PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA"

Átírás

1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését, hgy ezzel is segítse közösségek létrejöttét és megerősödését, fkzza a közösséghez tartzás élményét, a kisközösségeken keresztül a Község egészéért érzett felelősség megtartó erejének kialakítását. A pályázatk elbírálásánál előnyben részesülnek a több, de legalább hárm szervezet által közösen vállalt prgramk és célk. A Képviselő-testület a támgatás megítélésénél a célkitűzések, és a vállalt feladatk, prgramk alapján ítéli meg első srban a pályázatkat. Ennek megfelelően ugyanazn célkitűzést, vagy feladat ellátását, prgramt kizárólag egy társadalmi szervezet keretében támgat, kivéve a legalább hárm szervezet által közösen, együttműködve vállalt prgramkat és célkat. Abban az esetben, ha két, vagy több lyan társadalmi szervezet nyújt be pályázatt melyeknek tagsága legalább 50%-ban átfedésben van, akkr átfedéssel érintett társadalmi szerveztek közül csak egy részesülhet támgatásban, mely a legkrábban nyújttta be pályázatát. Egy szervezet csak egy pályázatt nyújthat be, szervezeti egységenként megbnttt költségvetéssel. I. A Pályázatn való indulás feltétele 1. Települési művelődési, sprt, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehzása, ill. a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hgy hzzájáruljn a településen élők életminőségének javulásáhz, öregbíti a település jó hírét, tvábbá hitelesen képviseli és támgatja a Képviselőtestület általáns célkitűzéseit. 2. Társadalmi szervezet tagjainak legalább 2/3-a Zagyvarékasi laks, a társadalmi szervezet Zagyvarékasi székhelyű és a szervezet, vagy jgelődje legalább egy éve működik a településen. 3. A társadalmi szervezet bár nem zagyvarékasi székhellyel bír, illetve tagságának 2/3-a nem zagyvarékasi laks, de rendelkezik lyan helyi csprttal, szervezeti egységgel, mely legalább 2 éve aktívan tevékenykedik a település érdekében. 4. A pályázó társadalmi szervezet amennyiben már kaptt támgatást pntsan elszámlt a krábbi években kaptt támgatással. II. A Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 1. Új közösségépítő tevékenység bevezetése évi CLVI. törvény szerint közhasznú tevékenység, mely valamely közfeladat ellátásának támgatására, vagy a helyi közélet, közösségi és kulturális élet, egészséges életmód, ifjúsági prgramk szervezésére irányuló tevékenység. 3. Egy élhetőbb környezet kialakítását, a Község megtartó képességét elősegítő prgramk szervezése. 4. Más társadalmi szervezetekkel együttműködve megvalósítani kívánt tevékenység. III. A Pályázat keretében nem támgathatók: 1. Azn szervezetek, amelyek a krábbi támgatást nem a megállapdásban fglaltak szerint használták fel és a megállapdás ilyen irányú módsítására nem került sr. 2. A plitikai tevékenységet flytató szervezetek, pártk. 3. Azn szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújttták be pályázatukat. 4. Azn szervezetek, amelyek pályázati dkumentációja nem tartalmazza a pályázat által kötelezően előírt adatkat. 1

2 5. Azn szervezetek, melyek tevékenységét valamely intézmény költségvetésén belül támgatja a Képviselő-testület /ide nem értve a természetben nyújttt támgatást/. 6. Azn társadalmi szervezetek, melyek tevékenységét pályázatn kívül, együttműködési megállapdás keretében támgatja a Képviselő-testület. IV. A Pályázatn felsztásra kerülő keretösszeg: (az adtt évi költségvetés tervezése srán kerül megállapításra) V. A pályázat kötelező mellékletei: 1. A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap. 2. A pályázó szervezet tevékenységének és céljainak rövid ismertetése. 3. A tárgyévre tervezett tételes költségvetés és indklása /1. sz. melléklet/, benne az elnyerni kívánt pályázati összeg tervezett felhasználásának leírásával. /A költségvetési tételek között kizárólag megfelelően indklt módsítási kérelem benyújtása után lehet átcsprtsítást eszközölni, kivéve, ha a módsítás éves szinten nem haladja meg a megítélt támgatási összeg 10%-át./ FONTOS! A pályázatban benyújttt költségvetés és annak részletes indklása, valamint annak a pályáztató által jóváhagytt, vagy 10%-t meg nem haladó módsítása adja a későbbi elszámlás alapját. 4. Beszámló és értékelés az előző évi tevékenységről, - ha vlt ilyen az előző évi költségvetési keretében az önkrmányzati támgatás felhasználásának részletes kimutatása és értékelése. 5. A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek az egy évnél nem régebbi vagy ha közben váltzás vlt, akkr az adtt időpnttól érvényes egyszerű máslata. 6. A társadalmi szervezet képviselő által ellenjegyzett Taglistája. 7. Nyilatkzat a közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 14. -a alapján. 8. A társadalmi szervezet hatálys alapító kirata, ill. alapszabálya azn szervezetektől, akik először pályáznak, illetve akiknél a szervezet létesítő kiratának tartalmában váltzás történt. Más szervezeteknek nyilatkzni kell arról, hgy az előzőleg benyújttt pályázati időpntjukhz képest nem történt váltzás a létesítő kiratukban. 9. A társadalmi szervezet által az Önkrmányzattól tárgyévre igényelt természetbeni támgatás megjelölése. /Zagyvarékas község SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkrmányzati támgatásáról című szabályzatának 3. cikk 2. pntja szerint/ V. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja : A pályázatt Zagyvarékas Község Képviselő-testületének címezve, a Plgármesteri Hivatal (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) Ügyfeltájékztatóján tárgyév március 31-ig lehet benyújtani, illetve pstai útn tárgyév március 31-én éjfélig lehet feladni, zárt brítékban. A zárt brítékn kérjük feltüntetni: CIVIL PÁLYÁZAT 2011 VI. A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb a tárgyév április 30. VII. Knzultáció, kapcslat, megállapdás A pályázók a döntésről 8 napn belül írásban értesítést kapnak. A pályázatn elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) két részletben: I. részlet tárgyév május 31-ig II. részlet tárgyév szeptember 30-ig A kifizetés feltétele, hgy Zagyvarékas Község a támgatás felhasználásáról minden egyes szervezettel külön szerződést kössön, amelyben meghatárzásra kerülnek a támgattt pályázati célk. A szerződés aláírásának végső határideje a képviselő-testület döntésének kézhezvételétől számíttt 1 hónap. 2

3 A támgatás felhasználásával kapcslatban Zagyvarékas Község Képviselő-testülete utólags elszámlási kötelezettséget ír elő, melynek határideje tárgyévet követő év február 28 (29). A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hzzájárulását adja ahhz, hgy az elnyert támgatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkrmányzat által felkért személy részére betekintési jgt biztsít. A pályázatk megfelelő elkészítésének érdekében az alplgármester telefnn, ben segítséget nyújt. (Dr. Gazsó Balázs László alplgármester, tel.: , A pályázatk bntását a Képviselő-testület Pénzügyi Bizttsága végzi. 3

4 1. számú melléklet pályázati felhíváshz A költségvetés és indklásának elszámlási kategóriái /srai/: I. Támgatásból fedezhető kiadásk köre: 1. Adminisztráció költségei: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával, a szervezet működésével összefüggő adminisztrációs költségeket (anyagköltséget és igénybevett szlgáltatást). Azk a szlgáltatásk tervezhetőek, melynek teljesülését követően számlát állít ki a szlgáltatást végző. Ezen az alsrn lehet tervezni például: nymtatvány-, irdaszer beszerzés költségeit, könyvelési díj, ügyviteli szlgáltatás, irdai szlgáltatás, ügyintézői szlgáltatás, bérszámfejtés, pályázati szlgáltatásk, pénzügyi szlgáltatásk, jelentések elkészítésének költségeit, amennyiben azk kifizetése számla ellenében történik, ügyvitelszervezés költségeit, egyéb, a szervezet adminisztrációs költségeit ezer Ft alatti tárgyi eszközök: Nevesített, 100 e Ft alatti egyedi értékű tárgyi eszköz beszerzésének költségét, például: irdai gépek, berendezések (pl.: kisértékű nymtató), kmmunikációs és prezentációs eszközök (pl.: kisértékű prjektr), asztal, szék, DVD lejátszó, mnitr stb. 2. PR, marketing költségek: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával, összefüggő beszerzések és szlgáltatásk költségeit (anyagköltséget és igénybevett szlgáltatást), például: hirdetési-, reklámköltségeket, PR, marketing kiadványk költségeit, kiállítás költségeit, 4

5 arculat tervezés költségeit, egyéb a PR-hz vagy a marketinghez kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk költségeit. 3. Kmmunikációs költségek: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával, a szervezet működésével összefüggő kmmunikációs beszerzések és szlgáltatásk költségeit (anyagköltséget és igénybevett szlgáltatást), például: hnlap fenntartás, üzemeltetés költségeit, pstaköltséget, telefnköltséget, internetköltséget, hírlevél szerkesztési, nymdai költségeit, egyéb kmmunikációs kiadáshz kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk értékeit. 4. Utazás-, kiküldetés költségei: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő, kapcslódó utazási, kiküldetési költségek (anyagköltségek és szlgáltatásk) értékeit, például: kiküldetés szállásdíját, élelmiszer költségét, napidíját, magánszemély tulajdnában lévő gépjármű. szervezet érdekében történő használatának költségeit (kiküldetési rendelvénnyel igazlt üzemanyagköltségeket, amrtizációs költséget), tömegközlekedési eszköz, szervezet érdekében történő használatának költségeit (de nem ezen az alsrn kell tervezni a munkábajárás költségeit), egyéb utazási, kiküldetési költségeket. 5. Szállítás költségei: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő szállítás és ahhz kapcslódó költségeket (anyagköltséget és igénybevett szlgáltatást), például: fuvarzás költségeit, raktárzás költségeit, szállítmánybiztsítás, utasbiztsítás költségeit, 5

6 egyéb a szállításhz kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk költségeit. személyszállítás költségeit (amennyiben járművet bérelnek, azaz bérleti díjról szól majd a kiállíttt számla, azt nem ezen az alsrn, hanem a Jármű üzemeltetés költségei alsrn lehet tervezni), 6. Szakértői díjak (számlás kifizetés): Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításáhz kapcslódó nevesített szakértői díjakat (pl.: tanácsadást nyújtó szakértők költségei). Ezen az alsrn azk a szakértői díjak tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a szakértő, vagy szervezet számlát állít ki a szlgáltatást igénybevevő részére. A könyvelési díjakat, ügyviteli szlgáltatás, a bérszámfejtés, pénzügyi szlgáltatásk díjait stb. nem ezen, hanem az Adminisztráció költségei alsrn lehet tervezni. 7. Megbízási díj (számlás kifizetés): Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő, adtt pályázati kiírás szerint nevesített megbízási díjakat. Ezen az alsrn azk a megbízási díjak tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a megbíztt számlát állít ki a szlgáltatást igénybevevő, a megbízó részére. A szakértői díjakat a Szakértői díjak alsrn lehet tervezni. Tvábbá a könyvelési díjakat, ügyviteli szlgáltatás, a bérszámfejtés, pénzügyi szlgáltatásk díjait stb. az Adminisztráció költségei alsrn lehet tervezni. 8. Élelmiszer, étkezés költségei: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő élelmiszer beszerzés, étkezés költségeit (anyagköltséget és szlgáltatást), például: élelmiszer alapanyag költségeit (pl.: kenyér, vaj, felvágtt, ásványvíz), étkezés költségeit (pl.: éttermi szlgáltatás). Mind az alapanyagbeszerzést, mind a szlgáltatást (éttermi) ezen a srn lehet tervezni. 6

7 9. Nymdaköltségek: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításáhz kapcslódó nymdai munkával kapcslats beszerzések, szlgáltatásk értékeit (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Szlgáltatásk igénybevétele esetén csak a számla ellenében végzett tevékenységeket lehet elszámlni ezen a srn. 10. Szerkesztési költségek: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításáhz kapcslódó szerkesztési munkával kapcslats beszerzések, szlgáltatásk értékeit (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Szlgáltatásk igénybevétele esetén csak a számla ellenében végzett tevékenységeket lehet elszámlni ezen a srn. 11. Skszrsítási költségek: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő skszrsítási munkával kapcslats beszerzések, szlgáltatásk értékeit (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Szlgáltatásk igénybevétele esetén csak a számla ellenében végzett tevékenységeket lehet elszámlni ezen a srn. 12. Terjesztési költségek: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő terjesztési munkával kapcslats beszerzések, szlgáltatásk értékeit (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Szlgáltatásk igénybevétele esetén csak a számla ellenében végzett tevékenységeket lehet elszámlni ezen a srn. 13. Szállás: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő szállás igénybevételéhez kapcslódó költségeket. 7

8 14. Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés): Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő ktatáshz, tanácsadáshz kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk értékét (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Ezen az alsrn azk az ktatási, tanácsadási díjak tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a szlgáltatást nyújtó számlát állít ki a szlgáltatást igénybevevő részére. 15. Rendezvények szervezési költségei: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő rendezvények szervezéséhez kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk értékét (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Ezen az alsrn azk a szlgáltatásk tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a szlgáltatást nyújtó számlát állít ki a szlgáltatást igénybevevő részére. 16. Knferenciák, képzések, tvábbképzések lebnylításának költségei (számlás kifizetés): Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő knferenciák, képzések, tvábbképzések lebnylításáhz kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk értékét (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Ezen az alsrn azk a lebnylítási költségek tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a szlgáltatást nyújtó számlát állít ki a szlgáltatást igénybevevő részére. 17. Egyéb a feladat ellátásáhz kapcslódó nevesített beszerzések, szlgáltatásk: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításáhz, kapcslódó egyéb beszerzések, szlgáltatásk költségeit (anyagköltséget és igénybevett szlgáltatást), például: egyéb anyagk (pl.: egészségügyi láda, gyógyszer), egyéb anyagjellegű szlgáltatásk költségei, egyéb biztsítási díjak (pl.: balesetbiztsítás), pénzügyi szlgáltatásk díjai (pl.: bankköltség, banknymtatványk), reprezentáció költségei, 8

9 18. Bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések: Minden bérjellegű kifizetés, fglalkztatáshz kapcslódó egyéb költség a fglalkztatás frmájától függően. 1. Bérköltség A munkaviszny alapján fglalkztatttak költsége, például: bérköltség, az ahhz kapcslódó munkavállalót terhelő adót és járulékkat, valamint a munkáltatót terhelő járulékk, a START kártyásk és egyéb megváltztt munkaképességűek fglalkztatásáhz kapcslódó bérköltség és a csökkentett közterhek, 2. Megbízási jgviszny díja (bérszámfejtett): A megbízási jgviszny alapján fglalkztatttak költsége, például: bérszámfejtett megbízási díj, az ahhz kapcslódó fglalkztatttat terhelő adót és járulékk, a fglalkztattt által fizetett járulékk. A megbízás teljesítését követően kiállíttt számla költségé 3. Ösztöndíj: Ösztöndíjas fglalkztatttak költségei: ösztöndíjas bérszámfejtett bérét és az ahhz kapcslódó ösztöndíjas és fglalkztattt járulékfizetési kötelezettségének értéke. 4. Egyszerűsített fglalkztatás költsége: Az egyszerűsített fglalkztatás költségei: az alkalmi munkavállaló fglalkztatásának költségére, mind a bér tartalma, mind pedig a közteherjegy értéke, Az önkéntes fglalkztatás költségeit: 5. Önkéntes fglalkztatás költségei: a évi LXXXVIII. törvény alapján az önkéntes tevékenységének ellátása közben/érdekében felmerült költségek és 9

10 a nem a törvény alapján fglalkztattt önkéntesnek adtt juttatásk, és azkhz kapcslódó közterhek. 6. Természetbeni és egyéb béren kívüli juttatásk: A munkaviszny alapján fglalkztatttaknak adtt, a munkavisznyhz kapcslódó: természetbeni juttatásk költsége (pl.: étkezési jegy, üdülési csekk, azaz cafetéria), az egyéb béren kívüli juttatásk költsége (pl.: üdülési szlgáltatás, isklarendszerű képzés átvállalt költsége), a fenti költségekhez kapcslódó közteher (adó, járulék) értéke. II. Támgatásból nem fedezhető kiadásk köre 1. Ingatlan, jármű egyéb eszközök üzemeltetés költségei: A szervezet tulajdnában lévő vagy általa bérelt ingatlanhz, járműhez, egyéb eszközhöz kapcslódó beszerzések és szlgáltatásk költségei (anyagköltség és igénybevett szlgáltatás), például: Ingatlan, jármű egyéb eszköz bérleti díja közüzemi díjak (pl.: áram, víz, fűtés stb.), közös költség, biztsítási díjak, karbantartási, javítási költségek, üzemeltetéséhez kapcslódó egyéb beszerzések, igénybevett szlgáltatásk értéke(pl.: tisztítószer, üzemeltetési anyagk, ingatlan őrzése stb.) Fenntartási, javítási költségek, számítástechnikai fgyóeszközök (pl.: egér, billentyűzet stb.) nem járművekbe beszerzett üzemanyagköltség (pl.: aggregátr), üzemanyagköltséget, parklási, úthasználati díjat (pl.: autópálya matrica), egyéb az eszközök üzemeltetési költségei. 2. Munka-, védőruha, védőfelszerelés költségei: védőruha, védőfelszerelés költségei (pl.: védősisak, kötény, védőszemüveg), 10

11 munkavégzéshez használt, szabályzatban vagy jgszabályban előírt munkaruha költsége, jgszabályban meghatárztt frmaruha költségét, védőruha, védőfelszerelés javítási költségei. 3. Humánerőfrrás fejlesztésének költségei: A humánerőfrrás fejlesztés beszerzéseinek és szlgáltatásainak költségeit (anyagköltséget és igénybevett szlgáltatást), például: ktatás, tvábbképzés, tanácsadás költségei, knferenciák, szemináriumk, szakmai találkzók részvételi díjai, előfizetési díjakat, egyéb az emberi erőfrrás fejlesztéséhez kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk költségei; Tagdíjak költségei; szakkönyvek költségei; 4. Pályázat menedzseléséhez kapcslódó költségek (számlás kifizetés): A pályázat menedzseléséhez kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk értékét (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Ezen azk a menedzseléséhez kapcslódó költségek, amelyek teljesülését követően a szlgáltatást nyújtó számlát állít ki a szlgáltatást igénybevevő részére. 5. Prjekt megvalósításáhz kapcslódó menedzsment költségek (számlás kifizetés): A menedzsment beszerzések, szlgáltatásk költségeit (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Ezek azk a menedzsmenthez kapcslódó költségek, amelyek teljesülését követően a szlgáltatást nyújtó számlát állít ki a szlgáltatást igénybevevő részére. 6. Hatósági, igazgatási, szlgáltatási díjak, illetékek: A szervezet működéséhez kapcslódó hatósági, igazgatási szlgáltatásk igénybevétele ellenében fizetett díjakat, illetékeket. 7. Tárgyi eszközök, Immateriális javak 11

12 ezer Ft feletti eszközök: Nevesített, 100 e Ft feletti egyedi értékű tárgyi eszköz beszerzésének költsége, például: irdai gépek, berendezések (pl.: nymtató), kmmunikációs és prezentációs eszközök (pl.: prjektr), számítástechnikai eszközök, számítógép, laptp stb. 2. Immateriális javak: Nevesített immateriális javak beszerzésének költsége, például: szellemi termékek költségei (pl.: hnlap készítés, fejlesztés), szftverek, csatlakzási díjak (vagyni értékű jgk költségei) stb. 9. Felhalmzási kiadásk: Beruházásk, felújításk, nagybb karbantartásk költségei. 1. Felújítás: Az irda, tárgyi eszköz, gépjármű eredeti állagának (kapacitása, pntssága) helyreállítását szlgáló, időszaknként visszatérő lyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hgy az adtt tárgyi eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapta, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az adtt tárgyi eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólags ráfrdításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a krszerűsítés is, ha az a krszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztnságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságsságát növeli. A tárgyi eszközt akkr kell felújítani, amikr a flyamatsan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz ly mértékben elhasználódtt (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódttság már a rendeltetésszerű használatt veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmzódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. 2. Karbantartás: Az irda, tárgyi eszköz, gépjármű eredeti állagának flyamats, zavartalan, biztnságs üzemeltetését szlgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hsszabb időszaknként, de 12

13 rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazn javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a flyamats elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 13

14 PÁLYÁZATI ADATLAP A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ Pályázó szervezet adatai PÁLYÁZÓ SZERVEZET NEVE PÁLYÁZÓ SZERVEZET CÍME PÁLYÁZÓ SZERVEZET TELEFONSZÁMA Igényelt támgatás PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL ELŐZŐ ÉVBEN ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE Pályázó szervezet képviselőjének adatai A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ELNÖKE/VEZETŐJE PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK NEVE PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK CÍME ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME TELEFONSZÁMA: Szervezet adatai SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET MEGNEVEZÉSE PÁLYÁZÓ SZERVEZET BANKSZÁMLASZÁMA PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADÓSZÁMA PÁLYÁZÓ SZERVEZET BÍRÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK NYILATKOZAT SZÁMA KÖZHASZNÚSÁGRÓL (A megfelelő válasz bejelölendő) PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÉRTESÍTÉSI/LEVELEZÉSI CÍME Kiemelkedően közhasznú szervezet Közhasznú szervezet Nem közhasznú szervezet Kijelentem, hgy a pályázati feltételeket elfgadm és fenti adatk a valóságnak megfelelnek. Kelt: Pályázó szervezet képviselője 14

15 Tisztelt Pályázó! A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉVI TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújttt pályázat a közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartzik, mivel Zagyvarékas Község Önkrmányzat költségvetéséből Zagyvarékas Képviselő-testülete pályázati eljárása srán, illetve nem pályázati útn daítélhető támgatásról van szó. A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkzat beszerzéséről gndskdnunk kell. Kérjük szíveskedjen a megfelelő részt kitölteni, és minden esetben aláírva a pályázathz mellékelni, mivel a nyilatkzat csatlása nélkül a pályázat a évi CLXXXI. törvény értelmében érvénytelen! A kitöltéshez segítséget nyújt, a nyilatkzat hátldalán található tájékztató. 15

16 NYILATKOZAT A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉVI TÁMOGATÁSÁRA kiírt pályázatn a közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 14. -a alapján Kérjük, szíveskedjen a nyilatkzatt lvashatóan, nagybetűkkel kitölteni! Olvassa el a hátldaln található tájékztatót a jgszabály tartalmáról! 1. PÁLYÁZÓ ADATAI Pályázóneve: székhelye: képviselőjének neve: nyilvántartásba vételi kirat száma: nyilvántartásba vevő szerv neve: 2. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény alapján velem szemben érintettség, összeférhetetlenség 0 fenn áll. 0 nem áll fenn. Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szlgáló körülmények leírása: Nyilatkzm, hgy közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek eleget tettem érintettségemmel kapcslatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése érdekében. 3. KITÖLTÉS DÁTUMA ÉS ALÁÍRÁS Kitöltés dátuma: év hó... nap Aláírás: 16

17 TÁJÉKOZTATÓ a közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvényben fglalt érintettségi és összeférhetetlenségi szabálykról1 A törvény hatálya az abban meghatárztt kivételekkel - kiterjed az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós frráskból, a nemzetközi megállapdás alapján finanszírztt egyéb prgramkból származó, egyedi döntés alapján nyújttt, pályázati útn vagy pályázati rendszeren kívül az államháztartásn kívüli természetes személyek, jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek ide nem értve a társasházat számára daítélt, természetben vagy pénzben juttattt támgatáskra. A törvény pályázatkra vnatkzó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a nem pályázati útn daítélt támgatáskra is, azzal, hgy a pályázat fgalma alatt a támgatás daítélésére irányuló kérelmet, a pályázati eljárás fgalma alatt pedig a támgatási döntés előkészítését és meghzatalát kell érteni. A nem pályázati útn daítélt támgatásból nem részesülhet az, aki ha a támgatási döntést pályázati eljárásban hznák a pályázati eljárásban nem vehetne részt pályázóként. Összeférhetetlenség Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támgatásban: a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshzó, b) a kizárt közjgi tisztségviselő, c) az a)-b) pnt alá tartzó személy közeli hzzátartzója, d) az a)-c) pntban megjelölt személy tulajdnában álló gazdasági társaság, e) lyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jgi személyiséggel rendelkező lyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pnt alá tartzó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jgi személyiséggel rendelkező azn szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapdást kötött vagy tarttt fenn Magyarrszágn bejegyzett párttal (a tvábbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állíttt rszággyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkrmányzati választásn, g) akinek a részvételből való kizártságának tényét az e célra szlgáló hnlapn közzétették. Érintettség Ha a pályázó a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hzó szervnél munkavégzésre irányuló jgvisznyban áll; b) nem kizárt közjgi tisztségviselő (a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választtt vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az rszággyűlési és az európai parlamenti képviselő, a plgármester, az alplgármester, a főplgármester, a főplgármester-helyettes, a helyi önkrmányzati képviselő, a helyi önkrmányzat képviselő-testülete bizttságának tagja, a közpnti államigazgatási szerv kizárt közjgi tisztségviselők körébe nem tartzó - vezetője és helyettesei, a reginális fejlesztési tanács tagja); c) az a)-b) pnt alá tartzó személy közeli hzzátartzója (a házastárs, az egyeneságbeli rkn, az örökbefgadtt, a mstha- és neveltgyermek, az örökbefgadó-, a mstha- és a nevelőszülő, valamint a testvér); d) az a)-c) pntban megjelölt személy tulajdnában álló gazdasági társaság; e) lyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pnt alá tartzó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja köteles kezdeményezni e körülménynek a közzétételre szlgáló hnlapn történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Ha az érintettséget megalapzó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támgatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapn belül kezdeményezni e körülménynek a hnlapn történő közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támgatásban nem részesülhet 1 FIGYELEM! Jelen tájékztató nem azns a törvény szövegével, a törvény a fentieknél részletesebb szabálykat tartalmaz. A törvény teljes szövege megtalálható a ldaln, a Jgszabályk menüpnt alatt. 17

18 2. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP CIVIL ALAPBÓL BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁSHOZ Benyújtási határidő: minden év március 31. K É R E L E M Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE: 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE: 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA*: 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA*: 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA: 7. BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS SZÁMA*: 8. NYILVÁNTARTOTT TAGOK SZÁMA: Támgatási infrmációk: 1. IGÉNYELT-E AZ ELŐZŐ ÉVBEN PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST? IGEN NEM A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 2. A KÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: * A kért adat kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben a szervezet rendelkezik vele. Figyelem: A bírósági bejegyzésről szóló végzés számának feltüntetése valamennyi szervezet számára kötelező, bírósági bejegyzés hiányában a szervezet támgatásban nem részesíthető. 18

19 3. A KÉRT ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA (CÉL): 4. A TERVEZETT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EGYÉB FORRÁSAI: (EGYÉB PÁLYÁZATI FORRÁS, TÁMOGATÁS, ÖNERŐ STB.) 5. A TERVEZET CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJA: A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK: a) a bírósági bejegyzésről szóló 30 napnál nem régebbi - végzés máslata; 1 b) az alapszabály máslata; 2 c) az előző évi tevékenységről szóló tájékztató d) a szervezet által kért összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve; e) nyilatkzatt arról, hgy a szervezetnek köztartzása (APEH, önkrmányzati adóhatóság) nincs. Zagyvarékas,... A szervezet képviselőjének aláírása A fenti dkumentumk benyújtása csak abban az esetben kötelező, amennyiben az előző pályázat benyújtását követően a dkumentumkban található adatkban váltzás történt. 19

20 3. sz. melléklet Benyújtási határidő: költségvetésben külön megjelölt frrásból nyújttt pénzbeli támgatás igénylésével egyidejűleg PÁLYÁZATI ADATLAP TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE: 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE: 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA*: 5. SZERVEZET JOGÁLLÁSA: 6. BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS SZÁMA*: 7. NYILVÁNTARTOTT TAGOK SZÁMA: Támgatási infrmációk: 1. IGÉNYELT-E AZ ELŐZŐ ÉVBEN PÉNZÜGYI, TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST? IGEN NEM A TÁMOGATÁS JELLEGE, MÉRTÉKE: 2. A KÉRT TÁMOGATÁS JELLEGE, MÉRTÉKE: * A kért adat kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben a szervezet rendelkezik vele. Figyelem: A bírósági bejegyzésről szóló végzés számának feltüntetése valamennyi szervezet számára kötelező, bírósági bejegyzés hiányában a szervezet támgatásban nem részesíthető. 20

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Pályázati Útmutató 2015. Tartalom 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, tevékenység

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben