a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége"

Átírás

1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 174. (1) bekezdése alapján számla [ide értve az Áfatv (1) bekezdése alapján egyszerűsített adattartalmmal rendelkező számlát is] elektrnikus útn is kibcsátható. Az Áfatv pntja szerint elektrnikus útn kibcsáttt számlának minősül a termék beszerzője, szlgáltatás igénybevevője részére az adatk vagy - digitális tömörítés felhasználásával - adatállmányk elektrnikus útn történő tvábbítása, személyes rendelkezésre bcsátása telefnvezetékes, rádiós, ptikai vagy egyéb elektrmágneses rendszeren keresztül, elektrnikus adatfeldlgzás céljára. Az elektrnikus számlázás számlakibcsátónál történő bevezetése nincs hatósági engedélyhez kötve, az adózó maga választja meg (akár számlánként) az általa alkalmaztt számlázási módt, vagyis hgy papíralapn vagy elektrnikus útn bcsát-e ki számlát. 1. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlával kapcslats alapelvek Az Áfatv (1) bekezdése alapján számlát elektrnikus útn kibcsátani, illetőleg ilyen alapn rendelkezésre álló számlára az Áfatv.-ben szabályztt jgt alapítani, kizárólag abban az esetben lehet, ha biztsíttt. a) a számla és az abban fglalt adattartalm sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Ad a) Az elektrnikus számla és annak adattartalmának sértetlensége azt jelenti, hgy a számla megegyezik az eredetileg kibcsátttal, a számlára utólag semmiféle váltztatást, módsítást nem vezethetnek. Ad b) Az elektrnikus számla eredetének hitelessége azt jelenti, hgy a technikai eszközök segítségével egyértelműen aznsítható a számlát kibcsátó, és minden kétséget kizáróan megállapítható, hgy a számlát az az adóalany bcsáttta ki, aki/amely számlakibcsátásra kötelezett (az adóalany saját maga, vagy az Áfatv szerinti szabályk alapján a meghatalmaztt). 2. Az elektrnikus útn kibcsáttt számla fajtái Az előző pntban részletezett követelményeknek való megfelelés érdekében az elektrnikus útn kibcsáttt számlát kétféle módn lehet kibcsátani: a) az elektrnikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény (Eat.) rendelkezései szerinti, legalább fkztt biztnságú elektrnikus aláírással és minősített szlgáltató által kibcsáttt időbélyegzővel kell ellátni; vagy b) az elektrnikus adatcsererendszerben (EDI) elektrnikus adatként kell létrehzni és tvábbítani. Ad a) Amennyiben a számlakibcsátásra kötelezett úgy dönt, hgy elektrnikus aláírás és időbélyegző használatával bcsátja ki elektrnikus útn a számlát, úgy erről előzetesen nem kell megállapdnia a termék beszerzőjével, szlgáltatás igénybevevőjével. Ugyanakkr a számlakibcsátás előtt célszerű jelezni a partnernek, hgy elektrnikus számlát fgnak kiállítani, különös tekintettel arra, hgy a partnernek infrmációval kell rendelkeznie arról, hgy hgyan tudja megismerni az e-számla tartalmát. A számla kibcsátója nem tudja rákényszeríteni partnereit az e-számla elfgadására még akkr sem, ha egyébként írásbeli szerződést erről nem kell velük kötnie. Az e-számla tárlása, archiválása a partner részéről is felkészülést igényel, ha még nem fgadtt be ilyen számlát, e nélkül az e-számla megfelelő kezelése nehézségekbe ütközhet. Ad b) Az EDI rendszer alkalmazásának feltétele, hgy a számlakibcsátásra kötelezett és a termék beszerzője, szlgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban megállapdjn az EDI alkalmazásáról és használatáról [Áfatv (3) bekezdés]. E megállapdási kötelezettségüknek az adóalanyk az elektrnikus számlával kapcslats egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet (Eszr.) mellékletében szereplő szerződés megkötésével is eleget tehetnek. EDI rendszer alkalmazása esetében a számlakibcsátásra kötelezett köteles gndskdni arról is, hgy havi rendszerességgel az adtt hónapban kibcsáttt számlákról papírn kiegészítő összesítő jelentés készüljön, és azt a termék beszerzője, szlgáltatás igénybevevője megkapja [Áfatv (4) bekezdés].

2 Nem minősül elektrnikus számlának a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási aznsításáról, valamint a nyugta adását biztsító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (Számla r.) 1/F. (2) bekezdése alapján a számítástechnikai eszköz útján előállíttt és papírra nymtattt számlának a kibcsátónál maradó, elektrnikus útn megőrzött adatállmánya [Számla r. 1/F. (3) bekezdés]. 3. Az elektrnikus útn kibcsáttt számla adattartalma Az elektrnikus útn kibcsáttt számlának ugyanazn adattartalmmal kell rendelkeznie, mint a papírn kibcsátttnak. Az Áfatv a alapján a számla kötelező adattartalma a következő: a) a számla kibcsátásának kelte; b) a számla srszáma, amely a számlát kétséget kizáróan aznsítja; c) a termék értékesítőjének, szlgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szlgáltatás nyújtását teljesítette; d) a termék beszerzőjének, szlgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szlgáltatás nyújtását teljesítették, vagy amely alatt az adómentes Közösségen belüli termékértékesítést részére teljesítették; e) a termék értékesítőjének, szlgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szlgáltatás igénybevevőjének neve és címe; f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibcsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmaztt vtsz., tvábbá mennyisége, illetőleg a nyújttt szlgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibcsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmaztt SZJ, tvábbá mennyisége, feltéve, hgy az természetes mértékegységben kifejezhető; g) a 163. (1) bekezdésének a) és b) pntjában említett időpnt, ha az eltér a számla kibcsátásának keltétől; h) az adó alapja, tvábbá az értékesített termék adó nélküli egységára, illetőleg a nyújttt szlgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmaztt árengedmény, feltéve, hgy azt az egységár nem tartalmazza; i) az alkalmaztt adó mértéke; j) az átháríttt adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; k) adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szlgáltatás igénybevevője kötelezett, jgszabályi hivatkzás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hgy a termék értékesítése, szlgáltatás nyújtása ka) mentes az adó alól, vagy kb) után a termék beszerzője, szlgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett; l) új közlekedési eszköz adómentes Közösségen belüli értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vnatkzó, az Áfatv pntjában meghatárztt adatk; m) utazásszervezési szlgáltatás nyújtása esetében jgszabályi hivatkzás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hgy az Áfatv. XV. fejezetben meghatárztt különös szabálykat alkalmazták; n) használt ingóság, műalktás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében jgszabályi hivatkzás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hgy az Áfatv. XVI. fejezet 2. vagy 3. alfejezetében meghatárztt különös szabálykat alkalmazták; ) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. A számla egyszerűsített adattartalmmal is kibcsátható az Áfatv (1) bekezdésben lévő feltételek teljesítése esetén, ekkr az Áfatv (2) bekezdése szerinti adatkat kell feltüntetni. 4. Külföldi hitelesítés-szlgáltató Az Eat. 5. (1) bekezdése szerint külföldi székhelyű, illetve lakóhelyű hitelesítés-szlgáltató által kibcsáttt tanúsítványhz az Eat.-ban meghatárztt jgkövetkezmények fűződnek, ha a) nemzetközi szerződés így rendelkezik, vagy b) belföldi székhelyű (a tvábbiakban: belföldi) hitelesítés-szlgáltató felelősséget vállal a külföldi hitelesítés-szlgáltató által kibcsáttt tanúsítványkért, vagy c) a hitelesítés-szlgáltató székhelye, illetve lakóhelye az Európai Unió valamely tagállamában van.

3 Mindezeken túlmenően a külföldi hitelesítés-szlgáltató által kibcsáttt tanúsítványhz akkr is az Eat.-ban meghatárztt jgkövetkezmények fűződnek, ha a) a külföldi hitelesítés-szlgáltató által kibcsáttt tanúsítványkért felelősséget vállal egy lyan hitelesítés-szlgáltató, amely az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapdásban részes más államban, illetve lyan államban rendelkezik székhellyel, illetve lakóhellyel, amelynek államplgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapdásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapdásban részes állam államplgárával azns jgállást élvez, illetve b) a külföldi hitelesítés-szlgáltató teljesíti az Európai Közösség vnatkzó irányelvében fglalt előíráskat, és egy tagállamban létrehztt önkéntes akkreditációs rendszer keretében akkreditálták. Vagyis meghatárztt feltételek megvalósulása esetén a külföldi hitelesítés-szlgáltató is ugyanlyan jgsítványkkal rendelkezik Magyarrszágn, mint a belföldi. Erről részletesebb tájékztatást a Nemzeti Hírközlési Hatóság tud adni. 5. Az elektrnikus banki kivnat Az elektrnikus banki kivnat akkr minősülhet elektrnikus számlának, amennyiben teljesíti annak jgszabályban előírt feltételeit, vagyis egyrészt tartalmilag megfelel a számla kritériumainak, másrészt az elektrnikus számlára vnatkzó speciális tulajdnságkkal is rendelkezik. Fnts még kiemelni, hgy kizárólag akkr lehet számláról beszélni, amennyiben azt termékértékesítéshez, vagy szlgáltatásnyújtáshz kapcslódóan bcsáttták ki, ennek hiányában számviteli biznylatnak tekintendő. Ebből következően pl. abban az esetben, ha kizárólag a számlaegyenleg váltzásáról szól a kivnat, (szlgáltatásnyújtás hiányában) számlának nem, kizárólag számviteli biznylatnak minősülhet. Ugyanakkr a számvitelről szóló évi C. törvény (Szt.) 167. (5) bekezdése alapján számviteli biznylatként elektrnikus dkumentum is alkalmazható, amennyiben az Eat. szerinti legalább fkztt biztnságú elektrnikus aláírással és időbélyegzővel látták el. II. Számlakiállítás Az elektrnikus útn a számlákat két rendszerben lehet kibcsátani: a) elektrnikus aláírással és időbélyegzővel elláttt elektrnikus adat frmájában (PKI), vagy b) EDI rendszer alkalmazásával. Ad a) Az Eat. határzza meg az elektrnikus iratk aláírásának rendjét. Ezen jgszabályban fglalt feltételeknek megfelelően legalább fkztt biztnságú elektrnikus aláírással és minősített szlgáltató által kibcsáttt időbélyegzővel elláttt elektrnikus dkumentum kezelhető számlaként. Természetesen nincs annak akadálya, hgy a számla kibcsátásakr a fkztt biztnságú elektrnikus aláírásnál szigrúbb követelményekkel rendelkező minősített elektrnikus aláírás kerüljön alkalmazásra. Az elektrnikus aláírással kapcslatban szlgáltatást nyújtók névsrát a Nemzeti Hírközlési Hatóság hnlapján lehet megtekinteni ( az Elektrnikus aláírás menüpntn belül az Elektrnikus aláírással kapcslats nyilvántartásk alpntban. Ad b) az EDI rendszerben kibcsáttt számlák a felek között történt előzetes megállapdás alapján zárt technikai rendszeren jutnak el a számlakibcsátótól a számla befgadójáig. Az EDI rendszerben való számlázás tvábbi követelményei, hgy a felek előzetesen írásban megállapdjanak az EDI alkalmazásában és erre vnatkzóan szerződéssel rendelkezzenek, valamint tvábbi követelmény, hgy az EDI rendszeren kibcsáttt számlákhz kapcslódóan papíralapú összesítő jelentést kell készítenie a számlakibcsátásra kötelezettnek. EDI számla esetén előfrdulhat, hgy a partnerek számítástechnikai rendszereiben eltérő frmátumkat alkalmaznak, ezért knverzióra van szükség. Jgszabály önmagában nem tiltja a knverziót, amennyiben a knverziót követően az elektrnikus számla tvábbra is megfelel a jgszabályi követelményeknek. Technikai részletkérdésnek tekinthető tvábbá, hgy a knverziót ki végzi el, az EDI szlgáltató, vagy a befgadó fél. Természetesen egyik esetben sem csrbulhatnak az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó alapelvek. Az Eszr. mellékletében meghatárztt EDI Mdell Megállapdás a Európai Közösségek Bizttsága któber 19-i 94/820/EK Ajánlásán alapul. Az Ajánlás az Európai Mdell EDI Egyezmény szabályairól rendelkezik, a rendelkezések magyarázatát jelen közlemény 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák.

4 1. A kiegészítő összesítő jelentés Az Eszr. 2. (1) bekezdése alapján EDI alkalmazása és használata esetében az Áfatv ának (4) bekezdésében előírt kiegészítő összesítő jelentésnek legalább a következő adatkat kell tartalmaznia: a) az Áfatv b) pntja alapján a tárgyhónapban kibcsáttt számlák srszámának felsrlása; b) az Áfatv ának c), d) és e) pntjában meghatárztt adatk, vagyis: a termék értékesítőjének, szlgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szlgáltatás nyújtását teljesítette; a termék beszerzőjének, szlgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szlgáltatás nyújtását teljesítették, vagy amely alatt az adómentes Közösségen belüli termékértékesítést részére teljesítették; a termék értékesítőjének, szlgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szlgáltatás igénybevevőjének neve és címe; c) a tárgyhónapban kibcsáttt számlákban szereplő ügyletek adóalapjai összesítetten az Áfatv ának i) pntja, illetve k) pnt ka) alpntja szerinti csprtsításban, vagyis az alkalmaztt adó mértéke szerint, tvábbá; adómentesség szerint. d) a tárgyhónapban kibcsáttt számlákban szereplő ügyletek átháríttt adója összesen. A kiegészítő összesítő jelentést legkésőbb a tárgyhónapt követő hónap huszadik napjáig kell megküldeni a termék beszerzőjének, szlgáltatás igénybevevőjének. Amennyiben a számlán található adatk külföldi pénznemben kifejezettek, az átháríttt adót az Áfatv a alapján frintban (is) fel kell tüntetni. Ez a szabály igaz a kiegészítő összesítő jelentésre is, mivel a vnatkzó szabály visszautal a számlára, vagyis amennyiben a kiegészítő összesítő jelentésben az egyes adatk külföldi pénznemben kerültek feltüntetésre, ettől függetlenül az átháríttt adót frintban (is) szerepeltetni kell. 2. Az elektrnikus útn kibcsáttt számla adóigazgatási aznsításra való alkalmasságáról A Számla r. 1/E. (1) bekezdés a) pntja, valamint 1/G. -a alapján az elektrnikus útn kibcsáttt számla abban az esetben alkalmas adóigazgatási aznsításra, ha szigrú számadás alá vnása úgy valósul meg, hgy a számla kibcsátására szlgáló számítástechnikai prgram (a tvábbiakban: számlázó prgram) - a következő eltérésekkel - kihagyás és ismétlés nélkül, flyamatsan biztsítja a srszámzást: A számlázó prgram az adóalany nem magyarrszági adószámán [Áfatv (3) bekezdés b) és c) pnt] történő számlakibcsátásáhz a belfölditől elkülönített srszámtartmányt határz meg. A srszámzás flyamatssága nem sérül, ha a) a csprts adóalanyiságban [Áfatv. 8. ] részt vevő tagk belső, egymás közötti kapcslataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli biznylat kibcsátása, illetőleg b) a csprts adóalanyiságban részt vevő tagk külső, harmadik személlyel szembeni kapcslataiban a számla kibcsátása azns srszámtartmányn belül történik. A srszámzás flyamatssága nem sérül akkr sem, ha a számla és az Áfatv (1) bekezdés a) pntjában meghatárztt számviteli biznylat kibcsátása azns srszámtartmányn belül történik. A számlázó prgramnak a hiánys, hibás, megsemmisült vagy elveszett számlákat is rögzítenie kell. A számla kibcsátójának a számlázó prgram lyan dkumentációjával kell rendelkeznie, amely biztsítja a prgram működésének ellenőrizhetőségét. A dkumentáció tartalmazza a prgram működésére, használatára vnatkzó részletes leírást, valamint a prgram készítője által a számla kibcsátójának címzett íráss nyilatkzatát arról, hgy az maradéktalanul megfelel a vnatkzó jgszabályi előírásknak. E dkumentációt a számla kibcsátásra kötelezettnek meg kell őriznie és adóhatósági ellenőrzéskr kérésre be kell mutatnia. 3. Egyebek Sem az Áfatv., sem a Számla r. nem tartalmaz lyan rendelkezést, mely alapján egy adózó kizárólag egy megjelenési frmában (papíralapn vagy elektrnikusan) állíthat ki számlát valamennyi partnere részére. Ebből következően az adózó párhuzamsan használhat két rendszert, vagyis lehetősége

5 van, hgy biznys partnereinek elektrnikus számlát állítsn ki, míg más partnereinek papíralapú számlát. Mivel sem az Áfatv., sem a Számla r. nem tartalmaz krlátzó szabályt a srszámtartmány, illetve az egy ügyleten belül kiállíttt számlák vegyes használatára vnatkzóan, ezért nincs jgszabályi akadálya annak, hgy a kiállíttt számláknál egy srszámtartmányn belül legyenek papíralapú és elektrnikusan kibcsáttt számlák. Ugyanakkr ez a megldás akkr alkalmazható, ha ugyanazn számlázóprgram alkalmas papíralapú, valamint elektrnikus számla előállítására. Két különböző számlázóprgram használata esetén egy srszámtartmány vegyes felhasználása nem értelmezhető. A PKI rendszerű elektrnikus útn kibcsáttt számláknál nincs akadálya a kötegelt aláírásnak, vagyis annak, hgy több elektrnikus számlát lássanak el egyszerre egy elektrnikus aláírással és időbélyegzővel, amennyiben az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó alapelvek nem sérülnek (jelen közlemény I/1. pnt), illetve a számla adóigazgatási aznsításra alkalmas marad (jelen közlemény II/2. pnt). Megkérdőjelezhető az alapelveknek történő megfelelés pl. abban az esetben, ha a kötegelt aláíráshz kapcslódó időbélyegzőben szereplő időpnt és a számla kibcsátásának időpntja eltér. Az elektrnikus számla vevő felé történő tvábbítására nem tartalmaz rendelkezéseket a jgszabály, így arra bármilyen frmában lehetőség van (akár útján). Az elektrnikus aláírással és időbélyegzővel elláttt elektrnikus számlát tvábbi elektrnikus aláírással nem kell ellátni az es tvábbításnál. III. Az elektrnikus számlák megőrzése 1. Általáns rendelkezések Az Áfatv (1) bekezdése alapján minden személy, szervezet, aki (amely) az Áfatv.-ben szabályztt jgt gyakrl, illetőleg akire (amelyre) az Áfatv. kötelezettséget állapít meg, köteles az adómegállapítás hiánytalan és helyes vlta ellenőrizhetőségének érdekében az általa vagy nevében kibcsáttt kirat másdlati példányát, valamint a birtkában levő vagy egyéb módn rendelkezésére álló kirat eredeti példányát, vagy - ha azt e törvény nem zárja ki - eredeti példány hiányában annak hiteles máslatát legalább az adó megállapításáhz való jg elévüléséig megőrizni. A megőrzés egész időtartama alatt flyamatsan biztsítani kell az kirat és az abban fglalt adattartalm sértetlenségét, eredetiségének hitelességét és lvashatóságát. A jelenleg hatálys szabályk szerint az elektrnikus számlát és az összesítő dkumentumt a kiállítása szerinti eredeti frmában kell megőrizni. Ez azt jelenti, hgy - fő szabály szerint - az elektrnikus útn kibcsáttt számlákat nem lehet más frmátumban (pl. kinymtatva) megőrizni. Minden esetben a számla kibcsátáskri frmátuma igazlja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jgk meglétét. Az elektrnikus útn kibcsáttt számla megőrzésére kötelezett adóalany kötelessége, hgy gndskdjn az előírásknak megfelelő megőrzésről, az ezek megsértéséből eredő következmények őt terhelik. Ez aznban nem azt jelenti, hgy a megőrzést az adóalanynak minden esetben saját magának kell ellátnia, hanem e feladattal mást is megbízhat, ezt szlgáltatásként mástól is igénybe veheti. A Szt (5) bekezdése szerint az elektrnikus frmában kiállíttt biznylatt - az elektrnikus archiválásra vnatkzó külön jgszabály előírásainak figyelembevételével - elektrnikus frmában kell megőrizni, ly módn, hgy az alkalmaztt módszer biztsítsa a biznylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, flyamats lelvashatóságát, illetve kizárja az utólags módsítás lehetőségét. A Szt (2) bekezdése a könyvviteli elszámlást alátámasztó számviteli biznylatk megőrzési idejét legalább 8 évben határzza meg, amely megőrzési idő az elektrnikus frmában kiállíttt számlákra is érvényes. 2. Részletes szabályk A részletes szabálykat a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet tartalmazza. A rendelet meghatárzza azkat az alapvető követelményeket, amelyeket teljesíteni kell az elektrnikus útn kibcsáttt számlák megőrzése srán annak érdekében, hgy a számlák hitelessége, épsége és használhatósága megmaradjn a megőrzés teljes időtartama alatt. Eszerint a megőrzésre kötelezett a megőrzési kötelezettség lejártáig flyamatsan köteles biztsítani, hgy az elektrnikus dkumentumk megőrzése lyan módn történjen, amely kizárja az utólags módsítás lehetőségét, valamint védi az elektrnikus dkumentumkat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jgsulatlan hzzáférés ellen. A megőrzésre kötelezett köteles biztsítani, hgy az őrzött elektrnikus dkumentumk értelmezhetősége (lvashatósága) - a dkumentumk

6 megjeleníthetőségét lehetővé tevő szftver- és hardverkörnyezet biztsításával - a megőrzési kötelezettség időtartama alatt megmaradjn. A megőrzés srán annak figyelembevételével kell eljárni, hgy az elektrnikus útn kibcsáttt számla készült-e. a) elektrnikus aláírással és időbélyegzővel elláttt elektrnikus adat frmájában (PKI), vagy b) EDI rendszer alkalmazásával Ad a) Ha elektrnikus aláírással és időbélyegzővel elláttt elektrnikus számlát kell megőrizni, hárm lehetőség áll a megőrzésre kötelezett előtt: 1. Az Eat. szerinti archiválási szlgáltatót bíz meg a megőrzés ellátásával. Az archiválási szlgáltatók működését az Eat. és annak végrehajtási rendeletei részletesen szabályzzák, a Nemzeti Hírközlési Hatóság rendszeresen ellenőrzi a működésük megfelelőségét. 2. Saját maga őrzi a számlákat. 3. A megőrzés ellátásával mást nem az Eat. szerinti archiválási szlgáltatót bíz meg. Ez esetben a megőrzésre kötelezett és a szlgáltató szerződésben rendezik, hgy a szlgáltató milyen szlgáltatáskat nyújt és milyen felelősséget vállal a megőrzés megfelelőségéért. A 2. és 3. esetben a megőrzést végző feladata, hgy ellenőrizze a számlán lévő elektrnikus aláírás és időbélyegző érvényességét. Ezen túlmenően, ha a megőrzési kötelezettség időtartama hsszabb, mint az elektrnikus aláírás elhelyezésétől számíttt 11 év, a megőrzésre kötelezett aa) gndskdik az elektrnikus aláírás hsszú távú érvényesítéséhez szükséges infrmációk (az érvényességi lánc) beszerzéséről és megőrzéséről; ab) az Eat. szerinti minősített szlgáltató által kibcsáttt időbélyegzőt helyeztet el az érvényességi láncn; ac) az ab) pntban meghatárztt időbélyegzést megismétli akkr, ha az ab) pnt szerint krábban elhelyezett időbélyegző kriptgráfiai algritmusa az Eat. szabályai szerint már nem biztnságs. Ha több elektrnikus útn kibcsáttt számlán helyeztek el egy elektrnikus aláírást és időbélyegzőt, akkr ezeket a számlákat a megőrzés srán együtt kell kezelni. Az elektrnikus útn kibcsáttt számla archiválását tehát vagy a kibcsátó, vagy az általa megbíztt (archiválási) szlgáltató is elláthatja. Archiválási szlgáltatást általában a hitelesítés szlgáltatók látnak el. A hitelesítés szlgáltatók névsrát a Nemzeti Hírközlési Hatóság hnlapján lehet megtekinteni ( az Elektrnikus aláírás menüpntn belül az Elektrnikus aláírással kapcslats nyilvántartásk alpntban. Ad b) A 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet melléklete szerinti ajánltt tartalmmal, előzetesen, írásban kötött szerződés alapján EDI rendszer alkalmazásával létrehztt elektrnikus útn kibcsáttt számla esetében a kötelezett a megőrzési kötelezettségnek lyan EDI rendszer igénybevételével is eleget tehet, amely kielégíti az általáns megőrzési követelményeket, valamint biztsítja az elektrnikus útn kibcsáttt számla megőrzését mind a kibcsátó, mind a befgadó ldalán. EDI rendszer alkalmazásával létrehztt elektrnikus útn kibcsáttt számla esetében az utólags módsítás lehetőségének kizárása biztsítható a számlán az Eat. szerinti minősített szlgáltató által kibcsáttt időbélyegző elhelyezésével is. Ha több, EDI rendszer alkalmazásával létrehztt elektrnikus útn kibcsáttt számlán helyeznek el egyetlen, az Eat. szerinti minősített szlgáltató által kibcsáttt időbélyegzőt, akkr ezeket a számlákat a tvábbiakban együtt kell kezelni. 3. Számlamáslatk Az elektrnikus számlák esetén az elektrnikus máslat fgalma nem értelmezhető, mivel a kiállíttt elektrnikus számlát (melyen elektrnikus aláírást és időbélyegzőt helyeztek el) bármennyi példányban lehet többszörözni, az tvábbra is eredeti marad. A lényeg, hgy az így többszörözött elektrnikus számla az Áfatv (1) bekezdés szerinti adattartalm sértetlenségét és eredetiség hitelességét biznyítsa. Az Eat. 4. (3) bekezdése alapján a fkztt biztnságú, illetve minősített elektrnikus aláírással elláttt elektrnikusan aláírt elektrnikus dkumentum kinymtattt váltzatáhz nem fűződnek az ugyanezen dkumentum elektrnikus váltzatának biznyító ereje tekintetében előírt szabályk. Ebből következően az elektrnikus számlák vnatkzásában kizárólag az elektrnikus frmában (elektrnikus aláírással és időbélyegzővel) megőrzött számlák tekinthetők adóigazgatási aznsításra alkalmasnak, vagyis adólevnási jg csak ilyen frmában meglévő elektrnikus számlák birtkában gyakrlható. IV. Az elektrnikus számlák kntírzása

7 Az Szt ának (1) bekezdése tartalmazza a biznylatk kötelező alaki és tartalmi kellékeit. Ezen belül a h) és az i) pnt fgalmazza meg a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkzás, valamint a könyvviteli nyilvántartáskban történt rögzítés igazlásának követelményét. Ezen követelmények szerepe, hgy visszakereshetővé, könnyen ellenőrizhetővé tegyék a biznylatk és a számviteli nyilvántartásk közötti kapcslatt. A követelményeknek külső biznylat esetén a biznylat kiállítója, és a biznylat könyvelését végző, befgadó gazdálkdó is meg kell, hgy megfeleljen, mindegyik a saját nyilvántartás rendszere tekintetében. Az elektrnikus frmában kiállíttt biznylatk tekintetében a számlát a kiállító az Szt (1) bekezdésének h) és i) pntjában fglalt infrmációk nélkül elektrnikusan hitelesíti. A befgadóra vnatkzó, hivatkztt infrmációkat a kiállító nem is tudja a biznylatn feltüntetni, hiszen azk csak a befgadónál állnak rendelkezésre. A befgadónak ezt követően a papíralapú számlákhz hasnlóan kell biztsítania az Szt (1) bekezdés h) és i) pntban fglaltak teljesítését. Természetesen a kiállítónak is szükséges ezeket a hivatkztt infrmációkat rögzítenie a saját nyilvántartási rendszerében. Az ennek történő megfelelés érdekében a számla kiállítójának és a számla befgadójának is lehetősége van a könyvelésre vnatkzó infrmációkat egy csatlt "mellékleten", azaz az eredeti számláhz külön csatlva, elektrnikus frmában szerepeltetni abban az esetben, ha ez a csatlás egyértelmű hzzárendeléssel, elválaszthatatlan módn, az utólags módsítás lehetőségét kizárva történik. A csatlt "melléklet" csatlásának részletes technikai kérdéseit (azn belül is kiemelten a hitelesség és a felelősség kérdését) a gazdálkdónak kell szabályznia a belső működési rendjében. A Szt (7) bekezdésében előírt követelmények teljesíthetők elektrnikus könyvelési rendszer alkalmazásával is, amennyiben a biznylat hzzárendelése a könyveléshez a biznylat srszáma (aznsítója) alapján visszakereshető módn, a könyvelésben történt rögzítés időpntját megőrizve és az utólags módsítás lehetőségét kizárva történik. Ezen túlmenően megfelelő lehet pl. egy iktatóprgram, mely a számlákhz iktatószámt rendel, egyúttal ehhez az iktatószámhz kapcslódik a könyvelési infrmáció. Az iktatószám alapján tehát mind a számla, mind a könyvelési infrmáció megismerhető, azk egyértelműen egymáshz rendelhetők, elválaszthatatlank. Gndskdni kell ugyanakkr az utólags módsítás kizárásáról. A számlabefgadó a leírtakn túlmenően más módszert is alkalmazhat, amennyiben az egyértelmű hzzárendelés, az elválaszthatatlanság biztsítható, valamint az utólags módsítás lehetősége kizárható ezzel. V. Az elektrnikus számlázás srán az adóhatóság által elfgadtt fájlfrmátumk Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 95. (3) bekezdése alapján (figyelemmel az Eszr. 3. -ára is) az adózó az iratkat és az adózással összefüggő, elektrnikus adathrdzón tárlt adatkat (ide értve az elektrnikus útn kibcsáttt számlát is) felhívásra az adóhatóság által közzétett frmátumban rendelkezésre bcsátja. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzóan az állami adóhatóság által elfgadtt fájlfrmátumk a következők:.txt frmátum (text fájl) bármilyen más lyan ún. print fájl frmátum, mely nem frmáztt szöveget, illetve karaktereket tartalmaz, tvábbá nem találhatók a fájlban - a sremelésen és az ldalkezdet jelzésén kívül - utasításk, és a fájl tartalma (a fájlban szereplő szöveg, illetve karakterek) egyértelműen megfeleltethető a kinymtattt adatknak (a fájlban szereplő karakterek srzata, tulajdnsága a papírra történő kinymtatással sem váltzik),.csv fájlfrmátum,.dbf fájlfrmátum,.mdb fájlfrmátum,.xls (Excel) fájlfrmátum,.xml fájlfrmátum. Az.xml fájlfrmátum definícióit a közlemény 3. számú melléklete tartalmazza. Az előzőekben részletezett fájlfrmátumkban az elektrnikus számlákat kérésre adathrdzón (flppyn, CD vagy DVD lemezen, USB csatlakzású adattárló eszközön) kell az adózónak az adóhatóság rendelkezésére bcsátania. Fnts kiemelni, hgy az említett fájlfrmátumk ellenőrzési frmátumk, vagyis az adózó bármilyen frmátumban kibcsáthatja elektrnikus útn a számlát (akár pl..pdf frmátumban is), aznban az adóhatósági ellenőrzéskr az előzőekben említett frmátumban kell az adóhatóságnak átadnia azkat. Szükséges megjegyezni ugyanakkr, hgy kérésre a fájlk adatszerkezetét is rendelkezésre kell bcsátani, mivel a fájlfrmátumkn belül is lehetnek eltérések, melyek az ellenőrzés leflytatását nehezítik. VI. Az elektrnikus számlázás ellenőrzése

8 1. Az adózó kötelezettségei A Számla r. 1/H. (1) bekezdése szerint az elektrnikus útn kibcsáttt, illetőleg az ilyen alapn rendelkezésre álló számla helyszíni ellenőrzése srán az adóhatóság részére a) biztsítani kell a számla lvashatóságáhz szükséges technikai eszközöket, b) rendelkezésre kell bcsátani az a) pntban említett eszközök használatára vnatkzó dkumentációt, tvábbá c) meg kell adni az a) pntban említett eszközök használatáhz szükséges felvilágsítást. Az adóhatóság jgsult a számla kiállításának flyamatát úgy is ellenőrizni, hgy felügyelete alatt a számla kiállítója - próbajelleggel - állít ki számlát. Az Eszr. 3. -a alapján az elektrnikus útn kibcsáttt és/vagy ilyen alapn rendelkezésre álló számla esetében az Art ának (2) bekezdésében előírt bemutatási kötelezettségnek a számla kibcsátásakr érvényben levő - az állami adóhatóság által közleményben közzétett - frmátumnak megfelelő adatk átadásával kell eleget tenni. 2. Az ellenőrzés kiemelt szempntjai Az APEH az elektrnikus számlázás ellenőrzése srán az alábbi területekre frdít kiemelt figyelmet: A számlák kötelező tartalmi elemeinek megléte, A vevővel, megrendelővel kötött előzetes írásbeli szerződés, valamint annak tartalma, Az elektrnikus számlázás zárt és biztnságs működését biztsító belső szabályzás vizsgálata, Az elektrnikus számlázási rendszer és a könyvelési rendszer kapcslatának ellenőrzése, PKI rendszerű elektrnikus számlázás esetén a megfelelő elektrnikus aláírás és az időbélyegző megléte, EDI rendszer alkalmazásával kibcsáttt számlák esetén a papír alapú összesítő dkumentum vizsgálata, Véletlenszerűen és célzttan kiválaszttt számlák szúrópróbaszerű ellenőrzése. Az elektrnikus számlázást alkalmazó cégek adóellenőrzése srán az APEH fő szabály szerint a krábbi ellenőrzési gyakrlatt követi, az alábbi kiegészítésekkel: A helyszíni ellenőrzés srán a vizsgálattal érintett adózó köteles az adóhatóság részére biztsítani az elektrnikus számlák ellenőrzéséhez szükséges számítástechnikai eszközöket, az eszközök használatáhz szükséges dkumentációt, felvilágsítást, Az adózó köteles az elektrnikus számlákról az adóhatóság felhívásában meghatárztt csprtsításban és az adóhatóság által közzétett frmátumban is rendelkezésre bcsátani a kért adatkat, EDI rendszer alkalmazásával kibcsáttt számlák esetén az adózó köteles az elektrnikus számlákról havnta kiállítandó, papír alapú összesítő dkumentumkat az ellenőrzés részére átadni, Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvek elektrnikus számlákra vnatkzó mellékletei gépi adathrdzón - várhatóan flppyn vagy CD-n - kerülnek csatlásra. Az elektrnikus számlák meghatárztt csprtsításban történő bekérése és vizsgálata srán az APEH fő szabály szerint - hasnlóan a papír alapú számlázást alkalmazó cégek vizsgálatáhz - elsődlegesen a kapcslódó infrmatikai rendszerből (pl. könyvelési, raktárkészlet nyilvántartó, stb.) származó adatkat vnja ellenőrzés alá. Amennyiben aznban az elektrnikus számlák hitelességével, valóságtartalmával kapcslatsan kétely merül fel, úgy az adóhatóság az eredeti, archivált elektrnikus számlák állmányát is bekérheti. Ez esetben az adózónak kérésre az adóhatóság rendelkezésére kell bcsátania az eredeti frmátumú számlákat tartalmazó adatbázist is. A fájlkban lévő titksíttt adattartalm esetén a vizsgálat részére biztsítani kell a dekódlt adatkat, amennyiben azk beflyáslják az adózás ellenőrizhetőségét. Az állami adóhatóság az elektrnikus útn kibcsáttt számlákat az Art.-ban szabályztt ellenőrzési típusk egyikének alkalmazása srán vizsgálhatja. Nincs jgszabályi lehetőség arra, hgy kizárólag az elektrnikus számlázással összefüggő technikai megldáskat ellenőrizzen az adóhatóság tényleges adóellenőrzés nélkül. VII. Záró rendelkezés Az Adó és Ellenőrzési Értesítő augusztus 22-i számában megjelent elektrnikus számlákról szóló APEH közlemény rendelkezései helyett jelen közlemény szabályait kell alkalmazni. ery=e-sz%25c3%25a1mla

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. I. Az elektronikus úton kibocsátott számlákról általában

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

Mi a teendője az elektronikus számlával

Mi a teendője az elektronikus számlával Mi a teendője az elektronikus számlával Tartalom Mi a teendője az elektronikus számlával... 4 1.1 Jogszabályi hierarchia... 5 1.2 Az elektronikus számla kibocsátásának jogszabályi háttere... 5 1.3 Hiteles

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló

Részletesebben

Tájékoztató az elektronikus számláról

Tájékoztató az elektronikus számláról 3. sz. tájékoztató Tájékoztató az elektronikus számláról 1.) Az elektronikus számla (e-számla) a törvényben meghatározott adattartalommal bíró számla, amelyet elektronikus úton bocsátottak ki és legalább

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Iktatószám: GKM/22443/9/2007.

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Iktatószám: GKM/22443/9/2007. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/22443/9/2007. A digitális archiválás szabályairól szóló /2007. ( ) GKM rendelet Budapest, 2007. november 1 A gazdasági és közlekedési miniszter /2007.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények Tájékoztató Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázási szabályai tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Tematika. 1. Gyakorlati tapasztaltok és megfontolások. Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat

Tematika. 1. Gyakorlati tapasztaltok és megfontolások. Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 11 00-12 00 dr. Kelemen László partner TMC First Tanácsadó Kft. Tematika 1.Gyakorlati

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

Elektronikus számlázás

Elektronikus számlázás Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs 1 EDI EDI 2 Jogszabályi környezet I. 1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírás közösségi keretszabályairól (910/2014 EU rendelet) II. 2006/112/EK irányelv a közös

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

/ 6 2009.10.27. 16:12

/ 6 2009.10.27. 16:12 Nyomtatás http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_sz... / 6 2009.10.27. 16:12 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

Az elektronikus számlázás Elmélet, gyakorlat, változások. Budapest, 2012. február 16.

Az elektronikus számlázás Elmélet, gyakorlat, változások. Budapest, 2012. február 16. Az elektronikus számlázás Elmélet, gyakorlat, változások Budapest, 2012. február 16. Tematika 1.Gyakorlati tapasztalatok és megfontolások 2.Elektronikus számlázás, elektronikus számla 3.Technikai háttér

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK ZENEMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

MÓDOSÍTOTT ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK ZENEMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT MÓDOSÍTOTT ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK 2015. ZENEMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT alapján nyújttt támgatásk felhasználásáról készítendő elszámláskhz Hatálys: 2015. szeptember 14-től I. Általáns elszámlási feltételek

Részletesebben

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai

A területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési törvényből fakadó 2018-tól teljesítendő feladatai I. Elektrnikus ügyintézés lehetőségének biztsítása 2. (1) bekezdés valamennyi kamarai feladat- és hatáskörbe tartzó hatósági, fegyelmi és egyéb ügyben valamennyi jgszabály alapján biztsítandó kamarai szlgáltatás

Részletesebben

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG Általáns szerződési feltételek az ÉnSzámlázóm.hu nline prgram számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási valamint archiválási szlgáltatás igénybevételére ÁSZF Készítette: Partner HUB

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Copyright 2011 FUJITSU LIMITED Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Előadó: Kovács Árpád elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő Fujitsu Akadémia 1 Copyright 2011 FUJITSU LIMITED

Részletesebben

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat.

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat. Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban összefglaljuk az idei évben elfgadtt - főként a jövő évet érintő - adóváltzáskat. I. AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Időszaks elszámlású ügyletek Időszaks

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Copyright 2011 FUJITSU LIMITED Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Előadó: Kovács Árpád elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő Fujitsu Akadémia Tartalom Tanúsítvány típusok Titkosítás

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatk elbírálásáról Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Mars utca 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.2. 10XONE V3.2 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.2. 10XONE V3.2 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.2 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.2 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Pstacím: 1385 Budapest, Pf. 846 ffice@ersteny p.hu Telef n: (+36 1) 411 3200 Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Szlgáltatási és Elszámlási Szabályzat Jelen szabályzat hatályba lépésének napja: 2015. któber

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA Budapest Országs Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár RENDSZER SZABÁLYZATA Hatálys: 2010. július 1. Elfgadva: 2010. június 28. Tartalm 1. Bevezetés... 3 2. Alapelvek... 3 2.1 Igazságsság... 3 2.2 Pntsság...

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Teszt terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer teszt terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általáns Szerződési Feltételek ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Az Általáns Szerződési Feltételek

Részletesebben

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3.

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. mellékletei] A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus

Részletesebben

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-563/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : Plgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Megbízási szerződés Nrvég Alap pályázatírásra Móra Ferenc Általáns Iskla pályázatára,

Részletesebben

http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_szamla.html

http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_szamla.html Page 1 of 7 Az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra vonatkozó egyes rendelkezések értelmezésérıl I. Az elektronikus úton kibocsátott számlákról

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai Az igénylés típusa Igényelt hitelkeret összege Első igénylés HUF Hitelkeret devizae EUR HUF-nak megfelelő EUR A fizetési kötelezettségek teljesítésére választtt nap MKB 1X1

Részletesebben

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató COOP Szlnk Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Általáns tájékztató A COOP Szlnk Zrt. (székhelye: 5008 Szlnk, Krúdy Gyula út 108., Cégjegyzékszám: 16-10-001268; tvábbiakban ZRT) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

EKB fotóművészeti díj 2005: Mai magyar életképek közös szervezésben a Magyar Nemzeti Bankkal

EKB fotóművészeti díj 2005: Mai magyar életképek közös szervezésben a Magyar Nemzeti Bankkal Page 1 14.07.2005 EKB ftóművészeti díj 2005: Mai magyar életképek közös szervezésben a Magyar Nemzeti Bankkal Az Európai Közpnti Bank (EKB) 2004-ben írta ki első ízben éves ftóművészeti pályázatát, amelynek

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

A számla tartalmi elemei

A számla tartalmi elemei A számla tartalmi elemei Kedves Partnereink! Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. tartalmazza a számla kötelező adattartalmát. Az alábbiakban 2 csoportba

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben