WMmi,» m^n. ^n. d TM (' Z/oiotsjfif. 20fó JÚL 16. ÜK JÖt. 20U Jöl U OKT 0 a. Aláííás: 20UJÖL UÖL23. PO 005/06

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WMmi,» m^n. ^n. d TM (' Z/oiotsjfif. 20fó JÚL 16. ÜK JÖt. 20U Jöl 2 3. 20U OKT 0 a. Aláííás: 20UJÖL23. 201UÖL23. PO 005/06"

Átírás

1 PO 005/06 Ügyiratszám: 1- / 2014' ', Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés A kötelezettségvállalás a..^í?..l.évi költségvetés.!qj.^m9.^.^..\..'.. szakfeladaton...sfn.lh&pá főkönyvi számon...!?,.f *r&.lz}a.\ analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, ^.....Z.^..-.7fc?.{?.-..r^ Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: József Attila Színház Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év forint év forint év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, július 10. KezdeményeVésért felelű& \9 <t ^ Budapest, * A nem megfelelő fesz kihúzandó! Kapja; Fedezetigazolás 20.évi előirányzat l : l Felli asznál t összeg Pénzügyi ellenjegyzés "KÉRI MIHÁLY Közbeszerzési referens WMmi,» Ft Átvételi időpont: Felhasználható összeg ÜK JÖt m^n 20UJÖL23. Ft minőségügyi vezető Aláííás: Z/oiotsjfif 20fó JÚL 16. Jt Jegyzői láttamozás ér.-xeimex Kötelezettségvállaló Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet 201UÖL23. 20U Jöl U OKT 0 a d TM (' ^n.

2 Budapest Főváros XIV.kerület Zugló Önkormányzat 1145 Budapest Pétervárad u. 2. tó J Köt.váll. szám: Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Z Költségvet. év: 2014 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ KHT. Bankszámla: Külső biz.szám: /2014 Köt.váll. fajta: Adásvételi vagy csereszerződés Kincs.hiv.sz.: Szerz. kategória: Fedezet száma: Szerz. tárgya: Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Deviza kód: Megjegyzés: HIÍF színház bérletek Érv. vége: Dimenzió: Ft IIUF Kötváll. kontroll: Ügylet: Szakfel.részl.: Szerv.cgys.: Pénzforrás: Keretgazda: Egyedi gyűjtő: Kulturális, lakossági rendezvények kiadá Kiemelt állami és önkormányzati rendezve Polgármesteri Kabinet 101 -Saját bevétel EGYÉB-Egyéb KI Reprezentációs kiadások kiadásai Nettó: ÁFA: Bruttó: Atakód: N27 Alszám: 1 Nettó ERA: KI 23 Egyéb ktllsö személyi juttatások Nettó: Elöír.év: 2014 ÁFA ERA: K351 Működési eclií előzetesen felszámított általános forgalmi adó AHT: Határidő: Kincstári alszám Nettó/Áfa: 0/0 ÁFA: Bruttó: Pénzügyi bizonylatok Bizonylat sz, Külső biz.sz. Dátum Nettó ÁFA Bruttó ÖSSZESÍTÉS 2014 Nettó Áfa Bruttó 2014 Bruttó Kötváll.: Kötváll.-ból nem végleges: Végleges kötv. pü.nem telj. Kötváll.-ból pii. nem telj.: 0 )GRIFFSOFT Zrí.. FORRÁS-SQL, (] Ustafájl: kolva![kím_4.xml 1. oldal Nyomtatta: Pfeifenróth Noémi

3 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad u. 2, adószám: , KSH szám: ; képviseli: dr. Papcsák Ferenc Polgármester), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő), másrészről a József Attila Színház Nonprofit Kft." ((1134 Budapest, Váci út 63., képviseli: Nemcsak Károly, adószáma: cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: i ), mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1.) Eladó eladja és Vevő megvásárolja a József Attila Színház 1134 Budapest, váci út 63. szám alatti Nagyszínpad, Stúdió helységeibe a 2014/2015-ös színházi évadra szóló, belépésre jogosító bérletkombinációkat az alábbi megosztás szerint: Felnőtt bérlet: 102 db bruttó ,- Fi értékben; Nyugdíjas bérlet 53 db bruttó ,- Ft értékben; Gyermek bérlet 388 db bruttó ,- Ft értékben; Mindösszesen: 543 db bérlet, bruttó ,- Ft azaz bruttó hárommilliókcttőszázörvemiégyezcrhétszáz forint értékben. A bérletek részletezését, valamint az egyes bérlet-típusokhoz tartozó színházi előadások listáját a szerződés elválaszthatatlan részét képező I.számú melléklet tartalmazza. 2.) Az l.)-es pontban megvásárolt bérletek a 2014/2015-ös színházi évadra szólnak, a bérletelőadások várható indulása október hónapban lesz. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az egyes bérlettípusok kezdési időpontjáról legkésőbb szeptember 1-éig a Vevőt írásban tájékoztatja. 3.) Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az egyes bérlettípusokhoz tartozó, az 1. számú mellékletben részletezett előadásokon való részvétel a bérlet felmutatója számára díjmentesen vehető igénybe. 4.) Eladó a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül bocsátja Vevő rendelkezésére az 1.) pontban felsorolt 543 db bérletszelvényt személyes átadással - átadás-átvételi jegyzék alapján - Vevő székhelyén. 5.) Eladó a bérletek átadását követően számlát bocsát ki Vevő részére. Vevő a számla kézhezvételét követően Eladó teljesítését az átadás átvételi jegyzék alapján leigazolja, és a számla kézhezvételét követő 30 napon belül a vételárat Eladó részére átutalással megfizeti. Teljesítésigazolásra Dr. Papcsák Ferenc polgármester jogosult. 6.) Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a bérleteket az általa meghatározott személyek részére átadhatja, azok nem névre szólóak, így szabadon térítésmentesen átruházhatóak. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés keretei között megvásárolt bérletekhez megegyező jogosullságok kapcsolódónak, mint az ugyanolyan néven futó, általa árusított bérletekhez.

4 2 7.) Jelen adásvételi szerződés határozott időre, feltétel bekövetkeztéig, az adásvétel teljesülésének napjáig szól. Az adásvétel a bérletek szerződés szerinti mennyiségű és minőségű átadásával, és a vételár szerződés szerinti megfizetésével teljesül. 8.) Jelen szerződés közös megegyezéssel módosítható. 9.) Vevő a szerződéstől elállhat, ha Eladó a 4. pont szerinti határidőt követő írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem bocsátja Vevő birtokába a bérleteket, illetve nem a szerződés szerinti mennyiségben vagy feltételekkel bocsátja azokat rendelkezésre. 10.) Amennyiben a Vevő a vételára megfizetésével késedelembe esik, Eladó egyszeri írásbeli felszólítás Vevő általi kézhezvételét követően jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat mértéke szerinti késedelmi kamatot felszámítani. 11.) Szerződő Felek a szerződéssel, illetve a szerződésből származó kötelezettség teljesítésével kapcsolatban esetleg felmerülő vitákat elsődlegesen békés úton, egymás közötti egyeztetés keretében kívánják rendezik. Az egyeztetés eredménytelensége esetén, a Szerződő Felek a jogvita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény hatáskörre vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a Megbízó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 12.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Vr : '.? k?01uíil23, Budapest, 20 M u Budapest, 2Jflft.$ta5. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Megbízó Képv.: Dr. Papcsák Ferenc Polgármester ű(uc4 József Attila Színház Nonpr.ofit Kft?- Megbízott Képv.: Nemcsák Károly ügyvezető \ } Budapest, 2014, A M Mi Pénlüg^i ellenjegyző BudapesttFővárosVXiy. Kerület Zugló Önkormányzata 7% *

5 A - *v-. ^<d_.lmu\j- JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ ÁRAJÁNLAT ZUGLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE BÉRLETAJÁNLAT A 2014/2015 ÉVADRA Az bérletes előadások helyszíne: 1134 Budapest Váci út 63.-József Attila Színház-Nagyszínpad, Stúdió A bérletek várható indulási időpontja: október Ára: bruttó Ft A bérletek tartalma: Felnőtt és Nyugdíjas bérlet: Csemer Géza - Szakcsi Lakatos Béla: CIGÁNYKERÉK /musical/ Tamási Áron: CSALÓKA SZIVÁRVÁNY /színmű/ Görgey Gábor: KOMÁMASSZONY, HOL A STÜKKER? /vígjáték/ Giulio Scarnicci - Renzo Tarabusi: KAVIÁR ÉS LENCSE /komédia/ Gyerek bérlet: Pavlovits Miklós: BABSZEM JANKÓ/mesejáték/ * Böszörményi Géza - Lakatos Róbert - Müiler Péter Sziámi: GERGŐ ÉS AZ ÁLOMFOGÓ /musical/ Tapolcsányi Laura: A DIDERGŐ KIRÁLY /mesejáték/ Bérletajánlat a 2014/2015 évadra Felnőtt Káló Flórián bérlet péntek 19:00 db l.kat Ft Ft Ft Ft Ft Maróti Lajos bérlet kedd 19:00 l.kat Ft Ft Ft Ft Ft Nyugdíjas Egri István bérlet vasárnap 15: Ft db Ft

6 I Ft Ft Ft Gyermek Gyermek bérlet szombat 10:00 db Ft Ft Ili. kat Ft Ft Ft Gyermek bérlet vasárnap 10:00 db l.kat Ft Ft Ft Ft I Ft Ft Ft 543 db Teljes bruttó bérletár: Ft Budapest, július 10.

h 0"'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős

h 0'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős Ügyiratszám:... KöteiezeiMg állalást előkészítő osztály: Jegyző A szerződés tárgya: Megbízási szerződés választás közreműködéshez Zuglói Polgárőr és Önkötés Tűzoltó Egyesület részére,., i /, A ^ A kötelezettségvállalás

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

m DEC n 2^m\i\\'^H ?m^ 208 DEC 01 '60/ t^lpl Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Kötelezettségvállaló dr. Teimer Gábor 2014 MÁRC 0 5.

m DEC n 2^m\i\\'^H ?m^ 208 DEC 01 '60/ t^lpl Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Kötelezettségvállaló dr. Teimer Gábor 2014 MÁRC 0 5. Ügyiratszám: Á\&M?\^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási ossztály A szerződés tárgya: A winszoc program beszerzése?m^ 2^m\i\\'^H A kötelezettségvállalás a. gi/í.!... évi költségvetés.

Részletesebben

Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg 2014 JAN 21.

Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg 2014 JAN 21. ügyiratszámr.j.i^.^u/^k Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Támogatási szerződés átmeneti gazdálkodás idejére Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Részletesebben

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2.

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2. 9 ori> o>v-.v)\ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Ü ztály : Üzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: www.zuglo.hu internetes honlap formai és tartalmi újratervezése, programozása, tartalomfeltöltése

Részletesebben

'iíöhosz^^ M 2. m JÜN 17 2014 M. 2014 JúN 18. 2014 Jöl. 2. sz. melléklet

'iíöhosz^^ M 2. m JÜN 17 2014 M. 2014 JúN 18. 2014 Jöl. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-62001/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete támogatása f A kötelezettségvállalás

Részletesebben

A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása

A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 18-62193/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása

Részletesebben

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zoborhegy téri Regnum Maríanum Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..-rr.j.

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

08 M L 4 20H M. A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepei*. Budapest, 2014. május c i. Kezdefitónyezésért felelőse /

08 M L 4 20H M. A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepei*. Budapest, 2014. május c i. Kezdefitónyezésért felelőse / Ügyiratszám: 8-2333/10/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: településrendezési szerződés (Budapest Budapest XIV. kerület, Gödöllői utca - Fischer

Részletesebben

ZJIOüL. M^iO. 0.9 lo\%ao. R. ^lu.u n. PK-6ö?spcX2. o2ba. áoiíi.to- /a-. . ío ö^. ÁO.CGZ}^ <2.o Jü. ÁOjö- Í?,.Chft^terX'..fh>ír>lí^. ^ej^huv!

ZJIOüL. M^iO. 0.9 lo\%ao. R. ^lu.u n. PK-6ö?spcX2. o2ba. áoiíi.to- /a-. . ío ö^. ÁO.CGZ}^ <2.o Jü. ÁOjö- Í?,.Chft^terX'..fh>ír>lí^. ^ej^huv! ö hto.0oo.--t //3,VC0.afv PO 005/06 Kötelezeltsegvállalást előkészítő qsztály : Humánpolitikai és Adatvédelmi Csoport A szerződés tárgya: Nyelvi felnőttképzés A kötelezettségvállalás a 2012. évi költségvetés

Részletesebben

\umii 2014 JOH Z01UÚN2I. U JöL 1. 2.sz.meliéklet. Ügyiratszám: 1-61821/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

\umii 2014 JOH Z01UÚN2I. U JöL 1. 2.sz.meliéklet. Ügyiratszám: 1-61821/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.meliéklet Ügyiratszám: 1-61821/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Kisállatmenhely Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..*9.l!l; évi

Részletesebben

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló PO 005/06 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jf^ÉfU^^My...!^?^^.. A szerződés tárgya: /..f^&fa#dftt. A kötelezettségvállalás a.fr^/..\(w... évi költségvetés..&..:.{.{.{*.!.j..wyfl... szakfeladaton

Részletesebben

Budnpest^^?.-...^...'.

Budnpest^^?.-...^...'. 2,sz,moJlékleí Kötelezettségvállalást előkészítő osztály ; UJ. ÁÍMél^J^J..,.^ ( L. A szerződés tárgya: TÁt(Q AZr/áL..JI^.^M± A köleiezeitségváílaíása..rí?2ít..'.. évi költségvetés QÁM^ŐÁÖjjOC;3 szakfeladaton.

Részletesebben

-t/cöő/sx. m JÚN na. l<$\\<.\\ fiöxy.&l H< d^«t / 2013 JüN 17. 2013 JúN 1 Z 2013JÖN19. 2.sz.melléklet

-t/cöő/sx. m JÚN na. l<$\\<.\\ fiöxy.&l H< d^«t / 2013 JüN 17. 2013 JúN 1 Z 2013JÖN19. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 84406/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Adler Sport Club Egyesület támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Engedményezési szerződés - Aprótalpak Bölcsőde beruházási

Engedményezési szerződés - Aprótalpak Bölcsőde beruházási Ügyiratszám: 1- /2012. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2. sz. melléklet A szerződés tárgya: munkái tárgyában Engedményezési szerződés - Aprótalpak Bölcsőde beruházási

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Sourcing szerződésszám: 2013/ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Sourcing szerződésszám: 2013/ amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a, adószám:, képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester),

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO?

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO? 2.sz.melléklet V g yk,tszáma~sq?&/m( ugyiraiszamj.i vr.y. r.r..i.v.. /r..~ «'i.. i Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : jföföd$..\fólfiké^... A szerződés tárgya:...th^rffy... Cs^I^^^j...WftW^.9^!?..'

Részletesebben