(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie."

Átírás

1 A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pnt ie) alpntjában kaptt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Krm. rendelet 41. d) pntjában meghatárztt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Általáns rendelkezések 1. (1) Az egészségügyi tevékenységet végző, a) rvs, fgrvs, gyógyszerész szakképzettséggel, illetve b) az a) pntban fglaltakn túlmenően egészségügyi felsőfkú szakirányú szakmai képzés srán szerzett képzettséggel [az a) és b) pnt szerinti képzettség a tvábbiakban együtt: szakképesítés] rendelkező személy (a tvábbiakban: tvábbképzésre kötelezett) flyamats szakmai tvábbképzésben (a tvábbiakban: tvábbképzés) köteles részt venni. (2) A tvábbképzési időszak alatt a tvábbképzésre kötelezettnek szakképesítésenként e rendelet szerinti kötelező és szabadn választható elméleti, valamint gyakrlati tvábbképzési frmákban kell részt vennie. Az egyes elméleti tvábbképzési frmák elismerhető legmagasabb pntértékét az 1. melléklet tartalmazza. 2. (1) A tvábbképzési időszak teljesítéséhez a tvábbképzésre kötelezettnek szakképesítésenként e rendelet szerinti, a) a szakképesítésének megfelelő, szakterületenként szervezett kötelező szintentartó tvábbképzésen, b) szabadn választható elméleti tvábbképzésen és c) gyakrlati tvábbképzésen kell részt vennie. (2) A tvábbképzésre kötelezettnek egy tvábbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pntt kell teljesítenie. (3) A tvábbképzésekre mûködési nyilvántartási számmal, ennek hiányában figyelemmel az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a tvábbiakban: Eütv.) 113. (6) bekezdése szerinti esetre alapnyilvántartási számmal lehet a képzést szervezőnél bejelentkezni. (4) Egy évben az Eütv (6) bekezdése szerinti eset kivételével szakképesítésenként 100 pntnál több elméleti pntérték nem ismerhető el. Egy tvábbképzési időszakból a következő időszakba legfeljebb 50 a tvábbképzési időszak utlsó évében szerzett tvábbképzési pnt vihető át. Az így átvitt pntérték szabadn választható elméleti pntként kerül elismerésre. 2. Kötelező szintentartó tvábbképzés 3. (1) A tvábbképzési időszak alatt a tvábbképzésre kötelezettnek szakképesítésenként legalább 50 pntt kötelező szintentartó tvábbképzés teljesítésével kell megszereznie. (2) Azn tvábbképzésre kötelezett esetében, aki több szakképesítésének megfelelő szakmát önállóan gyakrl, az általa teljesített kötelező szintentartó tvábbképzés pntértéke valamennyi lyan szakképesítése tekintetében elismerésre kerül, amely a teljesített tvábbképzés célcsprtjában szerepel. (3) A kötelező szintentartó tvábbképzést a (7) bekezdés alapján meghatárztt témakörök alapján a) az egészségügyi felsőktatási intézmények (a tvábbiakban: felsőktatási intézmény) és b) az adtt szakma szerinti rszágs szakmai intézmények szervezik és bnylítják le. (4) A (3) bekezdés szerinti intézmények kötelesek valamennyi szakképesítésre legalább évente egy alkalmmal kötelező szintentartó tvábbképzést meghirdetni. A (3) bekezdés szerinti intézmények kötelező szintentartó tvábbképzést együttesen is meghirdethetnek. (5) A kötelező szintentartó tvábbképzés írásbeli tudásszint felmérő teszttel zárul, és azt úgy kell megszervezni, hgy az azn való részvétellel sikeres tudásszint felmérő teszt esetén megszerezhető legyen 50 pnt. A kötelező szintentartó tvábbképzés minden esetben magában fglalja a reanimációra vnatkzó tvábbképzési elemet. (6) A kötelező szintentartó tvábbképzés szervezője a tvábbképzés szervezésével és lebnylításával összefüggésben anyagi támgatást gyógyszert vagy gyógyászati segédeszközt gyártó, illetve frgalmazó gazdálkdó szervezettől nem fgadhat el. A kötelező szintentartó tvábbképzés reklám vagy üzleti érdeket szlgáló prgramelemet nem tartalmazhat. (7) Az egészségügyért felelős miniszter a (3) bekezdés szerinti intézmények javaslatára legalább ötévenként meghatárzza a kötelező szintentartó tvábbképzések kiemelt témaköreit, és azt az általa vezetett minisztérium hnlapján közzéteszi. (8) A tvábbképzési időszak alatt egy kötelező szintentartó tvábbképzés a tvábbképzésre kötelezett számára térítésmentes, amelyre vnatkzó költségvetési támgatás a (3) bekezdés szerinti intézmény részére utólag kerül biztsításra. 3. Szabadn választható elméleti tvábbképzés

2 4. (1) Szabadn választható elméleti tvábbképzésnek minősül: a) a 6. (2) bekezdése szerinti, minősített elméleti tvábbképzési tanflyam, b) munkahelyen belül szervezett rendszeres tvábbképzés, c) szakmai célú tanulmányút, d) az adtt szakterületen végzett tudmánys tevékenység, e) egyéni tvábbképzés. (2) Az (1) bekezdés a) pntja szerinti tvábbképzések minősítése előzetesen történik, az (1) bekezdés b) e) pntja szerinti tvábbképzések minősítését az 1. mellékletben fglaltak alapulvételével a felsőktatási intézmények utólag végzik. (3) Az (1) bekezdés a) pntja szerinti tanflyamk távktatási frmában is megszervezhetők. A távktatással szerzett pntkból évente legfeljebb 20 pnt számítható be. (4) E rendelet alkalmazásában távktatás az a sajáts infrmációtechnlógiai és kmmunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az ktató és a tvábbképzésen résztvevő interaktív kapcslatára és önálló munkára épülő, tudásszint felmérő teszttel záruló képzési frma, ahl a tudásszint felmérése a szlgáltató birtkában lévő adatbázisból egyénenként véletlenszerûen kiválaszttt kérdéssr alapján történik. A szintfelmérést meghatárztt időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni. A prgramt a munkahelyen kívüli tvábbképzési prgrammal azns módn kell elismertetni. (5) A tvábbképzési időszak alatt a tvábbképzésre kötelezettnek szakképesítésenként legalább 25 pntt lyan, az (1) bekezdés a) pntja szerinti tanflyam teljesítésével kell megszereznie, amelynek a célcsprtjában a tvábbképzésre kötelezett szakképesítése (szakképesítései) szerepel (szerepelnek). 5. (1) A 4. (1) bekezdés a) pntja szerinti tanflyamt bármely gazdálkdó szervezet szervezhet. (2) A tvábbképzés szervezője a felsőktatási intézményhez évente 2 alkalmmal január 15-ig és szeptember 1-jéig nyújthatja be a tvábbképzési prgramját. A tvábbképzési prgram leghamarabb az e bekezdés szerinti határidők lejárta előtt 90 nappal nyújtható be. (3) A tvábbképzési prgramnak tartalmaznia kell a tvábbképzés a) címét, b) frmáját, c) célcsprtját, d) részletes szakmai tartalmát, e) előadóit, f) szervezőjét és annak elérhetőségét, g) helyét, h) idejét, i) díját, j) tudásszint felmérő tesztjének a módját (ha ilyen teszt a tvábbképzéshez kapcslódik), k) jelentkezési határidejét és l) jelentkezési helyét. (4) A tvábbképzési prgram befgadásáról a felsőktatási intézmény dönt. A felsőktatási intézmény a hiánysan, vagy a határidő lejártát követően benyújttt prgramt elbírálás nélkül visszaküldi, a szakmailag elfgadhatatlan színvnalú, a biznyíthatóan reklám vagy üzleti érdeket szlgáló prgramt indklás megjelölésével visszautasítja. (5) Aki a 10. (3) és (4) bekezdésében írtakat nem, vagy nem határidőre teljesítette, attól annak pótlásáig nem fgadható el új tvábbképzési prgram. 6. (1) A felsőktatási intézmény az 1. mellékletben fglaltak figyelembevételével pntszámajánlással látja el az egyes tvábbképzési prgramkat, és valamennyi hzzá benyújttt, elbírált prgramt január 31-ig, illetve szeptember 15-ig közvetlenül megküld a Szakmai Kllégium illetékes tagzatának, valamint az Egészségügyi Szakképzési és Tvábbképzési Tanács illetékes bizttságának (a tvábbiakban: Bizttság). (2) A prgramra és a pntértékére a Szakmai Kllégium illetékes tagzata február 15-ig, illetve szeptember 30-ig tehet észrevételt a Bizttságnak. A pntértékekről a Bizttság dönt a Szakmai Kllégium és a felsőktatási intézmény javaslata alapján az 1. mellékletben fglaltak szerint adható pntértékek figyelembevételével. A Bizttság elnöke a jóváhagytt tvábbképzési pntértékeket március 1-jéig, valamint któber 15-ig elektrnikus útn, a felsőktatási intézmények, a tvábbképzés szervezője, valamint a tvábbképzésre kötelezettek számára hzzáférhetővé teszi. (3) A Bizttság elnöke a minősített tvábbképzési prgramk 5. (3) bekezdése szerinti adatait, valamint a megállapíttt pntértéket az egészségügyben mûködő szakmai kamarákról szóló évi XCVII. törvény (a tvábbiakban: Ekt.) 2. k) pntja szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében megküldi az illetékes szakmai kamarának. (4) A tvábbképzés szervezője köteles a tvábbképzési prgram 5. (3) bekezdése szerinti adatait, valamint a megszerezhető pntértéket az ktatási évhez igazdóan az érintettek számára hzzáférhető frmában közzétenni. 7. (1) A 4. (1) bekezdés b), c) és e) pntja szerinti tvábbképzés pntértékének elismerése akkr lehetséges a) munkahelyen belül szervezett rendszeres tvábbképzési tevékenység esetén, ha aa) a munkahely vagy szervezeti egysége egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképzés végzésére akkreditált és ab) a tvábbképzésen tudmánys fkzattal rendelkező személy, vagy gyógyszerészek részére szervezett tvábbképzés esetében szakgyógyszerészi szakvizsgával és legalább öt éves szakmai gyakrlattal rendelkező személy üléselnökként vagy előadóként vesz részt, b) szakmai célú tanulmányút, illetve egyéni tvábbképzés esetén, ha ba) a tvábbképzés a szakmai képzés biztsításáhz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező felsőktatási intézményben, illetve ktató vagy gyakrló egészségügyi szlgáltatónál történik és bb) a tvábbképzésről kiállíttt íráss igazlás annak tematikáját is tartalmazza.

3 (2) Az (1) bekezdés szerinti értékelést a felsőktatási intézmény félévente legalább egy alkalmmal végzi. 4. Gyakrlati tvábbképzés 8. (1) A tvábbképzési időszak gyakrlati részének teljesítéséhez a tvábbképzésre kötelezettnek legalább 3 évet kell hazai vagy külföldi fglalkztatónál a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben eltöltenie. Egy év gyakrlati idő értéke 20 pnt. (2) A gyakrlat időtartamát munkavégzésre irányuló jgvisznyban álló kérelmező esetén a fglalkztató, ennek hiányában a mûködési engedély kiállítója igazlja. A munkáltató lehet a fglalkztatástól függően a kérelmező jelenlegi vagy krábbi munkáltatója. Az igazlás tartalmazza a kérelmező természetes személyaznsító adatait, a gyakrlt szakképesítés (szakképesítések) megnevezését és a gyakrlat időtartamát. A gyakrlat időtartamát a kérelmező fglalkztatójának jgutód nélküli megszûnése esetén szerződés vagy a munkavégzés igazlására alkalmas és a gyakrlat időtartamát alátámasztó egyéb dkumentum igazlja. (3) A tvábbképzési pntk számításánál egy évnél rövidebb gyakrlati idő is figyelembe vehető, amennyiben a tvábbképzésre kötelezett a (2) bekezdés szerinti módn igazlja, hgy legalább két egymást követő hónapn át hazai vagy külföldi egészségügyi szlgáltatónál a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben végzett egészségügyi tevékenységet. Az így teljesített gyakrlati idő értéke kéthavnként 3 pnt. (4) Részmunkaidőben történő fglalkztatás esetén az (1) bekezdés szerinti pntszám a teljes munkaidőhöz mérten, időaránysan kerül beszámításra. (5) Aki a tvábbképzési időszak alatt az (1), a (3) és a (4) bekezdés szerintimódna szükséges 60 pnttnemszerezte meg, a gyakrlati rész teljesítését felsőktatási intézményben vagy ktató-gyakrló egészségügyi szlgáltatónál 1 3 hónapig tartó, felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakrlati tvábbképzéssel pótlhatja. Az így teljesített gyakrlati idő értéke havnta 20 pnt. (6) Az Eütv (3) bekezdése szerinti felügyeletet ellátó személy e tevékenységéért havnta 10 szabadn választható elméleti tvábbképzési pntra jgsult. 9. (1) Annak a tvábbképzésre kötelezettnek, aki a tvábbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végzett ténylegesen és jgszerûen egészségügyi tevékenységet és a külföldi államban az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és e rendelet szerinti gyakrlati tvábbképzési kötelezettségét teljesítette, ennek a tvábbképzés elméleti részének igazlására az adtt államban jgsult szerv által kiállíttt igazlással történő igazlása esetén a tvábbképzési időszaka teljesítettnek minősül. (2) Annak a tvábbképzésre kötelezettnek, aki a tvábbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végzett ténylegesen és jgszerûen egészségügyi tevékenységet, aznban a külföldi állam jga alapján kötelező elméleti tvábbképzésen nem vett részt, a gyakrlati tvábbképzés e rendelet szerinti igazlása, valamint a szakképesítésének megfelelő, e rendelet szerinti kötelező szintentartó tvábbképzés teljesítése esetén a tvábbképzési időszaka teljesítettnek minősül. (3) Az (1) és (2) bekezdésben fglalt igazláskat elismerés céljából a 10. (1) bekezdése szerinti felsőktatási intézmény részére kell benyújtani. 5. A tvábbképzési pntk nyilvántartása 10. (1) A tvábbképzésre kötelezett tvábbképzésre az általa választtt hazai felsőktatási intézményhez jelentkezik be. A tvábbképzésre kötelezett a bejelentkezéssel egyidejûleg nyilatkzik arról, hgy hzzájárul a (4) bekezdés szerinti adatainak a kezeléséhez és a mûködési nyilvántartás vezetése érdekében történő tvábbításáhz. (2) A felsőktatási intézmény a tvábbképzésre kötelezetteknek az egyes tvábbképzési frmákban szerzett pntjait flyamatsan nyilvántartja, és az adtt szakképesítés (szakképesítések) tekintetében teljesített tvábbképzésekről flyamatsan, de legalább havnta egy alkalmmal értesíti a mûködési nyilvántartási szervet. (3) A tvábbképzés szervezője legkésőbb a tvábbképzést követő 5. napn a prgramn való részvételért járó pntértékről aláírásával elláttt igazlást ad a résztvevőnek. Az igazlás tartalmazza: a) a résztvevő aa) természetes személyaznsító adatait, ab) mûködési, ennek hiányában alapnyilvántartási számát, ac) szakképesítését (szakképesítéseit), b) a tvábbképzés szervezőjének nevét, c) a tvábbképzés ca) helyét, cb) idejét, cc) címét, cd) nyilvántartási számát, ce) típusát (kötelező, szabadn válaszható) és d) a tvábbképzés teljesítésével megszerzett pntértéket. (4) A tvábbképzés lebnylítását követő 30 napn belül a szervező összesített kimutatást készít, feltüntetve a (3) bekezdés szerinti adatkat, és megküldi azt annak a felsőktatási intézménynek, amelyhez a tvábbképzésre kötelezett bejelentkezett. (5) A pntérték meghatárzásának alapjául szlgáló dkumentumkat az adatszlgáltató a pntérték megállapításától számíttt 10 évig köteles megőrizni.

4 11. (1) A tvábbképzési prgramknak a 6. szerinti tvábbítása minden esetben elektrnikus útn és papír alapn történik. A 10. (2) és (4) bekezdése szerinti adatátadás minden esetben elektrnikus útn történik. (2) A mûködési nyilvántartást vezető szerv a 10. (2) bekezdése szerinti értesítés megérkezését követő 30 napn belül hnlapján hzzáférhetővé teszi a tvábbképzésre kötelezett számára a mûködési nyilvántartásban szereplő szakképesítése (szakképesítései) tekintetében a tvábbképzési kötelezettsége teljesítésére vnatkzó adatkat. 12. (1) Adtt tvábbképzési időszakban PhD fkzat vagy habilitáció megszerzése esetén a tvábbképzési időszak elméleti része teljesítettnek minősül. (2) Akadémiai dktri cím megszerzése esetén az adtt tvábbképzési időszak teljesítettnek minősül. (3) Annak a tvábbképzésre kötelezettnek az esetében, aki flyamatban lévő tvábbképzési időszak ideje alatt szerez újabb szakképesítést, az újabb szakképesítés tekintetében a mûködési nyilvántartás első alkalmmal történő megújítása a flyamatban lévő tvábbképzési időszak lejártakr történik. A flyamatban lévő tvábbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vnatkzásában a mûködési nyilvántartás első alkalmmal történő megújításakr a tvábbképzési időszak az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel teljesítettnek minősül. 13. A Magyar Orvsi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara az Ekt. 2. k) pntjában fglaltak alapján flyamatsan ellenőrzi, figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tvábbképző helyeket és a tvábbképző helyek által leflytattt képzési prgramk minőségét. A Magyar Orvsi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara az általa leflytattt utólags értékelésről szóló beszámlót minden naptári negyedév végégig megküldi a Bizttság részére. 6. Záró rendelkezések 14. Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napn lép hatályba. 15. (1) E rendelet rendelkezéseit a (2) (5) bekezdésben fglaltak figyelembevételével az e rendelet hatálybalépésekr flyamatban lévő tvábbképzési időszakk esetében is alkalmazni kell. (2) A 3. (8) bekezdésében fglaltak a január 1-jét követően leflytattt tvábbképzésekre alkalmazhatók. (3) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően pntértékeléssel elláttt tanflyamk az alábbiak szerint kerülnek beszámításra a tvábbképzésre kötelezettek tvábbképzésének teljesítésébe: a) az 1. (1) bekezdés a) pntja szerinti tvábbképzésre kötelezettek, valamint a klinikai szakpszichlógusk számára aa) kötelező szintentartó tvábbképzésként meghirdetett tvábbképzés pntértéke e rendelet szerinti kötelező szintentartó tvábbképzésként, ab) kötelezően választható tanflyamként meghirdetett tvábbképzés a 4. (1) bekezdés a) pntja szerinti szabadn választható tanflyamként, ac) a szabadn választható tvábbképzés pntértéke e rendelet szerinti szabadn választható tvábbképzésként; b) a klinikai szakpszichlógusk kivételével az 1. (1) bekezdés b) pntja szerinti tvábbképzésre kötelezettek számára meghirdetett tvábbképzési tanflyamk pntértéke e rendelet szerinti kötelező tvábbképzésként. (4) A klinikai szakpszichlógusk kivételével az 1. (1) bekezdés b) pntjában fglalt azn tvábbképzésre kötelezetteknek, akiknek a flyamatban lévő tvábbképzési időszakukból e rendelet hatálybalépésekr 3 év vagy annál kevesebb idő van hátra, a tvábbképzési kötelezettség teljesítéséhez a tvábbképzési időszak alatt az e rendeletben fglaltak szerint 100 pnt teljesítését kell igazlniuk. (5) A kötelező szintentartó tanflyamk az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és klinikai szakpszichlógusk flyamats tvábbképzéséről szóló 52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendelet e rendelet hatálybalépését megelőző napn hatálys 3. (1) bekezdése szerint meghatárztt tematika alapján június 30-ig szervezhetőek. 16. (1) A klinikai sugárfizikus egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 19/2007. (IV. 17.) EüM rendelet a) 1. -ában az Eütv ának (3) bekezdése szerinti intézményekre szövegrész helyébe az egészségügyi felsőktatási intézményekre szöveg, b) 2. (2) bekezdésében az az Eütv ának (3) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelő szövegrész helyébe az a klinikai sugárfizikus szakképzés végzésére akkreditált szöveg lép. (2) Hatályát veszti a) az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és klinikai szakpszichlógusk flyamats tvábbképzéséről szóló 52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendelet és b) az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és klinikai szakpszichlógusk flyamats tvábbképzéséről szóló 52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendelet módsításáról szóló 51/2006. (XII. 28.) EüM rendelet. Dr. Réthelyi Miklós s. k. nemzeti erőfrrás miniszter

5 1. melléklet a 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelethez Flyamats tvábbképzés alapján megszerezhető legmagasabb pntértékek (tvábbképzési pntk) 1. Elméleti tvábbképzési tanflyamk 1.1. Kötelező szintentartó tvábbképzésen vagy a 4. (1) bekezdés a) pntja szerinti minősített elméleti tanflyamn való részvétel óránként 2 pnt Kötelező szintentartó tvábbképzésen vagy a 4. (1) bekezdés a) pntja szerinti minősített elméleti tanflyamn előadóként való részvétel óránként 4 pnt Más szakterület számára kötelezőnek meghirdetett, a résztvevőnek szabadn választható tanflyamnak minősülő tvábbképzésen való részvétel óránként 1 pnt, írásbeli vizsgával történő befejezés esetén 2 pnt. Sikertelen tudásszint felmérő teszt esetén a tanflyam részvételi pntszáma a 4. (1) bekezdés a) pntja szerinti tvábbképzésen szerzett pntként ismerendő el. A legmagasabb adható pntérték a rendezvény időtartamától függetlenül 50 pnt. 2. Intézményen belül szervezett tvábbképzési frmák Rendszeresen szervezett ktatási rendezvény, knferencia, flyóirat referálás Intézményen belül szervezett tvábbképzésen való részvétel 2 pnt Előadástartás vagy referálás esetén alkalmanként 3 pnt. A legmagasabb adható pntérték szakképesítésenként évente 15 pnt. 3. Szakmai célú tanulmányút hónapnál rövidebb tanulmányút 5 pnt hónaps vagy azt meghaladó, de 6 hónapnál rövidebb tanulmányút 10 pnt hónaps tanulmányút 15 pnt hónapt meghaladó tanulmányút esetén minden tvábbi hónap 2 pnt. A legmagasabb adható pntérték szakképesítésenként évente 25 pnt. 4. Tudmánys tevékenység 4.1. Elfgadtt vagy megjelent tudmánys közlemény lektrált flyóiratban első szerzőként 30 pnt, társszerzőként 10 pnt Lektrált flyóiratban megjelent referátum 5 pnt Impakt faktrral rendelkező flyóiratban elfgadtt vagy megjelent tudmánys közlemény első szerzőként 50 pnt, társszerzőként 30 pnt Előadás tartása vagy pszter bemutatása tudmánys knferencián magyar nyelven első szerzőként 10 pnt, társszerzőként 5 pnt Előadás tartása vagy pszter bemutatása tudmánys knferencián idegen nyelven első szerzőként 30 pnt, társszerzőként 20 pnt Részvétel hazai vagy külföldi egészségügyi tárgyú tudmánys knferencián: egy naps knferencián óránként 1 pnt, de legfeljebb 6 pnt, több naps knferencián napnta 6 pnt, európai akkreditációval rendelkező knferencián a knferencián kaptt és igazlt pnt PhD fkzathz vagy dktri disszertációhz kapcslódóan végzett ppnensi tevékenység 20 pnt PhD témavezető a jelölt sikeres védése idején 30 pnt Tudmánys szakkönyv, tankönyv írása fejezetenként 40 pnt, társszerzőként 20 pnt, szakkönyv vagy tankönyv szerkesztési munkájáért 30 pnt Egyetemi, főisklai jegyzet vagy más ktatási anyag készítése fejezetenként 20 pnt, társszerzőként 10 pnt, a jegyzet szerkesztési munkájáért 10 pnt. 5. Egyéni tvábbképzés Az egyéni tvábbképzés célja az adtt szakterületen belül új szakmai ismeretek elsajátítása, új metdika begyakrlása Egy hetesnél rövidebb tanulmányút 5 pnt Egy hetesnél hsszabb tanulmányút esetén 10 pnt; de legfeljebb évente 20 pnt Az egyéni tvábbképzés irányítója számára a pntérték fele. A legmagasabb adható pntérték szakképesítésenként évente 30 pnt.

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet Hatály: 2015.XI.25. - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 33594 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 140. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A nemzeti erõforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

Változások az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályozásában. Tóbiásné Csutka Anett megyei vezető ápoló

Változások az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályozásában. Tóbiásné Csutka Anett megyei vezető ápoló Változások az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályozásában Tóbiásné Csutka Anett megyei vezető ápoló Új jogi szabályozás 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének

Részletesebben

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól hatályos: 2014.01.18 - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

VIK Hallgatói Képviselet Kari BME ösztöndíj

VIK Hallgatói Képviselet Kari BME ösztöndíj VIK Hallgatói Képviselet Kari BME ösztöndíj Pályázati felhívás a 2017/18. tanév őszi félévére A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem (BME) Villamsmérnöki és Infrmatikai Kar Hallgatói Képviselet

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 33594 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 140. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A nemzeti erõforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az

Részletesebben

TRX Sports Medicine keretszerződés

TRX Sports Medicine keretszerződés TRX SMSTC 2013. szeptember 1. 01. TRX Sprts Medicine keretszerződés (trainerek részére TRX SMSTC Sprts Medicine Suspensin Training Curse ) mely létrejött egyrészről R-med Orvsi Műszergyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

A nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 A nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati elbírálás tájékztató

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtarttt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK Erasmus+ Felnőttktatási munkatársak mbilitása Támgatási szerződés III. számú melléklet (egy-kedvezményezett) 2016 III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. RENDELKEZÉSEK AZ EGYSÉGKÖLTSÉG-HOZZÁJÁRULÁSON

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

Önköltség-számítási számítási szabályzat

Önköltség-számítási számítási szabályzat Önköltség-számítási számítási szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Besztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. Szenátus nevében: kancellár gazdasági igazgató rektr Papiné Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására FELHÍVÁS Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramk megvalósítására Magyarrszág Krmányának felhívása a Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramra, mely lehetőséget ad az egészségügyi

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatk elbírálásáról Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Mars utca 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálgbank

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. december 11- i rendes ülésére Verőce Község Plgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.verce.hu - Email: plghiv@verce.hu Verőce Község Önkrmányzat Plgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS XXIV. Bálványsi Nyári Szabadegyetem és Diáktábr 2013. július 27. szmbat 14.00 óra I. 20 éves az NKA prgramsrzat ismertetése A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Liszt Ferenc Ének - zenei Általáns Iskla 2013. Készítette: Frrainé Kószó Györgyi Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalm 1. Fgalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya...

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

Pályázati felhívás felhasználók számára A kiskereskedelmi és a szolgáltató szektor UV-A/C készülék használatának támogatása tárgyában

Pályázati felhívás felhasználók számára A kiskereskedelmi és a szolgáltató szektor UV-A/C készülék használatának támogatása tárgyában Pályázati felhívás felhasználók számára A kiskereskedelmi és a szlgáltató szektr UV-A/C készülék használatának támgatása tárgyában A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., levelezési

Részletesebben

Módosított Pályázati felhívás kiskereskedők számára A Kiskereskedelmi szektor UV-A/C-készülék használatának támogatása tárgyában

Módosított Pályázati felhívás kiskereskedők számára A Kiskereskedelmi szektor UV-A/C-készülék használatának támogatása tárgyában Módsíttt Pályázati felhívás kiskereskedők számára A Kiskereskedelmi szektr UV-A/C-készülék használatának támgatása tárgyában A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., levelezési

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására FELHÍVÁS a Kisgyermekkri nevelés támgatása c. prgram megvalósítására Magyarrszág Krmányának pályázati felhívása az óvda és családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykmpenzációs képességének erősítését

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

II. Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

II. Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Észak-Magyarrszági Reginális Operatív Prgram Vidékfejlesztési prgramt kiegészítı településfejlesztés c. pályázati felhívásáhz Kódszám: ÉMOP-2007-3.1.3. A prjektek az Európai Unió

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Tájékoztató a évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához

Pályázati felhívás és Útmutató. a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat beadásához Pályázati felhívás és Útmutató a 2016 2017. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mbilitás-pályázat beadásáhz A pályázati jelentkezés n-line történik az Európai Prgramirda ldalán keresztül 2016

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2002. (II.1.) számú r e n d e l e t e az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek energiatakaréks felújításának támgatásáról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkzási keretszerződés catering és rendezvényszervezés

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG SZAKVIZSGA TÁJÉKOZTATÓJA a 2016. szeptember 2016. december közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 05. június 5-ei rendkívüli közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből.. napirendi pnt: Előterjesztés intézményekkel kapcslats

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

Kérelem nyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 09. 08-tól

Kérelem nyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 09. 08-tól Kérelem nymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatálys 2012. 09. 08-tól 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

I. Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyre vonatkozó adatok:

I. Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: TAJ szám: Államplgárság: Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez 2016. február hónaptól

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 1. Megalakulás: A Veszprém Megyei Minőség Kör vezetői kezdeményezték a Veszprém Megyei Minőség Klub megalakulását, amelynek legfntsabb feladata a megyei minőségszemlélet kialakítása, flyamats frmálása

Részletesebben