Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió"

Átírás

1 SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós munkák elektromos műszaki ellenőri tevékenység ellátása A kötelezettségvállalás a i Költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik Ft bruttó Összegben. A szerződő partner neve: Viszóczky Rezső Több költségvetési et érintő kötelezettségvállalás esetén: A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Xl^iói Va f ;yuiw*:i.-/,..i lí ;ui<k-! * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Ellenőrizte: Zuglói Zrt. Jogi ellenőrzést végezte: yov-oiu faid.vt>.sí ím Fedezetigazolás 20'L.i elöiraiiy/at Pénzügyi ellenjegyzés Felhasznált összeg 4,w^ R Felhasználható összeg.ffi.]^fr/k Ft 1o\n.OQUCK 2012 S7EP7 U;3. Jogi és Közbeszerzési referens Polgármesteri hivatal részéről Jegyzői Utt^opjj, Cs 1 lo J0. - ö? - o<s - n*#i' w os 2012 HEH 0 7. Kötelezettségy^paJ^ENC DK.PAPCS. MNÜV-Si oi."t / Gazdálkodási Osztály Jegyzői Kabinet

2 Ügyiratszám: BFV26ŐÜ12 ^S^f" /^ ^ Ügyintéző: Vikker Attiláné ' ^tajss! W>" l Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Város üzemeltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XTV. Kövér Lajos tér rekonstrukciós munkák elektromos műszaki ellenőri tevékenység ellátása A kötelezettségvállalás a i Költségvetés szakfeladaton 56319főkönyvi számon analitikus tételén mcgtei-vezett kiadás terhére történik Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Viszóczky Rezső Több költségvetési et érintő kötelezettségvállalás esetén: A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó I Kapja : Ellenőrizte: Zuglói Zrt. Jogi ellenőrzést végezte; Fedezetigazolás 20 luvi előirányzat Felhasznált összeg ^..ftfl?..ffit...ft Pénzügyi ellenjegyzés Jogi és Közbeszerzési referens Polgármesteri hivatal részéről látta: Jegyzői láttamozás r Átvételi időpont: 0(f-0 ű& 'LOAl- oq. Ah. Felhasználható összeg Í^,Mí?S Zuglói Vagyonkezelő Zárikörlfrwfiködötóvényfíírsaság i m i a Xo/Z^-^~ Ft ^ q -ob U -^ Aláírás: vezérigazgató M^ b-m6\k>&-fl QOCUí)* Ifc.Tk, Kötelezettségvállaló fe Gazdálkodási Osztály Jegyzői Kabinet -f ÍH^w 1^^ Lwo=.< -BLLP wuwlóix)tr4 C^%*^^\ 4 i )Ull- ss^m 4- k,(w.t, A. ^ i

3 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejön egyrészről a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2., képviseli: Dr, Papcsák Ferenc polgármester, adószáma: , számlavezető pénzintézet: OTP Önkormányzati Fiók, bankszámlaszáma: ), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a Zuglói Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u , képviseli: Mazsu Gergely vezérigazgató, cégjegyzékszáma: , adószáma: , mint Megbízó képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban: Bonyolító), harmadrészről Viszóczky RezsÖ egyéni vállalkozó székhelye: képviseli: - cégjegyzékszáma: adószáma: számlavezető pénzintézet:. bankszámlaszáma: mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között (a továbbiakban együtt: Felek) az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1. Megbízó megbízása alapján Megbízott elvállalja a Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstrukciós munkák elektromos műszaki ellenőri tevékenység ellátását, melyet a számú érvényes engedély alapján gyakorol. 2. Az elektromos műszaki ellenőri tevékenység ellátásának tartalma: 2.1.az elfogadott tervek alapján a kivitelezési tevékenység rendszeres (minimum hetente egyszeri) ellenőrzése, 2.2. a kivitelezés során felmerülő problémák szakszerű és műszaki megoldásának ellenőrzése, 2.3.kooperációkon való részvétel, 2.4.építési napló ellenőrzése, észrevételek bejegyzése, 2.5.a munkálatok átadás-átvételén való részvétel. ~)ty'

4 "L 3. Az elektromos műszaki ellenőri tevékenység az 1.pontban megnevezett építési munkák megkezdésétől azok befejezéséig tart. Műszaki ellenőrzés kezdete: szerződéskötés napja Műszaki ellenőrzés befejezése: Az elektromos műszaki ellenőri tevékenység díja: felek a munka ellenértékét a Megbízott által megtekintett tervek, a feladat megismerése alapján benyújtott ajánlata szerint egyösszegben - nettó Ft + 27 % Áfa, összesen bruttó Ft, azaz bruttó kettöszázhuszonnyolcezerhatszáz összegben állapítják meg. A szerződés 1. pontjában megjelölt munka ellenértékét a Megbízó a munka sikeres átadásátvételét és a teljesítés igazolást követően benyújtott számla átadása után 30 napon belül átutalással fizeti meg a Megbízottnak. 5. Jelen szerződéssel kapcsolatban a Bonyolító képviselője: Sipkainé Uirich Brigitta (és egyben a teljesítés igazolója) telefonszáma:06-20 telefaxszáma: a Megbízott: Viszócky Rezső telefon: telefaxszáma: fi. Hgyéb kikötések: 6.1.Bonyolító köteles a Megbízottal a kivitelezési munkák megkezdési időpontját közölni, továbbá minden olyan eseményről tájékoztatni, amelyek az elektromos műszaki ellenőri tevékenység folytatásához szükségesek, illetve a folyamatában változást jeleznek. 6.2.Az elektromos műszaki ellenőri tevékenység ellátását a Megbízott jegyzőkönyvek, emlékeztetők aláírásával, valamint építési naplóbejegyzéssel is bizonyítja. 6,3. Bonyolító jogosult a Megbízott építési naplóbejegyzését ellenjegyezni vagy a bejegyzésre észrevételt tenni. 7. lelek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízó a tervezési díjat annak esedékességekor nem fizeti meg, a Megbízott a késedelembe eséstől a kifizetésig terjedő időre az MNB által közzétett, érvényes alapkamatnak megfelelő es késedelmi kamat időarányos részét jogosult a Megbízóval szemben felszámítani. 8..Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerződés nem tartalmaz, a Ptk. rendelkezéseit, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak tekinteni. 9. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak a szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló i CXII. tv 37.ÍÍ (I) bekezdése szerinti Üvegzseb", illetőleg az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez.

5 Felek jelen Megbízási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták 6 példányban. A szerződés aláírása napjával lép hatályba. Budapest ,.i.(.-. Budapest Főváros XIV. Kerület Önkormányzata Di -. Papcsák Ferenc polgármester Megbízó Budapest, <?í3. t../..<?. Viszóczky Rezső egyéni Vállalkozó Megbízott VISZOCZKV REZSŐ 1139 Bp., Petncháwu Adószám: 703S Bank: 1O30OOO VáU.ig.sz.: ES Budapest Q&&{.\ Zuglói Vagyonkezelő Zrt. Mazsu Gergely vezérigazgató Bonvoíító A\b[i>ú Ki-.i, < :',-;!ll.*'.t,,.i J.VWV'. sattficiii

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO?

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO? 2.sz.melléklet V g yk,tszáma~sq?&/m( ugyiraiszamj.i vr.y. r.r..i.v.. /r..~ «'i.. i Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : jföföd$..\fólfiké^... A szerződés tárgya:...th^rffy... Cs^I^^^j...WftW^.9^!?..'

Részletesebben

Budapest, 2011. november 15. minőségügyi..vezetp ^Us, Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: elhasználható Összeg. Avtt. ÁL {& Ulll.

Budapest, 2011. november 15. minőségügyi..vezetp ^Us, Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: elhasználható Összeg. Avtt. ÁL {& Ulll. 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-157343/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Karácsonyi díszkivilágítás a XIV. kerületben - 2011" s A kötelezettségvállalás

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló PO 005/06 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jf^ÉfU^^My...!^?^^.. A szerződés tárgya: /..f^&fa#dftt. A kötelezettségvállalás a.fr^/..\(w... évi költségvetés..&..:.{.{.{*.!.j..wyfl... szakfeladaton

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium A SZERZŐDÉS SZÁMA:.... MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a "Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt- KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029" című pályázathoz kapcsolódóan

Részletesebben

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építési beruházások megvalósítása dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. Az építőipar feladatai és azok megvalósítása Az építőipar sajátos helyzete a termék helyhez kötött

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (székhely: 1105 Budapest, Ihász u. 24., nyilvántartási száma: 7557, adószáma: 18159439-1-42, bankszámlaszám: 10700543-43769201-52100008,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT FŐÉPÜLETÉNEK ÉS JEGES UTCAI ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA AULA ÉS FŐÉPÜLET TETŐ FELÚJÍTÁSA, FŐÉPÜLET NYÍLÁSZÁRÓK

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben