Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás"

Átírás

1 Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása Operatív cél A vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás célja, hgy az ügyfél képes legyen önálló vállalkzást indítani, illetve már mőködı társas vállalkzáshz csatlakzni, birtkában legyen az alapvetı jgi, pénzügyi, gazdálkdási, vezetésszervezési és irányítási ismereteknek, ismerje a vállalkzási frmák típusait, képes legyen önállóan üzleti tervet összeállítani, tájékztt legyen a támgatási lehetıségekrıl, képes legyen elıkészíteni önfglalkztatóvá, illetve vállalkzóvá válásának lépéseit, ennek érdekében üzleti tervet felvázlni. 2. A szlgáltatás célcsprtja 2.1. Célcsprt, átfgóan Vállalkzni szándékzó aktív krú nem fglalkztattt, nem tanuló személyek Célcsprt, amelynek a szlgáltatás különösen ajánltt 6 hónapnál nem régebben munkát keresık, legalább középfkú végzettséggel rendelkezık. 3. A célcsprt tagjainak kiválasztására alkalmaztt eljárásk, módszerek A munkát keresık az alábbi módkn kerülhetnek be a szlgáltatásba. A megrendelı ajánlja számukra a szlgáltatást, az elsı interjú illetve a közvetítıi beszélgetés alapján. Más szervezet, szlgáltató (pl. szciális vagy munkaerı-piaci szlgáltatást nyújtó szervezet, ktatási intézmény) javaslja számukra a szlgáltatás igénybevételét. A szlgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsprt kritériumainak megfelelı ügyfeleket. A szlgáltatást a munkát keresı maga kéri. Elsısrban azk számára ajánlható fel ez a módszer, akik vállalkzás indításáhz ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkzói készségekkel rendelkeznek.

2 4. A szlgáltatás tartalma, tevékenységek 4.1. A szlgáltatás tartalma A szlgáltatás egyéni tanácsadás és/vagy csprts tájékztató keretében segíti az ügyfeleket vállalkzás indításában és önfglalkztatóvá válásban. Ennek érdekében az ügyfél infrmációs szükségleteihez alkalmazkdóan jgi, pénzügyi, támgatási tanácsadás flytatása, valamint üzleti terv elkészítésének elısegítése a szlgáltatás tartalma. Az ügyfelek segítséget kérhetnek a piaci lehetıségek felkutatásáhz, a kiválaszttt tevékenységhez szükséges kmpetenciák, képzettség, gyakrlati feltételek meghatárzásáhz. A szlgáltatás várt eredménye, hgy az munkát keresık között növekszik az üzleti tervvel rendelkezık száma Tevékenységek a) Egyéni tanácsadás Elsı interjú: célja az ügyfél kmpetenciáinak, vállalkzói készségeinek felmérése, a tanácsadás területeinek meghatárzása. A tanácsadó az elsı interjú alapján állapítja meg, mely területeken van szüksége az ügyfélnek tanácsadásra. Ilyen területek az alábbiak. Jg: a vállalkzás indításáhz, mőködéséhez is elengedhetetlenül fnts jgi infrmációk, vállalkzási frmák jellemzıi, elindításának feltételei, költségei, társas vállalkzáshz csatlakzás szabályai, létesítı és egyéb kiratk, tanácsadás szakértıi kör meghatárzásáhz. Pénzügy és számvitel: a vállalkzásk mőködtetéséhez és indításáhz szükséges pénzügyi vnatkzásk, számviteli, adózási alapinfrmációk, már mőködı vállalkzáshz való csatlakzás esetén a vállalkzás pénzügyi helyzetének értékelése - mutatószámk, pénzügyi, számviteli szakember kiválasztása. Támgatási lehetıségek: a vállalkzás indításáhz elérhetı támgatási lehetıségekrıl infrmáció nyújtása (uniós és hazai pályázatk, pl. pályázat munkát keresık vállalkzóvá válásának, illetve önfglalkztatás támgatására, munkaerıpiaci szlgáltatásk ajánlása a kezdı vállalkzásk számára; frrásk, pl. támgattt vállalkzói hitellehetıségek). Üzleti tervezés: üzleti terv elkészítésének segítése. A vállalkzni szándékzók és/vagy vállalkzáshz csatlakzók tájékztatása a speciális internetes hnlapkról, amelyek a vállalkzásk mőködtetéséhez haszns infrmációkat nyújtanak. A választtt tevékenységhez szükséges készségek felmérése, és fejlesztési lehetıségei. b) Csprts tájékztató A vállalkzóvá válás elısegítésének másik módja a csprts tájékztató. Itt a közös munka srán a résztvevık a vállalkzás indításának alapkérdéseit is megszthatják egymással és a csprtvezetıvel.

3 A csprts fglalkzásn a résztvevık: elsajátítják a vállalkzás indításáhz fnts alapismereteket, vállalkzási ötletük körvnalazódik, üzleti tervük elkészítéséhez segítséget kapnak, vállalkzási mtivációjuk erısödik. c) Utánkövetés A tanácsadás lezárást követıen 6 hónapig az ügyfél vállalkzási tevékenységének követése, eredményének regisztrálása. 5. Módszertan, a szlgáltatás frmája A szlgáltatás egyéni tanácsadási frma, amely esetenként csprts fglalkzás keretében is megvalósulhat. Egyéni tanácsadás A szlgáltatás egyéni tanácsadási frma. Eszközei lehetnek: személyes knzultáció, iratminták átadása. Csprts fglalkzás A csprts beszélgetések és irányíttt gyakrlatk segítségével azknak a szakmai feltételeknek az összegyőjtése, amelyek megkönnyíthetik az ügyfelek vállalkzóvá válását, önfglalkztatását. A csprt létszáma maximum 12 fı lehet. Alkalmaztt módszerek: kötetlen és irányíttt beszélgetés, szemléltetı eszközök, ktatási segédanyagk használata, önálló feladatk adása, szituációs gyakrlatk.

4 6. Az elvárt eredmény (meghatárzásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátrk) Kimeneti indikátr: Mutató Mutató frrása tanácsadást igénybe vettek száma, tanácsadási napló, jelenléti ív. Eredmény indikátr: elkészített üzleti tervvázlatk száma, üzleti terv vázlata. Hatás indikátrk: vállalkzást indítttak száma, már mőködı társas vállalkzáshz csatlakzók száma, cégbejegyzés, vállalkzói igazlvány, ügyfélnyilatkzat. 7. A szlgáltatás nyújtásáhz szükséges szakmai kapacitásk 7.1. Humán kapacitásk (végzettség, szakmai gyakrlat, ismeretek, készségek) Végzettség: jgi és/vagy gazdasági felsıfkú végzettség, vagy szakirányú felsıfkú OKJ-s végzettség. Szakmai gyakrlat: legalább 1 éves munkaerı-piaci, fglalkztatás és vállalkzás elısegítésben végzett gyakrlat. Amennyiben pályakezdı, vagy releváns gyakrlattal nem rendelkezı személy végzi ezt a tevékenységet, akkr lyan szakember közvetlen támgatása szükséges, aki a szlgáltatásnyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakrlattal rendelkezik. Ismeretek: gazdasági társaságk jga, cégjg, munkajg, adójg és társadalmbiztsítási jg, pénzügyi és számviteli ismeretek, marketing és PR ismeretek, munkaerı-piaci ismeretek, egyéni knzultáció módszertanának ismeretei, csprtdinamikai mőködésre vnatkzó ismeretek. Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalm, tisztelet, személyközpntúság, felelısségteljesség, nyitttság, befgadás, elıítélet-mentesség, türelem, kapcslatteremtés, kperáció, értı hallgatás, asszertivitás, knfliktuskezelés, kreativitás, hatékny kmmunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, prblémafeltáró és -elemzı, valamint döntéshzatali készségek, ismeretátadási készség Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irdatechnika, számítástechnikai eszközök, bútrzat, infkmmunikációs eszközök) Irda (ügyfelek fgadására, ügyfelek várakzására és öninfrmálódásra, valamint a szlgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútrztt irdahelyiség/irdahelyiségek).

5 Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas bútrztt külön helyiség. Csprtszba, legalább fı befgadására alkalmas külön helyiség (csprts fglalkzás esetén). Amennyiben megváltztt munkaképességő ügyfeleket fgad a szervezet: az irda és/vagy a szlgáltatási helyiség (egyéni vagy csprtszba) akadálymentesítése kötelezı a célcsprt specifikumainak megfelelıen. Mbiltelefn; fax vagy szkenner; nymtató; fénymásló; számítógép vagy laptp knfiguráció (alap irdai prgramcsmaggal); internet; ; hnlap. Zárható szekrény az iratk tárlására Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kmpetenciák) Referenciák, jártasság: a szlgáltatást nyújtó rendelkezzen legalább 1 év tapasztalattal üzleti tanácsadás területén. Térségi lefedettség: térség munkaerıpiacának ismerete szükséges. Szervezeti kmpetenciák: nem szükséges 8. Mnitring 8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempntk Tanácsadást igénybe vettek száma nem, életkr, isklai végzettség, munkaerı-piaci helyzet, célcsprt szerinti bntásban. Elkészült üzleti tervvázlatk száma. Vállalkzást indítttak száma az ügyfél neme, életkra, isklai végzettsége, munkaerıpiaci helyzete és célcsprthz tartzása szerinti bntásban. Már mőködı társas vállalkzáshz csatlakzók száma vállalkzási frma, fıtevékenység, vállalkzásnagyság szerinti bntásban. Önfglalkztatóvá váltak száma nem, életkr, isklai végzettség, munkaerı-piaci helyzet, célcsprt szerinti bntásban. Ügyfél-elégedettség A szlgáltatásról készülı dkumentáció, a megrendelınek nyújtandó infrmációk köre Adatlap, amelynek tartalma a résztvevı neme, életkra, isklai végzettsége, szakképzettsége, munkaerı-piaci státusza, munkaerı-piaci tapasztalatai, prblémakör, amely miatt a szlgáltatást igénybe vette (utóbbi összhangban kell, álljn a célcsprti besrlással); ügyfél elérhetısége. Az ügyféllel kötött együttmőködési megállapdás, mely tartalmazza a tanácsadás célját, valamint szabályzza a tanácsadás flyamatának és az egyes alkalmaknak az idıtartamát, illetve a tanácsadó és az ügyfél vállalásait. Jelenléti ív: a csprts tanácsadás minden napjáról jelenléti ív készül.

6 Tanácsadási napló: naprakész infrmációkat rögzít idırendi srrendben közvetlenül az ügyféllel végzett tevékenységekrıl. A tanácsadási napló vezetéséért a tanácsadó személyesen felel, minden tanácsadás alkalmával ebben rögzíti a tanácsadás idıpntját, idıtartamát, a tanácsadás célját, tartalmát, szakmai megállapításait és az ügyféllel kötött megállapdáskat. A benne fglalt tartalmak csak az ügyfél, a szlgáltatást nyújtó és a megrendelı számára hzzáférhetıek, céljuk, hgy áttekintést adjanak a teljes tanácsadási flyamatról. A dkumentumt minden alkalmmal a tanácsadó és az ügyfél is aláírja. Értékelı beszámló, melyet a szlgáltatást nyújtó szakember készít el, és amelynek elemei: jelentkezési lap/irányító lap, jelenléti ív, az ügyfelek személyes és ügyfél-aznsító adatai és elérhetıségei, a prgram indikátrainak összesített adatai, a résztvevık munkaerı-piaci helyzete, nem és életkra szerinti bntásban, valamint az egyes résztvevık személyes, egyéni eredményessége, értékelı lapk összesített eredménye, a résztvevık elégedettség-vizsgálatának számszerősített és leíró értékelı eredménye. Utánkövetés igazló dkumentumai: ügyfélnyilatkzat, cégbejegyzési dkumentumk, vállalkzói igazlvány. Ügyfél-elégedettségi kérdıív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A szlgáltatás résztvevıivel, annak zárásakr szükséges elkészíttetni, majd ezt követıen értékelni. 9. A szlgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei) A szlgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehetı költségek a következık. A megvalósításhz igénybevett szlgáltatásk, illetve a megvalósításban résztvevık költségei. Kmmunikációs költségek. Egyéb általáns költségek. Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei. Rezsi költségek (aránysítással számítva). Amrtizációs költségek. A szlgáltató nyeresége. A vissza nem térített áfa.

7 10. A szlgáltatás idıtartama/gyakrisága Egy tanácsadási alkalm maximum 90 percet vesz igénybe, és maximum 9 óra áll rendelkezésre. Az egyéni tanácsadás hatéknyabb, ha a csprts frmát követi, amennyiben anélkül veszi igénybe az ügyfél, több tanácsadási alkalmra van szükség. 11. Kapcslattartás a megrendelıvel, a megrendelı által végzendı tevékenységek, adatszlgáltatás, visszacsatlás A kapcslattartás kiterjedhet lyan tvábbi, a 8. pntban nem érintett, a megrendelı és a szlgáltató együttmőködésében meghatárzó dkumentumkra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelı által a szlgáltatásba irányíttt résztvevık száma/aránya, adatai; a megrendelı által mőködtetett adatbázisk, infrastruktúra, szakértelem használatára vnatkzó lehetıségek és feltételek; az ellenırzés módja, idıpntjai; a szlgáltató által használt módszertani anyagk bemutatása; a prgramt követı együttmőködési kötelezettség idıtartama. 12. Célcsprt-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérı módszertani elemek, költségtípusk) A szlgáltatás célcsprtja szempntjából nem releváns. 13. A szlgáltatást nyújtók köre A szlgáltatást jgi személyiséggel rendelkezı szervezet, valamint jgi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság nyújthatja. 14. Kapcslódó szlgáltatásk köre Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás a jelen szlgáltatást követıen végezhetı, mellyel az elindíttt vállalkzás tvábbi tanácsadással támgatható annak érdekében, hgy versenyképes legyen, és hsszútávn biztsítsa az ügyfél gazdasági aktivitását.

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató

Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató A Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató 2013 1 2 Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató Tartalmjegyzék Bevezetés 1. rész Általáns tájékztatás a Cmenius Egyéni diákmbilitás prgramról 2. rész Feladatk és kötelezettségek

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója LOGO-VIR Rendszerkncepció Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kncepciója 1/22 Alapadatk Dkumentum neve LOGO-VIR Rendszerkncepció Dkumentum aznsítója LVT-0001 Dkumentum

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése Helsinki, 2009. április 24. Dk.ref.: MB/17/2009 végleges Az Európai Vegyianyag-ügynökség általáns jelentése 2008 2009. április 24. (Az 1907/2006/EK rendelet 78. cikkének (a) pntja és 83. cikkének (3) bekezdése)

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ RÉSZTVEVŐI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE 1 A KÉPZÉS BEMUTATÁSA... 2 1.1 KURZUSKOMPONENSEK... 2 1.2 KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK... 3 1.2.1 Fórumk... 3 1.2.2 Blg- tanulási

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Módosításokkal egységes szerkezetben) DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (IV.26.), 16/2007. (XI.5.), 1/2008. (I.31.), 12/2008. (VI.26.), 13/2009. (IX.17.), 10/2010. (X.19.), 12/2010. (XI.25.) és 1/2011. (I.21.)

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben