FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására"

Átírás

1 FELHÍVÁS Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramk megvalósítására Magyarrszág Krmányának felhívása a Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramra, mely lehetőséget ad az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, régi típusú, általáns ápló és általáns asszisztens szakképesítésű, de tvábbi szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi szakdlgzók képzettségének szintre hzása és az OKJ-s áplói képesítés megszerzése céljából. OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzésére, így szakmai előmenetel biztsítására az élethsszig tartó tanulás megvalósítása érdekében. A Krmány a Partnerségi Megállapdásban célul tűzte ki az egészségügyi humán erőfrrás hiányának enyhítését és mtivációjának fkzását. A cél elérését a Krmány az Emberi Erőfrrásk Minisztériuma (EMMI) egy háttérintézménye és az állami és önkrmányzati fenntartású egészségügyi intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban fglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Krmány vállalja, hgy: a benyújttt támgatási kérelmet annak benyújtásától számíttt 30 nap alatt elbírálja; a felhívás feltételeinek megfelelő legjbb prjekteket mindösszesen maximum Ft vissza nem térítendő támgatásban részesíti; az előleggel kapcslats feltételeknek megfelelő támgattt prjekteknek a megítélt támgatás maximum 25%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 300 millió frint összegű előleget biztsít. A támgatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják 1, hgy: prjektjük megvalósításával hzzájárulnak a Partnerségi Megállapdásban fglalt célk eléréshez, azaz az egészségügyi humán erőfrrás hiányának enyhítéséhez és ezzel az egészségügyi ellátórendszerben dlgzók mtivációjának fkzásáhz; az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzésének támgatását, ezáltal biztsítva a szakmai előmenetelt az élethsszig tartó tanulás jegyében. 1 A prjektjavaslat benyújtására és megvalósítására száms egyéb feltétel vnatkzhat. Kérjük tanulmányzza át ezeket a felhívás tvábbi fejezeteiben.

2 Tartalmjegyzék 1. A tervezett fejlesztések háttere A knstrukció célja A rendelkezésre álló frrás A támgatás háttere Ügyfélszlgálatk elérhetősége A támgatási kérelmek benyújtásának feltélei A Prjektekkel kapcslats elvárásk A prjektek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A prjektek megkezdésével kapcslats rendelkezések: A prjekt tartalmával kapcslats elvárásk A prjekt területi krlátzása A prjekttől elvárt eredmények: A prjekt megvalósítása, illetve fenntartása srán elvárt egyéb követelmények Támgatható tevékenységek bemutatása: Nem támgatható tevékenységek Biztsítéknyújtási kötelezettségek Közbeszerzési kötelezettségek Nyilvánssággal és tájékztatással kapcslats elvárásk Adatszlgáltatási kötelezettségek A finanszírzással kapcslats infrmációk A prjekt javaslat minimális, maximális összköltsége A támgatás frmája: A támgatás mértéke, összege: Az elszámlható költségek felsrlása: Az elszámlhatóság tvábbi feltételei: Az elszámlható költségek mértékére, illetve arányára vnatkzó elvárásk nem elszámlható költségek Előleg igénybevételének feltételei A prjekt műszaki/szakmai tartalmával kapcslats elvárásk: Tvábbi infrmációk Mellékletek... 17

3 1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 1.1. A KONSTRUKCIÓ CÉLJA A Semmelweis Tervben meghatárztt egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatkról, a kiemelt feladatk végrehajtásáhz szükséges intézkedésekről szóló 1208/2011. (VI. 28.) Krm. határzat 1.1. pntja alapján az egészségügyi dlgzók humánerőfrrás helyzetének rendezése kiemelt, stratégiai fntsságú terület. A Nemzeti Fejlesztés 2030 Országs Fejlesztési és Területfejlesztési Kncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határzat A gyógyító Magyarrszág, egészséges társadalm, egészségügyi priritás című részében megfgalmaztt fejlesztésplitikai feladatk között kiemelt hangsúlyt kaptt az egészségügyi dlgzók számára reális és kiszámítható perspektívát jelentő, hmgén fglalkzási csprtkra kidlgztt életpályamdellek kialakítása, valamint a szakképzési rendszer átalakítása. A Partnerségi Megállapdás az egészségügyi fejlesztések priritásai között fgalmazza meg az egészségügyi humán erőfrrás hiányának enyhítését és az ellátórendszerben dlgzók mtivációjának fkzását. A humánerőfrrás helyzet javítására irányuló törekvést tvább erősíti, hgy az egészségügyi ellátórendszerben fglalkztatttak krfája szinte teljes egészében tükrözi a társadalm idősödő tendenciáját. Tvább rntja a flyamatt, hgy az utánpótlás egyre kisebb arányú kevesen választják tvábbtanulás céljából az egészségügyi szakképzéséket, hivatásként a beteg ember szlgálatát -, krai a pályaelhagyás, módsítás, - amit az alacsny bérek mellet a nehéz munkakörülmények is beflyáslnak (pl. 3 műszak) -, illetve a pályára lépés mtivációjának hiánya. A Felzárkóztató áplói egészségügyi szakképzési prgram indítása lehetőséget ad az ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzésére, így szakmai előmenetel biztsítására az élethsszig tartó tanulás jegyében. Ezen személyek az egészségügyi munkaerőpiacn több kból - életkruknál fgva, illetve alacsny szakképesítésük, ebből következően pedig alacsny besrlási kategóriájuk és alacsny jövedelmük miatt - hátránys helyzetben vannak. Tvább nehezíti a helyzetüket, hgy OKJ-ban nem szereplő szakképesítésük miatt a szakképesítés-ráépülésekbe nem csatlakzhatnak be, így nem tudnak speciális szakirányú képzettséget szerezni azkn a munkaterületeken, ahl dlgznak, vagy ahl munkáltatójuk fglalkztatni szeretné őket. A prgramba kapcslódási lehetőség a képzésben résztvevő egyéni érdekein túl, az egészségügyi ellátórendszerre is pzitív hatást gyakrl. A megfelelő számú és megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező humánerőfrrás javítani képes az egészségügyi ellátás színvnalát, a biztnságs beteg ellátást, javul a beteg egészségi állapta, csökkenhet a kórházi áplási napk száma, a kvalifikált munkaerő biztsításával pedig váltzhat az egészségügyi ellátórendszer társadalmi megítélése A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS A kiemelt prjekt felhívás meghirdetésekr a rendelkezésre álló keretösszeg frint A TÁMOGATÁS HÁTTERE Jelen kiírás frrását az Európai Szciális Alap és Magyarrszág költségvetése társfinanszírzásban biztsítja.

4 2. 2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE Ha tvábbi infrmációkra van szüksége, frduljn bizalmmal a Széchenyi 2020 ügyfélszlgálathz a telefnszámn, ahl hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fgadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcslats közleményeket a szechenyi2020.hu ldaln, ahl a Széchenyi 2020 ügyfélszlgálat elektrnikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 3. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉLEI Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő infrmációkat vegye figyelembe. A támgatást igénylőnek szervezeti frmájára, méretére, jgállására, stb. vnatkzó elvárásk: A knstrukció kiemelt prjekt keretében, két kmpnensben valósul meg: A felhívásra beérkező támgatási kérelmek az eljárásrendi jgszabály szerinti kiemelt kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. Az elbírálás srán szóbeli egyeztetési lehetőséget biztsít az irányító hatóság a Prjektgazdával. 1. kmpnens Felzárkóztató képzések előkészítése, összeállítása, képzések lebnylítása és vizsgáztatás E kmpnensre kizárólag a Krmány által kijelölendő, alábbi feltételeknek megfelelő szervezet nyújthat be prjektjavaslatt: - a gazdasági szervezetek gazdálkdási frma szerinti besrlásáról, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerinti GFO 312 közpnti költségvetési szerv besrlású EMMI háttérintézmény és - az alábbi feladatkat képes ellátni az 59/2011. (IV. 12.) Krm. rendelet alapján: az egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit kidlgzza, előkészíti és felülvizsgálja ellátja az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben szervezési, módszertani szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatkat felnőttképzési tevékenységet flytat, isklarendszeren kívüli egészségügyi szakképzéseket és azk vizsgáit szervezi, tvábbképzéseket flytat, az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben szervezési, módszertani szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatkat lát el E kmpnensre knzrcium nem nyújthat be támgatási kérelmet. 2. kmpnens Állami és önkrmányzati fenntartású egészségügyi intézményben dlgzók felzárkóztató egészségügyi áplói képzésben történő részvételének támgatása E kmpnens keretében az alábbi közfinanszírztt egészségügyi szakellátást nyújtó állami fenntartású fekvő- és/vagy járóbeteg intézmények, illetve az egészségügyért felelős miniszter által irányíttt

5 közfinanszírztt egészségügyi szlgáltatást nyújtó háttérintézmények vehetnek részt (KSH besrlással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján): 1) Költségvetési szervek: - Közpnti költségvetési szerv (312); - Helyi önkrmányzati költségvetési szerv (322); A 2. kmpnensben résztvevő állami és önkrmányzati fenntartású intézmények listáját a Krmány hagyja jóvá, a lista az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága által kerül összeállításra. A listában nem szereplő intézményeken kívül más intézmény nem vehet részt a prgramban. A lista módsítása Krmány általi jóváhagyáshz kötött. Jelen felhívás 2. kmpnensére knzrcium nem nyújthat be támgatási kérelmet. A támgatási kérelem benyújtására vnatkzó kizáró kk Nem nyújthat be támgatási kérelmet a 7. a pntban felsrlt, 1. számú szakmai melléklet szerinti kizáró kk alá tartzó szervezet. A támgatási kérelmek benyújtása: A támgatási kérelmek az 1. kmpnens esetében nvember 17. és január 30. között, a 2. kmpnens esetében január 6. és február 27. között nyújthatók be. Támgatási kérelmek kizárólag az uniós támgatásk kezelését szlgáló elektrnikus alkalmazásn keresztül elektrnikus frmában nyújthatók be. Felhívjuk a figyelmet, hgy a támgatási kérelemhez csatlni kell a kérelem adattartalmát hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkzatt is. A nyilatkzat papír alapú példányát ha azt nem elektrnikus aláírással látták el - pstai útn is be kell nyújtani az elektrnikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektrnikus benyújtást követő 3 napn belül zárt csmaglásban, pstai ajánltt küldeményként vagy expressz pstai szlgáltatás[1]/futárpsta-szlgáltatás[2] (garantált kézbesítési idejű belföldi pstai szlgáltatás) igénybevételével a következő címre: [1] A pstai szlgáltatáskról szóló évi CLIX. törvény (a tvábbiakban Psta tv.) pntjában fglaltak szerint expressz pstai szlgáltatás: az az időgarantált szlgáltatás, melynek keretében a pstai szlgáltató arra vállal kötelezettséget, hgy a pstai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapn, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapn, egyéb nemzetközi visznylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapn kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pntban fglalt többletszlgáltatásk közül legalább egyet teljesít: a) nymn követhető kezelés; b) utánvétel; c) tértivevény; d) értéknyilvánítás; e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkdási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele [2] A Psta tv pntjában fglaltak szerint futárpsta-szlgáltatás: lyan - a küldemény felvételétől számíttt legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált pstai szlgáltatás, amelynek keretében a pstai szlgáltató arra vállal kötelezettséget, hgy a pstai küldemény felvételét végző személy a pstai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja ly módn, hgy a feladó ez alatt bármely időpntban rendelkezhessen a pstai küldemény címzettjének vagy címének a megváltztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

6 Emberi Erőfrrásk Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 1373 Budapest 5. Pf A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK Kérjük a támgatási kérelem előkészítése srán vegye figyelembe, hgy a kérelemnek, illetve a prjektnek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek: A prjekt javaslatk maximális összköltsége mindösszesen: Ft 4.1. A PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM: 36 hónap 4.2. A PROJEKTEK MEGKEZDÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK: A prjekt által lefedett tevékenységek az előkészítés kivételével nem kezdhetők meg a támgatási kérelem benyújtásának időpntját megelőzően A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK Lásd a 7.a pntban felsrlt 2. számú szakmai mellékletet A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA Jelen knstrukció kizárólag a hat kevésbé fejlett régió földrajzi területére terjed ki A PROJEKTTŐL ELVÁRT EREDMÉNYEK: A prjekt az életpálya javítását szlgáló intézkedések srában kiemelt helyen szerepel. A felzárkóztató prgram teljesítésével több száz fő szerez államilag elismert szakképesítést, mellyel a szakképesítést szerzettek munkaerőpiaci helyzete javul. A képzéssel az élethsszig tartó tanulás flyamatába való bekapcslódás lehetősége nyílik meg számukra, esélyt teremtve a tvábbi szakképesítés-ráépülések megszerzésére is. Várható még a betegellátás színvnalának emelése, a betegbiztnság széleskörű javítása valamint az egészségügyi szlgáltatók számára előírt, minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletnek való maximális megfelelés biztsítása A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA, ILLETVE FENNTARTÁSA SORÁN ELVÁRT EGYÉB KÖVETELMÉNYEK Fenntartási kötelezettség:

7 1. kmpnens: fejlesztett képzési dkumentum (jegyzet) szerzői kéziratának megőrzése digitális, szerkeszthető frmában 2. kmpnens: az adtt személy tvábbfglalkztatása a megszerzett szakképesítés szerinti munkakörben, munkavisznyban, közszlgálati, közalkalmaztti jgvisznyban legalább annyi ideig, amennyi ideig az ösztöndíjat kapta főállásban (vagy kétszer annyi ideig legalább heti 18 órás részmunkaidőben) a végzettségnek megfelelő bérezéssel 4.7. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA: 1. kmpnens: Prjekt előkészítés (előzetes igényfelmérés, célcsprt elemzés, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, közbeszerzési szakértői támgatás igénybevétele) Felzárkóztató képzési tananyag összeállítás, képzés (ktatás) és vizsgáztatás - a szakmai és vizsgakövetelményekhez illeszkedő képzési tartalm meghatárzása - egyedi képzési prtfólió összeállítása az előző szakképesítések és szakmai gyakrlatk beszámításával - a képzéshez szükséges tananyag (képzési prgram, jegyzet) kidlgzása, skszrsítása - az elkészült egyedi prtfliók alapján a hmgén szintek kialakítása - az elméleti és gyakrlati képzési helyszínek és ktatók megszervezése - vizsgáztatás megszervezése, leflytatása Egyéb szakmai végrehajtás szakmai területi és közpnti krdinációs tevékenységek Felzárkóztató képzés előkészítése, szervezése és vizsgáztatás 2. kmpnens: Felzárkóztató képzés megszervezése és lebnylítása - Képzési prgramk megvalósítása - A prjekt keretében az alábbi szakképesítések megszerzése támgatható kizárólag: aznsító számú Gyakrló ápló aznsító számú Gyakrló csecsemő és gyermekápló aznsító számú Ápló Csecsemő és gyermekápló - A képzés, illeszkedve a jelenlegi OKJ struktúráhz, két részből áll: az első szakaszban a hallgatók a Gyakrló ápló/gyakrló csecsemő-és gyermekápló szakképesítést, míg

8 a másdik szakaszban az Ápló/Csecsemő-és gyermekápló szakképesítést szerzik meg. - A képzés időtartama az előzetes szakképesítések és szakmai gyakrlatk beszámításával kerül meghatárzásra. A várható átlags időtartam másfél év. Kizárólag az 1. kmpnens keretében kidlgzásra kerülő képzési prgram vehető igénybe a 2. kmpnensben nevesített intézmények részéről! Helyettesítési díj biztsítása a munkáltató számára a képzési időszakra a helyettesítési díj kizárólag a képzésben résztvevők távllétének idejére biztsítható, Mtivációs ösztöndíj a képzésben résztvevőknek A mtivációs ösztöndíj flyósítását a képzés időtartalma alatt szükséges biztsítani a képzésben résztvevők számára. A képzési időtartam alatt flyósítható ösztöndíj maximális időtartama nem lehet hsszabb, mint a képzettség megszerzéséhez szükséges kötelezően előírt képzési időtartam. A képzés lezárulta és vizsga sikeres letétele közötti időszakra ösztöndíj nem flyósítható. Mtivációs ösztöndíj bruttó 30 ezer Ft/fő/hó összeg került kalkulálásra, maximálisan a képzés időtartamára (18 hónap) flyósítható. A részletes szakmai elváráskat a 7. a pnt alatt felsrlt, 2. számú szakmai melléklet tartalmazza NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK Fentieken túl más, a prjekt céljainak elérését támgató tevékenység, mely jelen felhívásban nem került előírásra, aznban a megvalósítás szükségessé teszi, csak az Irányító Hatóság jóváhagyásával támgatható BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK A támgatást kérelmezőknek nem kell biztsítékt nyújtani KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK A kedvezményezetteknek a támgatás felhasználásakr a hatálys közbeszerzési törvény alapján kell eljárniuk. Közbeszerzés esetén a közbeszerzési dkumentációt a 7. b pnt alatt felsrlt, 7. sz. tájékztató szerinti közbeszerzési ellenőrzésnek kell alávetni NYILVÁNOSSÁGGAL ÉS TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK A Kedvezményezett a Prjekt megvalósítása srán köteles a hatálys jgszabálykban meghatárztt tájékztatási és nyilvánssági kötelezettségeknek eleget tenni, a Prjektről és a támgatásról az tt meghatárztt módn és tartalmmal infrmációt nyújtani. Az ezzel kapcslats követelményeket a Támgató hnlapjáról letölthető Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékztatási kötelezettségei c. útmutató és az Arculati Kézikönyv tartalmazza.

9 4.12. ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK Az alábbi indikátrkat szükséges a knstrukciónak teljesíteni, mely mutatók előrehaladásáról és végső teljesítéséről rendszeres adatszlgáltatási kötelezettség kerül előírásra: 1. elvégzett képzési prtfólió vizsgálatk száma 2. kidlgztt képzési prgramk száma 3. a képzésbe belépett szakdlgzók száma 4. szakképesítést szerzők száma A knstrukció megvalósítása srán a knstrukció egészében teljesítendő indikátrk: I. Indikátr: elvégzett képzési prtfólió vizsgálatk száma célérték: 1200 db Indikátr magyarázat: A képzésbe bevnni kívánt személyek előzetes tudásszintjének (elméleti/gyakrlati) prtfólió elemzéssel történő felmérések, elemzések száma, mely alapján lehetséges az egyes képzési prgramkhz történő besrlás és a képzési csprtk kialakításának, ütemezésének elkészítése II. Indikátr: kidlgztt képzési prgramk száma Célérték: 4 db Indikátr magyarázata: A prjekt keretében kidlgzásra kerülő, majd megvalósuló képzési prgramk száma III. Indikátr: a képzésbe belépett szakdlgzók száma Célérték: 1000 fő Indikátr magyarázata: A prtfólió elemzés alapján a képzési prgramt megkezdő szakdlgzók száma IV. Indikátr: szakképesítést szerzők száma Célérték: 875 fő Indikátr magyarázata: A képzési prgramt (elméleti és gyakrlati) sikeres vizsgával záró szakdlgzók száma 5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Kérjük a prjekt előkészítése srán vegye figyelembe, hgy a támgatást a prjekt megvalósítása srán csak akkr tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályknak A PROJEKT JAVASLAT MINIMÁLIS, MAXIMÁLIS ÖSSZKÖLTSÉGE Jelenlegi felhívásban nem releváns A TÁMOGATÁS FORMÁJA: Vissza nem térítendő támgatás.

10 5.3. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE: 100%, a kiemelt prjekt teljes keretösszege: Ft 5.4. AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK FELSOROLÁSA: 1. Kmpnens elszámlható költségei Előkészítési költségek: Jgszabály, hatóság, felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányk elkészítése: megvalósíthatósági tanulmány, egyéb szükséges háttértanulmányk, szakvélemények, szakmai kncepció elkészítése Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), mely nem lehet több a prjekt összes elszámlható költségének 1 %-ánál. Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámlható költsége nem haladhatja meg a prjekt összes elszámlható költségének 0,5%-át, de maximum Ft-t. Prjektmenedzsment A prjektmenedzsment feladatk ellátására igénybevett külső szakértők díja. Irda és eszközbérlet, A menedzsment tevékenységhez kapcslódó anyag és kis értékű eszközök költsége (pl. nymtató, számlógép, papír, írószer), Kiküldetéshez kapcslódó utazási költségek. Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a prjekt összes elszámlható költségének 2,5%-át. Prjekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfrdításai A prjekt céljának megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet bruttó munkabére személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatásk, pl. utazási költségtérítés, Cafeteria) munkaköri alkalmassági vizsgálat díja (33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján) és bérjárulékai elszámlhatók. Útiköltség, kiküldetési költség A prjektben résztvevő célcsprtnak, illetve a prjekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársaknak a prjekt megvalósításáhz közvetlenül köthető, a támgattt tevékenységekhez kapcslódó, külső helyszínen történő munkavégzése, a prjekt megvalósításával összefüggő

11 képzése miatt felmerülő utazási és szállásköltségei elszámlhatóak. Az utazási költségek a magyar jgszabályk szerint járulékkkal együtt számlhatóak el. Képzéssel és képzési anyagkkal kapcslats költségek az ktatók költségei (szakértői díj), a munkáltató által megvalósíttt képzés, vizsgáztatás esetében az ktatók és vizsgáztatók aránysíttt bére és járulékai, az ktatók utazási költségei, képzés megszervezése, lebnylítása, tananyag segédanyagk kidlgzása, fejlesztése, a prjekt keretében végrehajttt (tananyag) fejlesztéshez és képzéshez kapcslódó akkreditációs, minősítési, értékelési, regisztrációs díjak, a résztvevők (célcsprt) egyedi prtflió elemzése, hmgén szintek (képzési csprtk) összeállítása. Egyéb kiadásk a képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja, képzés részvételi díja, vizsgadíj, biznyítvány kiállításának díja, képzők kiválasztásáhz kapcslódó költségek, képzéshez kapcslódó egyéb költségek. Szlgáltatásvásárlás költsége A prjekt tevékenységhez kapcslódó, nem a felhívás keretében meghatárztt kötelező kmmunikációs tevékenységek, (pl. kiadványk, infrmációs füzetek készítése, elektrnikus megjelenés, képzések meghirdetése, tudatsság növelése, tájékztatás, kmmunikációs kampányk, stb.). A hrizntális vállalásk méréséhez és teljesítéséhez igénybevett szlgáltatásk díja. A megvalósításhz kötődő és indklt bérleti díjak. Biztsítékk jgi, közjegyzői, bankköltségei amennyiben a támgatás flyósításáhz a biztsítéknyújtás kötelező (pl. bankgarancia költsége, ingatlan jelzálghz kötődő értékbecslés díja). A prjekt megvalósításával kapcslatban közvetve felmerülő, általáns szlgáltatásk: A felhívás által előírt nyilvánsság biztsításának költségei, melynek az összes elszámlható költséghez visznyíttt aránya nem lehet több mint 0,5% A prjekt vnatkzásában végzett könyvvizsgálói szlgáltatás, az összes elszámlható költséghez visznyíttt aránya nem lehet több mint 0,5%. A felhívásban prjektszintű könyvvizsgálat előírása kizárólag az arra vnatkzó elvárásrendszer jgszabálykkal összhangban történő meghatárzása esetén lehetséges.

12 Hatósági igazgatási, szlgáltatási díjak, illetékek. Jgi, közjegyzői költségek. Általáns (rezsi) költségek pstaköltségek, ide értve az elektrnikus kmmunikáció működtetéséhez kapcslódó költségeket is (pl. e-aláírás alkalmazásáhz kapcslódó tanúsítvány, kriptgráfiai eszközök, időbélyegzés költségei), bankszámlanyitás költsége2 (amennyiben kötelező önálló bankszámlát nyitni a prjektre), rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költségek, dkumentációs, irattárazási, archiválási költségek, a vállalat-irányítási tevékenységek (úgy, mint: jgi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kntrlling és egyéb a prjekt megvalósítását közvetetten szlgáló tevékenységek ráfrdításai, amennyiben ez máshl nem került elszámlásra). Ezek a költségek csak a rezsi költségeken belül számlhatóak el, más költség-kategóriákban nincs erre lehetőség. Egyéb szlgáltatásk költsége Kötelező könyvvizsgáló költsége Eszközbeszerzés A prjekt befejezésekr kötelező a prjektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazlást a záró elszámlási csmag részeként szükséges benyújtani. Közbeszerzési eljárásk lebnylításával összefüggő költségek külső szlgáltatás igénybevétele esetén. A felhívás által előírt nyilvánsság biztsításának költségei (kötelező EU arculati előírásk biztsítása), melynek az összes elszámlható költséghez visznyíttt aránya nem lehet több mint 0,5%. A prjekt megvalósításáhz nélkülözhetetlen infrmatikai eszközök, irdai, irdatechnikai eszközök és irdabútrk beszerzési költsége számlható el. Tartalék Amennyiben a prjekt megvalósítása srán lyan előre nem tervezett, és a kedvezményezett, valamint a vele szerződő vállalkzó által előre nem látható a szerződéskötés alapjául szlgáló dkumentációban nem szereplő tevékenység (pl. pótmunka) költsége merül fel, amely megfelel az elszámlhatóság feltételeinek, a prjekt eredeti célkitűzésének végrehajtásáhz és fenntarthatóságáhz elengedhetetlen, akkr ez a tevékenység támgatható. 2 Amennyiben közpnti költségvetési szervről van szó, akkr elegendő, ha az ESB alapk fgadására nyittt célelszámlási számlával rendelkezik.

13 A tartalék nem lehet több mint a prjekt támgatási szerződésében meghatárztt összes elszámlható költségének 10%-a. A felsrltakn kívül más költség nem tervezhető. 2. Kmpnens Prjektmenedzsment: A prjektmenedzsment feladatk ellátására igénybevett külső szakértők díja. Irda és eszközbérlet A menedzsment tevékenységhez kapcslódó anyag és kis értékű eszközök költsége (pl. nymtató, számlógép, papír, írószer), Kiküldetéshez kapcslódó utazási költségek. Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a prjekt összes elszámlható költségének 2,5%-át. Célcsprt számára biztsíttt támgatásk Helyi, helyközi, igazlt utazási költség a képzésben részt vevők számára a lakóhely és a képzés helyszíne, valamint a munkahely és a képzés helyszíne távlságra A képzésben résztvevő távlléte miatt felmerülő helyettesítési díj költsége a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. A támgatást igénylő a képzésben résztvevő távlléte miatt felmerülő helyettesítési díjára kap finanszírzási lehetőséget, annak érdekében, hgy az ellátás színvnala semmiképp ne csökkenjen. Mtivációs ösztöndíj A mtivációs ösztöndíj flyósítása kötelező a képzésben részt vevők számára bruttó Ft/hó/fő a képzés időtartama alatt. A képzési időtartam alatt flyósítható mtivációs ösztöndíj maximális időtartama nem lehet hsszabb, mint a képzettség megszerzéséhez szükséges kötelezően előírt képzés időtartam. A képzés lezárulta és vizsga sikeres letétele közötti időszakra mtivációs ösztöndíj nem flyósítható. Képzés megszervezése, lebnylítása; Csak a ténylegesen képzésben eltöltött idő vehető számításba. A költségeket résztvevőnként és alkalmanként vagy időszaknként (óránként, napnként, hetenként) az adtt időszakban, adtt helyen szkáss díjtételek figyelembevételével kell tervezni és elszámlni. Szlgáltatásvásárlás költsége A prjekt tevékenységhez kapcslódó, nem a felhívás keretében meghatárztt kötelező kmmunikációs tevékenységek, (pl. kiadványk, infrmációs füzetek készítése, elektrnikus megjelenés, képzések meghirdetése, tudatsság növelése, tájékztatás, kmmunikációs kampányk, stb.); A hrizntális vállalásk méréséhez és teljesítéséhez igénybevett szlgáltatásk díja A prjekt megvalósításával kapcslatban közvetve felmerülő, általáns szlgáltatásk:

14 A felhívás által előírt nyilvánsság biztsításának költségei, melynek az összes elszámlható költséghez visznyíttt aránya nem lehet több mint 0,5%; Általáns (rezsi) költségek pstaköltségek, ide értve az elektrnikus kmmunikáció működtetéséhez kapcslódó költségeket is (pl. e-aláírás alkalmazásáhz kapcslódó tanúsítvány, kriptgráfiai eszközök, időbélyegzés költségei), bankszámlanyitás költsége3 (amennyiben kötelező önálló bankszámlát nyitni a prjektre), rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költségek, dkumentációs, irattárazási, archiválási költségek, a vállalat-irányítási tevékenységek (úgy, mint: jgi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kntrlling és egyéb a prjekt megvalósítását közvetetten szlgáló tevékenységek ráfrdításai, amennyiben ez máshl nem került elszámlásra). Ezek a költségek csak a rezsi költségeken belül számlhatóak el, más költség-kategóriákban nincs erre lehetőség. Egyéb szlgáltatásk költsége A felhívás által előírt nyilvánsság biztsításának költségei (kötelező EU arculati előírásk biztsítása), melynek az összes elszámlható költséghez visznyíttt aránya nem lehet több mint 0,5% AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG TOVÁBBI FELTÉTELEI: Prjekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfrdításai esetében bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a prjekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a munkaviszny alapján közvetlenül vagy közvetve nyújttt pénzbeli vagy természetbeni juttatásk számlhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékk lyan mértékben elszámlhatóak, amilyen mértékben a támgattt prjekthez kapcslódnak. A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a prjekt keretében való fglalkztatás arányában számlható el munkaidő-kimutatás alapján. Bérköltségek között elszámlható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alktásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja. Szintén ebbe a kategóriába tartzik a prjekt végrehajtásában közreműködő azn személyek bére, akik számára a prjekt keretében nem kerül munkabér elszámlásra, hanem a munka elvégzése célfeladatk kiírásával ldható meg. Munkaviszny megszűnése vagy megszüntetése esetében a munkavisznyra, közalkalmaztti jgvisznyra és a közszlgálati tisztviselői jgviszny megszűnésére/ megszüntetésére vnatkzó jgszabályk által előírt, kötelezően 3 Amennyiben közpnti költségvetési szervről van szó, akkr elegendő, ha az ESB alapk fgadására nyittt célelszámlási számlával rendelkezik.

15 fizetendő juttatásk költsége lyan mértékben elszámlható, amilyen mértékben az a támgattt prjekthez kapcslódik függetlenül attól, hgy a munkavégzésre vnatkzó szerződés, illetve a kllektív szerződés az elszámlás arányára vnatkzóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK MÉRTÉKÉRE, ILLETVE ARÁNYÁRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK Lásd az 5.4 pntban felsrlt költségeknél feltüntetett aránykat NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK levnható áfa; kamattartzás kiegyenlítés; hitelkamat; hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyfrgalmi költségek; deviza-átváltási jutalék; pénzügyi, finanszírzási tranzakciókn realizált árflyamveszteség; bírságk, kötbérek és perköltségek4 az peratív prgramban meghatárztt prgramterületen átnyúló prjektek támgatása föld, telek, ingatlan vásárlás; épületek építése, felújítása, átalakítása, javításk bekerülési költségei gépjármű beszerzése (vásárlása, lízingelése)5, kivéve a kis értékű eszközbeszerzéseket ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A prjekt sikeres megvalósítása érdekében a kedvezményezett előlegigénylésre lehet jgsult. Előleget flyósítani akkr lehet, ha a) a felhívás lehetőséget biztsít a kedvezményezettnek az előleg igénybevételére, b) a kedvezményezett rendelkezik hatálys támgatási szerződéssel, c) amennyiben a kedvezményezett biztsítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakr igazlja az előleggel megegyező összegű biztsíték(k) rendelkezésre állását, d) amennyiben a felhívás lehetővé tette, a kedvezményezett legkésőbb az előleg-igénylés benyújtásakr benyújtja a támgatási szerződés megkötéséhez előírt dkumentumkat e) amennyiben releváns, az első kifizetési igénylés jóváhagyásáhz az irányító hatóság által meghatárztt egyéb feltételek teljesültek f) szabályszerűen kitöltött, (tartalmilag és frmailag) megfelelő előlegigénylés került benyújtásra. A megítélt támgatás maximum 25%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 300 millió frint összegű előleg vehető jelen felhívás keretei között igénybe. A PROJEKT MŰSZAKI/SZAKMAI TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK: Speciális elvárásk: 4 A plgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 75. (1) bekezdés szerinti perköltség fgalm alapján, függetlenül attól, hgy bíróság által megítélésre került-e. 5 Figyelembe véve a pntban fglaltakat.

16 A képzésbe bevnt személyekkel kapcslats elvárásk: A képzéseken az egészségügyi intézmények azn teljes vagy részmunkaidős munkavállalója vehet részt, akit a támgatást igénylő a támgattt képzés időtartama alatt határzatlan idejű szerződéssel, munkavisznyban, közalkalmaztti, közszlgálati jgvisznyban fglalkztat. A képzésben rész vehet bármely munkavisznyban, közalkalmaztti, közszlgálati jgvisznyban lévő magyar államplgárságú és nem magyar államplgárságú természetes személy is, aki magyarrszági munkavégzésre jgsító munkavállalási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarrszági munkavállalásáhz engedély nem szükséges. Minden képzésben részt vevő személy számára kötelező a képzés teljes időtartama alatt havnta mtivációs ösztöndíj flyósítása az előre meghatárztt összegben. Nem támgatható lyan fglalkztatttak képzése, akik a beisklázó egészségügyi intézményeknél nem kizárólag közfinanszírztt egészségügyi ellátás nyújtásában vesznek részt. A prjektgazda/beisklázó intézmény a képzésben részt vevővel/ösztöndíjban részesülővel képzési/ösztöndíj szerződést köt a támgatási kérelemből finanszírztt képzéséhez kötődően a képzés/ösztöndíj flyósítás megkezdésének időpntjáig, mely szerződésben a munkáltató biztsítja a sikeres vizsgát követően a megszerzett képesítésnek megfelelő munkakörben való fglalkztatást, a szakdlgzó pedig vállalja az intézményében legalább a képzés (beleértve a sikeres vizsgát is) időtartamával megegyező ideig kötelezően a munkavégzést. A beisklázó intézmény és a prjektbe bevnt személy között létrejött képzési/ösztöndíj szerződés kötelezően előírt, minimális tartalmi elemei: A szakdlgzói szakképesítések esetében A beiskláztató egészségügyi szlgáltató vállalja a szakdlgzó tvábbfglalkztatását a megszerzett szakképesítés szerinti munkakörben, munkavisznyban, közszlgálati, közalkalmaztti jgvisznyban legalább annyi ideig, amennyi ideig a mtivációs ösztöndíjat kapta főállásban (vagy kétszer annyi ideig legalább heti 18 órás részmunkaidőben), a szakdlgzó részére a mtivációs ösztöndíj havi flyósítását a munkabérén felül, a szakképzés ideje alatt biztsítja a szakdlgzó számára a képzésben történő részvételt A szakdlgzó vállalja, hgy legkésőbb a prjekt zárásáig megszerzi a szakképesítést, a szakképesítés megszerzését követően legalább annyi ideig fg főállásban munkavisznyban, közszlgálati, közalkalmaztti jgvisznyban az egészségügyi szlgáltatónál dlgzni (vagy kétszer annyi ideig legalább heti 18 órás részmunkaidőben), amennyi ideig a mtivációs ösztöndíjat kapta, visszafizeti a képzési és a kapcslódó költségeket valamint a mtivációs ösztöndíjat, amennyiben saját érdekkörében felmerülő és neki felróható kból adódóan nem végzi el a képzést a megadtt határidőn belül, vagy nem tesz eleget a képzés után munkavállalási kötelezettségének.

17 6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Az Irányító Hatóság fenntartja magának a jgt, hgy jelen felhívást jgszabályban meghatárztt esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indklással elláttt közleményt tesz közzé hnlapján, ldaln. 7. MELLÉKLETEK 7.a A felhívás szakmai mellékletei 1. Kiválasztási kritériumk és a prjektjavaslatk elbírálásának módja 2. Részletes szakmai elvárásk 7.b A hnlapn általáns tájékztatás található az alábbiakról: 1. Kizáró kk listája 2. A támgatási kérelmek elbírálásának módja 3. Kifgás benyújtásának lehetősége 4. A szerződéskötés módja 5. Biztsítéknyújtási kötelezettség 6. A prjektek finanszírzása, és előrehaladásuk követése 7. Közbeszerzési kötelezettség 8. Nyilvánssággal és tájékztatással kapcslats kötelezettségek 9. Jgszabályi háttér 10. Fgalmjegyzék Kérjük, hgy a támgatási kérelmet a fenti mellékletek és tájékztatók figyelembevételével készítsék el.

18 1. Kiválasztási kritériumk és a prjektjavaslatk elbírálásának módja A támgatási kérelem benyújtása előtt kérjük, hgy feltétlenül lvassák át a hnlapn található általáns tájékztatás 2.sz tájékztató anyagát a támgatási kérelmek elbírálásáról! Támgatásban csak azn prjektek részesülhetnek, amelyen megfelelnek a Felhívásban fglalt feltételeknek tvábbá az alábbi kritériumknak. Jgsultsági szempntk a) A támgatást igénylő által benyújttt nyilatkzat elektrnikus és papír alapú példánya nem hibás vagy hiányzik (nem hiánypótltatható). b) A támgatást igénylő a felhívásban meghatárztt lehetséges prjektgazdai körbe tartzik. c) A prjekt megvalósításának időtartama a felhívásban megadtt időintervallum maximumán belül van. d) A prjektgazda teljesíti a hrizntális szempntkat. e) A felhívás szerinti kötelezően csatlandó dkumentumk elektrnikus frmában benyújtásra kerültek. Amennyiben a támgatást igénylő által benyújttt támgatási kérelem nem felel meg a fenti b) e) pntk szerinti követelményeknek, vagy a rendelkezésre álló adatk alapján egyértelműen nem megállapítható az adtt szempnt teljesítése, úgy egyszeri alkalmmal hiánypótlásra van lehetőség. Értékelési szempntk i. A támgatást igénylő a felhívásban fglalt valamennyi kötelezően megvalósítandó tevékenységet betervezte. (Felhívjuk a figyelmét, hgy e feltétel nem teljesülése esetén a támgatási kérelem autmatikusan elutasításra kerül.) ii. iii. A támgatási kérelem megfelel a jelen felhívásban fglalt célkitűzéseknek, hzzájárul azk megvalósulásáhz és illeszkedik a kapcslódó jgszabályk adta keretekhez. A prjektjavaslat tervezett tevékenységei megfelelnek a jelen felhívásban fglaltaknak. iv. Alkalmazásra kerülnek a prjekt eredményeit bjektív módn mérni képes belső prjektindikátrk, a Prjektgazda által meghatárztt indikátr értékek reálisan teljesíthetőek és mérhetőek. v. A támgatási kérelemben részletesen és teljes körűen megtervezésre és bemutatásra kerültek a fejlesztés által érintett tevékenységek. vi. vii. A támgatási kérelemben bemutattt prjektirányítási rendszer biztsítja a prjekt színvnalas megvalósítását, illeszkedik a prjekt szükségleteihez. Megfelelő emberi tudás és kapacitás, illetve tárgyi eszközök állnak rendelkezésre a támgatási kérelemben vállalt tevékenységek teljesítéséhez.

19 viii. ix. A Prjektgazda által benyújttt költségvetés összhangban áll a vállalt szakmai feladatkkal, érvényesül a költséghatéknyság elve (az egyes tevékenységek költségei a piaci áraknak megfelelően tervezettek). A tervezett kiadásk szükségesek a prgram megvalósításáhz, a belső költségarányk indkltak és a tervezett költségek megfelelnek a felhívásban fglalt elszámlhatósági követelményeknek. x. Kizárólag támgatható tevékenységek szerepelnek a Prjektgazda által tervezett tevékenységek között. xi. Érvényesülnek a hrizntális szempntk a prjekt megvalósítása srán. A tartalmi értékelés srán hiánypótlásnak helye nincs, de az értékelő javaslatára az irányító hatóság a Prjektgazdának legalább 3 naps határidő biztsításával tisztázó kérdést tehet fel a prjektjavaslattal kapcslatban. A tisztázó kérdés keretében új dkumentum nem kérhető be, tisztázó kérdés megválaszlása srán új dkumentum nem nyújtható be. Ha a támgatási kérelemben található infrmáció nem egyértelmű, a döntés-előkészítés érdekében az irányító hatóság szóbeli egyeztetési lehetőséget biztsíthat a támgatást igénylőnek. A szóbeli egyeztetés célja, hgy az értékelés srán a felhívásban szereplő célknak kncepcinálisan megfelelt támgatási kérelmek minél jbb szakmai és frmai minőséget érjenek el a támgatói döntésig. Minden egyes értékelési szempntt megfelelt / részben megfelelt / nem felelt meg kategóriák szerint kell minősíteni. Tájékztatjuk a Prjektgazdát, hgy a prjektjavaslat összességében megfelelt minősítést ér el, amennyiben az értékelési szempntk közül legalább 7 szempnt vnatkzásában részben megfelelt vagy megfelelt minősítést ért el. Nem támgathatók azk a prjektjavaslatk, amelyek esetében a fenti szempntrendszer alapján a prjektjavaslatra adtt összesen minősítés nem felel meg. A megfelel minősítés elérése nem jelenti autmatikusan a támgatás megítélését! Nem támgathatók tvábbá azk a prjektjavaslatk sem, amelyek esetében a ii., ix. és x. szempntkra adtt minősítés nem megfelelt. 2. Részletes szakmai elvárásk Képzési prgramk összeállítása A felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény értelmében a felnőttképző intézménynek az e törvényben meghatárztt képzési prgrammal rendelkeznie kell. 12. (1) A képzési prgramnak tartalmaznia kell: a) a képzés megnevezését és - a képzési prgram nyilvántartásba vételét követően - a képzés 5. (1) bekezdés b) pntjában szereplő nyilvántartásba vételi számát, b) a képzés srán megszerezhető kmpetenciát, c) a képzésbe való bekapcslódás és részvétel feltételeit, d) a tervezett képzési időt,

20 e) a képzés egyéni felkészülés, csprts képzés szerinti frmájának meghatárzását, f) a tananyag egységeit, azk célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakrlati óraszámt, g) a maximális csprtlétszámt, h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek - az 1. (2) bekezdés a) pntjában fglalt képzés esetén a mdulzáró vizsgákat is tartalmazó - leírását, i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazlás kiadásának feltételeit, j) a képzési prgram végrehajtásáhz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcslódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztsításának módját. (2) A képzési prgram a) az 1. (2) bekezdés a) pntjában fglalt képzés megvalósítására irányuló kérelem esetén a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai és vizsgakövetelmények és az isklai rendszerben ktatható szakképesítések esetében a vnatkzó kerettanterv tartalmi követelményei alapján kidlgztt, a mdulzáró vizsgák szervezésének és dkumentálásának rendszerét is bemutató képzési prgram, A fentiek figyelembevételével, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE A szakmai képesítések elismeréséről alapján kell elkészíteni a gyakrló ápló és az ápló képzési prgramját, mely 4600 órát tartalmaz. A képzési prgramk 50% elmélet órából és 50% gyakrlati órából épül fel. A képzés célcsprtjának ismeretében azn egészségügyben dlgzók, akik nem rendelkeznek OKJ által elismert szakmai végzettséggel, hárm műszaks munkarendben dlgznak számukra az isklarendszerű képzés nem elérhető. Kizárólag felnőttképzésben az általunk kialakíttt, és kínált képzési prgrammal van esély arra, hgy az általánsan megfgalmaztt célt elérjük. A már hivatkztt felnőttképzésről szóló törvény rendelkezik az előzetes tudásmérésről, és a beszámítás lehetőségéről is. az előzetes tudásmérés az 1. (2) bekezdés a) és c) pntja szerinti támgattt képzések esetén kötelezően, az 1. (2) bekezdés b) és d) pntjában fglalt képzések esetén a képzésre vnatkzó támgatási szerződés kötelező előírása alapján, egyébként a jelentkező kérésére kell biztsítania, Figyelembe véve a hivatkztt jgszabályt, két lépésben kívánjuk megvizsgálni a jelentkezők előzetes tudását: a biznyítványukban szereplő tantárgyakat és óraszámkat összevetve az általunk összeállíttt képzési prgrammal, elméleti órák csökkentésének lehetősége, az életpályájuk srán, mely munkahelyen mennyi időt töltöttek el (prtfólió elemzés) gyakrlati órák csökkentésének lehetősége

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására FELHÍVÁS a Kisgyermekkri nevelés támgatása c. prgram megvalósítására Magyarrszág Krmányának pályázati felhívása az óvda és családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykmpenzációs képességének erősítését

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-2.1.3-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: millió

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15 Jelen tájékztatóban fglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatkkal kapcslats infrmációk tájékztató jellegűek,

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Kiemelt Projekt Felhívás. Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése

Kiemelt Projekt Felhívás. Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése Kiemelt Prjekt Felhívás a Környezet és Energia Operatív Prgram KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című knstrukcióhz Érvényes: 2015. május Tartalm A. DOKUMENTUM

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Szciális fglakztatási prjekt a sárspataki

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő Iktatószám: EHEA-22-1/2015 Prjekt szám: 559232-EPP-1-2014-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA ÁRAJÁNLATKÉRÉS 1. Az ajánlatkérő adatai Név: Tempus Közalapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Képviselő: Dr. Nemeslaki

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatk elbírálásáról Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Mars utca 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkzási keretszerződés catering és rendezvényszervezés

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. december 1 Tartalm A Fgalmak...

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására EFOP-3.1.1-2014 FELHÍVÁS a Kisgyermekkri nevelés támgatása c. prgram megvalósítására Magyarrszág Krmányának pályázati felhívása az óvda és családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykmpenzációs

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati elbírálás tájékztató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. 2013. január 21-én (hétfő) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatnfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: plgarmester@balatnfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatnfenyves Község Önkrmányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06

m^ &A fiidl ( ..dyt.. Q&ís&k&ti fi e^^v <r- 20U JAN-0& ;UA.-C n 2AJ7/? OfOt 7^ JO(V Oj,öG. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-563/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő sztály : Plgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Megbízási szerződés Nrvég Alap pályázatírásra Móra Ferenc Általáns Iskla pályázatára,

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Prgram Fenntarthatóbb életmódt és fgyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprjektek c. pályázati knstrukcióhz Kódszám:

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcslási szám: Számla tulajdns kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefn szlgáltatás igénybevételére amely létrejött a SUPRA KTV Kft. ( székhely: 8000 Székesfehérvár, Trencsényi

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására. Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása szakaszolt projektek KEHOP-1.3.

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására. Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása szakaszolt projektek KEHOP-1.3. FELHÍVÁS szakaszlt prjektek megvalósítására Fenntartható vízgazdálkdás infrastrukturális feltételeinek javítása szakaszlt prjektek KEHOP-1.3.1 Magyarrszág Krmánya a 2014 2020 prgramzási időszakban az egyes

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

I. Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyre vonatkozó adatok:

I. Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: TAJ szám: Államplgárság: Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez 2016. február hónaptól

Részletesebben