egyéb rendelkezések A felek kötelezettséget vállalnak arra, hgy jelen szerződéses jgviszny alapján vállalt kötelezettségeiket egymással együttműködve, legjbb szakmai tudásuknak megfelelően teljesítik, jgaikat jóhiszeműen, a másik szerződő fél érdekeit szem előtt tartva gyakrlják. A Megbízó a szerződés teljesítése érdekében köteles együttműködni a Megbízttal, így köteles minden szükséges infrmációt a Megbíztt rendelkezésére bcsátani A Megbíztt köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni minden lyan körülményről, amely az érintett prjektek eredményességét, vagy kellő időre történő teljesítését veszélyeztetik, vagy gátlják, így különösen, ha ellene végelszámlási, felszámlási, vagy csődeljárás indult. A Megbízó köteles a Megbízttat minden a jelen szerződés teljesítése szempntjából releváns, és a Megbíztt működését érintő körülmény váltzásáról értesíteni Jelen szerződés módsítására csak írásbeli frmában és közös megegyezéssel kerülhet sr.

8 11.4. A felek rögzítik, hgy a jelen szerződés keretében elláttt tevékenységből származó minden tény, adat, infrmáció, valamint a jelen megbízási jgvisznyból származó, a Megbíztt eljárása srán keletkező tény, adat, infrmáció üzleti titknak minősül. Az üzleti titknak minősített infrmációt harmadik személyekkel kizárólag a másik szerződő fél beleegyezésével jgsult közölni bármely szerződő fél. A titktartási kötelezettség jelen szerződés hatálya alatt, illetve bármely jgcímen történő megszűnése esetén, az azt követő határzattalan ideig terheli szerződő feleket. A titktartás nem terjed ki azn infrmációkra melyek jgszabályi előírás alapján közérdekű adatnak minősülnek Szerződő felek megállapdnak, hgy a jelen megállapdásban nem szabályztt kérdésekre a Plgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Ptk. megfelelő rendelkezéseit, valamint Megbízó és Megbíztt tevékenységére vnatkzó szakági előíráskat kell alkalmazni Ez a szerződés képviseli a teljes integrált megegyezést Megbízó és Megbíztt között, egyben hatályn kívül helyez minden megelőző tárgyalást, értelmezést vagy megállapdást, legyen az íráss vagy szóbeli Megbízó tudmásul veszi, hgy a Megbíztt által készített szakmai dkumentumk a Megbíztt szellemi termékei, így azk szerzői jgi védelem alatt állnak. Megbíztt a felhasználás körében a prjekt megvalósításának lezárásáig csak ahhz járul hzzá, hgy az általa elkészített fentiek szerinti szerzői jgi ltalm alatt álló műveket, Megbízó a jelen szerződés szerinti pályázati eljárásban benyújtsa. Megbíztt valamennyi szerzői jgból fakadó vagyni jgát a prjekt megvalósításának lezárásáig fenntartja. Felek rögzítik, hgy Megbízó a fentebb hivatkztt szerzői jgi védelem alatt álló művekhez kapcslódó átruházható szerzői jgkat a jelen szerződésben rögzített díjak maradéktalan megfizetése esetén a prjekt megvalósításának lezárásának napján szerzi meg. A fent körülírt szerzői jgba ütköző jgellenes felhasználásból eredő valamennyi kárt a kárkzó köteles megtéríteni. KÉPV: DR. PAPCSÁK FERENC POLGÁRMESTER < KÉPV: TÓTH ATTILA ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG Általáns szerződési feltételek az ÉnSzámlázóm.hu nline prgram számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási valamint archiválási szlgáltatás igénybevételére ÁSZF Készítette: Partner HUB

Részletesebben

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2.

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2. 9 ori> o>v-.v)\ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Ü ztály : Üzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: www.zuglo.hu internetes honlap formai és tartalmi újratervezése, programozása, tartalomfeltöltése

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáns Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF rögzíti a Genvel Kft.(tvábbiakban Szlgáltató) által működtetett web áruházn kínált szlgáltatása (tvábbiakban: a Szlgáltatás ) leírását és igénybevételének feltételeit.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben