ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII."

Átírás

1 ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény [a tvábbiakban: Bszt.] előírásaival összhangban került kialakításra. A törvényi megfelelés értelmében csak az a kérdőív tekinthető elfgadhatónak, amelyben az összes kérdés megfelelő módn megválaszlásra került. Egy kérdésre csak 1 válasz adható (kivétel, ha a kérdőív lehetőséget ad több válasz megjelölésére) A befektetési vállalkzás az alkalmassági teszt keretében értékeli, hgy a befektetési tanácsadási tevékenysége vagy prtfóliókezelési tevékenysége keretében kínált szlgáltatás a) alkalmas-e a leendő szerződő fél vagy az ügyfél által megjelölt befektetési célk megvalósítására, b) kapcsán felmerülő, a leendő szerződő fél vagy az ügyfél befektetési céljaival egyébként összhangban lévő kckázat mértéke megfelel-e az ügyfél pénzügyi teherviselő képességének, és c) természetéhez és a kapcslódó kckázatk megértéséhez és értékeléséhez a leendő szerződő fél vagy az ügyfél megfelelő tapasztalattal és ismerettel rendelkezik-e, ideértve a prtfóliókezelési tevékenység kapcsán az e tevékenységből adódó kckázatkat is. Amennyiben a befektetési vállalkzás, nem befektetési tanácsadást, és/vagy prtfliókezelési tevékenységet végez Önnek, a szerződés megkötését vagy keretszerződés esetén a megbízás végrehajtását megelőzően (elfgadható partner és szakmai ügyfél kivételével) a leendő szerződő féltől és az ügyféltől nyilatkzatt kér a)a szerződésben fglalt ügylet lényegével, b) az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzőivel, és c) különösen ezek kckázataival kapcslats ismereteiről és tapasztalatairól, annak megítélése érdekében, hgy a befektetési vállalkzás valóban a számára megfelelő ügylettel vagy pénzügyi eszközzel kapcslats szlgáltatást nyújtsa. Előbbiekben rögzített ismeret és tapasztalat értékelése (a tvábbiakban: megfelelési teszt) srán a befektetési vállalkzás a) feltárja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél által ismert szlgáltatáskat, ügyleteket és pénzügyi eszközöket, b) vizsgálja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél pénzügyi eszközökkel végrehajttt ügyleteinek természetét, méretét és gyakriságát, valamint azt, hgy ezen ügyletek milyen időtávn belül valósultak meg, és c) vizsgálja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél isklai végzettségét, fglalkzását vagy az értékelés szempntjából releváns krábbi fglalkzását. A HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. megtagadja a befektetési tanácsadási, vagy prtfóliókezelési tevékenység nyújtását, a kaptt megbízás végrehajtását, ha az alkalmassági teszt elvégzéséhez szükséges infrmációkhz nem juttt hzzá, vagy az a saját értékelési metódusa alapján lyan eredményt ad, ami nem teszi lehetővé az adtt pénzügyi eszköz tekintetében kért szlgáltatás nyújtását az ügyfél számára. Ha a megfelelési teszt eredményeként a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. úgy ítéli meg, hgy a szerződésben fglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet nem megfelelő a leendő szerződő fél, vagy az ügyfél számára, erre felhívja a leendő szerződő fél, vagy az ügyfél figyelmét. Ha a leendő szerződő fél vagy az ügyfél nem adja meg a Bszt. 45. (1) bekezdésében meghatárztt infrmációt vagy a megadtt infrmációt a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. elégtelennek tartja, felhívja a leendő szerződő fél, illetőleg az ügyfél figyelmét arra, hgy ebben az esetben nem képes szerződésben fglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet megfelelőségét megállapítani. Annak ellenére, hgy ha a befektetési vállalkzás az ügyfél számára nem befektetési tanácsadást, és/vagy prtfliókezelést végez, a Bszt. alapján elegendő lenne az ún. megfelelési teszt elvégzése, a HUNGÁRIA Értékpapír Zrt. vezetősége akként határztt, hgy a befektetési vállalkzás valamennyi ügyfele vnatkzásában egységes MIFID tesztként az alkalmassági teszt kerül elvégzésre, mely egyébként mindenben alkalmas a megfelelési teszttel szemben támaszttt követelményeknek is.

2 CÉGNÉV: SZÉKHELY:.. 2 TELEFON: ... TEVÉKENYSÉGI KÖR:.. A TÁRSASÁG NEVÉBEN ELJÁRÓ KÉPVISELŐ:. 1. Alakulás: Több mint 10 éve 5-10 év között 2-5 év között Az elmúlt egy évben alakult 2. Tevékenységi frma: Betéti Társaság Kft Rt Egyéb:. 3. Tulajdnsk: Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Belföldi társaság Külföldi társaság Állam, önkrmányzat 4. Saját tőke mértéke: 50 M Ft felett M Ft között 10 M Ft alatt

3 5. Nettó árbevétel az elmúlt évben 3 10 millió Ft alatt millió Ft között millió Ft között millió Ft között 100 millió Ft felett Nettó árbevétel váltzása az elmúlt évben: Emelkedett Szinten maradt Csökkent 6. A megbízásk megadására jgsult alkalmazttjának, vezető tisztségviselőjének, meghatalmazttjának fglalkzása, legmagasabb isklai végzettsége, pénzügyi gyakrlata: Fglalkzás: Pénzügyi területen, Egyéb területen, Legmagasabb isklai végzettség: Pénzügyi gyakrlata: Alapszintű Átlags Gyakrltt Szakmai szintű Pénzügyi felsőfkú végzettség, Pénzügyi középfkú végzettség, Nem pénzügyi felsőfkú végzettség 7. A megbízásk megadására jgsult alkalmazttjának, vezető tisztségviselőjének, meghatalmazttjának pénzügyi végzettsége, tapasztalata? Van Nincs 8. Melyek a Társaság rendszeres bevételének frrásai? Árbevétel Befektetések Egyéb:

4 9. Likviditásiráta: 4 < 0,4 0,4 és 1,0 között > 1,0 10. Köztartzásk, egyéb tartzásk Nincs Van 11. A Társaság tőkepiaci befektetéseinek célja: A Társaság prtfliójának diverzifikálása A tevékenységhez kapcslódó fedezeti ügylettel történő kckázatkezelés Spekulatív célzattal történő befektetés 12. Átlagsan milyen időtávra kívánja befektetését megtartani? legfeljebb 1 hónapig 1 hónap és 1 év között 1-3 évre 3-5 évre 5 évnél hsszabb időszakra nem tudm 13. A felsrltak közül melyik pénzügyi eszközöket, ügylettípuskat ismeri, az Ön által képviselt társaság mely pénzügyi eszközre vnatkzóan kötött már szerződést az elmúlt öt évben és milyen nagyságrendet képviselnek ezek a szerződések?(több válasz is megjelölhető) Pénzügyi eszköz, ügylettípus Ismerem Ügyletek száma évente Állampapír / Részvény / Befektetési jegy / Kötvény / Határidős termékek / Árkülönbözetre vnatkzó megállapdás / (CntractfrDifference, CFD) Opciók / Certifikate / Warrant / 10 alatt / felett

5 Pénzügyi index / Csereügylet (swap) / 5 Származtattt termékek / Strukturált termékek / Egyik felsrlt pénzügyi eszközt sem ismerem 14. A felsrltak közül melyik szlgáltatáskat ismeri és melyeket vették már igénybe az elmúlt öt évben?(több válasz is megjelölhető) Szlgáltatás Ismerem Igénybe vettem Bankbetét Elektrnikus banki szlgáltatásk Befektetési tanácsadás Prtfliókezelés On-line kereskedési lehetőség Tőzsdei szlgáltatásk általában Egyiket sem Mindegyik felsrlt szlgáltatást 15. A felsrlt kckázatk közül melyeket ismeri?(több válasz is megjelölhető) Árflyamkckázat Kamatkckázat likviditási kckázat elszámlási kckázat rszágkckázat hitelezési kckázat működési kckázat mindegyik felsrlt kckázati típust ismerem 16. Rendszeres havi kötelezettségei nagyságrendje: Ft alatt Ft között Ft felett

6 17. Melyek a Társaság kötelezettségeinek fő elemei?(több válasz is megjelölhető) 6 Adó, járulékk Munkabérek Beszállítóknak teljesítendő kifizetések Hiteltörlesztés Egyéb: 18. Saját ingatlannal: Rendelkezik Nem rendelkezik 19. Mekkra az Ön által képviselt Társaság likvid és befektetett eszközeinek értéke?(kérjük tegyen X-et a megfelelő helyre) Eszköz típusa Nem rendelkezek 5 millió frint alatt 5-20 millió frint között 20 millió frint felett Likvid pénzügyi eszköz Befektetett pénzügyi eszköz Ingatlan Egyéb: 20. Milyen régóta használja a tőkepiaci lehetőségeket befektetési frmaként? 5 évnél régebben 1-5 éve eszközlök ilyen típusú befektetéseket ez az első tőkepiaci befektetésem 21. Éves szinten mekkra nettó megtakarítással (befektetéssel) rendelkezik? nem rendelkezek nettó megtakarítással 1 millió frint alatt 1-5 millió frint között 5 millió frint felett

7 22. Megtakarításának (befektetésének) mekkra részét szeretné a tőkepiacn befektetni? % 30-50% az összest 23. Jellemzően milyen futamidejű befektetési frmákat választ? hsszú (éven túli) közép hsszú (6hó-12hó) rövid (1hó-3hó) 24. A futamidő mellett befektetési döntései srán melyek a hangsúlys szempntk? Biztnság Kckázat Rugalmas átcsprtsíthatóság Költségek Adóvnzat Mindezt együtt mérlegelem 25. A befektetésre szánt vagynát diverzifikálja az egyes termékek között? igen nem 26. Tisztában van a határidős, tőkeáttételes ügylettípusk kckázatával? Igen, több ilyen befektetésem vlt Elméletben ismerem a knstrukciót nem kötöttem még ilyen ügyletet 27. Előfrdulhat, hgy havi likviditását veszélyezteti az esetleges tőkepiaci veszteség finanszírzási szükséglete? Kizárt, a befektetésre szánt összeg nem finanszírz havi likviditást igen 28. Milyen célkat fgalmaz meg a befektetésével kapcslatsan? Általáns megtakarítás Knkrét cél elérésére irányuló felhalmzás Havi likviditás bővítése

8 29. A befektetési döntés srán fgalmaz meg hzamelvárást 8 Igen, 15 % felett nem kckáztatk tvább Nem, a maximális prfit elérésre törekszem 30. A befektetést követően követi az aktuális piaci eseményeket? Napnta többször, flyamatsan Alkalmszerűen tájékzódm Csak a pzíció realizálását megelőzően 31. Infrmációit milyen frrásból szerzi többnyire? Bróker/elemző Internet/tőkepiaci hírfrrásk Napi/heti lapk 32. Milyen aktívan tervezi jelenlétét a tőkepiacn? Napnta több tranzakciót tervezek Heti gyakrisággal rendezem át prtfliómat Piaci helyzettől függően alkalmszerűen 33. Hajlandó-e magasabb kckázatt vállalni a magasabb hzam reményében?(egy válasz megjelölése lehetséges) nem, befektetéseim srán a teljes biztnságra törekszem, ezért fix hzamt biztsító pénzügyi eszközökbe fektetek igen, aznban ügyleteimet úgy alakítm, hgy éves szinten tőkeveszteség ne érjen, azaz legfeljebb a befektetett tőkén elérhető kckázatmentes hzamt kckáztatm igen, aznban a tőkeveszteség mértéke nem haladhatja meg a %-t igen, a magasabb hzam reményében akár a teljes befektetett tőke elvesztését is vállalm igen, a magasabb hzam reményében akár a befektetett tőkén felül pótlólags befizetést is vállalnék nem tudm

9 34. Hgyan beflyáslná az Ön által képviselt Társaság működését és fizetőképességét a befektetési szlgáltatással érintett pénzügyi eszközök teljes elvesztése? nem meghatárzó rmlást kzna a Társaság likviditásában meghatárzó rmlást kzna a Társaság likviditásában és megnehezítené jövőbeni pénzügyi kötelezettségei teljesítését a Társaság átmenetileg vagy tartósan fizetésképtelenné válna 9 Kijelentem, hgy a fentiekben adtt válaszk a valóságnak megfelelnek és helytállóak. Abban az esetben, ha fentiekben meghatárzttak váltznak, akkr 5 munkanapn belül értesítem a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt.-t és új teszt kitöltését kérem. A váltzásk megfelelő bejelentéséig a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. a rendelkezésre álló nyilatkzatt a valóságnak megfelelőnek tekinti. Hzzájárulk, hgy a jelen teszt keretében megadtt infrmációkat és adatk a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. a Bszt.-ben meghatárztt célból kezelje és rögzítse. Budapest, Ügyfél.. HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt.

10 ÉRTÉKELÉS: pnt Minősítés: nem felelt meg A befektető tőkepiaccal kapcslats általáns ismerete, tapasztalata, kckázatvállaló képessége nincs összhangban hzamelvárásával, jelenlegi megtakarításának szerkezetével és a megtakarítás céljával. A Társaság által nyújttt szlgáltatás igénybevétele személyét tekintve kckázatt jelent. Az ügyfél nem alkalmas a Bszt. szerinti pénzügyi eszközök igénybevételére, és az ezekre vnatkzó befektetési tanácsadásra pnt Minősítés: megfelelt(alacsny kckázatvállalási szint) A befektető alapszintű tőkepiaci ismeretekkel rendelkezik. Kckázatvállaló képessége alacsny, a biztnságsan elérhető hzam realizálása, értékőrző befektetési frma a cél. Nem összetett pénzügyi eszköz igénybevételére, és az ezekkel kapcslats befektetési tanácsadásra alkalmas. Befektetésként, a magyar állampapír, illetve állampapír alapú befektetési jegy ajánlható, magasabb kckázati szintet jelentő termék választása esetén a tapasztalat hiánya prblémát jelenthet pnt Minősítés: megfelelt(általáns kckázatvállalási szint) A befektető napi szintű, általáns tőkepiaci infrmációkkal rendelkezik. A magasabb hzam realizálása érdekében nyittt a kckázatsabb befektetések irányába. Közép és hsszú távú részvénypzíciók tartása biztnságs kckázati szintet jelent. Az ügyfél nem összetett és összetett pénzügyi eszköz, prtfliókezelési szlgáltatás igénybevételére is alkalmas, és az ezekre vnatkzó befektetési tanácsadásra pnt Minősítés: megfelelt(teljes kckázatvállalási szint) A befektető napi szintű, pnts tőkepiaci infrmációkkal rendelkezik. Meglévő tapasztalata, befektetési szkásai aktív tőkepiaci jelenlétet feltételeznek. Kckázatviselő képessége, jövedelemszerkezete megfelelő alapt biztsít a határidős pzíciók napi finanszírzási szükséglete esetén. Az ügyfél nem összetett és összetett pénzügyi eszköz, prtfliókezelési szlgáltatás igénybevételére is alkalmas, és az ezekre vnatkzó befektetési tanácsadásra.

11 Az ügyféltől a teszt kitöltése alapján az alábbi ügyletekre fgadhat el a Társaság megbízást: Összetett (kmplex) pénzügyi eszközök* 11 Nem összetett (nem kmplex) pénzügyi eszközök ** Prtfliókezelési szlgáltatás igénybevétele Befektetési tanácsadás igénybevétele **I. Nem összetett (nem kmplex) pénzügyi eszköz: a) nem minősül lyan értékpapírnak, amely átruházható értékpapír megszerzésére vagy értékesítésére jgsít, vagy amely átruházható értékpapír, deviza, kamatláb vagy hzammutató, áru, index vagy más hasnló, referenciaként értelmezhető intézkedés váltzásán alapul és készpénzben teljesítendő, b) nem minősül a Bszt. 6. d)-k) pntjaiban meghatárztt eszköznek (származtattt ügyletek), g) értékesítésére, visszaváltására vagy hzamának egyéb módn történő realizálására gyakri és rendszeres lehetőség áll fenn nyilváns, piaci árnak minősülő vagy a pénzügyi eszköz kibcsátójától független ármeghatárzó rendszer által közzétett árflyamn, h) nem fglal magában a beszerzési költségét meghaladó tényleges vagy esetleges kötelezettséget az Ügyfél számára, i) tekintetében, lényeges jellemzőire nézve lyan tartalmú, és minőségű nyilváns infrmációk állnak rendelkezésre, amelyek a lakssági ügyfél részére lehetővé teszik megalapztt befektetési döntés meghzatalát. Nem kmplex eszköz tvábbá a szabályztt piacra vagy azzal azns feltételeknek megfelelő harmadik rszágbeli tőzsdére bevezetett részvény, pénzpiaci eszköz, hitelvisznyt megtestesítő értékpapírra vagy más értékpapírsíttt követelésre (ide nem értve azkat az eszközöket, amelyek származtattt elemeket tartalmaznak), valamint az ÁÉKBV által kibcsáttt értékpapír. *II. Összetett (kmplex) pénzügyi eszköz amely: Minden lyan pénzügyi eszköz, amely nem felel meg a I. pntban felsrlt kritériumknak.

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2.

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Oldal 1 Az Európa Brókerház Zrt. (tvábbiakban Társaság) figyelemmel a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: 2012. január 10. Hatálybalépés dátuma: 2015. január 01. Díjtáblázat hatályos:

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Preambulum... 3 1.2. A szabályzat célja... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 3 1.4. Fogalmak... 4 2. KÜLÖNÖS

Részletesebben

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere.):'; (. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 2011. évi mérlegbeszámlója elfgadásáról

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2014. március 15. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

MiFID Befektetési kérdőív. Tisztelt Ügyfelünk! MEGFELELÉSI TESZT LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

MiFID Befektetési kérdőív. Tisztelt Ügyfelünk! MEGFELELÉSI TESZT LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. H-1132 Budapest Váci út 30. +36 (1) 2999 999 Cg. 01-10-044174 (továbbiakban: Társaság ) LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE magánszemélyek (és egyéni vállalkozók)

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A SOPRON BANK BURGENLAND ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. 2. 3. 4. 5. és 6. sz módosításokkal egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár. Oktatási anyag pénztári ügyintézők és pénztári tagszervezők részére

Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár. Oktatási anyag pénztári ügyintézők és pénztári tagszervezők részére Bizalm Önkéntes Nyugdíjpénztár Oktatási anyag pénztári ügyintézők és pénztári tagszervezők részére Tartalm 1. Alapismeretek a. Alapfgalmak b. A tagsági jgviszny c. Igénybe vehető szlgáltatásk és azk módja

Részletesebben

BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata

BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata Jelen üzletszabályzatot a Társaság Igazgatósága 2014. február 11-én jóváhagyta. Hatályos: Kiadta: 2014. február 12. Gyarmati

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2011. év november hónap 14. napján elfogadta.

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA I. A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános adatai: Cégnév: Magyar

Részletesebben

PB/KPB alkalmassági kérdőív

PB/KPB alkalmassági kérdőív Üzletfél neve: Személyazonosító okmány típusa és száma: Üzletfél azonosítója: Amennyiben Üzletfél nem rendelkezik azonosító számmal a további adatok kitöltése is szükséges. Születési név: Születési hely,

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2011. február 18. napjától TARTALOM I.... 4 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-44 AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Magyar Nemzeti Bank (korábbiakban:

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDÍV a befektetési vállalkozásokról és az árutzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján Ügyfél

Részletesebben

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA - A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖNZÉS TEKINTETÉBEN - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyó határozatának

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben