Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda"

Átírás

1 TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5

2 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre: 1. A Megrendelő keltű sz. megrendelése alapján a Vállalkozó elvállalja a Megrendelő által a szám alatt lévő beépítetlen telken építendő parkolóház építési, engedélyezési és részletes kiviteli terveinek elkészítését. 2. A Vállalkozó a terveket a külön mellékletben meghatározott tartalommal példányban adja át a Megrendelőnek. Amennyiben a Megrendelő a fenti példányokon felül továbbiakat igényel, úgy azokat külön térítés ellenében Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A térítés díját a felek a jelen szerződés 6. pontjában a pótpéldányokra is külön rögzítik. 3. A teljesítés módja: A Vállalkozó a terveket közvetlenül a Megrendelő székhelyére történő kézbesítéssel, az átvétel igazolásával teljesíti. A felek a postai feladást kizárják. 4. A teljesítés helye: A teljesítés a 3. pont szerinti közvetlen kézbesítéssel a Megrendelő székhelyén, nevezetesen sz. alatt történik. A terveket a Megrendelő építési igazgatójának, személyesen kell átadni. 5. A teljesítési határidő: A felek megállapítják, hogy a szerződés 1. pontjában megjelölt építési és kiviteli tervek osztható szolgáltatásnak minősülnek, ennek alapján részteljesítést kötnek ki. A Megrendelő részére az építési engedélyezési terveket a Vállalkozó -ig, a részletes kiviteli terveket -ig köteles átadni. A Vállalkozó ezen határidőn belül jogosult előteljesítésre, ez esetben a Megrendelő az előzetesen elkészített terveket 2 / 5

3 köteles átvenni. 6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a tervezési díj összege Ft, azaz forint + áfa, mely oly módon oszlik meg, hogy az építési (engedélyezési) tervek ára Ft, azaz forint + áfa, a részletes kiviteli terv ára. Ft, azaz. forint + áfa. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés 2. pontja szerint további tervpéldányokat igényel, úgy ebben az esetben példányonként további. Ft + áfa/db, azaz.. forint + áfa/db összeget fizet a Vállalkozónak. 7. Fizetési határidő: A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az elkészült munka átadását követően haladéktalanul jogosult számlázni, a Megrendelő pedig a számla átvételétől számított napon belül köteles a számla összegét a Vállalkozónak a. Banknál vezetett. számú bankszámlájára való átutalással kifizetni. Ennek alapján a Vállalkozó jogosult a részteljesítés szerint az első ütemben Ft + áfa, a második ütemben.. Ft + áfa összeget leszámlázni, a Megrendelő pedig azt a fenti fizetési határidőn belül kifizetni. Amennyiben a Megrendelő az első részteljesítés szerinti számla összegét nem teljesítené határidőre, úgy a Vállalkozó jogosult a kiviteli terveket visszatartani mindaddig, míg az első ütem szerinti kifizetés részére megtörténik. 8. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott vállalkozói díj teljes egészében rendelkezésére áll. Erre vonatkozóan bemutatja legutolsó bankszámla-kivonatát, mely szerint a bruttó vállalkozói díj összegét meghaladó pénzösszeg szerepel a számláján. A Vállalkozó a felek közötti régi és tartós kapcsolatra figyelemmel a fenti igazolást elfogadja annak ellenére, hogy az banki garanciának, vagy egyéb biztosítéknak nem tekinthető. 9. A Megrendelő a tervek elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja. Amennyiben a Vállalkozó részéről további adatszolgáltatás igénye merül fel, ami a terv elkészítéséhez szükséges és jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Vállalkozó ez irányú felhívásától számított 3 napon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Az esetleges többlet-adatszolgáltatási késedelemmel, illetve az ebből eredő módosítással kapcsolatos többletköltségek a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a kiegészítő adatokat a Vállalkozó szerzi be, úgy erre a felek külön díjazásra vonatkozó megállapodást kötnek. 3 / 5

4 10. A Megrendelő a tervegyeztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon való részvétellel, továbbá az esetleges megrendelői utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével építési igazgatót bízza meg. Telefon:, illetve. A Vállalkozó részéről a Megrendelővel a kapcsolatot. tervezési osztályvezető tartja. Telefon:.., illetve A szerződő felek bármelyik fél részéről történő késedelem esetére az alábbiak szerint állapodnak meg: A Vállalkozó részéről a tervek késedelmes átadása esetén minden késedelmi napra terv-fajtánként Ft, azaz forint késedelmi kötbért állapítanak meg. A Megrendelő terv-fajtánként legfeljebb napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat. Ha a Vállalkozó az első ütem szerinti építési terveket határidőn belül szolgáltatta, Megrendelő az előzőek szerinti térítésmentes elállási jogát csak a következő ütemre vonatkozó kiviteli tervekre vonatkozóan gyakorolhatja. A Vállalkozót a 7. pontban szabályozottak szerint az első részszámla késedelmes teljesítése esetére megillető visszatartási jog gyakorlása kizárja a Megrendelő elállási jogát. Ha a Megrendelő a 7. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a teljes késedelem idejére a Ptk. 301/A. (2) bekezdése által megállapított késedelmi kamat megfizetésére köteles. 12. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészítendő tervek a Vállalkozó szellemi alkotásának minősülnek, azokat a Megrendelő csak az 1. pontban meghatározott célra használhatja fel, másnak nem engedheti át. A Vállalkozó nevét a létesítmény főbejárat mellett elhelyezett táblán fel kell tüntetni.[1] A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá. 4 / 5

5 Kelt:.... Kft. Cím:. Megrendelő. Kft. Cím: Vállalkozó [1] Ptk (4) (5) bek., a szerzői jogról szóló évi LXXVI. tv. (Szjt.) 2. (2) bek. l) pont, Szjt. 12. és 16., Szjt. 67. (2) bek. 5 / 5

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

TERVEZÉSISZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEK

TERVEZÉSISZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEK V IC- 11 1J l ) Ul(~ (L ( ~ 3 f )_ G/ J Of 1/111 amely létrejött egyrészről a TERVEZÉSISZERZŐDÉS ( IKT-::_T ÁS R A ATV f' \7--, f. ' -...~--... - -- - ; Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS q VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A szerződés létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19., tel.: 76/482611, fax: 76/481074, képviseli Dr. Boros Emil, Igazgató),

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS Amely létrejött egyrészről : Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Cím: Budapest, V. ker. Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: 324766 Adószám: 15324762-2-41 Bankszámlaszám: 10032000-01483257-00000000

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S M I N T A (tervezet)

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S M I N T A (tervezet) K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S M I N T A (tervezet) Szerződés száma: /K/2008 amely létrejött egyrészről a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1085 Budapest,

Részletesebben

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: vállalkozási SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről Sajókápolna Község Önkormányzata Székhely: 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25. Adószám: 15545844-1-05 Bankszámlaszáma: 11734200-15545844 Képviseli:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben