Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek évi költségvetési támogatására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására"

Átírás

1 Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek évi költségvetési támogatására A Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága pályázatot ír ki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozó, december 31-ig nyilvántartásba vett kulturális tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek (egyesületek) számára. Nem pályázhatnak kisebbségi önkormányzatok, alapítványok és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek. A jelen pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) személyi és tárgyi hatálya alá tartozik, mivel az államháztartás alrendszeréből származó támogatást az államháztartáson kívülre, egyedi döntés alapján nyújt. Erre tekintettel az Országgyűlésnek a pályázatra alkalmaznia kell a törvény szabályait, a pályázók vonatkozásában a kizárási szabályokat, és a bizottság, mint pályázatot befogadó szerv számára meghatározott előírásokat.

2 2 A Knyt. 6. (1) bekezdése alapján Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) a kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. alapján a honlapon közzétették. A Knyt. 8. (1)-(2)-(3) bekezdései alapján Ha a pályázó

3 3 a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét. 3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet. A Knyt. 9. -a alapján Nem vehet részt döntéshozóként, vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A Knyt a alapján A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. -ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.

4 4 A Nyilatkozatnak tartalmazni kell a pályázat 3. számú mellékletében felsorolt adatokat. Amennyiben a pályázó a Knyt. 8. -a hatálya alá tartozik és közzétételi kérelemmel kíván élni, kérjük csatolja a pályázat 4. számú mellékletét. A Knyt. és az azt végrehajtó 67/2008.(III.29.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján a bizottság, mint pályázatot befogadó szerv kezeli a pályázók adatait, és köteles megküldeni a pályázati eljárásokkal kapcsolatos, a Knyt-ben és a végrehajtó Kormányrendeletben meghatározott adatokat az adatok közzétételének helyéül szolgáló honlapot működtető Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumnak. A bizottság a jelen pályázat kiírásával a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényben a szervezetek évi működési támogatására elkülönített 110 millió forint odaítélését készíti elő. Működési támogatásnak tekintendő: személyi juttatások; dologi kiadások: üzemeltetési kiadás (fűtési költségek, víz, áramszolgáltatás, stb.), bérleti díj, telefonköltség, postaköltség, útiköltség. A támogatási kérelmeket kizárólag pályázati adatlapon lehet benyújtani. A pályázatot (adatlap + mellékletek) egy példányban postai úton, kizárólag Tértivevényes ajánlott levélben (1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19.) vagy személyesen (Országgyűlés Hivatala, Postabontó Budapest V. ker. Balassi Bálint u. 1-3) lehet benyújtani január 15-ig az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságához "Szervezettámogatási pályázat" cím megjelölésével. Postán történő benyújtás esetén a postabélyegző, illetve a Tértivevényen feltüntetett felvétel kelte legkésőbbi időpontja január

5 :00 óra lehet, személyesen pedig a pályázatok január :00 óráig fogadhatók el. További információk a Bizottság titkárságán (tel: , , fax: , kaphatók. A pályázati kiírás és az adatlapok átvehetők az Országgyűlés Képviselői Irodaháza Főbejáratánál (Bp. V., Széchenyi rkp. 19.) is, illetve a pályázati adatlap kimásolható a Magyar Közlönyből. Letölthető továbbá a címen, illetve az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága honlapján! A pályázathoz csatolni kell a szervezet alapdokumentumai közül a bírósági nyilvántartásba vétel és a bankszámlaszerződés fénymásolatát (melynek tartalmaznia kell a 16 vagy 24 számjegyű bankszámlaszámot), a évi tevékenység rövid leírását, igazolásokat a köztartozások /APEH, TB/ (munkaadókat terhelő egyéb járulék- tartozások, munkavállalóktól levont TB járulék) teljesítéséről, a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a "Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért", a "Magyarországi Cigányokért" közalapítványoktól és a különböző minisztériumoktól elnyert támogatásokkal a pályázat benyújtásáig elszámolt. A fent jelzett igazolásokat és nyilatkozatokat a bizottság december 31-ei keltezésnél nem régebbi állapot szerint kéri. A pályázónak csatolnia kell továbbá a 3. számú mellékletet az összeférhetetlenség, illetve az érintettség fennállásáról, vagy hiányáról. Amennyiben a pályázó a Knyt. 8. -a hatálya alá tartozik és közzétételi kérelemmel kíván élni, kérjük csatolja a 4. számú mellékletet.

6 6 Az előző évi elszámolás, az igazolások és nyilatkozatok hiánya, valamint a szervezet fennálló köztartozása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A Bizottság felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy: - fenntartja magának a jogot a pályázatban leírtak helyszínen történő ellenőrzésére, mind az elbírálás előtt, mind azt követően; - hiánypótlásra, adatmódosításra a határidő lejárta után nincs lehetőség; a hiányosan, vagy a megadott határidőn túl beadott kérelmeket nem veszi figyelembe; - a pályázati anyag teljes körű beadása nem jelenti a támogatás automatikus elnyerését; - a jelen pályázati kiírás előtt benyújtott anyagokat nem tudja figyelembe venni, ezért minden pályázó szervezettől teljes dokumentációt kér; - a beküldött pályázat visszaküldését nem tudja vállalni; - az elnyert támogatás folyósításának feltétele, hogy a bírósági bejegyzésről és a bankszámlaszerződésről (bankszámlaszámról) nyújtott információk a valóságnak megfeleljenek, amiért a szervezet elnöke viseli a felelősséget. Amennyiben bizonyosságot szerez a bizottság arról, hogy a pályázatban megadott valamely információ nem felel meg a valóságnak, illetve az elnök a 2. és 3. számú mellékletben hamis nyilatkozatot tesz, az a szervezetnek a támogatásából való kizárását vonja maga után, azaz az esetlegesen megítélt támogatás nem folyósítható, illetve a már

7 7 kifizetett támogatás visszafizetendő a Magyar Államkincstár pártok és társadalmi szervezetek támogatása számlaszámára.

8 8 A évi költségvetési támogatást a Magyar Államkincstár utalja át a támogatásban részesített szervezet részére egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 millió forintot. A 3 millió forintot meghaladó költségvetési támogatást a szervezetek a korábbi folyósítási rend szerint továbbra is két részletben kapják meg. Budapest, november 30. Balog Zoltán a bizottság elnöke A bizottság egyhangú határozatával (19 igen) elfogadta a november 30-ai ülésén és november 30-át (a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat elfogadását) követően közzé teszi a Magyar Közlönyben és a kisebbségi lapokban is.

9 9 Kitöltendő! 1. sz. melléklet Nemzetiség:. ADATLAP a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek évi költségvetési támogatásához I. A SZERVEZET ADATAI (2009. december 31-ei állapot szerint) 1. A szervezet neve (hiteles bírósági végzés szerint):... Székhelye:... Telefon/fax száma:... Számlaszáma (16 vagy 24 karakteres) és megnevezése Szla. sz.: Számlavezető pénzintézet neve:... címe:

10 10... A szervezet adószáma: A szervezet képviseletére jogosult személy(ek) neve:... Tisztsége:... Címe:... Telefon/fax száma: Érvényes bírósági végzés száma száma (Pl.: 7Pk /3.): kelte: Nyilvántartott tagok száma december 31-én:... fő II. A SZERVEZET PÉNZÜGYI HELYZETE (2009. december 31-ei állapot szerint) 5. Összes működési kiadás:.. eft

11 11 - személyi juttatás:.... eft - munkaadókat terhelő járulékok:.... eft - dologi kiadás (üzemeltetési: fűtési költségek-, víz-, áramszolgáltatási-), bérleti díj, telefon-, postaköltség, útiköltség, stb.:... eft 6. Összes bevétel:.... eft Ebből: Az évben kapott támogatások: - Országgyűléstől:. eft - Más költségvetési forrásból (MEH, minisztériumok, települési önkormányzatok, stb.):..... eft..... eft eft eft - Közalapítványtól, alapítványtól, egyéb támogatótól: eft..... eft eft eft - Országos kisebbségi önkormányzattól: eft - a szervezet vállalkozásból eredő bevételei:.... eft - tagdíjbevétel:... eft - előző évi pénzmaradvány:... eft

12 12 III. AZ ORSZÁGGYŰLÉSTŐL 2009-BEN KAPOTT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA 7. Összesen: eft Ebből: - személyi juttatások:..... eft - munkaadókat terhelő járulékok:..... eft - dologi kiadások:..... eft - programokra fordított kiadások:..... eft IV. A SZERVEZET TÁMOGATÁSI IGÉNYE ÉVRE 8. Az Országgyűléstől igényelt támogatás évre:... eft 9. A szervezet évi költségvetési terve... eft Tervezett működési kiadások összesen: eft rendszeres személyi juttatások:... eft nem rendszeres személyi juttatások:..... eft

13 13 dologi kiadások: - üzemeltetési kiadások (fűtési költségek, víz, áramszolgáltatás stb.):...eft - bérleti díj:...eft - telefonköltség:...eft - postaköltség:...eft - útiköltség, stb.:...eft Tervezett bevétel összesen: :...eft Ebből: ben várható összes támogatás:...eft - a szervezet vállalkozásból eredő bevételei:...eft - a tárgyévre már meglévő saját forrás (tagdíj, maradvány, stb.):...eft 10. A szervezet évi tevékenységi és költségvetési tervéről, állami költségvetési támogatási igényéről a.....(testület, közgyűlés) -n megtartott összejövetelén döntött. Tudomásul veszem, hogy az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 57. -a, illetve a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 21. -a alapján a támogatási összeg felhasználását az Állami Számvevőszék ellenőrizheti.

14 évre tervezett kiemelkedően fontos egyedi programok a szervezet elnökének (a pályázatért felelős személynek) aláírása

15 15 Csatolt mellékletek (kérjük a benyújtott melléklet megjelölését): 1. Érvényes bírósági végzés 2. Bankszámlaszerződés (bankszámlaszám!) 3. A évi rendszeres tevékenység (max.: 2 oldal) 4. Igazolások a köztartozások (APEH, TB) teljesítéséről 5. Nyilatkozat a Közalapítványoktól, valamint különböző minisztériumoktól elnyert támogatások elszámolásáról (Ld. 2. sz. melléklet) 6. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról ld. (3. sz. melléklet) 7. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdése szerinti érintettségéről ld. (4. sz. melléklet) 8. A évben az Országgyűlés támogatásában részesült szervezetek pénzügyi elszámolása. A pályázat benyújtásával egyidejűleg! Az Adatlapon és külön, a szervezet elnöke, vagy a pályázat benyújtásáért felelős személy aláírásával hitelesített, illetve a testület és a közgyűlés által elfogadott, összesített pénzügyi beszámoló, amely tételesen kitér - számla másolatokkal együtt - az Országgyűlés által nyújtott pénzügyi támogatás évi felhasználására.

16 16 2. számú melléklet Valamennyi kisebbségi szervezet által kitöltendő! N Y I L A T K O Z A T Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt... nevű kisebbségi szervezet a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól, a Magyarországi Cigányokért Közalapítványtól és a különböző minisztériumoktól kapott támogatásokkal a pályázat benyújtásáig maradéktalanul elszámolt. Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatom nem felel meg a valóságnak, a szervezet pályázatát nem lehet figyelembe venni, illetve az esetlegesen megítélt támogatás nem folyósítható számára...., a szervezet elnökének (a pályázatért felelős személynek) aláírása

17 17 3. számú melléklet N Y I L A T K O Z A T a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás

18 18 KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 4. számú melléklet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!). Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,

19 19 polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: - Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. - Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!) A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). Indoklás: Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):.... A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert o vezető tisztségviselője o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

20 20 Indokolás: Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):. A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):. Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kelt:.. Aláírás/Cégszerű aláírás

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról ELŐTERJESZTÉS A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 4/2000.(05.01.) Ör. sz. rendelete szerint a Biatorbágyon működő társadalmi

Részletesebben

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A FEJLESZTÉS EURÓPAI ÉVE (EYD2015) KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMJAIK TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL 1 A pályázat kódszáma:

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására CIV-15/1 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 2/2014.(II.7.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2015. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2015. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2015. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére Iktató szám: Sz-127/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Javaslat az

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zoborhegy téri Regnum Maríanum Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..-rr.j.

Részletesebben