FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására"

Átírás

1 FELHÍVÁS Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramk megvalósítására Magyarrszág Krmányának felhívása a Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramra, mely lehetőséget ad az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, régi típusú, általáns ápló és általáns asszisztens szakképesítésű, de tvábbi szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi szakdlgzók képzettségének szintre hzása és az OKJ-s áplói képesítés megszerzése céljából. OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzésére, így szakmai előmenetel biztsítására az élethsszig tartó tanulás megvalósítása érdekében. A Krmány a Partnerségi Megállapdásban célul tűzte ki az egészségügyi humán erőfrrás hiányának enyhítését és mtivációjának fkzását. A cél elérését a Krmány az Emberi Erőfrrásk Minisztériuma (EMMI) egy háttérintézménye és az állami és önkrmányzati fenntartású egészségügyi intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban fglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Krmány vállalja, hgy: a benyújttt támgatási kérelmet annak benyújtásától számíttt 30 nap alatt elbírálja; a felhívás feltételeinek megfelelő legjbb prjekteket mindösszesen maximum Ft vissza nem térítendő támgatásban részesíti; az előleggel kapcslats feltételeknek megfelelő támgattt prjekteknek a megítélt támgatás maximum 25%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 300 millió frint összegű előleget biztsít. A támgatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják 1, hgy: prjektjük megvalósításával hzzájárulnak a Partnerségi Megállapdásban fglalt célk eléréshez, azaz az egészségügyi humán erőfrrás hiányának enyhítéséhez és ezzel az egészségügyi ellátórendszerben dlgzók mtivációjának fkzásáhz; az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzésének támgatását, ezáltal biztsítva a szakmai előmenetelt az élethsszig tartó tanulás jegyében. 1 A prjektjavaslat benyújtására és megvalósítására száms egyéb feltétel vnatkzhat. Kérjük tanulmányzza át ezeket a felhívás tvábbi fejezeteiben.

2 Tartalmjegyzék 1. A tervezett fejlesztések háttere A knstrukció célja A rendelkezésre álló frrás A támgatás háttere Ügyfélszlgálatk elérhetősége A támgatási kérelmek benyújtásának feltélei A Prjektekkel kapcslats elvárásk A prjektek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A prjektek megkezdésével kapcslats rendelkezések: A prjekt tartalmával kapcslats elvárásk A prjekt területi krlátzása A prjekttől elvárt eredmények: A prjekt megvalósítása, illetve fenntartása srán elvárt egyéb követelmények Támgatható tevékenységek bemutatása: Nem támgatható tevékenységek Biztsítéknyújtási kötelezettségek Közbeszerzési kötelezettségek Nyilvánssággal és tájékztatással kapcslats elvárásk Adatszlgáltatási kötelezettségek A finanszírzással kapcslats infrmációk A prjekt javaslat minimális, maximális összköltsége A támgatás frmája: A támgatás mértéke, összege: Az elszámlható költségek felsrlása: Az elszámlhatóság tvábbi feltételei: Az elszámlható költségek mértékére, illetve arányára vnatkzó elvárásk nem elszámlható költségek Előleg igénybevételének feltételei A prjekt műszaki/szakmai tartalmával kapcslats elvárásk: Tvábbi infrmációk Mellékletek... 17

3 1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 1.1. A KONSTRUKCIÓ CÉLJA A Semmelweis Tervben meghatárztt egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatkról, a kiemelt feladatk végrehajtásáhz szükséges intézkedésekről szóló 1208/2011. (VI. 28.) Krm. határzat 1.1. pntja alapján az egészségügyi dlgzók humánerőfrrás helyzetének rendezése kiemelt, stratégiai fntsságú terület. A Nemzeti Fejlesztés 2030 Országs Fejlesztési és Területfejlesztési Kncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határzat A gyógyító Magyarrszág, egészséges társadalm, egészségügyi priritás című részében megfgalmaztt fejlesztésplitikai feladatk között kiemelt hangsúlyt kaptt az egészségügyi dlgzók számára reális és kiszámítható perspektívát jelentő, hmgén fglalkzási csprtkra kidlgztt életpályamdellek kialakítása, valamint a szakképzési rendszer átalakítása. A Partnerségi Megállapdás az egészségügyi fejlesztések priritásai között fgalmazza meg az egészségügyi humán erőfrrás hiányának enyhítését és az ellátórendszerben dlgzók mtivációjának fkzását. A humánerőfrrás helyzet javítására irányuló törekvést tvább erősíti, hgy az egészségügyi ellátórendszerben fglalkztatttak krfája szinte teljes egészében tükrözi a társadalm idősödő tendenciáját. Tvább rntja a flyamatt, hgy az utánpótlás egyre kisebb arányú kevesen választják tvábbtanulás céljából az egészségügyi szakképzéséket, hivatásként a beteg ember szlgálatát -, krai a pályaelhagyás, módsítás, - amit az alacsny bérek mellet a nehéz munkakörülmények is beflyáslnak (pl. 3 műszak) -, illetve a pályára lépés mtivációjának hiánya. A Felzárkóztató áplói egészségügyi szakképzési prgram indítása lehetőséget ad az ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzésére, így szakmai előmenetel biztsítására az élethsszig tartó tanulás jegyében. Ezen személyek az egészségügyi munkaerőpiacn több kból - életkruknál fgva, illetve alacsny szakképesítésük, ebből következően pedig alacsny besrlási kategóriájuk és alacsny jövedelmük miatt - hátránys helyzetben vannak. Tvább nehezíti a helyzetüket, hgy OKJ-ban nem szereplő szakképesítésük miatt a szakképesítés-ráépülésekbe nem csatlakzhatnak be, így nem tudnak speciális szakirányú képzettséget szerezni azkn a munkaterületeken, ahl dlgznak, vagy ahl munkáltatójuk fglalkztatni szeretné őket. A prgramba kapcslódási lehetőség a képzésben résztvevő egyéni érdekein túl, az egészségügyi ellátórendszerre is pzitív hatást gyakrl. A megfelelő számú és megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező humánerőfrrás javítani képes az egészségügyi ellátás színvnalát, a biztnságs beteg ellátást, javul a beteg egészségi állapta, csökkenhet a kórházi áplási napk száma, a kvalifikált munkaerő biztsításával pedig váltzhat az egészségügyi ellátórendszer társadalmi megítélése A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS A kiemelt prjekt felhívás meghirdetésekr a rendelkezésre álló keretösszeg frint A TÁMOGATÁS HÁTTERE Jelen kiírás frrását az Európai Szciális Alap és Magyarrszág költségvetése társfinanszírzásban biztsítja.

4 2. 2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE Ha tvábbi infrmációkra van szüksége, frduljn bizalmmal a Széchenyi 2020 ügyfélszlgálathz a telefnszámn, ahl hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fgadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcslats közleményeket a szechenyi2020.hu ldaln, ahl a Széchenyi 2020 ügyfélszlgálat elektrnikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 3. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉLEI Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő infrmációkat vegye figyelembe. A támgatást igénylőnek szervezeti frmájára, méretére, jgállására, stb. vnatkzó elvárásk: A knstrukció kiemelt prjekt keretében, két kmpnensben valósul meg: A felhívásra beérkező támgatási kérelmek az eljárásrendi jgszabály szerinti kiemelt kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. Az elbírálás srán szóbeli egyeztetési lehetőséget biztsít az irányító hatóság a Prjektgazdával. 1. kmpnens Felzárkóztató képzések előkészítése, összeállítása, képzések lebnylítása és vizsgáztatás E kmpnensre kizárólag a Krmány által kijelölendő, alábbi feltételeknek megfelelő szervezet nyújthat be prjektjavaslatt: - a gazdasági szervezetek gazdálkdási frma szerinti besrlásáról, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerinti GFO 312 közpnti költségvetési szerv besrlású EMMI háttérintézmény és - az alábbi feladatkat képes ellátni az 59/2011. (IV. 12.) Krm. rendelet alapján: az egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit kidlgzza, előkészíti és felülvizsgálja ellátja az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben szervezési, módszertani szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatkat felnőttképzési tevékenységet flytat, isklarendszeren kívüli egészségügyi szakképzéseket és azk vizsgáit szervezi, tvábbképzéseket flytat, az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben szervezési, módszertani szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatkat lát el E kmpnensre knzrcium nem nyújthat be támgatási kérelmet. 2. kmpnens Állami és önkrmányzati fenntartású egészségügyi intézményben dlgzók felzárkóztató egészségügyi áplói képzésben történő részvételének támgatása E kmpnens keretében az alábbi közfinanszírztt egészségügyi szakellátást nyújtó állami fenntartású fekvő- és/vagy járóbeteg intézmények, illetve az egészségügyért felelős miniszter által irányíttt

5 közfinanszírztt egészségügyi szlgáltatást nyújtó háttérintézmények vehetnek részt (KSH besrlással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján): 1) Költségvetési szervek: - Közpnti költségvetési szerv (312); - Helyi önkrmányzati költségvetési szerv (322); A 2. kmpnensben résztvevő állami és önkrmányzati fenntartású intézmények listáját a Krmány hagyja jóvá, a lista az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága által kerül összeállításra. A listában nem szereplő intézményeken kívül más intézmény nem vehet részt a prgramban. A lista módsítása Krmány általi jóváhagyáshz kötött. Jelen felhívás 2. kmpnensére knzrcium nem nyújthat be támgatási kérelmet. A támgatási kérelem benyújtására vnatkzó kizáró kk Nem nyújthat be támgatási kérelmet a 7. a pntban felsrlt, 1. számú szakmai melléklet szerinti kizáró kk alá tartzó szervezet. A támgatási kérelmek benyújtása: A támgatási kérelmek az 1. kmpnens esetében nvember 17. és január 30. között, a 2. kmpnens esetében január 6. és február 27. között nyújthatók be. Támgatási kérelmek kizárólag az uniós támgatásk kezelését szlgáló elektrnikus alkalmazásn keresztül elektrnikus frmában nyújthatók be. Felhívjuk a figyelmet, hgy a támgatási kérelemhez csatlni kell a kérelem adattartalmát hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkzatt is. A nyilatkzat papír alapú példányát ha azt nem elektrnikus aláírással látták el - pstai útn is be kell nyújtani az elektrnikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektrnikus benyújtást követő 3 napn belül zárt csmaglásban, pstai ajánltt küldeményként vagy expressz pstai szlgáltatás[1]/futárpsta-szlgáltatás[2] (garantált kézbesítési idejű belföldi pstai szlgáltatás) igénybevételével a következő címre: [1] A pstai szlgáltatáskról szóló évi CLIX. törvény (a tvábbiakban Psta tv.) pntjában fglaltak szerint expressz pstai szlgáltatás: az az időgarantált szlgáltatás, melynek keretében a pstai szlgáltató arra vállal kötelezettséget, hgy a pstai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapn, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapn, egyéb nemzetközi visznylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapn kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pntban fglalt többletszlgáltatásk közül legalább egyet teljesít: a) nymn követhető kezelés; b) utánvétel; c) tértivevény; d) értéknyilvánítás; e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkdási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele [2] A Psta tv pntjában fglaltak szerint futárpsta-szlgáltatás: lyan - a küldemény felvételétől számíttt legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált pstai szlgáltatás, amelynek keretében a pstai szlgáltató arra vállal kötelezettséget, hgy a pstai küldemény felvételét végző személy a pstai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja ly módn, hgy a feladó ez alatt bármely időpntban rendelkezhessen a pstai küldemény címzettjének vagy címének a megváltztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

6 Emberi Erőfrrásk Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 1373 Budapest 5. Pf A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK Kérjük a támgatási kérelem előkészítése srán vegye figyelembe, hgy a kérelemnek, illetve a prjektnek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek: A prjekt javaslatk maximális összköltsége mindösszesen: Ft 4.1. A PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM: 36 hónap 4.2. A PROJEKTEK MEGKEZDÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK: A prjekt által lefedett tevékenységek az előkészítés kivételével nem kezdhetők meg a támgatási kérelem benyújtásának időpntját megelőzően A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK Lásd a 7.a pntban felsrlt 2. számú szakmai mellékletet A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA Jelen knstrukció kizárólag a hat kevésbé fejlett régió földrajzi területére terjed ki A PROJEKTTŐL ELVÁRT EREDMÉNYEK: A prjekt az életpálya javítását szlgáló intézkedések srában kiemelt helyen szerepel. A felzárkóztató prgram teljesítésével több száz fő szerez államilag elismert szakképesítést, mellyel a szakképesítést szerzettek munkaerőpiaci helyzete javul. A képzéssel az élethsszig tartó tanulás flyamatába való bekapcslódás lehetősége nyílik meg számukra, esélyt teremtve a tvábbi szakképesítés-ráépülések megszerzésére is. Várható még a betegellátás színvnalának emelése, a betegbiztnság széleskörű javítása valamint az egészségügyi szlgáltatók számára előírt, minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletnek való maximális megfelelés biztsítása A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA, ILLETVE FENNTARTÁSA SORÁN ELVÁRT EGYÉB KÖVETELMÉNYEK Fenntartási kötelezettség:

7 1. kmpnens: fejlesztett képzési dkumentum (jegyzet) szerzői kéziratának megőrzése digitális, szerkeszthető frmában 2. kmpnens: az adtt személy tvábbfglalkztatása a megszerzett szakképesítés szerinti munkakörben, munkavisznyban, közszlgálati, közalkalmaztti jgvisznyban legalább annyi ideig, amennyi ideig az ösztöndíjat kapta főállásban (vagy kétszer annyi ideig legalább heti 18 órás részmunkaidőben) a végzettségnek megfelelő bérezéssel 4.7. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA: 1. kmpnens: Prjekt előkészítés (előzetes igényfelmérés, célcsprt elemzés, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, közbeszerzési szakértői támgatás igénybevétele) Felzárkóztató képzési tananyag összeállítás, képzés (ktatás) és vizsgáztatás - a szakmai és vizsgakövetelményekhez illeszkedő képzési tartalm meghatárzása - egyedi képzési prtfólió összeállítása az előző szakképesítések és szakmai gyakrlatk beszámításával - a képzéshez szükséges tananyag (képzési prgram, jegyzet) kidlgzása, skszrsítása - az elkészült egyedi prtfliók alapján a hmgén szintek kialakítása - az elméleti és gyakrlati képzési helyszínek és ktatók megszervezése - vizsgáztatás megszervezése, leflytatása Egyéb szakmai végrehajtás szakmai területi és közpnti krdinációs tevékenységek Felzárkóztató képzés előkészítése, szervezése és vizsgáztatás 2. kmpnens: Felzárkóztató képzés megszervezése és lebnylítása - Képzési prgramk megvalósítása - A prjekt keretében az alábbi szakképesítések megszerzése támgatható kizárólag: aznsító számú Gyakrló ápló aznsító számú Gyakrló csecsemő és gyermekápló aznsító számú Ápló Csecsemő és gyermekápló - A képzés, illeszkedve a jelenlegi OKJ struktúráhz, két részből áll: az első szakaszban a hallgatók a Gyakrló ápló/gyakrló csecsemő-és gyermekápló szakképesítést, míg

8 a másdik szakaszban az Ápló/Csecsemő-és gyermekápló szakképesítést szerzik meg. - A képzés időtartama az előzetes szakképesítések és szakmai gyakrlatk beszámításával kerül meghatárzásra. A várható átlags időtartam másfél év. Kizárólag az 1. kmpnens keretében kidlgzásra kerülő képzési prgram vehető igénybe a 2. kmpnensben nevesített intézmények részéről! Helyettesítési díj biztsítása a munkáltató számára a képzési időszakra a helyettesítési díj kizárólag a képzésben résztvevők távllétének idejére biztsítható, Mtivációs ösztöndíj a képzésben résztvevőknek A mtivációs ösztöndíj flyósítását a képzés időtartalma alatt szükséges biztsítani a képzésben résztvevők számára. A képzési időtartam alatt flyósítható ösztöndíj maximális időtartama nem lehet hsszabb, mint a képzettség megszerzéséhez szükséges kötelezően előírt képzési időtartam. A képzés lezárulta és vizsga sikeres letétele közötti időszakra ösztöndíj nem flyósítható. Mtivációs ösztöndíj bruttó 30 ezer Ft/fő/hó összeg került kalkulálásra, maximálisan a képzés időtartamára (18 hónap) flyósítható. A részletes szakmai elváráskat a 7. a pnt alatt felsrlt, 2. számú szakmai melléklet tartalmazza NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK Fentieken túl más, a prjekt céljainak elérését támgató tevékenység, mely jelen felhívásban nem került előírásra, aznban a megvalósítás szükségessé teszi, csak az Irányító Hatóság jóváhagyásával támgatható BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK A támgatást kérelmezőknek nem kell biztsítékt nyújtani KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK A kedvezményezetteknek a támgatás felhasználásakr a hatálys közbeszerzési törvény alapján kell eljárniuk. Közbeszerzés esetén a közbeszerzési dkumentációt a 7. b pnt alatt felsrlt, 7. sz. tájékztató szerinti közbeszerzési ellenőrzésnek kell alávetni NYILVÁNOSSÁGGAL ÉS TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK A Kedvezményezett a Prjekt megvalósítása srán köteles a hatálys jgszabálykban meghatárztt tájékztatási és nyilvánssági kötelezettségeknek eleget tenni, a Prjektről és a támgatásról az tt meghatárztt módn és tartalmmal infrmációt nyújtani. Az ezzel kapcslats követelményeket a Támgató hnlapjáról letölthető Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékztatási kötelezettségei c. útmutató és az Arculati Kézikönyv tartalmazza.

9 4.12. ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK Az alábbi indikátrkat szükséges a knstrukciónak teljesíteni, mely mutatók előrehaladásáról és végső teljesítéséről rendszeres adatszlgáltatási kötelezettség kerül előírásra: 1. elvégzett képzési prtfólió vizsgálatk száma 2. kidlgztt képzési prgramk száma 3. a képzésbe belépett szakdlgzók száma 4. szakképesítést szerzők száma A knstrukció megvalósítása srán a knstrukció egészében teljesítendő indikátrk: I. Indikátr: elvégzett képzési prtfólió vizsgálatk száma célérték: 1200 db Indikátr magyarázat: A képzésbe bevnni kívánt személyek előzetes tudásszintjének (elméleti/gyakrlati) prtfólió elemzéssel történő felmérések, elemzések száma, mely alapján lehetséges az egyes képzési prgramkhz történő besrlás és a képzési csprtk kialakításának, ütemezésének elkészítése II. Indikátr: kidlgztt képzési prgramk száma Célérték: 4 db Indikátr magyarázata: A prjekt keretében kidlgzásra kerülő, majd megvalósuló képzési prgramk száma III. Indikátr: a képzésbe belépett szakdlgzók száma Célérték: 1000 fő Indikátr magyarázata: A prtfólió elemzés alapján a képzési prgramt megkezdő szakdlgzók száma IV. Indikátr: szakképesítést szerzők száma Célérték: 875 fő Indikátr magyarázata: A képzési prgramt (elméleti és gyakrlati) sikeres vizsgával záró szakdlgzók száma 5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Kérjük a prjekt előkészítése srán vegye figyelembe, hgy a támgatást a prjekt megvalósítása srán csak akkr tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályknak A PROJEKT JAVASLAT MINIMÁLIS, MAXIMÁLIS ÖSSZKÖLTSÉGE Jelenlegi felhívásban nem releváns A TÁMOGATÁS FORMÁJA: Vissza nem térítendő támgatás.

10 5.3. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE: 100%, a kiemelt prjekt teljes keretösszege: Ft 5.4. AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK FELSOROLÁSA: 1. Kmpnens elszámlható költségei Előkészítési költségek: Jgszabály, hatóság, felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányk elkészítése: megvalósíthatósági tanulmány, egyéb szükséges háttértanulmányk, szakvélemények, szakmai kncepció elkészítése Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), mely nem lehet több a prjekt összes elszámlható költségének 1 %-ánál. Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámlható költsége nem haladhatja meg a prjekt összes elszámlható költségének 0,5%-át, de maximum Ft-t. Prjektmenedzsment A prjektmenedzsment feladatk ellátására igénybevett külső szakértők díja. Irda és eszközbérlet, A menedzsment tevékenységhez kapcslódó anyag és kis értékű eszközök költsége (pl. nymtató, számlógép, papír, írószer), Kiküldetéshez kapcslódó utazási költségek. Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a prjekt összes elszámlható költségének 2,5%-át. Prjekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfrdításai A prjekt céljának megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet bruttó munkabére személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatásk, pl. utazási költségtérítés, Cafeteria) munkaköri alkalmassági vizsgálat díja (33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján) és bérjárulékai elszámlhatók. Útiköltség, kiküldetési költség A prjektben résztvevő célcsprtnak, illetve a prjekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársaknak a prjekt megvalósításáhz közvetlenül köthető, a támgattt tevékenységekhez kapcslódó, külső helyszínen történő munkavégzése, a prjekt megvalósításával összefüggő

11 képzése miatt felmerülő utazási és szállásköltségei elszámlhatóak. Az utazási költségek a magyar jgszabályk szerint járulékkkal együtt számlhatóak el. Képzéssel és képzési anyagkkal kapcslats költségek az ktatók költségei (szakértői díj), a munkáltató által megvalósíttt képzés, vizsgáztatás esetében az ktatók és vizsgáztatók aránysíttt bére és járulékai, az ktatók utazási költségei, képzés megszervezése, lebnylítása, tananyag segédanyagk kidlgzása, fejlesztése, a prjekt keretében végrehajttt (tananyag) fejlesztéshez és képzéshez kapcslódó akkreditációs, minősítési, értékelési, regisztrációs díjak, a résztvevők (célcsprt) egyedi prtflió elemzése, hmgén szintek (képzési csprtk) összeállítása. Egyéb kiadásk a képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja, képzés részvételi díja, vizsgadíj, biznyítvány kiállításának díja, képzők kiválasztásáhz kapcslódó költségek, képzéshez kapcslódó egyéb költségek. Szlgáltatásvásárlás költsége A prjekt tevékenységhez kapcslódó, nem a felhívás keretében meghatárztt kötelező kmmunikációs tevékenységek, (pl. kiadványk, infrmációs füzetek készítése, elektrnikus megjelenés, képzések meghirdetése, tudatsság növelése, tájékztatás, kmmunikációs kampányk, stb.). A hrizntális vállalásk méréséhez és teljesítéséhez igénybevett szlgáltatásk díja. A megvalósításhz kötődő és indklt bérleti díjak. Biztsítékk jgi, közjegyzői, bankköltségei amennyiben a támgatás flyósításáhz a biztsítéknyújtás kötelező (pl. bankgarancia költsége, ingatlan jelzálghz kötődő értékbecslés díja). A prjekt megvalósításával kapcslatban közvetve felmerülő, általáns szlgáltatásk: A felhívás által előírt nyilvánsság biztsításának költségei, melynek az összes elszámlható költséghez visznyíttt aránya nem lehet több mint 0,5% A prjekt vnatkzásában végzett könyvvizsgálói szlgáltatás, az összes elszámlható költséghez visznyíttt aránya nem lehet több mint 0,5%. A felhívásban prjektszintű könyvvizsgálat előírása kizárólag az arra vnatkzó elvárásrendszer jgszabálykkal összhangban történő meghatárzása esetén lehetséges.

12 Hatósági igazgatási, szlgáltatási díjak, illetékek. Jgi, közjegyzői költségek. Általáns (rezsi) költségek pstaköltségek, ide értve az elektrnikus kmmunikáció működtetéséhez kapcslódó költségeket is (pl. e-aláírás alkalmazásáhz kapcslódó tanúsítvány, kriptgráfiai eszközök, időbélyegzés költségei), bankszámlanyitás költsége2 (amennyiben kötelező önálló bankszámlát nyitni a prjektre), rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költségek, dkumentációs, irattárazási, archiválási költségek, a vállalat-irányítási tevékenységek (úgy, mint: jgi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kntrlling és egyéb a prjekt megvalósítását közvetetten szlgáló tevékenységek ráfrdításai, amennyiben ez máshl nem került elszámlásra). Ezek a költségek csak a rezsi költségeken belül számlhatóak el, más költség-kategóriákban nincs erre lehetőség. Egyéb szlgáltatásk költsége Kötelező könyvvizsgáló költsége Eszközbeszerzés A prjekt befejezésekr kötelező a prjektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazlást a záró elszámlási csmag részeként szükséges benyújtani. Közbeszerzési eljárásk lebnylításával összefüggő költségek külső szlgáltatás igénybevétele esetén. A felhívás által előírt nyilvánsság biztsításának költségei (kötelező EU arculati előírásk biztsítása), melynek az összes elszámlható költséghez visznyíttt aránya nem lehet több mint 0,5%. A prjekt megvalósításáhz nélkülözhetetlen infrmatikai eszközök, irdai, irdatechnikai eszközök és irdabútrk beszerzési költsége számlható el. Tartalék Amennyiben a prjekt megvalósítása srán lyan előre nem tervezett, és a kedvezményezett, valamint a vele szerződő vállalkzó által előre nem látható a szerződéskötés alapjául szlgáló dkumentációban nem szereplő tevékenység (pl. pótmunka) költsége merül fel, amely megfelel az elszámlhatóság feltételeinek, a prjekt eredeti célkitűzésének végrehajtásáhz és fenntarthatóságáhz elengedhetetlen, akkr ez a tevékenység támgatható. 2 Amennyiben közpnti költségvetési szervről van szó, akkr elegendő, ha az ESB alapk fgadására nyittt célelszámlási számlával rendelkezik.

13 A tartalék nem lehet több mint a prjekt támgatási szerződésében meghatárztt összes elszámlható költségének 10%-a. A felsrltakn kívül más költség nem tervezhető. 2. Kmpnens Prjektmenedzsment: A prjektmenedzsment feladatk ellátására igénybevett külső szakértők díja. Irda és eszközbérlet A menedzsment tevékenységhez kapcslódó anyag és kis értékű eszközök költsége (pl. nymtató, számlógép, papír, írószer), Kiküldetéshez kapcslódó utazási költségek. Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a prjekt összes elszámlható költségének 2,5%-át. Célcsprt számára biztsíttt támgatásk Helyi, helyközi, igazlt utazási költség a képzésben részt vevők számára a lakóhely és a képzés helyszíne, valamint a munkahely és a képzés helyszíne távlságra A képzésben résztvevő távlléte miatt felmerülő helyettesítési díj költsége a közalkalmazttak jgállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. A támgatást igénylő a képzésben résztvevő távlléte miatt felmerülő helyettesítési díjára kap finanszírzási lehetőséget, annak érdekében, hgy az ellátás színvnala semmiképp ne csökkenjen. Mtivációs ösztöndíj A mtivációs ösztöndíj flyósítása kötelező a képzésben részt vevők számára bruttó Ft/hó/fő a képzés időtartama alatt. A képzési időtartam alatt flyósítható mtivációs ösztöndíj maximális időtartama nem lehet hsszabb, mint a képzettség megszerzéséhez szükséges kötelezően előírt képzés időtartam. A képzés lezárulta és vizsga sikeres letétele közötti időszakra mtivációs ösztöndíj nem flyósítható. Képzés megszervezése, lebnylítása; Csak a ténylegesen képzésben eltöltött idő vehető számításba. A költségeket résztvevőnként és alkalmanként vagy időszaknként (óránként, napnként, hetenként) az adtt időszakban, adtt helyen szkáss díjtételek figyelembevételével kell tervezni és elszámlni. Szlgáltatásvásárlás költsége A prjekt tevékenységhez kapcslódó, nem a felhívás keretében meghatárztt kötelező kmmunikációs tevékenységek, (pl. kiadványk, infrmációs füzetek készítése, elektrnikus megjelenés, képzések meghirdetése, tudatsság növelése, tájékztatás, kmmunikációs kampányk, stb.); A hrizntális vállalásk méréséhez és teljesítéséhez igénybevett szlgáltatásk díja A prjekt megvalósításával kapcslatban közvetve felmerülő, általáns szlgáltatásk:

14 A felhívás által előírt nyilvánsság biztsításának költségei, melynek az összes elszámlható költséghez visznyíttt aránya nem lehet több mint 0,5%; Általáns (rezsi) költségek pstaköltségek, ide értve az elektrnikus kmmunikáció működtetéséhez kapcslódó költségeket is (pl. e-aláírás alkalmazásáhz kapcslódó tanúsítvány, kriptgráfiai eszközök, időbélyegzés költségei), bankszámlanyitás költsége3 (amennyiben kötelező önálló bankszámlát nyitni a prjektre), rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költségek, dkumentációs, irattárazási, archiválási költségek, a vállalat-irányítási tevékenységek (úgy, mint: jgi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kntrlling és egyéb a prjekt megvalósítását közvetetten szlgáló tevékenységek ráfrdításai, amennyiben ez máshl nem került elszámlásra). Ezek a költségek csak a rezsi költségeken belül számlhatóak el, más költség-kategóriákban nincs erre lehetőség. Egyéb szlgáltatásk költsége A felhívás által előírt nyilvánsság biztsításának költségei (kötelező EU arculati előírásk biztsítása), melynek az összes elszámlható költséghez visznyíttt aránya nem lehet több mint 0,5% AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG TOVÁBBI FELTÉTELEI: Prjekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfrdításai esetében bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a prjekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a munkaviszny alapján közvetlenül vagy közvetve nyújttt pénzbeli vagy természetbeni juttatásk számlhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékk lyan mértékben elszámlhatóak, amilyen mértékben a támgattt prjekthez kapcslódnak. A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a prjekt keretében való fglalkztatás arányában számlható el munkaidő-kimutatás alapján. Bérköltségek között elszámlható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alktásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja. Szintén ebbe a kategóriába tartzik a prjekt végrehajtásában közreműködő azn személyek bére, akik számára a prjekt keretében nem kerül munkabér elszámlásra, hanem a munka elvégzése célfeladatk kiírásával ldható meg. Munkaviszny megszűnése vagy megszüntetése esetében a munkavisznyra, közalkalmaztti jgvisznyra és a közszlgálati tisztviselői jgviszny megszűnésére/ megszüntetésére vnatkzó jgszabályk által előírt, kötelezően 3 Amennyiben közpnti költségvetési szervről van szó, akkr elegendő, ha az ESB alapk fgadására nyittt célelszámlási számlával rendelkezik.

15 fizetendő juttatásk költsége lyan mértékben elszámlható, amilyen mértékben az a támgattt prjekthez kapcslódik függetlenül attól, hgy a munkavégzésre vnatkzó szerződés, illetve a kllektív szerződés az elszámlás arányára vnatkzóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK MÉRTÉKÉRE, ILLETVE ARÁNYÁRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK Lásd az 5.4 pntban felsrlt költségeknél feltüntetett aránykat NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK levnható áfa; kamattartzás kiegyenlítés; hitelkamat; hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyfrgalmi költségek; deviza-átváltási jutalék; pénzügyi, finanszírzási tranzakciókn realizált árflyamveszteség; bírságk, kötbérek és perköltségek4 az peratív prgramban meghatárztt prgramterületen átnyúló prjektek támgatása föld, telek, ingatlan vásárlás; épületek építése, felújítása, átalakítása, javításk bekerülési költségei gépjármű beszerzése (vásárlása, lízingelése)5, kivéve a kis értékű eszközbeszerzéseket ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A prjekt sikeres megvalósítása érdekében a kedvezményezett előlegigénylésre lehet jgsult. Előleget flyósítani akkr lehet, ha a) a felhívás lehetőséget biztsít a kedvezményezettnek az előleg igénybevételére, b) a kedvezményezett rendelkezik hatálys támgatási szerződéssel, c) amennyiben a kedvezményezett biztsítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakr igazlja az előleggel megegyező összegű biztsíték(k) rendelkezésre állását, d) amennyiben a felhívás lehetővé tette, a kedvezményezett legkésőbb az előleg-igénylés benyújtásakr benyújtja a támgatási szerződés megkötéséhez előírt dkumentumkat e) amennyiben releváns, az első kifizetési igénylés jóváhagyásáhz az irányító hatóság által meghatárztt egyéb feltételek teljesültek f) szabályszerűen kitöltött, (tartalmilag és frmailag) megfelelő előlegigénylés került benyújtásra. A megítélt támgatás maximum 25%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 300 millió frint összegű előleg vehető jelen felhívás keretei között igénybe. A PROJEKT MŰSZAKI/SZAKMAI TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK: Speciális elvárásk: 4 A plgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 75. (1) bekezdés szerinti perköltség fgalm alapján, függetlenül attól, hgy bíróság által megítélésre került-e. 5 Figyelembe véve a pntban fglaltakat.

16 A képzésbe bevnt személyekkel kapcslats elvárásk: A képzéseken az egészségügyi intézmények azn teljes vagy részmunkaidős munkavállalója vehet részt, akit a támgatást igénylő a támgattt képzés időtartama alatt határzatlan idejű szerződéssel, munkavisznyban, közalkalmaztti, közszlgálati jgvisznyban fglalkztat. A képzésben rész vehet bármely munkavisznyban, közalkalmaztti, közszlgálati jgvisznyban lévő magyar államplgárságú és nem magyar államplgárságú természetes személy is, aki magyarrszági munkavégzésre jgsító munkavállalási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarrszági munkavállalásáhz engedély nem szükséges. Minden képzésben részt vevő személy számára kötelező a képzés teljes időtartama alatt havnta mtivációs ösztöndíj flyósítása az előre meghatárztt összegben. Nem támgatható lyan fglalkztatttak képzése, akik a beisklázó egészségügyi intézményeknél nem kizárólag közfinanszírztt egészségügyi ellátás nyújtásában vesznek részt. A prjektgazda/beisklázó intézmény a képzésben részt vevővel/ösztöndíjban részesülővel képzési/ösztöndíj szerződést köt a támgatási kérelemből finanszírztt képzéséhez kötődően a képzés/ösztöndíj flyósítás megkezdésének időpntjáig, mely szerződésben a munkáltató biztsítja a sikeres vizsgát követően a megszerzett képesítésnek megfelelő munkakörben való fglalkztatást, a szakdlgzó pedig vállalja az intézményében legalább a képzés (beleértve a sikeres vizsgát is) időtartamával megegyező ideig kötelezően a munkavégzést. A beisklázó intézmény és a prjektbe bevnt személy között létrejött képzési/ösztöndíj szerződés kötelezően előírt, minimális tartalmi elemei: A szakdlgzói szakképesítések esetében A beiskláztató egészségügyi szlgáltató vállalja a szakdlgzó tvábbfglalkztatását a megszerzett szakképesítés szerinti munkakörben, munkavisznyban, közszlgálati, közalkalmaztti jgvisznyban legalább annyi ideig, amennyi ideig a mtivációs ösztöndíjat kapta főállásban (vagy kétszer annyi ideig legalább heti 18 órás részmunkaidőben), a szakdlgzó részére a mtivációs ösztöndíj havi flyósítását a munkabérén felül, a szakképzés ideje alatt biztsítja a szakdlgzó számára a képzésben történő részvételt A szakdlgzó vállalja, hgy legkésőbb a prjekt zárásáig megszerzi a szakképesítést, a szakképesítés megszerzését követően legalább annyi ideig fg főállásban munkavisznyban, közszlgálati, közalkalmaztti jgvisznyban az egészségügyi szlgáltatónál dlgzni (vagy kétszer annyi ideig legalább heti 18 órás részmunkaidőben), amennyi ideig a mtivációs ösztöndíjat kapta, visszafizeti a képzési és a kapcslódó költségeket valamint a mtivációs ösztöndíjat, amennyiben saját érdekkörében felmerülő és neki felróható kból adódóan nem végzi el a képzést a megadtt határidőn belül, vagy nem tesz eleget a képzés után munkavállalási kötelezettségének.

17 6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Az Irányító Hatóság fenntartja magának a jgt, hgy jelen felhívást jgszabályban meghatárztt esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indklással elláttt közleményt tesz közzé hnlapján, ldaln. 7. MELLÉKLETEK 7.a A felhívás szakmai mellékletei 1. Kiválasztási kritériumk és a prjektjavaslatk elbírálásának módja 2. Részletes szakmai elvárásk 7.b A hnlapn általáns tájékztatás található az alábbiakról: 1. Kizáró kk listája 2. A támgatási kérelmek elbírálásának módja 3. Kifgás benyújtásának lehetősége 4. A szerződéskötés módja 5. Biztsítéknyújtási kötelezettség 6. A prjektek finanszírzása, és előrehaladásuk követése 7. Közbeszerzési kötelezettség 8. Nyilvánssággal és tájékztatással kapcslats kötelezettségek 9. Jgszabályi háttér 10. Fgalmjegyzék Kérjük, hgy a támgatási kérelmet a fenti mellékletek és tájékztatók figyelembevételével készítsék el.

18 1. Kiválasztási kritériumk és a prjektjavaslatk elbírálásának módja A támgatási kérelem benyújtása előtt kérjük, hgy feltétlenül lvassák át a hnlapn található általáns tájékztatás 2.sz tájékztató anyagát a támgatási kérelmek elbírálásáról! Támgatásban csak azn prjektek részesülhetnek, amelyen megfelelnek a Felhívásban fglalt feltételeknek tvábbá az alábbi kritériumknak. Jgsultsági szempntk a) A támgatást igénylő által benyújttt nyilatkzat elektrnikus és papír alapú példánya nem hibás vagy hiányzik (nem hiánypótltatható). b) A támgatást igénylő a felhívásban meghatárztt lehetséges prjektgazdai körbe tartzik. c) A prjekt megvalósításának időtartama a felhívásban megadtt időintervallum maximumán belül van. d) A prjektgazda teljesíti a hrizntális szempntkat. e) A felhívás szerinti kötelezően csatlandó dkumentumk elektrnikus frmában benyújtásra kerültek. Amennyiben a támgatást igénylő által benyújttt támgatási kérelem nem felel meg a fenti b) e) pntk szerinti követelményeknek, vagy a rendelkezésre álló adatk alapján egyértelműen nem megállapítható az adtt szempnt teljesítése, úgy egyszeri alkalmmal hiánypótlásra van lehetőség. Értékelési szempntk i. A támgatást igénylő a felhívásban fglalt valamennyi kötelezően megvalósítandó tevékenységet betervezte. (Felhívjuk a figyelmét, hgy e feltétel nem teljesülése esetén a támgatási kérelem autmatikusan elutasításra kerül.) ii. iii. A támgatási kérelem megfelel a jelen felhívásban fglalt célkitűzéseknek, hzzájárul azk megvalósulásáhz és illeszkedik a kapcslódó jgszabályk adta keretekhez. A prjektjavaslat tervezett tevékenységei megfelelnek a jelen felhívásban fglaltaknak. iv. Alkalmazásra kerülnek a prjekt eredményeit bjektív módn mérni képes belső prjektindikátrk, a Prjektgazda által meghatárztt indikátr értékek reálisan teljesíthetőek és mérhetőek. v. A támgatási kérelemben részletesen és teljes körűen megtervezésre és bemutatásra kerültek a fejlesztés által érintett tevékenységek. vi. vii. A támgatási kérelemben bemutattt prjektirányítási rendszer biztsítja a prjekt színvnalas megvalósítását, illeszkedik a prjekt szükségleteihez. Megfelelő emberi tudás és kapacitás, illetve tárgyi eszközök állnak rendelkezésre a támgatási kérelemben vállalt tevékenységek teljesítéséhez.

19 viii. ix. A Prjektgazda által benyújttt költségvetés összhangban áll a vállalt szakmai feladatkkal, érvényesül a költséghatéknyság elve (az egyes tevékenységek költségei a piaci áraknak megfelelően tervezettek). A tervezett kiadásk szükségesek a prgram megvalósításáhz, a belső költségarányk indkltak és a tervezett költségek megfelelnek a felhívásban fglalt elszámlhatósági követelményeknek. x. Kizárólag támgatható tevékenységek szerepelnek a Prjektgazda által tervezett tevékenységek között. xi. Érvényesülnek a hrizntális szempntk a prjekt megvalósítása srán. A tartalmi értékelés srán hiánypótlásnak helye nincs, de az értékelő javaslatára az irányító hatóság a Prjektgazdának legalább 3 naps határidő biztsításával tisztázó kérdést tehet fel a prjektjavaslattal kapcslatban. A tisztázó kérdés keretében új dkumentum nem kérhető be, tisztázó kérdés megválaszlása srán új dkumentum nem nyújtható be. Ha a támgatási kérelemben található infrmáció nem egyértelmű, a döntés-előkészítés érdekében az irányító hatóság szóbeli egyeztetési lehetőséget biztsíthat a támgatást igénylőnek. A szóbeli egyeztetés célja, hgy az értékelés srán a felhívásban szereplő célknak kncepcinálisan megfelelt támgatási kérelmek minél jbb szakmai és frmai minőséget érjenek el a támgatói döntésig. Minden egyes értékelési szempntt megfelelt / részben megfelelt / nem felelt meg kategóriák szerint kell minősíteni. Tájékztatjuk a Prjektgazdát, hgy a prjektjavaslat összességében megfelelt minősítést ér el, amennyiben az értékelési szempntk közül legalább 7 szempnt vnatkzásában részben megfelelt vagy megfelelt minősítést ért el. Nem támgathatók azk a prjektjavaslatk, amelyek esetében a fenti szempntrendszer alapján a prjektjavaslatra adtt összesen minősítés nem felel meg. A megfelel minősítés elérése nem jelenti autmatikusan a támgatás megítélését! Nem támgathatók tvábbá azk a prjektjavaslatk sem, amelyek esetében a ii., ix. és x. szempntkra adtt minősítés nem megfelelt. 2. Részletes szakmai elvárásk Képzési prgramk összeállítása A felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény értelmében a felnőttképző intézménynek az e törvényben meghatárztt képzési prgrammal rendelkeznie kell. 12. (1) A képzési prgramnak tartalmaznia kell: a) a képzés megnevezését és - a képzési prgram nyilvántartásba vételét követően - a képzés 5. (1) bekezdés b) pntjában szereplő nyilvántartásba vételi számát, b) a képzés srán megszerezhető kmpetenciát, c) a képzésbe való bekapcslódás és részvétel feltételeit, d) a tervezett képzési időt,

20 e) a képzés egyéni felkészülés, csprts képzés szerinti frmájának meghatárzását, f) a tananyag egységeit, azk célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakrlati óraszámt, g) a maximális csprtlétszámt, h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek - az 1. (2) bekezdés a) pntjában fglalt képzés esetén a mdulzáró vizsgákat is tartalmazó - leírását, i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazlás kiadásának feltételeit, j) a képzési prgram végrehajtásáhz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcslódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztsításának módját. (2) A képzési prgram a) az 1. (2) bekezdés a) pntjában fglalt képzés megvalósítására irányuló kérelem esetén a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai és vizsgakövetelmények és az isklai rendszerben ktatható szakképesítések esetében a vnatkzó kerettanterv tartalmi követelményei alapján kidlgztt, a mdulzáró vizsgák szervezésének és dkumentálásának rendszerét is bemutató képzési prgram, A fentiek figyelembevételével, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE A szakmai képesítések elismeréséről alapján kell elkészíteni a gyakrló ápló és az ápló képzési prgramját, mely 4600 órát tartalmaz. A képzési prgramk 50% elmélet órából és 50% gyakrlati órából épül fel. A képzés célcsprtjának ismeretében azn egészségügyben dlgzók, akik nem rendelkeznek OKJ által elismert szakmai végzettséggel, hárm műszaks munkarendben dlgznak számukra az isklarendszerű képzés nem elérhető. Kizárólag felnőttképzésben az általunk kialakíttt, és kínált képzési prgrammal van esély arra, hgy az általánsan megfgalmaztt célt elérjük. A már hivatkztt felnőttképzésről szóló törvény rendelkezik az előzetes tudásmérésről, és a beszámítás lehetőségéről is. az előzetes tudásmérés az 1. (2) bekezdés a) és c) pntja szerinti támgattt képzések esetén kötelezően, az 1. (2) bekezdés b) és d) pntjában fglalt képzések esetén a képzésre vnatkzó támgatási szerződés kötelező előírása alapján, egyébként a jelentkező kérésére kell biztsítania, Figyelembe véve a hivatkztt jgszabályt, két lépésben kívánjuk megvizsgálni a jelentkezők előzetes tudását: a biznyítványukban szereplő tantárgyakat és óraszámkat összevetve az általunk összeállíttt képzési prgrammal, elméleti órák csökkentésének lehetősége, az életpályájuk srán, mely munkahelyen mennyi időt töltöttek el (prtfólió elemzés) gyakrlati órák csökkentésének lehetősége

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram Magas fglalkztatási hatású prjektek kmplex támgatása c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.3 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

FELHÍVÁS. Magyarország Kormányának felhívása az Ifjúsági Garancia Program a fiatalok munkához jutásának segítése érdekében.

FELHÍVÁS. Magyarország Kormányának felhívása az Ifjúsági Garancia Program a fiatalok munkához jutásának segítése érdekében. FELHÍVÁS AZ IFJÚSÁGI GARANCIA KIEMELT PROJEKTHEZ Magyarország Kormányának felhívása az Ifjúsági Garancia Program a fiatalok munkához jutásának segítése érdekében. Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A

GOP-2009-2.1.1/A KMOP-2009-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram mikr-, kis- és középvállalkzásk technlógia fejlesztése c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.1/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az EU támgatásk felhasználásának rendszere - A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (és a Közreműködő Szervezetek) uniós támgatáskkal kapcslats feladatellátásának ellenőrzéséről 15037

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben