PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA"

Átírás

1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését, hgy ezzel is segítse közösségek létrejöttét és megerősödését, fkzza a közösséghez tartzás élményét, a kisközösségeken keresztül a Község egészéért érzett felelősség megtartó erejének kialakítását. A pályázatk elbírálásánál előnyben részesülnek a több, de legalább hárm szervezet által közösen vállalt prgramk és célk. A Képviselő-testület a támgatás megítélésénél a célkitűzések, és a vállalt feladatk, prgramk alapján ítéli meg első srban a pályázatkat. Ennek megfelelően ugyanazn célkitűzést, vagy feladat ellátását, prgramt kizárólag egy társadalmi szervezet keretében támgat, kivéve a legalább hárm szervezet által közösen, együttműködve vállalt prgramkat és célkat. Abban az esetben, ha két, vagy több lyan társadalmi szervezet nyújt be pályázatt melyeknek tagsága legalább 50%-ban átfedésben van, akkr átfedéssel érintett társadalmi szerveztek közül csak egy részesülhet támgatásban, mely a legkrábban nyújttta be pályázatát. Egy szervezet csak egy pályázatt nyújthat be, szervezeti egységenként megbnttt költségvetéssel. I. A Pályázatn való indulás feltétele 1. Települési művelődési, sprt, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehzása, ill. a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hgy hzzájáruljn a településen élők életminőségének javulásáhz, öregbíti a település jó hírét, tvábbá hitelesen képviseli és támgatja a Képviselőtestület általáns célkitűzéseit. 2. Társadalmi szervezet tagjainak legalább 2/3-a Zagyvarékasi laks, a társadalmi szervezet Zagyvarékasi székhelyű és a szervezet, vagy jgelődje legalább egy éve működik a településen. 3. A társadalmi szervezet bár nem zagyvarékasi székhellyel bír, illetve tagságának 2/3-a nem zagyvarékasi laks, de rendelkezik lyan helyi csprttal, szervezeti egységgel, mely legalább 2 éve aktívan tevékenykedik a település érdekében. 4. A pályázó társadalmi szervezet amennyiben már kaptt támgatást pntsan elszámlt a krábbi években kaptt támgatással. II. A Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 1. Új közösségépítő tevékenység bevezetése évi CLVI. törvény szerint közhasznú tevékenység, mely valamely közfeladat ellátásának támgatására, vagy a helyi közélet, közösségi és kulturális élet, egészséges életmód, ifjúsági prgramk szervezésére irányuló tevékenység. 3. Egy élhetőbb környezet kialakítását, a Község megtartó képességét elősegítő prgramk szervezése. 4. Más társadalmi szervezetekkel együttműködve megvalósítani kívánt tevékenység. III. A Pályázat keretében nem támgathatók: 1. Azn szervezetek, amelyek a krábbi támgatást nem a megállapdásban fglaltak szerint használták fel és a megállapdás ilyen irányú módsítására nem került sr. 2. A plitikai tevékenységet flytató szervezetek, pártk. 3. Azn szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújttták be pályázatukat. 4. Azn szervezetek, amelyek pályázati dkumentációja nem tartalmazza a pályázat által kötelezően előírt adatkat. 1

2 5. Azn szervezetek, melyek tevékenységét valamely intézmény költségvetésén belül támgatja a Képviselő-testület /ide nem értve a természetben nyújttt támgatást/. 6. Azn társadalmi szervezetek, melyek tevékenységét pályázatn kívül, együttműködési megállapdás keretében támgatja a Képviselő-testület. IV. A Pályázatn felsztásra kerülő keretösszeg: (az adtt évi költségvetés tervezése srán kerül megállapításra) V. A pályázat kötelező mellékletei: 1. A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap. 2. A pályázó szervezet tevékenységének és céljainak rövid ismertetése. 3. A tárgyévre tervezett tételes költségvetés és indklása /1. sz. melléklet/, benne az elnyerni kívánt pályázati összeg tervezett felhasználásának leírásával. /A költségvetési tételek között kizárólag megfelelően indklt módsítási kérelem benyújtása után lehet átcsprtsítást eszközölni, kivéve, ha a módsítás éves szinten nem haladja meg a megítélt támgatási összeg 10%-át./ FONTOS! A pályázatban benyújttt költségvetés és annak részletes indklása, valamint annak a pályáztató által jóváhagytt, vagy 10%-t meg nem haladó módsítása adja a későbbi elszámlás alapját. 4. Beszámló és értékelés az előző évi tevékenységről, - ha vlt ilyen az előző évi költségvetési keretében az önkrmányzati támgatás felhasználásának részletes kimutatása és értékelése. 5. A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek az egy évnél nem régebbi vagy ha közben váltzás vlt, akkr az adtt időpnttól érvényes egyszerű máslata. 6. A társadalmi szervezet képviselő által ellenjegyzett Taglistája. 7. Nyilatkzat a közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 14. -a alapján. 8. A társadalmi szervezet hatálys alapító kirata, ill. alapszabálya azn szervezetektől, akik először pályáznak, illetve akiknél a szervezet létesítő kiratának tartalmában váltzás történt. Más szervezeteknek nyilatkzni kell arról, hgy az előzőleg benyújttt pályázati időpntjukhz képest nem történt váltzás a létesítő kiratukban. 9. A társadalmi szervezet által az Önkrmányzattól tárgyévre igényelt természetbeni támgatás megjelölése. /Zagyvarékas község SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkrmányzati támgatásáról című szabályzatának 3. cikk 2. pntja szerint/ V. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja : A pályázatt Zagyvarékas Község Képviselő-testületének címezve, a Plgármesteri Hivatal (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) Ügyfeltájékztatóján tárgyév március 31-ig lehet benyújtani, illetve pstai útn tárgyév március 31-én éjfélig lehet feladni, zárt brítékban. A zárt brítékn kérjük feltüntetni: CIVIL PÁLYÁZAT 2011 VI. A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb a tárgyév április 30. VII. Knzultáció, kapcslat, megállapdás A pályázók a döntésről 8 napn belül írásban értesítést kapnak. A pályázatn elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) két részletben: I. részlet tárgyév május 31-ig II. részlet tárgyév szeptember 30-ig A kifizetés feltétele, hgy Zagyvarékas Község a támgatás felhasználásáról minden egyes szervezettel külön szerződést kössön, amelyben meghatárzásra kerülnek a támgattt pályázati célk. A szerződés aláírásának végső határideje a képviselő-testület döntésének kézhezvételétől számíttt 1 hónap. 2

3 A támgatás felhasználásával kapcslatban Zagyvarékas Község Képviselő-testülete utólags elszámlási kötelezettséget ír elő, melynek határideje tárgyévet követő év február 28 (29). A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hzzájárulását adja ahhz, hgy az elnyert támgatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkrmányzat által felkért személy részére betekintési jgt biztsít. A pályázatk megfelelő elkészítésének érdekében az alplgármester telefnn, ben segítséget nyújt. (Dr. Gazsó Balázs László alplgármester, tel.: , A pályázatk bntását a Képviselő-testület Pénzügyi Bizttsága végzi. 3

4 1. számú melléklet pályázati felhíváshz A költségvetés és indklásának elszámlási kategóriái /srai/: I. Támgatásból fedezhető kiadásk köre: 1. Adminisztráció költségei: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával, a szervezet működésével összefüggő adminisztrációs költségeket (anyagköltséget és igénybevett szlgáltatást). Azk a szlgáltatásk tervezhetőek, melynek teljesülését követően számlát állít ki a szlgáltatást végző. Ezen az alsrn lehet tervezni például: nymtatvány-, irdaszer beszerzés költségeit, könyvelési díj, ügyviteli szlgáltatás, irdai szlgáltatás, ügyintézői szlgáltatás, bérszámfejtés, pályázati szlgáltatásk, pénzügyi szlgáltatásk, jelentések elkészítésének költségeit, amennyiben azk kifizetése számla ellenében történik, ügyvitelszervezés költségeit, egyéb, a szervezet adminisztrációs költségeit ezer Ft alatti tárgyi eszközök: Nevesített, 100 e Ft alatti egyedi értékű tárgyi eszköz beszerzésének költségét, például: irdai gépek, berendezések (pl.: kisértékű nymtató), kmmunikációs és prezentációs eszközök (pl.: kisértékű prjektr), asztal, szék, DVD lejátszó, mnitr stb. 2. PR, marketing költségek: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával, összefüggő beszerzések és szlgáltatásk költségeit (anyagköltséget és igénybevett szlgáltatást), például: hirdetési-, reklámköltségeket, PR, marketing kiadványk költségeit, kiállítás költségeit, 4

5 arculat tervezés költségeit, egyéb a PR-hz vagy a marketinghez kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk költségeit. 3. Kmmunikációs költségek: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával, a szervezet működésével összefüggő kmmunikációs beszerzések és szlgáltatásk költségeit (anyagköltséget és igénybevett szlgáltatást), például: hnlap fenntartás, üzemeltetés költségeit, pstaköltséget, telefnköltséget, internetköltséget, hírlevél szerkesztési, nymdai költségeit, egyéb kmmunikációs kiadáshz kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk értékeit. 4. Utazás-, kiküldetés költségei: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő, kapcslódó utazási, kiküldetési költségek (anyagköltségek és szlgáltatásk) értékeit, például: kiküldetés szállásdíját, élelmiszer költségét, napidíját, magánszemély tulajdnában lévő gépjármű. szervezet érdekében történő használatának költségeit (kiküldetési rendelvénnyel igazlt üzemanyagköltségeket, amrtizációs költséget), tömegközlekedési eszköz, szervezet érdekében történő használatának költségeit (de nem ezen az alsrn kell tervezni a munkábajárás költségeit), egyéb utazási, kiküldetési költségeket. 5. Szállítás költségei: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő szállítás és ahhz kapcslódó költségeket (anyagköltséget és igénybevett szlgáltatást), például: fuvarzás költségeit, raktárzás költségeit, szállítmánybiztsítás, utasbiztsítás költségeit, 5

6 egyéb a szállításhz kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk költségeit. személyszállítás költségeit (amennyiben járművet bérelnek, azaz bérleti díjról szól majd a kiállíttt számla, azt nem ezen az alsrn, hanem a Jármű üzemeltetés költségei alsrn lehet tervezni), 6. Szakértői díjak (számlás kifizetés): Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításáhz kapcslódó nevesített szakértői díjakat (pl.: tanácsadást nyújtó szakértők költségei). Ezen az alsrn azk a szakértői díjak tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a szakértő, vagy szervezet számlát állít ki a szlgáltatást igénybevevő részére. A könyvelési díjakat, ügyviteli szlgáltatás, a bérszámfejtés, pénzügyi szlgáltatásk díjait stb. nem ezen, hanem az Adminisztráció költségei alsrn lehet tervezni. 7. Megbízási díj (számlás kifizetés): Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő, adtt pályázati kiírás szerint nevesített megbízási díjakat. Ezen az alsrn azk a megbízási díjak tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a megbíztt számlát állít ki a szlgáltatást igénybevevő, a megbízó részére. A szakértői díjakat a Szakértői díjak alsrn lehet tervezni. Tvábbá a könyvelési díjakat, ügyviteli szlgáltatás, a bérszámfejtés, pénzügyi szlgáltatásk díjait stb. az Adminisztráció költségei alsrn lehet tervezni. 8. Élelmiszer, étkezés költségei: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő élelmiszer beszerzés, étkezés költségeit (anyagköltséget és szlgáltatást), például: élelmiszer alapanyag költségeit (pl.: kenyér, vaj, felvágtt, ásványvíz), étkezés költségeit (pl.: éttermi szlgáltatás). Mind az alapanyagbeszerzést, mind a szlgáltatást (éttermi) ezen a srn lehet tervezni. 6

7 9. Nymdaköltségek: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításáhz kapcslódó nymdai munkával kapcslats beszerzések, szlgáltatásk értékeit (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Szlgáltatásk igénybevétele esetén csak a számla ellenében végzett tevékenységeket lehet elszámlni ezen a srn. 10. Szerkesztési költségek: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításáhz kapcslódó szerkesztési munkával kapcslats beszerzések, szlgáltatásk értékeit (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Szlgáltatásk igénybevétele esetén csak a számla ellenében végzett tevékenységeket lehet elszámlni ezen a srn. 11. Skszrsítási költségek: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő skszrsítási munkával kapcslats beszerzések, szlgáltatásk értékeit (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Szlgáltatásk igénybevétele esetén csak a számla ellenében végzett tevékenységeket lehet elszámlni ezen a srn. 12. Terjesztési költségek: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő terjesztési munkával kapcslats beszerzések, szlgáltatásk értékeit (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Szlgáltatásk igénybevétele esetén csak a számla ellenében végzett tevékenységeket lehet elszámlni ezen a srn. 13. Szállás: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő szállás igénybevételéhez kapcslódó költségeket. 7

8 14. Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés): Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő ktatáshz, tanácsadáshz kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk értékét (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Ezen az alsrn azk az ktatási, tanácsadási díjak tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a szlgáltatást nyújtó számlát állít ki a szlgáltatást igénybevevő részére. 15. Rendezvények szervezési költségei: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő rendezvények szervezéséhez kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk értékét (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Ezen az alsrn azk a szlgáltatásk tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a szlgáltatást nyújtó számlát állít ki a szlgáltatást igénybevevő részére. 16. Knferenciák, képzések, tvábbképzések lebnylításának költségei (számlás kifizetés): Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításával összefüggő knferenciák, képzések, tvábbképzések lebnylításáhz kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk értékét (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Ezen az alsrn azk a lebnylítási költségek tervezhetőek, amelyek teljesülését követően a szlgáltatást nyújtó számlát állít ki a szlgáltatást igénybevevő részére. 17. Egyéb a feladat ellátásáhz kapcslódó nevesített beszerzések, szlgáltatásk: Ezen az alsrn lehet tervezni a prgram, prjekt megvalósításáhz, kapcslódó egyéb beszerzések, szlgáltatásk költségeit (anyagköltséget és igénybevett szlgáltatást), például: egyéb anyagk (pl.: egészségügyi láda, gyógyszer), egyéb anyagjellegű szlgáltatásk költségei, egyéb biztsítási díjak (pl.: balesetbiztsítás), pénzügyi szlgáltatásk díjai (pl.: bankköltség, banknymtatványk), reprezentáció költségei, 8

9 18. Bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések: Minden bérjellegű kifizetés, fglalkztatáshz kapcslódó egyéb költség a fglalkztatás frmájától függően. 1. Bérköltség A munkaviszny alapján fglalkztatttak költsége, például: bérköltség, az ahhz kapcslódó munkavállalót terhelő adót és járulékkat, valamint a munkáltatót terhelő járulékk, a START kártyásk és egyéb megváltztt munkaképességűek fglalkztatásáhz kapcslódó bérköltség és a csökkentett közterhek, 2. Megbízási jgviszny díja (bérszámfejtett): A megbízási jgviszny alapján fglalkztatttak költsége, például: bérszámfejtett megbízási díj, az ahhz kapcslódó fglalkztatttat terhelő adót és járulékk, a fglalkztattt által fizetett járulékk. A megbízás teljesítését követően kiállíttt számla költségé 3. Ösztöndíj: Ösztöndíjas fglalkztatttak költségei: ösztöndíjas bérszámfejtett bérét és az ahhz kapcslódó ösztöndíjas és fglalkztattt járulékfizetési kötelezettségének értéke. 4. Egyszerűsített fglalkztatás költsége: Az egyszerűsített fglalkztatás költségei: az alkalmi munkavállaló fglalkztatásának költségére, mind a bér tartalma, mind pedig a közteherjegy értéke, Az önkéntes fglalkztatás költségeit: 5. Önkéntes fglalkztatás költségei: a évi LXXXVIII. törvény alapján az önkéntes tevékenységének ellátása közben/érdekében felmerült költségek és 9

10 a nem a törvény alapján fglalkztattt önkéntesnek adtt juttatásk, és azkhz kapcslódó közterhek. 6. Természetbeni és egyéb béren kívüli juttatásk: A munkaviszny alapján fglalkztatttaknak adtt, a munkavisznyhz kapcslódó: természetbeni juttatásk költsége (pl.: étkezési jegy, üdülési csekk, azaz cafetéria), az egyéb béren kívüli juttatásk költsége (pl.: üdülési szlgáltatás, isklarendszerű képzés átvállalt költsége), a fenti költségekhez kapcslódó közteher (adó, járulék) értéke. II. Támgatásból nem fedezhető kiadásk köre 1. Ingatlan, jármű egyéb eszközök üzemeltetés költségei: A szervezet tulajdnában lévő vagy általa bérelt ingatlanhz, járműhez, egyéb eszközhöz kapcslódó beszerzések és szlgáltatásk költségei (anyagköltség és igénybevett szlgáltatás), például: Ingatlan, jármű egyéb eszköz bérleti díja közüzemi díjak (pl.: áram, víz, fűtés stb.), közös költség, biztsítási díjak, karbantartási, javítási költségek, üzemeltetéséhez kapcslódó egyéb beszerzések, igénybevett szlgáltatásk értéke(pl.: tisztítószer, üzemeltetési anyagk, ingatlan őrzése stb.) Fenntartási, javítási költségek, számítástechnikai fgyóeszközök (pl.: egér, billentyűzet stb.) nem járművekbe beszerzett üzemanyagköltség (pl.: aggregátr), üzemanyagköltséget, parklási, úthasználati díjat (pl.: autópálya matrica), egyéb az eszközök üzemeltetési költségei. 2. Munka-, védőruha, védőfelszerelés költségei: védőruha, védőfelszerelés költségei (pl.: védősisak, kötény, védőszemüveg), 10

11 munkavégzéshez használt, szabályzatban vagy jgszabályban előírt munkaruha költsége, jgszabályban meghatárztt frmaruha költségét, védőruha, védőfelszerelés javítási költségei. 3. Humánerőfrrás fejlesztésének költségei: A humánerőfrrás fejlesztés beszerzéseinek és szlgáltatásainak költségeit (anyagköltséget és igénybevett szlgáltatást), például: ktatás, tvábbképzés, tanácsadás költségei, knferenciák, szemináriumk, szakmai találkzók részvételi díjai, előfizetési díjakat, egyéb az emberi erőfrrás fejlesztéséhez kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk költségei; Tagdíjak költségei; szakkönyvek költségei; 4. Pályázat menedzseléséhez kapcslódó költségek (számlás kifizetés): A pályázat menedzseléséhez kapcslódó beszerzések, szlgáltatásk értékét (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Ezen azk a menedzseléséhez kapcslódó költségek, amelyek teljesülését követően a szlgáltatást nyújtó számlát állít ki a szlgáltatást igénybevevő részére. 5. Prjekt megvalósításáhz kapcslódó menedzsment költségek (számlás kifizetés): A menedzsment beszerzések, szlgáltatásk költségeit (anyagköltségek és szlgáltatásk igénybevétele is). Ezek azk a menedzsmenthez kapcslódó költségek, amelyek teljesülését követően a szlgáltatást nyújtó számlát állít ki a szlgáltatást igénybevevő részére. 6. Hatósági, igazgatási, szlgáltatási díjak, illetékek: A szervezet működéséhez kapcslódó hatósági, igazgatási szlgáltatásk igénybevétele ellenében fizetett díjakat, illetékeket. 7. Tárgyi eszközök, Immateriális javak 11

12 ezer Ft feletti eszközök: Nevesített, 100 e Ft feletti egyedi értékű tárgyi eszköz beszerzésének költsége, például: irdai gépek, berendezések (pl.: nymtató), kmmunikációs és prezentációs eszközök (pl.: prjektr), számítástechnikai eszközök, számítógép, laptp stb. 2. Immateriális javak: Nevesített immateriális javak beszerzésének költsége, például: szellemi termékek költségei (pl.: hnlap készítés, fejlesztés), szftverek, csatlakzási díjak (vagyni értékű jgk költségei) stb. 9. Felhalmzási kiadásk: Beruházásk, felújításk, nagybb karbantartásk költségei. 1. Felújítás: Az irda, tárgyi eszköz, gépjármű eredeti állagának (kapacitása, pntssága) helyreállítását szlgáló, időszaknként visszatérő lyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hgy az adtt tárgyi eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapta, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az adtt tárgyi eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólags ráfrdításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a krszerűsítés is, ha az a krszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztnságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságsságát növeli. A tárgyi eszközt akkr kell felújítani, amikr a flyamatsan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz ly mértékben elhasználódtt (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódttság már a rendeltetésszerű használatt veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmzódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. 2. Karbantartás: Az irda, tárgyi eszköz, gépjármű eredeti állagának flyamats, zavartalan, biztnságs üzemeltetését szlgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hsszabb időszaknként, de 12

13 rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazn javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a flyamats elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 13

14 PÁLYÁZATI ADATLAP A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉVI TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ Pályázó szervezet adatai PÁLYÁZÓ SZERVEZET NEVE PÁLYÁZÓ SZERVEZET CÍME PÁLYÁZÓ SZERVEZET TELEFONSZÁMA Igényelt támgatás PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL ELŐZŐ ÉVBEN ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE Pályázó szervezet képviselőjének adatai A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ELNÖKE/VEZETŐJE PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK NEVE PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK CÍME ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME TELEFONSZÁMA: Szervezet adatai SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET MEGNEVEZÉSE PÁLYÁZÓ SZERVEZET BANKSZÁMLASZÁMA PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADÓSZÁMA PÁLYÁZÓ SZERVEZET BÍRÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK NYILATKOZAT SZÁMA KÖZHASZNÚSÁGRÓL (A megfelelő válasz bejelölendő) PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÉRTESÍTÉSI/LEVELEZÉSI CÍME Kiemelkedően közhasznú szervezet Közhasznú szervezet Nem közhasznú szervezet Kijelentem, hgy a pályázati feltételeket elfgadm és fenti adatk a valóságnak megfelelnek. Kelt: Pályázó szervezet képviselője 14

15 Tisztelt Pályázó! A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉVI TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújttt pályázat a közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartzik, mivel Zagyvarékas Község Önkrmányzat költségvetéséből Zagyvarékas Képviselő-testülete pályázati eljárása srán, illetve nem pályázati útn daítélhető támgatásról van szó. A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkzat beszerzéséről gndskdnunk kell. Kérjük szíveskedjen a megfelelő részt kitölteni, és minden esetben aláírva a pályázathz mellékelni, mivel a nyilatkzat csatlása nélkül a pályázat a évi CLXXXI. törvény értelmében érvénytelen! A kitöltéshez segítséget nyújt, a nyilatkzat hátldalán található tájékztató. 15

16 NYILATKOZAT A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉVI TÁMOGATÁSÁRA kiírt pályázatn a közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 14. -a alapján Kérjük, szíveskedjen a nyilatkzatt lvashatóan, nagybetűkkel kitölteni! Olvassa el a hátldaln található tájékztatót a jgszabály tartalmáról! 1. PÁLYÁZÓ ADATAI Pályázóneve: székhelye: képviselőjének neve: nyilvántartásba vételi kirat száma: nyilvántartásba vevő szerv neve: 2. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény alapján velem szemben érintettség, összeférhetetlenség 0 fenn áll. 0 nem áll fenn. Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szlgáló körülmények leírása: Nyilatkzm, hgy közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek eleget tettem érintettségemmel kapcslatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése érdekében. 3. KITÖLTÉS DÁTUMA ÉS ALÁÍRÁS Kitöltés dátuma: év hó... nap Aláírás: 16

17 TÁJÉKOZTATÓ a közpénzekből nyújttt támgatásk átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvényben fglalt érintettségi és összeférhetetlenségi szabálykról1 A törvény hatálya az abban meghatárztt kivételekkel - kiterjed az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós frráskból, a nemzetközi megállapdás alapján finanszírztt egyéb prgramkból származó, egyedi döntés alapján nyújttt, pályázati útn vagy pályázati rendszeren kívül az államháztartásn kívüli természetes személyek, jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek ide nem értve a társasházat számára daítélt, természetben vagy pénzben juttattt támgatáskra. A törvény pályázatkra vnatkzó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a nem pályázati útn daítélt támgatáskra is, azzal, hgy a pályázat fgalma alatt a támgatás daítélésére irányuló kérelmet, a pályázati eljárás fgalma alatt pedig a támgatási döntés előkészítését és meghzatalát kell érteni. A nem pályázati útn daítélt támgatásból nem részesülhet az, aki ha a támgatási döntést pályázati eljárásban hznák a pályázati eljárásban nem vehetne részt pályázóként. Összeférhetetlenség Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támgatásban: a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshzó, b) a kizárt közjgi tisztségviselő, c) az a)-b) pnt alá tartzó személy közeli hzzátartzója, d) az a)-c) pntban megjelölt személy tulajdnában álló gazdasági társaság, e) lyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jgi személyiséggel rendelkező lyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pnt alá tartzó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jgi személyiséggel rendelkező azn szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapdást kötött vagy tarttt fenn Magyarrszágn bejegyzett párttal (a tvábbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állíttt rszággyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkrmányzati választásn, g) akinek a részvételből való kizártságának tényét az e célra szlgáló hnlapn közzétették. Érintettség Ha a pályázó a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hzó szervnél munkavégzésre irányuló jgvisznyban áll; b) nem kizárt közjgi tisztségviselő (a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választtt vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az rszággyűlési és az európai parlamenti képviselő, a plgármester, az alplgármester, a főplgármester, a főplgármester-helyettes, a helyi önkrmányzati képviselő, a helyi önkrmányzat képviselő-testülete bizttságának tagja, a közpnti államigazgatási szerv kizárt közjgi tisztségviselők körébe nem tartzó - vezetője és helyettesei, a reginális fejlesztési tanács tagja); c) az a)-b) pnt alá tartzó személy közeli hzzátartzója (a házastárs, az egyeneságbeli rkn, az örökbefgadtt, a mstha- és neveltgyermek, az örökbefgadó-, a mstha- és a nevelőszülő, valamint a testvér); d) az a)-c) pntban megjelölt személy tulajdnában álló gazdasági társaság; e) lyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pnt alá tartzó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja köteles kezdeményezni e körülménynek a közzétételre szlgáló hnlapn történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Ha az érintettséget megalapzó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támgatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapn belül kezdeményezni e körülménynek a hnlapn történő közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támgatásban nem részesülhet 1 FIGYELEM! Jelen tájékztató nem azns a törvény szövegével, a törvény a fentieknél részletesebb szabálykat tartalmaz. A törvény teljes szövege megtalálható a ldaln, a Jgszabályk menüpnt alatt. 17

18 2. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP CIVIL ALAPBÓL BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁSHOZ Benyújtási határidő: minden év március 31. K É R E L E M Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE: 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE: 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA*: 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA*: 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA: 7. BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS SZÁMA*: 8. NYILVÁNTARTOTT TAGOK SZÁMA: Támgatási infrmációk: 1. IGÉNYELT-E AZ ELŐZŐ ÉVBEN PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST? IGEN NEM A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 2. A KÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: * A kért adat kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben a szervezet rendelkezik vele. Figyelem: A bírósági bejegyzésről szóló végzés számának feltüntetése valamennyi szervezet számára kötelező, bírósági bejegyzés hiányában a szervezet támgatásban nem részesíthető. 18

19 3. A KÉRT ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA (CÉL): 4. A TERVEZETT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EGYÉB FORRÁSAI: (EGYÉB PÁLYÁZATI FORRÁS, TÁMOGATÁS, ÖNERŐ STB.) 5. A TERVEZET CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJA: A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK: a) a bírósági bejegyzésről szóló 30 napnál nem régebbi - végzés máslata; 1 b) az alapszabály máslata; 2 c) az előző évi tevékenységről szóló tájékztató d) a szervezet által kért összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve; e) nyilatkzatt arról, hgy a szervezetnek köztartzása (APEH, önkrmányzati adóhatóság) nincs. Zagyvarékas,... A szervezet képviselőjének aláírása A fenti dkumentumk benyújtása csak abban az esetben kötelező, amennyiben az előző pályázat benyújtását követően a dkumentumkban található adatkban váltzás történt. 19

20 3. sz. melléklet Benyújtási határidő: költségvetésben külön megjelölt frrásból nyújttt pénzbeli támgatás igénylésével egyidejűleg PÁLYÁZATI ADATLAP TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE: 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE: 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA*: 5. SZERVEZET JOGÁLLÁSA: 6. BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS SZÁMA*: 7. NYILVÁNTARTOTT TAGOK SZÁMA: Támgatási infrmációk: 1. IGÉNYELT-E AZ ELŐZŐ ÉVBEN PÉNZÜGYI, TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST? IGEN NEM A TÁMOGATÁS JELLEGE, MÉRTÉKE: 2. A KÉRT TÁMOGATÁS JELLEGE, MÉRTÉKE: * A kért adat kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben a szervezet rendelkezik vele. Figyelem: A bírósági bejegyzésről szóló végzés számának feltüntetése valamennyi szervezet számára kötelező, bírósági bejegyzés hiányában a szervezet támgatásban nem részesíthető. 20

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezeteket, hogy

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2013. (03.27.) Öh. sz.

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Pályázati kiírás a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2014. évi támogatására

Pályázati kiírás a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2014. évi támogatására Pályázati kiírás a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2014. évi támogatására Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket,

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2011. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2011. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2011. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról ELŐTERJESZTÉS A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 4/2000.(05.01.) Ör. sz. rendelete szerint a Biatorbágyon működő társadalmi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-40/2016. Tárgy: Pályázati kiírás a Kiszomboron működő civil szervezetek

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20.

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. 1. számú melléklet 6/2015.( III.11) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12)

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KKT-12-A/B-P) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben

Civil szervezetek támogatása Pályázó adatai. Pályázat címe

Civil szervezetek támogatása Pályázó adatai. Pályázat címe Civil szervezetek támogatása 216 Név Adószám Székhely Számlaszám Telefonszám Alapítás Képviselője Pályázó adatai Pályázat címe Megvalósítás ideje Teljes összeg Támogatás összege #HIÁNYZIK Össz pontszám

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL 1. SZERVEZET NEVE: SZERVEZET CÍME: KÉPVISELÖJÉNEK NEVE: SZERVEZET ADÓSZÁMA :...

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL 1. SZERVEZET NEVE: SZERVEZET CÍME: KÉPVISELÖJÉNEK NEVE: SZERVEZET ADÓSZÁMA :... PÁLYÁZATI ADATLAP 1. sz. melléklet Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:... 2. SZERVEZET CÍME:... 3. KÉPVISELÖJÉNEK NEVE:... 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA :.... 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA :.... 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:...

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:.

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:. 1. melléklet a 24/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata Támogatási igénylőlap 1. Igénylő adatai: Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel):

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14.

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. 1. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. -a alapján Tudomásul veszem, hogy nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma PÁLYÁZATI ADATLAP AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG Neve: Címe: A szervezet telefon-, faxszáma, e-mail címe, A szervezet formája: Egyesület, alapítvány, egyházi szervezet, közhasznú szervezet, egyéb (éspedig).

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő civil szervezetek évi támogatására

ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő civil szervezetek évi támogatására ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2012. évi támogatására A Képviselő-testület a közművelődésről szóló 4/2000.(05.01.)Ör. sz. rendelete értelmében a társadalmi szervezeteket,

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez kitöltéséhez A fogyatékkal élő tanulók, fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítására szolgáló programok támogatására című pályázati felhíváshoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő civil szervezetek évi támogatására

ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő civil szervezetek évi támogatására ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2012. évi támogatására A Képviselő-testület a közművelődésről szóló 4/2000.(05.01.)Ör. sz. rendelete értelmében a társadalmi szervezeteket,

Részletesebben

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek évi támogatására

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek évi támogatására Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2014. évi támogatására Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen m köd civil szervezeteket, hogy ezzel

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez A pályázatban csak

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére évre Törökbálint Város Önkormányzatához

PÁLYÁZATI ADATLAP. Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére évre Törökbálint Város Önkormányzatához PÁLYÁZATI ADATLAP Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére 2015. évre Törökbálint Város Önkormányzatához Alapadatok Civil szervezet neve:. Székhelye: Bírósági nyilvántartási száma:.. Elérhetősége

Részletesebben

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYÍLATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre 1. A szervezet neve bírósághoz bejelentett módon: 2. Székhelye: 3. Levelezési címe: 4. Adószáma: 5. Bírósági bejegyzés száma, éve: 6. Számlavezető pénzintézet neve: 7. Pénzforgalmi jelzőszáma: Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Záhony Város Önkormányzat pénzbeli támogatásának igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN. 1. A pályázó adatai:

PÁLYÁZATI ADATLAP. Záhony Város Önkormányzat pénzbeli támogatásának igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN. 1. A pályázó adatai: PÁLYÁZATI ADATLAP Záhony Város Önkormányzat pénzbeli támogatásának igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN 1. A pályázó adatai: A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázó adószáma: A pályázat megvalósításáért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Pályázati adatlap IS/2013

Pályázati adatlap IS/2013 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának az iskolai tanórán kívüli testnevelés, valamint iskolai szabadidősport programok támogatására 1. A pályázó szervezet azonosító adatai: Pályázó szervezet

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

Felhívás. Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdetnek a Civil szervezetek számára kiírt támogatási keret címmel évre vonatkozóan.

Felhívás. Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdetnek a Civil szervezetek számára kiírt támogatási keret címmel évre vonatkozóan. Felhívás Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdetnek a Civil szervezetek számára kiírt támogatási keret címmel 2011. évre vonatkozóan. Felosztható keret: 200.000,- Ft Támogatás célja: A szervezetek

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

SEGÉDLET a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2014. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához

SEGÉDLET a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2014. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához Közös szabályok: SEGÉDLET a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2014. évi támogatására c. pályázat költségvetésének összeállításához A tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésére fordított

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014.

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT. Bozzai Község Önkormányzata által támogatott civil szervezetek pénzügyi támogatásáról

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT. Bozzai Község Önkormányzata által támogatott civil szervezetek pénzügyi támogatásáról PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT Bozzai Község Önkormányzata által támogatott civil szervezetek pénzügyi támogatásáról Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására A Magyar Országgyűlés Emberi

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT

1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT 1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT Alulírott név szám alatti lakos, mint pályázó, felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016. évben: 600.000,- A pályázat

Részletesebben

Városi Közművelődési Közalapítvány 8060 Mór, Szt. István tér 6.

Városi Közművelődési Közalapítvány 8060 Mór, Szt. István tér 6. Városi Közművelődési Közalapítvány 8060 Mór, Szt. István tér 6. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 23. PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI ADATLAP 1./ A pályázó neve/megnevezése:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

Pályázati adatlap E/2014

Pályázati adatlap E/2014 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Zuglóban hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak működésének, egyházi épületek fenntartási és felújítási valamint média-kommunikációs költségeinek támogatásához

Részletesebben

Pályázati adatlap S/2013

Pályázati adatlap S/2013 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a XIV. kerületi székhelyű és telephelyű sportegyesületek és szakosztályok támogatására kiírt pályázatához Kérjük lehetőleg géppel vagy nyomtatott betűvel,

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP Pilisszentkereszt község Önkormányzatának Civil szervezetek évi önkormányzati támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ADATLAP Pilisszentkereszt község Önkormányzatának Civil szervezetek évi önkormányzati támogatása című pályázati felhívásához 1. sz. nyomtatvány PÁLYÁZATI ADATLAP Pilisszentkereszt község Önkormányzatának Civil szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatása című pályázati felhívásához A PÁLYÁZÓ SZERVEZET a) megnevezése:... b)

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie.

Részletesebben

1. melléklet a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT

1. melléklet a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT 1. melléklet a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez Alulírott név szám alatti lakos, mint pályázó, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. 1. A pályázó szervezet adatai: Neve: Címe: Bankszámlaszáma: Adószáma: - alapítvány közalapítvány egyesület társadalmi

PÁLYÁZATI ADATLAP. 1. A pályázó szervezet adatai: Neve: Címe: Bankszámlaszáma: Adószáma: - alapítvány közalapítvány egyesület társadalmi PAKS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÖZBIZTONÁSGI, IFJÚSÁGI, SPORT ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG 1. A pályázó szervezet adatai: Neve: PÁLYÁZATI ADATLAP Címe: Bankszámlaszáma: Működési formája: szervezet (a

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

4. A pályázat benyújtása: Helye: Tápióság Község Önkormányzata, Halasi Anita polgármester részére (2253 Tápióság, Bicskei u.3.)

4. A pályázat benyújtása: Helye: Tápióság Község Önkormányzata, Halasi Anita polgármester részére (2253 Tápióság, Bicskei u.3.) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 1. A pályázat célja: a településen élő vagy dolgozó állampolgárok

Részletesebben

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 1.) A pályázó adatai: 1.1. A pályázó szervezet neve: 1.2. A pályázó szervezet székhelye: 1.3. A pályázó szervezet levelezési címe:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról 1. A társadalmi

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati adatlap C/2013

Pályázati adatlap C/2013 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, egyházi célú civil szervezetek) 2013. évi PROGRAMJAINAK támogatására kiírt pályázatához Kérjük lehetőleg

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. )

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. ) Pályázati adatlap Örkény István drámaírói ösztöndíj 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:. Születési hely: Születési év.hó..

Részletesebben

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!)

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) Pályázati adatlap Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíjhoz 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:... Születési hely:..

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig -- - ----- Testületi ülés 2015. március 23. Rendelet:--ig Határzat:17-19-ig Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 17/2015(111.23.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 2015. évi Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

SZAKÁLY MÁTYÁS FÉRFIKÓRUS

SZAKÁLY MÁTYÁS FÉRFIKÓRUS SZAKÁLY MÁTYÁS FÉRFIKÓRUS www.szakalymatyasferfikorus..hu fécebook,com/szakalymatyasferfikorus HANGVERSENYKÓRUS 2010 2013 ÉVI KÖLTSÉGTERV, TÁMOGATÁSIGÉNY Köszönjük az Önkormányzat 2012 évi kiemelkedő támogatását,

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15 Jelen tájékztatóban fglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatkkal kapcslats infrmációk tájékztató jellegűek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI KATEGÓRIA PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év Kérjük, X-et tegyen a

Részletesebben